Page 1

August 2013

AKO POZITÍVNE KRITIZOVAŤ A VEDIEŤ PRIJÍMAŤ KRITIKU

PODNIKATELIA DNES MUSIA DOSLOVA ČAROVAŤ MARTINA MALÁKOVÁ

KEDY SOM POVINNÝ POUŽÍVAŤ REGISTRAČNÚ POKLADNICU REKONŠTRUUJTE A ZNÍŽTE SI NÁKLADY NA ENERGIE Z PEŇAZÍ EÚ

MP l 08/2013  
MP l 08/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement