Page 1

Apríl 2013

Sociálnej poisťovni možno splatiť dlhy aj splátkovým kalendárom

Prihlášky do jasličiek mi chodia aj rok dopredu Monika KUPCOVÁ Zriadenie prevádzkarne Vybavovanie reklamácií

MP l 04/2013  
MP l 04/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.nadsme.sk

Advertisement