Page 1

EfterĂĽr 2012

NĂŚstvedBibliotekerne og BorgerService

Ekstra It-introduktioner


Ekstra It-introduktioner I løbet af efteråret 2012 vil NæstvedBibliotekerne og BorgerService afholde en række ekstra introduktioner. Der bliver afholdt introduktioner på Hovedbiblioteket, alle lokalbibliotekerne og i Rådmandshaven. Introduktionerne er rettet mod absolutte begyndere. Du kan f.eks. starte med et musetræningskursus og så bagefter melde dig til en introduktion til Internettet. Mange af introduktionerne er rettet mod dig, der gerne vil vide mere om NemId og Borger.dk. Du kan tilmelde dig på det sted, der afholder introduktionen. For introduktioner i Rådmandshaven, skal du dog henvende dig på Hovedbiblioteket. Der er tilmelding fra d. 17.9. 2012, og det er efter ’først til mølle’ princippet.


Musetræning En introduktion til grundlæggende brug af mus og pc. Det er for absolut begyndere. Du får hjælp til at bruge musen og bliver præsenteret for nogle af de grundlæggende begreber. Tid og sted: Næstved Hovedbibliotek tirsdag

02.10.2012

kl. 13.30-15.30

tirsdag

23.10.2012

kl. 13.30-15.30

onsdag

07.11.2012

kl. 13.30-15.30

onsdag

14.11.2012

kl. 10-12

onsdag

05.12.2012

kl. 13-15

Forudsætninger: Ingen Bemærk: Tilmelding nødvendig


PC for begyndere Denne introduktion retter sig mod dig, som er helt eller næsten begynder, og som ikke er fortrolig med en computer. Det er en fordel, hvis du har fortrolighed med mus. Vi fortæller dig hvordan man bruger tastaturet og du lærer lidt om hvad en computer rummer. Tid og sted: Korskilde Bibliotek

tirsdag 02.10.2012 kl. 10-12

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 03.10.2012 kl. 13.30-15.30

Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 06.11.2012 kl. 16.30-18.30

Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 20.11.2012 kl. 10-12

Glumsø Bibliotek

onsdag 28.11.2012 kl. 10-12

Forudsætninger: Gerne lidt fortrolighed med at bruge en mus. Bemærk: Tilmelding nødvendig


Internet for begyndere Denne introduktion er til dig, der ikke er vant til bruge Internettet eller aldrig har brugt det før. Vi præsenterer Internettet og fortæller, hvordan det er bygget op, og hvordan man selv kan søge efter informationer. Tid og sted: Glumsø Bibliotek

onsdag 03.10.2012 kl. 10-12

Næstved Hovedbibliotek

tirsdag

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 07.11.2012 kl. 10-12

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 14.11.2012 kl. 13.30-15.30

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 21.11.2012 kl. 10-12

Fensmark Bibliotek

tirsdag 27.11.2012 kl. 10-12

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 05.12.2012 kl. 16.30-18.30

09.10.2012 kl. 13.30-15.30

Forudsætninger: Fortrolighed med brug af mus Bemærk: Tilmelding nødvendig


Borger.dk og NemID Vi viser dig, hvad Borger.dk er og giver dig en introduktion til ”Min side” og ”Post”. Vi viser dig, hvordan du logger på NemID, og vi fortæller kort om NemID. Borger.dk er stedet, hvor du kan kommunikere digitalt med offentlige myndigheder og private virksomheder. Her kan du som borger tillige se en lang række af de personlige oplysninger, som det offentlige har registreret. For at deltage i denne introduktion skal du have en NemID, da den bruges til at logge på Borger.dk. Har du ikke en NemID, kan du i god tid inden introduktionen henvende dig på biblioteket med dit pas eller kørekort, så kan vi udstede den til dig. Introduktionen forudsætter grundlæggende kendskab til brug af mus. Har du ikke det, vil vi anbefale vores ”musetræningskursus”. Tid og sted: Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 09.10.2012 kl. 10-12

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 10.10.2012 kl. 13-15

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 10.10.2012 kl. 16.30-18.30

Rådmandshaven

tirsdag 16.10.2012 kl. 13.30-15.30

Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 23.10.2012 kl. 10-12

Fuglebjerg Bibliotek

onsdag 24.10.2012 kl. 10-12

Rådmandshaven

tirsdag 06.11.2012 kl. 13-15

Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 13.11.2012 kl. 10-12

Fortsættes på næste side


Borger.dk og NemID Tid og sted: Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 13.11.2012 kl. 13.30-15.30

Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 20.11.2012 kl. 13.30-15.30

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 21.11.2012 kl. 13.30-15.30

Rådmandshaven

tirsdag 27.11.2012 kl. 13.30-15.30

Næstved Hovedbibliotek

onsdag 28.11.2012 kl. 13.30-15.30

Korskilde Bibliotek

tirsdag 04.12.2012 kl. 10-12

Næstved Hovedbibliotek

tirsdag 04.12.2012 kl. 13.30-15.30

Fensmark Bibliotek

tirsdag 11.12.2012 kl. 10-12

Fuglebjerg Bibliotek

onsdag 12.12.2012 kl. 10-12

Forudsætninger: Fortrolighed med brug af mus Bemærk: Tilmelding nødvendig


Hvor kan du ellers gå hen?

Hvis du synes, du har brug for mere end vores korte introduktioner, kan du henvende dig både hos de lokale aftenskoler og hos Ældre Sagen. Ældresagen: Der foregår PC-vejledning i Næstved på Munkebo, Farimagsvej 54. Der er 6 og 14 ugers kurser - af forskellig art. Der informeres bl.a. om Borger.dk. Foldere ligger på Biblioteket, og henvendelse telefonisk kan ske til Ældre Sagens kontor tlf. 5572 3800.

Næstved Aftenskole: DOF Næstved Aftenskole udbyder kurser af længere varighed med forskelligt indhold. Efterårsprogrammet kan hentes på bibliotekerne eller på skolens kontor. Tlf.: 5572 1825.


Ekstra It-introduktioner på Lokalbibliotekerne efterår 2012  Klip ud og gem! Fensmark Bibliotek Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegård, tlf. 5588 4010 Internet for begyndere

tirsdag 27.11.2012

kl. 10-12

Borger.dk og NemID

tirsdag 11.12.2012

kl. 10-12

Fuglebjerg Bibliotek Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg, tlf. 5588 4020 Borger.dk og NemID

onsdag 24.10.2012 kl. 10-12

Borger.dk og NemID

onsdag 12.12.2012 kl. 10-12

Du kan læse mere om de enkelte introduktioner inde i programmet. For alle introduktionerne gælder, at du skal huske tilmelding.

www.naesbib.dk


Ekstra It-introduktioner på Lokalbibliotekerne efterår 2012  Klip ud og gem! Glumsø Bibliotek Torvet 1, 4171 Glumsø, tlf. 5588 4030 Internet for begyndere

onsdag 03.10.2012 kl. 10-12

Pc for begyndere

onsdag 28.11.2012 kl. 10-12

Korskilde Bibliotek Korskildevej 2a, 4733 Tappernøje, tlf. 5588 4050 Pc for begyndere

tirsdag 02.10.2012

kl. 10-12

Borger.dk og NemID

tirsdag 04.12.2012

kl. 10-12

Du kan læse mere om de enkelte introduktioner inde i programmet. For alle introduktionerne gælder, at du skal huske tilmelding.

www.naesbib.dk


Ekstra It-introduktioner på Hovedbiblioteket Efterår 2012  Klip ud og gem!

Musetræning

tirsdag 02.10.12 kl. 13.30-15.30

Pc for begyndere

onsdag 03.10.12 kl. 13.30-15.30

Borger. dk og NemId

tirsdag 09.10.12 kl. 10-12

Internet for begyndere tirsdag 09.10.12 kl. 13.30-15.30 Borger.dk og NemID

onsdag 10.10.12 kl. 13-15

Borger.dk og Nem.ID

onsdag 10.10.12 kl. 16.30-18.30

Borger.dk og Nem.ID

tirsdag 23.10.12 kl. 10-12

Musetræning

onsdag 23.10.12 kl. 13.30-15.30

Pc for begyndere

tirsdag 06.11.12 kl. 16.30-18.30

Internet for begyndere onsdag 07.11.12 kl. 10-12 Musetræning

onsdag 07.11.12 kl. 13.30-15.30

Borger.dk og NemID

tirsdag 13.11.12 kl. 10-12

Borger.dk og NemID

tirsdag 13.11.12 kl. 13.30-15.30

Fortsættes på næste side

www.naesbib.dk


Ekstra It-introduktioner på Hovedbiblioteket Efterår 2012  Klip ud og gem!

Musetræning

onsdag 14.11.12 kl. 10-12

Internet for begyndere onsdag 14.11.12 kl. 13.30-15.30 Borger.dk og NemID

tirsdag 20.11.12 kl. 13.30-15.30

PC for begyndere

tirsdag 20.11.12 kl. 10-12

Internet for begyndere onsdag 21.11.12 kl. 10-12 Borger.dk og Nem.ID

onsdag 21.11.12 kl. 13.30-15.30

Borger.dk og NemID

onsdag 28.11.12 kl. 13.30-15.30

Borger.dk og NemID

tirsdag 04.12.12 kl. 13.30-15.30

Musetræning

onsdag 05.12.12 kl. 13-15

Internet for begyndere onsdag 05.12.12 kl. 16.30-18.30 Du kan læse mere om de enkelte introduktioner inde i programmet. For alle introduktionerne gælder, at du skal huske tilmelding. Næstved Hovedbibliotek Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved, Tlf. 5588 4000

www.naesbib.dk


Ekstra introduktioner i Rådmandshaven efterår 2012  Klip ud og gem! Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

Borger.dk og NemID

tirsdag 16.10.2012

kl. 13:30-15:30

Borger.dk og NemID

tirsdag

06.11.2012

kl. 13-15

Borger.dk og NemID

tirsdag

27.11.2012

kl. 13:30-15:30

Du kan læse mere om de enkelte introduktioner inde i programmet. For alle introduktionerne gælder, at du skal huske tilmelding. Tilmelding til kurserne i Rådmandshaven skal ske til : Næstved Hovedbibliotek Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved, Tlf. 5588 4000

www.naesbib.dk


Tilmelding til ekstra It-introduktioner: Du melder dig til ved at kontakte det bibliotek, hvor introduktionen afholdes. Se kontaktoplysninger på næste side. Oplys venligst: Navn, adresse og telefonnummer. Tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet”. Hvis du bliver forhindret i at deltage, bedes du give besked så hurtigt som muligt, så vi kan give pladsen til en anden. Hvis der er meget få tilmeldinger til en introduktion, kan den blive aflyst eller flyttet til et andet tidspunkt.

Alle kurser er gratis!

Kontaktperson: Astrid Damholt, 5588 4005, aslar@naestved.dk


Kontakt: Fuglebjerg Bibliotek Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg, Tlf. 5588 4020 Ma: 13-18 ti: 9-15 on-to 13-17 fr: 10-15 Glumsø Bibliotek Torvet 1, 4171 Glumsø, Tlf. 5588 4030 ma:13-17 ti: 10-16 on-to 13-17 fr: 10-16 Fensmark Bibliotek Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard, Tlf. 5588 4010 ma:10-17 ti: 13-19 on: 10-15 to: 13-17 fr: 13-15 Korskilde Bibliotek Korskildevej 2a, 4733 Tappernøje, 5588 4050 Ma: 13-18 ti-to: 13-16 fr: 10-14 Næstved Hovedbibliotek Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved, Tlf. 5588 4000 Ma-to: 10-19 fr:10-17 lø:10-14 Husk at der også er selvbetjent åbningstid på bibliotekerne.

www.naesbib.dk


NæstvedBibliotekerne og BorgerService

NæstvedBibliotekerne

Ekstra it-introduktioner - Efterår 2012 - NæstvedBibliotekerne og BorgerService  

Ekstra it-introduktioner - Efterår 2012 - NæstvedBibliotekerne og BorgerService

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you