Page 1

PODNIKANIE PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI ÍSŤ VLASTNOU CESTOU

JÚL 2015

TÉMA ČÍSLA POMOC PRI EXPANZII NA ZAHRANIČNÉ TRHY

KEĎ POTREBUJETE INFORMÁCIE A PORADENSTVO OHĽADNE EXPANZIE DO ZAHRANIČIA DATABÁZA INFORMÁCIÍ EURÓPSKEJ ÚNIE O PRÍSTUPE NA TRHY TRETÍCH KRAJÍN KOOPERAČNÉ PODUJATIA – JEDNODUCHÝ KROK K EXPANZII NA NOVÉ TRHY

Vydáva Slovak Business Agency

I 1


2 I

Obsah Júl 2015

10 Medzinárodná spolupráca je často jedinou možnosťou ako preniknúť na zahraničný trh 16 Keď potrebujete informácie a poradenstvo ohľadne expanzie do zahraničia 18 SBA pripravila príručky ako podnikať na Slovensku v rôznych jazykových mutáciách 20 Medzinárodné podnikanie – DPH, podnikanie v zahraničí 24 Kooperačné podujatia – jednoduchý krok k expanzii na nové trhy 32 Databáza informácií Európskej únie o prístupe na trhy tretích krajín 40 Startup Minty otvára dvere do sveta profesionálnych publisherov 46 Slovensko budú v Európskej cene za podporu podnikania reprezentovať Byrokratický nezmysel a Cyklokuriér Švihaj Šuhaj  Elektronický časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou I ročník 9 I Vydáva Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, heslo: “podnikanie” I KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09, fax: +421-2-50 24 45 01, podnikanie@sbagency.sk I www.sbagency.sk I www.msponline.sk I www.podnikatelkaslovenska.sk I www.ambasadorka.sk I ŠÉFREDAKTORKA: Jana Katreniaková I GRAFICKÁ ÚPRAVA: Vladimír Miškovský I príjem inzercie: podniakanie@sbagency.sk I SBA vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku I Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa I SBA © 2015


BIZ TIP I 3

Môže živnostník zamestnať iných živnostníkov na práce v zahraničí? Ste živnostník a rád by ste zamestnal na území napr. Rakúska ďalších živnostníkov? Môžete ich zamestnávať alebo si musíte na tento účel založiť obchodnú spoločnosť? Na to, aby ste zamestnali v Rakúsku ďalšie osoby, tie musia mať povahu vyslaných osôb. Povahu vyslanej osoby spĺňa zamestnanec, alebo živnostník, ktorého vyšle na práce obchodná spoločnosť. Máte teda dve možnosti: • buď záujemcov o prácu zamestnáte a vyšlete ako zamestnancov – vyslaní pracovníci alebo • si založíte obchodnú spoločnosť a vyšlete ich ako živnostníkov. Na prácu v zahraničí nepotrebujú pracovné povolenie. Nebudú potrebovať uznanie odbornej kvalifikácie. V prípade niektorých profesií sa však môže vyžadovať písomné vyhlásenie.

Naďalej budú platiť príspevky do sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine. Zamestnanec môže odísť na krátke obdobie do inej krajiny EÚ (najviac na 2 roky) a zároveň zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia svojej domovskej krajiny. V takom prípade bude považovaný za vyslaného pracovníka. Ak zostane poistený v systéme sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine, bude potrebovať formulár A1 (bývalý formulár E 101). V hostiteľskej krajine však budú podliehať miestnym pravidlám, čo znamená, že možno budú musieť platiť za služby, ktoré sú v domovskej krajine bezplatné. Po odchode do dôchodku nebudú musieť riešiť problémy

s poisťovňami z rôznych krajín systém sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny do toho nebude zahrnutý. Pri sebe je potrebné mať pracovnú zmluvu, prípadne cestovný príkaz, zamestnanci by sa mali hlásiť na rakúskom ministerstve financií s tým, že budú pracovať v Rakúsku. Živnostníci sa musia vedieť preukázať objednávkou od rakúskeho odberateľa.


4 I

„Najvzácnejším zdrojom nie je ropa, čistý vzduch, kapitál, práca alebo technológia. Je ním naša ochota počúvať sa, učiť sa od seba navzájom a hľadať pravdu, nie ju len jednoducho mať.“ Donella Meadowsová 


6 I SBA / PODNIKATEĽKA SLOVENSKA

Jej firma dopraví vašu zásielku kdekoľvek. Expresne, spoľahlivo a na profesionálnej úrovni. Vyrastala v podnikateľskom prostredí rodinnej dopravnej firmy. Po čase sa sama rozhodla podnikať. So skúsenosťami, odhodlaním robiť veci inak a zodpovedne sa jej podarilo vybudovať úspešný biznis založený na dobrých a korektných vzťahoch so zákazníkmi. Zuzana Cechová je majiteľkou firmy, ktorá pomáha podnikateľom pri riešení dopravy, zasielateľstva a logistiky, CECHTRADE s.r.o. a prináleží jej titul druhej najúspešnejšej začínajúcej podnikateľky roka 2014.


Aké služby poskytuje vaša firma Cechtrade? Hlavnou činnosťou firmy je poskytovanie zasielateľských služieb v cestnej nákladnej doprave. Od zabezpečenia celovozových prepráv až po 1 kg zásielky. Najväčší záujem je o cestnú nákladnú dopravu vykonávanú plachtovými a skriňovými návesmi a potom ide o expresné prepravy pre automobilový priemysel, kde je rozhodujúci čas dodania prakticky na minúty presne. Okrem zasielateľských služieb poskytujeme služby skladovania, sprostredkovanie poistenia zásielok pri preprave. Vieme poradiť v plánovaní logistiky a prepravných nákladov a tiež obchodujeme s obalovým materiálom, ktorý sa používa pri preprave tovarov. Čo vás viedlo k tomu, že ste si založili firmu, ktorá ponúka od zasielateľských služieb až po poradenstvo v logistike? Vyrastala som v podnikateľskom prostredí, skúsila som byť aj zamestnaná ale prišlo obdobie kedy som stála na križovatke života a pýtala sa sama seba ako ďalej. Rozhodla som sa zobrať veci do vlastných rúk a vyskúšať podnikať sama za seba, hoci som nevedela čo to vlastne obnáša. Až neskôr, na vlastnej koži, si človek vyskúša aké to je a musím povedať, že je to beh na dlhé trate. Rozhodne však neľutujem, že som začala. Práve naopak, vidím, že to rozhodnutie bolo správne a tak si môžem postupne budovať svoje sny a rozvíjať seba a svoje podnikanie.

Vedela ste od začiatku, v čom chcete podnikať? Moja rodina vlastní dopravnú firmu, takže v oblasti ťažkých strojov a medzinárodného obchodu som prakticky vyrastala. Často sme si prácu nosili domov, takže aj obyčajná debata pri obede sa viac-menej týkala podnikania a s ním spojeným životom. Som za to vďačná. Týmto dopravným svetom žijem odmalička. Aké vlastnosti musí mať žena, aby sa presadila vo vašom odbore? Hlavne zodpovednosť a vytrvalosť. Je to práca vo veľmi stresujúcom prostredí, kde sa každé omeškanie alebo chyba pri preprave hneď ukáže na spokojnosti zákazníka. Z toho vyplýva aj flexibilita a určitý nadhľad nad situáciou a na strane druhej veľká diplomacia. Pamätáte sa na svoju prvú zákazku? Áno, bolo to hektické ale aj vzrušujúce. Bola to preprava z Hamburgu do Prahy. Samozrejme, že preprava bola odvedená na 1*. Mám rada svoju prácu a práve táto prvá preprava ma uistila, že idem správnym smerom. Viete šoférovať kamión? :) Áno :) skúšala som to viackrát – rekreačne, ale na pravé jazdenie by som si netrúfla. V doprave to ale nie je iba o šoférovaní kamiónu. Najpodstatnejší sú vodiči, ktorí majú ešte minimálne 20 zodpovedností v rámci svojho povolania. A práve skvelý vodič je výhrou pre dopravnú firmu, nie najnovšie stroje. Potom je aj moja práca jednoduchšia, ak

prebieha komunikácia plynule, často sú práve vodič a zasielateľ nosné osoby pri celej preprave. Poskytujete zasielateľské služby v cestnej doprave v rámci Európy a Ázie. Ako nadväzujete podnikateľské kontakty v zahraničí? Našou najväčšou reklamou sú spokojní zákazníci, práve oni nám robia dobré meno a odporúčajú nás ďalej. Ale samozrejme sa zúčastňujeme veľtrhov a rôznych networkingových akcií. Svoje meno sme si vybudovali aj pri zásielkach pre automobilový priemysel – dodanie just in time, dodanie just in sequence, atď. Tieto logistické výrazy poznáme veľmi dobre a sme pripravení riešiť ich 24/7 čo je pre našich klientov kľúčové. Koľko ste musela na začiatku do firmy investovať? Do vybavenia, ľudí, reklamy... Začala som so smiešnym základom, ale o to viac som sa starala o svoj cash-flow. Platby prichádzali odchádzali. Mala som ale šťastie na poctivých zákazníkov, ktorí platili načas. Postupne som si teda budovala svoju firmu. Dobré vzťahy s odberateľmi a dodávateľmi sú mojou prioritou a až potom samozrejme nasledovalo potrebné vybavenie do firmy, reklama atď. Veľa podnikateľov najprv rieši všetky maličkosti naokolo a zabudnú, že majú práve začať a dať zo seba to najlepšie. To ostatné príde časom.


8 I

Na dopravnom trhu pôsobíte cca tri roky. Kam ste sa za toto obdobie posunula? Keď sa na to pozerám s odstupom času, uvedomujem si, čo sa všetko zmenilo odkedy som podnikateľ. Je to zvláštne ale mám pocit, že podnikanie je istým stupňom vzdelávania. To, čo sa tu naučíte si nesiete po zvyšok života, formuje vás to. Na niektoré veci som úplne zmenila názor a neľutujem, že som začala. V súčasnosti firma poskytuje celú škálu dopravných služieb pre rôznych zákazníkov z Európy a Ázie. Naše motto je „Moving your business...“, čo v preklade znamená „Rozhýbte vaše podnikanie...“ a práve

preto prichádzame ako partner, aby sme podali pomocnú ruku firmám pri prepravných riešeniach. Tú pomyselnú pridanú hodnotu ich produktu. Ste z tých ľudí, ktorí pracujú od nevidím do nevidím, alebo si nájdete čas aj na oddych? Určite sú dni, kedy si práca vyžaduje moju plnú sústredenosť, ale o to viac si užívam dni voľna. Rada cvičím a aktívny oddych je to najlepšie, čo si po práci doprajem. Považujete sa za úspešnú podnikateľku? Je ťažké definovať čo je vlastne úspech, lebo pre každého je to individuálne. V podnikaní je úspech

mať korektné vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi založené na kvalitne vykonanej práci, za ktorou si stojím. S odstupom pár rokov, ste teda rada, že ste sa do podnikania pustila? Určite áno. Taktiež povzbudzujem ostatné ženy v podnikaní aj formou Akadémií pre začínajúce podnikateľky v Žilinskom regióne. Na jeseň začíname v Čadci. Všetky ženy, ktoré podnikajú alebo chcú začať, sú vítané. www.cechtrade.sk


I 9


10 I TÉMA

Medzinárodná spolupráca je často jedinou možnosťou ako preniknúť na zahraničný trh Globalizácia svetovej ekonomiky a narastajúci konkurenčný tlak nútia podniky, aby spolupracovali so zahraničnými obchodnými partnermi. Medzinárodne aktívni malí a strední podnikatelia (MSP) dosahujú vyšší obrat, viac inovujú a vytvárajú vyšší počet pracovných miest. Napriek tomu internacionalizácia európskych MSP dosahuje nízku úroveň: iba 13 % z nich je aktívnych na trhoch mimo EÚ. Júlia Mičuneková


I 11

Medzinárodná spolupráca poskytuje MSP nepopierateľné výhody, medzi ktoré patrí prístup k novým technológiám, finančným prostriedkom, nájdenie nových odberateľov na zahraničných trhoch, poskytnutie dodatočnej výrobnej kapacity a často predstavuje jedinú možnosť, ako preniknúť na daný zahraničný trh. Formy spolupráce medzi firmami Zapojenie MSP do medzinárodných aktivít a spolupráca medzi firmami môže mať rôzne formy: • všeobecná spolupráca – fúzie, akvizície, joint-venture (spoločné podniky), • komerčná spolupráca – agent, distribučná dohoda, franchising, joint tender, spoločný nákup, • technicko-výrobná spolupráca – transfer technológií, licenčná dohoda, subdodávateľská zmluva, popredajný servis, spoločná výroba, • finančná spolupráca – nákup akcií inej spoločnosti, poskytnutie finančného kapitálu. V prípade, že spolupráca funguje len jedným smerom, hovoríme o unilaterálnej spolupráci, ak prebieha na základe reciprocity, ide o multilaterálnu. Podľa dĺžky trvania spolupráce rozlišujeme takú, ktorá nie je nijako časovo obmedzená a na druhej strane zanikajúcu po dosiahnutí vopred určeného cieľa. Väčšina partnerstiev zahŕňa dva subjekty, v prípade rôznych výskumno-vývojových programov je však nevyhnutné zapojenie

niekoľkých partnerov. Čo sa týka veľkosti a typu zúčastnených partnerov, MSP môžu spolupracovať s inými MSP, veľkými spoločnosťami, vládnymi organizáciami, univerzitami atď. Ďalším kritériom na klasifikáciu medzinárodnej spolupráce sú aktivity partnerských subjektov, pričom v prípade, že zúčastnené subjekty vykonávajú porovnateľné aktivity len v iných geografických oblastiach, hovoríme o horizontálnej spolupráci a v prípade komplementárnych aktivít (napr. na rôznych úrovniach výrobného reťazca) sa jedná o vertikálnu spoluprácu. Kde nájdete užitočné informácie Európske MSP sa pri rozhodovaní o internacionalizácii svojich aktivít a zahájení medzinárodnej spolupráce môžu obrátiť na nasledujúce inštitúcie a internetové portály, kde nájdu užitočné informácie o hľadaní obchodných partnerov, možnostiach financovania atď.: •

Enterprise Europe Network – najväčšia európska sieť na podporu podnikania, inovácií a výskumu združujúca viac ako 600 organizácií vo vyše 50 krajinách sveta. I Slovensko má svoje zastúpenie v sieti, a prostredníctvom Slovak Business Agency a jej partnerov, poskytuje MSP bezodplatne služby na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce. O aké služby sa konkrétne jedná? • Potrebujete pomôcť s hľadaním obchodných, technologických

alebo projektových partnerov • poskytovanie informácií, poradenstva pri prieniku na zahraničné • a a služieb na podporu spolupráce MSP, • podporuj prieniku na zahraničné trhy a zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských MSP, • prípravu obchodné a technologické profily v rámci Databázy ponúk na partnerstvo (Partnering Opportunities Database) – umožňuje prístup k obchodným a technologickým ponukám a požiadavkám z vyše 50 krajín, • organizuje medzinárodné partnerské kooperačné podujatia (brokerage events) a medzinárodné podnikateľské misie. • Európsky portál pre malých podnikateľov – zhromažďuje informácie, ktoré EÚ poskytuje o MSP a pre ne od praktického poradenstva, politických záležitostí až po miestne kontaktné body. • Databáza prístupu na trh – interaktívna online služba, ktorá poskytuje informácie podnikom exportujúcim z EÚ o podmienkach dovozu na trhy tretích krajín, t.j. o clách, požadovanej dovoznej dokumentácii, obchodných bariérach, sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a pravidlách pôvodu. • Portál pre internacionalizáciu MSP - iniciatíva EÚ na pomoc


12 I TÉMA

európskym spoločnostiam, ktoré chcú obchodovať s krajinami mimo EÚ, poskytuje praktickú pomoc, a to mená a kontaktné údaje poskytovateľov podporných služieb (napr. národných agentúr, miestnych obchodných komôr a pod.), ktorí môžu pomôcť firmám začať podnikať s danou krajinou a informácie o službách, ktoré ponúkajú. Portál Vaša Európa – Podniky – predstavuje praktickú príručku o podnikaní v Európe, poskytuje

informácie o začatí a rozširovaní podnikania, DPH a clách, predaji do zahraničia, zamestnancoch, požiadavkách na výrobky, financovaní a grantoch, verejných zákazkách a životnom prostredí. Exportný Helpdesk – poskytuje informácie o tarifách EÚ, požiadavkách, preferenčnom režime, kvótach a štatistikách, ktoré ovplyvňujú podnikanie v rozvojových krajinách.

Ďalšie zdroje, na ktoré sa môžete obrátiť, keď hľadáte pomoc


I 13

ODPLÁVAJ DO DUBLINU SPOLU SO ŽRALOKMI

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovak Business Agency ponúka možnosť zúčastniť sa slovenským startupom na výnimočnom podujatí. WebSummit je jedna z najveľkolepejších technologických konferencií. Posledný rok sa na nej zúčastnilo 22 000 účastníkov z viac ako 100 krajín sveta. Túto jeseň bude v Dubline už jej 5. ročník, na ktorom môžete stretnúť zástupcov svetových firiem ako Pixar, Adobe, Slack, TransferWise, LinkedIn... WebSummit bude v dňoch 3. – 5. novembra 2015. Slovak Business Agency uhradí vstupenky na podujatie, stánok pre startup, spiatočnú letenku do Dublinu a ubytovanie. Prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú najviac tri roky, v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy). Za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia. PODMIENKY A SPÔSOB PRIHLÁSENIA NA WWW.SBAGENCY.SK

www.sbagency.sk/startup-sharks

www.websummit.net

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠOK: PONDELOK 10.08.2015 DO 24:00 HOD.

Iniciatíva Startup Sharks je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) a Programu na podporu startupov vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR a financovaných zo štátneho rozpočtu SR.

KONTAKT: Slovak Business Agency www.sbagency.sk podujatia@sbagency.sk +421 2 502 44 525


14 I

Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network si Vás dovoľujú pozvať na Kooperačné podujatie INTERBEAUTY 2015 zamerané na krásu, zdravý životný štýl, módne odevy, textil, doplnky a kreatívny priemysel, eko štýl bývania a výrobu z recyklačných materiálov Kedy: 2.10. 2015 Kde: EXPO Incheba, Bratislava Sektorové zameranie: • zdravá výživa (bio potraviny , výroba potravín a nápojov, balenie konzervovanie, špeciálne potraviny a koreniny) • umenie a ľudové remeslá (ručné práce, šperky, galantéria, výrobky z keramiky, skla, kovu) • kreatívny priemysel a módny dizajn (módne návrhárstvo, scénické kostýmy, textil a doplnky, módny, grafický a priemyselný dizajn) • kozmetika a parfuméria (dekoratívna bio kozmetika, ošetrenie tvare a tela) • SPA, relaxácia, regenerácia (salón Beauty, produkty a zariadenia na zlepšenie fyzickej kondície • EKO (eko štýl bývania, móda - mysli ekologicky, ekorecyklačné materiály) • konzultačné služby

KOOPERAČNÉ PODUJATIE INTERBEAUTY 2015

PRIHLÁŠKA

Program 09.00 – 09:30 Registrácia a otvorenie 09.30 – 12:30 Bilaterálne stretnutia 12.30 – 13:00 Ukončenie podujatia po 13:00 návšteva EXPO (vstupenky zabezpečí organizátor)


I 15

Chcete expandovať do zahraničia? Obráťte sa na Enterprise Europe Network Pôsobia vo vyše 50 krajinách sveta. Poradia ako zlepšiť biznis, spájajú podnikateľov hľadajúcich partnerov v zahraničí a pripravujú praktické semináre. Navyše spravia vašej firme podnikateľský a technologický audit. A nemusíte im za to všetko zaplatiť ani „korunu“. Enterprise Europe Network je najväčšou sieťou EÚ na podporu medzinárodnej spolupráce. Najlepšie je, že ich nájdete aj na Slovensku. Enterprise Europe Network Slovensko ponúka svoje skúsenosti a profesionálne služby pre malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú medzinárodne rásť a inovovať. Obrátiť sa na nich môžete, ak hľadáte informácie a podporu v oblastiach: • • •

podnikania (internacionalizácia, marketing, export), inovácií (produktivita a konkurencieschopnosť), výskumu a vývoja.

Profesionáli z Enterprise Europe Network Slovensko sa venujú: •

Poradenským, podporným a informačným aktivitám –

• •

návštevy klientov, hĺbkové konzultácie (legislatíva a politiky EÚ, programy EÚ, zelené podnikanie, prístup k financiám, inovácie a TT, prístup k trhom, zdokonaľovanie inovačnej kapacity, práva duševného vlastníctva), podnikateľské a technologické audity Medzinárodným partnerským aktivitám – poskytujú databázu partnerských príležitostí (POD) Zbieraniu spätnej väzby pre Európsku Komisiu - získavanie názorov a pripomienok firiem k vybraným politikám EÚ, informovanie EK o problémoch MSP Zlepšovaniu inovačného manažmentu firiem - separátna aktivita financovaná z H2020; zdokonaľovanie inovačných procesov, riadenia a implementácie inovácií

Hlavní partneri Enterprise Europe Network na Slovensku: BIC Bratislava spol. s r.o. Slovak Business Agency (SBA) Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov 

O Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network je oficiálnou sieťou Európskej komisie na podporu podnikania a inovácií. Ide o najväčšiu sieť EÚ na podporu medzinárodnej spolupráce, ktorá združuje vyše 600 organizácií vrátane obchodných a priemyselných komôr, technologických centier, univerzít a regionálnych rozvojových agentúr s viac ako 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách EÚ, kandidátskych krajinách, krajinách EHS a ďalších krajinách. Sú rozmiestnení v jednotlivých regiónoch krajín s cieľom byť svojimi službami čo najbližšie k podnikateľom.  Júlia Mičuneková


16 I TÉMA

Keď potrebujete informácie a poradenstvo ohľadne expanzie do zahraničia Slováci alebo slovenské spoločnosti môžu voľne vykonávať podnikateľskú činnosť na území ostatných členských štátov na základe štyroch slobôd vnútorného trhu Európskej únie. Júlia Mičuneková Štátni príslušníci SR sa môžu bez akýchkoľvek obmedzení zamestnať v spoločnosti so sídlom v inej členskej krajine, založiť si tam vlastnú firmu alebo po oznámení vykonanej slovenským zamestnávateľom byť na určitú dobu vyslaní na krátkodobé a príležitostné práce. Spoločnosti so sídlom na území SR si môžu v založiť pobočky alebo dcérske spoločnosti, dodávať alebo odoberať výrobky a technológie, vyslať seba alebo svojich zamestnancov na cezhraničné poskytovanie služieb. V súvislosti so zvýšením konkurencieschopnosti slovenských malých a stredných podnikov na vnútornom trhu EÚ a ich expanziou na trhy vybraných tretích krajín môžete od partnerov slovenskej siete Enterprise Europe Network získať informácie a poradenstvo, publikačné materiály a prihlásiť sa na bezplatné podujatia so zameraním na tieto oblasti: • obchodovanie s krajinami EÚ a tretími krajinami (dovoz a vývoz), • obmedzenia a príležitosti na vnútornom trhu EÚ/EHP pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovočinné osoby, • cezhraničné poskytovanie služieb na vnútornom trhu EÚ/ EHP, • vysielanie zamestnancov do krajín EÚ/EHP a • podnikanie na vnútornom trhu Európskej únie a v tretích krajinách.

Stačí sledovať stránku Enterprise Europe Network Slovakia

pôsobnosť aj na územie Nemecka. „Vďaka konzultáciám a asistencii zo strany Slovak Business Agency V realizácii týchto aktivít sieť – partnera siete Enterprise Europe aktívne spolupracuje s: Network sa nám podarilo splniť všetky • ostatnými partnerskými legislatívne požiadavky potrebné pri inštitúciami iniciatívy Enterprise vstupe na rakúsky trh. Zároveň sme Europe Network v 50 krajinách,  vďaka získaným informáciám boli • príslušnými domácimi a schopný dodržať všetky zákonné zahraničnými rezortmi a úradmi,  lehoty a náležitosti poskytovania • zastupiteľskými úradmi služieb v iných členských krajinách SR so sídlom v príslušných EÚ,“ uviedol Peter Romančík, majiteľ partnerských krajinách siete a  firmy Romančík s.r.o. • obchodnými a ekonomickými oddeleniami/úsekmi Podnikanie v tretích krajinách zahraničných zastupiteľských úradov so sídlom v SR a v Na tomto mieste nájdete informácie, okolitých krajinách,  rady a odporúčania, ktoré sú • agentúrami, z dielne EEN a ktoré sa vám môžu • komorami,  zísť pri obchodovaní s rozvojovými • združeniami,  krajinami a zorientovaní sa v ich • zväzmi a  kultúrnom prostredí.  • ďalšími relevantnými inštitúciami.  Projekty, v ktorých je EEN zainteresované a ktoré umožňujú Pomohli im vstúpiť na rakúsky trh podnikateľom získať informácie o danom podnikateľskom prostredí: Spoločnosť Romančík s.r.o. zastúpená pánom Petrom • Slovak Aid - perspektívy Romančíkom oslovila sieť EEN podnikania v Číne, Indii so žiadosťou o pomoc pri vstupe na rakúsky trh. V rámci viacerých telefonických, mailových a osobných konzultácií bola spoločnosti poskytnutá asistencia pri registrácii na rakúskych úradoch a pracovníci EEN ju oboznámili • V4 Going Global - perspektívy o právnych náležitostiach podnikania v Japonsku, cezhraničného poskytovania služieb Moldavsku, Gruzínsku a v EÚ. Vďaka tomuto poradenstvu Albánsku sa spoločnosti počas uplynulých rokov podarilo realizovať viacero www.een.sk objednávok na území Rakúska a medzičasom rozšírila svoju


I 17


18 I

SBA

SBA pripravila príručky ako podnikať na Slovensku v rôznych jazykových mutáciách Ľudia migrujú za prácou nielen v rámci vlastnej krajiny. Často sa za lepšími pracovnými i životnými podmienkami vydávajú za hranice. Neznalosť cudzej kultúry a jazyka pre nich však neraz znamená boriť sa s mnohými problémami. Slovak Business Agency (SBA) spravila medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa rozhodli podnikať na našom území, prieskum. Na jeho základe vypracovala praktické príručky obsahujúce jasné a prehľadné informácie o základných administratívnych krokoch pri začatí podnikania na Slovensku. Príručky sú v rôznych jazykových mutáciách.

Z prieskumu vyplýva, že podnikatelia - štátni príslušníci tretích krajín, mali v začiatkoch svojho podnikania najväčšie problémy zorientovať sa v slovenskej legislatíve v oblasti podnikania (50,3 %) a vysporiadať sa so zložitými procedúrami pri začatí podnikania (43,7 %). Problematické sa pre nich javí aj neustále sa meniace podnikateľské prostredie, vysoké daňové zaťaženie a vysoké náklady na zamestnancov. Proces založenia firmy podľa nich trvá neúmerne dlho

a v porovnaní s okolitými krajinami je dvojnásobne až štvornásobne drahší. Štátni príslušníci taktiež poukázali na skutočnosť, že komunikácia so slovenskými úradmi v cudzom jazyku je pomerne problematická a problém im tiež spôsobuje obmedzená dostupnosť informácií v cudzích jazykoch. Praktické príručky sprevádzajú podnikateľov - migrantov krok po kroku pri najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím

podnikateľskej činnosti - od získania živnostenského oprávnenia, cez prihlásenie sa v poisťovniach až po registráciu u správcu dane. Príručky obsahujú aj informácie o tom, aké podmienky musia budúci podnikatelia splniť, aby im bol pridelený prechodný pobyt na účel podnikania:


I 19

Podnikanie cudzincov na Slovensku umožňujú nasledovné typy pobytov: • • • • • •

trvalý pobyt - môže byť udelený na 5 rokov (v záujme SR) alebo na neobmedzený čas. prechodný pobyt na účel podnikania – udeľuje sa na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky. prechodný pobyt na účel štúdia – udeľuje sa na predpokladaný čas štúdia, najviac však na šesť rokov. prechodný pobyt za účel výskumu a vývoja – udeľuje sa štátnemu príslušníkov tretej krajiny na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac na dva roky. prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny - sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ku ktorému si štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac na päť rokov. prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí – udeľuje sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na 5 rokov.

Podnikať nemôžu štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú na Slovensku udelený tolerovaný pobyt. Pokiaľ sa cudzinec zdržiava na území Slovenskej republiky na základe iného ako vyššie uvedeného účelu prechodného pobytu a chcel by na území SR podnikať, musí požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Príručka bola pripravená v rámci projektu Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Cieľom príručky je poskytnúť jasné a prehľadné informácie o základných administratívnych krokoch pri začatí podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.


20 I PRAKTICKÉ INFO

Medzinárodné podnikanie – DPH, podnikanie v zahraničí Hlavne trhy tretích krajín sú v porovnaní s európskymi veľmi veľké a ešte nie veľmi využívané a je tu veľký priestor na spoluprácu a hospodársku diplomaciu.

Podnikanie slovenských podnikateľov a firiem už dávno nie je orientované len na slovenský trh, ale čím ďalej tým viac hlavne mladých začínajúcich projektov si hľadá možnosti uplatnenia na zahraničných trhoch. Zahraničné trhy môžeme z hľadiska povinností týkajúcich sa platenia daní a poplatkov rozdeliť na dve veľké skupiny a to partnerov v rámci EÚ a tzv. tretie krajiny, čo znamená krajiny mimo EÚ. Nákup a dovoz tovaru Ak ste platiteľom DPH a chystáte sa nakúpiť tovar od dodávateľa, ktorý je zaregistrovaný ako platiteľ DPH vo svojej krajine v rámci EÚ, nahláste mu svoje identifikačné číslo pre DPH. On je povinný vám dodávku tovaru fakturovať bez sadzby DPH platnej v jeho krajine. Ak ste neplatiteľ DPH, sledujte si hodnotu nakúpeného tovaru v rámci EÚ a v prípade, že jeho dodávka prekročí hodnotu 14 000 eur za kalendárny rok, ste povinný sa registrovať na miestne príslušnom úrade podľa § 7 zákona o DPH. To znamená, že sa nestávate klasickým platiteľom DPH, len vám budú dodávatelia z krajín EÚ fakturovať dodávky tovaru bez DPH a vy odvediete DPH v SR v platnej sadzbe dane. Okrem DPH nezabudnite, že ak dodávate tovary do alebo z iných členských štátov EÚ, pri prekročení limitov (prijatý tovar nad 200-tisíc eur a odoslaný nad 400-tisíc eur) sa musíte ohlásiť na Colnom úrade, aby ste podávali hlásenia Intrastat. Ak ste sa rozhodli doviezť tovar z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo EÚ, tu platia trochu iné pravidlá.

Pri dovoze tovaru do tuzemska je správcom dane colný orgán, to znamená, že všetky dane, poplatky a clá spojené s týmto dovozom rieši colný úrad. Pri dovoze tovaru sa pri určení základu dane vychádza z hodnoty určenej na colné účely. Táto hodnota je uvedená v daňových dokladoch k tovaru. Do základu dane sa pri dovoze tovaru zahŕňajú aj (ak nie sú súčasťou colnej hodnoty tovaru) aj dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať. Výška cla pri jednotlivých druhoch tovaru je určená na základe zaradenia jednotlivých druhov tovaru do tzv. colného sadzobníka a DPH je platná v sadzbe určenej zákonom. Podnikanie v inej krajine Pri podnikaní priamo v inej krajine okrem SR, môžeme ostať pri pôvodnom rozdelení krajín. Pokiaľ máte vydané živnostenské oprávnenie v SR, môžete na toto oprávnenie podnikať v každej z členských krajín EÚ maximálne 183 dní do roka. Pokiaľ chcete v inej krajine podnikať dlhšie, je potrebné založiť si živnosť alebo obchodnú spoločnosť podľa predpisov platných v tej ktorej krajine. Základné predpisy pre podnikanie sa v jednotlivých krajinách líšia, platí však, že občania iných krajín môžu v danej krajine podnikať za podmienok platných pre domácich obyvateľov. Pri rozhodnutí podnikať v konkrétnej krajine je potrebné nájsť si príslušný úrad, ktorý má na starosti podnikanie, alebo sa spojiť so špecializovanými spoločnosťami, ktoré vám poskytnú servis pri založení podnikania. Pokiaľ chcete podnikať v niektorej z tretích krajín, tu sa vo väčšine prípadov nezaobídete bez pomoci

spoločnosti alebo právneho zástupcu, ktorý vám pomôže vybaviť všetky potrebné náležitosti, pretože oprávnenie na podnikanie vydané v SR vám v tretích krajinách neumožní podnikať. Vyslanie zamestnancov do zahraničia Pri rozširovaní trhov v rámci EÚ sa môžete dostať do situácie, že zahraničný odberateľ požaduje od vás vyslanie zamestnancov na výkon dodávky nejakých služieb (stavba, montáž, uvedenie zariadenia do prevádzky …). Takto môžu odísť na krátke obdobie do inej krajiny EÚ, 28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko (najviac na dva roky) a zároveň zostať poistení v systéme sociálneho zabezpečenia svojej domovskej krajiny. V takom prípade budú považovaní za vyslaného pracovníka. Môžu pracovať ako vyslaný pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Cieľom pravidiel na vysielanie pracovníkov je uľahčiť prácu v zahraničí počas obmedzeného obdobia: • Na prácu v zahraničí nepotrebujú pracovné povolenie - okrem chorvátskych občanov vyslaných do Rakúska alebo Nemecka, v prípade ktorých sa v niektorých odvetviach vyžadujú pracovné povolenia. • Nebudú potrebovať uznanie odbornej kvalifikácie. V prípade niektorých profesií sa však môže vyžadovať písomné vyhlásenie. • Naďalej budú platiť príspevky do sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine. • Budú poistení v systéme sociálneho zabezpečenia


I 21

domovskej krajiny. V hostiteľskej krajine však budú podliehať miestnym pravidlám, čo znamená, že možno budú musieť platiť za služby, ktoré sú v domovskej krajine bezplatné. Po odchode do dôchodku nebudú musieť riešiť problémy s poisťovňami z rôznych krajín systém sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny do toho nebude zahrnutý.

Na to, aby zostali poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine, budú potrebovať formulár A1. Tento dokument

preukazuje, že zamestnanec je aj počas pobytu v zahraničí naďalej poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny (maximálne počas 2 rokov). Počas pobytu v zahraničí môžu príslušné orgány kedykoľvek požiadať o predloženie formuláru A1. Ak sa nebude zamestnanec vedieť preukázať formulárom A1, je možné, že bude musieť v hostiteľskej krajine začať odvádzať príspevky do systému sociálneho zabezpečenia. Platný formulár A1 musí hostiteľská krajina uznať.

Možno nie každý druh podnikania je vhodný pre expanziu na zahraničné trhy, ale v prípade, že si myslíte, žeby ste so svojimi výrobkami alebo službami mohli na zahraničných trhoch uspieť, určite sa o to pokúste. Hlavne trhy tretích krajín sú v porovnaní s európskymi veľmi veľké a ešte nie veľmi využívané a je tu veľký priestor na spoluprácu a hospodársku diplomaciu.


22 I LEGISLATÍVA

Právne možnosti vymáhania cezhraničných pohľadávok Celková globalizácia spoločnosti, ako aj jednotný vnútorný trh v rámci Európskej únie, priniesli nepochybne veľké príležitosti na rozvoj obchodných vzťahov so zahraničnými partnermi.

Od aktívnejšieho vstupovania slovenských menších a stredných podnikateľov do cezhraničnej spolupráce často odrádza práve obava z neznalosti tamojšieho právneho prostredia a prípadného riešenie problémov, ktoré pri spolupráci môžu vzniknúť. Ústrednú rolu tu zohráva práve Európska únia, ktorá sa touto otázkou dlhodobo zaoberá a pravidelne na jej riešenie produkuje právne akty, ktorými sa podstatne zrýchľuje, zjednodušuje a zefektívňuje celý proces. Problematika vymáhania cezhraničných pohľadávok je síce menej príjemnou, avšak pomerne bežnou súčasťou podnikania. Práve preto je dôležité, aby sa podnikateľ vedel orientovať aspoň v základných princípoch, či už si zvolí klasické konanie iniciované na cudzokrajnom súde podľa práva zahraničného štátu alebo jeden z unifikovaných postupov podľa práva Európskej únie. Určenie súdu V každom konaní je v prvom rade potrebné vyriešiť otázku, aký súd (v ktorej krajine) je oprávnený o spore konať. Odpoveď obsahuje medzinárodná zmluva, prípadne Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Pokiaľ však ide o vzťah v rámci Európskej únie, určujúce bude prepracované Nariadenie o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach („Nariadenie o právomoci“); všeobecným pravidlom je, že osoby (firmy) sa žalujú v štáte, v ktorom majú

bydlisko (sídlo). Toto nastavenie však možno zmluvne modifikovať v prípadoch a v rozsahu, v akom to Nariadenie o právomoci ustanovuje; napríklad sa strany môžu dohodnúť, že pre prípad sporu bude vždy rozhodovať súd v mieste plnenia záväzku, či v sídle organizačnej zložky alebo pobočky, ak sa spor týka ich, a pod., a to bez ohľadu na to, kto koho žaluje. Európske konania Osobitnou skupinou prostriedkov, ktoré možno využiť pri vymáhaní pohľadávok v rámci sporov v Európskej únii sú európsky platobný rozkaz a európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V oboch prípadoch platí, že ide o úpravu zakotvenú v právnych aktoch Európskej únie a teda jednotnú vo všetkých členských štátoch. Výhody možno vidieť v jednoduchosti konaní, ako aj univerzálnej vymáhateľnosti konečných rozhodnutí. Európsky platobný rozkaz Najjednoduchšiu cestu k peňažnej pohľadávke v rámci európskych konaní predstavuje európsky platobný rozkaz obsiahnutý v Nariadení, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Ide o európsku variáciu platobného rozkazu, aký poznáme u nás. Jeho vydanie je viazané na vyplnenie formuláru (nájsť ho môžete TU) a priloženie všetkých dokumentov podstatných pre uplatnenie pohľadávky (napr. faktúry, objednávky, atď.). Konanie je možné

začať aj elektronicky, s využitím zaručeného elektronického podpisu, čím sa okrem iného znižujú celkové náklady potrebné na vymáhanie pohľadávky. Súd následne obsah formuláru a jeho prílohy preverí a pokiaľ je pohľadávka skutočne splatná a nie je sporná, vydá platobný rozkaz. Proti takémuto rozhodnutiu môže dlžník v lehote 30 dní od doručenia podať odpor, ktorým sa platobný rozkaz automaticky ruší, pričom vec bude ďalej riešená v riadnom súdnom konaní. Odchýlkou od platobného rozkazu, ako ho poznáme u nás, je možnosť zvoliť si, že v prípade podania odporu sa riadne konanie vôbec nezačne. Toto môže byť výhodné pri menších pohľadávkach, kedy potenciálne náklady súdneho konania sú k výške pohľadávky zjavne neúmerné; pokiaľ vec nie je vyriešená vydaním platobného rozkazu, podnikateľovi sa niekedy neoplatí o takúto pohľadávku komplikovane súdiť. Ak odpor nebol podaný v ustanovenej lehote, bude možné priamo pristúpiť k exekúcii v ktorejkoľvek členskej krajine. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Alternatívu pri sporoch v rámci Európskej únie, ktorých hodnota pohľadávky nepresahuje 2.000 eur bez úrokov, predstavuje európske konanie s nízkou hodnotou sporu. Začatie tohto konania je tiež viazané na vyplnenie formuláru (dostupný TU). Výhodou konania sú najmä prísne určené lehoty,


