Page 1

VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN

side 3

Te l T r o m s ø ? www.destinasjontromso.no

RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

NR. 1, 2000

Suksess i Mosjøen:

FULL FEST

I PARTYMAN

Brilliant satsing

Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har utviklet en database som med full rett kan kalles en ny markedsplass for næringsdrivende. S. 14

Dialog med Dualog

Det er knyttet store forventninger til fremtiden for Dualog. Bedriften har gjort sikker og rimelig levering av e-post hvor som helst i verden til sitt varemerke. Morten Lind Olsen leder selskapet. S. 7

77 63 29 00

Skandinavias største selskap innen vinråstoff, drinkemikser og essenser ligger i Mosjøen. Når det bobler i vinballongene i de tusen hjem tjener Partyman penger så det bruser. 1999 ble et meget godt år for karene Håvard Vesterbekkmo, Roar Abelsen og Kenneth Fjellheim.

Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom

Vår kvalitetsstandard er 5 ring

Næringslivets reiserådgiver

Postboks 199, 9990 Båtsfjord Tlf.: +47 78 98 42 70 Mob: 91 72 60 95 Fax: +47 78 98 43 68

Besøk vår hjemmeside:

www.simguard.no


DATASIKKERHET

2

Telenor – Nextra

Amatører skal på nett Har du og din bedrift ikke fått egen nett side? Nå skal manglende kunnskap ikke lenger være et problem. I disse dager har Telenors Nextra en kampanje gående der selv de verste amatører skal kunne lage en nettside for sin bedrift. Per i dag er det vel 20.000 norske bedrifter som har egne nettsider. Med kampanjen Nextra nå har satt i gang håper en å få økt antallet med ytterligere 5.000. For beskjedne 1.500 kroner får selv en klomsete amatør alt han eller hun trenger får å plassere bedriften sin på web’en. Du får en programpakke med en rekke maler. I denne pakken kan du få inntil 4 sider der Nextra eller deres distributører sogar hjelper deg med design/tilrettelegging av sidene. Videre får du en lærebok som foreteller deg hvordan du kan lage mer avanserte sider. En prøveversjon av designprogrammet MS Frontpage har du til disposisjon i 45 dager.

De som står bak kampanjen håper selvfølgelig at du kjøper programmet etterpå. For har du først laget noen web-sider og lagt dem ut på nettet, må sidene oppdateres og vedlikeholdes. Da hjelper det lite å ha et programs som ikke virker etter at 45 dager er gått. I pakketilbudet inngår også 50 MB web-plass i 12 måneder, egen webadresse navn som for eksempel www.amatør.no. Normalt tar fire web sider mellom 500 og 600 kB. Det kan legges inn 10 e-postadresser slik at hver nøkkelansatt i bedriften kan kontaktes via web-sidene. Kampanjen startet i midten av februar og skal gå frem til første mai i år. Etter at 12 måneders perioden er ute koster det 190 kroner per måned for å beholde sidene og plassen på nettet. ■

Trygg vekst Tromsø-selskapet Trygg Data as vokser jevnt og trutt. Daglig leder Egil Løseth forteller at bedriften økte driftsresultatet i 1999 med hele 79 %. Nå ansettes det flere konsulenter, og det budsjetteres med økning i både omsetning og fortjeneste i år 2000. Brannmurer Trygg data as er nasjonal importør og forhandler av amerikanske Watch.Guard og deres såkalte brannmurer. Selskapet er også importør av den britiske spesialisten på Internett sikkerhet, NTA’s produkter. Slike produkter er først og fremst beregnet på å oppdage og forhindre at datavirus, og for så vidt hackere skal kunne skaffe seg adgang til bedriftens internnett, og derved gjøre ubotelig skade på programvarer og lagret informasjon

Nasjonalt

Vi leverer masser til: • Vegbygging • Drenering

Daglig leder Egil Løseth sier til NR at selskapets marked er hele landet. Som en følge av dette ble det i 1999 etablert et eget salgskontor i Drøbak. På kundelisten står store nasjonale industriselskaper som for eksempel Norsk Hydro, og finansgiganten Gjensidige. Flere sykehus og andre store offentlige institusjoner finnes også på listen. Løseth sier at det å være tidlig ute på markedet

OPPDAGER DATAVIRUS: Egil Løseth i Trygg Data as selger usynlige brannmurer uten å miste fotfestet.

med nye produkter innen datasikkerhet har vist seg å være en nisje som har gitt selskapet suksess.

Pornofilter De ansattes bruk av Internett omfatter ikke alltid bare forretningsmessig bruk. Tidligere undersøkelser viser at ansatte bruker opptil 38 % av Internett –tida på rent private eller underholdningspregede oppgaver.Trygg Data as fant denne nisjen, og har hatt suksess med et filter som kan kontrollere og regulere hvilke områder den enkelteansatte skal ha adgang til på nettet.

Omsetning Driftsres.

1998 3.150 560

Nøkkeltall Trygg data as har vokst fra "kjøkkenbenken" til nye moderne lokaler i Breivika i Tromsø. Nå skal ytterligere en selger ansettes, og selskapet vil da samlet representere 4 årsverk. Selv om årsoppgjøret for 1999 ikke er ferdig ennå, kan Løseth allerede slå fast at selskapet vil ha et solid overskudd også etter skatt. Spesielt nevner han en formidabel forbedring av finansregnskapet som sterkt medvirkende til bedriftens positive resultat. ■ (GuLi)

1999 5.400 1.000

Budsjett 2000 7.000 1.200

Tallene i 1000 kr.

• Ballbaner • Hagepukk • Betongtilslag Åpningstider: Man-Tors: kl. 07.00-16.00 Fre: kl. 07.00-14.30

Tlf.: 77 67 00 13 Fax: 77 67 36 41

Tlf.:

78 41 21 22 Hammerfest 78 94 00 30 Vadsø e-post: nord.datasenter@barentsnett.no Url: www.norddata.no

Li

ng

lang læri vs

Authorized Academic Training Provider «NæringsAkademiet er av oss i Microsoft ansett som «best practice» Authorized Academic Training Program. Det betyr at NæringsAkademiet er en av de skolene i Europa som gjør jobben best med hensyn til formidling av kunnskap rundt våre produkter. Dette understreker også hvilken betydning NæringsAkademiet har for oss som partner.» Opplæringsleder, Microsoft Norge.

Nye kurs starter i februar/mars: - Upgrade-kurs for deg som er MCSE-sertifisert på NT - Nettverksad ministrasjon med MSCE-sertifisering - Praksiskurs for deg som er NT-sertifisert - Systemutvikling med MCSD-sertifisering

Norges ledende IT-skole

Ring: 080 90 for informasjon fra ditt nærmeste skolested.

Skoler over hele landet: Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Grenland - Hamar - Harstad - Haugesund - Kristiansand S - Oslo - Sortland - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg

NæringsRapport Nr. 1 – 2000

www.na.no


LEDERSIDEN

3

Visjonære Nordlandsbanken Det er med stor glede vi registrer at Nordlandsbanken etter en del om og men, har besluttet å la NordlandsData gå sammen med Moment Data. Banken har med dette lagt grunnlaget for å etablere landsdelens største og mest slagferdige IT-hus. Selskapet får en størrelse som gjør det synlig på nasjonalt plan. Dette trenger landsdelen. Det ligger mange utfordringer og et stort potensial i utiklingen av et nord-norsk IT-miljø, ikke minst i forbindelse med telemedisin satsingen i Tromsø. For at slike satsninger skal bli vellykket er det nødvendig med flere aktører og aktører av en viss størrelse som kan bidra til at et helt og ekspansivt miljø skapes. Første steg Det fusjonerte selskapet har i utgangspunktet en samlet omsetning på mellom 200 og 250 millioner kroner årlig og 130 ansatte. - Fusjonen betyr ikke at vi skal effektivisere ved å redusere bemanning. Vi har en ekspansiv vekst strategi fremover, sier Inge Falck Olsen

som eier i underkant av 20 prosent av det fusjonerte selskapet. - IT-markedet i NordNorge har stort sett vært dominert av selskaper med hovedkontor i andre deler av landet. Nå har landsdelen i hvertfall ett godt lokalt alternativ. Nordlandsbanken blir for øvrig sittende med vel 45 prosent av aksjene i det fusjonerte selskapet. I først omgang er strategien å samordne virksomheten til de to selskapene samt å hente ut eventuelle synergier. Den jobben bør ikke være vanskelig. NordlandsData og Moment Data har nesten ikke overlappende virksomheter. De passer derfor perfekt som fusjonspartnere. I pressemeldingen selskapene sendte ut i forbindelse med fusjonen het det blant annet at selskapene utfyller hverandre meget godt mhp produkter, tjenester kompetanse og geografi.

eventuelle nye fusjoner. - Det er spesielt innen konsulentvirksomhet og flere områder innen internett vi ser vekstpotensial, sier Inge Falck

Vil søke allianser Videre skal selskapets tilbud og virksomhet utvides gjennom allianser, oppkjøp, og

Olsen. - Selskapet har dessuten ambisjoner om å konkurrerer om oppdrag utenfor landsdelen. Selv om et selskap tjener

NORD-NORSK VISJONÆR: Styreformann Harald Mellerud i Nordladsbanken.

penger koster ekspansiv vekst normalt mye penger og krever at egenkapitalen styrkes. I løpet av et par år er det sannsynlig at selskapet er notert på Oslo Børs. I dag er det få nord-norske selskaper på børsen. - Nordlandsbanken er for øvrig et godt eksempel til etterfølgelse, sier Inge Falck Olsen. - Banken har en sterk lokal forankring og med lokal ledelse. Eierskapet er imidlertid spredt. Aksjekapitalen og eierne banken trenger for å drive, kommer fra alle geografiske områder. Dette er noe vi ser som en modell også for vårt selskap. Vi vil benytte anledningen til å gratulere NordlandsBanken og Moment Data med visjonær tenkning. Vi både håper og tror at det som nå er gjort vil gi Nordlandsbanken og de øvrige eierne mer igjen enn om de hadde solgt seg ut nå eller blitt stående alene. Og vi håper at kraftselskapene (og deres eiere) også kan se på dette som en modell til etterfølgelse. ■

INNHOLD NR. 1-2000: Amatører skal på nett ...............................2

Lager programvare med «Trøkk» ............12

Satser 100 millioner ................................21

Trygg vekst ...............................................2

Nettfiskselgeren ......................................13

Svein viser veien .....................................22

Visjonære Nordlandsbanken .....................3

Brilliant satsing .......................................14

Sprek jubilant satser nordisk...................23

Full fest i Partyman ...................................4

Tar opp konkurransen ............................15

Fuglen flyr høyt.......................................23

Europa på anbud ......................................5

Investering eller bondefangeri?...............15

Lysende idé.............................................24

Grenseløs fremtid......................................6

Windows 2000 - nytt system...................16

Ny type Russlands-satsing ......................25

Dialog med Dualog ...................................7

Ikke børs nå ...........................................18

Kent kjører High Tech..............................26

Framtid uten en tråd .................................8

Sjekk heftelser ........................................18

Skritt i riktig retning................................26

Billetthandel fra Mosjøen World-Wide .......9

Mercur fusjonerer....................................19

Utdanning.dott.no ...................................27

Kraftig gullgruve.....................................10

Leve Futurum ..........................................20

Nettordrer uten polkø? ...........................28

A-pressens datasentral............................11

Gammel PC - god som ny........................21

REDAKTØR: Leiv Berg

ISSN 0801-0625

Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø – Tlf.: 77 75 31 00 Fax : 77 68 65 30 - e-mail: nrapp@trollnet.no - www.nrapp.no, Markedskonsulenter: Dag Danielsen, Kjell Andersen Bidragsytere: Guttorm Lindquist,Knut Ørjasæter, Arnt Ryvold, Birgit Sildnes, Geir Gisnås, Sverre Breivik, Carina Kaljord, Anne-Kristine Bastholm Grafisk produksjon: BokstavHuset AS, Tromsø Trykk: Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: 77 63 65 00. Abonnementspris kr. 400,- pr. år

NæringsRapport Nr. 1 – 2000


HANDEL

4

Mosjøen 1:

Full fest i Partyman Skandinavias største selskap innen vinråstoff, drinkemikser og essenserligger i Mosjøen. Når det bobler i vinballongene i de tusen hjem tjener Partyman penger så det suser på bunnlinjen. 1999 ble et meget godt år.

Dominerer markedet Bare i Norge solgte konsernet i fjor for i overkant av 25 millioner kroner. I tillegg solgte selskapet for vel 50 millioner kroner i Sverige. Markedsandelen i Norge er cirka 40 prosent for vinråstoff, utstyr til vinproduksjon og bar tilbehør. I Sverige er markedsandelen noe lavere. De argeste konkurrentene til Partyman er Puntervoll og Favourite Partyman selger i første rekke til det såkalte hjemmemarkedet. Det vil si at når Ola og Kari og farbror Svensson prøver å konkurrere med franske vinprodusenter eller at de er lei av prisene på vinmonopolet, så kjøper de råstoff og utstyr fra Partyman eller en av deres forhandlere. Innen drinkemikser er Orkla-eide Gimsøy suverent størst. Partyman er likevel en av de store aktørene med mellom 15 og 20 prosent innen dette segmentet i begge land. Samlet for 1999 hadde Partyman en omsetning på mellom 75 og 80 millioner kroner. Etter at alle kostnader var betalt fikk selskapet et resultat på

LIKØREKSTRAKER, ESSENSER OG KREMMERE: De tre eierne av Partyman, fra venstre Håvard Vesterbekkmo, Roar Abelsen og Kenneth Hjellheim har tjent rike på å selge vinråstoff med mer til nordmenn og svensker.

mellom fire og fem millioner kroner. Selskapets ledelse ønsker å ha en lav profil og vil ikke la seg intervjue, men vi synes at en nordnorsk suksess historie som Partyman ikke kan passere ubemerket. Tallene våre er derfor ikke så nøyaktige som vi ville ønsket dem.

Kjøpte svensk leverandør Selskapets svenske partner ønsket

i 1998 å selge den svenske distribusjonen av vinråstoff, CBF Vendor, for å konsentrere seg om produksjon av råstoff. Partyman tok over og det anger de neppe på i dag. - Konkurransen i Sverige er hard, sier styreformannen Håvard Vesterbekkmo. – Vår styrke i både Sverige og Norge er et bredt vareutvalg. Fra 1998 til 1999 tredoblet sel-

Når teknologien FORENKLER og SAMLER BUSINESS kaller vi det

Nyheter Ibis IKT as Alkevegen 14 9291 Tromsø Telefon: 77 62 17 00 Telefax: 77 62 18 00 www.ibisikt.no e-post: kontakt@ibisikt.no

Om Ibis

Vi tilbyr

Kurs

Intranett

Om Ibis Ibis IKT as ble etablert 01.01.1999 som en IBM Business Partner i det NordNorske markedet. Selskapet er også Lotus Partner, har 26 ansatte og baserer sin virksomhet på leveranse av tjenester innenfor utvalgte områder. Kompetansen vår ligger innenfor systemutvikling, prosjektledelse, systemintegrasjon, installasjon, support og driftstjenester, i tillegg til fagområder som lønn, personal, økonomi og kontoradministrasjon. Utviklingsavdelingen innehar en høy faglig kompetanse og har bred erfaring innenfor objektorientert utvikling og med utvikling av Internet/Intranett løsninger basert på Lotus Notes. Vi har fokus på utvikling av e-business løsninger som understøtter kundens arbeidsprosesser, både internt og i forhold til partnere.

Vår visjon Vi skal utvikle vår kunnskap til å skape innovasjon og forbedring av forretningsprosesser i partnerskap med våre kunder, samt skape nytt “grensesnitt” mot brukere og omverden.

NæringsRapport Nr. 1 – 2000

skapet omsetningen. Resultatet økte ikke like mye, men en dobling første fulle driftsår etter en overtagelse er ikke dårlig i våre øyne. I 1998 var omsetningen til konsernet på 26 millioner kroner og med et resultat før skatt på 2,2 millioner kroner.

Tre eiere Partyman er eid med nesten like store andeler av Håvard Vesterbekkmo, Kenneth Fjellheim og Roar Abelsen. I tillegg til å selge utstyr og råvarer til lokale alkoholprodusenter driver de også møbelforretningen Møbelringen i Mosjøen og de eier et bygg på vel 3.500 kvadratmeter. Eiendommen ligger i Partyman konsernet. Det gjør ikke Møbelforretningen. I løpet av de siste fire til fem årene har de utviklet Møbelringen til å bli en lønnsom forretningen med 15 millioner kroner i omsetning. Virksomhetene til de tre eierne har gjort dem til mangemillionærer. Akkurat hvor mye Partyman konsernet er verd er vanskelig å anslå nøyaktig. Selskapet har en netto gjeld på ca. 20 millioner kroner. I bygingsmassen alene ligger det etter det vi har funnet ut, merverdier for vel 10 millioner kroner. I tillegg vil et handelsselskap som går med mellom tre og fire millioner kroner i overskudd etter skatt være verd minimum 40 millioner kroner. Konservativt anslått er hver av de tre eierne god for i overkant av 10 millioner kroner. ■ Knut Ørjasæter koerjasa@online.no


INTERNETHANDEL

5

Mosjøen 2:

Europa på anbud! Anbudsnett. En markedsplass på nettet. Slik presenterer Anbudsnett As i Mosjøen sitt tilbud til kunder og interesserte som vil legge ut eller innhente anbud på internett. Selskapet har i dag 300 faste abonnenter, men målet er 1000 ved utgangen av år 2000.

Aksjeutvidelse Han jobber sammen med tre selgere ved kontoret i Mosjøen, mens daglig leder, Kenneth Nordvik er stasjonert ved selskapets kontor i Bergen. Også der er det ansatt to selgere, mens en er ansatt i Trondheim. Aksjekapitalen i Anbudsnett er på 100.000 kroner, men samtaler er i gang med mulige investorer for snarlig aksjeutvidelse. I dag eier selskapene Avenue AS i Mosjøen og datafirmaet Timebric AS i Bergen 47,5 prosent hver av aksjene. De siste fem prosentene i selskapet er eid av en privatperson i Oslo. Oppdatert Da Anbudsnett ble lansert, åpnet det for en enkel tilgang til

anbud og forespørsler på internett. Informasjonsbasen oppdateres daglig og den er direkte tilknyttet en europeisk base i Luxenburg. Alle som driver med eksport ut over eget distrikt kan ha stort utbytte av logge seg inn for f kjennskap til hvilke markeder som er aktuelle i Norge og resten av Europa. Kunder som betaler ei årsavgift på 3.650 kroner har adgang til alle opplysninger, mens det er gratis å legge ut tilbud og forespørsler, forteller Kristiansen. Han opplyser at abonnenter fr jevnlige meldinger over e-post til egen postkasse om aktuelle anbud innen egen bransje.

Firedobling Uten at årets budsjett er vedtatt, antyder Kristiansen at Anbudsnett AS vil øke omsetningen trefire ganger i 2000 i forhold til siste år. Omsetningen for det første halve året i år er oppe i en million. Hvis målene nås, blir omsetFoto: Anne-Kristine Bastholm, Helgeland Arbeiderblad

Selskapet ble startet i fjor sommer gjennom et samarbeid mellom datafirmaene Timebric i Bergen og Avenue i Mosjøen. Interessen for de nye tjenestene har vært stor og er stadig økende. Selskapets virksomhet har økt

jevnt og nye utvidelser er på trappene. Med det førstre opprettes nytt hovedkontor i Oslo. Det skal ansettes ny daglig leder og flere selgere, opplyser arbeidende styreleder Asbjørn Krisiansen.

HTTP//WWW.ANBUDSNETT.NO: Styreleder i Anbudsnett AS, Asbjørn Kristiansen ser et stort potensiale innen markedet anbud på nettet.

ningen bortimot åtte millioner kroner inneværende år. Jeg er optimist og tror på et stort potensiale for anbud på nettet. Etter hvert som Anbudsnett blir bedre kjent, vil omsetningen øke, mener Kristiansen. I dag inneholder Anbudsnett omkring 14.000 anbudsog prisforespørsler, men han regner med at antallet øker utover våren, etter hvert som aktivitetene øker i store deler av næringslivet. Når det nye hovedkontoret i

Oslo er i drift vil Kristiansen trekke seg mer ut av det daglige arbeidet ved Anbudsnett. Det samme er tilfellet for Kenneth Nordvik, som driver sitt eget datafirma Timebric i Bergen. Kristiansen er daglig leder av firmaet Jobak Data i Mosjøen, som driver med programutvikling og lokale datatjenester. Han er også engasjert i Avenue As, som driver bedriftsinformasjon på nettet. ■ Anne-Kristine Bastholm

Avansert plug-and play 4. generasjons firewall fullspekket med verktøy for administrasjon og kontroll av all internett-trafikk, som du enkelt installerer og drifter selv

HTTP//WWW.ANBUDSNETT.NO: Selger Jan Erik Leirvik er selger i Anbudsnett og har den direkte kontakt med kundene. Styreleder Asbjørn Kristiansen er fornøyd med utviklinga i selskapet.,

På tide å kjøpe nye datamaskiner?

Hils på Macintosh

G4!

Hvorfor velge Macintosh?  Den raskeste arbeidsstasjonen  Den raskeste serveren  Det enkleste vedlikeholdet  Den mest stabile løsningen  Det sikreste nettverket  Konkurransedyktige priser  Kompatibilitet

Pris inkl. 1. års oppgr.: fra 46.900,- eks mva WatchGuard SOHO brannmur: fra 3.490,- eks mva

Be om tilbud!

Europas største Apple Macintosh forhandler  www.officeline.no

Sjølundveien 3, Pb 2384, 9271 Tromsø  Tlf.: 77 61 04 00  Fax: 77 68 22 52  tromso@officeline.no Fjordgt. 11A, 9405 Harstad  Tlf.: 77 06 18 50  Fax: 77 06 18 51  harstad@officeline.no

Tromsø - Drøbak www.tryggdata.no - tlf.: 815 00 819 NæringsRapport Nr.1 – 2000


TELEKOM

6

Grenseløs fremtid... Den tekniske utvikling av både mobiltelefoner og det mobile nettet går for tiden nesten uhyggelig fort. Begreper som WAP, GPRS og Bluetooth rekker ikke å bli innarbeidet i språket før de avløses av nye teknologiske begreper. Den største mobiloperatøren i Norge er Telenor Mobil som står for 70 % av trafikken. Markedsdirektør Knut Oppegård sier til Næringsrapport at mobiltelefonen allikevel ikke kan erstatte fastnettet innen overskuelig framtid.

reutvikling av den såkalte Communicator som bl.a. Nokia har. Dette systemet finnes allerede på markedet i testsammenheng. Men altså, mens systemet testes er det allerede klart at i løpet av 12-18 måneder vil det være et nytt trådløst telefonsystem på veg inn på markedet.

Priser Produktdirektør Knut Oppegård fremholder overfor NR at prisen for bruken av mobiltelefonen vil gå nedover på både kort og lang sikt. TelenorMobil har allerede redusert prisen på en del tjenester, og ytterligere prisreduksjoner ventes som en følge av økt trafikk. Det er nemlig trafikkmengden som er det viktigste parameter ved fastsettelse av prisen. Jo større trafikk, jo rimeligere kan prisene bli. Det betyr for så vidt at samme regel gjelder innen den bransjen som i mange andre, jo bedre distribusjon, jo større mulighet for å lykkes. Oppegård påpeker at Norge har de laveste prisene på verdensmarkedet inne trådløs telefoni.

Landsdekkende

Wap Ordet høres ut som et uttrykk i forbindelse med gamle indianerhøvdingers Pow-Wow, men betyr altså egentlig Wireless Application Protocol. Systemet takler alle nåværende nett-tjenester, og er en vide-

Av de operatører som er på markedet i dag, er det bare TelenorMobil som kan sier å være landsdekkende. Dette fordi selskapet på en måte har arvet det gamle analoge NMT nettet som har vært i drift i snart 30 år. Fortsatt er det slik at griss-

grendte strøk spesielt i Nord-Norge kun dekkes av denne type mobiltelefoner. I november år 2003 går konsesjonsperioden for NMT450 ut. Oppegård regner med at også dette systemet vil gjennomgå en eller annen form for digital oppgradering, uten at dette vil gå utover dekningen. Kapitalkostnadene ved GSM nettene forhindrer disse fra opprettelse av landbaserte basestasjoner med for liten trafikk til at de skulle kunne bli lønnsomme.

Satelittelefoner Et trådløst telefonsystem basert på satelittbaserte basestasjoner var det absolutt "hotteste" for et par år tilbake. Et slikt system vil også nesten helt fjerne problematikken rundt tettbygde og mer spredtbebyggede områder. Kun ekstreme topografiske forhold ville være til hinder. Det har imidlertid vist seg at både kvalitet, driftssikkerhet og kapasitet er for dårlig foreløpig i slike samband. Derfor tror Oppegård at mobiltelefonnettet vil være drevet ved hjelp landbaserte basestasjoner også i de nærmeste årene.

Framtid Når slike entusiaster som Produktdirektør Oppegård i TelenorMobil begynner å snakke om fremtidige løsninger, er det slik at vi vanlige dødelige brukere av mobiltelefonen bare

Kabel Connection as lagerfører produkter fra Allied Telesyn ❋ Micro Trancievere

Evjenveien 92

❋ Media Convertere

9024 TOMASJORD

❋ Micro Repeatere

Tlf.: 77 62 44 70

❋ Hubber

Fax: 77 62 44 71

❋ Switcher

firmapost@kabelco.no

Over 700 bedrifter kutter kostnader og tid her: www.massmarket.com Besøk oss idag. Velkommen som medlem

- lavere unikostnader NæringsRapport Nr. 1 – 2000

BILLIGERE Å RINGE: Produktdirektør Knut Oppegård i TelenorMobil mener at stadig øket bruk av mobiltelefon vil føre til lavere priser for brukeren.

blir sittende i stum beundring, for ikke å si undring. Stortinget har vedtatt at "handsfree" løsninger skal finnes i alle biler med mobiltelefonen. Med all ærbødighet for stortinget må dette kalles et steinaldervedtak i det Oppegård i fullt alvor snakker varmt om muligheten for å få mobiltelefonens display projisert direkte på brilleglassene. For skoleelever blir jo dette glimrende da du altså kan sitte å se på videofilm lastet ned fra nettet, via din mobile terminal som ligger i innerlomma, samtidig som du opprettholder et intelligent blikk mot din foreleser som tror at du følger intenst med i det som sies, mens du egentlig sitter og ser på et røntgenbilde av f.eks. Cindy Crawford.

Brukere Produktdirektør Oppegård sier til NR at massesalget nok vil bli rettet mot privatmarkedet i første omgang. Men det er helt klart at næringslivet raskt vil gjøre bruk av de muligheter for mobilitet som det nye systemer gir. - Man kan ikke generalisere norske bedriftsledere, noen er

snar med gripe fatt i nye teknologier, mens andre velger å være litt avventende. Uansett er norske bedrifter kommet langt med implementering av nye system og ny teknologi, også sett i verdenssammenheng.

Storebror En sideeffekt av denne nye teknologi er at mobiloperatørene og deres kunder stadig vil vite mer om deg. Allerede i dag kan nettet fortelle om hvilket geografisk område du ringte fra. I og med at ethvert mobiltelefonsystem er basert på at operatøren må vite hvor du er geografisk for å kunne finne deg når noen vil ringe til deg, er det ikke lenge før denne funksjonen vil være et salgbart produkt, ikke bare til politi og påtalemyndighet, men kanskje også til andre som måtte finne en kommersiell interesse av å vite hvor for eksempel du befinner deg til enhver tid. Det er tross alt litt skremmende, ikke sant ? (GuLi) Gulind@c2i.net


KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI

7

Når sikkert samband avgjør:

Dialog med Dualog Det er knyttet store forventninger til fremtiden for Dualog. Bedriften har gjort sikker og rimelig levering av e-post hvor som helst i verden til sitt varemerke. I november i fjor fikk selskapet inn 3 millioner kroner i frisk kapital for videre satsning. Tidligere het Dualog Hav-Info, men markedet er langt mer enn levering av systemer til skip og rederier. Selskapet skiftet derfor navn og profil i fjor. De fleste kundene blir likevel å finne i fiskeriog rederinæringen.

Var forskningsporsjekt Historien bak Dualog startet tidlig på 1990-tallet. Det startet som et forsknings- og utviklingsprosjekt for å effektivisere kommunikasjonen mellom skip og rederier. Målet var å få fiskerflåten på nett samt å levere rapportering til både rederier og myndigheter. Med bedre rapportering skulle det i neste omgang være mulig å få mer optimal landing av fangst. Forskningsprosjektet het da også opprinnelig Fiskerinæringens Informasjonssystem. Store deler av forskningsmiljøet i Tromsø var involvert. I dag er forretningsideen til Dualog å tilby sikker og rimelig kommunikasjon mellom et fartøy (eller en mobil enhet) hvor som helst i verden og en hjemmebase/rederi. - I løpet av fjoråret rendyrket vi strategien, sier Morten LindOlsen. - Vi har to hovedprodukter vi tilbyr. For det første tilbyr Dualog tjenester innen drifting av et leverings sikkert e-post system. Dernest tilbyr bedriften programpakker for installasjon av epost basert på kommunikasjon om bord på skip eller en mobil enhet. Vi har og skal ha høy kompetanse på kommunikasjon herunder satellitt kommunikasjon, ikke informasjonssystemer. Mange kunder - flere venter Med unntak av en FN organisasjon bedriften ikke får oppgi navnet på er i dag alle kundene tilknyttet rederinæringen. Per i dag har flere enn 300 skip installert systemene til Dualog. Vel 80 prosent av ski-

pene er norske og det er spesielt innen supply/offshore delen av rederinæringen selskapet har fått gjennomslag. - I rederinæringen finnes det 3.000 potensielle norske brukere og vel 40.000 brukere internasjonalt, sier Morten LindOlsen. - Hittil har vi naturlig nok arbeidet mest mot norske rederier. Fremover skal vi satse mer mot potensielle internasjonale kunder og 70 prosent av de prospektene vi arbeider med er utenlandske. En typisk installasjon koster 25.000 kroner per skip. I tillegg betales en årlig avgift på 7.500 kroner. For dette får kunden programvare som håndterer alle mobile kommunikasjonssystemer samt drift og tilgang til vår servertjeneste. Med dette utstyret og en vanlig PC skal det være mulig å sende og motta e-post hvor enn du er i verden. Systemet er også laget slik at det velger kommunikasjonsbærer avhengig av hvor høyt prioritert meldingen er, hvor raskt den skal komme frem og hva som er rimeligste kommunikasjon, GSM/NMT eller satellitt kommunikasjon.

Maks fem minutter - Ved høyeste prioritet skal det maksimalt ta fem minutter fra en melding blir sendt til den er fremme hos mottaker, sier LindOlsen. - Vi har som mål at kundene innen maksimalt 1,5 år skal ha tjent inn det de har brukt på installasjon av vårt system sammenliknet med det som i dag er vanlig, faks og telex. På store dokumenter kan en kunde spare opptil 80 - 90 prosent ved å bruke e-post i stedet for telex/faks. Dessuten kan e-posten gå direkte inn i hjemmekontorets administrative systemer uten å måtte skrives inn på nytt eller bearbeides. Et konkurransefortrinn LindOlsen trekker frem er at Dualog ikke er knyttet opp til en spesifikk kommunikasjonsbærer/nettverksleverandør. Det betyr at kundene får den rimeligste overføringen tilgjengelig avhengig av hvor de befinner seg. Konkurrentene er nettopp kommunikasjonsbærere som normalt sett ønsker å ha kundene innen sine systemer og ikke la dem bruke andre. Forsinkelse koster 1999 ble ikke et spesielt godt år. Selskapet fikk en omsetning på vel 10 millioner kroner og gikk i minus. Eksakte tall er det imidlertid for tidlig å komme med.

- I 1999 gikk første halvår til ferdig stillelse av nye produkter, sier Lind-Olsen. - Produktene ble et halvt år forsinket og det påvirket også tallene for fjoråret. Nå har vi imidlertid kommet i rute. Lind-Olsen har gjennom

selskapet Relation97 as. en eierandel på 20 prosent. Øvrige store eiere er Forskningsparken i Tromsø og SND Invest med tilsvarende eierandeler. Enkelte av Dualogs 14 ansatte sitter også med noen aksjer.

- Vi har stor tro å på det vi driver med, avslutter Morten Lind-Olsen. – I løpet av året vil bemanningen øke. ■ Knut Ørjasæter

KRYMPER VERDEN: Med tilgjengelig og sikker e-post kommunikasjon vil Morten Lind-Olsen bidra til å gjøre avstanden mellom hjemmebase og mobile ute enheter mindre.

HØYERE AVKASTNING Ved å plassere penger i aksjer øker muligheten for betydelig høyere avkastning enn ved tradisjonell banksparing.

• I vår fondsavdeling kan du eller din bedrift kjøpe aksjer og andeler i aksjefond, samt obligasjoner. • I vår avdeling for aktiv forvaltning får kunden aktiv plasseringshjelp ut fra egne ønsker om risikospredning og avkastning.Vi tar oss av all administrasjon inkl. skatteregnskap. • Avdelingen har egne analytikere som utfører analyser av børsnoterte og lokale aksjeselskap, samt bransje- og konjukturanalyser. • Med sete i Nord-Norge har vi gjennom en årrekke lært oss å kjenne landsdelens næringsliv.

Fondsavdelingen i Sparebanken Nord-Norge - ditt nærmeste fondsmeglerforetak. Kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 77 62 20 00 eller ved direkte besøk i Sjøgt. 39, 5. etg.

NæringsRapport Nr.1 – 2000


TELEKOM

8

Framtid uten en tråd Netcom as er den nest største mobiltelefonoperatøren i Norge. Det børsnoterte selskapet har hatt stor suksess med sin markedsstrategi, og har i dag rundt 30 % av det totale mobilmarkedet. Selskapet har Børsnotert Netcom as er et børsnotert allmenaksjeselskap. Selskapet har kunnet vise til solide overskudd allerede fra første driftsår. Ved hjelp av aggressiv markedsføring rettet mot den mest befolkningsrike delen av landet har selskapet kapret 30 % av det samlede marked. Utbyggingen av base stasjoner har ikke holdt samme tempo i spredtbebyggede områder som konkurrenten TelenorMobil

Spesialtjenester

UTEN EN TRÅD:Markedsdirektør Michael Rode i Netcom asa tror fremtiden vil bli nesten trådløs.

Netcom asa har lenge kunnet levere tilleggstjenester som værmeldinger, snørapporter fra populære høyfjellsområder osv. Den nye WAP-teknologien (Wireless

konkurrert med TelenorMobil på både pris, kvalitet og nye produkter. Markedsdirektør Michael Rode tror også at brukerkostnadene vil reduseres betydelig i takt med trafikkøkningen.

Application Protocol) åpner adskillig flere muligheter på disse områdene. Populært sagt vil du ved hjelp av en dertil egnet mobiltelefon kunne få tilgang til Internett uten en fast kabeltilslutning. Teknologien forbedrer altså allerede eksisterende muligheter. Netcom asa har allerede 400 slike WAP-telefoner i prøvedrift i nettet.

Blåtann Markedsdirektører er gjerne entusiaster. Og det er ingen tvil om at når vi kommer inn på den såkalte "Bluetooth" teknologien tar markedsdirektør i Netcom asa, Michael Rohde fullstendig av. Det hagler med tekniske muligheter som får mine villeste fremtidsvisjoner til å blekne fullstendig. Kort fortalt går teknologien ut på at mobiltelefonen vil inneholde 2 komplette transceivere. (sendere/mottagere). Den ene vil ta seg av den trådløse trafikken mellom

Hva ser du etter når du velger bank? Hvis erfaring, stabilitet, styrke, allsidighet, lokalkunnskap, rådgivning og økonomi betyr noe, skulle valget være enkelt. Kontakt oss for en avtale med en av våre bedriftsrådgivere. www.nordlandsbanken.no

telefonen og det øvrige telenettet. Den andre vil være base i et eget lite privat nettverk der du kan ha flere handsfree- sett på din egen private frekvens. Du vil altså ha et eget lite nett med en rekkevidde på 25 50 meter.

Bananer I tillegg til ditt lille nett, vil for eksempel RIMI kunne montere portaler i sine forretninger som registrerer at nettopp du kommer inn i butikken. Har så nettleverandøren gjort jobben sin og lagret opplysninger om deg kan en tenke seg følgende glimrende løsninger : Butikken registrerer at, her kommer Olsen. Han er glad i bananer. Vi sender han umiddelbart beskjed om at nettopp nå, kun for Olsen har vi tilbud på bananer Eller tenk deg at du kommer inn på Vinmonopolet og portalen registrerer at her kommer Hansen. Vel vi vet at fru Hansen ikke er helt enkel, vi gir han et tilbud via mobiltelefonen på en god Cognac til redusert pris. Umulig drøm ? Ja, kanskje prisreduksjonen, men det øvrige vil være en realitet allerede i løpet av neste år.

Ungdom Verken TelenorMobil eller Netcom asa legger skjul på at kundemålgruppen primært er den yngste delen av privatmarkedet. En av årsakene er selvsagt at ungdom på mange måter er svært mottagelige for utprøving av nye trendy teknologier. Det er ikke sikkert at all utvikling blir implementert like fort i alle deler av næringslivet. Bedriftsledere oppfattes ofte som konservative, også i forholdet til ny teknologi. Dette forhindrer allikevel ikke at mange både ser muligheter, og griper disse. Det er heller ingen tvil om at "blåtann" teknologien kan bli et svært nyttig verktøy for mange bransjer. I alle fall regnes det som risiko fritt å satse penger på Netcom – aksjer. GuLI Gulind@c2i.net

NæringsRapport Nr. 1 – 2000


INTERNETTHANDEL

9

Billetthandel fra Mosjøen world-wide Ved hjelp av din egen pc og snart også ved å bruke den nye WAP-telefonen kan

du bestille flybilletter til reiser verden rundt over Widerøes Internett Booking (WIB). Avdelinga ble

UTVIKLET AV ODD LANGSETH: Billetthandel world-wide over Widerøes Internett Booking

opprettet i Mosjøen i 1998 og flytter i disse dager inn i nye og moderne lokaler. Initiativtaker til det det nye tilbudet i Widerøe ble tatt av stasjonssjefen i Mosjøen, Odd Langvatn og han drev den første tida med bookingsystemet ved siden av sin faste jobb. Som fast medarbeider ble ansatt Hans Petter Kaggerud og virksomheten fikk plass i det som opprinnelig var bygd som stellerom ved flyplassen. I disse dager flytter de to ut fra flyplassområdet og installerer seg i helt nye lokaler. Langvatn er fra nyttår ansatt som daglig leder av Widerøes Internet Booking og i tillegg til Kaggerud, er Terje Waage ansatt som webmaster. Han får ansvaret for oppdatering, utvikling, design og presentasjon av tilbudene. Med det første ansettes også

http://www.w ideroe.no/bo den fjerde personen oking ved WIB. Odd Langvatn kan i dag forLangvatn understreker betydtelle om en meget rask utvikling av internetthandelen for Wide- ningen av at kunden kan sitte i fred røe og den har fått meget positiv og ro i sin egen stue eller på sitt respons fra mange hold og sett kontor og foreta sine bestillinger på som en trendsetter innen rei- eller undersøke hvilke tilbud som finnes selivsbransjen. Systemene er lagt opp slik at Omsetningen har økt med 10 kundene kan gå inn og be om alle prosent i måneden siden starten og alternative reiseruter og priser på i 1999 var omsetningen 15 millioner kroner. I år 2000 er målet ei aktuelle strekninger og dager. De omsetning på 50 millioner kroner kan legge opp sine egne reiseruter og Langvatn har tro på at økning- og når bestillingene er bekreftet, en fortsetter. Innen år 2003 mener får de beskjed om at billettene kan han det er realistisk at 50 prosent hentes i Widerøe-skranken eller av alt billettsalg hos Widerøe går hos selskaper som Widerøe samarbeider med. over internett. Lederen for internetthandelen Han forteller at tilbudet fra WIB er meget omfattende og at i Widerøe ser meget optimistisk det også favner om hotell-boo- på utviklinga og ser nye utforking og bilutleie. Widerøe sam- dinger når de nye WAP-telefonearbeider med til sammen 500 fly- ne letter tilgangen på å bestille selskaper og magne tusen hotel- biletter, hotell eller leiebil. ■ ler verden rundt.

Anne-Kristine Bastholm

NæringsRapport Nr.1 – 2000


ALTERNATIVT

10

TELENETT

Kraftig gullgruve Da Troms Kraft as i sin tid inngikk avtale med andre kraftselskap om opprettelse av kommunikasjonselskapet Enitel as, var det med tanke på å være med på å utnytte kraftselskapenes allerede eksisterende linjenett og øvrig kompetanse til utbygging av et alternativt telenett. Etter diverse emisjoner, børsnotering og omstruktureringer er selskapet Enitel as blitt en børsrakett der bl. andre Troms Kraft as kan notere seg for en urealisert gevinst på 226 mill.kroner. Knøttlite land Gjennom linjebygging har selskapet tilført flere av sine eiere betydelig omsetning i form av oppdrag

i forbindelse med linjebygging og kabelstrekking. Bare Troms Kraft as regner med at strekking av fiber for Enitel as ga nærmere 52 mill. i driftsinntekter i fjor. Det kan godt tenkes at Troms Kraft as bør holde fast på dette arbeidet, for dersom skeptikerne får rett, er det ikke liv laga for et slikt selskap i vårt lille land. Mange analytikere hevder at markedet er altfor lite til å kunne bringe lønnsomhet i investeringer i denne størrelsesorden.

Kraftig medvind Enitel aksjen omsettes på hovedlista ved Oslo Børs. Fra november i fjor fram til i dag har aksjen steget fra en notering på 170,00 pr.aksje den 29/11 i fjor fram til 350,00 24/2. Det har vært god omsetning i aksjen. Det er i dag 18.426.544 aksjer i selskapet. Det som i første rekke har vært med på å drive kursen oppover er stadige rykter i børsmarkedet om at utenlandske selskap, i første rekke Telia ønsker å kjøpe selskapet. Dette fordi Enitel as i dag eier det eneste alternative landsdekkende kommunikasjonsnettet ved siden av Telenor. Det kan være at utlendingene ikke liker lukten

av markedspotensialet for kommunikasjonsnettet noe særlig. I så måte er Enitels nye satsing på mobiltelefonmarkedet noe som skulle få utlendingene til å akseptere den nye lukta.

der selskapet ved salg i dag ville sitte igjen med en nettogevinst på 226 mill. kroner, minst. Adm.dir. Jens Kristian Lundeland i Troms Kraft as innrømmer overfor NæringsRapport at temaet ikke er udisku-

TRÅLERREDERI Postboks 504, 9485 Harstad Telefon: 77 01 96 00 Telefax: 77 01 96 05 E-mail: firmapost@yr.no

Vi eier trålerne: "Nord-Rollnes", "Sør-Troms" og "Gisund". Vi har management for: "Kasfjord", "Håkøy II" og "Tønsnes".

kerne. Det kan godt tenkes at flere operatører vil velge å sitte med fortjenesten i egen lomme i første omgang. (GuLI)

Strategisk Troms Kraft as investerte i sin tid i dette selskapet med tanke på å utnytte de synergieffekter som faller gjennom distribusjon av kraft og kommunikasjonssignaler.Vi har alt nevnt de bidrag til driftsinntekter Enitel allerede har gitt. Dessuten så en for seg små smarte bokser i veggen som kunne skille kommunikasjonssignaler og vanlig strøm. Selskapet har imidlertid utviklet seg adskillig utover dette, men adm.dir i Troms Kraft as, Jens Kristian Lundeland vil ikke innrømme overfor Finansavisen at dette etterhvert har blitt en ren finansiell investering.

Eneste alternativ Ettersom Enitel for tiden er det enste reelle alternativet til Telenors linjer, er det rimelig å anta at posisjoneringen for å kjøpe selskapet vil intensiveres etterhvert som aksjenes bindingstid nærmer seg slutten. Enitel ønsker å være

Brann i lomma Når man sitter med en potensiell gevinst på over 200 mill.kroner, er det ikke urimelig at en gjør seg tanker om hvordan få tak i fortjenesten. For Troms Kraft as sitt vedkommende dreier det seg om aksjer i Enitel

en en gros leverandør av kommunikasjon. Dette betyr at den økede konkurranse ikke uten videre gir lavere priser for forbru-

Vurdere tilbud Selv om ingen kan bekrefte eller avkrefte et eventuellt salg nå, sier Lundeland at et seriøst tilbud på å overta selskapets aksjepost i Enitel vil bli vurdert dersom det kommer. Et eventuellt salg av Enitel-aksjer kan først finne sted i juni da bindingstiden for en del av aksjeposten går ut. En del av de vurderinger Lundeland og kompani må gjøre, er det vanskelige spørsmålet om å hente ut en kjempegevinst nå, eller leve med aksjeposten og de synergieffekter aksjene gir for selskapet. Setter man det hele på spissen blir det til syvende og sist et spørsmål om å hente ut en kjempegevinst på nesten en kvart milliard kroner

DISTRIKTSSJEF I NORD: Tom Schreuder i Enitel i Nordnorge selger alternative kommunikasjonslinjer for telefon og data nå, eller gamble på at det er optimistene som får rett i sine spådommer om Enitels inntjeningsevne de nærmeste årene.

Tørste eiere Det som ytterligere gjør Lundelands vurdering vanskelig, er den eventuelle kjempegevinstens innvirkning på eiernes lyst til å ta ut utbytte i Troms Kraft as for å spe på slukne offentlige kasser. Tipper det skal bli vanskelig å fortelle Hermann og Ronald at sjansen til en kjempegevinst glapp. Her støtter imidlertid Lundeland seg til det faktum at Enitel hittil har betydd 8 til 10 årsverk for Troms Kraft as. Dessuten ønsker Lundeland å påpeke at Troms Kraft også innvesterer i andre selskap med mere lokal profil. Overfor NæringsRapport understreker Lundeland viktigheten av at nordnorsk næringsliv står sammen. Allikevel er det ei kattepine, selge eller ikke, ?

HØY VERDI: Adm.dir. jens Kristian Lundeland i Troms Kraft as sitter med en tippekupong verdt nesten en kvart milliard

Andre løsninger Vi er i grunnen glad for å slippe den avgjørelsen. Det Lundeland kan håpe på er at selskapet fusjonerer eller bestemmer andre løsninger slik at Troms Kraft as ikke trenger å stå ansvarlig for avgjørelsen, hva den nå enn måtte bli.■

Elektronisk handel

-åpner helt nye muligheter

Invenia AS tilbyr rådgivning og systemutvikling knyttet til elektronisk handel og annen strategisk anvendelse av Internett. Besøk vår hjemmeside, www.invenia.no, for nærmere informasjon.

NæringsRapport Nr. 1 – 2000

GuLi


INTERNETT

11

Funn i Narvik:

A-pressens datasentral Da Funn as ble etablert som en liten tomannsbedrift i 1989, var det få som trodde at bedriften drøyt ti år senere skulle omsette for i underkant av 8 millioner kroner årlig. Funn as har i dag tre ulike ben å stå på innen datateknologi. Vendepunktet for bedriften skjedde høsten 1996. Da hadde Funn fire ansatte, og var eid av Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og blant andre VINN og SIVA. Funn hadde et nært samarbeid med Narvik-bedriftene Nor-Trykk og Fremover. Høsten –96 overtok nettopp disse som hovedeiere, med like stor andel av aksjene, 39 % hver. Litt senere ble det foretatt en aksjeemisjon. - Vi så at tjenestene vi hadde behov for kunne utvikles videre, og vi var opptatt av å ha et sterkt IT-miljø lokalt, sier Funns styreleder Roger Bergersen, som til daglig er sjefredaktør og disponent i Fremover.

Respektabelt overskudd På de drøyt tre årene som har gått siden eierskiftet har Funn vokst, både

i antall ansatte og i omsetning. - Vi er nå i ferd med å ansatte medarbeider nummer 14, forteller Bergersen. - Men det er en krevende øvelse å vokse. Vi skal ta vare på og videreutvikle kompetansen hos de ansatte, samtidig som vi må ha økonomi underveis. Og det har vi; Funn as går med et respektabelt overskudd.

Flere ben å stå på - Hva er det Funn as tjener penger på? - Bedriften står på tre ben: Internett som er hovedvirksomheten, datadrift og datautvikling. Funn driver Narviknett – og er nærmest synymt med internett i Ofoten. Vi gir internett-tilgang, produserer internett/web-sider og drifter dem. - Internettporten for nærmere 40 A-presseaviser går gjennom Funn og Narvik. Funn fikk dette oppdraget i konkurranse mot bl.a. Telenor, Telia, Tele2 og EuNet fordi vi hadde en kvalitet og en pris som var akseptabel for A-pressen. - Innenfor området datadrift har vi blant annet ansvaret for hovedmaskinen for de merkantile tjenestene (lønn, regnskap og opplag) for alle A-presseavisene i Nord- og Midt-Norge. Ellers jobber Funn opp mot bedrifter og offentlige virksomheter som trenger ulike former for IT-ekspertise.

EU og EØS-området Nor-Trykk har på sin side kunder både nasjonalt og også innen EU. Blant de største kundene her er Norsk Lysingsblad. Her har Funn ansvaret for utvikling og drift av produksjonssystem for Norsk lysningsblads EØS- og Internettbilag. Funn har også ansvar for utvikling og drift av system for elektronisk overføring mellom Norsk lysningsblad og Europakommisjonen, og utviklingen av en internettport mellom Brønnøysundregistrene og Norsk lysningsblad, for øvrig et høyhastighets datanett. - Funn sitt primærmarked er Nord-Norge, med Norge som sekundærmarked. Gjennom jobben som gjøres for Norsk lysingsblad og andre av Nor-Trykk sine kunder som krever anbudsinnbydelse innen EØS-området blir altså EU og EØS et indirekte marked for Funn. - Og hvor går veien i fremtiden? - Fordelen med Funn er at bedriften ikke bare kan konkurrere innen ett område, men innen flere. Bedriften har et ungt, ekspansivt miljø som består av dyktige IT-folk som syns det er flott å bo i Narvik. Uten å røpe for mye, er det likevel ingen hemmelighet at vi ser for oss at det fortsatt kommer til å skje mye spennende innen området Internett, sier sty-

FJERNDRIFT: 40 a-presseaviser landet rundt bruker Funn i Narvik som inngangsport til Internett. Bildet viser styreleder Roger Bergersen i Funn.

releder og representant for Funns hovedaksjonærer, Roger Bergersen. Funn AS holder til i teknologiparken i Narvik. Hovedeierne Fremover AS og Nor-Trykk AS er søsterbedrifter i det børsnoterte mediekonsernet A-pressen ASA. Konsernet har dermed i realiteten tre sterke bedrif-

ter i Narvik, regionens ledende ITbedrift, avis og trykkeri. I sum har disse bedriftene mer enn 90 ansatte, og de går alle med gode overskudd, ifølge Roger Bergersen. ■ Carina Kaljord skriveriet@c2i.net

Stadig flere velger digitale løsninger fra Canon - Prøv oss du også! Arbeidsmetodikken på kontoret er i stadig forandkunder velger Canons løsninger innen dokuring. Hverdagen blir mer og mer digital og ny menthåndtering. Vi har digitale løsninger innen teknologi fører til at tradisjonelle skillelinjer alt av inn- og ut-media, fra digitale kamera til de mellom de enkelte produkter og deres bruksommest komplekse kopi og utskriftsenheter i svart/råder viskes ut. Tradisjonelle hvitt eller farger. Vår digitale kontormaskiner knyttes i større produktlinje innen kopi- og U T V I K L E T AV C A N O N og større omfang opp mot utskriftsløsninger i svart/-hvitt FOR Å GI DEG FLERE bedriftens nettverk, og sammen består av hele 10 forskjellige MULIGHET ER med både standardiserte og produktløsninger med hastigskreddersydd programvare fremheter og ytelse fra 16 til hele 60 står disse produkter som integrerte løsninger. sider per minutt. Et vel utbygget forhandler- og Dette gir bedriften en mer effektiv kostnadsstyservicenett og et stort produkspekter gjør at vi ring, bedre arbeidsflyt, raskere og sikker utskrift føler oss trygge på at kunder og samarbeidspartog sist, men ikke minst, høyere produktivitet og nere vil oppleve Canon som en serviceinnstilt trivsel blant brukerne. Canon er i dag markedsleverandør av kvalitetsprodukter med høy nytteledende innen kontorløsninger og stadig flere verdi. Prøv oss du også!

Finnsnes: Kjell Arnesen AS, tlf.: 77 85 26 10. Hammerfest: G. Hagen AS, tlf.: 78 42 79 00. Harstad: Kjell Arnesen AS, tlf.: 77 01 85 20. Leknes: Noiseless Kontorsenter AS, tlf.: 76 08 19 55 Mo i Rana: Johansen & Michalsen AS, tlf.: 75 12 71 00. Sandnessjøen: O. Rønning AS, tlf.: 75 04 24 33 Sortland: Vesterålen Kontorsenter AS, tlf.: 76 12 14 00. Tromsø: Kjell Arnesen AS, tlf.: 77 66 36 00

Med Canon GP 405 får du en digital laser kopimaskin, skriver, skanner og faks i en enhet.

