Page 1

Február 2013

Musíte platiť koncesionárske poplatky aj v roku 2013?

Vstup na Slovensko si vyžadoval dôkladnú prípravu Jana Bielik požiadajte o peniaze na stroje a cestovný ruch

MP l 02/2013  
MP l 02/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.nadsme.sk

Advertisement