Page 1

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Informačný list Oddelenia medzinárodných aktivít 1. Bezplatné podujatia Bratislava

31. 8.

Juraj Bartakovics tel.: 02/502 44 515 bartakovics@nadsme.sk

Kooperačné podujatie “EastMeetsWest 2012“, zamerané na energiu, komunikačné technológie, životné prostredie

Nicosia, Cyprus

27.8.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

6.-7.9.

Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok , podujatie organizované v spolupráci so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov (SAF)

Hotel Sitno vo Vyhniach

5.9.

Marek Jurina tel.: 02/502 44 539 jurina@nadsme.sk

11.9.

Manažment pohľadávok a efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok

Poprad

10.9.

Marek Jurina tel.: 02/502 44 539 jurina@nadsme.sk

11.9.

Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas strojárskeho veľtrhu v Brne

Brno, ČR

7.9.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Chengdu, Čína

31.8.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

4.9.

3.9.

19.-21.9.

24.-27.9.

26.9.

5.-7.10.

August 2012

Informačno-konzultačný deň pre MSP k posledným výzvam 7.RP

Medzinárodný obchodný a technologický veľtrh EU -Čína 2. Európsky kongres malých a stredných podnikov Kooperačné podujatie METAL, zamerané na firmy z oblasti kovopriemyslu Startup Weekend Košice – premeňte svoje nápady do reálneho podnikania

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Katovice, Poľsko

Kielce, Poľsko

7.9.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Košice

4.10.

Stanislava Drusková tel.: 02/502 44 514 druskova@nadsme.sk 1


9.10.

Kooperačné podujatie POLAGRA FOOD, zmerané na jedlo a nápoje; stravovanie Poznaň, Poľsko a balenie

9.10.

Slovenský deň na Veľtrhu priemyslových technológií a inovácií - VIENNA-TEC 2012

12.10

Kooperačné podujatie IZB 2012, zamerané na automobilový priemysel

12.10

Dvojstranné rokovania firiem „Business rendezvous so susedmi“

Jeseň 2012

14.-17.11.

15.11.

14.9,

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Viedeň, Rakúsko Wolfsburg, Nemecko

12.9.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Ostrava, ČR

28.9.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Andrej Klimant pripravujeme** tel.: 02/502 44 523 klimant@nadsme.sk

Slovensko-česká podnikateľská misia

Bratislava

Medzinárodný veľtrh Automechanika Argentína 2012

Buenos Aires

10.10.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Praha, ČR

10.10.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Kooperačné podujatie Czechbus veľtrh 2012 pre sektory verejná doprava, IT, marketing a finálny subkontraktor

* Bližšie informácie na http://www.een.sk/?news/events ** Termíny i miesta sú predbežné.

2. Ponuky na spoluprácu A. Obchodná spolupráca C24 Výroba a spracovanie kovov 20120716007 Anglický podnik, ktorý sa zaoberá recykláciou hliníka a neželezných kovov, hľadá distribútorov na európskych trhoch. Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je výroba zliatin hliníka na výrobu fólií, škatúľ, dosiek a plechu. Ďalšou činnosťou je obchod s neželeznými kovmi a šrotom (kovy vrátane tantalu, volfrámu, molybdénu, nióbu a chrómu). Britská spoločnosť ponúka potenciálnym partnerom široký sortiment kovov. C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 20120719003 Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu rôznych kovových výrobkov hľadá partnerov pre výrobnú spoluprácu z celej Európy. Firma tiež ponúka svoje služby na subdodávky a outsourcing. Spoločnosť je aktívna v kovopriemysle - obrábanie, ohýbanie plechu, rezanie vlákien, povrchová úprava s technikou elektrostatického práškového lakovania, rezanie vodným lúčom. 20120718014 Nemecká firma sa zaoberá výrobou infračerveného vykurovacieho systému použiteľného v stenách, sokloch a dekoratívnych predmetoch (obrazy, sklo / mramor / žula alebo pieskovec). Systém má vysokú energetickú účinnosť a môže byť spojený so solárnymi energetickými systémami. Spoločnosť sa špecializuje na navrhovanie koncepcií pre ekologické šetrné energie pomocou fotovoltaických systémov a malé systémy veternej energie na strechách August 2012

