Page 1

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Informačný list Oddelenia medzinárodných aktivít 1. Bezplatné podujatia 1. septembrový Posledné výzvy programu FP7 týždeň

upresníme

Milan Chromík, Juraj Bartakovics tel.: 02/502 44 -526; -515 pripravujeme** chromik@nadsme.sk bartakovics@nadsme.sk

Kooperačné podujatie “EastMeetsWest 2012“, zamerané na energiu, komunikačné technológie, životné prostredie

Nicosia, Cyprus

27.8.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

6-7.9.

Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok , podujatie organizované v spolupráci so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov (SAF)

Banskobystrický región

5.9.

Marek Jurina tel.: 02/502 44 539 jurina@nadsme.sk

11.9.

Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas strojárskeho veľtrhu v Brne

Brno, ČR

7.9.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Chengdu, Čína

21.7.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Katovice, Poľsko

21.7.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

3.9.

19.-21.9.

Medzinárodný obchodný a technologický veľtrh EU-China

24.-27.9.

2. Európsky kongres malých a stredných podnikov

9.10.

12.10

Júl 2012

Slovenský deň na Veľtrhu priemyslových technológií a inovácií - VIENNA-TEC 2012 Kooperačné podujatie IZB 2012, zamerané na automobilový priemysel

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Viedeň, Rakúsko Wolfsburg, Nemecko

12.9.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

1


12.10

Jeseň 2012

14.-17.11.

15.11.

Dvojstranné rokovania firiem „Business rendezvous so susedmi“

Ostrava, ČR

28.9.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Andrej Klimant pripravujeme** tel.: 02/502 44 523 klimant@nadsme.sk

Slovensko-česká podnikateľská misia

Bratislava

Medzinárodný veľtrh Automechanika Argentína 2012

Buenos Aires

10.10.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Praha, ČR

10.10.

Oľga Némethová tel.: 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Kooperačné podujatie Czechbus veľtrh 2012 pre sektory verejná doprava, IT, marketing a finálny subkontraktor

* Bližšie informácie na http://www.een.sk/?news/events ** Termíny i miesta sú predbežné.

2. Ponuky na spoluprácu A. Obchodná spolupráca C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 20120615020 Rumunská firma, špecializovaná na výrobu PVC, okien a dverí s izolačnými sklami, hľadá obchodného sprostredkovateľa na distribúciu a ponúka subdodávky. E38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov 20120618048 Rumunský výrobca sekaného polypropylénu (bio-PP), ktorý sa používa na výrobu predmetov, ktoré majú vysokú mechanickú pevnosť, pre domácnosti a automobilový priemysel, hľadá výrobcov produktov z bio-PP a distribútorov bio-PP. 20120615003 Rumunská spoločnosť, pôsobiaca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a využitia vytriedených materiálov, ponúka svoje služby ako subdodávateľ potenciálnym partnerom, ktorí

pôsobia v rovnakej oblasti. Takisto hľadá partnerov z EÚ, ktorí majú záujem na spoločný podnik. M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 20120615029 Rumunská spoločnosť zabezpečujúca služby v oblasti starostlivosti o zdravie a bezpečnosti pri práci v stavebníctve, ponúka subkontrakting pre partnerov z krajín EÚ. N80 Administratívne a podporné služby 20120615001 Rumunská spoločnosť, aktívna v oblasti súkromných bezpečnostných služieb, hľadá potenciálnych zahraničných partnerov s cieľom ponúkať svoje služby ako subdodávateľ. Spoločnosť má záujem o vytvorenie spoločného podniku.

kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk)

B. Technologická spolupráca Technologické ponuky Solárny systém chladenia a kúrenia. Kórejská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na solárne chladenie a vykurovanie, vyvinula hybridný systém aplikovanej technológie, ktorý kombinuje jednotlivé vákuové trubice – solárne termálne kolektory – schopné výroby vysokej teploty s absorpčným chladiacim systémom. To maximalizuje zníženie spotreby energie tým, že technológia je schopná chladiť, kúriť a dodávať teplú vodu naraz. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre spoločný podnik, technickú spoluprácu a obchodné dohody s technickou asistenciou. Vodovodný a potrubný čistiaci systém. Tento čistiaci systém vodovodov a potrubí v priemere od 100 do 1500 mm je šetrný k prostrediu - je poháňaný na báze hydro energie. Systém bol vyvinutý britskými inžiniermi a profesionálmi s viac ako 30 ročnými skúsenosťami z „pigging“ systémov používaných v ropnom a plynárenskom priemysle. Spoločnosť hľadá partnerov pre spoločný rozvoj pre aplikáciu do špecifických vodných potrubí a pre využitie tejto technológie v iných oblastiach trhu, napr. mliečna výroba, potravinárstvo, chemická výroba atď. Júl 2012

Priestorový vykurovací systém. Írsky MSP ponúka jedinečnú patentovanú technológiu pre vykurovanie vonkajších priestorov. Jej dlhá životnosť, až 7000 hodín, môže byť využitá na vykurovanie vonkajších plôch – komerčných aj domácich. Dlhá životnosť znamená, že priebežné náklady na údržbu sú výrazne znížené v porovnaní s ostatnými vykurovacími systémami na trhu. MSP hľadá vhodných kandidátov pre prácu v rámci licenčnej dohody týkajúca sa výroby a distribúcie. High-end aplikácie inteligentného materiálu na báze iónových, magnetických kvapalín. Holandský MSP sa špecializuje na vývoj a výrobu magnetických inteligentných materiálov. Spoločnosť ponúka odborné znalosti, spoluprácu a magnetické kvapaliny pre výrobu high-end aplikácií magnetických inteligentných materiálov. Hlavné výhody sú vylepšené vlastnosti, pokiaľ ide o rozsah viskozity, prevádzkového rozsahu, elektrickej vodivosti a prispôsobenia sa. Holandský MSP má záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou pre vývoj a výrobu nových aplikácií na báze inteligentných materiálov. 2


Informačný systém pre kontrolu a riadenie zdravia zvierat. Portugalský MSP vyvinul integrovaný systém pre riadenie/správu zdravia zvierat, ktorý môže byť využitý veterinárnymi správami a laboratóriami. Systém môže byť jednoducho adaptovaný na akúkoľvek technologickú alebo telekomunikačnú štruktúru a je možné ľahko integrovať národné zákony a postupy. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodnú, technickú spoluprácu alebo licenčné dohody.

Pomocný systém rozhodovania integrujúci energetický, dopravný, odpadový plán. Taliansky MSP vyvinul systém pre podporu rozhodovania, ktorý podporuje verejnú správu pri správe priestorových údajov, analýz aktuálneho stavu územia, predvídania scenárov, určovaní optimálnych riešení. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou alebo spoločný rozvoj tejto technológie.

Inovácie v udržateľnom nakladaní/riadení s odpadovými vodami. Izraelská R&D spoločnosť špecializujúca sa na trvalo udržateľné riešenia po celom svete vyvinula sofistikovanú technológiu pre udržateľné, nízko energetické čistenie vody, pôdy a vzduchu. Spoločnosť hľadá partnera pre výskum a vývoj tejto technológie. Technológia je založená na fytotechnológii, modelovaná pre zachovanie rovnováhy v prírode. Technológia je aplikovaná vo významných lokalitách po celom svete a stojí na čele inovácií v riadení odpadových vôd.

Nové inter-metalické zlúčeniny pre magnetické chladenie. Francúzske laboratórium vyvinulo nové magneticko-kalorické zlúčeniny pre chladiarenské a klimatizačné zariadenia pre priemyselné a domáce využitie. Hlavná výhoda je ekologická alternatívna technológia bez stláčania plynu. Spoločnosť hľadá licencie v akejkoľvek oblasti trhu a priemyselného rozvoja.

Kompaktná, prenosná, sebestačná technológia pre čistenie pitnej vody. Nemecký MSP vyvinul prenosnú technológiu pre dezinfekciu vody vo vidieckych oblastiach na báze prírodných procesov s využitím ultrafialovej radiácie/žiarenia. Technológia je integrovaná v kompaktnom zariadení a bola úspešne otestovaná. Spoločnosť hľadá partnerov pre licenčné dohody s technickou podporou pre vývoj riešení pre špecifické environmentálne a technické podmienky. Vetracie zariadenie. Rumunský vynálezca vyvinul vetrací systém používaný v potrubí, ktorý sa zbavuje nadbytočného vzduchu v potrubí vedenom do vodných čerpacích staníc. Vynálezca hľadá obchodné dohody s technickou asistenciou. Technológia pre výrobu kovoobrábacích nástrojov s nanoštrukturovanými hranami. Ruská univerzita v regióne Saratov vyvinula lacnú ekologickú technológiu na výrobu kovoobrábacích nástrojov novej generácie s nanoštrukturovanými hranami. Technológia zlepšuje odolnosť voči opotrebovaniu nástrojov 3-4 krát; je aplikovateľná pre výrobu nástrojov ako aj počas procesu jej aplikácie. Univerzita hľadá partnerov pre spoločný rozvoj a testovanie nových aplikácií. Zlepšená kontrola kryštalizačných procesov. Nemecký výskumný inštitút vyvinul zlepšenú kontrolu kryštalizačných procesov, ktoré šetria drahé laboratórne analýzy, zamedzujú meškaniu, zbavujú sa nepresností a umožňujú presné kontroly napr. farmaceutických alebo potravinárskych produktov. Taktiež sú eliminované chybné šarže, nevyhovujúca kvalita produktov a prerušenia procesov. Táto technológia je aplikovateľná v investičnej výstavbe, chemickom priemysle a vo výrobných technológiách. Inštitút hľadá partnerov pre licenčné dohody alebo technickú spoluprácu. Emocionálny digitálny asistent. Taliansky MSP vyvinul emocionálneho digitálneho asistenta, ktorý podporuje používateľa prostredníctvom prirodzeného jazyka, pre riadenie procesu starostlivosti o zamestnanca/zákazníka/občana pomocou systému pre podporu rozhodovania a systému riadenia procesov. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou asistenciou alebo spoločný rozvoj tejto technológie. Júl 2012

Nové neviditeľné označovače proti pirátstvu výrobkov. Francúzska spoločnosť vyvinula prášok pre zaistenie materiálov proti pirátstvu výrobkov. Spoločnosť vyvinula širokú škálu neviditeľných práškov pre viaceré aplikácie. Toto skryté riešenie môže byť vložené do materiálov ako omietka, betón, textil, plast, atramentov a lepidiel bez toho aby sa zmenili vlastnosti materiálov. Spoločnosť hľadá obchodné dohody s technickou asistenciou. Služby pre vývoj 3D webových aplikácií. Francúzsky MSP špecializujúci sa na web a 3D technológie ponúka služby pre vývoj softvéru pre 3D webové aplikácie. Spoločnosť využíva a vyvíja svoj vlastný 3D engine na báze webgl a HTML5. Tento francúzsky MSP hľadá technickú spoluprácu a obchodné dohody s technickou podporou. Inovatívny on-line nástroj zameraný na správu stomatologickej kliniky. Španielska spoločnosť vyvinula inovatívny on-line nástroj pre riadenie zubných kliník. Vyvinutá webová aplikácia umožňuje riadenie kliniky pomocou akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Nástroj bol navrhnutý v spolupráci s niekoľkými správcami zubných kliník. Spoločnosť hľadá MSP partnerov pre technickú spoluprácu a/alebo obchodné dohody s technickou asistenciou, finančné zdroje a licenčné dohody. Pokročilý systém riadenia ľudských zdrojov. Slovinsky MSP vyvinul pokročilý eHRM systém. eHRM je systém riadenia ľudských zdrojov s pokročilou technológiou pre riadenia personálnych procesov s pridanou hodnotou ako sú: nábor, riadenie výkonnosti, vzdelávanie, náklady pre prácu, kompetenčný model, odmeňovacie systémy. MSP hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou spoluprácou, licenčné dohody atď. Nový automatický dezinfekčný systém pre potravinársky priemysel. Islandský MSP ponúka vysoko inovatívny automatický dezinfekčný systém pre potravinársky priemysel. Systém je ekologický a poskytuje široké spektrum anti mikrobiálnej kontroly. Jeho unikátna „mraková“ technika umožňuje systému prístup k miestam, ktoré sú normálne ťažko dezinfikovateľné. Výhody oproti konvenčným metódam sú znížená spotreba vody, dezinfekčných prostriedkov, energií, pracovnej sily a znížených nákladov. MSP hľadá partnerov pre technickú spoluprácu alebo obchodné dohody s technickou asistenciou. Mobilné informačné centrum. Chorvátsky MSP ponúka informačný systém na báze SMS. Požadované informácie sú šírené prostredníctvom mobilného informačného centra v širokom spektre činností (od univerzít až 3


po rôzne typy podnikov/spoločností) v každom čase a sú nákladovo efektívne. Spoločnosť hľadá partnerov pre spoluprácu pre vývoj a prispôsobovanie alebo implementáciu systému. Monitorovací systém pre kontrolu hluku a ekologických podmienok. Poľská spoločnosť z juhozápadnej časti Poľska ponúka inovatívny systém pre monitorovanie cestného hluku

a ekologických podmienok. Môže byť využitý pre zber hlukových dát, dát pre kontrolu množstva dopravy a dát ekologických podmienok (teplota, vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak, rýchlosť vetra) stálym a dlhodobým spôsobom. Systém je schopný merať dáta s podporou audio a video nahrávania. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý by mal záujem o kúpu a licencovanie technológie.

kontakt: Andrej Klimant (tel.: 02/502 44 523, e-mail: klimant@nadsme.sk)

Technologické požiadavky Nové technológie, produkty alebo zariadenia v oblasti energií. Baskická spoločnosť hľadá partnera, ktorý sa venuje akejkoľvek oblasti obnoviteľných zdrojov energie s novými technológiami, produktmi alebo zariadeniami pre ďalší vývoj s cieľom dosiahnuť obchodnú dohodu alebo spoločný podnik s výrobnou dohodou. Partner, jeho technológie a produkty, musia mať preukázateľné dokumenty a záznamy o využití. Cieľom projektu je založiť novú spoločnosť v Španielsku. Spoločnosť hľadá spoločnosť ako partnera.

a trvanlivosť pre jemné šalátové listy. Spoločnosť hľadá spoluprácu s partnerom, ktorý má skúsenosti v poskytovaní baliacich riešení pre čerstvé výrobky a má záujem o spoluprácu pre nájdenie najlepšieho riešenia pre ich produkty.

Nadrozmerné nerezové, oceľové vákuové komory. Výrobca vákuových depozitov z Lotyšska hľadá výrobcu nerezových oceľových konštrukcií pre vákuové prostredie. Spoločnosť hľadá výrobcu, ktorý je schopný vyrobiť nadrozmerné, vysoko kvalitné vákuové komory, ktoré sú používané v procesoch vákuovej depozície. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu.

Expertíza vo výrobe bionafty z rastlín pestovaných na mieste. Taliansky MSP plánuje vybudovať v Rumunsku spracovateľský závod pre rastlinné suroviny používané pre energetické potreby. Projekt zahŕňa oblasť už identifikovanú pre pestovanie rastlín ako aj všetky ďalšie kroky pre výrobu bionafty. Spoločnosť hľadá partnera pre spoločný podnik.

Výrobca elektroluminiscenčného drôtu (EL). Írsky MSP hľadá výrobcu elektroluminiscenčného drôtu. Spoločnosť potrebuje technológiu vrátane strojov pre výrobu EL drôtu. Technológia bude nasadená v malej továrni, kde bude nový produkt zostavený.

Baliace riešenia pre šalátové listy a kvetiny. Malý škótsky MSP hľadá inovatívne riešenia pre balenie svojich šalátových produktov, ktoré by poskytli maximálnu ochranu

kontakt: Andrej Klimant (tel.: 02/502 44 523, e-mail: klimant@nadsme.sk)

3. Projekty a iniciatívy SEMINÁR NA TÉMU MENTORING, 7.6.2012, BOJNICE - GUARDIAN ANGELS FOR FEMALE ENTREPRENEURS Ste začínajúca podnikateľka, ktorá potrebuje radu skúsenejších? Skúste mentoring, možno je to príležitosť práve pre Vás! Dňa 7. júna 2012 sa konal v Bojniciach bezplatný seminár na tému MENTORING. Bol zameraný na informovanie širokej verejnosti, potenciálnych i existujúcich podnikateliek o tom, čo to mentoring vlastne je, aké sú jeho výhody a čo môže zainteresovaným priniesť. Je určený potenciálnym i začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám, ktorí majú záujem nájsť si svojho mentora, či získať viac informácií o tomto spôsobe vedenia, rád a pomoci zo strany úspešných podnikateľov – mentorov. Viac informácií nájdete TU.

GO ECO! ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY PRE MSP Environmentálny info balíček

Júl 2012

4


Ak chceme ďalšie generácie pripraviť na nové výzvy dnešného sveta, je potrebné zmeniť nielen myslenie ľudí – naučiť ľudí myslieť ekologicky, ale i vykonať zásadné zmeny v tradičnom modeli vzdelávania. Budúca generácia bude čeliť zásadným problémom, akými sú klimatické zmeny, svetová populácia, zachovanie biodiverzity, redukcia nadbytočného konzumu, využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď. Sú to problémy, ktorým čelíme i dnes, ale ktoré akosi nie sme schopní riešiť a vyriešiť. Nastáva čas na zmenu prístupu, na ekologické vzdelávanie. Znalosti, vedomosti a postoje, ktoré boli potrebné na industrializáciu Zeme sú odlišné od tých, ktoré sú potrebné na jej ochranu, liečenie jej rán a vybudovanie udržateľnej ekonomiky, fungujúcej na zdravých základoch. Prinášame Vám preto postupne súhrn informačných balíčkov na rôzne enviro témy, ktorých cieľom je priblížiť environmentálnu problematiku občanovi, podniku, či širokej verejnosti. Viac na www.go-eco.sk!

PODPORA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH KONCEPTOV KLASTROV PODPORUJÚCICH NOVOVZNIKAJÚCE ODVETVIA A PRIEREZOVÉ TÉMY NARMSP realizuje projekt „Podpora inovácií prostredníctvom nových konceptov klastrov podporujúcich novovznikajúce odvetvia a prierezové témy " (Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and crosssectoral themes). Naším cieľom je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín, pripraviť a otestovať nové formy fungovania klastrov v regióne Strednej Európy. Projekt je známy pod menom CluStrat a je realizovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa (Central Europe).

4. = Iné SPOKOJNOSŤ SO SLUŽBAMI ENTERPRISE EUROPE NETWORK Vážení podnikatelia, dovoľte, aby sme Vás požiadali o spätnú väzbu a zhodnotenie služieb, ktoré Vám boli poskytnuté oficiálnou sieťou na podporu podnikania - Enterprise Europe Network. Váš názor môžete vyjadriť prostredníctvom krátkeho dotazníka. Vaša spokojnosť je jedným z našich hlavných cieľov! Ďakujeme Vám, že nám pomáhate zlepšovať naše služby!

5. Články, tendre, konzultácie Články: Opatrenia pri riešení daňových podvodov a únikov na úrovni EÚ Osobitná správa o systéme kontrol ekologických produktov

Tendre: CZ-Brno: Povelové a riadiace systémy CZ-České Budějovice: Laboratórny nábytok SK-Bratislava: Služby týkajúce sa podpory systému UK-Paisley: Ochranné a bezpečnostné odevy

Online konzultácie: Júl 2012

5


Konzultácia o klonovaní zvierat pre produkciu potravín Oblasť: Doprava Cieľová skupina: všetci občania a inštitúcie Termín: 3.9.2012 Konzultácia o správe o občianstve: Občania EÚ - Vaše práva, vaša budúcnosť Oblasť: Doprava Cieľová skupina: občania EÚ a inštitúcie Termín: 9.5.2012 - 9.9.2012

Registráciou na webovej stránke budete včas informovaný o našich plánovaných aktivitách, podujatiach, novinkách. Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes! Registrácia na http://www.enterprise-europe-network.sk/registration.php (pri vyplňovaní formulára neprehliadnite kolónku Váš kontakt, kde v rolovacom menu označte prosím NARMSP ako Váš kontakt. Ďakujeme!). V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Ak si výslovne neželáte dostávať informácie o podujatiach a informáciách siete Enterprise Europe Network, prosím, dajte nám o tom vedieť (nemethova@nadsme.sk).

Júl 2012

6

Informačný list EEN - júl  

Byť informovaný je vždy výhodou. Na tomto mieste nájdete komplexné informácie týkajúce sa podujatí, ponúk na spoluprácu, projektov, článkov,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you