Page 8

8

IZ NAŠIH KRAJEV

Turizem v zidanicah je priložnost tudi za Mirnsko dolino V dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog so se včeraj zbrali številni lastniki zidanic v Mirnski dolini, ki so želeli slišati, kaj prinaša ponekod že dobro poznan projekt Turizem v zidanicah. MOKRONOG - Okroglo mizo je spodbudila Občina Mokronog-Trebelno. „Občine znotraj Mirnske doline vse resneje razmišljamo o blagovni znamki Mirnska dolina. O tem bomo v prihodnjih letih govorili vse več. Okrogla miza pa je namenjena razvoju turizma v zidanicah. Začetki so. Ti so pozitivni in med ljudmi dobro sprejeti. Želimo naprej. Želimo, da bi se v ta projekt vključilo čim več naših občanov oziroma lastnikov zidanic znotraj Mirnske doline,“ pravi župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Na območju občine Mokronog-Trebelno imajo 25 vinogradniških območij, ki pokrivajo 400 hektarjev površin oziroma 5,5 odstotka občine. Z okroglo mizo so želeli

spodbuditi razmišljanje o tem, da zidanice lahko ponudijo turistom v sklopu konzorcija Turizem v zidanicah. Na okrogli mizi, na kateri so sodelovali poleg Mateje Podgoršek še Matjaž Pavlin, predsednika obeh občinskih vinogradniških društev Toni Bulc in Anton Kotnik ter predsednik turističnega društva Jernej Mauko, dr. Marko Koščak, cvičkova princesa Maja Žibert in eden od član konzorcija Jože Krivic, so poudarjali, da je turizem v zidanicah avtentičen turistični produkt prihodnosti tako zaradi svoje trajnostne naravnanosti kot tudi zaradi odličnosti ter izjemne okolice, naravne in kulturne dediščine okolja, v katerem je vzpostavljen.

Razpravljavci se zavedajo, da je za mnoge prva ovira pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, kasneje pa administracija. „Okrogla miza ni bila enkratni dogodek. Prisotnim smo ponudili pomoč pri vključevanju v konzorcij Turizem v zidanicah. Najprej bomo evidentirali interes v naši okolici, potem pa bosta zainteresirane posameznike obiskala projektant in nekdo iz konzorcija. Oba strokovnjaka bosta podala neko oceno tako v smislu stroškov kot tudi vsebinskih korakov, kako do sodelovanja v konzorciju,“ zagotavlja višja svetovalka sporočijo ga. Podgoršek (Občinska uprava za okolje in prostor na Občini Mokronogobčine Mokronog) do konca aprila 2015. Trebelno Mateja Podgoršek. Zainteresirani za vključitev v konzorcij Vir in foto: P.K. Turizem v zidanicah lahko svojo željo

V prvi obravnavi sprejeli proračun za dve leti Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na 3. redni seji prvič obravnaval predlog odloka o proračunu za tekoče in prihodnje leto. MOKRONOG - Na prihodkovni strani je proračun za letošnje leto visok 3,7 milijona evrov, na odhodkovni pa 3,5 milijona evrov. V prihodnjem letu pa v Občini MokronogTrebelno načrtujejo za 3,2 milijona evrov prihodkov in 3 milijone evrov odhodkov.

Na področju investicij je za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove namenjenih letos 809 tisoč evrov, prihodnje leto pa 360 tisoč evrov.

Večji investiciji letošnjega leta sta energetska sanacija Zdravstvene postaje Mokronog in podružnične OŠ na Trebelnem, za kar bodo namenili dobrih 290.000 evrov, s tem pa pridobili 167.000 evrov evropskega in državnega denarja, v prihodnjem letu pa bodo večje investicije podrobneje opredeljene z rebalansom proračuna za leto 2016, ko bodo dokončno znani tako prihodki kot tudi odhodki. Nadzorni odbor, v katerem so Jerneja Dragan, Polona Ajdič in Zvonko Preskar, bo tudi v tem mandatu vodila Polona Ajdič. Občinski svet pa je sprejel tudi sklep o preimenovanju skupne občinske uprave v Skupno občinsko upravo Mirnska in Temeniška dolina, znotraj katere je sicer s 1. februarjem poleg dveh inšpektorjev z delom začel tudi redar. SOU pokriva območje štirih občin nekdaj skupne občine Trebnje in ima sedež v Mokronogu.

TD Trebnje se je predstavilo na sejmu Alpe –Adria Obiskovalcem so bile najbolj zanimive razgledne točne, prireditve, kmetije, kulinarika…. in pohodne poti, ki pa jih v občini Trebnje ne primanjkuje. Včasih je potrebno le malo bolj pogledati okoli sebe in kaj hitro lahko opazimo, kako bogata je občina, seveda v smislu zgodovine in kulturne dediščine. Letos so se na sejmu predstavili tudi kmetija Žnidaršič, ranč Aladin in oblikovanje unikatne keramike Irena Blaznik. Vir in foto: TD Trebnje

TREBNJE - V sklopu sejma Alpe-Adria, turizem in prosti čas, ki je potekal od 28. do 31. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, so člani Turističnega društva Trebnje v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije ter Zvezo turističnih društev Dolenjske in Bele krajine, predstavljali turistične znamenitosti in prireditve v občini Trebnje. Obiskovalce so najbolj zanimale razgledne točke, prireditve, kmetije, kulinarika, dogajanje za mlade, kolesarjenje

PREDSTAVITE SVOJO DEJAVNOST

Se tudi vi ukvarjate z avtomobilizmom? Ponujamo vam možnost kratke brezplačne predstavitve vaše dejavnosti (do 10 besed). Pišite nam na info@nadlani.si.

Občinski svet se je seznanil tudi s problematiko uvedbe digitalnega radijskega signala GSM-R na slovenskem železniškem omrežju in do izgradnje repetitorske bazne postaje (RBP) na železniški postaji na točki B, ki so jo izbrale Slovenske Mokronog sprejel kompromisno rešitev. železnice, je nova mikrolokacija na točki C približno 40 metrov naprej ob železniški Kaj je novega glede RBP na Puščavi progi proti Sevnici. danes? Občina je kompromisno rešitev predlagala Vseslovenski projekt, ki je v številnih naseljih na podlagi dogovora z bližnjimi občani, na naletel na odpor prebivalcev, je podoben stroške prestavitve iz točke B na točko C ne negativni odziv doživel tudi na območju pristaja, od investitorja pa zahteva pravno občine Mokronog-Trebelno. Občina in zagotovilo, da na antenske stolpe ne bo Slovenske železnice so – kot kaže – našle dovolil vgradnje anten drugih operaterjev. kompromisno rešitev za umestitev bazne Vir in foto: : Občina Mokronog-Trebelno postaje RBP na Puščavi. Namesto lokacije

Profile for NaDlani.si

NaDlani - Februar 2015  

www.nadlani.si

NaDlani - Februar 2015  

www.nadlani.si

Profile for nadlani
Advertisement