Page 1

PODNIKANIE APRÍL/MÁJ 2015

TÉMA ČÍSLA PODNIKANIE V TURIZME

SERIÓZNOSŤ A POCTIVOSŤ V PODNIKANÍ SA VYPLÁCA ZMENY V POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKÝCH REGISTRAČNÝCH POKLADNÍ

MENTORING – EFEKTÍVNA FORMA VZDELÁVANIA MSP V CESTOVNOM RUCHU

Vydáva Slovak Business Agency

I 1

Podnikanie I Apríl/Máj 2015  
Podnikanie I Apríl/Máj 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Advertisement