Næring i Sandnes 4 16

Page 32

TEMA BANK OG FINANS

Penger vokser faktisk også på trær

PÅ DEN GRØNNE GREN. Investeringer i skogsforedling i det britiske markedet har gitt betydelig mer avkastning enn både aksjer og eiendom de siste fem, ti, og tyve år, forteller Bjørn Benoni Brodal.

TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Bjørn Benoni Brodal er daglig leder i Trygg Finans AS, som håndterer investeringene til over 200 kunder her i regionen. På spørsmål om hva som er lønnsomme investeringer for fremtiden, er han klar: – Realaktiva som skog, infrastruktur og selektiv eiendom er definitivt blant de mest attraktive, sammen med selektive og kvalitetssikrede obligasjoner.

E

nnå er det slik at nordmenn flest har størsteparten av pengene sine i banken, ofte kombinert med ett e­ ller flere aksjefond av noe slag. Med dagens rentenivå er det kanskje ikke smart løsning for langsiktig sparing, mener finanseksperter som blant annet Bjørn Benoni Brodal. Han erfarer at sta-

32

‹‹

NÆRING I SANDNES

dig flere nå ser seg rundt etter mer attraktive investeringsmuligheter. – Med det lave rentenivået vi har i overskuelig fremtid, setter det store begrensninger for tradisjonelle investeringer i rente- og aksjemarkedet. Det er faktisk direkte tap å ha pengene i banken når man trekker fra

inflasjon og skatt. Da sier det seg selv at det er et økt behov for å finne alternative investeringer som gir tilfredsstillende avkastning uten at risikoen er for høy. Et annet relevant moment er at bankene ofte er mest opptatt av å tilby varer og tjenester de selv har eierskap til og tjener penger på, ikke hva som ut ifra et


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.