alebo v záhrade. Firma hľadá obchodné sprostredkovateľa pre svoje infračervené vykurovacie systémy. 20120716037 Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa spájacími technológiami, akými sú laserové zváranie, spájkovanie a nanofilmové techniky, hľadá partnerov, ktorí poskytujú tieto materiály a služby prostredníctvom subdodávky: spájkovanie a mosadzovanie materiálov, brúsenie, sústruženie veľkých tyčí (> 300 mm v priemere a > 4 000 mm na dĺžku). C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 20120718004 Maďarska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu malých transformátorov do 5000 V, tlmiviek, cievok pre domáce spotrebiče, energetický a solárny priemysel hľadá potenciálnych zákazníkov, distribútorov. Taktiež ponúka svoje voľné kapacity ako subdodávateľ vo výrobe akéhokoľvek z uvedených produktov na želanie zákazníka. C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 20120716042 Nemecký výrobca strojov pre tepelné spracovanie kovových alebo plastových dielov hľadá obchodných zástupcov a vzájomných distribučných partnerov pre automobilový a hydraulický priemysel a subkontrakting pre spracovanie dielov v nižších množstvách. C31 Výroba nábytku 20120716009 Nemecká spoločnosť vyrábajúca dopravné zariadenia, ako 2


stolové vozíky, kontajnery, paletové vozíky a tabuľky z rúrkovej ocele, hľadá spoľahlivých partnerov, ktorí sa špecializujú na vnútornú dopravu v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a Slovensku. Základom spoločnosti je nový produkt inteligentný modulárny systém v triedach, nosnosť 250 a 500 kg. C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 20120720036 Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti opráv profesionálnych telefónnych systémov a distribúcie telefónov a počítačov používaných staršími ľuďmi, hľadá zastúpenie v zahraničí, joint-venture rovnako ako distribútorov pre svoje telefóny a PC. F42 Inžinierske stavby 20120716019 Nemecká spoločnosť vyrábajúca energeticky efektívne hrubé stavby (stenový systém), hľadá distribučných partnerov v Európe. Partneri môžu byť stavebníci, architekti, výrobcovia betónových dielov či obchodní sprostredkovatelia stavebných dielov. Firma poskytuje licencie pre patenty a know-how. Integrovaný systém sa skladá z konštrukcie stavebných prefabrikovaných prvkov. Stavba je hermeticky uzavretá proti vzduchu a vetru. G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 20120720002 Nemecká obchodná a servisná agentúra pracujúca pre spoločnosti pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu, ponúka služby obchodného sprostredkovateľa pre firmy v rôznych krajinách EÚ. Spoločnosť má hlboké znalosti

použiteľné na nemeckom trhu. Ponúka predajné služby pre zahraničné výrobné spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť svoju činnosť v Nemecku, alebo ktoré chcú predstaviť svoj tovar na nemeckom trhu. Spoločnosť pracuje s technickými dielmi, súčasťami aj hotovými výrobkami. 20120720022 Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti profesionálnej automatizácie hľadá obchodných zástupcov, distribútorov a spoločný podnik. Automatizácia zahrňuje kontrolu svetiel, správu prístupov, kamerových systémov, výstražné systémy, riadiace systémy pre využívanie energie, ktoré môžu byť použité v domácnostiach, obchode a priemysle. 20120719034 Maďarská spoločnosť, ktorá je výhradným distribútorom značkových antiperspirantov na európskom trhu, hľadá obchodného sprostredkovateľa. Očakáva, že partner bude distribuovať výrobok vo svojej vlastnej krajine a on-line v obchodoch (napr.: lekárne). J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 20120727044 Britská spoločnosť pôsobiaca v oblasti softvéru, webových a podnikových aplikácií s 30 ročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a vývoja webových aplikácií, vyvinula rad osvedčených technologických riešení v Británii, Grécku a Chorvátsku. Plánuje rozšíriť svoje aktivity na európske trhy. Hľadá obchodného sprostredkovateľa (distribútori, zástupcovia), ponúka subdodávateľské projekty a / alebo joint venture.

kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk)

B. Technologická spolupráca Technologické ponuky Video softvér pre analýzu správania zvierat, Dánsko Od roku 2002 dánska spoločnosť vyvíjala počítačový softvér pre automatickú analýzu správania zvierat, napr. pre potreby farmakológie (liečivá) alebo ekotoxikológie. Spoločnosť hľadá priemyselné a výskumné laboratória, ktoré pracujú s analýzami správania zvierat, pre technickú spoluprácu a/alebo obchodné dohody. Produkt môže byť prispôsobený pre ďalšie testy. Nové červené lasery, úspornejšie o 20 % ako tradičné, Poľsko Spoločnosť je najväčšou výskumnou a technologickou organizáciou v Poľsku. Spoločnosť vykonáva výskum v NANO, BIO, ICT oblastiach. Spoločnosť vyvinula optické laserové vlákno. Produkt môže byť aplikovaný v telekomunikáciách; v káblovej TV; vo svetelných zdrojoch. Hlavná výhoda nového laseru je, že znižuje energiu potrebnú na výrobu svetelného signálu o 20 %. Spoločnosť má záujem o výrobné dohody a technickú spoluprácu. Nové bezpečnostné riešenie pre ochranu podnikov pred cielenými kybernetickými útokmi, Izrael Izraelská R&D spoločnosť vyvinula inovatívnu platformu pre identifikáciu a predchádzanie pokročilým hrozbám a cieleným počítačovým útokom. Je navrhnutá pre ochranu August 2012

siete podniku zvnútra a zameria útočníkov tam, kde sa nemôžu skryť. Spoločnosť hľadá priemyselných R&D partnerov pre ďalší vývoj technológie. Riešenie pre automatickú elektrickú zásuvku, Poľsko Univerzita z juhovýchodného Poľska vyvinula technológiu automatickej elektrickej zásuvky. Vyvinutá technológia ponúka lepšie zabezpečenie. Univerzita hľadá spoluprácu na báze technickej spolupráce. 3D skenovanie nohy pre rýchle navrhovanie prototypov a na zákazku vyrobenej obuvi, Portugalsko Portugalský MSP pôsobiaci v sektore počítačovej grafiky vyvinul 3D bezkontaktný, opticky digitálny skenovací systém so špeciálnym polohovacím zariadením, ktorý môže byť použitý na rýchlu tvorbu prototypov obuvi. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou asistenciou. 3D bezkontaktný, opticky digitálny skenovací systém, Portugalsko Portugalský MSP pôsobiaci v sektore počítačovej grafiky vyvinul 3D bezkontaktný, opticky digitálny skenovací systém, ktorý môže byť použitý na doplnenie existujúcich CAD/CAM systémov alebo v iných aplikáciách, kde je potrebné 3D skenovanie. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou asistenciou alebo pre 3


dohody o technickej spolupráci. Vertikálna veterná turbína pre všetky typy prostredí, Francúzsko Francúzsky MSP vyvinul rad vertikálnych vzduchových turbín navrhnutých pre všetky typy prostredí: mestské, vidiecke, vzdialené a aj vodné. Konštrukcia, tvorená z recyklovaných, kompozitných materiálov – polýmerov, umožňuje ľahkosť a dlhú životnosť, čo zvyšuje odolnosť voči korózii. Systém pracuje aj v extrémnych teplotných podmienkach. Spoločnosť hľadá verejné a súkromné subjekty pre obchodné dohody s technickou asistenciou. Nízko nákladové, vysoko presné, na mieru vyrobené infračervené plynové senzory pre množstvo aplikácií, Švédsko Švédsky MSP vyvinul a vyrába nízko nákladové, vysoko presné plynové senzory, na báze infračervenej technológie. S viac ako 20 ročnými skúsenosťami sa toto centrum excelentnosti stalo svetovým lídrom v oblasti merania pomocou infračervenej plynovej technológie. Senzory sú veľmi prispôsobivé pre požiadavky zákazníka. MSP hľadá technickú spoluprácu pre nové oblasti použitia, kde môže byť výrobok prispôsobený. Zariadenie pre zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia, Francúzsko Francúzsky zažínajúci podnik vyvinul inovatívne a vysoko účinné zariadenia pre zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia najmä pre plynné látky. Cieľom je nielen zlepšiť blaho ľudí v týchto budovách, ale taktiež zlepšiť verejné zdravie pomocou zvyšovania kvality vzduchu vo všetkých typoch budov a tak zamedziť dôsledkom skutočného problému verejného zdravia. Spoločnosť hľadá licenčné alebo obchodné dohody. Hlasové mapy. Inovatívny systém navigácie a priestorových informácií pre nevidiacich, Poľsko Výskumný inštitút zo severného Poľska vyvinul systém, ktorý využíva GIS databázu geometrickej siete z peších ciest v meste a je schopný nájsť cestu z ktoréhokoľvek miesta na požadované miesto. Následne, systém pomáha nevidiacim v navigácii po nájdenej trase. Navigácia je v poľskom jazyku. Inštitút hľadá partnerov, ktorí majú záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou. Inovatívny systém chemického zobrazovania pre zlepšenie detekcie chemických zložiek, Rakúsko Rakúsky MSP, špecialista na senzorové systémy, vyvinul nový vysoko rýchlostný hyperspektrálny zobrazovací systém (skenovacia kamera) pre chemické zobrazovanie v reálnom čase. V súčasnosti sa technológia používa v recyklačnom, ťažobnom a potravinárskom priemysle. Možné oblasti využitia zahrňujú textilný, drevospracujúci a farmaceutický priemysel. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov, ktorí majú záujem o zavedenie tejto technológie do svojej výroby alebo vývoj nových aplikácii v tomto otvorenom systéme. Multi-playerový online (MMOG) engine/platforma, ktorá môže byť použitá na akýkoľvek typ vývoja, Portugalsko Portugalský MSP pôsobiaci v sektore počítačových hier vyvinul MMOG herný engine, ktorý môže byť použitý na rôzne historické, fantastické alebo sci-fi bojiská. Spoločnosť hľadá partnerov pre licencie, technickú spoluprácu alebo obchodné dohody. Integrovaný riadiaci softvér výlučne pre MSP pôsobiace v oblasti nehnuteľností, Portugalsko Nadnárodná softvérová spoločnosť založená v Portugalsku vyvinula inovatívnu softvérovú platformu, ktorá môže byť August 2012

použitá MSP pôsobiacimi v oblasti nehnuteľností. Platforma spája podnikové procesy, správu nehnuteľností a klientov, webové aktualizácie popri ďalších potrebách do jediného riešenia. Spoločnosť hľadá obchodné dohody s technickou spoluprácou. Bowlingový systém v reálnom čase, Veľká Británia Britský MSP si patentoval jedinečný systém, ktorý umožňuje hráčom hrať bowling v reálnom čase proti ďalších hráčoch na inom vzdialenom mieste. Spoločnosť hľadá obchodných partnerov z priemyslu pre voľný čas pre pomoc v ďalšom vývoji systému, komercializácií a distribúcii v zámorí. Prístroj na detekciu rôznych typov hmly a viditeľnosti, Nemecko Nemecká univerzita aplikovaných vied vynašla senzor pre automatické rozlišovanie rôznych typov hmly a merania rozsahu viditeľnosti. Táto kombinácia vlastností nie je ponúkaná žiadnym iným známym senzorom viditeľnosti. Vynález poskytuje riešenie diferenciácie typov hmly pomocou rozptýleného svetla z troch rôznych uhlov. Inštitút hľadá priemyselných partnerov pre komercializáciu technológie. Inovatívny solárny ohrievač vody, Veľká Británia Britský výskumný inštitút vyvinul cenovo výhodný, pasívny solárny ohrievač vody pre predhrievanie teplej úžitkovej vody. Zatiaľ nepatentovaný systém je inovatívny v prevádzke ako aj inštalácií. Jeho hlavnou výhodou je ekonomická návratnosť, ktorá je lepšia ako pri iných solárnych ohrievačoch vody (kvôli nižšej cene inštalácie a výrobe). Spoločnosť hľadá partnerov pre spoločný vývoj k úplnému komerčnému využitiu. Rôzne typy spolupráce sú taktiež možné. Systém rezervácie pre cestovné riadenie, Portugalsko Portugalský MSP vyvinul integrovanú platformu pozostávajúcu z nástrojov pre rezerváciu pre cestovné riadenie. Nástroj zahŕňa platformu pre riadenie letov, hotelov, dovoleniek, dynamických balíčkov, prenájom vozidiel a turistických poskytovateľov/operátov. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou spoluprácou. Softvér pre riadenie predaja vstupeniek, Španielsko Španielska spoločnosť špecializujúca sa na nové technológie a softvérové inžinierstvo vyvinula softvér pre predaj a zber vstupeniek, ktorý umožňuje profesionálne riadenie akéhokoľvek typu akcií a podujatí. Spoločnosť hľadá spoločnosti z oblasti predaja vstupeniek (poskytovatelia technológií) a spoločnosti zaoberajúce sa integrovanými systémami pre technickú spoluprácu a/alebo obchodné dohody s technickou spoluprácou. Telemechanický test, Rumunsko Rumunský inžinier vyvinul inovatívny telemechanický test používaný v testovaní elektrickej trakcie na železnici, pre rýchlu detekciu a lokalizáciu systémových chýb/zlyhaní počas prevádzky, ako aj jeho zavedenie do služby. Vynálezca hľadá licenčné dohody, technickú spoluprácu a obchodné dohody s technickou spoluprácou. Virtuálna svetelná bariéra ako zabezpečovací systém, Nemecko Nemecká univerzita vynašla monitorovací systém pomocou virtuálneho svetelného snímača, ktorý umožňuje široký záber sledovania domáceho prostredia alebo priemyselných plôch. Pokiaľ ide o technológiu virtuálnej svetelnej bariéry, súkromie užívateľa je chránené efektívne. Inštalácia systému je veľmi jednoduchá a údržba taktiež. Univerzita hľadá 4


