Page 1

De

ZAcembrové DAčíslo pr ev šet RM ký ch O

Zachránila som jeden z najstarších domov vo Vajnoroch


OBSAH

Elektronická registračná pokladnica po 1. januári 2012 4 Zachránila som jeden z najstarších domov vo Vajnoroch - Rozhovor

6

Zamestnávanie pracovníkov so zníženou schopnosťou - Poradňa 8 Začínajúce podnikateľky pod ochrannými krídlami Ženy v podnikaní 12 Nepodceňte vypracovanie zmluvy v zahraničnom obchode - právna poradňa

14

10 vecí, ktoré vás o sociálnych sieťach môže naučiť i vaša babička

18

Hľadáme poradcov pogram TurnAround Management

20

Ako si vybrať ekonomický softvér Poradňa

21

Kalendár podnikateľa december 2011 Príloha

22

Citát na mesiac december: Najnepochopiteľnejšia vec na svete je daň z príjmu. Albert Einstein

ADRESA REDAKCIE:

elektronický časopis o všetkom, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 heslo: „podnikanie“

KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09 fax: +421-2-50 24 45 01 podnikanie@nadsme.sk

www.nadsme.sk www.msponline.sk www.obchodnypartner.sk www.podnikatelkaslovenska.sk www.ambasadorka.sk

ŠÉFREDAKTORKA:

Jana Katreniaková

REDAKTORI:

Marek Jurina Marek Timko Oľga Nemethová Marta Kubrická

GRAFICKÁ ÚPRAVA:

Andrej Lančarič

PRÍJEM INZERCIE:

podnikanie@nadsme.sk

NARMSP vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. NARMSP ©


Elektronická registračná pokladnica po 1. januári 2012 Musí podnikateľ, ktorý používa na evidenciu prijatých tržieb ERP podľa vyhlášky o ERP, po 1. januári 2012 zakúpiť novú pokladňu? Taký podnikateľ by si mal u servisnej organizácie zistiť, či sa jeho súčasná ERP dá prispôsobiť na nové podmienky, alebo si bude musieť kúpiť novú ERP, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom.

alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Kto je povinný používať podľa zákona o ERP pokladnicu na evidenciu tržieb? Je pravda, že sa táto povinnosť vzťahuje len na podnikateľov?

Rozhodujúce je, či osoba, ktorá predáva tovar, alebo poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP a v rámci tejto činnosti dosahuje tržby v hotovosti, má vydané oprávnenie na podnikanie. Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je:

Povinnosť používania ERP sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí súčasne spĺňajú tieto podmienky: • na základe oprávnenia na podnikanie predávajú tovar alebo poskytujú službu podľa prílohy č. 1 zákona o ERP, • prijímajú tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru

• osoba zapísaná v obchodnom registri • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu alebo aj • fyzická osoba, ktorá vykonáva

4 I I

poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak by nepodnikateľský subjekt napr. občianske združenie predával tovar alebo poskytoval služby na základe oprávnenia na podnikanie, pričom za predaj tovaru alebo za poskytnutú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP by prijímal úhradu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, vzniká povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti prostredníctvom ERP. Čo zásadné sa zmení pri povinnosti evidovať tržby prijaté v hotovosti na základe vystavených faktúr od 1. 1. 2012? Podľa vyhlášky o ERP sa za úhradu v hotovosti nepovažuje úhrada pohľadávky, a to bez ohľadu na deň prijatia platby. Ak podnikateľ do 31. 12. 2011 predáva tovar alebo poskytuje


služby uvedené vo vyhláške o ERP, na ktoré vystavuje faktúry, potom úhrada prijatá v hotovosti ako úhrada pohľadávky sa v ERP neeviduje. Avšak! Podľa zákona o ERP sa za tržbu považuje platba prijatá z predaja tovaru, alebo z poskytovania služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP na predajnom mieste v hotovosti. Nakoľko aj úhrada pohľadávky resp. úhrada faktúry predstavuje platbu prijatú z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o ERP, je potrebné takúto platbu prijatú v hotovosti evidovať v ERP. V ktorom prípade nemusí podnikateľ, ktorý je povinný používať ERP, tržby za úhradu faktúr zaevidovať v ERP? Ak sa podnikateľ rozhodne, že úhrady faktúr za predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne. Musí podnikateľ platbu prijatú ako preddavok zaevidovať do ERP? Áno. Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Teda akýkoľvek príjem tržieb v hotovosti u podnikateľa, ktorý má pri evidovaní tržieb povinnosť používať ERP, je potrebné zaregistrovať v ERP. Takto sa musí registrovať aj tržba, ktorou je platba prijatá ako preddavok.

prevzatí zásielky na pošte alebo od zásielkovej služby, t.j. nie je naplnená podmienka úhrady priamo predávajúcemu. To znamená, ak podnikateľ bude dosahovať tržby iba ako úhrady dobierky, alebo úhrady bezhotovostne, potom mu nevzniká povinnosť evidovať tržby v ERP. Podnikateľ je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Má predajňu, v ktorej zamestnáva 2 zamestnancov. Musí pri predaji tovaru používať ERP? • občan s preukazom ŤZP je zamestnávateľom: ak predáva tovar, alebo poskytuje služby v rozsahu vymedzenom v prílohe č. 1 zákona o ERP, nie je povinný používať ERP. Ak má takýto podnikateľ viacero prevádzok, s viacerými predajnými miestami, nie je povinný vo svojich prevádzkach používať ERP.

v odlišnom čase; v takomto prípade je možné používať 1 pokladňu, pričom v knihe ERP budú uvedené 2 predajné miesta a takáto ERP sa bude používať a označovať ako prenosná. Ak však podnikateľ predáva tovar a prijíma tržbu v hotovosti na dvoch resp. viacerých miestach súčasne, t. j. v rovnakej dobe, musí používať ERP na všetkých miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti. Podnikateľ z iného štátu predáva tovar na území SR. Má povinnosť používať ERP? Áno. Podnikatelia s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia SR, ak predávajú tovar, alebo poskytujú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP na území SR v hotovosti, majú túto povinnosť. www.drsr.sk

• občan s preukazom ŤZP je zamestnancom: ak by podnikateľ, ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, zamestnával zamestnancov ŤZP, je povinný pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby používať ERP. Podnikateľ predáva tovar na dvoch predajných miestach. Môže na evidenciu tržieb používať len jednu ERP?

Podnikateľ predáva tovar, ktorý dodáva odberateľovi formou dobierky, vzniká mu povinnosť evidovať tržby v ERP?

Podnikateľ je povinný používať ERP na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný viesť knihu ERP, v ktorej sa v rámci identifikačných údajov uvádza aj predajné miesto, ktoré je podnikateľ povinný vyplniť na účely pridelenia daňového kódu ERP.

Nie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj tovaru na dobierku. Kupujúci za tovar zaplatí pri

Ak nejde o trvalé miesto predaja, ale ide o 2 miesta, na ktorých dochádza k evidovaniu tržieb I5


ROZHOVOR

Zachránila som jeden z najstarších domov vo Vajnoroch Poniektorým podnikateľom ich zdroj obživy naozaj nič nedaruje. Banky sa boja požičať, štát má obmedzené zdroje. Sny a predstavy ale dokážu prekročiť hranice reality. Keď sa ešte k tomu pridruží veselá povaha, skromnosť a pokora, šťastie sa rado pridá na tú správnu stranu. Reč je o pani Emílii Pavlasovej, majiteľke štýlovej, starobylej vinárne a reštaurácie vo Vajnoroch. Málokde na Slovensku dnes nájdete zreštaurované priestory, ktoré kopírujú duch starých tradícií a nesnažia sa byť ultramodernými ale beztvarými chladnými miestnosťami. U pani Pavlasovej nájdete pod jednou strechou nielen starožitný nábytok, ručne maľované ornamenty na klenbách, nádherné historické kroje, klobúky či šatky ale i chutné domáce jedlo, ktoré veru nemá nič spoločné s polotovarmi ohrievanými v mikrovlnkách. Nápad zreštaurovať starý dom prišiel pred mnohými rokmi. V reštaurácii cítiť osobitú atmosféru a chvíľami si pri úžasnom krbe pripadáte ako v rozprávke. Cesta až sem však nebola jednoduchá, najmä ak vám štát nedá ani korunu a prostriedky na začatie podnikania si zháňate kade tade. Pani Pavlasovú minulý rok prihlásili jej zamestnanci do súťaže Podnikateľka Slovenska, v ktorej získala cenu v kategórii Úspešná živnostníčka. Túto záchrankyňu starých krásnych vecí a tradícií sme vyspovedali v jedno sychravé ráno,

6 I

na ktoré sme však po vstupe do jej Reštaurácie pri kaplnke okamžite zabudli. Patríte medzi top podnikateľky roka 2010. Aké boli vaše pocity, keď ste preberali cenu? Vôbec sa neradím medzi top podnikateľky. Prišlo to viac menej ako blesk z jasného neba, pretože ja by som sa nikdy do žiadnej súťaže neprihlásila. Bola som nepredvídateľne a milo zaskočená. Po toľkých rokoch podnikateľskej kariéry si ma niekto všimol a ešte aj ocenil. Cenu vnímam aj ako ocenenie pre ľudí, ktorí ma súkromne a hlavne pracovne sprevádzali

napriek mnohým nezdarom a prekážkam. Cesta k prosperujúcemu podniku je náročná. Ako vyzeralo vaše podnikanie na začiatku? Čo bolo na začiatku najťažšie? Tá cesta je vždy náročná. Chcela som zachrániť jeden z najstarších domov vo Vajnoroch, krásnu architektúru a staré veci, ktoré majú svoju históriu a osobitého ducha. Najťažšie bolo zohnať peniaze. Ale keď máte chuť, nejaký plán a energiu, treba si veriť. Len vtedy sa dá dosiahnuť veľmi, veľmi veľa. Samozrejme, že k tomu treba aj šťastie. A ja som ho mala.


Ste majiteľka krásnej starobylej reštaurácie. Na čo z toho, čo v nej ponúkate, ste najviac pyšná? Snažíme sa udržovať povedomie slovenskej kultúry a kuchyne. Napriek malým miestnostiam a chýbajúcemu parkovisku, som povďačná našim hosťom, že sa radi vracajú práve k nám. Dozaista máte kopec splnených snov. Je ešte nejaký nesplnený? Som skromná, nikdy som nemala veľké sny a ani nemám žiaden nesplnený sen - možno zdravie. V živote máme len jednu, prípadne dve šance. Musíme ich využiť, snažiť sa pracovať, čo znamená nie slová ale činy. Treba bojovať aj napriek prípadnej nepriazni osudu a prekážkam. Výsledky sa dostavia. Trvá to veľmi, veľmi dlho, ale ľuďom chýba trpezlivosť. Všetko chceme naraz a hneď. Nič dobré nie je hneď. V živote máme iba to, čo si zaslúžime a aj šťastia máme pravdepodobne toľko, koľko prajeme iným. Mnoho firiem stiahla svetová hospodárska kríza ku dnu. Ovplyvnila aj to Vaše podnikanie? Ak áno, akým spôsobom? Nás všetkých zasiahla kríza. Tržby nám zreteľne poklesli. Kríza znamená zlé hospodárenie. Kríza nám priniesla negativistické prognózy, ktoré sa prejavili najmä na ľuďoch, následkom čoho nastal všeobecný pokles ľudských hodnôt, siaha nám na našu prácu a napokon aj na náš život.

Nejeden človek má nejaké to zaklínadlo, ktoré mu pomôže v najťažších chvíľach vstať, naštartovať sa a ísť ďalej. Riadite sa aj Vy v podnikaní nejakým krédom? Nemám žiadne zaklínadla. Jednoducho vstanem a idem. Za 16 rokov mojej podnikateľskej praxe som nikdy nezaspala, aj keď som koľkokrát pri akciách do rána hore. Napriek ťažkostiam, nemyslím na seba a odpočinok. Rada pracujem a teším sa na krásne rána, teším sa na ľudí, ktorí mi v mojom úsilí pomáhajú. Niekto má všetko usporiadané a naplánované na chlp, niekto behá od jedného k druhému a nestíha. Ako vyzerá Váš bežný deň? Ja nepoznám plány a možno nemám čas ani plánovať. Beriem zo života všetko, čo mi ponúka. Beriem aj skúšky života, ktoré mi skrížia cestu. Napríklad – ráno vstanem, často krát neraňajkujem. Plán je ísť nakúpiť a odniesť veci do čistiarne pred začatím pracovnej doby. Na ulici ale padne babička, ktorú dvíham a veziem k lekárovi, pretože nemám čas stáť pri nej, čakať na sanitku, na dispečerku ktorá ma obťažuje otázkami: kde je poistená, kde býva, koľko má rokov, na čo trpí atď. Potom pomáham v kuchyni, pri obsluhe, preberám tovar, starám sa o zeleň a kvety a do toho kopec nepredvídaných veci. Ešteže ma práca baví.

Voľného času mám minimum – v pondelok máme zatvorené. Teším sa, keď nevidím vonku zamestnanca, ktorý potrebuje, aby som išla kúpiť petržlenovú vňať, hlávkový šalát, či chlieb, na ktorý zabudol. Cez leto si idem ľahnúť k vode – plávam a čítam. Čerpám energiu zo slnka, vody a prírody. Ďakujem bohu a peknému počasiu, že som ešte do 15. októbra plávala na Zlatých. Cez zimu rada zájdem do plavárne a sauny. Nenudím sa. Stále mám plné ruky práce. Čo alebo kto Vám vie spraviť najväčšiu radosť? Najväčšiu radosť mi robia moje vnúčence a moji najbližší. Moje lastovičky, ktoré sa mi každý rok po zime vrátia. Poteší ma každý láskavý a milý človek.

www.prikaplnke.sk

Čo najradšej robíte vo voľnom čase, keď nemusíte pracovať?

I7


PORADŇA

Zamestnávanie pracovníkov so zníženou schopnosťou Mnoho občanov so zdravotným postihnutím alebo zníženou pracovnou schopnosťou sa túži zamestnať a uplatniť podľa svojich možností ako plnohodnotný pracovník. Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať pracovníka so zníženou schopnosťou, mal by vedieť aké má možnosti a povinnosti, dokonca, že v niektorých prípadoch má povinnosť zamestnávať takýchto občanov. Táto povinnosť je zakotvená v zákone o službách zamestnanosti. Prvou podmienkou je, že zamestnávateľ zamestnáva najmenej 20 zamestnancov. Druhou podmienkou je, že 8 I

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje v evidencii uchádzačov o zamestnanie osoby so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Pri naplnení týchto podmienok má zamestnávateľ na výber z takýchto možností: ● Zamestnať osoby so zdravotným postihnutím. Ich počet zistí ako súčin celkového počtu zamestnancov a 3,2 %. Zamestnaním jednej osoby so zdravotným postihnutím s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšším ako 70 %, si môže zamestnávateľ na účely

plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím započítať splnenie povinnosti tak, ako keby zamestnával 3 občanov so zdravotným postihnutím.Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. ● Zadaním zákazky. Zákon hovorí o možnosti splniť si túto povinnosť aj zadaním zákazky, ktorá je vhodná na


zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím, alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce. Vo finančnom vyjadrení je to suma 780 eur. Ďalším alternatívnym spôsobom splnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím je možnosť odoberania výrobkov alebo služieb od chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, občana so zdravotným postihnutím, ktorý vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci so zdravotným postihnutím sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo

poskytnutých služieb. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky a do ceny odobratých výrobkov a služieb aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zadanej zákazky a ceny odobratých výrobkov a služieb daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že zamestnávateľ nezamestnáva povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov, je povinný do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím odvod vo výške 0,9 násobku

celkovej ceny práce. V peňažnom vyjadrení za rok 2010 predstavuje odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov zo zdravotným postihnutím čiastku 877 eur (na jedného občana so zdravotným postihnutím). V prípade, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod sa primerane znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3-násobku celkovej ceny práce a polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu.

I9


EEN

DATABÁZA PRE SPOLUPRÁCU PODNIKATEĽOV Tento elektronický systém vytvorila Európska komisia a je určený pre inštitúcie podporujúce podnikanie a podnikateľov. Systém umožňuje podnikateľským subjektom publikovať prístupnou formou svoje ponuky na spoluprácu a obsahuje kooperačné profily firiem z celého sveta.

Kooperačné ponuky v tomto systéme majú ročnú platnosť, kedy je ponuka k dispozícii potenciálnym záujemcom - členom systému. Po uplynutí tejto lehoty treba v prípade záujmu o ďalšie zotrvanie v systéme ponuku obnoviť.

Databáza ponúka 2 možnosti: 1. zverejnenie ponuky Vašej firmy v databáze 2. z ískanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných podnikateľov v databáze

V prípade záujmu o zaradenie kooperačného profilu do európskej databázy je potrebné vyplniť Požiadavkový list na registráciu do Databázy pre vyhľadávanie obchodných partnerov, ktorý získate na www.enterpriseeurope-network.sk/bcd.

Podmienky vstupu do systému sú: • byť podnikateľom, resp. zástupcom firmy (fyzická, resp. právnická osoba) - neplatí pre novozaložené firmy • ovládať aspoň jeden svetový jazyk, resp. jazyk krajiny, s ktorou máte záujem spolupracovať • mať jasnú predstavu o požadovanej spolupráci, príp. potrebné voľné výrobné kapacity a pod. Ako zverejniť svoju požiadavku? Stačí pozorne, dôkladne a úplne vyplniť formulár (zašleme na vyžiadanie) a uviesť, do ktorých štátov chcete Vašu žiadosť adresovať.

20 1 1 1 01 7 02 5 Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na chov hydiny, produkciu vajec a spracovanie mäsa, hľadá partnerov pre spoločný podnik. 20 1 1 1 02 0 0 32 Česká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou potravín rastlinného pôvodu (plodiny), certifikované ako organické potraviny, hľadá zástupcov/ distribútorov. Spoločnosť vlastní veľkoobchody bio potravín, bio strukoviny a olejnaté semená. Vyrába múku vo vlastnom mlyne.

10 I

Enterprise Europe Network

NARMSP, Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 tel.: +421-2-50 24 45 00 fax: +421-2-50 24 45 02 e-mail: nadsme@enterprise-europe-network.sk www.enterprise-europe-network.sk

hľadá spoľahlivých obchodných prostredkovateľov pre predaj ošípaných, partnerov pre spoločnú výrobu biomasy a prenos know-how na Slovensko. 201 1 10 190 0 5 Rumunský výrobca mliekarských výrobkov a syrov hľadá distribútorov. 201 1 10 190 20 Chorvátska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kapusty, octu a oleja zo semien tekvice, hľadá obchodného sprostredkovateľa.

20 1 1 1 01 8002

201 1 10 170 48

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na chov ošípaných, využitie hnoja na energetické účely a využitie biomasy pre vykurovanie,

Chorvátska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu, balenie a distribúciu sekaného tabaku na rolovanie hľadá obchodných zástupcov.

20 1110 20 0 45 Taliansky výrobca zaoberajúci sa výrobou ručnej hrnčiarskej keramiky hľadá distribútorov. 20 1110 190 55 Srbská spoločnosť pôsobiaca v oblasti znečistenia ovzdušia a vo výrobe filtrov pre priemyselné čistenie plynu, hľadá obchodného sprostredkovateľa. 20 1110 20 0 33 Česká spoločnosť zaoberajúca sa geografickým informačným systémom hľadá partnerov pre spoluprácu. NARMSP nezodpovedá za správnosť a vecný obsah ponúk, ktoré zadávatelia poskytli, ani za nimi uvedené kontaktné spojenie.


o t n e t ť a m e ž ô Aj Vaša firma m € 0 6 3 d o ž u r o t s e i r p ý n m a l rek ortáloch) p ch ý v o b e w ch ší a an

žit inzerciu u y v te e ž ô m o b le (a www.nadsme.sk www.msponline.sk line.sk mp.mspon bchodnypartner.sk .o w w w

n

á banerov reklama j za mene t* ako 1 cen

*(za zobrazenie)

mp.msponline.sk I 11


ŽENY V PODNIKANÍ

Začínajúce podnikateľky pod ochrannými krídlami Milé dámy, pozor! Meriate si sily s podnikaním už rok a z času na čas by sa vám veru zišla rada skúsenejších? Nenecháme vás v tom viac samé! Stretnite sa s ostrieľanými podnikateľmi, ktorí vám do regiónu prinesú nový pohľad na biznis a možno i na život. Vy viete čo, my vieme ako. Dňa 15. novembra 2011 Európska komisia na galavečeri vo Varšave predstavila Európsku sieť mentorov pre začínajúce podnikateľky. Na tomto podujatí sa predstavili i slovenskí mentori a mentorky, ktorých úlohou je viesť podnikateľku v časoch jej podnikateľských začiatkov. V praxi to znamená bezodplatne jej pomáhať riešiť špecifické problémy spojené s podnikaním, 12 I

či sa už jedná o vedenie firmy, zvládnutie zamestnancov, zosúladenie rodinného a pracovného života, o odvahu, či nedostatočnú podporu zo strany rodiny a priateľov. Projekt Guardian Angels for Female Enterpreneurs vstupuje do svojej ďalšej fázy. Mentorov a mentorky už poznáme a teraz nastal čas, aby ste dali

o sebe vedieť Vy, milé dámy, ktoré máte záujem o to, aby vás niekto radami vedel preniesť cez naväčšie slabiny, ktoré máte. Kto a ako sa môže stať mentorovanou podnikateľkou? Mentorovanými podnikateľkami sa môžu stať ženy každej vekovej kategórie, ktoré: ● založili alebo prevzali malý alebo stredný podnik, a ktoré podnikajú viac ako jeden, ale menej ako štyri roky ● majú najmenej 1 zamestnanca (môžu byť ony samé),


Kontakt: NARMSP (pre severné a západné Slovensko) Stanislava Drusková Andrej Klimant Martina Steigerová Miletičova 23, 821 09 Bratislava tel.: 02/502 44 514 (515, 523) email: druskova@nadsme.sk klimant@nadsme.sk steigerova@nadsme.sk web: www.nadsme.sk www.podporapodnikaniazien.sk Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (pre východné Slovensko) Jana Szidorová Reimanova 9, 080 01 Prešov tel.: 051/75 60 329 email: een@rpicpo.sk web: www.rpicpo.sk

● od založenia značne rozvinuli svoju firmu ● hľadajú externé vedenie, mentora, či mentorku, ktorí by im vedeli pomôcť účinne čeliť výzvam, ktoré pred nimi a ich biznisom stoja ● sú ochotné sa pozrieť bližšie na seba, zhodnotiť svoje príležitosti a určiť si, čo presne chcú dosiahnuť v ich podnikateľskej kariére Prečo sa stať mentorovanou podnikateľkou? ● získate užitočné kontakty na podnikateľky a podnikateľov zo Slovenska a EÚ ● zviditeľníte a spropagujete svoju spoločnosť ● nadobudnete nové skúsenosti, rady a informácie

● získate pohľad na podnikanie z inej strany ● rozšírite si obzor TERMÍN REGISTRÁCIE: 31. DECEMBRA 2011 Prihláška - prihlasovací formulár vo forme online dotazníka je potrebné vyplniť a odoslať do 31.12.2011. Podmienky účasti v projekte (kritéria, práva a povinnosti mentorovaných podnikateliek) Prezentácia projektu na stiahnutie

O projekte: Európska komisia prišla s iniciatívou vytvoriť Európsku sieť mentorov pre začínajúce podnikateľky, na ktorú zareagovala NARMSP v spolupráci s RPIC vypracovaním projektu GUARDIAN ANGELS FOR FEMALE ENTREPRENEURS. Svojou podstatou nadväzuje na projekt Podpora podnikania žien na Slovensku, ktorý mal za cieľ potenciálne podnikateľky inšpirovať, aj prostredníctvom podnikateľských príbehov, či praktických rád ambasádoriek, aby sa vydali na cestu samostatného podnikania. V tomto štádiu nastupuje nový projekt a jeho hlavní aktéri - mentori pre začínajúce podnikateľky, ktorých úlohou je viesť začínajúcu podnikateľku v časoch jej podnikateľských začiatkov.

I 13


Právnou poradňou chceme prispieť k zodpovedaniu otázok právneho charakteru, a tak napomôcť k zvýšeniu právneho povedomia nielen začínajúcich, ale i pokročilých podnikateľov. Radi by sme sa venovali nasledovným oblastiam:

V prípade záujmu zo strany čitateľov poradíme aj v oblasti práva duševného vlastníctva - autorské právo, právo ochranných známok, úžitkových vzorov, dizajnov, a podobne. Vaše otázky, týkajúce sa uvedených tém, píšte, prosím, na nasledujúcu e-mailovú adresu: podnikanie@nadsme.sk

Nepodceňte vypracovanie zmluvy v zahraničnom obchode V súčasnom období globalizácie všetkých činností, vrátane podnikania, sa pomerne často vyskytujú, už aj medzi drobnými podnikateľmi, zmluvy s tzv. cudzím prvkom. Týmto cudzím prvkom môže byť napríklad zmluvná strana z iného štátu, miesto dodania v inom štáte, použitie iného právneho poriadku a pod. Obchodno-záväzkové právne vzťahy s cudzím prvkom patria pod odvetvie medzinárodného práva súkromného. Pre správne pochopenie týchto vzťahov je nevyhnutné na začiatok vysvetliť pojem kolízna norma a rozhodné právo. STANOVTE, KTORÝM PRÁVOM SA BUDETE RIADIŤ Kolízna norma ako ustanovenie právneho poriadku určuje, ktorým právnym poriadkom, právnou úpravou ktorého štátu, sa bude daný vzťah spravovať. Tu možno hovoriť o rozhodnom práve, teda práve štátu, ktoré je aplikovateľné na konkrétny právny vzťah.  Základným právnym prameňom upravujúcim právne vzťahy s cudzím prvkom je zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení. Z hľadiska Európskej únie a jej právnej úpravy je dôležitý Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné 14 I

záväzky – tzv. Rímsky dohovor z 19. júna 1980, Nariadenie č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I.) a Nariadenie č. 864/2007  o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II.). Medzinárodná úprava je aj obsahom Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň, 11.4.1980, ozn.č. 160/1991 Zb.). Právnu úpravu zmlúv v medzinárodnom obchode možno v slovenskom právnom poriadku nájsť aj v Obchodnom zákonníku v § 729 a nasl. Veľmi často využívaným inštitútom v medzinárodnom obchode je aj inštitút zmeniek, šekov a rozhodcovské zmluvy, či zmluvy o medzinárodnej arbitráži. Kolízne právne normy pre záväzkové vzťahy s cudzím prvkom takmer vždy uprednostňujú určenie rozhodného práva na základe voľby práva, ako rozhodujúceho hraničného ukazovateľa, teda samotné zmluvné strany si majú nárok dojednať rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať zmluva, či iný právny vzťah. Toto ustanovenie môže znieť nasledovne: „Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky; a to vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu.“

PRÁVNA PORADŇA

- legislatívny rámec pre oblasť podnikania, - aktuálne informácie o novelizácii príslušných zákonov, - založenie a zrušenie spoločnosti, - orgány spoločnosti, - živnostenský zákon, - živnostenský, prípadne obchodný register, - samotná činnosť spoločnosti s výnimkou daňových záležitostí, - vašim iným podnetom a otázkam.


Toto ustanovenie odporúčam dávať do každej zmluvy, kde sa vyskytuje cudzí prvok, čím sa neskôr môže predísť viacerým komplikáciám a nedorozumeniam. „Slovenskej republiky“ môžete nahradiť aj iným štátom, podľa toho, ako sa vzájomne dohodnete. Voľbu práva v právnom poriadku SR umožňuje aj ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, a to nasledovne:  „Účastníci zmluvy si môžu zvoliť právo, ktorým sa majú spracovať ich vzájomné majetkové vzťahy; môžu tak urobiť i mlčky, ak nie je vzhľadom na okolnosti pochybnosť o prejavenej vôli. Pokiaľ z prejavu vôle účastníkov nevyplýva nič iné, neprizerá sa na kolízne ustanovenia zvoleného právneho poriadku.“ Teda v prípade voľby rozhodného práva nedochádza k zložitému hľadaniu príslušnej právnej úpravy. V RÁMCI ÚNIE SA RIAĎTE RÍMSKYM DOHOVOROM V prípade, že nedôjde k voľbe práva a ide o zmluvný vzťah medzi účastníkmi krajín EÚ, je potrebné sa spravovať tzv. Rímskym dohovorom, ktorý ustanovuje nasledovné: „V rozsahu, v ktorom nedošlo k voľbe rozhodného práva pre zmluvu, sa zmluva spravuje právnym poriadkom štátu, s ktorým má najužšiu väzbu.“ Teda je tu dôležitý pojem „najužšia voľba“, s ktorým sa možno stretnúť pomerne často v celom medzinárodnom práve súkromnom. V zásade platí domnienka, že zmluva má najužšiu väzbu so štátom, 1/ kde má účastník zmluvy, ktorý má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu, obvyklý pobyt v čase uzatvorenia zmluvy alebo 2/ v prípade zapísanej, či nezapísanej právnickej osoby, svoju ústrednú správu. Ak sa však zmluva uzatvorí v rámci výkonu obchodnej činnosti alebo povolania tohto účastníka, platí domnienka, že zmluva má najužšiu väzbu s tým štátom, kde sa nachádza jeho hlavná prevádzka alebo, ak má podľa zmluvy plnenie poskytnúť iná prevádzka ako hlavná prevádzka, so štátom, kde sa nachádza táto iná prevádzka. DOJEDNAJTE SI V ZMLUVE SÚD, KTORÝ BUDE ROZHODOVAŤ SPORY Ďalšou veľmi podstatnou časťou pri zmluvách s cudzím prvkom je príslušnosť súdov na riešenie

sporov z týchto vzťahov vyplývajúcich. Na určenie príslušného súdu nám slúžia ustanovenia o právomoci súdov. Pre Slovenskú republiku je rozhodujúca práva úprava obsiahnutá v Nariadení Rady č. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Taktiež aj túto oblasť upravuje zákon č. 97/1963 Zb.. Dohoda o voľbe právomoci súdov môže znieť nasledovne: „Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 23 Nariadenia Rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach výslovne dohodli, že na riešenie všetkých sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s právnymi vzťahmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy, je príslušný okresný súd podľa aktuálneho sídla zmluvnej strany (potrebné označiť) v Slovenskej republike. Na určenie okresného súdu podľa sídla (doplniť názov zmluvnej strany) sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky.“ Nie vo všetkých prípadoch sa však dá právomoc súdov dojednať. Vtedy hovoríme o tzv. výlučnej právomoci. Podľa Nariadenia Rady č. 44/2001 je daná výlučná právomoc v konaniach, v ktorých: • predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, príslušné sú súdy členského štátu, v ktorom sa tento majetok nachádza • predmetom je platnosť zriadenia, neplatnosť alebo zánik obchodných spoločností alebo iných právnických osôb alebo združení fyzických a právnických osôb, alebo platnosť rozhodnutí ich orgánov, príslušný je súd členského štátu, v ktorom má spoločnosť, právnická osoba alebo združenie sídlo • predmetom je platnosť zápisov do verejného registra, príslušné sú súdy členského štátu, v ktorom sa vedie register; • v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známok, priemyselných vzorov alebo iných práv, ktoré sa musia registrovať alebo o u ktorých sa musí žiadať o ochranu, súd členského štátu, v ktorom sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala PREČO POTREBUJEM DOHODU O PRÁVOMOCI? Podnikatelia by si mali uvedomiť prečo je dohoda o právomoci taká dôležitá. Predstavte si napríklad belgického odberateľa tovaru od Vás, ktorý Vám nezaplatí za dodaný tovar. Ak by ste nemali I 15


dojednanú právomoc slovenských súdov, tak v prípade nezaplatenia za takto odobratý tovar, by ste s najväčšou pravdepodobnosťou museli žalovať druhú zmluvnú stranu na belgickom súde, čo ako isto uznáte, nie je veľmi výhodné pre slovenského podnikateľa. Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, osoby s bydliskom na území členského štátu sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto členského štátu. Považujem preto za potrebné uviesť aj základné ustanovenia a pravidlá o právomoci ak táto nebola dojednaná. Osobu s bydliskom (sídlom) na území členského štátu možno žalovať v druhom členskom štáte: a) v zmluvných veciach na súde podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby. Na účely tohto ustanovenia, je miestom zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby pri predaji tovaru miesto v členskom štáte, kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať a pri poskytnutí služieb miesto v členskom štáte, kde sa podľa zmluvy služby poskytli alebo mali poskytnúť b) vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, na súdoch podľa

16 I

miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody; c) vo veciach sporov týkajúcich sa činnosti pobočky, zastúpenia alebo inej organizačnej zložky na súde podľa bydliska pobočky, zastúpenia alebo organizačnej zložky. Samotné medzinárodné právo súkromné a jednotlivé jeho oblasti sa však vyznačujú toľkými variáciami, že v rozsahu tohto článku sa dali podchytiť len základné informácie. Mgr. Dávid Štefanka


môj s časopiní

b y t

|

z á h r a d a

o býva

|

s t a v b a

www.casopismojdom.sk

ako spoznáte

skutočne dobrý časopis o bývaní?

predplatné

L. K. Permanent, s. r. o. pošt. prieč. 4 834 14 Bratislava 34 tel.: 02/49 111 200 fax: 02/49 111 209 e-mail: lkperm@lkpermanent.sk

Nápady, inšpirácie a tipy na krajšie bývanie

I 17

inzercia


10 vecí, ktoré vás o sociálnych sieťach môže naučiť i vaša babička Neexistuje príručka, ktorá Vás naučí správať sa na sociálnych sieťach. Ide len o to, dokázať aplikovať to, čo už viete, na nové sociálne prostredie. Tie isté osobnostné kvality a schopnosti prežívať v spoločnosti, ktoré ste, dúfajme, nadobudli v detstve sú presne to, čo vám pomôže byť úspešnými i na sociálnych sieťach. Pozrime sa spolu na 10 vecí, ktoré ste už určite v nejakom bode svojho života počuli od dospelých, starších ľudí, a ktoré môžete kľudne uplatniť aj na webe. Správaj sa slušne! Sociálne média sú stále len sociálne aj napriek tomu, že združujú ľudí vo virtuálnom

18 I

priestore. Platia tam rovnaké pravidlá ako v reálnom živote, t.j. tie isté spoločenské predpisy, zákony a dokonca i trapasy. To znamená, že ak sa budete správať ako hlupák, neočakávajte veľa priateľov. Zaprav si tričko! T  o, ako prezentujete samého seba je dôležité nielen v reálnom živote, ale i vo virtuálnom svete. Uistite sa, že viete, ako vás vníma okolie. Poďakuj sa! Ľ  udia si vážia, keď im prejavíte vďaku. Stačí tak málo aby ste si zo známeho spravili priateľa, čo vám v konečnom dôsledku prinesie viac. Jednoduché

ďakujem, alebo iný prejav vďaky, ktorý myslíte úprimne môže spraviť divy. Lakte preč zo stola! Úctivé správanie k druhým je pre nich signálom, že si ich vážite. Zvyčajne to vedie k tom, že si aj oni budú vážiť vás. A sociálne médiá sú presne o tom o hodnotách. Stíš tú hudbu! Neprispievajte k hluku. V súkromí si počúvajte čo len chcete. Ale keď budete verejnosti neustále tlačiť svoje osobné „hudobné“ preferencie, ktoré ich budú po čase otravovať, tak vás jednoducho preladia.


