Page 1

Júl 2013

FIRMA JE ŽIVÝ ORGANIZMUS MÁRIA ŠKUBOVÁ

OD PRVÉHO JÚLA NOVÉ ODVODY DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE CHYBY PRI ZAKLADANÍ START-UPU, KTORÉ SI NEMÔŽETE DOVOLIŤ

MP l 07/2013  
MP l 07/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement