Page 1

Máj 2013

Živnostník pri prerušení živnosti poistné neplatí

Najťažšie bolo zmeniť myslenie zamestnanca na myslenie podnikateľa Andrea Michalcová Ako prihlasovať pohľadávky v konkurze a v reštrukturalizácii 5 najzničujúcejších viet v podnikaní

MP l 05/2013  
MP l 05/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.nadsme.sk

Advertisement