Dokonči, čo si začal! Akokoľvek sa na to pozriete, zaregistrovanie sa na sociálnych sieťach je záväzkom. Ak ste vyvinuli úsilie na to, aby ste sa stali členom nejakej komunity, vtedy nie je už len na vás, kedy a v akom množstve sa s členmi skupiny spojíte. Ak sa komunite predstavíte ako priateľ, buďte pripravení pomôcť vtedy, keď sa ľudia budú potrebovať s vami spojiť. Popapaj zeleninu! Niektoré nástroje sociálnych sietí nie sú vôbec sexy. To ale neznamená, že nie sú pre váš rast a „zdravie“ dôležité. Sledujte všetky podstatné prvky, ktoré tento priestor ponúka a nielen tú nevýživnú sladkosť, ktorú na sociálnych sieťach všetci slepo nasledujú. Čo sa stalo so starými dobrými…? Niekedy všetky tie moderné nástroje a rôzne „izé“ nie sú až tak dôležité, ako si myslíme. Občas aj starý dobrý email, telefonát, alebo osobné stretnutie spravia také veci, o ktorých môžete cez sociálne siete iba snívať. Vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Hodnotou sociálnych médií je dôvera (alebo spoločenský kapitál). A ak vám ľudia nebudú dôverovať, nemáte pre nich cenu. Dva krát meraj, raz rež. Človek si môže povedať čo chce, kde chce, ale keď je to raz vonku, už to nemôže zobrať späť. A hlavne na sociálnych sieťach, kde si to môžu prečítať všetci a ostane to tam navždy. Premyslite si to, čo chcete povedať pred tým, než to vypustíte do sveta. www.socialmediatoday.com

: s á n e t j u d e l S

CNÚ RUKU V PODÁVAME POMO

om/p www.facebook.c

PODNIKANÍ

odnikanie

ANIA ŽIEN NA PODPORA PODNIK

SLOVENSKU

basadorka

om/am www.facebook.c ÚSPECH PRISTANE

KAŽDEJ!

om/p www.facebook.c

odnikatelka

SLOVENSKÝCH MSP V IÍ C VÁ O IN RA PO POD

rainovacii

/podpo m o .c k o o b e c a .f w ww MESAČNÍK PODNIK

ANIE

nikanie

sacnikpod e /m m o .c k o o b e c www.fa

TRI NOVINKY NA T WIT

/narmsp www.twitter.com

I 19


Hľadáme Ste skúsený manažér s dlhoročnou praxou?

poradcov Hľadáme senior poradcov a riadiacich pracovníkov so skúsenosťami z pozícií vrcholového manažmentu.

Ich úlohou bude pomáhať manažérom malých a stredných podnikov v krajinách východnej Európy, strednej Ázie, Kaukazu, Balkánu a v krajinách južného a východného Stredomoria ako aj zlepšiť ich riadiace zručnosti a odovzdávať technické a obchodné znalosti. Táto iniciatíva sa realizuje v rámci pogramu TurnAround Management (TAM) (www.ebrd.com/tambas) ako pomoc krajinám pri prechode na trhové hospodárstvo.   Požiadavky na uchádzačov: • štátna príslušnosť SR • nutná znalosť anglického jazyka slovom a písmom vrátane znalosti odbornej terminológie z odvetvia profesionálnej špecializácie uchádzača • znalosť ruského prípadne iného jazyka niektorej z krajín, v ktorej EBOR vykonáva svoje operácie je výhodou • progresívna kariéra v niektorom z výrobných odvetví uvedených nižšie vrátane minimálne 15 rokov skúseností na pozícii vrcholového manažmentu • silné odborné zázemie v niektorom z uvedených odvetví: energetika, infraštruktúra vrátane dopravnej, telekomunikácie, spracovateľský priemysel vrátane potravinárskeho, farmaceutický priemysel, 20 I

veľkoobchod/maloobchod, ťažobný priemysel (vylúčené sú sektory ako napríklad zbrojársky priemysel, bankovníctvo, finančných služieb, výroba tabaku) • chápanie mandátu EBOR vrátane dôrazu na rozvoj súkromného sektora • ochota cestovať do krajín, v ktorých EBOR vykonáva svoju činnosť • výborné komunikačné a organizačné schopnosti  • počítačová gramotnosť Priebeh: Poradenstvo a úlohy budú realizované na základe zmluvy, ktoré zahŕňajú týždenné misie v podnikoch v časovom rozmedzí každých 6 až 8 týždňov. V rámci jedného projektu sa predpokladá uskutočnenie 5 až 6 misií počas 12 až 18 mesiacov. 

Zoznam požadovaných dokladov: • sprievodný list v anglickom jazyku •profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe v anglickom jazyku Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 31. januára 2012.  V prípade záujmu a ďalších informácií prosím kontaktujte tu. 

Kontaktná osoba: Ing. Iveta LUKÁČOVÁ Ministerstvo financií SR Ing. Jakub VARGA NARMSP Miletičova 23, 821 09 Bratislava tel.: +421 2 502 44 521 mobil: +421 915 783 734 e-mail: varga@nadsme.sk


Ako si vybrať ekonomický softvér Koniec roka býva najvhodnejším obdobím na zmenu účtovníckeho softvéru. Pomaly sa bude uzatvárať aktuálny účtovný rok 2011, a keď sa už dnes obzeráte po lepšom programe, alebo od nového roka budete potrebovať nový, máme pre vás niekoľko odporúčaní. Nie je program ako program V dnešnej dobe sa už asi každý podnikateľ, či živnostník stretol s ekonomickým softvérom, alebo aspoň s niektorými jeho modulmi. Ak zakladáte novú firmu, alebo živnosť, je dôležité rozhodnúť, či si budete viesť účtovníctvo interne, alebo externe za pomoci účtovnej služby. Ak vám bude viesť účtovníctvo externá firma, musíte si zistiť, či bude váš softvér spolupracovať so softvérom účtovnej firmy. Vo väčšine prípadov však bude výber ekonomického softvéru skôr o výmene existujúceho riešenia za lepšie. V takomto prípade vám pravdepodobne nevyhovujú alebo nepostačujú určité funkcie súčasného programu. Výberové konanie je základ Pri výbere softvéru by ste mali mať vypracovaný zoznam funkcií a vlastností, ktoré sú pre chod vašej firmy nevyhnutné, a ktoré musí každý kandidát spĺňať. Samozrejme musíte prihliadať aj na jednoduchosť a rýchlosť

