Page 1

Od stimulov k činom 28. máj 2013 (utorok)

9.30 hod.

Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, Bratislava

Guardian

for Female Entrepreneurs


Slovensko-český ženský fond

Miroslava Bobáková

Mirka pôsobí v Slovensko-českom ženskom fonde, ktorý sa zaoberá strategickou podporou ženských mimovládnych organizácií aktívnych v oblastiach rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, odstraňovania násilia páchaného na ženách, či podpore aktivizmu a obhajoby práv žien zo znevýhodnených skupín. V minulosti pracovala ako analytička Fondu sociálneho rozvoja, nezávislá hodnotiteľka Slovensko-českého ženského fondu či sa podieľala na implementácii projektu sociálneho podnikania na Slovensku, vedeného Rozvojovým programom OSN v Bratislave. www.zenskyfond.sk

Vladimíra Briestenská

moderátorka

Riaditeľka pre Public a External Relations v Slovenskej atlantickej komisii. V spolupráci s rôznymi organizáciami sa aktívne podieľa aj na podpore žien na Slovensku a moderuje rôzne spoločenské podujatia. Vo svojich začiatkoch sa venovala zahranično-politickej žurnalistke, neskôr diplomacii. Niekoľko rokov pôsobila v centre európskej politiky v Bruseli v rámci medzinárodných inštitúcií. Téme ženských práv sa venovala najskôr na akademickej pôde v talianskych Benátkach a vo Viedni a následne viedla volebnú kampaň za vyššiu politickú participáciu žien v českom Senáte. www.ata-sac.org

Natália Bugyi Vicsápiová

Top Centrum Podnikateliek

Podnikateľka a majiteľka tlačiarne NAVI GRAF s.r.o., NAVI LOGISTIK s.r.o a ST. ANNA s.r.o. Vo veku 22 rokov založila vlastnú polygrafickú spoločnosť v Maďarsku a od roku 2004 podniká v tej istej oblasti aj na Slovensku. Okrem práce vo firme sa venuje aj štúdiu na vysokej škole a zúčastňuje sa na odborných konferenciách doma i v zahraničí, kde prednáša. Je držiteľkou prestížneho ocenenia Podnikateľka Slovenska za rok 2010. V septembri 2011 získala Čestné uznanie v projekte Výnimočné ženy Slovenska 2011. V roku 2012 získala ocenenie Slovenka Roka 2012 v kategórii manažment a absolútne víťazstvo Slovenka Roka 2012. www.navigraf.sk


Daniela Bušinská

Združenie žien v podnikaní

Dlhé roky pôsobila ako manažérka v štátnej a súkromnej sfére. Neskôr sa venovala podnikaniu a v roku 2001 bola jednou zo zakladateliek Združenia žien v podnikaní, na ktorého čele stojí dodnes. Organizácia prostredníctvom projektov i vlastných aktivít pomáha hlavne začínajúcim podnikateľkám uplatniť sa na trhu práce. Jedným z ostatných projektov, ktorý realizovala v partnerstve bol štvorročný cezhraničný projekt REGIONFEMME – ženy, vzdelanie, podnikanie. Je držiteľkou ocenenia OSN za organizáciu celosvetovej záverečnej konferencie pri príležitosti ukončenia Medzinárodného roku rodiny 1995. www.zzvp.sk

Daniela Grznárik

Bratislavská SOPK

Pracuje ako vedúca ekonomicko-právneho oddelenia v bratislavskej pobočke Slovenskej obchodnej a  priemyselnej komory. Je zároveň manažérkou vzdelávania podnikateľov - pripravuje a  realizuje vzdelávacie aktivity a  workshopy pre podnikateľov a  budúcich podnikateľov. Koordinuje aktivity platformy „Žena v  podnikaní“ a je aktívna v  projektoch pre ženy - podnikateľky. Venuje sa právnemu poradenstvu podnikateľom, v  ostaných 5 rokoch najmä ženám. Je tiež spoluautorkou úspešného projektu REGIONFEMME, ktorý bol opakovane ocenený na medzinárodnej úrovni. Spolupôsobí v UNICARE coworking CENTRE pre pracujúcich rodičov. www.sopk.sk

Mária Ház

PROACTIVA mentorka

Zakladateľka a konateľka spoločnosti PROACTIVA. Okrem tréningových zručností má rozsiahle skúsenosti s reštrukturalizáciou firiem, finančným manažmentom a controllingom, a to v podmienkach priemyslu, ako aj cestovného ruchu. Spoločnosť PROACTIVA ponúka tréningy všetkých manažérskych zručností, ktoré umožňujú vyššiu výkonnosť pracovných tímov, uľahčujú riešenie konfliktov, zlepšujú vedenie ľudí, ich motiváciu a komunikáciu. www.proactiva.sk


Lenka Jakubíková

NELLYORK s.r.o. mentorka

V roku 2009 založila spoločnosť NELLYORK s.r.o.. Po niekoľkoročných skúsenostiach sa rozhodla venovať oblasti ekonomického a  podnikateľského poradenstva, ako aj spracovaniu účtovníctva pre malých a  stredných podnikateľov, pri ktorom klientom ponúka aj mentorovanie a  koučovanie, tak, aby sa ich podnikanie čo najviac zefektívnilo a  zjednodušilo. Od konkurencie sa líši hlavne tým, že sa na podnikateľa pozerá nielen z pohľadu účtovníctva, ale hlavne z  pohľadu podnikateľa, čo prináša klientom vyššiu pridanú hodnotu. www.nellyork.sk

Emília Jányová Lopušníková

VOKA

Riaditeľka občianskeho združenia VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, zakladateľka a prezidentka Asociácie lektorov a  kariérnych poradcov. Vo VOKA riadi mikropôžičkový program, ktorý poskytuje pomoc podnikateľom. Taktiež riadi  sekciu kariérneho poradenstva. V  súčasnosti VOKA v  spolupráci s  Veľvyslanectvom USA na Slovensku realizuje mentoringový program pre ženy – začínajúce podnikateľky. Je členkou tzv. Steering Committee – kde sa združené organizácie venujú potenciálu žien s cieľom zlepšiť podmienky žien podnikateliek, vytvoriť priestor pre diskusiu o  postavení žien na Slovensku. www.voka.sk

Jarka Kajanovičová

Salón Kamilka mentee

Majiteľka harmonizačného salónu KAMILKA, ktorého mottom je “Cesta Vášho zdravia, krásy a oddychu”. Jej služby sú zamerané na terapiu a prevenciu zdravia, ktoré každý potrebuje. Na krásu, ktorá nám prináša radosť a chceme si ju dopriať. A samozrejme oddych, ktorý je dôležitou súčasťou nášho života pre regeneráciu tela i duše. www.salon-kamilka.sk


František Kočan

MH SR

Po dvojročnom pôsobení na Ministerstve financií SR začal pracovať v oblasti medzinárodného bankovníctva a finančných inštitúcií v ČSOB v SR. Od roku 2006 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR ako hlavný štátny radca na odbore podnikateľského prostredia. V súčasnosti pracuje ako vedúci oddelenia záležitostí EÚ na sekcii stratégie MH SR. Ako národný koordinátor SR sa od roku 2008 aktívne podieľal na príprave projektu EÚ s názvom Európsky týždeň malého a stredného podnikania. Je členom pracovnej skupiny Európskej komisie pre kľúčové technológie, ako národný expert sa pravidelne zúčastňuje rokovaní Skupiny Európskej komisie na vysokej úrovni pre spoločensky zodpovedné podnikanie.

Rudo Lukačka

ELAS s.r.o. mentor

Zakladateľ spoločnosti ELAS s.r.o. (vývoj SW, informačné technológie), ktorú viedol až do jej predaja spoločnosti SIEMENS. V tom čase dosahovala spoločnosť ELAS najlepšie výsledky v histórii – cez 2 miliardy obratu s 280 zamestnancami. Od ukončenia kariéry top manažéra v  IT sfére sa venuje profesionálnemu biznis koučingu. Je členom International Coaching Federation a Slovenskej asociácie koučov. www.rudolukacka.sk

Alena Mazánová

MMP spol s r.o. mentorka

Spoluzakladateľka a riaditeľka grafického a  kreatívneho štúdia MMP spol s  r.o., ktoré pomáha firmám prostredníctvom vizuálneho a kreatívneho nápadu zlepšiť ich pozíciu, konkurenčnú výhodu, komunikáciu, či samotný produkt. Popri vedení vlastnej firmy hľadá nové možnosti rozvoja aj prostredníctvom koučingu. Ukončila tréningový program „Koučing – veda a  umenie“, ktorý je medzinárodne akreditovaným programom International Erickson college. www.mmp.sk www.objavte.eu


Katarína Orolínová

BPW Slovakia

Po ukončení štúdia pracovala ako manažérka start-upového tímu, ktorý otváral viaceré slovenské hypermarkety. Od roku 2002 pracuje ako riaditeľka horského Hotela*** Villa Siesta v Novom Smokovci. Je tiež predsedníčkou dámskeho klubu Bussiness and Professional Women Slovensko, medzinárodnej siete, ktorej cieľom je podpora, vzdelávanie a profesionálna motivácia pracujúcich žien. Vďaka aktívnemu záujmu aj o  dianie v  regióne Vysokých Tatier bola minulý rok zvolená za podpredsedníčku Združenia cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. www.bpw-slovakia.org Anna Pigulová

mentee

Sprostredkováva informácie o peniazoch z celého finančného trhu. Stojí na strane klienta a vyhľadáva mu najlepšie dostupné riešenia v jeho konkrétnej situácii. Jej víziou je, aby každá domácnosť mala dôverného „priateľa na finančnom trhu“, s ktorým sa poradí pred finančným rozhodnutím. Využíva systém práce ako aj skúsenosti silného partnera OVB Allfinanz Slovensko a.s. Robí osvetu na stredných školách a projekty na podporu šírenia finančnej gramotnosti už u detí v útlom veku. AIDA mentee

Anka Rajská

Zakladateľka občianskeho združenia na podporu podnikania žien AIDA. Venuje sa lektorskej a poradenskej činnosti ale aj cestovnému ruchu. Zameriava sa na ekologický turizmus, poskytuje kvalitné ubytovanie v  krásnom prostredí Liptova, s malým bazénom a množstvom doplnkových služieb, akými sú napr. dovoz bicyklov až pred chatu, poskytnutie turistického sprievodcu, cateringu, zabezpečenie zľavy do termálneho parku v Bešeňovej a iné. www.holidayraj.sk Katarína Zacharová

RealWoman

Zakladateľka a líderka organizácie RealWoman, ktorej poslaním je formovať svet ženským potenciálom podporou a inšpirovaním žien k tomu, aby prebudili, vyjadrovali a rozvíjali to, kto skutočne sú a aktivovali ich potenciál. Je autorkou knihy Ako dostať od života, čo chceme. Miluje život a ľudí. Verí v lásku a slobodu. Chce tvoriť a zanechať za sebou hodnotu, ktorá ľuďom pomôže pochopiť, kto skutočne sú, aký veľký je ich potenciál a ako môžu pre seba a iných tvoriť lepší život. www.katarinazacharova.com


Silvia Struhárová

Profitmedia s.r.o. mentee

Novinárka, spoluzakladateľka a riaditeľka fullservisovej produkčnej spoločnosti a PR agentúry Profitmedia, s.r.o.. Firma má široké portfólio produktov a služieb zameraných na regióny Slovenska. Klientom poskytuje komplexnú komunikáciu a prezentáciu na trhu a verejnosti. Prioritou je efektívna kombinácia informačných kanálov a nástrojov, komunikačného servisu, PR, marketingu a vzdelávacích projektov.   www.profitmedia.sk Miriama Svetkovská

Americká ambasáda na Slovensku

Pracuje na Americkej ambasáde v pozícii Ekonomický špecialista, kde zastrešuje ekonomické a obchodné analýzy a zapojenie diplomacie do rôznych ambasádnych iniciatív vrátane programu podpory žien podnikateliek. Jej predchádzajúca kariéra je spojená s oblasťou investment banking a corporate finance, poradenstva v oblastí fúzií a akvizícií v strednej a východnej Európe, v pozícii Finančného analytika pre lokálnu investičnú banku Wood & Company. Pracovala aj na oddelení koncentrácií na Protimonopolnom úrade SR. Svoje vzdelanie si rozšírila štúdiom na Vrije Universiteit Brussels v Bruseli a Georgetown University vo Washingtone, DC. www.usembassy.gov

Klaudia Valušková

AUTO VALUŠEK Holding

Vynikajúca podnikateľka roku 1999, zakladajúca členka Top centra podnikateliek, Osobnosť roka 2002, žena integrujúca zdravotne hendikepovaných občanov do pracovného procesu a majiteľka firmy AUTO VALUŠEK Holding - sedem firiem zameraných na obchodno-servisnú spoločnosť v  automobilovom priemysle, ktoré postupne budovala od r. 1995 až do r. 2010, od výstavby autosalónov až po komplexné autoservisné služby. Vytvorila chránenú dielňu AV mobilita s projektom Škoda Handy v štyroch mestách Slovenska. www.avmobilita.sk

Guardian

for Female Entrepreneurs


PROGRAM 09.30 – 10.00

Registrácia a welcome coffee

10.00 – 10.05

Začíname

10.05 – 10.15

Príhovor zástupcu MH SR Niekoľko slov na tému podpory podnikania žien od zástupcu Ministerstva hospodárstva SR.

10.15 – 10.30

Od stimulov k činom Pohľad do zákulisia podpory podnikania žien pod taktovkou NARMSP.

10.30 – 11.30

Mojich 365 dní v projekte Čo mi dal mentorigový vzťah? Kam ma posunul? Retrospektívny pohľad mentora i mentee na prínosy mentoringu a na ich účinkovanie v projekte.

11.30 – 12.00

Prestávka s občerstvením

12.00 – 13.00

Ako posunúť svoje podnikanie na ďalší level Inšpirácie a recepty p. Klaudie Valuškovej.

13.00 – 14.00

Dámy, nie ste v tom samy! Ako môžeme podporiť podnikanie žien na Slovensku? Inštitúcie podporujúce podnikanie žien na Slovensku.

14.00 – 15.00

Recepcia a networking

Národná agentúra

pre rozvoj malého a stredného podnikania

www.nadsme.sk

Bulletin - záverečná konferencia G4F  
Bulletin - záverečná konferencia G4F  

Bulletin

Advertisement