Page 3

BIZ TIP I 3

Predaj tovaru nakúpeného v zahraničí iba na pokladničný blok Nakúpite v krajinách EÚ tovar za účelom predaja. V zahraničí zaplatíte sumu za tovar aj s miestnou daňou. V rukách máte iba pokladničný blok. Môžete takýto tovar predávať na Slovensku aj keď nemáte faktúru? Ste povinný zaplatiť daň aj na Slovensku? Nuž pokiaľ nie ste platiteľ dane z pridanej hodnoty zaregistrovaný v SR, tak vám ako doklad

preukazujúci nákup tovaru postačí daňový doklad o nákupe v zahraničí. Takýto doklad môže byť aj blok o úhrade za tovar v hotovosti. Pokiaľ nakúpite tovar v zahraničí v cene vrátane platnej sadzby dane z pridanej hodnoty, táto cena je pre vás vstupnou cenou pre kalkuláciu vašej predajnej ceny. Nie je potrebné takýto nákup uvádzať v daňovom

priznaní ani platiť daň z pridanej hodnoty platnú v SR. Iná situácia by bola v prípade, ak by ste boli registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. V tomto prípade ste povinný nadobudnutie tovaru v zahraničí uviesť v daňovom priznaní a urobiť tzv. samozdanenie.

Profile for Národná agentúra pre rozvoj MSP

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Profile for nadsme
Advertisement