týchto funkcií. Ak softvér spĺňa tieto základné požiadavky, môžete sa zaoberať jeho ďalšími vlastnosťami, ktoré vám môžu uľahčiť prácu. Pri hodnotení nového softvéru však netreba zabúdať aj na funkcie, ktoré v starom programe pracovali hladko, ale v novom programe môžu chýbať, alebo sú omnoho zložitejšie. Súčasťou výberového konania by mala byť aj prezentácia softvéru kvalifikovaným pracovníkom, ktorý vám predvedie všetky dôležité funkcie softvéru. Tu však pozor! Dajte si predviesť program s podobnými údajmi a systémom práce, aký máte vy a nedajte sa uspokojiť sľubmi typu „to bude fungovať, keď to nasadíme“. Ak softvér nespĺňa všetky vaše požiadavky, zistite si, či ich dokáže dodávateľ doprogramovať, alebo zabezpečiť. Cena nie je všetko Pokiaľ už máte softvér z hľadiska funkcií vybraný, dajte si vypracovať záväznú cenovú ponuku. Musia v nej byť detailne uvedené ceny za softvérové licencie a implementačné práce, ktoré by mali mať určený rozsah a termíny. Ak sú potrebné programové úpravy, ponuka by mala obsahovať ich presný popis, termíny dodávok a cenu, ktorá by mala byť záväzná. V cenovej ponuke by tiež nemali chýbať poplatky a termíny legislatívnych

aktualizácií, ktoré sú v prípade ekonomického softvéru mimoriadne dôležité. Ak s cenovou ponukou súhlasíte, dajte si vypracovať zmluvu, ktorá bude obsahovať podrobný popis softvérového riešenia, presné ceny a termíny dodávok jednotlivých častí. Zmluva by mala obsahovať aj prípadné sankcie za nedodržanie požadovanej funkčnosti a termínov. Pozor na implementáciu Skôr než podpíšete zmluvu, pozrite sa dobre na termíny odovzdania softvéru do prevádzky. Mali by byť reálne nielen zo strany dodávateľa, ale aj zo strany vašej firmy. Musíte byť schopní vyčleniť vašim pracovníkom dostatok času na zaškolenie a spoluprácu pri zavádzaní softvéru. Buďte tiež pripravení na takzvané „detské choroby“ nového riešenia – aj s najlepším softvérom budete spočiatku možno pracovať pomalšie a menej produktívne, kým si nezvyknete na nový systém. Vo všeobecnosti však platí, že čím viac času a pozornosti ste venovali výberu, tým väčšia je šanca, že systém uvediete do prevádzky hladko a budete ho úspešne používať aj v budúcnosti. Norbert Kustra SunSoft, spol. s r. o. I 21


do 8. 12. 2011 (štvrtok)

Zdravotné poistenie

kalendár podnikateľa december 2011

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČo za november 2011

Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČo za november 2011 Starobné dôchodkové sporenie do výplatného termínu

~ odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČo za november 2011 Zdravotné poistenie

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za november 2011 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)

Sociálne poistenie

do 5 dní po dni výplaty

do 3 dní po dni vzniku daňovej povinnosti

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za november 2011 Daň z príjmov

~ odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu za november 2011 Sociálny fond

~ prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za december 2011 Spotrebné dane

~ podať daňové priznanie k spotrebným daniam z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, piva, vína, liehu (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu) a splatnosť daní

do 15. 12. 2011 Daň z príjmov (štvrtok) ~ odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za november 2011 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane

príslušnému správcovi dane) ~ odvod sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb platiteľom príjmu za november 2011 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) do 20. 12. 2011 Daň z pridanej hodnoty (utorok) ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 € ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 49 790 € (do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania) ~ povinnosť podať elektronickými prostriedkami súhrnný výkaz za november 2011 pre platiteľa dane, ktorý dodal tovar s oslobodením z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, alebo premiestnil tovar oslobodený od dane do iného členského štátu na účely svojho podnikania, alebo ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. povinnosť podať súhrnný výkaz má aj platiteľ dpH, ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov osobe identifikovanej pre daň, ktorá je povinná túto daň platiť pred nadobudnutím tovaru pred prijatím služby pred dodaním služby

Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre dpH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom, alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorého celková hodnota bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 € Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre dpH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom a ktorá je príjemcom služieb od poskytovateľa z iného členského štátu Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre dpH zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom a ktorá poskytuje služby do iného členského štátu zdaniteľným osobám


do 27. 12. 2011 Daň z pridanej hodnoty (utorok) ~ povinnosť podať daňové priznanie za november 2011 pre platiteľov s mesačným zdaňovacím obdobím (aj negatívne priznanie) a splatnosť vlastnej daňovej

povinnosti ~ povinnosť podať daňové priznanie k dpH za november 2011 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a zaplatiť daň

Spotrebné dane

do 2. 1. 2012 (pondelok)

~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebným daniam z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, piva, vína, liehu pre prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu za november 2011 (aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť nevznikla) a splatnosť daní ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia za november 2011 a splatnosť dane ~ povinnosť pre držiteľa oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu oznámiť údaje podľa § 44a ods. 15 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov colnému úradu elektronicky za november 2011 ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre daňového dlžníka za november 2011 a splatnosť spotrebnej dane Daň z príjmov

~ splatnosť preddavku dane z príjmov fyzických osôb za december 2011 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 596,96 €) ~ splatnosť preddavku dane z príjmov právnických osôb za december 2011 (mesačný preddavok vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 16 596,96 €) ~ splatnosť preddavku dane z príjmov fyzických osôb za iV. štvrťrok 2011 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 1 659,70 eura a nepresiahla 16 596,96 eura) ~ splatnosť preddavku dane z príjmov právnických osôb za iV. štvrťrok 2011 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 1 659,70 eura a nepresiahla 16 596,96 eura) Daň z motorových vozidiel

~ splatnosť preddavku na daň z motorových vozidiel za december 2011 (mesačný preddavok vo výške 1/12 predpokladanej ročnej dane, ak tá u jedného správcu dane presiahne 8 292 €) ~ splatnosť preddavku na daň z motorových vozidiel za iV. štvrťrok 2011 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 predpokladanej ročnej dane, ak tá u jedného správcu dane presiahne 660 eur Kalendár podnikateľa pripravila: Marta Kubrická, odborná pracovníčka odboru národných programov, oddelenie analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu NARMSP


Mesačník podnikanie  

Všetko čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ.

Mesačník podnikanie  

Všetko čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ.

Advertisement