Page 1

PODNIKANIE NOVEMBER 2014

TÉMA ČÍSLA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO PATENT ALEBO ÚŽITKOVÝ VZOR NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA UĽAHČUJE DIGITALIZÁCIU

CHÝBA PODPORA DOMÁCEHO CESTOVNÉHO RUCHU

VÝZNAM ZNAČIEK REGIONÁLNYCH PRODUKTOV

Vydáva Slovak Business Agency

I 1

Podnikanie I November 2014  
Podnikanie I November 2014  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Advertisement