Page 1

PODNIKANIE pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

STRAVNÉ A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU PRE ZAMESTNANCOV PARALELNÝ DOVOZ TOVARU A JEHO RIZIKÁ PODNIKATEĽ BY SA MAL OBKLOPIŤ ĽUĎMI, KTORÍ HO DOPĹŇAJÚ

VYDÁVA SLOVAK BUSINESS AGENCY

JÚN 2014

Jun 2014  
Jun 2014  
Advertisement