Internett: www.canon.no

NæringsRapport Nr.1 – 2000


IT

12

Fauske:

Lager programvare med “Trøkk” Datafirmaet PowerOffice på Fauske har utviklet et dataprogram som selges med stor suksess over hele landet. Suksessen skyldes i følge dem selv at programmet dekker et marked som er dårlig dekket fra før og at programmet er laget slik at brukerne raskt kan ta det i bruk. Tor Sivertsen, som har jobbet med regnskap i 25 år, stilte for et par år siden spørsmålet om det virkelig ikke fantes et godt system for nøyaktig timeregistrering og kundeoppfølging til regnskapskontorer.

Pilotkunder Ett år senere ble de første programmene solgt til pilotkunder og i juni i fjor kom det ordinære salget i gang. De har allerede rukket å bli seks ansatte i firmaet. - Hvordan har tilbakemeldingen fra brukerne vært? - De har vært udelt positive. Mange kunder sier at de har fått en enklere hverdag med programmet som heter PowerOffice Time, sier Sivertsen. Daglig leder Tor Sivertsen,

i planarbeidet overfor SND.

Gode referanser

PROGRAMVARE MED TRØKK: Daglig leder Tor Sivertsen, senior systemutvikler Trond Eirik Paulsen og markedssjef Jan-Helge Kildal står bak en datasuksess med et produkt de har stor tro på.

senior systemutvikler Trond Eirik Paulsen og markedssjef i PowerOffice Jan-Helge Kildal hadde alle solide jobber fra før, men nå satser de for fullt på et produkt de har svært stor tro på. - Vårt selskaps visjon er å bli markedsleder innenfor timeregistreringssystemer. Skal vi lykkes med det må vi holde et høyt kvalitetsnivå i alle ledd, også hos våre samarbeidspartnere, sier Sivertsen, Paulsen og Kildal.

Vår visjon:

SAMARBEIDENDE REGNSKAPSKONTOR

Vi ønsker å være en økonomisk samarbeidspartner med et landsomfattende konsept for økt lønnsomhet.

Regnskapskontorene i Consis finnes i ditt nærmiljø på følgende steder: Bodø, Brønnøysund, Båtsfjord, Fauske, Harstad, Porsanger, Sørreisa, Tromsø Ring oss på 22 41 44 01 eller ta kontakt via internett: www.consis.no

NæringsRapport Nr. 1 – 2000

Tilpasning - Alle som har behov for å registrere og dokumentere tidsforbruk har behov for PowerOffice. Vi satser mye på å skreddersy løsninger til forskjellige bransjer. Vår primære målgruppe har vært regnskaps- og revisjonskontor, men vi har også løsninger for advokater, arkitekter, mekaniske verksted og andre, sier Paulsen. - Programmet er slik at vi kan legge til tilpassede påbygningsmoduler, og ved å bruke det ser man stadig nye muligheter. Med andre ord et program med store muligheter for individuell tilpasning, sier Sivertsen.

Hele landet - Navnet PowerOffice var egentlig en arbeidstittel, men vi fant ut etter hvert at det var et navn som funket og forklarte godt det produktet vi har å tilby markedet, sier Paulsen som har vært med fra star-

ten og utviklet et program for timeplanlegging, kundeoppfølging, arbeidsplanlegging, dokumentstyring og mye mere. De har allerede rukket å bygge opp et landsdekkende forhandlernett og har solgt programvaren til firma over det ganske land. - Vi har Økonor Fauske og AdCom Bodø som forhandlere her i distriktet, og avtale med hele regnskapsbyråkjeden til Økonor. De to lokale regnskapskontorene på Fauske, Økonor Fauske og Consis har brukt programmet siden 1998, sier Sivertsen.

SND-støtte - SND var også positive til dette prosjektet og de har ytt både lån og tilskudd. Dette i tillegg til den øvrige responsen gjorde oss enda mer sikker på forretningsidèen, sier Sivertsen som er svært tilfreds med utviklingen så langt og legger til at også Indre Salten Vekst hjalp til

- Gode tilbakemeldinger fra brukergruppene er svært viktig både for videreutvikling av programmet og salgsarbeidet. Økonor på Fauske og Consis Eidsvoll er to av de som har benyttet PowerOffice Time siden 1998. De har begge uttrykt at de er svært fornøyd med programmet, sier Sivertsen. Daglig leder av Økonor Fauske, Truls Aanstad, er styremedlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, med andre en mann med tyngde og erfaring. - Vi var på utkikk etter et system som var tilpasset vår drift og som kunne ta hånd om timeregistrering, kundeoppfølging og arbeidsplanlegging. Valget falt på PowerOffice Time som hadde en skreddersydd løsning for oss. Et fleksibelt system med lav brukerterskel for å komme i gang. Vi er godt fornøyd med rapportmulighetene som gir rask informasjon om drift, inntjening og analyse av utviklingen, sier Truls Aanstad. De som er nysgjerrige på programmet finner demo på deres internettadresse: www.poweroffice.no. Firmaet har en aksjekapital på 550 000 kroner med daglig leder Tor Sivertsen (40%) og senior systemutvikler Trond Eirik Paulsen (60%) som aksjonærer. Med unntak av noen pilotkunder ble det sendt ut demoer den 15. september 1999, men til tross for dette rakk de å få 30 kunder i fjor som utgjør cirka 350 brukere. Omsetningenfor 1999 var på 500 000 kroner, men den første fakturaen ble ikke sendt før 1. november. ■ Sverre Breivik


INTERNETT

13

NETTFISKSELGER Selskapet Intrafish as i Bodø har spesialisert seg på nyhets og informasjonsformidling fra oppdrettsnæringa.Dette gjøres gjennom den nå kjente Havbruksrevyen som utkommer fire ganger i uken via telefaks. I tillegg har selskapet bygd opp et nett med egne hjemmesider der nyheter og laksepriser oppdateres fortløpende hver dag. Selskapet har fin økning i både omsetning og resultat. Havbruksrevyen Allerede i 1996 kom den første utgaven av HAVBRUKS REVYEN. Nyhetsbrevet ble distribuert som telefaks- abbonement.Denne distribusjonsformen var ikke ukjent, men få hadde lykkes forretningsmessig med slike konsept andre enn de store institusjonelle. Selskapet bak utgivelsen den gang het Periphery Press ANS. De to Bodø- journalistene Knut Eirik Olsen og Steve Hernes sto bak utgivelsen. Ting har utviklet seg siden

den gang, men de samme personer er med i rollene som ansvarlig redaktør og dagligleder.

A-pressen Herrene Hernes og Olsen innså allerede i 1997 at Internett ville bli en viktig distribusjonskanal, og jakten på investorer startet. På høsten var aksje-emisjonen fullført, og nye eiere ble A-pressen, Katalysator as (et medieselskap eid av bilkonsernet Harald A. Møller), samt Olsen og Hernes. Selskapets navn ble endret fra Periphery Press ans, til Intrafish as. De nye eierne tilførte både kapital og kompetanse til det nye satsningsområdet : Informasjon distribuert gjennom Internett.

PÅ NETT: Hjemmesida til Intrafish i Bodø har etter hvert blitt e informasjonssenter for havbruksnæringa.

10.000 sider I Bodø forbindes jo dette tallet vanligvis med tommeltotta. Men iflg. daglig leder Steve Hernes leses det over 10.000 sider hver uke produsert av bedriften. Stadig flere bedrifter spesielt innen oppdrettsnæringa har knyttet seg til bedriften Internett sider. Dett har først fremst betydd øket distribusjon av nyheter og informasjon for tilknyttede bedrifter.

www.intrafish.com Går man inn på denne siden på Internett, vil du finne både oppdaterte priser på fersk laks, samt en betydelig nyhetsmengde fra oppdrettsbransjen. I tillegg finnes rubrikker for kjøp og salg av både

smolt og utstyr. Dessuten ligger det selvsagt flere linker både mot markedspriser, samt mot arkiv der en kan søke på stikkord.

100.000 sider Daglig leder Steve Hernes fortelle ti NR at ca 30.000 besøkende leste over 100.000 sider på Intrafish sine Internett sider i januar. Så internett er i ferd med å bli en virkelig trussel mot det trykte medium ? "-Nei, jeg tror trusselen vil være bare mot dårlige papirme-

dum" sier Hernes.

Framtiden Høsten 1999 ble selskapets hittil største satsning lansert. I samarbeid med Kontali Analyse as har selskapene utarbeidet et system som gir brukerne direkte adgang til de siste prisnoteringer på de viktigste markeder. Selskapene har også utviklet Marked Report som inneholder kommentarer og analyser av prisutviklingen, Intrafish as lager informasjonsløsninger etter kundens

behov. Alle organisasjoner tilknyttet FHL valgte i 1999 Intrafish som sin portal mot Internett. Denne avtalen er den hittil største avtale Intrafish har inngått. I følge daglig leder Steve Hernes har selskapet planer om ytterligere ekspansjon i år. Det planlegges både nye produkter og nye kundegrupper, men Hernes er ikke villig til å løfte på sløret enda, annet enn at bedriften fortsatt vil fokusere på det maritime miljø. ■ (GuLi)

Nøkkeltall for Intrafish as Selskapets omsetning øker betydelig. Det første hele driftsåret gikk med solid underskudd som ikke er innhentet. Men avhengig av hvordan underskuddet er finansiert skulle selskapet allikevel ha en relativt behagelig situasjon. OMSETNING RESULTAT

1998 1 955 000 - 764 000

1999 2 881 000 54 000

2000 (Budsjett) 4.000 000 350 000

Videokonferanser fra Telenor Telenor har lang erfaring og bred kompetanse på å levere videokonferanseutstyr og Telenor ISDN i hele Norge. Ta kontakt med oss og hør om våre pakketilbud med videokonferanseutstyr, installasjon med enkel brukeropplæring og service! Tlf. 800 34 888 eller bdr.videokonferanse@telenor.com.

Et populærvitenskapelig tidsskrift med artikler fra nordnorsk og arktisk natur og miljø, kultur og samfunnsliv. Tromsø Museum – Universitetsmuseet 9037 Tromsø Tlf.: 77 64 50 00 Fax: 77 64 55 20 E-mail: ottar@imv.uit.no Internett: http://www.imv.uit.no Abonnementspris: kr 180,– Løssalg: kr 45,–. (Det gis ut fem hefter i året)

A.J. NORØ SKIPSHANDEL A.S BREIVIKA HAVN - 9293 TROMSØ PROVIANT - ARBEIDSKLÆR - COATING • Synfiber, Pionér • Viking støvler, Center hansker • Grundens oljeklær • Hevea thermostøvel • Møre vernesko • Ameron Coatings ABS#3 Bunnstoff Tlf.: 77 60 82 50 • Fax: 77 60 82 71 e-post: noro@online.no NæringsRapport Nr.1 – 2000


INTERNETTHANDEL

14

Brilliant satsing Markedsplassen har gjennom alle tider vært sentral i all handel. Ny teknologi gjør at markedsplassen nå opplever en renessanse. Produkt Databasen as og Tromsø- mannen Leif Erik Knutsen har utviklet en database som med full rett kan kalles en ny markedsplass for næringsdrivende. Gründer Leif Erik Knutsen har gjennom snart 20 år vært en kjent skikkelse innenfor Tromsøs næringsliv. Ikke alltid like vellykket, og ikke alltid like velsett blant byens kondisjonerte skikkelser. Knutsen er den eneste som har klart det kunststykket å terge både Sissel Kyrkjebø og Placido Domingo på seg. Ifølge rykter er også "Oluf" rimelig førbainna. Men helt uanfektet av slike uvesentligheter har altså Knutsen begått en fiks databaseløsning som meget vel kan vise seg å være en genistrek. Kjempe-emisjon Sammen med Steinar T.Nilsen stiftet Knutsen Produktdatabasen

re i databasen som leverer sponplater, og du kan makelig finne gunstigste tilbud.

Genistrek Du bestemmer deg for å handle, og her kommer Knutsens genistrek inn. I det øyeblikket du bestiller dine varer elektronisk, er det mulig å bokføre handelen i både selgers og kjøpers regnskaper. Dersom du handler mye, er det klart at innsparingene for deg kan være betydelig. Det samme forholdet vil selvsagt også gjelde selger. Knutsen presiserer overfor NæringsRapport at Produkt Databasen ikke på noe tidspunkt blander seg inn i handelen mellom partene.

Stort

KJEMPESAKER: Leif Erik Knutsen skal gjennomføre landsdelens hittil største aksjeemisjon innen påske.

i mai 1999. Aksjekapitalen var på beskjedne 125.000. Ved hjelp av to emisjoner skal aksjekapitalen i dag være rundt 2-2,5 mill.kroner. Dette er imidlertid usikkert da ingen emisjoner for øyeblikket er registrert i Brønnøysund. Og Knutsen, ja han bruker ikke mange ord på dette punktet. Det eneste han vil si er at selskapet for øyeblikket arbeider med det som skal bli Nord Norges største aksje-emisjon gjennom tidene. Han vil ikke si noe om størrelsen. Skal vi tippe litt ?? Omsetning budsjet-

tert til rundt 50 mill. 30 -.40 ansatte, skal vi tippe en emisjon mellom 7,5 og 15 mill ?. Knutsen vil heller ikke opplyse om hvem som tilrettelegger emisjonen, og det er dermed grunn til å tro at selskapet, eller f.eks. selskapets revisor er behjelpelig med dette.

Handelsplass I Produkt Databasen møtes selger og kjøper elektronisk. Det er intet behov for f.eks. telefonkontakt mellom partene. Selger har kjøpt plass i databasen for alle

de 200 produkt han har å tilby markedet. Produktene ligger presentert med f.eks. bilder, og i alle tilfelle priser og evt. andre leveringsbetingelser. Dersom du er innkjøper har du kjøpt deg et abonnement i databasen. Da får du adgang til samtlige selgere og deres produkter som befinner seg i basen. La oss si du vil kjøpe sponplater til et luftslott du skal bygge. Du søker da etter sponplater, og du begrenser søket geografisk til Tromsø. Da får du opp de selge-

Produkt Databasen as legger an til en betydelig målestokk. Innen utløpet av inneværende år sier Knutsen at basen skal ha mer enn 3000 kunder. For å administrere dette, samt utvikle nye produkter satte selskapet inn en helsides annonse i Nordlys der man søkte etter 30 ansatte. I følge Knutsen søkes det etter både selgere, programutviklere og servicepersonell.

Internasjonal Produkt Databasen i Tromsø fikk nok mange konservative bedriftsledere til å sperre opp øynene da annonsene og øvrige avisoppslag åpenbarte seg. Men kanskje er det slik en må tenke her oppe. Tenk stort, tenk utover. Det gjør i alle fall Knutsen, og selskapet er allerede solid etablert i Holland med mange registrerte kunder i databasen. ■ GuLi

EDB & Regnskapsservice as AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP SIVILØKONOM KETIL BONSAKSEN OG JAN ROGER FJELLBAKK

• Regnskap • Lønn • Fakturering • Årsoppgjør • Konsulenttjenester

• Administrativ assistanse

Dronningensgt. 41, Postboks 666, 8508 Narvik, Tlf.: 76 96 50 90 Fax: 76 96 50 96 E-post:: edbrs@narviknett.no URL: www.edb.regnskapsservice.narviknett.no

NæringsRapport Nr. 1 – 2000


ARBEIDSMARKEDET

15

Arbeidsmarkedsetaten:

Tar opp konkurransen Det er duket for tilspissing i markedet hodejegere og vikarbyråer. Den offentlige arbeidsmarkedsetaten skifter navn, profil og skal inn på områder som har vært dominert av private selskaper. Stortinget vedtok i desember i fjor en ny arbeidsmarkedsreform. Denne

reformen opphever forbudet mot privat arbeidsformidling og liberaliserer reglene for innleie av arbeidskraft. I praksis betyr det at arbeidsmarkedsetaten får mer konkurranse på områder der etaten har vært alene eller helt dominerende. Samtidig betyr det også at etaten kan gå ut å konkurrere på områder som har vært private selskapers domene. Arbeidsmarkedsetaten har benyttet denne anledningen til å modernisere profilen. For den enkelte blir dette mest synlig ved at etaten har fått et nytt navn og logo. Det nye navnet er aetat, det samme som webadres-

sen etaten har brukt i lengre tid.

Personalutvelgelse og vikarutleie - I fremtiden skal vi drive med både personalutvelgelse, omstillingsbistand, kompetanseheving og vikardrift, sier fylkesarbeidssjef Harald Jentoft Strand ved aetat Nordland. – Videre skal vi drive vikarutleie om Stortinget vedtar opprettelsen av et eget aksjeselskap som skal drive dette. Det fjerde området vi utvider virksomheten med er omstillingstjenester. Her i Bodø er vi inne og hjelper Ringnes i forbindelse med

omstillingen som gjøres ved bryggeriet her i byen. Vikardrift, rekruttering og omstilling er tjenester vi har lang erfaring med, men nå utvides tjenestene og skreddersys arbeidsgivers behov. Dette vil aetat ta seg betalt for. Betalingstjenester vil selvfølgelig kreve en annen arbeidsform enn det etaten har vært vant til. - Vi har lang erfaring i å se arbeidsmarkedet i helhet og ser sammenhengene der andre bare ser nisjer. Videre har vi kompetanse i både å finne jobb til mennesker og å finne rett person til jobben, sier Strand. –

PÅ BILDET: Fylkesarbeidssjef Harald Jentoft Strand Jeg tror imidlertid vi trenger noe tid til å endre holdningene i vår organisasjon slik at våre medarbeidere kan være mer aktive i salg av våre tjenester enn det de har vært vant til. Om kort tid blir Stepstone som formidler arbeid over internett børsnotert. Selskapet blir vurdert til flere milliarder kroner. aetat er flere ganger større enn Stepstone og har drevet med arbeidsformidling lengre enn Stepstone på nettet. Kanskje dette kunne være noe for staten å selge ut andeler i også? ■

Investering eller bondefangeri ? Som følge av at tradisjonelle finansieringskilder er avventende med å gi lån til IT-bedrifter, har bransjen laget seg et eget system for innhenting av kapital til både drift og investeringer. Metoden er svært enkel, og har den fordelen

at en kan drive med andres penger, og samtidig beholde aksjemajoritet, og derved samme behagelige andel av et evt. utbytte. Går ting i dass, er det kun investorene som har tapt penger. Synd for dem.

Kompetanse

spenger er eksisterende aksjekapital nå 1.100.000 kroner. Med dette i bunnen kan gründeren sette i gang en utvidelse av aksjekapitalen til 2,1 mill. kroner. Han skaffer seg altså på denne måten 1 million kroner i friske penger, samtidig som han beholder mer enn 50 % av aksjene.

Nøkkelen ligger i den adgang vi alle for såvidt har til selv å kunne sette en konkret pris på den ide, den utvikling eller den kompetanse vi måtte ha. I verdivurderingen av dette kan også begrepet Goodwill blandes inn, og dermed være med på å heve en imaginær verdi. Det gründeren må gjøre, er å skaffe kapital til å opprette et aksjeselskap med lovens minimumskapital. Har han kontakt med en forståelsesfull revisor, kan en f.eks. si : "Jeg har arbeidet i 5 år hjemme på kjøkkenbenken med utvikling av denne databasen. Dette arbeidet må da være verdt noe ?" Revisoren er enig, og vips er den første aksjekapitalen på plass. Men fortsatt er det altså ikke fnugg av likvide midler i selskapet.

Uendelig Men dette var altså bare første emisjon. Dette kan gjentas i det uendelige. Det eneste du trenger er en forståelsesfull revisor som ser verdien i det arbeid som nedlegges, samt investorer som har mer penger enn teft. Ja, så må du muligens ha en plass å trekke deg tilbake til, .... etterpå. ■

Emisjon OK, vi må skaffe midler til drift og utvikling av databasen. Dersom pålydende på gründerens aksjer er f.eks. kr. 1,00, kan nå 49 % av aksjene selges til overkurs.En del av denne gevinsten bruker gründeren til f.eks. en aksjemisjon rettet mot seg selv. Etter å ha prøvd andre muligheter kommer emisjonsnissen glidende gjennom loftspipa. Det er bare det at gründeren har ikke lyst til å gi fra seg for mye av styringen, og vil også beholde sin andel av et evt. utbytte. Revisoren må godkjenne at det nå er lagt ned ytterligere mange timer i utvikling av databasen, og derved har selskapets verdi øket betraktelig. Dessuten vet nå offentligheten at gründeren har startet en mulig gullgruve med ubegrensede muligheter. Ved hjelp av overkur-

NæringsRapport Nr.1 – 2000


Windows 2000 – nytt system fra Microsoft Microsoft og Bill Gates lanserte i slutten februar med brask og bram sitt nye operativsystem Windows 2000 over hele verden. Det er investert 65 milliarder kroner i utviklingen av det nye systemet, som er mer enn dobbelt så mye som den årlige omsetningen til Telenor. De store investeringene etterlater ingen tvil

om at det er viktig for verdens mektigste ITselskap at dette blir en salgssuksess. Operativsystemet er plattform for alle andre programmer på PCen. I følge Microsoft vil Windows 2000 gjøre hverdagen langt enklere for vanlige Pc-brukere. Blant annet vil det bli enklere enn tidligere å koble til nytt utstyr, og ikke minst er Windows 2000 den første virkelige brobyggeren mellom PC og Internett. Allerede ved lanseringen har det imidlertid hevet seg enkelte kritiske røster. Det anerkjente ana-

lyseselskapet Gartner Group har offentliggjort en rapport som konkluderer med at Windows 2000 har problemer med å kommunisere med eldre operativsystemer. Samtidig møter Microsoft sterkere konkurranse enn noen gang. Ikke minst har det åpne Linuxsystemet tatt verden med storm. Blant de som er spente på hva Windows 2000 duger til, er ITsjef Alexander Sørsdal ved NæringsAkademiet, som er landets ledende skole når det gjelder praktisk rettet IT-utdanning. - Det er vel og bra med ny teknologi, men uten en grundig opplæring er det vanskelig å ta ut fordelene, sier Alexander Sørsdal. Han understreker at systemet over en periode på fire år har vært testet av mer enn 600.000 brukere. En skole som ønsker å være i forkant med ny teknologi, er nødt til å være tidlig ute med tilbud om opplæring når det kommer nye

systemer. Hvilke behov for opplæring følger av Windows 2000? - Det nye systemet bygger på den velkjente NT-teknologien. Microsoft har et eget system for sertifisering for å kunne installere og drifte PCer i nettverk. Alle som tidligere er sertifisert på NT, må fornye sin sertifisering på Windows 2000. Det betyr at vi står overfor et betydelig opplæringsbehov, sier Alexander Sørsdal, som understreker at for de

som tar systemet i bruk er det helt nødvendig å fornye sin kompetanse. For å møte konkurransen har Microsoft brukt over 1 milliard kroner på å teste systemet for feil. Microsoft innrømmer at de har funnet mange feil i Windows 2000, men de er overbevist om at systemet ved lanseringen er grundigere testet enn alle tidligere operativsystemer. Vi må stole på at systemet virker, avslutter IT-sjef Alexander Sørsdal. ■

Webskolen as tilbyr nettbasert opplæring i delartium. Som elev har du tilgang på 130 leksjoner og 90 åpne klasserom hvor du stiller lærerne spørsmål og får svar. Du trenger bare PC med internett og høytalere. Få alle seks studiekompetanse fagene hjem i stuen. Studer når du vil og hvor du vil med www.webskolen.no

Telefon: 76 96 73 23 Telefax: 76 96 73 21 Besøksadresse: Teknologivn. 12, 8517 Narvik

D I N S A M A R B E I D S PA R T N E R

- Merkantil rådgivning - Opplæringssenter - IT-service Prokom AS, P.O. Box 569, N-8507 Narvik Phone (+47) 76 97 72 22 - Fax (+47) 76 97 72 23 E-mail: mail@prokom.nl.no http://www.prokom.nl.no

Port of Narvik

For HRS finnes ikke avfall

“The largest transit harbour in Northern Norway, and a strategic cargo link between east and west, north and south”

- kun ressurser

Telefon: 76 95 03 70 • Telefax: 76 94 29 81 www.narvik.kommune.no NæringsRapport Nr. 1 – 2000

Telefon: 76 97 78 00 • Fax: 76 97 78 09 Besøksadresse: Djupvikvn. 21,8517 Narvik


NæringsRapport Nr.1 – 2000


BIOTEKNOLOGI

18

Biotec i rute:

Ikke Børs nå I finanskretser har det vært spekulert på om at Biotec ASA er på vei til Oslo Børs. Det er selskapet ikke – foreløpig. - Vi har en ambisjon om å la oss børsnotere, etter hvert, sier administrerende direktør Gunnar Rørstad. – Det er imidlertid ingen planer om at det skal skje i den nærmeste fremtid og i hvert fall ikke i år. Vi har god tid. Biotec er et selskap med utspring fra fiskeriforsknings miljøet i Tromsø. Selskapet produserer fôrtilskudd, og leverer substanser til anvendelse i farmasøytisk og kosmetikk industri.

Mye til utvikling I fjor brukte selskapet cirka 8 millioner kroner til forskning og utvikling. Dette er i tråd med denne typen selskap – et høyteknologisk bioteknologisk selskap, derav navnet. Etter det NæringsRapport erfarer omsatte Biotec for mellom 22 og 23 millioner kroner i 1999. Det endte med et null resultat, vel og merke etter at alle utviklingskostnader var trukket i fra. Rørstad & Co. brukte med andre ord over 35 prosent av omsetningen til utvikling, noe som også illustrerer hva utvikling betyr for selskapet. Det som gjør Biotec spesielt interessant fra et investor synspunkt, er at selskapet har produkter som allerede har et godt etablert marked. Disse

Biotec i tall (MNOK) 1999 Omsetning 22-23 Driftsresultat 0 Res. Før eks. ord. Poster 0

1998 18,3 -2,8 -2,2

1997 20,7 0,7 1,2

produktene har gode marginer, så gode at det kan finansiere videre utviklingen innen andre og vel så kommersielt interessante produkter og produktgrupper. Blant annet for å få personer med erfaring fra farmasøytisk industri fikk Biotec Norges Investor med Svein Annexstad inn på eiersiden. Norges Investor betalte 10 millioner kroner for noe over 10 prosent av aksjene. I tillegg fikk Norges Investor en opsjon på ytterligere vel 20 prosent mot å betale nye 30 millioner kroner. Denne opsjonen løper ut i løpet av året. Det er ingen grunn til å tro at Norges Investor med Annexstad i spissen ikke vil benytte seg av opsjonen. Før denne opsjonen er innløst er det heller ikke grunn til å tro at selskapet aktivt vil tenke på børsnotering. Svein Annexstad er for øvrig styreformann i Biotec. - Jeg er meget fornøyd med den kompetanse Svein Annexstad og Norges Investor har bidratt med, spesielt med den erfaring han har tatt med fra far-

HOPP: I år blir det et kraftig hopp i både omsetning og resultat for administrerende direktør Gunnar Rørstad og styremedlem/gründer Jan Raa.

masøytisk industri, sier styremedlem, tidligere professor, sjefsgründer og Biotec ansatt Jan Raa. – Vi har unngått mange problemer og unødvendige stopp ved å ha ham med på laget.

Sterk vekst I år er forventningene til vekst i omsetning og resultat (eller utvikling) enorme. Det er den berømte ketchupflaske effekten som gjør seg gjeldene. Man slår og slår på flasken uten at noe kommer ut, så plutselig kommer en masse på en gang.

Selskapet har lenge arbeidet systematisk for å få gjennombrudd for flere av selskapets produkter. Nå får man noe av resultatene fra dette arbeidet og det gir meget god uttelling. Ingen i selskapet er særlig villig til å kommentere hvor eller for hvilke produkter de nå har fått eller er i ferd med å få gjennomslag. Vi for egen del gjetter på at det er innen anvendelse av marine gener i farmasøytisk industri. ■ Knut Ørjasæter

Sjekk heftelser

Partner DnBs fordelsprogram for små og mellomstore bedrifter

Utvilingen raser avgårde fortere enn stakkars journalister rekker å skrive om den. Det siste er at du nå kan sjekke heftelser på biler og løsøre ved hjelp av en mobiltelefon med WAP muligheter. Dette er en ny tjeneste fra Brønnøysundregistrene, og skal være en ytterligere forbedring av din mulighet til å unngå å overta andres

gjeld når du kjøper bil. Mange tror at heftelser bare gjelder bruktbiler, men en del saker siste år viser at det kan være lurt å sjekke både nye og brukte biler, selv om de skal kjøpes fra en antatt seriøs forhandler. Den nye tjenesten for WAP telefoner er gratis, og addressen er http://wap.brreg.no/. ■

Alt bedriften trenger for en enklere

PROFESJONELLE

bankhverdag til én fast, lav pris! • Eget kundeteam til disposisjon • DnB Telebank for betaling og kontoinformasjon

regnskapstjenester

• Partner-konto med gunstig trappetrinnsrente • Utfyllende kort-program tilpasset bedriftens behov:

se på

Småkjøpskort, VISA og American Express Firmakort med reiseforsikring og mange andre fordeler

www.merkantilservice.tr.no

For mer informasjon kontakt nærmeste DnB-kontor, eller ring DnB Kundeservice, telefon 815 48 815.

www.dnb.no NæringsRapport Nr. 1 – 2000

Vi har mulighetene. Du har valget.

Tlf. 77 66 33 61 Adr.: Stakkevollvn. 35, 9010 Tromsø


INDUSTRI

19

Mercur fusjonerer Det er inngått en fusjonsavtale mellom Mercur Subsea Products (MSP) og Well Service Technology International (WST). Bytteforholdet verdsetter MSP til 47 prosent og WST til 53 prosent av det fusjonerte selskapet. Dettet er to selskaper som utfyller hverandre godt både med hensyn på organisasjon, produkter og kompetanse. Begge selskaper er forholdsvis små i olje og offshore markedet der størrelse betyr mye for å kunne få kontrakter med de store oljeselskapene. Gjennom fusjonen vil selskapene kunne satse sterkere i markedet og ha et mer omfattende tilbud. Målet er å skape et ledende, innovativt selskap i offshoreindustrien. Gjennom en kombinasjon av operativ erfaring, solid teknisk kompetanse og en industriell basis skal det fusjonerte selskapet tilby økonomisk attraktive og sikre løsninger for utvikling og drift av olje- og gass reserve. Fusjonen vil skape en slagkraftig enhet som over tid vil ha betydelig større muligheter til å bli en foretrukket leverandør til oljeselskapene enn det selskapene vil ha hver for seg. Det fusjonerte selskapet vil tilby sine produkter og tjenester innen 5 forretningsområder:

avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Aberdeen, den Haag og St.Johns, Canada. Selskapet utvikler og selger ingeniørtjenester, teknologi og programvare til olje- og gass sektoren. Selskapet hadde i henhold til foreløpige regnskapstall for 1999 en omsetning på 57 millioner MSP er et teknologi- og serviceselskap med hovedkontor i Harstad og avdelingskontor i Oslo. Selskapets primære aktiviteter er

utvikling, salg og drift av produkter innen olje-, gass- og miljøsektoren. Det fusjonerte selskap vil ha sin forretningsadresse i Harstad. Ledelsen vil lokaliseres i det fusjonerte selskapets lokaler i Bergen. Selskapet vil aktivt utnytte sine produksjonsressurser ved produksjonsanlegget i Harstad. Miljøselskapet vil fortsette sin virksomhet ledet fra Harstad. ■

FUSJON OG KURSER OPP: Nils Olav Digre er for tiden adm.dir. i MSP

Gråstein kan bli til gull

Kraftig bedring – kursen opp Mercur Subsea products har lenge slitt økonomisk. Ledelsen har villet mer enn selskapet har hatt økonomi til å bære. Etter en kraftig omstilling i 1998 viser 1999 positivt driftsresultat for første gang på lenge – det ble det likevel et minus helt til slutt.. Nylig la selskapet frem foreløpige tall for 1999. Tallene viser en omsetning på 70 millioner kroner. Det er det samme som for 1998. I fjor fikk Mercur Subsea et driftsoverskudd på 1,2 millioner kroner i fjor, mot et driftsunderskudd på 26,8 millioner kroner året før da mye gammel moro måtte gjøres opp. Det er fortsatt litt igjen før selskapet tjener penger når skatt og alle finansielle utgifter er trukket fra. Resultat før skatt ble et underskudd på 1,6 millioner kroner. Det er likevel en kraftig bedring fra året før som ble gjort opp med et underskudd på 29,6 millioner. ■

Foto: GB Alessandri/TinAgent

• Petroleum Engineering (Petroleumsteknologi) • Drilling and Well Technology (Bore- og brønnteknologi) • NET Tools (Nettbaserte analyseverktøy) • Support Technology (Driftsteknologi) • Envirotech (Miljøteknologi) Selskapenes styre ser betydelig synergieffekt av fusjonen. Mercur Subsea Products blir det overtagende selskapet. WST er et teknologiselskap med hovedkontor i Bergen og

Lindorff er et nytt selskap med en lang historie. Fram til i dag har vi hatt navnet Creditreform og vært ledende i Norge innen kreditt- og fordringsadministrasjon. Vi satser fortsatt på å utvikle dette området. Ny teknologi og nye letemetoder gjør at vi nå kan drive enda mer effektiv innfordring enn før. Det handler om å få verdier ut av det som ved første øyekast ikke funkler aller mest. Det har blitt stadig klarere at informasjonen vi har bygget opp gjennom

mer enn 100 år kan anvendes på helt nye måter. Korrekt og individualisert informasjon gjør at vi kan si hvem som kommer til å betale for seg. Den kan også brukes som grunnlag for et større nysalg og for å utvikle eksisterende kunder. Og kanskje aller viktigst; informasjonen kan brukes til å «vaske» fram riktige kunder for bestemte produkter. Det ligner ikke så rent lite på det å vaske etter gull.

–Kunsten å foredle kunder– Lindorff Holding AS, Karenslyst Allé 2-4, tlf: 23 21 10 00 - www.lindorff.no Avdelingskontorer: Bergen - Bodø - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand - Mo i Rana - Molde - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Tønsberg - Ålesund - Trondheim - København - Stockholm Datterselskap: Lindorff Consulting - Lindorff Capital

NæringsRapport Nr.1 – 2000


SAMFUNNSUTVIKLING

20

Futurum skal død:

LEVE FUTURUM! I år skal utviklingsselskapet Futurum i Narvik legges ned. Arbeidet som er gjort blir betegnet som meget vellykket. Virksomheten skal videreføres, men i et annet selskap, og med flere og noe andre aktiviteter enn tidligere. Det nye selskapet skal omfatte virksomhetene til Futurum, Narvik Aktiv og Narvik Næringsforum. Alle tre finansieres direkte og indirekte gjennom offentlige midler. En samordning er derfor naturlig og det nye selskapet skal være operativt fra 1. januar neste år. Navnet på det nye selskapet er foreløpig ikke bestemt. Narvik har fått flere millioner kroner til omstilling der Futurum har vært ett av verktøyene i omstillingsprosessen. IT-satsningen er trolig det mest vellykkede virksomhetsområdet for Futurum. Vi ser nærmere på det her.

IT-Strategien Daglig leder av Futurum, Torstein Rødseth, er meget fornøyd med det de har fått til siden starten høsten 1996. - De siste årene har høgskolen i Narvik vært en av landets største utdanningsinstitusjoner når det gjelder utdanning av IT-ingeniører. Hvert år tas det opp over 100 studenter til dens 3 årige dataingeniørutdanningen. I fjor høst startet vi også med sivilingeniørutdanning innen IT. De første ferdig utdannede IT-sivilingeniørene vil bli ferdig uteksaminert våren 2000.Grunnlaget for IT kompetansesatsningen i Narvik er meget

språket, er det siste forretningsområdet Narvik vil bli blant de ledende i landet. Egne visualiseringsingeniører er utdannet. En bedrift som spesialiserer seg på 3D visualisering er under etablering.

Videreføring

VELYKKET: Torstein Rødseth har all grunn til å være fornøyd med IT-satsingen i Narvik – Byen konkurrer med Oslo om å utdanne flest ingeniører

bred og starter helt nede i grunnskolen. - Det første vi gjorde var å sette krefter inn på å bygge opp grunnkompetanse på alle nivåer, sier Torstein Rødseth. - Tanken er at med en bred IT kompetanse i Narvik, så vil det i neste omgang tiltrekke seg bedrifter som har bruk for denne kompetansen. I grunnskolen fikk vi data inn i undervisning og hevet kompetansenivået hos lærerne. Lærerne kunne ta et såkalt Datakort som dokumenterte at de hadde en grunnforståelse i bruk av datamaskiner og programmer. I den videregående skolen har alle elevene i tre klasser hvert år fått en bærbar PC til bruk hjemme og på skolen. Hensikten har vært å bruke omstillingsmidler for å komme i gang. Nå er prosjektet videreført

av Kirke-, Utdannings og Forskningsdepartementet. Dette ser Rødseth & Co. som en bekreftelse på at de har satset riktig.

Fire forretningsområder i fokus IT-kompetansen begynner nå å komme på plass. Nå skal det etableres fremtidsrettede bedrifter og arbeidsplasser. Det er fire forretningsområder innen IT miljøet i Narvik håper skal utvikle seg til noe stort. Lengst har Narvik miljøet kommet innen nettbasert læring. Narvik har både innholdsleverandører og teknologi leverandører innen dette området. Vinn, Presens, Weblærer, Høg skolen i Narvik og Procom er bedrifter som arbeider med dette feltet.

- Vi ønsker å profilere oss som et nasjonalt senter for nettbasert læring, sier Rødseth. - Vi mener at dette er et vekstmarked fremover. Som mange andre ser en i Narvik nett basert handel som et viktig forretningsområde fremover. Med salg av kurs og løsninger for nettbasert læring regner en med å ha et grunnlag for å utvikle visse segmenter for netthandel. Et tredje forretningsområde Narvik ønsker å synes på det norske IT kartet er innen IT i helsesektoren. Her vil en nødvendigvis satse på et tett samarbeid med IT miljøet i Tromsø. Foreløpig har denne satsningen ikke resultert i bedriftsetablering. Tredimensjonal visualisering eller 3D som det kalles på fag-

Den videre satsningen for å få etablert nye IT-bedrifter samt å få bedrifter til å legge sin IT-virksomhet tili Narvik, er tenkt videreført gjennom en rekke tiltak for å gjøre det lett å etablere seg i Narvik. Blant annet etableres det en forskningspark med veksthus. Her skal det skapes et gründermiljø for etablering og videre utvikling innen IT. For større bedrifter er det lett å fremskaffe sentrumsnære lokaler. Det er også muligheter til å få finansiering for gründere. Kommunen sitter på konsesjonskraft for større brukere det kan være mulig å få til en forholdsvis hyggelig pris. Narvik er også forholdsvis lett tilgjengelig gjennom gode kommunikasjonsløsninger via vei, luft sjø og tog. - Vi har sett det som viktig å lette bedriftsetableringer gjennom en såkalt "One stop solution", sier Rødseth. – Dette betyr at en bedrift som skal etablere seg har ett tilknytningspunkt som skal hjelp og svare på alle spørsmål og fremskaffe alle tillatelser. Dermed slipper bedriftene å løpe rundt fra et kontor til ett annet for å få svar som er nødvendige før endelig beslutning om etablering blir tatt. I selve etableringsfasen vil også dette ene tilknytningspunktet være behjelpelig for å redusere muligheter for at det skal oppstå "propper". ■ Knut Ørjasæter

e s n a r e f n o k e t s g i t k s v i og næri ngsli v i Nord -Nor ge hete r Å rfore tkomm uner

N or dnog orgårskav ko nk ur ra ns ek ra ft

sta bele n 29. og 30. ma rs 200 0.

Ole D. Mjøs Verdikommisjonen

Kjell A. Nordström Handelshøyskolen i Stockholm

Jon Bertelsen Cognac gründer

Harald Bredrup Macks Ølbryggeri

Tor Lægreid Sparebank1 Gruppen

Møt spennende og inspirerende foredragsholdere som vil dele av sin kunnskap, erfaring og innsikt, og garantert gi deg nye perspektiver på begrepet konkurransekraft! Konferansen vil foregå på Scandic Hotell i Tromsø. For nærmere informasjon og påmelding kan du ringe 77 60 11 87, eller logge deg på vår internettside 29. - 30. mars 2000 www.troms-kraft.no

30. mars er en god dag for inspirasjon! NæringsRapport Nr. 1 – 2000

Per Eirik Johansen Virgin Norge

NORDNORSK KONKURRANSEKRAFT


IT

21

Getronics har løsningen:

Gammel PC - god som ny Det er store penger å spare innen internkommunikasjon ved å bruke et internt datanett også til telefoni. En kommune eller et selskap med kontorer spredt rundt omkring kan eksempelvis ringe og snakke internt via datanettet i stedet for via det offentlige telenettet uten at det koster tellerskritt – teknologien er her allerede. - I desember i fjor installerte vi et system der vi har all data og all telefoni gjennom vårt interne nettverk - intranett, sier daglig leder Knut Nystrand i Getronics i Narvik. – På denne måten mener vi at vi minimum sparer 35 prosent av kostnadene til telefoni/data.

Tynne klienter Det er ikke bare telefonkostnadene systemene til Getronics, tidligere Cinet, som reduseres med det nye systemet selskapet har innført for seg selv og som de nå også er i markedet for å tilby sine kunder. - Pendelen er i ferd med å svinge tilbake, sier Knut Nystrand. – Fra at hver bruker skal ha mest mulig kraft, kan en nå lenge klare seg med eksisterende utstyr ved å organisere arbeidet noe annerledes. Skjerm og tastatur må ha noe data og grafikk-kapasitet, men det er helt minimalt. De som kan huske tilbake til slutten av 1970 tallet

og tidlig på 1980-tallet, vet at dette likner løsninger en brukte den gang. Den gang var det vanlig med minimaskiner der de ansatte var koblet direkte opp mot denne minimaskinen via skjerm og tastatur.Minimaskinene hadde kapasitet langt under det en vanlig PC har i dag. Etter hvert gikk utviklingen i retning av PC i nettverk blant annet fordi PC var rimeligere i pris og enkle å installere i forhold til de større maskinene. I dag snakkes det alt for mye om kapasitet, gigabytes, klokkefrekvens osv. i bokser, sier Knut Nystrand. – De fleste bedrifter trenger ikke det siste innen PCverden for å gjøre jobben de skal gjøre. Om en hadde begynt å se på hva det koster å installere og vedlikeholde maskiner og programvare ville mange fått sjokk. Ved å ha en sentral server der hver enkelte har sine områder de arbeider på, kan en drive vedlikehold og oppgradering langt enklere og rimeligere enn i dag. Tenk bare hva det koster å installere ny programvare på for eksempel 30 til 40 PC’er i en middels stor organisasjon. Med våre løsninger gjøres det ett sted en gang for alle. Vi reduserer i hvert fall store kostnader selv med denne løsningen. Dessuten trenger vi ikke nye databokser eller skjermer hele tiden. Det er bare å bruke den gamle 386-maskinen som er satt vekk i kjeller eller på et loft.

Paradoks Det virker nesten paradoksalt at et selskap som blant annet lever av å selge databokser ber folk ta vare på og bruke det gamle utstyret i stedet for å investere i nytt.

IKKE KAST: Daglig leder av Getronics i Narvik Knut Nystrand ber bedriftene ta vare på og bruke de gamle datamaskinene de har. De er fullt ut anvendelige med det siste innen dagens tekniske løsninger.

- Klarer vi å få kundene til å spare kostnader og samtidig gi dem et like godt eller bedre tilbud enn de i dag har, får vi fornøyde kunder som i neste omgang bruker oss videre, sier Nystrand. – Det å stadig tilby kundene mindre maskiner med mer kapasitet er normalt ikke det kundene har behov for. De fleste har behov for et skriveprogram, et økonomiprogram, et regneark, en nettleser og ett e-postsystem. Til dette trengs ikke all den datakraften som i dag selges. Vi ønsker å være en nær samarbeidspartner som bidrar til å løse bedriftenes telefon og data behov slik at bedriftene kan

drive med det som er deres kjernevirksomhet. Getronics inngikk nylig et samarbeid med Enitel der Getronics kan selge alle Enitels internett produkter. Det gir Getronics mulighet til å tilby komplette IT-løsninger inklusive kommunikasjon

over hele landet. Narvik-kontoret ble etablert i juli 1998. Tidligere var avdelingen underlagt Harstad. Knut Nystrand har all grunn til å være fornøyd med utviklingen noe tallene nedenunder viser. ■ Knut Ørjasæter

Getronics Narvik i tall (tusen NOK) Omsetning Driftsresultat

1998 2.500 -200

1999 12.800 300

Antall ansatte

3,5

6

Satser 100 millioner I en periode med stadig reduserte kvoter, samt høyere driftskostnader satser allikevel rederiet Tromsø Fryseri og Kjølelager friskt med den nye tråleren Tønsnes. Båten er utstyrt med dobbeltrål og ble overlevert rederiet 29. januar. Med et inntektsbehov på 100.000 pr.dag sløses ikke tiden bort. Båten er allerede i regulært fiske.

Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg Selskapet eies av Mack, Kræmer og Nedgård- gruppen. Selskapets inntekter er knyttet til driften av de to trålerne Håkøy II, og den nye Tønsnes. Daglig leder Bjarni Sigurdson forteller til Næringsrapport at resultatet for 1999 ikke er klart i detalj ennå. Det er allikevel allerede klart at selskapets omsetning har øket betydelig i forhold til 1998. Det blir også forbedring av resultatet. Sigurdsson er godt fornøyd med tallene, spesielt siden omsatt kvantum ble redusert en del i forhold til foregående år. Han er allikvel usikker på tallene dersom en tar med investeringskostnadene i forbindelse med nytråleren Tønsnes.

Håkøy II I følge daglig leder Bjarni Sigurdson foreligger det ikke planer om

fornyelse av selskapets andre tråler, Håkøy II. I samtaler med Nrapp påpeker Sigurdson at driftsgrunnlaget for de rene ferskfisktrålerne ikke gir rom for nyinvesteringer i overskuelig framtid. Med stadig reduserte torskekvoter vil en være helt avhengig av tillatelser til å drive fiske på andre fiskeslag i tillegg. Sigurdson tror dette kommer til å bli et problem for mange rederi.

Tønsnes Når det gjelder nybåten har denne konsesjon for både torsk og rekefiske. Dette gir denne b åten et helt annet og bedre driftsgrunnlag enn Håkøy II. Investeringens størrelse krever en daglig inntekt på rundt 100.000 kroner. Sigurdson er ikke i tvil om at denne investeringen vil lønne seg. Båten er utstyrt med dobbeltrål, og med slikt utstyr mener rederiet at oppfisket kvantum vil

BILDETEKST.. Nye Tønsnes gjorde hele 15 knop på prøveturen, og rederiet tror på lønnsomhet.

øke med 60 % for hver time tråltauing.

Flere i løypa Den nordnorske trålerflåten er i fornyelse. Tønsnes ble altså levert fra Solstrand Verft i slutten av januar. På forsommeren skal samme verft levere nye Gisund til Ytre Rolløya as. Nergård-gruppen er er storaksjonær også i dette nybygget. Og første halvår neste år kommer nye

Tromsland. Samtlige av disse båtene ble kontrahert før forskerne kom med sine sjokkanbefalinger høsten 1999. Det foregår derfor en betydelig posisjonering innen denne del av norske fiskerier for å skaffe seg konsesjoner og tillatelser til å fiske på nye fiskeslag. (GULI)

NæringsRapport Nr.1 – 2000


NÆRINGSRAPPORT

22

Alpha System A/S i Mo i Rana vokser godt:

SVEIN VISER VEIEN Alpha System A/S i Mo i Rana økte omsetningen fra 5,6 millioner i 1998 til nesten 16 millioner i fjor. Etter etablering av et nytt selskap i Trondheim i år forberedes flere knoppskytinger rundt omkring i Norge, forteller daglig leder, Svein Nilssen, til NæringsRapport.

Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten", har lenge vært filosofien til Svein Nilssens Alpha System A/S. Men slik utviklingen er nå om dagen spørs det hvor lenge det er mulig å fortsette som liten. Alpha System forhandler en rekke markedsledende merker; servere og PC’er fra Compaq, PC’er fra REC, og bærbare PC’er. Bedriften, som tar sikte på å være totalleverandør for et begrenset antall kunder innen bedrift og offentlig sektor, har møysommelig bygget seg opp fra et par ansatte til ni ansatte,

Alpha System A/S Etablert: Daglig leder: Antall ansatte: Aksjekapital: Eiere:

1995 Svein Nilssen 9 50.000,Svein Nilssen og Bjørn Nilssen Svein Nilssen 1998: 5.670.000 1998: 710.000 1998: 353.000 1998: 244.000 1998: 240.000 1998: 401.000 1998: 36,82

Styreleder: Omsetning Driftsresultat Res. før skatt Nettoresultat Utbytte Egenkapital Egenkapital %

URL: http://www.alphasystem.no/

etter at det skjedde en ganske formidabel utvikling i fjor. - Veien har blitt til mens vi har gått, forteller Svein Nilssen. - Det har ikke vært viktigst for oss å være store. Men vi har utviklet oss godt over tid, med god økonomi i bunnen. - Hva var årsaken til den voldsomme veksten i fjor? - Vi solgte mer til noen av de faste kundene våre, samtidig som vi fikk inn noen nye store kunder. - Blir det like god utvikling i inneværende år? - Vi legger et løp basert på samme nivå som i fjor. Etter de to første månedene ser det bra ut. Så langt ligger vi godt over budsjett, forteller Nilssen.

Store kunder Alpha System har sikret seg Fundia, Statens Innkrevingssentral og Nasjonalbiblioteket som kunder på Mo, og har ellers også Universitetet i Tromsø som kunde. I tillegg har man fått en del kunder i Trondheim, og det er grunnen til at man i november valgte å etablere en ny bedrift i Trondheim for å kunne følge opp best mulig lokalt. Her er det nå tre ansatte, etter at den siste ble ansatt 1. februar i år. Alpha System dekker i dag området fra Møre og Romsdal og nordover. I tillegg foreligger planer for etableringer i Bergen og Oslo. - Kan det bli nyetableringer allerede i inneværende år?

SUPER SVEIN: Alpha System og Svein Nilssen tredoblet omsetningen i 1999.

- Det nye selskapet i Trondheim må først komme godt i gjenge. Når det er gjort vil det by seg en mulighet i Bergen allerede til sommeren, forteller Nilssen. Alpha System ligger for øvrig ikke på latsiden når det gjelder nye planer. SND har til behandling en søknad om støtte for produksjon av nye UNIX-maskiner. Maskinene skal etter planen produseres i Mo i Rana. I tillegg forsøker Alpha System nå å posisjonere seg for å få leveranser til det nye "Forvaltningsnett", et internettbasert innkjøpssystem for stat og kommune. Bedriften holder i dag til i et fir-

mafellesskap i Løvoldbygget, mest kjent som HOK-bygget der ett av byens to ølutsalg ligger. Nå har man investert i et eget bygg, Nordmohøgda 5, som man vil flytte til i løpet av mars. I Mo i Rana økte bemanningen fra to til seks ansatte. Sjefen sjøl, Svein Nilssen, ønsker primært å arbeide med salg og kundekontakt, og derfor ble Ragnar Høgset ansatt som administrasjonssjef for snart ett år siden. I tillegg ble selskapets tredje selger ansatt nå. Nilssen er utdannet Ingeniør fra Narvik 1986. Han har bakgrunn fra Telenor, Metric og Digital. ■ Geir Gisnås

Vi takker for oppdraget og gratulerer Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg AS med ferdigstillelsen av MS "Tønsnes" ! TEKNISKE DATA, MS “TØNSNES” Klasse: DNV+1A1 ICE 1B Stern Trawler E0 Lengde: 50,80 m Bredde: 12,60 m Dybde hoveddekk: 5,20 m Dybde shelterdekk: 7,70 m Ferskvann: 37,63 kbm Lastekapasitet: 545 kbm Tonnasje: 1199 brt Oljetank: 411,5 kbm Lugarer: 18 pers Hovedmaskin: Wärtsilä 2880 kW Gir og propeller: Wärtsilä Styremaskin: Vickers Ulstein Tenfjord Baugpropeller: Vickers Ulstein Propeller Hjelpemaskin: Mitsubishi Generatorer: Leroy Somer Dekkskran: ABAS Fabrikkanlegg: Odim Skodje Frys: Midt Troms Kjøleservice Vinsjer: Vickers Ulstein Bratvaag

Vi takker for leveransen til nybygget. Vi leverte alt av maling.

International Maling AS Postboks 125, N-5061 Kokstad Tel: +47 55 98 53 00, Fax: +47 55 98 53 99

NæringsRapport Nr. 1 – 2000

M/S “TØNSNES” Fryseanlegget er levert av oss. Vi takker rederi, verft, konsulent og Det Norske Veritas for hyggelig samarbeid om prosjektene

Vi har levert skroget til MS “Tønsnes” !