partnerov pre licenčné dohody.

kontakt: Andrej Klimant (tel.: 02/502 44 523, e-mail: klimant@nadsme.sk)

Technologické požiadavky Úložný systém elektrickej energie vyrobenej v solárnych článkoch, Nemecko Nemecká spoločnosť navrhuje a inštaluje solárne systémy do obytných a priemyselných budov. Pre plné využitie nazbieranej energie je potrebný efektívny úložný systém. Spoločnosť hľadá úložný systém elektrickej energie na mechanickej báze. Potenciálny partner by mal mať požadovanú technológiu dostupnú pre licencovanie a/alebo spoločný marketing. Možný je aj spoločný vývoj. Palubný systém váženia, Poľsko Inovatívna spoločnosť z Gdanska, severné Poľsko, úzko spolupracujúca so systémami váženia, hľadá technológiu, ktorá môže byť použitá na meranie váhy odpadových vozidiel. Spoločnosť hľadá obchodné dohody s technickou spoluprácou vrátane technickej konzultácie a údržby. Inovatívna technológia pre výrobu potravinových doplnkov zo suchých pivných kvasníc, Litva Litovský výrobca potravinárskych výrobkov a doplnkov stravy hľadá inovatívnu technológiu pre pridávanie rôznych mikro častíc a iných doplnkov pre výrobky zo suchých pivných kvasníc s cieľom vytvoriť novú produktovú radu doplnkov stravy. Spoločnosť má záujem o technickú spoluprácu.

Hľadanie gigantických dotykových alebo dotykovopovrchových technológií, Francúzsko Francúzsky MSP, špecializujúci sa na softvérové riešenia a bezpapierové procesy, vyvinul technológiu, ktorá umožňuje každému užívateľovi zobrazovať vlastné formy, upozornenia alebo zobrazovanie potrebných informácií, napr. správ, v reálnom čase. Spoločnosť chce integrovať tento systém do dotykových displejov. Spoločnosť hľadá poskytovateľov obrích dotykových displejov pre technickú/výrobnú spoluprácu alebo komerčné dohody s technickou asistenciou. Taktiež hľadá integrátorov IT aplikácií do obrích dotykových displejov. Materiál a technológia pre medicínske plynové potrubia, Česká republika Česká výskumná spoločnosť vyvinula a vyrába jedinečné plynové spoje pre splnenie konkrétnych požiadaviek týkajúcich sa rozmerov, tlakov a funkčnosti, ktoré sú používané v medicínskych plynových potrubiach. Táto spoločnosť hľadá vývojárov alebo výrobcov iných materiálov než tých, ktoré sú momentálne používané pre medicínske potrubia na distribúciu plynu.

kontakt: Andrej Klimant (tel.: 02/502 44 523, e-mail: klimant@nadsme.sk)

3. Projekty a iniciatívy STARTUP WEEKEND Stretnutie developerov, dizajnérov, obchodných manažérov a nadšencov, ktorí počas 54 hodín pracujú na realizácií svojich jedinečných podnikateľských nápadov. Šikovní ľudia plní ideí, využívajúc praktické skúsenosti podnikateľov, pracujú na zdokonaľovaní svojej podnikateľskej myšlienky a skúšajú na vlastnej koži, čo všetko obnáša posunutie nápadu do reálnej podoby. Prihláste sa ešte dnes a pretavte svoje nápady do podnikateľskej reality! Viac info: http://kosice.startupweekend.org/

