Page 1

Národná agentúra  pre rozvoj malého a stredného podnikania   

Informačný list Oddelenia manažérov medzinárodných aktivít   

1. Novinky    

Projekt Guardian Angels for Female Entrepreneurs získal nomináciu EEPA Projekt Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Guardian Angels for Female Entrepreneurs, získal  nomináciu v kategórii Podpora podnikateľského ducha v súťaži Európska cena za podporu podnikania (European Enterprise  Promotion Awards, EEPA). To, či získa aj ocenenie, bude známe na slávnostnom vyhlásení výsledkov v počas konferencie  o malých a stredných podnikoch 25. – 26. novembra 2013 vo Vilniuse, Litva.     Do súťaže sa zapojilo vyše 100 projektov, ktoré boli vybrané z národných súťaží so šancou postúpiť a konkurovať na  európskej úrovni.  Tri projekty vzbudili pozornosť poroty, medzi nimi aj Guardian Angels:    1. Mládežnícke podnikanie, Poľsko  V Poľsku bol projekt iniciatívou Magistrátu mesta Vroclavi. Išlo o vývoj hry s názvom "Rozprávka o Jankovi, podnikateľ a jeho  hlúpi bratia." Ide o prvý vzdelávací nástroj v Poľsku vo forme divadelného predstavenia, ktorý ukazuje podnikanie žiakom  základných škôl. Predstavenie si má možnosť pozrieť online 60 000 žiakov z 720 škôl po celej krajine.    2. Ženské  podnikanie, Slovenská republika  Skutočnosť, že ženy tvoria iba 34,4 % samostatne zárobkovo  činných v Európe naznačuje, že potrebujú viac povzbudenia, aby  sa stali podnikateľmi. V slovenskom projekte Guardian Angels for  Female Entrepreneurs mentori, ako strážni anjeli, vedú prvé  kroky začínajúcim podnikateľkám a pomáhajú im pri riešení  počiatočných problémoch pri podnikaní. V projekte pomáhalo 33  podnikateľkám 14 mentorov..     3. Zelené trhy a účinnosť zdrojov, Cyprus  Zo 40 miliárd ton odpadu ročne sa v Európskej únii recykluje len asi 40 %. Na Cypre začala spoločnosť Green Dot v roku 2007  so zberom recyklačného odpadu v domácnostiach a odvtedy toto číslo vzrástlo na 85 %. Cyperčania pozitívne zareagovali na  projekt a celková miera recyklácie sa od roku 2006 zdvojnásobila. Organizácia vytvorila viac než 200 nových zelených  pracovných miest a umožnila miestnym recyklačným spoločnostiam rast a posilnenie ich dlhodobej udržateľnosti.    Júl 2013   

1


Vyhlasovateľom súťaže je Európska komisia a národným koordinátorom na území SR je NARMSP. Súťaž Európska cena za  podporu podnikania je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty, ktoré podporujú podnikateľské  aktivity na regionálnej úrovni.   Viac informácií http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6850&lang=en&title=European‐ Enterprise‐Promotion‐Awards%3A‐competitors‐in‐2013‐focus‐on‐women‐and‐youth 

EKOPROFIT BRATISLAVA ‐ LACNEJŠIE A EKOLOGICKY!   V stredu 24.7. sa uskutočnil úvodný seminár pre prvú skupinu malých a stredných  podnikov,  ktoré  sa  zapojili  do  projektu  EKOprofit  Bratislava.  V nasledujúcich  dňoch  ich  čakajú  individuálne  konzultácie,  zamerané  na  zhodnotenie  využitia  energií  (elektrickej,  tepelnej),  surovín,  tvorbu  odpadov,  logistiku  a organizáciu  procesov.  Výsledkom  série  spoločných  a individuálnych  konzultácií  sú  reálne  ušetrené operatívne náklady a pozitívny prístup k životnému prostrediu.   Z dlhoročných skúseností s týmto projektom vieme, že stredne veľká spoločnosť  môže  priemerne  ušetriť  približne  20.000  EUR  ročne!  K značným  úsporám  však  dochádza aj v malých firmách, pričom nie je podstatné, či sa spoločnosť zaoberá  výrobou, obchodom, či poskytovaním služieb. Projekt hľadá riešenia individuálne „šité na mieru“ pre každý typ podnikania.  Toto  všetko  ponúka  projekt  EKOprofit  Bratislava  malým  a stredným  podnikov  z Bratislavského  a Trnavského  kraja  bezplatne  ‐  vďaka  podpore  z Programu  Cezhraničnej  spolupráce  Slovensko‐Rakúsko  2007‐2013.  Do  projektu  sa  môžete  zapojiť aj Vy ‐ stačí ísť na stránku www.ekoprofitbratislava.eu, kde  sa dozviete viac informácií a jednoducho sa registrujete.  Následne Vás budeme kontaktovať a spoločne si dohodneme ďalšie kroky.    Posledná  skúsenosť  projektu  EKOprofit  v meste  Novi  Sad  (Srbsko)  ukázala,  že  10  spoločností  dokázalo  v priebehu  1  roku  (2011‐2012)  ušetriť  priemerne  21.000  EUR  vďaka  poklesu:  spotreby  elektriny  o  180.000  kWh,  spotreby  tepelnej  energie  o  440.000 KWh, spotreby vody o viac ako 10.000 m³, tvorby zmiešaného odpadu o 50 ton, tvorby emisií CO2 o pribl. 600 ton. 

Hľadáte kontakty? Zaregistrujte sa na kooperačné podujatia !   

zamerané na potravinársky priemysel, technológie na spracovanie, výrobu, balenie a skladovanie potravín.  Doteraz zaregistrovaných 49 firiem z Belgicka, Ćíny, ŠR, Egypta, Fínska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Talianska, Poľska,  Turecka a Sri Lanky.  Registrácia je otvorená na webovej stránke: http://www.b2match.eu/b2bFood2013/pages/home

Česko‐poľsko‐slovenské EKONOMICKÉ FÓRUM 2013   Krajská hospodárska komora Moravskosliezskeho kraja spolu s partnermi siete Enterprise  Europe Network, pod záštitou prednostu Moravskosliezskeho kraja a príležitosti 20. výročia  založenia Hospodárskej komory v Ostrave Vás srdečne pozýva na medzinárodnú  konferenciu a dvojstranné rokovania firiem  Česko‐poľsko‐slovenské EKONOMICKÉ  FÓRUM 2013  konaného dňa 17. 10 2013 v  Ostrave, Mamaison Business & Conference Hotel Imperial     Viac informácií, registračný formulár a program sa nachádza na linku www.khkmsk.cz.

Júl 2013   

2


Najväčší v Pobaltí, potravinársky veľtrh "Riga Food" každoročne načrtáva nové trendy vývoja potravinárskeho priemyslu,  upozorňuje na novinky. Návštevníci majú možnosť  ochutnať nové produkty, sledovať  súťaže profesionálnych kuchárov,  cukrárov a barmanov.   Doteraz zaregistrovaných 15 spoločnosti z Chorvátska, Estónska, Talianska, Lotyšsko, Poľsko, UK  Viac na: http://www.b2match.eu/rigafood2013/pages/home

zamerané na obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť, úpravu vody, pôdy, druhotné suroviny a výroba z odpadu  Doteraz zaregistrovaných 11 maďarských spoločností.  Viac info na http://www.b2match.eu/okoindustria2013

Podnikáte v oblasti drevárskeho priemyslu a máte záujem privítať misiu poľských drevárov u Vás?  Zaregistrujte sa na kooperačnom podujatí www.b2match.eu/furniture2013 a podeľte sa s Vašimi úspechmi s poľskými  podnikateľmi. 

Pripravujeme ‐ Kooperačné podujatie expoEnergy, 27. februára 2014, Wels, Rakúsko  Zamerané na biomasu,  technológie na štiepku, výrobu paliva a energetickú účinnosť budov 

Hľadáte partnera v Českej republike?   V spolupráci s českými partnermi pripravujeme v druhom polroku 2013 misiu slovenských podnikateľov do Prahy. Misie sú  obchodné a technologické stretnutia, zamerané na bádanie, prieskum nových trhov a príležitostí, výmenu obchodných  kontaktov a vznik nových partnerstiev. Na jednom mieste sa stretávajú potenciálni partneri počas krátkych osobných  rokovaní, ktoré sú individuálne a starostlivo pripravené vopred.    Ak máte záujem o účasť, dajte nám vedieť , v čom podnikáte a akého partnera hľadáte. Našou úlohou bude nájsť vám ho!    

2. Podujatia Dátum 

Názov podujatia 

Miesto konania 

Termín registrácie 

5.9.

Kooperačné podujatie RIGA FOOD  2013

Riga, Lotyšsko 

20.8.

Júl 2013   

Kontakt Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

3


24.‐25.9.

Kooperačné podujatie POLAGRA  FOOD Fair 2013

Poznan, Poľsko 

6.9.

Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

27.9.

Kooperačné podujatie  OKOINDUSTRIA, zamerané na  obnoviteľné zdroje energie

Budapešť, Maďarsko 

20.9.

Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

3.10.

Kooperačné podujatie SIC ‐ software  ‐ internet ‐ cluster   

Klagenfurt, Rakúsko 

13.9.

Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

8.‐9.10

Kooperačné podujatie Kontakt‐ Kontrakt počas MSV Brno 2013

Brno, Česká  republika 

1.10.

Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

16.10.   17.10. 

Medzinárodné kooperačné podujatie  v oblasti nábytku – FURNITURE  2013, spojené s podnikateľskou  misiou počas veľtrhu MODDOM 

Bratislava

30.9.

Peter Kopkáš  02/5441 7515  kopkas@bic.sk  Oľga  Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

17.10.

Kooperačné podujatie Česko‐ slovensko‐poľské ekonomické fórum  Ostrava

Ostrava, Česká  republika 

20.8.  

Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

25.10.

Seminár: Nové trendy a moderné  technológie v cestovnom ruchu 

Poprad

pripravujeme  

Jana Mihaliková  02/502 44 526  mihalikova@nadsme.sk

Bratislava

pripravujeme  

Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

november

Podnikanie v Poľsku – info deň  s ekonomickým diplomatom 

november

Seminár: Ako nakladať s biologicky  rozložiteľnými odpadmi? 

Žilina

pripravujeme

Jana Mihaliková  02/502 44 526  mihalikova@nadsme.sk

27.2.

Kooperačné podujatie ExpoEnergy,  Zamerané na biomasu,  technológie  na štiepku, výrobu paliva  a energetickú účinnosť budov 

Wels, Rakúsko 

pripravujeme

Oľga Némethová  02/502 44 513  nemethova@nadsme.sk

.*Bližšie informácie na  http://www.een.sk/?news/events  ** Termíny i miesta sú predbežné.  .     

3. Databáza ponúk na partnerstvo ‐ Partnering Opportunities Database     

Databáza ponúk na partnerstvo  ‐ POD ‐ Partnering Opportunities Database     Databázy BCD – Business cooperation database – Dátabaza na vyhľadávanie obchodných kontaktov  a  BBS  Bulletin  Board Service ‐ Databáza technologických ponúk a požiadaviek sa transformovali do nového systému  POD ‐ Partnering  Opportunities Database POD.  Dátabáza POD je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre  obchodnú spoluprácu,  podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do  databázy ‐ jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky ‐ sú vkladané prostredníctvom členských organizácií  siete Enterprise Europe Network v celej Európe.     Databáza ponúka dve možnosti:  ‐ zverejnenie profilu Vašej firmy v databáze  ‐ získavanie kontaktov na zverejnené ponuky  Júl 2013   

4


zahraničných podnikateľov v databáze    Na  webovej stránke http://een.ec.europa.eu/   si môžete pozerať najnovšie ponuky na partnerstvo.  Latest Partnering Opportunities! 

Search /vyhľadávanie profilov 

Profile type/Typ profilu:   Obchodné ponuky/Business Offer  Obchodné dopyty/Business Request  Dopyty na vedu a výskum/Research & Development Request  Technologické ponuky/Technology Offer  Technologické dopyty/Technology Request   

POD – obchodné ponuky a požiadavky Kompozitné tuby – vývoj, výroba. PONUKA Česká  republika BOCZ20130710005  Český výrobca vysoko kvalitných sklo‐uhlíkových,  epoxidových kompozitných túb ponúka technickú  asistenciu pre distribútorov v oblasti energetiky  a distribúcie elektrickej energie z Rakúska, Poľska,  Nemecka, Maďarska a Slovenska.     Talianska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu ručne  vyrábaných čokoládových výrobkov hľadá agentov,  distribútorov a zástupcov v Európe. PONUKA  Talianska BOIT20130718002  Talianska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu ručne  vyrábaných čokoládových výrobkov (ako sú tyčinky,  krémy, pralinky, čokoládové zmesi a nugát) ponúka svoje  služby pre komercializáciu v iných EÚ krajinách.    Zváranie veľkých kovových častí. PONUKA Poľsko  BOPL20130712003  Poľský MSP, zaoberajúci sa kovovými konštrukciami,  špecializovaný na výrobu ťažkých a veľkých kovových  časti, hľadá partnerov pre recipročnú výrobu  a subdodávanie a outsourcing aktivity.    Francúzska spoločnosť, špecializovaná na skladovanie  a transport, ponúka svoje služby. PONUKA Francúzsko  BOFR20130718002  Francúzska spoločnosť, so sídlom v Paríži, s veľkou  skladovacou kapacitou, ponúka skladovacie a logistické  služby. Spoločnosť hľadá importérov nábytku,  farmaceutických a chemických výrobkov.    Turecká spoločnosť ponúka služby pre strategický  obchodný rozvoj. PONUKA Turecko  BOTR20130627001  Turecká spoločnosť ponúka služby pre strategický  obchodný rozvoj zahraničných spoločnostiam, ktoré majú  záujem o turecký trh. Spoločnosť ponúka dohodu  o sprostredkovaní s partnermi, ktorí sú ochotní vstúpiť na  turecký trh.    Júl 2013   

