Page 1

PODNIKANIE FEBRUÁR 2015

TÉMA ČÍSLA MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA 2014

MARIANNA SLIVKOVÁ

Vydáva Slovak Business Agency

I 1


2 I

Obsah Február 2015

18 5 dôležitých krokov pred tým, než začnete s exportom 8 Podnikateľka Slovenska 2014 rozsvecuje miesta, kde bežné osvetlenie končí 14 Dodávajú výrobky priamo do obchodu v Buckinghamskom paláci 20 Kúpna zmluva v zahraničnom obchode 22 Import a export v medzinárodnom obchode 24 Medzinárodný obchod z pohľadu dane z  pridanej hodnoty 26 Rozhodli ste sa obchodovať s Čínou? Čo je dobré vedieť o nadväzovaní obchodných vzťahov 36 Kde hľadať pomoc pri orientácii na zahraničnom trhu? Elektronický časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou I ročník 9 I Vydáva Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, heslo: “podnikanie” I KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09, fax: +421-2-50 24 45 01, podnikanie@sbagency.sk I www.sbagency.sk I www.msponline.sk I www.podnikatelkaslovenska.sk I www.ambasadorka.sk I ŠÉFREDAKTORKA: Jana Katreniaková I GRAFICKÁ ÚPRAVA: Vladimír Miškovský I príjem inzercie: podniakanie@sbagency.sk I SBA vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku I Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa I SBA © 2015


BIZ TIP I 3

Predaj tovaru nakúpeného v zahraničí iba na pokladničný blok Nakúpite v krajinách EÚ tovar za účelom predaja. V zahraničí zaplatíte sumu za tovar aj s miestnou daňou. V rukách máte iba pokladničný blok. Môžete takýto tovar predávať na Slovensku aj keď nemáte faktúru? Ste povinný zaplatiť daň aj na Slovensku? Nuž pokiaľ nie ste platiteľ dane z pridanej hodnoty zaregistrovaný v SR, tak vám ako doklad

preukazujúci nákup tovaru postačí daňový doklad o nákupe v zahraničí. Takýto doklad môže byť aj blok o úhrade za tovar v hotovosti. Pokiaľ nakúpite tovar v zahraničí v cene vrátane platnej sadzby dane z pridanej hodnoty, táto cena je pre vás vstupnou cenou pre kalkuláciu vašej predajnej ceny. Nie je potrebné takýto nákup uvádzať v daňovom

priznaní ani platiť daň z pridanej hodnoty platnú v SR. Iná situácia by bola v prípade, ak by ste boli registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. V tomto prípade ste povinný nadobudnutie tovaru v zahraničí uviesť v daňovom priznaní a urobiť tzv. samozdanenie.


4 I

“Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je chudobný podnik.” Henry Ford


6 I

SOCIÁLNA POISTOVŇA

Väčšina živnostníkov stále platí minimálne poistné – v budúcnosti im hrozia nižšie dávky V kategórii živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb Sociálna poisťovňa aj minulý rok zaznamenala pokračujúci trend platenia čo najnižšieho poistného. Podľa údajov z registra evidovala Sociálna poisťovňa v decembri 2014 spolu 224 758 živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb. Väčšina z nich si platila sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu – priemerný počet SZČO, ktorí odviedli v roku 2014 poistné na starobné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu bol 156 018 . Naopak, z maximálneho

vymeriavacieho základu odvádzalo poistné v priemere iba 409 živnostníkov a zvyšok – 37 679 – platilo poistné v rozmedzí medzi

poistné na sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa však opakovane upozorňuje túto kategóriu poistencov, že platiť poistné sa im oplatí. Odvádzanie minimálnych odvodov sa im totiž v budúcnosti prejaví nielen na nižších sumách nemocenských dávok, ale aj na minimálnom dôchodku.

minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom podľa príjmov z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. V praxi živnostníci priznávajú, že si „optimalizujú“ svoje príjmy práve pre to, aby odvádzali čo najnižšie

Upozornenie pre SZČO-dôchodcov, ktorí dostali oznámenie o zmene vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie od 1. januára 2015 zaslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých sa uvedená zmena výšky vymeriavacieho základu týka, oznámenie o zmene výšky ich vymeriavacieho základu. V tejto súvislosti sme SZČO oznámili sumu vymeriavacieho základu na platenie poistného a výšku poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity plynúcu z novej sumy vymeriavacieho základu. V zaslanej informácii bola uvedená všeobecná celková výška poistného vyplývajúca z jej vymeriavacieho základu (minimálneho alebo maximálneho).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že pokiaľ ide o SZČO – dôchodcu, naďalej platí jeho oslobodenie od platenia poistného na invalidné poistenie. Poistné na invalidné poistenie neplatí tá SZČO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek. Suma poistného týchto SZČO z nového minimálneho vymeriavacieho základu (t. j. zo sumy 412,00 eur) po znížení poistného na invalidné poistenie je 111,85 eur. Suma poistného SZČO z nového maximálneho vymeriavacieho základu (t. j. zo sumy 4 120,00 eur) po znížení poistného na invalidné poistenie je 1 118,58 eur.

SZČO, ktorá neplatí poistné na invalidné poistenie a od januára 2015 je jej vymeriavací základ v rozpätí od 4 025,01 eur do 4 119,99 eur zníži oznámenú sumu poistného o poistné na invalidné poistenie, ktoré je v sadzbe 6 % z jej nového (skutočného) vymeriavacieho základu.


I 7

SP upozorňuje zamestnávateľov na správny postup pri oprave chýb v Registračnom liste FO Zamestnávateľ je povinný prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a to elektronicky, prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne. V prípade uvedenia nesprávnych údajov je pre zamestnávateľa potrebné poznať správny postup pri oprave chybne vyplneného Registračného listu FO (RL FO) – prihláška alebo RL FO – odhláška zamestnanca. Ak zamestnávateľ zistí, že na Registračnom liste FO – prihláška uviedol napr. nesprávny typ zamestnanca alebo nesprávny

dátum vzniku poistenia zamestnanca, pričom tento zamestnanec u neho ešte pracuje (teda neodhlásil ho medzičasom z poistenia a ešte neposlal odhlášku), zašle elektronicky RL FO – zrušenie prihlásenia a následne zašle RL FO – prihláška so správnymi údajmi. Ak však uvedie nesprávne údaje na RL FO – odhláška zamestnanca, je potrebné, aby kontaktoval priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, pretože RL FO – odhláška nie je možné opraviť elektronicky. Rovnako je potrebné priamo kontaktovať pobočku aj v prípade, ak na chybné údaje (či už v RL FO – prihláška, RL FO – odhláška alebo

RL FO – prerušenie) príde až po tom, čo už zamestnanca odhlásil. V takom prípade zamestnávateľ písomne požiada pobočku o opravu údajov týkajúcich sa zániku poistného vzťahu zamestnanca (storno odhlášky). Ak je nesprávny údaj uvedený v RL FO – prihláška, po otvorení poistného vzťahu pobočkou zašle elektronicky RL FO – zrušenie prihlásenia a následne zašle RL FO – prihláška ako aj RL FO – odhláška so správnymi údajmi.

Zdroj: www.socpoist.sk


8 I SBA

Podnikateľka Slovenska 2014 rozsvecuje miesta, kde bežné osvetlenie končí Podnikateľský príbeh absolútnej víťazky súťaže Podnikateľka Slovenska 2014, Marianny Slivkovej (LEDeco solution, s.r.o.), sa začal pred štyrmi rokmi. Spolu s bratom sa rozhodli vniesť fantáziu a kvalitu do fádneho spôsobu osvetlenia. „Dokážeme osvetliť také miesta, kde konvenčné osvetlenie končí,“ hovorí Marianna. „Mokré prostredie, horúce sauny, nenápadné a inteligentné podsvietenie nábytkov, či iné ťažko prístupné prvky v priestore. Vieme vyrobiť veľkolepé lustre, ktoré dýchajú originalitou a inovatívnosťou a sú navyše nízkoenergetické.“


Sympatická podnikateľka si myslí, že recept na úspech neexistuje. Jej sa však vyplatilo veľké sebazaprenie, vysoká dávka kreativity, chuť plánovať a tvrdá pracovná disciplína. “Ak chcete uspieť, musíte byť schopní obetovať kus svojho voľného času, pretože odchodom zamestnancov z práce váš deň ešte len začína,” dodáva. Motýliky od úspešnej živnostníčky Kategóriu Úspešná živnostníčka vyhrala Katarína Blaško Švecová, ktorá sa venuje výrobe a predaju pánskych a dámskych doplnkov pod značkou šVecičky. Prostredníctvom predaja cez internet nie sú jej výrobky obmedzené len pre slovenský trh a dostanú sa aj do zahraničia. Najväčší úspech majú jej pánske motýliky. Všetko vyrába

na zákazku, niekedy dokonca i na mieru podľa špeciálneho zadania zákazníka. Začínajúca podnikateľka začínala výrobou mydiel Najlepšou Začínajúcou podnikateľkou sa stala Bianka Bodnárová s firmou Aenea, s.r.o., ktorá spolu so sestrou Ritou vyrába prírodnú a organickú kozmetiku. Začínali výrobou mydiel, ale v krátkom čase vytvorili a uviedli na trh desiatky iných výrobkov. Výroba prírodnej kozmetiky nie je pre nich len výrobou výrobku. Je to aj ich životný štýl. O súťaži Slovak Business Agency predstavila verejnosti 29. januára 2015 najlepšie slovenské podnikateľky

pre rok 2014. „Ženský potenciál v podnikateľskej sfére je ešte nedocenený. Napriek tomu podniky založené ženami rapídne pribúdajú a čo je hlavné, darí sa im. Mnohým však chýbajú ostré lakte a nemajú potrebu medializovať svoje úspechy či dať o sebe vedieť. My sa snažíme tento stav zmeniť a preto sme už po 15. krát usporiadali súťaž Podnikateľka Slovenska,“ spomenul vo svojom príhovore Branislav Šafárik, generálny riaditeľ SBA. Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu vlády SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu, Platformy žien Slovenska, Slovenskej Sporiteľne, spoločnosti MAFRA Slovakia a Star Production, SBA a víťazka predchádzajúceho ročníka súťaže.

Výsledky 15. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska 2014:

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

PS

Kategória ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA 1. miesto: Bianka BODNÁROVÁ, Aenea s.r.o., Veľké Kapušany – výroba, predaj, distribúcia ručne robenej prírodnej a organickej kozmetiky 2. miesto:     Zuzana CECHOVÁ, Cechtrade s.r.o., Žilina – poskytovanie zasielateľských služieb v cestnej nákladnej doprave 3. miesto:     Andrea KOVÁČOVÁ, WOPPA s.r.o, Bratislava – odborné poradenské služby pre záujemcov o zamestnanie Kategória ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA 1. miesto     Katarína BLAŠKO ŠVECOVÁ, www.motyliky.sk, Bratislava – odevná výroba a predaj – pánske motýliky, traky a dámske klobúky 2. miesto     Alexandra KLAČKOVÁ, www.renovujem.sk, Ružomberok – renovácia nábytku 3. miesto     Emília FOJTÍKOVÁ, www.strojovevysivanie-sk.sk, Lazy pod Makytou – strojové vyšívanie Kategória VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA 1. miesto:     Marianna SLIVKOVÁ, LEDeco solution, s.r.o., Banská Bystrica – výroba, predaj a distribúcia atypického osvetlenia na báze LED technológie a optických vlákien 2. miesto:     Hanna BITALOVÁ, Kachliarstvo a krby s.r.o., Bratislava – výroba a rekonštrukcia a predaj kachľových pecí a krbov, vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy v tejto oblasti 3. miesto:     Zuzana BOŠANSKÁ, ProZeta s.r.o. -  Bratislava – hotelierske a reštauračné služby Podnikateľka Slovenska 2014 Marianna SLIVKOVÁ, LEDeco solution, s.r.o. Víťazka si odniesla osobný automobil Hyundai Motor Slovakia i20 novej generácie. Generálnymi partnermi súťaže boli Slovenská sporiteľňa, Hyundai Motor Slovakia. Hlavnými partnermi súťaže boli spoločnosti Metlife, O2 a Sheron. Viac informácií: www.podnikatelkaslovenska.sk, www.facebook.com/podnikatelka


Začínajúca Podnikateľka 2. miesto: Zuzana Cechová, Cechtrade

Minister Hospodárstva SR, Pavol Pavlis Vynikajúca Podnikateľka 2. miesto: Hana Bitalová a Hana Varošiová, Metlife

Podnikateľka Slovenska 2014 a Podnikateľka Slovenska 2013

ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA 3. miesto: Emília Fojtíková www.strojovevysivanie-sk.sk

Hudobná skupina Swing Stars


Začínajúca Podnikateľka 1. miesto: Bianka Bodnárová, Aenea s.r.o.

