Page 1

AktivitetshĂŚfte 2008


Index 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 25 26 27 28 30 31 34 35 36 37 39 41 42 44 46 50 51 53 55 56Velkommen til Næsbycentret Mål med aktiviteterne på Næsbycentret Projekter og aktiviteter Kanohike på Næsbycentret Aktivitetsmarkeringerne Næsbycentrets miljøprogram Naturvejlederen De alsidige muligheder på Næsbycentret Fællesaktiviteter Projekt – Eksperimen-Teltet Projekt – Krible-Krable Projekt – Da far var spejder Projekt – Erik den Røde Projekt – Øse, Pøse, Plaske Aktivitetsoversigt Aktiviteter – A Aktiviteter – B Aktiviteter – C Aktiviteter – D Aktiviteter – E Aktiviteter – F Aktiviteter – G Aktiviteter – H Aktiviteter – I Aktiviteter – K Aktiviteter – L Aktiviteter – M Aktiviteter – N Aktiviteter – O Aktiviteter – P Aktiviteter – R Aktiviteter – S Aktiviteter – T Aktiviteter – U Aktiviteter – V Aktiviteter – Æ Huskeliste

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Velkommen til Næsbycentret Kære gæst på centerlejr Du sidder nu med Næsbycentrets aktivitetshæfte 2008, der indeholder alle de aktiviteter, som vi tilbyder vores gæster på centerlejr. Du kan på Næsbycentret arbejde med alt lige fra filtning over middelalderlig madlavning til turbinebåde og hikes. Aktivitetshæftet indledes med overordnede og praktiske informationer om vores mange forskellige tilbud. Derefter vil der være en præsentation af de aktivitets-projekter, som vi opfordrer til, at du arbejder med sammen med dine spejdere. Til sidst vil du finde alle vores aktiviteter i alfabetisk orden.

Næsbycentret – set lidt fra oven

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008
Mål med aktiviteterne på Næsbycentret På Næsbycentret betragter vi vores mange aktiviteter som noget af det allervigtigste, og vi forsøger derfor hele tiden at udvikle tilbuddene. Vi ønsker, at vores aktiviteter skal være sjove, spændende og udfordrende for alle spejdere, men vi ønsker også at aktiviteterne skal inspirere til fordybelse og eftertænksomhed. Giv jer derfor tid til at undersøge og gå på opdagelse i hæftet – og overvej, hvad du vil opnå med de enkelte aktiviteter, når du skal lave dem sammen med dine spejdere. Aktviteterne er mærket med symboler fx oplysning eller bevægelse . Symbolerne fortæller, hvad vi mener, der er det primære formål med aktiviteten. Du kan bruge symbolerne som en rettesnor, når du skal vælge aktiviteter. Vi ønsker, at der skal være sammenhæng i de aktiviteter, I vælger, så I får en større oplevelse af helhed på sommerlejren. Derfor er vores aktiviteter bygget op omkring en række projekter. I kan fx vælge vikingeprojektet Erik den Røde eller eksperimentere med naturvidenskabens forunderligheder i Eksperimen-Teltet – se side 10-16. En del af projekterne rummer ligeledes lege og historier til højtlæsning, som gerne skulle bidrage til helhedsoplevelsen.

Smedjen er et af de historiske værksteder

En sommerlejr giver en særlig mulighed for at arbejde med det samme i længere tid, og vi håber derfor, at I vil benytte chancen til at fordybe jer i vores projekter.

For de fleste aktiviters vedkommende gælder det, at aktiviteterne er beregnet på en gruppestørrelse på 10-15 personer. Er man altså en større gruppe, kan det være en fordel at vælge mere end en aktivitet pr. aktivitetperiode.Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Projekter og aktiviteter Aktiviteterne på Næsbycentret er som nævnt bygget op omkring en række projekter – se side 12-16. Hjemmefra vælger I hvilket projekt, I vil arbejde med, og hvilke aktiviteter det skal indeholde. At arbejde med et projekt kræver, at I mindst beskæftiger jer med det i tre aktivitetsperioder dvs. tre formiddage, tre eftermiddage eller en hel dag. I skal altså vælge mindst tre aktiviteter ud, som hører til i projektet. Når I ankommer til Næsbycentret, vil I få udleveret en beskrivelse af projektet, lidt baggrundsmateriale og eventuelle historier til højtlæsning. Et projekt er bygget op af forskellige aktiviteter, hvoraf de fleste aktiviteter er kasse-aktiviteter. Det betyder, at I får udleveret et idéark, hvor aktiviteten er beskrevet, samt en kasse med materialer. Det er altså op til dig at afvikle aktiviteten og levere kassen med overskydende materialer og værktøj retur, når I er færdige. Til de aktiviteter, hvor der indgår madvarer, er det dit ansvar at sørge for ingre­ dienser. Historiske værksteder Enkelte aktiviteter er bygget op som historiske værksteder. Det gælder smedning, horn, vikingesmykker, arbejde med uld og kokkemester. I de historiske værksteder er der et stabsmedlem med til at afvikle aktiviteten. Her ønsker vi nemlig at formidle mere, end der kan stå på et idé-ark. Samtidig sikrer det spejderne en god oplevelse. Ikke alle værksteder tilbydes på hver centerlejr, så snak med jeres lejrleder om, hvad der kan lade sig gøre på jeres centerlejr. Valg af aktiviter I midten af aktivitetshæftet findes et aktivitetsskema, hvorpå I skriver alle jeres ønsker til henholdsvis projekt, de aktiviteter der skal indgå og øvrige aktiviteter. Det ene skema giver du til lejrlederen og det andet beholder du selv. Den aktivitetsansvarlige på lejren vil forsøge at koordinere aktiviteterne sådan, at alle i størst mulig omfang får deres ønsker opfyldt. Vi anbefaler, at du dagen før I skal lave en aktivitet forbereder dig ved at se idéarket igennem. Vurderer du, at I ikke kan nå alle jeres aktiviteter, er det meget vigtigt, at du giver den aktivitetsansvarlige besked i god tid, så vi ikke forgæves forbereder aktiviteten til jer.

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008
Kanohike på Næsbycentret Næsbycentret ligger lige ved Susåen og det er derfor en oplagt mulighed at tage spejderne med på en kanohike på åen. Det er en unik mulighed for at opleve en af Danmarks smukkeste kanoture gennem den slyngede Suså, over den totalfredede Tystrup-Bavelse Sø, hvor man kan se fiskeørne, havørne og nogle gange kongeørn, og videre ned ad Susåen til enten Skelby eller Næstved. Vi anbefaler at spejderne skal være 12 år, hvis de skal på kanohike med overnatning (sejlads på åen og på søerne). Der er mulighed for at leje kanoer tæt på centret.

En hike på vandet er altid en succes

I skal selv kontakte kanoudlejeren for priser, information og bestilling. Suså kanoudlejning: www.kanoudlejning.dk, telefon: 57 64 61 44 Herunder er beskrevet en tur-mulighed, som passer godt når man er på lejr på Næsbycentret. Der findes også andre ruter og ture end denne – kontakt kano­ udlejeren for råd om dette. Kanohike med overnatning (Næsby Bro - Næstved) Man starter turen med 3 km vandretur til kanoudlejningen ved Næsby Bro. Her stiger man i kanoerne og sejler ad Susåen til Tystrup-Bavelse søerne. Ved søerne er der flere overnatningspladser, hvor man kan sove til næste dag. Næste dag sejler man til Næstved, hvor der er ca. 1 km til et busstoppested, hvorfra bus 27 kører tilbage til Korsvejgård (500 m fra centret).Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktivitetsmarkeringerne Aldersinddeling og formål Ved alle aktiviteter står der, hvor gammel vi mener man mindst bør være, for at kunne lave aktiviteten. Dette er vejledende, og børn vil ofte være i stand til at løse opgaven selvom de er yngre; de skal blot muligvis hjælpes mere af dig. Hver aktivitet er endvidere udstyret med symboler, der illustrerer, hvad vi mener, aktiviteten især drejer sig om, selvom man naturligvis sagtens kan få andet og mere ud af den. Skaber Fortæller at I laver en ting eller et produkt. Nogle gange kan man tage tingen med hjem. Fx dampturbinebåde eller runesten. Oplysning Fortæller at I ved at gå på opdagelse i et emne får ny viden. Det kan være inden for historie, forkyndelse eller natur. Færdighed Fortæller at I lærer en ny færdighed eller teknik. Det kan fx være orientering eller kulsøpionering. Bevægelse Fortæller at der i aktiviteten indgår fysisk bevægelse, fx bassin kajakker, hikes eller lege. Samarbejde Fortæller at samarbejde vil være vigtig for at løse opgaven. Eksempler kan være luftgynge eller tømmerflåder. Opfinder Fortæller, at der lægges vægt på kreativitet, opfindsomhed og innovation. Det kan fx være byg i etager eller ordmaskine. Miljø Fortæller at aktiviteten beskæftiger sig med miljø, og at den indgår i Næsby­ centrets miljøprogram. Fx Planter og llt – fotosyntese og Damp­turbine. Naturvejleder Fortæller at Naturvejlederen gerne stiller sig til rådighed for afviklingen – se side 9 om hvordan I får en aftale med hende.

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008
Næsbycentrets miljøprogram På Næsbycentret kan man tage vores miljømærke. For at få miljømærket skal alle spejdere gennemgå følgende tre punkter i løbet af lejrugen. • Deltage aktivt i affaldssorteringen på Næsbycentret • Deltage i mindst 1 miljøaktivitet, markeret med et miljø-symbol • Deltage i vand-kampagne på Næsbycentret med stabsvejledning Derefter får man mulighed for at købe et miljømærke. Affaldssortering Hver gruppe får ved lejrens begyndelsen seks farvede spande og skal designe og indrette en affaldssorteringsplads. Spandenes farve betyder: • Mørkegrøn spand: Kompost • Gul spand: Plastic • Hvid spand: Pap • Grå spand: Metal • Neon grøn spand: Glas • Rød spand: Restaffald Deltage i en miljøaktivitet Næsbycentrets grundholdning til miljøarbejde er, at miljøarbejde skal foregå i naturen og at dette skaber forståelse til grundlag for handling og interesse til fordel for miljøet. Aktiviteterne vil indeholde temaer som solenergi, vindenergi, vandenergi, anderledes energiudnyttelse og genbrug. Deltage i en vand-kampagne At deltage i en vand-kampagne er en sjov, interessant og alvorlig måde at synliggøre vores vandforbrug på. Tanken er ikke, at I skal spare på vandet, men blot konstatere, hvor meget I bruger. Kampagnen afvikles således sideløbende med de øvrige aktiviteter. På en lejr bruger man i forvejen meget mindre vand, end i den almindelige husholdning, hvor forbruget ligger på ca. 126 l pr. person pr. dag. Aftenen før vand-kampagnedagen sætter I jer sammen med en fra staben og taler om vandkampagnen. På selve dagen holder I regnskab med, hvor meget vand I bruger. Om aftenen regner I sammen, hvad I har brugt i alt.Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Naturvejlederen I skal booke direkte hos mig! I aktivitetshæftet kan I finde mange spændende aktiviteter. Blandt symbolerne finder I en ugle. Det betyder, at jeg gerne tager med på aktiviteten. I må også gerne køre den selv, hvis I hellere vil det. For at lave aftaler med mig kan I fange mig på forlejrweekenden. Kommer I ikke der kan I ringe til mig eller sende en e-mail. Jeg eller en assistent, er på hver centerlejr 2-3 dage mellem mandag og fredag. Ud over aktiviteterne vil jeg også gerne møde jer i skoven eller et andet sted på jeres hike, hvor der er natur I gerne vil vide mere om. Det kan f.eks. være i Holmegårds Mose, Ravnstrup Sø, Næsbyholm Storskov, Bavelse Sø eller Suserup Skov. Til sidst vil jeg give jer selv ordet. I er nemlig også velkomne til at foreslå andre aktiviteter der handler om natur. Måske ved jeg noget om det.

Undersøgelse af dyrelivet i søen

Med naturhilsen Helen Holm Naturvejleder

I 2008 er vores naturvejleder på barselsorlov. Vi arbejder på at finde en vikar. I mellemtiden kan Christine Mandrup-Poulsen kontaktes for mere info. Mail: Christine@gamleskuffer.dk Tlf: 60686062

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008
De alsidige muligheder på Næsbycentret Friluftskøkkenet På Næsbycentret råder vi over et stort overdækket udendørs køkken. Køkkenet har to stenovne og to brændekomfurer samt masser af god plads. Det er muligt at låne friluftkøkkenet og lave anderledes aftensmad end det der normalt er mulighed for over bål – hvad med at lave lasagne, bage pizza, bage kage eller stege flæskesteg? Se mere under aktivitet F-55. Sheltere På Næsbycentret har vi fire sheltere, der er placeret rundt om på grunden, samt en samisk gamme – en slags hytte med græs på taget. I kan låne shelterne og overnatte der en nat i stedet for at sove i telt. Foran alle shelterne er et bålsted, så I kan lave en kop te eller kakao inden I lægger jer til at sove. Snak med den aktivitets­ansvarlige på lejren om at låne shelterne og gammen, eller skriv jeres ønsker på aktivitetssedlen. Udflugter og hikes Næsbycentret udbyder hikeruter; korte for de små spejdere som ikke ønsker at gå så langt og længere for de store spejdere. Der vil også være mulighed for at komme på cykelhike, hvis det er det I er interesserede i. Der er også mulighed for at tage på kanohike på Susåen; det kan du tale med din lejrleder om. Næsbycentret ligger midt på Sjælland med en masse udflugtsmål til alle sider. Man kan fx tage på bytur til København, til Holmegårds Glasværk, Bonbonland eller en tur svømmehallen.

10

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Fællesaktiviteter Det gode ved at tage på centerlejr er, at I har mulighed for at møde en masse andre spejdere. Vi prøver derfor at arrangere en række fælles-aktiviteter i samarbejde med jer. Snak med jeres lejrleder om, hvad der er muligt netop på jeres centerlejr. Normalt vil der være 1-2 fælles lejrbål og en andag. Derudover lægger vi stor vægt på at afholde en Fællesdag, hvor hele lejren arbejder sammen om et fællestema og ofte slutter af med fællesspisning. Vi tilbyder også Stratego i kæmpestørrelse, hvor op til 80 personer fræser rundt på hele området for at finde den eftertragtede fane. Eller Japansk stratego, hvor det for fire hære gælder om at få snigmyrdet de andre hæres Shogun – noget, der kun kan lade sig gøre med den smukke Geisha, som alle de andre i ens hær skal beskytte. Både Fællesdagen, Stratego og Japansk stratego er rigtig gode muligheder for at lære de andre på lejren at kende. På centret har vi også et antal temaløb, som alle forberedes og afvikles i et samarbejde mellem centermedarbejderne og ledere. Hele lejren deltager som regel, når der afvikles temaløb, afhængigt af lejrens størrelse afholdes der flere løb til forskellige aldersklasser.

Madlavning i friluftskøkkenet

Tal med din lejrleder om hvilket temaløb, der tilbydes i den uge, I er på Næsbycentret.

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

11


Projekt – Eksperimen-Teltet Vælger I at arbejde med aktiviteter fra Eksperimen-Teltet vil I komme til at udforske emner fra fysikkens og kemiens verden. I skal bruge jeres fingerfærdighed til at sætte små forsøg op og jeres kreative hjerner til at undre jer over de sjove fænomener og måske få en forklaring på nogen af hverdagens små mysterier: • Kan man få en ballon til at hæve med bagepulver? • Hvordan får man et helt æg ned i en flaske? • Er der strøm i citroner? • Hvad mon creme er lavet af? • Hvorfor flyver luftballoner? • Kan rødkål være blåt? I de fleste aktiviteter vil der være lagt op til, at I laver et bestemt forsøg, men det er altid godt, hvis I selv har lyst til at lege videre med emnet og evt. prøve det af fra andre vinkler. Hvis I er en større gruppe kan det anbefales, at I bestiller et par aktiviteter til samme aktivitetsperiode og deler spejderne ind i mindre grupper, så de kan skiftes til at lave forsøgene. Aktiviteter i Eksperimen-Teltet Kemi: Balloner på flasker, Creme, Rødkål med flere farver, Læbepomade, Sæbebobler, Massefylde, Cola med magi El: Citronbatterier Tryk og temperatur: Varmluftsballoner, Ægget i flasken, Flaskeraket Bølger: Flaskestorm, Tornado Bliv ét med din indre forsker i projekt Eksperimen-Teltet!

12

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Projekt – Krible-Krable Der er masser af liv omkring os. Der er tusindvis af smådyr, der kribler og krabler, flyver og svømmer. Kig nærmere på dem og få nogle sjove og forundrende oplevelser med dyrelivet der ligger lige for foden eller sværmer omkring næsen på os. Indfange, bestemme og iagttage dyrene. Søge viden om dyrene i bøger og evt. på nettet. Gruppere dyrene i familier, tegne fødekæde, planche, ophænge informationer på lejravisen til sammenligning med andres fangst. Hvepse, vandbænkebidere, svirrefluer, jagtedderkopper, altædende guldsmede­ larver og larver der bliver til de smukkeste sommerfugle. God fornøjelse med alt det der kribler og krabler. Aktiviteter i Krible-Krable I vandet Søens liv og Biologisk vandkvalitet På jorden Smådyrssafari, Faldgrube – fælder til smådyr, Edderkoppejagt og Insektsluger Om natten Nataktive insekter

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

13


Projekt – Da far var spejder Blå-frosne knæ i korte bukser, disciplin, trompeten der gjaller og starter dagen, pinlig teltorden, knob i lange baner vil vække minder i mange gamle spejdere, fra dengang hvor de virkelige spejdere fandtes. Med dette projekt forsøger vi at tage spejderne med tilbage i tiden til dengang, hvor en rigtig knægt red ud over markerne på en tyr og havde stjålet æbler i naboens have på vej hjem fra skole. Spejderarbejdet tidligere var på nogen måder anderledes, end det vi kender i dag. Både datidens og nutidens spejderarbejde har og er til tider hårdt, men har været og er for det meste sjovt. Ved at arbejde med aktiviteterne fra projektet Da far var spejder får nutidens spejdere et indblik i, hvad spejderarbejde var engang. Det vil således blive muligt bedre at gennemskue fordele ved fortidens og nutidens spejderarbejde. Aktiviteter i projektet “Da far var spejder” Pionering Bloktårn, Svævebane, Luftgynge, Karrusel, Gynge, Kastemaskine, Elevator Vand og bevægelse Abebro, Vindebro, Holbækflåden, U-båd, Racerflåde, Tømmerflåde, Natsnigning, O-løb, Rodeotyr, Hikes og Morgentur Håndværk Tinstøbning, Kulsøpionering, Snitteværksted og Elastik-kanon Lejrliv & Mad Mad fra da far var spejder Lege Lege fra da far var spejder Andagter Spejderloven – morgenandagter til hele ugen, Skabelsen – morgenandagter til hele ugen, Grundloven, Andagt til lejrbålet

14

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Projekt – Erik den Røde De fleste har et billede af vikingerne som kæmpe mænd med hjelm, der ikke lavede andet end at rejse ud og plyndre og hærge, hvor de kom frem. Det er i midlertidig kun en lille del af det virkelige billede af de mennesker, der levede i tiden fra ca. 700-1100 e. Kr. De fleste var nemlig bønder, handlende, håndværkere og trælle (slaver). Vikingetiden er en periode, hvor der sker mange ting i Danmark, som er med til helt at forandre samfundet. Fx bliver landområder samlet til et land under en konge, byer begynder at opstå og folk holder op med at tro på de nordiske guder og bliver i stedet kristne. Vikingehelten Erik den Røde har lagt navn til dette projekt, som tager spejderne med rundt i en del af vikingernes verden. Aktiviteterne er meget forskellige, og udvalgt således at der er både er udfordringer for store og små. Der er mulighed for at arbejde med forskellige håndværk som var en naturlig del af vikingernes hverdag, drage på handelsrejse og få indblik i den nordiske mytologi. Aktiviteter i projektet “Erik den Røde” Rejser Handelsrejse, Tømmerflåde, U-båd, Racerflåde, Flydebro, Abebro, Vindebro, Morgentur Håndværk Smedjen, Horn, Arbejde med uld, Vikingesmykker, Perler af ler, Tinstøbning, Snitteværksted, Runesten, Runer i træ og Rune-trold, primigaffel Mad og husholdning Ædegilde, Naturens spisekammer og Bivokslys Lege Vikingelege Eftertanker Nordiske mytologi – andagt

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

15


Projekt – Øse, pøse, plaske Vand er både forunderligt og fascinerende. Det er helt nødvendigt for vores og resten af naturens overlevelse. Næsbycentrets sø på en stille forårsmorgen, hvor alle træerne spejler sig i vandet er noget af det smukkeste, der findes. På en varm sommerdag er det herligt med en forfriskende vandkamp eller sejle en tur på søen i en kajak. Modsat er vand det sidste man har brug for, når regnen har stået ned i hel uge og forvandlet lejrpladser til ælte, gjort lejrlivet surt og alt er vådt. Dette projekt sætter fokus på det våde element og de mange tilgange der er til det. Projektet giver inspiration til at arbejde med vand for spejdere i alle aldre. Aktiviteterne giver både mulighed for at undersøge vandet, eksperimentere med vand på forskellige måder og lege i og med det. Få mere inspiration og en historie at starte projektet med, når I kommer på centret og får udleveret vores projekt­ beskrivelse, der høre til ’Øse, pøse, plaske’ Aktiviteter i projektet “Øse, pøse, plaske” Eksperimenter med vand Flaskeraket, Cola med magi, Massefylde, Rødkål med flere farver og Sæbebobler. (Aktiviteter kan med fordel vælges sammen for at udfylde en aktivitetsperiode) Vandets kræfter Båd med dampturbine, Dampbåd med kobberrør, Dampturbine, Flaskestorm, Tornado Undersøgelse af vand Biologisk vandkvalitet, Naturundersøgelse af søen, Søens liv, Vandrensning, Solfanger, Vandtermometer, Vandkampagne, Miljøprojekt Glumsø sø, Miljøprojekt: Fra grundvand til mundvand På vandet Flydebro, Kanohike, Pamhule – risbåd, Racerflåde, Tømmerflåder

16

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktivitetsoversigt Pionering A-05 Abebro B-45 Bloktårn B-50 Byg i etager E-15 Elevator F-15 Fitnesscenter F-40 Flydebro G-25 Gynge K-15 Karrusel K-25 Kastemaskine K-50 Kulsøpionering L-15 Luftgynge R-05 Racerflåde R-30 Rodeotyr S-05 Sauna S-70 Svævebane T-30 Tømmerflåder U-05 Ubåd V-30 Vindebro Hikes, udflugter og heldags aktiviteter H-06 Hike – Bisserup H-10 Hike – Engelstofteskov og Næsby H-15 Hike – Hvideslægtens kirker H-20 Hike – Hvideslægtens kirker og Tuel sø H-25 Hike – Minihike Glumsø H-30 Hike – Næsbyholm storskov H-31 Hike – Næsby, Engelstofte, Glumsø sø og Vesterskoven H-32 Hike – Næsby, Engelstofte, Glumsø og Vesterskoven H-35 Hike – Sorø og Sorøskovene H-40 Hike – Tybjerg, Holmegårds glasværk og Næstved by H-45 Hike – Tystrupsø rundt O-10 Omvendt dag U-15 Udflugter U-20 Udflugt til Bonbonland og Holmegårds glasværk U-25 Udflugter i vikingernes fodspor U-30 Udflugt – Ravnstrup sø V-25 Vildmandsdag

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

17


Aktivitetsoversigt Historiske værksteder og håndværk A-20 Arbejde med uld B-35 Bivokslys C-25 Creme D-25 Drikke og spiseskål F-55 Friluftskøkkenet H-50 Horn L-20 Lysestøbing L-25 Lysestøbning i sand L-30 Læbepomade N-25 Naturkosmetik P-10 Panfløjte P-15 Papirfremstilling P-20 Perler af ler R-40 Runer i træ R-45 Runesten R-50 Runetrold S-20 Smedjen S-40 Snitteværkstedet S-75 Sæbestøbning T-05 Timeglas T-10 Tinstøbning V-20 Vikingesmykker Mad D-25 G-20 K-35 M-05 M-10 N-15 N-20 N-30 O-15 P-50 S-25 V-25 Æ-05

18

Drikke og spiseskål Grydeboller Kokkemester Mad fra da far var spejder Mad i MU-MU Naturens spisekammer Naturens 3-retters menu Naturopskrifter Ostefremstilling Primigafler Smørkærning i rumlepotte Vildmandsdag Ædegilde med vikingerne

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktivitetsoversigt Løb og lege B-10 Ballon-snige-løb C-20 Cowboyfejde – tæveøvelse E-10 Elastikkanon E-20 Emil fra Lønneberg løb F-50 Fotojagt H-05 Handelsrejsen K-10 Kampen om Danmarks krone K-45 Krabbeløb L-05 Lege fra da far var spejder M-45 Miljøyatzy – løb for små M-50 Miljøyatzy – løb for store N-10 Natsnigning O-05 O-løb på grunden O-12 Ordmaskine R-10 Raftebowling R-20 Ringspil med spyd R-25 Robin Hood løb S-67 Stratego S-68 Stratego – Japansk S-70 Svævebane S-80 Sæbebobler U-10 Udvikling for lånte penge U-35 Urgrims hemmelighed – aftenløb V-15 Vikingelege Andagter A-10 Andagter til lejrbålet F-45 Forkyndelsesmateriale G-15 Grundloven K-05 Kalkmaleri L-10 Lignelsesløb N-40 Nordisk mytologi – andagt S-10 Skabelsen – morgenandagt til hele ugen S-55 Spejderloven – morgenandagter til hele ugen

