Page 1

December 2013

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN: AKO NA TO AKO ZOSTAŤ „OTVORENÝ“ AJ POČAS SVIATKOV PRIESTOR SÚVISIACI S PODNIKANÍM ALEBO PREVÁDZKAREŇ?

MP I 12/2013  
MP I 12/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou.

Advertisement