GUARDIAN ANGELS FOR FEMALE ENTREPRENEURS Ste začínajúca podnikateľka, ktorá potrebuje radu skúsenejších? Dňa 7. júna 2012 sa konal v Bojniciach bezplatný seminár na tému MENTORING. Bol zameraný na informovanie širokej verejnosti, potenciálnych i existujúcich podnikateliek o tom, čo to mentoring vlastne je, aké sú jeho výhody a čo môže zainteresovaným priniesť. Bol určený potenciálnym i začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám, ktorí majú záujem nájsť si svojho mentora, či získať viac informácií o tomto spôsobe vedenia, rád a pomoci zo strany úspešných podnikateľov – mentorov. Viac informácií nájdete TU.

GO ECO! ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY PRE MSP Environmentálny info balíček Ak chceme ďalšie generácie pripraviť na nové výzvy dnešného sveta, je potrebné zmeniť nielen myslenie ľudí – naučiť ľudí myslieť ekologicky, ale i vykonať zásadné zmeny v tradičnom modeli vzdelávania. Budúca generácia bude čeliť zásadným problémom, akými sú klimatické zmeny, svetová populácia, zachovanie biodiverzity, redukcia nadbytočného konzumu, využívanie obnoviteľných August 2012

5


zdrojov energie atď. Sú to problémy, ktorým čelíme i dnes, ale ktoré akosi nie sme schopní riešiť a vyriešiť. Nastáva čas na zmenu prístupu, na ekologické vzdelávanie. Znalosti, vedomosti a postoje, ktoré boli potrebné na industrializáciu Zeme sú odlišné od tých, ktoré sú potrebné na jej ochranu, liečenie jej rán a vybudovanie udržateľnej ekonomiky, fungujúcej na zdravých základoch. Prinášame Vám preto postupne súhrn informačných balíčkov na rôzne enviro témy, ktorých cieľom je priblížiť environmentálnu problematiku občanovi, podniku, či širokej verejnosti. Viac na www.go-eco.sk!

PODPORA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH KONCEPTOV KLASTROV PODPORUJÚCICH NOVOVZNIKAJÚCE ODVETVIA A PRIEREZOVÉ TÉMY NARMSP realizuje projekt „Podpora inovácií prostredníctvom nových konceptov klastrov podporujúcich novovznikajúce odvetvia a prierezové témy " (Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and crosssectoral themes). Naším cieľom je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín, pripraviť a otestovať nové formy fungovania klastrov v regióne Strednej Európy. Projekt je známy pod menom CluStrat a je realizovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa (Central Europe).

4. = Iné SPOKOJNOSŤ SO SLUŽBAMI ENTERPRISE EUROPE NETWORK Vážení podnikatelia, dovoľte, aby sme Vás požiadali o spätnú väzbu a zhodnotenie služieb, ktoré Vám boli poskytnuté oficiálnou sieťou na podporu podnikania - Enterprise Europe Network. Váš názor môžete vyjadriť prostredníctvom krátkeho dotazníka. Vaša spokojnosť je jedným z našich hlavných cieľov! Ďakujeme Vám, že nám pomáhate zlepšovať naše služby!

5. Články, tendre, konzultácie Články: Zvečnite projekt Regulácia biocídnych výrobkov Návrh jednoduchšieho udeľovania licencií na používanie hudby na trhu EÚ On-line informácie o právach cestujúcich prostredníctvom novej aplikácie pre smartfóny

Tendre: FI - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti SE - Mliečne výrobky FI - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky NL-Voorburg: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia August 2012

6


SE - Elektroinštalačné práce SE - Stavebné práce

Registráciou na webovej stránke budete včas informovaný o našich plánovaných aktivitách, podujatiach, novinkách. Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes! Registrácia na http://www.enterprise-europe-network.sk/registration.php (pri vyplňovaní formulára neprehliadnite kolónku Váš kontakt, kde v rolovacom menu označte prosím NARMSP ako Váš kontakt. Ďakujeme!). V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Ak si výslovne neželáte dostávať informácie o podujatiach a informáciách siete Enterprise Europe Network, prosím, dajte nám o tom vedieť (nemethova@nadsme.sk).

August 2012

7

Informačný list EEN - august  

Byť informovaný je vždy výhodou. Na tomto mieste nájdete komplexné informácie týkajúce sa podujatí, ponúk na spoluprácu, projektov, článkov,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you