Úspešná živnostníčka 2. miesto: Alexandra Klačková, renovujem.sk

Úspešná živnostníčka 3. miesto: Andrea Kováčová, WOPPA s.r.o.

Úspešná živnostníčka 1. miesto: Katarína Blaško Švecová, motyliky.sk


Elvíra Chadimová, Top Centrum Podnikateliek a Ivana Čandová, Podnikateľka Slovenska 2013

Katarína Blaško Švecová Zástupkyňe sponzora Sheron

Mária Reháková, STAR Production Alex Štefuca

Vynikajúca Podnikateľka 3. miesto: Zuzana Bošanská, Prozeta a Ján Oravec, ZPS

Elvíra Chadimová a Emília Fojtíková


Petra Jamrichová, Mafra Slovakia a Alexandra Klačková, renovujem.sk

Martin Krekáč, Plaftorma žien Slovenska a Andrea Kováčová, WOPPA s.r.o. René Parák, O2 a Zuzana Cechová, Cechtrade

Branislav Šafárik, Slovak Business Agency

Pavoľ Čelko, Slovenská Sporitelňa a Marianna Slivková

Zástupcovia sponzora Metlife


Mariana Slivkovรก, LEDeco Solutions a Martin Saitz, Hyundai Motor Slovakia


18 I ROZHOVOR

Dodávajú výrobky priamo do obchodu v Buckinghamskom paláci Výrobné družstvo Kovotvar vyrába už viac ako pol storočia pozinkovaný tovar, ktorý dnes vyváža do mnohých krajín. Ich výrobky sa dokonca predávajú v jednom z najluxusnejších obchodov princa Charlesa v Londýne. Čo je za úspechom malého podniku z Kútov sme sa opýtali Marcely Tokošovej, výkonnej riaditeľky Kovotvaru.


I 19

Čo vás priviedlo k tejto práci? V prvom rade celkom určite zhoda okolností. V druhom rade odhodlanie, vnútorné presvedčenie a kus zodpovednosti pre zotrvanie firmy.

trhu ľahko prísť. Preto je dôležitá a nevyhnutná takmer denná starostlivosť obchodného oddelenia o zákazníkov v daných krajinách. Tiež je potrebné sledovanie prípadných zmien ich legislatív.

Ako sa pracuje s prevažne mužským kolektívom? Výborne ☺ Ale nie, muži sú naozaj iní ako ženy, v tom, čo robia, to je fakt. Spoluprácu muža so ženou a opačne práve preto vnímam pozitívne, nakoľko je potrebné, aby sa postupy a spôsoby riešenia problémov dopĺňali všetkými smermi a boli obohatené o všetky zručnosti, nielen tie ženské, alebo mužské. Myslím si, že najlepšie a najvýkonnejšie tímy sú práve tie zmiešané.

Ste najväčším vývozcom kalových košov do Nemecka. Akým spôsobom sa dostávate k takýmto zákazkám? Je ťažké presvedčiť zahraničné firmy, aby s vami obchodovali? Dôležité je zase mať excelentné styky a kontakty v danej krajine. Ak hovorím excelentné, tak to tak aj naozaj myslím. Nepomôže vám, že máte známeho. Bohužiaľ, pravda je taká, že nemecký partner uprednostní často a rád práve zasa iba nemeckého partnera. Jednoducho s dodávateľom zo Slovenska prehodí iba pár slov, no obchod urobí s Nemcom.

Ako sa neveľká slovenská firma z Kútov dostane k predaju svojho tovaru v sídle anglickej kráľovskej rodiny? Dobrou obchodnou taktikou? :-) Viac nám teda neprezradíte? Je to obchodné tajomstvo? Pokiaľ ide o firemné tajomstvo, tak áno, je to tajomstvom. Exportujete do mnohých krajín EU, Ameriky, Austrálie i Japonska. Ako si hľadáte nové trhy? Na ktorý trh bolo ťažšie sa dostať: japonský, austrálsky alebo americký? Každý trh, dokonca i ten európsky, je špecifický svojimi požiadavkami a nevyhnutnosťami. Nehovorila by som ani o tom, aké je ťažké dostať sa na spomínané trhy. Skôr ťažšie a namáhavejšie je udržať sa na nich. Každý trh sa vyznačuje určitými pravidlami a ak sa s nimi dodávateľ z malej krajiny Európy nestotožní a nesnaží sa im maximálne prispôsobiť, môže o pozíciu na

Cestujete za obchodnými partnermi, alebo robíte obchody cez telefón/email? Je nevyhnutné, aby sa dodávateľ minimálne raz ročne, lepšie je ale častejšie, videl a stretol so svojimi zákazníkmi. Ten kto sedí v kancelárii, väčšinou žiadny biznis neurobí. Ako jediní máte patent na húkačky na vlaky a lode. Kedy ste ich začali vyrábať a kto patent vymyslel? Zatiaľ stále čakáme na potvrdenie patentu. No už nejaký ten čas máme podaný návrh na Ústave duševného priemyselného vlastníctva o zaradenie a získanie patentu pre spomínané výrobky, ktoré vyrába Kovotvar už takmer 30 rokov. Družstvo Kovotvar funguje už viac ako pol storočia. Prežilo komunizmus, jeho pád i svetovú hospodársku krízu. Aké

podmienky má vytvorené na podnikanie na Slovensku teraz? Ako vám ide obchod a čo vás najviac brzdí v rozvoji? Máte pravdu. Kovotvar prežil už všelijakú dobu a zabehnuté režimy. A preto by bola škoda, keby v roku 2010 Kovotvar zanikol tak, ako mu to všetci predpovedali a jeho reštrukturálni veritelia, v tej dobe, možno i priali. Čo nás brzdí v súčasnom rozvoji, prípadne čo nám určite neuľahčuje podmienky podnikania? Tak asi mi dá za pravdu viacero aktuálnych podnikateľov, že je to dnes nastavený a platný Obchodný zákonník spolu so Zákonníkom práce. Že je ťažké sa prispôsobovať neustále sa meniacim legislatívnym zmenám, či už u nás alebo v Nemecku. Je ťažké zrazu inak odpisovať nehnuteľnosti a tváriť sa, že je všetko po starom, s ťažkým srdcom odvádzate dane, ktoré sú najvyššie spomedzi susedných krajín v Európe. A hlavne, ak podnikáte v krajine, kde vymožiteľnosť práva je v tak minimálnej miere, že si ju skoro ani nevšimnete. K tomu je tu neustály problém s pracovnou silou. Každý poukazuje na to, akú veľkú nezamestnanosť SR dosahuje, no nikto už nehlási fakt, že ľudia pracovať nechcú. Poviem úprimne, za mesiac hľadáme v priemere 4-5 pracovníkov na rôzne pozície. Dokonca i TH pracovníkov máme v ponuke. Úspešnosť, že nový pracovník zotrvá v pracovnom procese, je 20%. Jednoducho do práce prestanú chodiť, s tým, že radšej budú v evidencii na úrade práce.


20 I

Pokiaľ ide o obchod samotný, myslím, že sa dá v dnešnej dobe celkom pekne expandovať, no ako som už povedala, je potrebné sa venovať kvalite výroby, zákazníkom, marketingu, a hlavne výrobe samotnej. Aké máte plány do budúcna? Keďže Kovotvar je už vlastne v starobnom dôchodku, tak by som mala mať plán udržať ho v spokojnej línii pri zachovaní určitej výšky

štandardu ročného obratu. No keďže by som bola radšej expanzii, tak zaiste chceme inovovať ako strojové parky, tak aj výrobné priestory. Tiež by som bola spokojnejšia, keby som rok 2015 mohla bilancovať ako rok s nárastom tržieb o nejaký ten milión viac v porovnaní s dneškom. Každopádne uvidíme, čo prinesie čas a okolnosti. www.kovotvarvd.sk


I 21


22 I TÉMA

5 dôležitých krokov pred tým, než začnete s exportom Možnosť dosahovať vyššie zisky, rozšírenie zákazníckej základne, zníženie závislosti na domácom trhu, možnosť konkurovať zahraničným firmám a brániť sa tým zahraničnej konkurencii aj na domácom trhu, výhodné podmienky investovania v hostiteľskej krajine. To sú hlavné dôvody, prečo sa firmy rozhodnú pre export.

Vstup na zahraničné trhy však môže byť finančne a časovo náročný. Donúti vás robiť strategické rozhodnutia, ktoré zásadne ovplyvnia rozvoj firmy. Preverte si, či dokážete zvládnuť expanziu na nové trhy. Pripravte sa analýzou Pre začiatok si definujte exportný zámer a navrhnite marketingové aktivity v zahraničí. Dôležité je taktiež poznať dobre svoj produkt a jeho marketingové prednosti. Porovnanie ceny s konkurenciou nemusí byť vždy rozhodujúce. Rozhodujúcim faktorom môže byť kvalita, flexibilita dizajnu podľa

teritoriálnych požiadaviek, servis na mieste a pod.

Rozhodnite sa, kam chcete exportovať

Ďalej zhodnoťte, či máte na export dostatok ľudských zdrojov, t.j. kvalifikovaných pracovníkov, jazykové zručnosti, znalosti právnych predpisov v medzinárodnom obchode, dokladov. Berte do úvahy aj flexibilitu výrobných kapacít (čas, množstvo podľa požiadaviek nových odberateľov).   V prípade, že disponujete dostatočnými kapacitami a skúsenosťami, nasleduje príprava potrebnej dokumentácie pre export, príprava marketingového plánu a samotnej exportnej ponuky.

V tomto kroku si môžete spraviť teritoriálny a komoditný výskum. Teritoriálny výskum - náplňou tohto výskumu je získavanie všeobecných informácií o trhoch, makroekonomických ukazovateľoch krajín, daňových systémoch, colných podmienkach, technických normách a predpisoch o ochrane spotrebiteľa, či existencii významných podporných inštitúcií v daných krajinách. Komoditný výskum – spravte si prieskum potrieb trhu,


I 23

spotrebiteľov, konkurencie, cien, obchodných metód a zvyklostí na danom trhu. Vymedzíte si tak hlavných konkurentov a zákazníkov, požiadavky na tovar, aké sú ceny konkurencie a pod. Komoditný výskum je dlhodobejší proces a vlastne ho robíte počas celého pôsobenia vašej firmy na zahraničnom trhu. Spravte produktu reklamu Rozsah reklamnej kampane súvisí s tým, v akom štádiu životného cyklu je momentálne produkt určený na export. Pre úplnú novinku na trhu sa vyplatí nákladnejšia reklama. Pri príprave propagácie nezabudnite na: • Charakter vášho produktu a z toho vyplývajúci charakter cieľových zákazníkov • Technické a ekonomické parametre v porovnaní s hlavnou konkurenciou na trhu • Predajné metódy obvyklé na danom zahraničnom trhu • Ceny a obvyklý proces ich tvorby na trhu • Dodacie a platobné podmienky • Úžitkové vlastnosti produktu • Platnú legislatívu usmerňujúcu podmienky reklamy na danom trhu V prípade, že vo svojich prípravách dôjdete do tejto fázy realizácie exportu, je nutné spracovať exportný plán. Definujte v ňom všetky riziká

a výhody plánovaného vstupu na zahraničný trh. Takýto plán vám pomôže pri komunikácii s bankou v prípade vybavovania úveru. Počítajte s prekážkami Vyšpecifikujte si prekážky, ktoré krajina importéra môže vytvárať pre obmedzenie alebo dokonca zamedzenie vstupu vybraného tovaru na svoj trh, aby chránila domácich výrobcov pred zahraničnou konkurenciou. Tarifné prekážky Clo - navštívte stránku príslušného colného úradu krajiny, do ktorej export smeruje a zistite prípadné špecifiká v colnej procedúre. Netarifné prekážky • Intervencie štátu v krajine určenia, zvýhodňujúce domácich výrobcov ako sú napr. dotácie domácim výrobcom, technické normy a štandardy, požiadavky na balenie, dovozné licencie, množstevné obmedzenia dovozu, inšpekčné prehliadky tovaru pred jeho odoslaním, pravidlá pre určenie pôvodu tovaru. • Rôzne poplatky z dovozu (špeciálne poplatky z dovozu, tzv. štatistické dovozné dane, prístavné poplatky, zloženie depozitu, atď.) Za netarifné prekážky dovozu je možné pokladať aj neodôvodnené požiadavky na predloženie

zdravotných certifikátov pri tovare rastlinného a živočíšneho pôvodu. Preverte si partnerov Vyhľadávajte spoločnosti s dobrou povesťou a bonitou, bez finančných problémov, ktoré sú zamerané na exportovanú komoditu. Ak si charakter produktu vyžaduje distribučnú sieť, je dobré ak potenciálny partner ma vlastnú sieť. Pokúste sa s partnerom vytvoriť komplexný vzájomný vzťah, t.j. napr. pri dodávke strojárskych výrobkov dohodnúť aj servis a školenia. Partner na zahraničnom trhu môže byť s vami v rôznom právnom vzťahu. Môže to byť: • agent - sprostredkovateľ obchodu, ktorý jedná na cudzí účet a pod cudzím menom. Odmenou za prácu agenta je provízia, ktorá je vopred dohodnutá v percentách z dosiahnutej ceny. • distribútor - nakupuje tovar od výrobcu alebo exportéra na vlastný účet a ďalej ho predáva na zahraničných trhoch. Jeho odmenou je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. www.een.sk


24 I TÉMA

Kúpna zmluva v zahraničnom obchode Nezanedbateľnou otázkou pri príprave kúpnej zmluvy je aj otázka použitého jazyka. Kúpna zmluva v zahraničnom obchode je vyjadrenie vôle dvoch (ale i viac) subjektov realizovať predaj a kúpu tovaru. Medzi zúčastnenými stranami, ktoré túto zmluvu uzatvárajú zakladá právny vzťah – predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Kúpnu zmluvu sa odporúča uzavrieť v písomnej forme. Zástupcovia zúčastnených firiem na rokovaní musia vzájomne vedieť o tom, že ich partner je oprávnený za svoju firmu takýto záväzok urobiť. Toto je potrebné dokladovať výpisom z obchodného registra. Pre krajiny Európskej únie je podnikateľský register dostupný na: www.ebr.org Nezanedbateľnou otázkou pri príprave kúpnej zmluvy je aj otázka použitého jazyka pri písomnej forme zmluvy. V praxi sa používa „neutrálny“ jazyk, ktorému zúčastnené strany rozumejú (napr. angličtina), alebo sa vypracováva dvojjazyčná verzia zmluvy, pričom sa zúčastnené strany dohodnú na tom, ktorá z oboch verzií je rozhodujúca pri riešení sporov.

(z pravidla viacero dodávateľov naraz) k zaslaniu ponuky. Predbežný dopyt môže byť vo forme žiadosti o zaslanie katalógu a ďalších informácií (prevažne technického charakteru) o výrobku. Cieľom je získanie informácií o cene, kvalite, technických parametroch a možnostiach výrobku, platobných podmienkach, dodacej lehote atď. Dopytujúca firma neoslovuje v tomto prípade konkrétne firmy, ale prostredníctvom celosvetovo známych informačných kanálov svoju požiadavku zverejní a čaká na odozvu od potenciálnych dodávateľov.

fáze prípravy exportnej ponuky je jedným zo základných krokov stanovenie vlastnej hodnovernej exportnej ceny výrobku tak, aby bola zisková a zároveň na vybranom trhu reálna a konkurencieschopná. Je dôležité pri kalkulácii predajnej ceny uvažovať o nákladových položkách spojených s uzatvorením a realizáciou medzinárodného kontraktu. Štruktúra obchodnej zmluvy  • •

Ponuka V momente, keď zahraničný importér reaguje na ponuku, je potrebné mu zaslať ponuku upresňujúcu podmienky predaja. V praxi sa v tejto fáze väčšina firiem spolieha na spoluprácu s dopravcom s ohľadom na kalkuláciu ceny ponúkaného tovaru.

Skôr ako dôjde k rokovaniu o kúpnej zmluve a jej podpisu, predchádza jej niekoľko veľmi dôležitých krokov. Jedným z nich je dopyt.

Pokiaľ po ponuke nenasleduje obvykle objednávka, alebo návrh na ďalšie prerokovanie podmienok príp. kontraktu, spýtajte sa, či je možné získať záväznú objednávku zmenou ponúkaných podmienok. Ak je ponuka v stanovenom termíne prijatá bez odchýlok, má sa za to, že medzi oboma stranami došlo k zjednaniu platnej kúpnej zmluvy.

Dopyt

Stanovenie kúpnej ceny

Dopytom vyzýva záujemca o tovar potenciálneho dodávateľa tovaru

Cena tovaru patrí k podstatným náležitostiam kúpnej zmluvy. Vo

• • • •

• • • • • •

meno a adresa dodávateľa, meno a adresa kupujúceho úplný popis dodávaného tovaru, vrátane popisu balení, čísla z colného sadzobníka, uvedenie rozmerov, hmotnosti a pod. cena vrátane zliav, platobné podmienky, spôsob platby použitá mena pri predaji a pri platbe dodacie podmienky vrátane predpokladaného termínu dodania alebo odoslania vymedzenie vlastníctva k tovaru – kedy a kde vlastnícke práva prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho spôsob dopravy zodpovednosť a doprava, poistenie, bankové poplatky bankové a iné záruky dokumentácia požadovaná kupujúcim platné právo v prípade sporov arbitrážne konanie ako alternatíva k súdnemu riešeniu sporov

Jednou z dôležitých súčasti kúpnej zmluvy je zjednanie miesta


I 25

dodania, t.j. kedy a kde prechádzajú vlastnícke práva k tovaru z predávajúceho na kupujúceho. Aby sa predišlo problémom, ktoré môžu vzniknúť, používa sa pri kúpnej zmluve odkaz na niektorú z doložiek INCOTERMS (dodacie podmienky pre medzinárodný obchod). Prehľadne je úprava INCOTERMS 2000 vysvetlená na stránkach International Business Training.

Dôležité dokumenty v zahraničnom obchode V prvom rade ide o dokumenty, ktoré priamo súvisia s dohodnutou dodávkou tovaru. Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené, ktorá zo zmluvných strán je povinná tieto doklady obstarať, platia ustanovenia INCOTERMS. Jedná sa o: Obchodné dokumenty, t.j. obchodná faktúra Pre kupujúceho je to platobný doklad. Svojím obsahom má zodpovedať kúpnej zmluve. Základné náležitosti obsiahnuté vo faktúre sú: poradové číslo faktúry, dátum vystavenia, dátum splatnosti, presné označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa peňažného ústavu predávajúceho vrátane čísla jeho účtu, cena za jednotku tovaru a cena celkom vždy s uvedením meny. Colné dokumenty Preukazujú pôvod, množstvo a cenu tovaru. Colné orgány krajiny dovozu spravidla požadujú minimálne tieto dokumenty: jednotný colný doklad (colné prehlásenie), osvedčenie pôvodu tovaru, ďalšie doklady ako napr. colnú faktúru. Platobné a úverové doklady Majú súvislosť s financovaním obchodných prípadov, platením a zaisťovaním rizík. Ide o celú škálu dokladov, ktoré nadväzujú napr. na zjednané platobné podmienky, na zapojenie bánk do financovania obchodu a pod. (šeky, zmenky a bankové záruky).

Poisťovacie doklady Častým prípadom poistenia v zahraničnom obchode je poistenie tovaru pri jeho preprave. Hlavným dokladom v tejto skupine dokumentov je poistka potvrdzujúca uzatvorenie poistnej zmluvy. Prepravné doklady Majú dispozičnú úlohu (kto v danom okamihu má k tovaru dispozičné právo) a úlohu riadne dopraviť tovar na určené miesto a sprevádzať tovar po celom úseku prepravy, ktorú exportér platil. Patria sem: námorný, letecký a železničný nákladný list, nákladný list CMR, poštovné potvrdenie. Vzory týchto dokladov nájdete na internetovom exportnom portáli spoločnosti Unz & Co. www.een.sk


26 I LEGISLATÍVA

Import a export v medzinárodnom obchode Medzinárodný obchod predstavuje cezhraničnú výmenu tovarov, služieb a kapitálu medzi rôznymi národnými ekonomickými subjektmi. Prínos medzinárodného obchodu nepochybne nie je potrebné nejako bližšie ozrejmovať; umožňuje predovšetkým rozšíriť sortiment spotreby o statky, ktoré v danej krajine z rôznych dôvodov nie je možné vyprodukovať (prípadne vyprodukovať v množstve, ktoré uspokojí dopyt po nich). Vstupom Slovenska do EÚ sme sa stali súčasťou spoločného trhu bez vnútorných daňových a colných hraníc medzi členskými štátmi, v rámci ktorého sa, okrem iného, realizuje voľný pohyb tovarov a služieb. Aj z uvedeného dôvodu sa uplatní odlišný režim v prípade dovozu a vývozu uskutočňovaného v rámci EÚ a pri dovoze a vývoze z/do tretích, nečlenských, krajín. V článku priblížime niektoré inštitúty spojené s medzinárodným obchodom všeobecne, ako aj určité špecifiká vyplývajúce z importu a exportu uskutočňovaného v podmienkach členských a nečlenských štátov EÚ. Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode Subjekty si v medzinárodnom obchode štandardne upravujú vzájomné práva a povinnosti prostredníctvom zmlúv. Nakoľko ide o právne vzťahy medzi tuzemcom a cudzozemcom, situácia sa komplikuje pre odchýlky v právnych predpisoch a obchodných zvyklostiach jednotlivých krajín. Práve z tohto dôvodu vznikla potreba unifikovať určité pravidlá presahujúce národné legislatívne rámce. Medzinárodná kúpna zmluva Medzinárodná kúpna zmluva predstavuje základný zmluvný inštrument medzinárodného obchodu. Jej všeobecnú právnu úpravu predstavuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Tzv. medzinárodná kúpna zmluva je hybnou pákou v medzinárodnom obchode; jej

správne sformulovanie má preto veľký vplyv na riadny priebeh kúpy. Dôležitú súčasť medzinárodnej kúpnej zmluvy tvoria dodacie podmienky, pretože práve tie v praxi spôsobujú najčastejšie problémy. Špecifikujú povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s dodaním a prevzatím tovaru, najmä nastavujú spôsob, miesto a okamih odovzdania tovaru, prechod nebezpečenstva škody z predávajúceho na kupujúceho, ako aj ďalšie povinnosti zmluvných strán. Dodacie podmienky sú spôsobilé ovplyvniť aj výšku ceny tovaru v medzinárodnom obchode, pretože určujú mieru participácie predávajúceho a kupujúceho na nákladoch spojených s dodávkou tovaru. Incoterms Aby sa predišlo akýmkoľvek nezrovnalostiam v prípade odlišných výkladov dodacích podmienok v rôznych krajinách, Medzinárodná obchodná komora v Paríži vytvorila súbor najčastejšie používaných pravidiel Incoterms (pôvodne z angl. International Commercial Terms - medzinárodné obchodné podmienky). Incoterms sa zaoberajú vzťahmi vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy, povinnosťami pri colnom odbavení, balení tovaru či preberaní dodávky. Incoterms však nemajú povahu právnej normy a záväznými sa stávajú len vtedy, ak sa na ne text kúpnej zmluvy výslovne odvoláva. Incoterms určujú vzťah len medzi predávajúcim a kupujúcim. Vzťahy k ostatným subjektom, napr.

dopravcom alebo špeditérom, je potrebné riešiť osobitným spôsobom. Napriek tomu sa v podnikateľskej praxi často mylne predpokladá, že doložky Incoterms sa viažu na prepravnú zmluvu. Ich úlohu v tomto smere pritom možno charakterizovať len ako určitý všeobecný návod pre stranu povinnú zabezpečiť prepravu (nakoľko sa doložky týkajú napríklad prevzatia tovaru či colného odbavenia). Najnovšia verzia doložiek pochádza z roku 2010, no na rozdiel od noviel zákonov nové vydanie doložiek neznamená automaticky zánik predchádzajúcich verzií. Právna záväznosť je totiž v rukách zmluvných strán, pričom tieto si ako rozhodnú môžu medzi sebou zvoliť ktorúkoľvek, aj staršiu, verziu doložiek (samozrejme možno očakávať, že aktuálna verzia bude najviac prispôsobená najnovším požiadavkám a vývoju v danej oblasti). Z tohto dôvodu sa v kúpnych zmluvách vždy uvádza aj rok vydania Incoterms, na ktorých sa strany dohodli. Doložky Incoterms sa členia do 4 kategórií; v prvých troch skupinách (E, F, C) prechádzajú povinnosti z predávajúceho na kupujúceho pri odoslaní tovaru a sú tak náročnejšie pre kupujúceho, v prípade štvrtej skupiny (D) prechádzajú povinnosti z predávajúceho na kupujúceho až pri dodaní tovaru a z hľadiska nutnosti plnenia povinností kladú zvýšené požiadavky skôr na predávajúceho: E - kupujúci si tovar preberá priamo zo závodu predávajúceho a od


I 27

Advokátska kancelária DT LEGAL, s.r.o. vznikla na území Slovenskej

momentu jeho prevzatia za tovar aj zodpovedá; F - predávajúci dodá tovar dopravcovi, dopravcu určí kupujúci; C - predávajúci musí zaistiť prepravu do dohodnutého prístavu, predávajúci nenesie riziko za stratu či poškodenie tovaru počas jeho dopravy; D - predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru. Výber konkrétnej doložky bude vždy závisieť od dohody a potrieb zmluvných strán. V praxi sa používanie doložiek odvíja od rôznych faktorov, ako sú napr. zvyklosti trhu, konkurenčné podmienky, skúsenosti zmluvných strán a možnosti partnerov v oblasti medzinárodnej prepravy. Tu by sme radi ešte poznamenali, že hoci Incoterms vznikli na usmerňovanie medzinárodného obchodu, je možné ich aplikovať aj na zmluvné vzťahy neobsahujúce medzinárodný prvok. Medzinárodná preprava tovaru Po medzinárodnej kúpnej zmluve sú najpoužívanejším typom zmluvy práve zmluvy o medzinárodnej preprave, ktoré tvoria istý spojovací most medzi jednotlivými zložkami obchodného cyklu. Zatiaľ čo v celosvetovom meradle stále dominuje preprava po mori, v rámci EÚ je na prvom mieste preprava cestná.

Národné právne úpravy obsahujú zvyčajne len všeobecnú úpravu zmluvnej prepravy nákladu. Väčší priestor na podrobnejšiu reguláciu práv a povinností sa prenecháva prepravným poriadkom a tarifám, pričom nemožno opomenúť ani medzinárodné zmluvy, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné za predpokladu, že boli uverejnené v Zbierke zákonov. V rámci cestnej nákladnej prepravy tak zohráva dôležitú úlohu Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), ktorý bol novelizovaný prostredníctvom Protokolu k Dohovoru CMR, ku ktorému pristúpila aj Slovenská republika. Dohovor CMR jednotne upravuje sprievodnú dokumentáciu prepravovaných zásielok, zodpovednosť dopravcu, spôsob reklamácie či postup pri uplatňovaní návrhov na náhradu škody. Dovozné a vývozné obmedzenia V rámci EÚ platí systém, v ktorom už neexistuje spoplatňovanie či uplatňovanie cla vo vnútri EÚ, teda ide o jednotný obchodný priestor,

kde sa tovar pohybuje voľne bez ohľadu na to, v ktorej krajine bol vyrobený. Ak ide o tovar dovážaný z tretej krajiny, clo sa platí len pri jeho prvom prechode hranicami EÚ; následne už nie sú požadované žiadne ďalšie poplatky, ani by už nemal podliehať žiadnym ďalším kontrolám. Súčasne si pri dovoze a vývoze tovaru z/do zahraničia treba dať pozor na to, či je podnikateľ vybavený náležitými úradnými povoleniami a licenciami, v opačnom prípade sa môže stať, že tovar nebude prepustený do krajiny určenia, prípadne uviazne v colnom sklade alebo v najhoršom prípade dôjde k jeho likvidácii. Účelom systému licencií je získavanie údajov pre analýzu a kontrolu dovozu a vývozu, zaisťovanie systému colných kvót na dovozy a zabezpečovanie dodržiavania záväzkov voči Svetovej obchodnej organizácii. Tieto obmedzenia sa vzťahujú predovšetkým na špecifické skupiny a druhy tovarov, ako napríklad odpady, zbrane a strelivo, predmety kultúrnej hodnoty, rastlinný tovar, zvieratá, chemikálie a pod.

Mgr. Dominika Šlesárová advokátsky koncipient

Mgr. Radoslava Lajšová advokátsky koncipient


28 I PRAKTICKÉ INFO

Medzinárodný obchod z pohľadu dane z  pridanej hodnoty

Povinnosti zo zákona o dani sa týkajú aj neplatičov dane za nakupovaný a dovážaný tovar z EÚ. V rámci rozvoja podnikania a expanzie na zahraničné trhy nie je ničím výnimočným, že slovenskí podnikatelia nakupujú alebo dodávajú služby a tovar aj do iných krajín EÚ. V tejto súvislosti by sme radi upozornili na povinnosti, ktoré sa ich týkajú zo zákona o dani z pridanej hodnoty, aj keď na území SR platiteľmi tejto dane nie sú a mohlo by sa zdať, že sa ich žiadne povinnosti nedotýkajú ani v súvislosti so zahraničím. Opak je však pravdou. Platiteľ dane z pridanej hodnoty registrovaný pre túto daň na území SR podľa §4) v prípade nákupu tovaru alebo služieb zo zahraničia oznámi dodávateľovi svoje identifikačné číslo pre DPH, ten mu fakturuje bez DPH sadzby platnej v danej krajine a slovenský podnikateľ urobí tzv. samozdanenie, ktorého výsledkom je, že v najbližšom daňovom priznaní uvedie daň v sadzbe platnej v SR ale zároveň má nárok túto daň si aj odpočítať, takže výsledok z finančného hľadiska je nula, nákup tovaru alebo služieb sa len zobrazí v danom daňovom priznaní. Pokiaľ však narazí na odberateľa, ktorý z titulu dane z pridanej hodnoty registrovaný vo svojej krajine nie je, je teda neplatiteľ, je povinný mu dodávku tovaru alebo služieb fakturovať so sadzbou dane z pridanej hodnoty platnou v SR.

Ako sú na tom ale neplatitelia dane z pridanej hodnoty pri obchodovaní so zahraničím? Povinnosti neplatiteľa DPH v prípade nákupu zo zahraničia môžeme rozdeliť do dvoch skupín: • Povinnosti pri nákupe alebo prijímaní služieb zo zahraničia • Povinnosti pri nákupe tovaru zo zahraničia Ak podnikateľ má v pláne prijať alebo dodať službu zo alebo do zahraničia a nie je registrovaným platiteľom DPH, má povinnosť registrovať sa ešte pred prijatím alebo dodaním služby na daňovom úrade podľa § 7a). Daňový úrad mu do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti vydá osvedčenie o registrácii pre daň s prideleným identifikačným číslom pre DPH, ale podnikateľ sa nestáva platiteľom DPH. V prípade nákupu služieb je podnikateľ povinný pridelené identifikačné číslo pre DPH oznámiť dodávateľovi, tento mu bude službu fakturovať bez zahraničnej DPH a z prijatej služby odvedie daň tu na Slovensku. Nemá však nárok na odpočet dane z prijatej služby. Ak podnikateľ nakupuje tovar zo zahraničia, je povinný sa registrovať rovnakým spôsobom (§7) pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovarov nadobudnutých zo zahraničia prekročí hodnotu 14000 eur v danom kalendárnom roku.

Potom znovu nasleduje postup, že pridelené číslo pre daň z pridanej hodnoty oznámi dodávateľovi, ten fakturuje bez DPH sadzby platnej v danej krajine a slovenský podnikateľ podá daňové priznanie a zaplatí DPH z tovaru v sadzbe platnej v SR. Takto pre účely nákupu tovaru je možné sa registrovať aj dobrovoľne. Do prekročenia hodnoty nákupu tovaru 14000 eur nie je podnikateľ povinný sa registrovať, zahraniční dodávatelia mu fakturujú tovar so sadzbou dane platnou v ich krajine. Ak je podnikateľ registrovaný pre nákup tovaru alebo služieb zo zahraničia, daňové priznanie podáva za kalendárny mesiac, v ktorom takáto dodávka vznikla. Ak dôjde k dodávke služieb do zahraničia, súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok. Povinnosti neplatiteľa DPH v prípade dodávky tovaru alebo služieb do zahraničia: • Ak platiteľ DPH dodáva tovar alebo službu do zahraničia, fakturuje bez sadzby DPH platnej v SR a dané dodávky uvádza v súhrnnom výkaze.


I 29

INTRASTAT Okrem povinností spojených s daňou z pridanej hodnoty by mal subjekt obchodujúci v rámci krajín EÚ vedieť, že pohyb tovaru je predmetom štatistických zisťovaní v rámci systému INTRASTAT. Súčasťou štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, teda aj Intrastat systému, sú informácie o tovare, ktorý má štatút EÚ a je v pohybe medzi členskými štátmi. Intrastat systém sa vzťahuje aj na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu EÚ pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Tovar, ktorý má štatút EÚ je: • tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území EÚ,

tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu v niektorom členskom štáte EÚ, tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a/alebo b). Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa pri odoslaní uvádzajú informácie o tovaroch EÚ opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, odoslaných do iného členského štátu okrem tovaru, ktorý cez územie SR priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch EÚ vstupujúcich na územie SR okrem tovaru, ktorý cez územie SR priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Údaje získané v rámci Intrastat systému umožnia zostaviť štatistiku zahraničného obchodu, ktorá patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou, využívajúcimi tiež tieto údaje, medzi základné makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády. Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v SR, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia. Prah oslobodenia pre rok 2015 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 eur a pre odoslanie 400 000 eur. Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.


30 I PRAKTICKÉ INFO

Rozhodli ste sa obchodovať s Čínou? Čo je dobré vedieť o nadväzovaní obchodných vzťahov

Čína patrí ku krajinám, ktoré vedú rebríčky množstva vyexportovaného tovaru. Väčšina produktov, ktoré nájdete na trhoch rôznych štátov, je vyrobených v Ázii, najmä v Číne. Hračky, oblečenie, mobily, doplnky, atď. Mnoho veľkých firiem, nevynímajúc Apple, si necháva vyrábať svoje produkty práve v Číne, nakoľko sú tam nízke výrobné náklady a náklady na pracovníkov. Prečo začať obchodovať s Čínou? Pretože v Číne je možné kúpiť všetko v akomkoľvek množstve, existujú tam vynikajúce ľudské kapacity, ktorých zdroje sú prakticky nevyčerpateľné. Majú však nedostatok nerastných surovín, po ktorých je dopyt a takisto majú intenzívny záujem o technológie. Čínski obchodníci sú seriózni partneri a obchod uzatvárajú na dlhú dobu, čo si však vyžaduje aj časovo náročné a opakované vzájomné rokovania. Čína je fantastická krajina, ktorej cieľom je expandovať a keďže Slovensko je integrálnou súčasťou Európy a členom EÚ, aj naša krajina je pre Čínu atraktívna. Osobné stretnutie je nenahraditeľné Bez osobného kontaktu na čínskom trhu neprerazíte. Osobné stretnutia sú podľa čínskych pravidiel základným predpokladom na

vybavenie čohokoľvek (ide však o beh na dlhé trate).

Na rokovania sa dostavte vždy presne

Ak sa dá, skúste pri vstupe na čínsky trh využiť služby subjektu, ktorý na území Číny už pôsobí. Subjekt, ktorý vás predstaví, preberá za vás aj zodpovednosť. Číňania radi obchodujú s niekým, koho poznajú. Obchod prostredníctvom internetu je risk. Firma môže byť fiktívna.

Rokovania sú v Číne spravidla dlhšie, ako býva zvykom v Európe. Číňania nemajú radi uponáhľanosť a nadmernú gestikuláciu, ktorú považujú za prejav slabosti. Za negatívnu vlastnosť považujú aj prejavy citov (napríklad zlosť alebo zúrivosť) a netrpezlivosť. Netreba strácať sebakontrolu a rozprávať príliš nahlas.

Pri stretnutí s čínskym potenciálnym partnerom sa usmievajte. Nemračte sa a nedvíhajte hlas. Neklaďte otázky, na ktoré by čínsky potenciálny partner musel odpovedať nie. Ak to bude potrebné, umožnite mu vycúvať z nepríjemných situácií, napr. ak vám navrhli niečo neprimerané alebo nemožné. Pre Číňanov nie je nič trápnejšie, ako „strata tváre“. Veľakrát si to vyžaduje veľkú dávku citlivosti a kľučkovania, býva to však kľúčom k úspešnému uzatváraniu zmlúv. Platí to aj opačne. Za nesmierne neslušné sa v Číne považuje, ak priamo poviete „nie“. Zvykne sa skôr hovoriť o rôznych možnostiach do budúcnosti; zároveň sa však pospomínajú rôzne prekážky, ktoré by sa mohli vyskytnúť a zabrániť realizácii nápadu. Vždy si určite komunikačný jazyk. Z dôvodu predchádzania nepríjemných situácií aj pri príprave samotných zmlúv a dohôd.

Za absolútne neseriózne sa na prezentáciách považuje rozprávanie vtipov. Lepší dojem o firme vyvoláte presnými informáciami a znalosťou veci. Pomôžu články v tlači týkajúce sa firmy, výrobkov, prípadne udelených ocenení a podobne. Firmu prezentujte profesionálne. Pri predstavovaní vlastných aktivít použite najmodernejšie počítačové technológie. Číňania majú radi obrázky, videá. Pre katalógy nie je štandardom vyobrazenie produktov a cien (čo je typické pre európsky trh). Použite obrázky, certifikáty či popis osobností vo firme. Katalógy majte pripravené v čínštine. Vizitky sa v Číne považujú za zvlášť cenné Na čínskych vizitkách sa ako prvé uvádza priezvisko, po ňom krstné meno. Anglická verzia na druhej strane vizitky má mená v zvyčajnom poradí.


I 31

Ich výmena je veľká česť. Odovzdávajú a preberajú sa oboma rukami. Za veľmi hrubé a neslušné sa považuje vziať vizitku len tak mimochodom a v náhlivosti ju niekam zastrčiť, či dokonca načmárať na ňu nejaké doplňujúce údaje. Predtým, ako oslovíte čínskeho partnera menom, je potrebné, aby vám niekto vyslovil jeho meno. Veľa čínskych obchodníkov síce hovorí po anglicky, ale so spoľahlivým tlmočníkom sa vyhnete mnohým nedorozumeniam. Ak často chodíte na obchodné rokovania do Číny, treba si dať zhotoviť vizitky v čínštine. Na jednej strane nech je text v angličtine, na druhej v čínštine. Dosť často vzniká problém s prepisom vlastných mien, a preto si treba vytvoriť príslušné

„synonymum“. Najlepšie bude, ak sa s prosbou o radu obrátite na tlmočníka. V Číne je získanie dôvery viac ako podpísaná zmluva vo vrecku Číňania pomerne ľahko podpíšu zmluvu, ale nie je vôbec výnimkou, že na druhý deň otvoria niektoré body už podpísanej zmluvy. Na tretí deň sú schopní prísť s ďalšími „vylepšeniami“. Navyše, vymáhanie zmluvných práv súdnou cestou je veľmi neschodná cesta aj v prípade, že máte tých najlepších právnikov. Pracujte preto skôr na vytvorení dôveryhodných vzťahov. Je to oveľa užitočnejšie a vedie to k dlhodobej spolupráci.

Je čínsky trh tým správnym pre vašu firmu? Otestujte sa :) Užitočné informácie, ako podnikať s inými rozvojovými krajinami.


32 I FINANČNÁ SPRÁVA

Daňový kód pokladnice vybavíte kdekoľvek Nová legislatívna úprava dáva daňovým subjektom po 1. januári 2015 možnosť vybaviť si pridelenie daňového kódu pokladnice (DKP) pre elektronickú registračnú pokladnicu na ktoromkoľvek, nielen na miestne príslušnom daňovom úrade. Zákonná lehota na tento úkon je 30 dní. Doteraz mohli daňové subjekty žiadať o pridelenie DKP iba na miestne príslušnom daňovom úrade a za jeho vybavením často vycestovať do iného mesta, sídla miestne príslušného daňového úradu. Úkon tam vybavili na

klientskej zóne spravidla na počkanie. Dnes pridelí podnikateľovi daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorýkoľvek daňový úrad, subjekt za týmto úkonom nemusí vycestovať. Môže sa však stať, že v takomto prípade nedostane DKP na počkanie. Správca dane má na pridelenie DKP 30 dňovú zákonnú lehotu. Pracovníci daňových úradov sa budú snažiť skrátiť túto lehotu a vybaviť tak podnikateľov v čo najkratšom možnom čase.

Superodpočet – novinka v zákone o dani z príjmov S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (ZDP) nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %. Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj si môže uplatniť právnická a fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či je účtovnou jednotkou alebo vedie daňovú evidenciu. Daňovník si uplatní odpočet v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatneniu odpočtu

nepredchádza žiadny schvaľovací proces. Prvýkrát si môže daňovník uplatniť odpočet pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo po 1.1.2015. ZDP vymedzuje základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu. Ide predovšetkým o nasledovné podmienky: • daňovník uskutočňuje projekt výskumu a vývoja, s realizáciou ktorého mu vznikajú výdavky (náklady) na výskum a vývoj, • v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty (u daňovníka fyzickej osoby – základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti po znížení o odpočet daňovej straty), pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac 4 zdaňovacích období, • výdavky (náklady), na ktoré sa odpočet uplatňuje, sú zároveň daňovými výdavkami, • daňovníkovi nebola na tieto

výdavky (náklady) poskytnutá podpora z verejných financií, daňovník súčasne neuplatňuje úľavu na dani pre príjemcov stimulov pre výskum a vývoj.

Ak daňovník predá nehmotné výsledky výskumu a vývoja, na ktoré si uplatňoval odpočet, stráca nárok na odpočet v príslušnom zdaňovacom období a zároveň je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočet uplatňoval. Keďže odpočet je možné uplatniť na výdavky, ktoré súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja, ZDP ustanovuje náležitosti tohto písomného dokumentu (projektu), ktorý je daňovník povinný predložiť správcovi dane po výzve pri daňovej kontrole. Projekt výskumu a vývoja sa nepredkladá ako príloha daňového priznania. FR SR bude zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam daňových subjektov uplatňujúcich si tento odpočet.


I 33

Zmeny v daňových odpisoch Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré začali platiť od januára, sa dotkli aj odpisovania majetku. Novela zákona rozšírila počet odpisových skupín zo štyroch na šesť a  zaviedla  novú odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania osem rokov a odpisovú skupinu 6 s dobou odpisovania  štyridsať  rokov. Do 3. odpisovej skupiny sa vyčlenili výrobné technológie, ktoré boli do konca r. 2014 odpisované 12 rokov a do 6. odpisovej skupiny sa vyčlenili nevýrobné budovy a stavby (napr. administratívne budovy, hotely), ktoré boli do konca roka 2014 odpisované 20 rokov. Podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31. 12. 2014 sa mohol daňovník rozhodnúť, či bude majetok  odpisovať metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania. Od 1. 1. 2015 môže daňovník  zrýchlenou metódou odpisovať už len hmotný majetok, ktorý je zaradený v 2. a 3. odpisovej skupine. Ostatný hmotný majetok sa odpisuje už len rovnomernou metódou. V tejto súvislosti boli zavedené pre hmotný majetok zaradený v 2. a 3. odpisovej skupine nové koeficienty pre zrýchlené odpisovanie. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania. Zmenu metódy odpisovania, zmenu odpisovej skupiny a zmenu doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu je daňovník povinný vykonať aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31. 12. 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Ďalšie zmeny v oblasti daňových odpisov •

od 1. 1. 2015 zákon vymedzuje ďalšie prípady, pri ktorých je daňovník povinný prerušiť odpisovanie. Ide o zdaňovacie obdobie,: v ktorom daňovník hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutého na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pri odpisovaní osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac sa zavádza obmedzenie, ktoré vychádza z testovania vykázaného základu dane v daňovom priznaní voči úhrnu odpisov vypočítaných z limitovanej ceny 48 000 eur v danom zdaňovacom období z týchto osobných automobilov. Ak vykázaný základ dane je nižší ako úhrn limitovaných odpisov z týchto osobných automobilov, základ dane sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom ročných odpisov (resp. pomerných častí ročných odpisov) vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. Ak vykázaný základ dane je vyšší ako úhrn limitovaných odpisov z týchto

osobných automobilov, úprava základu dane sa nevykoná. Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa, ktorý osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac prenajíma na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci (operatívny prenájom), prenajímateľ, ktorý poskytuje hmotný majetok na prenájom, zahrnie odpisy do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania len do výšky príjmov z prenájmu, pri odpisovaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej daňovník uplatňuje výdavky.


34 I

SKVELÍ SPÍKRI SILNÉ TÉMY ODBORNÉ WO

BRATISLAVA FM UK

23.-24.2.2015

ŽRA

SBA www.sbagency.sk/startup-sharks roadshow@sbagency.sk

LOCI

START


I 35

I

ORKSHOPY

ŽILINA UNI ZA

25.-26.2.2015

KOŠICE TUKE

27.2.2015

A V J Á Ú L P ! A T I D S O ME I PR KS R

TUP

R A SH

OAD 5 1 0 2 SHOW


36 I

STARTUP POOL

STARTU

SKOČ DO TOHO A NEUTOP SA!

UČ SA VEĽKÝC

Ponúkame ti: • špecifické informácie a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov • workshopy a semináre • tréningy a školenia, na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania • individuálne odborné poradenstvo a podporu zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov • účasť na medzinárodných startup podujatiach

Pomocou expertov ti poradenstvo, aby sme • spracovaní štúdie re • dokončení vývoja pr funkčného prototyp úvodnej prezentácie • programovaní, mark zabezpečenie testo s reálnymi potenciál • vytvorení cenotvorb prieskumu, projekto

AKTIVITY PRE TEBA PRIPRAVUJE SBA A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE V REGIÓNOCH SLOVENSKA URČENÉ PRE ZÁUJEMCOV O PODNIKANIE, AKO AJ PODNIKATEĽOV, NAJMÄ STARTUPY

URČENÉ PRE ZÁUJEM AJ PODNIKATEĽO


UP SEA

A OD CH RÝB

poskytneme odborné e ti pomohli pri: ealizovateľnosti roduktu alebo zhotovení pu, vrátane testovania e ketingu, kampani na ovania myšlienky a prototypu lnymi klientmi by, marketingového ového tímu

MCOV O PODNIKANIE, AKO OV, NAJMÄ STARTUPY

I 37

STARTUP OCEAN OVLÁDNI OCEÁN BIZNISU

Umožníme ti vycestovať na zahraničnú stáž do renomovaného svetového centra podpory startupov v rozsahu 3 týždňov až 3 mesiacov. Budeš mať možnosť vzdelávať sa, zistiť, ako funguje biznis v zahraničí a nadviazať nové kontakty.

URČENÉ LEN PRE PODNIKATEĽOV, NAJMÄ STARTUPY


38 I SBA

Poď na medzinárodné startupové podujatia Prvá výzva na prihlasovanie na medzinárodné startupové podujatia iniciatívy Startup Sharks v rámci Startup Pool otvorená! Podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP). Do čoho sa môžeš zapojiť? -    účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit) -    za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak   Ako sa prihlásiť? Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie: • Vyplnená a e-mailom zaslaná žiadosť na adresu pohlova@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí. • Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. • Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie). Žiadosť o nomináciu obsahuje: • Meno a priezvisko záujemcu o podnikanie alebo názov startupu. • Doplňujúce informácie: • Startupy: informácia o oblasti pôsobenia, internetová stránka, životopisy zástupcov; • Záujemca o podnikanie: životopis. • Názov a termín zahraničného podujatia/ konferencie, o ktorú máte záujem, dôvod výberu a prínos daného podujatia. • Informácia, či ste boli vybratý na dané podujatie v prípade, že podujatie schvaľuje jednotlivé prihlášky (napr. záujem participovať ako vystavovateľ). Hodnotenie a výber nominovaných žiadateľov Výber žiadateľov bude realizovaný na základe časového doručenia prihlášky (uprednostnení budú žiadatelia, ktorých prihláška bude vyplnená v najskoršom možnom termíne), ako aj posúdenia relevantnosti žiadosti a to na základe kritéria plného využitia potenciálu zahraničného podujatia. Za výber účastníkov je zodpovedná SBA.

Poskytnutá pomoc účastníkom medzinárodného startup podujatia Účastníkovi je poskytnutá nepriama forma pomoci vo výške 100 % úhrady nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom startup podujatí (účastníkovi budú vopred hradené poplatky za účasť na medzinárodnom startup podujatí, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne náklady na stánok na danom podujatí). Všetky dodatočné výdavky si hradí účastník sám. SBA s úspešným žiadateľom (záujemcom o podnikanie alebo startupom) uzavrie pred odchodom na medzinárodné startup podujatie zmluvu o zabezpečení účasti na startup podujatí v zahraničí.

Pomoc de minimis V prípade, že účastníkom podujatia je MSP, tak sa MSP stáva prijímateľom pomoci de minimis. Ďalšie informácie o povinnostiach pre MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete TU. Viac o iniciatíve Startup Sharks TU. Ostatné podmienky účasti nájdete TU                                                                                                                               Ponúkame ti: • poskytovanie špecifických informácií a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov, • workshopy a semináre, • tréningy a školenia, na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania, • individuálne odborné poradenstvo a podporu zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov, • účasť na medzinárodných startup podujatiach. Aktivity pre teba pripravuje SBA a spolupracujúce organizácie v regiónoch Slovenska. Kontaktné údaje vykonávateľa: Slovak Business Agency Miletičova 23, 821 09 Bratislava agency@sbagency.sk


I 39

VŠETKO PRE TVOJ STARTUP OD NÁPADU AŽ PO STÁŽ V ZAHRANIČÍ

SO STARTUP SHARKS NA MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA. PRIHLÁSTE SA DO 1. OTVORENEJ VÝZVY V RÁMCI STARTUP POOL.

VIAC INFORMÁCIÍ NA:

Roadshow Startup Sharks 2015 je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) a Programu na podporu startupov vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR a financovaných zo štátneho rozpočtu SR.


40 I

Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Oceňované kategórie •

Podpora podnikateľského ducha oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami, Investovanie do podnikateľských zručností oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností, Podpora podnikateľského prostredia oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch, Podpora internacionalizácie podnikania oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej, Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania, Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín,

ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín. Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu. Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Dokedy sa treba prihlásiť? Termín na dodanie projektov do súťaže: 29.5.2015. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2015 v Luxemburgu. Podrobné informácie o súťaži nájdete TU. Ak sa chcete prihlásiť, je nutné vyplniť prihlášku. Pracovnú príručku na vyplnenie prihlášky nájdete TU. Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto: Slovak Business Agency Oľga Némethová +421 907 857 342 +421 2 502 44 513 nemethova@sbagency.sk


I 41

Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka Prihláste svoje produkty, technológie alebo služby do 8. ročníka Súťaže o cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2014. Prihlášky možno podávať do 10. apríla 2015.

inovačnej a energetickej agentúry, ktorá súťaž organizuje. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. mája 2015 v rámci 22. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Odborná porota vyberá najlepšie inovácie v troch kategóriách - výrobkové, technologické a inovácie služby (netechnologický proces). Do súťaže môžu právnické a fyzické osoby so sídlom na Slovensku prihlásiť taký produkt, proces alebo službu, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2014. Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie. V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.  Kompletne vyplnenú prihlášku  je potrebné zaslať najneskôr do 10. apríla 2015 na sutaz@siea. gov.sk a zároveň poštou na adresu Slovenskej

Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka” je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2007. Počas siedmich ročníkov podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy sa uchádzali  o ceny s 225 inovatívnymi projektmi. Podrobnejšie informácie


42 I EEN

Kde hľadať pomoc pri orientácii na zahraničnom trhu? Ak potrebujete odpovede na otázky, ktoré vás trápia v súvislosti so vstupom na zahraničný trh, máte možnosť obrátiť sa na rôzne inštitúcie. www.een.sk

Enterprise Europe Network Najväčšia európska sieť zameraná na podporu podnikania, inovácií a výskumu združujúca viac ako 600 organizácií vo viac ako 50 krajinách EÚ i mimo nej. Pomáhajú podnikateľom hľadať obchodných a technologických partnerov v EÚ prostredníctvom databázy ponúk na partnerstvo, organizujú kooperačné podujatia, podnikateľské misie, informačné semináre, workshopy, tréningy pre podnikateľov a poskytujú informácie a poradenstvo o legislatíve EÚ, možnostiach efektívneho čerpania európskych zdrojov a o podnikaní v členských krajinách EÚ. Podnikateľský portál Vaša Európa Informácie o základných právach podľa právnych predpisov EÚ, uplatňovaní práv v jednotlivých krajinách. Portál poskytuje možnosť skontaktovať sa s ostatnými asistenčnými službami EÚ pre poskytnutie poradenstva a pomoci v oblasti medzinárodného obchodu, obchodných stykov EÚ s tretími krajinami, ciel a colnej politiky, ochrany duševného vlastníctva, programov EÚ na posilnenie firiem z EÚ a možností finančnej podpory z prostriedkov EÚ. GR pre obchod: Exportný helpdesk Informácie o tarifách EÚ, požiadavkách, preferenčných dohodách, kvótach a štatistkách, ktoré ovplyvňujú podnikanie v rozvojových krajinách. Helpdesk je pre exportérov do EÚ a zároveň pre importujúcich partnerov, ktorí si prostredníctvom služby „Môj export“ môžu vyhľadať podmienky obchodu s konkrétnym druhom tovaru podľa produktového kódu, krajiny pôvodu, cieľovej krajiny a dátumu. GR pre obchod: Prístup na trhy Všeobecné informácie o obchodnej politike EÚ. GR pre podnikanie a priemysel: Malé a stredné podniky Informácie o internacionalizácii malých a stredných podnikov prostredníctvom odkazov na rôzne dokumenty, štúdie a správy. GR pre podnikanie a priemysel: technické bariéry obchodu Dohoda o technických prekážkach obchodu má zabezpečiť, aby právne predpisy, normy a skúšobné či certifikačné procesy nevytvárali zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode. Market Access Database Informácie pre firmy exportujúce z EÚ o podmienkach dovozu na trhy tretích krajín: clá, colné predpisy, dovozné postupy, požadovaná dokumentácia, obchodné bariéry, pravidlá pôvodu. IPR Helpdesk Služba zameraná na riešenie problémov súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva výskumníkov a malých a stredných podnikateľov. COSME Program EÚ pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, ktorého cieľom je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia.


I 43

Služby zamerané na konkrétne krajiny

Podnikateľské centrum pre malé a stredné podniky v Číne Poskytovanie právnych služieb, informácií o štandardách, ľudských zdrojoch či jednotlivých foriem pomoci pre MSP, ktoré majú záujem vyvážať do Číny resp. tam investovať. China IPR SME Helpdesk Poskytovanie bezplatných informácií a služieb, školení, materiálov a internetových zdrojov pri ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Číny. Európske podnikateľské centrum ASEAN v Thajsku Poskytuje základné informácie o fungovaní trhu, investičných incentívach, pravidlách pre zahraničné podniky, vízach a pracovných povoleniach či ochrane duševného vlastníctva. ASEAN IPR SME Helpdesk Pomoc malým a stredným podnikom z EÚ v ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva v krajinách juhovýchodnej Ázie. Poskytuje informácie, vzdelávanie, materiály, a on-line služby. EU Gateway Programme (Japonsko, Južná Kórea) Pomoc pri získavaní potenciálnych obchodných partnerov, informácií o miestnom trhu, sprostredkovaní spätnej väzby na ponúkané produkty a technológie. Služby sú spojené s organizovaním podnikateľských misií ako aj so strategickou, organizačnou a finančnou podporou počas misií v Japonsku a Kórejskej republike. Centrum EÚ - Japonsko pre priemyselnú spoluprácu Poskytuje manažérske školenia, klastrové misie, informačné semináre, výskumy, študentské programy, obchodné fóra a ďalšie služby, ktoré majú pomôcť spojiť európske a japonské podniky. Európska obchodná komora v Severnej Kórei Poskytuje informácie o kórejských verejných inštitúciách, organizuje rôzne diskusné, vzdelávacie a networkingové podujatia. Pomáha európskym podnikateľom pri vstupe na trh, ktorý je na svete jedným z najneprístupnejších pre zahraničné aktivity. Európske podnikateľské a technologické centrum v Indii Podporuje tvorbu nových príležitostí pre podnikanie a transfer čistých technológií na základe spolupráce medzi európskymi firmami a výskumníkmi s indickými partnermi.


