Page 1

PODNIKANIE PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI ÍSŤ VLASTNOU CESTOU

SEPTEMBER 2015

TÉMA ČÍSLA MARKETING A BIZNIS

PRÁVNE LIMITY REKLAMY 9 OBLASTÍ, V KTORÝCH MÔŽETE VO FIRME ŠETRIŤ NÁKLADY I PRÍRODU AKO NAPÍSAŤ MARKETINGOVÝ PLÁN

Vydáva Slovak Business Agency

I 1

Podnikanie I 8/2015  
Podnikanie I 8/2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Advertisement