Page 30

30 I PRAKTICKÉ INFO

Rozhodli ste sa obchodovať s Čínou? Čo je dobré vedieť o nadväzovaní obchodných vzťahov

Čína patrí ku krajinám, ktoré vedú rebríčky množstva vyexportovaného tovaru. Väčšina produktov, ktoré nájdete na trhoch rôznych štátov, je vyrobených v Ázii, najmä v Číne. Hračky, oblečenie, mobily, doplnky, atď. Mnoho veľkých firiem, nevynímajúc Apple, si necháva vyrábať svoje produkty práve v Číne, nakoľko sú tam nízke výrobné náklady a náklady na pracovníkov. Prečo začať obchodovať s Čínou? Pretože v Číne je možné kúpiť všetko v akomkoľvek množstve, existujú tam vynikajúce ľudské kapacity, ktorých zdroje sú prakticky nevyčerpateľné. Majú však nedostatok nerastných surovín, po ktorých je dopyt a takisto majú intenzívny záujem o technológie. Čínski obchodníci sú seriózni partneri a obchod uzatvárajú na dlhú dobu, čo si však vyžaduje aj časovo náročné a opakované vzájomné rokovania. Čína je fantastická krajina, ktorej cieľom je expandovať a keďže Slovensko je integrálnou súčasťou Európy a členom EÚ, aj naša krajina je pre Čínu atraktívna. Osobné stretnutie je nenahraditeľné Bez osobného kontaktu na čínskom trhu neprerazíte. Osobné stretnutia sú podľa čínskych pravidiel základným predpokladom na

vybavenie čohokoľvek (ide však o beh na dlhé trate).

Na rokovania sa dostavte vždy presne

Ak sa dá, skúste pri vstupe na čínsky trh využiť služby subjektu, ktorý na území Číny už pôsobí. Subjekt, ktorý vás predstaví, preberá za vás aj zodpovednosť. Číňania radi obchodujú s niekým, koho poznajú. Obchod prostredníctvom internetu je risk. Firma môže byť fiktívna.

Rokovania sú v Číne spravidla dlhšie, ako býva zvykom v Európe. Číňania nemajú radi uponáhľanosť a nadmernú gestikuláciu, ktorú považujú za prejav slabosti. Za negatívnu vlastnosť považujú aj prejavy citov (napríklad zlosť alebo zúrivosť) a netrpezlivosť. Netreba strácať sebakontrolu a rozprávať príliš nahlas.

Pri stretnutí s čínskym potenciálnym partnerom sa usmievajte. Nemračte sa a nedvíhajte hlas. Neklaďte otázky, na ktoré by čínsky potenciálny partner musel odpovedať nie. Ak to bude potrebné, umožnite mu vycúvať z nepríjemných situácií, napr. ak vám navrhli niečo neprimerané alebo nemožné. Pre Číňanov nie je nič trápnejšie, ako „strata tváre“. Veľakrát si to vyžaduje veľkú dávku citlivosti a kľučkovania, býva to však kľúčom k úspešnému uzatváraniu zmlúv. Platí to aj opačne. Za nesmierne neslušné sa v Číne považuje, ak priamo poviete „nie“. Zvykne sa skôr hovoriť o rôznych možnostiach do budúcnosti; zároveň sa však pospomínajú rôzne prekážky, ktoré by sa mohli vyskytnúť a zabrániť realizácii nápadu. Vždy si určite komunikačný jazyk. Z dôvodu predchádzania nepríjemných situácií aj pri príprave samotných zmlúv a dohôd.

Za absolútne neseriózne sa na prezentáciách považuje rozprávanie vtipov. Lepší dojem o firme vyvoláte presnými informáciami a znalosťou veci. Pomôžu články v tlači týkajúce sa firmy, výrobkov, prípadne udelených ocenení a podobne. Firmu prezentujte profesionálne. Pri predstavovaní vlastných aktivít použite najmodernejšie počítačové technológie. Číňania majú radi obrázky, videá. Pre katalógy nie je štandardom vyobrazenie produktov a cien (čo je typické pre európsky trh). Použite obrázky, certifikáty či popis osobností vo firme. Katalógy majte pripravené v čínštine. Vizitky sa v Číne považujú za zvlášť cenné Na čínskych vizitkách sa ako prvé uvádza priezvisko, po ňom krstné meno. Anglická verzia na druhej strane vizitky má mená v zvyčajnom poradí.

Profile for Národná agentúra pre rozvoj MSP

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Profile for nadsme
Advertisement