__MAIN_TEXT__

Page 1

Nadlani.si Bodite na dlani tudi vi

ENCIJA

+ 10 L E T JA M S T VA NA H I B R I D N O B AT E R I J O

do

€ 2.000 BV EKO SU

Tiskana izdaja Nadlani.si, brezplačen časopis za Dolenjsko in Posavje / OKTOBER 2018

2

9

Zvonka Kostrevc, ravnateljica OŠ Mokronog

17

Preprečila rop

Kardiolog pravi, da je nedolžen

Kako prihraniti v kurilni sezoni, ki se začenja?

10

Mirna Peč ponosna na muzej

12

Krka prejela nagrado tovarna leta

13

Pri četrtini ustavljenih vozil ugotovil kršitve

14

Zelenci - dobra ideja, kam na izlet

16

Pasma kraški predstavi

19

Buče za vsak dan

ovčar

17

Forum odličnosti in mojstrstva

Vnovič se je podražilo ogrevanje z oljem. Država nudi precej subvencij, ki jih velja izkoristili in porabiti.

se

šampionki 21 Dolenjski sodnika ukradla zlato

Stari trg 23, Mokronog 041 730 166; info@mim-mesarstvo.si

NOVO MESTO – V minulem tednu so temperature naglo padle. Indijansko poletje se je čez noč poslovilo, v številnih domovih so se iz poletnega lenarjenja zbudili radiatorji. Prihaja njihov čas. Pa tudi čas, ko bomo plačevali precej več za kurjavo, da nas ne bo zeblo. »Ogrevanje je možno na več načinov, saj obstaja več energentov. Prednjači plin, tu so še olje, peleti, sekanci in toplotne črpalke,« nam pove Jure Šprajc, energetski svetovalec. »V letošnjem letu je cena kurilnega olja spet poskočila, saj liter olja stane več kot en evro, včasih je bil 0,6 evra. Do sedaj je bil drag tudi utekočinjen zemeljski plin, a ne v mestih. Dejstvo je, da vsi iščejo denarnici prijaznejše variante,« opozarja naš strokovnjak. Plin in toplotna črpalka

svetuje, da poskrbimo za reden servis svojih kurilnih naprav. »To je tako kot pri avtu: boljša je preventiva,« jasno pove in opozori, da so servisi še bolj pomembni, če smo menjali energenta. »Predvsem zato, da so nastavitve prave in izkoristek večji, optimalni,« nadaljuje. Ko smo ravno pri izkoristku, velja omeniti še to: promet in stare peči na drva so danes največji onesnaževalci zraka. Ker si vsakdo nove peči ne more privoščiti, vam lahko pri tem pomaga država. Eko sklad je na svojih spletnih straneh pripravil poseben razpis nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah. Pa še to: se borite z vlago v času kurilne sezone? »Prezračite prostor, pri reševanju problematike z vlago pa vam je v veliko pomoč tudi lokalni ali centralni rekuperator!« sklene Šprajc. Pa prijetno dobijo subvencijo za plinsko napeljavo,« pove in čim manj mrzlo zimo vsem želimo! Da bo šel naš sogovornik. kakšen prihranjen evro v drug namen, ne da Toplotne črpalke so v tem hipu »in«. »Dela boste vse namenili kurjavi. praktično ni, umazanije tudi ne. Malo prostora Pripravil: D. P. zavzamejo, plačuje se na mesečni osnovi, ni pa treba zalagati denarja v naprej kot npr. pri Kmetijska zadruga Trebnje, d.o.o. olju. Delujejo na principu zrak-voda. Imamo tudi Tekstil Trebnje, Baragov trg 3, Trebnje primerke na principu voda-voda in zemlja-voda,« nadaljuje Šprajc. V parih letih se povrne Ko govorimo o ceni, pravi, da so najbolj očitni prihranki, če se odločimo za menjavo olje – nafta. »Praviloma porabimo okoli 3.000 evrov na leto za ogrevanje hiše. Le-ta pa bi rabila okoli 1.000 evrov, če bi se ogrevali z elektriko. Z investicijo v toplotno črpalko in še subvencijo se nam v treh letih povrnejo vsa vložena sredstva,« meni naš sogovornik, ki opaža, da se za menjave energentov odločajo tudi tisti, ki menjavo olje za pelete ali drva. »Če nekdo porabi tri tisočake evrov za olje na sezono, bo dal okoli 1.800 evrov za kvalitetne pelete. Bo pa nekaj več dela, čiščenja in urejala,« še izvemo.

Vabljeni v prodajalno Tekstil Trebnje!

30 tablet = 32,50 EUR + poštnina 60 tablet + 30 brezplačno = 63, 51 EUR (za 90 tablet)

GM Kuselj d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

UPORABNIKI POROČAJO O DELOVANJU: - Na voljo diskretno, brez recepta in stranskih učinkov ! - Zaradi uporabe tabletk lahko nadaljujem ponovne spolne odnose že po nekaj minutah ! - Deluje kot afrodiziak, zagotavlja večjo željo po pogostejšem seksu - Za odlično spolno življenje in višjo samozavest !

Transporter d.o.o..

»V tem hipu je za stranke najbolj ugodno, če se grejejo s pomočjo toplotne črpalke, v mestih pa je zelo konkurenčna tudi cena plina,« opozarja Šprajc. Ob tem navede nekaj konkretnih plusov, ki jih premore toplotna črpalka. Začenši s subvencijami, ki jih nudi Eko sklad. Od 1.000 pa tja do 3.200 evrov. Ta subvencija npr. ne velja za Mestno občino Ljubljano, kjer velja prednostno Nepovratna sredstva za socialno ogrevanje na plin. A tudi Ljubljančani niso šibkim občanom prikrajšani – tudi do 50 % cene se jim povrne, saj Kurilna sezona je praktično tu, zato Šprajc

HALO PESEK 041-755-578

kamnolom zabukovje

halopesek.doo@gmail.com

PRODAJA SEKANCEV IN HLODOVINE


2

POGOVOR

„Vsaka generacija mladih, ki prihaja, je drugačna od prejšnje!“

Na zaključni prireditvi projekta Kulturna šola je v konkurenci 48 osnovnih šol priznanje za najbolj kulturno šolo prejela OŠ Mokronog, kjer od leta 1998 deluje tudi sedanja ravnateljica Zvonka Kostrevc. Na šolo je ponosna, delo opravlja zavzeto in preudarno, kot pa se za uspešno ravnateljico spodobi tudi gospodarno. V pogovoru meseca smo se pogovarjali o tem, kako v OŠ Mokronog kulturo »živijo«, kako mladi dojemajo in sprejemajo kulturo. Spregovorili smo tudi o izzivih in odgovornosti, pa tudi o radostih, ki jih prinaša pedagoški poklic. Najprej iskrene čestitke za laskavo priznanje! Kaj vam pomeni naziv najbolj kulturna slovenska šola 2018?

ustvarjalnosti. Prijetno je stopiti med odmorom v učilnice in opazovati učence, kako samostojno ustvarjajo plesne točke ali manjše točke za kakšno razredno prireditev ali nastop pri mlajših učencih. Predvsem je to opaziti na podružnični šoli in pri učencih razrednega pouka, počasi pa to učenci nosijo tudi v višje razrede. Ob tem moram omeniti strokovne delavce in prizadevne mentorje. Njim gre velik del zahvale za to, da znajo otroke in učence spodbujati in jih navduševati za kulturo.

Naziv najbolj kulturna slovenska šola smo sprejeli z velikim veseljem in ponosom. Pomeni priznanje za dosedanje delo, večjo prepoznavnost v ožjem in širšem okolju, spodbudo za razvijanje raznolike kulturne dejavnosti na šoli ter hkrati tudi odgovornost in obvezo za ohranjanje doseženega v prihodnosti. Obenem pa pomeni Koliko in na kak način posvečate na tudi vodilo in obveznost, da bo tudi v prihodnje šoli čas kulturi? kulturno udejstvovanje naša stalnica. Vsi naši učenci imajo številne priložnosti, da Kateri so bili kriteriji pri izboru? pokažejo svoje talente na različnih prireditvah, Leta 2014 smo za raznoliko kulturno ustvarjanje ob obeleženju praznikov, na koncertih pevskih že prejeli naziv Naj kulturna šola med malimi in zborov, na pomladnem dnevu in gledaliških podružničnimi šolami. Naziv nas je spodbujal k predstavah. Najbolj ponosni smo na to, da se na široki paleti kulturnega ustvarjanja tudi v naslednjih prireditvi ob koncu šolskega leta predstavijo vsi letih. Želeli smo ohraniti naziv kulturna šola, zato učenci matične in podružnične šole, vsi učenci smo se prijavili na razpis javnega sklada za od 1. do 5. razreda matične šole pa soustvarjajo kulturne dejavnosti. V prijavi smo prikazali bogat že tradicionalno prireditev Pomladni dan. Vsako nabor dejavnosti s področja kulture, ki smo jih leto mentorice na Podružnični šoli Trebelno izvajali na šoli od prejema naziva. Opisali smo vse tudi izberejo literarno delo, ki je pisano na kožo dejavnosti, s katerimi smo v zadnjem triletnem takratni generaciji učencev na šoli. To je osnova obdobju razvijali, spodbujali in predstavili kulturni za gledališko predstavo, v kateri vsi učenci lahko utrip šole (interesne dejavnosti, izbirne predmete, izkažejo svoj talent na plesnem, glasbenem in dneve dejavnosti, projekte, kulturne prireditve, dramskem področju. Izjemni so tudi lutkarji v sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih, vrtcu, saj so otroci s Trebelnega letos prejeli zlato priznanje na državnem tekmovanju za lutkovno revijah ter srečanjih …). predstavo z naslovom Baba sede v balon. Kje ste bili po vašem mnenju Ob vsem tem pri nas razvijamo tudi večjezičnost. uspešnejši od konkurence? Naši učenci se poleg materinščine učijo še Komisija projekta Kulturne šole je ocenila, da angleščine, nemščine in španščine. Z učenci je udeležba OŠ Mokronog na revijah, natečajih v tujem jeziku pripravimo gledališko predstavo, in različnih kulturnih srečanjih nad povprečjem, celo šolsko leto pa učenci ob učenju tujih prav tako je tudi nad povprečjem število kulturnih jezikov pišejo krajša besedila ali se likovno prireditev za šolo in za širšo javnost. Zato smo izražajo, v juniju pa izdajo glasilo Multikulti. Prav dobili naziv Najbolj kulturna slovenska šola leta tako v povezavi s predmetom likovno snovanje 2018. obiščejo kulturne, umetniške ali druge ustanove Kako živite »kulturo« na šoli? v sosednjih državah, kjer pridejo v stisk z živimi Naši učenci so v kulturo vpeti skozi program, ki ga v govorci tujega jezika. šoli izvajamo in skozi vse druge dejavnosti, preko Je bilo tako že včasih? Kdaj ste naredili katerih se povezujemo z okoljem in s kulturnimi kakovosten korak v prid kulturi? ustanovami. OŠ Mokronog je prepoznavna po Vsako obdobje ima svoje značilnosti. Kultura je bogati lutkarski in gledališki dejavnosti, likovnem, sestavni del šolskega programa, tako je bilo v glasbenem, pevskem in plesnem ustvarjanju ter preteklosti in upam, da bo tako tudi v prihodnosti. spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine. V Pri tem je pomembno, kakšne usmeritev na vseh teh letih so otroci vrtca in učenci šole pod področju kulture razvija država, kako na kulturo vodstvom mentorjev dosegli odlične rezultate gleda lokalno okolje in kako se v te vidike na natečajih in revijah lutkovnih in gledaliških umešča šola. Kultura je bila pomemben sestavni skupin. Na šoli deluje pet pevskih zborov in del mokronoške šole v vseh njenih obdobjih, saj prav vsi se predstavijo na revijah in vsakoletnem je tudi lokalno okolje tako v preteklosti, kakor tudi pevskem koncertu vrtca in šole. Sodelujemo na danes na področju kulture zelo aktivno. Iz tega številnih likovnih in literarnih natečajih, na katerih okolja tudi izvirajo znani kulturni ustvarjalci dobro naši učenci s svojimi stvaritvami prepričajo poznani tudi v širšem prostoru. Ker menim, da marsikatero žirijo. Njihovi likovni izdelki izražajo ima lokalno okolje pomembno vlogo pri razvijanju ustvarjalnost in raznolikost likovnih tehnik, zato zavedanja pomena kulture in omogočanju so pogosto nagrajeni z najvišjimi priznanji. udejanjanja le-te, smo morda kakovosten premik Šola je bila na državnem nivoju tudi nagrajena naredili z novoustanovljeno občino Mokronogna natečaju v okviru Roševih dni, in sicer za Trebelno, ki ima posluh tudi za kulturno področje. celoten literarni projekt šole, ki spodbuja mlade Je danes v teh časih sploh prostor za ustvarjalce k pisanju daljših literarnih besedil. kulturo? Kar nekaj učencev je izdalo svojo knjigo. Šola z različnimi projekti razširja svojo dejavnost, Kultura v najširšem smislu je bila vedno sestavni jo bogati in jo povezuje z drugimi podobnimi del življenja ljudi in je pomemben element dejavnostmi izven šolskega prostora. S tem zavedanja naše identitete, zato moramo vedno deluje razvojno, povezovalno in ustvarjalno, imeti prostor zanjo. Oblike udejanjanja kulture pa vse to pa skozi te dejavnosti prenaša tudi na so lahko različne in primerne našim zmožnostim. učence. Mladi so skozi te projekte in dejavnost V šoli vedno iščemo takšne načine, ki bodo dosegli čim več učencev na njim primeren način. šole povezani z okoljem in življenjsko realnostjo. Znanje, ki ga skozi te dejavnosti pridobivajo tudi Kako današnje mobi/tehno generacije lažje osmišljajo in ga tako bolje utrdijo. Različne otrok gledajo na kulturo? dejavnosti mladim omogočajo tudi iskanje svojih Vsaka generacija mladih, ki prihaja, je drugačna močnih področij in razvijanje le-teh. Prav tako so od prejšnje. Tako je bilo v vseh obdobjih. Te projekti pomembni za mentorje, saj jih krepijo v nove generacije bodo kulturni ustvarjalci in tudi njihovi strokovnosti, jih usmerjajo v raziskovanje mi nagovarjali na načine, ki bodo šli v korak in kreativnost, prav tako pa prispevajo k njihovem z dobo, ki jo te mlade generacije živijo. Na povezovanju, sodelovanju in timskem delu. primer: v praksi se to kaže tako, da naši učenci Načrtno razvijanje se pri učencih pozna že na ekskurziji na Dunaju s telefoni posnamejo pri lastnem udejstvovanju in prikazu lastne kulturne znamenitosti in jih na prireditvi ob

evropskem dnevu jezikov predstavijo ostalim učencev na šoli. Deluje. Kako vi otrokom dajete/podajate kulturo? Moja vloga je predvsem v tem, da zagotavljam podporno okolje za to, da lahko izvajamo čim več dejavnosti s področja kulture, spodbujam mentorje in učence ter promoviram njihove dosežke na kulturnem področju. Verjetno je pri tem pomembno tudi, da sem tudi sama naklonjena kulturi. Kaj vam osebno pomeni kultura? Si jo in kako pogosto privoščite za svojo dušo? Kaj konkretno? Kultura v najširšem smislu mi pomeni obogatitev in obenem sprostitev, daje mi energijo za delo in premagovanje izzivov vsakdana. Spremlja me celo življenje, saj sem se že v osnovnošolskih, dijaških in tudi študentskih letih v okviru kulturnega društva z njo tudi sama ukvarjala. Danes z rednim obiskovanjem koncertov, gledališča (več kot dvajset let imam gledališki abonma) in kulturnih dogodkov v okolju polnim svoje baterije in dajem podporo vsem, ki soustvarjajo naš kulturni prostor. Ob tem ne smem pozabiti knjige, ki je moja stalna sopotnica in si brez nje ne znam predstavljati vsakdana. Opravljate zahtevno in odgovorno delo, ste ravnateljica. Kako se počutite na tem delovnem mestu, kjer ne manjka zahtevnih in odgovornih odločitev, potez? Delo ravnatelja doživljam kot zelo zahtevno in odgovorno, saj hkrati opravljaš delo poslovodenja, pri čemer si odgovoren za uspešno vodenje šole kot organizacije in kot pedagoškega vodenja, pri čemer si odgovoren za vzgojno-izobraževalni proces v šoli in vrtcu. Obe vlogi sta zahtevni, terjata svoj čas in sposobnost ravnatelja, da jih učinkovito povezuje. Ko temu dodate okolje, v katerem šola deluje, deležnike, s katerimi se srečuješ pri svojem delu in različne interese, ki jih moraš uskladiti ter razvojne trende šole in družbe kot celote, potem dobiš zmes razmer, v katerih moraš kot ravnatelj poskrbeti tako za organizacijo kot za posameznika znotraj nje. To pa ni vedno lahko. Zato me pogosto preganja misel, kaj vse bi še lahko postorila, a me k sreči zdrav razum opominja, da ne moreš storiti vsega naenkrat. S katerimi izzivi se soočate? Izzivov ne manjka, saj nam jih prinaša vsakdan. Eden od njih je tudi motivacija starejših zaposlenih, sledenje novim trendom pouka in prilagajanje procesa posameznikom, saj je potrebna vse večja individualizacija ob vse bolj raznolikih učencih, ki prihajajo v šolo. Kaj vas dela srečno in srčno na tej funkciji? Če ne bi bila srčna in torej predana aktivnemu odzivanju na različne izzive, verjetno ne bi bila na tem delovnem mestu. Prav zato mi uspešno rešeni izzivi dajejo motivacijo in energijo za novo

delo. Sreča zame ni stanje, ampak predvsem vsakokratni dober občutek po uspešno opravljenem delu. Je država šolstvu prijazna? Kaj pogrešate? Kaj kot manager šole pričakujete od nove vlade? Država zagotavlja osnovne pogoje za naše delo, znotraj katerih moramo čimbolj uspešno izvajati poslanstvo, ki smo mu zavezani. Od nove vlade pričakujem samo uravnoteženo in stabilno okolje brez nepredvidenih in slabo domišljenih posegov, ki vnašajo nepotreben nemir in ne prispevajo k lažjemu in kakovostnejšemu izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa. Ste morali tudi na vaši šoli zmanjševati šolski kader zavoljo financ? Največ omejitev je v zadnjih šestih letih prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ. Varčevalni ukrepi z zmanjševanjem sredstev za financiranje šol, omejitev zaposlovanja, zmanjševanja plač zaposlenih, ukinitev sredstev za uspešnost, za nadomeščanje in še bi lahko naštevali, so v šolski prostor vnesli veliko nemira, morda lahko v posameznih obdobjih govorimo celo o manjšem razvojnem krču. V tem obdobju je bilo potrebnih veliko prilagajanj in iskanja finančno vzdržnih rešitev, ki pa zagotovo vedno niso bile najbolj optimalne. Kako bi opisali OŠ Mokronog? Kakšna šola ste? Šolstvo ima v Mokronogu že več kot 210-letno tradicijo, v prejšnjem šolskem letu pa smo obeležili 50-letnico obstoja predšolskega varstva. Pouk je včasih potekal v skromnih, prenatrpanih prostorih, danes pa poteka v svetlih in sodobno opremljenih učilnicah. Ponosni smo na veliko sodobno športno dvorano in športni park z večnamenskim igriščem za košarko, mali nogomet in rokomet, tenis igriščem, igriščem za odbojko na mivki, otroškim parkom

Nadlani.si Tiskani medij Nadlani.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi

Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838. Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Drago Perko Oblikovanje: Petra Jontez Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke. Naklada: 30.000 izvodov Pokrivamo občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej Trebnje, Žužemberk, Mirna, Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Mirna Peč, Sevnica Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 070 899 899 Spletna stran: www.nadlani.si


IZ NAŠIH KRAJEV in fitnes napravami na prostem. Prostore stare telovadnice smo prenovili in pridobili malo dvorano ter veliko svetlo knjižnico. Podružnična šola Trebelno je bila zgrajena kot tri oddelčna podružnična šola leta 1971 in leta 2000 že delno adaptirana, leta 2015 pa energetsko sanirana. Število otrok se na področju Trebelnega povečuje, zato smo letos odprli dodatni 2. oddelek vrtca, ki zaenkrat še gostuje v šoli, začeli pa smo že z gradnjo novih prostorov. Z gradnjo telovadnice na Trebelnem smo uresničili dolgoletna prizadevanja mnogih generacij. Z dograditvijo novih učilnic, knjižnice, jedilnice in urejenih zunanjih športnih površin so učenci pridobili ustreznejše pogoje za vsakodnevno delo. 5. oktobra smo s slavnostnim odprtjem nove prostore uradno predali svojemu namenu. V kulturnem programu so se predstavili učenci podružnične šole. Danes šolo obiskuje 299 učencev, 243 učencev na matični šoli in 56 učencev na Podružnični šoli Trebelno, v predšolsko varstvo pa je v skupaj sedem oddelkov v Mokronogu in na Trebelnem vključenih 126 otrok. Dejavnosti, ki »odlikujejo« OŠ Mokronog so: robotika in konstruktorstvo ter raziskovalne naloge s teh področij, ki so naše učence popeljale v Rusijo in Veliko Britanijo, odbojka, s katero smo bili dvakrat četrti v državi, šah, kjer predvsem mlajše učenke posegajo po najvišjih državnih odličjih, literarno ustvarjanje (samostojne knjige in skupne knjige naših učencev), gledališke predstave učencev podružnične šole, lutkovne predstave vrtičkarjev, usmerjanje k dobrodelnosti: Drobtinica, sodelovanje v zbiralnih akcijah, organizacija prazničnega sejma. Kje vidite rezerve za razvoj? Poleg bogate kulturne dejavnosti je prednostna naloga šole tudi zdrav način življenja, ki ga

spodbujamo s projekti Zdrava šola, Šolska shema (Shema šolskega sadja in zelenjave) ter projektom Zdrav življenjski slog, v katerega smo bili vključeni vse od začetka. Projekt se je z letošnjim šolskim letom zaključil, naša šola pa je bila izbrana za uvajanje 3-letnega poskusa razširjenega program Gibanje za dobro fizično in psihično počutje. Zelo dobra športna infrastruktura na matični in podružnični šoli nam omogoča, da učencem nudimo najrazličnejše dejavnosti in s tem sledimo ciljem omogočiti učencem redno telesno dejavnost (5 ur gibanja na teden). Kako tesno ste povezani z okoljem? Kaj mu dajete? Kaj okolje daje in nudi šoli? Številne kulturne prireditve v vrtcu, šoli in izven nje združujejo otroke vrtca, učence, učitelje in celotno šolo s starši in okoljem. Naši učenci se s kulturnim programom predstavljajo na številnih dogodkih v lokalnem okolju. Sama šola med šolskim letom tudi organizira različne prireditve, kjer se učenci predstavijo staršem in ostalim občanom. Bogati nas tudi medgeneracijsko sodelovanje. Ob tem smo veseli podpore Občine Mokronog-Trebelno in župana, staršev in vseh občanov, ki nas spremljajo na naših prireditvah in nas s tem spodbujajo k ustvarjanju. To nam daje voljo in motivacijo za nove dogodke. Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo pester kulturni utrip, saj nam idej in zagnanosti ne manjka. So podjetniki darežljivi, pomagajo s kako donacijo, da vam je lažje? V preteklosti smo s sredstvi donacij opremili otroško igrišče pri vrtcu, starši in obiskovalci naših prireditev s prostovoljnimi prispevki obogatijo naš šolski sklad. Predvsem pa smo usmerjeni k lastni aktivnosti. Učence spodbujamo, da so

pri pridobivanju sredstev aktivni tudi sami. Tako se šolski sklad pridno polni s sredstvi, ki jih dobimo s prodajo starega papirja. V preteklem letu smo ga zbrali kar 43 ton. Ne smemo pozabiti prazničnega sejma, kjer vsako leto ponudimo izdelke, ki nastanejo v ustvarjalnih delavnicah. V pripravah na sejem sodelujejo prav vsi otroci vrtca, vsi učenci in strokovni delavci. Izredno nas veseli, da je dober glas o našem prazničnem sejmu presegel meje občine in med obiskovalci opažamo tudi ljudi, ki niso iz našega lokalnega okolja in nimajo otrok na naši šoli. Z zbranimi sredstvi smo letos učencem predmetne stopnje preuredili garderobo in dobili so dolgo zaželene garderobne omarice. Če bi imeli dovolj sredstev, kaj v tem hipu šola najbolj potrebuje? Že dolgo želeno učilnico na prostem ob šoli in notranjo obnovo matične šole. Dajva še o tistem stereotipu: učitelji delajo štiri ure in gredo ob 12.00 domov. Drži to? Stereotip so razvili tisti, ki pač gledajo samo ure pouka, ki jih učitelj opravi v posameznem dnevu. Ne razmišljajo pa o tem, da mora učitelj ta pouk pripraviti, ga izpeljati in proces zaključiti. Izvedba pouka je samo del njegovega dela, saj se vključuje v vse ostale dejavnosti v šoli. Vse prireditve, ki se odvijajo v šoli ali v kraju, vse ostale dejavnosti, ki jih je na naši veliko in so del procesa, v katerega je učitelj vsakodnevno vključen. Tako kot skoraj pri vsakem delu vidimo predvsem sliko pred kuliso. Kaj je zadaj, pa je največkrat povprečnemu opazovalcu skrito. Vas poslanstvo ravnateljice izpopolnjuje ali je to ena pomembna stopnica naprej? Kot sem že povedala, sem na delovnem mestu

3

ravnateljice predana nalogam in obveznostim, ki izhajajo iz delovnega mesta. Veselim se vseh uspehov naše šole in uspešno rešenih izzivov ter se ob težavah in morebitnih neuspehih poskušam čim več naučiti. Vse to skupaj sestavlja moj odnos, ki ga imam do tega delovnega mesta. Kje se vidite čez pet let? Konec letošnjega šolskega leta zaključujem svoj tretji petletni mandat in se pripravljam na razmišljanje o tem, ali se bom potegovala za predvidoma moj zadnji mandat pred upokojitvijo. V vsakem primeru se vidim v OŠ Mokronog. V naslednjem obdobju pa menim, da je potrebno pristopiti k celoviti prenovi notranjosti matične šole. Kako je danes vzgajati otroke? Kaj najbolj pogrešajo, kaj jim skušate dati? Šola je prostor, kjer je poleg izobraževanja pomembna tudi vzgoja. Seveda primarna in najpomembnejša vzgoja za otroke izhaja iz njihove družine. V njej oblikujejo svoj odnos do sveta, do sebe in do drugih. Ta vzgoja je v veliki meri povezana z vrednotami, ki jih imajo posamezne družine. Šola mora svojo priložnost najti predvsem pri vzgoji za življenje v skupnosti, za razvijanje odgovornosti za okolje, za odnose med ljudmi, za zavedanje o povezanosti in soodvisnosti med ljudmi in še marsikaj bi se našlo. Mi našim učencem na vzgojnem področju skušamo razviti odgovornost zase in za druge, zavedanje o pomembnosti delovanja za skupno dobro, ter razumevanje soodvisnosti posameznikov, skupin in širše skupnosti. Pripravil: Drago Perko

Spremljajte nas tudi na spletu. Dnevno sveže informacije.

www.nadlani.si

Ustanovitev novomeške gimnazije obeležili s spominsko ploščo Obeležje je poklon zavednim Novomeščanom, ki so si v 18. stoletju prizadevali za ustanovitev gimnazije – institucije znanja.

NOVO MESTO – Pred Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto so organizirali slavnostno odkritje spominske plošče, s katero na pobudo Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta obeležujejo ustanovitev novomeške gimnazije s strani vladarice Marije Terezije. Na tem mestu je imela gimnazija svoj prvi sedež, preden se je preselila v današnje poslopje na Seidlovi cesti. Spominsko ploščo in obnovo portala, ki jo je v sklopu evropskega leta kulturne dediščine v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto novomeški študij.« omogočila Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo Odbor si prizadeva za predstavitev, promocijo Direktorica podjetja Adria Dom Marta Kelvišar je Območnemu združenju mesto, sta odkrila novomeški župan Gregor in ohranjanje kulturne dediščine Novega mesta, Macedoni in član Odbora za promocijo kulturne v njem pa poleg dr. Japlja sodelujejo še častni Rdečega križa Novo mesto podelila mobilno hiško. dediščine ter častni občan Mestne občine Novo občan in zaslužni profesor dr. Jože Gričar, NOVO MESTO – V petek, 19. oktobra 2018, je mesto dr. Mihael Japelj. častni občan dr. Janez Gabrijelčič, direktorica bila v Kulturnem centru Janeza Trdina slovesno Obeležje je poklon zavednim Novomeščanom, občinske uprave Mestne občine Novo mesto obeležena 130. obletnica delovanja Območnega ki so si v 18. stoletju prizadevali za ustanovitev dr. Vida Čadonič Špelič, zaslužni profesor dr. združenja Rdečega križa Novo mesto. Župan gimnazije – institucije znanja, ki se danes lahko Janez Usenik, ravnateljica novomeške gimnazije Gregor Macedoni je ob tej priložnosti organizaciji pohvali z 272-letno tradicijo, in velja za eno Mojca Lukšič, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše podelil priznanje in v svojem nagovoru poudaril, najstarejših izobraževalnih ustanov v Sloveniji. iz Visoke šole za upravljanje in poslovanje da je zahvaljujoč prostovoljcem in njihovi izjemni Pouk je stekel 3. novembra 1746, na koncu Grm Novo mesto, frančiškan Tomaž Hočevar angažiranosti ter odlični organiziranosti v okviru seznama 66 dijakov pa je prvi prefekt novomeške in knjižničarka frančiškanske knjižnice Cecilija Rdečega križa naša država še vedno družba s gimnazije pater Godfrid Pfeiffer zapisal: »S Smolič. »človeškim in humanim obrazom«. to skromno in majceno skupino se je pričel Vir in fotografija: MO Novo mesto V uvodnem nagovoru sta predsednik Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Marjan Območnemu združenju Rdečega križa Novo IZDELAVA IN Grahut in podpredsednica Rdečega križa mesto podelila mobilno hiško, kot donacijo OBNOVA KOTLOV Slovenije Irena Nečemer poudarila dolgoletno namenjeno letovanju socialno šibkih družin in ZA PRIPRAVO zgodovino organizacije, ki jo je ustanovil Henry posameznikov. ŽIVINSKE KRME Dunant z njenim temeljnim poslanstvom, da V kulturno-umetniškem delu programa so nastopili LEOPOLD KOŠČAK s.p. otroci vrtca Cepetavček iz Mirne Peči, recitatorka pomaga pri zmanjševanju stisk in trpljenja ljudi. RAZREZ IN Prav tako je bilo izpostavljenih sedem temeljnih iz OŠ Frana Metelka Škocjan, učenke in učenci Kamnje 7a, Šentrupert načel Rdečega križa: univerzalnost, nevtralnost, iz osnovnih šol Center, Drska, Šmihel, Brusnice, Tel: 07 3040 214 KRIVLJENJE nepristranskost, neodvisnost, celovitost, Dolenjske Toplice, Šmarjeta in Vavta vas. Program GSM: 041 754 051 PLOČEVINE NA koscak.kotli@gmail.com sta povezovala dijaka iz Gimnazije Novo mesto. prostovoljnost in humanost. CNC STROJIH Direktorica podjetja Adria Dom Marta Kelvišar je Vir in fotografija: MO Novo mesto www.koscak-kotli.si

130. obletnica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto


4

LOKALNE VOLITVE 2018

Pod drobnogledom: kaj so župani naredili, kaj zamudili

Aktualne župane in županjo občin z našega bralnega področja smo povprašali o dosedanjem delu in zastavljenih ciljih za prihodnje delovanje občin.

Vidi se, kdo gradi in kdo ruši

Dovolj načrtov in idej za četrti mandat

V Novem mestu trije kandidati in kandidatka.

V minulem mandatu se je reševala tudi prometno-logistična zadrega, tudi zavoljo tega v Trebnjem ni manjkalo krožnih tokov, dva pa so občani in občanke dobili v trajno uporabo.

NOVO MESTO – Kvartet Gregor Macedoni, Alenka Muhič, mag. Jože Kobe, Rok Mežnar se bodo pomerili za mesto župana v Mestni občini Novo mesto. Dosedanji prvi mož občine Gregor Macedoni končuje prvi mandat, z delom pa želi nadaljevati. Nenazadnje – ima kaj pokazati. Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo? »Zagotovo je glavna želja, da se nadaljuje z razvojnim ciklom, ki smo ga zastavili v preteklih štirih letih. Veliko je že bilo realiziranega, še več pa je že zastavljenih projektov oz. projektov, ki so v izvajanju. Na podlagi dosedanjih izkušenj z delovanjem javne uprave sem mnenja, da je obdobje dveh mandatov primerno obdobje, v katerem župan lahko uresniči zastavljene cilje in v katerem lahko svojemu mestu pusti pečat. V naslednjem mandatu bo prioriteta gotovo nadaljnje urejanje prometne infrastrukture. Novo mesto potrebuje dva nova mostova čez Krko, načrtujemo tudi brvi za pešce in kolesarje, v Češči vasi pa želimo nastajajoči olimpijski vadbeni center nadgraditi z bazenom. Nadaljevali bomo projekt Arheološkega parka Situla, zagotoviti pa želimo tudi nova stanovanja za mlade in varovana stanovanja za starejše občane. Ob infrastrukturnih projektih bo ena glavnih prioritet še naprej partnerstvo z občani, ki jim mora občina zagotavljati učinkovit servis, programe socialnega vključevanja in skrb za najšibkejše ter podporo društvom in ostalim nevladnim organizacijam.« Kaj sicer štejete za največje dosežke svojega županovanja? »Pri analizi prvega mandata se jasno vidi, da je bilo prvo leto v znamenju sanacije financ, sledilo je načrtovanje novih projektov in optimizacija nekaterih javnih sistemov. V zadnjem obdobju pa so se ti načrti dejansko pokazali tudi s končanimi investicijami, številnimi gradbišči in novostmi. Kot sem izpostavil ob napovedi vnovične kandidature, ocenjujem, da smo predvolilni program v veliki meri uresničili, tako z zaključenimi projekti kot z začetkom reševanja nekaterih več desetletnih problemov v naši občini. Med projekti je gotovo potrebno izpostaviti konec prekuhavanja vode, energetsko sanacijo šol in vrtcev, prenovo mestnega jedra, gradnjo olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi in okoli projektov, nastalih v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Ob tem smo uspešno izvedli sanacijo občinskih financ, kljub ambiciozni investicijski naravnanosti zmanjšali zadolženost občine (trenutna zadolženost je nižja za dva milijona evrov glede na začetek mandata) in bili nadvse uspešni pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev (skupno več kot 55 milijonov evrov v tem mandatu). Verjamem, da je delovanje širše občinske uprave učinkovitejše, bolj transparentno, predvsem pa bolj prijazno občanom.« Kateri bodo glavni projekti, za katere se boste zavzemali, če vam volivke in volivci zaupajo še en županski mandat? »V Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 smo jasno opredelili pameten in trajnostno naravnan razvoj v službi občanov, s čemer bomo nadaljevali na vseh področjih. V tem dokumentu smo se zavezali k pametnemu

in trajnostnemu razvoju v službi občanov. Že nekaj mesecev po sprejetju strategije lahko povem, da nismo ostali pri besedah. Načrtno širjenje kolesarskih in peš povezav je v polnem zamahu in jih smiselno povezujemo med seboj, poleg mostov za motorni promet načrtujemo tudi nove brvi čez Krko, pred nekaj meseci smo predstavili načrt širjenja širokopasovnega omrežja, že kmalu pa v sodelovanju z občinama Nova Gorica in Kranj ter konzorcijem inovativnih slovenskih tehnoloških podjetij uvajamo sistem mestne kartice, ki bo našim občanom lajšal vsakdanje storitve. Na katerih področjih niste uspeli uresničiti zastavljenega in zakaj? »Kot sem že omenil, ocenjujem, da smo glavnino predvolilnega programa uspešno uresničili, seveda pa izzivov ne zmanjka. Ogromno projektov je v izvedbi, številni že uspešno zaključeni, vseskozi je potrebno načrtovati nove, pri tem pa možnosti za izboljšanje kakovosti življenja naših občanov nikoli ne zmanjka. A tega ne dojemam negativno kot začaran krog. Se pa vsak dan znova učim potrpežljivosti. Veliko projektov se izvaja počasneje, kot bi si Novomeščani zaslužili, zaradi sodnih postopkov na področju pridobivanja zemljišč. Nič ne gre tako hitro, kot bi si želel, ali pa bi to npr. izpeljali v zasebnem sektorju, kjer narava dela teži k optimalni izvedbi.« Zakaj je vaša občina mladim družinam prijazna občina? »Osnova uspešne novomeške zgodbe je seveda močno gospodarstvo. Mladi imajo v prestolnici slovenskega izvoznega gospodarstva številne karierne priložnosti, vloga občine pa je seveda zagotavljanje širšega okvirja, zaradi katerih je Novo mesto prijetno okolje za bivanje in delo. Razveseljujoč je podatek, da v začetku letošnjega šolskega leta v naših vrtcih ni bilo čakalnih vrst, na področju predšolske vzgoje smo v začetku tega leta v Bršljinu odprli prvi novozgrajeni vrtec po več desetletjih, še enega pa že načrtujemo na Otočcu. Celovite energetske prenove so bila deležna poslopja vseh naših vrtcev in šol, ponovno smo uvedli program občinskega štipendiranja za najbolj izstopajoče dijake in študente, s subvencijami pomagamo mladim pri reševanju stanovanjske problematike, v sklopu oživljanja mestnega jedra pa že načrtujemo 17 novih stanovanj, ki jih želimo nameniti mladim. Seveda so mladi tudi eden izmed temeljev delovanja številnih kulturnih in športnih društev, krajevnih skupnosti in ostalih združenj, katerih delovanje in projekte financiramo iz občinskega proračuna.« Več odgovorov si preberite na spletni strani Nadlani.si.

določene projekte. Upam, da bo vse našteto v prihodnje vzpodbudilo vse več mladih za delo v mladinskih vrstah,« o razlogih, zakaj je občina Trebnje mladih prijazna.. V minulem mandatu se je reševala tudi prometno-logistična zadrega, tudi zavoljo tega v Trebnjem ni manjkalo krožnih tokov, dva pa so občani in občanke dobili v trajno uporabo. Kako komentirate dejstvo, da je Trebnje občina krožišč, pobaramo TREBNJE – Tudi trebanjski župan Alojzij župana. Kastelic se bo po treh zaporednih mandatih na »Mislim, da občina ni občina krožišč, vendar mesu župana podaja v lov na četrti mandat. Da pa krožišča zagotavljajo hitrejši pretok vozil in konča začeto in stori še kaj dobrega za občino. če vemo, da se po naših glavnih cestah vali Vest, da bo kandidiral, pa je priobčil pred množica vozil, med 5. in 15.00 dnevno, potem začetkom 27. Foruma odličnosti in mojstrstva, ki je jasno, da moramo zagotoviti enostavno so ga vnovič gostili v Trebnjem. vključevanje iz vseh smeri in s tem preprečujemo Brez političnih delitev 30 % več narejenega »Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker imam še veliko volje za delo, poznam praktično vse ljudi in vsak kotiček te občine in imam v glavi vse zastavljene projekte v občini, tako da bo enostavno voditi prihodnji mandat,« pove energični in še vedno ambiciozni župan Kastelic. V minulih letih ima kaj pokazati. »Za največji dosežek štejem razcvet gospodarstva, da smo opremili industrijsko cono, največji dosežek pa je to, da v Občinskem svetu vlada relativni mir in da Občina Trebnje ni pod pritiskom političnih delitev in to je potrebno v prihodnje ohraniti. Kajti v takih razmerah naredimo 30 % več,« pogleduje nazaj. Ko smo ravno pri analizi narejenega, priznava, da vedno ni šlo tako, kot bi sam najboljše želel za občanke in občane. »Kakšnega posebnega neuspeha nismo beležili, uresničevanje je teklo v okviru možnosti. Če enega projekta ni bilo možno uresničiti na enem koncu občine, smo ga na drugem koncu, kjer so se odprle možnosti,« doda in kuje smele načrte za jutri. Tudi tako, da bi v občino privabil mlade, tem, ki pa so že tu, pa dal priložnost za boljši jutri! Mladim prijazni »Pred leti je bilo na področju mladinskih politik in med mladimi precej apatije, tako da smo pred dobrimi peti leti ustanovili Mladinski svet, ki je po začetnih težavah opravil pomembno delo. Ravno ta teden je bil Matej Novak izvoljen za podpredsednika Mladinskega sveta Slovenije, Miha Zupančič pa je bil izvoljen v predsedstvo Študentske organizacije Slovenije. V naši občini deluje tudi KUI, kreativni inkubator, kjer razvijajo

Vabljeni v SUPERMARKET

10%

Sir poltrdi z dodatki (eko sir),

Jogurt sadni, Kmetija Totter, 250 ml

Kmetija Kukenberger samo

15 60

Keksi mešani domači, Kmetija Žnidaršič, 450 g samo

6 99

Gabaroni ekološki svedri, testenine, 300 g

samo

0

kg

Vaše uredništvo

TREBNJE

Delovni čas: ponedeljek - petek 6.30 - 19.00, sobota 6.30 - 14.00, nedelja 7.30 - 12.00 Telefon: 07 34 81 528 Vsak torek popust

Beseda urednika V teh dneh bo veselo. V deželo prihajajo krompirjeve počitnice, otroci odhajajo na prvi teden oddiha, od septembra se je nabralo ur v šoli. Trgatev je za nami, pred vrati pa Martinovo. Naj bo to praznik za vse. Ne pa da ga bo spet kdo izkoristil za pretirano nalivanje z vinom. Pijte z užitkom in s spoštovanjem – v prvi vrsti do sebe, do pridelovalcev in tistih, ki so okoli vas. Vprašajte se, ali vas želi kdo gledati in biti z vami, ko ste alkoholno opiti, sitni? Ne. Takih ne rabimo. November prinaša tudi lokalne volitve, s tem pa se nekako končuje super volilno leto. Kot sem zapisal že maja – pojdite na volitve, vsak glas štete. Bodite aktivna državljanka, aktiven državljan. Odločajte sami, ne da drugi namesto vas. To je tako kot s kapljicami vode – ena ne naredi veliko, veliko kapljic skupaj pa poplavo. Vsaka šteje. Pazite nase in ljudi, ki jih imate radi. Bodite dobri in Nadlani.si.

zastoje in dosegamo dobro pretočnost, kar je posebno pomembno za mestno jedro,« odvrne in potem pojasni, kako bo reševal problematiko šole v Trebnjem in vrtca v Šentlovrencu. »Druga osnovna šola bo zrasla v Dolenji Nemški vasi, kjer planiramo popolno devetletko, z dvema oddelkoma na letnik, prilagojeno zahtevam devetletke. To naj bi se zgodilo v naslednjih treh letih. Šentlovrenc bo dobil vrtec, podpisana je pogodba, uvedba v delo je 24. 10. Pričakujemo, da se bodo prvi otroci vselili predvidoma septembra 2019,« pove in spomni, da si Trebnje zasluži tudi ustrezen kulturni dom. »Komunala Trebnje, ki sedaj domuje na prostoru, kjer bo stal nov kulturni center, bo predvidoma preseljena do junija 2019 na novo lokacijo, kjer gradimo prostore za ta namen. Tukaj bomo takoj po odselitvi obstoječe stavbe porušili in glede na geološke raziskave naredili preobremenilni nasip, ki bo tukaj do konca leta 2020. Do takrat pa moramo zapreti finančno konstrukcijo za parkirno hišo. Upamo na pridobitev sredstev iz Evropskih skladov, ostane še gradnja samega kulturnega centra in infrastrukture, ki bo pomenila približno 7–8 milijonov evrov. Občina je sposobna polovico teh sredstev zagotoviti sama, ostalo razliko pa upamo, da bo med tem sprejet Zakon o kulturnem evru, ki bi omogočal tovrstne investicije v lokalnih skupnostih,« sklene, potem pa pristavi: »Seveda sem ponosen in vesel, da izjemno število prostovoljcev sodeluje na raznih programih in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako. Hvala vam torej zato, ker smo občina s srcem.« Poleg Kastelica se v boj za župansko mesto podajata še Leon Lobe (DROT – Za razvoj) in mag. Gregor Kaplan (ZL-DSD).

Moka T 500, 5 kg, Katić

samo

2

96

96

Medeni sirup žajbelj, Kmetija Brozovič, 212 ml

samo

2 74 Domača suha salama, MIM mesarstvo, 300 g

samo

6 76

samo

4 75


LOKALNE VOLITVE 2018

5

Še nadgraditi dobro sodelovanje v občini Z delom na mestu župana bo nadaljeval tudi Srečko Ocvirk, ki pri teh volitvah v občini Sevnica nima protikandidata. SEVNICA – Ocvirk konkurenco spoštuje, predvsem pa ceni svoje občanke in občane, za katere želi v prihodnjem obdobju skupaj s svojo ekipo ustvarjati konkurenčno, ambiciozno in razvojno okolje. »Dobro sodelovanje s posamezniki, društvi, javnimi zavodi, krajevnimi skupnostmi, podjetniki in gospodarskimi družbami ter vsemi, ki sooblikujejo občino, kaže na vzpostavljeno zaupanje na temeljih preteklega dela. Visoka podpora občanov mi daje trdno osnovo za odločitev, da ponovno kandidiram za župana in da skupaj nadaljujemo nadgrajevanje že doseženega in uresničenega. Poleg spodbude in podpore številnih je odgovornost do vseh občanov občine Sevnica tisti ključni razlog, da kandidiram vnovič; da nadaljujem z zastavljenim delom in uresničevanjem odgovorov na že prepoznane izzive,« o tem, zakaj kandidira. Vzgoja in izobraževanje strateška prioriteta »Politika občine mora predvideti ter se učinkovito in predvsem hitro odzivati na spremembe in izzive. Tako je moč zagotavljati kakovostne storitve za občanke in občane ter graditi vzpodbudno gospodarsko okolje. V razvoju postopoma prehajamo iz obdobja poudarka na razvoju infrastrukture in javnih objektov v čas prenosa težišča nadgrajevanja stimulativnega okolja za razvoj kadrov. Tako vzgoja in izobraževanje še vedno ostajata strateška prioriteta. Usklajenost infrastrukturnih in družbenih prioritet bo nadalje spodbujala, da se občina Sevnica gradi kot udobno raznoliko in kreativno okolje,« razgrinja načrte in ambicije za novo štiriletno obdobje. Ob tem navede nekaj ključnih usmeritev: - Sistematično urejanje cestne infrastrukture, odprava problematičnih prometnih točk na vseh predelih občine - Sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pri urejanju državnega cestnega omrežja (most na Logu, nadvoz z obvoznico Blanca, podvoz Boštanj, obnova mostu čez Savo med Sevnico in Boštanjem) - Ureditev povezovalnih cest v industrijski coni na Savski cesti z izgradnjo nadvoza - Ureditev Kvedrove ceste v Sevnici - Posodobitev območja železniške postaje,

Sevnici in Boštanju - Urejanje grajskega pobočja na severni strani z dodatnimi parkirnimi površinami, na južni pa s peš-potmi kot povezavami med starim mestnim jedrom in gradom - Razvoj urbanih zelenih površin, hortikulturne ureditve in zasaditve »Menim, da je v času mojega županovanja občina Sevnica na številnih področjih izboljšala svoj izgled, pridobitve in posodobitve so se dotaknile vseh občanov. Sledili smo ciljem odprte, ambiciozne in vse vključujoče družbe. Delo občine je bilo pod mojim vodstvom vedno transparentno, sodelovanje z javnostjo pa korektno. Koraki dela so bili vedno dosledno in pošteno predstavljeni občanom in medijem. V vsem tem času sem se pri svojem delu dosledno držal načel poštenosti, racionalnosti, odgovornosti, sorazmernosti in zakonitosti,« se ozre na očitke, da morda česa ni naredil. Ima kaj pokazati »Če se osredotočim na pridobitve, realizirane v preteklem mandatu, so načela sorazmernega in ambicioznega razvoja razvidna iz seznama sledečih pridobitev: na področju šolske in predšolske vzgoje je bilo 11 projektov (tudi nova OŠ v Tržišču), devet odmevnih projektov na področju investicij s področja družbenih dejavnosti, občina je poskrbela tudi za naslednja področja: zdravstveno varstvo in socialo, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, okoljske ureditve in komunalna infrastruktura, cestna in druga spremljajoča infrastruktura, urbanizem in strateška dokumentacija. Poleg navedenih projektov med pomembne pridobitve štejem tudi podporo izidu strokovnih monografij oziroma zbornikov, ki v večnost shranjujejo različna pomembna področja delovanja in življenja v naši lokalni skupnosti, med njimi izdaja monografije Občina Sevnica

ter zbornikov o razvoju in delu Javnega podjetja Komunala, d. o. o., Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica in knjigo o življenju pomembnega Sevničana Ernesta Kruleja,« je jasen Ocvirk, doda še razloge, zakaj meni, da je Občina Sevnica mladim prijazna: »Vsi ukrepi, ki jih izvaja občina in so usmerjeni v kakovostno življenje lokalne skupnosti, hkrati bistveno vplivajo tudi na življenje mladih, ki so pomemben del družbe. Med ukrepi, ki izrazito vplivajo na kakovost življenja mladih, pa so naslednji: dobro organizirana predšolska vzgoja, podeljevanje štipendij za mlade nadarjene, zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja v vsak sevniški dom in na vse šole, urejeni športni, športno-rekreacijski, kulturni in mladinski objekti, urejanje novih stanovanjskih con, podpora podjetjem pri urejanju prostorskih zadev, s tem pa podpora pri zagotavljanju širitev delovanja,« spregovori o dosežkih v minulem mandatu. Kako pa gledate na težnje posameznih delov občine, ki se počutijo zapostavljene, nas še zanima: »Temeljno načelo mojega dela in dela Občine Sevnica je sorazmernost razvoja, tako v teritorialnem kot tudi vsebinskem smislu. Tako se naloge iz neposredne pristojnosti občine izvajajo sorazmerno, po vseh območjih občine. Osnova za to je dobro prepoznavanje potreb in priložnosti, kar dosegam z odprto in stalno komunikacijo z občankami in občani ter vsemi kraji. Sodelovanje z vsemi krajevnimi skupnostmi ocenjujem kot korektno in dobro. V smeri sorazmernosti in dobrega sodelovanja želim delovati tudi v bodoče.« Vesel je, ker je preteklo mandatno obdobje močno zaznamovala tudi izpostavljenost Sevnice v svetovni javnosti. Številnim medijem so Sevnico z vsemi prednostmi in potenciali predstavili v prijazni in lepi luči. S tem je bilo opravljeno pomembno delo pozicioniranja kraja in občine, s tem pa tlakovanje možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj turizma, še poudari župan.

avtobusne postaje in parkirišč v novo sodobno mestno jedro z integracijo vseh oblik prometa in vzpostavitvijo podhodov in podvozov - Gradnja kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav v več krajih občine - Dodatne površine za stanovanjsko gradnjo na več lokacijah po celotni občini - Podpora gospodarstvu in sledenje potrebam podjetij - Podpora podjetnikom-začetnikom, podpora socialnim podjetjem - Izvedba socialnih programov za šibkejše - Gradnja novega doma za starejše in gradnja varovanih stanovanj - Večgeneracijski dnevni center - Gradnje stadiona v Sevnici - Nadaljevanje razvoja območja Lisce kot športnorekreacijskega območja, z močnim poudarkom na turizmu, nadaljevanje prenove Tončkovega doma - Povezava turistične ponudbe ob Savi z vinskoturističnimi cestami, kmečkimi turizmi, Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem, Lisco in drugo turistično ponudbo v celovit sistem med seboj dopolnjujočih se ponudnikov - Kolesarske poti, urejanje obsavskega prostora, plovba, pristan Orehovo - Podpora kmetijstvu in lokalni samooskrbi - Priprava zemljišč za umeščanje bodočega kulturnega doma v Sevnici - Konservatorski načrt za staro mestno jedro; oživljanje starega mestnega jedra - Obnova in dograditev zgradbe Osnovne šole Ane Gale Sevnica - Ureditve pri Glasbeni šoli Sevnica Župana bi bila tudi Jože Papež in Darko Pucelj. - Sanacija sevniškega bazena Poleg tega pa še veliko drugih projektov, med - Zagotavljanja dodatnih prostorov za vrtec v pomembnejšimi: ureditev ceste z infrastrukturo v Žužemberku in na Dvoru, izgradnja poslovilnih vežic v Šmihelu in v Velikem Lipju, rekonstrukcija V tekmo za župana se podaja tudi Zvonko Lah. ceste Dvor–Mačkovec–Sadinja vas z infrastrukturo, rekonstrukcija ceste z asfaltiranjem interes občanov pristopiti k urejanju posameznih Brezova Reber–Prečna, rekonstrukcija ceste naselji, postopno umeščanje investitorjev v Polom–Žvirče in ceste Lazina–Hrib pri Hinjah, industrijsko in gospodarsko cono, omogočiti pogoje za začetek novogradenj v stanovanjskih ureditev vseh mostov v Občini Žužemberk.« conah.« Na katerih področjih niste uspeli Kaj sicer štejete za največje dosežke uresničiti zastavljenega in zakaj? svojega županovanja? ŽUŽEMBERK – V Žužemberku bodo imeli tri »Nekoliko se je zavlekel le projekt žužemberške »Izgradnja osnovne šole z vrtcem in športne kandidate za mesto župana: ob Francu Škufci, obvoznice, ker na državi ni bilo zagotovljenih dvorane, odprtje Pavčkovega doma, v zadnjem ki se poteguje za šesti mandat, sta tu še Jože sredstev za projektiranje in geomehanske obdobju pa začetek izgradnje Suhokranjskega Papež in Darko Pucelj. Škufca bi želel z delom raziskave.« vodovoda, otvoritev muzeja Lojzeta Slaka in nadaljevati, vnovič pojasnjuje svojo vlogo v Zakaj je vaša občina mladim družinam MIRNA PEČ – Andrej Kastelic je dolgo časa Toneta Pavčka ter na občinskem svetu sprejetje podjetju FS Prevozi. prijazna občina? okleval, potem pa je sprejel odločitev – vnovič OPN-ja, ki smo ga pripravljali vse od leta 2010.« Zakaj ste se odločili za ponovno »Menimo, da je naša občina mladim zelo prijazna bo kandidiral za župana. Njegova konkurenca Na katerih področjih niste uspeli kandidaturo? občina, saj imamo zagotovljeno varstvo v vrtcih, bo Zvonko Lah, nekdanji župan in poslanec. V uresničiti zastavljenega in zakaj? »Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker Mirni Peči se obeta zanimiva kampanja. »Največ smo zaostajali pri posodobitvi cestnega želim zaključiti začete projekte, poleg tega z šolah, poleg tega imajo otroci urejene prevoze, Zakaj ste se odločili za ponovno omrežja, zaradi primanjkovanja sredstev, ki so mojo ekipo iz občinske uprave že pripravljamo občina zagotavlja enkratne pomoči ob rojstvu vsakega otroka.« bila za uspešnost razpisov nujno potrebna pri nove projekte.« kandidaturo? Nekateri svetniki vam še vedno očitajo »Za kandidaturo sem na koncu odločil na osnovi večjih projektih kot lastna sredstva občine.« Kateri bodo glavni projekti, za katere negospodarno ravnanje v primeru šolprigovarjanja mnogih občanov in tudi zaradi Zakaj je vaša občina mladim družinam se boste zavzemali, če vam volivke in skih prevozov. Vam je danes žal, ker prijazna občina? nemotenega zaključevanja že začetih projektov, volivci zaupajo še en županski mandat? se niste povsem umaknili iz lastništva vse v dobrobit občanov.« »Naša občina je prijazna občina za mlade, zato »Glavni projekti bodo naslednji: dokončanje podjetja FS Prevozi? ker imamo kvalitetno in dobro poskrbljeno za Kateri bodo glavni projekti, za katere Suhokranjskega vodovoda, sanacija stare šole šolsko in predšolsko vzgojo, verjetno je veliko Drži podatek, da boste imeli zavoljo svoje se boste zavzemali, če vam volivke in v Žužemberku, energetske sanacije javnih pripomogel priključek na avtocesto.« neprofesionalne funkcije župana slabšo volivci zaupajo še en županski mandat? objektov v občini, obvoznica Žužemberk, pokojnino? In zakaj? »Naši projekti so: zaključevanje Suhokranjskega Dobili ste novo krasno šolo in vrtec, sanacija državne ceste z infrastrukturo na Dvoru »Izvajalec za šolske prevoze je bil izbran na slednji pa je že premajhen. vodovoda, glede na interes in potrebe II. faza, modernizacija ceste Smuka–Žvirče itd.« javnem razpisu, ki ga je pripravil zunanji izvajalec, nadaljevanje gradnja sekundarnega »Tako novo šolo kot vrtec smo glede na kriterije tako da menimo, da so šolski prevozi urejeni zelo vodovodnega omrežja na področju, kjer še ni ministrstva planirali kot nadstandard, kajti Kaj sicer štejete za največje dosežke svojega županovanja? gospodarno. Iz lastništva družbe FS, d. o. o., izgrajeno. Poseben poudarek bo na posodobitvi demografija ni predvidevala takšnega povečanja infrastrukture na cestnem področju, na področju števila otrok. Vendar s prostori, ki jih imamo »Vsekakor sta največji dosežek v sedanjem sem se povsem izločil v letu 2006. Zaradi svoje okolja – postopna izgradnje kanalizacije skladno na razpolago, uspešno rešujemo dodatne mandatu začetek gradnje največjega projekta neprofesionalne funkcije bom imel pokojnino, ki z uredbo (dograditev centralne čistilne naprave potrebe po prostorih za najmlajše, tako da lahko v zgodovini občine Suhokranjskega vodovoda bo malo višja od minimalne. Upam le, da jih bom in sofinanciranje malih čistilnih naprav), glede na sprejmemo vse otroke, ki potrebujejo varstvo.« in izgradnja novega vrtca v Žužemberku. dobil čim več.«

Občanke in občani so ga pregovorili

Zaradi neprofesionalne funkcije bo imel manjšo pokojnino


6

LOKALNE VOLITVE 2018

Konkretne ideje za boljšo Mirno

»Gre za umazano politično igro!«

Volilno tekmo je popestril Dražen Šmuc, ki je svoj čas deloval tudi v Protikandidata sta Anica Turk Potočar in Marjan Hribar. nogometnem klubu NK Mirna. ŠMARJEŠKE TOPLICE – Bernardka Krnc, MIRNA – Na Mirni se bosta za mesto župana pomerila dosedanji prvi mož občine Dušan Skerbiš in Dražen Šmuc. Skerbiš ima kaj pokazati, ne manjka pa mu niti idej, kako bi delo nadaljeval, da bi še izboljšal kvaliteto življenja svojih občank in občanov. Zakaj ste se odločili za vnovično kandidaturo? »Ker lahko temu prostoru in temu okolju še veliko doprinesem.« Kateri bodo glavni projekti, za katere pri iskanju rešitev za graščino Lanšprež in grad se boste zavzemali, če vam volivke in Speča lepotica. Športni turizem je naš izziv in volivci zaupajo še en županski mandat? naša priložnost kot tudi avtodomarski turizem, »Varno na cesti – skrb za nadaljnje urejanje kjer bomo še naprej vodilna občina v projektu občinskih cest z urejenimi pločniki in –mreže postajališč za avtodome v Sloveniji. elektrifikacijo po Mirni in tam, kjer je to nujno Projekte, ki smo si jih zastavili, smo uspešno potrebno. Urejanje kolesarskih in drugih peš poti izpeljali in ravno tako uspešno pridobivamo ter izgradnja obvoznice v sodelovanju z DRSI. dokumentacijo za tako imenovano Mirnsko Skrb za kakovost življenja – urejanje komunalne obvoznico, ki bo realizirana v prihajajočem infrastrukture, zdrav način življenja na Mirni, zato mandatu. Kot uspešno ocenjujem tudi realizacijo bomo v vsa naselja namestili AED aparate, vodooskrbe in pridobitev EU sredstev za načrtno opremljanje gasilskih društev itd. Skrb za vodovod Zabrdje–Praprotnica, kjer smo z vodo gospodarstvo in kmetijstvo – s prostorskimi načrti oskrbeli preko 1.000 odjemalcev v občini Trebnje in komunalnim urejanjem bomo zagotovili nove in Mirna ter sanacijo vodovoda na območju vasi površine za širjenje gospodarstva. Spodbujali Glinek, Volčje Njive, Selo in Sajenice. V prihodnje, bomo naložbe v kmetijstvo. Razvoj družbenih v kolikor mi bodo občani zaupali nadaljnje dejavnosti – nujna je adaptacija in širitev vrtca vodenje občine, bom nadaljeval z realizacijo vizij Deteljica na Mirni. Še naprej bomo skrbeli za in ciljev, ki sem jih navedel v programu.« širitev športnega parka in za dokončno ureditev doma kulture na Mirni, ki je namenjen delovanju Zakaj je občina prijazna mladim društev v kraju. Na področju turizma bomo družinam? povezali deležnike, ki se ukvarjajo s turizmom v naši občini, nadaljevali bomo z pridobivanjem dokumentacije za ureditev naravnega kopališča pod mirnskim gradom, iskali bomo partnerje za postavitev stolpa na Debencu, sodelovali bomo

»Zato, ker urejamo površine, ki so namenjene vsem občanom še posebej pa najmlajšim, in ker namenjamo znaten del sredstev za delovanje društev in družbenih organizacij v lokalni skupnosti.

Pričakuje korektno in spoštljivo kampanjo V Škocjanu dosedanji župan Jože Kapler namerava na tem mestu ostati še vsaj en mandat. Pri tem mu bo konkurenca Franc Kocjan. milijone. Pričetek aktivnosti za ureditev naselja Grmovlje–Dobruška vas (s pločniki in javno razsvetljavo ter ureditvijo kanalizacijskega sistema), vzdrževanje in rekonstrukcije lokalnih cest. Izgradnja večnamenskega doma v centru Škocjana – skoraj nič energijska stavba, ki se sicer že projektira, predvidevamo začetek izgradnje konec leta 2019; aktivnosti za ureditev Knobleharjevega muzeja v starem župnišču z rekonstrukcijo celotne stavbe, projekti so že izdelani, prijava na nepovratna sredstva in ŠKOCJAN – Dosedanji župan v pogovoru o obnova. Želimo močno gospodarsko, turistično in kmetijsko občino.« dosežkih občine in načrtih za jutri. Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo?

Kaj štejete za največje dosežke svojega županovanja?

»Za ponovno kandidaturo sem se odločil iz »Največji dosežek je druga faza urejanja razloga, ker nas skupaj čaka še veliko izzivov in komunalne infrastrukture v coni in prodaja lerealizacija začrtanih projektov.« te v večjem delu ter s tem nov gospodarski razvoj. Potem gradnja hidravličnih izboljšav – Kateri bodo glavni projekti, za katere vodovodno omrežje.« se boste zavzemali, če vam volivke in volivci zaupajo še en županski mandat? Na katerih področjih niste uspeli »V letih 2011–2018 je bilo v vodovodni sistem uresničiti zastavljenega in zakaj? vloženih preko približno 3,5 milijonov evrov »Področje kanalizacije, ker ni bilo ustreznih virov investicij, zato je področje pitne vode skoraj financiranja.« domala urejeno, razen nekaj zaselkov, ki jih Zakaj je vaša občina mladim družinam bomo uredili v prihodnjem mandatu.« prijazna občina? In navede še ostale projekte, ki so bili »Ponujamo zagotovljeno predšolsko varstvo in izvedeni. osnovnošolsko izobraževanje, s prostorskimi akti »Izgradnja povezovalnega voda Dolnja Stara omogočamo gradnjo novih stanovanjskih hiš vas – poslovna cona čistilna naprava in (18), urejeno in zeleno okolje, otrokom prijazno navezava naselij na ta sistem; zagon poslovne (otroška igrišča že skoraj v vsakem naselju), cone Dobruška vas in priprava planskih aktov zdravstvena in zobozdravstvena oskrba. Z za širitev le-te, zaradi velikega povpraševanja izgradnjo novega kulturnega doma želimo odpreti gospodarstva; izgradnja krožišča v coni v tudi nove družbene priložnosti in dogajanja v vrednost milijon evrov. občini, kar bo zagotovo privabilo nove družine in Na področju cest pa: dokončanje naselje polepšalo domovanje obstoječim.« Dobrava investicija 1,5 milijona evrov, pričetek del rekonstrukcije cestišča Jerman vrh–kulturni dom Kakšno volivno kampanjo in tekmo Bučka (s hodniki za pešce z javno razsvetljavo) pričakujete? in celostna ureditev vodovoda, vrednost tri »Korektno, dostojno, spoštljivo.«

dosedanja županja občine Šmarješke Toplice, bo imela v svoji volilni tekmi dva protikandidata: to sta Anica Turk Potočar in Marjan Hribar. Prav Šmarješke Toplice so bile, tako dobri poznavalci, prizorišče prvega političnega obračuna, predvolilno ozračje pa je ogrelo napovedano slovo dr. Vester. »Vsa pridobljena sredstva Ministrstva za zdravje, ki jih je pridobila Občina Šmarješke Toplice v letu 2010 v višini 92.440,00 evrov je občina porabila namensko za ureditev zdravstvene postaje Šmarjeta. Zato vse očitke odločno zavračam. Domnevam, da gre za umazano politično igro, ki nima nobene osnove v dejanskem stanju, ampak gre zgolj za podtikanja,« je v svoji izjavi precej odločno povedala županja Bernardka Krnc. Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo?

tudi podatek, ki so ga pred kratkim objavili v Financah, naša občina se namreč na lestvici 212 občin uvršča na odlično 9. mesto po črpanju nepovratnih sredstev na prebivalca v obdobju 2015–2017. V letu 2016 smo pridobili tudi pozitivno mnenje Računskega sodišča RS, kar pomeni, da delamo pošteno v skladu z veljavno zakonodajo.«

»Za ponovno kandidaturo sem se odločila, da Na katerih področjih niste uspeli urebi nadaljevala pošteno in odgovorno delo »za sničiti zastavljenega in zakaj? dobro vseh ljudi« občine Šmarješke Toplice.« »Žal nam ni uspelo pri urejanju TurističnoKateri bodo glavni projekti, za katere se storitvene industrijske cone Dolenje Kronovo. boste zavzemali, če vam volivke in voRazlog je v lastnikih zemljišč, ki niso pokazali livci zaupajo še en županski mandat? kooperativnosti, še več, občino so izsiljevali »Najpomembnejši projekti, ki jih bomo izvajali v z visokimi cenami zemljišč za kvadratni meter. Tako so občini in domačemu podjetništvu, ki bi naslednjem mandatu bodo: 1. Gradnja kanalizacije po vaseh in vodovod Vinji v coni lahko opravljali svojo dejavnost naredili veliko gospodarsko škodo. Po vodi so šle tri vrh. 2. Dograditev OŠ Šmarjeta (gradbeno dovoljenje priložnosti za črpanje nepovratnih EU sredstev že imamo) in rekonstrukcija telovadnice ter za izgradnjo komunalne infrastrukture. Žalostno, dokončna ureditev športnih površin pri OŠ toda resnično.« (igrišče za odbojko, pump track steza za kolesarje, fitnes v naravi, vrtec v gozdu ter Center za šolske in obšolske dejavnosti (stara šola v Šmarjeških Toplicah). 3. Projekti na področju turizma (Aqua center – Muzej vode ter Center kolesarstva in nordijske hoje v Šmarjeških Toplicah; opazovalnice za ptice in bobre, izobraževanje turističnih vodičev ter nov turistični produkt v Klevevžu – začetek gradnje hotela (200 novih delovnih mest). 4. Razvoj podjetništva (Turistično storitvena cona Dolenje Kronovo, dva nova trgovska centra (v Šmarjeti in v Dolenjem Kronovem), omogočiti širitev podjetja Plastoform v Šmarjeti. 5. Ureditev vaškega središča Šmarjeta in Bela Cerkev (parkirišča so prvi korak in so bila narejena letos; sprejet je OPPN Šmarjeta, Hiša žive dediščine, zgrajena sta nova poslovilna objekta). 6. Gradnja kolesarskih poti in pločnikov (sredstva za kolesarsko povezavo od Kronovega do Zbur in skozi spodnjo Družinsko vas že zagotovljena v dogovoru regij, pločnik v spodnji Družinski vasi, od Amerikanca do Bele Cerkve, v Šmarjeti in v Zburah). 7. Urejanje Špornih parkov (dograditev na Vinici pri Šmarjeti; legalizacija v Beli Cerkvi in Žalovičah), novogradnja v Zburah. 8. Zagotavljanje sredstev za delovanje vseh društev in nakup novega vozila za prevoz moštva za PGD Šmarjeta. Kaj sicer štejete za največje dosežke svojega županovanja? »Ponosna sem na vrsto izjemnih projektov. Prvi je prav gotovo Hiša žive dediščine v Beli cerkvi in pridobitev 100 % nepovratnih sredstev za izvedbo investiciji, nov vrtec v Šmarjeti (85 % sofinanciranje z EU sredstvi; projekt, za katerega sem celo noč stala na Petrolovi črpalki v Žabji vasi, da smo bili uspešni in prvi na razpisu za črpanje sredstev RRP, 5. 5. 2014) in povezava našega Turističnega središča Šmarješke Toplice z občinskim središčem Šmarjeta v skupni dolžini 2 km s pločnikom, kolesarsko potjo, javno razsvetljavo in rekonstruirano cesto ter obvoznica Šmarjeta s krožiščem (12 let garanja in najtrši oreh, ki sem ga morala streti na svoji poti županovanja, da smo po 30-letih mirovanja nadaljevali z gradnjo obvoznice Šmarjeta). Da smo pri svojem delu uspešni in učinkoviti, pove

Zakaj je vaša občina mladim družinam prijazna občina? »V letošnjem letu smo sprejeli OPPN Prinovec 2, kjer bo mladim družinam v Šmarjeških Toplicah v bližnji prihodnosti na voljo kar 36 stavbnih parcel za gradnjo. Gradimo pločnike in kolesarke poti, urejamo otroška igrišča in imamo nov Vrtec Sonček in obnovljeno OŠ Šmarjeta. V prihodnjem letu bomo s prizidkom pri OŠ zgradili še nekaj učilnic in nove garderobe (gradbeno dovoljenje že imamo, čakamo ugodno priložnost za pridobitev nepovratnih sredstev).« Vas je presenetilo, da je zdravnica dr. Vester v tem predvolilnem času opozorila na svojo problematiko? »Smo v času predvolilne kampanje in ni naključje, da se je zdravnica za prekinitev koncesije odločila prav v tem času. Vsi, ki poznajo prizadevanja občine, vedo, da je skrb za primarno zdravstveno oskrbo občanov ena prednostnih nalog lokalne skupnosti že vse od začetka delovanja naše samostojne občine. V letu 2010 smo s strani Ministrstva za zdravje, uspeli pridobiti sredstva v višini 92.440,00 evrov. Občina jih je v celoti porabila namensko za ureditev zdravstvene postaje Šmarjeta. Vse probleme smo vedno skušali reševati v okviru danih možnosti, pristojnosti in najti najboljše rešitve. Dejstvo je, da je zdravnica že 14. septembra 2018 podala odstopno izjavo od koncesije, občinski svet naše občine pa jo je na svoji zadnji seji 16. oktobra letos tudi soglasno sprejel. Prihodnje leto bo od 1. aprila dalje zdravstveno oskrbo v Šmarjeti tako zagotavljal Zdravstveni dom Novo mesto. Novi zdravnik bo delal v ambulanti na isti lokaciji, to je na naslovu Šmarjeta 66, polni delovni čas in vse dni v tednu. Na sedanji lokaciji bo seveda ostala tudi podružnična lekarna Dolenjskih lekarn. Odveč je torej skrb občanov, da bi v prihodnje, po odhodu dr. Vester, v občini ostali brez zdravnika. Pa še to, zdravnice ni nihče silil naj prekine koncesijsko pogodbo, ampak se je za ta korak odločila sama. Vsak, ki zadnje dni spremlja dogajanje v Občini Šmarješke Toplice, kmalu pride do zaključka, da je v ozadju pisem, ki jih dr. Vester pošilja občanom in medijem, umazana politična igra tistih, ki bi za vsako ceno spreminjali dejstva, ki nimajo nobene osnove v dejanskem stanju.«


LOKALNE VOLITVE 2018

7

Rad bi zaposloval domači kader Njegova konkurenta bosta Nataša Hribar in Andrej Martin Kostelec.

ŠENTRUPERT – Novi obrazi nas skušajo prepričati, da jim zaupamo. Enim bolj, drugim manj. V Šentrupertu se bo za svoj četrti mandat na mestu župana potegoval že uveljavljeni Rupert Gole, neodvisni kandidat za župana občine Šentrupert. Njegova konkurenta bosta Nataša Hribar in Andrej Martin Kostelec. Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo? »Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker želim nadaljevati z izpeljavo zastavljenih projektov. Nekateri so namreč tik pred pričetkom izvedbe, spet drugi se pripravljajo za izvedbo že v naslednjem letu.« Kateri bodo glavni projekti, za katere se boste zavzemali, če vam volivke in volivci zaupajo še en županski mandat? »Glavni projekti, ki so pravzaprav že v teku so predvsem: - Rekonstrukcija zadnje etape vpadnice iz smeri Slovenska vas vse do trga v Šentrupertu. Projekt je že v fazi izbire izvajalca in dela se bodo v kratkem pričela. Ob rekonstrukciji se bo v cestišču zamenjala glavna vodovodna cev ter na novo zgradila meteorna in fekalna kanalizacija ter vzpostavila javna razsvetljava. - Ureditev trga v Šentrupertu. Najustreznejšo rešitev smo izbrali na arhitekturno-urbanističnem natečaju. Izbrana rešitev predvideva rekonstrukcijo prazne hiše na trgu, vendar na način, da v pritličju trg steče v samo hišo in na ta način dobimo nekakšno trško ložo, v kateri je možno organizirati gostinsko in turistično ponudbo na samem trgu. Predvidena je preselitev trgovine KZ Trebnje na novo lokacijo, na mesto sedanjega gasilskega doma. Skupaj s KZ Trebnje usklajujemo potrebne urbanistične podlage za potrebe OPPN-ja. Trg bo na novo tlakovan in namenjen več pešcem kot avtomobilom, kar pomeni, da bo na trgu sicer še vedno možno brezplačno kratkočasno parkiranje, po zgledu podobnih rešitev v podobnih krajih po Sloveniji. - Izgradnja obvoznice. Gradila se bo v več fazah. Sama trasa obvoznice je bila sprejeta z Občinskim prostorskim načrtom. Za del obvoznice, ki se na novo umešča prostor je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt. Tisti del, ki je vezan na rekonstrukcijo in dokončanje obstoječih cest pa gre lahko takoj v izvedbo. Obvoznica se bo tako gradila v več fazah. V prvi fazi je tako predvidena rekonstrukcija ceste in križišča od kulturnega doma mimo kmetje Lamovšek do ceste proti Kamnju, na kateri je potrebno rekonstruirati križišče in pripraviti nastavek za bodočo novo traso obveznice. V drugi fazi je predvidena izgradnja novega mostu preko Bistrice pri obrtni coni in asfaltiranje obstoječe ceste od mostu do glavne ceste Šentrupert–Prelesje. Tretja faza predvideva izgradnjo povsem nove trase pod hribom, ki bo povezala križišče ceste proti Kamnju s križiščem na cesti proti Vrhu in novo grajeni most. - Obnova šolskih zunanjih igrišč, ki pravzaprav že poteka. V tem tednu je bilo izbranemu izvajalcu s strni osnovne šole dano naročilo za izvedbo prve faze, ki predvideva izdelavo nove tartanske podlage na obstoječih asfaltnih površinah na spodnjem platoju. Veseli me, da so se mladi združeni v športno in rekreacijsko društvo v sodelovanju z nekaterimi drugimi društvi odločili pripraviti dobrodelno prireditev za zbiranje dodatnih sredstev, kar bo omogočilo, da

v prvi fazi naredimo še več. - Izgradnja medgeneracijskega centra v Šentrupertu je dolgoletna želja, ki počasi postaja resničnost. Ravno v teh dneh namreč potekajo intenzivni razgovori z investitorjem, ki je pripravljen odkupiti zemljišča od naših gasilcev in jih zamenjati z zemljišči Jakijeve domačije, ki so trenutno v lasti KZ Trebnje. Na teh zemljiščih je namreč predvidena umestitev medgeneracijskega centra. Predlog celotne urbanistične arhitekturne rešitve umestitve medgeneracijskega centra in nove trgovine KZ Trebnje je bil izbran z natečajem. Trenutno potekajo usklajevanja med vsemi tremi rešitvami glede stičnih točk (ureditev trga, medgeneracijski center in zadruga). Investiciji v medgeneracijski center in izgradnjo nove trgovine KZ Trebnje sicer niso občinski investiciji, je pa naloga in interes občine, da se investicije ustrezno podprejo s prostorskimi akti. V sklopu izgradnje medgeneracijskega centra je predvidena tudi vzpostavitev zdravstvene postaje, ki se je Šentruperčani že dolgo želimo. - Izgradnja novega gasilskega doma na drugi lokaciji. Kot že povedano, je mesto sedanjega gasilskega doma predvideno za umestitev programa KZ Trebnje. Gasilci so s strani občine pridobili novo lokacijo na ploščadi pri kulturnem domu. Projektna dokumentacija za nov dom je pripravljena in v kratkem bo vložena za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja novega doma je predvidena v naslednjem letu. - Gospodarska cona Prelesje, kjer je bil sprejet OPPN, potrebuje še izgradnjo komunalne infrastrukture. Projekt je najavljena za črpanje nepovratnih sredstev. - Poleg vsega naštetega je stalnica v vsaki občini prenova in izgradnja nove komunalne infrastrukture – ceste, vodovodi, kanalizacija. Tu je še veliko dela. Med večje projekte sodita izgradnji dveh krožišč, ki jih skupaj z DRSI nameravamo izvesti v Slovenski vasi in Prelesju. Prvi bo realiziran projekt v Slovenski vasi, ki je že pripravljen in so sredstva za izvedbo predvidena v državnem proračunu za naslednje leto.« Kaj sicer štejete za največje dosežke svojega županovanja? »Šentrupert je kot novo ustanovljena občina imela ogromno potreb po investicijah, saj za časa krajevne skupnosti ni bilo dovolj sredstev. Ponosen sem, da smo prenovili in dogradili osnovno šolo, ki danes predstavlja eno izmed najbolje urejenih šol v državi. Investicija je bilo preko štiri milijone evrov, ki smo jo zmogli odplačati v osmih letih. Poskrbeli smo tudi za izgradnjo modernega vrtca. Skozi več let smo uspeli rekonstruirati obe glavni vpadnici, ki sta bili v izjemno slabem stanju. Veliko je bilo narejenega tudi na ostali cestni infrastrukturi v občini, čeprav je zaradi velike površine občine in razvejanosti omrežja potrebno še vedno veliko. Zagotovo pa smo uspeli zagnati razvoj turizma v občini in širše v Mirnski dolini. Dežela kozolcev je namreč magnet za prihod mnogih obiskovalcev in prostor, kjer se odvijajo številne prireditve.« Na katerih področjih niste uspeli uresničiti zastavljenega in zakaj? »Želel sem si, da bomo lahko že prej pričeli z urejanjem trga in izgradnjo obvoznice, pa se je vse skupaj zavleklo. Razlogi so v pomanjkanju sredstev in dolgotrajnih postopkih, ki je potrebno izpeljati, da takšne investicije dobijo vse ustrezne podlage.« Zakaj je vaša občina mladim družinam prijazna občina? »Šentrupert ima zelo dobro poskrbljeno za predšolsko in šolsko mladino, saj so pogoji odlični. Mlade družine to cenijo. Z ureditvijo zunanjih šolskih igrišč se bodo ti pogoji še izboljšali. Na voljo je kar nekaj zemljišč za gradnjo hiš. Poleg tega je gospodarstvo v naši dolini močno, tako da je tudi priložnosti za službe veliko.«

Kako komentirate očitek, da ste praviloma v občinski upravi zaposlovali ljudi, ki niso bili domačini? In ali vam je žal, da se niste ob začetku županovanja povsem umaknili iz lastništva iz podjetja Esplanada? Kako vam županska funkcija pomaga pri poslu v lastnem podjetju? »Kar zadeva zaposlovanja v občinski upravi smo dolžni spoštovati predpise in zakonodajo. Zaposluje se izključno preko razpisov, na katere se javijo zainteresirane kandidatke in kandidati, ki morajo izpolnjevati zahtevane pogoje. Z veseljem bi zaposlovali več domačih kadrov, če bi se javili na razpise in izpolnjevali pogoje. Podjetnik sem več kot 20 let. Že pred podjetjem Esplanada sem bil soustanovitelj in solastnik

podjetja za multimedijsko produkcijo. Podjetje Esplanada sem ustanovil leta 2005, ko niti sanjal nisem o tem, da bi kdaj bil župan. Po duši sem arhitekt in to svoje poslanstvo uresničujem skozi svoj projektantski biro, kar sem si že kot študent vedno želel. Pravzaprav nisem nikoli razmišljal, da bi se zaradi županovanja umaknil iz lastništva podjetja, kajti lastništvo je zelo relativen pojem – za podjetje je pomembno, kdo ga vodi. Županska funkcija zagotovo prinaša večjo prepoznavnost, kar pri pridobivanju poslov v zasebnem sektorju koristi. To je treba priznati. V javnem sektorju je večna poslov vezana na javne razpise. Tu je potrebno izpolnjevati vse pogoje in imeti ustrezne reference, kar pa moje podjetje ima.« - proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov - sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav - novogradnja zidanih ali kovinskih dimnikov - montaža in prodaja kaminskih peči 40 let tradicije

Vedno se najdejo posamezniki, ki z narejenim niso zadovoljni V zadnjih letih so s sodelavci in občinskim svetom poskrbeli za dvig kakovosti življenja v vseh naseljih občine, meni Maver.

MOKRONOG-TREBELNO – Po nov mandat se podaja tudi Anton Maver, ki je letos kandidiral tudi za poslanca v državnem zboru. V Mokronogu so veseli, ker ostaja pri njih. Da bi ostal na vodilnem mestu v občini, bo moral premagati Uroša Pikla. Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo? »V zadnjih letih smo s sodelavci in občinskim svetom poskrbeli za dvig kakovosti življenja v vseh naseljih naše občine, skladno z možnostmi in pristojnostmi. Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker želim, da v tej smeri nadaljujemo s še večjo učinkovitostjo in da s pomočjo evropskih in državnih sredstev (ki smo jih v preteklosti uspešno pridobivali) poskrbim za uresničitev ciljev, ki so ogledalo potreb naših ljudi.« Kateri bodo glavni projekti, za katere se boste zavzemali, če vam volivke in volivci zaupajo še en županski mandat? »Za novi mandat si želim, da skupaj nadaljujemo minulo delo, ki je skladno s skrbno načrtovano vizijo razvoja in ima realne možnosti za uresničitev. Na področju gospodarstva in turizma, kmetijstva, šolstva, športa, kulture, sociale, civilne zaščite, skrbi za okolje, ceste in pitno vodo ... bomo uresničevali zastavljene projekte v zadovoljstvo domačinov in tudi turistov.« Kaj sicer štejete za največje dosežke svojega županovanja? »Ponosen sem, da smo v teh letih s številnimi uresničenimi projekti (optično omrežje, ceste, vodooskrba, šolstvo, šport in rekreacija ...) skrbeli za celosten razvoj občine ter vzpostavili sožitje in povezanost med Mokronogom in Trebelnim, da ljudje čutimo, da živimo v skupni občini.«

Na katerih področjih niste uspeli uresničiti zastavljenega in zakaj? »Veliko časa in truda smo namenjali spodbujanju turizma in kulturnega utripa, a žal nismo uspeli narediti takšnega napredka kot na ostalih področjih. Morda tudi zato, ker turizem in kultura zahtevata širše sodelovanje in vključenost različnih akterjev, ki se šele v zadnjem času bolj intenzivno povezujejo in uresničujejo ideje za živahnejši turistični in kulturni utrip v občini.« Zakaj je vaša občina mladim družinam prijazna občina? »V zadnjih letih smo zagotovili dobre razmere za predšolsko in šolsko vzgojo, hkrati pa poskrbeli za številne možnosti razvoja obšolskih dejavnosti in preživljanja prostega časa (s starši, starimi starši, prijatelji) na urejenih zunanjih športnih površinah. S prostorskimi načrti smo omogočili gradnjo novih stanovanjskih hiš in legalizacijo obstoječih, prilagodili komunalni prispevek in poskrbeli za infrastrukturo, ki je mladim pomembna, denimo dostop do širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja.« Nekajkrat vam je bilo očitano, da so bila dela pri novem šolskem centru preplačana. Kako to komentirate? In zakaj menite, da se pojavljajo ti očitki? »O poteku del pri izgradnji Športnega centra Trebelno smo podrobneje pisali v našem občinskem glasilu. Pogodbena vrednost del je ves čas ostala nespremenjena, med gradnjo pa smo se morali odločiti o tem, ali obnovimo v starem delu šole več kot 45 let staro infrastrukturo in s tem izboljšamo varnost ter počutje otrok in zaposlenih, ali pa pustimo času čas in se obnove lotimo pozneje, ko bi svinčene odtočne cevi, zamašene betonske kanalizacijske cevi ali prestari električni kabli pokazali svojo moč. Odločili smo se za takojšnjo in sprotno obnovo, s katero smo hkrati zagotovili še potrebno infrastrukturo za dozidavo vrtca, ki smo jo začeli v teh dneh. Prepričan sem, da delamo dobro in v korist številnih občanov, vedno pa se najdejo posamezniki, ki z narejenim niso zadovoljni – v predvolilnem času je to morda še toliko bolj izrazito.« Rubriko Lokalne volitve 2018 pripravil: Nadlani.si, fotografije: splet


Nadzor nad pravilnostjo ločevanja odpadkov

V zasledovanju cilja trajnostnega in okolju prijaznega načina ravnanja z odpadki moramo vsi povzročitelji odpadkov z njimi ravnati odgovorno. NOVO MESTO – Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža so v sodelovanju z javnih podjetjem Komunala Novo mesto, d. o. o., v torek, 16. oktobra, ob 10. uri izvedli akcijo nadzora nad ločevanjem komunalnih odpadkov na ekoloških otokih na območju Novega mesta (Ločna, Pod Trško goro). V zasledovanju cilja trajnostnega in okolju prijaznega načina ravnanja z odpadki moramo vsi povzročitelji odpadkov z njimi ravnati odgovorno, kar pomeni dosledno in pravilno uporabo odpadkov in posledično vplivamo na ločevanje odpadkov že na izvoru. Le tako lahko vsi bistveno pripomoremo k ohranjanju zmanjševanje količin odloženih odpadkov. Vir in fotografija: MO Novo mesto naravnih virov surovin, spodbujamo ponovno

Likovna razstava Ivana Vavpotiča

Župan Gregor Macedoni je v petek, 12. oktobra, v Jakčevem domu odprl likovno razstavo Ivana Vavpotiča (1877–1943), enega najboljših portretistov svojega časa. NOVO MESTO – Razstava je nastala v sodelovanju z Galerijo Mihe Maleša, ki deluje v okviru Medobčinskega muzeja Kamnik, v kateri je prav tako na ogled razstava posvečena Vavpotiču. Slikar je bil vpet v obe mesti, rojen je bil v Kamniku, gimnazijska leta je preživel v

novomeški gimnaziji, slikarsko izobrazbo pa je nadgrajeval v Pragi, Dunaju in Parizu. V otvoritvenem nagovoru je župan poudaril, da je Ivan Vavpotič novomeško gimnazijo obiskoval v času, ko so njeni dijaki bili pomembni mladi intelektualci (Dragotin Kette, Angela Smole, Albin Smola, Fran Šuklje, Slavko Grum, Ivan Vrhovec). Skozi portrete mladih intelektualcev, umetnikov in politikov je dokumentiral eno pomembnejših kulturnih obdobij Novega mesta ter v upodobitvah njegovih prijateljev in sošolcev ujel duh takratnega časa. Da je bil več kot portretist, priča tudi njegova idejna zasnova scenografije in kostumografije Grumove drame Dogodek v mestu Gogi, ki je še danes aktualna in jo je težko v svoji izvirnosti preseči. Razstava likovnih del Ivana Vavpotiča bo v Jakčevem domu na ogled do 2. februarja 2019. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Trebanjci v Estoniji

Pri predstavitvi lokalnih dogodkov so si udeleženci izmenjali mnenja, njihove izkušnje in primere uspešnih praks pri organizaciji takšnega dogodka.

SI predstavljate življenje BREZ OČAL IN LEČ? V 15 MINUTAH BREZ BOLEČIN POPOLNOMA VARNO

BON ZA 100€ 14 OČESNIH KLINIK v SLO in HR

TALLIN – V prvem vikendu oktobra, med 6. in 9. oktobrom 2018, so se trije predstavniki trebanjske občine odpravili v Talin, Estonijo, kjer so sodelovali na že tretjem internacionalnem dogodku evropskega projekta S.P.A.C.E – Street participation for active citizenship in Europe (ulična participacija za aktivno državljanstvo v Evropi). Tu sodelujejo kot ena izmed devetih evropskih držav – pri projektu sodelujejo še posamezne občine in organizacije iz držav Italije, Francije, Hrvaške, Srbije, Estonije, Grčije, Avstrije in Romunije. Na dan prihoda so lokalni organizatorji pozdravili vseh 30 udeležencev na skupni uvodni večerji, naslednja dva dneva pa so družno preživeli na seminarjih in delavnicah v centru Talina. Posamezniki so predstavili izvedbo in rezultate lokalnih uličnih debat, ki so jih izvedli posamezno vsak v svoji državi v času od zadnjega internacionalnega dogodka, ki je potekal junija v Italiji. Naj spomnimo – Občina Trebnje je svoj dogodek izvedla 14. septembra v Športnem parku Trebnje, z mimoidočimi pa so diskutirali o vprašanju »Kako pomembna je zate Evropa?«. Mnenja so bila predvsem mešana: odgovori so se dotikali tako Evrope kot kontinenta kot tudi Evropske unije; nekateri so bili pozitivni – prednosti, ki jih prinaša prosti trg, gospodarstvo, potovanja znotraj in izven Evrope, lažje iskanje služb, kulturna raznolikost, vrednote ter ostale finančne ugodnosti in prednosti življenja v Evropi, spet drugi pa so bili nekoliko manj naklonjeni zaradi korupcije, lopovščine in kulturnih razlik. Pri predstavitvi lokalnih dogodkov so si udeleženci tako izmenjali mnenja, njihove izkušnje in primere uspešnih praks pri organizaciji takšnega dogodka. Združili so tudi odgovore njihovih sogovornikov in najvidnejše

uporabili pri organizaciji ulične debate v Talinu. V popoldanskem času so tako izkoristili nekaj uric suhega vremena, da so izpeljali debato v novo odprtem talinskem parku Tammsaare, ki je le streljaj oddaljeno od mestnega središča. Razstavljeni plakati so pritegnili pozornost mnogoterih mimoidočih, ki so se nato tudi aktivno vključili v debato. Uspešnost debate in mnenja so izmenjali naslednji dan na evalvaciji, prav tako pa so se poglobili v iskanje naslednjega primernega vprašanja za prihajajočo lokalno ulično debato na temo »Prihodnost Evrope«, ki jo bodo države članice izvedle posamezno v lokalnih mestih v času do naslednjega mednarodnega dogodka. Ta bo potekal marca v Marseillesu v Franciji. Celoten dogodek so zaokrožili s predstavitvijo lokalne organizacije INVOLVED, ki je organizirala srečanje v Estoniji, in predavanjem Irene Kaosaar, ki je predstavila delovanje lokalne civilne družbe. Vsi udeleženci projekta so se v domače države vrnili z novim znanjem in elanom za izpeljavo projektov v prihodnje. Tako se obetata še dva lokalna dogodka (ulične debate) ter udeležba na dveh internacionalnih dogodkih v Franciji in Srbiji, celoten projekt pa bodo jeseni naslednje leto zaključili prav v Sloveniji. Vir in fotografija: Občina Trebnje


Forum odličnosti in mojstrstva

Veliki nagradi odličnosti in mojstrstva sta prejela Andrej Bajuk (TEM Čatež) in Matjaž Berger (Anton Podbevšek Teater). Obiskovalce 27. Foruma odličnosti in mojstrstva sta uvodoma navdušila Godalni orkester Glasbene šole Trebnje in sopranistka Jerica Steklasa. TREBNJE – Forum odličnosti in mojstrstva se je trdno zasidral v slovenskem intelektualnem in razvojnem okolju in je tudi v Trebnje, na 27. izvedbo tega izjemnega dogodka, pritegnil številne eminentne goste. Letos sta bili kot uvod v celodnevno dogajanje podeljeni dve veliki nagradi odličnosti in mojstrstva – prejela sta ju direktor podjetja TEM d. d. Čatež Andrej Bajuk in ravnatelj Anton Podbevšek Teatra Matjaž Berger. V podjetju TEM Čatež so družinske vrednote prenesli v poslovni svet. Andrej Bajuk je izvršni direktor in solastnik podjetja TEM Čatež, vodilnega slovenskega proizvajalca električnih stikal in vtičnic z več kot 40-letno tradicijo. Vodenje podjetja je prevzel leta 1996, potem ko je šest let v podjetju opravljal različne funkcije, ravno v trenutku, ko je podjetje izgubilo glavni trg in je nastopila kriza poslovanja. Z energijo in skupnimi vrednotami je s sodelavci z novimi pristopi oživil tovarno, ki je danes vodilna na trgu stikal in vtičnic, skoraj 70 odstotkov inštalacijskih stikal in vtičnic lastne blagovne znamke izvažajo na tuje trge. Leta 2017 je Andrej Bajuk prejel nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Gospodarske zbornice Slovenije, t. i. gospodarskega oskarja. Družba TEM z intenzivnim vlaganjem v nove proizvode, moderne tehnologije in v zaposlene nenehno povečuje svojo ponudbo, konkurenčnost in poslovne rezultate. Danes podjetje zaposluje 139 oseb, pred tedni so slovesno odprli nove poslovne skladiščne prostore, ki obetajo novih 50 delovnih mest, in tesno sodeluje z lokalnim okoljem. Andrej Bajuk z uspehi pri vodenju podjetja in delovanjem v širši lokalni skupnosti dokazuje svojo odličnost in mojstrstvo, zato mu je bila podeljena Velika nagrada mojstrstva in odličnosti leta 2018. »Menim, da je vsako tako priznanje za nas najprej priznanje dobrega dela za nazaj in obveznost za naprej. Neradi se izpostavljamo in ne iščemo pozornosti skozi nagrade, delamo

ciljno s kupci, s tistimi, s katerimi sodelujemo na poslovnem področju. Radi smo vpeti v lokalno okolje. Vsi tisti, ki nas poznajo, se k nam vračajo zato, ker dokazujemo nenehno, da smo dobri. Vseeno pa priznanje godi in se zahvaljujem za prepoznavnost našega podjetja in tega, kar počnemo,« je po prejemu nagrade povedal direktor TEM Čatež Andrej Bajuk. Matjaž Berger je velikan med režiserji, dramaturgi, gledališčniki, povezovalec različnih kulturnih dejavnosti z gospodarstvom, športom in politiko, je uspešni iskalec najprimernejšega mesta za ugnezditev njegovih predstav med publiko, je podjetnik, filozof in intelektualec. Svoje poslanstvo prepoznava v gledališki obliki iskanja odgovorov na temeljna vprašanja sedanjega časa, uživa zaupanje stroke in najvidnejših predstavnikov oblasti. Potem ko je vrsto let deloval v Mladinskem gledališču Ljubljana, od leta 2006 pa uresničuje svojo vizijo v Anton Podbevšek Teatru v Novem metu, ki je najmlajše gledališče v državi, zasnovano tako, da je vsak dogodek koprodukcija gledališča, glasbe, scenografije, režije, kostumografije in vse, kar teater potrebuje, da naredi dobro predstavo. Zelo pomembno nalogo APT in Matjaž Berger opravljata v vzgoji in izobraževanju začetnikov na področju umetnosti, gledališča in epistemoloških programov. Predstave nastajajo kot zaključeni projekti, v katerih praviloma nastopa veliko

Slavnostni sprejem zlatih maturantov pri županu

Tradicionalni vsakoletni županov sprejem zlatih maturantov je letos potekal v četrtek, 27. septembra 2018.

TREBNJE – V prijetnem druženju so poleg obeh zlatih maturantov – Vanje Barle in Boštjana Kastelica, njunih staršev in župana Alojzija Kastelica sodelovali tudi vodja in zaposleni na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo. Poleg čestitk je župan namenil Vanji in Boštjanu tudi želje za uspešno nadaljevanje študija in upanje, da bosta karierne izzive našla v domačem okolju. Občina Trebnje se namreč gospodarsko zelo razvija, zato potrebuje mlade talentirane, inovativne in visoko izobražene kadre. Vanja Barle iz Gorenjih Selc pri Dobrniču je obiskovala Šolski center Novo mesto, Srednjo

zdravstveno in kemijsko šolo, program Farmacevtski tehnik. Po odlično opravljeni maturi, na kateri je pridobila naziv Zlata maturantka, nadaljuje študij na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani, smer Laboratorijska biomedicina. Sicer pa Vanja rada preživlja čas v naravi in v druženju z domačimi, zlasti s sestrama, dvema nečakinjama in nečakom. Boštjan Kastelic z Rdečega Kala pri Dobrniču je obiskoval Šolski center Novo mesto, Srednjo elektro šolo in tehnično gimnazijo, program Računalništvo. Po odlično opravljeni maturi, na kateri je pridobil naziv Zlati maturant, se je odločil za študij na Biotehniški fakulteti, smer agronomija. Veseli ga namreč delo na domači kmetiji, ki se ji želi v celoti posvetiti. Posebno veselje mu pa predstavlja igranje harmonike, s katero razveseljuje domače in prijatelje. Boštjanova starejša brata sta prav tako osvojila naziv »Zlata maturanta« in družina Kastelic z Rdečega Kala je verjetno edina v Sloveniji s tremi brati, ki so dosegli ta izjemen uspeh. Vanji in Boštjanu iskreno čestitamo in jima želimo še obilo uspehov. Vir in fotografija: Občina Trebnje

ZBIRAMO NAROČILA ZA MARTINOVANJA IN DECEMBRSKE ZABAVE

sodelujočih različnih profilov znanja, s čimer APT razvija pozitivno povezovanje različnih strok v gospodarstvu Dolenjske in sosednjih narodov. Matjaž Berger je hkrati pisatelj in filmar, režiser in filozof, ustvarjalec in človek, ki pri svojem delu dokazuje mojstrstvo, zato je prejel Veliko nagrado mojstrstva in odličnosti leta 2018. »Priznanje pomeni, da umetnost kot netržno blago lahko vzpostavlja popolnoma drugačne učinke, ki so na simbolni, na semantični ravni, ki razvijajo določene uvide in to je priznanje temu angažmaju. Je pa hkrati seveda priznanje celotnemu mojemu malemu kolektivu, ki šteje devet ljudi, ki z nadčloveškimi napori tekmujejo z ostalimi gledališkimi produkcijami, ki imajo bistveno več zaposlenih in tako naprej. Zelo sem ponosen, da smo v zelo kratkem času dosegli ali pa osvojili različne sociološke teritorije,« je po prejemu nagrade povedal ravnatelj APT Matjaž Berger. Obiskovalce 27. Foruma odličnosti in mojstrstva sta uvodoma navdušila godalni orkester

Glasbene šole Trebnje in sopranistka Jerica Steklasa. Trebanjski župan Alojzij Kastelic je poudaril, da je to izjemen dogodek, ki omogoča povezovanje med ljudmi in stik z odličnimi posamezniki, ki igrajo pomembno vlogo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, ki je poudaril pomen odličnosti in digitalne pismenosti. Predsednik uprave novomeškega podjetja Krka Jože Colarič je uvodno predavanje zaključil s tem, da je garancija za uspeh delo v povezavi z znanjem in dobrim marketingom. Na prvem panelu so razmišljali o pametni specializaciji in pametnih sistemih, sledila je predstavitev odličnih izdelkov Temeniške, Mirnske doline in širše. Sledila je razprava o uveljavljanju na globalnih trgih s predavanjem Mihe Mazzinija, zaključna misel pa je dodal dr. Janez Gabrijelčič, člana Strateškega odbora forumov odličnosti in mojstrstva. Vir in fotografija: Občina Trebnje

Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Mokronog-Trebelno Pred nami so nove lokalne volitve, četrte v »novi zgodovini« naše občine. V mandatu 2018–2022 si želim, da skupaj nadaljujemo minulo delo, ki je skladno s skrbno načrtovano vizijo razvoja in ima realne možnosti za uresničitev. GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, ŠOLSTVO, ŠPORT, PODROČJE SOCIALE IN CIVILNE ZAŠČITE - V novi Poslovni coni Puščava bomo fazno (najprej na 1,9 ha) vzpostavljali pogoje za razvoj podjetništva in gospodarstva. - Kmetijstvu bomo posvečali večjo pozornost in dali višje spodbude. - S spremembo OPN bomo omogočali gradnjo stanovanjskih in drugih objektov ter legalizacijo črnih gradenj, pripravili bomo vse za čim prejšnji začetek gradnje stanovanj v novih stanovanjskih conah ob Florijanski cesti in v Paradižu. - Zagotavljali bomo dobre pogoje za predšolsko in šolsko izobraževanje, spodbujali razvoj športa v obeh sodobnih športnih centrih in na urejenih zunanjih površinah. - Nadaljevali bomo s socialno odgovornim delom, pri čemer bomo posebno pozornost še naprej posvečali starejšim, mladim družinam, predšolskim in šolskim otrokom ter nudili podporo invalidnim osebam. - Zagotavljali bomo dobre pogoje vseh društvenih dejavnosti in spodbujali sodelovanje ter povezovanje med društvi. - Prizadevali si bomo za čim prejšnjo vzpostavitev medgeneracijskega centra. OKOLJE, CESTE in PITNA VODA - Vzdrževalna in obnovitvena dela lokalnih cest in javnih poti bomo izvajali po načrtu, ki bo glede na potrebe in finančne možnosti usklajen z občinskim svetom. - Dokončali bomo dela v preboju Radna vas. - Skupaj z občino Mirno Peč in DRSI se bomo še naprej zavzemali za izgradnjo priključka LC Radna vas–Poljane na H1 na Poljanah in za ureditev ceste na Knežiji. - Na Puščavi, Hrastovici in na Gubčevi cesti v Mokronogu bomo zgradili enostranski pločnik. - Zgradili bomo kolesarsko povezavo Trebnje– Mirna–Mokronog (v projektu sodelujejo vse tri občine). - V okviru možnosti se bomo še naprej trudili za odmero zemljišč, ki so v zasebni lasti, po njih pa potekajo občinske ceste. - V Češnjicah in na Hrastovici bomo postopno gradili javna kanalizacijska sistema in čistilne naprave. - Še naprej bomo sofinancirali gradnjo individualnih čistilnih naprav.

- Tam, kjer bo interes občanov, bomo dograjevali javne vodovodne sisteme in nanje postopno priključevali vaške vodovode. - Obnovili bomo mrliško vežico v Mokronogu in urejali pokopališča ter spominska obeležja. V ZADOVOLJSTVO DOMAČINOV IN TURISTOV - Kulturi, povezani z že prepoznavnimi projekti, bomo dali več podpore in dodatno spodbujali povsem nove projekte s športno-turistično, etnološko, ekološko in kulturno-varstveno vsebino, Mokronogu pa s Strelovim turnom na čelu »vdihnili dušo«. - Podpirali bomo nove ideje na področju turizma, turizma na podeželju, ljubiteljske kulture, društvenih dejavnosti in rekreacije. - Uredili bomo postajališče za avtodome v Mokronogu. - Naredili bomo kulturno in športno dejavno ter domačinom in turistom prijazno občino. Strnimo svojo voljo, moč in znanje in ohranimo prepričanje, da zmoremo skupaj še več in še bolje kot v preteklih treh mandatih. Nadaljujmo skupaj z jasnimi cilji za še hitrejši in enakomeren razvoj, tudi s pomočjo novih državnih in evropskih spodbud! Pripravil: Anton Maver


10 Strategija razvoja turizma občine Sevnica v zaključni fazi priprave

V osrednjem delu srečanja je Nejc Pozvek s Fakultete za turizem predstavil proces nastajanja celotnega strateškega dokumenta – temeljna izhodišča priprave in ključne ugotovitve devetmesečnega dela.

Prihranek do 4.500 EUR. Avtohiša Berus

Podbevškova 1, 8000 Novo mesto tel.: 07 371 98 00, www.avtohiša-berus.si

Tone Pavček in Lojze Slak dobila muzej

Vsebinsko zasnovo razstave je pripravil Dolenjski muzej v sodelovanju z družino Slak, ki je zagotovila tudi vse razstavne eksponate. Naložba Občine Mirna Peč velja 900.000 evrov. MIRNA PEČ – V Mirni Peči na Dolenjskem so v petek, 19. oktobra, ob 17. uri slavnostno odprli Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. V stari osnovni šoli so tako na 800 kvadratnih metrih poleg stalne zbirke mojstra diatonične harmonike postopoma dobili razstavni prostor še mojster pisane besede in ostali znani Mirnopečani. Vsebinsko zasnovo razstave je pripravil Dolenjski muzej v sodelovanju z družino Slak, ki je zagotovila tudi vse razstavne eksponate. Naložba Občine Mirna Peč velja 900.000 evrov, postavitev razstave sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Lojze Slak izhaja iz mirnopeške doline in Dolenjska je bila največja popotnica v njegovem glasbenem ustvarjanju. Iz dolenjskega ljudskega izročila je črpal besedila pesmi in način večglasnega petja in zagotovo je prav mehkoba te pokrajine pripomogla k njegovemu prepoznavnemu zvoku – »Slakovemu zvenu«. V skoraj petih desetletjih delovanja je ans. Lojzeta Slaka izdal 58 albumov in prodal več milijonov plošč. Slakove uspešnice V novo odprtem muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči je na ogled življenjska pot virtuoza na diatonični harmoniki. Glasbena pot mirnopeškega rojaka je na stalni razstavi predstavljena s pisnim in slikovnim gradivom, glasbo in filmi. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili njegovim številnim uspešnicam, si ogledali številne nagrade, ki jih je prejel, njegove harmonike, noše … V muzeju se nahaja tudi rekonstrukcija vadbene sobe, kjer je nastajala

SEVNICA – Ob skorajšnjem zaključku priprave Strategije razvoja turizma občine Sevnica za obdobje 2019–2024 so pripravljavci, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, na srečanje povabili javnost na predstavitev osnutka dokumenta. Srečanje je potekalo 16. oktobra v novi naravoslovni učilnici v Tončkovem domu na Lisci. Pripravljavci strategije v novembru zaključujejo skoraj enoletni projekt priprave novega strateškega dokumenta na področju razvoja turizma v občini Sevnica, ki je skozi delo, tudi ob sočasnem sodelovanju na sorodnih projektih, združil številne deležnike s področja turizma v prizadevanju za skupni napredek. Skoraj sto vključenih posameznikov, sedem izvedenih delavnic, dve strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma je prineslo nova znanja, sodelovanja in ideje. Vse skupaj so v zadnji fazi pretočili v seznam ukrepov in aktivnosti ter pripravili akcijski načrt izvajanja le-teh za prihodnja leta, ko se bo dokument začel udejanjati v praksi. Predstavitev na Lisci je s predstavitvijo projekta »Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje« in njegovih že vidnih produktov odprla vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Sevnica Vlasta Kuzmički. S pozdravnim uvodnim nagovorom je nadaljeval župan Srečko Ocvirk in izrazil zadovoljstvo nad že opravljenim delom v sklopu priprave strategije, ki je bilo široko vključujoče in povezovalno. V osrednjem delu srečanja je Nejc Pozvek s Fakultete za turizem predstavil proces nastajanja

celotnega strateškega dokumenta, temeljna izhodišča priprave in ključne ugotovitve devetmesečnega dela. Ob tem je poudaril, da je strategija le orodje, s katerim si lahko pomagamo, ključna pa bo aktivna vključitev vseh deležnikov v naloge, ki jih strateški dokument predvideva. Dr. Tanja Lešnik Štuhec je podrobneje predstavila ukrepe in aktivnosti, ki so v osnovi deljeni na področje razvoja in trženja turizma. Natančno je predvidela vse aktivnosti, ki bi jih bilo dobro izpeljati v prihodnjih 5 do 10 letih, med ključnimi pa izpostavila vzpostavitev organizacijskega okvirja destinacijske organizacije, ki bo v sodelovanju z delovnimi skupinami za posamezna področja skrbela za razvoj in trženje, in razmislek o uvedbi kolektivne blagovne znamke, ki bo usmerjala k dvigu kakovosti vseh vrst ponudbe. S prisotnimi se je po predstavitvi razvila še razprava o nadaljnjih korakih po tem, ko bo strateški dokument, ki bo v mesecu novembru tudi javno razgrnjen, zaključen in sprejet. Strinjali so se, da velja izkoristiti zagon in pozitivno vzdušje ter čim prej nadaljevati z delom po začrtanih smernicah. Vir in fotografija: Občina Sevnica

Sevnica gostila letno srečanje direktorjev mreže Kompas

V sklopu delovnega srečanja so si gostje ogledali sevniški grad z okolico, ob tem pa sta jih pozdravila in Sevnico v najlepši luči predstavila župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. SEVNICA – Sevnica je v minulih dneh gostila vsakoletno srečanje direktorjev podjetij mreže Kompas. Poleg delovnega sestanka, ki so ga opravili na Gradu Sevnica kot osrednjem protokolarnem in kulturnem objektu, je bil obisk občine tudi izjemna priložnost za predstavitev domačih turističnih potencialov. V sklopu delovnega srečanja so si gostje ogledali sevniški grad z okolico, ob tem pa sta jih pozdravila in Sevnico v najlepši luči predstavila župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.

Od stopinj do korenin

Vir in fotografija: Občina Sevnica

Slakova glasba. Obiskovalce čaka tudi oder s harmoniko, na katero bodo lahko zaigrali svojo Marko Kapus se je proučevanja turistične ponudbe mirnske občine lotil najljubšo Slakovo skladbo in celo posneli svoj celostno in temeljito. videospot. si zasluži vso pozornost obiskovalcev od blizu Muzej nosi ime dveh mirnopeških velikanov. in daleč. Nikakor ne smemo v turistični ponudbi Razstava o pesniku Tonetu Pavčku je še vedno spregledati mirnskega gradu Speča lepotica, na ogled v Pavčkovem domu v njegovi rojstni gospostva Lanšprež, ki ga je v drugi polovici vasici Šentjuriju na Dolenjskem, po oktobrskem 18. stoletja kupil Peter Pavel Glavar, in cerkve odprtju muzeja pa se bodo nadaljevala dela za sv. Janeza Krstnika, ki je z izjemno Bolfgangovo postavitev le-te v mirnopeškem muzeju. poslikavo prezbiterija širše prepoznavna in je s Dva kilometra od avtoceste svojimi freskami evropsko pomemben spomenik. S predavanjem Kulturna dediščina v prihodnji Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je sredi turistični ponudbi Občine Mirna želi Marko Kapus Mirne Peči ob glavni cesti, od izvoza z avtoceste opozoriti, da naša zakladnica ni revna, ker ji je oddaljen zgolj dva kilometra, na ogled pa se lahko pripeljete tudi z vlakom. Od železniške MIRNA – Od stopinj do korenin - Kulturna manjka najboljša podoba, ampak ker ji manjka prava podoba. postaje do muzeja vas loči le kilometer oz. četrt dediščina v prihodnji turistični ponudbi Občine Prireditev je obogatila Vokalna skupina Dominus. ure hoje. Mirna smo pomenljivo naslovili torkovo predavanje Z avtorjem smo se prisotni več kot strinjali, Lojze Slak je bil virtuoz na diatonični harmoniki, Marka Kapusa v Krajevni knjižnici Mirna. tudi direktorica knjižnice Tanja Cuder in župan pisec skladb in besedil ter ustanovitelj in vodja Marko Kapus se je proučevanja turistične Občine Mirna Dušan Skerbiš, ki sta se Marku ans. Lojzeta Slaka. Prisluhnite njegovi glasbi v ponudbe mirnske občine lotil celostno in Kapusu zahvalila za nov velik kulturni doprinos. kraju, kjer so mu tekla mladostna leta in razumeli temeljito. Zanimalo nas je, kakšen prostor smo Podrobnejši pregled turistične ponudbe Občine boste, kaj ga je tako bogatilo na njegovi podedovali od naših prednikov in v čem se ta Mirna in vsebino včerajšnjega predavanja smo kot ustvarjalni glasbeni poti. Dobrodošli v Mirni Peči, prostor razlikuje od drugih - v slovenskem in digitalno zbirko Od stopinj do korenin objavili tudi kličejo domačini. evropskem merilu. Predavatelj je bil jasen, da je na domoznanskem portalu Kamra.si. Pripravil: D. P. Vir fotografija: Nadlani.si kulturna dediščina Občine Mirna edinstvena in


11 Podružnična šola Trebelno v novi preobleki in z novo telovadnico

Naložba je stala nekaj manj kot dva milijona evrov, 340 tisočakov je občina pridobila na razpisu Eko sklada, saj je telovadnica nizkoenergijski objekt, ki ustreza vsem strogim standardom. TREBELNO – Minulo šolsko leto je na Trebelnem minevalo ob ropotanju strojev, v začetku oktobra pa so otroci, olimpionik Miro Cerar in župan Anton Maver s strelom na gol simbolno predali namenu prenovljeno podružnično šolo in novi športni center.

Naložba je stala nekaj manj kot dva milijona evrov, 340 tisočakov je občina pridobila na razpisu Eko sklada, saj je telovadnica nizkoenergijski objekt, ki ustreza vsem strogim standardom. Športni center Trebelno tako šoli kot tudi lokalnemu okolju omogoča ustrezne razmere za športno vadbo,

rekreacijo in organizacijo kulturnih prireditev. »Na Trebelno se je vrnilo veselje. Ne samo danes, tudi vse naslednje dni in leta nas bo spremljalo to veselje. Dolga leta smo pričakovali ta trenutek. Z veliko dobre volje in moralno podporo domačinov nam je to uspelo. Jaz pravim, da je Trebelno s tem dobil tisto, kar je dolgo časa potreboval. Ne samo za učence in učitelje, ampak tudi za krajane, je to velika pridobitev,« ganjenosti ob slovesnem trenutku ni skrival župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. »Z gradnjo telovadnice na Trebelnem se uresničujejo dolgoletna prizadevanja mnogih generacij. Z dograditvijo novih učilnic, knjižnice, jedilnice in urejenih zunanjih športnih površin pa učenci pridobivajo ustreznejše pogoje za vsakdanje delo,« dodaja ravnateljica Osnove šole Mokronog Zvonka Kostrevc. Podružnična šola Trebelno je bila leta 1971 zgrajena kot trioddelčna šola. Takrat se je v slovenskih šolah izvajal program osemletne

osnovne šole, z uvajanjem devetletke in s posodabljanjem pouka je bila izražena potreba po šoli, ki bo sledila sodobnim trendom izobraževanja. Šola je bila leta 2000 delno adaptirana, leta 2015 pa energetsko sanirana. Do začetka letošnjega šolskega leta so učenci telovadili na hodniku ali v učilnicah, če je bilo vreme lepo, pa so šli na travnik ali v gozd. Kljub temu pa so uspešno izvajali začrtane programe. Učenci in učitelji podružnične šole so tako v preteklem šolskem letu na oder postavili glasbeno-plesno pravljico Pika Nogavička, s katero so pod naslovom Razigrano v svet učenja navdušili tudi na otvoritveni slovesni prireditvi, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik. V kulturnem programu so sodelovali še Mažoretno društvo Šentjanž, F&B Acrobatics in harmonikaši Vinogradniško-turističnega društva Trebelno. Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete so obiskovalce pospremili v telovadnico in jih sprejeli po izhodu, na ploščadi pred šolo so zaigrali tudi Ljudski pevci in godci

s Trebelnega. Zbrane so nagovorili ravnateljica Zvonka Kostrevc, župan Anton Maver, preko video nagovora je za pridobitev čestital Lojze Peterle, slavnostni govornik pa je bil olimpionik Miro Cerar, ki je čestital za trud in izjemno pridobitev ter poudaril, da se vse prevečkrat pozablja, da se vrhunski športniki najprej kalijo v šolskih in domačih športnih društvih ter tudi v telovadnicah, kot je nova na Trebelnem. V znak dobrega sodelovanja med gradnjo sta direktor Marles hiše Maribor Bogdan Božac in predsednik uprave CGP Martin Gosenca županu Antonu Mavra predala AED, ki so si ga na Trebelnem želeli že nekaj časa; župan je novo pridobitev za učinkovitejše in hitrejše ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju že na prireditvi predal predsednici Prostovoljnega gasilskega društva Trebelno Petri Nahtigal Vir in fotografija: Občina MokronogTrebelno

Denar tudi za obnovo igrišča

Občinski svet Občine Šentrupert se je sestal na zadnji, 28. redni seji v tretjem mandatu, poleg te pa so imeli še štiri dopisne in eno izredno sejo zaradi odstopa treh članov sveta v letu 2015. ŠENTRUPERT – Vključno z včerajšnjo sejo so svetniki v tem mandatu sprejeli 374 sklepov. V letu 2015 so zaradi odstopa treh članov občinskega sveta v Šentrupetu izvedli nadomestne in nato še ene ponovne volitve, da je lahko občinski svet nadaljeval delo do konca mandata v popolni, devetčlanski sestavi. Občinski svet je tako v mandatnem obdobju 2014-2018 sprejel nov Statut Občine Šentrupert in nov Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert, 27 odlokov, devet pravilnikov, pet občinskih podrobnih prostorskih načrtov in podelil osem priznanj. Prav tako so člani občisnkega sveta sprejeli en investicijski program ter se seznanili z desetimi dokumenti identifikacije investicijskih projektov, ki so bili izdelani za investicijske projekte, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. »Kljub težavam v začetku mandata smo z občinskim svetom uspešno izpeljali 28 rednih sej. Večina sklepov je bila sprejetih soglasno.

Potrjeni so bili mnogi pomembni akti in ostali dokumenti ter proračunska sredstva za izvedbo investicij. Vesel sem tako konstruktivnega sodelovanja in prispevka za dobrobit naše občine,« po zadnji seji v tem mandatu pravi župan Občine Šentupert Rupert Gole. Sprejeti sklepi na 28. redni seji: Občinski svet, ki je skladno s sklepom junijske seje tudi nadzorni svet Javnega podjetja Energetika Šentrupert, se je načelno strinjal,

da se lahko Energetika dogovarja o pogojih prenosa oziroma odkupa stavbne pravice za Vrtec Čebelica od podjetja J-Invest. Do prenosa lastništva na občino, torej do konca veljavnosti pogodbe – še približno sedem let – bi tako občina najemnino za prostor plačevala domačemu javnemu podjetju in ne dosedanjemu pogodbenemu partnerju. Ko bodo znani vsi pogoji podjetja J-Invest za odkup, bo morala Energetika pred izvedbo predlaganega pravnega posla pridobiti vsa ustrezna soglasja, vključno s soglasjem (novega) občinskega sveta. Če bi Energetika želela izpeljati posel, pa mora svojo dejavnost razširiti še na dejavnost oddajanja nepremičnine v najem, s čimer se je včeraj občinski svet tudi strinjal, prav tako pa je dal soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Energetiko in družbo JMW Fire za njene neporavnane obveznosti iz naslova omrežnine, obračunane za storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na

območju Doba. Občinski svet je soglašal tudi s tem, da Energetika izdela investicijsko dokumentacijo za izgradnjo peletirne naprave v okviru obstoječega kompleksa na Dobu, ki bo dala odgovor o ekonomski upravičenosti in predstavila vse elemente načrtovane investicije. Svetniki so na zadnji seji s prerazporeditvijo zagotovili tudi denar za izvedbo prve faze prenove šolskega igrišča v letošnjem proračunskem letu, se seznanili z dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Skupaj za varni jutri«, s katerim bo Občina Šentrupert, če bo z občinami Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Mirna in Mokronog-Trebelno pridobila nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kupila pet dodatnih AED (defibrilatorjev) in tako razširila mrežo javno dostopnih AED. Projekt je za vse občine skupaj pripravil LAS Dolenjska in Bela krajina. Vir in fotografija: Občina Šentrupert

Zdravnica odšla in obtožila županjo

Očitno pa je bil obisk inšpektorja kaplja čez rob, Bernardka Krnc pa vse očitke zavrača.

ŠMARJEŠKE TOPLICE – »Ali se v občini Šmarješke Toplice lahko zgodi kaj takega, da ni možno urediti ustreznih prostorov za delo splošne zdravnice? Zaradi tega bo prenehala z delom, kot je pisno obvestila vse paciente. Število ni majhno (1.867). Očitno je možno. Pismo je objavljeno v celoti,« se na družbenem omrežju sprašujejo domačini, ki bodo očitno ostali brez priljubljene zdravnice dr. Irene Vester. Ni skupnega jezika »Obveščam vas, da bom primorana predvidoma s 31. marcem 2019 prenehati z delom družinske zdravnice v občini Šmarješke Toplice. Za ta korak sem se odločila, ker žal ne najdem skupnega jezika z županjo glede ureditve prostorov ambulante,« je zapisala. Prekrškovni postopek Ob tem zdravnica navede, da pogoji za delo niso primerni. Za nameček jo je 3. oktobra letos obiskal inšpektor, ki je zoper njo uvedel

prekrškovni postopek, ker v ambulanti nima primernega prostora za zbiralnico infektivnih odpadkov. Težka obtožba Šokantno pa je naslednje razkritje, kot trdi zdravnica dr. Vester, je občina sredstva za ureditev ambulante dobila že leta 2009, a jih očitno ni porabila namensko. Zdravnica pravi, da je ta denar šel za ureditev prostorov občinske uprave in pisarne za županjo. Opozarja, da občina ni držala besede, zdravnica je morala kljub obljubam vso opremo kupiti sama, za nameček pa je že od začetka svojega delovanja opozarjala, da dela v neustreznih razmerah. Na vse skupaj se je odzvala tudi županja Bernardka Krnc »Smo v času predvolilne kampanje in ni naključje, da se je zdravnica za prekinitev koncesije odločila prav v tem času. Vsi, ki poznajo prizadevanja občine, vedo, da je skrb za primarno zdravstveno oskrbo občanov ena prednostnih nalog lokalne skupnosti že vse od začetka delovanja naše samostojne občine. V letu 2010 smo s strani Ministrstva za zdravje uspeli pridobiti sredstva v višini 92.440,00 evrov. Občina jih je v celoti porabila namensko za ureditev zdravstvene postaje Šmarjeta. Vse probleme smo vedno skušali reševati v okviru danih možnosti, pristojnosti in najti najboljše rešitve. Dejstvo je, da je zdravnica že 14. septembra 2018 podala odstopno izjavo od koncesije, občinski svet naše občine pa jo je na svoji zadnji seji, 16. oktobra

letos tudi soglasno sprejel. Prihodnje leto bo od 1. aprila dalje zdravstveno oskrbo v Šmarjeti tako zagotavljal Zdravstveni dom Novo mesto. Novi zdravnik bo delal v ambulanti na isti lokaciji, to je na naslovu Šmarjeta 66, polni delovni čas in vse dni v tednu. Na sedanji lokaciji bo seveda ostala tudi podružnična lekarna Dolenjskih lekarn. Odveč je torej skrb občanov, da bi v prihodnje po odhodu dr. Vester, v občini ostali brez zdravnika. Pa še to, zdravnice ni nihče silil

naj prekine koncesijsko pogodbo, ampak se je za ta korak odločila sama. Vsak, ki zadnje dni spremlja dogajanje v Občini Šmarješke Toplice kmalu pride do zaključka, da je v ozadju pisem, ki jih dr. Vester pošilja občanom in medijem, umazana politična igra tistih, ki bi za vsako ceno spreminjali dejstva, ki nimajo nobene osnove v dejanskem stanju,« je že dodala Krnčeva. Pripravil: Nadlani.si

Kmetijska zadruga Trebnje, z. o. o. Stari trg 2, 8210 Trebnje

tel.: 07 34 81 500, e-mail:kz-trebnje@siol.net, www.kz-trebnje.si

SUPER PONUDBA

ZIMSKIH PNEVMATIK SAVA Eskimo S3!

Na zalogi tudi ostale dimenzije! Vabljeni v tehnične trgovine Kmetijske zadruge Trebnje!


GOSPODARSTVO

Rupert Gole: »Hočem še bolje in še več«

Novi obrazi nas skušajo prepričati, da jim zaupamo. Enim bolj, drugim manj. V Šentrupertu se bo za svoj četrti mandat na mestu župana potegoval že uveljavljeni Rupert Gole, neodvisni kandidat za župana občine Šentrupert. Od novega nikoli človek ne ve, kaj lahko pričakuje. Pri Goletu pa je jasno – človek z vizijo, ki je uspel z občani Šentruperta opozoriti nase doma in na tujem. Razlog več, da mu občanke in občani zaupajo še naprej.

»Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker je v delu še nekaj večjih projektov, ki jih želim v naslednjem mandatu skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo pripeljati do realizacije. To so projekti, ki bodo Šentrupert spremenili v sodobno urejen kraj prijazen vsem generacijam,« o razlogih za svojo vnovično kandidaturo razmišlja Rupert Gole. Ob tem je tudi samokritičen, kar ni ravno pogosto pri županih ali županskih kandidatih. »Tudi sam bi si želel, da bi v preteklem mandatu postorili še več, vendar je zaradi različnih okoliščin marsikaj zastalo in se premaknilo za kakšno leto ali dve. Čas smo izkoristili tudi za pripravo potrebnih projektnih podlag, da gredo posamezne investicije lahko v realizacijo,« še dodaja. Pri svojem programu se dokaj operativno opredeljuje za deset ključnih točk: - ureditev trga v Šentrupertu, - rekonstrukcija glavne vpadnice iz smeri Slovenska vas do trga v Šentrupertu, - obvoznica na severno vzhodnem delu Šentruperta, - medgeneracijski center in vzpostavitev zdravstvene postaje, - prenova šolskega igrišča in nova telovadnica, - nadaljevanje urejanja komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija), - poslovna cona (Prelesje, Puščava), - urejeno in opremljeno gasilstvo, - mladi v Šentrupertu ter - turizem in kultura v Šentrupertu. Trg, vpadnica in obvoznica »Trg že dolgo čaka na prenovo in je dejansko črna točka našega kraja. Številni turisti, ki iz Dežele kozolcev prihajajo tudi na trg in ogled cerkve to opazijo,« opozarja Gole, ki želi, da s projektom prenove kraj dobi pravo mestno središče. Središče trga bo trška loža. Da bi do tja prišli, občina potrebuje (kakopak tudi za svoj razvoj) ustrezne prometne povezave. Kako naj pridejo turisti v kraj, če ni primerne ceste, je pomislek na mestu. Tudi zato Gole izpostavlja dve kreativni rešitvi – vpadnico iz Slovenske vasi in obvoznico na severovzhodu. »Za izvedbo investicije je potreben samo še izbor izvajalca. Razpis je bi s strani Direkcije RS za infrastrukturo že objavljen. Rekonstrukcija je sicer do sedaj

bila izvedena v treh etapah, zadnji dve sta bili realizirani v tem mandatu. Zadnji del, ki poteka skozi naselje je najbolj zahteven in je tudi drugače načrtovan. Postavljena bo tudi javna razsvetljava in urejeni vsi uvozi in dovozi do posameznih hiš. S to investicijo bo Šentrupert dobil moderno in urejeno glavno vpadnico. Prehod obiskovalcev iz Dežele kozolcev na trg bo tako varen in urejen,« poudari Rupert. Trasa obvoznice je bila določena s sprejemom občinskega prostorskega načrta OPN in poteka po severno-vzhodni strani. Začne se z odcepom s ceste Prelesje–Šentrupert, ki poteka skozi obrtno cono za Farovškim hribom, kjer je preko Bistrice na mostu sedanjega dotrajanega mostu predvidena izgradnja novega mostu. Gradnja se bo izvajala v več fazah, saj posamezne faze potrebujejo različen nivo potrebne projektne dokumentacij. Tudi zdravstvena postaja Kdor ne spoštuje zgodovine, ne more živeti za prihodnost. V Občini Šentrupert si prizadevajo, da bi tudi tu naredili korak naprej. »Skrb za starejše občanke in občane je vedno bolj pereč problem tudi na nivoju države. Že vsa leta se trudim, da pridobimo investitorje, da bi tudi v naši občini omogočili našim starejšim preživljanje jeseni življenja čim bliže domu. Lokacija za vzpostavitev medgeneracijskega centra je bila določena že ob sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN) v letu 2013. Za izbor najustreznejše rešitve tega projekta glede umestitve v prostor smo izpeljali arhitekturno urbanistični natečaj, skozi katerega je komisija izbrala najustreznejšo rešitev. Predviden je objekt, ki bo ponujal 60 postelj in dnevno varstvo ter vse potrebne spremljevalne dejavnosti,« pa Rupert Gole razkriva, da v letu 2019 investitor predvideva pridobivanje projektne dokumentacije, v letu 2020 in 2021 pa samo izgradnjo. Ne le to: Šentrupert bo dobil tudi zdravstveno postajo, ki bo v pritličju medgeneracijskega centra. Priložnost mladim, ker si to zaslužijo »V prihodnjem mandatu želim mladim ponuditi čim več priložnosti in možnosti za druženje, razmišljanje o razvoju našega kraja in organizacijo različnih prireditev, dogodkov, delovnih akcij in podobnih aktivnosti, ki jih bodo odtrgale od telefonov in računalnikov. Želim spodbuditi medsebojno sodelovanje, dobrodelnost in kreativnost. Zato predlagam, da se obstoječi objekt kulturnega doma nameni mladim. S prenovo trga bo namreč kulturna dvorana za potrebe večjih prireditev urejena na trgu. V sedanjem kulturnem domu si lahko tudi s pomočjo občine uredijo svoj mladinski center, kjer se bodo lahko družili, organizirali plese in koncerte, prirejali razne delavnice, morda obudili gledališki krožek. Manjkajo zunanje športne površine in telovadnica. Z obnovo zunanjih igrišč smo pravzaprav že pričeli in prva faza bo prenovljena letos. S tartansko podlago bosta prenovljeni obe igrišči. V naslednjem letu pa bom predlagal v proračunu zagotovitev sredstev za dokončanje prenove celotnih igrišč in nato še telovadnice. Mladi morajo spoznati, da je odgovornost za prihodnost Šentruperta predvsem na njih,« pa župan poudari, da bo v novem mandatu več priložnosti in možnosti tudi za mlajše generacije, ki pa jim želi nekaj tudi dati. Da bodo jutri in pojutrišnjem lahko nadaljevali uspešno delo, ki ga je zastavil Rupert Gole.

Spremljajte nas tudi na Facebooku nadlani.si

Krka prejela nagrado tovarna leta

Prejeta nagrada potrjuje, da je ena ključnih konkurenčnih prednosti Krke znanje, s katerim zagotavljajo stalen napredek in številne tehnološke novosti. NOVO MESTO – Krka je bila na sklepnem dogodku izbora časnika Finance proglašena za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji – tovarna leta 2018. Prejeta nagrada potrjuje, da je ena ključnih konkurenčnih prednosti Krke znanje, s katerim zagotavljajo stalen napredek in številne tehnološke novosti. V Krki izbor tovarna leta razumejo kot priložnost, da predstavijo rezultat njihovega tehnološkega razvoja farmacevtske proizvodnje. V sodelovanju z uveljavljenimi domačimi in tujimi podjetji so z lastnim znanjem in inovativnimi rešitvami v modernem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, imenovanem Notol 2, ki so ga odprli konec leta 2015, pomembno dvignili tehnološki nivo. Zahtevne procese proizvodnje, intralogistike in zagotavljanja ter kontrole kakovosti so nadgradili z orodji informacijske tehnologije, avtomatizirali proizvodne procese in vpeljali

robotizacijo. Da bi kar najbolj sledili zahtevam trga, so optimizirali tudi procese načrtovanja, vodenja in izvajanja. Za doseganje še višje stopnje konkurenčnosti so združili prednosti visoko kapacitivne proizvodnje s prilagajanjem številnim raznolikim trgom. S tem so uresničili sodoben koncept organizacije in vodenja farmacevtske proizvodnje. Vir in fotografija: Krka d. d.

Proizvodno storitvena cona Šentjernej Novo zgrajena cona bo podjetnikom in obrtnikom nudila prostor za izgradnjo poslovnih objektov na štirinajstih zemljiščih

ŠENTJERNEJ – Občina Šentjernej je konec septembra zaključila investicijo širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega 7,71 ha zemljišč. Celotna izgradnja je znašala 1,3 mio evrov. Od tega je dobrih 884 tisoč evrov sofinanciranih iz državnega proračuna. 25 odstotkov tega zneska predstavlja slovenski

GM Kuselj d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

12

HALO PESEK 041-755-578

del in 75 odstotkov prispevek Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu investicije je bilo izgrajenih 781 metrov fekalne kanalizacije (506 metrov gravitacijskih kanalov in 275 metrov tlačnih kanalov), 636 metrov meteorne kanalizacije, 100 metrov ponikovalnice in 650 metrov vodovodnega omrežja. Pridobili so tudi 624 metrov plinovodnega omrežja, 306 metrov telekomunikacijske kanalizacije, 830 metrov elektro kabelske kanalizacije in 845 metrov cestne razsvetljave. Vseh asfaltiranih površin za potrebe obrtne cone je 9.717 m2 in vključujejo glavno dostopno cesto, prečno cesto in dostopno cesto s parkirišči. Novo zgrajena cona bo podjetnikom in obrtnikom nudila prostor za izgradnjo poslovnih objektov na štirinajstih zemljiščih. Vir in fotografija: Občina Šentjernej

kamnolom zabukovje

halopesek.doo@gmail.com

PRODAJA SEKANCEV IN HLODOVINE

Poročilo o delovanju NEK za september 2018 V tem mesecu je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. KRŠKO – NEK je v septembru proizvedla 520589,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494918,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % večja od načrtovane (490000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,1 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 22,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,00024 % (letne omejitve), do

konca septembra pa 0,0143 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,15 % letne omejitve oziroma do konca septembra 1,53 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Vir in fotografija: NEK


AVTO MOTO

13

Za 40 odstotkov manj izpustov

Takšne zanesljivejše meritve naj bi uvedli leta 2023. NOVO MESTO – Evropski parlament je na plenarnem zasedanju potrdil cilje za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida iz avtomobilov in lahkih tovornih vozil. Izpusti iz novih avtomobilov naj bi se do leta 2030 zmanjšali za 40 odstotkov, proizvajalci pa bodo morali zagotoviti tudi, da bo do takrat 35 odstotkov novih avtomobilov električnih ali hibridov. Poslanci so Evropsko komisijo pozvali tudi, naj v dveh letih pripravi načrte za merjenje izpustov ogljikovega dioksida v resničnem okolju, tako kot so to nedavno uvedli za merjenje dušikovih oksidov. Takšne zanesljivejše meritve naj bi uvedli leta 2023.

NOVO IME, ISTA ODLIČNOST

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Live PureTech 130 S & S BVM6 ZA

17.460 €

V PRIMERU CITROËN FINANCIRANJA

Vir in fotografija: GZDIBK

CITROËN C4 SPACETOURER Live PureTech 130 S & S BVM6 ZA

16.560 €

V PRIMERU CITROËN FINANCIRANJA

& S BVM6) v beli barvi Banquise; maloprodajna cena z DDV z vključenim Citroën Financiranje bonusom

ZA DOBER GLAS, KI SEŽE V DEVETO VAS POSKRBI NAŠ OGLAS

08. 2018 znaša stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Povprečna poraba goriva: 3,8 − 6,5 l/100 km, emisije CO2: 100 – − 0,0736 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost – 0,00191 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 – 14,44 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Vabljeni na testno vožnjo v najboljši avtosalon

Dober in zanesljiv partner pri nakupu vozila je pol poti do uspeha. Tega se zavedajo tudi v podjetju Avtocenter Vidic d. o. o. Novo mesto.

070 899 899 info@magmamedia.si magmamedia.si

Pri četrtini ustavljenih vozil ugotovili kršitve Sedem voznikov med vožnjo ni bilo pripetih z varnostnim pasom.

Kar pokličite jih Salon se nahaja na Ljubljanski cesti 91 na dobri lokaciji blizu avtocestnega priključka poleg trgovskega centra Harvey Norman, zato z dostopnostjo ni težav. Veseli so vsakogar. »Za nakup novega ali rabljenega vozila smo dosegljivi na tel. št. 07/37 37 660. Za servisne storitve in za nakup nadomestnih delov pa smo Vam na razpolago na 07/37 37 665,« nam postrežejo s ključnimi telefonskimi številkami, kjer se lahko nemudoma naročite na želeno storitev. »Naša filozofija je, da se stranki maksimalno posvetimo, damo korekten nasvet in občutek, da vas prodajni svetovalec posluša in razume. Naše merilo so zadovoljne stranke. V pooblaščenem servisu vozil Citroën Avtocenter Vidic d. o. o. vlagamo vse svoje strokovno znanje v preglede, servisiranje, pomoč in svetovanje, ki vam jih nudimo skozi celotno življenjsko dobo vašega vozila Citroën,« razkrijejo svojo strategijo uspešnega sodelovanja s strankami, kupci in naročniki.

Podjetje Avtocenter Vidic d. o. o. je pričelo s poslovanjem 1. januarja 2015. Postali so pooblaščeni prodajalec in serviser vozil znamke Citroen. Skupaj s že znanim podjetjem Vidic Center d. o. o., ki ima že več kot 25-letno tradicijo. »Trudimo se zagotavljati kakovost in visoko kvaliteto naših storitev in zadovoljstvo strank, kar

je za nas najbolj pomembno,« poudari direktor Andrej Novak. »Citroën ponuja široko paleto osebnih in lahkih gospodarskih vozil. V našem razstavnem salonu in pri naših svetovalcih se lahko pozanimate o zmogljivosti, opremi in voznih lastnostih vozil Citroën, zaradi katerih so vozila te znamke tako pogosta izbira zahtevnih kupcev. C3, C4, Picasso in sedaj tudi novi Berlingo in Jumper so samo nekateri od Citroënovih modelov, ki si jih lahko pobliže ogledate in preizkusite v našem prodajnem salonu,« direktor Novak postreže s paleto tega, kar vas čaka. Se razume – tudi testna vožnja! »Pri nas so testne vožnje ena od osnovnih pogojev, da lahko stranka preizkusi vozilo in s tem pridobi dodatni vpogled in mišljenje o citroenovih vozilih, ki predstavljajo udobnost in mehkobo,« so jasnili v Avtocentru Vidic. Ugodno financiranje Pri nakupu novega vozila nudijo ugodna financiranja. Predvsem pri nakupu na finančni leasing se prizna še dodatni popust in kar je najbolj pomembno, če se odločite za nakup na finančni leasing dobite brezplačno tovarniško garancijo – poleg dvoletnega jamstva še dodatna tri leta ali 100.000 prevoženih kilometrov. »Pridite in doživite edinstveno izkušnjo v našem salonu Citroën na Ljubljanski cesti 91, Novo mesto (Bršljin). Strokovni in prijazni prodajni svetovalci vam bodo odgovorili na vaša vprašanja o izbranem vozilu ter vam pomagali z izbiro najugodnejšega modela financiranja. Preverite tudi izjemno ponudbo osebnih in tovornih vozil za podjetja,« sklenejo pri našem partnerju. Se vidimo v Avtocentru Vidic! Kjer bo kmalu poleg prodaje in servisnih storitev na voljo tudi storitev kleparsko-ličarske delavnice. Tako bo omogočena celovita ponudba na enem mestu.

ŽUŽEMBERK – Policisti PU Novo mesto so 25. 9. med 8. in 12. uro na avtocestnem postajališču Dul izvajali poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov. Ustavili in kontrolirali so 55 tovornih vozil in pri štirinajstih ugotovili kršitve. Stehtanih je bilo 19 tovornih vozil in kar devet je bilo preobremenjenih. Pri dveh tovornih vozilih je bil ugotovljen nepravilno zavarovan tovor, pri dveh voznikih so bile ugotovljene kršitve, ki se nanašajo na obvezne počitke in odmore, pri enem tovornem vozilu so bile ugotovljene manipulacije tahografa, prav tako pri enem pa tehnične pomanjkljivosti na vozilu. vinjet. Zaradi nepravilnosti in kršitev so policisti Sedem voznikov med vožnjo ni bilo pripetih z sedem tovornih vozil izločili iz prometa in enemu varnostnim pasom, delavci DARS-a pa so v tem vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo. Vir in fotografija: PU Novo mesto času ustavili 19 vozil, ki niso imela nameščenih

OËesni center Preskar | Kettejev drevored 32, 8000 Novo mesto T: 07 332 41 44, M: 041 389 529 | www.preskar.si


14

POTOVANJA

Kanjon Matka – maternica Makedonije

Ena izmed mnogih lepot Makedonije, ki si jo je nedvomno vredno ogledati, je kanjon Matka. Matka je kanjon v Makedoniji, ki se nahaja kakšnih 15 km jugozahodneje od mesta Skopje. Kanjon Matka slovi po svojih lepotah za obiskovalce tako od blizu kot tudi od daleč. Matka je namreč priljubljena točka oddiha tudi za prebivalce Skopja.

Avto sva s Tomažem parkirala pred vhodom v sam kanjon Matka, kjer se nahaja manjše parkirišče, kjer v bolj zgodnjih jutranjih urah med vikendom in prazniki morda še dobiš kakšno prosto mesto, kasneje je že potrebno biti malo bolj iznajdljiv. Oprtala sva nahrbtnike in se odpravila proti jezeru in kanjonu Matka. Pred vhodom v kanjon Matka se nahaja velik jez, s katerim uravnavajo nivo vode v jezeru. Z avtomobilom se da od navedenega parkirišča priti sicer skoraj do jeza, a cesta je ozka, po njej pa se sprehaja kar nekaj obiskovalcev kanjona Matka, zato priporočam, da se avto raje parkira nekje prej, kot sva to storila tudi midva. Samo jezero kanjona Matka je sicer umetne tvorbe in je nastalo z zajezitvijo reke Treška zaradi hidroelektrarne, po nekaterih mojih podatkih pa bi naj šlo za najstarejšo umetno jezero v Makedoniji. Reka Treška teče vzdolž kanjona, ki poteka nekje od vasi Zdunje na jugu okoli 30 kilometrov vse do hidroelektrarne Matka. Reka Treška se malo pred Skopjem izteče v reko Vardar, po reki Treška pa se imenuje tudi dolina, po kateri reka teče. Že kmalu pri vhodu v kanjon Matka sva srečevala množice turistov, ki so si za ogled kanjona najemali kar ladjice in kanuje, s katerimi te za Zelenci so čudovit kraj, ki se ga izplača obiskati v vseh letnih časih. nekaj evrov zapeljejo po celotnem jezeru Matke Čudoviti so zgodaj poleti, ko je okolica izrazito zelena. ali se pa po njem zapelješ kar sam. Midva sva Za obisk Zelencev vam ni treba plačati vstopnine se naprej odpravila peš. Po nekaj časa hoje sva ali parkiranja. Se pravi, da je obisk popolnoma prispela do velike prijetne restavracije ob jezeru, kjer je ponovno mrgolelo turistov in kjer sva si brezplačen. Kot sem že napisal, so Zelenci zelo lepi. Ob kasneje ob izhodu iz kanjona privoščila kavo. jezeru je razgledni stolp, na katerega se lahko povzpnemo in si jezero ogledamo z malo višje točke. Ker je teren močvirnat, so ob jezeru naredili široko leseno pot in dva pomola. Lesena pomola sta še zlasti zanimiva za fotografiranje. Na teh pomolih je vedno gneča za fotografe. Podrobneje ne bom opisoval, kako so Zelenci Zanimivi so tudi pozimi, ko je vse okoli jezera videti. Predlagam, da si pogledate moj zasneženo in belo, jezero pa je obarvano v videoposnetek in se boste takoj prepričali, da je čudovito modro-zeleno barvo. Temperatura vse res zelo lepo. jezera je vedno okoli šest stopinj in nikoli ne Zelenci so izvir reke Save Dolinke. Voda izvira iz zamrzne. tal in pri tem oblikuje male »vulkančke«. Tukaj živi Ob poti tja pa sva se za nekaj minut vendarle Zelence sem doslej obiskal dvakrat. Prvič pozimi, veliko živalskih vrst, med njimi tudi take, ki veljajo ustavila ob pravoslavni cerkvi Svetega Andreja iz drugič v začetku poletja, ko je bila okolica jezera za ogrožene. Območje izvira reke Save Dolinke 14. stoletja, ki se nahaja tik ob restavraciji in v izrazito zelena. Kako sta bila jezero in okolica in okoliškega mokrišča, ki se imenuje Drni, so kateri je na ogled nekaj starodavnih fresk. videti lepo v začetku poletja, si lahko pogledate v leta 1992 razglasili za naravni rezervat. Območje Ime Matka pomeni maternico in predstavlja biser, videoposnetku na spletni strani. Ta videoposnetek rezervata se nahaja na nadmorski višini od 832 zibelko narave. Kanjon Matka je sicer znan po sem namreč posnel v začetku poletja. Prepričan in 853 metrov. Mokrišče je dolgo okoli 1.200 kar nekaj cerkvah in samostanih, predvsem sem, da so Zelenci zelo lepi tudi jeseni, ko narava metrov. Povprečna širina mokrišča je 150 metrov, pa ponuja številne možnosti za raziskovanje obarva okolico v jesenske barve. Če bom jeseni najmanjša širina je 20 metrov, največja pa 200 čudovite narave, pohodništvo, plezanje, kajakaštvo, sprehode ali zgolj preživljanje le imel čas, jih obiščem tudi takrat. Če nimate metrov. prostega časa ob jezeru na številnih počivalnih ideje, kam na izlet po naši lepi Sloveniji, vam Če se odpravljate na Gorenjsko, se vam ta točkah vzdolž celega kanjona. Raziskovalna obisk tega lepega kraja toplo priporočam. čudoviti kraj izplača obiskati. Za ogled ne boste popotniška radovednost naju je s Tomažem Zelenci se nahajajo ob cesti Kranjska Gora– porabili veliko več kot eno uro časa. Sicer ni nič večinoma vodila po gozdni ali skalni poti po Rateče. Od Kranjske Gore so oddaljeni samo narobe, če si vzamete malo več časa in uživate v zahodni strani kanjona Matka navzdol, nizko tik slabih pet kilometrov. Ko se peljete od Kranjske lepotah narave. ob jezeru ali visoko v klifih, ki je na višini vsaj večji Gore proti Ratečam, se boste približno čez tri kilometre peljali čez vas Podkoren. Od Podkorena Ljubitelj pohodništva si lahko za izhodiščno točko del zaščitena z železno ograjo na eni strani in jeklenimi vrvmi na drugi strani. se peljete še slaba dva kilometra, ko boste na vzamete Kranjsko Goro. Do jezera je eno uro Med potjo sva se s Tomažem ustavila in naredila levi strani zagledali parkirišče. Lahko parkirate na hoda, da Rateč pa še 20 minut. tem parkirišču, lahko pa greste še malo naprej in V okolici najdete še veliko zanimivih izletniških nekaj lepih posnetkov kanjona z dronom. Po poti parkirate na drugem parkirišču, ki se tudi nahaja točk. Lahko se odpravite v dolino Tamar, Planico, so se namreč ponujali fantastični razgledi na na levi strani ceste. Od tam boste do jezera po do jezera Jasna, na Vršič ali se podate na kakšno čudovito naravo, rastlinje, dolino, skalovje, klife, številne votline, jame, jezero in celotni kanjon. gozdni poti pešačili dobrih pet minut, s prvega okoliško goro. parkirišča pa kakšno minuto dlje. Vir in fotografija: www.tomazgorec.si Navdušena nad kanjonom in polna pričakovanj

Zelenci – dobra ideja, kam na izlet

sem bila že ob vstopu, vsak naslednji korak in vsaka razgledna točka, ki jih je vzdolž kanjona nešteto pa je mojo energijo in željo po raziskovanju kanjona Matka le še dvigovala. Pot je postajala vedno bolj samotna, soobiskovalcev kanjona pa je bilo vedno manj. Po kakšnih treh kilometrih hoje sva se s Tomažem odločila, da se počasi vendarle obrneva in odideva po isti poti nazaj, saj je bilo že pozno, poleg tega pa sva si isti dan želela ogledati še jezero Kozjak, največje umetno jezero in jez Makedonije, ki se nahaja v smeri južneje od kanjona Matka v bližini kraja Zdunje. Ko sva se vračala nazaj, sva vsa presenečena ugotovila, da je pot, po kateri sva hodila, na dveh mestih poplavila voda, saj so očitno ravno v tem času vodo iz jezera zajezili, tako da sva morala uporabiti še nekaj iznajdljivosti in plezalnih spretnosti, da nisva nazaj hodila skozi vodo, ampak sva pot obšla malo višje.

Malce pred izhodom iz kanjona sva s Tomažem še ugotovila, da se prav na koncu kanjona Matka na drugi strani nahaja podvodna jama Vrelo, ki bi bila vredna ogleda, zato sva ob koncu sklenila, da se semkaj zagotovo še vrneva in najameva za pot do tja kar kajak. Tik pred parkiriščem sva od Albanca ob cesti kupila jagode in že kakšne pol minute kasneje ugotovila, da bi bilo morda bolje nekaj metrov počakati, saj so sosedove bile videti lepše pa tudi cenejše. No, so pa bile najine vsaj zelo okusne. Polna doživetij in pričakovanj sva se z avtom odpravila še v smeri jezera Kozjak. Kot je kazalo, naj bi bila do tja možna bližnjica po cesti, ki je ves čas vodila nekje vzdolž samega kanjona Matka. Z avtom sva se vzpenjala vse višje in višje v gorovje, samotna cesta na kateri sva po nekaj prevoženih kilometrih srečala le eno kravo, ki se je mirno sprehajala po cesti, je postajala vedno slabša in vedno bolj ozka, nekajkrat sva celo skrenila s poti, saj naju je navigacija ves čas usmerjala po neki napačni poti, končno pa sva prispela do vrha, kjer naju je pričakalo manjše albansko naselje z domačini, po najini oceni časovno vsaj kakšnih 50 let za nami. A kam naprej? Navigacija naju je usmerjala po nekakšni skalni poti preko gore. Kazalo je, da jezero ni več daleč stran. Navkljub izjemno slabi cesti, sva se z avtom zagnala naprej mimo vasi v skalovje. Upala sva, da se nama ne bo potrebno obrniti. Cesta je postajala še slabša, na koncu pa sva vozila praktično le še po čistem skalovju, tako da sva se navkljub vztrajnosti na koncu vendarle vdala in spoznala, da očitno res ni druge, kot da se obrneva in odideva po isti poti nazaj v dolino, kot da sredi ničesar ostaneva s predrto pnevmatiko. Ob vožnji po glavni cesti proti Skopju sva se ustavila v gostilni ob cesti, kjer sva po odlični večerji gostiteljem očitno bila tako zelo všeč, da sva od njih dobila še gromozansko sladico zastonj, ki je sploh nisva naročila. Dan v kanjonu Matka je nedvomno bil eno izmed najlepših doživetij najinega potovanja po Makedoniji in eden izmed najlepših delov najine celotne poti, za katero upam, da jo bom podoživela še kdaj. Vir in fotografija: www.tomazgorec.si


KOTIČEK PETRE ŠKARJA

15

Nepal – bogat, a reven v mislih

Človek, ki sem si ga s potovanja po Nepalu najbolj zapomnila. Naš pogovor je bil en tistih, o katerih dolgo razmišljaš še po tem, ko ga že trikrat zapišeš v svoj dnevnik.

Večer pred zadnjim vzponom na najvišjo točko prelaza Thorung-la (5416 m) na pohodniški krožni poti Annapurne smo se zatekli v enega od dveh hotelov, ki sta nam nudila prenočišče, hrano, predvsem pa malo toplote kamina v sicer res mrzlem večeru. Nekateri so se borili z oteženim dihanjem na tej višini, drugi z razbolelimi nogami, mene pa je mučil predvsem mraz. Že nekaj dni nisem čutila tople vode. Že tako bolj »zmrznjene sorte« sem zato iskala vsak trenutek večera, ko sem lahko noge stiskala k zakurjenem kaminu. Ko da bi me nekdo testiral ali zmorem dalje, je večer, prav zadnji večer pred glavnim vzponom, zapadel sneg. Zato so se v kolibo s kaminom stisnili še tisti, ki so sicer pogumno prenašali mraz. Ta »nesreča« zapadlega snega (zjutraj smo kar dobro gazili vanj) je prinesla enega najbolj zanimivih pogovorov na celotni moji poti po Nepalu. Sedeli smo ob kaminu, skupaj z Nemko Inge in Belgijcem Maximom, s katerima smo si že več dni krajšali večere s prijetnimi pogovori. Prisedel je mlad moški z dolgimi črnimi lasmi, zvezanimi v drede, ki so mu segale neverjetno dolgo proti kolenom. Prinesel nam je čaj z besedami: »Kadar sneži, koča časti čaj«. Lastnik tega hotela, smo izvedeli kasneje. No, hotel morda ni najboljši izraz. Je bolj kot gorska koča, ki ima poleg več manjših (neogrevanih) kolib, v katerih smo spali. Tisti liter ingverjevega čaja z medom in limono smo spili skupaj ob prijetnem pogovoru. Lastnik je domačin, Nepalec, ki je veliko potoval po svetu. To bi že sama takoj ugotovila, saj nikakor ni bil povsem tipičen Nepalec. Že njegova žena, drobna in majhna Kanadčanka, je izstopala v tistem okolju tipičnega izgleda Nepalcev. Veliko smo se pogovarjali o njihovi kulturi in navadah. »Veš,« me je pogledal, »v Nepalu ni tiste revščine, kot jo vidiš sicer po svetu v manj razvitejših državah. V Nepalu ima vsakdo dovolj hrane, dovolj vode, streho nad glavo, priložnosti za delo pa več kot dovolj. Materialne revščine tu ne

poznamo. Kdor reče drugače, pretirava ali se krivično smili sam sebi. Vendar,« je nadaljeval, »je še veliko revščine v miselnosti ljudi. Niso revni na bančnem računu, so pa revni v glavi.« Zanimiva misel. Zanimalo me je več o tem. Kaj misli s tem? »Gandhi je nekoč dejal, da se veličina in napredek naroda lahko vidi v tem, kakšen odnos imajo do živali. Poglej tja,« z roko je nakazal proti oknu. Pred stavbo je zunaj na snegu stal šibek konj, oprtan z ogromnimi nahrbtniki. Poleg je z bičem v roki stal njegov gospodar, ki ga je nekajkrat krepko udaril, da so se konju šibila kolena. Poskušal je stopili korak dalje, v hrib, z vsem tistim težkih tovorom, a nekako ni zmogel. S tem si je zaslužil še krepkejše udarce biča in nekaj glasnih besed. Precej tepeža je bilo potrebnega, da je tisti ubogi konjiček res našel zadnje moči in nekako splezal na hrib. Vsakemu ljubitelju živali ali vsaj za silo empatičnemu človeku grozljiv prizor. Če bolj grozljivo pa dejstvo, da tovrstni prizori v Nepalu niso bili redkost. »Kdor ima tak odnos do živali, me težko prepriča, da je bogat v mislih, bogat v miselnosti, da je torej napreden. In tega je v Nepalu še vedno preveč. Bogati smo materialno, ker nam turizem cveti odkar je Mount Everest postal zanimiv za osvajanje. A miselnost se prepočasi razvija, prepočasi napreduje.«

A kmalu je spet zavil pogovor v revno miselnost Nepalcev. »Poglej smeti naokoli.« Res me je kar bolelo, koliko je smeti v tako čudoviti naravi kot je Himalaja. Pri njih preprosto ni v zavesti ljudi, da smeti škodijo naravi. Metanje plastičnih odpadkov skozi okno lokalnih avtobusov, spuščanje smeti iz oken stavb je nekaj povsem običajnega. Tega niti ne počno na skrivaj, ker je

Poklical je ženo, ki je s seboj prinesla pecivo in nam ga ponudila: »Jutri ne bo več sveže, moramo danes pojesti.« S pecivi, značilnimi bolj za Evropo in Ameriko kot za Nepal, je bilo čutiti, da v tisto kočo v gorah prinašata svoj duh širine razgledanosti in vpliva tujih dežel, ki sta jih obiskovala. Kot skoraj edina postojanka na taki višini gora bi si lahko »privoščili« visoke cene. Ne glede na višino, bo turist tu kupil hrano, pijačo, nujno pa potrebuje tudi prenočišče. A nočitev je stala približno en evro, njihov značilen dhalbat (nepalska značilna jed z rižem) pa tudi ne

Pozabljena iskrenost

Toliko je govora o iskrenosti, a tako malo jo je zaznati.

Včasih se mi zdi, kakor da sem na nekem posebnem planetu, kjer ljudje trpijo, a imajo nasmehe na obrazu. Kjer njihove oči jočejo, a besede govorijo o sreči. Pravijo, da občudujejo naravo, a ne vidiš oči, ki bi to zares počele. Kjer se ljudje objemajo z največjo mero hladnosti, kar je premorejo. In drugi ljubijo, da je to čutiti na vseh ravneh življenja, a ostanejo na mestu in ljubezen tako ostane neizražena. Ta planet bi še bil razumljiv glede na to, da v splošnem vedno bolj čutimo in zaznavamo stvari tudi onstran mask in besed, a je boleče opazovati, da je prav tistim, ki ne igrajo te nesmiselne igre zanimivega planeta mask in

več kot evro in pol. Saj ne, da bi podpirala višanje cen in izkoriščanje priložnosti utrujenih in premraženih hribovcev, a vseeno me je zanimalo, kako je možno na celotni tej poti okoli Anapurne dobiti enako ponudbo hrane, ob čemer so bile cene povsem enake. Celo enaki meniji, kot bi jih nekdo natisnil za ves ta narodni part. »Dogovorjeni smo, da imamo enotne cene in tako ni nezdrave konkurence. Tako je za vse bolje,« mi je na kratko razložil lastnik koče. »To mi je pa všeč v Nepalu,« je še dodal. Meni tudi. Kasneje se je še bolj razgovoril: »Vi bi temu rekli, da ne smeš ubijati goske, ki nosijo zlata jajca.« Ja, dobro pozna naše dežele, tudi Slovenijo, saj nas veliko pride v Himalajo. On je pa zgovoren. Očitno. Že s tem se veliko nauči, ko posluša in spremlja turiste iz vsega sveta. »Turizem in hribolazci so za Nepal taka goska. Tem moramo dati čim več, ne jih pa pretirano stiskati. Tako bo vedno za vse dovolj.« Se strinjam. Mi je všeč.

pretvarjanj, na koncu sojeno. Na Caminu sem spoznala pravo iskrenost – predvsem do sebe. Ko ti je lepo, pokažeš, da ti je lepo. Ko si utrujen, pokažeš, da si utrujen. Ko si ganjen, pokažeš, da si ganjen. Tvoji občutki so v skladu s tem, kar pokažeš navzven. Biti iskren (najprej do sebe) je težnja verjetno kar vseh. Hkrati se mi zdi, da je ena najtežje osvojljivih stanj. Vsi zatrjujemo, da smo iskreni do sebe, a hkrati iščemo »svojo pravo naravo«, kot se klišejsko radi izrazimo. Lahko bi tudi rekli, da s tem nekako iščemo, kaj sploh je naša prava iskrenost. Verjetno je vseživljenjski proces, da najdemo naše iskrene esence sebe in delujemo v skladu s tem. Enostavno? Niti ne. Sploh pa ne v tem svetu, kjer ... Začnemo lahko s tem, da na vprašanje »Kako si?« zares odgovorimo, kako se počutimo. In ne le klišejski avtomatizem: »V redu.« Bolj kreativni dodajo še: »V redu, hvala. Pa ti?« In tudi vprašaj le takrat, ko te iskreno zanima odgovor. Iz knjige CAMINO – Od suženjstva do svobode

vsem dokaj normalno. Ko sem se z enim od domačinov sprehajala po mestu (pomagal mi je pri celotni organizaciji gorske poti), sem ga iz rutine vprašala, kam lahko dam papirček, ki mi je ostal po neki sneti čokoladi. Čudno me je pogledal, se nasmehnil (vodja turističnih odprav, vajen turistov), zagrabil papirček in ga vrgel na tla. »Tako je to v Nepalu,« je dodal, jaz pa z bolečino krivde v srcu stopila korak nazaj, ga pobrala in dala v žep.

Razmišljala sem o tej prigodi, ko sem lastniku koče pritrdila z: »Res je. Nepal je prečudovit, narava izjemna, ljudje pa neverjetno prijazni in prijetni. Me pa res moti toliko smeti in s tem tudi smrad mest. Prav grozno je opazovati tako ranjeno naravo enega najlepših gorstev sveta, ker ljudje niso ozaveščeni o škodljivosti narave, ki jo s tem povzročajo.« Naš dolg pogovor je zaključil s čudovito mislijo: »Ko ocenjujem človeka ali je bogat ali reven, me ne zanima njegov bančni račun. Pokaži mi, kdo si, kaj razmišljaš, kako se obnašaš do živali in narave, kako skrbiš za svoje telo – fizično in s prehrano, kako sprejemaš drugačnost … pa ti bom povedal ali si zares bogat ali zares reven.« Nakar je stopil za sosednjo mizo z novim litrom čaja in tako kot nam, še drugim pričaral enega lepših večerov v gorah Himalaje.


16

DOM IN VRT

Bi prenovili svoje stanovanje?

Mi smo pravi naslov za vas.

Nudimo: - sanacijo kopalnic - plinske instalacije - ogrevanje - vodovod - prezračevanje - toplotne črpalke - servis - sončne elektrarne

Ogrevanje na zemeljski plin

Tudi stroški v investicijo se hitro povrnejo. V Sloveniji predstavlja ogrevanje prostorov velik strošek dioksida v okolje. Majhen je tudi izpust prašnih delcev in drugih onesnaževalcev. Prav zaradi tega ga uvrščamo med okoljsko najbolj primerne energijske vire. Ima namreč visoko kurilno vrednost in izkoristek, poleg tega je cenovno ugoden, zato nam omogoča, da pri ogrevanju tudi prihranimo. Tudi stroški v investicijo se hitro povrnejo. V Sloveniji predstavlja ogrevanje prostorov velik strošek.

Zemeljski plin je zmes različnih plinastih ogljikovodikov, njegova točna sestava pa je odvisna od nahajališča. V vsakem primeru je glavna sestavina zemeljskega plina metan, ponavadi pa so prisotni tudi višji ogljikovodiki (etan, propan, butan in eten). Nastaja podobno kot nafta, zato ju običajno najdemo skupaj. Nastaja s pomočjo kemijskih procesov iz odmrlih mikroorganizmov, alg in planktona, in sicer pod vplivom visokih tlakov. Zemeljski plin je brezbarven, vnetljiv in nestrupen plin, vname se pri temperaturi okrog 600 stopinj Celzija. Ker je brez vonja, mu dodajajo majhne količine snovi z vonjem, saj tako lažje zaznamo prisotnost zemeljskega plina v prostoru. Zemeljski plin Zemeljski plin je odličen naravni vir energije, ki se lahko pohvali z zelo majhnimi izpusti ogljikovega

Za to se imamo zahvaliti tudi temu, da je včasih domove potrebno ogrevati več kot 200 dni na leto! S preklopom na zemeljski plin in z investicijo v sodobno ogrevalno tehnologijo lahko bistveno zmanjšamo stroške ogrevanja, obenem pa prispevamo k večji kakovosti zraka in udobja. Prednosti, ki nam jih ponuja zemeljski plin so:

Zanesljiva dobava Omenili smo že, da je močno razvejano omrežje zemeljskega plina dostopno kar v 82 slovenskih občinah. Zato ni nič čudnega, da ima že okrog 130.000 uporabnikov. Da je dobava zanesljiva, poskrbijo lokalni operaterji, saj omogočajo brezhibno delovanje in razvoj omrežja. Zanesljivi so tudi tisti, ki zemeljski plin dobavljajo. Tako strokovnjaki ocenjujejo, da je zalog zemeljskega plina vsaj še za 250 let. Pričakujejo, da bo zemeljski plin postal eden najpomembnejših energetskih virov za ogrevanje. Praktičnost in udobje

Zemeljski plin omogoča vsestransko uporabo, tako ogrevanje doma in pripravo sanitarne vode kot tudi proizvodnjo električne energije. Peč za zemeljski plin zajema zelo malo prostora, tako da je lahko Nižji stroški ogrevanja nameščena v različnih prostorih: v kleti, v pritličju, v Če boste za ogrevanje uporabljali zemeljski plin, mansardi … Pri tem ne potrebujete rezervoarja za boste zmanjšali stroške tudi do 70 odstotkov. Prav shranjevanje goriva, s tem pa seveda prihranite kar tako se vam prehod na zemeljski plin izplača v nekaj prostora. primeru, ko imate novejši ogrevalni sistem, kot je na primer sistem na kurilno olje. Pri tem naj napišemo Energetska učinkovitost in skrb za okolje še to, da je priključitev na zemeljski plin možna v Prav z izbiro energetsko učinkovitega energenta 82 občinah po Sloveniji. Svetujemo vam, da se in sodobnega ogrevalnega sistema lahko obrnete na strokovnjake pri lokalnem operaterju, človek naredi največ za energetsko učinkovitost. saj boste od njih dobili vse potrebne informacije za Učinkovitost, ki bo povečala udobje in prihranila priključitev na plinovodno omrežje. denar. Poleg tega za skladiščenje plina sploh ne

potrebujete posebnega prostora, saj le-ta v vaš dom pride po ceveh plinovoda. Kdor uporablja zemeljski plin za ogrevanje, ne onesnažuje zraka s takšnimi ali drugačnimi prašnimi delci in različnimi emisijami (dušikov oksid, žveplov dioksid), pa tudi izpust ogljikovega dioksida v okolje je zelo majhen. Prenos in distribucija zemeljskega plina potekata neslišno, saj so plinovodne cevi skrite pod zemeljsko površino. Cenovno zelo ugodna rešitev Če primerjamo investicijske stroške in cene različnih energentov, bomo hitro spoznali, da je ogrevanje na zemeljski plin med cenovno najugodnejšimi rešitvami. Za takšno ogrevanje potrebujemo le plinsko-kondenzacijsko peč za ogrevanje in nastanek tople sanitarne vode. Stroški prehoda na ogrevanje z zemeljskim plinom znašajo približno 3.000 evrov na hišo, ta investicija pa se vam bo povrnila že v letu ali dveh. Tudi stroški vzdrževanja so nizki, saj imajo naprave dolgo življenjsko dobo. Preklop na zemeljski plin je zelo enostaven postopek. Če imate že zgrajen plinski priključek, potrebujete le še notranjo plinsko napeljavo in plinski kotel. Tako ni nič čudnega, da fizična dela na objektu trajajo le približno dva dneva. Različni ponudniki ponujajo tudi paketne rešitve na ključ, ki so vredne razmisleka. Pripravila: Monika M.

Pasma kraški ovčar se predstavi

Odličen lastnik kraškega ovčarja je tisti, ki rad veliko hodi v naravo ter ima veliko ljubezni in prostega časa. Kraški ovčar ali krajše krašovec je zagotovo slovenski ponos in zaklad, saj je edina slovenska avtohtona pasma, ki jo priznava tudi Mednarodna kinološka zveza. Žal se uvršča na seznam najbolj redkih pasem, saj lahko naštejemo le 700 ali 800 psov. Njegova prvotna funkcija je bila funkcija pastirja in čuvaja črede, dandanes pa igra predvsem vlogo družinskega člana in čuvaja. Pasma kraški ovčar postaja priljubljena tudi v tujini in ne samo v Sloveniji. Tako je razširjena po vsej Evropi, tako v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji kot tudi v Nemčiji, Avstriji, Švici in na Nizozemskem. Slovenci smo nanjo lahko resnično ponosni. Več tisočletij stara pasma je bila torej uporabljana predvsem za čuvanje ovc, in sicer v okolici Pivke. Predniki te čudovite pasme naj bi izvirali iz romanskega ovčarja, grškega molosa, kavkaškega ovčarja, šarplaninca in nemškega ovčarja. Kraški ovčar in njegova zgodovina Vse se je začelo s tem, da so pastirji na Krasu potrebovali močnega, zanesljivega in pogumnega psa, ki bi lahko od ovc pregnal celo medveda ali volka. Zagotovo je kraški ovčar vse to, o tem je pisal celo Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske. Izvor pasme naj bi segal celo tako daleč nazaj, kot je 8. stoletje pred našim štetjem, vendar pa so domneve o tem, kdo so njeni predniki in od kod je prišla, različne. Kot zanimivost naj napišemo, da je kraškega ovčarja leta 1939 FCI priznal pod drugim imenom, in sicer kot ilirskega ovčarja. Po

drug svetovni vojni, v kateri mu je grozilo izumrtje, pa si je leta 1968 povrnil ime kraški ovčar, neuradno tudi kraševec. Zunanjost kraškega ovčarja Kraški ovčar je srednje velik pes, ki je zelo skladno grajen in ima krepko konstitucijo. Samec v višino meri od 57 do 63 centimetrov, tehta pa od 30 do 42 kilogramov. Samice so nekoliko manjše; v višino merijo od 54 do 60 centimetrov, tehtajo pa od 25 do 37 kilogramov. Kraški ovčar se ponaša z bogato dlako železno sive barve, ki je ravna in dolga vsaj 10 centimetrov. Značilnost pasme so temne proge na sprednjih tacah, lahko ima tudi črno obarvan gobček. Ima tudi gosto podlanko, njegov rep je širok in poln ter dolg vsaj do petnice. Za psom se boste zagotovo obrnili prav zaradi njegove čudovite plemenite glave s spuščenimi uhlji in toplimi temnimi očmi, ki v svet zrejo kar nekoliko otožno. Zobovje je polnoštevilno

in s škarjastim ugrizom. Kraški ovčar in njegov značaj Kraški ovčar je pastirski pes, zanj so značilne samostojnost, umirjenost, pozornost, suverenost in nepodkupljivost. Poleg tega je neustrašen in inteligenten, preudaren ter zanesljiv. Kot čuvaj ovc prežene tudi volka, v vlogi družinskega psa pa se več kot odlično obnese, saj je velik ljubitelj otrok z veliko prijaznosti in strpnosti. Na svojega gospodarja je zelo navezan, je odličen čuvaj in ima izrazit socialni čut, zaradi česar hitro zaznava razpoloženje drobnice ali ljudi. Do tujcev je nezaupljiv, zato potrebuje socializacijo v zelo zgodnjem obdobju. Obenem ne bo nikoli pozabil, če nekdo z njim neupravičeno grobo ravna. Ne prenaša podložništva, rad je enakovreden partner, zato ga je potrebno šolati razumno in strpno. Napišemo naj še to, da se nikoli ne podredi v celoti in sam presodi, ali je nek ukaz smiseln ali ne. Seveda pri tem obstajajo razlike med spoloma. Samec namreč zelo rad pokaže svojo dominantnost, zato resnično potrebuje karakterno močnega lastnika. Samičke pa so nežnejše in bolj obvladljive. Zanimivo je tudi dejstvo, da ima kraški ovčar za razliko od drugih ovčarjev plenski nagon izražen slabše, ima pa izrazitejši obrambni nagon. Tako v majhnih otrocih ali ovcah ne vidi plena. Večino dneva na videz mirno počiva, a pri tem ves čas budno spremlja dogajanje okrog sebe. V primeru nevarnosti zelo hitro in samozavestno reagira.

Kako se kraški ovčar ujame z otroki in drugimi živalmi? Kraški ovčar je velik in močan pes, zato previdnost pri druženju z majhnimi otroki ne bo odveč. S svojo težo jih lahko namreč nehote poškoduje. Če ga dovolj zgodaj socializiramo in pridobimo njegovo zaupanje, se bo zelo dobro razumel tudi z drugimi psi in tistimi živalmi, ki živijo v istem gospodinjstvu, saj jih bo smatral za del tropa. Kdo je najprimernejši lastnik? Odličen lastnik kraškega ovčarja je tisti, ki rad veliko hodi v naravo ter ima veliko ljubezni in prostega časa. Dobro je, da imate že nekaj izkušenj z vzgojo psov, saj morate biti dosledni, odločni in uporabljati pozitivno motivacijo. Vzgoja se namreč prične že prvi dan, ko k vam pride mladiček. Kraški ovčar potrebuje veliko gibanja. Uživa v ograjenem vrtu, navadi pa se lahko tudi na stanovanje. Nega in zdravje Zaradi svoje čudovite in goste dlake potrebuje kraški ovčar redno krtačenje, kopajte pa ga le takrat, kadar je to nujno potrebno. Pretirana uporaba šamponov lahko namreč uniči zaščitno plast njegove vodoodporne dlake. Pri tej pasmi ni poznanih kroničnih bolezni. Ob pravilni negi bo z vami dočakal tudi do 12 ali celo 14 let. Pripravila: Monika M.


ZANIMIVOSTI

17

Mag. Hribar je župan za vse generacije – Denarja ni dala roparju, ki je še na begu Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev Šmarješke Toplice želi vrniti na vrh storilca, so še zapisali na Policijski upravi Novo mesto. »V zadnjem času me je mnogo prijateljev, sosedov in znancev ter bivših sodelavcev začelo nagovarjati, naj razmislim o kandidaturi za župana Občine Šmarješke Toplice. Ljubezen in velika navezanost do domačega okolja je botrovala odločitvi, da sprejmem izziv in kandidiram za župana,« mag. Marjan Hribar priznava, da ne more in ne sme pustiti na cedilu številnih, ki mu v teh dneh izražajo podporo, za nameček pa v njem vidijo človeka, ki lahko bistveno izboljša kvaliteto življenja občank in občanov v občini Šmarješke Toplice

cm, močnejše postave, oblečen v siva športna oblačila, na glavi je imel kapo. Pobegnil je Od uslužbenke banke je zahteval, da mu izroči denar, v roki pa je držal predmet, podoben pištoli. Uslužbenka mu denarja ni izročila, še pred prihodom policistov pa je osumljenec poskusa ropa pobegnil. Brez poškodb MIRNA – V torek, 3. oktobra, ob 16.50 so bili obveščeni, da naj bi neznanec poskušal oropati bančno ustanovo na Mirni. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je v prostore banke vstopil moški, visok okoli 180

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca, so še zapisali na Policijski upravi Novo mesto. Pripravil: Nadlani.si

Dolenjski kardiolog trdi, da je nedolžen!

Med osumljenimi naj bi bil Trebanjec dr. Matjaž Bunc, vodja katetrskega laboratorija v UKC Ljubljana. NOVO MESTO, TREBNJE – Minuli teden so obeležile tudi preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so temeljito prečesali kar nekaj stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto in Celje. Z namenom, da pridejo do morebitnih dokazov storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril. Z novo vizijo in energijo »Strinjam se z mnogimi, ki menijo, da obstoječemu vodstvu primanjkuje energije in vizije za vodenje občine, posebej pa je kritično spoznanje, da vlada pomanjkanje volje za pozitivnim iskanjem rešitev. Mnoge afere so dodobra načele zaupanje ljudi in prepričan sem, da lahko z novo energijo in domačimi kadri, ki do sedaj niso dobili priložnosti, Šmarješke Toplice popeljemo na mesto, ki nam glede na potencial pripada. Vsi skupaj si želimo sprememb v naši občini, ker verjamemo, da zmoremo več. Vse svoje znanje, trud in delo bom vložil v to, da bomo živeli bolje, ker po 12-ih letih potrebujemo spremembe. Šmarješke Toplice v srcu!« je jasen Hribar, ki mu bogatih izkušenj in uspešnih poslovnih projektov na vodstvenih položajih ne manjka. Prve korake v poslovni karieri je naredil ravno v Šmarjeških Toplicah pod odličnim vodstvom takratnih direktorjev Vlada Petroviča in Matevža Aša, ki sta zaposlenim znala prenesti znani slogan »Turizem smo ljudje« v vsakodnevno delo. V tistem času so bile Šmarješke Toplice z naskokom najbolj uspešne med vsemi slovenskimi zdravilišči. Na osnovi teh rezultatov je že pri 34-ih letih sprejel povabilo in postal generalni direktor Direktorata za turizem Republike Slovenije ter to delo opravljal polna dva mandata, skupaj 10 let. »Vladi Republike Slovenije sem kot vodja projekta leta 2007 predlagal krovno znamko 'I feel Slovenia', ki ostaja v veljavi še danes,« z upravičenim ponosom pove Hribar, ki je za tem postal tudi predsednik za Evropo pri Svetovni turistični organizaciji in bil kasneje direktor Kompasa na Dunaju, kot predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije že deveto leto piše uspešno zgodbo, danes pa je direktor Zavoda Novo mesto. Šmarješke Toplice spet ene izmed najprivlačnejših slovenskih term Mag. Hribar ima ambiciozen in realen plan. Na področju gospodarstva želi dati konkretno podporo podjetnikom, zavzel se bo predvsem za razvojno naravnan OPN, ki bo omogočal razvoj

domačih podjetij in poslovno-logistično cono. V sferi turizma stavi na razvoj turističnih produktov in dobro promocijo turizma. »Promocija Šmarjeških Toplic kot vodilna destinacije Dolenjske bo temeljila na uporabi modernih oblik komuniciranja 5-zvezdičnih doživetij. Šmarješke Toplice bodo ponovno postale ene izmed najprivlačnejših slovenskih term,« smelo napove. Sistematično bodo razvijali osrednjo turistično prireditev, saj so Šmarješke Toplice nesporno slovenska prestolnica v tekmovanju najboljših domačih salam, ki bodo ob cvičku zaščitni znak lokalne kulinarike. Opozarja, da je potrebno v občini rešiti vodooskrbo, celovito urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki. Posebej dragocena sta naravna vira v obliki termalne in pitne vode. Da se bo občina lahko razvijala, so nujne spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta po meri občanov, precej jasno stališče pa zavzema do tretje razvojne osi. »Zaradi številnih negativnih vplivov predvsem na razvoj turizma in kmetijstva v naši občini ne potrebujemo še ene avtocestne povezave in gradnji le-te odločno nasprotujemo,« je jasen. Želi postati župan za vse generacije, zato napoveduje ustanovitev medgeneracijskega centra, poskrbel bo za mlade (obuditev Rock Šmarjeta), zaveda pa se, da imajo v občini odlične pogoje za gradnjo varovanih stanovanj, kot komplementarna ponudba zdravilišču. »Zdravstveno službo je potrebno organizirati po meri občanov in občank z nadaljevanjem kakovostne storitve, ki smo ji bili priča v zadnjem obdobju. Naloga občine je poskrbeti za ustrezno infrastrukturo, ki je skladna z zakonodajo in tukaj so zadeve povsem jasne,« še opozarja mag. Hribar. Šport in kultura »V novem mandatu bomo na osnovi bogatih izkušenj vzpostavili in začeli izvajati ambiciozen načrt športne vadbe vseh generacij, s ciljem, da ekipe začenjajo tekmovati v državnih ligaških tekmovanjih,« napove športni preporod in nadaljnjo skrb za kulturo.

HITRA IZDELAVA TISKOVIN

Sestra je evrokomisarka Je pa Dolenjski list poročal, da je med osumljenimi Trebanjec dr. Matjaž Bunc, vodja katetrskega laboratorija v UKC Ljubljana. Ob tem povejmo še to, da je Matjaž Bunc brat evrokomisarke Violete Bulc. V svojem poklicu dr. Bunc velja za izvrstnega strokovnjaka doma in na tujem, predava pa tudi na ljubljanski medicinski fakulteti. Matjaž je bil svoj čas izredno nadarjen košarkar, ki je bil celo v kadetski reprezentanci, v svoje vrste pa sta ga vabila Crvena zvezda in Cibona. To je bilo v letih 1986 in 1987, ko se je Matjaž šolal na novomeški gimnaziji. To je razkril Bunc v letošnjem pogovoru za Playboy. Trn v peti »V zvezi s preiskavo sporočam, da delam strokovno in pošteno ter tudi moja vloga pri žilnih opornicah je bila izključno strokovna. Prepričan sem, da bo preiskava to pokazala. So pa to težki in čudni časi za zdravnike, ki smo komu trn

v peti. Nič, gremo naprej v dobro pacientov. Del pravice vas bolnikov pa je tudi podpora odličnim zdravnikom, katerih cilj je vaše dobro. V UKC Ljubljana se približujemo 500 TAVI, postavljamo razširjeni program zdravljenja mitralne in trikuspidalne zaklopke, trudimo se povečati število in kvaliteto posegov na koronarnih žilah z vsemi najnovejšimi metodami. Pri tem smo zelo uspešni,« se je na (morebitne) očitke odzval dr. Bunc, ki je svoje misli strnil na družbenem omrežju Facebook. Kakšni so detajlni očitki? NPU je na podlagi sodnih odredb opravil preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju petih policijskih uprav, kjer so preiskovalci iskali dokaze za utemeljevanje sumov prej navedenih 18 korupcijskih kaznivih dejanj. Predkazenski postopek poteka zoper deset fizičnih oseb in dve pravni osebi. Osumljena oseba je v imenu dveh gospodarskih družb, obe s sedežem v Ljubljani, ki sta v obdobju 2008–2016 dobavljali medicinski material trem bolnišnicam, več zdravnikom in enemu nabavniku, kot protiuslugo za pridobitev in ohranitev posla dobave medicinskega materiala (žilne opornice), dala različna nedovoljena darila v obliki plačil stroškov potovanj, avtorskih honorarjev, donacij in gotovine. Okoli 100.000 evrov Po do sedaj zbranih ugotovitvah znaša premoženjska korist, ki so si jo osumljeni pridobili, okoli 100.000 evrov, vendar to še ni dokončni znesek. V povezavi z višino ocenjene protipravne premoženjske koristi pojasnjujejo, da pri t. i. korupcijskih kaznivih dejanjih ta predstavlja vrednost nedovoljenega darila ali nagrade in ne vrednosti sklenjenega gospodarskega posla. Kazenski zakonik tudi določa, da se prejeto darilo odvzame, so še pojasnili na spletni strani policija. si. V novomeški bolnišnici teh preiskav ni bilo. Pripravil: D. P.


18

NASVET

Računalniške igre, s katerimi lahko zaslužite milijone

Če si ekipe iz celega sveta želijo prekiniti prevlado Južnokorejske ekipe, ki je tudi gostiteljica prvenstva, bodo te imele kar veliko dela. Seul. Milijoni pred zasloni, na tisoče ljudi na stadionih. Kar je Super Bowl za ZDA, je v Aziji svetovno prvenstvo v igri League of Legends (LoL). Na pred nedavno začetem prvenstvu so se milijoni igralcev LoL pripravljeni dokazati. Celoten eŠport svet preži nad Južno Korejo kot svetovno elito v eni izmed najbolj priljubljenih video iger doslej. Če si ekipe iz celega sveta želijo prekiniti prevlado Južnokorejske ekipe, ki je tudi gostiteljica prvenstva, bodo te imele kar veliko dela.

V Aziji je eŠport priljubljen šport in zato celotna tema deluje z drugačno intenzivnostjo in filozofijo. Evropske ekipe so neusmiljene, pa vendar bi premik v četrt ali polfinale bil velik uspeh za sceno Evropske lige legend. eŠport je postal največji šport na planetu Še posebej v prestolnici Južne Koreje v Seulu ne smete zamuditi eŠporta. Na ulicah eŠport oaze lahko povsod opazite črke »PC«, ki napeljujejo na eŠport igre. V vsaki od teh tako imenovanih »PC dvoranah«, eŠport igre igra nekaj sto Korejcev, vse dokler njihovi palci ne začnejo krvaveti. Poleg teh igralnih dvoran je v Seulu še kar nekaj eŠport aren. OGN, največja televizijska postaja eŠport na svetu, dan za dnem spremlja igre in oddaja dogodek. V Evropi si navdušenje za virtualne športe ali igre v tem obsegu težko predstavljamo. Le na prvem svetovnem pokalu »LoL« igre leta 2011 je uspela zmagati britanska organizacija Fnatic, ki je tudi edina izven Azijskega kontinenta, ki ji je to uspelo. Po tem se je začela prevlada Azijcev. V tistem času je bila nagrada za zmagovalca igre 100.000 dolarjev, kar se zdaj zdi smešno nizka nagrada. Glede na prejšnja leta se bo letos med zmagovalce verjetno razdelilo približno pet milijonov dolarjev. Dota 2, Counter-Strike, Global Offensive in League of Legends so že nekaj let med najbolj znanimi e-športnimi igrami z najvišjim nagradnim skladom. Druge priljubljene in donosne eŠport igre iz preteklosti so bile: Starcraft, Halo in Call of Duty. (glej eSports zaslužek) Tako zberejo denar v e-šport igrah: •Ekipe dobijo nagradni sklad in imajo sponzorje. V tekmah, ki se predvajajo v živo, ekipe pokažejo svoje sposobnosti, predvajajo tudi nekatere treninge in tako dosežejo ločeno publiko izven turnirjev. Zato, poleg očitnih blagovnih znamk strojne opreme, na trg vstopajo podjetja zunaj industrije, kot so banke ali zavarovalnice. •Pretočne platforme, kot je Twitch TV, plačujejo za pravice oddajanja. •Turnir in organizatorji lige plačujejo licence proizvajalcem iger (če ne vodijo turnirja ali lige). •Ekipe, turnirji in lige prodajajo fizične, predvsem pa »online« vstopnice. •Proizvajalci iger prodajajo navidezne predmete

ali kostume ljubiteljem v igri. Prodaja in občinstvo naraščata Lani je eŠport ustvaril okoli 700 milijonov dolarjev prodaje po vsem svetu. Okoli 200 milijonov oboževalcev po svetu intenzivno sledi programu eŠport iger. Približno toliko ljudi jih spremlja občasno. Ker to občinstvo močno narašča, prodaja prav tako raste – po ocenah med 20 in 40 odstotki na leto. Lansko leto je Samsung Galaxy, zdaj imenovan Gen.G, osvojil naslov v finalu pred 40.000 gledalci v »Bird’s Nest« v Pekingu. Okoli 80 milijonov gledalcev je spremljalo spektakel preko ekranov. Polfinale med SKT in kitajsko ekipo »Royal Never Give Up« je videlo celo 106 milijonov gledalcev – zanimanje pa se vsako leto povečuje. Večina občinstva prihaja iz Kitajske. Od svoje uvedbe leta 2009 je igra »LoL« trajno priljubljena v industriji, ki se sicer hitro razvija. Za svetovni pokal v Seulu sta se uspešno kvalificirali dve ekipi iz Evrope, francoska ekipa Vitality in španska organizacija G2 Esports. Fabian »GrabbZ« Lohmann vodi G2 Esports. Ekipa si je svoje mesto zagotovila v eni od štirih skupin z zmago proti Infinity ESportu iz Kostarike. Dve najboljši ekipi v vsaki skupini se kvalificirajo v četrtfinale. Kitajski zvezdnik, igralec Uzi in njegova ekipa RNG sta med prvimi priljubljenimi v svetovih, LoL-WM 21-letni kitajski Jian »Uzi« Zi-Hao, ki igra za Royal Never Give Up, je prisoten tudi na svetovnem prvenstvu LoL. Letos že petič sodeluje v svetovih pokalih in s svojimi kolegi sodi med najbolj priljubljene igralce na svetu. Za kitajskega igralca bi bil to lahko prvi osvojeni svetovni naslov, kar bi pomenilo, da je njegova ekipa odgovorna za premoč nad Korejci. Ekipa iz Koreje je, kot že omenjeno, neporažena zadnjih pet let. Kitajski zvezdnik po zmagah na zadnjih treh glavnih turnirjih sezone RNG šteje za najbolj obetavnega tekmeca za krono LoL igre. Je eden najboljših igralcev na svetu, do zdaj ga je premagal le njegov največji tekmec Lee »Faker« Sang-hyeok. Korejski tekmeci Na Svetovnem prvenstvu pred tremi leti je Uzi prišel v finale s korejsko ekipo. Vendar pa je ekipa Carry z zvezdnikom na čelu izgubila v igri proti Samsung Whiteu. Znatno razočaran Uzi se je nato pridružil ekipi OMG, vendar ga je to peljalo le do neuspešne kvalifikacije na lanskoletno svetovno prvenstvo. V zadnjih dveh letih je Uzi ponovno spoznal premoč svojega tekmeca, Faker ga je namreč večkrat premagal v igri. V regionalni ligi LPL Uzi ni dosegel naslova v svoji karieri do te sezone. Uzi je znan na LoL sceni po njegovem agresivnem načinu igre. Sam »eSportsman« (komentator eŠport iger) je dejal v dokumentarcu »Legends Rising«, da njegov temperament v igri ni pod nadzorom. Navdušenci lahko to vidijo tudi v njegovih posnetkih iger, ki jih Uzi objavlja na portalu YouTube. Na pomladanskem prvenstvu je RNG prvič osvojil LPL. Po zmagi MSI je komentator Indiana »Froskurinn« Black komentiral, da je Uzi svoj igralski stil prilagodil svojim soigralcem in ni več povzročal tipičnih napak zaradi preveč agresivnega načina igre. Malo pred tem je bil kaznovan z globo od 2.000 ameriških dolarjev med igranjem na Riot Games zaradi slabega obnašanja, na korejskem strežniku. Razlog za to je bilo njegovo vedenje na treningu, kjer je ozmerjal svojo ekipo. Morda tudi zato, ker so ga drugi igralci izzivali. 21-letni kitajski zvezdnik je med njegovim profesionalnim igranjem iger ustvaril skoraj pol milijona dolarjev dobička. Po podatkih esportsearnings.com je Jian »Uzi« Zi-Hao trenutno težak 469.733,38 ameriških dolarjev. Pripravil: Marko Vidrih

V pričakovanju 19. Martinovanja

Prireditev se prične ob 15. uri z zabavno etnološko povorko na glavni cesti skozi Studenec. Spoznali boste stare vinogradniške običaje. STUDENEC – Društvo vinogradnikov Studenec je bilo ustanovljeno 17. 7. 1999, ko so se na pobudo takrat najbolj naprednih vinogradnikov zbrali zainteresirani, ki so v taki obliki združevanja in delovanja videli smisel za boljši in povezan način dviga znanja na področju vinogradništva. Danes društvo šteje okoli 220 članic in članov. Pri članstvu velja družinsko načelo, tako da je iz družine ali kmetije vpisan po en član in se plača le ena članarina, vse ugodnosti pa lahko koristijo vsi. Večina članov je iz območja KS Studenec in Primož, nekaj pa tudi iz sosednjih krajevnih skupnosti ali pa celo od dlje. Predvsem so to tisti, ki imajo vinograde v njihovem bližjem okolišu ali pa jih nekaj veže na te kraje. Kakovost in promocija Osnovno poslanstvo društva je že od samega nastanka dvig strokovnosti vinogradnikov in promocija dolenjskega posebneža med vini – cvička. Da se to dobro izpolnjuje, dokazujejo med drugim tudi vsa osvojena priznanja, diplome in medalje na vseh nivojih ocenjevanj, tudi državnih. Društvo vsakoletno izvede več strokovnih predavanj, in sicer že v zimskem času prikaz rezi, spomladi pletev mladic, v jeseni pa pripravo na trgatev in vodeno degustacijo mošta, ki je vsako leto bolj obiskana, saj člani pridobivajo znanje v praksi. Uspešno sta bila speljana tudi že dva kletarska tečaja in tečaj organoleptične analize. Leta 2015 je društvo v uporabo dobilo prostore v zgradbi KS Studenec. V teh prostorih se postavlja etnološka vinogradniškega zbirka. En del je namenjen, na društveni ravni,

sodobnemu enološkemu laboratoriju, kjer se izvajajo analize vsebnosti alkohola, skupne kisline, žvepla in pH vrednosti ter svetovanje. V tem letu so pristopili tudi k izdelavi spletne strani, ki jo še nadgrajujemo. Že 19. zaporedno Martinovanje Največji dogodek vsako leto, ki ga organizirajo v sodelovanju z okoliškimi društvi, KS Studenec in Primož ter občino Sevnica, predstavlja tradicionalna kulturna etnološka družabna prireditev – Martinovanje na Studencu. Letos že 19. leto zapored. V povorki, kjer sodeluje približno sto ljudi, na svojevrsten in šaljiv način predstavijo vinogradništvo v preteklosti in aktualne teme s tega področja. Obiskovalce postrežejo z dobrotami AŽ Studenec in tudi pridelki članov povorke. V prostorih PGD Studenec sta od 15. do 20. ure na ogled razstavi kulinaričnih izdelkov AŽ Studenec in razstava lovskih trofej LD Studenec - Veliki Trn. Med trofejam bo letos tudi medved. V tem prostoru bo možno degustirati tudi vzorce z društvenega ocenjevanja. V nadaljevanju se prireditev seli v ogrevam šotor, kjer bodo obiskovalci spoznali in okusili Studenško kuhinjo. Na stojnicah bo ponudba jedi času in temi dogodka primerna. Sledi najbolj pester del – vinogradniške igre. Štiri ekipe se pomerijo v poznavanju in spretnosti na temo vinogradništva. Zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal, prav tako pa vse ekipe prejmejo praktične nagrade. Prireditev se nadaljuje s skečem KS Studenec, razglasitvijo rezultatov društvenega ocenjevanja in blagoslovom mladega vina. V nadaljevanju sledi veselica z Mambo Kingsi. Dobrodošli!

www.odpripodjetje.si

ze za 373 eur v

NE potrebujete 7.500 eur ustanovnega kapitala

telefon: 070 444 222

info@odpripodjetje.si


NASVET

19

Čista voda za zdravo, kakovostno in dolgo življenje Čista voda je izjemno pomembna za zdravo, kakovostno in dolgo življenje. Voda je namreč vir življenja, vse izhaja iz nje, zato je še kako pomembno, kakšno vodo pijemo. Pomembno je tudi, da pijemo dovolj vode, saj je zadostna hidracija s čisto vodo, edino tekočino, ki nemoteno pride do vseh celic, osnova za dobro zdravje in vitalnost. Se zavedate, kakšno vodo pijete? Veste, da je voda v Sloveniji marsikje že močno onesnažena in da se stanje še poslabšuje? Podatki analiz vod kažejo, da vsa pitna voda vsebuje klor, pesticide, kancerogene snovi, in težke kovine. Pri kloriranju pitne vode nastane v reakciji med klorom in organskimi snovmi množica kancerogenih snovi, ki predstavljajo veliko tveganje za človekovo zdravje. Onesnaženje vode s pesticidi, kancerogenimi snovmi in težkimi kovinami je posledica onesnaževanja predvsem zaradi industrijske in kmetijske dejavnosti. Število in količina nevarnih kemikalij, ki pristanejo v vodi se iz leta v leto povečuje. V zadnjih 50 letih smo spustili v okolje več kot 100.000 različnih sintetičnih snovi, ki v končni fazi vedno pristanejo v vodi. Med temi nevarnimi snovmi si posebno pozornost zaslužijo hormonski motilci, ki povzročajo težave že v izjemno majhnih količinah. Da gre za resnično veliko težavo, je priznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je hormonske motilce označila kot »globalno grožnjo« za naš planet.

takoj za števcem vode v vodovodnem jašku). V prvem ohišju filtra je nameščen mehanski filtrirni vložek PP (Melt Blown) 30/10/5 mcr, BB 9 ¾” z absolutno 5 mikronsko trostopenjsko filtracijo 30 mcr - 10 mcr - 5 mcr. Ta iz vode odstrani rjo, pesek, mivko, mulj, blato in 99,98 % delcev velikosti 5 mikronov. S tem ščiti vodovodno inštalacijo, pipe, tuše, WC kotličke, pomivalne in pralne stroje ter druge naprave pred poškodbami, ki jih povzročajo ti delci. Odpravlja motnost vode in zaščiti naslednji filtrirni vložek. V drugem ohišju filtra je nameščen filtrirni vložek aktivno oglje GAC + KDF® 55, BB 9 ¾”(NSF certificiran), ki iz vode odstrani klor, slab vonj in okus, organske kontaminante, hormone, kloroform, trihalometane, PCB, pesticide, azbest in težke kovine (svinec, živo srebro, kadmij, arzen itd.). Filtrirni vložek vsebuje najkakovostnejše kokosovo aktivno oglje GAC in patentiran filtrirni medij KDF® 55. Aktivno oglje adsorbira na tisoče različnih kemikalij. KDF® 55 odstranjuje težke kovine, poleg odlične čistilne sposobnosti deluje antibakterijsko in podaljša življenjsko dobo aktivnemu oglju. Dvojni vodni filter za hišo Big Blue Duplex Pro zagotavlja 100 % čisto vodo, boljšo od najboljše izvirske vode.

In kako do čiste vode? Dvojni vodni filter za hišo Big Blue Duplex Pro je namenjen filtriranju in čiščenju vode celotne hiše. Montira se na glavni vod vode (običajno

Buče za vsak okus

Buče so v zadnjih letih postale izredno priljubljene. Za njih se zanimajo številni vrtičkarji, ki žanjejo tako klasične kot nove sorte. Seveda se moramo zavedati, da so nekatere buče namenjene le dekoraciji, spet druge pa lahko predstavljajo pravo kulinarično poslastico. Včasih slišimo, da so užitne vse buče, le da nekatere enostavno niso tako okusne in nimajo dovolj mesa, da bi jih bilo sploh smiselno rezati in lupiti. A temu ni tako, saj okrasne buče, na primer takšne v obliki krempljev ali kron, pogosto bradavičaste, niso užitne. Vsebujejo strupeno snov, ki se imenuje kukurbitacin. Kako torej ugotoviti, katera buča je užitna? Odrežite košček in ga položite na jezik: če začutite grenkobo, jo uporabite samo v dekorativne namene. Buče uvrščamo med bučevke (Cucurbitaceae). Tudi v Sloveniji se lahko pohvalimo z različnimi vrstami buč, ki so različnih oblik in barv. Tako poznamo oljne buče, muškatne buče, hokaido buče in maslene buče. Rastejo na plezajočih

steblih in se oprijemajo z viticami. Plod se lahko pohvali z mesom in številnimi semeni. Po obliki rasti delimo buče na plezajoče ali sedeče, razlikujejo pa se seveda tudi po obliki plodov. Tako so lahko okrogle, podolgovate, hruškaste, gobaste. Delimo jih tudi na namen uporabe, in sicer na jedilne, okrasne, za krmo in še bi lahko naštevali. Buče sodijo med najstarejše poznane gojene rastline Kako tudi ne, saj se je z bučnimi pečkami mastil že naši paleolitski predniki pred 15.000 leti. Buče izvirajo iz tropskih in subtropskih predelov Južne Amerike. V Evropo jih je pripeljal Krištof Kolumb, in sicer v 16. stoletju. Bogata sestava buče Buče se lahko pohvalijo z vitaminom C, beta-

V KAMNOLOMU TRŽIŠČE JE MOŽNO DOBITI NASLEDNJE MATERIALE: AGM Janez Pungerčar s.p. Malkovec 1b, 8295 Tržišče

Tel: 07 81 80 451 Gsm: 041 642 256 janez.pungercar@siol.net

www.agm-pungercar.si

gramoz različne vrste tampona pesek za beton, malto, drenažo

IZVAJAMO TUDI:

vse vrste kiper prevozov storitve z gradbeno mehanizacijo rušenje objektov predelava gradbenih odpadkov

Material lahko prevzamete sami, ali vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.

karotenom, provitaminom A, vitaminom B6, folatom in kalijem, bakrom ter manganom. Vsebujejo pa tudi druge pomembne hranilne snovi, na primer polisaharide, sterole in beljakovine ter cel kup antioksidantov. Bučna semena lahko uživamo kot prigrizek ali dodatek jedem, lahko pa iz njih dobimo tudi bučno olje, ki vsebuje enkrat in večkrat nenasičene maščobne kisline, minerale, vitamin E in fenolne snovi. Buče in njihova uporaba Pri užitnih bučah lahko uporabimo celo bučo, zato nam jih ni potrebno lupiti. Iz buč lahko pripravimo slastne bučne juhe, dobre so tudi pečene (kot nadomestilo krompirja) ali v obliki bučnega pireja. Ker sta za njih značilna rahlo sladkast okus in aroma po lešnikih, jih lahko uporabimo tudi v sladicah. Tako jih lahko uporabimo v pitah, različnih sladicah, presnih pudingih, smutijih in še in še. Dobro se kombinirajo tudi s kostanjem in jabolki ter različnimi začimbami, med katerimi naj omenimo ingver, cimet, klinčke, janež in kardamom. Kako buče shranjujemo? Če želimo buče shraniti za dalj časa, se moramo najprej prepričati, da so plodovi povsem zreli in s pecljem. Za skladiščenje so optimalne temperature prostora od 12 do 17 stopinj Celzija, vlažnost pa naj bo 70 odstotna. Ko boste pobirali buče, bodite posebej pozorni na to, da jih ne poškodujete. Že najmanjša ranica namreč vodi do tega, da buča ne bo preživela več kot nekaj dni. Buče redno pregledujemo in sproti odstranjujemo nagnite predstavnice. Kako buče gojimo? Za buče je zelo priporočljiva vzgoja preko sadik. Na prostem jih ne sadite pred prvim majem, v rastlinjaku pa jih lahko že dva ali tri tedne prej. Te rastline imajo zelo rade organsko gnojenje in kompost. Zemlja okoli buč naj bo rahla, saj imajo plitev koreninski sistem. Priporočamo tudi

namakanje in zastirke, saj ne marajo vročih tal. Buče se lahko pohvalijo s številnimi blagodejnimi učinki •Zaradi vitaminov in mineralov ugodno vplivajo na naše zdravje. Ker vsebujejo malo kalorij inveliko prehranskih vlaknin, so naravnost odlične pomočnice pri hujšanju. Primerne so tudi za diabetike. •Buče vsebujejo beta-karoten, ki se v telesu pretvori v vitamin A, ta pa pomaga pri preprečevanju rakavih bolezni in srčnih obolenj. Pomaga tudi pri boljšem vidu in poskrbi za lepšo polt. •Buče vsebujejo veliko antioksidantov, ki preprečujejo različne oblike raka, preprečujejo pa tudi nastanek očesne mrene in degeneracijo rumene pege. •Zelo zdrava hrana so tudi bučna semena, že od nekdaj so se z njimi borili proti črevesnim zajedavcem in si pomagali pri težavah s prostato. Preprečujejo vnetja in pripomorejo do zdravega srca in ožilja. •V bučnih semenih najdemo tudi aminokislino triptofan, ki se v možganih pretvori v hranilno snov, ki pomirja razdražene živčke, pripomore k boljšemu spanju, sprošča telo in podobno. •Bučno olje se uporablja tudi v kozmetične namene, in sicer za nego kože, zob in las. Pripravila: Monika M.


20

ZDRAVJE

Zobna ščetka – ali res potrebujemo pametno?

Pametna tehnologija prihaja z vseh zornih kotov, še zlasti pa na področju zdravja. Eden izmed najbolj priljubljenih trendov je dodajanje umetne inteligence k naši rutini ščetkanja zob. Pametna tehnologija prihaja z vseh zornih kotov, še zlasti pa na področju zdravja. Eden izmed najbolj priljubljenih trendov je dodajanje umetne inteligence k naši rutini ščetkanja zob.

Ampak, ali je pametna zobna ščetka res potrebna za oralno zdravje? Ali ste vedeli? •Poleg belih zob in svežega diha lahko pametna zobna ščetka dejansko pomaga odkriti zgodnje znake srčnih težav. •Starši vedno iščejo načine, kako ohraniti svoje otroke zdrave. Kolibree Magik je inteligentna zobna ščetka, ki se pretvori v interaktivno igro umetne inteligence. Trenutni trend pametnih zobnih ščetk ni nov, vendar vsekakor postaja vse večji. Vsi smo že naveličani ponavljanja televizijskih oglasov, o tem katera zobna pasta je najboljša. Že več let nam te reklame obljubljajo, da bodo naši zobje beli in svetlejši, bolj kot kadarkoli prej. Za vas smo zbrali informacije, ki so na voljo o najnovejši tehnologiji na tem področju. Ali so pametne zobne ščetke le še en način, da potrošnik porabi denar? Ali je to prihodnost našega oralnega zdravja? Pametna zobna ščetka V industriji zobnih ščetk je bilo veliko inovacij v obeh smereh. Na eni strani vidimo neverjetno futuristične izdelke skupaj z novo tehnologijo in integracijo aplikacij. Na drugi strani pa smo predstavljeni z okolju prijaznim pristopom, ki pomaga naši zemlji. Sprašujemo se, ali je še vedno priporočljivo dvakrat letno obiskati zobozdravnika in uporabljati standardne zobne ščetke ali pa res moramo nadgraditi standardno s pametno zobno ščetko? Čeprav je o sami tehnologiji veliko za povedati, blagovni znamki, kot sta Oral-B in Sonicare, izstopata na področju najboljših in najlepših v sferi električne zobne ščetke. Ti, skupaj z drugimi blagovnimi znamkami, omogočajo več funkcij,

kot si jih lahko predstavljamo: Oral-B Genius Pro 8000 – ta pametna zobna ščetka ima lastne možgane. S svojimi sposobnostmi skrbi za vaše navade ščetkanja zob. Na primer, če zobno ščetko premočno pritiskate ob zobe, olajša pritisk z zmehčanjem ščetin. Colgate E1 – osebni trener ščetkanja. Kaj je še bolje, kot če imate svojega osebnega zobozdravnika? To, da ga lahko nosite v žepu. Z aplikacijo na pametnem telefonu, vas ta krtača in aplikacija vodita po poti, ki ste jo opravili pri zadnjem ščetkanju zob, kar vam omogoča vpogled v pritisk ščetke in dele, ki ste jih med ščetkanjem izpustili, ter priporoča prilagoditev pri naslednjem ščetkanju. ToothShower In-Shower Oral Care Solution – zobna ščetka za tiste, ki iščejo večopravilnost. Ta sistem za nego ustne votline je namenjen za uporabo kar pod prho in s svojimi trojnimi ščetinami ter sistemom za splakovanje zagotavlja svežino v vaših ustih. Sonicare DiamondClean Travel Kit – poleg integracije aplikacij in treh dodatnih krtačnih glav je ta zobna ščetka s priročnim polnilnikom, kot nalašč za ljudi, ki veliko potujejo. Je nova tehnologija s še eno odvisnostjo od pametnih naprav šla morda le korak predaleč? Najnovejši trend za zobno higieno Zadnji trend, ki je preplavil nakupovalne police v marketih, so naprave, ki so oblikovane po ustni votlini in samodejno opravijo čiščenje vaših zob v samo nekaj sekundah. Ideja je preprosta – namestite ustnik v ustih in pritisnite gumb. Že 45, 15 ali celo 10 sekund pri nekaterih modelih, je dovolj, da ščetine odstranijo obloge z vaših zob. Tukaj je nekaj najboljših, ki smo jih zasledili: Amabrush Automatic 10-Second Toothbrush – ustnik dejansko sčisti vaše zobe v samo desetih sekundah, saj ščetine delujejo med vašimi zobmi.

ta majhna, vendar mogočna zobna krtača ponuja možnost 360 stopinjskega ščetkanja zob. Prav tako masira vaše dlesni med dokončevanjem higienske rutine. CHIIZ Sonic-Powered Automatic Toothbrush – z zasnovo pametnega dizajna z zvočno tehnologijo se ta ustnik uporablja popolnoma prostoročno. Izdelek vsebuje motorček, ki proizvaja vibracije za ščetkanje, ustnik pa je dopolnjen s ščetinami. Te so po napravi razporejene tako, da dosežejo vse kote zobovja, zobe pa čistijo po posebni bassovi tehniki. Ustnik ima poleg tega še posebne kanale za dovod zobne paste na potrebna mesta. Za večino izdelkov v našem življenju ima uvedba tehnologije veliko koristi. Zobne ščetke se ne razlikujejo. Toda, ali pametna zobna ščetka zares izboljša vašo zobno higieno? Kaj pravijo strokovnjaki Tudi z najpametnejšo zobno ščetko na planetu je najboljši način za vzdrževanje ustne higiene obiskati vašega zobozdravnika vsakih šest mesecev, kot priporoča Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in Zobozdravnikov Slovenije. Torej, bolj sposobna zobna ščetka bo nedvomno obdržala čistočo in zdravje ust. Standardna neelektrična zobna ščetka je odlična, vendar le, če jo pravilno uporabljate. Osnovno pravilo ostaja isto – dve minuti ščetkanja 2–3 krat na dan, zaželena pa je uporaba tudi zobne nitke. Navadna električna zobna ščetka zagotavlja najbolj osnovne lastnosti: samodejno vrtenje ščetin in merjenje časa ščetkanja. Nekatere celo vibrirajo vsakih 30 sekund, da vas opomnijo, da se lotite drugega vogala ust. In seveda, vrteča se vibrirajoča ščetka, ki drsi skozi zobe, dejansko odstrani več umazanije

z vaših zob. Iz tega razloga se zdi, da je standardna električna zobna ščetka jasna izbira. Toda, v povprečju stane približno desetkrat več kot tradicionalna zobna ščetka. In če začetni stroški niso bili dovolj, morate še vedno vsake tri mesece zamenjati glavo, ne glede na krtačo. Na tej točki se lahko vprašamo, če so stroški za uporabo pametne zobne ščetke še višji, ali je res vredno? Zobna ščetka Y-Brush 10-Second Deep Cleaning Toothbrush Pravzaprav večina strokovnjakov omenja samo eno super pametno električno zobno ščetko v svoji kategoriji – Oral-B Genius Pro 8000, z Bluetooth inteligentnimi senzorji in aplikacijo. Ta naj bi bila tako pametna, da vas opozarja in vam pomaga odpraviti vaše slabe navade pri ščetkanju zob. Včasih je izboljšanje dizajna ali funkcionalnosti vse, kar je potrebno za izboljšanje zdravja vaših zob. Navsezadnje, dokler je vaša tehnika čiščenja oziroma krtačenja zob pravilna, je lahko tudi ne-pametna zobna ščetka prav tako koristna Čeprav obstajajo številne prednosti in značilnosti pametnih zobnih ščetk, morda le niso tako praktične, da bi bile ta trenutek vredne svojega denarja. O svojih zobeh veste sigurno več, kot katerakoli še tako pametna zobna ščetka. Obisk zobozdravnika še zmeraj odpravi težave, ki jih nobena ščetka ne more. Sicer pa, če cena (100–200 evrov) za vas ni problem, bi zagotovo priporočili izbiro pametne zobne ščetke. Nekaj takega, kot je na primer Oral-B Genius Pro 8000. Z boljšo higieno in lažjim čiščenjem zob boste zagotovo poskrbeli za boljše zdravje vaših zob (ob rednih obiskih zobozdravnika, seveda). Pripravil: Marko Vidrih

Zobna ščetka CHIIZ Sonic-Powered Automatic Toothbrush Y-Brush 10-Second Deep Cleaning Toothbrush – enosmeren sistem krtač je opremljen z najlonskimi, namesto silikonskimi ščetinami. Enosmeren sistem pomeni, da ga boste morali premakniti, da boste temeljito očistili vse vaše zobe. Plus, na voljo je v štirih velikostih, tako se lahko prilagodi vsakomur. Kumamoto Automatic Hands-Free Toothbrush –

Ustvarjamo brezskrben nasmeh.

Bujta repa

Bujta repa je zagotovo ena izmed najbolj znanih prekmurskih jedi, ki se skupaj s kolinami pogosto postreže v zimskem času. •čebula •2 stroka česna •začimbe: sol, poper, kumina, lovorov list, mleta sladka paprika, majaron, kis Postopek priprave:

Bujta pomeni ubita, vse to jo seveda povezuje z ubitim prašičem pri kolinah. Posebnost te jedi se skriva v tem, da ji je dodana tudi prosena kaša, ki jo dandanes na jedilniku najdemo zelo zelo redko. Za pripravo potrebujete preproste domače sestavine, kamor sodijo kisla repa, prosena kaša in svinjske kosti. Najboljša je takrat, ko je vsaj enkrat pogreta. Sestavine: •1 kg naribane kisle repe •70 dag mesnate sv. kosti (hrbet, deli glave in vratu) •1–2 dcl oprane prosene kaše •2 žlici bele moke •4 žlice masti

1. Kosti z mesom operete in jih položite v lonec z vodo. 2. Počakate, da voda zavre in počasi kuhajte pol ure. 3. Nato v lonec dodate tudi oprano kislo repo in vse začimbe. 4. Počasi kuhajte, repa se mora zmehčati. 5. Nato dodate še dobro oprano proseno kašo, ki pa mora ostati na površini, ker se ne sme prijeti posode. 6. Kuhate toliko časa, da je kaša skuhana. 7. V kozici iz moke in maščobe naredite prežganje, ki mu dodate še mlado čebulo in papriko. 8. Razmešajte ga s hladno vodo ter vlijte v lonec z repo, kostmi in kašo. 9. Vse skupaj nežno pomešate in po potrebi še dodatno začinite. 10. Postrezite kot samostojno jed ali kot prilogo h krvavicam oziroma praženemu krompirju. Dober tek! Pripravila: Monika M.

ZOBNA PROTETIKA

IMPLANTATI

KRŠKO

ORALNA KIRURGIJA

Kolodvorska ulica 7a

ESTETSKO ZOBOZDRAVTVO

ORTODONTIJA

ZDRAVLJENJE ZOB

LJUBLJANA

Ob studencu 9

PARADONTOLOGIJA RENTGENSKO SLIKANJE ZOB

USTNA HIGIENA

MARIBOR Mlinska ulica 26


ŠPORT

21

Dolenjski šampionki sodnika ukradla zlato?!

Njen trener Alen Štritof je po koncu tekmovanja javno in brez dlake na jeziku razmišljal o zadnji borbi.

AKCIJA MESECA

na zalogi več kot 100 vrst ploščic

od - 25% do - 50% Kotel CENTROMETAL od 20 do 35 kw

že od

765€ naprej

AKCIJA VELJA DO 30.11.2018

TREBNJE, JESOLO – V Italiji se je končalo svetovno mladinsko prvenstvo v kickboksu, kjer je uspešno nastopila tudi naša rojakinja 19-letna Mia Jarc, ki živi v kraju Vrbovec pri Trebnjem. V najzahtevnejši disciplini K-1r je Mia, do letos poleti še dijakinja novomeške gimnazije (zdaj pa novopečena študentka Biotehniške fakultete v Ljubljani), zasedla 2. mesto, kar je izjemen in časti vreden uspeh. Njen trener Alen Štritof je po koncu tekmovanja javno in brez dlake na jeziku razmišljal o zadnji borbi, kjer so sodniki njegovo varovanko prikrajšali za zlato odličje. »Mia je v polfinalu dominirala tekmovalko iz Rusije, ki je najmočnejša država v ring disciplinah in jih vsi že v naprej preveč spoštujejo. Midva ne! Ko so me ljudje spraševali, če imava kaj možnosti, sem vsakemu povedal isto: »Če ne bi verjel (realno), da lahko zmagava, je ne bi niti peljal!« Tako je Mia prepričljivo premagala Rusinjo in že s tem dokazala, kako trdo sva garala zato, kako dobro treniramo v klubu in kakšna je naša fizična pripravljenost! Sledil je finale proti ukrajinski prvakinji, osvajalki svetovnega pokala, ki je prišla v finale brez borbe! Ni problema, z Mio sva naredila taktiko, ki je bila stoodstotno prava in uspešna, saj jo je Mia premagala v vseh elementih borbe, vodila borbo z res veliko točkovno prednostjo do zadnjih 15 sekund. Potem sta sodnika (eden je imel tudi na koncu štiri točke prednosti za nas) dobesedno »poklikala« točke in je Mia »izgubila« za eno točko pri dveh sodnikih. Neverjetno, ne znam opisati občutka, ko sem 30 sekund do konca že slavil zmago in ko sem vedel, da se nič takega ne bi smelo zgoditi, vsaj realno ne … Jeza, bes, razočaranje, solze … Enostavno takrat ne moreš

sprejeti tako podle odločitve, pa čeprav vsi vemo, da se to v športu dogaja in kot tekmovalec sem to že doživel, tudi kot trener že, ampak ne na takem tekmovanju, ne, ko je v igri naslov svetovne mladinske prvakinje! Da ne bo kdo rekel, da sem pristranski, bom objavil tudi rezultate točk po rundah, da se vidi, da je bila Ukrajinka premagana vse tri runde. Z veliko prednostjo in resnično mi ni mar za dva sodnika, ki sta se odločila, da Slovenka pač ne more premagati Ukrajinke, saj so oni »velesila« v ring disciplinah. Mia, zame si še več kot svetovna mladinska prvakinja in ti to veš, tako da ni problema za naprej, to je šele začetek, s katerim si dokazala, da si v prihodnosti, ob takem vztrajanju in trdih treningih, odrekanju, sposobna doseči sam vrh borilnih športov! Zahvalil bi se družini za podporo, vsem v klubu, hvala res vsem za podporo in vzpodbudne besede, take podporo si lahko vsak želi!« je sklenil svoj zapis trener Alen Štritof. Mia, za nas si prvakinja! Vse skupaj pa je le začetek izjemne kariere. Mia in Alen, srečno! Pripravil: Nadlani.si

HITRA IZDELAVA TISKOVIN Kdor ne teče, ni Dolenj´c

Kar 721 tekačic in tekačev se je prijavilo na Novomeški polmaraton.

Bi želeli zase izbrati najboljšega

LEPOTNEGA KIRURGA?

BON ZA 100€ 11 KIRURGOV V SLO in HR POPOLNOMA VARNO BREZ BOLEČIN KOREKCIJA PRSI

KOREKCIJA NOSU LIPOSUKCIJA

Doktor 1A je zdravstvena agencija, katera ocenjuje zadovoljstvo pacientov v zdravstvu na osnovi anketiranja pacientov, ki so poseg že opravili. Povpraševalce obveščamo o zadovoljstvu pacientov pri zdravnikih oz. ponudnikih s katerimi sodelujemo. Stranke, katere opravijo poseg preko Doktor 1A lahko prejmejo 50€ povračila ali pa povrnjene stroške pregleda. Velja le ob izpolnitvi obrazca o zadovoljstvu pacienta po posegu.

NOVO MESTO – Dolenjska prestolnica je z Novomeškim polmaratonom dobila novo odmevno športno prireditev, ki se je že na uvodu pokazala kot velika uspešnica z izjemnim potencialom. Dvodnevni dolenjski tekaški praznik, ki so ga pripravili v sklopu Štukljevega leta, je vrhunec doživel v sončnem nedeljskem dopoldnevu. Med tekači je bil tudi Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, ki pa je po teku že odhitel v Salzburg, kjer so ga pričakale nove službene obveznosti. Tudi najmlajši Kar 721 tekačic in tekačev se je prijavilo na Novomeški polmaraton. Od tega jih je 443 teklo na polmaratonu, 246 jih je sodelovalo na rekreativnem teku (6,3 kilometra). Pester in bogat spremljevalni program je poskrbel, da je na dvodnevnem dogodku vsakdo našel nekaj zase. Tudi tisti najmlajši, ki so nastopili v šestih tekmovalnih kategorijah, pred njimi pa so se najmlajši predšolski otroci pomerili na 200-metrski preizkušnji v spremstvu staršev, pri čemer tekmovanje ni bilo v ospredju. Vsi sodelujoči so prejeli medalje, nagrade najboljšim pa je podelil novomeški olimpijski maratonec Primož Kobe, idejni oče in vodja izvrstne organizacije Novomeškega polmaratona. Prijetno druženje na sončnem Novem trgu se je nadaljevalo z večernim koncertom. Krevs prvi S polmaratonom je najhitreje opravil domačin Mitja Krevs (Asics Frontrunner Slovenija), ki je v cilj pritekel z odličnim s časom 1:07:23. Na odru za zmagovalce sta mu družbo delala Primož Porenta (1:12:17) in Jan Samide (AK VEŽBA) (1:13:34). Četrto mesto je zasedel Matevž Cimermančič (AD Mass Ljubljana) 1:14:52 , ki je tekel svoj prvi polmaraton peti pa je bil Miha Pošič 1:14:56.

Tudi rekreativci Med dekleti je bila na polmaratonski preizkušnji najhitrejša Neja Kršinar (KDT Papež), pred Katarino Goršin 1:33:24 in Minko Šebenik (AK Domžale) 1:37:3. Četrta je bila Pia Bedene (TK Novo mesto) 1:39:22, peto mesto pa je zasedla Alenka Marjetič (TK Novo mesto) 1:40:23. Na rekreativnem teku 6,3 km je slavil Miran Kovačič (FIT KLUB Novo mesto) 21:54 pred Andražem Dobovškom 22:04 (klub ZDAJ) in Gregorjem Lajem 22:18 (TK Bela Krajina). V ženski konkurenci je bila na rekreativnem teku najhitrejša Breda Škedelj (AK KRKA) 24:41 pred Niko Brodnik 26:10 (Marathon Novo mesto) in Niko Mazi 27:02 Pripravil: Nadlani.si


22

RAZVEDRILO

3K

NAPOVEDO- MEDNARODVALKA NA OZNAKA BAŠ HONGKONGA

KRŠČANSKI UDOVIČEVA PRAZNIK ZBIRKA

Povsod z vami

SPLAV (POG.)

LETALIŠČE

JAJČECE UŠI

Mali oglasi

OSMINA KROGA

IZREK

PIHALNI INSTRUMENT

ZAJETJE ZRAKA V PLJUČA

ORGAN VIDA

NOGAVICE NAD KOLENI STRUGA DOBA STRAN IZDELOVALEC POSOD GLAVNO MESTO GRČIJE

AMERIŠKA IGRALKA DEREK OVALNI KROŽNIK WALTER ABEL

NEPARNOST

NASPROTJE IZOTOPA

TEK NA KRATKE PROGE

SPECIALIZ. ORG. OZN KARLOVEC

&

SLOVENSKI IGRALNICA PESNIK ZAJC

5-4=?

Ð

TINA MAZE MESTNIK ETILNI ALKOHOL IGRALKA RINA

SNEŽNI PLAZ

OZN. ZA NEKD. DINAR AFRIŠKO GOROVJE

LISASTA ŽIVAL

ZAMOLČANJE DELOVNO OBMOČJE EGIPČANSKI FARAON IBSENOVA DRAMA

IZPARINA

STAROEGIPČANSKI BOG

VULKAN NA SICILIJI

NEMŠKO TRGOVSKO PODJETJE

AVTOMOB. OZNAKA SLOVENIJE IVO ANDRIĆ

PRIPADNIK KMEROV

PODREDNI VEZNIK PEVEC LESKOVAR

NASPROTJE OD EKSKLAVE

NASLADILO IZTOK TOMAZIN

NAGRAJENCI SEPTEMBRSKE KRIŽANKE: Melita Smukavec, Zapuže 3, 8310 Šentjernej, Olga Tomažin, Šukljetova 13, 8000 Novo mesto, Aleš Flajs, Spodnje Vodale 18b, 8295 Tržišče.

ENA SAMA

ZLOBNEŽ (EKSPR.)

ZAHRBTNEŽ

Vzemite nas s seboj

www.trik.si

NOVO

Minister za prosti čas opozarja: Reševanje a. križank in ugank Za prosti čas krepi telo in duha.

NAGRADNA KRIŽANKA OKTOBER 2018 Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 10. 11. 2018 na naslov: Na dlani, Gubčeva cesta 35 a, 8210 Trebnje, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA NOVEMBER Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki. NAGRADA: 3x bon za VIDIC CENTER d.o.o. v vrednosti 20€

Svetujejo vam prijazni in usposobljeni strokovnjaki. 07 37 37 660 • Gramoz, pesek, prevozi…vse to na eni številki 041 642 256. • Renault Scenic že čaka na vas. Pokličite in se prepričajte o najugodnejši ponudbo! 07 391 81 14 • Odkup živali in klavnica 031 441 577 • Največja izbira zimskih pnevmatik ta hip. 031 204 333 • Prodaja sekancev in hlodovine 041 755 578. • Okulistični pregledi, operacije oči, optika VSE NA ENEM MESTU 041 389 529 • Dostava betona vedno in povsod 051 655 622 • Opravljamo USLUGO KLANJA živali, vse informacije na 041 730 166 • Hitro in preprosto preverite svoj sluh 07 33 222 66 • Enostavno SAMO SPATI na ležiščih Optimo 07 30 47 748 • Udobje, ki ga občutite v novi Citroenovi kombi limuzini 07 37 37 660 • Male čistilne naprave 07 30 48 350 ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate na spletni strani www.nadlani.si (v rubriki mali oglasi) ali preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

KIRKIN OTOK

PROSTORI ZA OSEBNO HIGIENO VINORODNA RASTLINA

SLOVENSKI PESNIK (LOJZE)

• Obiščite ali pokličite avtohišo Berus, imajo zanesljiv avto za vas: 07 371 98 00 • Najboljša okna in vrata v mestu 070 470 560 • Najboljša izbira za nakup avtomobila.

AKCIJA!

VIDIC CENTER d.o.o.

ZIMSKE PNEVMATIKE PREVERITE NA:

http://GUME.VIDIC-CENTER.SI

Novo mesto

Ljubljanska cesta 91 8000 Novo mesto

telefon

07 393 08 40 GSM

041 469 519

Mali oglasi • Poskrbite za sanacijo svojega dimnika še pomoč na domu. Pridem na vse relacije, ki jih • Gradite, potrebujete beton hitro in pred novo kurilno sezono 051 358 189. pokriva časopis NaDlani. Telefon: 040 645 174 ugodno? Pokličite: 031 644 300 • Pri prenovi stanovanja smo mi pravi • Iščem stanovanje, garsonjero, manjšo • Nimate kapitala? Nudimo odprtje podjetja, naslov za vas 041 623 775 hišo, vikend za najem, Škocjan, Novo 070 444 222. • Idealen prostor za zaključene družbe, mesto, Sevnica, 040 741 020. • Zunanje oglaševanje na jumbo panojih martinovanje, silvestrovanje 031 652 429 • Čista voda za zdravo, kakovostno in dolgo že za 50€/mesec 070 899 899 • Prodaja jabolk za ozimnico ,prodaja soka, življenje 041 555 270. • Prodam levi jedilni kot rjave barve bio jabolčni kis, prodam večjo količino fižola • Prodam lepo pec na drva/ kamin ker mi dimenzije175cm x135 stol in miza 051 770 290 stoji že lep čas, uporabljena je bila samo eno zložljiva110x70 raztegljiva+ 60cm ugodno • Na enkratni lokaciji k.o Dobrnič v občini Trebnje sezono. Obdana z keramičnimi ploščicami. ohranjeno cena kompleta 130 eur 031 239 665 prodamo kmetijsko zemljišče v izmeri Ogrevala je prostor 83 kvadratnih metrov, • Prodam jogi 180x190 dormeo ugodno 40 8.939,00 m2 po ceni 2, 40 eur – m2 oziroma po višina 81 cm širina 50 cm. Kurišče 35 širina eur 031 239 665 dogovoru. Na zemljiščih je možna postavitev /39dolzina . Samo resni okolica Sevnica / • Efekt oglaševanja 100% zagotovljen, ne nezahtevnih objektov v skladu s prostorskimi Krmelj 051779135 • Prodam voziček Chicco trio Enjoyfun odlašajte, pokličite 070 899 899 akti občine 041 345 920 • Brezplačni test sluha: 059 044 058 • Labradorka, črna, čistokrvna, cepljena, moder 3 v 1:lupinica, košara s prilagodljivim • Ugodno na voljo vse vrste zavarovanj, 040 stara 9m, čipirana. Mladiči: zlati prinašalci, vzglavjem in športni voziček. Zraven je torba za 640 171. čipirani, cepljeni, oddaja po 5.9.2018. Okolica otroške potrebščine ter prozorna prevleka za dežne razmere, ter zimska vreča za voziček. • Izdelava kotlov za pripravo živinske krme, Trebnjega 051 816 591. razrez na cnc strojih… pomagamo vam lahko • Nudim storitve čiščenja stanovanjskih Kot nov.Okolica Trebnjega, možna dostava v na 041754051. in poslovnih prostorov. Po potrebi nudim Novo mesto ali v Ljubljano 031 414 007

Nagrajenci bodo nagradne bone prejeli po pošti. Vsem nagrajencem lepo čestitamo.

• IZPOSOJA ŠOTORA 5×8 in 3×6, agregata,

visokotlačnega čistilca, električne škarje za živo mejo, kotnega brusilnika, udarnega vrtalnega stroja, vbodne žage. 040 849 710. • Kamerunske ovce ki se ne strižejo umirjena pasma ,nezahtevna za strma pobočja lažja pasma .Zaradi opustitve večletne reje prodamo se zadnje pare v kompletu so odrasla samica z t3 dni starim mladičkom, letošnja samica 3 mesece in letošnji samec 4 mesece, niso v sorodu za nadaljno rejo , samo v kompletu. 300 EUR Okolica Sevnice, Tržišče, KK 051 779135 • Če oddajate psa ali psičko , ki jo ne morete več imeti in je pasme rotweiler bi jo z veseljem sprejeli v naše zeleno okolje mladička ali do 1 leta starosti, samo resni ker smo poznavalci pasme saj so nas več let razveseljevali . Lahko je tudi čistokrvni nemška ovčarka, šar planinec ali podobne čistokrvne pasme brez rodovnika (ne mešanci) 051 779 135 okolica RadečeSevnica. • Če slučajno kdo ven meče rabljen ladijski pod ali se dobre laminate, ploščice in podobne stvari bi jih z veseljem vzel naj me pokliče na 040 637 453 sem iz okolice Sevnice • 6 lanskih kokošk ki pridno nesejo in novega petelina, ter 4 kom, letošnjih piščancev skupaj za 100 EUR ali posamezno za 10 EUR /kom. ali menjam za bele leghorn ali kakšno Štajerko, lahko za koruzo ječmen….Ter se nekaj velikih piščancev kokoši pasme veliki orpington 20 EUR kom.zelo lepi letošnji veliki okrasni petelini 051 779135 • prodam koze srnaste pasme ,stare 3 mesesce za zakol ali nadallno rejo 031 757 255 051 770 290 • Martinovanje na Studencu! Začnemo ob 15.00 s povorko. Lepo vabljeni, LUŠTNO BO!! • Ob menjavi pnevmatik DARILO. Pokličite in si zagotovite pravočasni termin 031 739 838. • Zaposlimo voznika in upravljalca avtodvigala. Aleš 041 946 608 • AKCIJA MESECA keramika do -50% do konca novembra 07 30 47 722 • NEMIRNI KONCERT V soboto 10.11.2018 v Športni dvorani v Mokronogu! Pohitite z nakupom vstopnic da ne ostanete praznih rok!! • Super ponudba zimskih pnevmatik SAVA v Trebnjem 07 34 81 500.


IZ ŠOLSKIH KLOPI

23

Dan dejavnosti – srednji vek

Večina učencev je dan dejavnosti ocenila z najvišjo oceno, njihove izdelke si lahko ogledate na spodnjem hodniku šole. SEVNICA – V petek, 5. 10. 2018, so učenci in učenke 7. razreda spoznavali obdobje srednjega veka na drugačen način. Življenje plemičev in gradove, življenje kmetov in njihova bivališča, samostane in delo menihov, srednjeveška mesta in življenje v njih so predstavili na plakatih ob uporabi različne literature. V nadaljevanju dneva so bili aktivni v delavnici srednjeveških plesov, urili veščino pisanja v kaligrafski pisavi, ročne spretnosti so jim pomagale pri izdelavi srednjeveške čelade, ustvarjanju vitraža in makete gradu. Večina učencev je dan dejavnosti ocenila z na spodnjem hodniku šole. najvišjo oceno, njihove izdelke si lahko ogledate Vodja dneva dejavnosti Vesna Butkovi

Eko dan v Mirni Peči

Na delavnicah so se jim pridružili dedki in babice, ki so jim pomagali pri izdelavi izdelkov. MIRNA PEČ – V soboto, 13. 10. 2018, so imeli na Osnovni šoli Toneta Pavčka eko dan. Učenci razredne stopnje so ustvarjali v razredih s svojimi razredničarkami. Nastale so jesenske vaze, leseni zabojčki, »pliškoti« in figure iz brisač, verižice iz odpadnega usnja, inovativni pa so bili tudi pri zapisu ekoloških misli. Učenci od 6. do 9. razreda so imeli različne delavnice, na katerih so izdelovali uporabne izdelke iz odpadnih materialov. Na delavnicah so delali naravna čistila in ptičje hišice, šivali so torbe in vrečke za zelenjavo, izdelovali sveče. Pekli so kostanj, sirov burek, jabolčni zavitek, žemljice in več vrst kruha. Izdelovali so tudi zdrave, ekološke namaze. Imeli so menjalnico oblačil in igrač. Zbirali so baterije, zamaške in papir. Na delavnicah so se jim pridružili dedki in babice, ki so jim pomagali pri izdelavi izdelkov. Pri malici so učenci dobili steklenice. Z željo, da bi na šoli uporabljali čim manj plastike in posledično ustvarjali čim manj plastičnih odpadkov, je šola za vse učence nakupila steklenice. Tako učenci ne bodo več dobivali sokov v tetrapakih in vode

Želite urediti zobe za vedno?

zobne prevleke in mostički

v plastenkah, ampak bodo pili svežo vodo, ki si jo bodo natočili na pitnikih. Po končanih delavnicah so imeli tržnico, na katero so bili vabljeni starši, sorodniki, prijatelji … Pripravili so kratek program za dedke in babice, ki so jim pomagali v delavnicah, pa tudi pogostitev. Dan je minil hitro. Učenci so bili veseli, ker so se naučili veliko novega o ekologiji, odpadni material pa uporabili za nekaj novega in izvirnega. Vir: Ema Gracel, 8. b, fotografije: Mia Oberč, 9. a

Likovna ustvarjalnica 2018

2. likovna ustvarjalnica je nosila naslov Z vsako pesmijo me je manj, posvetili pa so jo Marku Pavčku.

MIRNA PEČ – V ponedeljek, 24. 9. 2018, je na Osnovni šoli Toneta Pavčka potekala 12. likovna ustvarjalnica. Udeležilo se jo je 47 mladih likovnikov iz 13 dolenjskih šol. Ob 8. uri so se mladi ustvarjalci zbrali v avli šole. Učenci Osnovne šole Toneta Pavčka so jim pripravili kratek program dobrodošlice; Tevž Kupljenik je zaigral na oboo, Matevž Špilar je recitiral pesem Blues, Mia Oberč pa pesem Pesem. Zbrane je pozdravil in nagovoril ravnatelj šole Danijel Brezovar. Vodja likovne ustvarjalnice Aleša Sušnik Škedelj je razložila potek delavnice. Po pozdravu so se učenci razporedili po učilnicah in začeli z ustvarjanjem. Pri delu jih je vodila rdeča nit ustvarjalnice, tj. naslov pesniške

17 z o b o z d r a v n i k o v

zbirke pokojnega Marka Pavčka Z vsako pesmijo me je manj. Letošnjo ustvarjalnico so posvetili Marku Pavčku, ki bi marca praznoval svoj 60. rojstni dan. Mentorji in učenci so bili nad likovno tehniko (grafika na blago) navdušeni. Najprej so v linoleju ustvarjali matrice, ki so jih kasneje tiskali na blago. Za udeležence je bilo to prvo srečanje tiskanja grafične matrice na blago. Gre namreč za likovno tehniko, ki se je pri urah rednega pouka ne da izvesti. Dleta in nožki so poskrbeli tudi za nekaj žuljev na rokah, a to ni zmotilo sproščenega in delovnega vzdušja na ustvarjalnici. Nastalo je 16 grafičnih izdelkov. Nastali izdelki bodo na ogled v prostorih Osnovne šole Toneta Pavčka od sobote, 29. 9. 2018, dalje. V novembru bo izšel tudi zbornik, v katerem bodo predstavljeni izdelki. Na likovni ustvarjalnici so sodelovali učenci iz OŠ Šmarjeta, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Vavta vas, OŠ Veliki Gaber, OŠ Grm, OŠ Stopiče, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Žužemberk, OŠ Mirna, OŠ Trebnje, OŠ Mokronog, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠ Toneta Pavčka. Vir in fotografija: OŠ Toneta Pavčka

Spremljajte nas tudi na Facebooku nadlani.si

odstranitev modrostnih zob

ortodontija

zobni vsadki

zdravljenje paradontalnih bolezni

endodontsko zdravljenje

V SLO IN HR BREZ BOLEČIN UGODNO

BON ZA 100€

Doktor 1A je zdravstvena agencija, katera ocenjuje zadovoljstvo pacientov v zdravstvu na osnovi anketiranja pacientov, ki so poseg že opravili. Povpraševalce obveščamo o zadovoljstvu pacientov pri zdravnikih oz. ponudnikih s katerimi sodelujemo. Stranke, katere opravijo poseg preko Doktor 1A lahko prejmejo 50€ povračila ali pa povrnjene stroške pregleda. Velja le ob izpolnitvi obrazca o zadovoljstvu pacienta po posegu.

Vici za lepši dan

Janezek vozi traktor Učiteljica Janezku reče:«Jutri mora tvoja mami v šolo na govorilne ure!« Naslednji dan Janezka v šoli vpraša učiteljica zakaj na govorilnih urah ni bilo njegove mame? Janezek reče:«Traktor jo je povozil.« Učiteljica:« Kje je bil pa tvoj oče?« Janezek:« Traktor ga je povozil:« Učiteljica:« Kje si bil pa ti?« Janezek:« Traktor sem vozil!« Davčna blagajna Če pa je kateri zakon, oziroma ukrep v naši državi pošten in na mestu so to davčne blagajne. Zakaj? Zato! PRIMER: S kolegom greš v gostilno in ga povabiš na špricer. Daš za rundo, dve, tri,..še pri sosednji mizi kolega “tiši” z rundo in evo. Ko bi bil kolega s katerim si prišel v gostilno na vrsti za rundo, se mu nenadoma mudi domov.

OK! Prideva iz gostilne in pred gostilno davčni inšpektor! “Račun prosim”? zahteva jezno, jasno in jedernato. Z lahkoto mu pokažem račun. Kolega pa???? 40 EUR kazni, ker nima računa. (saj ni dal za rundo, je pa malo fajhten) Zato je ta zakon oziroma ukrep, res zakon. Ne hodi v gostilno, če ne misliš dat za rundo!


24

ZADNJA STRAN

Renault KADJAR Izberi drugačno pot. že od

16.790 €* COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

Paket zimskih pnevmatik**

Komplet Elan smuči*** *Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje redni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1000 €. Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. ***Ob nakupu modela Renault Kadjar prek Renault Financiranja kupec brezplačno prejme komplet Elan smuči, palice in vrečo za smuči. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 4,3 – 6 l/100 km. Emisije CO2 113 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02 – 0,0294 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016 – 0,00291 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 1,29. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

renault.si

Renault priporoča

07 391 81 14 Obrtniška ulica 4, 8210 TREBNJE M: 041 252 254

PODALJŠAN DELO VNI ČAS 2.11-15.11.2018 pon - pet: 07.00-1 8.00 sob: 07.00-13.00

PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL v TREBNJEM E ONLIN VINA! TRGO

t

pocenigume.ne

www.vulkanizerstvo.si

Oglejte si našo ponudbo rabljenih vozil na Avto.net/VBvozila/.

Profile for NaDlani.si

Nadlani oktober 2018  

Nadlani oktober 2018  

Profile for nadlani
Advertisement