Page 1

Brezplačni časopis / september 2014 / w w w. n a d l a n i . s i / info@nadlani.si V s a g o s p o d i n j s t v a v o b č i n a h Tr e b n j e , M i r n a , Š e n t r u p e r t , M o k r o n o g - Tr e b e l n o i n S e v n i c a

2

Neurja in poplave

4

Obnovljena vodovod in čistilna naprava

5

Prihaja Festival marmelada

7

Začeli bodo gradnjo vodovoda

Gradnja oddajnikov je dodobra razburila javnost

6

Ni denarja za cesto pod Rojami

7

Vodovod po dolini reke Temenice

8

Lokalne volitve

12

KMN želi še stopničko višje

13

Dom in vrt

15

Iz šolskih klopi

Načrtovana gradnja stolpov z oddajniki ob železniških progah je zaradi slabega obveščanja naletela na srdit odpor javnosti, predvsem je razburila krajane tistih naselij, v katerih naj bi omenjene stolpe tudi postavili.

TREBNJE, MIRNA, SEVNICA – Po Sloveniji naj bi do konca februarja leta 2016 postavili 246 stolpov, na katere nameravajo namestili oddajnike in tako z digitalnim signalom v celoti pokriti 1200 kilometrov železniškega omrežja pri nas ter hkrati slovenske železnice povezati v enotni evropski sistem za upravljanje železniškega prometa. Gre za uvajanje digitalnega radijskega sistema (GSM-R), a eden večjih projektov v državi, ocenjen na okrog 150 milijonov evrov, je dodobra razburil javnost, saj so ponekod dela začeli kar čez noč. Projektu Ministrstva za infrastrukturo so se uprli predvsem po naseljih, civilne iniciative, ki rastejo kot gobe po dežju in gradnji stolpov nasprotujejo, pa opozarjajo predvsem na škodljivost sevanja. Samo okoli 50 baznih antenskih postaj naj bi namreč postavili v neposredni bližini stanovanjskih objektov oz. v oddaljenosti manj kot 100 metrov, pravijo na Zvezi ekoloških gibanj Slovenije, kjer so se tudi zavzeli za takojšnjo ustavitev gradnje. Ponekod so gradnjo za zdaj ustavili 30-metrski stolp so želeli postaviti tudi na Gomili pri Mirni, a so ogorčeni občani, ki jih o načrtovani gradnji ni nihče obvestil, pripravili protestni shod in njegovo postavitev preprečili. Kot je takrat med drugim povedal mirnski župan Dušan Skerbiš, je občina, v kateri naj bi stal le en tovrstni oddajnik, pripravljena sodelovati pri iskanju nadomestne lokacije.

Nič bolj gladko ni šlo v Šentlovrencu, kjer so predstavniki tamkajšnje civilne iniciative predsedniku vlade Miru Cerarju tudi poslali protestno pismo, in v Trebnjem, kjer so krajani postavitev stolpa za zdaj preprečili. Občine Mirna, Trebnje, Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Sevnica so zato skupaj izpostavile problematiko neustreznih lokacij gradnje baznih stolpov. Kot so pojasnili na sevniški občini, vse formalne postopke pri izvedbi projekta investitorju z ustrezno pravno podlago sicer omogoča država. Gradnja digitalnega radijskega sistema GSM-R namreč poteka skladno z veljavno zakonodajo in skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje zanjo ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, zato občine na gradnjo v formalnih postopkih nimajo neposrednega vpliva. Kljub temu pa so izpostavile stališče po zahtevi iskanja primernejših lokacij od predvidenih, za katere v fazi priprave dokumentacije, vse do pred nedavnim, niso bile seznanjene, še pravijo. S skupnim protestnim pismom so tako omenjene občine izrazile nestrinjanje z lokacijami baznih postaj zaradi možnih vplivov na človeka in njegovo zdravje, na vizualno degradacijo krajine ter na možne vplive na rastlinstvo in živalstvo ter njihove habitate. Gradnji baznih postaj kot projektu občine ne nasprotujejo, poudarjajo, saj se zavedajo pomena razvoja in modernizacije, zahtevajo pa, da se poiščejo bolj sprejemljive lokacije. V Trebnjem so tudi pripravili sestanek predstavnikov lokalnih skupnosti in investitorja, na katerem je bilo dogovorjeno, da je določene lokacije

Gradnjo stolpov, kakršen že stoji ob železniški progi v Slovenski vasi pri Šentrupertu, so ponekod ogorčeni krajani vsaj za zdaj preprečili (Foto: M.Z.).

gradnje možno prestaviti ter na pobudo občin in krajanov poiskati nove lokacije za gradnjo. Ob tem so predstavnike ministrstva tudi opozorili, da so v skladu z evropsko direktivo ti dolžni obveščati tako javnost kot tudi lokalno skupnost. Medtem so s sevniške občine še sporočili, da je občina v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti investitorju posredovala predloge novih lokacij, ki bodo tehnično preverjene, do takrat pa bodo gradbena dela na teh lokacijah po zagotovilih investitorja zaustavljena. J.S.

Beseda urednice

Sigas d.o.o.

3

35 let Doma upokojencev Sevnica

September se počasi preveša h koncu. Dolenjski in posavski vinogradi so večinoma že obrani, čeprav vreme vinogradnikom letos ni bilo naklonjeno. Prav vremenska ujma, ki se je pred dvema tednoma znesla predvsem nad vzhodno Slovenijo, tudi tukajšnjim krajem ni prizanesla. V tokratni številki smo zato zbrali nekaj informacij o dogajanju in škodi v naših občinah. A vendar, za dežjem vedno posije sonce, pravijo in prav je, da znamo v življenju prepoznati tudi lepe stvari. Tako smo tudi v tokratni številki zbrali dogajanja in pridobitve v naših občinah, o dogodkih v vašem kraju pa nas lahko tudi v prihodnje obveščate na elektronski naslov info@nadlani.si. Tako seveda v prihajajočih jesenskih dneh velja povabilo – pridružite se in bodite NaDlani tudi vi. Melita Zabukovec

Profile for NaDlani.si

Nadlani september 2014  

Nadlani september 2014  

Profile for nadlani
Advertisement