Page 41

I 41

Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka Prihláste svoje produkty, technológie alebo služby do 8. ročníka Súťaže o cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2014. Prihlášky možno podávať do 10. apríla 2015.

inovačnej a energetickej agentúry, ktorá súťaž organizuje. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. mája 2015 v rámci 22. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Odborná porota vyberá najlepšie inovácie v troch kategóriách - výrobkové, technologické a inovácie služby (netechnologický proces). Do súťaže môžu právnické a fyzické osoby so sídlom na Slovensku prihlásiť taký produkt, proces alebo službu, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2014. Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie. V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.  Kompletne vyplnenú prihlášku  je potrebné zaslať najneskôr do 10. apríla 2015 na sutaz@siea. gov.sk a zároveň poštou na adresu Slovenskej

Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka” je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2007. Počas siedmich ročníkov podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy sa uchádzali  o ceny s 225 inovatívnymi projektmi. Podrobnejšie informácie

Profile for Národná agentúra pre rozvoj MSP

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Profile for nadsme
Advertisement