26

44 I

FLEXI PRÁCA

MIKRO PÔŽIČKA www.sbagency.sk/mikropozicky

Hlavným cieľom mikropôžičkového programu je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O MIKROPÔŽIČKU

KDE ŽIADAŤ O MIKROPÔŽIČKU

Podnikateľ, ktorý: je registrovaný a sídliaci na Slovensku (FO, PO) spĺňa definíciu mikro a malého podniku (zamestnáva menej ako 10 zamestnancov s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 10 000 000 eur) preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra trestov

Zoznam kontaktných miest


I 4527

VÝŠKA ÚVERU

AKO DLHO BUDEM SPLÁCAŤ ÚVER

maximálna výška úveru

minimálna výška úveru

2 500 eur

6 mesiacov

50 000 eur

4 roky

Zároveň sa poskytuje možnosť odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

ZA AKÝ ÚROK BUDEM PÔŽIČKU SPLÁCAŤ

ÚČEL ÚVERU

Úroková sadzba je poskytovaná na úrovni referenčnej sadzby.

Poskytnutý úver môže podnikateľ použiť na: nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku potrebného na podnikanie rekonštrukciu a opravu prevádzkových priestorov a technológií nákup zásob materiálu, surovín, tovaru úhradu nákladov na nákup vstupov na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách iné investičné projekty schválené vykonávateľom

Výška referenčnej sadzby sa stanovuje ako súčet základnej sadzby a marže. základná sadzba - je určená pre jednotlivé členské štáty Európskou Komisiou, ktorá ju uverejňuje na svojej webovej stránke marža - je závislá od ratingu príslušného záujemcu a od úrovne ponúknutého zabezpečenia Výsledná úroková sadzba je od 1,13 % do 9,03 %.

M E N A T S O D A AKO S K ÚVERU OSTI O ÚVER

AD 2 PREDLOŽENIE ŽI

R 1 ÚVODNÝ POHOVO Záujemca získa základné informácie o možnostiach poskytnutia úveru u spolupracujúcej inštitúcie.

O 4 ROZHODOVANIE

Vyplní sa predpísaný formulár žiadosti o úver, ku ktorému sa doložia potrebné prílohy (napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, výpis z registra trestov, podnikateľský plán, atď.).

ERU

POSKYTNUTÍ ÚV

SBA prehodnotí úverovú históriu žiadateľa, reálnosť jeho podnikateľského plánu ako aj splnenie požadovanej miery zabezpečenia úveru. Na základe kladného posúdenia SBA vydá záverečné rozhodnutie o poskytnutí úveru.

OSTI O ÚVER

ŽIAD 3 POSUDZOVANIE

Riadne predložená žiadosť je následne posudzovaná spolupracujúcou inštitúciou a mikropôžičkovým výborom. Posudzuje sa predovšetkým reálnosť predpokladov podnikateľského plánu, ekonomická efektívnosť projektu, návratnosti úveru ako aj navrhované zabezpečenie úveru.

RIEDKOV

NČNÝCH PROST

NA 5 POSKYTNUTIE FI

Na základe podpísanej zmluvy o úver budú žiadateľovi poukázané finančné prostriedky na jeho bankový účet.

www.sbagency.sk/mikropozicky


46 I KALENDÁR PODNIKATEĽA

2.2.

9.2.

Daň z príjmov • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za január 2015 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje • podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje za rok 2014 Daň z motorových vozidiel • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za január 2015 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 € • podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie (rok 2014) a zaplatiť daň alebo doplatiť daň, ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň. Prehľad za zamestnancov • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za január 2015 Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za január 2015 Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za s január 2015 Starobné dôchodkové sporenie • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za január 2015 do výplatného termínu Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za január 2015 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za január 2015 do 5 dní po výplatnom termíne Daň z príjmov • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za január 2015; Sociálny fond • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za február 2015


I 47

16.2.

20.2.

25.2.

2.3.

Daň z príjmov • odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za január 2015 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane) • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za január 2015 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) • predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za január 2015

Daň z pridanej hodnoty • registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 € Daň z pridanej hodnoty • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac január 2015 • termín na podanie daňového priznania k DPH za január 2015 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane • termín na podanie súhrnného výkazu za január 2015 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) Spotrebné dane • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2015 Daň z príjmov • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za február 2015 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €) Daň z motorových vozidiel • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za február 2015 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 € Prehľad za zamestnancov • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za február 2015


48 I

Slovak Business Agency v spolupráci s nemeckým partnerom siete Enterprise Europe Network si Vás dovoľujú pozvať na kooperačné podujatie

HANNOVER MESSE 2015 Kde: HANNOVER MESSE, Hanover Exhibition Ground, Global Business & Markets, Hall 13 - Stand F18, D-30521 Hannover Kedy: 15.-16.4.2015 Sektorové zameranie: • priemyselná automatizácia a dodávky • energia, • priemyselné zelené technológie • mobilita • veda a výskum • digitálne technológie Viac informácií o registrácii a podujatí. Registračný poplatok: Firmy ktoré sa zaregistrujú na kooperačne podujatie do 13. februára 2015 majú registráciu a účasť na kooperačnom podujatí zadarmo. Firmy zaregistrované po 13. februári platia poplatok 89 €. Zaregistrované firmy, ktoré sa nezúčastnia na rokovaniach budú platiť pokutu 150€. Ak máte záujem o vystavovanie v spoločnom stánku Ministerstva hospodárstva SR, treba reagovať obratom pani Mgr. Pawlikovej z MH SR, + 421 2 4854 1622; lucia.pawlikova@mhsr.sk Kontakt Slovak Business Agency Oľga Némethová tel. 02/ 502 44 513 mobil: 0907 857 342 nemethova@sbagency.sk

www.sbagency.sk, www.enterprise-europe-network.sk


I 49

Slovak Business Agency v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network Leipzig Chamber of Industry and Commerce Saxon si Vás dovoľujú pozvať

na kooperačné podujatie CONTACT Business Meetings 2015. 11. kooperačné podujatie sa koná v rámci medzinárodného veľtrhu inTEC (www.messe-intec.com) a medzinárodného subkontrakraktačného veľtrhu “Z” (www.subcontractingfair.com). Kde: Fair grounds Leipzig - Exhibition hall 4, Lipsko (Nemecko) Kedy: 24. - 25. 2. 2015 Sektorové zameranie: Celé spektrum výroby, nástrojov a strojov na špeciálne účely stavebníctva, ako aj dodávky a subdodávky služieb pre automobilový priemysel, zariadenia, stroje a stavebné náradie a ďalšie priemyselné odvetvia. Program: 24.2.2015 9:30 - Registrácia 10:00-13:00 Bilaterálne rokovania 13:00-14:00 Obed 14:00-17:00 Bilaterálne rokovania 19:00 - Recepcia - Da Capo Oldtimermuseum & Eventhalle 25.2.2015 9:30 Registrácia účastníkov 10:00-13:00 Bilaterálne rokovania 13:00-14:00 Obed 14:00-17:00 Bilaterálne rokovania Registračný poplatok - 50 € pre zahraničné spoločnosti (vrátane vstupenky na veľtrh a účasti na večernej recepcii max. 2 osoby za spoločnosť) Registrácia je otvorená na webovej stránke: https://www.b2match.eu/contact2015 do 25. 1. 2015!

www.sbagency.sk, www.enterprise-europe-network.sk


50 I

enterprise europe PRÍLOHA

ENTERPRISE EUROPE NETWORK


Slovak Business Agency – Váš Enterprise Europe Network partner na Slovensku Novinky, aktuality, zaujímavosti EURÓPSKA ÚNIA I TENTO ROK OCEŇUJE NAJLEPŠIE PROJEKTY Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tieţ za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:  Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ţenami,  Investovanie do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manaţérskych zručností,  Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch,  Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťaţili z príleţitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,  Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností ako aj financovania,  Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín. Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude povaţovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu. Do súťaţe sa môţu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridruţených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Súťaţ má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťaţiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaţe. Odborná porota napokon vyberie víťazov, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2015 v Luxemburgu. Informácie o národných kolách súťaţe vám poskytne národné kontaktné miesto: Slovak Business Agency, Oľga Némethová, 02/502 44 513, nemethova@sbagency.sk. Podrobné informácie o súťaţi

SEMINÁR: KOMPLEXNÁ HOSPODÁRSKA A OBCHODNÁ DOHODA MEDZI EÚ A KANADOU (CETA) – DOPADY A PRÍNOSY PRE SLOVENSKÉ FIRMY v Bratislave dňa 24. februára Február 2015

1


2015 Pripravte sa na to čo slovenským firmám prinesie zmluva CETA o voľnom obchode medzi EU a Kanadou! Kancelária Veľvyslanectva Kanady Vás v spolupráci s SOPK pozýva na seminár zameraný na informovanie predstaviteľov podnikateľskej sféry o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou ( Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), ktorá upravuje podmienky voľného obchodu. Účasť na podujatí je pre prihlásených záujemcov bezplatná. Dátum uzávierky prihlášok je 18.02.2015 do 16:00 hod. Viac informácií: TU

3. ZASADNUTIE SLOVENSKO – TURECKEJ ZMIEŠANEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE v Bratislave dňa 9. - 10. 3. 2015 Súčasťou zasadnutia komisie bude aj ekonomicko-investičné fórum spojené s podnikateľskou misiou a B2B rokovaniami slovenských a tureckých firiem. V rámci ekonomického fóra bude prezentácia investičných a obchodných príleţitostí pre tureckých investorov a podnikateľov na Slovensku a potom pre slovenských investorov a podnikateľov moţnosti investovania a podnikania v Turecku. Viac informácií: TU Hľadáte obchodného partnera? Nájdite si domáceho alebo zahraničného obchodného partnera či dodávateľa na kooperačných podujatiach, ktoré pre Vás organizujeme v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network.

KOOPERAČNÉ PODUJATIE LET´S CONNECT: BUSINESS & INNOVATION BIOMASS ENERGY EFFICIENCY IN BUILDING

Kedy: 26. 2. 2015 Kde: Wels (Rakúsko) Messe Wels, Hall 20, 1st floor Sektorové zameranie podujatia: biomasa (technológie na výrobu peliet, štiepok z dreva, výrobu paliva, štandardizácia, problémy s kvalitou, marketing); energetická účinnosť v budovách (nízko energetické domy, inovatívne stavebné technológie, stavebné konštrukcie, programy a stratégie pre efektívne stavby) Registrácia

KOOPERAČNÉ PODUJATIE CONTACT - BUSINESS MEETINGS 2015

Kedy: 24. - 25. 2 2015 Kde: Fair grounds Leipzig - Exhibition hall 4, Lipsko, Nemecko Sektorové zameranie: Celé spektrum výroby, nástrojov a strojov na špeciálne účely stavebníctva, ako aj dodávky a subdodávky sluţieb pre automobilový priemysel, zariadenia, stroje a stavebné náradie a ďalšie priemyselné odvetvia. Registrácia

KOOPERAČNÉ PODUJATIE BIOFACH - UŢ JE PRIHLÁSENÝCH 164 FIRIEM!

Február 2015

2


Kedy: 14. - 15. 2. 2015 Kde: Norimberg, Nemecko Sektorové zameranie podujatia: - potravinárske podsektory: čerstvé a mrazené potraviny, sušené ovocie a orechy, zdravá výţiva, potravinárske koreniny a bylinky, olej/ocot, diétne/detské potraviny; dţúsy, vína a pivá. - nepotravinárske podsektory: prírodná kozmetika, rastlinky a semená. Registrácia Slovak Business Agency robí prieskum záujmu o veľtrh. Pokiaľ bude o veľtrh veľký záujem, SBA v spolupráci s Bavorskou obchodnou komorou budú organizovať misiu podnikateľov.

