__MAIN_TEXT__

Page 1

Nadlani.si

NOVI

Bodite na dlani tudi vi

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

Tiskana izdaja Nadlani.si, brezplačen časopis za Dolenjsko in Posavje / FEBRUAR 2019 Povprečna poraba goriva za modele RAV4 je 4,4 do 6,4 l/100km in emisije CO₂ 100 do 145 g/km. Emisijska stopnja modela Toyota RAV4: EURO 6d-temp. Emisija NOx je od 0,0021 do 0,0156 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana - Črnuče. Fotografija je simbolična.

2 4 8

Pogovor: Kralj kvizov z Dolenjske Zakaj inšpektor brska po smeteh? Znamka v čast Ignacija Knobleharja

13

Menjava gum je tu

14

Na izlet v Klevevž

17

Posavka z dekoltejem na snegu

18

Kako do pravega računovodje

20

S krofi se ne boste zredili

Stari trg 23, Mokronog

GM Kuselj d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

041 730 166; info@mim-mesarstvo.si

HALO PESEK 041-755-578

7

Mirna Peč brez klasične pošte?

10

11

Dr. Plevnik razkrinkal goljufinjo

Na Grmu za milijon evrov škode

Koliko stane vrtec v vaši občini?

V teh tednih in mesecih so aktualne razprave o višjih cenah vrtcev. Preverili smo, kaj se dogaja v naših občinah. NOVO MESTO – So tudi v vaši občini že zvišali ceno vrtca? Ne še. Pa še bodo. Ste se jezili? Upamo, da ne preveč. Najbolj laično in po domače, predvsem pa preveč splošno bi bilo reči, da so te podražitve v vrtcu, torej v javnem sektorju, povzročile višje plače v javnem sektorju. To bi bilo krivično do vseh izjemnih vzgojiteljic/ vzgojiteljev, njihovih pomočnic/pomočnikov in ostalega osebja, ki ves dan pozorno in zavzeto skrbijo za vaše otroke.

Mladi družini prijazna občina »Na Mestni občini Novo mesto se bomo še naprej prizadevali, da bodo spremembe zaradi dviga plač v javnem sektorju v čim manjši meri bremenile starše, gotovo pa brez podražitev ne bo šlo. V prvem mandatu (2014–2019) so se cene vrtcev spremenile štirikrat, pri čemer je šlo v enem primeru za pocenitev cen,« sporočijo iz Mestne občine Novo mesto. So pa na občini pridobili njihove ocene o vplivu zadnjega dviga plač v javnem sektorju na njihove stroške, ki pa se razlikujejo: tako so npr. v vrtcu Ciciban predlagali dvig ekonomskih cen vrtca za približno 7-10 %, v Vrtcu Pedenjped 7-9 %, v vrtcu v OŠ Stopiče pa za dobrih osem odstotkov. Cena vrtca na 1. stopnji se tako v MO Novo mesto giblje od 447,44 (Brusnice) do 483,54 (Ciciban, Ringaraja in Pedenjped). Ob tem ne gre pozabiti tudi, da je od novembra 2016 (oziroma julija 2018 dodatno še za zasebne vrtce, ki delujejo v novomeški občini) v veljavi dodatna ugodnost za starše, in sicer lahko starši, ki imajo najet stanovanjski kredit in imajo otroka, za katerega je doplačnica programa Mestna občina Novo mesto, vključenega v novomeški javni vrtec, vrtec s koncesijo ali pa v zasebni vrtec, ki ima z Mestno občino Novo mesto sklenjeno letno pogodbo o financiranju, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno programa, kot jim je določen z odločbo o plačilu vrtca. Povišanje potrjeno Iz Občine Mirna Peč so sporočili, da so bile zadnje cene vrtca določene 1. 1. 2018, za 1. starostno obdobje je stalo 448,75 evrov, za 2. 332,24 evrov, kombinirani in 3-4 oddelki pa 381,62 evrov. OŠ Toneta Pavčka je pripravila predlog povišanje cen zaradi zadnjih sprememb na področju plač oz. glede na povečanje stroškov plač s 1. 1. 2019. Prišlo je do zvišanja cen, ki so bile potrjene na zadnji seji občinskega sveta. Tako se

je 1. starostno obdobje podražilo za 3,29 % na 463,53 evrov, 2. starostno za 2,56 % na 340,74 evrov, kombinirani in 3-4 oddelki pa za 2,81 % na 392,36 evrov. Občina bo pomagala V Škocjanu so zadnjič cene menjali lani februarja, novosti pa se uvajajo tudi zdaj, o njem bodo odločali na marčni seji občinskega sveta (OS). »Predlog izračuna, ki so ga pripravili v vrtcu, kaže, da bi bil dvig med 17 % in 19 %; različno glede na starostno skupino. Da ne bomo staršev bremenili s tako velikim povečanjem, bodo pripravili nov izračun z izvzemom regresa in odpravnine iz kvote. Potem pričakujemo manjši dvig. Seveda bo to razliko zavodu pokrila občina direktno, na podlagi zahtevka. OS bo o novem predlogu razpravljal na seji konec marca,« pojasnijo na Občini Škocjan. Dosedanje cene znašajo 437,65 evrov (1. starostno obdobje), 328,91 evrov (2. starostno obdobje) in 366,13 evrov (kombinirani oddelek), kot je razvidno iz sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan O podražitvah še niso govorili V letu 2018 se je cena programov 1. starostnega obdobja (1-3 leta) znižala za 0,6 %, cena programov 2. starostnega obdobja (3-6 let) pa se je zvišala za 2,16 %, nam uvodoma povedo na Občini Šmarješke Toplice. »Preračun cen programov vrtca je v pripravi in bo posredovan v obravnavo Občinskemu svetu Občine Šmarješke Toplice v prvi polovici leta 2019. Skladno z metodologijo za preračun cen programov vrtca bo pri izračunu upoštevan tudi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),« pa dajo v Šmarjeških Toplicah vedeti, da ni izključena podražitev. Trenutno veljavna cena programov vrtca za 1. starostno obdobje znaša 457,58 evrov, za 2. starostno obdobje pa 348,98 evrov (v veljavi od 1. 5. 2018 dalje). Občinski svet občine Mirna bo na seji konec februarja odločal o novih cenah v vrtcu Deteljica, ki bodo ob potrditvi veljale od 1. 3. 2019 dalje (trenutno veljavne cene so bile potrjene v novembru 2017 in so veljale od 1. decembra 2017). Za 1. starostno obdobje po treba po podražitvi za 5,79 % odšteti 511,34 evrov namesto dosedanjih 483,34 evrov, 2. starostno obdobje pa se je podražilo za 4,94 % - s 365,26

evrov na 383,32 evra. »Cene se povišujejo zaradi višjih stroškov plač skladno z vso zakonodajo in spremembami, ki so bile potrjene z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju v decembru 2018 (URL RS št. 80/2018),« še dodajo na Občini Mirna. Sevnica se pripravlja Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na osmih lokacijah. Občinski svet Občine Sevnica je trenutno veljavne cene programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica potrdil 24. 10. 2018 s sklepom o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov, ki veljajo od 1. 11. 2018 dalje. Zaradi dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) se stroški dela v vrtcu povečujejo. Zato vrtci v občini Sevnica pripravljajo nov izračun cene programov. Ali bo do podražitve prišlo, bo razvidno, ko bodo vrtci pripravili izračun cene programov, še dodajo na Občini Sevnica. V 1. starostnem obdobju je najvišja cena v Krmelju (489,67 evrov), sledita Ciciban Sevnica (486,44 evrov) in Blanca (437,96 evrov). Za 2. obdobje je treba v Sevnici odšteti 354,38 evra, v Krmelju 354,02 evrov, na Blanci 350,03 evrov. Poglejmo še v kombiniran oddelek: Krmelj (421,16 evrov), Šentjanž (399,58 evrov) in Sevnica (395,81 evrov). Da ne bo pomote Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so oproščeni plačila, starši z najvišjimi dohodki plačajo 77 % cene programa, v povprečju pa starši plačajo 35 % cene programa, razliko do polne cene programa plača občina. Pripravil: Drago Perko

kamnolom zabukovje

halopesek.doo@gmail.com

Strižne kosilnice bencinski ali diesel motor.

PRODAJA SEKANCEV IN HLODOVINE

Traktorji za strme terene s pogonom na dva ali vsa kolesa

Kosilnice za visoko travo in strme terene.

Multikutivatorji z različnimi priključki GRILO.

Broomate naprava za pometanje! R

Obiščite nas na Gregorjevem sejmu 8.-10.marec 2019 pri Qlandiji NM tel: 07/343 41 60, info@bonum.si Bonum d.o.o., Prelesje 33, Šentruper


2

POGOVOR

Kralj kvizov z Dolenjske

Minuli vikend se je na TV Slovenija začel nov kviz. Oddajo Joker vodi Mario Galunič, v uvodni oddaji pa je zablestel 29-letni Peter Hrovat, ki je po rodu iz Šentruperta.

ŠENTRUPERT, VRHNIKA – S Petrom smo se pogovarjali o oddaji in njegovi strasti, ki jo goji do kvizov, besed, črk in nastopanja. Kako ste sploh prišli do izjemnega nastopa v premierni oddaji Joker? »Na spletni stran sem videl reklamo, o kvizu pa so govorili tudi v oddaji Vem. Ni se dejansko točno vedelo, kako bo kviz sploh izgledal. Prijavil sem se, ker me je zanimalo. Pri prvotni prijavi sem oddal podatke o sebi.« Kako je šlo naprej?

In dodaja: »Kviz je tudi tak, da si lahko precej pomagaš z jokerji in si precej olajšaš dilemo. V pomoč mi je bila tudi eliminacija, kjer sem izločal odgovore, štiri sem imel na voljo. Pogovarjanje z voditeljem me je nekoliko motilo, saj je časa za odgovor res malo. « Kakšen pa je Mario? »Mario je super človek! Zelo zabaven in komunikativen. Hitro naveže stik s človekom, s katerim se vidi prvič. O njem lahko povem same dobre in pozitivne stvari!« Od kje pri vas tako navdušenje nad kvizi? »Takole je bilo: kot otrok sem živel pri starih starših in stricu v veliki hiši. Ta moj stric je zelo rad reševal križanke. Kot otrok sem to pozorno spremljal, zato sem se hitro navdušil nad tem. Poleg tega me niso zanimale slikanice ali leposlovje, ampak leksikoni in enciklopedije.« Kdaj ste to svoje znanje predstavili javno? Kdaj pa je bilo jasno, da ste si »Dejansko ni bilo nobene prave priložnost do leta zagotovili mesto v oddaji? 2013. Potem se je na Planet TV pojavil kviz Denar »Poklicali so, da bom nastopal. Temu je sledil pada. Želel sem se prijaviti, pa nisem zbral dovolj dolg pogovor, kakih 45 minut. Mojo sogovornico, poguma, pa tudi sotekmovalca nisem imel. Kviz redaktorico oz. urednico oddaje je praktično se je po eni sezoni poslovil.« zanimalo vse o meni. Od pogledov na življenje, zanimalo jo je, ali sem po naravi optimist ali pesimist. Dejansko je bila naša posneta oddaja tretja v vrsti. V prvi dveh oddajah nihče ni prišel tako daleč, kot sem prišel jaz v tretji različici kviza. Zato so na koncu kot prvo oddajo zavrteli to z mano.«

»Sledil je telefonski klic, ki je bil dejansko prvo sito za avdicijo. Poleg osnovnih podatkov je Kako poteka snemanje? sledil še mini kviz, ko sem moral v minuti pravilno »Moj del je trajal slabo uro. Med vsakim odgovoriti na čim več vprašanj. Bil sem kar vprašanjem so rezi, piješ vodo in se pripraviš na dober, sedem sem jih ugotovil.« vprašanje. Časa ni veliko, 40 oz. 50 sekund je za A to še ni bilo dovolj, mar ne? razmislek. Oddaja ima svoj tempo.« »Ne še. Sledilo je drugo sito, taka pisna avdicija, Kaj boste z nagrado, 7.000 evrov, ki ste kamor so nas povabili 25. Vsak je dobil svojo polo jo zaslužili na Jokerju? z vprašanji, posedli so nas v klopi, prepisovanje ni bilo mogoče. V nadaljevanju smo opravili še »Ta nagrada je bila dober prispevek pri nakupu test pred kamero, da vidijo, kako reagiramo, kaj novega avto!« zmoremo, ali morda zmrznemo. Dobili smo dve S kakšnimi apetiti gre tekmovalec na preprosti vprašanji, kjer je bilo treba zastopati tak kviz? lastno stališče.« »V prvi vrsti ne želiš, da se osmešiš. Hitro se Kdaj ste spoznali Maria Galuniča, voditelja kviza Joker?

lahko kaj zgodi. A zdaj že tako dobro poznam sebe, da sem vedel, da se to ne more zgoditi.«

»V tretjem delu, ko nam je zastavil tri vprašanja, Ali ste razmišljali, koliko boste z njim pa smo se tudi pogovorili, kako bo kviz zaslužili? izgledal.« »Težko je reči, zdaj pa grem in bom vzel 20.000 evrov. Upal sem na 1.000 ali 3.000, 7.000 je pa S TEM OGLASOM JE itak super! Sam format kviza je narejen tako, da MONTAŽER BOŠTJAN hitro prideš do 20.000, moraš pa potem tam ostati!« PRIDOBIL SVOJIH

PRVIH 5 STRANK

070 899 899 GARANTIRAN USPEH

Vi pa ste dobili korajžo in nove priložnosti! »Prijavil sem se na kviz Vem, kjer sem v prvi sezoni dvakrat zmagal, v novi sezoni pa sem prišel s petimi zmagami v super finale. Tam sem prišel v družbo enega od tekmecev, ki me je povabil, da se pridružim igri Križem kražem.« Ta stik je bil zelo pomemben za vaše nadaljnje aktivnosti na področju kvizov. »Res je. Tu sem spoznal Tomaža Lenaršiča, ki mi je pomagal na kvizu Joker. Skupaj igrava prej omenjeno družabno igro Križem kražem. To je črkovna igra, ki poteka na desetih turnirjih na leto, tekmovanje pa traja cel dan. Tomaž je pri tem zelo dober, je tudi trikratni državni prvak. Sam tekmujem tretjo sezono in sem v tem hipu na 9. mestu v Sloveniji.« Vem, Joker, pa še nekaj je bilo vmes, mar ne? »Leta 2017 sva se s punco Špelo udeležila kviza

Ste se kaj pripravljali na ta kviz?

Pripravil: Drago Perko

Ne prejmete časopisa v poštni nabiralnik, pa bi ga želeli? Sporočite nam vaše podatke na: info@nadlani.si ali pokličite na 070 733 733.

»Rekel sem, da se bom pripravil. Nekaj kvizov sem rešil na spletu, a mi nobeno vprašanje ni prav prišlo. Spekter tem in vprašanj je preprosto preširok. Da ti uspe, rabiš tudi nekaj sreče!«

Nadlani.si

www.nadlani.si

Tiskani medij Nadlani.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi

Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838. Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Drago Perko Oblikovanje: Nejc Tomšič Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke. Naklada: 30.000 izvodov Pokrivamo občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Trebnje, Žužemberk, Mirna, Šentrupert, Mokronog -Trebelno, Mirna Peč, Sevnica Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 070 899 899 Spletna stran: www.nadlani.si

Dva na dva, ki je potekal na Planet TV. Med več kot 50 pari sva prišla med štiri najboljše v Sloveniji.« Je dekle tokrat na Jokerju navijalo za vas na tribuni? »Špela je bila z mano, a je bila za kamero, ne pa na tribuni, bila je zelo živčna, verjetno celo bolj od mene.« V oddaji ste lepo povedali, da prihajate iz Šentruperta, ki je znan po Deželi kozolcev. »Zdaj živim na Vrhniki, vsak drugi vikend se vračam domov k staršem.« Kaj počnete v življenju? »Končal sem študij, danes pa delam v gradbenem podjetju, ki se ukvarja s projektiranjem predorov in geotehniko objektov.« Že imate nov izziv? Na Planet TV prihaja Milijonar! »Sem se že prijavil, čakam, da me pokličejo!« Vas mika, da bi se v katerem od kvizov pomerili na tujem? Morda na Hrvaškem? »Dejansko ne. Če greš na tak kviz, moraš vzeti v zakup, da je polovica vprašanj tesno povezana z lokalno tematiko. Zato enostavno ne moreš biti konkurenčen!« Včasih se zdi, da se na teh kvizih menjajo stari znanci. »Dejansko nas je nekje 20 ali 30, ki iz tega potegnemo nekaj denarja. Sem vesel, da se v Ljubljani prebuja Pub Kviz scena, ki je izredno razvita v Angliji, kjer imajo po 50.000 kvizov na leto. V Sloveniji se to razvija, sodelujejo cele ekipe, midva s Tomažem pa še nisva prišla med pet najboljših. To je dokaz, da je v Sloveniji še precej dobrih tekmovalcev, ki pa očitno ne zberejo dovolj poguma, da bi stopili pred TV kamero.« Vi pa trema? »Sem jo premagal hitro že med prejšnjimi nastopi pred kamero!«

Beseda urednika Prihaja mesec marec. Narava se je prebudila že v februarju, kjer nas je ponekod grelo do 16, 17 stopinj Celzija. Preveč za ta čas, zagotovo pa bolj primerno za tretji mesec v koledarskem letu, ki prinaša novih 31 dni, novih 31 priložnosti, da naredite nekaj zase in ljudi, ki jih imate radi. Pa naj bo to osmi marec, svetovni dan žena, 10. marec, dan mučenikov ali pa 25. marec materinski dan. Šteje pozornost, to pa je smisel življenja. V krogu svojih. Ti trenutki štejejo. Ostalo je balast. In orodje, da so tisti trenutki tam prej omenjeni pravi. Aja, pa še to: še enkrat več dobrodošli na naši in vaši spletni strani Nadlani.si. Z novimi udarnimi in zanimivimi vsebinami. Bodite Nadlani.si tudi vi. Vaše uredništvo


POGOVOR

3

Macedoni novi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Ob prevzemu funkcije je župan izpostavil dobro sodelovanje vseh 11 mestnih občin v zadnjih letih, ki je pomemben temelj razvoja Slovenije, saj te pokrivajo preko tretjine vseh prebivalcev Slovenije. NOVO MESTO – Župan Gregor Macedoni je bil na 22. seji skupščine Združenja Mestnih občin Slovenije (ZMOS) izvoljen za novega predsednika ZMOS. Z 2. februarjem je tako začel dveletni mandat na čelu združenja, ki zastopa interese enajstih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Na mestu predsednika je nasledil novogoriškega župana. Ob prevzemu funkcije je župan izpostavil dobro sodelovanje vseh 11 mestnih občin v zadnjih letih, ki je pomemben temelj razvoja Slovenije, saj te pokrivajo preko tretjine vseh prebivalcev Slovenije. Vključitev ZMOS v izvajanje mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) pomembno vpliva na rezultat izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prav tako Evropska unija vse bolj izpostavlja pomen mest pri celovitem in trajnostnem razvoju prihodnosti. ZMOS je v letu 2018 dobil z zakonom potrjen status reprezentativnega združenja in tako nosilca dialoga z vsemi drugimi odločevalci glede prihodnjega razvoja urbanih okolij. »V Sloveniji na žalost še vedno nimamo opredeljenega drugega nivoja lokalne samouprave – torej regij, kot to določa Ustava Republike Slovenije.

NAJBOLJŠI CATERING ZA VAS

Zbiramo rezervacije za poroke, birme, obhajila, abrahame...

Knjižnica praznuje in odpisuje dolgove

Današnja Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto nadaljuje bogato tradicijo predhodnice, jo nadgrajuje in prilagaja potrebam lokalnega okolja v sodobnem času.

Hkrati imamo ustavno opredeljene mestne občine bolj ali manj samo na ravni poimenovanja, še vedno pa ne znamo dodatnih funkcij mestnih občin kot regionalnih središč opredeliti na ravni pristojnosti oz. nalog kot tudi financiranja iz državnega proračuna, ki centralistično zajeme veliko večino davčnih prilivov, od katerih jih le dobro desetino vrne v okolja, kjer se izvajajo storitve, ki v največji meri opredeljujejo kvaliteto življenja državljanov. Vprašanje policentričnega razvoja Slovenije in pomena lokalne samouprave je eno najpomembnejših razvojnih vprašanj NOVO MESTO – V sklopu praznovanja dneva prihodnosti Slovenije,« je še povedal Gregor Knjižnice Mirana Jarca 1. marca, bo novomeška Macedoni. knjižnica ob vračilu knjig odpisala nastale Vir in fotografija: MO Novo mesto dolgove, tekom dneva pa se bodo zvrstile aktivnosti za vse generacije. Poleg pestrega programa za vse generacije bodo tokrat na svoj račun po dolgem času prišli Svetniki so na seji potrdili tudi letni program športa za leto 2019 in tudi zamudniki, ki zamujajo z vračilom knjig. poslovni plan Komunale Novo mesto. Ob tej priložnosti jim bodo namreč dolgove ob Pedenjped. Na pobudo investitorjev so svetniki osebnem vračilu knjig pri izposojevalnem pultu sprejeli usklajen Odlok o Občinskem podrobnem odpisali. prostorskem načrtu Graben/1 in prvi Sklep o Vsako leto se v sklopu praznovanja v novomeški knjižnici zvrsti več aktivnosti in dogodkov. potrditvi lokacijske preveritve. Na področju premoženjsko-pravnih zadev so Poslastica dneva za vse ljubitelje poezije in svetniki nepremičninam, ki predstavljajo javne glasbe bo nastop Jurskega para – harmonikarja poti in javne ceste lokalnega pomena podelili status grajenega javnega dobra. Ukinili so status javnega dobra na nepremičninah, za katere so na Mestni občini Novo mesto prejeli vloge NOVO MESTO – Po potrditvi Marjana Hribarja za odkup ali zamenjavo. Status javnega dobra za župana Šmarjeških Toplic, je občinski svet so ukinili tudi na nepremičninah, po katerih Mestne občine Novo mesto na redni seji Hribarja je predvidena gradnja odseka tretje razvojne razrešil iz mesta direktorja Zavoda Novo mesto osi. Svetniki so potrdili tudi prenos lastninske in za vršilko dolžnosti imenoval Jasno Dokl pravice teh nepremičnin na državo. Občinski Osolnik, sicer direktorico Dolenjskega muzeja. svet je sprejel sklep o določitvi višine vrednosti Dokl Osolnikova bo na čelu Zavoda Novo mesto pravnih poslov, ki niso vključeni v načrt ravnanja do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo šest mesecev. Svetniki so na seji potrdili tudi letni mesto za leto 2019. program športa za leto 2019 in poslovni plan Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali Srečka Vovka za člana Komisije za Komunale Novo mesto. Občinski svet je sprejel sklep za nadaljevanje priznanja in nagrade, Boštjana Kovačiča za postopkov za sprejem splošnih aktov – občinskih člana Odbora za gospodarstvo, Petra Kostrevca podrobnih načrtov, za katere postopki priprave in Bernarda Mlakarja pa za člana Odbora za niso bili zaključeni v času mandata prejšnjega spremljanje položaja romske skupnosti. Občinski Občinskega sveta, predlog uskladitve meja svet je podal tudi pozitivno mnenje k imenovanju občin z mejami parcel, v skrajšanem postopku Zdenka Potočarja za ravnatelja Višje strokovne pa je bil sprejet tudi predlog sprememb in šole Ekonomske šole Novo mesto.

Namesto Hribarja Jasna Dokl Osolnik

dopolnitev

ustanovitvenega

odloka

Vrtca

Vir in fotografija: MO Novo mesto

V Jakčevem domu otvoritev razstave Božidarja Jakca

Po odprtju razstave je sledilo še javno vodstvo avtorice Jasne Kocuvan Štukelj. NOVO MESTO – Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, se je v Jakčevem domu svečano odprla razstava Božidarja Jakca pod naslovom Podoba in moč krajine, posvečena 120. obletnici rojstva in 30. obletnici smrti slikarja. Razstava predstavlja opus dolenjske krajine in Novega mesta. Umetnikova dela posvečena krajini bodo na ogled do 20. aprila 2019. Razstavo je s svojim nagovorom otvoril župan Gregor Macedoni, ki je ob tem poudaril, da je novomeški Breg najpogosteje naslikan in fotografiran motiv, predvsem po zaslugi Božidarja Jakca. Po odprtju razstave je sledilo še javno vodstvo avtorice Jasne Kocuvan Štukelj.

Vir: MO Novo mesto Fotografija: Boštjan Pucelj

Jureta Torija ter radijca, odrskega performerja in govornega interpreta Jureta Longyke, ob 18. uri. Zasnovala sta glasbeno-govorno predstavo, za katero pravita, da je ljubezenski spoj besede in glasbe, ki čustva strelja daleč v globine poslušalčevega srca. V dopoldanskem času bodo skupaj z obiskovalci izdelovali knjižne kazalke in album kratkih sporočil, ob 11. in 17. uri bodo obiskovalcem razkrili zanimivosti Cesarjeve knjižnice, ob 17. uri pa bodo praznovali otroci v družbi Enje Grabrijan ob pravljici malo drugače. 1. marec je dan, ko praznuje novomeška Knjižnica Mirana Jarca. 1. marca 1946 je bila namreč pravno formalno ustanovljena Študijska knjižnica v Novem mestu kot ena od desetih pokrajinskih študijskih knjižnic v Sloveniji. Njene korenine sicer segajo še mnogo dlje v preteklost, v davno leto 1865, ki ga, z ustanovitvijo Narodne čitalnice, štejemo za začetek javnega knjižničarstva v Novem mestu. Današnja Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto nadaljuje bogato tradicijo predhodnice, jo nadgrajuje in prilagaja potrebam lokalnega okolja v sodobnem času. Vir in fotografija: MO Novo mesto


4

IZ NAŠIH KRAJEV

Prijatlji! so se letos zbrali v Trebnjem

Sprejem za mažorete

Župan je dekletom iskreno čestital za dosežene uspehe, jim zaželel obilo uspeha tudi pri prihodnjih tekmovalnih izzivih ter jim v znak zahvale predal simbolično darilo. NOVO MESTO – Župan Gregor Macedoni je na rotovžu sprejel novomeške mažorete in tako počastil njihove izjemne dosežke na državni in evropski ravni. Novomeške mažorete so se na evropskem pokalu mažoret, ki je lani potekal v Makedoniji, odrezale odlično in osvojile bronasto medaljo v kategoriji solo junior (Maja Klobučar) ter odlične uvrstitve dosegle tudi na državnem prvenstvu v Brežicah, kjer so skupno osvojile kar 26 medalj. V skupini prvi korak so prejele bronasto medaljo (Tea Tomazin), deset srebrnih (Kaja Ejup, Luna Fink, Lea Henčič, Kyra Markovič Hvala, Nika Petrina, Eva Priselac, Tijana Rajak, Ella Tomšič, Ulla Tomšič, Tara Zupančič) in trinajst zlatih (Nina Brčina, Rosa Brinovar, Lara Dobovičnik, Ajda Brina Janežič, Kaja Zoja Karničnik, Dina Kišmetović, Stella Lindič, Iza Pelko, Zoja Rauh, Zoja Šeliga, Lara Šonc, Tinkara Štravs, Taja

V imenu županov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, ki so tudi sofinancirale prireditev, je zbrane nagovoril trebanjski podžupan dr. Jože Korbar. lažje pri odhodu,« je povedala nekdanja vodja trebanjske izpostave JSKD Mojca Femec, ki jo je na tem delovnem mestu nasledila Joži Sinur. Slavnostna govornica, pisateljica in predavateljica Petra Škarja, je v svojem govoru poudarila: »Premalo se zavedamo pomena kulture. Kultura je tista, ki nas povezuje, kultura je tista, ki nam daje čustva, in s čustvi postanemo ljudje. Sicer smo samo neke številke, ki tavamo po svetu, in iščemo smisel življenja. Tako da: spoštujmo kulturo, dajmo nekaj v njo. Predvsem pa se zavedajmo, da tudi preko kulture dajemo zgled ostalim ljudem in naslednjim generacijam. To potrebujemo in to nas ohranja najbolj človeške in najbolj prijetne ljudi.« 79 skupin vseh starostnih obdobij in z različnih področij kulturnih dejavnosti je v preteklem letu pripravilo raznolike kulturne prireditve, ki so navduševale obiskovalce, medobčinsko prireditev pa so – pod okriljem trebanjske izpostave JSKD – soustvarjali Občinski pihalni orkester Trebnje pod vodstvom Primoža Kravcarja, Trebanjske mažoretke, učitelji Glasbene šole Trebnje, učenci Podružnične osnovne šole Trebelno, Luka Bregar, Ragle, Oktet Lipa Trebnje in tenorist Diego Barrios Ross ter scenaristka in povezovalka programa Petra Krnc Laznik. Obiskovalci so si po prireditvi ogledali tudi razstavo v Baragovi galeriji, Baragovo življenje vpeto v čipke. Kot je bil večplasten največji med slovenskimi pesniki, dr. France Prešeren, tako so tudi včeraj na prireditvi prepletli otroško razigranost, spomin, zahvalo, klasično melodijo, ljudsko pesem in izpovedno sodobno pesem, nežne ženske in odločne moške glasove in tako prikazali vso raznolikost kulturnega ustvarjanja v vseh štirih občinah.

TREBNJE – Osrednja medobčinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so ji v dolinah rek Temenica in Mirna dali naslov Prijatlji, kroži med štirimi občinami. Letos se je ustavila v Trebnjem, slavnostna govornica je bila pisateljica in predavateljica Petra Škarja, ki ima svoje korenine v Hrastovici pri Mokronogu. V imenu županov občin Trebnje, MokronogTrebelno, Mirna in Šentrupert, ki so tudi Vir in fotografija: MO Novo mesto sofinancirale prireditev, je zbrane nagovoril trebanjski podžupan dr. Jože Korbar, ki je nagovor zaključil z zahvalo Mojci Femec, ki je 20 let delala na trebanjski izpostavi Javnega sklada Spremljajte nas tudi na Faceboku Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in s svojimi nasveti, pomočjo in organizacijo prireditev odločilno soustvarjala kulturni utrip v vseh štirih občinah. Pri tem se mu je pridružil tudi član sveta JSKD OI Trebnje, ki iz ljubezni do materinščine že šest desetletij spodbuja in podpira kulturni Pri ločevanju odpadkov doma je torej pomembno, da se držimo smernic utrip v dolini in širši, častni občan Občine komunalnega podjetja in navodil, nalepljenih na zabojnikih ter da Šentrupert, profesor Jože Zupan. »Ta gesta je tako presenetljivo lepa in je doživetje, hkrati pa ločujemo odpadke vestno in odgovorno. srčna hvala vsem, ki so v teh letih sodelovali z TREBNJE – – Občina Trebnje sporoča, da se menoj in da sem imela priložnost sodelovati občani obračajo na njihove službe s vprašanjem, s tako prijetnimi ljudmi. Toliko lepih trenutkov je bilo, ampak sem pa zelo, zelo vesela, da je zakaj inšpekcija na dan prevzema komunalnih naslednica oseba, ki bo nadaljevala kulturno odpadkov s strani Komunale Trebnje d. o. o. tradicijo. Joži je srčna, te stvari opravlja z eno izvaja pregled nad stanjem v zabojnikih. Vir in fotografija: Občina Trebnje veliko dobro voljo in se mi zdi, da je tudi meni »Naš odgovor je, da je namen našega pregleda v prvi vrsti ugotoviti, kakšno je stanje glede ločevanja odpadkov po njihovi vrsti, torej ali uporabniki odlagajo odpadek v namenski zabojnik ter tudi Delavnice se je udeležilo presenetljivo veliko mlajših, kar je pohvalno in ugotoviti kako so uporabniki seznanjeni s pravili ločevanja. Ločevanje in pravilno odlaganje Pri ločevanju odpadkov doma je torej pomembno, v nasprotju s splošnim prepričanjem, da si želijo otroci svoj prosti čas odpadkov v namenski zabojnik sta pomembna iz da se držimo smernic komunalnega podjetja in preživljati pred televizorji, računalniki in telefoni. okoljskega in ekonomskega vidika. Če odpadke navodil, nalepljenih na zabojnikih ter da ločujemo TREBNJE – V soboto, 9. februarja, so članice Klekljarske skupine Žnurce (sekcija KD Trebnje) dosledno ločujemo, varujemo okolje in s tem odpadke vestno in odgovorno. tudi varčujemo. Ko so vsi odpadki odloženi v Ločeno zbiranje odpadkov ni samo zakonodajna v Baragovi galeriji, v objemu razstave Baragovo življenje, vpeto v čipko, izvedle 1. brezplačno istem košu, je ravnanje z njimi oteženo in drago. zahteva, pač pa tudi naša skupna odgovornost. medgeneracijsko klekljarsko delavnico. Da zmanjšamo stroške ravnanja z odpadki, jih S pravilnim ločevanjem pripomoremo k Odziv je bil presenetljiv, saj se je na delavnici je potrebno ločevati že na izvoru, saj odloženi učinkovitejši nadaljnji predelavi odpadkov ter gnetlo ljudi vseh starosti, ki so se želeli preizkusiti odpadki izjemno negativno vplivajo na okolje. ohranjanju naravnih virov in varčevanju z energijo, v umetnosti in spretnosti klekljanja. Čeprav je bilo Problem predstavlja zlasti odvržena hrana ter tudi saj so lahko odpadki vir sekundarnih surovin in predvideno, da bo delavnica potekala od 15.00 do 18.00, so le-to zaradi velikega navdušenja nevarni odpadki. Le ločeno zbrani odpadki so energije,« pojasnijo na Občini Trebnje. Na nas prisotnih dobrosrčne klekljarice podaljšale za primerni za nadaljnjo uporabo. Da zmanjšamo je, da se tega držimo. Pa ne zaradi občine ali skoraj dve uri. S tem je bil že s prvo klekljarsko stroške ravnanja z odpadki in zmanjšamo vplive komunale, zaradi narave, ki jo tako s pridom in delavnico dosežen cilj aktivnega preživljanja dandanes ni več nujno ročno izdelana, lahko je prostega časa in povezovanja generacij, ki ga izdelana tudi računalniško ali lasersko. Obstajajo na okolje, jih je potrebno ločevati že na izvoru, in uspešno uničujemo ... zasledujemo s projektom Eno je potrebno – elektronske, modularne ali zračne čipke, lahko Pripravil: Nadlani.si zato se tudi nadzor vrši na izvoru. pa so plastične, kovinske, usnjene. Elemente Baraga in čipka kot niti sodelovanja. Delavnice se je udeležilo presenetljivo veliko čipk v svoje delo vpletajo arhitekti, računalničarji, mlajših, kar je pohvalno in v nasprotju s splošnim slikarji itd. Vendar je vseeno potreben vsaj prepričanjem, da si želijo otroci svoj prosti čas osnoven vpogled v ročni nastanek tradicionalne preživljati pred televizorji, računalniki in telefoni. čipke. Program medgeneracijskih klekljarskih Spremljevalci otrok so povedali, da so otroci delavnic za mlade iskalce zaposlitev predstavlja uživali, klekljarice pa poudarile, da so mlajši možnost spoznavanja nove dejavnosti in udeleženci pokazali veliko mero potrpežljivosti in pridobitve novega znanja, ki jim bo lahko ročnih spretnosti – dveh nepogrešljivih lastnosti služilo za ustvarjanje novih zaposlitvenih ali dobrih klekljarjev. »Na delavnici smo pogrešali le podjetniških priložnosti, starejšim pa predvsem še kakšnega predstavnika moškega spola več«, kot prostočasna in družabna dejavnost, je v šali dejala ena izmed klekljaric in dodala, čeprav tudi pri njih dejavnost ni izključena kot da je splošno znano, da so moški zelo dobri možnost vira dodatnega zaslužka s predhodno klekljarji, le da se jih na žalost, bodisi zaradi registracijo dopolnilne dejavnosti na primer. nezanimanja bodisi zaradi predsodka, da je to Poleg navedenih možnosti na urbanih območjih, bolj ženska dejavnost, za klekljanje odloči le zelo pa lahko medgeneracijske klekljarske delavnice majhen odstotek. doprinesejo tudi k priučitvi nove dejavnosti za krepitev podjetništva na podeželju oziroma lahko Poslovna priložnost priučitev klekljanja doprinese k priložnosti za Z delavnicami želimo udeležencem predstaviti pridobitev dodatnega vira dohodka na kmetijah.. tudi podjetniške priložnosti, ki jih ponuja Tretja brezplačna medgeneracijska delavnica bo klekljanje in čipka. Dandanes čipka in izdelki nato že 14. marca, med 15. in 18. uro, zopet v iz čipke na trgu predstavljalo in odpirajo Domu starejših občanov Trebnje. nove možnosti razvoja podjetniških idej in s tem ustvarjanja novih delovnih mest. Čipka Vir in fotografija: Občina Trebnje Vene), zlato medaljo v kategoriji cici koraki in bron v solo kadet. Župan je dekletom iskreno čestital za dosežene uspehe, jim zaželel obilo uspeha tudi pri prihodnjih tekmovalnih izzivih ter jim v znak zahvale predal simbolično darilo.

Zakaj inšpektor brska po smeteh?

Prva brezplačna medgeneracijska klekljarska delavnica


IZ NAŠIH KRAJEV

5

V Trebnjem leto prometne varnosti

Podpisali sporazum za projekt VARUJVODO

TREBNJE – Občina Trebnje je razglasila leto 2019 za »Leto prometne varnosti« z razlogom izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu. Poglavitni poudarek bo namenjen telefoniranju med vožnjo, ki predstavlja vse bolj pereč problem med vozniki in prizadevanjem, da bi vozniki dosledno uporabljali varnostni pas. Strokovnjaki ugotavljajo, da se vozniki žal premalo zavedajo, • da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša njihovo zbranost. Zaradi tega lahko spregledajo pomembno prometno signalizacijo in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cesti. Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo. Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje in • da je varnostni pas vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu. Prav zaskrbljujoče je, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo ne

SEVNICA – Posavski župani so se v petek, 15. februarja, po vsakoletni tradiciji srečali z novinarji in predstavniki medijskih hiš. Poleg Srečka Ocvirka, župana Občine Sevnica, so dosežke v preteklem letu in načrte za delo v prihodnje predstavili tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Radeče Tomaž Režun, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in župan Občine Krško mag. Miran Stanko. Ob tej priložnosti so župani podpisali Sporazum o delovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne v okviru projekta Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO. Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica so pristopile k omenjenemu projektu in

Poglavitni poudarek bo namenjen telefoniranju med vožnjo, ki predstavlja vse bolj pereč problem med vozniki in prizadevanjem, da bi vozniki dosledno uporabljali varnostni pas.

pripeti, s čimer ogrožajo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih najbližjih v prometu. Medobčinsko redarstvo bo nadzor opravljalo zlasti v bližini šol in vrtcev ter v strnjenih naseljih. Občina Trebnje bo v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, ki ima znanje in izkušnje s področja preventivnega delovanja, z različnimi dejavnostmi v okviru izdelanega letnega programa, vplivala na pravilno odločanje voznikov in jih usmerjala v zbranost, treznost in osredotočenost za volanom. Vir in fotografija: Občina Trebnje

110 let proge Sevnica-Trebnje obeležili na Gradu Sevnica

Med njimi izstopajo prvič objavljene fotografije iz časa gradnje proge Tržišče–Sevnica, ki jih je posnel višji gradbeni tehnik Marijan Pišl, po rodu Sevničan.

SEVNICA – Na sevniškem gradu so 18. januarja zvečer pripravili drugo predstavitev pomembne knjižne novosti z naslovom Železniška proga Sevnica–Trebnje ter ob tem obeležili 110-letnico proge Sevnica-Trebnje. Med predstavitvijo, ki je bila obogatena s projekcijo avtorja novo izdane knjige, raziskovalca lokalne zgodovine in publicista Oskarja Zorana Zeliča, je zbrane pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk ter direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, ki v krajšem nagovoru predstavil zgodovino železnic na Slovenskem in prizadevanja SŽ-Infrastruktura d. o. o., ki sledi sodobnim evropskim smernicam železniškega razvoja in investicijska vlaganja v slovensko železniško omrežje.

Zajetna monografija, delo raziskovalca lokalne zgodovine in publicista Oskarja Zorana Zeliča, je izšla ob 110. obletnici proge Trebnje–Krmelj in natančno na dan 80. obletnice slovesne odprtja proge Tržišče–Sevnica. Knjigo, ki obsega 204 strani, so podprle SŽInfrastruktura, izdalo pa Društvo Trg Sevnica, in prinaša celovit pregled preteklosti proge ter dragocen vpogled v tedanje gospodarske, družbeno-politične in prometne razmere v Mirnski dolini in na Sevniškem. Med drugim lahko v knjigi preberemo tudi o boju za slovenske pravice in pomenu proge na razvoj krajev ob njeni trasi. »Železna cesta« je postala njihovo »okno v svet«, prinesla je upanje o nadaljnjem povezovanju, sodelovanju in razvoju. Knjigo bogati več kot dvesto slik. Med njimi izstopajo prvič objavljene fotografije iz časa gradnje proge Tržišče–Sevnica, ki jih je posnel višji gradbeni tehnik Marijan Pišl, po rodu Sevničan, ki je kot član sekcije za gradnjo proge sodeloval pri njenem trasiranju, gradnji in otvoritvi. Odlične fotografije današnje proge in postajnih objektov na njej je posnel železničar Bojan Dremelj. Vir in fotografija: Občina Sevnica

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem.

bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Vir in fotografija: Občina Sevnica

ZA DOBER GLAS, KI SEŽE V DEVETO VAS POSKRBI NAŠ OGLAS

070 899 899 info@magmamedia.si magmamedia.si

Osrednja slovesnost v počastitev praznika kulture s podelitvijo priznanj

Prireditev sta z glasbo obogatila flavtistka Lara Šalamon in trobentar Jeromej Kostajnšek, prejemnika štipendije Občine Sevnica za nadarjene študente s področja kulture.

SEVNICA – V soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica in Zveze kulturnih društev Sevnica je na predvečer slovenskega kulturnega praznika potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj Zveze kulturnih društev Sevnica. Prejemnik priznanja je postal Branko Klenovšek, bronasto Prešernovo plaketo sta prejela Bojan Dremelj in Matic Nejc Kreča, srebrno pa Moška vokalna skupina Fantje z Razborja

in Ljudske pevke Solzice. Prejemnik letošnje zlate Prešernove plakete je Gledališka skupina Kulturnega društva Studenec. Priznanja je izročil in se vsem prejemnikom za izjemen prispevek pri razvoju kulture v imenu Zveze kulturnih društev Sevnica zahvalil predsednik Jože Novak. Pozdravne besede je zbranemu občinstvu namenil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, slavnosti govornik pa je bil Tine Bec, vsestranski mladi glasbeni ustvarjalec – komponist, aranžer, zborovodja, pevec in pianist. Prireditev sta z glasbo obogatila flavtistka Lara Šalamon in trobentar Jeromej Kostajnšek, prejemnika štipendije Občine Sevnica za nadarjene študente s področja kulture. Sceno pa pod simboliko kulture kot okna v svet pripravila kreativna grafična oblikovalka Nevenka Flajs. Vir in fotografija: Občina Sevnica


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Strategija, s katero mladi opozarjajo Občino Sevnico

V sklopu tega je od marca 2018 do avgusta 2018 potekalo raziskovalno delo, ki je bilo usmerjeno v preučitev sevniške mladinske problematike. SEVNICA – Občina Sevnica in KŠTM Sevnica sta pristopila k izdelavi Strategije za mlade v občini Sevnica za obdobje 2019–2024. Strategija za mlade je dokument, v katerem so zbrani ukrepi za mlade iz različnih področij lokalne mladinske politike, ki jih posamezna lokalna skupnost namerava izvesti v določenem obdobju. V sklopu tega je od marca 2018 do avgusta 2018 potekalo raziskovalno delo, ki je bilo usmerjeno v preučitev sevniške mladinske problematike. Izsledki opravljenega raziskovalnega dela so dostopni v obliki izdane elektronske publikacije. Raziskovalno poročilo Položaj mladih v občini Sevnica je prispevek k večjemu razumevanju položaja mladih v občini Sevnica, ki vključuje tri aspekte, to so pogled ter stališče mladih, predstavnikov lokalnih organizacij v mladinskem sektorju in lokalne skupnosti. Sevniška mladinska problematika je bila raziskana z namenom pridobitve spoznanj, ki predstavljajo ploden temelj za razpravo in pripravo lokalne strategije za mlade, načrtovalcem in izvajalcem mladinske dejavnosti pa prek pridobitve bolj celostnega vpogleda v položaj mladih potencialno pripomore k učinkovitejši izvedbi dejavnosti. Rezultati kažejo, da so tri ključna področja prihodnjega urejanja lokalne mladinske politike sledeča: reševanje stanovanjske problematike, okrepitev organiziranih lokalnih struktur mladih in spodbujanje politične participacije mladih. Poleg raziskovanja so v poletnih mesecih

sekcije društev, idr.), s pomočjo katerega so bila v oktobru in novembru 2018 pridobljena izhodišča za nadaljevanje priprave strategije. Z namenom boljšega vpogleda v posamezno organizacijo in njeno pozicijo delovanja na mladinskem področju od konca meseca januarja 2019 izvajajo neposredne pogovore s temi organizacijami. Stične točke pogovorov so: spoznavanje akterjev, njihovih načinov vključevanja mladih, pridobivanje primerov dobrih praks in predlogov za izboljšanje (od julija 2018 do avgusta 2018) potekale lokalnega mladinskega okolja delavnice z mladimi, ki so se uspešno zaključile Nekaj ključnih ugotovitev: z dialogom med mladimi in odločevalci na :: opaženo je bilo, da je v občini Sevnica lokalni ravni. Znotraj tega so bile identificirane premalo stanovanj, ki bi jih sploh bilo mogoče ključne problematike lokalne mladinske politike najeti in bi bila prenovljena oz. primerna za in pridobljeni nekateri predlogi za spremembo takojšnjo vselitev. sedanje dinamike. Pri tem so pomembno vlogo :: skoraj polovica sevniške mladine (15–29 prevzeli predvsem Mladinski svet občine Sevnica let) je vključena v sekundarno ali terciarno (MSOS) in organizacije, ki so vanj vključene. izobraževanje. Podatki o tem, da sevniški Sodelujoče angažirane polnopravne članice mladostniki že v času šolanja na sekundarni MSOS so Študentski klub Sevnica, Rotaract klub ravni odhajajo v druge občine, kažejo na njihov Sevnica, Društvo KNOF – mladinska sekcija in mobilni vsakdan oz. tednik; največ se jih šola Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica. v Novem mestu in Celju. Manko srednjih šol v Pridružene članice MSOS, ki so tozadevno občini, ki pravzaprav spodbuja migracije mladih, ravno tako aktivno nastopile, so Zavod Kultiza, se ne problematizira. Družinski inštitut Zaupanje, Zavod Veles in :: Mladi v veliki meri (65 odstotkov) pričakujejo, Zavod Stara šola so.p. da se bodo zaposlili v drugi občini (v Krškem, Izvedenim delavnicam je sledila priprava Ljubljani, Novem mestu, Brežicah in Celju), splošnega vprašalnika za organizacije znotraj čeprav so želje velikokrat ravno nasprotne. občine, ki vključujejo mlade (institucije, društva, :: V letu 2018 so se v Sevnici zgodile opazne

Naj živi kultura!

Dogodek so obeležili tudi zapeta slovenska himna Zdravljica v izvedbi Sare Podlogar, Jaka Miklič in Maj Polanc sta poskrbela za skeč o Prešernu, Sara Gačnik je recitirala Prešernovo Gloso.

KRMELJ – »Ob slovenskem kulturnem prazniku ne oživljamo le spomina na Franceta Prešerna, temveč proslavljamo tudi vso slovensko kulturo. Poleg jezika, ki v tem pogledu zagotovo pomeni najpomembnejšo obliko manifestacije slovenstva, ne gre prezreti ostalih področij, kjer so različni slovenski ustvarjalci našli izrazna sredstva; v glasbi, likovni umetnosti, plesu in drami in še bi lahko naštevala. Skozi kulturo se kaže naše duhovno bogastvo in žal tudi tisti del našega življenja, ki je nekoliko manj kulturen,« je v svojem govoru ob kulturnem prazniku na proslavi povedala Nevenka Flajs, predsednica Društva Svoboda Krmelj. Kar nekaj obletnic S čim in kje se v Krmelju dotikajo kulture? Tu je Kulturni dom, v katerem je potekala proslava, gradnja stavbe se je pričela leta 1949, torej pred 70 leti (mimogrede: tega leta je bil v Krmelju zgrajen tudi vodovod), v lanskem letu so v Krmelju obeležili spomin na 110 letnico prihoda prvega vlaka v Krmelj, ki je tukajšnje prebivalstvo pomenil zaslužek in okno v svet, v teh dneh pa mineva 110 let, odkar so v Krmelju dobili pošto,

ki deluje še danes. »Vse to so pomembne pridobitve, ki so zagotovo imele in imajo pomemben vpliv tudi na razvoj kulture v našem kraju,« je nadaljevala Nevenka Flajs, ki je spomnila, da je kulturno življenje v Krmelju pestro. Gost proslave, g. Branko Šuster, je desetletje poučeval likovni pouk na krmeljski osnovni šoli in aktivno sodeloval pri organizaciji dveh kolonij. Likovna sekcija pod vodstvom gospe Ane Hočevar je leta 2008 obudila dejavnost likovnih kolonij, ki so postale že tradicionalne. Na pobudo ga. Hočevar in pod vodstvom g. Šusterja so lansko leto potekala obnovitvena dela na prej omenjenih skulpturah. Pod okriljem Društva Svoboda Krmelj delujejo literati, pevke, fotografi in likovniki, ki organizirajo različne dogodke ali sodelujejo na njih doma in v drugje v Občini. Za kulturo skrbijo učenci in učitelji Osnovne šole Krmelj, prav tako pa tudi vsa aktivna društva v Krmelju, vsako na svoj način. »Kultura smo ljudje in kulturna dediščina je tisto, kar nas je naredilo takšne, kakršni smo. Naj zaključim z mislijo Tatjane Malec: Kultura je skupek vrednot in dosežkov, ki jih je ustvaril človek v dobro človeštva, je spoštovanje teh vrednot in ravnanje po teh vrednotah. Naj živi kultura! Hvala!« je sklenila Nevenka Flajs. Dogodek so obeležili tudi zapeta slovenska himna Zdravljica v izvedbi Sare Podlogar, Jaka Miklič in Maj Polanc sta poskrbela za skeč o Prešernu, Sara Gačnik je recitirala Prešernovo Gloso, zbrane je navdušil pevski zbor Lokvanj, zbrane pa je v zahvalnem govoru nagovorila tudi Ana Hočevar.

Pripravil: Nadlani.si, KŠTM

Praznično v Boštanju

Plaketi sta nagrajencema izročila predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. BOŠTANJ – V času praznovanja kulturnega praznika so za kulturno bogatitev skrbeli številni dogodki po vsej občini. Eden večjih je bil v Boštanju, saj tamkajšnja krajevna skupnost poleg kulturnega praznika tradicionalno obeležuje tudi svoj krajevni praznik in se s priznanji zahvali posameznikom, ki še posebej prispevajo k boljšemu in polnejšemu življenju ter k razvoju in ugledu krajevne skupnosti. Letošnja prejemnika priznanja sta postala župnik Alfons Žibert za srčno opravljanje življenjskega poslanstva in družbeno povezovanje ter Marija Šuster za kulturno in družabno delovanje. Plaketi sta nagrajencema izročila predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Za kulturno popestritev programa je poskrbel Oktet Jurij Dalmatin z gosti, instrumentalnim triom. Prireditev je povezovala Jelka Bec, za prijeten zaključek kulturno-družabnega dogodka pa so poskrbele članice Aktiva žena Boštanj. Vir in fotografija: Občina Sevnica

Spremljajte nas tudi na spletu. Dnevno sveže informacije.

Navdušili mirnski lokostrelci

Vsi tekmovalci so - ne glede na rezultat - pokazali, da so iz pravega testa, saj so žrtvovali veliko svojega časa, moči in truda, da so se tekmovanja sploh udeležili.

MIRNA – V soboto, 2. februarja, je deset lokostrelcev zastopalo barve Mirne na regijskem tekmovanju v Vavti vasi. Na regijskem tekmovanju je bilo več kot 120 tekmovalcev, mirnski lokostrelci pa so domov prinesli kar pet medalj. Tekmovalci so tekmovali v različnih starostnih kategorijah in z različnimi slogi. Ob začetku tekmovanja je bilo čutiti rahel potres pod njihovimi Pripravil: Nadlani.si nogami (beri: trema), nekaterim so trzale ustnice, spet drugim so se potile dlani, a na koncu so uspeli zbrati svoje misli in dati vse od sebe. Pri najmlajših (a nič manj natančnih) so medalje osvojili Tinka Lamovšek za 2. mesto ter Lana Bajec in Timotej Tomšič za 3. mesto. Med učenci od 7. do 9. razreda je odlično 3. mesto dosegel Jakob Kovač, med dekleti v isti starostni skupini pa je Vesna Mejaš osvojila srebro. ROBERT KRAŠOVEC S.P. / KRMELJ 23B, 8296 KRMELJ Lana Hribar je med učenkami od 7. do 9. razreda na razdalji 18 metrov osvojila 8. mesto, Tom osebna vozila ● dostavna vozila ● tovorna vozila Pavlič je bil med mlajšimi 7., Bor Lamovšek 8., Maruša Jerič 9., Jure Kovač pa si je pristreljal 12. karambolirana vozila ● vozila v okvari mesto.

ODKUP VOZIL

spremembe na področju mladine. Marca 2018 je bila ustanovljena Komisija za mladino kot posvetovalno telo župana, v kar so vključeni predstavniki organizacij v mladinskem sektorju. V istem mesecu se je v novi sestavi ponovno aktiviral Mladinski svet občine Sevnica in začel ponovno izdajati mladinsko revijo Vejžde (dvomesečnik z vsebino za mlade, ki jo ustvarjajo mladi), sklenili pa so kar najbolj sodelovati pri nastajanju lokalne strategije za mlade. :: Največ mladih (96 odstotkov) svoj prosti čas preživlja z uporabo telefona/tablice. Na splošno lahko trdimo, da se ti v prostem času v prevladujoči meri udeležujejo individualnih aktivnosti ali aktivnosti manjšega in znanega kroga prijateljev. Druženje s prijatelji večinoma poteka v lokalih in na prostem. Ob tem je bilo izraženo zadovoljstvo z družbenim življenjem.

Vsi tekmovalci so - ne glede na rezultat pokazali, da so iz pravega testa, saj so žrtvovali veliko svojega časa, moči in truda, da so se tekmovanja sploh udeležili. Vendar to še ni konec, saj so si prav vsi tekmovalci pristreljali normo za nastop na državnem prvenstvu, ki bo marca na Vrhniki. Ob tej priložnosti še hvala vsem, ki podpirate mlade upe, jih spodbujate in žrtvujete svoj čas in denar, da lahko uživajo ob tem, kar radi počnejo! Vir in fotografija: Občina Mirna


7

IZ NAŠIH KRAJEV

Sprejeli rebalans proračuna za leto 2019

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov - sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav - novogradnja zidanih ali kovinskih dimnikov - montaža in prodaja kaminskih peči

V letu 2019 za investicije v Občini Mokronog-Trebelno namenjajo 1,7 milijona evrov, v 2020 pa 1,3 milijona evrov.

MOKRONOG – Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je sešel na 3. redni seji v tem mandatu. Sprejeli so rebalans proračuna za letošnje leto in prvič obravnavali predlog proračuna za prihodnje leto. Prihodki rebalansa za leto 2019 so ocenjeni na nekaj več kot 4,3 milijona evrov (19,33-odstotno povišanje glede na veljavni proračun 2019), odhodki pa na nekaj manj kot 4,5 milijona evrov (16,62-odstotno povišanje glede na veljavni proračun za leto 2019). Prihodki in odhodki v predlogu proračuna za leto 2020 pa so ocenjeni na skoraj 3,9 milijona evrov – predlog proračuna za leto 2020 gre po seji v 30-dnevno javno obravnavo. »Rebalans proračuna 2019 temelji na realizaciji proračuna 2018 in na podlagi investicijskih projektov, ki se zaključujejo oz. so v izvajanju. Tu predvsem mislim na Športni center Trebelno in gradnjo vrtca Trebelno, za katera namenjamo v letošnjem proračunu največ denarja. Predlog proračuna za leto 2020 pa temelji na oceni predloga rebalansa 2019 in na oceni investicijskih projektov, katere je občina prijavila bodisi na državna ali EU sredstva, to pa je gradnja Poslovne cone Puščava in izgradnja kolesarske poti Trebnje-Mokronog,« pojasnjuje direktorica občinske uprave Občine MokronogTrebelno Mojca Pekolj. V letu 2019 za investicije v Občini MokronogTrebelno namenjajo 1,7 milijona evrov, v 2020

pa 1,3 milijona evrov. Glavni investicijski projekti v obeh letih so dokončno poplačilo vseh del pri gradnji Športnega centra Trebelno (664 tisoč evrov) in dokončanje gradnje vrtca Trebelno (243 tisoč evrov), predčasni odkup vrtca v Mokronogu (261 tisoč evrov), nakup zemljišča v Poslovni coni Puščava in pričetek izgradnje infrastrukture v letošnjem ter dokončanje v prihodnjem letu (EU sredstva), sprejetje druge spremembe OPN, nadaljevanje gradnje preboja Radna vas-Poljane, kolesarska pot TrebnjeMokronog (EU sredstva), začetek priprave projektov za izgradnjo Obvoznice Mokronog, projekti in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave Češnjice ter začetek gradnje, projekti in pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje mrliške vežice v Mokronogu, postavitev dveh polnilnih postaj za električna vozila (EKO sklad) in nakup AED (EU sredstva). Ostali sklepi: V Mokronogu se je tamkajšnji občinski svet seznanil, da bo funkcijo podžupana še naprej opravljal Franc Glušič, potrdil pa je tudi nove cene programov vrtca Mokronožci, ki so posledica uveljavitve aneksa za povišanje plač v javnem sektorju. Nove cene programov, ki so začele veljati, so za prvo starostno skupino 501,88 evrov na otroka mesečno, za starostno kombinirano skupino 413,76 evrov na otroka mesečno, za drugo starostno skupino 362,09 evra na otroka mesečno in za drugo starostno skupino, homogeni oddelek, 388,11 evra na otroka mesečno. Občinski svet je sprejel še nov pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev ter letne programe športa, kulture in socialnega varstva, ki so temelj za pripravo razpisov za sofinanciranje prireditev in programov. Razpisi bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici marca. Vir in fotografija: Občina Mokronog-Trebelno

40 let tradicije

V Mirni Peči pošta v kmetijski zadrugi?

Občinski upravi je bila dana možnost, da bi prevzela storitve, ki jih pošta opravlja, vendar to Občini ni v interesu. MIRNA PEČ – Klasična pošta jemlje slovo. Pošta Slovenije vse bolj racionalizira svoje poslovanje. Varčevati želijo tudi na Dolenjskem! Občina Mirna Peč je konec januarja prejela dopis Pošte Slovenija o nameri preoblikovanja stalne Pošte Mirna Peč v pogodbeno pošto, so zapisali pri Dolenjskem listu. Župan Mirne Peči Andrej Kastelic, tako piše v zapisniku seje občinskega sveta, je pojasnil, da je z direktorjem Pošte Slovenije opravil pogovor in pojasnjeno je bilo, da se manjše poslovalnice po celotni Sloveniji ukinjajo. Občinski upravi je bila dana možnost, da bi prevzela storitve, ki jih pošta opravlja, vendar to Občini ni v interesu, zato bo Pošta Slovenije sama iskala naprej primernega ponudnika, po praski sodeč, bo to najverjetneje Kmetijska zadruga Trebnje. Je pa Občina zainteresirana za prostor, kar bodo pri prodaji upoštevali. Nova organizacijska oblika poštne enote Preoblikovanje pošt v pogodbene pošte je poslovni model, ki omogoča ohranitev poštnih okenc oziroma pošt tudi na daljši rok. V pogodbene pošte se preoblikujejo predvsem manjše pošte. Načeloma pogodbena pošta deluje povsem enako. Poštne, denarne in ostale

storitve, ki jih nudi pogodbena pošta v imenu in za račun Pošte Slovenije in Nove Kreditne banke, opravlja skrbno izbran pogodbeni izvajalec, s katerim Pošta Slovenije in Nova Kreditna banka skleneta dolgoročno pravno-formalno poslovno razmerje. Izbrani izvajalec pogodbene pošte praviloma že izvaja svojo lastno samostojno dejavnost (trgovska, turistično-informacijska, lekarniška ali druga ustrezna dejavnost), ki praviloma ali vsaj v večjem obsegu ni konkurenčna poštni dejavnosti. S pogodbeno pošto izbrani izvajalec že obstoječi lastni dejavnosti pridruži še izvajanje poštnih storitev. Ob tem pa še v Dolenjskem listu upravičeno namignejo, da bi lahko Mirna Peč ostala brez bankomata. Pripravil: Nadlani.si

Imenovali so delovna telesa občinskega sveta Odbor za okolje in prostor in gospodarske javne službe bo v tem mandatu vodil Tomaž Ramovš, odbor za proračun in finance Matjaž Štrukelj.

ŠENTRUPERT – Popoldne pred slovenskim kulturnim praznikom so se v Šentrupertu na svoji 2. redni seji v tem mandatu sešli člani tamkajšnjega občinskega sveta. Osrednja točka je bilo imenovanje delovnih teles občinskega sveta. Odbor za okolje in prostor in gospodarske javne službe bo v tem mandatu vodil Tomaž Ramovš, odbor za proračun in finance Matjaž Štrukelj, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem Boštjan Nemec, odbor za družbene dejavnosti Andreja Žago in statutarno-pravno komisijo Tomaž Ramovš. Potrdili so tudi novo Občinsko volilno komisijo Občine Šentrupert, ki ji bo predsedoval magister prava Tomaž Brcar, v nadzorni odbor so imenovali Tjašo Bartolj, Marjeto Kutnar in Marka Brcarja, v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občinski svet zastopa Boštjan Nemec, nova glavna in odgovorna urednica občinskega glasila bo Petra

Krnc Laznik, odbor za priznanja pa bo vodila Andreja Žago. Župan Občine Šentrupert mag. Andrej Martin Kostelec pravi, da bo prva naloga delovnih teles obravnava letošnjega proračuna in dodaja: »Sem prav vesel, da so že imenovani vsi odbori. Pričakujem, da se bomo dobro razumeli in sodelovali. Imamo veliko reči za urediti in za delati v tem novem poslovnem letu. Imam zelo dobra pričakovanja in upam, da bomo uresničili vse cilje, ki jih imamo trenutno postavljene, in vse druge, ki bodo še prišli tekom leta.« Ostali sklepi: Člani občinskega sveta so se seznanili z razvojno pobudo za vzpostavitev lesno-predelovalnega obrata ter s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert na območju nekdanje opekarne v Prelesju. Seznanili so se tudi s potekom obnove šolskega igrišča in z zapisniki s sej sveta ustanoviteljic, s poročilom o delovanju uredniškega odbora v letu 2018 ter delovanju JP Energetika Šentrupert. Župan je svetnike seznanil, da bo funkcijo podžupana nepoklicno opravljal Tomaž Ramovš, in sicer bo zadolžen za iskanje in pomoč pri črpanju povratnih in nepovratnih finančnih virov na državni in evropski ravni ter za področje gospodarske javne infrastrukture, gospodarske javne službe in varstva okolja. Vir in fotografija: Občina Šentrupert

Spremljajte nas tudi na Faceboku

Stari trg 23, Mokronog 041 730 166; info@mim-mesarstvo.si Smo podjetje z večletno tradicijo na področju mesarstva. Naš objekt sestavljajo klavnica, predelava in zorilnica mesa ter mesnih izdelkov, mesnica in bife. V klavnici koljemo in odkupujemo vse vrste živali. Organiziramo prevoz živali od Vas do klavnice in/ali prevoz mesa iz klavnice do Vas. Po želji vam meso tudi razsekamo. V mesnici imamo široko ponudbo svežega mesa, izdelkov iz lastne proizvodnje ter veliko izbiro žar programa. V času domačih kolin lahko vse potrebno kupite pri nas.

Skozi vse leto imamo na voljo akcijske ponudbe. Bife pa je znan predvsem po sveže pečenem mesu, od katerega so najbolj prodajna svinjska rebrca in krače. Spečemo vam še vse ostale vrste svinjskega mesa, piščančjega, jagenčka, odojka. Meso vam lahko pripravimo za razna praznovanja po vašem predhodnem naročilu. Delamo tudi narezke. Seveda pa nudimo tudi dnevne malice. Vsako tretjo soboto, ko je v Mokronogu sejem, pa pečemo odojka. Obiščite nas, ne bo vam žal.


Uradni prevzem priložnostne poštne znamke 4. koncert Vokalne skupine Gorjanski spev Na koncu je župan Jože Kapler vse navzoče še povabil k spremljanju letnega programa dogodkov, ki jih planirajo v tem letu - Knobleharjem letu.

Letošnji koncert z naslovom Zvezde na nebu gore je bil namenjen domovini, slovenski pokrajini in slovenskim pesmim.

Lojzeta Slaka, ki so jih fantje zapeli v accapela izvedbi (brez instrumentov). Polna dvorana je bila navdušena nad ubranim fantovskim petjem. V goste so povabili tudi Pevsko skupino Vokalnih 5, s katero so ob koncu koncerta zapeli skupno pesem - popevko Kako sva si različna. Koncert je lepo povezoval Matej Krmc. Po koncertu so fantje pogostili obiskovalce z dobrotami, ki so jih pripravile njihove žene in partnerke ter članice DPŽ Šentjernej. Fantje se lepo zahvaljujejo vsem sponzorjem še posebno TD Vrhpolje in podjetju Trac, d. o. o., iz Šentjerneja ter vsem, ki so ŠENTJERNEJ – V soboto, 2. februarja, pripomogli k izpeljavi koncerta. ŠKOCJAN – Konec januarja je v Škocjanu so fantje iz Vokalne skupine Gorjanski spev v sklopu Knobleharjevega leta potekal uradni pripravili svoj 4. samostojni koncert, ki je tudi Vir in fotografija: Občina Šentjernej letos potekal v veliki dvorani Kulturnega centra prevzem priložnostne poštne znamke ob 200. Primoža Trubarja v Šentjerneju. Fantje prihajajo iz obletnici rojstva slovenskega misijonarja in več občin pod Gorjanci. Skupina deluje od leta raziskovalca Belega Nila dr. Ignacija Knobleharja. 2011, sedaj pod vodstvom Milana Pavliča. Radi Z obiskom so nas počastili direktor Pošte Slovenije, PE Celje, gospod Cveto Sršen, Vir in fotografija: Občina Škocjan se odzovejo povabilu ob različnih priložnostih. Letošnji koncert z naslovom Zvezde na nebu gore je bil namenjen domovini, slovenski pokrajini in slovenskim pesmim. Obsegal je tri različne Takoj so v Šmarjeških Toplicah uvedli pogovorne ure z županom, ki sklope, pretežno slovenske ljudske pesmi. Začeli bodo na sporedu vsako prvo sredo v mesecu. so z Avsenikovo skladbo Zvezde na nebu gore ŠMARJEŠKE TOPLICE – Občina mora biti ob spremljavi pianistke Maje Križman. Poseben je bil drugi sklop, ki je bil posvečen skladbam občanom prijazen servis, predvsem pa dostopna, da rešuje problematiko posameznika. Včasih je že dovolj, da drug drugemu prisluhnemo. Takoj so v Šmarjeških Toplicah uvedli pogovorne ure z županom, ki bodo na sporedu vsako prvo sredo Študentke Fakultete za zdravstvene vede so številnim gledalcem v mesecu, od 7.00 do 19.00 ure, v prostorih informativno izmerile krvni tlak in izračunale indeks telesne mase. Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 NOVO MESTO – Košarkarji Krke so z Univerzo Šmarješke Toplice. v Novem mestu naredili nekaj dobrega za svoje Termini za naslednja srečanja: gledalce in navijače – študentke Fakultete Sreda, 6. marec 2019 Spomnimo: aktualni župan Marjan Hribar je za zdravstvene vede so številnim gledalcem Sreda, 3. april 2019 na lanskoletnih volitvah premagal dosedanjo informativno izmerile krvni tlak in izračunale županjo Bernardko Krnc. Sreda, 8. maj 2019 indeks telesne mase. Zgodilo se je na tekmi 18. Pripravil: Nadlani.si kroga Lige ABA. Sreda, 5. junij 2019 »Verjamemo, da tovrstne akcije pripomorejo k bolj odgovornemu ravnanju posameznikov na področju skrbi za lastno zdravje. Zato se ob tej priložnosti KK Krka zahvaljujemo za to možnost in Alenka Žugič Jakovina se je na odru pogovarjala s slavnostno govornico jih k podobnim akcijam vabimo tudi v prihodnje. povedala prorektorica za kakovost Univerze v Zavedamo se namreč, da je zdrav način življenja slovensko pisateljico Mirano Likar Bajželj, profesorico slovenščine, ki Novem mestu, doc. dr. Malči Grivec. ključ za kakovostno življenje danes in jutri,« je živi in dela v Ljubljani. Pripravil: Nadlani.si odgovorni kustus in muzejski svetnik iz Slovenskega etnografskega muzeja dr. Marko Frelih, novomeški škof msgr. Andrej Glavan, župnik Janez Žakelj, gospod Matjaž Križnar iz Misijonskega središča Slovenije, ravnateljica Osnovne šole Frana Metelka Škocjan gospa Irena Čengija Peterlin, ravnateljica Celjske Mohorjeve založbe dr. Tanja Ozvatič, predstavniki filatelistične zveze in društev, svetniki Občinskega sveta Občine Škocjan. Dogodek je bil med širšo javnostjo dobro sprejet, kar jim vliva upanje, da bo duh njihovega rojaka dr. Ignacija Knobleharja med nami še dolgo živel. Na koncu je župan Jože Kapler vse navzoče še povabil k spremljanju letnega programa dogodkov, ki jih planirajo v tem letu Knobleharjem letu.

Na pogovor k županu

Opazili smo: na tekmi merili tlak in indeks mase

Poklon mladih slovenskemu kulturnemu prazniku

ŠENTJERNEJ – V sredo, 6. februarja 2019, je v Kulturnem centru Primoža Trubarja ob slovenskem kulturnem prazniku potekala občinska proslava z naslovom Življenja otipljiva prispodoba. V uvodu prireditve je zbrane v dvorani nagovorila ravnateljica Osnovne šole Šentjernej Renata Zupanc Grom. Osnovna šola Šentjernej je namreč pripravila program prireditve. Prisotne je nagovoril tudi župan Občine Šentjernej Radko Luzar, ki je poudaril, da je vesel, da v Šentjerneju ohranjajo ter skrbijo za kulturo, ki se kaže na vseh področjih človekovega delovanja. Dejal je, da se morajo Šentjernejčani z vsem spoštovanjem do našega pesnika dr. Franceta Prešerna zavedati veličine slovenskega jezika. Številna društva, ustanove in

njihova šola to tudi dokazujejo. Tako bodo naši mladi imeli dobro kulturno popotnico, je še dejal župan. Omenil je številne pomembne Slovence, ki so bili povezani s Šentjernejem, poleg Franceta Prešerna, se je spomnil še na Primoža Trubarja, Josefa Ressla in Janeza Trdino. Dejal je, da je ponosen na vse prednike in na bogato kulturno dediščino, na vse domače kulturne ustvarjalce in mlade, ki se s kulturo srečujejo in povezujejo že ob prvih korakih v vrtcu. Ob zaključku se je zahvalil Osnovni šoli Šentjernej in vsem gostom za izvedbo proslave in z mislijo na kulturo kot darilom za prihodnje rodove izrekel tudi voščilo za kulturni praznik. Letošnja proslava je bila prepletena s poezijo, plesom in glasbo. Mladi ustvarjalci Osnovne šole Šentjernej in Podružnice Orehovica so se skupaj s svojimi mentorji in gosti poklonili sto letnici baleta na Slovenskem ter spominu na pesnike Janeza Menarta, Cirila Zlobca, Kajetana Koviča in Toneta Pavčka, ki so zaznamovali literarni prostor s pesniško zbirko Pesmi štirih. Alenka Žugič Jakovina se je na odru pogovarjala s slavnostno govornico slovensko pisateljico Mirano Likar Bajželj, profesorico slovenščine, ki živi in dela v Ljubljani. Vir in fotografija: Občina Šentjernej

Spremljajte nas tudi na spletu. Dnevno sveže informacije.

Napovednik dogodkov med 1. 3. in 5. 3. petek, 1. marec: 10.00 Prireditev ob 31. obletnici Doma starejših občanov Črnomelj, DSO Črnomelj 17.00 Kurentovanje v Škocjanu, pred občinsko stavbo Škocjan sobota, 2. marec: 7.00 Pohod po Jurčičevi poti, start v starem mestnem jedru Višnja Gora 10.00 Ustvarjalna delavnica za otroke - Pustna maska, BTC Novo mesto 14.30 Otroško pustno rajanje, Ploščad pri Gali, Trg svobode Metlika 19.00 Salamiada, Gostilna Meglič (obrtna cona) Trebnje

17.00 Pravljična urica, (2. skupina), Knjižnica Pavla Golie Trebnje 17.00 Letni zbor članov Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Podružnice za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, KC Janeza Trdine Novo mesto nedelja, 3. marec: 17.00 Osrednja regijska prireditev ob dnevu 14.00 Šelmarija 2019 - oklic kurenta in velika civilne zaščite, Posavski muzej Brežice povorka, Kostanjevica na Krki 15.00 Pustno rajanje za otroke, telovadnica OŠ torek, 5. marec: Dvor 18.00 Igrana predstava za otroke: Erazem in potepuh, KD Krško ponedeljek, 4. marec: 16.00 Mednarodna strokovna-izobraževalna konferenca o modri frankinji, Kulturna dvorana Sevnica

Pripravil: Nadlani.si


Podelitev priznanj za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine 2018

Dogodek so organizirali Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije in Šola prenove. •

BREŽICE – V sredo, 30. januarja, so v Jakčevem domu gostili dogodek, na katerem so razglasili najlepše in najbolj kakovostno prenovljene hiše v Sloveniji, ki predstavljajo del naše kulturne dediščine. Razglasitev je hkrati sovpadala z zaključkom evropskega leta kulturne dediščine 2018. Ocenjevalna komisija je v ožji izbor uvrstila 17 objektov, izmed katerih so trije prejeli priznanja. Dogodek so organizirali Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije in Šola prenove. Prav vsi med 50-imi lastniki obnovljenih in prenovljenih objektov, ki so bili predlagani v ocenjevanje, si zaslužijo zahvalo za obnovo in s tem ohranitev enega od objektov kulturne dediščine. Ocenjevalna komisija Šole Prenove v sestavi: dr. Živa Deu, mag. Anja Planišček in Mateja Kavčič je v ožji izbor uvrstila 17 kakovostno obnovljenih objektov kulturne dediščine, izmed katerih so trije prejeli priznanja, in sicer: • priznanje za prenovo arhitekture, ki ga je prejela lastnica Vrbanove domačije, Brode, Slavica Peternel,

priznanje za prenovo notranjosti in opreme je prejela lastnica hiše Pr´Govedar, Martina Gregori • priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti sta prejela lastnika železolivarna Dvor, Stanka in Stanko Novinc. Ob zaključku Evropskega leta kulturne dediščine 2018 so bila tako prvič podeljena priznanja tistim lastnikom, ki so s posebej uspešnimi prenovami omogočili, da njihovi objekti ohranjajo pomembne zgodbe preteklosti. Prav te zgodbe so tiste, kjer preteklost sreča prihodnost in so pomembne za ohranjanje kulturne dediščine in duha minulega, ki nas bogati tudi v sedanjosti in napoveduje prihodnost. V kontekstu celotnega dogodka je doc. dr. Tomaž Slak predstavil prenovo Glavnega trga v Novem mestu, ki je pomemben del novomeškega zgodovinskega spomina in ima pomembno vlogo v življenju Novomeščanov skozi več stoletij. Poleg gostitelja župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija so se dogodka udeležili vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo Silvester Gaberšček, dekan Fakulteta za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, izr. prof. Matej Blenkuš, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin. V glasbenem delu so nastopili učenci Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Vir: MO Novo mesto Foto: Uroš Raztresen in študenti medijske produkcije/Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Pan-Jan med najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji!

Na nacionalni, vseslovenski ravni v kategoriji srednje velika podjetja od 51 do 250 zaposlenih je Pan-Jan prišel med sedem najboljših, finalistov relevantnega izbora Zlata nit!

Že res, da je pomembno, koliko cekinov dobimo ob koncu meseca na svoj račun in kaj piše na plačilni listi. A zagotovo je še kako pomembno, in vsak dan bolj cenjeno, v kakšnih delovnih pogojih delamo, kakšni so naši odnosi s sodelavci in nadrejenimi. Da gremo vsak dan z veseljem v službo, ne pa da pridemo tja po sili razmer in čakamo, da bo ura odbila 14. ali 15. ali pa plačilno listo. Tega se zavedajo tudi podjetja, ki vse več pozornosti in sredstev namenjajo za izboljšanje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo. Pri tem so izredno uspešni tudi v podjetju Pan-Jan, ki jim je uspel veliki met! Ki pa ni slučajnost, dobro delo na dolge proge prinaša rezultate. Na nacionalni, vseslovenski ravni v kategoriji srednje velika podjetja od

na vseh področjih dobil nadpovprečno dobre ocene. »To je potrditev, da delamo v pravo smer. Zaposleni nam to vračajo z dobrim delom in zadovoljstvom. Če zaposleni niso zadovoljni na delovnem mestu, tudi delo ne more biti dobro opravljeno. Odnos med zaposlenimi se čuti v odnosu do strank. Znamo prisluhniti posameznikom, se z njimi pogovoriti in vsak trenutek smo dostopni vsakomur. Jasno imamo zastavljene cilje, zaposleni so vedno seznanjeni z novostmi in delom v podjetju,« nam pove Anita Prijatelj, direktorica podjetja Pan-Jan. »Vsak trenutek dneva se trudimo in strmimo k temu, da delo poteka nemoteno in da vsi dobijo kar si zaslužijo, poleg tega pa jih občasno presenetimo še s kakšno malenkostjo in smo vsi zadovoljni. Zaposlenim plačujemo v tretji pokojninski steber, nagrade ob jubileju v podjetju, čestitke ob osebnih praznikih, skupna druženja ... Vse to nas povezuje in združuje,« navrže naša sogovornica, ki poudari, da so pogovor, izpolnjevanje medsebojnih dogovorov, dostopnost, prisluhniti posamezniku, pohvale, nagrade tisto, kar tudi njej omogoča, da uspešno krmari med tem, da vlada kvaliteten odnos med podjetjem in zaposlenim, da ima vsak posameznik vlogo v podjetju in da to dela dobro.

51 do 250 zaposlenih je Pan-Jan prišel med sedem najboljših, finalistov relevantnega izbora Zlata nit! Ocenjevanje in nagrajevanje najboljših zaposlovalcev poteka že od leta 2007, projekt Zlata nit pa je nastal na pobudo družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ob sodelovanju ekonomskih (EF) in kadrovskih strokovnjakov (FDV in FF) Univerze v Ljubljani. Prilagajanje in sodelovanje Nadpovprečne ocene za Pan-Jan »Zaposleni ves čas izpopolnjujejo svoje znanje. V sklopu projekta so preverjali ocene na Pri triinpetdesetih zaposlenih se je potrebno znati naslednjih področjih: temeljni odnos med prilagajati in vzpostaviti stike na način, ki ga je podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna FINALIST IZBORA rast in razvoj, pripadnost podjetju. Pan-Jan je

Zlata nit 2018

Zlata nit 2018

potrebno prepoznati pri vsakem posamezniku. Pristopi so različni, kot so različni ljudje. Vodenje se spreminja tako kot se spreminja vsaka nova generacija, ki prihaja. Potrebno se je prilagajati in skupaj sodelovati. Zavzetost je vrednota, ki jo želimo se utrditi in na kateri bomo gradili še naprej,« Anita Prijatelj o tem, kako se menjajo razmere pri vodenju podjetja. »Zahvalila bi se vsem zaposlenim, ki nam zaupajo in se vsakodnevno trudijo k skupnemu uspehu. Mnogokrat je naše delo nagrajeno in potrjeno, kot tudi tokrat za Zlato nit, saj imamo nanizanih že nekaj nagrad ... Bili smo trgovec leta 2015 in 2017. Prejeli smo nagrado za najboljšega mehanika, pridobili smo akreditacijske listine, uspela nam je tudi vsakoletna postavitev sistema kakovosti ISO na obeh lokacijah v Trebnjem in v Ivančni Gorici. Teamwork makes dream work,« je sklenila naša sogovornica. Mi pa dodajamo: Pan-Jan naj bo za zgled in vzor. Pa nam bo vsem lažje iti v ponedeljek zjutraj v službo.


10

IZ NAŠIH KRAJEV

Teden cvička se vrača v Trebnje, občina bo dala Pogumni policist v Brežicah rešil soseda iz 25.000 evrov za zgodbo gorečega stanovanja Župan Kastelic pričakuje, da se na dan dogodka v Trebnjem zbere tudi Novico o nesebičnemu junaštvu njihovega kolega so sporočili s Policijske 10.000 ljudi. uprave (PU) Novo mesto, kjer poudarjajo, da je varovanje življenja poslanstvo vseh policistov. Spev in Nemir

TREBNJE – Trebnje bo med 24. in 26. majem gostilo še tretjič v zadnjih štirih letih Teden cvička. To so obelodanili na novinarski konferenci v Trebnjem. Pobudo za vnovično organizacijo odmevnega dogodka je prišla s strani Društva vinogradnikov Lisec-Dobrnič, Društva vinogradnikov Čatež pod Zaplazom in Društva vinogradnikov Trebnje. Projekt bo finančno podprla tudi občina Trebnje, ki bo prispevala 25.000 evrov, lani npr. Šentjernej 15.000. Zato so občinski svetniki v Trebnjem izpostavili, da je potrebno iz Tedna cvička narediti zgodbo. To se bo več kot očitno tudi zgodilo.

Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, je razkril, da nas v Trebnjem čaka pester program v cvičkovem trodnevju. Začelo se bo z ocenjevanjem vin. Petek bo obeležila slavnostna povorka vinogradniških društev, kjer bi radi presegli dosedanjo rekordno število 32. Izbrali bodo ambasadorja in kralja cvička, v soboto zvečer še princeso. V soboto bo dan, ko bo v Trebnje pripeljal Cvičkov vlak, v nedeljo se bo kuhal golaž. Vmes bodo predstavili še monografijo in pripravili strokovni posvet, pripravili bodo tudi pokušino dolenjskega vina, vinogradniški pohod in spremljevalni zabavni spored – za veselje bosta poskrbela ansambla Spev in Nemir, zbrane bo zabavala tudi Manca Špik. Župan Alojzij Kastelic pričakuje, da se na dan dogodka v Trebnjem zbere tudi 10.000 ljudi. Promocija v Ljubljani

BREŽICE – Branko Zupanc, policist s PMP Dobova, je na prvi februarski dan, ko ni bil v službi, v večstanovanjskem objektu v Brežicah, kjer živi, slišal krike soseda, ki je gorel. Takoj se je odzval in stekel v pritličje, kjer se je po hodniku iz gorečega stanovanja 59-letnika že valil gost črn dim. Brankova partnerka je medtem o požaru obvestila policiste na številko 113 in stanovalce pozivala, da zapustijo objekt. »Branko, ki je tudi sam gasilec v PGD Brežice mesto je iz izkušenj vedel, da v teh razmerah šteje vsaka sekunda. S silo telesa je razbil vrata stanovanja, ki so bila zaklenjena. Gasilske izkušnje so mu narekovale, da se je po tleh, kjer

je manj dima, skušal splaziti v smeri, od kjer je bilo slišati stokanje moškega. S skrajnimi močmi je zadrževal dih, vendar mu ni uspelo priti do moškega. Hitro se je vrnil na hodnik, potem pa z gasilnim aparatom razbil okno stanovanja. Pričel je gasiti in pozival soseda, ki je obležal na gorečem kavču, naj se skuša približati oknu. Moškemu se je uspelo dvigniti, Branko pa ga je nagnil skozi okno, da je lahko zadihal. V tem trenutku so na kraj prispeli njegovi kolegi policisti in kolegi gasilci iz PGD Brežice mesto. Reševalci so hudo opečenega moškega odpeljali v bolnišnico in po zadnjih podatkih naj bi bilo njegovo zdravstveno stanje stabilno,« so nam zaupali s PU Novo mesto. Zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida je moral tudi Branko v bolnišnico, vendar je z njim vse v redu in je že v domači oskrbi. Kljub temu, da je tak heroj, pa skromni Branko, policist z 29-letnimi izkušnjami in predani gasilec, ki se ne želi izpostavljati, pravi, da ni storil nič izjemnega. A storil je tisto največ, rešil je človeško življenje in v ta namen nevarnosti izpostavil tudi svoje.

Korak naprej, o zgodbi, kot smo pisali zgoraj, pa je zagotovo povezava Tedna cvička z izvajalci projekta Dobrote Dolenjske oz. z Zavodom za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, ki je nedavno izdal Kulinarični zemljevid Dolenjske Vir in fotografija: PU Novo mesto s podnaslovom Okusi Dolenjske. Teden cvička S TEM OGLASOM JE se bo tri sobote v maju predstavljal tudi v Ljubljani na Pogačarjevem trgu, pika na i pa bo MONTAŽER BOŠTJAN dogodek Dolenjska, cviček in Trebnje, kjer se PRIDOBIL SVOJIH bodo predstavila nagrajena vina s kulinariko Na Novinarji so opazili posnetek pijanih oseb in opozorili policijo. PRVIH 5 STRANK novinarski konferenci sta dogodek pozdravila alkohola (ali drugih substanc) in pri tem rokovale tudi aktualna cvičkova princesa Ana Pavlin in z orožjem. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da aktualni kralj cvička Jernej Martinčič. gre za osebe z območja Črnomlja. V hišni preiskavi so nato policisti 46-letniku GARANTIRAN USPEH Pripravil: Nadlani.si zaradi suma, da je kršil določila zakona o orožju (prepuščanje oz. posojanje orožja drugim osebam, neprevidna, nestrokovna in malomarna uporaba in shranjevanje ter prepuščanje osebam, ki niso upravičene do posesti orožja), orožje in strelivo, skupaj z orožnimi listinami, zasegli. ČRNOMELJ – Policisti policijske postaje Strelivo in orožje bodo poslali v strokovno analizo, Črnomelj so v torek dopoldne, 5. februarja, na med drugim tudi zaradi suma, da so določeni podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Črnomlju kosi orožja predelani. Po zaključenih strokovnih opravili hišno preiskavo pri 46-letniku iz okolice analizah bodo policisti uvedli postopek o ZIDARSTVO Črnomlja in pri tem zasegli naboje, pet pištol prekršku zaradi kršitev zakona o orožju ali podali in polavtomatsko puško. Kot so zapisali na kazensko ovadbo zoper osumljenega lastnika gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb Policijski upravi (PU) Novo mesto, so policistom orožja, upravni enoti pa predlagali odvzem gradbene adaptacije / gradbena sanacija informacijo o domnevni zlorabi orožja posredovali orožja. Do takrat se orožje nahaja pri policiji, so fasade / visoka gradnja novinarji, ki so na javno dostopnem profilu še zapisali na PU Novo mesto. socialnega omrežja Facebook opazili posnetek z več osebami, ki so bile pod očitnim vplivom Vir in fotografija: PU Novo mesto

Po nespametni objavi na Facebooku policija zasegla več kosov orožja

070 899 899

Slančji Vrh 2 C, 8295 Tržišče T: 041 637 415 E: knez.zidarstvo@gmail.com

Goljufinjo razkrinkal dolenjski zdravnik

Dr. Gorazd Plevnik je bil prvi, ki je opozoril na pomanjkljivo znanje Petre Sever, ki se je v Izoli lažno predstavljala za zdravnico.

TRBOVLJE – Medicinska sestra, Štajerka Petra Sever, za katero so v bolnišnici Trbovlje ugotovili, da ima ponarejeno diplomo, je ista oseba, ki se je v izolski bolnišnici lažno predstavljala za zdravnico, poročajo mediji. Javnost je v teh dneh najprej razburilo razkritje, da je v Splošni bolnišnici Izola pripravništvo opravljala zdravnica s ponarejeno diplomo mariborske medicinske fakultete. Njen mentor, naš dolenjski rojak zdravnik doktor Gorazd Plevnik (pred leti je uspešno deloval v Splošni bolnišnici Novo

mesto, priljubljen in spoštovan je bil tako pri pacientih in osebju), je bil tisti, ki je opozoril na neznanje posameznice. Policija o zadevi zdaj vodi predkazenski postopek. Ponarejena diploma V Splošni bolnišnici Trbovlje pa so po drugi strani potrdili, da so januarja letos odkrili medicinsko sestro s ponarejeno diplomo. Med pregledom so odkrili, da se žig z diplome kar izbriše in da taka listina ne more biti pristna. Ugotovili so, da je bila diploma ponarejena in da ženska nikoli ni končala študija. Tudi medicinska sestra O tem so takoj obvestili policijo in tudi zbornico zdravstvene in babiške nege, ki vodi register diplom in šolanj, ko gre za medicinske sestre. Tam so povedali, ne le da nimajo dokumenta o diplomi te medicinske sestre, niti nimajo podatkov, da bi dosegla vsaj srednjo zdravstveno izobrazbo. Izkazalo se je, da gre pri primerih v Izoli in Trbovljah za isto osebo. Pripravil: Nadlani.si


11

ČRNA KRONIKA

Ogenj zajel novomeški šolski center, škode okoli milijon evrov

Poškodovanih ni bilo, reševalci nujne medicinske pomoči pa so dvema gasilcema pomagali zaradi izčrpanosti.

NOVO MESTO – V novomeškem Centru biotehnike in turizma Grm je v torek, 19. februarja, po 14. uri, zagorel gradbeni stroj. Požar se je razširil po zgradbi in zajel notranje prostore, kjer je skladiščena večja količina goriva ter plinske jeklenke, ki so jih gasilci ohladili in odstranili. V zgradbi, ki jo je zajel požar, so bile tudi učilnice. Med temi učilnice za predelavo sadja, cvetličarstvo, kletarstvo, žganjekuho in ročna dela, štiri sušilnice, hladilnice napolnjene s sadjem, s tremi sodobnimi komorami in še skladišče goriva s črpalko. Zgorela so tudi tamkajšnja učila in drugo gradivo. Gasilci so požar do večera v glavnini pogasili, požarišče

pa je ponoči opazovala požarna straža. Poškodovanih ni bilo, ker v zgradbi ob požaru ni bilo nikogar, so pa reševalci nujne medicinske pomoči dvema gasilcema pomagali zaradi izčrpanosti. Direktor Centra biotehnike in turizma Tone Hrovat medtem ocenjuje, da naj bi škoda po prvih ocenah presegla milijon evrov. Navedel je, da je zagorelo v stavbi, površine približno 1.600 kvadratnih metrov, kjer so nekdanjo klavnico za piščance preuredili v sodobne učilnice za predelavo. Tam so nedavno opremili laboratorij z nekaj veliko vrednimi stroji in s komorami, ki je v večjem delu pogorel. Uredili in opremili so ga pomočjo evropskega denarja, za naložbo pa so skupaj odšteli približno pol milijona evrov. Škoda, ki jo je povzročil požar, naj bi po oceni šolskega vodstva dosegla milijon evrov. Požarišče pregleduje tudi policija. V omenjeni učni ustanovi sicer obljubljajo, da bodo storili vse, da se bo pouk v ponedeljek po zimskih počitnicah čim bolj neokrnjeno nadaljeval.

Kompleten ograjni sistem v devetih oblikovanih izvedbah in štirih cenovnih nivojih.

Oblikovana ograja od 50 EUR/m2

NAJVEČ OGRAJE ZA PRAVO CENO. Draga pri Šentrupertu 38, 8232 Šentrupert e-mail: info@novoform.si

www.novoform.si

Izpust za konje (dimenzije 15x15m) z zemeljskimi deli in ograjo (kot je na sliki)

Mrtvo pijan in brez izpita vijugal po vozišču

Na cesti med Trebnjem in Dobrničem vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu.

TREBNJE – Trebanjski policisti so bili 17. februarja okoli 13. ure obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti med Trebnjem in Dobrničem vijugal po vozišču Vir: PU Novo mesto in ogrožal ostale udeležence v prometu. Foto: Vilko Grcar Policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. Voznik (50), ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 1,71 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vir: PU Novo mesto

Spremljajte nas tudi na Faceboku

17 z o b o z d r a v n i k o v

Želite urediti zobe za vedno?

zobne prevleke in mostički

ortodontija

zdravljenje paradontalnih bolezni

odstranitev modrostnih zob

zobni vsadki

endodontsko zdravljenje

SE VIDIMO. Laserska korekcija dioptrije | Pregledi oËi | Optika

V SLO IN HR BREZ BOLEČIN UGODNO

BON ZA 100€

Doktor 1A je zdravstvena agencija, katera ocenjuje zadovoljstvo pacientov v zdravstvu na osnovi anketiranja pacientov, ki so poseg že opravili. Povpraševalce obveščamo o zadovoljstvu pacientov pri zdravnikih oz. ponudnikih s katerimi sodelujemo. Stranke, katere opravijo poseg preko Doktor 1A lahko prejmejo 50€ povračila ali pa povrnjene stroške pregleda. Velja le ob izpolnitvi obrazca o zadovoljstvu pacienta po posegu.

OËesni center Preskar | Kettejev drevored 32, 8000 Novo mesto | T: 07 332 41 44, M: 041 389 529 www.preskar.si


12

GOSPODARSTVO

V mikroskopskih posnetkih prepoznali tudi umetniške podobe

Razstava z naslovom »Lepota je v majhnih stvareh.« bo v Novem mestu na ogled do sredine marca, nato pa v Galeriji Krka v Ljubljani.

NOVO MESTO – V farmacevtski družbi Krka so se letošnjemu slovenskemu kulturnemu prazniku poklonili s slavnostnim odprtjem razstave fotografij, ki odstirajo pogled v svet mikroskopskih posnetkov kristalov zdravilnih učinkovin. Mikroskopske povečave prikazujejo Krkina zdravila, ki tvorijo različne barve in strukture, v katerih so Krkini sodelavci poleg njihovih

zdravilnih učinkov prepoznali tudi zanimive estetske podobe. Razstava z naslovom »Lepota je v majhnih stvareh.« bo v Novem mestu na ogled do sredine marca, nato pa v Galeriji Krka v Ljubljani. V Krki, ki je danes eden največjih generičnih proizvajalcev zdravil na svetovnem farmacevtskem trgu, v kulturi v povezavi s svojo osnovno dejavnostjo vidijo veliko simbolike, saj je kultura »zdravilo«, ki plemeniti duha. To odseva tudi razstava 29 fotografij, ki so jo v torek v počastitev kulturnega praznika odprli v Galeriji Krka v Novem mestu. Gre za razstavo mikroskopskih posnetkov kristalov zdravilnih učinkovin z zanimivimi oblikami, linijami in barvami, v katerih opazovalec lahko prepozna tudi umetniške elemente. Zamisel zanjo se je porodila predsedniku Kulturno-umetniškega društva Krka Mitji Pelku,

sicer zaposlenemu v Službi za industrijsko lastnino. Skupaj s še tremi Krkinimi sodelavci – Polono Bukovec, Mojco Rebolj in Smiljanom Pavišičem – so zasnovali koncept razstave Krkinih izdelkov, ki so plod posnetkov najsodobnejše farmacevtske opreme Krkinih laboratorijev. Pričujoči posnetki v Krki dejansko nastajajo vsak dan z namenom pridobivanja informacij, ki Krkinim raziskovalcem omogočajo razvoj in proizvodnjo kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil. V besedilu o razstavi je Mitja Pelko zapisal: »Vsakemu od nas bo prizor mikroskopske fotografije priklical svojo zgodbo, četudi bomo vsi stali pred enim samim motivom. /…/ Likovni kritik bo morda v mikroskopskih fotografijah prepoznaval točke, linije, ploskve, barve ali oblike. Tehnolog bo bolj kot osnovne

likovne prvine opazoval granule, plasti pelet in prereze tablet. Sodelavec s področja kakovosti bo vesel, kako dobro smo v razvoju opredelili nečistote in jih v postopku priprave odstranili. Nekoga bo pogled spomnil na blagovno znamko, z izdelki povezane poti v svet ali prodajni uspeh.« Fotografije kristalov oziroma prerezov tablet, ki tvorijo izjemno zanimive barve in strukture, nas popeljejo na pot Krkinega zdravila, ki se začne z nastankom kristala, nadaljuje z razvojem farmacevtske oblike in zaključi s končnim izdelkom. Gre za zdravila, ki rešujejo življenja mnogim bolnikom, v njihovih mikroskopskih posnetkih pa so v Krki prepoznali tudi zametke umetniških podob Vir in fotografija: Krka d. d.

V Posavje tudi direktor maloprodaje s Poljske Častni občani na obisku Za zbrane goste so se gostitelji potrudili, seznanili so jih z lokalnimi posebnostmi in dobrotami, da so lahko mesto ob Savi zapustili s prijetnimi vtisi.

V TPV-ju gostijo vse več strokovnjakov, gospodarstvenikov, študentov in drugih skupin ali posameznikov, ki si želijo ogledati njihovo organizacijo kot primer dobre prakse in nastajajoče pametne tovarne.

v Vulco mrežo, ki obstaja 15 let. »Opravili smo pregled dosedanjega dela in pregled novih planov za leto 2019. Srečanje je potekalo v dveh delih: prvi dan so bili vabljeni vsi, ki so/smo v Vulco klubu, drugi dan pa so sodelovali vsi iz cele Slovenije,« je povedal Milan Jamšek, direktor podjetja Sava avto. Zbrane je nagovoril Poljak Piotr Jakuc, direktor maloprodaja za Jugovzhodno Evropo. Za zbrane goste so se gostitelji potrudili, seznanili SEVNICA – V minulih tednih so se v Sevnici so jih z lokalnimi posebnostmi in dobrotami, da oz. v Boštanju zbrali predstavniki vseh Vulco so lahko mesto ob Savi zapustili s prijetnimi vtisi. servisov, vseslovensko srečanje so gostili v Pripravil: Nadlani.si podjetju Sava avto d. o. o., ki je že 14 let vključen

NOVO MESTO – V četrtek, 21. februarja, so jih obiskali častni občani mestne občine Novo mesto dr. Janez Gabrijelčič, dr. Miha Japelj, g. Božidar Kočevar in dr. Jože Gričar, ki so svoje častne nazive prejeli za trajne in pomembne uspehe ter prispevke na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, izobraževalnem in humanitarnem področju. Goste sta sprejela Vladimir Gregor Bahč, prokurist TPV Group d.o.o. in mag. Marko Gorjup, direktor – predsednik poslovodstva TPV d. o. o in jima predstavila Skupino TPV, nato pa so si z zanimanjem ogledali avtomatizirane proizvodne procese na PE Novo mesto in PE Velika Loka, kjer se pametna tovarna z vedno več moduli avtomatizacije vse bolj približuje svoji končni podobi. Gostje so izrazili presenečenje nad razvojem in napredkom Skupine TPV. Za podjetje v avtomobilski industriji je, kot je dejal dr. Gričar, uspeh že preživetje skozi tako dolgo časovno obdobje. Da pa je družba tudi vedno bolj uspešna na vse širšem globalnem področju,

Ustvarjamo brezskrben nasmeh.

ZOBNA PROTETIKA

IMPLANTATI

ORALNA KIRURGIJA

KRŠKO Kolodvorska ulica 7a

ESTETSKO ZOBOZDRAVTVO

ORTODONTIJA

ZDRAVLJENJE ZOB

LJUBLJANA

Ob studencu 9

PARADONTOLOGIJA RENTGENSKO SLIKANJE ZOB

Prodali tudi novomeški Mercator

Mercator in Supernova sta zaključila proces prodaje desetih trgovskih centrov v Sloveniji, med njimi tudi tistega v Novem mestu.

USTNA HIGIENA

MARIBOR Mlinska ulica 26

pa potrjuje odličnost vodenja, predanost ciljem in izjemno inovativno miselnost TPV-jevcev, ki je razvidna na številnih področjih. Poudarili so pomen TPV-ja, enega redkih uspešnih podjetij, ki je ostalo v domačih rokah in gostiteljema podarili monografijo 15 let projekta Rastoča knjiga, katerega idejni oče je dr. Janez Gabrijelčič, TPV pa se je projektu, ki promovira pomen stalnega učenja in medkulturnega povezovanja preko knjig in znanja, ki ga nosijo, pridružil že v samem začetku in je zato eden od Zlatih listov rastoče knjige. Vir in fotografija: TPV

NOVO MESTO – Po podatkih, ki so na voljo na ljubljanski borzi, je Supernova plačala kupnino v vrednosti 116,6 mio evrov, Mercator pa bo v prihodnje dolgoročno najemal dele centrov, v katerih izvaja svojo osnovno dejavnost. S tem je zaključena druga faza projekta monetizacija (po domače: Mercator nadaljuje proces razdolževanja), s katerim bo Mercator nadaljeval tudi v prihodnje. Monetizacija bo Mercatorju omogočila pogoje za nov investicijski in razvojni cikel, najpomembnejša investicija pa bo nov logistično-distribucijski center v Ljubljani. Mercatorjeva uprava pod vodstvom Tomislava Čizmića si je z monetizacijo zadala cilj pomembno znižati Mercatorjevo zadolženost, s tem pa zagotavlja tudi predpogoje za nov investicijski ciklus, ki je ključen za nadaljnji Mercatorjev razvoj. Projekt monetizacije se je začel s prodajo trgovskega centra v Beogradu konec leta 2017. Supernova bo zdaj prevzela trgovske centre Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper I, Kranj Primskovo, Kranj Savski otok, Ljubljana Šiška, Postojna, Novo mesto in Slovenj Gradec. Novi

lastnik trgovskih centrov se je s pogodbo tudi zavezal, da bo vlagal v obnovo centrov. Mercator pa bo prostore za svojo dejavnost v teh centrih najemal za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe za nadaljnjih 15 let pod enakimi pogoji. Mercator je namreč ob prodaji centrov želel zagotoviti tudi ugodno ceno najemnine za prostore, kjer so v teh centrih Mercatorjeve trgovine. Pripravil: Nadlani.si

Spremljajte nas tudi na Faceboku


AVTO MOTO

13

Menjava zimskih pnevmatik je tu: 15. marec

Gotovo se še spomnite, kako ste 15. novembra godrnjali, ker je bilo avto potrebno opremiti z zimskimi pnevmatikami?

In 15. marca se zadeva ponovi. Prihaja čas, ko boste svojemu avtomobilu lahko privoščili lahkotnejšo obutev, saj zimska oprema po tem datumu ni več obvezna. Žal pa se zelo veliko ljudi tudi poleti vozi z zimskimi pnevmatikami, kar kljub prihranku denarja zagotovo ni najboljša odločitev. V nadaljevanju prispevka vam razkrivamo, zakaj je menjava zimskih pnevmatik še kako priporočljiva. Ste se tudi vi znašli pred vprašanjem: menjava zimskih pnevmatik da ali ne? Če se bolj nagibate k varianti ne, potem razmislite še enkrat. Strokovnjaki namreč svarijo pred tem, da je vožnja z zimskimi gumami poleti vse prej kot varna, poleg tega pa se dolgoročno ne izplača. Kakšna je razlika med zimskimi in letnimi pnevmatikami? Na tržišču so na voljo tako zimske kot letne pnevmatike. Menjava zimskih pnevmatik pa je potrebna zaradi razlik med obema vrstama gum. Glavna razlika med zimskimi in letnimi pnevmatikami je v njihovi trdoti in profilu. Najbrž že veste, da imajo zimske gume globje vreznine (globlji profil) v obliki strešic. Na ta način lažje spodrivajo sneg in se bolje oprimejo ceste. Zimske gume imajo tudi mehkejšo tekalno plast, zato je omogočen boljši oprijem pri nižjih temperaturah. Menjava zimskih gum na letne je priporočljiva posebej zato, ker imajo letne gume poleti boljši oprijem, s tem pa je omogočeno boljše upravljanje, pospeševanje in zaviranje. Značilnost letnih pnevmatik je tudi to, da tekalna plast teh gum pri nižjih temperaturah (pod 7 stopinj Celzija) otrdi. S tem seveda pride do slabšega oprijema na cestišču, zaradi česar se zavorna pot kar precej podaljša. Letne gume se več kot odlično izkažejo prav na suhem terenu (pa tudi na mokrem), to pa zato, ker imajo največ površine na cesti. Tako se omogoči dober oprijem. Ste vedeli? Petina Slovencev sploh ne zamenja zimskih gum za letne. Zakaj je menjava zimskih pnevmatik spomladi tako zelo priporočljiva? Zimske gume se poleti enostavno ne obnesejo dobro. Ker imajo globlji in ostrejši profil, povzročajo poleti kar nekaj neprijetnega hrupa, poleg tega pa se hitreje obrabljajo. Zaradi zimskih gum bo vožnja poleti manj varna, saj se s takšnimi pnevmatikami po vročem asfaltu zavorna pot kar precej podaljša, poslabša pa se lega vozila na cestišču. Z raziskavami so namreč dokazali, da se zavorna pot pri 130 km/h podaljša kar za 5 metrov. To pa ni edina pomanjkljivost. Pri hitri vožnji v ovinkih zimske gume ne nudijo zadostnega oprijema, poleg tega pa povzročajo »nemirnost« vozila. Obenem vas lahko poletna

vožnja z zimskimi pnevmatikami tudi krepko udari po žepu, saj se bistveno poveča (do 15 odstotkov) tudi poraba bencina. Po drugi strani imajo letne gume poleti krajšo zavorno pot, se manj obrabljajo in so izdelane za višje temperature, kar pomeni tudi manjšo porabo goriva. Na kratko povzemimo, kaj smo spoznali o zimskih in letnih gumah: • Zimske gume so narejene za uporabo pri nizkih temperaturah. Njihova sestava je namreč takšna, da so fleksibilne pri temperaturah pod ničlo. Poleg tega imajo tudi več žlebov in prečk za boljši oprijem v snežnih razmerah. Nikakor niso primerne za suhe in vroče cestne površine. • Zimske gume se pri temperaturah nad 7 stopinj Celzija hitreje obrabijo. Pri stiku z vročim asfaltom se žlebovi in prečke na tekalni površini gume širijo in ožajo, obenem pa se guma segreva in tako veliko hitreje obrablja. • Zimske gume poleti ne omogočajo učinkovitega zaviranja in izogibanja oviram. Rekli smo že, da imajo zimske gume fleksibilno konstrukcijo, ki je primerna za neraven teren in trenja v snegu. Na suhem se takšna konstrukcija ne obnese, ovira zaviranje in podaljša zavorno pot. Menjava zimskih pnevmatik: na kaj je še potrebno paziti Menjava zimskih pnevmatik je torej spomladi še kako potrebna, medtem ko morate novembra zamenjati poletne gume za zimske. Tako boste najbolje poskrbeli za svojo varnost na cesti. • Svetujemo vam tudi, da redno pregledujete svoje pnevmatike (vsaj 1-krat na mesec) in tako pravočasno odkrijete morebitne poškodbe. Na ta način se boste lahko izognili nesreči ali pa temu, da vam bo med vožnjo počila guma. Pri tem se morate zavedati, da so gume edina stična točka vozila s cestiščem, zato morajo biti vedno v svoji najboljši formi. • Dolga življenjska doba je odvisna tudi od tlaka v pnevmatikah, zato poskrbite, da bo le-ta ustrezen. V primeru, da je tlak premajhen, z gumami opravite tudi do 30 % manj kilometrov, kot bi jih v primeru ustreznega tlaka. Poleg tega se bistveno poveča tudi poraba goriva. • Pnevmatike morate namestiti na drugo os, kot so bile predhodno sezono. To pomeni, da sprednje pnevmatike namestite na zadnjo os in obratno. • Ne pozabite tudi na ponovno uravnoteženje pnevmatik. V primeru, da na to pozabite, boste med vožnjo čutili bolj ali manj močne tresljaje na volanu. S tem bo vožnja postala zelo neprijetna, hitreje pa se bodo obrabili tudi vitalni deli podvozja. Ko boste kupovali nove letne ali zimske pnevmatike, bodite pozorni predvsem na to, da boste kupili kvalitetne gume. Dobite jih lahko tudi po zelo ugodni ceni. Priporočamo vam, da pred nakupom dobro pregledate takšno in drugačno ponudbo na spletu. Še nasvet: menjava zimskih pnevmatik naj bo povezana s skrbnim pregledom poletnih gum. Še posebej bodite pozorni na globino profila, ki mora znašati najmanj 1,6 mm. Mi vam priporočamo, da na svojem vozilu uporabljate letne pnevmatike, ki imajo globino profila vsaj

Motoristi, pozor!

V zimskih mesecih tudi nekoliko upade sposobnost obvladovanja motorja, zato se je na vožnjo z motorjem potrebno temeljito pripraviti, predvsem pa počakati na varne cestne razmere. oprijemljivost pnevmatik, na cestah pa je tudi pesek, opozarja Agencija za varnost promet (AVP). Motoriste pozivajo, naj ne precenjujejo svojih sposobnosti in ne podcenjujejo voznih razmer, saj se motoristična sezona še ni začela. Motoristi že tako spadajo med ranljivejše skupine udeležencev, saj so zaradi značilnosti motorja slabše vidni in opazni, pogosto vozijo prehitro oz. jih drugi vozniki spregledajo ali odvzamejo prednost. V zimskih mesecih tudi nekoliko upade sposobnost obvladovanja motorja, zato se je na vožnjo z motorjem potrebno temeljito pripraviti, predvsem pa počakati na varne cestne razmere, opozarja AVP. Časa za vožnjo z jeklenimi konjički bo še dovolj, zato ta vikend izkoristite drugače, Pred nami so novi sončni in topli dnevi, ki bodo svetuje AVP. premamili marsikaterega motorista. A razmere Tveganje je preveliko, motociklizem pa ne na cesti še niso primerne oz. so celo nevarne odpušča napak! za vožnjo z motornim kolesom, saj je asfaltna površina hladna in onemogoča optimalno Pripravil: Nadlani.si

3 mm in niso starejše od 5 let. Menjava zimskih gum naj poteka skladno z zunanjimi temperaturami Poskrbite za to, da boste v vseh letnih časih imeli gume, ki bodo omogočale karseda varno vožnjo. Bolj kot po koledarju se torej ravnajte po vremenskih razmerah. Zato upoštevajte

naslednje pravilo: ko so temperature zunaj višje kot 7 stopinj Celzija, preobujte svoje vozilo v poletne gume. Pri nižjih temperaturah se vam to še ne izplača, saj letne pnevmatike v takšnih pogojih še niso dovolj učinkovite. Želimo vam varno in srečno vožnjo! Pripravila: Monika M.

VABLJENI V NAŠE POSLOVALNICE

ODKUP VOZIL ROBERT KRAŠOVEC S.P. / KRMELJ 23B, 8296 KRMELJ

osebna vozila ● dostavna vozila ● tovorna vozila karambolirana vozila ● vozila v okvari


14

POTOVANJA

Klevevž je skriti biser narave na Dolenjskem

Tako kot v vsaki pokrajini v naši prelepi Sloveniji tudi na Dolenjskem najdemo ogromno naravnih lepot, kulturnih znamenitosti in čudovitih turističnih destinacij.

Poleg tistih zelo poznanih – Dolenjskih Toplic, Šmarjeških Toplic, gradov ob reki Krki – Otočec, Žužemberk, grad na Mirni …, Kostanjevica na Krki, Krakovski gozd, reka Krka, Gorjanci … skriva Dolenjska tudi mnoge manj znane, zato pa toliko bolj neokrnjene bisere narave. Eden izmed takšnih skritih kotičkov v prečudovitem naravnem svetu je tudi Klevevž. Klevevž je manjši kraj v bližini Šmarjeških Toplic. Do kraja Klevevž pridemo, če avtocesto Ljubljana–Zagreb zapustimo na izvozu avtoceste v Kronovem. Nato se peljemo v smeri Šmarjete. Klevevž je oddaljen od avtoceste kakšnih osem kilometrov. Če prihajamo po avtocesti iz smeri Brežic ali Krškega, pa zapeljemo na izvoz v Dobruški vasi. Nato se peljemo proti Škocjanu, skozi vas Zbure in prispemo do Klevevža. Klevevž je kljub temu, da je nam manj poznan kraj, omenjen že v srednjem veku. V svoji knjigi Slava Vojvodine Kranjske ga omenja slavni Janez Vajkard Valvasor. Tudi grad Klevevž se ponaša tudi z gradom, ki je tam stal že v trinajstem stoletju, natančneje zgrajen naj bi bil leta 1265. Grad Klevevž, oziroma kot je bilo njegovo prvotno ime Klingenfels, je dal sezidati freisinški škof Konrad. V svoji zgodovini

je prehajal iz rok v roke mnogih znanih lastnikov, med najpomembnejšimi naj omenimo Hermana Celjskega in Matijo Korvina. V času druge svetovne vojne so z njim gospodarili Nemci, zato so ga partizani leta 1942 požgali. Danes o nekdaj mogočni graščini pričajo le še ostanki grajskega obzidja, ob katerih stoji še nekaj gospodarskih poslopij, v naravi pa so vidni ostanki nekdaj čudovitega grajskega parka. Pod skalo, na kateri je stal nekdanji grad Klevevž,na eni strani in pod Homskim hribom na drugi strani, teče potok Radulja. Radulja je v pas triadnih apnencev zarezala klevevški jamski sistem, v katerem najdemo mnoge tople izvire, kar je nekaj posebnega in edinstvenega v Sloveniji. V zgornjem toku teče potok Radulja po kanjonu, na vsaki strani katerega se dvigajo navpični bregovi. V takšnem ambinetu vodne brzice, slapovi in skoki zelo glasno šumijo. Od tu tudi ime Klevevža – Klingenfels – kar pomeni »pojoči slapovi«. Ob Radulji je speljana pohodniška pot, na katero nas usmerja tabla, ki stoji nedaleč od parkirišča v vasi Grič pri Klevevžu. Lepo urejena pot vas bo najprej vodila skozi gozd do razvalin gradu, kjer si boste lahko ogledali kar je še ostalo od nekdaj ogromnega gradu, ki je bil zgrajen prvotno v obliki štirioglatega stolpa, po mnogih dozidavah in obnovah pa je pridobil obliko veličastnega gradu. Pot nato nadaljujete po soteski Radulje, kjer je urejena z ograjami zaščitena pot. Tam boste lahko uživali, seveda če vam je to všeč, v glasnem šumenju vode, ki vam pričara resnično doživljanje narave. Ob poti so postavljene tudi mizice in klopi, na katerih boste lahko posedeli in uživali v zvokih in lepoti pristne narave. Obrežje potoka Radulje je obrastlo s stoletnimi vrbami, ki naredijo svet ob Radulji še posebej skrivnosten in poseben.

Klevevški bazen Kmalu po zadnjem slapu, boste prispeli do »glavne« značilnosti Klevevža. To je klevevški bazen, termalni vrelec ali kot mu rečejo Klevevške toplice. Gre za naravni bazen, v katerem ima tako poleti kot tudi pozimi voda prijetnih 24 stopinj. Toplice so umeščene v naravno okolje, obdane z naravnim kamenjem. Če ste ljubitelj naravnega, se boste zagotovo »namočili« v tem pristnem bazenu, ki ga obkroža zelenje trav in drevja. Vedeti pa morate, da to ni »kopališče«, kjer bi se trlo kopalcev, ni pa tudi kabin za preoblačenje, zato se boste morali znajti po svoje. A vse to odtehta užitku, ko se takole sredi gozda potopite v prijetno toplo, popolnoma naravno vodo. Ko pot nadaljujete, prispete do še enega ostanka iz preteklosti. To je star mlin, ki izhaja še iz časa gradu. Mlin je zelo lepo ohranjen in delno obnovljen. Sicer ni v uporabi, je pa zanimiv za pogledati takole s čudovitimi polkrožnimi okni in polknami … Kar malo pravljičen. Zanimivost Kleveža sta tudi Klevevški jami. Pod gradom se ob soteski potoka Radulja nahaja Zgornja Klevevška jama. Gre za nekakšen rov z gladkimi stenami, v katerih so ob raziskovanju našli prazgodovinsko keramiko. Jama je dolga nekaj malega več kot dvesto metrov in globoka celih dvanajst metrov. Odkrili in pa raziskali naj bi jo že leta 1936. Jama, kljub temu, da je že kar nekaj časa raziskana, še ni primerna za turistične oglede in zato si jo na žalost ne boste mogli ogledati in nemara v njej najti zaklad, saj legenda pravi, da naj bi bil na dnu Zgornje Klevevške jame skrit zaklad. Nekaj metrov od Zgornje Klevevške jame se nahaja Spodnja Klevevška jama ali kakor ji tudi rečejo Ajdovska jama. Ajdovska jama je napolnjena s termalno vodo, ki ima 21 stopinj. Velja za edino znano topliško jamo v Sloveniji.

V dolžino meri nekaj več kot petsto metrov, v globino pa nekaj več kot zgornja jama, in sicer štirinajst metrov. Spodnja Klevevška jama je zelo razgibana, saj so jamarji v njej odkrili več rovov. V njej naj bi našli vrsto endemičnih živali (to so tiste, ki jih najdemo le v nekaterih omejenih predelih sveta). Tako kot v mnogih podzemnih jamah, ima tudi v Ajdovski jami svoje domovanje družina netopirjev. Pa dober tek Ko se boste naužili narave v Klevevžu, vam priporočamo, da se na poti proti avtocesti ustavite še v Šmarjeških Toplicah. Zagotovo vam bo všeč pogled na hotelske komplekse, umeščene v naravno okolje gozda. Če boste tam poleti, nemara skočite še v bazene s termalno vodo in se osvežite. Utrujenim in polnim vtisov se bo nazadnje verjetno zahotelo še kaj dobrega za pod zob. No, za to vam priporočamo Gostilno Vovko. Iz Šmarjeških Toplic se peljete proti avtocesti in nato pri Otočcu zavijete levo proti naselju Ratež. Gostilne Vovko zagotovo ne boste zgrešili, saj prav izstopa z lično urejeno okolico. Izredno domiselno in lepo je urejena tudi notranjost gostišča, kjer vam bodo ponudili okusno domačo hrano. Ponujajo izredno domiselne jedi, mi smo si privoščili polže, pečene v pečici. Ne boste verjeli, ampak so bili zelooo okusni. Všečna je bila tudi njihova sladica – mousse pečenega jabolka na drobljencu iz ajde, zraven pa okusen cimetov sladoled. Za prste obliznit. Pri Vovku ponujajo tudi prenočišča, če se boste odločili ostati še kakšen dan več v tem prelepem delu Slovenije. Obiščite Dolenjsko, Klevevž in okolico, ne bo vam žal! Vir: www.lepote-slovenije.si/klevevz Foto: Lidija Špelič, Nika Oražem, Darko Jakovac, Mateja Kastrat

Pet idej za izlet pozimi po Sloveniji

Zimska idila je pravi naslov za krasen izlet in raziskovanje narave v prav posebnem času, ko svet pokriva bela odeja.

Sneg naj vas ne zadrži doma, ampak se pogumno podajte raziskovati snežne skrivnosti, ki jih ponuja naša lepa Slovenija. Zdaj je tudi idealen čas za kak športno obarvan izlet, saj nam je samo še nekaj časa ostalo za smučanje, bordanje in tek na smučeh. Nikar tudi ne pozabite na vaše najmlajše in na izlet zraven peljite tudi kakšne sanke. Bele strmine kar kličejo, nikar pa ne zanemarite kakšnih bolj ležernih možnosti, ki so zdaj pozimi še posebej

privlačne. V nadaljevanju vam predstavljamo naše ideje za krasen zimski izlet. Zelenica Nekoč sicer smučišče, ki je žal že propadlo, danes pa kljub temu krasno mesto za vse ljubitelje adrenalina in gora. Na 1536 metrih nadmorske višine se nahaja Dom na Zelenici, kjer je možno tudi prespati, saj ponuja gorskim navdušencem kar 70 ležišč. Gre za kraj, ki osupne s svojo lepoto in neokrnjeno naravo. Ključnega pomena je samo to, da pred odhodom na izlet preverite, kakšno bo vreme. Vseeno gre za gorski svet, kjer je življenje lahko zelo nepredvidljivo in zato je še toliko bolj pomembno, da ste pozorni. Dobro se tudi obujte in oblecite, potem pa vas resnično nič ne more presenetiti. O tej nori adrenalinski izkušnji si lahko več preberete tukaj: www.lepote-slovenije.si/zelenica. Celjska koča V mestnem vrvežu radi pozabimo na naravo

okoli sebe in kotičke, ki se skrivajo čisto blizu. Nič drugače ni v Celju, kjer se na 652 metrov nadmorske višine nahaja Celjska koča. Gre za hotel, ki ponuja pestre aktivnosti tako za odrasle kot otroke, pohvali se lahko z bogato kulinarično ponudbo, je v objemu narave in ponuja prekrasen razgled. Je idealna točka za pohodnike, smučarje in sankače. Tudi kavo ali čaj lahko tukaj spijete popolnoma sproščeni in s pogledom, ki vas bo osupnil. Za vse željne razvajanja je moč izbrati tudi wellness center s savnami, masažami in masažnimi kopeli. Zveni torej tudi kot krasna točka za romantičen konec tedna, kjer se lahko v dvoje sprostite in prepustite uživanju daleč stran od mestnega vrveža. Za podrobnejši opis tega čudovitega kraja sledite tej povezavi: www.lepote-slovenije.si/celjska-koca. Podčetrtek Zima je idealen čas tudi za poležavanje ob bazenu. Podčetrtek je v primeru, ko bi se radi sprostili, namakali v topli vodi, se prepustili rokam maserjev in uživali v savni, najboljša izbira za takšno početje. Fantastičen občutek je, ko zunaj sneži in je mraz, vi pa gledate z ležalnika skozi okno. Ponudba, ki jo imajo njihove Terme Olimia skupaj z Orhidelio, bo zadovoljila vse vaše želje. Predlagamo, da se tja odpravite med tednom, če le imate možnost, saj se boste tako izognili gneči. Če se odločite za takšno preživljanje dneva ali vikenda, pa nikar ne pozabite obiskati Jelenovega grebena in samostana Olimje. Na Jelenovem grebenu vam je na voljo tudi široka ponudba odlične kulinarike, njihova kava in tortice pa so naravnost odlične. Pri ogledu samostana si privoščite še obisk čokoladnice, ki vas bo navdušila. Še več o Podčetrtku in njegovi bogati ponudbi si lahko preberete tukaj: www.lepote-slovenije.si/podcetrtek. Peca in Črna na Koroški V čast kralja Matjaža, ki spi pod Peco, pozimi v občini Črna na Koroški gradijo snežne gradove. Gre za edinstveno doživetje, ki ga obišče precejšnje število turistov in navdušencev nad snegom. Izpod Pece se spusti tudi sam kralj Matjaž in si na lastne oči ogleda te snežne mojstrovine.

S tem pa imate tudi popolno priložnost za obisk Pece, ki nima težavne poti in jo lahko prehodijo tudi otroci. Med potjo jim lahko pripovedujete o kralju Matjažu, ki se je pred davnimi časi umaknil v svojo votlino, se usedel za mizo in zaspal. Ko se mu bo brada 9-krat ovila okoli mize, se bo prebudil. Lahko ga tudi obiščete v votlini in se prepričate na lastne oči. Če seveda ravno takrat ne bo ocenjeval snežnih gradov. Ponovno skrbno izberite obutev in se toplo oblecite. Ostale pomembne informacije o Peci pa najdete tukaj: www.lepote-slovenije.si/peca. Mariborsko Pohorje Najbolj obiskano smučišče v tem delu Slovenije, ki slovi tudi po svoji kulinarični ponudbi in prijaznih ljudeh, mora vsak smučar v življenju obiskati vsaj enkrat. Gre za pravo rekreacijsko poslastico, pri kateri boste deležni urejenih zimskih strmin, šole smučanja in, če boste želeli, tudi večernega sproščanja v bazenu. Približuje se tudi čas Zlate Lisice, ko Pohorje še posebej oživi in pričara neverjeten športni dogodek, ki ga ne boste nikoli pozabili. Turistična ponudba zajema tudi veliko wellness možnosti, ki bodo razvajale vse vaše čute. Nujno se tudi odpravite v La Cantino na najboljšo pico v mestu in na tortico v Pohorsko kavarno. Ne pozabite seveda obiskati tudi mesta Maribor, ki se prav tako pohvali s pestro in široko ponudbo. Še več o tem ponosu Maribora si lahko preberete tukaj: www.lepote-slovenije.si/ mariborsko-pohorje/. Izlet je vedno dobra ideja in nič drugače ni pozimi. Vsak letni čas skriva svoje adute in pričara nepozabne trenutke, torej ne oklevajte in bodite aktivni. Vaš obvezen pripomoček bo ob takšnih dogodivščinah fotoaparat, ne pozabite pa seveda na topla oblačila in obutev. Vaš dan bo še bolj krasen, če bo sijalo zimsko sonce. Ogretje se tudi s kakšnim kuhanim vinom in čajem ter uživajte v lepotah matere narave. Naj bo vaša letošnja zima izkoriščena na polno. Vir: www.lepote-slovenije.si Foto: Olga Tul, Suzana Ivančič, Uroš Leva


15

KOTIČEK PETRE ŠKARJA

Kam se ti tako mudi? Venezuela, 2011

ta gospod, se še vedno smehljal, pozdravljal mimoidoče in delal – nič. Prijatelj, sicer stereotipno hiter podjetnik, ki mora produktivno izkoristiti vsako minuto dneva, je že z nervoznim glasom pripomnil: »Poglej ga – pa kaj on počne ves dan? Postajam živčen, samo ko ga gledam, kako ne dela nič! Prav nič. Ves dan!« Kaj ima od tega? »Tako hitro hodite ..., kot da se vam ves čas nekam mudi. Vi in Japonci,« mi je omenil menih v Burmi, ko sem ga vprašala, kaj je prva stvar, ki jo opazi pri nas, ljudeh z Zahoda. Ob tem sem se z mislimi vrnila v Venezuelo, v čudovito okolje Gran Sabane, kjer bivajo Indijanci. Stopali smo hitro in neučakano – vodič, moj prijatelj in jaz. To je bilo neko hecno obdobje, ko je bil glavni smisel potovanj videti čim več krajev v čim krajšem času in ob tem narediti čim več fotografij. Ko smo zapuščali indijansko vas, je ob njenem robu, prav pri zadnji hiši sedel starejši gospod. Indijanec. Sedel, se smehljal in delal – nič. Lepo je pozdravil, mi odzdravili. Prijeten možakar, sem pomislila. Ogledi mogočnih slapov, kopanje v toplih tolmunih, fotografiranje table mountains… Popoldan pa hitro nazaj v vas na kosilo, ki sva ga pojedla bolj med hojo kot za mizo. Starejši gospod je še kar sedel tam, na tleh pred zadnjo kolibo v vasi, na istem mestu. Še vedno se je samo smehljal, nas lepo pozdravil, predvsem pa delal – nič. Še nekaj ogledov slapov, razgledov edinstvene pokrajine Gran Sabane, nekaj vožnje in pogovora z domačinom, nato smo se zvečer vrnili v vas. In ob koncu vasi, verjeli ali ne, je še vedno sedel

Naslednji dan je še vedno sedel pred svojo kolibo na koncu vasi in delal isto kot dan pred tem – nič. Tretji dan, ko sva med seboj že malo obrekovala tega gospoda s slovenskimi besedami, je prijatelj po angleško vprašal najinega vodnika: »Pa kaj je z njim – nikoli nič ne dela? Kaj ima od življenja, če ves čas le sedi tu in ne dela nič?« V tistem trenutku se je ta starejši gospod obrnil proti nam in, ne da bi spremenil svoj že več dni trajajoč prijeten nasmešek na obrazu, mirno rekel (znal je angleško, kar je res redkost v Venezueli): »Mladi mož, kdo pa pravi, da imaš ti soočamo s slabo vestjo, če se v celem dnevu kaj od življenja, ker vsak dan tako hitiš?« ne počutimo produktivni. Je to res prava Ostala sva brez besed. pot srečnega in mirnega življenja? Ali je to le V današnjem času hitrega tempa življenja naučena pot biti čim bolj uporaben za sistem, zahodnega razvitega sveta nam je postalo ki nas izčrpava? Sistem, ki ga mi le energetsko normalno, da ves čas hitimo. Mnogi se polnimo kot baterija, ki bo slej ali prej pošla, na njeno mesto pa bo dana druga, nova, polna. Ustavimo se. Zadihajmo. Ne hitimo ves čas. Kar se mora, se bo zgodilo; kar je pomembno, bo počakalo. A ta trenutek bo odšel. Smiselno ga je zaznati, ozavestiti, ga v polnosti občutiti in

postaviti v lep spomin. Čas je edina dobrina, ki je ne moremo dobiti nazaj, ne moremo kupiti ali prodati, ne moremo ustaviti niti prehiteti. Zasledila sem zanimivo misel: »Vsakdo bi moral meditirati vsaj 15 minut na dan, vsak dan. Razen, če nima časa. V tem primeru bi moral meditirati eno uro na dan.« Iz knjige ZATE – Velike resnice malih doživetij, ki jo je napisala Petra Škarja Pripravila: Petra Škarja

Spremljajte nas tudi na spletu. Dnevno sveže informacije.

Ponosno pove – sem iz Hrastovice, iz vasice 20ih hiš in 25ih štal Sem Petra Škarja, po naglasu očitna Dolenjka, čeprav ne pijem cvička.

Ko sem bila mala, sem mislila, da se mi godi huda krivica, ker moram odraščati na kmetiji. V Hrastovici. Vas 20ih hiš in 25ih štal. Malo se hecam, veliko pa tudi ne. Takoj ko sem lahko, sem kupila letalsko karto in šla v svet, iskat boljše priložnosti, lepše kraje .. nekako najti smisel življenja, srečo in mir. Videla sem blišč in bedo Amerike, se sprehajala po rdeči preprogi Hollywooda, igrala v casinojih Las Vegasa, z Indijanci bosa skakala po tleh Venezuele, se sončila na plažah Maldivov, plezala po gorah Himalaje, opazovala gnečo kitajskih mest, meditirala z menihi Burme, se oblekla v burko sredi Omana, plavala z delfini v Dominikani, jezdila slone na Šrilanki, nabirala kokose v Mehiki … Sever, Jug, Vzhod, Zahod, kamor me je peljalo naslednje letalo. Vse zato, da najdem pravo srečo in mir, nekje v svetu, stran od te vasi 20 hiš in 25ih štal. Po več kot deset letih stalnega pakiranja kovčkov sem se pred kratkim peljala iz Ljubljane proti tej naši vasici. Zakaj vedno v to vas? Ob smrti bližnje osebe se vsaj malo zamisliš nad življenjem. Tako sem se zamislila jaz. Lahko bi živela kjerkoli na tem ljubem ogromnem svetu – zakaj se vedno znova vozim v to vas? Prvič sem dojela, da vse to, kar sem iskala po

celem svetu, še najbolj najdem – doma. Prav tu v stiskih rok čutim iskrenost, v pogledih sočutno zanimanje, ob težavah samoumevno pomoč in podporo celotne vasi. Tu se zavem, kaj pomeni izraz mož beseda, ki ne potrebuje papirjev in pogodb. Vidim, kaj pomeni trdo delo, a tudi kaj pomeni prava zabava, druženje ob kozarcu cvička in roštilju. No, bodimo realni - litrih cvička. Ti kmečki pogovori, kateri so se mi zdeli kot psevdointelektualnemu otroku tako primitivni, vsebujejo nekatere modrosti, ki jih v svetu zlepa ne najdeš. Stik z naravo, z zemljo jim je nekaj samoumevnega. Za meditacijo in duhovnost še nikoli slišali niso, a to živijo bolj kot mnogi guruji tega. Zgolj sesti ob kavici, poslušati ptičje petje in opazovati zelenje dreves, kar učijo zen mojstri, je tu vsakdanjost. In hrana ... oh ta slastna hrana domači vrtov ... Včasih moraš na drugi konec sveta, da se zaveš, kaj imaš pred nosom. Nekateri bolj trmasti moramo iti celo večkrat. A kaj je zares tisto, kar nas vleče nazaj, kar je tako edinstvenega in lepega? Danes v svetu vse preveč številčimo – oštevilčimo občine, hiše, bančne račune, še sebe z emšom in davčno. Vse znamo računati, meriti, dokazovati. A vse to nas ne naredi človeške. Kar nas dela človeške, kar nam daje smisel življenju, so čustva. In ko govorimo o čustvih, pomislite – kolikokrat se nasmejemo ob lutkovni predstavi, kolikokrat smo ponosni na bogato zgodovino in lepoto naših krajev, kolikokrat začutimo solzico nostalgije ob poslušanju pevskih zborov, kolikokrat kar poskočimo – o tale je pa iz naših koncev! … to barvitost življenja nam da - kultura. Brez kulture bi bili le robotizirana lupina brez smisla življenja.

Kaj je zares pomembno na tem svetu? Mimogrede, še tole: Polni smo nekih informacij, znanj, računalnikov, a pozabljamo, kaj je zares pomembno na tem svetu: Malo se nasmej; išči dobro v ljudeh in jih tudi pohvali, povej kaj lepega; poglej natakarja v oči in mu reci 'hvala'; pomagaj starki čez cesto, poberi papirček s tal, opazi sočloveka - njegovo stisko in njegove uspehe; komu podaj ramo, da se nanjo nasloni; iskreno z zanimanjem sprašuj ljudi 'kako si' ... In ne pozabi na 'preprosto kmečko logiko'. Predvsem se pa zavedaj, da nisi sam na tem svetu. Delaj z drugimi tako, kot bi želel, da drugi delajo s tabo. Bodi preprosto – dober človek. Dober človek, ki se zaveda, kje so mu korenine. Dokler imamo to, bo naša kultura živela. Dokler imamo kulturo – obstajamo.

Premalo se zavedamo pomena kulture. A prav ta je tista, ki nas drži skupaj, ki nam daje edinstvenost in zaradi katere tako s ponosom rečem – sem iz Hrastovice, iz vasice 20ih hiš in 25ih štal. Pripravila: Petra Škarja Arhiker d.o.o. Livada 4 8000 Novo mesto Delovni čas: pon-pet: 8:00 - 19:00 sob: 8:00-12:00

07-39-32-886 051-301-813 info@arhiker.si arhikersalonkopalnic arhiker kopalnice

NAJVEČJI SALON KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME NA DOLENJSKEM NAJNOVEJŠI TRENDI NA PODROČJU KERAMIKE INDIVIDUALNI PRISTOP BREZPLAČNI 3D IZRISI KOPALNIC

AKCIJSKI POPUSTI KERAMIKA NA ZALOGI OUTLET PROGRAM


16

KULINARIKA

Miške, enostavna različica krofov

Miške so vam ne morejo ponesrečiti. Za razliko od krofov so miške preproste, z malo domišljije in nekaj sprememb v receptu pa so lahko tudi precej slajše. Miške so odlične, če vanje dodate rozine, obnesejo pa se tudi brusnice in drugi koščki suhega ali kandiranega sadja. Prav tako lahko v testo, ki ga pripravite iz pol kilograma moke, vgnetete približno 50 gramov marcipana – okus bo poseben, po mandljih, a nihče ne bo uganil, da ste dodali marcipan. Tako kot pri vsej drugi ocvrti hrani, lahko okus spremeni tudi posebno olje, v katerem cvrete. Miške lahko ocvrete tudi v kokosovem olju, potrebno ga je le počasi segreti do prave temperature. Miške imajo radi vsi ljubitelji ocvrtih sladic, saj so ravno pravšnje velikosti, da se od njih pretirano ne najemo. Najboljše pri njih je, da jih ni nujno oblikovati, saj pustimo testo vzhajati v skledi, v vroče olje pa ga dajemo kot žličnike – z jušno žlico. Tudi miške lahko po cvrtju polnimo z marmelado, čokoladno ali drugo kremo. Da je okus še boljši, seveda poskrbimo že s tem, ko dodamo kakšno posebno sestavino že v samo testo. Tega si pri krofih, ki se precej hitro ponesrečijo, marsikdo ne upa. Miške, ki se ponašajo z okusi

Je za miške nujna bela moka?

Doseči poseben okus ocvrtega testa je precej lahko, če dodamo vanj razne arome. A če smo vsaj malo naklonjeni naravni hrani, bomo namesto arom v miške raje dodali naravne sestavine, ki spremenijo okus. Precej enostavno lahko nanje vplivate tako, da namesto masla dodate kokosovo maščobo ali običajno maslo kombinirate s kikirikijevim. Sicer pa lahko rum v testu tudi zamenjate z naribano limonino ali pomarančno lupinico, dodate cimet ali vaniljo. Otroci imajo vedno radi sladice, ki vsebujejo čokolado in miške niso prav nobena izjema. Drobno nasekljana čokolada naredi miške slajše, vendar je ne dodajajte preveč. Prav tako lahko v testo dodate malo kakava in dobili boste temno, čokoladno testo.

Tradicionalno se miške pripravljajo s kvasom in tudi danes je kvašeno testo najbolj pogosta izbira. Če kvasa nimate pri roki ali želite okus, ki bolj spominja na pecivo, pa lahko uporabite tudi pecilni prašek. Največkrat se testo s pecilnim praškom pripravi z dodatkom jogurta, pinjenca ali kisle smetane. Prednost tovrstnega testa je, da ne zahteva vzhajanja, zato je priprava še bolj enostavna. Prav tako imate pri testu s pecilnim praškom možnost, da miške cvrete sproti oziroma po potrebi, saj imate lahko testo tudi cel dan v hladilniku.

Najbolj puhasto in najbolj slastno je gotovo ocvrto testo iz bele pšenične moke, vendar to ne pomeni, da za pripravo ne morete uporabljati tudi druge. Polnozrnata pšenična ali pirina moka bosta ravno tako postregli z okusnim prigrizkom. Enako kot pri beli pšenični moki tudi za drugo vrsto moke velja, da jo je potrebno pred uporabo presejati. Tako je v testu več zraka, ki zagotavlja odlično vzhajanje in poskrbi, da so ocvrtki bolj mehki. Kvas ali pecilni prašek?

Nadevi in prelivi Marsikdo se priprave krofov loti tako, da jih nadeva z marmelado že pred samim cvrtjem,

ne pa šele po njem. Pri miškah to ni mogoče, saj testa ne izrezujemo, temveč ga v vroče olje nadevamo z žlico. Lahko pa se, enako kot pri krofih, poigramo z različnimi nadevi. Največkrat se odločimo za marmelado. Marelična, ki je pri nas največkrat uporabljena za polnilo, pa se lahko nadomesti tudi s šipkovo, jagodno, borovničevo, slivovo … Ravno tako lahko uporabite druge kreme, na primer čokoladno ali vaniljevo, pomarančno ali limonino, kremo iz mladega sirčka z gozdnimi sadeži ali kremo iz sirčka maskarpone za tiramisu. Uporabite domišljijo! Kreme, ki so gostejše, za polnjenje niso primerne, lahko pa jih servirate poleg mišk. To velja predvsem za kreme iz različnih oreščkov, prav tako pa lahko k miškam postrežete jabolčni nadev s cimetom, pokuhate zamrznjene češnje ali celo dodate nekaj kepic vaniljevega sladoleda. Še ena možnost so razni prelivi. Miške, ki niso polnjene, ne potresite s sladkorjem v prahu, temveč jih prelijte s čokoladnim prelivom, medom, datljevim, javorjevim ali agavinim sirupom. Iz sadja lahko skuhate tudi odlične domače sadne prelive, dodate pa tudi malo stepene sladke smetane. Kako se znebiti odvečne maščobe? Pri vsej ocvrti hrani velja, da je lahko vsrkane maščobe hitro preveč. Da bi to preprečili, je treba najprej poskrbeti za pravo temperaturo olja. Miške cvremo v maščobi, segreti na 180 stopinj Celzija. Če je temperatura višja, se pričnejo hitro smoditi in imajo namesto zlate temno barvo. Tudi lastnosti olja se spremenijo – marsikatera maščoba postane pri višjih temperaturah škodljiva zdravju. Kadar je temperatura prenizka, pa testo ob stiku z oljem ne zakrkne dovolj hitro, da bi zunanja skorjica preprečevala nepotrebno vsrkavanje maščobe. Testo se tako prepoji z oljem.

Najbolje je, da se odločite za cvrtje v cvrtniku, pri katerem lahko nastavite izbrano temperaturo olja. Da bi to ves čas zadržali, vanj nikoli ne polagajte preveč testa, temveč cvrite le kakšne tri miške hkrati. Kaj pa, če cvrtnika nimate? Najbolj enostavno je primerno temperaturo za miške preveriti s pomočjo lesene kuhalnice. Njen ročaj potopite v vroče olje. Če je to dovolj segreto, se bodo okoli ročaja tvorili mehurčki. Ko vzamete miške iz olja, jih polagajte na vpojne papirnate brisačke, ki bodo popivnale odvečno maščobo. Napake, ki jih enostavno odpravimo Poleg vsega že omenjenega si velja zapomniti, da so miške najbolj okusne, kadar so pripravljene tik pred postrežbo. Marsikdo ima rad še tople. Če jih boste pustili po pripravi daljši čas stati, bodo postale trše, testo se bo zdelo bolj zbito. V želji, da bi jih ohranili tople, pa jih kljub temu ne zlagate v posodo in pokrivajte s pokrovko. Pomembno je, da “dihajo” in se toplota ter vlaga ne zadržita. Prav tako pogosta napaka je uporaba olja, ki ni popolnoma sveže. Slovenci smo radi varčni in tudi olje za cvrtje uporabimo večkrat. Takšno olje je neprimerno z zdravstvenega vidika, prav tako pa lahko močno vpliva na okus. Tudi drobne delčke testa, ki se ločijo od mišk in plavajo v olju, sproti pobirajte iz njega. Ne spomnite se nanje samo za pusta! Naj vam miške teknejo, tako v pustnem času kot ob drugih priložnostih. Nobene potrebe ni, da bi jih cvrli samo za pusta. Če jemo preko celega leta krofe in vaflje, potem lahko tudi ob miškah uživamo pogosteje. Pripravila: Urša Novak

Preproste sladice v kozarcu

Preproste sladice so lahko videti veličastno in podobne kulinaričnim mojstrovinam. Vendar pa za preproste sladice ne potrebujete veliko znanja, saj je njihova priprava tako enostavna, da se jih lahko loti prav vsakdo.

Preproste sladice so sanje vsakogar, ki mu ni do dolgih ur ustvarjanja v kuhinji. Zanje potrebujemo sestavine, ki so na voljo v vsaki splošni prodajalni. Bistveno pa je, da jih postrežemo na primeren način. Tako so videti modne in nihče niti pomisli ne, kako hitro smo jih pripravili. Eden najbolj preprostih načinov, da dosežemo takšen učinek, je priprava v kozarcu. Preproste sladice za vsakega gosta Nekoč so se v skodelicah stregle zgolj tiste sladice, pri katerih smo bili v to primorani. Ali so bile pri pripravi in postrežbi tekoče, ali pa so svojo trdno obliko izgubile pri samem uživanju, tako kot na primer sladoled. Izbirali smo prefinjene skodelice za sadne kupe in sladoledne kupe. Danes pa postrežemo v lončkih in skodelicah tudi marsikaj drugega – tudi preproste sladice v

S TEM OGLASOM JE MONTAŽER BOŠTJAN PRIDOBIL SVOJIH PRVIH 5 STRANK

070 899 899 GARANTIRAN USPEH

trdni obliki. Razlog je povsem preprost: vsakemu gostu lahko ponudimo popolno sladico, ki je pripravljena za individualno osebo, ne pa zgolj kos večje. Vsako posebej lahko tudi povsem preprosto dekoriramo in naredimo privlačno očem. Za postrežbo ni nujno izbirati finih steklenih kozarcev, saj mora k uživanju pritegniti sama vsebina, ne pa posoda. Tako so preproste sladice pogosto postrežene v povsem običajnih kozarcih ali celo manjših kozarcih za vlaganje. Bistveno je, da izberemo primerno velikost. Za sladke priboljške, ki se uživajo samostojno, izberemo večje, s prostornino tudi dveh ali več decilitrov, za sladek zaključek obroka pa manjše, katerih prostornina zadostuje morda tudi zgolj za nekaj žlic sladkanja. Doma velja izbrati steklene, glinene in porcelanaste posodice, plastiki pa se izognimo, saj je hitro videti cenena, pa tudi vpliva na okolje ne smemo zanemariti. Poleg tega lahko v steklenih kozarcih in porcelanastih skodelicah pripravite tudi biskvite, ki jih pečete kar v njih, saj so odporni na visoke temperature. Najboljše komponente za preproste sladice v kozarcu Najbolj preproste sladice so običajno tiste, ki vsebujejo le eno komponento in dekoracijo, vendar pa tudi sestavljene sladice niso zahtevne, če so komponente vsakdanje in morda tudi že vnaprej pripravljene. Kaj vse lahko uporabite? – Pogosto se za raznolike preproste sladice uporabljajo pudingi. Da ti niso povsem klasični, jih velja pripraviti nekoliko drugače, kot veleva recept na zavitku. Pri sadnih pudingih namesto mleka uporabite sadni sok. Puding z okusom smetane ali vanilje lahko tako pripravite s sokom pomaranč, pa bo imela krema okus kot pri nadevu pomarančne pite. Pri malinovem in jagodnem pudingu dodajte jagodni ali višnjev sok. Prav tako lahko namesto kravjega mleka pri čokoladnem ali vaniljinem pudingu dodate

kokosovo mleko. – Pudingom lahko za preproste sladice v kozarcih dodate tudi druge sestavine, na primer začimbe in mlete oreščke. V čokoladni puding se bodo podali mleti mandlji in lešniki, za odrasle kanček ruma ali viskija, pri kuhanju lahko nekaj mleka nadomestite s kikirikijevim maslom, ali pa v mleko med kuhanjem dodate malo čilija in poskrbite za pekoč okus. – Brez biskvitov in piškotov ne gre. Medtem, ko morate biskvit speči sami, lahko v trgovini enostavno kupite piškote, ki so vam pri srcu, in jih nadrobite – preproste sladice so tako še bolj enostavne. Tudi polnjeni piškoti in celo napolitanke so sprejemljivi. Nekateri so boljši hrustljavi, druge napojite z mlekom, sokom, kavo in podobno. – Odlično se izkažejo različne žitarice za zajtrk v podobi mueslijev. Poleg žit so v njih že različne začimbe, pogosto čokolada in suho sadje ter oreščki. Potrebno je le odpreti vrečko mueslijev in pretresti vsebino v kozarčke. – Sadje je nepogrešljivo. Za »mokre« preproste sladice v kozarcu lahko uporabljamo tudi zamrznjenega, na primer zamrznjene maline ali borovnice, pri čemer je potrebno biti pazljiv na primerno sladkost. (Jagodičevje je lahko tudi precej kislo.) Če nimate niti svežega niti zamrznjenega sadja, lahko uporabite tudi sadne kompote. Večje sadje velja narezati na drobne koščke, pri čemer se lahko poigrate tudi z oblikami – melono ali lubenico je z okroglo žlico za dolbenje enostavno postreči v obliki kroglic. Tako so preproste sladice v kozarcu še bolj zapeljive. – Brez smetane ne gre, ni pa nujna. Ko jo stepate, ji lahko dodate kakšno aromo, ali pa ji primešate nekaj čokolade v prahu. – Preproste sladice lahko naredimo tudi iz okusnega sladoleda, ki ga kupimo v trgovini ali pri lokalnem prodajalcu sladoleda, ki nam kepice izbranega okusa nadeva v izolirno posodo. Pri teh

sladicah v kozarcu je bistveno, da kozarce pred uporabo za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik in nadevamo povsem hladne. Lahko pa se poigramo z vroče hladnimi kombinacijami: sladoled v kozarcu tik pred postrežbo prelijemo s še vročim pokuhanim jagodičevjem. – Ste pristaš bogatih čokoladnih sladic? Najbolj hitra in za marsikoga najbolj okusa polna je francoska čokoladna krema »ganache«, ki se za preproste sladice včasih ni uporabljala, saj je bila rezervirana za bolj razkošno razvajanje brbončic. Zanjo skoraj do vretja segrejte 150 ml sladke smetane, nato pa z njo prelijte na koščke nalomljenih 100 g jedilne čokolade. Mešajte, dokler se čokolada ne stopi in počakajte, da se krema strdi. Dodajate lahko tudi arome, nekaj kapljic žganja, naribano limonino ali pomarančno lupinico. Videz je enako pomemben kot okus Preproste sladice omogočajo poigravanje z gravitacijo, saj krem ni nujno nadevati vodoravno. Kadar so preproste sladice v kozarcih sestavljene iz več komponent, jih je potrebno izmenično nadevati eno na drugo. Vsako komponento lahko nadevate le enkrat, ali pa poskrbite za izmenjevanje tanjših plasti. Pri tem naj se izmenjujejo tako, da so med seboj čim bolj kontrastne. Kadar vaše preproste sladice vsebujejo več komponent, ki se po nadevanju strdijo, se lahko poigrate tudi z nagibom kozarca. Kremo vlijte v kozarec, ki stoji postrani, in jo pustite, da se strdi – šele nato vlijte naslednjo. Kaj pa dekoracija? Da preproste sladice pridobijo veličasten videz, jih okrasite s sestavinami, ki jih že sicer vsebujejo. Sadne okrasite z rezino tistega sadja, ki je že sicer v njih. Čokoladnim dodajte čokoladne okruške. Če ste uporabili kot aromo meto, dodajte sveže metine lističe, če ste jih pripravili s kokosovim mlekom, pa rezino suhega kokosa. Tudi piškot ali vafelj, ki je že del priboljška, lahko služi kot okras na vrhu. Pripravila: Urša Novak


ZANIMIVOSTI

17

Žirantka poskrbela za tornado po Emi! »Ne morem f*ucking verjet«

Zmagovalca glasbenega izbora Ema 2019 sta Zala Kralj in Gašper Šantl z balado Sebi. LJUBLJANA – Zala Kralj in Gašper Šantl sta postala zmagovalca Eme 2019. Na izboru se je sicer predstavilo deset pesmi in izvajalcev, žirija pa je nato izbrala dva superfinalista. Tam sta mlada glasbenika s pesmijo Sebi bolj prepričala občinstvo, kot pa Raiven, ki se je letos predstavila z energično skladbo Kaos. »Ne razmišljava ravno o tem, koga sva premagala. Razmišljava o tem, da se je najina glasba nekoga dotaknila. To je bil najin cilj že od vsega začetka,« je dejala 19-letna Zala po zmagi. Bolj kot zmagovalna pesem je v slovenski javnosti odmeval verbalni spodrsljaj žirantke in lanskoletne zmagovalke, Lee Sirk. Potem ko je voditeljica Ajda Smrekar razglasila zmagovalca, je med objemom z Raiven, še vedno ozvočena Lea, komentirala izid z besedami: »Ne morem f*ucking verjet.« Po dveh dnevih napadov in obtoževanj je nato na svojem družbenem omrežju podala javno opravičilo in pojasnilo. »Jaz sem Raiven objela, ker sem toliko let zapored stala na tem istem odru in toliko let nič dobila in sem vedela, kaj pomeni za njo

PRIHODNOST OGREVANJA HLAJENJA in PREZRAČEVANJA že tretjič stati na tem odru. Sploh ni sporno, kdo je zmagovalec, stojim za zmagovalcem, za obema bi stala. Vsi vaši romani in grozilna pisma, ki jih dobivam, jaz mislim, da si jih ne zaslužim, kljub temu ste to pristno Leo vzljubili, zdaj pa bi jo v eni noči spljuvali. Taka sem, vedno bom pristna in iskrena.« Kakor koli že, Mariborčana sta postala naša že 25. predstavnika na tekmovanju za Pesem Evrovizije, ki bo letos potekalo v Izraelu. Polfinala bosta 14. in 16. maja, finale pa 18. maja. Pripravil: S. U.

Posavka s pomočjo smučanja (in dekolteja) do 100 tisoč ogledov Slovenskima vlogerjema znanima pod imenom NekiNeki se pri dogodivščinah večkrat pridruži raper Challe Salle.

KRŠKO – Maja Pinterič in Lovro Prešiček, ki svoje izvirne ideje delita na portalu Youtube pod

vlogom s pomenljivim imenom NekiNeki, sta z epizodo, v kateri v kopalkah smučata iz Krvavca, dobesedno osvojila Slovenijo in v dobrem tednu dni nabrala okoli 100.000 ogledov. Pri svojih dogodivščinah se sicer večkrat srečata z zabavnimi izzivi, včasih se jima pridruži celo popularni raper Challe Salle, a tokrat jima je res uspelo. Je pa pod posnetkom zaslediti nekaj zlobnih jezikov, morda celo malce nevoščljivosti s strani komentatorjev, ki so mnenja, da je gledalce bolj kot njuno smučanje pritegnil Majin (dekle prihaja iz Posavja, op.p.) dekolte.

Stranje pri Škocjanu 7, 8275 Škocjan T: +386 7 33 747 20 M: info@dulc.si CMYK Color Euro Ink Set

RGB Color

HTML Color

Pripravil: S. U.

Bi si delili prevoz s sosedom?

Kljub vsem pozivom in opozorilom izpušni plini iz avtomobilov še danes predstavljajo veliko grožnjo okolju. Začnimo pri sebi. V soboto zjutraj, ko se vam zagotovo ne mudi, se v trgovino odpravite peš ali s kolesom. Med tednom pa: bi razmislili in si prevoz v službo delili s prijateljem, znancem, sosedom? Ali to že počnete? Verjetno bolj zato, da dobite še kak evro več s potnimi stroški. Na Dolenjskem obstaja kar nekaj lokacij, ki se med 6.30 in 16.00 spremenijo v »začasna« parkirišča za tiste, ki si delite prevoze. Zdaj imate še razlog več – eko razlog. Pripravil: Nadlani.si

SI predstavljate življenje BREZ OČAL IN LEČ? V 15 MINUTAH BREZ BOLEČIN POPOLNOMA VARNO

BON ZA 100€ 14 OČESNIH KLINIK v SLO in HR


18

NASVET

Kako izbrati pravega računovodjo?

Pravo podjetje ima vedno dobro računovodstvo, pravi nepisano pravilo. To so stroški, pri katerih ne gre varčevati, vloženi evri pa se praviloma obrestujejo!

podjetju

Kateri kriteriji so ključ pri izboru? Marjetka Golob s.p. Glavni trg 14, 8000 Novo mesto 07 33 79 948, 041 794 674, mapras@t-2.net

Kaj nudi dober računovodski servis? Dober računovodski servis mora danes ponujati mnogo več kot le enostavno evidentiranje poslovnih dogodkov. Še vedno je namreč zmotno razmišljanje mnogih podjetij, da je računovodstvo nujno zlo in ga imajo samo zato, da zadostijo zakonskim zahtevam. Danes mora biti dober računovodja tudi davčni in finančni svetovalec, poznati mora razmere na trgu, poznati delovanje bančnega sistema, poznati vsaj osnove vsebin različnih razpisov za nepovratna ali ugodna povratna sredstva, ne nazadnje pa mora biti tudi oseba, ki se vživi v poslovanje podjetnika, ga dobro pozna in ve, kakšno pomoč in kakšne storitve najbolj potrebuje. Da pa lahko vse to nudi, se mora

Krevs Finančni biro d.o.o. Prešernova ulica 30 8210 Trebnje,

Največja napaka, ki jo delajo podjetniki pri izbiri računovodskega servisa, je, da gledajo samo najnižjo ceno. Prepričani so namreč, da potrebujejo računovodstvo samo zato, da oddajo zakonsko obvezne listine. Ne zavedajo se, da lahko od računovodskega servisa dobijo mnogo več in na koncu pravzaprav privarčujejo več, kot je strošek računovodstva. Opažamo, da se podjetniki na eni strani pogajajo za ceno, po drugi strani pa imajo nepotrebne stroške oziroma izdatke, ki bi jih lahko z dobrim računovodjem zmanjšali ali celo izničili. Podjetnik bi moral pri izbiri upoštevati strokovnost in usposobljenost računovodij, njihove reference, prilagodljivost, s kakšnimi računovodskimi programi delajo, ali imajo zavarovano poklicno odgovornost. Zaposleni v resnih računovodskih servisih se morajo ves čas izobraževati, imeti morajo dobro tehnološko opremo, licenčne računovodske programe. Veliko je namreč

manjših računovodskih servisov, ki vsega tega nimajo, zato pa lahko nudijo nižje cene, vendar posledično tudi nekakovostne računovodske storitve. Kot že rečeno zelo pomembno je, da ima računovodski servis kljub visoki strokovnosti in znanju zavarovano poklicno odgovornost. Dodatne storitve računovodskega servisa, ki pripomorejo k zadovoljstvu stranke Zelo pomembno je, da računovodski servisi nudijo dodatne storitve, kot so davčno in finančno svetovanje, pomoč pri iskanju nepovratnih oziroma ugodnih povratnih sredstev, komunikacijo z bankami in drugimi finančnimi inštitucijami. Če računovodja dobro pozna

Trudimo se, da se strankam čim bolj približamo v njihovih potrebah in željah.

TEL: 07 3481 156 Servis je odprt vsak dan od 6.30 do 17.ure

Pripravil: Nadlani.si Vodenje glavne knjige s saldo konti in enostavno knjigovodstvo Vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja Obračun osebnih dohodkov Statistična poročila Izpisi virmanov Izdelava vseh obračunov in letnega poročila o poslovanju Izdelava investicijskega programa in poslovnih načrtov.

KONTO, JOŽICA PIŠKUR S.P. Rakovnik 29, Šentrupert T: 07 34 34 710 G: 041 451 897

ORIKS Računovodstvo in svetovanje www.oriks.si 041 682 470

BONUM PLUS Računovodstvo po meri vašega podjetja

Naš biro se že več kot 20 let ukvarja z knjigovodskimi in računovodskimi storitvami za samostojne podjetnike,

zasebnike in male, srednje in velike družbe, društva in kmetije, davčnim svetovanjem, davčnim optimiranjem, kadrovskimi storitvami in svetovanjem ter z ostalimi storitvami.

svojo stranko/podjetje, ve, kakšni so njeni cilji, strategija, ji lažje pomaga pri iskanju nepovratnih sredstev, lažje se pogovarja z bankami, ji poslovno svetuje …

že 22 let

stalno izobraževati, kajti nenehne spremembe na področju računovodstva in financ so danes v naši družbi žal postale stalnica. Dober računovodski servis je pomemben partner podjetja in podjetja bi ga morala bolj izkoristiti, s tem pa bi vsi veliko pridobili.

rbi... e brez sk Lahko st ...če zaupate vodenje poslovnih knjig

KNJIGOVODSTVO ORGANIZACIJA IN TRGOVINA d.o.o. 20 letne izkušnje na podorčju vodenja poslovnih knjig vam zagotavlja strokovno in kvalitetno opravljanje storitev.

ZAUPA NAM ŽE VEČ KOT 50 MANJŠIH IN VEČJIH PODJETIH ZAKAJ NAM NE BI TUDI VI? Šegova ulica 90, 8000 Novo mesto, E:info@koda.si, www.koda.si T: 07 33 75 960, F: 07 33 75 961, G: 041 913 330

www.bonumplus.si 08 205 10 40

Kompletne računodske in knjigovodske storitve za s.p., d.o.o., društva, kmete... Kadrovske storitve (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja)

Franja Tomažin s.p. Finančne in računovodske storitve info@racunovodstvo-franja.si 031 603 270

Krmelj 2D, 8296 Krmelj tel: 07/81 85 700 fax: 07/81 85 709 gsm: 051/615 986, 031/375 735 e-pošta: doga@siol.net

Davčno svetovanje Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi ali preoblikovanju podjetja Možnost elektronskega bančništva in poslovanja (program MINIMAX - SAOP).

Za boljšo Instagram izkušnjo sledite hashtagom namesto ljudem

Ker nam omogoča dva udobja: prvič, zaobide vse »smeti« večine uporabnikov; in drugič, omogoča, da sledimo posebej prilagojeni vsebini. opremo uporabljajo, katero kolo imajo in podobno. Čeprav spremljate več računov, ki temeljijo na kolesarjenju, ti ne objavljajo vedno slik koles. Tudi ko to storijo, niso to vedno kolesa, ki jih imate vi v mislih. To seveda ni problem, saj ne moremo pričakovati, da bodo ljudje sledili le temu, kar je všeč nam – objavljajo zase, ne za nas. Iskanje hashtagov na Instagramu Če že nekaj časa uporabljate Instagram, verjetno že veste, kako dobro je najti navdih preko fotografij. Da pa si ogledate najboljšo vsebino, sledite uporabnikom in začnite iskati hashtage. Sledenje hashtagov na Instagramu ni nova funkcija, ampak tista, ki je ne bi smeli spregledati, saj je težko preceniti njeno vrednost. Po našem mnenju je to eden najboljših delov celotne mreže. Zakaj? Ker nam omogoča dva udobja: prvič, zaobide vse »smeti« večine uporabnikov; in drugič, omogoča, da sledimo posebej prilagojeni vsebini. Na primer, če za svoje hobije uporabljate Instagram predvsem za: kitare in kolesa. Recimo, da so to vaše najljubše stvari, ki jih želite pregledovati na Instagramu, saj je dovolj dobre in ustrezne vsebine na to temo. Sledenje na Instagramu vas lahko navdihne, da se poglobite v svoje hobije in najdete ideje za izboljšanje tehnike, oblike in podobno. Čeprav je na Instagramu veliko »urejenih« računov, ne kažejo vedno, kar želite videti. Dejstvo je, da pogosto kaj manjka. Za primer uporabimo kolesa. Ste kolesar in tako kot mnogi drugi kolesarji, radi gledate slike drugih kolesarjev – kje kolesarijo, kakšno

Da bi videli bolj specifično vsebino, sledite oznakam oziroma hashtagom, ki so povezani z vašimi posebnimi interesi. Na primer, recimo da se trenutno precej zanimate za gorska kolesa, zato je dobro, da sledite oznakam kot so #mountainbiking in #mountainbike ali #gorskakolesa oziroma #gorskokolo. Tako boste lažje naleteli na bolj koristne informacije. Toda lahko se spustite v še večje podrobnosti. Če ste denimo bolj obsedeni z gorskim kolesom znamke GIANT in bi ga radi imeli, lahko poleg GIANT računa v Instagramu, sledite še hashtagu #giantbike in kot rezultat vidite vse vrste neverjetnih vsebin na temo izbranega kolesa. Instagram je za ta namen res čudovito orodje. Isto stvar naredite za ostala kolesa, kot tudi za vse druge zelo specifične vsebine, ki jih želite videti. Seveda, včasih zgrešite znak (#superx prikazuje kolo Cannondale Super X, pa tudi nekakšen izdelek za lase z istim imenom), vendar lahko na ta način najdete večinoma specializirano vsebino. Torej namesto, da bi sledili uporabnikom, se raje zanašajte na hashtage na Instagramu. Če na Instagramu želite slediti hashtagu, ali iščite določeno oznako, kliknite na hashatag in nato kliknite gumb Sledi – tako kot pri sledenju

uporabnika. Od takrat naprej se bo vsebina s to oznako prikazovala neposredno v vašem profilu. To je odličen način, da podprete svoj profil z raznovrstnimi stvarmi, ki vas zanimajo. Torej, če želite spremeniti svoj Instagram način sledenja, je to odličen način za to. Če spremljate samo ljudi oziroma uporabnike obstaja velika verjetnost, da mimo vas leti na tone vsebine, ki bi vas lahko zanimala. Prepričajte se sami. Za začetek lahko sledite #novice #multimedia #nadlani, nenazadnje pa ne pozabite na sledenje naše strani na Instagramu na spletni povezavi www.instagram.com/nadlani_si ali pa s poskeniranjem kode na desni strani. Pripravil: Marko Vidrih

Poslikaj kodo z instagramovo aplikacijo in nam sledi

Za smeh Ni ptica Sedita oče in sin Črnogorca pod drevesom v senci. Do hiše je približno 100 metrov, pa se oglasi oče: »Sine, koliko bi potreboval do tiste hiše?« Mine pol ure, ko sine odgovori: »Pa dober teden.« Mine spet pol ure, sledi očetov odgovor: »Pa sine, saj nisi ptica, da letiš!« Zakaj ... Zakaj blondinka polaga obkladek na rob mize ? Pivo in televizor Ker ji je zdravnik rekel, da naj da obkladek tja, Mož: »Draga, če se kdaj zgodi, da bom v kamor se je udarila. stanju vegetiranja, odvisen od aparatov in Blondinka tekočin, prosim, odklopi vse stvari, ki me držijo Pride blondinka v trgovino: pri življenju!« »Kilogram kruha prosim!« Žena brez besed vstane, vzame možu pivo iz rok in ugasne televizijo. »Črnega ali belega?« »Ni važno, saj sem s kolesom!« Vir: http://vici.50webs.com


NASVET

19

MP3 - brezplačen in zakonit prenos glasbe

Iskanje MP3 glasbe iz pravnih virov na internetu je včasih, kot iskanje igle v kopici sena. Vsekakor so pesmi za prenos na voljo na številnih internetnih straneh. prenosa MP3 glasbe. Uporabniki plačajo fiksen, mesečni znesek in nato prenesejo neomejeno glasbo. Je pa Napster uporaben le v določenih državah. Sound Spy Sound je zelo obsežno spletno mesto s povezavami na zakonske proste MP3 pesmi. Stilski poudarki so sedanja pop glasba, elektronika in indie. FM4 Soundpark Kot so FTP strežniki ali Bittorrent. Iskalniki, kot sta Google ali Bing, pogosto najdejo stotine strani z vnosom ključnih besed. Toda če je nekdo našel in želi prenesti želeno pesem, pogosto pride do razočaranja, saj gre večinoma le nezakonite strani za prenos datotek. Če prenesete datoteke od tam, ste lahko preganjani po Zakonu o avtorskih pravicah. Prav tako ne smemo pozabiti, da je na takih spletnih mestih zelo velika nevarnost za prenos virusa na svoj računalnik. Druga možnost je, da se poslužite drugih strani, kjer lahko zakonito prenesete glasbo ali pa jo alternativno kupite. Kje lahko zakonito prenesem MP3 glasbo na internetu?

Pobuda radijske postaje FM4, kjer avstrijske glasbene skupine in glasbeniki lahko objavijo svojo glasbo. S spletno skupnostjo lahko prenesete pesmi in tekmovanja remiksov, kjer znani umetniki dajejo na voljo svoje pesmi. Epitonic Epitonic ima široko paleto pravne MP3 glasbe različnih umetnikov, različnih žanrov. Purevolume Purevolume je še vedno velik MP3 portal z brezplačnimi MP3 pesmi. MP3.com

Na www.mp3.com boste morda našli največji neodvisni internetni glasbeni portal na spletu. Apple iTunes Tu je tudi veliko brezplačnih pesmi, saj se tukaj iTunes je z več kot 11 milijoni skladb, 100.000 pojavlja veliko skupin, ki svoje pesmi objavijo kategorijami in 27.000 avdio knjigami največja brezplačno. spletna glasbena trgovina po vsem svetu. V Kako Youtube video posnetke pretvoriti začetku morate prenesti programsko opremo v MP3 iTunes, brezplačen program za Mac in PC. Video portal Youtube je pravi zaklad za ljubitelje iTunes Store je integriran v programsko opremo. glasbe z vsega sveta. Največ mlajših ali Napster starejših glasbenih videoposnetkov je na voljo Nekoč je bil Napster najbolj znana P2P (Peer prav na tem spletnem mestu. Že nekaj časa to Peer) izmenjava na internetu. Medtem pa obstaja programska oprema in spletne storitve ponujajo le pravno legalno glasbo za prenos. za prenos videoposnetkov z Youtube-a na Napster poleg prodaje posameznih pesmi vaš domači računalnik. Ljubitelji glasbe lahko in albumov ponuja tudi neomejeno količino pravno formalno uporabljajo tudi programsko

opremo za zakonito pretvorbo videoposnetkov YouTube v glasbo MP3. Youtube v MP3 – za pretvorbo FLV videoposnetkov Preprost program je Free YouTube v MP3 Converter. Programska oprema je brezplačna in izvleče glasbo iz katere koli želene video datoteke YouTube ali FLV, shrani zvok v priročnem MP3 formatu na trdem disku. Podprte oblike so CDA, FLV, MP3, WAV. Za iPod uporabnike obstaja programska oprema Free FLV Converter. Z Free FLV Converter lahko pretvorite video iz video portalov v format MP4. Format MP4 se uporablja za iPod ali druge predvajalnike MP3, PSP, iPhone ali mobilni telefon. SUPER je brezplačen pripomoček za konverzijo za široko paleto avdio in video formatov in je odličen tudi za pretvorbo FLV videoposnetkov v MP3. Uporabniški vmesnik je v angleščini in za laike številne možnosti nastavitev niso vedno lahko razumljive. Program prepriča z različnimi formati. Tudi s programsko opremo Audials One lahko preprosto in hitro pretvorite Youtube videoposnetke v zapis MP3 skladbe na računalniku. Z vgrajenim pretvornikom MP3videoraptor lahko prenesete Youtube videe in jih samodejno pretvorite v glasbene formate,

kot so MP3, MP3, WAV, OGG ali WMA po prenosu. Youtube v MP3 – snemajte neposredno prek zvočne kartice Ena od možnosti bi bila tudi, da med predvajanjem zvočne kartice računalnika posnamete zvok iz Youtube videa. Primerna programska oprema za to sta na primer, snemalnik Audacity ali No 23. Ta brezplačna programa omogočata snemanje avdio tokov iz interneta prek zvočne kartice. Posnete skladbe lahko nato shranite v običajnih oblikah, kot so MP3, WAV ali OGG na računalniku. Programska oprema ne bo posnela samo videoposnetkov v storitvi Youtube, ampak tudi vse druge zvočne signale v računalniku. Avtor: Marko Vidrih

ZA DOBER GLAS, KI SEŽE V DEVETO VAS POSKRBI NAŠ OGLAS

070 899 899 info@magmamedia.si magmamedia.si

Najboljše brezplačne strani za ustvarjanje digitalne glasbe

Doma z najljubšimi glasbili lahko nastaja mojstrska glasba. Ampak glasbeni navdih lahko dobite kjerkoli. Kaj pa potem? znotraj AudioToola. AudioTool ponuja veliko možnosti, za uporabo najbolj kompleksnih pa se je potrebno tudi kaj naučiti. Če šele začenjate ali se želite samo zabavati, je lahko AudioTool preveč za vaše potrebe. Soundation

Naslednja spletna mesta vam bodo pomagala ustvariti digitalno glasbo neposredno v brskalniku. Vse kar potrebujete so nekatere veščine (ne vedno) in internetna povezava. Soundtrap Soundtrap je eleganten, preprost za uporabo in zmogljiv DAW (Digital Audio Workstation), ki deluje v vašem brskalniku. Če želite začeti uporabljati aplikacijo brskalnika, boste morali ustvariti račun, s katerim boste preizkusili tudi njihove premijske funkcije. Ko poskus preteče, boste lahko prešli na brezplačen račun, ki ima določene omejitve. Obstaja veliko instrumentov in zank, s katerimi lahko eksperimentirate in ustvarjate glasbo. Prav tako lahko povežete MIDI-združljiv instrument in snemate glasbo v aplikaciji. Soundtrap ima tudi funkcije za souporabo in sodelovanje, s katerimi lahko delite svoje glasbene projekte s prijatelji, ki lahko poslušajo in celo urejajo glasbo. AudioTool AudioTool je fantastično mesto za produkcijo, kjer lahko nastane odlična glasba. Vmesnik aplikacije je bil vedno enostaven za uporabo, vendar pa redne posodobitve to še olajšujejo. Lahko se povežete z različnimi virtualnimi napravami, kot so sintetizatorji, izenačevalniki, efektne pedale in še več ter tako ustvarite virtualno mešalno mizo

Soundation je še eno spletno mesto (preprosto za uporabo), kjer nastaja digitalna glasba. Podobno, kot na drugih spletnih mestih vam Soundation omogoča dostop do popolne digitalne zvočne delovne postaje v vašem brskalniku. Postavitev je preprost vmesnik z več stezami, ki je preprost za uporabo in ni zastrašujoč, tudi če prvič ustvarjate glasbo. Prijazno vodena predstavitev razloži osnove in vas hitro popelje do razumevanja navodil. Brezplačen račun omogoča več kot 700 različnih vzorcev. Medtem ko je to lahko dovolj za nekatere ljudi, obstaja možnost nakupa dodatnih zvočnih paketov iz njihove trgovine. Če uživate v Soundationu, lahko nadgradite tudi na premium račun (6,99 USD na mesec, intro računi pa se začnejo pri 1,99 USD), da bo glasba še boljša. AudioSauna Še preden pomislite na preskušanje AudioSaune, vas moramo opozoriti, da ni namenjena začetnikom. Večina glasbenih aplikacij ima preprost vmesnik »povleci in spusti«, AudioSauna pa ima postavitev sintetizatorja tipkovnice, na katero lahko dodajate utripe, instrumente, učinke, dodana pa je lahko celo lastna glasba. Čeprav se AudioSauna morda ne ujema z ostalimi orodji, o katerih razpravljamo v številu učinkov ali vzorcev, so te nadomestili z edinstvenostjo svojih učinkov. Tudi če se vam aplikacijo za ustvarjanje nove glasbe zdi težko ali omejevalno uporabljati, lahko z uporabo programa AudioSauna uredite ali izboljšate glasbo, ki jo ustvarite drugje.

Chrome Music Lab Chrome Music Lab je zabaven in zasvojljiv način za učenje in ustvarjanje glasbe na spletu. Nastal je v letu 2016 z 12 različnimi orodji, zdaj pa jih ima 13. V laboratoriju se lahko igrate in spoznavate ritem, akorde, melodijo, harmoniko in še več. Nato lahko združite te veščine in uporabite skladbo za ustvarjanje, shranjevanje in skupno rabo digitalne glasbe. Za razliko od drugih spletnih mest, o katerih smo razpravljali, je Chrome Music Lab namenjen vsem. Ne glede na vašo starost in znanje o glasbeni produkciji, boste uživali v igranju glasbenih inštrumentov in se boste v tem procesu naučili še dodatne koristne stvari, da bo vaša glasba še boljša.

BandLab BandLab je še ena spletna stran, kjer lahko ustvarite digitalno glasbo. Omogoča odlično ravnotežje med zabavo in izkušnjami, hkrati pa omogoča odličen nadzor nad procesom ustvarjanja glasbe. Ko ustvarite račun, vas preusmerijo v DAW, kjer lahko ustvarite glasbo z dodajanjem skladb v urejevalnik. Nato lahko dodate zanke in inštrumente in tako nastaja glasba po vašem okusu. Ko ustvarite skladbo, jo lahko shranite in celo objavite. Prav tako lahko dovolite dostop do svoje melodije, kar drugim uporabnikom omogoča gradnjo na tem, kar ste vi že ustvarili. To so naša izbrana brezplačna spletna mesta za ustvarjanje glasbe. Preverite jih, ustvarite nekaj glasbe in ne pozabite na zabavo! Avtor: Marko Vidrih


20

ZDRAVJE

Krofi res redijo?

Pravzaprav krofi, ki si jih privoščite za pusta, ne redijo nič bolj kot druga hrana. Ne verjamete? Preberite si, kako jih lahko uživate brez dodatnih kilogramov.

Krofi imajo slab sloves, saj naj bi hitro povzročili nabiranje dodatnih kilogramov. Res je, da so krofi slaščica, torej jih ne uvrščamo med zdrave jedi. Njihova glavna sestavina je bela pšenična moka, v njih je sladka marmelada, cvrti so v olju. Glavna težava je torej v tem, da vsebujejo tako veliko ogljikovih hidratov (moka in sladkor) kot maščob, ki telo oskrbijo z veliko energije. Če bi povprašali nutriciste, pa bi se ti nad krofi namrdnili iz drugega razloga: zaradi pomanjkanja mikrohranil. Res je, z vitamini in minerali se ne morejo ravno postavljati, a to velja tudi za mnogo drugih prazničnih jedi, ki so namenjene sladkanju. Krofi in energija Kar se tiče kalorij, okroglih ocvrtkov ne moremo obsojati kar tako. Tisti krofi, ki vam jih ponujajo v trgovinah (pakirane ali na oddelku s svežimi pekovskimi izdelki,), imajo na 100 gramov od 320 do 380 kalorij. Njihova dejanska masa pa 80 gramov, torej z enim zaužijete od 256 do 304 kalorije. Kaj to pomeni v primerjavi z drugo hrano? Če jih primerjamo s sadjem ali zelenjavo, bi lahko rekli, da jih imajo veliko. Banana ima na 100 gramov na primer le 90 kalorij. Če jih primerjamo z drugimi slaščicami, pa niso nič posebnega. Marsikatera tortica s sladko ali masleno kremo jih močno

prekaša, pa tudi običajna tablica čokolade ima potrebuje 1.560 do 1.860 kalorij (malo aktivna), 350 kalorij. Misliti, da krofi redijo bolj kot na primer 1.860 do 2.100 kalorij (srednje aktivna) oziroma čokolada, je torej zmotno. 2.100 do 2.400 kalorij. Oseba z 80 kilogrami potrebuje 2.080 do 2.480 kalorij (malo aktivna), Kdaj krofi in druge sladice redijo? Ohranjanje telesne teže, njeno pridobivanje ali 2.480 do 2.800 kalorij (srednje aktivna) oziroma izgubljanje so vedno odvisni od energijskega 2.800 do 3.200 kalorij (zelo aktivna). Pri malo vnosa in porabe. Kadar sta vnos in poraba aktivni osebi z malo kilogrami, se krofi torej energije enaka, nam osebna tehtnica vedno poznajo hitreje. Če bi vse dnevne kalorije zaužila kaže enako. Če uživamo več kalorij, kot je s krofi, bi jih takšna oseba lahko pojedla štiri, pet, potrebno, ali pa jih pričnemo porabljati manj, se pa bi morala biti sita za ves dan. Oseba z 80 redimo. Kadar povečamo porabo ali zmanjšamo kilogrami, ki je zelo aktivna, pa bi jih lahko pojedla vnos, hujšamo. Krofi nam torej prinesejo dodatne tudi do deset na dan, če seveda ne bi zaužila kilograme le, če jih zaužijemo toliko, da bistveno ničesar drugega. Matematika je preprosta: kdor povečamo energijski vnos. Če smo ob tem še več porabi, lahko brez posledic tudi zaužije več neaktivni in tudi porabljamo manj energije, pa bo kalorij. tehtnica še bolj zlovešča. Krofi in vsa druga praznična hrana običajno Kako poskrbeti, da krofi ne bodo redili? redijo zato, ker med prazniki pojemo več kot Da ne bi prekoračili svoje dnevne potrebe po običajno, hkrati pa se tudi manj gibamo. Prazniki kalorijah, bodite pri uživanju krofov zmerni. Nič so marsikomu izgovor, da je telesno manj ni narobe, če jih nekaj pojeste, vendar se na ta aktiven in več počiva, hrana pa je med njimi račun odrečete drugim jedem. Jesti enako kot bolj na dosegu roke. In potem je tu še neljuba običajno, za povrh pa še nekaj krofov, se lahko posledica: uživanje več hrane in manj gibanja maščuje. Če s krofi vnesete v telo ogljikove povzročita tudi slabšo prebavo, kar se ravno tako hidrate in maščobe, potem se tem odrecite pri pozna tudi s kilogramom ali celo dvema več. drugih obrokih. Za zajtrk pojejte grški jogurt in Koliko lahko pojemo brez slabe vesti? sadje ter pozabite na kruh, pri kosilu izpustite Koliko hrane oziroma energije potrebujete, je krompir in mastno svinjino, za večerjo pojejte le odvisno predvsem od vaše telesne teže in skledo solate ali jajca brez kruha. dnevne aktivnosti. Svoje kilograme glede na Krofi pogosto prevzamejo krivdo za preobilje aktivnost pomnožite z naslednjimi količniki: kalorij, ki jih zaužijemo tudi z drugo hrano, prav – malo aktivni: 26–31; tako pa s pijačo. Da ne bodo krivec za več – srednje aktivni (3–4-krat tedensko): 31–35; kilogramov, v prazničnem času ne pijte sladkih – zelo aktivni (več kot 4-krat tedensko): 35–40. Izračun vam poda okvir kalorij, pri katerih bo vaša pijač, tako sokov kot “umetnih” sladkih pijač, telesna teža ostala na istem. Če ga prekoračite, prav tako pa se izogibajte alkoholu. Alkohol velja se boste redili, če ste pod spodnjo mejo, boste za pravo kalorično bombo, saj vsebuje na gram kar 7 kalorij! (Ogljikovi hidrati in beljakovine imajo shujšali. Kaj to pomeni v praksi? Oseba s 60 kilogrami le 4, maščobe pa 9 kalorij na gram.)

Domači krofi so lahko bolj zdravi Najboljši krofi so pogosto tisti, ki jih lahko pripravite doma. –Uporabite alternativo beli pšenični moki, na primer polnozrnato pšenično ali pirino moko. – V testu naj bo zelo malo ali nič sladkorja – več kot ga bo, hitreje bodo krofi med cvrtjem dobili pretemno barvo. Namesto sladkorja lahko uporabite druga sladila, na primer eritritol. – Pripravite jih po receptu, ki v primerjavi z industrijskimi vsebuje več rumenjakov. Jajca naj bodo domača. – V testo dodajte proteinski prašek (brez okusa ali vaniljin) ter tako izboljšajte njegovo hranilno vrednost ter zmanjšajte vpliv na nabiranje telesnih maščob – za razliko od odvečnih ogljikovih hidratov se beljakovine v telesu ne spreminjajo v salo. – Cvrite jih v deviškem kokosovem olju, ki ga segrejte počasi. – Krofe polagajte v olje šele, ko to doseže primerno temperaturo. Ko krof položite v olje, mora zunanjost zakrkniti, notranjost pa se kuhati. Če je temperatura prenizka in se zunanja skorjica ne naredi, se krofi tudi v notranjosti prepojijo z veliko olja. – Polnite jih z domačo marmelado, ki ste jo pripravili z manj sladkorja ali tudi brez njega, morda tudi z zdravimi sladili (ksilitol, eritritol, stevija). – Krofov ne posujte s sladkorjem v prahu. Če se temu ne morete izogniti, jih ne posujte takoj po peki, ko se sladkor nanje obilno lepi, temveč tik preden jih postrežete – tako bo sladkornega prahu manj. Tudi tokrat lahko uporabite eritritol ali ksilitol v prahu, morda tudi kokosov sladkor v prahu. Pripravila: Urša Novak

Kako uporabljati fotoaparat, če nosite očala?

Se vam zdi, da je za vas, ki nosite očala, narediti dobre slike nekoliko bolj zapleteno? Obstaja nekaj stvari, ki jih lahko naredite, da bi vam bilo lažje. zadnji strani fotoaparata, lahko še vedno vidite nastavitve fotoaparata. Vgrajene nastavitve dioptrije se gibljejo od okoli +1 do -3, odvisno od fotoaparata. Če vaša dioptrija sodi v ta obseg, si preberite spodnji vodnik za nastavitev iskala. Če je vaša dioptrija močnejša oziroma večja od tega, nič za to. Canon in Nikon namreč ponujata dodatne leče iskala. Najboljše mesto za nakup je od lokalnega prodajalca ali ugledne spletne trgovine s fotoaparati.

da ga lahko preprosto ponastavite nazaj na normalno. Najboljši način za pravilno nastavitev dioptrije je, ko so informacije, prikazane v iskalu, ostre. Če jih je mogoče enostavno prebrati, mora iskalo natančno prikazati prizor pred vami. Vrtite gumb za nastavitev dioptrije naprej in nazaj, dokler ne najdete nastavitve, ki vam ustreza. Nastavitev dioptrije vpliva samo na iskalo – bodisi optično ali elektronsko; še vedno morate nositi očala, da se osredotočite na zaslon Live Nošenje očal, ali skoraj popolna slepota, ni ovira Kako prilagoditi iskalo fotoaparata (če View (Prikaz v živo). pri fotografiranju. Še vedno morate razumeti Gumb za nastavitev dioptrije se ne blokira v nosite očala ali kontaktne leče) osnove izpostavljenosti in sestave fotografije. položaju, ki ste ga nastavili. Če se vam stvari Samo uporaba fotoaparata in še posebej Če imate fotoaparat DSLR ali brez zrcala, lahko zopet začnejo megliti, obstaja velika verjetnost, ostrenje posnetkov bo nekoliko težja. Poglejmo, prilagodite moč iskala, da se bolje ujema z da ste v določenem trenutku pomotoma pritisnili vašim vidom. kaj storiti. Poleg iskala je gumb za nastavitev dioptrije, na gumb. Ponovno ga nastavite. Uporabite iskalo in nastavite dioptrijo nastavljen na majhno izbirno tipko. To prilagodi Naučite se pravilno uporabljati samoMorda tega ne veste, vendar ima iskalo na vsaki moč iskala in vam omogoča, da spreminjate dejno ostrenje dobri DSLR ali brez zrcalni kameri (fotoaparatu) stvari, tako da boste, če ste kratkovidni ali Samodejno ostrenje v sodobnih fotoaparatih gumb za nastavitev dioptrije, tako lahko obratno, stvari bolje videli. je neverjetno, vendar je, tako kot vse funkcije fotoaparat prilagodite tako, da ustreza vašemu Nastavitveni gumb za nastavitev dioptrije je »samodejnega«, ki so shranjene v fotoaparatu, vidu. To je majhno kolo ob iskalu. privzeto nastavljen na vid 20/20. Če so prikazane najboljše ob nadzoru fotografa. S samodejnim Prilagajanje dioptrije iskala fotoaparata pomeni, informacije zamegljene, ko gledate skozi iskalo, ostrenjem, od načina (enojni, neprekinjeni ali da boste lahko pregledali in videli vse, kot če boste vedeli, da za vas ni pravilno nastavljeno. hibridni), se lahko veliko prilagodi na območje, bi nosili očala. Vse informacije, kot so hitrost Prilagajanje dioptrije je postopek poskusov in ki se uporablja za samodejno ostrenje (ena zaklopa in zaslonka, bodo prav tako ostre. napak. Običajno je nekoliko večja oznaka, ki točka, območje ali celoten sistem samodejnega Tudi če ne morete česa prebrati zaslona na označuje središče nastavitvenega gumba, tako ostrenja), na način, kako se samodejno ostrijo različne situacije. Če pustite, da fotoaparat naredi po svoje, bo samodejno ostrenje včasih uspelo, vendar če ZA DOBER GLAS, KI boste prevzeli nadzor, bo to, kar želite, uspelo SEŽE V DEVETO VAS večkrat. To je še posebej pomembno, če težko POSKRBI NAŠ OGLAS pregledujete svoje slike med fotografiranjem in ne morete zaupati svojemu fotoaparatu, da bi dobili pravi posnetek. info@magmamedia.si Ko boste obvladali sistem samodejnega magmamedia.si ostrenja v fotoaparatu, lahko fotografirate

070 899 899

samozavestno, saj veste, da je skoraj vedno v središču pozornosti prav tisto, kar ste želeli. Najlažji način, da se izognete manjkajočemu fokusu, je, da ne komplicirate. Fotoreporterji že dolgo uporabljajo geslo za fotografiranje: »f/8 in fotorafiraj«. Z drugimi besedami, če postavite objektiv na f/8 (dokler ne uporabljate velikega telefoto objektiva), boste s pritiskom na sprožilec vedno dobili ostro in uporabno fotografijo z dovolj globine polja, ki bo prikazala celotno sceno. Manjkajoča osredotočenost je le velik problem pri fotografiranju makrov, portretov, športa in divjih živali. Za veliko drugih področij, kot so krajina, potovanje ali ulična fotografija, vam ni treba tako skrbeti. S tem, ko delate na ožjih zaslonkah, se lahko sprostite in uživate v fotografiranju – ves čas veste, da je tisto, kar fotografirate, verjetno uporabno. Uporabite zaslon Live View (Prikaz v živo) in Zoom (Povečava) Tu je majhen namig, na kar morda niste niti pomislili. Na zadnji strani fotoaparata, ko gledate posneto fotografijo, uporabite funkcijo povečave – na njem bo gumb z lupo, ki ga bo aktiviral. Če povečate fotografijo, lahko majhne podrobnosti raztegnete tako, da se bodo prikazale na 3-palčnem zaslonu. To ni idealno, vendar je lahko dovolj, da preverite oziroma vidite, na kaj morate biti pozorni. Če so veliki skladatelji lahko gluhi, ni nobenega razloga, da veliki fotografi ne bi mogli imeti težav z vidom. Seveda bodo stvari nekoliko bolj nerodne, toda z učenjem uporabe samodejnega ostrenja ali preprosto upoštevanjem manjkajočega ostrenja lahko še vedno naredite neverjetne fotografije. Pripravil: Marko Vidrih


ŠPORT

21

Naslov Kotarju in Jarčevi

Športna zveza občin Trebnje in Mirna je tudi letos razglasila najboljše športnike v obeh občinah.

TREBNJE – Letošnja prireditev je bila na Mirni, naziv najboljše športnice je prejela kickbokserka Mia Jarc, najboljšega športnika rokometaš Marko Kotar, med ekipami pa je slavil Badmintonski klub Mirna. 19-letna Mia je članica Kluba borilnih veščin Fearless Fighters in je lani postala državna prvakinja Kickboxing zveze Slovenije in svetovna podprvakinja na tekmovanju WAKO v Italiji, Marko Kotar, član trebanjskega rokometnega kluba, pa je bil eden ključnih igralcev mladinske reprezentance, ki je lani na evropskem prvenstvu osvojila naslov evropskih prvakov. Športna ekipa leta je ponovno Badmintonski klub Mirna, ki je lani zasedel drugo mesto v prvi badmintonski ligi. Ekipa TEM MIRNA iz Badmintonskega kluba Mirna je v letu 2018 v prvi slovenski badmintonski ligi osvojila drugo mesto. Igrali so kapetan Mitja Šemrov, Žan Laznik, Gašper Krivec, Urban Herman, Sebastjan Miklič, Jerca Bajuk, Nastja Stovanje, Urša Arih, Anej Cizelj, Matevž Herman, Kristjan Hanjšek, Domen Laznik, Aleš Murn, Nik Zupančič, Taja Borštnar in Katja Kolenc. Športnik leta po izboru navijačev je letos postal badmintonist Nik Zupančič, ki je prejel 31 odstotkov vseh glasov, ki so jih zbirali preko spletne akcije. Priznanje za mlado športno ekipo leta je prejela Nogometna ekipa starejših deklic Osnovne šole Trebnje, mlada športnika leta sta Vid Koščak in Leon Vidic, športni znak so prejeli badmintonista Mitja Šemrov in Nik Zupančič, atlet Matevž

Šuštaršič, igralka petanke Iris Vencelj (ki je bila zaradi bolezni odsotna) in rokometašica Maja Vojnovič. Športni delavec je postal Franci Jurečič, trener v Nogometnem klubu Trebnje. Priznanje mladi športnik leta: Vid Koščak, badminton Skoraj 12-letni Vid je lani na državnem prvenstvu do 13 let zmagal v fantovskih dvojicah in bil tretji med posamezniki, na državnem prvenstvu do 15 let je bil v fantovskih dvojicah tretji, na domačem, 24. Mednarodnem prvenstvu TEM Junior in Youth International pa je osvojil tretje mesto v fantovskih dvojicah do 13 let. Priznanje športni znak: Mitja Šemrov, badminton Mitja Šemrov je badminton začel igrati v osnovni šoli, ves čas je član Badmintonskega kluba Mirna. Lani je na 61. državnem članskem prvenstvu v moških dvojicah zmagal, v mešanih pa je bil tretji. Z ekipo TEM Mirna je osvojil 2.mesto v 1. slovenski badmintonski ligi, na tretjem A turnirju pa je osvojil 2.mesto med moškimi dvojicami. Priznanje športni znak: Iris Vencelj, petanka Iris Vencelj je najuspešnejša igralka petanke v ŠRD Čatež. Na državnem prvenstvu je zmagala med posameznicami in bila tretja v ženskih trojkah, tretja je bila tudi na tour lestvici 2018 med ženskami. Na močnem mednarodnem tumirju v Driveniku na Hrvaškem je s Sandijem Andolškom in Anžetom Dodigom zmagala, v dvojicah pa je bila s Sandijem Andolškom druga. Iris je tudi članica Kegljaškega kluba Trebnje, vzorna in fair športnica. Priznanje športni znak: Maja Vojnovič, rokomet Maja od lani igra za Rokometni klub Krim Mercator. Igrala je na članskem evropskem prvenstvu v Franciji in bila prva vratarka mladinske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Madžarskem. Z ekipo Krim Mercator je osvojila

peti naslov superpokalnih prvakinj, v ligi prvakinj se je uvrstila v glavni del. Spletna stran Handball planet jo je uvrstila med najboljše mlade vratarke sezone 2017/2018. Priznanje športni znak: Nik Zupančič, badminton Skoraj 15-letni Nik je član Badmintonskega kluba Mirna. V letu 2018 je na Medvode Forza Cup do 17 let osvojil 2. mesto v fantovskih dvojicah in 3. mesto med posamezniki, na državnem prvenstvu do 15 let je bil 2. med posamezniki in v mešanih dvojicah. Na srebrni žogici v Lendavi je zmagal v fantovskih dvojicah. Plaketo za delo v športu so prejeli Dare Erdeljc, pobudnik in soustanovitelj petankarske sekcije Športno rekreativnega društva Čatež, Dušan Jarc iz Kegljaškega kluba Trebnje, ki je s svojim delom pripomogel k razvoju kegljanja na tem območju, in Veljko Kolenc, nekdanji učitelja športne vzgoje na Osnovni šoli Mirna, ki je vsakega učenca skušal usmeriti in navdušiti za šport Plaketa za delo v športu: Veljko Kolenc Veljko se je že v rani mladosti zapisal športu - bil je mladinski državni prvak in državni reprezentant v smučarskih skokih, kasneje se je ukvarjal z nogometom. Kot velik ljubitelj športa je doštudiral na Fakulteti za Šport v Ljubljani in dobil službo na Osnovni šoli Mirna. Vsakega učenca je skušal usmeriti in navdušiti za šport, ki mu je bil najbolj primeren. Z nasveti je pomagal tudi društvom. Prav zaradi njega je Mirna daleč naokoli najbolj športna občina. Jubilejno priznanje je za 35 let delovanja prejel Rokometni klub Trimo Trebnje, za 20 let delovanja pa Moto Klub Team Fortuna Trebnje, medtem ko sta posebno priznanje za izjemne dosežke prejela še en badmintonist Gašper Krivec in Vrtec Mavrica Trebnje. Posebno priznanje za izjemne športne dosežke: Gašper Krivec Gašper Krivec je član Badmintonskega kluba Mirna. V letu 2018 je na državnem mladinskem

Olimpijski center Novo mesto prvič v Sloveniji gostil državno dvoransko prvenstvo za člane in članice v atletiki.

TREBNJE – V soboto, 9. februarja, je Olimpijski center v Novem mestu gostil najboljše atlete in atletinje na prvem dvoranskem državnem atletskem prvenstvu za člane in članice v zgodovini Slovenije. Padlo je veliko število osebnih rekordov, prijavljenih pa je bilo kar 270 atletov in atletinj iz 28 slovenskih klubov. Nagrade so jim podeljevali nekdanji izjemni atleti in atletinje iz slovenske zgodovine, med drugimi Jolanda Čeplak. Uvodne nagovore ob otvoritvi državnega prvenstva v atletiki so imeli Mario Mohorović (predsednik Atletskega kluba Krka Novo mesto), Marija Šestak (ena izmed najboljših slovenskih atletinj in predstavnica Atletske zveze Slovenije) in župan Gregor Macedoni. Slednji je zlasti izpostavil veselje nad veliko športno pridobitvijo,

S TEM OGLASOM JE MONTAŽER BOŠTJAN PRIDOBIL SVOJIH PRVIH 5 STRANK

070 899 899 GARANTIRAN USPEH

ki prvič gosti državno dvoransko atletsko prvenstvo, in navdušenjem številnih atletov, ki so športno infrastrukturo in hitro atletsko stezo že preizkusili na treningih in tekmovanjih ter postavljali svoje rekorde. Prvi članski rekord V novi pokriti dvorani Olimpijskega centra Novo mesto je v soboto padel prvi članski slovenski atletski rekord, saj so Lovrenc Valič, Jakob Janez Vodeb, Luka Končina in Lovro Mesec Košir (Mass) postavili nov slovenski rekord v štafeti 4 x 400 m, s časom 3:21,21. Med posameznicami sta se najbolj izkazali Tina Šutej (Kladivar) in Maja Mihalinec (Mass). Šutejeva je prav ob koncu programa preskočila 4,65 m in izpolnila normo za nastop v skoku s palico na evropskem dvoranskem prvenstvu, ki bo v začetku marca v Glasgowu. Mihalinčeva pa je v teku na 60 metrov s časom 7,29 sekunde znova prepričljivo potrdila normo za evropsko prvenstvo. Normo za evropsko prvenstvo je sicer izpolnila že 2. februarja na mitingu prav v Novem mestu. V teku na 400 metrov je zmagal Lovro Mesec Košir, ki je v odsotnosti najboljšega slovenskega atleta zadnjega obdobja Luke Janežiča, in s časom 48,28 za več kot sekundo ugnal vse tekmece. Na dvoranskem državnem atletskem prvenstvu Slovenije v Novem mestu je bil sicer prvič izveden celoten program državnega prvenstva, tudi teki nad 200 metrov na pokriti krožni stezi, ki so doslej za naše atlete potekali v tujini. V preteklih tednih so se tako v novomeški dvorani zvrstila številna tekmovanja, na katerih so atleti dosegli veliko število osebnih rekordov. Tudi v prihodnjih tednih se bodo v Olimpijskem centru Novo mesto zvrstila nadaljnja atletska tekmovanja. V soboto, 16. februarja, je potekalo prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke, 23. februarja pa še prvenstvo Slovenije v dvorani za veterane. Vir in fotografija: MO Novo mesto

GM Kuselj d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

Super premiera v Češči vasi

HALO PESEK 041-755-578

prvenstvu zmagal med posamezniki in v mešanih dvojicah ter bil drugi v moških dvojicah, zmagal je tudi med posamezniki na državnem prvenstvu za srednje šole. Ob koncu sezone je bil vodilni na mladinski lestvici med posamezniki in v fantovskih dvojicah. Slavnostni gost prireditve je bil olimpionik Miro Cerar, ki je uvodoma povedal, da imamo v Sloveniji ogromno vrhunskih športnikov, ki se velikokrat uvrstijo na zmagovalni oder, hkrati pa je poudaril, da moramo ceniti tudi dosežke pod stopničkami, saj je veliko odvisno od konkurence. Že na začetku je čestital prejemnikom priznanj, ki jih je nekaj tudi podelil. Priznanja so sicer podeljevali člani strokovnega sveta za izbor športnika leta: Ralf Pančur, Roman Šavrič, David Jerič, Janez Prosenik, Silva Zupančič in Leon Lobe ter mirnski podžupan Zoran Remic, trebanjski župan Alojzij Kastelic in mirnski župan Dušan Skerbiš. Na prireditvi je bilo tudi letos poskrbljeno za izjemno glasbeno doživetje: za uvod je zaigrala Komorna skupina Glasbene šole Trebnje, ki jo vodi profesor David Kocijan, sledil je nastop Kvarteta Strmole, športnoglasbeno prireditev pa je zaključila energična Nuša Derenda. Prireditev je povezovala Petra Krnc Laznik, dogodek pa omogočata občini Trebnje in Mirna. Vir: Občina Trebnje Fotografija: Samo Kobal

kamnolom zabukovje

halopesek.doo@gmail.com

PRODAJA SEKANCEV IN HLODOVINE

Živa, Peter in rokometaši Krke

Zlato značko za življenjsko delo so prejeli Štefka Aš, Dušan Piškurič in Martin Luzar. Podelili smo tudi priznanja za dosežke na delavskih športnih igrah v reprezentanci Slovenije in Bloudkova priznanja zaslužnim športnim delavcem za večletno aktivno delo v športu. Zlato značko za življenjsko delo so prejeli Štefka Aš, Dušan Piškurič in Martin Luzar. Podelili smo tudi priznanja za dosežke na delavskih športnih igrah ter seveda najprestižnejša priznanja - priznanja za športnika leta 2018. Prireditev so popestrili Nejc Smodiš, Pet jazz polnoč, jazz skupina Plesnega studia Novo mesto, plesalca Jasna Potočar in Nal Lakič iz Plesnega kluba Novo mesto, prireditev pa je popestrila tudi plesalka s plesom ob drogu. NOVO MESTO – Na prireditvi »Športnik leta Športna gosta prireditve sta bila Aljaž Pegan in 2018«, ki je tokrat ponovno potekala v Kulturnem Mina Markovič. centru Janeza Trdine, je bila za najboljšo športnico Vir in fotografija: Zavod Novo mesto razglašena teniška igralka Živa Falkner, najboljši športnik je postal igralec namiznega tenisa Peter Hribar, najuspešnejši klub v novomeški občini pa je Moški rokometni klub Krka. To je bila že tradicionalna 33. prireditev »Športnik leta« v Mestni občini Novo mesto. Namen prireditve je predstavitev in popularizacija športa, športnikov in športnih delavcev ter se jim na ta način zahvaliti za vloženo delo v šport. Podelili smo veliko priznanj in sicer 56 županovih priznanj športnikom in športnicam za osvojitev naslova državnih prvakov ali za nastop


22

RAZVEDRILO TRDA, TEŽKO AMERIŠKA TALJIVA IGRALKA KOVINA (ERIKA)

GLASBENIK SOSS

KRAVJI MLADIČ

ROBERT REDFORD

PREBIVALEC RIMSKI HIŠNI BOG ANGOLE

PRVA SLOVENSKA FILMSKA ZVEZDA RINA

PRIJETEN, PLEMENIT VONJ

MAJHEN KOŠ

KAR JE POUDRAJENO GLEDALIŠKO STROJ ZA PROIZVAJANJE IZMENIČNE NAPETOSTI HRVAŠKI PEVEC (PETAR) NEPRIJETEN VONJ

KANADSKI GLASBENIK YOUNG NEKDANJE IME TOKIA PEVKA HORVAT

POŠTNA OZNAKA TENNESSEEJA

KRAJ NA BRAČU

NEKDANJI VODIČ OPIC

RDEČI GOZDNI SADEŽI

EDVARD GRIEG

Ð

&

JOKAV ČLOVEK (SLABŠ.) KOLOIDNA RAZTOPINA

AMERIŠKA IGRALKA NOVAK POSLEDICA UPORABE

VPLIV NA ODLOČITEV

ANGLEŠKI SLIKAR (PETER) STRAN

KARTA PRI TAROKU

PREBIVALCI ČIČARIJE

SLOVENSKI PREBIVALCI PEVEC AREZZA (GIANNI)

KRAJ V SLOVENSKIH GORICAH PASJE OGLAŠANJE

OMELO (REDKO)

ITALIJANSKI SPOLNIK

POT ZA PEŠCE ALJASKA (ORIG.) KDOR CMOKA PRI JEDI

KIRKIN OTOK

OGLJIKOV MONOKSID PRIPOMOČEK ZA TALJENJE

EVA MOŠKON OZRAČJE

GOBAVOST ČEŠKI REŽISER (FRANTIŠEK)

SLOVENSKI PUBLICIST (FRANČEK) POLET PRVA ČRKA HEBREJSKE ABECEDE OČE

ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate na spletni strani www.nadlani.si (v rubriki mali oglasi) ali preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

ANICA ČERNEJ RASTLINSKA BODICA

PES, KI ZELO LAJA

LETEV WILLIAM ZABKA

FRANCIJ

NEPISMEN ČLOVEK

AMERIŠKI IGRALEC BEATTY

POROČILO O AKTUALNEM DOGODKU

LJUDJE, KI SE MED SEBOJ POZNAJO

NAGRAJENCI DECEMBRSKE KRIŽANKE: Cvetka Popelar, NHM 8, 8290 SEVNICA Silva Marinčič, Dolenje Kamenje 6A, 8000 NOVO MESTO Franc Kos, Martinja vas 8, 8230 MOKRONOG

Popolnoma prenovljena revija za vse ljubitelje križank in ugank Kanaro d.o.o., Ljubljana

NAGRADNA KRIŽANKA FEBRUAR 2019 Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 15. 3. 2019 na naslov: Na dlani, Gubčeva cesta 35 a, 8210 Trebnje, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA JANUAR 2019 Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki.

Mali oglasi • Neodvisni servis za AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, ŠKODA. Za svoj termin pokličite 031 661 492 ali 031 870 800. • Gradite, potrebujete beton hitro in ugodno? Pokličite: 031 644 300 • Nimate kapitala? Nudimo odprtje podjetja, 070 444 222. • Zunanje oglaševanje na jumbo panojih že za 50€/mesec 070 899 899 • Efekt oglaševanja 100% zagotovljen, ne odlašajte, pokličite 070 899 899 • Brezplačni test sluha: 059 044 058 • Poskrbite za sanacijo svojega dimnika še pred novo kurilno sezono 051 358 189. • Pri prenovi stanovanja smo mi pravi naslov za vas 041 623 775 • Idealen prostor za zaključene družbe, martinovanje, silvestrovanje 031 652 429

• Prodaja jabolk za ozimnico ,prodaja soka, bio jabolčni kis, prodam večjo količino fižola 051 770 290 • Prodam vino bizeljsko mešano belo in rdeče. Cena za liter belega ali rdečega je 0,90 eur. Telefon 040-630-610 Lahko ga tudi dostavim do Ljubljane. • Prodam jedrca orehov – letošnja. Cena za kg 10€. Dostava možna v Sevnico, Krško. Informacije na telefon 051661350 • Ugodno prodam rdeče in belo vino, ter žganje-sadjevec 031 270 989 • PRODAM VINO l.2018- belo in rdeče – okolica Sevnice – možna dostava. Za ceno pokličite 041 643 972 • Prodam VW Passat 1.9 TDI / 131km karavan oprema comfortline,2.lastnik,letnik 2001,332.000 km..za dodatne info poklicite na 051271643

po želji

NAGRADA: 3 x velikonočna šunka, ki jo podarja Mesarstvo Bizjak.

Mali oglasi • Obiščite ali pokličite avtohišo Berus, imajo zanesljiv avto za vas: 07 371 98 00 • Najboljša okna in vrata v mestu 070 470 560 • Najboljša izbira za nakup avtomobila. Svetujejo vam prijazni in usposobljeni strokovnjaki. 07 37 37 660 • Renault Scenic že čaka na vas. Pokličite in se prepričajte o najugodnejši ponudbo! 07 391 81 14 • Največja izbira zimskih pnevmatik ta hip. 031 204 333 • Prodaja sekancev in hlodovine 041 755 578. • Okulistični pregledi, operacije oči, optika VSE NA ENEM MESTU 041 389 529 • Dostava betona vedno in povsod 051 655 622 • Opravljamo USLUGO KLANJA živali, vse informacije na 041 730 166 • Hitro in preprosto preverite svoj sluh 07 33 222 66 • Male čistilne naprave 07 30 48 350 • Zaposlimo voznika in upravljalca avtodvigala. Aleš 041 946 608 • PRODAM VINO l.2018 - belo in rdeče – okolica Sevnice – možna dostava. Za ceno pokličite 041 643 972

• Prodam kamp prikolico Tabert, 5m, z vso opremo, lahko s pavšalom ali jo postavimo kamorkoli po vaši želji, ugodno, 031 761 565. • Tiskarski stroj prodamo: Xerox DocuColor 252, odlično ohranjen vreden ogleda, redno servisiran preko Panna d.o.o. pogodbe: 070-833-833 • Prodamo primorsko vino cabarnet savignon, chardonnay, beli pinot, merlot od 1,50 do 1,70€ liter. Nad 50 l možna dostava. 031 318 230 • Nudimo vam kakovostne trsne cepljenke za pridelavo grozdja (cviček, bela in sortna vina, različno namizno grozdje in eko pridelavo) 031 248 402 ali 031 202 166 • Montažni ograjni sistemi NOVOFORM največ ograje za pravo ceno 040 854 352

• Izkoristite 10% otvoritveni popust v Frizerstvi AS Sijaj v Prelesju. Naročite se na 041 270 391 • Podarite odvečne knjige. Pokličite, pridem z veseljem jih odpeljem in ohranim. 030 996 225 • Prodam belo in rdeče vino-cepljenka, pridelano na Stanu, Mirna. Obojega prodam po 50 L. Zanima me, če ima mogoče kdo za podarit pasjo uto? Lahko je manjša, ker je naša psička manjše rasti. Andreja- tel: 041 356 008 • Prodam opremo za trgovinski lokal delo mizarja v velikosti 30 m2, /prodajni pult, omare, regali/. Cena po dogovoru. Kontakt:051-613-861. • Ugodno prodam vino cviček letnik 2018 iz Malkovca in žganje sadjevec. tel: 041 463 254 • Prodam levi jedilni kot 1.75cmx1.35 cm rjave barve s stolom in raztegljivo mizo 70cm x80cm raztegljivo še 2x 30cm vse marles. Cena vse skupaj 120evrov. Kontakt:031 239 665 • Prodam jogi dormeo 180cm x200 za 40 evrov. 031 239 665 • Finančni biro po meri. 07 3481 156 • Največji salon keramike in kopalniške opreme na dolenjskem 07 3932 886 • Vodimo knjigovodstvo za več kot 50 podjetjem, zakaj ne bi tudi vaše? 07 3375 960 • Potrebujete izdelavo letnega poročila? Mi smo pravi naslov 07 3434 710 • Davčno svetovanje, pomoč in svetovanje pri ustanovitvi in preoblikovanju podjetja in še mnogo več, vse na enem mestu. 07 8185 700 • Lahko ste brez skrbi, če zaupate vodenje poslovnih knjig nam. 041 794 674 • Peskokop, prevoz, izkop, hitro in zanesljivo. 031 642 256 • Odkup karamboliranih vozil, vozil v okvari, dostavnih vozil. 031 752 831 • Veliko pustovanje v Clubu Bruno Gabrijele 3.3.2019, ki ga ne smete zamuditi! • Solintera - prihodnost ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. 07 3374 720 • Prodam lita platišča z letnimi pnevmatikami, rablejno za Renault Scenic na 5 vijakov 205/60 R-16 031 508 456 • Oddam vinograd v najem, okolica Trebnjega 040 858 581


IZ ŠOLSKIH KLOPI

Med razredno sodelovanje 3. c in 4. a razreda

23

Ne prejmete časopisa v poštni nabiralnik, pa bi ga želeli? Sporočite nam vaše podatke na: info@nadlani.si ali pokličite na 070 733 733.

V prihodnje že imajo v načrtu ponovno druženje.

SEVNICA – V torek, 12. 2. 2019, so z učenci 3. c in 4. a razreda izvedli med razredno kavarno. Učenci so v mešanih skupinah sodelovali, izmenjevali mnenja, se družili ter razmišljali o aktualnih temah v šoli. Dve šolski uri sta hitro minili. V prihodnje že imajo v načrtu ponovno druženje.

www.nadlani.si

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Vir in fotografija: Alenka B. Peklar, Rebeka Dolinšek/Osnovna šola Sava Na prireditvi ob dnevu kulture smo se spomnili tudi na Valentina Vodnika, Kladnika Sevnica

saj letos mineva 200-letnica smrti prvega posvetnega slovenskega pesnika, in na Svetlano Makarovič.

Praznovali kulturni praznik

Navzočim je predstavila kulturno dogajanje v šoli in kraju, pozvala jih je, MIRNA PEČ – V četrtek, 7. 2. 2019, so s naj se še naprej kulturno udejstvujejo ter tako tudi praznujejo 8. februar proslavo obeležili slovenski kulturni praznik. Proslavo so pričeli s slovensko himno. Prireditev – Prešernov dan. KRMELJ – S Prešernovo Zdravljico se je v četrtek, 7. 2. 2019, v OŠ Krmelj začela proslava ob kulturnem prazniku. Prepletanje dramskih in pevskih vložkov je ustvarilo prijetno vzdušje, v katerem so uživali učenci od 1. do 9. razreda. Program je povezoval devetošolec Iztok Povše, Prešernove pesmi pa je recitiral Val Vidmar. Prisluhnili so uglasbeni Prešernovi pesmi Od železne ceste, ki sta jo v duetu zapela Alina Stanisavljevič Smodiš in Jošt Fister. Maj Polanc v vlogi Prešerna in Jaka Miklič v vlogi nemškega uradnika sta odigrala komičen prizor, v katerem pesnik prosi za službo. Učenci 5. razreda so deklamirali Primičevi Juliji posvečene Magistrale, za še več glasbe pa so poskrbeli učenci mladinskega in otroškega pevskega zbora. Na koncu je sledil govor ge. ravnateljice Guste Mirt, ki se je zahvalila vsem nastopajočim in mentoricam

Poloni Starič, Maji Zorič in Renati Mlinarič. Navzočim je predstavila kulturno dogajanje v šoli in kraju, pozvala jih je, naj se še naprej kulturno udejstvujejo ter tako tudi praznujejo 8. februar – Prešernov dan. Vir in fotografija: OŠ Krmelj/ Sara Gačnik

je povezovala Jera Parkelj, učenka 6. razreda. Učenci 3. razreda so skozi celotno proslavo po obdobjih predstavili življenje in delo Franceta Prešerna. Mladinski pevski zbor je zapel pesem O, Vrba, ki jo je pesnik posvetil svoji rodni vasi. Učenci šolske gledališke skupine so uprizorili sodobnega Povodnega moža, katerega parodijo na pesnikovo balado je napisal Andrej Rozman Roza. Tako so spoznali prevzetno Urško, ki jo je očaral postavni korenjak na jeklenem konjičku. Učenci 8. razreda so deklamirali Magistrale in s črkami prikazali akrostih pesnikove muze Julije Primic. Na prireditvi ob dnevu kulture so se spomnili tudi na Valentina Vodnika, saj letos mineva 200-letnica smrti prvega posvetnega slovenskega pesnika, in na Svetlano Makarovič, ki letos praznuje svoj

80. rojstni dan. Lenart Kupljenik iz 5. razreda je deklamiral pesem Dramilo, učenci 2. razreda pa pesem Jaz sem jež. Nadja Jarc, učenka 8. razreda, je napisala pesem Triglav, moj dom in osvojeno 2. mesto na vseslovenskem literarnem natečaju ob 240-letnici prvega pristopa na Triglav. Pesem je recitirala Eva Zupančič. Vir in fotografija: Ema Gracel, 8. b/ Osnovna šola Toneta Pavčka

Spremljajte nas tudi na Faceboku

Tehniški dan v 8. razredu: kulturna dediščina Ker je v Mirni Peči kar nekaj kozolcev in toplarjev, ki so del kulturne dediščine, so se v skupini, ki je obdelovala les, odločili, da bodo te tudi izdelali.

MIRNA PEČ – V petek, 15. februarja 2019, je v šoli potekal tehniški dan za učenke in učence 8. razreda s skupno temo kulturna dediščina. Tehniški dan je potekal v dveh skupinah. Prva skupina je obdelovala les v učilnici tehnike in

tehnologije, druga pa izdelovala stop motion animacije v multimedijski učilnici. Ker je v Mirni Peči kar nekaj kozolcev in toplarjev, ki so del kulturne dediščine, so se v skupini, ki je obdelovala les, odločili, da bodo te tudi izdelali. V petih šolskih urah je nastal en toplar in en dvojni kozolec. Skupina, ki je ustvarjala animacije, pa se je osredotočila na mirnopeško ljudsko izročilo. Nekaj kratkih filmov, ki temeljijo na pripovedki »Pri pastirjih na Žabjeku« Janeza Trdine, pesmi »Cvet v Ajdovski jami« Toneta Pavčka in pripovedi o nastanku imena kraja Mirna Peč, si lahko ogledate na spletni strani nadlani.si. Vir in fotografija: Osnovna šola Toneta Pavčka

HITRA IZDELAVA TISKOVIN

Bi želeli zase izbrati najboljšega

LEPOTNEGA KIRURGA?

BON ZA 100€ 11 KIRURGOV V SLO in HR POPOLNOMA VARNO

www.odpripodjetje.si

ze za 373 eur v

NE potrebujete 7.500 eur ustanovnega kapitala

telefon: 070 444 222

info@odpripodjetje.si

BREZ BOLEČIN KOREKCIJA PRSI

KOREKCIJA NOSU LIPOSUKCIJA

Doktor 1A je zdravstvena agencija, katera ocenjuje zadovoljstvo pacientov v zdravstvu na osnovi anketiranja pacientov, ki so poseg že opravili. Povpraševalce obveščamo o zadovoljstvu pacientov pri zdravnikih oz. ponudnikih s katerimi sodelujemo. Stranke, katere opravijo poseg preko Doktor 1A lahko prejmejo 50€ povračila ali pa povrnjene stroške pregleda. Velja le ob izpolnitvi obrazca o zadovoljstvu pacienta po posegu.


24

ZADNJA STRAN

Novi

KADJAR SUV Renault že za

16.490 €* Paket zimskih pnevmatik** *Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €. Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. renault.si

Renault priporoča

07 391 81 14 Obrtniška ulica 4, 8210 TREBNJE

Podjetje z več kot 30 letno tradicijo!

O N T A D O D E T I M PREJ ! E K I T A M V E N P A Z E J N A V O R A V ZA Pri nakupu 4 potniških pnevmatik Goodyear, Dunlop, Fulda ali Sava v velikosti 16" ali več v servisu Vukanizerstvo VOVK. VELIKA IZBIRA KOVINSKIH IN ALU PLATIŠČ E ONLIN INA! V O G TR

www.pocenigume.net

www.vulkanizerstvo.si

Profile for NaDlani.si

Nadlani februar 2019  

Nadlani februar 2019  

Profile for nadlani
Advertisement