Page 29

MLADÝCH PODIKATEĽOV LÁKA NAJVIAC IT SEKTOR Na Slovensku podniká viac ako stotisíc mladých podnikateľov, vo veku do 35 rokov. Pri rastúcej nezamestnanosti, najmä absolventov škôl a mladých ľudí do 25 rokov (nezamestnanosť narástla na desaťročné maximá - 35,3 %), je rozbehnutie vlastného podnikania jedným zo spôsobov ako si zarobiť a zároveň zrealizovať vlastné biznis predstavy. Podľa prieskumu portálu Podnikatelskynapad.sk, ktorý oslovil 298 mladých záujemcov o podnikanie, patrí k najrozšírenejšej podnikateľskej oblasti IT sektor, v ktorom zvažuje svoje budúce firemné plány až tretina opýtaných (32,55 %). Nasleduje sektor služieb (18,46 %) a oblasť gastronómie a cestovného ruchu (11,07 %). Potenciálni podnikatelia majú záujem a chuť realizovať svoje nápady, avšak na ich rozvoji potrebujú pomoc a to v dvoch kľúčových oblastiach – v marketingu a reklame (82,21 %) a s financiami (80,87 %). Podľa najnovšie prieskumu Eurobarometer 2012, ktorý sa zameral na podnikanie v EÚ a mimo nej, sú Slováci skeptickí v rozbiehaní vlastného podnikania. Až 76 % Slovákov považuje možnosť stať sa samostatne zárobkovo-činnou osobou v najbližších piatich rokoch ako nevhodnú možnosť. Mladí Slováci sú však optimistickejší – 51 % opýtaných vo veku 15 - 24 rokov považuje podnikanie za vhodné. „Záujem mladých ľudí o kariéru podnikateľa v posledných rokoch na Slovensku rastie, no napriek tomuto zlepšeniu stále

„Podnikateľské nápady mladých potrebujú pomoc s marketingom a financiami“

patríme na chvost krajín Európskej únie“, hovorí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska a pokračuje: „mladí ľudia sú odvážnejší vo svojich podnikateľských krokoch. Podľa nášho prieskumu, ktorý sme realizovali na portáli Podnikateľskýnapad.sk, však pri svojom rozbiehaní potrebujú pomoc a podporu odborníkov. Najviac žiadaní sú odborníci na marketing a reklamu a pomoc s financiami. Takmer polovica opýtaných uvíta tiež rady profesionálov z daného oboru, ako aj v oblasti patentov, prípravy podnikateľského plánu a podporu v hľadaní a kontaktoch na potenciálnych odberateľov.“ Je podnikateľský nápad životaschopný? Čo má obsahovať dobrý biznis plán? Ako získať kapitál na rozbeh podnikania? Kým skúsení podnikatelia vedia tieto otázky zodpovedať aj v polospánku, začiatočníci v podnikaní sa v nich zvyčajne orientujú ťažko. Pomôcť im môžu aj rôzne súťaže, granty, či výzvy pre mladých podnikateľov. Výhra určitej finančnej odmeny v súťaži je iba jednou malou stranou víťaznej medaily. Druhou však môže byť aj prístup k sieťam kontaktov, know-how, spätnej väzbe a radám profesionálov z branže, z ktorých môžu účastníci profitovať. „Začínajúci podnikatelia majú na Slovensku čoraz viac možností zapojiť sa do súťaží a získať finančné, hmotné ceny alebo odbornú pomoc, či gestorstvo, ktoré im môže naštartovať vlastný biznis oveľa rýchlejšie a pomôcť im vyhnúť sa mnohým začiatočníckym 29

MP l 06/2013  
MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement