Page 1

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Informačný list Oddelenia manažérov medzinárodných aktivít 1. Novinky Pozývame Vás do Piešťan na 5. ročník Tradičných umeleckých remesiel Zaujímajú Vás slovenské tradície a spôsob života našich predkov? Hľadáte originálny darček pre svojho obchodného partnera? Máte záujem o spoluprácu v tejto oblasti? Podujatia sa každoročne zúčastní viac ako 150 slovenských a zahraničných remeselníkov z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska, Cypru, Srbska, Švédska, Belgicka a Izraela. V priebehu ročníkov sa návštevníci mohli zoznámiť s 50 druhmi ľudových remesiel. Ocenili prácu kováčov, keramikov, sklo maliarov, drevorezbárov, drotárov, zvonárov, razičov mincí, šperkárov, tokárov, korytárov, vareškárov, čipkárok, sklárov, medovnikárov, sviečkarov, kožiarov, bylinkárov, krajčírov, klobučníkov, výrobcov kraslíc, bábik zo šúpolia, látok, výrobcov hudobných nástrojov a veľa iných. Kedy: 17.- 19.5.2013 – Kúpeľný ostrov Piešťany.

Hľadáte nové kontakty? Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013 - zamerané na životné prostredie a energiu; eko-stavebníctvo a udržateľný rozvoj, automobilový priemysel a E_mobilitu; strojársky priemysel a metalurgiu; vedu o živej prírode a biotechnológiu, dopravu a logistiku; marketing, bankovníctvo a financie je tu pre Vás. Podujatie sa bude konať 12.-13. júna v Luxemburgu a doteraz je prihlásených 135 organizácií z Rakúska (1), Belgicka (14), Číny (1), Konga (1), Dominikánskej republiky (1), Francúzska (10), Nemecka (30), Iránu (1), Luxemburgu (73), Maroka (1), Holandska (1), Španielska (1), Anglicka (1). Viac info na http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2013/ Máj 2013

1


EÚ hľadá pozoruhodné projekty Máte zaujímavý projekt a chcete dať o sebe vedieť? Zapojte sa do súťaže (European Enterprise Promotion Awards, EEPA), ktorú každoročne vyhlasuje EÚ. Prihlásiť sa môžu podnikatelia, ktorí podporujú biznis aktivity vo svojom regióne. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách: • • • • • •

Podpora podnikateľského ducha; Investovanie do podnikateľských zručností; Podpora podnikateľského prostredia; Podpora internacionalizácie; Nová kategória - Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov; Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých.

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu. Termín podania prihlášok je 15. máj 2013.

Chcete ušetriť prevádzkové náklady a šetriť pritom životné prostredie? EkoProfit je tu pre Vás! Zapojte sa do projektu a rakúski experti Vám pomôžu nájsť úspory energie, odpadu, znížiť prevádzkové náklady a zároveň Vás naučiť, ako šetriť životné prostredie. Získate tak prehľad, konzultačnú pomoc v hodnote 2700 € (hradená z projektu), ktorá Vás zase o krok priblíži k získaniu certifikátu ISO 14000. Kto sa môže zapojiť do projektu? •

Firmy z bratislavského a trnavského kraja, ktoré už dlhšie rozmýšľajú nad úsporami energie, odpadu (banky, organizácie, kde je veľa odpadu papiera a toneru; hotelové a reštauračné zariadenia – biologický, chemický odpad; dopravné spoločnosti – úspora nafty; výrobné podniky – úspora energie, prevádzkových nákladov, odpadu).

• •

Firma nemôže mať ISO 14000. Firma, ktorá v posledných troch rokoch (od apríla 2010) nezískala od štátu podporu 200 000€ a viac.

Európsky týždeň MSP 2013 od 25. do 30. novembra 2013 Európsky týždeň MSP sa tento rok uskutoční od 25. do 30. novembra 2013. Táto kampaň, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu. Kampaň sa koná v 37 štátoch, aby sa podujatia a aktivity (celoštátne, regionálne alebo miestne) konali čo najbližšie k aktívnym a začínajúcim podnikateľom. Podujatia, ktoré organizujú podnikateľské organizácie, poskytovatelia podpory pre podnikateľov a celoštátne, regionálne a miestne orgány, spoločnostiam umožnia, aby si navzájom vymieňali skúsenosti a ďalej sa rozvíjali. Cieľom európskeho týždňa MSP je: • informovať o tom, akú podporu ponúkajú európske, celoštátne, regionálne a miestne orgány mikro, malým a stredným podnikom (MSP); • zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých, aby sa vážne zaoberali podnikaním ako kariérnou alternatívou; • prejaviť podnikateľom uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy. Hlavné podujatie sa bude konať v dňoch 25., 26. a 27. novembra v litovskom Vilniuse. Máj 2013

2


Mรกj 2013

3


Máš podnikateľský nápad? Vyhraj naň 15 000 € NARMSP je partnerom súťaže, ktorú na Slovensku organizuje nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko. Súťaž dáva príležitosť vysokoškolským študentom vo veku 18 – 30 rokov vyhrať 15 tis. eur na svoj individuálny alebo tímový podnikateľský plán. Zároveň víťazi získajú špeciálny tréning, mentoring a medializáciu na národnej úrovni a môžu prezentovať svoj zámer na európskom finále 3. – 5. júla 2013 v belgickom Liege. Termín prihlasovania podnikateľských plánov v slovenčine je 15.5.2013. Ďalšie informácie o súťaži nájdete na našej web stránke Máš podnikateľský nápad? Vyhraj naň 15 000 €, ako aj na stránke organizátora www.jasr.sk/napad.

Máj 2013

4


2. Podujatia Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

6.5.

Licencovanie IPR - hodinový webinár (10.30h) v angličtine o licencovaní práv duševného vlastníctva

Bratislava

16.-18.5.

Európsky deň podnikateliek a manažérok

Termín registrácie

Stanislava Drusková 02/502 44 514 druskova@nadsme.sk Top Centrum Podnikateliek

Bratislava

16.5.

CROSS BORDER BUSINESS SEMINAR BRATISLAVA 2013 “Zjednodušenie cezhraničného podnikania v EÚ

Bratislava

19.5.

15.-17.5.

Medzinárodné fórum investícií a inovácií

Kyjev, Ukrajina

30.4.

16.-27.5.

EU - Turkey Global Bridge Building Initiative 2013 - obchodná konferencia

22.5.

Firma 21. storočia Využitie ženského potenciálu v biznise

27.5.27.10.

Technologický transfer - hodinový webinár (10.30h) v angličtine o kľúčových otázkach a aspektoch technologického transferu

28.5.

Od stimulov k činom (záverečná konferencia projektu Guardian Angels for Female Entrepreneurs)

Ing. Ivana Kondášová 02/48291 247 ivana.kondasova@sopk.sk

http://www.inforum.com.ua/

Milan Vojtko milan.vojtko@mzv.sk

Alexandria, Egypt

Bratislava

Kontakt

pripravujeme

Naďa Lazarová 0917 272 727 Stanislava Drusková 02/502 44 514 druskova@nadsme.sk

On-line

MH SR, Bratislava

26.5.

Stanislava Drusková 02/502 44 514 druskova@nadsme.sk

28.5.

Idea Enrichment on how to expand your business (1. zo série workshopov projektu TwinEntrepreneurs)

Viedeň

Zaregistrujte sa tu!

Miroslav Poláček 02/502 44 539 polacek@nadsme.sk

12.-13.6.

Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013zamerané na životné prostredie, ekostavebníctvo, automobilový a strojársky priemysel, biotechnológie, dopravu, logistiku

Luxemburg, Luxembursko

1.6.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

19.-20.6.

Konferencia BIOCHEMICALS and BIOPLASTICS 2013; Súťažíme s petrochemickým priemyslom: Ako ďaleko môže isť zelená chémia?

Frankfurt, Nemecko

5.6.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Kooperačné podujatie EUROMED sektor: čerstvé a spracované ovocie a zelenina, víno, cereálie

Marseille, Francúzsko

17.5.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

4.-5.6.

Máj 2013

5


Kooperačné podujatie ECOTECHNOLOGIES for the future zamerané na recykláciu, odpadové hospodárstvo, čističky odpadových vôd, obnoviteľné zdroje energie

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Lille, Francúzsko

25.5.

5.6.

Know your market before you leap: Learn how to systematically develop your market and your customers (2. zo série workshopov projektu TwinEntrepreneurs)

Bratislava

Zaregistrujte sa tu!

12.6.

Kooperačné podujatie TEXTILE2020 - zamerané na technické a netkané textílie a módu

Frankfurt /M. Nemecko

29.4.

20.6.

Get your company noticed: Learn how to place your company and your product (3. zo série workshopov projektu TwinEntrepreneurs)

Viedeň

Zaregistrujte sa tu!

Miroslav Poláček 02/502 44 539 polacek@nadsme.sk

27.6.

Finance your way to growth (4. zo série workshopov projektu TwinEntrepreneurs)

Bratislava

Zaregistrujte sa tu!

Miroslav Poláček 02/502 44 539 polacek@nadsme.sk

EU-Japan Bio Cluster Mission

Tokyo, Yokohama Japonsko

30.5.

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

pripravujeme

Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

4.-6.6.

7.- 11.10.

17.10.

Máj 2013

Kooperačné podujatie ČeskoOstrava, Česká slovensko-poľské ekonomické fórum republika Ostrava

Miroslav Poláček 02/502 44 539 polacek@nadsme.sk Oľga Némethová 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk

Bližšie informácie na http://www.een.sk/?news/events ** Termíny i miesta sú predbežné.

6


3. Ponuky na spoluprácu A. Obchodná spolupráca 1/5/2013 Čínska spoločnosť dodávajúca vysoko kvalitný záhradný ratanový nábytok hľadá distribútorov. Nábytok je vyrobený z anodizovaného hliníkového rámu a PE ratten. Výrobok je odolný voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom, stálofarebný a bez korózie.

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 20130416004 Turecká spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu plechov a plastov, bola založená v roku 2003. Spoločnosť ponúka subdodávateľské služby spoločnostiam v krajinách EÚ a hľadá distribútorov.

2/5/2013 Maďarská spoločnosť, znamená na výrobu a predaj dielov pre automobilový a strojársky priemysel hľadá predajcu pre odbyt svojich výrobkov. Spoločnosť sa špecializuje na kovanie, sústruženie, tepelné spracovanie, práškovanie a montáž dielov. Pre výrobu používa horizontálne a vertikálne obrábacie centra, CNC sústruhy, kvalita je zastená 3D súradnicovými meracími strojmi, náterové technológie sú v súlade s normou ISO 14001 a 9001:2000.

20130417031 Talianska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu predmetov z gumených a kovových dielov, hľadá obchodných sprostredkovateľov (distribútorov, zástupcov, agentov) v celej Európe

C10 Výroba potravín 20130412012 Jeden z popredných poľských výrobcov cukrárenských výrobkov hľadá distribútorov pre svoje produkty. Spoločnosť vyrába široký sortiment cukrárenských výrobkov ako sú: cukríky, čokolády, sušienky, oblátky, pralinky a želé. 20130417034 Britská spoločnosť vyrábajúca unikátny druh extra panenského olivového oleja požaduje služby obchodného sprostredkovateľa a hľadá agentov, zástupcov a distribútorov v krajinách EÚ ako aj mimo EÚ. C13 Výroba textilu 20130415033 Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu špeciálnych uniforiem, firemného a detského oblečenia z kvalitných materiálov, ponúka služby obchodného sprostredkovateľa pre EÚ výrobcov, ktorí majú záujem o expanziu na iné trhy. Spoločnosť má taktiež záujem o spoločné aktivity. 20130415010 Chorvátska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu a predaj oblečenia so zameraním na džíny, ponúka franchise partnerstvo ako aj logistické služby a subdodávky pre potenciálnych partnerov. C15 Výroba kože a kožených výrobkov 20130415019 Maďarská spoločnosť, vyrábajúca kožené topánky a sandále pre deti, hľadá distribútorov.

20130416030 Turecká spoločnosť, založená v roku 2012, špecializujúca sa na výrobu plastových a gumených profilov v závislosti na projekte ich zákazníkov v automobilovej výrobe, výrobe okenných a fasádnych systémov. Spoločnosť ponúka subdodávateľské služby pre krajiny EÚ, Maroko, Egypt a Tunisko. C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 20130415036 Ruská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu zrkadiel, okuliarov, nábytku zo skla, hľadá distribútorov. C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 20130415018 Česká spoločnosť ponúka a požaduje spoluprácu vo výrobe nábytku z nereze, nerezových zábradlí a schodov. V tomto segmente taktiež spoločnosť ponúka distribučné dohody. Firma hľadá partnerov najmä z Rakúska, Francúzska, Nemecka a Slovenska. 20130416041 Popredný Poľský výrobca špecializovanej ocele, nerezu a kovovýroby pre priemysel (oceľové konštrukcie, stĺpy, stožiare, zábradlia a vode odolné nerezové komponenty) hľadá distribútorov a subdodávateľov na nemeckom, škandinávskom a iných EÚ trhoch. Ponuka obsahuje celú škálu kovo spracovateľských služieb. 20130416019 Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na lisovanie, eloxovanie , práškové lakovanie, natieranie hliníkových profilov hľadá obchodných partnerov (agentov, zástupcov, distribútorov).

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 20130417013 Nemecký (bavorský) výrobca čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre potravinársky priemysel, najmä pivovary, ponúka predaj a vzdelávacie služby pre podniky, ktoré majú záujem o výrobu a/alebo predaj podobných alebo doplnkových produktov v Nemecku, Českej republike, Rumunsku, Číne a v juhovýchodnej Ázii.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 20130415050 Nemecká spoločnosť, špecializujúca sa na vývoj a inštaláciu softvéru a súvisiaceho hardvéru pre podporu poloautomatických dopravných pásov. Spoločnosť je najmä aktívna v oblasti prevádzky, montáže a testovania v automobilovom priemysle a v iných podobných sektoroch, ktoré požadujú high-tech technológiu. Spoločnosť hľadá miestnych poskytovateľov pre inštaláciu a uvedenie ich softvérového systému ako aj následnú údržbu.

20130415017 Chorvátska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu tlačiarenských atramentov, náterov, lepidiel, farbív na plasty, hľadá obchodného sprostredkovateľa najmä na distribúciu ich produktov.

C27 Výroba elektrických zariadení 20130416049 Belgická spoločnosť, špecializujúca sa na energetické moduly a elektrogenerátory ponúka subdodávateľské služby.

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 20130415022 Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu obohatených bylinných sirupov, hľadá obchodných sprostredkovateľov a distribútorov.

20130415020 Talianska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu bezdrôtových monitorovacích systémov, hľadá agentov/distribútorov pre svoje produktové rady.

20130417004 Belgická spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu a predaj farmaceutických výrobkov, ponúka subdodávateľské služby a logistiku pre klinické testy a výrobu, úpravu, distribúciu, skladovanie farmaceutických výrobkov.

Máj 2013

C28 Výroba strojov a zariadení i. n 20130416026 Poľská spoločnosť, pôsobiaca v odvetví hutníctva, sa špecializuje na obchod s hydraulickými a kovovými zariadeniami ako aj na výrobu kovových konštrukcií a ich prvkov. Spoločnosť hľadá distribútorov a obchodných zástupcov pre svoje produkty. Spoločnosť ponúka 7


subdodávateľské služby. C31 Výroba nábytku 20130417036 Britská spoločnosť, špecializujúca sa na interiérový dizajn, spracovanie dreva a výrobu nábytku, hľadá zástupcov a distribútorov v krajinách EÚ aj mimo EÚ. 20130416045 Talianska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu moderného kovového nábytku, hľadá obchodných agentov a distribútorov v celej Európe. 20130415048 Maďarský výrobca kancelárskeho nábytku, dverí a schodísk, hľadá predajcov a distribútorov nábytku, dverí a okien. Taktiež ponúka svoje výrobné služby zahraničným dodávateľom. 20130415009 Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu kúpeľňového nábytku, hľadá služby obchodného sprostredkovateľa (agentov, zástupcov a distribútorov). C32 Iná výroba 20130416043 Poľská spoločnosť pôsobí ako návrhár a výrobca rady exkluzívnych, špeciálnych hračiek a doplnkov dôležitých pre rozvoj stimulujúcich funkcií a vzdelávania. Spoločnosť hľadá distribútorov pre medzinárodný trh. Firma ponúka možnosti spolupráce pre obchodných partnerov, najmä pre tých, ktorí sa špecializujú na distribúciu produktov pre deti. 20130416002 Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu umeleckých sviečok, hľadá európskych subdodávateľov. F41 Výstavba budov 20130415006 Slovinská spoločnosť, ktorá stavia a vyrába vysoko kvalitné montované domy, vyvinula systém pre stavbu nizko-energetických ekologických montovaných domov, ktoré sú prispôsobené potrebám a nápadom zákazníka. Spoločnosť hľadá distribútorov, ponúka subdodávateľské služby a spoluprácu na stavebných projektoch (recipročná výroba). 20130417020 Poľská spoločnosť zaoberajúca sa výstavbou a výrobou montovaných pasívnych a energeticky úsporných komponentov pre budovy s využitím inovatívnych techník hľadá obchodných sprostredkovateľov (licenčné dohody pre technológie). G46 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 20130417007 Belgická spoločnosť, expert v oblasti poradenstva, postupov a školení v oblasti bezpečnosti a špecializujúca sa na výrobu výbušných simulantov určených pre výcvik, ponúka subdodávateľské služby - poradenstvo, postupy a tréning - v oblasti bezpečnosti pre spoločnosti, ktoré kontrolujú prístavy, letiská. 20130417027 Belgická spoločnosť, aktívna v medzinárodnom obchode, poradenstve a financiách, ponúka služby obchodného sprostredkovateľa (v Afrike) a subdodávateľské služby v nasledujúcich oblastiach: suroviny a baníctvo, zariadenia, výstavba, priemyselná výroba, nábytok. Spoločnosť má taktiež záujem o spoločný podnik. 20130417019 Belgická spoločnosť, ktorá distribuuje širokú škálu plastových výrobkov pre domáce spotrebiče, školské zariadenia vyrobené z plastov, hračky a záhradný nábytok, hľadá nové výrobky z plastov pre distribúciu na belgickom trhu. 20130416010 Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na export vína a liehovín, hľadá obchodných sprostredkovateľov (veľkoobchodníkov s vínom, predajcov vín) pre rozšírenie svojej distribučnej siete.

Máj 2013

20130415014 Britská spoločnosť, špecializujúca sa na dodávky organických čajov, byliniek a korenín, hľadá distribútorov (veľkoobchodníkov) v sektore biopotravín v celej Európe. 20130417023 Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na predaj suchého ľadu a na priemyselné čistiace služby (s použitím suchého ľadu), ponúka svoje subdodávateľské služby zahraničným podnikom (z potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu). H51 Letecká doprava 20130417012 Belgická spoločnosť, špecializujúca sa na poradenstvo a medzinárodný obchod, ponúka svoje služby ako obchodný zástupca v nasledujúcich oblastiach: import/export nešpecifikovaných výrobkov, import/export dreva, obchod s repkovým olejom, medený a hliníkový šrot, železničný škrob. I55 Ubytovanie 20130415002 Rodinná belgická spoločnosť pôsobiaca v oblasti hotelierstva, hľadá partnerov, ktorí majú záujem o prevzatie podniku z dôvodu odchodu hotelového manažéra do dôchodku. Priestory sa nachádzajú na križovatke dvoch hlavných diaľnic a v blízkosti dôležitých miest. Priestory sa skladajú z hotela, reštaurácie, baru a z troch miestností pre semináre a konferencie. J61 Telekomunikácie 20130419011 Poľská spoločnosť, pôsobiaca v oblasti dizajnu a výstavby telekomunikačnej infraštruktúry, napr. medené a optické telekomunikačné technológie, by chcela začať dlhodobú spoluprácu. Spoločnosť ponúka subdodávateľské služby. J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 20130415030 Popredná rumunská internetová agentúra a softvérový vývojár so zameraním na vývoj zákazkového podnikového softvéru, portály, ecommerce, webové aplikácie, hľadá partnerov pre obchodné sprostredkovanie a ponúka subdodávateľské aktivity. M69 Právne a účtovnícke činnosti 20130417035 Britská spoločnosť pre účtovné a daňové poradenstvo požaduje služby obchodného sprostredkovateľa (agenti, zástupcovia) a hľadá miestnych poskytovateľov účtovníctva a bankových služieb s cieľom rozšíriť portfólio služieb prostredníctvom ponúkania a požadovania subdodávateľských služieb. M70 Vedenie firiem 20130417005 Belgická spoločnosť, špecializujúca sa na verejné záležitosti EÚ, možnosti financovania a služby pre rozvoj podnikania v Európe, Afrike a USA ponúka subdodávateľské služby. M72 Vedecký výskum a vývoj 20130416038 Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na hydrogeologické a geotechnické analýzy, požaduje subdodávateľské služby od spoločností, ktoré sú schopné vyrábať antireflexné sklo pre ich fotoaparáty. 20130415038 Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na vývoj a výrobu potravinových doplnkov na báze vzácnych liečivých rastlín, výrobu jedinečných materiálov pre farmaceutický a potravinársky priemysel, hľadá distribútorov a ponúka spoločný podnik. M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 20130417025 Francúzska spoločnosť sa špecializuje na služby spojené s chemickou reguláciou, ecodizajnom pre priemyselné dodávanie a vývoj softvéru pre plné dodržiavanie právnych predpisov. Spoločnosť ponúka subdodávateľské služby pre partnerov pre spoluprácu v rôznych oblastiach regulácie chemických látok s cieľom podieľať sa na 8


organizácii seminárov, B2B stretnutí, konferencií pre cieľové skupiny. N77 Prenájom a lízing 20130415039 Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na prenájom námorných zariadení, ponúka a požaduje: služby obchodného sprostredkovateľa (agenti, zástupcovia, distribúcia) a spoločný podnik. Taktiež ponúka subdodávateľské služby.

P85 Vzdelávanie 20130416003 Rumunská základná škola, ktorá sa nachádza v jednom z najväčších miest Rumunska, hľadá spoluprácu s inými školami v Európe, pre výmenu know-how, informácií a výmenu učiteľov.

kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk

B. Technologická spolupráca Technologické ponuky Inovatívny výrobný proces mozzarely. Taliansko Malá talianska spoločnosť hľadá partnerov pre transfer inovatívneho know-how v procese výroby mliečnych výrobkov, a to najmä v produkcii vysoko kvalitného syru mozzarela, vďaka ktorému má dlhšiu životnosť v porovnaní s inými podobnými výrobkami. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem o výrobu mliečnych výrobkov v spoločnom podniku alebo v inej forme spolupráce.

Parkovacie zariadenie pre prívesy. Švédsko Malá spoločnosť z juhovýchodného Švédska vyvinula parkovacie svetelné zariadenie pre prívesy. Medzi hlavné výhody tohto zariadenia je, že predchádza dopravným nehodám a znižuje riziko poškodenia prívesu. Taktiež vo viacerých EÚ krajinách je právna požiadavka nainštalovať tento typ zariadenia. Cieľovými partnermi sú spoločnosti, ktoré majú záujem o obchodné a/alebo technické partnerstvá.

Prenosný AC susceptometer. Švédsko Švédsky výskumný inštitút vyvinul prenosný, ľahko použiteľný AC susceptometer pre meranie dynamických magnetických vlastností kvapalín, práškov a pevných látok. Nástroj meria reálne a imaginárne AC komponenty vo veľmi širokom frekvenčnom rozsahu s vysokým rozlíšením magnetického momentu. Inštitút hľadá partnerov pre spoločný vývoj a/alebo obchodné dohody s technickou asistenciou.

Mobilný stroj na výrobu drevených brikiet. Maďarsko Maďarský MSP, špecializujúci sa na technický výskum a vývoj, vyvinul nový mobilný stroj na výrobu drevených brikiet s cieľom spracovať drevený odpad pre energetické účely kdekoľvek je potreba. Technológia umožňuje ekonomické skladovanie a prepravu surového dreveného odpadu. Spoločnosť hľadá priemyselných, finančných a/alebo licenčných partnerov pre ďalší vývoj a výrobu.

Jednoduché, lacné zariadenie pre usmernenie hasičov do detských izieb. Veľká Británia Britská spoločnosť patentovala a začala výrobu jednoduchého bezpečnostného zariadenia doplňujúce detektory dymu. Zariadenie je spustené zvukom z detektorov dymu pričom vysoko intenzívne LED svetlo svieti skrz dym v prípade požiaru. Prístroj je pripevnený na rám dverí detských izieb; LED svetlo pomáha hasičom zachrániť malé deti, keďže sa často skrývajú vo svojich izbách. Spoločnosť hľadá európskych výrobcov a distribútorov požiarnych bezpečnostných zariadení a detektorov dymu pre licencie alebo obchodné dohody s technickou asistenciou.

Železničný vagón s otočnou nakladacou plošinou. Poľsko Poľská akadémia vyvinula železničný vagón s otočnou nakladacou plošinou. Železničný vagón môže byť použitý na prepravu rôznych typov vozidiel ako sú traktory, nákladné automobily, návesy, nákladné kontajnery. Železničný vagón umožňuje rýchle a pohodlné nakladanie a vykladanie vozidiel a kontajnerov (žeriavy nie sú potrebné). Akadémia hľadá partnerov pre technickú spoluprácu, ďalší spoločný vývoj a finančné zdroje.

Riadenie výroby a spotreby elektrickej energie pomocou inteligentného regulátora. Poľsko Poľská spoločnosť vyvinula digitálnu riadiacu jednotku, ktorá umožňuje optimálne riadenie/hospodárenie elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (napr. z veterných turbín a fotovoltaických panelov). Regulátor je na trhu jedinečný, pretože nielen že riadi výrobu elektrickej energie, ale aj jej spotrebu. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov, ktorí majú záujem o ďalší vývoj. Multifunkčný policajný štít. Chorvátsko Chorvátsky vynálezca vyvinul policajný štít, ktorý umožňuje použiť slzný plyn pripevnený na štíte. Tento ľahko použiteľný a efektívny vynález rieši technické problémy vo vzťahu k efektívnemu využívaniu slzného plynu pri možnom kontakte medzi policajtmi a demonštrantami s cieľom predchádzať ich násilnému konaniu. Technológia je chránená ako registrovaný dizajn v Chorvátsku a Slovinsko. Bol vyvinutý prototyp, ktorý je pripravený na predvádzanie. Technológia je ponúkaná prostredníctvom licenčných dohôd. Metodológia pre obohacovanie kuracieho mäsa karnozínom. Chorvátsko Chorvátsky výskumný tím vyvinul metodológiu pre obohacovanie kuracieho mäsa karnozínom a inými funkčnými zložkami. Vynález definuje proces a techniky pre zvýšenie koncentrácie karnozínu prírodným spôsobom. Táto technológia je dodávaná spolu s prístrojom a technológiou pre meranie koncentrácie karnozínu rýchlym a nákladovo efektívnym spôsobom. Je v súlade s príslušnými etickými normami a normami o životnom prostredí. Tím hľadá partnerov, ktorý majú záujem o licenčné dohody a/alebo ďalší spoločný vývoj.

Máj 2013

Dopravný pás za účelom najvyššej hygieny. Nemecko MSP z Nemecka, pôsobiaci v oblasti stavebníctva a výroby dopravných pásov pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel už viac ako 30 rokov, ponúka nový dopravný pás, ktorý spĺňa najvyššie nároky týkajúce sa hygieny. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem o integráciu dopravného pásu do svojich výrobných liniek. Laboratórium pre solárne kolektory. Španielsko Španielske centrum pre výskum a vývoj so sídlom na Kanárskych ostrovoch ponúka solárne laboratórium pre tepelné testovanie solárnych panelov. Laboratórium je autorizované akreditačným orgánom EÚ. Poveternostné podmienky umožňujú laboratóriu byť v prevádzke počas celého roka s dobrými slnečnými podmienkami, v soľnom prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou. Centrum má záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou . Kompozitné listy pre prílivové energetické turbíny. Holandsko Popredná Holandská výrobná spoločnosť v oblasti kompozitov je v procese zriaďovania špecializovanej výrobnej haly pre prílivové energetické turbíny. Cieľom je navrhnúť, naprojektovať a vyrábať kompozitné listy v priemere 10 m pre svetový trh. Na začiatku roka 2012, začal prvý projekt na výrobu kompozitných listov. Holandská spoločnosť má záujem o technickú spoluprácu a obchodné dohody s technickou asistenciou. Inovatívny automatický dezinfekčný systém pre potravinársky priemysel. Island Islandský MSP ponúka vysoko inovatívny automatický dezinfekčný systém pre potravinársky priemysel. Systém je šetrný k životnému prostrediu a poskytuje široké spektrum anti-mikrobiálnej kontroly. Jeho jedinečná „cloud“ technika umožňuje systému dostať sa do miest, ktoré sú za normálnych okolností ťažké dezinfikovať. Výhodou oproti konvenčným metódam je znížená spotreba vody, energie, a celkové 9


znížene náklady. MSP hľadá technickú spoluprácu alebo obchodné dohody s technickou asistenciou. Vysoko výkonné nabíjacie zariadenie pre hybridné a/alebo elektrické vozidlá. Holandsko Holandský MSP sa špecializuje na vývoj a výrobu konverzných elektrických systémov pre hybridné a elektrické vozidlá. MSP ponúka skúsenosti v R&D, inžiniersku spoluprácu a výrobné kapacity pre nabíjacie zariadenia pre elektrické vozidlá. Hlavnými výhodami sú lepší výkon, pokiaľ ide o straty energie, inteligentný a ľahký dizajn, životnosť batérie a prispôsobenie. Holandský MSP má záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou.

Energeticky úsporné, intenzívne, sálavé vykurovacie panely a systémy. Maďarsko Maďarský MSP vyvinul energeticky úsporné, intenzívne, sálavé vykurovacie panely a systémy, ktoré sú efektívnejšie ako konvenčné systémy. Ich konfigurácia je jednoduchšia v porovnaní s inými sálavými vykurovacími systémami. Panely a systémy sú vhodné pre byty, administratívne priestory a dielne. Spoločnosť hľadá partnerov pre ďalší vývoj a obchodné dohody s technickou podporou alebo licenčné dohody.

kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk)

Technologické dopyty Inovatívna technológia pre separáciu kovových a plastových komponentov z elektronického priemyselného odpadu. Izrael Izraelský MSP hľadá inovatívnu technológiu pre separáciu kovových a plastových komponentov z elektronického priemyselného odpadu. V ideálnom prípade by technológia mala obsahovať 3 fázy spracovania odpadu: drvenie, mletie na prach a oddelenie kovových častí od ostatných. Veľkosť zvyškov sa pohybuje od 0.25 a 0.125 mikrónu. Požadovaná technológia by mala byť plne vyvinutá. Hľadanie fotovoltaickej technológie. Poľsko Poľská spoločnosť, ktorá vykonáva stavebné projekty, hľadá fotovoltaickú technológiu. Požadovaná technológia by mala umožňovať výstavbu malých elektrární s kapacitou niekoľko sto Wattov, a ročnou kapacitou niekoľko sto kilo-watt hodín. Spoločnosť hľadá licenčné a výrobné dohody (prenos znalostí ohľadné nových surovín). Hľadanie inovatívnych produktov alebo materiálov pre podlahy a steny na využitie v interiérovom dizajne. Francúzsko Francúzsky MSP, pôsobiaci v oblasti dekorácií interiéru budov, hľadá inovatívne produkty a materiály pripravené na priemyselnú výrobu. Spoločnosť hľadá obchodné dohody s technickou asistenciou pre

poskytnutie technických poradenských služieb vývojárom inovatívnych produktov s cieľom prispôsobenia ich výrobkov. Ekologicky šetrné stavebné materiály s minerálnym odpadom. Rumunsko Technická univerzita z Rumunska hľadá výskumných partnerov v oblasti odpadového hospodárstva. Výskum zahrňuje znovu použitie priemyselného odpadu pre vývoj „zelených“ stavebných materiálov. Budú navrhnuté a vyrobené cementové zmesi s nízkou/malou uhlíkovou stopou a so žiadnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Inštitúcia hľadá partnerov, ktorí sú MSP a aktívny v oblasti výskumu a vývoja pre odpadové hospodárstvo, pre technickú spoluprácu, alebo ktorí majú záujem o Európske a medzinárodné programy výskumu a vývoja. Gumená zmes pre nátery oceľových plechov. Dánsko Dánsky výrobca lakovaných oceľových plechov hľadá dodávateľa špecifickej gumenej zmesi alebo subjekt s odbornými znalosťami a záujmom o vývoj takejto zmesi. Zmes bude použitá pre špeciálny gumený náter pre oceľové plechy.

kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk)

4. Projekty a iniciatívy EKOPROFIT BRATISLAVA Hľadáte možnosti úspory energie a zníženie nákladov na odpad? Zaujímate sa o systém environmentálneho manažérstva ISO 14001? EKOprofit Bratislava je projektová iniciatíva medzi mestami Viedeň a Bratislava, ktorej hlavným cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady. EKOprofit Bratislava nasleduje príklad iných úspešných programov čistejšej produkcie v rôznych európskych mestách, predovšetkým už vyše 15 rokov úspešne prebiehajúceho programu „ÖkoBusinessPlan Wien“. Účasť v projekte je vhodná pre MSP vo výrobnej oblasti a v oblasti služieb, ktoré chcú získať rozsiahly prehľad o svojich možnostiach šetrenia zdrojov a presadiť konkrétne opatrenia. Spoločnosť zatiaľ nie je certifikovaná podľa ISO 14001, ale mala by o takúto certifikáciu v budúcnosti záujem. kontakt: Oľga Némethová (tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk)

OD STIMULOV K ČINOM 28.5.2013, MH SR, Bratislava Dámy a páni, srdečne Vás pozývame na konferenciu s názvom „Od stimulov Máj 2013

10


k činom“, ktorá sa bude konať dňa 28. mája 2013 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave. Jedná sa o záverečnú konferenciu Guardian Angels for Female Entrepreneurs, ktorej primárnym cieľom je zhodnotiť prínosy mentoringového vzťahu pre mentorované podnikateľky, ako aj pre mentorov a mentorky. Ale nielen to, dozviete sa, ako posunúť Vaše podnikanie na ďalší level alebo to, že, dámy, nie ste v tom samy! Zaujalo Vás to? Registrujte sa ešte dnes!

POSÚVAME INOVÁCIE BLIŽŠIE K FINANCIÁM, TRHU A ĽUĎOM Mnoho inovatívnych nápadov a výsledkov výskumov nebolo, bohužiaľ, nikdy zrealizovaných. Chýbali možnosti získania finančnej podpory, či nástroje na spárovanie inovátorov, poskytovateľov financií a užívateľov. Medzinárodný projekt InnoFun si dal za cieľ zmeniť túto situáciu a zameriava sa na vytvorenie špecifickej metodológie a digitálneho nástroja, ktorého úlohou bude urýchliť transfer inovácií na trh. Pre slovenských inovátorov a podnikateľov má projekt InnoFun pozitívny prínos v rámci sprístupnenia realizácie a financovania inovácií. Je upriamený na zlepšenie regionálneho podnikateľského prostredia za pomoci zavádzania inovácií na trh. Pre slovenských podnikateľov ide o unikátnu možnosť ako preraziť na trhu s inovatívnymi nápadmi, či ideami. Bližšie informácie už o chvíľu na www.innofun.org.

PODPORA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH KONCEPTOV KLASTROV PODPORUJÚCICH NOVOVZNIKAJÚCE ODVETVIA A PRIEREZOVÉ TÉMY (CLUSTRAT) Projekt je realizovaný NARMSP v rámci Operačného programu Stredná Európa. Jeho cieľom je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín, pripraviť a otestovať nové formy fungovania klastrov v regióne Strednej Európy. Viac o projekte nájdete TU alebo http://www.clustrat.eu/.

TWINENTREPRENEURS - PODPORA START- UPOV Z VIEDNE A BRATISLAVY Iniciatíva na podporu začínajúcich podnikov a malých firiem v regióne Viedeň-Bratislava. Prvým krokom projektu bude analýza prostredia pre začínajúcich podnikateľov v oboch mestách. Po nej bude nasledovať séria workshopov zameraná na zlepšenie zručností a schopností startupistov ako preraziť aj za susednými hranicami. Vybraným startupom bude poskytnutý mentoring zo strany skúsených podnikateľov a pomoc pri tvorbe trhovej analýzy. Chceme podnietiť diskusiu, networking a vzájomnú spoluprácu startupov z oboch krajín. Sledujte našu webovú stránku http://www.twinentrepreneurs.eu/sk.

WOMEN ENTREPRENEURSHIP FORUM - DOBRÉ RADY PRE VAŠE PODNIKANIE V rámci projektu Women Entrepreneurship Forum, ktorý realizuje Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity v spolupráci s Veľvyslanectvom USA a ďalšími asociovanými partnermi, vrátane NARMSP, Vám prinášame dobré rady začínajúcim podnikateľkám. Nechajte sa inšpirovať radami Anky Rajskej, Kataríny Čániovej, ale aj radmi Nathana Golda, skvelého demo coacha a dvojnásobného víťaza prestížneho ocenenia pre najlepších prezentérov DemoAwards! • Máj 2013

Anna Rajská o dôležitosti vzťahu k svojím hosťom 11


• • • • • • •

Katarína Čániová o sile osobného kontaktu Nathan Gold: Failure is a way to get stronger Nathan Gold: Who are you? What do you do? Why should I care? Nathan Gold: Who are you? What do you do? Why should I care? Rastislav Puchala o dôležitosti dobrej prezentácie na webe Zuzana Synová o tom ako motivovať zamestnancov Danka Velecká o dôležitosti prieskumu pre rast biznisu

O projekte WEF: Primárnym cieľom projektu je podporiť podnikanie žien na Slovensku a dosiahnuť synergie prostredníctvom spolupráce ženských združení a asociácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo venujú. Počas 12 mesačného programu budú mať účastníčky príležitosť zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské aktivity pod dohľadom skúsených mentorov z USA i zo Slovenska (viac informácií TU alebo na stránke www.usembassy.sk/wef).

.

10 dôvodov prečo sa zúčastniť: 1. prvá Európska konferencia pre ženy podnikateľky 2. viac ako 200 významných podnikateliek z Európy na jednom mieste 3. príležitosť na nadväzovanie obchodných kontaktov a vymieňanie skúseností 4. kvalitný program konferencie, atraktívny rečníci zo Slovenska aj zo zahraničia 5. konferencia tvorená prednáškami a moderovanými diskusiami 6. priestor na vzájomný dialóg, prezentovanie názorov a získavanie odpovedí na Vaše otázky 7. skutočné a inšpiratívne príbehy žien, ktoré dokázali zdanlivo nemožné 8. bohatý sprievodný program konferencie zahŕňajúci galavečer, networkingovú kaviareň, módnu prehliadku, exkurziu v prevádzkach úspešných slovenských podnikateliek 9. prijatie u Prvej Dámy Slovenskej republiky, pani Silvie Gašparovičovej 10. pretože tri dni v spoločnosti úspešných žien Vás inšpirujú, motivujú a pozitívne naladia

5. Články, tendre a konzultácie Články, aktuality, novinky: Pomáhame spoločnostiam a spotrebiteľom vyznať sa v zelenom bludisku 26.4.2013 Európsky týždeň MSP - 25.-30. novembra 2013 22.4.2013

Možnosti na uplatnenie pre slovenské firmy v Chorvátsku 22.4.2013 Komuniké zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK

Máj 2013

12


dňa 16. apríla 2013 v Bratislave 18.4.2013

Bank of Cyprus zatvorí pobočky v Rumunsku 9.4.2013

Švédske hospodárstvo, zahraničný obchod a spolupráca so Slovenskom 9.4.2013

Európska komisia zapája priemysel do ochrany klímy 8.4.2013

Aktuálne tendre: PL-Puławy: Služby cestnej dopravy AT-Viedeň: Obrábanie kovov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 26.4.2013 CZ-Praha: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 26.4.2013 AT-Graz-Raaba: Čistiace a sanitárne služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 26.4.2013 SK-Krupina: Obrábacie stroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 26.4.2013 CZ-Praha: Geofyzikálny prieskum PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 3.4.2013 D-Wörthsee: Fasádne práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 3.4.2013 AT-Viedeň: Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 5.3.2013 I-Sesto Fiorentino: Spektroskopické prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 8.3.2013

CZ-Brno: Environmentálne služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 19.3.2013 AT-Viedeň: Montáž dverí PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 19.3.2013 D-Ottobeuren: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 19.3.2013 PL-Tarnowo Podgórne: Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 21.3.2013 SK-Ruskov: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 22.3.2013 CZ-Praha: Tlakové nádoby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 22.3.2013 AT-Linz: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 26.3.2013 AT-Viedeň: Stavebné práce na stavbe domov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 27.3.2013 SK-Senec: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 27.3.2013 SK-Bratislava: Služby súvisiace so softvérom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 28.3.2013

AT-Völkermarkt: Stavebné práce 21.3.2013

Online konzultácie: Návrh nariadenia o malých dotáciách (de minimis) Oblasť: Súťaž Cieľová skupina: verejné orgány, občania, podniky a organizácie, verejné orgány, ktoré sa zaoberajú opatreniami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie de minimis. Termín: 20.03.2013 - 15.05.2013 Konzultácia o kóde európskeho daňovníka Oblasť: Dane Cieľová skupina: občania a organizácie, podniky, daňoví odborníci, akademici, medzivládne, mimovládne a obchodne organizácie, daňová správa. Máj 2013

13


Termín: 25.02.2013 - 17.05.2013 Konzultácia týkajúca sa Zelenej knihy o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva Oblasť: Vnútorný trh, Finančné služby Cieľová skupina: národné a medzinárodné verejné orgány a inštitúcie poskytujúce finančné služby Termín: 25.03.2013 – 26.05.2013 Verejná konzultácia týkajúca sa Zelenej knihy o plastovom odpade Oblasť: Životné prostredie Cieľová skupina: široká verejnosť Termín: 07.03.2013 – 07.06.2013 Registráciou na webovej stránke budete včas informovaný o našich plánovaných aktivitách, podujatiach, novinkách. Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes! (pri vyplňovaní formulára neprehliadnite kolónku Váš kontakt, kde v rolovacom menu označte, prosím, NARMSP ako Váš kontakt. Ďakujeme!). V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Ak si neželáte dostávať informácie o podujatiach a informáciách siete Enterprise Europe Network, prosím, dajte nám o tom vedieť (nemethova@nadsme.sk).

Máj 2013

14

Máj - Informačný list EEN  

Byť informovaný je vždy výhodou. Na tomto mieste nájdete komplexné informácie týkajúce sa podujatí, ponúk na spoluprácu, projektov, článkov,...

Máj - Informačný list EEN  

Byť informovaný je vždy výhodou. Na tomto mieste nájdete komplexné informácie týkajúce sa podujatí, ponúk na spoluprácu, projektov, článkov,...

Advertisement