Page 1

September 2013

KTO SA STANE PODNIKATEĽKOU SLOVENSKA 2013? V PODNIKANÍ PLATIA JASNÉ PRAVIDLÁ KLUBU KVAPKA POMOHLA MIKROPÔŽIČKA POSTAVIŤ BAZÉNY OZNAMOVACIE POVINNOSTI NOVOZALOŽENEJ SPOLOČNOSTI

MP l 09/2013  
MP l 09/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement