Page 6

IZ NAŠIH KRAJEV 6 Ekipa CARPINUS MAGNA OŠ VELIKI GABER izdelala aplikacijo CA MA APP Učenci OŠ Veliki Gaber so pri projektni nalogi FLL – VES SVET JE UČILNICA iskali pot za pomoč pri učenju in jo uspešno našli. Izdelali so aplikacijo, s katero si učenci lahko pomagajo pri učenju angleščine. ŠENTJERNEJ, VELIKI GABER - V soboto, 17. 1. 2015, je bilo v Šentjerneju šolsko tekmovanje FIRST LEGO LEAGUE – FLL. To je program raziskovanja, oblikovan za otroke stare od 9 do 16 let. Namen programa je navdušiti mlade za naravoslovje, uporabo tehnologije v koristne namene, jim približati znanost, projektni način dela in sodelovalno učenje, skupinsko delo. Letošnja raziskovalna tema je imela naslov VES SVET JE UČILNICA. Na Osnovni šoli Veliki Gaber je v tekmovalni skupini pod mentorstvom učitelja Matjaža Lavriha sodelovalo 16 učencev. Vodja tekmovalne ekipe za tekmo z roboti je bil učenec Matej Pevec, ki je že pravi mojster v programiranju, vodja raziskovalnega projekta pa učenka Zala Predalič. V projektni nalogi FLL - VES SVET JE UČILNICA so iskali pot za pomoč pri učenju in jo tudi zelo uspešno našli. Izdelali

so aplikacijo z imenom CA MA APP Carpinus Magna aplikacija. Z naloženo aplikacijo si učenci lahko s telefonom ali tablico pomagajo pri učenju angleščine. S pomočjo menijev se slušno in vidno preveri pravilnost izgovorjenega ali zapisanega angleškega besedila. S filmsko ekipo, pod mentorstvom učiteljice, so posneli dokumentarni film o novi funkciji telefonov in tablic z naloženo aplikacijo pri pouku angleščine. Pri izdelavi angleških

nalog je sodelovala učiteljica Urška Mitrović. Učenci projektne skupine so izvedli tudi anketo med učitelji in učenci. Oboji so bili navdušeni nad novimi možnostmi pomoči pri učenju. Učitelj in idejna ekipa učencev pa že razmišlja o dodajanju novih učnih okolij k aplikaciji in možnosti izdelovanja nalog za poglabljanje znanja angleščine s pomočjo uporabe nove tehnologije – telefonov, tablic. Pozitivno mnenje je v intervjuju podala tudi ravnateljica OŠ Veliki Gaber, magistra za zgodnje poučevanje angleškega jezika v osnovnih šolah, gospa Barbara Brezigar. Poudarila je pomen pravilnega samostojnega učenja besed in graditev besedišča pri razvijanju komunikacije tako v šoli kot tudi doma, ter ob tem možnosti uporabe nove tehnologije, kot so telefoni in tablice. Seveda pa bi bil to tudi nov izziv za učitelje in organizatorje pouka v šoli.

Tekmovanje FIRST LEGO LEAGUE – FLL je zelo zahtevno, vendar je ekipa CARPINUS MAGNA - Veliki Gaber zastopala šolo vzorno in se kot skupina borila od začetka do konca tekmovanja. Tekmovanje poteka vsako leto proti koncu januarja in je odprto tudi javnosti. Vredno se je ogledati ustvarjalnost otrok na tem področju. Vir: J.Z. FOTO: Matjaž Lavrih

Spletni portal MojaObcina.si in uspešno izvedena delavnica o učinkovitem spletnem komuniciranju Po dvoletnem poskusnem oziroma začetnem obdobju je Občina Trebnje vzpostavila spletni portal MojaObčina.si. TREBNJE - V četrtek, 13. 2. 2015, je v popoldanskih urah v računalniški učilnice Osnovne šole Trebnje potekala delavnica o učinkovitem spletnem komuniciranju, ki jo izvaja podjetje Prims d.o.o. iz Ljubljane. Delavnice se je udeležilo 25 slušateljev, izvedena pa je bila v treh delih. V prvem delu so udeleženci izvedeli veliko o spletnem komuniciranju, številkah in zanimivostih (število uporabnikov Facebooka, Tweeterja, ...) ter primerih dobrih praks kar se tiče spletnih strani in portalov. Drugi del je spletno pisanje zaobjel teoretično, v tretjem delu pa je bilo na vrsti praktično spoznavanje

in uporaba CMS sistema (Contetnt Management System). Na primeru sistema Local PRESS so se udeleženci delavnice naučili, kako vnesti tekstovne vsebine, kako dodajati multimedijske foto in video vsebine (YouTube) ter kako prihraniti čas pri urednikovanju. Spletni portal MojaObčina. si je namenjen obveščanju občanov z ažurnimi novicami, komentarji, mnenji, napovedmi dogodkov, fotografijami, avdio in video vsebinami ter vsemi tistimi lokalnimi informacijami, ki si jih občanke in občani želijo in iščejo na spletu. Spletni portal omogoča enostavno registracijo

in brezplačen ogled vseh vsebin ter tudi soustvarjanje vsebin vsem zainteresiranim posameznikom in podjetjem. Na spletnem naslovu www.mojaobcina.si/trebnje/ pa številne organizacije že objavljajo napovedi dogodkov in informacije o svojem delovanju ter svoje osnovne podatke prikazujejo s predstavitveno vizitko. Vsi obiskovalci spletnega portala se lahko naročite tudi na prejemanje brezplačnih tedenskih e-novic in e-novic posameznih organizacij. Vir: Občina Trebnje