I 23

Advokátska kancelária DT LEGAL, s.r.o. vznikla na území Slovenskej

v ktorých súd musí podniknúť kroky smerujúce k jeho ukončeniu. Nemôže teda nastať situácia, že by spor ostal roky bez rozhodnutia, okrem iného preto, že prebieha zvyčajne písomne (bez pojednávaní), čím je vytváraný tlak na rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie, ktoré redukuje celkové náklady na vymáhanie. Právoplatné rozhodnutie vydané v tomto konaní, takisto ako v prípade európskeho platobného rozkazu, možno vykonať vo všetkých členských štátoch Európskej únie bez potreby ďalších úkonov. Jeho podrobnejšiu úpravu nájdete v Nariadení, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Uznanie a výkon rozhodnutí Ako už bolo spomínané, rozhodnutia z európskych konaní sú automaticky vykonateľné v iných štátoch Európskej únie. Čo sa však týka výkonu súdnych rozhodnutí, ktoré boli dosiahnuté v konaniach upravených národnými procesnými predpismi, cesta k ich exekúcii nie je celkom priama. Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia je totiž potrebné pre všetky konania začaté do 10.01.2015 najskôr podať v štáte, v ktorom sa má rozhodnutie vykonať. Až následne prebehne formálna kontrola a rozhodnutie bude vyhlásené za vykonateľné.

JUDr. Natália Kiššová

advokátka spolupracujúca s advokátskou kanceláriou DT LEGAL

Pre konania začaté po 10.01.2015 sa uplatní Nariadenie o právomoci, ktoré celý proces uznania a výkonu výrazne zjednodušilo, a to až do tej miery, že nie je potrebné podniknúť žiadne osobitné kroky. V štáte pôvodu rozhodnutia na žiadosť účastníka súd vydá osvedčenie, ktoré sa následne s originálom rozhodnutia predloží orgánu, ktorý výkon rozhodnutia v inom členskom štáte uskutoční. Proti takémuto uznaniu a výkonu možno namietať len zo závažných, v Nariadení o právomoci výslovne uvedených, dôvodov. Významným pre konania začaté pred 10.01.2015 je aj Nariadenie ktorým sa vytvára osvedčenie o európskom exekučnom titule, na základe ktorého je možné podobným spôsobom, aký je zavedený v Nariadení o právomoci, osvedčiť rozhodnutia o nesporných nárokoch, čím odpadne požiadavka samostatného uznávacieho konania.

Mgr. Radoslava Lajšová

Mgr. Radoslava Lajšová advokátsky koncipient

Mgr. Miroslav Ondáš

Advokátka spolupracujúca s advokátskou kanceláriou DT LEGAL

Advokátsky koncipient


24 I TÉMA

Kooperačné podujatia – jednoduchý krok k expanzii na nové trhy V kontexte globalizácie a zvyšujúcej sa konkurencie na trhu je v záujme malých a stredných podnikov nadviazať medzinárodnú spoluprácu a pokúsiť sa presadiť na európskom alebo dokonca celosvetovom trhu. Práve medzinárodné sektorové veľtrhy a výstavy predstavujú ideálnu platformu na vyhľadávanie potenciálnych zahraničných obchodných a technologických partnerov a to aj vďaka kooperačným podujatiam, ktoré sú ich súčasťou. Oľga Némethová

Stretnutia v úzkom kruhu Ľudia si tieto akcie často zamieňajú s vystavovaním na príslušnom veľtrhu. Medzinárodné kooperačné podujatia (po anglicky brokerage events, matchmaking event, B2B) sú však profesionálne obchodné a technologické burzy zamerané na preskúmanie nových trhov a príležitostí, výmenu obchodných kontaktov a najmä na vznik nových obchodných a technologických partnerstiev. Deje sa to prostredníctvom krátkych osobných rokovaní na jednom mieste s potenciálnymi partnermi, ktorí sú starostlivo vybraní vopred.

Kooperačné podujatie sa uskutočňuje v uzavretej spoločnosti bez prístupu verejnosti. V rokovacej miestnosti sú pripravené očíslované stolíky, kde prebiehajú 20-30 minútové rokovania (Face to Face). Je to prvé stretnutie, predstavenie sa, výmena kontaktov a základných informácií o organizácii či vyrábanom produkte. Podnikatelia si na rokovania berú propagačné materiály, prezentáciu prevádzky alebo výrobku na notebooku. Obchodné rokovania na veľtrhoch sú v obľube. Schôdzky si dohovárajú jednak vystavovatelia ako aj návštevníci. Firmy si vyberajú svojich partnerov na základe kooperačných

profilov zverejnených v online katalógu účastníkov. Benefity účasti na kooperačnom podujatí získanie nových obchodných alebo technologických partnerov, dodávateľov, zákazníkov produktívne, rentabilné a čas šetriace diskusie (8-10 rokovaní počas burzy) výmena obchodných a technologických kontaktov   výmena skúseností na medzinárodnej úrovni


I 25

ZÍSKAJTE VHODNÉHO OBCHODNÉHO PARTNERA - KROK PO KROKU PRED: Samotné obchodné rokovania predchádza dôkladná príprava v dostatočnom predstihu. V príprave sa zamerajte najmä na nasledovné kroky: •

Posúdenie pripravenosti vašej firmy na internacionalizáciu – ste pripravení rozšíriť svoje podnikanie na medzinárodnú úroveň? • Analýza kooperačného profilu vašej firmy – spracovali ste svoj profil precízne? Je z neho jasné, čo ponúkate a o akých obchodných partnerov máte záujem? • Plánovanie obchodných stretnutí - vyšpecifikujte profil vašej spoločnosti, ako aj svoje požiadavky na spoluprácu v online katalógu tak, aby potenciálni partneri presne vedeli, čo hľadáte. • Výber potenciálnych partnerov na rokovania - preštudujte si pozorne profily zaregistrovaných spoločností, vyberte potenciálnych partnerov z on-line katalógu a zarezervujte si ich na individuálne stretnutia. Registrácia firmy na kooperačné podujatie prebieha online. V pozvánke na podujatie je vždy registračný link, na ktorý stačí kliknúť a vyplniť potrebné údaje. Do svojho profilu môžete vložiť i fotografie svojich výrobkov. POČAS: Čas, keď ste v centre diania a záujmu zo strany obchodných partnerov.. Na základe vašich požiadaviek na stretnutia s jednotlivými firmami sa zostaví individuálny harmonogram stretnutí. Ten je každodenne upravovaný podľa dodatočných požiadaviek. Vďaka včasnému starostlivému plánovaniu vám program poskytne efektívny harmonogram stretnutí a optimalizuje účasť na pridruženom veľtrhu. Rozumieť a byť pochopený Jazykom kooperačných podujatí je angličtina. Schopnosť zaujímavo sa odprezentovať, či správne zareagovať v diskusiách je kľúčom k úspechu. V prípade, že s tým budete mať problémy, budú na mieste k dispozícii tak tlmočníci, ako aj organizačný tím, t.j. pracovníci siete Enterprise Europe Network. Tí sú vždy pripravení poskytnúť vám ďalšie asistenciu, pomoc či relevantné informácie počas celého kooperačného podujatia. Veľkou výhodou softwaru je, že si podnikateľ môže vložiť fotografie svojich výrobkov do galérie. PO: Snažte sa svoju účasť na rokovaniach pri ukončení podujatia posunúť do obchodnej roviny. Follow-up Po skončení kooperačného podujatia vám zostáva k dispozícií on-line katalóg, aby ste mohli osloviť účastníkov aj neskôr. A samozrejme, kedykoľvek sú vám k dispozícii pracovníci zo siete Enterprise Europe Network, ktorí majú k dispozícii virtuálnu on-line databázu profilov a informácie o ďalších kooperačných podujatiach.  Benefity: • Ako návštevník – môžete využiť príležitosť dohodnúť si ďalšie, dodatočné stretnutia s návštevníkmi a vystavovateľmi počas veľtrhu, či už priamo na ňom alebo neskôr. • Ako vystavovateľ – vaše výhody sa zdvojnásobia – potenciálnych partnerov môžete prijať priamo vo výstavnom stánku. • Každý účastník má možnosť zaregistrovať svoju firmu do Databázy ponúk na partnerstvo – POD (Partnering Opportunity Database). • Organizátori zabezpečia pre účastníkov kooperačného podujatia individuálny harmonogram rokovaní, asistenčné a tlmočnícke služby, občerstvenie. Zmluva o partnerstve - Partnering Agreement Výsledkom stretnutí podnikateľov na medzinárodných kooperačných podujatiach a obchodných misiách je uzatvorenie zmluvy o ďalšej spolupráci napr. predaji výrobku, subkontrakting, partnerstvo v projektoch a výskume. www.een.sk


26 I SUCCESS STORIES

SUCCESS STORIES

Kooperačné podujatie PRO EKO AGRO-EKO, Nové Zámky vs. Austrowaren Alphapack, Wien, Austria Firmy uskutočnili obchod v forme nákupu vakuového homogenizátora Keiblinger, súčasťou čoho bolo i zaškolenie interných pracovníkov pri prevode technológie. CM SK-CZ / Podnikateľská misia slovenských a českých podnikateľov zo strojárskeho sektora Mikov Skalica vs. PHA Czech, s.r.o. Český Tesín Spoločnosť Mikov Skalica spol. s r.o. sa dohodla s českou spoločnosťou PHA Czech s.r.o. na dodávke 80 000 malých kovových dielov počas 8 rokov. CM SK-Ne / Podnikateľská misia slovenských podnikateľov z drevárskeho sektora VFD Ltd, Juskova Vola vs. MKG Möbelkomponenten GmbH Spoločnosť VFD, s.r.o. Juskova Vola uzavrela dohodu na subdodávkach preglejky potrebnej na výrobu stoličiek. Kooperačné podujatie CzechBus, Praha NOTUS-POWERSONIC s.r.o vs, PHA Czech s.r.o. Slovenská spoločnosť NOTUS-POWERSONIC s.r.o., ako dcérska spoločnosť ŠVEC A SPOL s.r.o., uzatvorili spoluprácu na výrobu lisovania nástrojov a foriem s českou spoločnosťou PHA Czech s.r.o. Business Rande Vous, Ostrava, ČR Gastroservis vs. PRAGOCLIMA, spol. with r.o. Slovenska spoločnosť Gastroservis, pôsobiaca v oblasti gastronómie, dodávajúca zariadenia pre prevádzku do hotelov a reštaurácií uzavrela dohodu na montáž a servis chladiacich zariadení v supermarketoch a čerpacích staniciach. Kooperačné podujatie Contact-Contract MSV 2014 CRT electronic spol. s r.o. Oravská Lesná vs. V.P.S. ELEKTRO Spoločnosti sa dohodli na vzájomnom krytí výrobných kapacít. Česká firma dodá transformátory na Slovensko a slovenská spoločnosť bude dodávať zdroje pre LED osvetlenie Brokerage event Contact-Contract MSV 2014 PBS Consulting and trade, spol s.r.o. vs. KRAUS, s.r.o. Brno, ČR PBS Consulting & Trade, spol. s r.o. dodá na zákazku strojárske výrobky (špeciálne materiály ako titán, mangán, nerezovú oceľ a pod.). Kooperacne podujatie POLAGRA 2014 Spoločnosť JABLUM Slovakia s.r.o. sa zaoberá predajom kávovarov, filtrov a kávy na našom trhu. Slovak Business Agency prostredníctvom pracovníkov siete EEN pravidelne informuje zástupcu spoločnosti JABLUM Slovakia s.r.o. Dušana Šlosára o medzinárodných podujatiach zaujímavých pre potravinársky sektor. Jedným z podujatí, o ktoré firma prejavila záujem, bola aj medzinárodná výstava Polagra food, ktorý sa uskutočnila minulý rok v Poznani, Poľsku. Pracovníci siete Enterprise Europe Network pomohli spoločnosti vytvoriť kvalitný profil potrebný pri registrácií na webovej stránke podujatia, kde si mohli pozrieť ďalších účastníkov výstavy a navoliť si s nimi stretnutia vopred. Zástupca spoločnosti pán Dušan Šlosár sa zúčastnil B2B rokovaní a stretnutí s ďalšími obchodnými partnermi, ktorí boli priamo na výstavisku. Výsledkom negociácií bolo nadviazanie dlhodobej spolupráce s Poľskou spoločnosťou Coffee Trader Ł.Wichłacz, M.Gardzielik, J.Gardzielik Sp.C.


I 27

PRIPRAVOVANÉ KOOPERAČNÉ PODUJATIA

Kooperačné podujatie Kontakt-Kontrakt 2015 - počas medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne, ktorý je najvýznamnejším priemyslovým veľtrhom v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1 500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 35 % vystavovateľov a 10 % návštevníkov. 14.-15.9.2015 | Brno, Česká republika Kooperačné podujatie PRO ARCH 2015 - zameraný na všetky stavebné sektory, stavebné stroje a dodávky, zariadenia a technológie ako aj stavebný materiál. PRO ARCH - s viac ako 25 ročnou tradíciou - je jedným z najväčších a najviac navštevovaných veľtrhov zo stavebného sektora v Českej republike. 15.9.2015 | Praha, Česká Republika Kooperačné podujatie RENEXPO 2015 – zamerané na obnoviteľné zdroje energie, inteligentné stavby a energetické služby. 22.9.2015 | Varšava, Poľsko

Kooperačné podujatie INTERBEAUTY 2015 - zamerané na krásu, zdravý životný štýl, turizmus, módne odevy, textil, doplnky, kreatívny priemysel, eko štýl bývania a výrobu z recyklačných materiálov zameraný nielen na ženy podnikateľky. Kooperačné podujatie bude pridanou hodnotou veľtrhu Interbeauty, ktorý už viac ako 20 rokov prináša prehľad produktov a služieb skrášľovania dostupných na slovenskom trhu. Stretávajú sa tu špičkoví odborníci, ktorí svoje zručnosti predvádzajú v exhibičných vystúpeniach a súťažiach. 2.10.2015 | Bratislava, Expo Incheba Kooperačné podujatie Meet2Match2015 - zamerané na energiu, životné prostredie, drevársky a potravinársky

sektor v Maďarsku. 7.-8.10.2015 | Gyor, Maďarsko

Kooperačné podujatie ICT - zamerané na informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a nano technologický sektor. 15.10.2015 | Ostrava, Česká republika

Kooperačné podujatie ÖKOINDUSTRIA - zamerané na obnoviteľné zdroje energie.

15.10. 2015 Budapešť | Maďarsko

Kooperačné podujatie AquaMatch 2015 - zamerané na vodný manažment, odpadové hospodárstvo, čističky odpadových vôd, úpravu vody a pôdy. 05.11. 2015 Amsterdam, Holandsko

Kooperačné podujatie ITF Slovakiatour 2016 - zamerané na cestovný ruch, odvetvie poľovníctva a voľného času, gastro, wellness a fitness.

Viac informácií nájdete na www.een.sk Oľga Némethová


28 I PRAKTICKÉ INFO

Ako nájsť obchodných partnerov v zahraničí? Využite najväčšiu databázu ponúk na partnerstvo Keď plánujete rozšíriť svoje podnikanie do iných krajín, potrebujete kompetentných a dôveryhodných partnerov. Enterprise Europe Network (EEN) vlastní jednu z najväčších svetových databáz na spoluprácu v rámci krajín Európskej únie a pridružených krajín. Databáza obsahuje tisíce profesionálne spracovaných firemných profilov z oblasti podnikania, výskumu, vývoja a nových technológií a distribuuje sa bezplatne do viac ako 50 krajín. Na základe výmeny kontaktných údajov od firiem, sprostredkúvajú partneri siete EEN osobné stretnutia, ktoré vo väčšine prípadov vedú k uzatvoreniu partnerských dohôd. Júlia Mičuneková Databáza ponúk na partnerstvo Vyhľadávanie zahraničných partnerov krok za krokom 1. Vyhľadávanie bez registrácie Všetko, čo k tomu potrebujete je dobré pripojenie na internet, znalosť anglického jazyka a predstava, akého partnera hľadáte. Vo vyhľadávači webovej stránky siete Enterprise Europe Network môžete spresniť vyhľadávanie podľa krajiny pôvodu, typu spolupráce alebo rôznych kľúčových slov popisujúcich vašu požiadavku. Na základe vášho výberu vám slovenskí partneri EEN zašlú kontaktné údaje spoločnosti, ktorá vás zaujala. 2. Vyhľadávanie s registráciou Databáza dáva tiež možnosť vytvoriť si „agenta“ na zasielanie profilov z vášho sektora a to v intervale, v akom si sami zvolíte. Stačí sa zaregistrovať a prispôsobiť si požiadavky podľa vlastných predstáv a záujmu. Takáto možnosť vyhľadávania sa líši od tej prvej tým, že kritériá hľadania partnera možno uložiť a meniť podľa vašich preferencií. Na základe uloženého dopytu dostanete aktualizované výsledky v pravidelných intervaloch e-mailom, čo vám umožní pravidelne sledovať novo pridané profily. TIP: vytvorte si viac agentov s rôznymi kľúčovými slovami. Čím špecifickejšiu požiadavku zadáte, tým viac relevantných profilov vám

príde na e-mail. POZNÁMKA: každý agent musí byť schválený partnerom siete EEN, cez ktorého ste sa registrovali. Ako reagovať na profil spoločnosti, ktorý vás zaujal? Prvým krokom pre nadviazanie obchodných vzťahov s inými spoločnosťami a organizáciami je vyjadrenie záujmu (tzv. „expression of interest“). Záujem je možné prejaviť vyplnením krátkej informácie, aký druh spolupráce hľadáte, aká informácia je vám z profilu nejasná a základný popis vašej spoločnosti. Na základe týchto informácií vám zahraničný partner siete poskytne kontaktné údaje na požadovanú spoločnosť. Vytvoriť si či nevytvoriť vlastný profil? Najlepšou možnosťou je vytvorenie si vlastného profilu. Profesionáli zo siete EEN ho vložia do databázy, kde bude dostupný potenciálnym zahraničným partnerom. Čím dôkladnejšie si profil pripravíte, tým budete mať väčšiu šancu, že vás nájde ten správny partner. Vložte tam teda relevantné a konkrétne informácie o spoločnosti, predstavy o spolupráci, konkurenčné výhody či inovatívne prvky, ktoré ponúkate. Môžete si vytvoriť aj viac profilov, a to na obchodnú či technologickú spoluprácu alebo vyhľadávanie

partnerov do výskumno-vývojových projektov. Pracovníci siete EEN vám ochotne pomôžu so zostavením profilu ako aj jeho rozšírením do všetkých krajín, o ktoré prejavíte záujem. Profily v databáze sú anonymné, čím sú chránené pred konkurenciou. Experti siete EEN Slovensko vás budú informovať o každom vyjadrení záujmu zo strany zahraničných firiem. Na základe tohto kroku sa budete môcť obrátiť už priamo na konkrétne spoločnosti a začať spoluprácu. Chcem si pozrieť databázu Aká je životnosť profilu? Platnosť profilu je 1 rok. Pracovníci EEN vám ho môžu v prípade záujmu predĺžiť o ďalší rok. Ak nebudete mať záujem o využívanie európskej databázy, profil bude jednoducho vymazaný. Žiadne poplatky súvisiace s vytvorením, predĺžením alebo zmazaním profilu neplatíte. Ide o projekt financovaný zo zdrojov Európskej komisie. Aké informácie obsahuje profil? Titulok • produkt/služba/technológia, ktorú ponúkate/hľadáte • kľúčový typ spolupráce Príklad: Slovenská spoločnosť zaoberajúca sa dizajnom a výrobou kuchynského a kúpeľňového nábytku hľadá zahraničných


I 29

subdodávateľov. Zhrnutie • krajina pôvodu + oblasť podnikania • produkt/služba/technológia, ktorú ponúkate/hľadáte • všetky typy spolupráce, o ktoré máte záujem • cielené krajiny, s ktorými chcete nadviazať obchodný vzťah (maximálne 5) Príklad: Slovenský výrobca a dizajnér kuchynského a kúpeľňového nábytku má záujem nadviazať spoluprácu s výrobcami nábytku a nábytkových dielov na dlhodobú spoluprácu a podpísanie subdodávateľskej dohody. Spoločnosť má záujem najmä o spoluprácu s krajinami ako je Nemecko, Belgicko, Holandsko a Fínsko. ...atď. Popis • krajina pôvodu + oblasť podnikania • rok vzniku firmy, ako sa vyvíjalo jej pôsobenie od založenia, cieľová skupina • produkt/služba/technológia, ktorú ponúkate/hľadáte: detailný popis zrozumiteľný aj laikom, bez skratiek a konkrétnych názvov produktov/služieb/technológií, hlavná oblasť aplikovania produktu/služieb/technológie • zdôvodnenie všetkých vybraných typov spolupráce: PREČO boli vybrané práve tie typy spolupráce? (aký je želaný výstup medzinárodného partnerstva?), AKO si predstavujete medzinárodnú spoluprácu? (všetky vybrané typy spolupráce musia byť konkrétne vysvetlené, nielen vymenované) Výhody a inovácie • výhody a inovatívnosť produktu/služby v porovnaní s konkurenciou na slovenskom trhu, t.j. čo vás robí výnimočným a prečo by si mal vybrať zahraničný partner práve vás

použite konkrétne čísla (napr. koľko ks produktov dokážete vyrobiť za aké časové obdobie)

Kľúčové slová maximálne 5 kľúčových slov Klient • typ a veľkosť podniku • rok založenia • NACE kľúčové slová • obrat (v mil. eur) • jazyky, ktorými sa dohovoríte Hľadaný partner • typ a oblasť aktivity zahraničného partnera na každú vybranú spoluprácu • rola budúceho partnera (ako bude vyzerať vaša spolupráca) Typy partnerskej spolupráce • 2 možnosti (v jednom profile vyberte maximálne 3 typy spolupráce, ktoré detailne popíšete) • 1. obchodné profily • akvizičná dohoda • finančná dohoda • dohoda o spoločnom podniku • licenčná dohoda • recipročná výroba • komerčná dohoda • distribučná dohoda • koncesionárska dohoda • dohoda o poskytovaní služieb • výrobná dohoda • outsourcing • subdodávateľská dohoda 2. technologické profily • komerčná dohoda s technickou asistenciou • finančná dohoda • dohoda o spoločnom podniku • licenčná dohoda • výskumná spolupráca • technická spolupráca • výrobná dohoda • dohoda o poskytovaní služieb TIPY • píšte profil v 3. os. j. č. (Slovenský výrobca nábytku hľadá... Firma má dlhoročné skúsenosti v oblasti...) • nepoužívajte skratky, akronymy,

• • •

• • •

marketingové popisy myslite na to, že ide o anonymný profil, t. j. žiadne názvy produktov, firmy a pod., čím sa chránite pred konkurenciou nekopírujte texty v jednotlivých kolónkach (zhrnutie a popis firmy nesmú byť totožné) nepoužívajte príliš dlhé a komplikované vety vyhýbajte sa všeobecným frázam ako napr.: výhodné ceny, vysoko profesionálni/jedineční/ inovatívni zamestnanci/ produkty/služby/technológie, spoľahliví partneri buďte konkrétni a špecifikujte: vyjadrujte sa kvantitatívne (t.j. číslami), spomeňte všetky certifikáty, medzinárodné úspechy v súťažiach, členstvá v organizáciách, dobrovoľníctvo, konkrétne výsledky spolupráce so zahraničnými partnermi a pod. príklady dobrého profilu: BOSK20150304002, BOAT20140325001 príklady zlého profilu: BOBG20141027001, BOFR20141013002 v prípade, že ste si neistí pri anglických výrazoch, vypíšte profil v slovenskom jazyku, EEN experti vám radi pomôžu s prekladom všímajte si pomocné čísla v zátvorke( tzv. „characters“), t.j. koľko znakov (písmen) má obsahovať daná kolónka. Nepíšte viac, ani menej, využívajte „zlatý stred“. nezabudnite, že titulok a zhrnutie („title“ a „summary“) vidia potenciálni partneri na spoluprácu ako prvé a na základe toho sa rozhodnú, či budú čítať ďalej, preto im venujte najväčšiu pozornosť

CHCEM SI VYTVORIŤ PROFIL


30 I

SUCCESS STORIES

C10 Výroba potravín BOHR20140605002 Chorvátsky SME zaoberajúci sa výrobou, veľkoobchodným a maloobchodným predajom výrobkov z medu, spustila novú radu medicínskych výživových produktov s prírodným medom a bylinnými zmesami. Táto nová produktová rada sa skladá z troch zmesí medu, ktoré sa používajú na posilnenie imunity, ale aj na ostatné zdravotné problémy; - Upokojujúci účinok na hrdlo a hltan - Detoxikácia organizmu - Priaznivé na duševné zdravie Spoločnosť hľadá distribútora, ktorý by ich zastupoval na novom trhu (lokálne). BRUK20150624001 Britská spoločnosť už dodáva zdravé desiaty na báze ovocia na trh, ako obchody s potravinami, kaviarne, lahôdky, školy, farmárske obchody a hotely, hľadá dodávateľa sušeného ovocia vyrobeného “bez” statusu a spĺňa normy kvality potravín. Spoločnosť hľadá dohodu o výrobe. BRDK20150706001 Dánska spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a distribúciou radou špecializovaných krmív pre kone do 225 jednotlivých predajní v Dánsku, Nórsku a Švédsku, hľadá dodávateľa komplementárnych produktov /produktových radov. Prostredníctvom svojej rozsiahlej distribučnej siete hľadá inovatívne a vysoko kvalitné výživové produkty pre domáce zvieratá, stelivo, bývanie, oplotenie a vybavenie pre kone. Preferuje sa výhradná distribúcia, ale možné sú aj iné možnosti pre správny produkt. BRBE20150611001 Belgická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou pečiva vyvinula nový a originálny koncept založený na čokoládovej guľke a hľadá upravené obalové riešenie s cieľom šíriť tento produkt. Spoločnosť hľadá dohodu o výrobe. C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu BRSE20150630001 Spoločnosť z južného Švédska hľadá skúseného európskeho výrobcu drevených hračiek. Výrobca musí byť schopný vyrobiť drevené kusy podľa konkrétnych rozmerov. Používané drevo by malo byť dub, jaseň a orech. Žiadne ďalšie ošetrenie, oleje alebo chemikálie, iba brúsenie. Pre začiatok, by mali byť vyrobené pomerne malé série 50-100 stavebníc (každá sada sa skladá z 150 kusov). Drevené hračky musia byť vyrobený v súlade s európskou normou EN 71. C17 Výroba papiera a papierových výrobkov BOEE20141229001 Malá Estónska spoločnosť vyrába ľahké ekologické prepravné palety a vyvíja automatické výrobné linky, ktoré možno zaviesť kdekoľvek. Ponuka je pre podniky (výrobcov a distribútorov paliet) a spolupráca môže mať podobu finančných a licenčných dohôd (výroba montážnych strojov, plne automatických liniek na produkovanie paliet na mieste pre produkty vlastnej výroby alebo ďalšieho predaja produktov) a dohody o distribučných službách (s predajcami /distribútormi paliet). C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu BRFR20150331002 Francúzska strojárenska spoločnosť, špecializujúca sa na dizajn a vývoj produktov, hľadá partnera, ktorý môže poskytnúť menšiu sériu vstrekovacích plastových dielov za konkurencieschopné ceny. Hľadajú sa partneri pre výrobnú zmluvu a / alebo dohoda o službách.


I 31

BOHR20150323001 Chorvátsky výrobca rôznych plastových výrobkov pomocou polyetylénu použitím technológie rotačného tvarovania, ponúka svoje služby a bezplatné obrábanie kapacity v podobe dohody o výrobe. Firma ponúka výrobu nástrojov / foriem podľa požiadaviek zákazníka alebo výrobu pomocou nástrojov potenciálneho zákazníka. Firma tiež hľadá distribučných partnerov pre svoje vlastné výrobky - nádrže, kontajnery na zber triedeného odpadu, sudy, atď. C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení BRPL20131108001 Poľská spoločnosť vyrábajúca rôzne oceľové konštrukcie, oceľové komponenty a diely z plechu hľadá spoločnosť, ktorá vyrába podobné konštrukcie a ich časti, ktoré by mohli skompletizovať rozsah ponúkaný spoločnosťou a preto si praje stať sa distribútorom zahraničného partnera. BOPT20150331001 Portugalská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou komponentov z ocele, hliníka, mosadze, nerezu, okrem iného, s alebo bez povrchovej úpravy, podľa potrieb projektu, ponúka spoluprácu v oblasti subdodávky / výrobnej činnosti. C31 Výroba nábytku BRBG20150423001 Bulharská spoločnosť hľadá spoľahlivých dodávateľov (výrobcov, veľkoobchodníkov, vývozcov) pokrývajúci stavebný material na vnútorné a vonkajšie použitie, rovnako ako aj pre domáci interiér. Firma hľadá partnerov z celej Európy, na dohodu o distribúcii. Spoločnosť ponúka svoje služby predajcu alebo agenta. C32 Iná výroba BRNL20150611001 Holandská obchodná spoločnosť, špecializujúca sa na kvalitné nástroje a spojovacie prvky pre širokú škálu aplikácií chce doplniť svoju súčasnú ponuku produktov. Firma hľadá obchodnú spoluprácu s európskymi výrobcami spojovacích prvkov, ako sú skrutky, matice, klince a svorky na pásy v rámci výrobnej dohody. BRUK20150511001 Škótsky (UK) SME si kladie za cieľ vyvinúť ľahký, moderný celoodpružený bicykel s oceľovým rámom, ktorý by konkuroval bicyklom s hliníkovými a karbónovým rámom. Prvý prototyp je navrhnutý a postavený a teraz spoločnosť hľadá spoľahlivých, cenovo dostupných výrobných partnerov v rámci Európy na uvedenie bicykla do malosériovej výroby. G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov BRUK20150612001 Britský odevný veľkoobchodník hľadá výrobcu školských uniforiem pre chlapcov a dievčatá, ponožiek, školských topánok a fliaš na vodu pre deti a športových hráčov. H49 Pozemná doprava a doprava potrubím BORS20131115005 Srbská spoločnosť špecializujúca sa na transport, hľadá zahraničných partnerov, ktorí potrebujú prepravu bežného alebo nebezpečného tovaru v medzinárodnej cestnej doprave.


32 I TÉMA

Databáza informácií Európskej únie o prístupe na trhy tretích krajín - Market Access Database (MADB) Databáza informácií o prístupe podnikateľských subjektov z členských štátov EÚ na trhy tretích, t.j. nečlenských krajín EÚ (Market Access Database – MADB) je voľne prístupná všetkým subjektom z celej EÚ a z pristupujúcich/ kandidátskych krajín. Júlia Mičuneková Čo nájde exportér v databáze: • informácie o podmienkach vývozu na trhy nečlenských krajín EÚ; • informácie o tom, ako EK systematicky rieši sťažnosti podnikateľov z EÚ pri odstraňovaní obchodných bariér pri ich vývoze do tretích krajín; • informácie o tom, či jednotliví obchodní partneri EÚ dodržiavajú platné medzinárodné obchodné dohody a zmluvy; • podnety pre realizáciu spoločnej obchodnej politiky EÚ s cieľom ďalšej liberalizácie medzinárodného obchodu prostredníctvom rokovaní na pôde WTO, ale aj pri rokovaniach na ďalších úrovniach (OECD, bilaterálne preferenčné dohody a pod). Na internetovej stránke Market Access Database nájdete: • Databáza sektorových a obchodných bariér - informácie o exportných a investičných podmienkach vývozu do nečlenských krajín EÚ. Vyhľadávať je možné podľa krajiny, sektorovej oblasti a podľa druhu bariéry, resp. opatrenia. • Príručka pre exportérov, týkajúca sa importných formalít - dovozné procedúry podľa jednotlivých komodít. • Aplikované colné sadzby v tretích krajinách - na základe harmonizovaného systému kódov alebo názvu tovaru je možné zistiť colné sadzby a ďalšie poplatky uplatňované pri

dovoze do tretích krajín. Štatistická databáza obchodu medzi EÚ a tretími krajinami - podľa krajiny, výrobku, HS kapitoly, HS 4 alebo HS 6. Databáza informácií z oblasti sanitárnej a fytosanitárnej - zoznam sanitárnych a fytosanitárnych požiadaviek a problémov, ktoré sa vyskytujú pri vývoze do tretích krajín. Štúdie - správy týkajúce sa prístupu na trh vo vybraných obchodných oblastiach alebo podľa jednotlivých tretích krajín, resp. zoskupení.

EK prostredníctvom internetovej stránky vyzýva podnikateľov v členských krajinách EÚ, aby ju informovali o novo zistených bariérach obchodu v tretích krajinách, aby ich mohla začať riešiť. Po potvrdení existencie obchodnej bariéry (overenie v príslušnej tretej krajine), EÚ zverejní takúto informáciu v databáze, analyzuje problém a určí následné kroky v snahe prekážku eliminovať. Najprv iniciuje rokovania o probléme s predstaviteľmi tretej krajiny a snaží sa dosiahnuť zrušenie obchodnej bariéry na bilaterálnej úrovni. Pokiaľ sa nedosiahne dohoda a uvedená bariéra je v rozpore s medzinárodnými dohodami a záväzkami, predstavitelia EK sa môžu obrátiť na Orgán na urovnávanie sporov WTO (Dispute Settlement Body), ak je to spor s členskou krajinou WTO, resp. prostredníctvom prijatia protiopatrení, ak nejde o členskú krajinu WTO.

Internetová stránka MADB bola na základe požiadaviek podnikateľskej sféry doplnená v roku 2007 o Register sťažností, ktorý zabezpečuje jednoduchú registráciu obchodných prekážok, umožňuje vytvorenie jednotnej databázy obsahujúcej prakticky všetky známe obchodné prekážky, obsahuje jednotný formulár pre on-line registráciu sťažností a zaznamenanie všetkých relevantných údajov a umožňuje podnikateľskej sfére sledovať proces riešenia sťažností. Register je verejne prístupný a umožňuje vložiť podnety o prekážkach priamo do databázy. Informácie o sťaženom prístupe na trhy tretích krajín, resp. o existujúcich obchodných bariérach pri vývoze do tretích krajín, môžu byť dôležitým informačným zdrojom nielen pre podnikateľské subjekty pri uľahčovaní ich vývozu do týchto krajín, ale aj pre Slovenskú obchodnú priemyselnú komoru (SOPK), Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), štátnu správu, študentov, ale aj širokú verejnosť. Príručka MADB podrobne vysvetľuje fungovanie databázy pre prístup na trh, pričom sú v nej uvedené pokyny pre použitie jednotlivých sekcií databázy.


I 33


34 I SBA

Rozšírte svoje podnikanie do Japonska, Moldavska, Gruzínska a Albánska Aj malé firmy z Vyšehradskej skupiny (V4), t.j. zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky majú príležitosť nadviazať spoluprácu so zahraničnými partnermi a rozšíriť svoje aktivity do zahraničia. Podnikatelia získajú informácie priamo od zdroja a môžu expandovať na zahraničné trhy vďaka V4 Platforme. Ak podnikateľov zaujímajú nové možnosti alebo chcú rozšíriť svoje podnikanie do iného členského štátu EÚ, môžu sa obrátiť na jednotné kontaktné miesta. Slovak Business Agency (SBA) zosumarizovala portály elektronickej verejnej správy jednotlivých krajín, prostredníctvom ktorých sa dostanete k praktickým informáciám. Podnikateľ má jedinečnú možnosť vybaviť formality on-line jednoduchým výberom krajiny, do ktorej chce rozšíriť svoj biznis. „Na Slovensku je mnoho úspešných malých a stredných podnikateľov, ktorí sú konkurencieschopní aj v zahraničí. Slovak Business Agency poskytuje viacero možností a služieb za účelom internacionalizácie firiem,“ uviedol Branislav Šafárik, generálny riaditeľ SBA. V4 Platforma Za účelom zachytiť a zdieľať všetky zaujímavé informácie, ktoré odzneli na konferencii V4 Going Global, ktorú organizovala Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi v novembri 2014, vznikla V4 Platforma. Jej cieľom je podporiť obchodnú spoluprácu medzi malými a strednými

podnikmi z krajín V4 na jednej strane a Japonska, Moldavska, Gruzínska a Albánska na strane druhej. Za spoločnosť MISUZU Slovakia hovorí p. Cvachová: „Začiatky exportu vína spoločnosti MISUZU Slovakia do Japonska začali vyhľadaním vysoko kvalitného slovenského vína, ktoré by reprezentovalo a charakterizovalo Slovensko ako aj zmapovaním japonského trhu s vínom, preferencie spotrebiteľov a podobne. Spoločnosť MIGHTY Corporation, ako člen skupiny MISUZU, mala záujem o rozšírenie globálnej obchodnej spolupráce v oblasti vína, čím sa stala jedinou, ktorá dováža slovenské vína. Trendy na trhu s vínom v Japonsku hovoria, že spotreba vína stále rastie, avšak japonský trh je veľmi konzervatívny a najväčšími importérmi sú veľké krajiny ako Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Chile, Austrália a USA. Spotrebitelia hľadia najmä na cenu, avšak pre viac ako polovicu Japoncov je dôležitá krajina pôvodu a povedomie o značke. Preto sa snažíme propagovať slovenské vína rôznymi propagačnými aktivitami, ako sú semináre, degustácie vín, vínne

veľtrhy či prostredníctvom internetu.“ Siete na podporu expanzie do zahraničia Podnikateľom pri rozšírení biznisu do ďalších štátov môžu byt nápomocné nasledovné medzinárodné siete. Enterprise Europe Network - sieť na podporu podnikania, ktorá je kľúčovým nástrojom stratégie EÚ na stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. Existuje vo viac ako 50 krajinách, spája 600 organizácií podpory podnikania, pričom poskytuje informácie a odborné poradenstvo malým a stredným podnikateľom v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.   EBN - sieť centier na podporu podnikania a inovácií v spolupráci s komunitou profesionálov. Program je finančne podporovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu. Všetky informácie nájdete na www.sbagency.sk/v4 Júlia Mičuneková


FINANČNÁ SPRÁVA I 35

Centrálny elektronický priečinok Centrálny elektronický priečinok Finančná správa zmenila spôsob podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe. Zmena sa dotkla všetkých subjektov komunikujúcich s colnými orgánmi elektronicky v procesoch colného konania. Konkrétnejšie ide o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendy štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze. Centrálny elektronický priečinok prináša zjednodušenie viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Podieľa sa na odstránení byrokracie v rámci štátnej správy, nakoľko sa podarilo výrazne znížiť množstvo formulárov využívaných v oblasti

zahraničného obchodu. Používanie aplikácie CEP prináša aj finančnú úsporu na správnych poplatkoch, ktoré sú pri využívaní elektronických služieb výrazne nižšie v porovnaní s papierovým vybavovaním.

kultúry, či pôdohospodárstva. Zapojením členov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) sa využili skúsenosti odborníkov z podnikateľskej praxe.

Projekt Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka (ES CEP) je jedným z prvých projektov financovaných prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Nový systém zjednodušuje viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Do tohto nadrezortného projektu sa zapojilo vyše 50 orgánov verejnej moci, medzi nimi napríklad rezorty financií, hospodárstva,

Na portáli v centrálnom elektronickom priečinku sú zverejnené agendy, ktoré je možné vybaviť elektronicky v rámci oblasti zahraničného obchodu. Používatelia nájdu na portáli okrem transakčných služieb v rámci existujúcich agend aj informačné služby v podobe informácií k podmienkam realizácie zahraničnoobchodných transakcií (ZOT).

finančná správa neustále pracuje na zlepšovaní komunikácie medzi podnikateľskou verejnosťou, ich zástupcami a daňovými úradmi. Na dosiahnutie uvedeného cieľa vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky daňového procesu v spolupráci s oddelením právnych služieb odporúčajúce vzory plných mocí, všeobecný vzor plnej moci s vysvetlivkami ako aj informáciu, na ktoré skutočnosti sa majú daňové subjekty zamerať

pri udeľovaní plných mocí. Tieto skutočnosti sú totiž podstatné pri posudzovaní udelenej plnej moci finančnou správou.

Vzory plných mocí Finančná správa sa snaží pomáhať podnikateľskej verejnosti a niektoré úkony pre nich zracionalizovať. Ďalším príkladom tejto asistencie je zverejnenie vzorov plných mocí, všeobecného vzoru plnej moci s vysvetlivkami ako aj informácie, na čo sa majú daňové subjekty pri ich udeľovaní zamerať. S cieľom znížiť časové a finančné náklady a zjednodušiť daňovým subjektov podnikanie na Slovensku

Uvedené vzory sú zverejnené na portáli finančnej správy, v sekcii Daňoví a colní špecialisti/ Dane/ Metodické usmernenia/ Daňový proces. www.financnasprava.sk


36 I

Platforma žien Slovenska už aj v Bruseli Dňa 16. júla 2015 sa Platforma žien Slovenska (PŽS), ktorej jedným zo zakladateľov je aj Slovak Busienss Agency, stala členom európskej organizácie Women Entrepreneurship Platform.eu so sídlom v Bruseli. Jej primárnym cieľom je výmena tzv. najlepších príkladov a informácií v oblasti podpory podnikania žien. Je aktívna na európskej scéne smerom k európskym inštitúciám. Predstavuje miesto prvého kontaktu pre tvorcov politík, politikov a iných zainteresovaných strán v tejto oblasti. WEP rovnako ako Platformu žien Slovenska podporujú poslanci Európskeho parlamentu. Slovensko zastupuje europoslankyňa Jana Žitňanská. Platforma žien Slovenska sústreďuje svoje aktivity na tri oblasti: podpora podnikania, zosúladenie pracovného a rodinného života, ženy líderky a manažérky. PŽS je prvou a jedinou organizáciou zastupujúcou Slovensko v tejto organizácii.

„Je to pre nás veľká pocta, no zároveň i záväzok do ďalšej práce. Sme hrdí nato, že môžme byť súčasťou európskej organizácie, ktorej ciele a fungovanie sú veľmi podobné tým naším. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že budeme schopní prinášať ženám na Slovensku aj tie najaktuálnejšie informácie a realizovať aktivity na ich podporu,“ uviedla Naďa Lazarová, podpredsedníčka Platformy žien Slovenska. Platforma žien Slovenska Platforma žien Slovenska je nezávislá a apolitická organizácia so spoločnými hodnotami a cieľmi pre všetky ženy Slovenska. Je priamou podporou pre sebarealizáciu žien z ekonomického, osobnostného a sociálneho hľadiska za účelom zlepšenia ich postavenia na Slovensku, trhu zamestnanosti a uplatnenia v praxi. podmienkam realizácie zahranično-obchodných transakcií (ZOT).


I 37

Členské poplatky: Kolektívni členovia: 30 EUR/rok Individuálni členovia: 5 EUR/rok Spôsob platby: prevodom na účet, vkladom na účet Čislo účtu: 3222884159/0200 VS: aktuálny rok, za ktorý platíte členstvo (2015) Do poznámky k platbe prosím uveďte svoje celé meno.

www.platformazien.sk

Platformuj sa!

Staňte sa členkou/členom Platforma žien Slovenska Spájame sa aj pre vašu budúcnosť. Ponúkame vám:

- pravidelné kluby na aktuálne témy pre podnikateľky, manažérky, matky, ženy , študentky a dôchodkyne - pravidelné informácie a novinky o aktivitách našich členov - mesačný newsletter Platformy žien Slovenska - možnosť školení u členov Platformy žien Slovenska - aktívna participácia na projektoch Platformy žien Slovenska - bezplatná účasť na výročnej konferencii - možnosť zapojiť sa do aktivít priamo v Platforme žien Slovenska Ďakujeme! www.platformazien.sk I Tel: 0948 236 735 I Email: office@platformazien.sk


26

38 I

FLEXI PRÁCA

MIKRO PÔŽIČKA www.sbagency.sk/mikropozicky

Hlavným cieľom mikropôžičkového programu je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O MIKROPÔŽIČKU

KDE ŽIADAŤ O MIKROPÔŽIČKU

Podnikateľ, ktorý: je registrovaný a sídliaci na Slovensku (FO, PO) spĺňa definíciu mikro a malého podniku (zamestnáva menej ako 10 zamestnancov s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 10 000 000 eur) preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra trestov

Zoznam kontaktných miest


I 3927

VÝŠKA ÚVERU

AKO DLHO BUDEM SPLÁCAŤ ÚVER

maximálna výška úveru

minimálna výška úveru

2 500 eur

6 mesiacov

50 000 eur

4 roky

Zároveň sa poskytuje možnosť odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

ZA AKÝ ÚROK BUDEM PÔŽIČKU SPLÁCAŤ

ÚČEL ÚVERU

Úroková sadzba je poskytovaná na úrovni referenčnej sadzby.

Poskytnutý úver môže podnikateľ použiť na: nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku potrebného na podnikanie rekonštrukciu a opravu prevádzkových priestorov a technológií nákup zásob materiálu, surovín, tovaru úhradu nákladov na nákup vstupov na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách iné investičné projekty schválené vykonávateľom

Výška referenčnej sadzby sa stanovuje ako súčet základnej sadzby a marže. základná sadzba - je určená pre jednotlivé členské štáty Európskou Komisiou, ktorá ju uverejňuje na svojej webovej stránke marža - je závislá od ratingu príslušného záujemcu a od úrovne ponúknutého zabezpečenia Výsledná úroková sadzba je od 1,13 % do 9,03 %.

M E N A T S O D A AKO S K ÚVERU OSTI O ÚVER

AD 2 PREDLOŽENIE ŽI

R 1 ÚVODNÝ POHOVO Záujemca získa základné informácie o možnostiach poskytnutia úveru u spolupracujúcej inštitúcie.

O 4 ROZHODOVANIE

Vyplní sa predpísaný formulár žiadosti o úver, ku ktorému sa doložia potrebné prílohy (napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, výpis z registra trestov, podnikateľský plán, atď.).

ERU

POSKYTNUTÍ ÚV

SBA prehodnotí úverovú históriu žiadateľa, reálnosť jeho podnikateľského plánu ako aj splnenie požadovanej miery zabezpečenia úveru. Na základe kladného posúdenia SBA vydá záverečné rozhodnutie o poskytnutí úveru.

OSTI O ÚVER

ŽIAD 3 POSUDZOVANIE

Riadne predložená žiadosť je následne posudzovaná spolupracujúcou inštitúciou a mikropôžičkovým výborom. Posudzuje sa predovšetkým reálnosť predpokladov podnikateľského plánu, ekonomická efektívnosť projektu, návratnosti úveru ako aj navrhované zabezpečenie úveru.

RIEDKOV

NČNÝCH PROST

NA 5 POSKYTNUTIE FI

Na základe podpísanej zmluvy o úver budú žiadateľovi poukázané finančné prostriedky na jeho bankový účet.

www.sbagency.sk/mikropozicky


40 I SBA

Startup Minty otvára dvere do sveta profesionálnych publisherov Na poli kreatívnej ekonomiky sa objavil silný hráč. Digitálny projekt Minty prezentuje portfóliá ilustrátorských skvostov z celého sveta.

Dvaja slovenskí dizajnéri v obklopení ilustrácií prišli v dobe, ktorá je hladná po kvalitnom a vizuálne atraktívnom obsahu, s riešením v podobe predajnej platformy pre profesionálnych ilustrátorov z celého sveta. Hoci im nápad skrsol ešte v Londýne, realizovať ho začali až po návrate na rodné Slovensko. Výsledkom ich práce je predajná databáza ilustrácií Minty. Petra Kemková a Andrej Kiszling spoločne vedú ilustrátorskú agentúru OWL Illustration, ktorá sa špecializuje na predaj umeleckých prác, kreslených na mieru. Kvalitné dáta od skúsených expertov, ktoré sa im hromadili skryté na agentúrnom disku, chceli ukázať ľudskému oku a využiť ich potenciál. „Prvým impulzom na vznik startupu Minty bolo zistenie, že v Európe máme veľmi veľa talentovaných profesionálov. Tak prečo nevytvoriť priestor, v ktorom by mohli prezentovať svoje portfóliá,“ približuje svoje uvažovanie jeden z trojice zakladateľov projektu Minty, Andrej Kiszling. Pre umelecké diela čakajúce na svoje ďalšie využitie vytvorili on-line priestor, v ktorom ilustrátori môžu zvyšku sveta ukázať celé katalógy svojich diel. Ak si dielo nájde svojho zákazníka, tak ilustrátor získa autorských honorár vo výške minimálne 40 % z predajnej ceny, čo je viac ako je

zaužívaný štandard. Zakladatelia Minty však avizujú, že šikovným umelcom bude honorár stúpať. Autorov selektujú Na jednom mieste vo virtuálnom priestore tak vďaka nim nájdeme práce ilustrátorov zo všetkých kútov sveta. Tí na portál môžu nahrať svoje práce, prezentovať celé svoje predajné portfóliá a kolekcie. Projekt Minty však neotvorí svoje dvere každému, jeho tvorcovia autorov selektujú. Na prvotnú pozvánku im do jednej hodiny reagovalo viac než 7 desiatok ilustrátorov a dnes ich už môžu rátať v stovkách. Každý deň im pribudnú minimálne 3 až 4 nové žiadosti. Aby na portáli ponúkali len kvalitný obsah, každého autora si poctivo preklepnú. Žiadne tuctové či stereotypné fotografie, ktoré na nás vyskakujú z každej obrázkovej databanky na mintystock.com nečakajte. Hodnota ilustrácií na portáli je 350€. „Minty združuje kvalitné umelecké práce autorov, ktorých mená sa pravidelne objavujú v tituloch ako WIRED, Fast Company alebo Harvard Business Review,“ konštatuje Andrej Kiszling. Vizuálne atraktívne obrázky z tejto platformy sú určené na predaj profesionálnym vydavateľom; od magazínov cez reklamné agentúry, PR agentúry až po novinárov, blogerov či žurnalistov.

Štart projektu prebehol vo veľkom štýle Minty je pre užívateľov prístupný len pár týždňov, no jeho tvorcovia očakávajú rýchly rast. „Od jesene nájdu zákazníci na Minty perfektné obrázky, ktoré pokrývajú väčšinu hlavných tém“, prezrádza svoje očakávania Andrej. O tom, že nie sú prehnané svedčí úvodný záujem, ktorý v prvých dňoch od svojho spustenia Minty vzbudil. Vďaka Slovak Business Agency a podpornému programu Startup Sharks mali koncom mája jedinečnú príležitosť čerstvo spustený portál Mintystock.com prezentovať na prestížnom Pioneers festivale 2015 vo Viedni. „Na Pioneers festival sme šli najmä kvôli networkingu. Chceli sme najmä spoznať investorov a predstaviť sa im,“ vysvetľuje motivácie účasti na Pioneers festivale Andrej Kiszling. „Keďže máme s projektom Minty globálne ambície, bez investora to zrejme nepôjde“, uzatvára Andrej. Veronika Rezáková www.podnikajte.sk


I 41

VŠETKO PRE TVOJ STARTUP OD NÁPADU AŽ PO STÁŽ V ZAHRANIČÍ Startup Sharks je iniciatíva SBA zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy, s cieľom zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov na trhu. Je realizovaný prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) a Programu na podporu startupov vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR a financovaných zo štátneho rozpočtu SR. Podpora poskytnutá v rámci Startup Sharks prispeje k ekonomicky vhodnejšiemu nastaveniu podnikateľských zámerov a tým zníži mieru rizika zlyhania startupov.


42 I

STARTUP POOL

STARTU

SKOČ DO TOHO A NEUTOP SA!

UČ SA VEĽKÝC

Ponúkame ti: • špecifické informácie a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov • workshopy a semináre • tréningy a školenia, na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania • individuálne odborné poradenstvo a podporu zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov • účasť na medzinárodných startup podujatiach

Pomocou expertov ti poradenstvo, aby sme • spracovaní štúdie re • dokončení vývoja pr funkčného prototyp úvodnej prezentácie • programovaní, mark zabezpečenie testo s reálnymi potenciál • vytvorení cenotvorb prieskumu, projekto

AKTIVITY PRE TEBA PRIPRAVUJE SBA A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE V REGIÓNOCH SLOVENSKA URČENÉ PRE ZÁUJEMCOV O PODNIKANIE, AKO AJ PODNIKATEĽOV, NAJMÄ STARTUPY

URČENÉ PRE ZÁUJEM AJ PODNIKATEĽO


UP SEA

A OD CH RÝB

poskytneme odborné e ti pomohli pri: ealizovateľnosti roduktu alebo zhotovení pu, vrátane testovania e ketingu, kampani na ovania myšlienky a prototypu lnymi klientmi by, marketingového ového tímu

MCOV O PODNIKANIE, AKO OV, NAJMÄ STARTUPY

I 43

STARTUP OCEAN OVLÁDNI OCEÁN BIZNISU

Umožníme ti vycestovať na zahraničnú stáž do renomovaného svetového centra podpory startupov v rozsahu 3 týždňov až 3 mesiacov. Budeš mať možnosť vzdelávať sa, zistiť, ako funguje biznis v zahraničí a nadviazať nové kontakty.

URČENÉ LEN PRE PODNIKATEĽOV, NAJMÄ STARTUPY


44 I SBA

Podnikateľské misie v zahraničných firmách Ak sa chcete presvedčiť na vlastné oči, ako zahraničná firma, s ktorou by ste radi nadviazali obchodnú spoluprácu funguje, Enterprise Europe Network vám ponúka ďalšiu možnosť – podnikateľskú misiu. Ide o jeden alebo viac dňovú návštevu vopred vybraných firiem priamo v ich prevádzkach alebo naopak, stretnutie sa s potenciálnymi partnermi vo vašej firme. Oľga Némethová

Firmy sú vyberané veľmi starostlivo, aby sa zvýšila šanca na „matching“, resp. následné uzatvorenie obchodnej či technologickej spolupráce. Niekedy sú misie spojené aj s návštevou veľtrhu. Prihlásiť na misiu sa môžete vyplnením formulára so základnými údajmi, vrátane informácie, čo ponúkate a čo hľadáte. Formulár je následne zaslaný partnerovi siete Enterprise Europe Network v príslušnej krajine. Ten na základe dodaných profilov firiem osloví firmy zo svojho regiónu, či majú záujem prijať zahraničnú delegáciu na návštevu.

Podnikateľská misia priniesla slovenskej firme nové zákazky Slovenská firma MIKOV Skalica s.r.o.

je rodinná firma, ktorá bola založená v roku 1998 otcom a dvoma synmi. Jej hlavnou činnosťou je kovovýroba – technológia tvárnenie. Spoločnosť

vyrába rôzne výrobky lisovaním, nábytkové kovania, stavebné kovania a kotviace segmenty do betónu. V októbri 2011 sa firma MIKOV zúčastnila Česko-slovenskej podnikateľskej misie, ktorú organizovala Slovak Business Agency (SBA), vtedy ešte Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), v spolupráci s českým partnerom siete Enterprise Europe Network - Centrom pre regionálny rozvoj ČR. Na podujatí si našla partnera pre spoluprácu - PHA Český Těšín. Výsledkom ich rokovaní bolo

uzatvorenie zmluvy na výrobu 80 000 kovových dielov na obdobie 8 rokov. Ich spolupráca pokračovala aj ďalej vo výrobe dielov pre automobilový priemysel. V roku 2013 podpísali dve nové zmluvy. Jednu na 140 000 kovových dielov, druhú na 500 000, obe na ďalších 7 rokov. SBA zorganizovaním podujatia pomohla firme MIKOV sprostredkovať konkrétneho obchodného partnera, získať nové zákazky a preniknúť na český trh. Pre PHA Český Těšín sa stali strategickým partnerom. Kooperačné podujatia a podnikateľské misie sú profesionálne obchodné a technologické stretnutia firiem zamerané na bádanie, prieskum nových trhov a príležitostí, výmenu obchodných kontaktov a vznik nových obchodných a technologických partnerstiev. Sú určené pre firmy, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu za účelom prieniku na nové trhy a zvýšenia ich konkurencieschopnosti. SBA ponúka tieto služby v rámci siete Enterprise Europe Network.


I 45

Podnikateľská misia drevárskych firiem v Nemecku Vo februári 2015 v spolupráci s nemeckým partnerom Bayern Handwerk International zorganizovalo Enterprise Europe Network Slovakia misiu drevárskych firiem po nemeckých firmách. Misia bola spojená aj s návštevou veľtrhu BIOFACH v nemeckom Norimbergu a šancu zúčastniť sa jej využilo 11 podnikateľov. Prvá zástavka na dvojdňovej túre nemeckými firmami bola v Ostenhofene, vo firme Wolfsystem. Spoločnosť WOLF Group so 45 ročnými skúsenosťami je popredným partnerom stavieb v poľnohospodárstve, priemysle a obchodých stavbách. V posledných rokoch firma vyrába drevené domy na kľúč. Ďalšia zastávka bola v meste Aham, kde sídli rodinná firma so 105

ročnou tradíciou. Je to stolárska dielňa, v ktorej sa dedia skúsenosti po dedovi a otcovi. Firma vyrába luxusný nábytok pre predajne a obchodné domy po celej Európe. Nemecký organizátor zabezpečil podnikateľom aj večernú prehliadka mestom Regensburg, ktorého celé historické jadro je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na druhý deň sa misia presunula do Neumarktu, do rodinnej firmy Hammerbacher Gmbh - logistického centra, ktoré skladuje vyše 40 000 položiek a funguje na princípe katalógu - internetový obchod. Nábytok, ktorý predávajú, sa vyrába v dcérskej slovenskej spoločnosti v Pukanci. Na záver misie navštívili podnikatelia veľtrh HOLZ7. HANDWERK 2014. Veľtrh bol zameraný na drevo a remeslá, najmä

pre spracovateľov dreva, stolárov, tesárov. Slovenskí podnikatelia hodnotili podnikateľskú misiu veľmi pozitívne. Nemeckí výrobcovia ich inšpirovali aj tým, že im ukázali jednu z ciest, ako dedenie remesla môže dať firme pevné základy a možnosť ju zveľaďovať a rozvíjať nadobudnutými skúsenosťami. Najväčšiu pridanú hodnotu videli v šanci navštíviť firmy priamo v ich prevádzkach a vidieť ich prácu v praxi. www.een.sk


46 I PRAKTICKÉ INFO

Slovensko budú v Európskej cene za podporu podnikania reprezentovať Byrokratický nezmysel a Cyklokuriér Švihaj Šuhaj  Sedem slovenských projektov malo šancu zabojovať o účasť v európskom kole súťaže “Európska cena za podporu podnikania”. Vďaka národnému koordinátorovi projektu, Slovak Business Agency (SBA), ktorý organizoval súťaž šiesty krát, majú dva z nich šancu predstaviť svoj projekt v zahraničí. V novembri pocestujú do Luxemburgu reprezentovať Slovensko Byrokratický nezmysel a Zásobovanie centier miest nákladnými bicyklami.  Oľga Némethová

Termín na zaslanie projektov bol stanovený na 29. mája 2015. Slovenská komisia bola zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu. Porota vybrala do európskeho kola projekt Cyklokuriéra Švihaj Šuhaj, s.r.o a Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Prihlásené projekty: • Zásobovanie centier miest nákladnými bicyklami (Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. Bratislava) • Byrokratický nezmysel (Združenie mladých podnikateľov Slovenska) • Podnikanie v cestovnom ruchu (JA Slovensko, Bratislava) • Start-up kancelária (Univerzitný technologický inkubátor STU) • Projekt i.e. SMART (Magistrát Hlavné mesto SR Bratislava) • Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy (Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o.) • Iniciatíva na podporu začínajúcich podnikov a malých firiem v regióne Viedeň-Bratislava TwinEntrepreneurs (SBA, Bratislava) Európska odborná porota vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 19. novembra 2015 v Luxemburgu. V minulom roku sa do súťaže zapojilo 358 projektov z 31 krajín. Národné poroty nominovali do európskeho kola 58 projektov. Porota vybrala do európskeho kola projekt Cyklokuriéra Švihaj Šuhaj, s.r.o. - Zásobovanie centier miest nákladnými bicyklami a projekt Združenia mladých podnikateľov Slovenska - Byrokratický nezmysel.

Byrokratický nezmysel Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie zbytočne komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov a upozorniť na ne s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratickým nezmyslom je akékoľvek celoštátne alebo regionálne nariadenie, ktoré spĺňa niektorú z nasledovných podmienok: Legislatívne opatrenie, ktorého plnenie odporuje plneniu iného legislatívneho opatrenia Legislatívne opatrenie, ktorého splnenie je nereálne z nejakého dôvodu alebo pre určitú skupinu podnikateľov Nelogické, nezmyselné alebo duplicitné legislatívne opatrenie Výsledok takéhoto opatrenia sa na nič nevyužíva a teda je to zbytočná povinnosť Hlavným cieľom projektu Byrokratický nezmysel roka je snaha pomôcť vylepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Facebooková stránka projektu


I 47

Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. Zásobovanie centier miest nákladnými bicyklami Švihaj Šuhaj je cyklokuriérska spoločnosť, ktorá v sebe spája radosť z bicyklovania a profesionálne kuriérske služby pre Bratislavu a Košice. Vznikla v roku 2009, aby uspokojila dopyt po 100% ekologických kuriérskych službách v Bratislave. Ročne každý cyklokuriér ušetrí ovzdušie o cca 2400 kg CO2 v porovnaní s kuriérom na automobile.

Fotografie ilustrujúce zásobovanie pešej zóny výhradne automobilmi Firma sa snaží pôsobiť motivačne, prezentovať bicykle ako cestu k zdravému životnému štýlu. Doručuje expresné zásielky aj v tej najhustejšej premávke, v každom počasí a vždy s úsmevom. Keďže môže parkovať v podstate kdekoľvek a dopravné zápchy nie sú pre takúto dopravu postrachom, v centre mesta je jednoznačne najrýchlejšia.

Nový spôsob zásobovania nákladnými bicyklami Je ideálnym riešením pre zásobovanie prevádzok v pešej zóne (kargobajky prevezú až 250 kg, resp. objem plne naloženej europalety). Firma dbá na ochranu životného prostredia a ovzdušia oboch najväčších slovenských miest a v roku 2014 bola ocenená ako zelená firma Via Bona Slovakia. www.svihajsuhaj.sk


48 I KALENDÁR PODNIKATEĽA

10.8.

Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za júl 2015 Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za s júl 2015 Starobné dôchodkové sporenie • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za júl 2015 DO VÝPLATNÉHO TERMÍNU Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za júl 2015 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za júl 2015 DO 5 DNÍ PO VÝPLATNOM TERMÍNE Daň z príjmov • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za júl 2015 Sociálny fond • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za august 2015

17.8.

Daň z pridanej hodnoty • registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €


I 49

25.8.

Daň z pridanej hodnoty • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac júl 2015 • termín na podanie daňového priznania k DPH za júl 2015 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane • termín na podanie súhrnného výkazu za júl 2015 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) Spotrebné dane • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2015

31.7.

Daň z príjmov • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za august 2015 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €) Daň z motorových vozidiel • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za august 2015 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 € Prehľad za zamestnancov • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za júl 2015


50 I

JรšL 2015 Podnikanie vydรกva Slovak Business Agency

www.mesacnikpodnikanie.sk www.sbagency.sk

Podnikanie Júl 2015  
Podnikanie Júl 2015  

Podnikanie Júl 2015

Advertisement