MIDT-TROMS KJØLESERVICE A/S Finnsnes - Tromsø - Egersund Tel: 77 85 27 70 - 77 66 72 60 - 51 49 40 90 Fax: 77 85 27 71 - 77 66 72 61 - 51 49 40 22

6393 Tomrefjord Tel.: +47 71 18 20 50, Fax: +47 71 18 26 97

Skipskjøling • Industrikjøling • Butikkjøling • Varmepumper • Prosjektering • Montasje • Service

Vi gratulerer verft, rederi og mannskap med M/S “Tønsnes”, hvor vi har levert dekkskraner. Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til!

N-6420 Aukra, Norway Tel: 71 17 12 00 • Fax: 71 17 31 40 AUKRA INDUSTRIER AS • ET SELKAP I LANGSTENGRUPPEN

Vi takker for tilliten som totalleverandør av fabrikkutstyr inkludert hydraulikk system til M/S “Tønsnes”

ODIM Skodje AS, N-6260 SKODJE Tel: +47 70 24 46 00, Fax: +47 70 24 46 01

www.ODIM.no


IT

23

Styrer bransjemarkedet fra Mo i Rana:

Sprek jubilant satser nordisk IT-satsingen som André Stensland og Frode Kolberg gjorde i optiker-bransjen for ti år siden er nå i ferd med å ta et langt skritt videre. Nå har Optimal Optik Datasystemer A/S kaster nå sine øyne på resten av

målsetting het det: "Optimal Optik Datasystemer as skal være den største og viktigste leverandøren av informasjonsteknologi til optiske forretninger. Våre systemer skal bidra til økt fortjeneste og verdiskapning." Satsingen har i hvert fall bidratt til fortjeneste for bedriften selv. - Ja, situasjonen ser lys ut for 1999, bekrefter André Stensland, styreleder og medeier. - Vi passerte 7 millioner kroner i omsetning og ligger an til et resultat på 1,6 millioner kroner, forteller han. Stensland tilføyer at

SPREK STYRELEDER: André Stensland satser skandinavisk

Skandinavia. Etter en forsiktig start i 1991 har bedriften arbeidet seg gradvis oppover. Men selv om man var noe forsiktig i starten, så manglet det ikke på ambisjoner. I bedriftens

ordrebøkene for for jubileumsåret er fulle. Dermed kan Optimal Optikk Datasystemer fortsette den stadige bedringen av driften. De tilsvarende resultattallene for 1997

og 1998 var henholdsvis 309.000,og 634.000,- kroner. En resultatbedring på mer enn en million kroner siste år, med andre ord. Samtidig er omsetning det siste året nesten doblet.

Stadig mer "langsynt" Optimal Optik Datasystemer er nå inne i sitt 10. driftsår. Bedriften så dagens lys i 1991 i Mo i Rana, etter at André Stensland, innehaver av Interoptik Stensland, hadde unnfanget idéen et par år tidligere, sammen med Frode Kolberg, som i dag er daglig leder av Optimal Optik Datasystemer. - Idéen om en landsomfattende satsing, med en komplett ITløsning kom imidlertid senere, etter at det var gjort sammenligninger med tilsvarende dataprogram på markedet, forteller Stensland. Etter at man kastet seg på den tanken har både programmet og bedriften bare blitt større og bedre. I dag har Optimal Optik Datasystemer en markedsandel på 70 – 75%, og bakgrunnen for suksessen er nok at man satte viktige, funksjonelle mål for produktet. Programmet skulle være lett å bruke og ikke kreve datakunnskaper av brukeren. Videre skulle programmet være en viktig del av de totale rutiner i et optikerhus, slik at man fikk sikre rutiner som tilfredsstilte "kvalitetssikringsbegrepet". Endelig skulle det gi bedre kontroll over driften, noe som igjen vil skape grunnlag for bedre styring og inntjening. - Og driver man lenge nok

Optimal Optik Datasystemer A/S Etablert: Daglig leder: Antall ansatte: Aksjekapital: Eiere:

Styreleder: Omsetning 1998: Driftsresultat 1998: Res. før skatt 1998: Nettoresultat 1998: Utbytte 1998: Egenkapital 1998: Egenkapital % 1998:

1991 Frode Kolberg 7 kr. 100.000,Frode Kolberg og Andre Stensland eier 47 % hver. André Stensland 4.512.000 869.000 894.000 634.000 600.000 634.000 24,58

Url: http://www.optimal-optik.no/ innenlands så er det vel ikke til unngå at man etter hvert ser på andre muligheter også? - Ja da. Programmet er i stadig utvikling, og vi utvikler nå programmet med språkmodul med tanke på lansering i de andre skandinaviske landene, sier André Stensland. - Betyr dette at dere har skutt gullfuglen? - Det er et resultat av at vi har arbeidet nøkternt og systematisk overlang tid. - Er det ikke å vanskelig å være etablert i Mo i Rana når dere skal forsvare en så dominerende mar-

kedsandel som dere har? - Mo i Rana er en perfekt by i ha tilhold i når du arbeider med dette. Det er et godt IT-miljø her, blant annet på grunn av nærværet fra de store sentrale registrene. Vi hadde stor nytte av IT-miljøet i Rana da vi etablerte den første kommunikasjonsplattformen. Vi kunne selvsagt hatt enda bedre kommunikasjon med fly nord-sør og med tunnel mot øst, men det kommer forhåpentligvis, tror André Stensland. ■ Geir Gisnås

Fuglen flyr høyt IBM fant det for kostbart å drive sin lokale avdeling i Tromsø, og trakk seg ut. De ansatte nektet å la seg nedlegge, og dermed så det nye selskapet dagens lys i fjor. Selskapet kalles Ibis IKT as og ble stiftet med en aksjekapital på 960.000 kronervesentlig hentet fra de ansatte. Daglig leder Egil Pettersen forteller at Ibis IKT kan se tilbake på et første driftsår med godt resultat.

seg til kommuner og annen offentlig virksomhet. Gjennom vekslende navn og eierskap snakker vi her om en av Nordnorges eldste databedrifter.

Gullåret

Eksport av fisk

For databransjen var fjoråret med y2k hysteriet et gullår. Pettersen hevder allikevel at Ibis gjorde det bedre enn gjennomsnittet i bransjen. I et intervju med avisa Tromsø vil Pettersen ikke innrømme at Y2k hysteriet var unødvendig.- Mange gjorde investeringer i høyst nødvendig nytt utstyr. Vi vet jo heller ikke hva som ville skjedd dersom vi intet hadde gjort. - Bedriften som ligger på Håpet i Tromsø har tradisjonellt henvendt

Ibis IKT as har nettopp halt i land en større kontrakt med Eksportutvalget For Fisk. Ibis IKT skal sammen med sine samarbeidspartnere arbeide fram WEB-løsninger som skal være med på å markedsføre og selge norsk fisk på det internasjonale markedet. Pettersen fremhever at kontrakten er viktig også fordi den gir en viss internasjonal erfaring som kan vise seg å bli viktig.

Tungt styre Ibis IKT as eies av de rundt 25 ansatte i selskapet. Daglig leder Egil Pettersen opplyser til NRapp at aksjene er noenlunde likt fordelt på alle. Noen eier mere enn andre, men ingen eier mer enn 10 %. Selskapet har leid inn et høyst profesjonellt styre med TILdirektøren Brynjar Elde som styreformann. Med seg har han Odd Berg direktøren Tore O.Andreassen samt to av de ansatte, Trygve Rønning og Oskar Heggelund.

Samme forretningsområde Pettersen fremhever at selskapet først og fremst er et utviklings- og kompetanse senter. Selskapet utvikler og leverer øknomiske og tekniske løsninger for storbrukere. I dette markedet har selskapet en sterk posisjon. Nå vil bedriften også orientere seg mot det store markedspotensialet som består av de små og mellomstore bedriftene. Også her vil hovedproduktet være program og systemløsninger tilpasset den enkelte bedrift.

Turbo Tromsø I siste halvår har knoppskyting og nye selskaper innen IKT -bransjen fått et fenomenalt omfang, hva skyldes dette ? - Først og fremst tror jeg at vi ser synergier av de store nasjonale satsinger innen miuljøet. Utvikling av nettbank for SPAREBANK 1, samt opprettelse av nasjonalt telemedisinsk senter gir ringvirkninger som kommer til å øke i omfang, Ulempen er jo at prisen vi må betale for å få tak i de rette ansatte nå etterhvert nærmer seg lønssnivået i oslo-området, sa daglig leder i Ibis IKT as, Egil Pettersen. ■

FIN SATSING: Egil Pettersen leder Ibis IKT i Tromsø

NæringsRapport Nr.1 – 2000


NYSKAPNING

24

Lysende idé Fibos AS Etablert i 1998. Aksjonærer: Geir Torbjørnsen 63 % Torbjørn Skogsrød 27 % Aksjekapital: 250.000 kroner Omsetning 1999: 0

Nyetablerte Fibos AS på Kirkenes utvikler teknologi som skal kunne erstatte dagens lyskilder. Den nye belysningen skal bli langt rimeligere både i produksjon og drift.

Forretningsideen til Fibos AS er å erstatte vanlige lyskilder med såkalte lysdioder. Teknologien er ikke ny i seg sjøl. Lysdioder har lenge vært i bruk for eksempel i signal- og varselslamper. Men lyset fra diodene har ikke vært sterkt nok til å brukes som vanlig belysning.

Fjern pinebones på »EASY-MATIC« måten! Selskapet Kaj Olesen Aps. har spesialisert seg på produksjon av maskiner som fjerner nerveben fra laks, lakseørret og ørret-filéer. I serien av nervebensmaskiner fremstilles det 3 forskjellige modeller.

EASY-MATIC 50 Denne maskinen kan plasseres på et normalt arbeidsbord og kan, såfremt det ønskes, flyttes til andre lokaler i fabrikken. Den kan også installeres i eksisterende produksjonslinjer. Vekten av en standard maskin er 55 kg. Maskinen er utstyrt med 1 nervebensfjerner. Kapasiteten er omkring 350-600 kg. av fersk eller røkte lakse-filéer pr. time, avhengig av hvilken type laks det fjernes ben fra. Maskinen betjenes av 1-2 personer.

EASY-MATIC 100 Denne maskinen er utstyrt med 2 nervebensfjernere. Kapasiteten er 700-1200 kg. av fersk eller røkte filéer pr. time avhengig av hvilken type laks, det fjernes ben fra. Maskinen betjenes av 2-3 personer og kan installeres i andre produksjons-linjer.

EASY-MATIC 200 Denne maskinen er utstyrt med 4 nervebensfjernere. Kapasiteten er 1400-2400 kg. av fersk eller røkte filéer pr. time avhengig av hvilken type laks, det fjernes ben fra. Maskinen betjenes av 4-5 personer og kan installeres i andre produksjons-linjer.

-Det nye nå er at lysdiodene er blitt så sterke at de kan erstatte lyskilder som har lav til medium intensitet, forklarer Geir Torbjørnsen, styreleder i Fibos AS. Billig og bra Ifølge Torbjørnsen har dioder to åpenbare fordeler framfor belysningskilder med lysrør: De er rimeligere å produsere, og de har mye lengre varighet. Dermed kan det bli store penger å spare for dem Torbjørnsen anser som potensielle kunder. - Det er egentlig alle. Dette er framtida. Denne teknologien kommer etter hvert til å erstatte alle konvensjonelle lyskilder, og først og fremst lyskilder som krever mye vedlikehold. For eksempel reklameskilt og skilt som viser nødutganger.(Se bildet over) . For tida er et slikt skilt under utprøving på flyplassen på Værnes. Luftfartsverket og Fibos AS skal evaluere prosjektet til sommeren. Driftig gründer I løpet av det nærmeste halvåret håper Torbjørnsen å være i gang med en forsiktig produksjon av skilt med lysdioder. Torbjørnsen er i det hele tatt forsiktig med å uttale seg om framtida til Fibos AS. Han har stor tro på prosjektet, men tar ett skritt av gangen. I tillegg til å være styreleder i Fibos AS, er han også daglig leder i elektronikkfabrikken Barel AS. Den driftige Kirkenes-gründeren ser for seg Barel som en framtidig elektronikkleverandør for Fibos AS. -Vi lever et ensomt liv her oppe. Det er langt til kundene våre. Når det ikke finnes noe industricluster på Kirkenes, må vi forsøke å lage det sjøl. ■ Birgit Sildnes

Alle EASY-MATIC nervebens maskiner er designet så den gjør minst skade på filéen, og allikevel fjerner en maximal del av nervebenene. Maskinene er meget lette å betjene og krever lite vedlikehold. Valsene og transportbeltet holdes rent under produksjonen ved hjelp av et dusje-system. Alle deler på maskinen, hvor muligt, er fremstilt av rustfritt stål 316, som er den beste stål kvalitet.

KAJ OLESEN ApS Nymindegabvej 351 · DK-6830 Nr. Nebel · Danmark Tlf.: +45 75 28 77 01 · Fax.: +45 75 28 77 40 · E-mail: koaps@maiI.dk NæringsRapport Nr. 1 – 2000

NY TEKNOLOGI: Fibos AS utvikler teknologi som kan gjøre vanlig belysning langt billigere både å lage og vedlikeholde. Styreleder Geir Torbjørnsen viser fram skilt som er opplyst med lysdioder.Et prosjekt NTprogrammet i Tromsø har tro på.


INDUSTRI

25

Ny type Russlands-satsing Flere av de som satser i Russland utnytter feil ressurser. Russland har sitt største kortsiktige potensial i billig arbeidskraft, mener Geir Torbjørnsen, daglig leder i Barel AS. Som første norske bedrift flytter de deler av sin produksjon til Murmansk. En av Barels viktigste arbeidsoppgaver er å lage termostater til varmeovner for hovedaksjonær og hovedkunde Glamox AS i Molde. Fra januar i år har det statseide russiske selskapet Techmorgeo gjort deler av denne jobben for Barel.

Ingen protester På kort sikt vil flyttingen føre til 510 færre arbeidsplasser på Kirkenes. De tillitsvalgte på Barel har likevel forståelse for flyttingen. Varmeovner er et prispresset produkt. Arbeidet er ressurskrevende og sesongbetont. Mange går på korttidskontrakter, i perioder er det mye overtidsjobbing, andre ganger er det permitteringer. -De ansatte har følt problemene på kroppen. De har forståelse for at produksjonen i Russland vil være med på å gjøre arbeidsplassene på Kirkenes mer stabile. Når vi får bevist at det er mulig å få til et sik-

kert og forutsigbart samarbeid med Russland, regner vi med at det vil gi Barel flere oppdrag, sier Torbjørnsen. Han har allerede fått flere henvendelser fra firma som med interesse følger med på Kirkenesbedriftens "Raduga"-prosjekt. ■ Birgit Sildnes

SAMARBEIDER: Som første norske bedrift flytter Kirkenes-bedriften Barel AS deler av sin produksjon til Murmansk. – På sikt kan dette skape flere arbeidsplasser på Kirkenes, mener daglig leder Geir Torbjørnsen.

Billigere Kirkenes-bedriften har allerede fått levert de første termostatene fra Murmansk. -Kvaliteten er like bra som det som lages på Kirkenes, forsikrer Torbjørnsen. Men produksjonskostnadene er langt fra de samme. I Norge betaler Torbjørnsen om lag 100 kroner timen til sine ansatte. I Murmansk får han samme jobben gjort for seks kroner timen. Og det bare 250 km unna Kirkenes. -Vi får kort leveringstid, lave lønns- og transportkostnader, og kan dermed levere billigere produkter enn våre konkurrenter som setter ut produksjon til Østen eller Øst-Europa, mener Torbjørnsen

Gullgryte Samarbeidet med russiske Techmorgeo har fått navnet "Raduga". Det betyr regnbue. For Barel er gullgryta å finne i Murmansk. Torbjørnsen understreker at regnbuen har ei gullgryte i begge ender. -Techmorgeo får tilført verdifull kompetanse. De får opplæring og utstyr som kan hjelpe dem med å videreutvikle sin egen industri. På sikt ser Torbjørnsen for seg at kompetansen også kan gå andre veien; fra Russland til Norge. -Murmansk har ikke bare billig arbeidskraft. De har også intellektuelle ressurser som vi trenger i Finnmark. Isteden for å bruke tid og penger på å lære opp en nyutdannet sivilingeniør sørfra som stikker av etter få år, kan det være like greit å rekruttere fra det russiske miljøet. Da får vi folk med tilhørighet til området, som kanskje blir værende.

Vi har alle vår egen stil. Digitaltrykk – den beste løsningen når opplaget er lite eller du krever rask leveringstid. Unngå unødig lager. Vi trykker det opplaget du trenger, når du trenger det! Digitaltrykk eller offset, vi hjelper deg med den beste løsningen. Har ikke du idéen, kan du finne den hos oss.

Vi hjelper deg med din stil.

Barel AS Etablert i 1993. Aksjonærer: Glamox AS, Molde 49 % Sør-Varanger Invest, Kirkenes 36 % AS Energikontroll, Kirkenes 15 % Aksjekapital: 7,6 millioner kroner

IDÉ OG SKISSE / DESIGN / SCANNING / BILDEBEHANDLING / FARGEPRINT / DIGITALTRYKK I SORT/HVITT / DIGITALTRYKK I FARGER / DIGITAL ARKIV / PRINT ON DEMAND / VARIABLE DATA / FERDIGGJØRING / DISTRIBUSJON

Omsetning 1999: 35 millioner kroner Driftsresultat: Beste noeninne

GTS DIGITAL MEDIA AS ER EN DEL AV LUNDBLAD AS. SOM OGSÅ BESTÅR AV TROMS TRYKK AS [TROMSØ] / OFFSET NORD AS [BODØ] / LUNDBLAD GRAFISK AS OG GTS GRAFISK TRYKKSENTER [TROMSØ]

HÅNDVERKERVEIEN 1 POSTBOKS 91 9251 TROMSØ TLF 77 75 32 50 FAX 77 75 32 51 GTS.DIGITAL@GTSDIGITAL.NO WWW.GTSDIGITAL.NO

NæringsRapport Nr.1 – 2000


GRAFISK

26

INDUSTRI

Kent kjører High Tech der i landet som universitetet i Oslo, Statistisk Sentralbyrå og Allkopi i Oslo som har utstyr som er like avansert.