KOOPERAČNÉ PODUJATIE HANNOVER MESSE - VYUŢITE MOŢNOSŤ REGISTRÁCIE DO 13.2. ZDARMA! Kedy: 15. - 16. 4. 2015 Kde: Hannover, Nemecko Sektorové zameranie podujatia: priemyselná automatizácia a dodávky; energia; priemyselné zelené technológie; mobilita; veda a výskum; digitálne technológie Registrácia Registračný poplatok po 13. 2. je 89 eur. V prípade neúčasti organizátor účtuje pokutu 150 eur.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR PONÚKA PODNIKATEĽOM MOŢNOSŤ ÚČASTI NA VEĽTRHOCH A VÝSTAVÁCH V SPOLOČNOM STÁNKU MH SR Podnikatelia majú stále moţnosť vystavovať v spoločnom stánku MH SR na týchto výstavách:  Metalworking 2015, Minsk, Bielorusko (07.-10.04. 2015)  Hannover Messe, Nemecko (13.-17.4 2015)  Mosbuild 2015 Moskva, RF (14.-17.4.2015)  Beogradski Sajam Technike, Belehrad, Srbsko (11.-15.5.2015)  Metalobrabotka, Moskva, RF (25.-29.5.2015)  Elektro Moskva, Moskva, RF (8.-11.6.2015) Viac info o veľtrhoch podporovaných MH SR nájdete na tomto linku: Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

FÓRUM DIZAJNU 2015 - VÝZVA Slovenské centrum dizajnu ponúka moţnosť účasti na výstave Fórum dizajnu 2015 v Nitre. Prihlásené objekty môţu byť max. tri roky staré. Výstava je výberová. Prihlásiť sa môţete do 31. 1. 2015. Téma: Staré a nové - podoby dreva. Termín a miesto výstavy: 10. - 15. marec 2015, pavilón M3, výstavisko Agrokomplex Nitra. Kontakt: Margita Michlíková, +421 918 110 255, margita.michlikova@scd.sk Viac informácií

SEMINÁR: PROGRAM HORIZONT 2020 PRE FIRMY Termín: 04.3.2015, 8:30 - 04.3.2015, 12:00 Cieľom seminára je priblíţiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä: Február 2015

3


-

priblíţiť cieľ a účel osobitného nástroja pre malé a stredné podniky v Horizonte 2020 (pravidlá účasti), vysvetlenie jednotlivých fáz SME Instrumentu, osobitosti prípravy projektového návrhu – SME Instrument vs. tradičný vedecko-výskumný projekt, poučenia z roku 2014.

Dátum konania: 4. 3. 2015 v Centre VTI SR, Lamačská 8/A, Bratislava Seminár sa bude konať aj Ţiline, Prešove a Košiciach, informácie nájdete na stránke H2020. Viac informácií na stránke H2020 Program Účasť na seminári je bezplatná, treba sa však zaregistrovať REGISTRÁCIA

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH REGIONÁLNYCH SEMINÁROCH PROGRAMU HORIZONT 2020 PRE FIRMY: TU Pre viac informácií k témam Horizont 2020 kontaktujte: curilla@sbagency.sk

Podujatia Miesto konania

Termín registrácie

Kontakt

24.-25.2. 2015

Kooperačné podujatie CONTACT - Business Meetings 2015, zamerané na celé spektrum výroby, nástrojov a strojov na špeciálne účely stavebníctva, ako aj dodávky a subdodávky sluţieb pre automobilový priemysel, zariadenia, stroje a stavebné náradie a ďalšie priemyselné odvetvia.

Lipsko, Nemecko

Online registrácia

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@sbagency.sk

26.2.2015

Kooperačné podujatie Let´s connect: business & innovation biomass energy efficiency in building

Wels, Rakúsko

15.2.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@sbagency.sk

Kooperačné podujatie BIOFACH 2015 zameraná na potravinársky sektor - potraviny čerstvé, 14.2.2015 mrazené, sušené, diétne, detské, prírodná kozmetika, rastlinky a semená

Norimberg, Nemecko

1.1.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@sbagency.sk

Podnikateľská misia zameraná na potravinársky sektor - prieskum záujmu

Norimberg, Nemecko

1.1.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@sbagency.sk

Kooperačné podujatie Ecobuild and Resource 4.-5.3.2015 Matchmaking udrţateľný dizajn, stavebníctvo, energia/ realizácia moţností kruhovej ekonomiky

Londýn, Anglicko

26.2.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@sbagency.sk

Search Matters 2015 konferencia zameraná na 5.-6.3.2015 prehliadkou stratégií a techník Európskeho patentového úradu

Mníchov, Nemecko

10.2.

Júlia Mičúneková 02/502 44 513 micunekova@sbagency.sk

Kielce, Poľsko

10.2.

Júlia Mičúneková 02/502 44 513 micunekova@sbagency.sk

Sofia, Bulharsko

28.2.

Júlia Mičúneková 02/502 44 513 micunekova@sbagency.sk

Dátum

Názov podujatia

26.2.2015

11.3.2015

Brokerage Event STOM kovospracujúci priemysel

zamerané

na

Kooperačné podujatie INDUSTRY MATCHMAKING 12.3.2015 – IMM2015 zamerané na kovospracujúci priemysel, strojárstvo a i.

Február 2015

4


Kooperačné podujatie Go Green to Environment 2015 – G2E2015 zamerané na energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, 13.3.2015 nakladanie s odpadmi, recykláciu, čistenie odpadových vôd, environmentálne technológie a podnikanie ţien

Sofia, Bulharsko

28.2.

Júlia Mičúneková 02/502 44 513 micunekova@sbagency.sk

Kooperačné podujatie v rámci veľtrhov BUD-GRYF 27.3.2015 a ENERGIA 2015 zamerané na stavebný a energetický sektor

Štetín, Poľsko

10.3.

Júlia Mičúneková 02/502 44 513 micunekova@sbagency.sk

Hannover, Nemecko

10.4.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@sbagency.sk

Medzinárodné kooperačné podujatie conhIT 2015 14.zamerané na IT technológie vo farmateutickom 16.4.2015 priemysle

Berlin, Nemecko

12.4

Jana Ferková 02/502 44 526 ferkova@sbagency.sk

Kooperačné podujatie AUTOPROMOTEC 2015 20.zamerané na automobilový priemysel 21.5.2015

Bologna, Taliansko

Kooperačné podujatie HANNOVER MESSE 2015, sektorové zameranie: priemyselná automatizácia 15.a dodávky, energia, priemyselné zelené 16.4.2015 technológie Mobilita, veda a výskum, digitálne technológie

Medzinárodné kooperačné podujatie počas výstavy “Greater Region Business Days“ multisektorovo zamerané (eko-stavebníctvo, 17.biotechnológie, automobiový sektor, obnoviteľné 18.6.2015 zdroje energie, enviromentálne technológie, dopravu a logistiku, vzdelanie, marketing, bankovníctvo)

Luxembursko

Júlia Mičúneková 02/502 44 513 micunekova@sbagency.sk

Online registrácia

Jana Ferková 02/502 44 526 ferkova@sbagency.sk

Ponuky na spoluprácu Databáza POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu, podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a poţiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

POD – obchodné a technologické ponuky a poţiadavky C.11 Výroba nápojov 20121108004 BO Grécky výrobca vín a likérov vyrobených z organických viníc má záujem o rozšírenie svojich medzinárodných predajní prostredníctvom dohôd o obchodnom zastúpení. C.14 Výroba odevov BODE20141218001 Nemecký výrobca ručne robených koţených gamaší a chráničov nohavíc pre jazdcov koní ako aj jazdeckých nohavíc má záujem o distribučné sluţby. C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov BRIL20140827001 Február 2015

Izraelská spoločnosť vyvíjajúca, vyrábajúca a distribuujúca lieky, špeciálne výţivové doplnky a zdravotnícke pomôcky ponúka svoje sluţby zahraničným výrobcom podobných výrobkov a má záujem o licenčnú alebo distribučnú dohodu. C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení TOFR20150112002 Francúzske výskumné laboratórium vyvinulo inovatívne vysoko fluorescenčné materiály zlepšujúce osvetlenie a jasavé vlastnosti a funkcie. Toto riešenie môţe byť vloţené do rôznych druhov štruktúr ako LED osvetlenie, potlače, senzory, sondy. Spoločnosť hľadá partnerov na licenčnú dohodu alebo spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja. 5


C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov TONL20141208001 Holandské spoločnosť špecializujúca sa na radarové systémy pre monitorovanie, rozpoznanie a logovanie pohybu vtákov v blízkosti letísk hľadá partnerov na obchodnú dohodu s technickou pomocou. TRFR20131217001 Francúzska spoločnosť špecializovaná na infračervené kamery hľadá inovatívne technológie v ranej fáze, ktoré sa môţu vzťahovať na stále pozorovanie, bezpečnostný trh, termovízne zariadenia a laboratórne a testovacie zariadenia, má záujem o dohodu o výskume a technickej spolupráci, licenčnú alebo distribučnú dohodu. C.27 Výroba elektrických zariadení BODE20150109001 Nemecký výrobca modulárneho LED osvetlenia čakajúceho na patent hľadá distribútorov po celom svete. Spoločnosť má národné a medzinárodné skúsenosti vo vývoji svietidiel. Výrobok je vhodný pre mnoho aplikácií a má výrazne niţšie náklady na inštaláciu neţ konvenčné systémy. C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. BOBE20141223002 Belgická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou špeciálnych tašiek, produkujúca aj zváracie zariadenia a profesionálne šijacie stroje, hľadá distribútorov a predajcov priemyselných zariadení.

BOIT20141222010 Taliansky výrobca širokej škály antidekubitných povrchov hľadá skúsených distribútorov oboznámených so sektorom zdravotníctva. K.66 Pomocné činnosti finančných sluţieb a poistenia 20110720019 BO Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie realitných právnych sluţieb, akvizície a rozvoj nehnuteľností, projektový a aktívový manaţment, hľadá partnerov z krajín EÚ. Spoločnosť ponúka sluţby obchodného sprostredkovateľa, outsourcing a zaloţenie spoločného podniku so zahraničnými firmami. M.72 Vedecký výskum a vývoj TODE20150120001 Nemecká univerzita ponúka novú metódu pre rozvoj trvalo udrţateľného a ekologického chemického a farmaceutického priemyslu podľa poţiadaviek EÚ na chemické látky – REACH. Univerzita hľadá partnerov na licenčnú dohodu ako aj partnerov z priemyslu pre spoločný vývoj. Q.86 Zdravotníctvo TOES20131120001 Španielsky start-up vyvinul inovatívnu technológiu hodnotiacu kvalitu a biometriu hlasu. Toto softvérové riešenie meria rôzne parametre spojené s fonáciou ľudí, na základe ktorej môţu doktori diagnostikovať ochorenia alebo zhodnotiť, či liečba funguje správne. Spoločnosť hľadá partnerov na obchodné dohody s technickou pomocou.

C.32 32 Iná výroba 

kontakt: Oľga Némethová, tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/poţiadaviek nájdete: http://een.ec.europa.eu/

Iné Aktuálne tendre: Nemecko-Mníchov: Stavebné práce na stavbe budov škôl 1.12.2014-5.6.2015 Rakúsko-Viedeň: Dvere 24.11.2014-24.4.2015 Poľsko-Lublin: Stavebné práce na krytých vchodoch (verandách) 29.5.2014-30.9.2015

Február 2015

Registrácio u na webovej stránke budete včas informovan ý o našich plánovanýc h aktivitách, podujatiac h, novinkách. 6


Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes! (pri vyplňovaní formulára neprehliadnite kolónku Váš kontakt, kde v rolovacom menu označte, prosím, NARMSP/SBA ako Váš kontakt. Ďakujeme!). V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Ak si neţeláte dostávať informácie o podujatiach a informáciách siete Enterprise Europe Network, prosím, dajte nám o tom vedieť (een@sbagency.sk ).

Február 2015

7


I 51

FEBRUรR 2015 Podnikanie vydรกva Slovak Business Agency

www.mesacnikpodnikanie.sk www.sbagency.sk

Profile for Národná agentúra pre rozvoj MSP

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Profile for nadsme
Advertisement