Špecializovaný návrhári a výrobcovia oblečenia, ktorí  hľadajú distribútorov. PONUKA Veľká Británia  BOUK20130709001  Britská spoločnosť, ktorá navrhuje a vyrába originálne  Rock n Roll a punk prémiovú módnu obuv a oblečenie pre  mužov a ženy, hľadá distribútorov.    Výrobca hliníkových a modulárnych fasád hľadá  partnera. PONUKA Česká republika 20130418019 BO  Český výrobca v oblasti stavebníctva, ktorý poskytuje  najmä presklené hliníkové fasádne prvky a modulárne  fasády, by sa rád stal subdodávateľom pre investorov,  developerov alebo väčšie stavebné spoločnosti v EÚ.    Spoločnosť pre spracovanie rias hľadá partnera pre  spoločný podnik. PONUKA Nemecko 20101101005 BO  Nemecká spoločnosť, špecializujúca sa na spracovanie  rias a ich využitie, hľadá partnera pre spoločný podnik  a ponúka subdodávateľské služby. Spoločnosť taktiež  ponúka služby obchodného sprostredkovateľa pre  výrobky z rias (napr. biodiesel, biomasa, chemické  výrobky, výživové doplnky a akvakultúrne potraviny).  Spoločnosť hľadá kooperačných partnerov pre spoločný  vývoj a výskum systémov a procesov ako aj partnerov,  ktorí sa venujú čisteniu továrenských výparov.     Rumunská spoločnosť so skúsenosťami v oblasti  medzinárodnej prepravy a expedícií ponúka svoje  služby. PONUKA Rumunsko 20130617014 BO  So sídlom v kraji Kluž, táto rumunská spoločnosť bola  založená v roku 2002 mladým a dynamickým tímom so  skúsenosťami v oblasti medzinárodnej prepravy  a expedícií. Rumunská spoločnosť má záujem o rozvoj  svojho obchodu a ponúka svoje služby v oblasti logistiky  pre zahraničných partnerov.    Detská sociálna sieť s inovatívny hrami. PONUKA  Francúzsko 20130402017 BO  Francúzsky start‐up vyvinul detskú sociálnu sieť  s inovatívnymi hrami. So sídlom vo Francúzsku, web  stránka je bezpečné, inovatívne a oceňované on‐line  5 


riešenie pre včasné jazykové a kultúrne učenie, ktoré je  určené pre deti vo veku 6‐12 rokov. Spoločnosť hľadá  partnerov pre spoločný podnik pre ďalší vývoj a podporu.    Prevzdušňovací systém pre jazerá. PONUKA Nemecko  20100722010 BO  Nemecká inžinierska spoločnosť, špecializovaná na  prevzdušňovacie systémy do hlbokých vôd pre jazerá,  ktoré majú nedostatok alebo vysokú stratu kyslíka, hľadá  distribučné, subdodávateľské služby alebo partnerov pre  spoločný podnik.    Vysoko kvalitné ručne vyrobené drevené schody  a dlažby vyrobené profesionálmi. PONUKA Poľsko  BOPL20130722002  Malá poľská spoločnosť z Dolného Sliezska vyrába  a predáva rôzne typy drevených schodov a dlažby vysokej  kvality a ručne vyrábané. Spoločnosť hľadá obchodných  sprostredkovateľov (distribútorov alebo agentov)  v Európe ako aj v Rusku, Ukrajine, Švajčiarsku a v Číne. 

Spoločnosť má taktiež záujem o franchising a spoločný  podnik.    Extrakt pre liečbu úzkosti a depresie. PONUKA  Španielsko BOES20130705001  Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu  prírodných zložiek s aktívnymi prísadami, vyvinula nový  extrakt, ktorý môže byť použitý na liečbu úzkosti  a depresie. Produkt je 100% overiteľný a spĺňa štandardy  kvality. Spoločnosť hľadá distribútorov a/alebo  obchodných agentov pre propagáciu svojich výrobkov.    Poradenské služby v oblasti pozemných a inžinierskych  stavieb. PONUKA Taliansko BOIT20130717002  Talianska spoločnosť ponúka poradenské služby v oblasti  pozemných a inžinierskych stavieb poskytovaním  diagnostických testov ako sú vibrácie alebo  termografické testovanie. Spoločnosť hľadá  subdodávateľské príležitosti s verejnými a súkromnými  partnermi. 

POD – technologické ponuky a požiadavky Inovatívna a efektívna terapia pre liečbu pľúcnej  hypertenzie. Španielsko  Španielske výskumné centrum vyvinulo inovatívnu  a efektívnu liečbu pľúcnej hypertenzie (akútnej aj  chronickej), ktorá minimalizuje potenciálne vedľajšie  škodlivé účinky na systémovú cirkuláciu štandardných  vazodilaancií používaných pri liečbe toho ochorenia.  Centrum hľadá spoločnosť pre ďalší vývoj tejto terapie  a jej komercializáciu.    Inovatívna vzduchová tryska pre použitie  v elektrárňach. Poľsko  Poľský výskumný inštitút z odboru pokročilých  energetických technológií vyvinul vzduchovú trysku pre  použitie v elektrických jednotkách s vysoko výkonnými,  uhoľnými kotlami používaných v elektrárňach (čierne  uhlie a lignit). Poľský inštitút hľadá priemyselných  partnerov pre technickú spoluprácu alebo obchodné  dohody s technickou asistenciou ako sú: prispôsobenie sa  špecifickým potrebám, inžinierstvo a technické  poradenstvo.    Samospojovacie zariadenie. Rakúsko  Rakúska spoločnosť vyvinula nový spojovací systém,  ktorý cez stálu ťažnú silu, umožňuje rýchle a spoľahlivé  spojenie. Je použiteľné v rôznych priemyselných  odvetviach a môže nahradiť komerčné riešenia ako sú  skrutky, lepidlá, zvary atď. Ďalšími výhodami sú rotácie  okolo bodu (žiadne uvoľnenie), praktický neviditeľný  a nedeštruktívna demontáž. Spoločnosť má záujem  o patentové licencie pre priemyselné organizácie, ktoré  hľadajú nové inovatívne spojovacie a montážne riešenia.    Technológia výroby keramických a grafitových  povrchových náterov na hliníkové zliatiny. Poľsko  Výskumníci z Poľska vyvinuli dvojstupňovú metódu  výroby povrchových náterov na hliníkové zliatiny, ktorá  Júl 2013   

môže byť použitá v tribiologických (práca bez maziva)  systémoch strojov a zariadení. Pokryté časti sú  pevnejšie/tvrdšie a odolné proti opotrebeniu. Vedci  hľadajú priemyselných partnerov z oblasti strojárstva pre  výrobné dohody, technickú asistenciu alebo dohodu  o výskumnej spolupráci.    Hľadá sa partner pre spoločnú výrobu inteligentných  riadiacich jednotiek osvetlenia. Fínsko  Fínska technologická spoločnosť je odborníkom pre  vonkajšie osvetlenie. Spoločnosť hľadá partnera  spomedzi technologických spoločností pre spoločnú  výrobu inteligentných riadiacich jednotiek. Riadiaci  systém poskytuje energetické úspory skrze pokročilé  riadenie osvetlenia. Všetky zariadenia a softvér  spoločnosti, ktorá hľadá spoluprácu, sú kompatibilné  s osvetleniami iných výrobcov.     Platforma pre podporu prevádzky call/kontaktného  centra. Poľsko  IT spoločnosť z južného Poľská vyvinula pokročilú  platformu pre systémy kontaktných telekomunikačných  centier pre podporu prevádzky call centier  prostredníctvom dodatočných komunikačných kanálov  so zákazníkmi skrz video hovor alebo chat. Spoločnosť  hľadá partnerov pre licenčné dohody.     Pasívne drevené dvere s extrémne nízkym  koeficientom úniku tepla. Poľsko  Poľský MSP vyvinul technológiu výroby pasívnych  drevených dverí s extrémne nízkym koeficientom úniku  tepla. Originálna metóda aplikovaná vo výrobe viac  vrstvových, termo izolačných panelov predstavuje  inováciu tejto štruktúry. Spoločnosť hľadá partnerov pre  technickú spoluprácu, spoločný podnik alebo výrobné  dohody, ako aj partnerov pre ďalší vývoj produktu.     6 


Rehabilitačné zariadenie pre zlepšenie motoriky rúk  a prstov. Nemecko  Nemecká inžinierska spoločnosť vyvinula rehabilitačné  zariadenie pre tréning prstov a rúk. Zariadenie pozostáva  z oceľového disku pohybujúceho sa okolo profilovaného  kruhu. Otáčaním kruhu s rukami v určitom smere  spôsobuje, že disk sa pohybuje okolo kruhu  „donekonečna“ (v dôsledku gravitačnej sily). Taktiež sú  prsty masírované profilovaným povrchom kruhu. Príklady  použitia sú napr. ergoterapia a geriatria. MSP hľadá  licenčné a obchodné dohody.     Inovatívna a efektívna terapia pre liečbu srdcovej  hypertrofie. Španielsko    Španielske výskumné centrum vyvinulo inovatívnu anti‐ hypertrofickú stratégiu pre prevenciu a liečbu  patologickej srdcovej hypertrofie a tým zlepšiť funkciu  srdca a zabrániť srdcovému zlyhaniu. Tento vynález sa  týka použitia aktivátora izoformy kalcineurínu ako lieku  pre moduláciu rastu myokardu bez negatívneho vplyvu  na kontraktilnu funkciu. Centrum hľadá spoločnosť pre  vývoj/rozvoj regulačných predklinických štúdií  a klinickému overeniu.  

Realizácia vynálezu „elektrický stroj – stroj na  tekutinu, Stanchevov agregačný set.“ Bulharsko  Bulharská spoločnosť vyvinula elektrický motor,  elektrický generátor, čerpadlo, kompresor, inteligentné  riadenie, v jednom zoskupení. Zoskupenie je tiché,  s laminárnym prúdením, piestové, s elektrickým tlakom  a spätným chodom, malých rozmerov, pripravené pre  viacstupňovú transformáciu a je veľmi jednoduché na  výrobu. Spoločnosť čaká na schválenie patentu.  Bulharská firma hľadá partnerov pre licenčné dohody,  ktorí budú následne pozvaní k účasti na ďalšej realizácií  vynálezu.    Meranie a analýza vibrácii/otrasov. PONUKA Česká  republika  Český výskumný inštitút vyvinul komoru pre meranie  otrasov. Komora poskytuje množstvo merateľných  hodnôt ako sú celkové vibračné hodnoty, frekvencia  a rádová analýza. Český tím ponúka využívanie komory  pre spoluprácu pri vývoji nových procesov a materiálov.  Spoločnosť hľadá partnerov pre vytvorenie rôznych typov  spolupráce, napr. výrobné dohody a subdodávateľské  dohody. 

Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete na webovej stránke:  http://www.enterprise-europe-network.sk/?news/news/3652 ƒ    

kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e‐mail: nemethova@nadsme.sk

4. Projekty a iniciatívy  

Chcete ušetriť prevádzkové náklady a šetriť pritom životné prostredie?   EkoProfit je tu pre Vás! Zapojte sa do projektu a rakúski experti Vám pomôžu nájsť  úspory energie, odpadu, znížiť prevádzkové náklady a zároveň Vás naučiť, ako šetriť  životné prostredie. Získate tak prehľad, konzultačnú pomoc v hodnote 2700 € (hradená  z projektu), ktorá Vás zase o krok priblíži k získaniu certifikátu ISO 14000.  Viac info tu.  Kto sa môže zapojiť do projektu?     • Firmy z bratislavského a trnavského kraja, ktoré už dlhšie rozmýšľajú nad úsporami energie, odpadu (banky,  organizácie, kde je veľa odpadu papiera a toneru; hotelové a reštauračné zariadenia – biologický, chemický odpad;  dopravné spoločnosti – úspora nafty; výrobné podniky – úspora energie, prevádzkových nákladov, odpadu).  • Firma nemôže mať ISO 14000.   • Firma, ktorá v posledných troch rokoch (od apríla 2010) nezískala od štátu podporu 200 000 € a viac.     

Viac na webovej stránke: www.ekoprofitbratislava.eu 

MAXIMALIZUJTE SVOJ POTENCIÁL PROSTREDNÍCTVOM MENTORINGU   (VOĽNÉ POKRAČOVANIE PROJEKTU GUARDIAN ANGELS)    Dámy a páni, je tu výzva nielen pre začínajúce podnikateľky, ale i pre podnikateľky a podnikateľov, ktorí  sa chcú podeliť o svoje skúsenosti!     Úspešný projekt Guardian Angels for Female Entrepreneurs, sa stretol s veľkým záujmom  Júl 2013   

7


a pozitívnou odozvou. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) má záujem v téme  podpory podnikania žien pokračovať i po skončení projektu v auguste 2013, a preto pripravila pre vás jeho voľné  pokračovanie. Už dnes si môže začínajúca podnikateľka nájsť svojho mentora!    Ako? NARMSP poskytuje platformu na zverejňovanie profilov aktívnych mentorov/mentoriek. Doplnený emailový  kontakt v profile je pre začínajúcu podnikateľku signálom, že daná mentorka, či mentor pokračuje v mentorovaní.  Prostredníctvom emailového kontaktu mentorky, mentora sa na neho priamo nakontaktuje. Spoločne si zvoľte formu  mentoringu (osobné stretnutie, emailová, Skype‐ová, či telefonická komunikácia), frekvenciu, dĺžku a obsah  mentoringových stretnutí.    Zároveň pevne veríme, že existujúci mentori a mentorky nám ostanú verní aj naďalej. A že sa nájdu i takí, ktorí by chceli  rozšíriť ich rady.  Preto, ak máte záujem sa prihlásiť v úlohe mentora, vyplňte online formulár s názvom Chcem pôsobiť ako  mentor/ka. Rozšírite tak rady mentoriek a mentorov na Slovensku a prispejete k podpore podnikania žien na Slovensku.  Noví mentori musia spĺňať vopred stanovené kritéria a prejsť cez evaluačný proces, ktorý zastreší NARMSP. Čítajte viac na  www.ambasadorka.sk.   

POSÚVAME INOVÁCIE BLIŽŠIE K FINANCIÁM, TRHU A ĽUĎOM    Mnoho  inovatívnych  nápadov  a výsledkov  výskumov  nebolo,  bohužiaľ,  nikdy  zrealizovaných.    Chýbali  možnosti  získania  finančnej  podpory,  či  nástroje  na  spárovanie  inovátorov,  poskytovateľov  financií  a užívateľov.  Medzinárodný  projekt  InnoFun  si  dal  za  cieľ  zmeniť  túto  situáciu  a  zameriava  sa  na  vytvorenie  špecifickej  metodológie  a  digitálneho  nástroja,  ktorého úlohou bude urýchliť transfer inovácií na trh.  

Pre  slovenských  inovátorov  a podnikateľov  má  projekt  InnoFun  pozitívny  prínos  v rámci  sprístupnenia  realizácie  a financovania  inovácií.   Je  upriamený  na  zlepšenie  regionálneho  podnikateľského prostredia za pomoci zavádzania inovácií na trh. Pre slovenských podnikateľov  ide o unikátnu možnosť ako preraziť na trhu s inovatívnymi nápadmi, či ideami.  Bližšie informácie  už o chvíľu na www.innofun.org.     

PODPORA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH KONCEPTOV KLASTROV PODPORUJÚCICH  NOVOVZNIKAJÚCE ODVETVIA A PRIEREZOVÉ TÉMY (CLUSTRAT)   

Projekt je  realizovaný  NARMSP  v rámci Operačného programu  Stredná  Európa. Jeho  cieľom  je  zmeniť pohľad na  fungovanie  klastrov  a preniesť  najlepšie  koncepcie  do  klastrových  politík  jednotlivých  krajín,  pripraviť  a otestovať  nové  formy  fungovania  klastrov  v regióne  Strednej  Európy.    Viac  o projekte  nájdete  TU  alebo  http://www.clustrat.eu/.  

 

TWINENTREPRENEURS ‐ PODPORA START‐ UPOV  Z VIEDNE A BRATISLAVY    Iniciatíva na podporu začínajúcich podnikov a malých firiem v  regióne Viedeň‐Bratislava.     Prvým krokom projektu bude analýza prostredia pre začínajúcich  podnikateľov v oboch mestách. Po nej bude nasledovať séria  workshopov zameraná na zlepšenie zručností a schopností startupistov  ako preraziť aj za susednými hranicami. Vybraným startupom bude  poskytnutý mentoring zo strany skúsených podnikateľov a pomoc pri  tvorbe trhovej analýzy.    Chceme  podnietiť  diskusiu,  networking  a  vzájomnú  spoluprácu  startupov  z oboch  krajín.  Sledujte  našu  webovú  stránku  http://www.twinentrepreneurs.eu/sk.     Júl 2013   

8


NOVÉ DOBRÉ RADY PRE VAŠE  PODNIKANIE    V spolupráci s Veľvyslanectvom USA a  ďalšími asociovanými partnermi, vrátane NARMSP, Vám každý i tentokráť  prinášame dobré rady pre Vaše podnikanie.  Tieto sú určené začínajúcim podnikateľkám, ale verím, že inšpirujú i mnohých z vás.     • John K Bates: Start your conversations with a story   • Samira Cook‐Gaines: Building your capacity  •

Samira Cook‐Gaines: Pricing/ Knowing your value 

Lenka Kolláriková: Buďte unikátna, rozumejte  číslam a presaďte sa v online priestore! 

John K Bates: Be responsible for what your audience  hears 

John K Bates: The compliment experiment 

Milan Polča o tom ako budovať lojalitu  zamestnancov 

František Jakab o dôležitosti rozpoznať a využiť  príležitosť 

Simona Kováčiková o výdrži a flexibilite 

Daniela Grznárik o najčastejších právnych formách  podnikania   

Viac dobrých rád nájdete TU (o projekte WEF ‐ TU alebo na stránke www.usembassy.sk/wef). 

5. Články, tendre a konzultácie Články, aktuality, novinky:

 

Projekty zamerané na mládež a ženy boli silnými  témami tohtoročnej súťaže Európskej ceny za podporu  podnikania EEPA 2013  8.8.2013  Sektorové semináre, ktorých cieľom je väčšie zapojenie  a informovanosť súkromného sektora do projektov  rozvojovej spolupráce  30.7.2013  Zrýchlenie a zjednodušenie poskytovania podpory z  Fondu solidarity EÚ po katastrofách  25.7.2013  Program podpory EÚ pre malé a stredné podniky pre  roky 2014‐2020   19.7.2013  Pilotný projekt E2BEBIS – cesta pre MSP k zvýšeniu  podielu energie z obnoviteľných zdrojov  prostredníctvom environmentálne vhodných  technológií technológií  19.7.2013  Rusko: Zrušené obmedzenia pre cudzincov v podnikaní  18.7.2013  Podmienky a postup pri zakladaní firmy alebo  zastúpenia v Brazílii  18.7.2013 

Rozdiely v nákladoch medzi cestnými projektmi  spolufinancovanými EÚ  15.7.2013   100 miliónov EUR na začínajúce malé a stredné  podniky v oblasti technológií  12.7.2013  Komisia navrhuje jednotný mechanizmus riešenia  krízových situácií s cieľom vytvoriť bankovú úniu  11.7.2013  EÚ zvýhodní malé farmy  10.7.2013  Vyššia úroveň vzdelávania v oblasti podnikania  9.7.2013  Nové projekty v oblasti životného prostredia a klímy  4.7.2013 Aktívne a zdravé starnutie: Mestá a regióny EÚ  získavajú ocenenie v podobe hviezdičiek za excelentné  projekty   3.7.2013

Európska cena pre "Ženy Inovátorky 2014"  17.7.2013 

Námorná doprava: prvý krok k zníženiu emisií  3.7.2013  

Aktuálne tendre:

Júl 2013   

9


Rumunsko‐Bucuresti: Mobilné plošiny PREDBEŽNÉ  OZNÁMENIE  12.7.2013    Česká republika‐Praha: Služby informačných technológií  PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE  12.7.2013    Nemecko‐Gerolzhofen: Tepelnoizolačné práce  PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE  11.7.2013    Slovensko‐Bratislava: Služby železničnej dopravy  PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE  10.7.2013  Verejná konzultácia o aplikáciách satelitnej navigácie  programov EÚ (Galileo a EGNOS)  Oblasť: Podnikanie, Priemyselná konkurencieschopnosť,  Vesmír  Cieľová skupina: občania a organizácie a všetci  používajúci vyššie uvedené systémy  Termín: 22.04.2013 ‐ 14.07.2013   Konzultácia týkajúca sa Zelenej knihy o dlhodobom  financovaní európskeho hospodárstva  Oblasť: Vnútorný trh, Finančné služby  Cieľová skupina: národné a medzinárodné verejné orgány  a inštitúcie poskytujúce finančné služby, univerzity  Termín: 26.04.2013 – 19.07.2013   Konzultácia týkajúca sa revízie Európskeho systému  dohľadu nad finančným trhom   Oblasť: Vnútorný trh, Finančné služby  Cieľová skupina: národné a medzinárodné verejné orgány  a inštitúcie poskytujúce finančné služby, univerzity  Termín: 26.04.2013 – 19.07.2013 

Nemecko‐Duisburg: Stavebné práce PREDBEŽNÉ  OZNÁMENIE  3.7.2013     Česká republika‐Praha: Vývoj zákazníckeho softvéru  (softvéru na objednávku  ) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE  3.7.2013     Poľsko‐Murowana Goślina: Služby verejnej cestnej  dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE3.7.2013  

Online konzultácie: 

pobočky, atď.)  Termín: 27.05.2013 – 16.08.2013    Za účinnejšou kontrolou EÚ v oblasti koncentrácií  medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách)  Oblasť: Kontrola fúzií  Cieľová skupina: občania, verejné orgány,  organizácie, podnikateľská sféry a ich zástupcovia,  priemyselné združenia, združenia spotrebiteľov, národné  orgány pre hospodársku súťaž, ktorí mali priamu  skúsenosť s uplatňovaním nariadenia EÚ o fúziách  (nariadenie (ES) č 139/2004 o kontrole fúzií)  Termín: 20.06.2013 – 12.09.2013   Konzultácia týkajúca sa s.r.o. o jednom členovi  Oblasť: Vnútorný trh   Cieľová skupina: Všetky zúčastnené strany sú vítaní, aby  prispeli k tejto konzultácii. Príspevky sú vítané  predovšetkým od vnútroštátnych orgánov, podnikov,  notárov, právnikov, VŠ a podnikateľských organizácií.   Termín: 06.06.2013 – 15.09.2013 

Konzultácia týkajúca sa problémov, ktorým čelia  poskytovatelia služieb pri získavaní poistenia pri  poskytovaní dočasných služieb v inom členskom štáte  Oblasť: Vnútorný trh, Služby  Cieľová skupina: najmä malé a stredné podnikanie (MSP),  ktoré majú záujem poskytovať dočasne služieb v inom  členskom štáte (bez zriadenia napr. dcérskej spoločnosti,    Registráciou na webovej stránke budete včas informovaný o našich plánovaných aktivitách, podujatiach, novinkách. Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes!  (pri vyplňovaní formulára neprehliadnite kolónku Váš kontakt, kde v rolovacom menu označte, prosím, NARMSP ako Váš kontakt. Ďakujeme!).  V prípade  akýchkoľvek pripomienok alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Ak si neželáte dostávať informácie o podujatiach a informáciách siete Enterprise  Europe Network, prosím, dajte nám o tom vedieť (nemethova@nadsme.sk). 

 

Júl 2013   

10

August - Informačný list EEN  
August - Informačný list EEN  

Byť informovaný je vždy výhodou. Na tomto mieste nájdete komplexné informácie týkajúce sa podujatí, ponúk na spoluprácu, projektov, článkov,...

Advertisement