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

19


Aktivitetsoversigt Natur og miljø B-30 Biologisk vandkvalitet B-40 Bladene ånder – fotosyntese C-25 Creme - naturkosmetik D-20 Dragebygning – modeller E-05 Edderkoppejagt F-05 Faldgrube – fælder til smådyr H-60 Håndpropel, lodret H-65 Håndpropel, vandret I-07 Insekter og smådyr i telt og krat I-10 Insektsluger M-20 Miljøprojekt – Den flittige myretue M-25 Miljøprojekt – Fra grundvand til mundvand M-30 Miljøprojekt – Glumsø sø M-35 Miljøprojekt – Solkogekassen M-55 Morgentur N-05 Nataktive insekter N-25 Naturkosmetik N-35 Naturundersøgelse af søen P-30 Planterne ånder – fotosyntese P-35 Planternes voksesteder P-40 Planter og ilt – fotosyntese R-35 Rodzoneanlæg S-15 Skulpturer i naturen S-30 Smådyrssafari S-45 Solfanger S-50 Sollighter S-65 Stormlampe V-02 Vandrensning V-05 Vandtermometer

20

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktivitetsoversigt Eksperimenter B-15 Balloner på flasker C-10 Citronbatterier C-15 Cola med magi F-20 Flaskeraket F-25 Flaskestorm M-15 Massefylde O-12 Ordmaskine R-55 Rødkål med flere farver S-80 Sæbebobler T-15 Tornado V-10 Varmluftballon Æ-10 Ægget i flasken Søen B-20 B-30 B-55 D-05 D-10 M-25 M-30 N-35 P-05 R-05 S-85 V-02 V-05

Bassinkajakker Biologisk vandkvalitet Båd med dampturbine Dampturbine med kobberrør Dampturbine Miljøprojekt – Fra grundvand til mundvand Miljøprojekt – Glumsø sø Naturundersøgelse af søen Pamhule Racerflåde Søens liv – fisk, krebs og andet godt Vandrensning Vandtermometer

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

21


Aktiviteter – A A-05 Abebro Dette er en meget primitiv bro. Den er dog et udmærket eksempel på en praktisk anvendelse af forankringer og opstramninger. Aktivitetstid: 1 - 1½ time Minimumsalder: 12 år A-10 Andagter til lejrbålet Et par korte andagter til afslutning af en aktiv dag på sommerlejren. Vælg mellem Jonas og hvalfisken eller den barmhjertige samaritan. Aktivitetstid: 5 minutter Minimumsalder: Alle A-20 Arbejde med uld – Historisk værksted Mennesker har gennem hele historien brugt og forarbejdet ulden fra husdyr. Ulden er blevet renset for snavs og skidt, kartet, spundet til snore og tråd, farvet for at man senere kunne væve den til stof af både til tøj, tæpper, skibssejl og telte. Man har også filtet ulden til hansker og huer. Det er en spændende proces at arbejde med uld og når man har prøvet det får man hurtigt en fornemmelse af, hvor stor og lang proces det var at lave f.eks. tøj. På Næsbycentret forarbejder vi i dette historiske værksted den rå uld fra får. Du får mulighed for at prøve at karte, spinde og ikke mindst filte med ulden. For både at spinde og filte kræver det, at du karter ulden først og herefter kan du så prøve at lave en spunden snor eller filte en lille ting. Aktivitetstid: 2½ - 3 timer Minimumsalder: 10 år

22

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – B B-10 Ballon-snige-løb Et aftenløb for de yngste, hvor det gælder om at snige sig frem til mål med sine balloner, uden at modstanderen får lejlighed til at ødelægge dem. Aktivitetstid: Ca. 1 time Minimumsalder: Alle Antal: Min 20 deltagere B-15 Balloner på flasker Kan man puste en ballon op ved hjælp af en sjat eddike? Aktivitetstid: ½ time Minimumsalder: Alle B-20 Bassinkajakker På centret har vi 12 gule kajakker, der er sjove at sejle i, men man skal ikke være alt for vandskræk. Af sikkerhedsmæssige grunde er der altid et stabsmedlem med til stede sammen med lederne. Før man får lov at boltre sig på søen alene, bliver man tippet rundt, så man selv kan lære at komme ud af kajakken, når man vælter ude på søen – for det gør man! Det er et krav til deltagerne, at de kan svømme. Aktivitetstid: 2 - 3 timer Minimumsalder: 10 år B-30 Biologisk vandkvalitet Undersøg søens vand, og afgør ved hjælp af de dyr der lever dér, om vandet er forurenet Aktivitetstid: 2 - 4 timer Minimumsalder: 12 år B-35 Bivokslys Lav et “stearin”-lys til lejrpladsen. Aktivitetstid: 30 minutter Minimumsalder: Alle

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

23


Aktiviteter – B B-40 Bladene ånder - forosyntese Lav små forsøg med naturen og forstå, hvordan blade ånder og giver liv til dyr og mennesker. Aktivitetstid: ½ time, vente 4 timer og igen ½ time Minimumsalder: 10 år B-45 Bloktårn En spændende pioneropgave – og senere et ideelt udkigspunkt over lejren. Aktivitetstid: 3 – 4 timer Minimumsalder: 14 år B-50 Byg i etager Et større pionerprojekt for de store spejdere. Man bygger et tårn med en stor platform. Man kan evt. bygge flere ekstra mindre tårne, så man får en by over jorden. Man skal være 6-10 spejdere for at kunne bygge tårnet. Aktivitetstid: 3 - 5 timer (byggeri), 2 timer (nedbrydning). Minimumsalder: 12 år B-55 Båd med dampturbine Byg en båd med dampturbine, og se hvordan en dampmaskine fungerer. Aktivitetstid: 1 - 2 timer Minimumsalder: 10 år

24

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – C C-10 Citronbatterier Er der strøm i citroner? Få et lille køkken-ur til at gå med et batteri lavet af citroner og få forklaringen på, hvorfor det virker. Aktivitetstid: ½ time Miniumsalder: 14 år C-15 Cola med magi Kan en cola light flyde? Og hvad med en almindelig cola? Prøv et forsøg med cola­ dåser, hvor I lærer lidt om massefylde og flydeevne. Aktivitetstid: ½ time Minimumsalder: 12 år C-20 Cowboy fejde – tæveøvelse En Cowboy-tæveøvelse, hvor det gælder om at erobre armbind, fra de andre hold. Aktivitetstid: 1 - 1½ time. Minimumsalder: 8 år Antal: Der skal min. være 30 deltagere. C-25 Creme Lav din egen creme med dejlig duft. Hvad mon creme er lavet af? Lær lidt om fedtstoffer. Aktivitetstid: 1-1½ time Minimumsalder: 12 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

25


Aktiviteter – D D-05 Dampbåd med kobberrør Af en mælkekarton og tynde kobberrør bygges en lille sjov dampbåd, der ”prutter” af sted, når den sejler. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: 10 år D-10 Dampturbine Med sprit opvarmes vand i en dåse og dampen driver en lille propel. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: 10 år D-20 Dragebygning - Modeller En række mere eller mindre traditionelle drage-modeller: • drage A: Korsdrage “den almindelige.” • drage B: Dobbelt korsdrage “en variation af A”. • drage E: H-dragen “Stivere som et H”. • drage F: Kassedrage. En drageflyvningskonkurrence kunne være en sjov og spændende afslutning på aktiviteten. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: Alle D-25 Drikke- og spiseskål Har du glemt din tallerken og din kop? Så har du nu mulighed for at lave den af kokosnød mm. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: 8 år

26

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – E E-05 Edderkoppejagt Indfang så mange edderkopper som muligt og iagttage dem. Blive fortrolige med edderkopperne ved at kigge nærmere på dem og lære dem at kende. Lave en fortegnelse over hvilke edderkopper I har fanget og evt. hvor. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: Alle E-10 Elastik-kanon Lav hver en elastik-kanon og skyd til måls efter fx vandballoner. I kan også lave en lidt mere avanceret en, nemlig en kæmpe elastik-kanon af reb, rafter og cykel­ slanger. Aktivitetstid: 1-2 timer. Minimumsalder: 10 år E-15 Elevator En forholdsvis let pioneropgave, hvor princippet i et taljetræk kan bruges i praksis. Aktivitetstid: 1 time. Minimumsalder: 14 år E-20 Emil fra Lønneberg løb Et lille løb for de yngste, hvor Emils hverdag genopleves på Katholt. Bemærk at der skal bruges minimum seks ledere til at stå på post. Tal eventuelt med nogle andre grupper, så kan det godt lade sig gøre. Aktivitetstid: 1 - 1½ time. Minimumsalder: Alle

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

27


Aktiviteter – F F-05 Faldgruppe – fælder til smådyr Lav en fælde, hvor du får smådyr til at dumpe i, så du kan undersøge dem. Aktivitetstid: 1-2 timer. Fælderne skal derefter stå natten over. Minimumsalder: 8 år F-15 Fitness Center Lav jeres lejrplads om til et mindre fitness-center, og træn en lang række forskellige øvelser – Find selv på flere! Aktivitetstid: Afhængig af jeres ambitioner Minimumsalder: Alle F-20 Flaskeraket Byg en sjov raket bl.a. af en ½ liters sodavandsflaske, en konservesdåse og en cykelventil. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: 12 år F-25 Flaskestorm Lav en flaske med farvet vand og olie, og se bølgerne gå højt, når man tipper den. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: Alle F-40 Flydebro Kan i forbindelse med andre vandaktiviteter benyttes til at fortøje flåder ved. Hvert element i flydebroen er bygget som en simpel tømmerflåde. Aktivitetstid: 3-4 timer Minimumsalder: 12 år

28

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – F F-45 Forkyndelsesmateriale Udover de planlagte forkyndelsesaktiviteter som findes andre steder her i hæftet, har centret inpirationsmateriale til andagter, som I kan bruge, hvis I selv vil lave jeres andagter. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: Alle F-47 Forlystelse - karrusel En lidt kompliceret pioneringsopgave, hvis den skal fungere helt perfekt, men det kan lade sig gøre. Aktivitetstid: 3 timer Minimumsalder: 14 år F-50 Fotojagt Dette er et utraditionelt løb. Kig godt på billederne, og så er du klar til den store jagt efter diverse ting, rundt om på centret. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: Alle F-55 Friluftskøkkenet Denne aktivitet er ment som en vejledning til, hvordan friluftskøkkenet bruges, altså hvordan ovne og komfure anvendes. På idearket findes enkelte opskrifter, men I kan naturligvis selv finde på andet. Husk selv at købe ind. Aktivitetstid: 2-3 timer. Bemærk dog at ovnene skal tændes i god tid. Minimumsalder: Alle

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

29


Aktiviteter – G G-15 Grundloven I 1849 indførtes Danmarks Riges Grundlov. Denne andagt tager fat i begrebet love, både de skrevne og de uskrevne. Aktivitetstid: ½ time Minimumsalder: Alle G-20 Grydeboller Ikke at forveksle med krydderboller. Kunne det ikke friste at få nybagte boller til morgenmad? Aktivitetstid: 1 – 1½ time Minimumsalder: 10 år G-25 Gynge Lav en sjov gynge af rafter, og tag en tur. Aktivitetstid: 1½ time Minimumsalder: 12 år

30

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – H H-05 Handelsrejse Vikingerne kom langt omkring og handlede mange steder. Tag med på en handelsrejse – et løb, hvor I skal besøge og handle i byer i og uden for Europa. Til sidst kan I købe mad på det store marked i Hedby. Handelsrejsen er bygget op som et stjerneløb og 2-3 lederne skal bruges til at administre løbet. Handelsrejsen er inddelt i to sværhedsgrader, således at både store og små kan være med. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: Alle H-06 Hike – Bjørnebækken ved Bisserup Man kan både gå, cykle eller tage bussen på denne hike, hvor der er mulighed for at komme til Bisserup Strand og bade. Hiken indeholder mulighed for at møde utroligt mange forskellige fugle og plantearter, samt se stendysser, gravhøje, kirker, mindesten og få alsidige naturoplevelser. Der er gode handlemuligheder i Fuglebjerg og overnatning tæt ved Bisserup Strand. Bussen kører store dele af vejen, og hiken kan derfor også benyttes af mindre spejdere, pga. dens længde. Længde: 31-63 km H-10 Hike – Engelstofteskov og Næsby En lille hike, evt. som endagstur for de mindste, hvis en tur til Glumsø frister, bliver turen 15 km, ellers er den 8 km. Hiken går gennem skov og ad småveje gennem afvekslende landskab med mange seværdigheder. Længde: 8-15 km H-15 Hike – Hvideslægtens kirker Denne hike går ad små veje gennem det midtsjællandske bondelandskab, hvorfra Danmark styredes gennem en menneskealder i Middelalderen. Her er Absalon, som senere grundlagde København vokset op som en del af den meget stærke Hvideslægt. På hiken kommer man forbi to af slægtens mest mærkværdige bygningsværker, nemlig Fjenneslev Kirke og Bjernede Rundkirke. Længde: 30 km H-20 Hike – Hvideslægtens kirker og Tuel sø En længere udgave af H-15, hvor der udover Tuel sø også er mulighed for at komme ind til Sorø by med Sorø Kirke og Akademi, hvorved ruten bliver 44 km i stedet for 42 km. Længde: 42-44 km

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

31


Aktiviteter – H H-25 Hike – Minihike Glumsø En hike for de mindste. Vandringen går ad landevej samt hyggelige stier, som byder på dejlige naturoplevelser. Man kommer gennem Glumsø, hvor der vil være mulighed for diverse indkøb i butikker samt lejlighed til at besøge Cykel- og Knallert Museet. Derudover går turen til Glumsø sø, der er et oplagt sted at nyde sin frokost. Ydermere kan man opleve Kristiandals Klosteret. Længde: 10-13 km (hhv. med og uden Glusø sø) H-30 Hike – Næsbyholm storskov Et af de smukkeste landskaber på Midtsjælland findes i egnen omkring TystrupBavelse-søerne. Fra bakketoppene åbner vide udsigter sig til et landskab præget af de store skove. Utallige gravhøje og dysser i hele området vidner om den dengang så livlige aktivitet. I hele middelalderen var søen og Susåen en vigtig handelsvej fra Næstved og ind i landet. Længde: 8-22 km H-31 Hike – Næsby, Engelstofte, Glumsø sø og Vesterskoven En hike, der kan bruges som endagstur for de mindste. Vandringen går ad landevej til Engelstofte, hvor der vil være mulighed for at besøge rideskolen (og mod betaling få lov til at ride – snak med staben om dette). Derefter går turen forbi Engelstofte Gods og efterfølgende til Glumsø, hvor der er mulighed for diverse indkøb. Derudover er der vandring af mindre stier til Glumsø sø, hvor der er et dejligt anlæg og gode naturoplevelser. Ydermere kan man opleve en dejlig tur i Vesterskoven samt Kristiandals Klosteret. Længde: 18 km H-32 Hike – Næsby, Engelstofte, Glumsø og Vesterskoven Denne korte hike, som de mindste kan deltage på, kombinerer besøg i Næsby, Engelstofte, Glumsø og Vesterskoven. Der vil være mulighed for at se Næsby kirke, besøge Engelstofte rideskole, kigge nærmere på Glumsøs butikker og få dejlige naturoplevelser ved Glumsø sø samt i Vesterskoven. Længde: 16 km H-35 Hike – Sorø og Sorøskovene Denne hike kombinerer kultur, natur og oplevelser med en pænt lang vandretur ad landeveje og gennem skov til Sorø by. Det er muligt at gå den smukke tur ad stien langs Sorø sø, hvorved hiken bliver ca. 28 km ellers 22 kilometer. Længde: 22-28 km

32

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – H H-40 Hike – Tybjerg, Holmegårds glasværk og Næstved by Denne hike giver med en varieret rute ad mange små veje og enkelte store mulighed for at komme langt omkring. Samtidig er der flere spændende seværdigheder på ruten så som Holmegårds Glasværk og Bonbonland. Ved at tage toget hjem fra Næstved bliver turen ca. 40 km, ellers 60 km. Længde: 40-60 km H-45 Hike – Tystrup sø rundt Denne hike går gennem det kuperede og meget smukke landskab, der omkranser Tystrup Bavelse søerne. Denne hike har den fordel, at der ikke kan skydes genveje, så spejderne bliver nødt til at følge ruten og at der også er en del seværdigheder på ruten! Længde: 30 km H-50 Horn – Historisk værksted Tilbage i bronzealderen begyndte befolkningen at indføre tamkvæg til Danmark og familierne fik en råvare til forarbejdning af husgeråd – horn. Anvendelsen af horn blev nærmest en revolution indenfor skeproduktionen. Hvor man før i tiden måtte snitte sin ske, blev det nu muligt at lave den i horn, som er et meget finere materiale og mere behageligt at have i munden. På denne aktivitet får du mulighed for at lave din egen ske af horn. Du skal selv skære en ske af kohorn og derefter forme og slibe den. Aktivitetstid: 3 timer Minimumsalder: 10 år H-60 Håndpropel, lodret Byg en vindmølle af lister og plasticvinger, og dekorerer den med tusch. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: Alle H-65 Håndpropel, vandret Byg en vindmølle af en overhead-transparent og ståltråd. Den kan hejse en korkprop op og ned. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: Alle

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

33


Aktiviteter – I I-07 Insekter og smådyr i telt og krat Hvepse, edderkopper, kamelhalsfluer, mejere, myg. Lad os ta på safari. Lær at omgås hvepsene, leve med edderkopperne og kæle med bænkebiderne. Vi kan gå efter dem alle eller vælge et speciale – f.eks. hvepse. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: Alle I-10 Insektsluger Med denne insektsuger, der laves af et syltetøjsglas og gummislanger, er det sjovt at undersøge de små dyr, der er i græsset og ved søen. Aktivitetstid: 1 time plus undersøgelse. Minimumsalder: 10 år

34

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – K K-10 Kampen om Danmarks Krone Erik af Pommeren og Johan Ellemose er blandt hovedpersonerne i denne “tæveøvelse” med et middelalderligt islæt. Aktivitetstid: 1½ time Minimumsalder: 8 år Antal: Min. 100 personer, fordelt på 5 grupper. Kontakt gerne lejrleder. K-25 Kastemaskine En let og sjov pioneropgave, der evt. kan benyttes i sammenhæng med et større arrangement, tivolidag, vandkamp eller lignende. Aktivitetstid: ½ - 1 time Minimumsalder: 12 år K-35 Kokkemester - Historisk værksted Madlavning har altid været interessant og det er sjovt at lave mad fra andre lande. Ligeledes er det faktisk interessant at lave mad fra gamle dage og smage, hvordan mad smagte dengang. Faktisk havde man i Middelalderen en lang række kryd­ derier som vi også bruger i dag. Kokkemesteren har perfekte rammer i vores store friluftskøkken med både komfur og stenovn. Bemærk at I selv skal betale ingredienserne og sørge for at handle ind. Aktivitetstid: 3 timer Minimumsalder: 10 år K-40 Krabbeløb Et lille løb, med færdige poster, lige til at gå til – på ryggen! Vær opmærksom på, at der skal bruges ledere til at stå på post. Aktivitetstid: 1½ time Minimumsalder: Alle K-50 Kulsøpionering Her kan kulsøpionering benyttes til at bygge almindelige lejrarbejder. Lejrpionering uden tovværk. Aktivitetstid: Afhængig af den valgte opgave Minimumsalder: 12 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

35


Aktiviteter – L L-05 Lege fra da far var spejder Denne aktivitet rummer gamle lege, som giver rig mulighed for at tumle og grine. Prøv bl.a. de gamle tæveøvelser. Aktivitetstid: ½-1 timer Minimumsalder: Alle L-10 Lignelsesløb Forkyndelse behøver ikke at være salmer og oplæsning fra en “stor bog”. Vi har lavet et lille løb med forskellige poster, der hver især relaterer til en lignelse. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: Alle L-15 Luftgynge Pionér en luftgynge, som kan bære flere spejdere på en gang. Aktivitetstid: ca. 2 timer Minimumsalder: 14 år L-20 Lysestøbning Lysestøbning er en spændende aktivitet for både store og små. I kan her dyppe jeres egne lys. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 12 år L-25 Lysestøbning i sand Fugtigt sand giver mulighed for at lave nogle sjove og anderledes lyseformer. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: 12 år L-30 Læbepomade Lav din egen læbepomade med dejlig smag/duft. Hvordan mon man laver en læbepomade? Lær lidt om fedtstoffer. Aktivitetstid: 1-1½ time Minimumsalder: 12

36

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – M M-05 Mad fra da far var spejder Forskellige retter som vi normalt tænker på som typisk danske. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: Alle M-10 Mad i en MU-MU En MU-MU er en stenovn, hvor maden pakkes ind i blade og varme sten, og så er det bare med at komme i gang med at tilberede aftensmanden. Husk at købe ingredienser dagen før I skal have aktiviteten. Aktivitetstid: 3 time Minimumsalder: 10 år M-15 Massefylde Lav et lille forsøg med 3 væsker og find ud af, hvilke ting der kan flyde på hvad. Aktivitetstid: ½-1 time Minimumsalder: Alle M-20 Miljøprojekt – Den flittige myretue En længerevarende aktivitet hvor I ser, hvordan myrer lever og arbejder. Aktivitetstid: 1 dag Minimumsalder: Alle M-25 Miljøprojekt – Fra grundvand til mundvand Vi følger vandet fra det kommer ned fra oven, til det havner deroppe igen. Aktivitetstid: 1 dag Minimumsalder: 10 år M-30 Miljøprojekt – Glumsø sø En række små opgaver omkring Glumsø sø, der belyser livet i og langs søen. Des­ uden et par idéer til, hvordan man kan fortsætte forløbet, når man kommer hjem til sin egen sø. I skal selv sørge for transport til Glumsø. Aktivitetstid: ½-1 dag Minimumsalder: 10 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

37


Aktiviteter – M M-35 Miljøprojekt - Solkogekassen På denne aktivitet kan du finde ud af, hvor meget varme vi får fra solen. Sammen med idéarket får I forskellige madforslag, som kan tilberedes i solkogekassen. Det er en god ide at hente ide-arket dagen før, så I kan bestille madvarer. Aktivitetstid: 6 timer Minimumsalder: 14 år M-45 Miljø-yatzy-løb for små Slå med terning, find den rigtige post, løs opgaven og få point. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: Alle M-50 Miljø-yatzy-løb for store Slå med terning, find den rigtige post, løs opgaven og få point. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: 12 år M-53 Morgenandagt Ud fra fortællingen om Peter og Jesus, der går på vandet, laves enten et billede eller en tegneserie til denne morgenandagt. Aktivitetstid: ½ time Minimumsalder: Alle M-55 Morgentur Tag med ud og oplev naturen vågne. Vi starter, meget stille og halvt sovende lige før gry. Der er uglerne og flagermusene endnu ikke gået til ro. Vi hører fuglestemmer og nyder i det hele taget at vågne med livet omkring os. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: 8 år

38

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – N N-05 Nat-aktive insekter Se på hvilke insekter der findes en sommernat og prøv at bestemme deres arter. Hæng et hvidt lagen med lys bagved op, så skal I bare se! Aktivitetstid: ca. 2 timer Minimumsalder: 8 år N-10 Natsnigning En konkurrence, hvor det drejer sig om at bevæge sig i natten uden at blive op­ daget, af ham der skal fange jer! Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: Alle Antal: Flere end 8 N-15 Naturens spisekammer Vi samler planterne i området – undervejs snakker vi om, hvad de forskellige ting er gode for og hvilke der er giftige. I laver bål og vi tilbereder vores ukrudt. Kan indgå som et måltid. Kontakt naturvejlederen. Aktivitetstid: ½-1 dag Minimumsalder: Alle N-20 Naturens 3-retters menu Tilbered en lækker 3-retters menu, af naturmaterialer. Lækre sager til en omgang aftensmad i lejren! Husk at købe supplerende ingredienser dagen før. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 10 år N-25 Naturkosmetik Læbepomade, Skintonic/barbervand, Creme, Ansigtsmaske, Cremeshampoo Lav din egen kosmetik af naturprodukter. Husk at købe yoghurt dagen før. Aktivitetstid: ½-2 timer Minimumsalder: 14 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

39


Aktiviteter – N N-30 Naturopskrifter Udnyt naturens spisekammer. Her findes en række opskrifter, hvor ingredienserne kan findes i naturen. Der skal til denne aktivitet bestilles nogle supplerende ingredienser, sørg derfor at læse selve idearket igennem i god til. Aktivitetstid: Afhængig af opskriften Minimumsalder: Alle N-35 Natur-undersøgelse af søen I søen er et rigt plante- og dyreliv. Aktiviteten lægger op til et nærmere kig på livet i søen ved hjælp af fangst-si, undervandskikkert, insektbakker og glas Aktivitetstid: 3-4 timer Minimumsalder: 10 år N-40 Nordisk mytologi andagt I vikingetiden blev danskerne kristne, før troede de på de nordiske guder. Denne andagt handler om skabelsen både fra den nordiske mytologi og om den skabelses­beretning vi kender fra kristendommen. Aktivitetstid: ½-1 timer. Minimumsalder: Alle

40

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – O O-05 O-løb på grunden Der er på centret opstillet en række faste poster med klippetænger. Disse udgør tilsammen et antal løb af forskellige sværhedsgrader. Af forskellige løbstyper kan nævnes: indtegnede poster, traditionelt med retning/afstand, krydspejlinger, stjerneløb m.fl. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: Alle O-10 Omvendt dag En dag hvor man bytter helt rundt på de daglige aktiviteter. Hvorfor ikke: • afvikle aftenløb kl. 06.30 • stryge flaget kl. 08.00 • spise frikadeller kl. 09.00 •... • og stå op kl. 23.00 efter morgengymnastikken? Aktivitetstid: 1 dag Minimumsalder: Alle O-12 Ordmaskine Ordmaskinen er en aktivitet, hvor ingen svar er givet på forhånd. Et lykkehjul bestemmer, hvilke ord I skal arbejde ud fra f.eks.: “hiv spejderen udaf træet” eller “træk traktoren ned fra søen”. Hvilken ting, leg, teaterstykke, maskine eller bygningsværk, der kommer ud af ordene bestemmer alene jeres fantasi. Vi stiller alle (næsten) materialer til rådighed, så der er ingen grænser for kreativiteten. Ord­ maskinen er meget sjov og anderledes måde at lave aktiviteter på. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 14 år O-15 Ostefremstilling Lav jeres egen ost, til morgenbrødet! Husk at købe ingredienser dagen før. Aktivitetstid: 1 time. Minimumsalder: 12 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

41


Aktiviteter – P P-05 Pamhule En risbåd, som er samlet vha. kulsøpionering. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 14 år P-10 Panfløjte Lav jeres egen Panfløjte, og spil til sangene under lejrbålet. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: 10 år P-15 Papirfremstilling Af avispapir laves genbrugspapir med naturfarver og blomster ilagt pulpen til flotte postkort og brevpapir. I skal beregne tid dagen før til at starte aktiviteten, ca. ½ time. Aktivitetstid: 3-4 timer Minimumsalder: Alle P-20 Perler af ler Form dine egne perler, og brænd dem på et bål. Du kan bagefter pudse dem, og lave din personlige halskæde eller lignende. Aktivitetstid: 1½ timer Minimumsalder: Alle P-30 Planterne ånder – fotosyntese Lav små forsøg med naturen og forstå, hvorfor planter ånder og giver liv til dyr og mennesker. Aktivitetstid: 1-2 timer. Det skal stå 2-3 dage for at få den optimale virkning Minimumsalder: 10 år

42

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – P P-35 Planternes voksesteder Prøv at undersøge hvilke planter, der vokser våde steder, og hvilke der vokser tørre steder. En enkel måde at få lidt naturkendskab på. Aktivitetstid: 2-4 timer Minimumsalder: 8 år P-40 Planter og ilt – fotosyntese Hvad er fotosyntese og hvorfor er det så vigtigt. Aktivitetstid: ½ time, vente 1 timer og igen ½ time Minimumsalder: 10 år P-50 Primigafler At snitte er et godt gammelt håndværk og på denne aktivitet kan du snitte din egen gaffel. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: 10 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

43


Aktiviteter – R R-05 Racerflåde Pionér en eksperimenterende tømmerflåde, hvor tønderne sættes på skrå for at optimere hastigheden. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: 12 år R-10 Raftebowling Et sjovt spil der er nemt at forberede, og som kan bruges igen og igen. Vælt modstandernes kegler. Aktivitetstid: ca. 2 timer Minimumsalder: 10 år R-20 Ringspil med spyd Lav en flettet “skive” , kast den op i luften, og ram den med spydet! Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: Alle R-25 Robin Hood løb Et rigtigt sjovt løb for de mindste spejdere, der jagtes af sheriffen af Nottingham. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: Alle R-30 Rodeotyr Lav en bevægelig Rodeotyr med rafter og en olietønde. Se hvem der kan sidde længst på den, mens andre forsøger at trække Cowboy’en af tyren. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: 12 år R-35 Rodzoneanlæg Byg jeres eget rodzoneanlæg der kan rense noget af jeres spildevand. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: 12 år

44

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – R R-40 Runer i træ Vikingerne ristede ikke kun runer i sten, men gjorde det også i træ, når de skulle lave en besked,, som skulle bringes videre. Prøv at riste runer i træ og lav et vikingebrev. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: Alle R-45 Runesten Vikingerne brugte ikke det alfabet vi kender i dag, men brugte i stedet for runer. De ristede deres runer både i sten og i træ, hvorfor det kun var korte beskeder som blev skrevet ned. Prøv designe og lav din egen runesten – vi snyder lidt og bruger gips i stedet for granitsten! Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 10 år R-50 Rune-trold På en runesten fra vikingetiden findes en aftegning af en fæl trold, den kan du lave i læder og bagefter male. Aktivitetstid: 1½-2 timer. Minimumsalder: 10 år R-55 Rødkål med flere farver Farven i rødkål kan bruges til at bestemme surhedsgrad. Lav et udtræk af rødkål find ud af hvor sure eller basiske forskellige ting fra hverdagen er og se de mange flotte farver. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: 10 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

45


Aktiviteter – S S-05 Sauna Selv i sommerens varme kan det være ganske rart at gå i sauna. I hvert tilfælde er det sjovt selv at bygge en sauna, der kan bruges. Aktivitetstid: 3-4 timer Minimumsalder: 12 år S-10 Skabelsen – Morgenandagt til hele ugen En samling af små morgenandagter, der tager udgangspunkt i skabelsesberetningen. Aktivitetstid: ca. 5 minutter pr. dag Minimumsalder: Alle S-15 Skulpturer i naturen Der er trolde og elverpiger i mosen – der er i hvert fald en der har set en tasketrold liste af med en skoletaske og en dag lugtede der af heks i gammen. Fortæl spej­derne en historie, hvor der indgår personer, som de gruppevis bagefter skal skulptere i naturmaterialer. Det er her en god ide at hente idéarket dagen før. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 8 år S-20 Smedjen – Historisk værkstedet Smeden har de sidste mange hundrede år været en vigtig håndværker i små danske samfund. Det var ham der sørgede for, at man havde søm til sine træsko, ham der smedede knive til at skære brødet med og ham der lavede våben inden man drog i krig. På Næsbycentret er smedjen for de ældste spejdere og en god mulighed for at prøve kræfter med et gammelt og vigtigt håndværk. Hvad med at blive din egen smed for en dag og lave din egen krog, merlespir eller ildrager? – Aktiviteten ledes som regel af en centermedarbejder. Kontakt din lejrleder og hør om der er en i staben, som kan smede. Aktivitetstid: 3 timer Minimumsalder: 12 år

46

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – S S-25 Smørkærning i rumlepotte Kærn dit eget smør i denne primitive “rumlepotte”. Husk at købe fløde dagen før. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: Alle S-30 Smådyrssafari Oplev den helt lille verden på Næsbycentret, hvor vi tager på hike-på-alle-fire med forstørrelsesglasset i hånden. Aktivitetstid: 1 - 2 timer Minimumsalder: Alle S-40 Snitteværkstedet At snitte er et godt gammelt håndværk. I snitteværkstedet kan du boltre dig med en eller flere forskellige ting: Brummeren (et gammelt musikinstrument), krybskyttefløjte, smørekniv, målepind til træers højde eller små svampe af træ Aktivitetstid: 1 time og opefter (afhængig af hvilke ting I vælger at snitte) Minimumsalder: Alle S-45 Solfanger En sortmalet radiator forsynet med slanger og et pioneret tårn, kan være en måde at få varmt brusebad på, men hvordan kan man ellers lave en solfanger? Aktiviteten lægger op til at I selv skal eksperimentere og prøve jer frem. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: 14 år S-50 Sollighter Byg en lille parabol i en gammel billygte og brug solens stråler til at antænde bålet. Aktivitetstid: ½ - 1 time Minimumsalder: 10 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

47


Aktiviteter – S S-55 Spejderloven – Morgenandagter til hele ugen 7 små andagter der tager udgangspunkt i KFUM-spejdernes nye spejderlov. Hver dag bliver der taget hul på en nye linje af spejderloven. Aktivitetstid: ca. 10-15 minutter pr. dag Minimumsalder: Alle (Men udbyttet for større spejdere er begrænset) S-65 Stormlampe Lav en rigtig flot stormlampe, bl.a. ved hjælp af to syltetøjsglas, en væge og lidt lampeolie. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: Alle S-67 Stratego Du kender nok brætspillet stratego, hvor to spillere med brikker kæmper for at finde den andens fane. På Næsbycentret er brættet udskitet med et stort område på centet og brikkerne med levende spejdere. I inddeles i fire hold, der skal både skal finde de andres faner og ikke mindst finde feltmarchalen på et andet hold for at vinde. Det kræver mindst 30 deltagere at spille stratego. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: 10 år S-68 Stratego, japansk I denne udgave af stratego er scenen flyttet til det gamle Japan, hvor samuraier og shougoner sloges mod hinanden. I bliver delt ind i 2-4 hold og skal udfra list og taktik finde de andet holds shougon, der kun kan slås af en geisha. Det kræver mindst 25 deltagere at spille japansk stratego. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 10 år S-70 Svævebane Svævebanen er en forholdsvis hurtig pioneropgave, som næsten alle spejdere synes er sjov at prøve. Det er her vigtigt, at deltagerne i aktiviteten er bekendt med opstramnings og forankringsteknikkerne. Aktivitetstid: ca. 3 timer Minimumsalder: 10 år

48

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – S S-75 Sæbestøbning Har du glemt sæben på sommerlejren, så fortvivl ikke, I har her muligheden for at lave jeres helt egen sæbe! Aktivitetstid: 3 timer Minimumsalder: 10 år S-80 Sæbebobler Lav fantastiske store sæbebobler med den helt rigtige sæbeblanding. Prøv at blæse boblerne gennem forskellige ting, og se hvordan en sæbeboble bliver til. Aktivitetstid: ½-2 timer Minimumsalder: Alle S-85 Søens liv – Fisk, krebs og andet godt Gå med på opdagelse i søen. Her er masser af liv. Krebsdyr, fisk, ferskvandstanglopper, frøer …Hvad er det for dyr og hvordan lever de? Vi ruster os med net, bakker, lupglas og akvarier og fanger løs. Aktivitetstid: ½ dag Minimumsalder: Alle

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

49


Aktiviteter – T T-05 Timeglas Om natten når ens solur er gået i stå, er det godt at have et timeglas, så man stadig kan holde styr på tiden. Få inspiration til selv at opfinde et timeglas. Aktivitetstid: 1½ time Minimumsalder: 10 år T-10 Tinstøbning Lav jeres egne gipsformer af lige præcis det I har lyst til. Herefter er det muligt at lave den samme figur igen og igen. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: 12 år T-15 Tornado Mærk suset fra en tornado i en sodavandsflaske. Leg med vand eller saft i to flasker og se hvordan en tornado virker. Aktivitetstid: ½ time Minimumsalder: 10 år T-30 Tømmerflåde Byg en tømmerflåde, vi har flere forskellige modeller og sværhedsgrader. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: 12 år

50

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – U U-05 U-båd En tømmerflåde til 2 personer med én tønde, hvor man garanteret ikke kan holde sig tør. Aktivitetstid: ½ time Minimumsalder: Alle U-10 Udvikling for lånte penge Et samfundsorienteret spil der viser, hvordan det at leve i forskellige lande, betyder noget for levefoden – Se hvad I kan få ud af jeres penge på 8 år. Aktivitetstid: 3 timer Minimumsalder: 12 år U-15 Udflugter Næsbycentret ligger midt på Sjælland med en masse udflugtsmål til alle sider. Tag på bytur til København, Holmegårds Glasfabrik, Bonbonland eller… Ja, mulighederne er mange, og det er faktisk kun jer, der sætter grænserne. Udflugter – ca. 10 KM • Sorø • Kongskilde • Herlufmagle Udflugter – ca. 20 KM • Bonbonland • Næstved • Ringsted • Karrebæksminde Udflugter – ca. 30 KM • Korsør • Skjoldnæsholm • Skælskør Udflugter – > 30 KM • Roskilde • København

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

51


Aktiviteter – U U-20 Udflugt - Bonbonland og Holmegårds glasværk Tag toget til Næstved og gå ud til Bonbonland og Holmegårds Glasværk. På denne måde sparer I både transporten til de to udflugtsmål og har hele tiden noget at gå efter. Hiken giver også mulighed for at opleve Næstved by og den enestående natur omkring Holmegårds Mose. U-25 Udflugter i vikingernes fodspor I egnen omkring Næsbycentret er der flere muligheder for at opleve og se spor fra Vikingetiden, f.eks. findes der en runesten i Glumsø, og I kan også gå til Borupris og se resterne af en vikingebebyggelse eller tage til Trelleborg og se vikingeborgen der. Aktivitetstid: 3 timer - 1 dag Minimumsalder: Alle U-30 Udflugt – Ravnstrup sø En natur-tur rundt om Ravnstrup sø, med en god gennemgang af naturfænomener I vil støde på undervejs. Aktivitetstid: ½-1 dag U-35 Urgrims hemmelighed – aftenløb Hjælp troldene med at få lavet den legendariske troldemost, som alle trolde holder så meget af! Dette løb kræver fem ledere til at stå på post og kræver at man starter forberedelserne dagen før. Tal eventuelt med en anden gruppe, så kan det godt lade sig gøre. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: Alle

52

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – V V-02 Vandrensning At kunne rense sit spildevand er meget vigtigt i et moderne industrisamfund, men hvordan gør man? Aktiviteten hjælper jer med inspiration til at lave og ekserimentere med jeres helt eget vandrensningssystem. Aktivitetstid: 2 timer Minimumsalder: 12 år V-05 Vandtermometer Mål temperaturen i søen i forskellige dybder, med jeres eget termometer. Aktivitetstid: 1 time Minimumsalder: 10 år V-10 Varmluftsballoner Prøv om I kan lave en varmeluftsballon, der kan flyve – hvilken konstruktion giver de bedste flyveevner? Aktiviteten giver inspiration og lægger op til at I selv prøver jer frem og opfinder jeres helt egen varmeluftsballon. Aktivitetstid: 1-2 timer Minimumsalder: 12 år V-15 Vikingelege Lege fra vikingetiden. Aktivitetstid: ½-1 timer. Minimumsalder: Alle V-20 Vikingesmykker – Historisk værksted Der er i udgravninger fra Vikingetiden fundet mange slags smykker. Før man fandt på at lave mønter brugte man sine smykker til at betale med, ved at skære et stykke af sin armring. I dette historiske værksted kan du lave en smuk flettet armring af kobbetråd eller en kæde, som er sat sammen af ringe. Snak med din lejrleder om der er en i staben, som kan hjælpe jer. Aktivitetstid: 3 timer Minimumsalder: 12 år

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

53


Aktiviteter – V V-25 Vildmandsdag Her er et forslag til, hvordan en dag kan anvendes på primitiv vis. Dagen indeholder bl.a. båltænding med stål og flint, “tæveøvelse”, bivuakbygning m.m. I kan selv bestemme, hvad der skal indgå I jeres dag. Her må I påregne en udgift ved nogle af aktiviteterne. Tal med jeres lejrleder. Aktivitetstid: 1 dag Minimumsalder: 10 år V-30 Vindebro Byg en virkelig elegant bro, som kan vippes med et snoretræk. Aktivitetstid: 3-4 timer Minimumsalder: 12 år

54

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008


Aktiviteter – Æ Æ-05 Ædegilde med vikingerne Få inspiration til dagens måltider fra vikingetiden og kombiner det gerne med hjælp fra Naturvejlederen, som kan hjælpe med at finde de spiselige planter i naturens spisekammer. Aktivitetstid: 2-3 timer Minimumsalder: Alle Æ-10 Ægget i flasken Kan man få et helt æg ned i en flaske? Prøv et sjovt lille eksperiment med kogte æg. Husk at bestille æg. Aktivitetstid: ½ time Miniumsalder: Alle

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

55


Huskeliste Ting du skal huske omkring aktiviteter inden du kommer på centerlejr • Vælg hvilke projekter og tilhørende aktiviteter I vil arbejde med • Vælg øvrige aktiviteter herunder historiske værksteder og naturvejleder   akti­­­­viteter • Udfyld tilmeldingen til aktiviteter, som findes i midten af hæftet og aflever den   til lejrlederen • Lav aftaler med Naturvejlederen • Husk at I selv er ansvarlige for at købe mad, også hvor det skal bruges til   aktiviteter • Reservér friluftskøkkenet og sheltere, hvis I vil bruge disse muligheder

56

Næsbycentret – Aktivitetshæfte 2008

Aktivitetshæfte 2008  
Aktivitetshæfte 2008  

Udbudet af aktiviteter på Næsbycentret

Advertisement