Potrdili dopolnjen osnutek OPPN za novo stanovanjsko sosesko Občinski svet Občine Šentrupert se je v sredini februarja sešel na svoji 3. redni seji. Na njej je v prvi obravnavi potrdil odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za novo stanovanjsko sosesko in kamnolom Draga, opravil pa je tudi splošno razpravo o predlogu proračuna za letošnje in prihodnje leto. ŠENTRUPERT OPPN za novo medgeneracijsko stanovanjsko sosesko vključuje urbanistično oblikovanje zemljišč za gradnjo, cesto z infrastrukturo, dostope do objektov, parka z otroškimi igrali in elemente za zakoličbo novih parcel. „Občina Šentrupert je že v svojem prostorskem načrtu predvidela kar nekaj novih možnosti za poselitev. Ena od teh je tudi površina neposredno v bližini Dežele kozolcev na jugovzhodnem delu Šentruperta, kjer bo možno zgraditi enodružinske stanovanjske hiše. Gre za 12 parcel v velikosti okrog 600 kvadratnih metrov. Predvideva se, da

naj bi bil predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta sprejet do konca letošnjega leta,“ pravi višji svetovalec za okolje in prostor na Občini Šentrupert dr. Iztok Kovačič. Občinski svet je obravnaval tudi OPPN za urejanje kamnoloma Draga. Skoraj 30 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče na severnem delu naselja Draga ob lokalni cesti je v občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot površina nadzemnega pridobivalnega prostora za izkoriščanje mineralnih surovin in proizvodne dejavnosti,

povezane z mineralnimi surovinami ter gradbeništvom. Na seji je občinski svet opravil tudi splošno razpravo o predlogu proračuna za letošnje in prihodnje leto. Ta predvideva za letos nekaj več kot 3,8 milijona evrov prihodkov in za 400 tisoč evrov (kolikor bo znašalo zadolževanje) več odhodkov, za prihodnje leto pa za skoraj 3,7 milijona evrov prihodkov in za nekaj manj kot 3,6 milijona jo bo občinski svet opravil na prihodnji seji evrov odhodkov. Občinski svet je ocenil, da in s tem sprejel proračun občine za letošnje je predlog proračunov primeren za pripravo in prihodnje leto. končnega predloga za drugo obravnavo, ki Vir in foto: Občina Šentrupert in P.K.

Pozdrav Reki iz Mirne V sredini januarja so člani Društva upokojencev (DU) Mirna že drugič (prvič leta 2009) gostovali pri Slovenskem kulturnem društvu »Bazovica« na Reki. MIRNA, REKA - To je bila že 23. prireditev POZDRAV Z MIRNE – (izbranemu kraju). Idejni vodja teh prireditev je Anton Kotar, predsednik kulturne sekcije v DU Mirna. Dan so izkoristili tudi za oglede nekaterih reških znamenitosti. Na vzpetini 138 m nad sotesko reke Riječine stoji trdnjava Trsat, do katere vodi 561 znamenitih stopnic imenovanih »Trsatske stube«, zgrajene v 16. stoletju. Ob trdnjavi je romarska cerkev matere božje iz leta 1453 in frančiškanski samostan z zakladnico in galerijo. Po ogledu cerkve so se odpeljali do slovenskega kulturnega doma, kjer se je jeseni leta 1947 skupina rojakov zbrala v skromni sobici z eno samo željo,

ohraniti in občutiti delček domačega kraja tudi v mestu, kamor jih je pripeljala usoda. Takoj so se odločili tudi za ime društva »Bazovica« v spomin na slovensko vas pri Trstu, kjer so padle prve slovenske žrtve fašističnega nasilja. Naloga društva je, da vzpodbuja in pomaga ohraniti in negovati identiteto Slovencev na Reki in Hrvaškem, ohraniti, negovati slovensko samozavest, slovenski jezik in kulturno dediščino ter ohraniti dobre in prijateljske odnose s hrvaškim narodom. Ob 18. uri se je začel kulturni program. Po pozdravnih nagovorih je MePZ DU Mirna pod taktirko zborovodje Diega Barriosa Rossa zapel štiri pesmi. Na povabilo organizatorja

Toneta Kotarja so prireditev popestrile tudi gostoljubnimi domačini so se razšli z željo, da članice Folklorne skupine Nasmeh, ki delujejo se še kdaj srečajo. pri UTŽO Trebnje pod vodstvom mentorice Vir in foto: Anica Janežič Branke Moškon in harmonikarja Ivana Bukovca. Zaplesale so sklop belokranjskih in prekmurskih plesov. Za ljubitelje lepe besede je animatorka literarne skupine Vezi Pavlina Hrovat predstavila delčke iz literarnega zbornika »Drobtinice«, ki je izšel ob 10-letnici njihovega delovanja. Ker pa večer brez melodije harmonike ne bi bil popoln, je poskrbel MoPZ DU Mirna s Simonom Ceglarjem. Za konec so vsi v dvorani zapeli Slakovo pesem »V dolini tihi«. Prireditev je bila dobro obiskana in je lepo uspela. Z

Profile for NaDlani.si

NaDlani - Februar 2015  

www.nadlani.si

NaDlani - Februar 2015  

www.nadlani.si

Profile for nadlani
Advertisement