Tromsø bedriften GTS Digital, en del av Lundblad konsernet, har nylig fått på plass landsdelens og et av landets mest avanserte digitale hurtigtrykkeri, Som består av Xerox DocuTech 6180 m/full boklinje og Xerox DC 12 digital fullfargemaskin linket opp mot Xerox DT 6180. I løpet av tre til fire timer kan for eksempel en fire fargers trykksak på 60 sider være ferdig i 1.100 til 1.200 eksemplarer - ferdig innbundet!

Økt service

Herligheten i form av en trykkeri koloss har kostet 8 millioner kroner. Det er bare et fåtall andre ste-

- Vi ser dette som en viktig investering for å øke vår service grad, sier administrerende direktør og eier Kent Lundblad. – Med Xerox digital trykk kan en kunde som kommer med en ferdig trykksak på diskett, eller i form av en fil oversendt over internett, få utført jobben meget raskt. Dessuten får han eller hun nøyaktig det antallet eksemplarer de har bestilt. Skulle det vise seg at de senere trenger flere eksemplarer kan de få dette uten store oppstartskostnader. De betaler det samme for de ekstra 20 eksemplarene som de 990 første som ble trykket. Oppstartskostnaden ligger som en engangs sum på det første eksemplaret som trykkes. Kundene slipper derfor å kjøpe mange ekstra eksemplarer enn det de reelt sett har bruk for, bare for å være på den sikre siden. Det er det mange som gjør i dag.

Trykkerimaskinene som pr. time kan trykke 13.800 ark er levert av X-Partner Nord. Det unike med maskinene er ikke bare muligheten til hurtig å trykke firefarger basert på filer fra kundene, men at trykksaken kommer ut ferdig innbundet. Kunden kan velge om de vil ha en falset trykksak som er stiftet eller limfrest. - Det er selvfølgelig mange type jobber som egner seg for denne maskinen, sier Kent Lundblad. - Opplag på opptil mellom 2.000 og 2.500 der tidsaspektet er avgjørende, passer ideelt. For større opplag blir dette normalt en for kostbar løsning. Den nye maskinen var operativ i januar i år og vi regner med å få en omsetning på vel fire millioner kroner på den i år. Det vil i så fall bety at den går med et overskudd. I fjor hadde Lundblad konsernet mellom 40 og 45 millioner kroner i omsetning og et overskudd på cirka en million kroner. ■

HIGH TECH TRYKK: Kent Lundblad, eier og daglig leder av Lundblad Grafisk,med driftsleder Frode Stefanussen og Wiggo A. Ditlefsen fra Xerox Partner Nord, tror definitivt ikke at papirets tid er over.

NæringsRapport kommenterer:

Skritt i riktig retning

VISJON

Sammenslåingen betyr at vi får en ny stor kraftaktør i Nord-Norge.

Til sammen vil det nye selskapet overføre vel 1.200 Gwh og ha en egen kraftproduksjon på mellom 600 og 700 GWh gjennom heleide og deleide kraftanlegg. Det nye selskapet blir med dette på størrelse med de andre tre store, Troms Kraft, Helgeland Kraftlag og Salten Kraftsamband. Vi har lenge tatt til ordet for en koordinering og sammenslåing av nord-norske kraftselskaper. Vi ser dette som en viktig mulighet til å få store lokalt styrte selskaper som både selskapets eiere og landsdelen vil dra nytte av. Aller helst hadde vi sett at

Betaler du for mye for strømmen? Kjøp heller strøm fra Nord-Norges største kraftprodusent! Ring 75 64 03 39 og be om tilbud eller bestill direkte på vår hjemmeside http://www.sks.no

de tre store, Troms Kraft, Helgeland Kraftlag og Salten Kraftsamband hadde slått seg sammen til Nord-Norges største selskap. Hadde de tre store blitt enige, ville vi fått et selskap med en egenkapitalbase på over 10 milliarder kroner. Nå vil vi inkludere det nye selskapet i denne gruppen under forutsetning om at alt går i orden og at intensjonsavtalen følges opp.

kraft og Narvik Energi klart å løse. Hovedkontoret til produksjonsenheten skal ligge i Narvik og nettvirksomheten skal ha sitt hovedkontor i Harstad. Det er forretningsmessige forhold som kompetanse og driftsmessige forhold som ligger bak beslutningene. Om ikke for store problemer dukker opp i den videre prosessen vil det nye selskapet være operativt per 1. januar 2001.■

Lokalisering avklart Krangel om lokalisering av hovedkontor og toppledelse har slått bena under mange forretningsmessige korrekte fusjoner. Dette har Hålogaland Kraft, Vesteråls-

Lær: Adm. dir. Jens Kr. Lundeland, styret i Troms Kraft og politikere som representerer eierne, har mye å lære av det Hålogaland Kraft, Narvik Energi og Vesterålskraft nå har fått til.

UNI ØKONOMI for Windows, Win.95/98 og NT 2.990,3.990,Uni Økonomi finnes i flere versjoner og dekker behovet fra de minste foretak til større bedrifter med mange brukere i nettverk.

Komplett Regnskap/Budsjett Tilbud/Ordre og Faktura

Kr

Data lagres i Access format eller på Samme pakke inkl. Lønn Kr SQL-server. Dette gir systemene en Kontakt oss for mer informasjon unik fleksibilitet i forhold til konkurrerende produkter, og sikrer og demoversjon deg fullt utbytte av dine data.

Reklamebyrået AG2

Hålogaland Kraft, Vesterålskraft og Narvik Energi har skrevet en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Gratulerer dette trenger nord-norsk kraftbransje mer av!

eksl. mva

eksl. mva

• Vi har 10 års erfaring fra over 5000 installeringer

Demoversjon på nett: www.unimicro.no Uni Micro - 5729 MODALEN, Tlf. 56 59 90 50 Fax 56 59 90 60 E-Mail: marked@unimicro.no

NæringsRapport Nr. 1 – 2000


ARNTS AGENDA

27

utdanning.dott.no Så har markedet innhentet våre utdannigsinstitusjoner. Studiekatalogen erstattes som fremste formidlingsmedium, og blir avløst av salgsdivisjoner og aggressive salgskampanjer. Er nordnorske skoler, høyskoler og universiteter forberedt på det? En gang var det enkelt. Skolen utarbeidet et tilbud. De kommende elever orienterte seg om hvilke tilbud som fantes. Så søkte eleven. Så ble han-hun opptatt som elev ved skolen. Så gikk man på skolen til skoleåre(ne) var slutt. Så var man ferdig. Så fikk man jobb. Utdanningen var organisert som en landhandel. Kunden kom, ble ekspedert og gikk.

Supermarkedsskolen Så ble skolen et supermarked. Det har som kjent mye mer enn man vet man trenger, men må ha nok til at mange kommer og finner noe. Kurs, halvårsenheter, fag. Supermarkeds-

utdannings-institusjonene er mange, de er spredt, men nokså tett. Og mye er likt fra skole til skole. De koster å holdes i gang. Finansieringen er elevavhegig, - utgift og inntekt beregnes pr. hode. Det kan kalles per capita-kapital. Og elevmassen er ikke tett hvis den spres på alle.

slippe fram den viktigste. Salgssjefen, promotoren. Hun som kan markedsføre skolen. Husk det, rektor, nå er skolen blitt en aktør i markedet. Før, da den var en modnings- anstalt for gagns mennesker til allmenn nytte, var du viktig, rek-

De skal ikke produsere en masse ord om skolens fortreffelighet. De skal produsere få ord, men betydningsstinne ord som viser hva skolen er. Forklarigene er ute nå, rektor. Skolen må synliggjøres, kommunikasjonseffektivt til et ungdomskull som

tor. Da trengte du kanskje også en informasjonssjef, hvis du ikke ville gjøre alt selv.

mer enn å lære seg å lese, har lært seg å se. De trenger impulser for å begynne på din skole, en magefølelse eller en vibrato hjertestreng. Hører du rektor? Du er ikke lenger skolens viktigste person. I alle fall ikke hvis du bare fortsetter å være rektor. Du må ansette en kreativ

Kjøp- og selgers marked Heller ikke undervisningspersonell står utålmodig på trappa og venter på å slippe inn for standard lønn. Her er selgers marked. For å kunne kjøpe må skolene selge seg. For å ikke få for få elever. Selge mengde. Og kvalitet. Da må skolene også kjøpe. Lærere. Flinke lærere å lokke elever og foreldre med. Med kvalitet. Da blir det konkurranse. Det er sunt er det sagt. Men som i all konkurranse: Noen vinner, noen må tape. Hvem som vinner, vil vise seg. Etter hvert og over tid. Men for å vinne er det nødvendig å begynne. Det er kanskje ikke nok. Men uten å begynne er det igenting å vinne. Har nordnorsk utdanning begynt? Jobben med å selge seg?

Rektor ut, salg inn Hører du rektor? Du er ikke den viktigste lenger på skolen. Du må

Din utdanning A/S Nå trenger du en hel salgs-divisjon med egen annonse-avdeling, en profil-manager, kreativ logo-produsent.

kommunikasjonsmanager, en markedskoordinator og en salgssjef.

Vår vindskeive verden Pressen har i det siste hatt mange oppslag om hvor lite forskningsmidler som gikk til Nord-Norge, om hvor mye Barentsregionmidler som går til SørNorge, om hvor mange veger, leger og toppfolk som har flytta sørover, og hvor ingen nye professorater som er opprettet her nord, og hvor mye ressurser til hvert universitet som har snudd opp ned på seg de siste årene, fra nord til ned. Samt ankomne til Nord-Norge som har flyttet ned igjen etter en oppflytting i karriereklassen der nede. Skyldes det at noen her nord ikke har begynt å selge seg, eller har slutta med det? Eller at stortingsbenken har sovna igjen? Hører du rektor, du må nok ansette en heltidslobbyist også. Kanskje en aeroplan-legger, som reiser med alle fly mellom Nord-og Sør-Norge, og snakker med alle beslutningstakerne på vei til Storting og styringsverk. Skal vi påvirke elever, må vi tute med de ulver som er ute. De som er inne med de som bestemmer. Men da må vi lære oss å selge. Oss. Til elevene, vår fremtid. Og til vår samtid, bestemmerne i Norge, krøllalfa og omega.. Men fort. Dott no. ■ Arnt Ryvold

www.xeroxshop.com

NæringsRapport Nr.1 – 2000


INTERNETTHANDEL

28

NETTORDRER UTEN POLKØ? Skal vi tro de mest optimistiske vil handel over Internett øke voldsomt inn i det nye årtusenet. Samtidig trer senioranalytikere frem og advarer mot aksjekjøp i Internettselskaper. Et av argumentene er at disse selskapene på en måte kjører seg fast i de mest fascinerende aspekter av tekniske muligheter, og helt glemmer å tjene penger på virksomheten. Postordre Hvis en skal være nøktern er det kanskje på sin plass å minne om at Internett-handel, eller E- handel i og for seg ikke representerer en ny og revolusjonerende måte å handle på. Vi snakker vel heller om en informasjonskanal som på sikt vil erstatte Direct Mail og postordrekataloger. Vir-

kemidlene for å fange kjøperne minner mistenkelig om de verste postordre haiene allerede. Det er ikke langt mellom "fenge ordene" fantastisk, gratis, vinn 1million og så videre. Den aggressive ordbruken avspeiler også det faktum at selv om kjøpskanalen er forholdsvis ny, er det allerede mange aktører og dermed mange selgere som kjemper om en stadig økende vareomsetning på Internett.

Kolonialvarer Mange av oss henger fortsatt i gamle tradisjoner. Dermed forlanger vi å både se og lukte på fisken før vi kjøper den. Men alle drømmer vi vel om å kunne ringe RIMI og få varene hjem på døra. Denne tjenesten er foreløpig bare tilgjengelig i Oslo.Direktør Gro Myking i Hakon Marked forteller til Næringsrapport at det ikke foreligger konkrete planer om utvidelse til Nord Norge. Denne måten å handle øker betydelig i de områder tjenesten er tilgjengelig. Markedsdirektøren opplyser at Hakongruppens satsing økte med 140 % i løpet av 1999. Dette på tross av at det er dyrere å handle på Inter-

SLUTT PÅ POLKØ I TROMSØ: Forsvinner polkøene dersom forslaget om polhandel på Internett fører fram ???.

nett. I følge Myking utgjør eletronisk handel av kolonialvarer på Internett mindre enn 1% av den samlede handel. I utlandet har nettet adskillig strørre andel. I enkelte områder kommer nettbasert kolonialhandel opp i 15 %. Direktør Myken tror at denne måten å handle på vil øke betydelig. Ikke minst tror hun at handlemåten kan være ideell for f.eks. handicappede.

Betalinger Kreditkassen tar mål av seg til å bli en fullstendig Internettbank i løpet av få år. Ansatte skal skoleres til å beherske fingerspråket i stedet for vanlig kundekontakt. Kort sagt vil det bli slik at vi skal nå selv betale våre regninger, i stedet for å la banken gjøre det for oss i dag. Altså, når du sitter hjemme eller på kontoret og puncher bilag og betalinger, gjør du samtidig bokføringsarbeidet for banken. Transaksjonen er utført og ferdig bokført når du logger deg av maskinen. Ansatte kan sies opp, og de resterende skal nå bli serveroperatører i stedet for bankansatte. Nå er det vel ikke plagsomt sannsynlig at denne enorme besparelsen kommer kundene til gode, men aksjonærene vil trolig høste en brukbar gevinst.

reskontro og andre konti. En helt vanlig handel kan da gå på følgende måte : Selskapet Snurr as skal selge en vare til selskapet Krøll as. Samtidig som varen sendes, går faktura via Internett fra Snurr direkte til regnskaps- serveren til Krøll as. Her konteres og bokføres fakturaen med forfalls dato. Når denne kommer går Krøll as via Internett og betaler for den mottatte varen og sørger samtidig for at betalingen registreres på kundereskontroen hos selskapet Snurr as. Det vil naturligvis være store gevinster å hente på en slik rasjonalisering. Det eneste vi lurer på er hvordan tradisjonelle bedriftsledere med offentlighets paranoia skal skoleres til å akseptere en slik åpning av bedriftens aller helligste.

Fortsatt økning Databaser Mange bransjer har allerede tatt skrittet inn på Internett, og høster store besparelser bl.a på mindre telefonhenvendelser. Bilbransjen har vært svært aktiv, og det har lenge vært fullt mulig å surfe rundt i store delelager for å finne deler til bilen. Det er mulig å finne både originaldeler samt uoriginale slitedeler forholdsvis rimelig. Til og med en bransje som bilopphuggerne er på plass med gode oversikter over brukte deler og huggebiler.

Åpne selskap De mest framtidsrettede og åpne bedrifter vil også se verdien av å la kundene stå for bokføring av betalinger, registrering av både kunde-

i mange tilfeller også den samme. Den gamle regel om ikke å reklamere for en vare du ikke har på lager, er ikke mulig å følge opp i denne sammenhengen. Derfor vil du ofte oppleve at E-handel opererer med leveringstider på 2 til 4 uker. Mange av leverandørene vil også kreve både ekspedisjonsgebyr og oppkravsgebyr i tillegg til vareprisen. Det fristes også med gratis levering dersom du oppgir et kredittkort nummer. Her kan det være grunn til å være litt selektiv med hvem du oppgir kredittkort nummeret ditt til. Det er fortsatt urimelig enkelt å misbruke andres kredittkort. Du må med andre ord ha full tillit til det selskapet du oppgir nummeret til. Har du det ?

Forsiktig Den største likheten med postordre katalogene er måten du mottar den bestilte vare. Leveringstida er

De aller fleste er vel enige om at handel via Internett vil øke betydelig de nærmeste år. Det er derimot ikke ventet at den samlede handel vil øke tilsvarende. Det er dermed klart at noen vil tape. Spørsmålet er bare hvem ? Vil det være den tradisjonelle butikken, vil det være salgskorpset som forsvinner ? Vil det bli en helt ny måte å handle med hverandre på ? Er det en reel fare for at nettet vil bli okkupert av postordre haier med tilsvarende kvaliteter på varene ? Dette bestemmes antagelig av deg og meg. Men vi har bare ikke helt funnet ut hvordan vi skal bestemme dette. ■ (GuLi)

IT-Akademiet - Hele Norges IT-skole

Næringslivet vil ha deg etter studier hos oss

IT-Kandidatstudiet over ett år, dagtid, gir deg 14 obligatoriske, internasjonale sertifiseringer Vi utdanner praktisk orienterte medarbeidere som vil ha evne og kompetanse til å se helheten i planlegging og administrasjon av Office-produktene og Windows NT klient/server nettverk. Studiet omfatter, i tillegg til Datakortet, fem MOUS-sertifiseringer samt to MCP-sertifiseringer.

Kontakt oss på:

Jobbmulighetene er mange. I dag finner du tidligere studenter fra oss innen jobber som -Drift/administrasjon av lokale nettverk -Systemkonsulent/systemansvarlig -IT-opplæringskonsulent -Medarbeider IT-avdeling -IT-konsulent

800 32 200 eller www.it-akademiet.no

IT-AKADEMIET NORD AS: TROMSØ, Kløverveien 12, 9016 Tromsø Tlf.: 77 63 36 46, Fax: 77 67 02 30 • NARVIK: Malmveien 145, 8516 Narvik, Tlf.: 76 97 72 21, Fax: 76 97 72 23

NæringsRapport Nr. 1 – 2000

NæringsRapport nr. 1 - 2000  

Årtusenets første NæringsRapport! Generelt næringslivsstoff fra Nordland, Troms og Finnmark.