Page 26

Hľadáte nové obchodné kontak ty?

Pozývame vás na Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013 zamerané na životné prostredie a energiu; ekostavebníctvo a udržateľný rozvoj, automobilový priemysel a E_mobility; strojársky priemysel a metalurgia; vedu o živej prírode a biotechnológie, dopravu a logistiku; marketing, bankovníctvo a financie.

Podujatie sa bude konať 12.-13. júna v Luxemburgu a doteraz je prihlásených 117 organizácií z Belgicka, Číny, Konga, Dominikánskej republiky, Francúzska, Nemecka, Indie, Iránu, Luxemburgu, Maroka, Holandska, Španielska, Anglicka.

Viac informácií

26

MP l 06/2013  
MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement