Page 1

Február 2014

“PODPORA PODNIKATEĽOV JE SKÔR OJEDINELÁ LASTOVIČKA AKO PRAVIDLO” Ivanna Čandová NESPĹŇATE PREDPOKLADY NA ŽIVNOSŤ? USTANOVTE ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU ÚSKALIA UKONČOVANIA PRACOVNÉHO POMERU

MESAČNÍK PODNIKANIE I 2/2014  
MESAČNÍK PODNIKANIE I 2/2014  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou.

Advertisement