Page 1

PODNIKANIE APRÍL 2016

PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI ÍSŤ VLASTNOU CESTOU

TÉMA ČÍSLA SLOBODNÉ POVOLANIA

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA 2015: KAŽDÝ JEDEN PRODUKT TESTUJEM NAJSKÔR NA SEBE

Vydáva Vydáva Slovak Slovak Business Business Agency Agency

1

Podnikanie I Apríl 2016  
Podnikanie I Apríl 2016  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Advertisement