__MAIN_TEXT__

Page 1

Nadlani.si

že v našem salonu

Tiskana izdaja Nadlani.si, brezplačen časopis za Dolenjsko in Posavje / JUNIJ 2018

07 39 18 621

2

Naj prostovoljec Nejc Zupančič

4

Nova stanovanja za mlade v Novem mestu

8

V Mirni Peči opazili medveda

11

Odkrili roparja iz Straže

12

Začetek ustvarjalnih podjetniških krožkov

13

Električni avtomobili

14

Meteora - viseče skale v zraku Car Andrej odtekel maraton

21 za bolna dvojčka

Stari trg 23, Mokronog

GM Kuselj d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

041 730 166; info@mim-mesarstvo.si

HALO PESEK 041-755-578

3

Kaj nam obljubljajo poslanci?

3

Toča uničuje, kje prijavim škodo?

12

Priznanja za najboljše inovacije

Dobički letijo v nebo, kaj pa naše plače?

Ob izdatnem dvigu dobička (za dobrih 34 %) pa so se plače dvignile za 2,2 odstotka. Da se razumemo: plače so v naši regiji še vedno nad slovenskim povprečjem. Maj je mesec, ko na plano pridejo poročila gospodarskih družb po posameznih regijah Slovenije. Tudi letošnji mesec ljubezni se ni izneveril. Podatki so izvrstni. Gospodarske družbe jugovzhodne Slovenije so poslovale nad državnim povprečjem in večji delež prihodkov ustvarile z izvozom. V povprečju so bile tudi manj zadolžene, imele so boljšo sestavo virov sredstev, hkrati pa so ustvarile 403 milijone evrov čistega dobička in pri tem zabeležile 39-odstotno rast, je zapisala Slovenska tiskovna agencija ugotovitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (po domače AJPES). Leto poprej so bili podatki takisto izvrstni: 300 milijonov evrov neto čistega dobička in pri tem zabeležile 10-odstotno rast. Plačujejo se nadure Ob izdatnem dvigu dobička (za dobrih 34 %) pa so se plače dvignile za 2,2 odstotka. Da se razumemo: plače so v naši regiji še vedno nad slovenskim povprečjem. Kljub temu pa se porajajo vprašanja, zakaj ne bi šel kak procent več za dvig plače in manj za dobiček. Vsaj v teoriji si tako razmišljanje lahko dovolimo. »Glede na podatke, ki so bili objavljeni, lahko rečem, da tu pri dobičku prednjači Krka, ki ustvari večji del tega dobička. Pri ostalih je težko reči točno, za kakšen dobiček gre. Procentualno je velik, vprašanje pa je, koliko je realen in koliko knjigovodski. Ob tem ne smemo pozabiti, da se delodajalci držijo kolektivnih pogodb, ki so izpogajane na državni ravni. Večji dvigi plač tam niso mogoči, vrtijo se okoli dva, dva in pol odstotka. Odvisno od panoge. Malce večji dvig je uspel sindikatu gostincev. Realno gledano lahko rečemo, da se plače popravljajo. A na računa produktivnosti. Manjko delovne sile povzroča plačevanje nadur. Mogoče se bo to letos še kaj več poznalo,« nam je povedal Igor Iljaš, sekretar Območne organizacije ZSSS Dolenjska, Bela krajina in Posavje. Pričakovano za konjunkturo »Ta delitev (govorimo o BDP delitvi) je v veliki meri opredeljena z razmerami na trgu dela. V Sloveniji je v tem trenutku nekaj manj kot 80 tisoč brezposelnih. Večina med njimi je tako imenovanih

neprostovoljno brezposelnih, kar pomeni, da iščejo delo in da je obseg ponudbe dela še vedno večji kot obseg povpraševanja po delu. V takem primeru so dejanske (neto) plače nad ravnotežnimi, ki izenačijo obseg povpraševanja po delu z obsegom ponudbe dela. Zato pri nas trenutno na sploh (!) povečana gospodarska rast sicer povečuje povpraševanje po delu, povečuje zaposlovanje, a to zgolj dviguje ravnotežne plače k dejanskimi, ne povečuje pa dejanskih plač,« pa o tej problematiki razmišlja dr. Maks Tajnikar z Ekonomske fakultete v Ljubljani. Meni, da se zato zaposlovanje hitro povečuje, denarne (neto) plače pa ostajajo v glavnem nespremenjene. Ker se ob tem povečuje BDP, kljub večji zaposlenosti več BDP-ja ostane za profite, ki potem hitro naraščajo. Tak razkorak v rasti plač in profitov je normalen za konjunkturne razmere in ga poznamo tudi iz preteklih let (na primer obdobja 2004–2008). Poceni delovna sila »Trgi dela so zelo lokalni (niso evropski, niti vseslovenski). V vaši regiji je zanimivo, da nastaja priliv zelo poceni delovne sile, ki poriva ceno dela (svojega in dela drugih v regiji) še bolj navzdol. To ni dobro, saj bi priliv novega kapitala lahko delovno silo tudi preusmeril iz lokalnih proizvodenj, ki ne morejo plačati višjih plač, v nove tovarne. S tem bi se spremenila struktura gospodarstva, in sicer na boljše, saj bi nekatere proizvodnje z manj dodane vrednosti propadle, delovna sila bi pa šla za višjim plačami v proizvodnje, ki dajejo družbi večje bogastvo. Tako bodo profiti tudi zaradi priliva poceni delovne sile višji (dragi roboti in poceni

delovna sila). Drugič, na nekaterih trgih delovne sile zmanjkuje, presežno povpraševanje pa dviguje plače. To ni splošna tendenca, a se bodo takšne razmere širile tudi na druge trge, če bo konjunktura trajala dlje časa. In tretjič, zanimivo je primerjati plače pri nas s plačami tako imenovane evropske periferije, ki jo pri nas nekateri politiki dajejo za zgled. Pri nas je neto plača 1.100 evrov, na Slovaškem pa 750 evrov. Kje bi raje živeli? Statistika neto plač je zares zanimiva,« še doda Tajnikar. Pa mirno morje in zaslužen dopust vsem, ki si ga lahko privoščite. Pripravil: Drago Perko

Vabljeni v Supermarket Trebnje SVEŽE IN SOČNO

DNEVNO SVEŽE ZA VAS

ZNANO SLOVENSKO POREKLO

VSAK TOREK 10 % POPUST ODPRTO TUDI OB NEDELJAH

kamnolom zabukovje

halopesek.doo@gmail.com

Multikutivatorji z različnimi priključki GRILO.

PRODAJA SEKANCEV IN HLODOVINE

Broomate naprava za pometanje!

tel: 07/343 41 60, info@bonum.si

Traktorji za strme terene s pogonom na dva ali vsa kolesa

Strižne kosilnice bencinski ali diesel motor.

Kosilnice za visoko travo in strme terene.

Bonum d.o.o., Prelesje 33, Šentruper


2

POGOVOR

Naj prostovoljec Nejc vesel, ko vidi nasmejane starostnike

Humanitarna organizacija Rdeči križ vsako leto izbere naj prostovoljca. Tokrat so v novomeški enoti Območnega združenja RK Novo mesto to priznanje podelili 15-letnemu Nejcu Zupančiču iz vasi Radulja pri Šmarjeti, kjer je Nejc pred dnevi sklenil osnovno šolo. Zdaj pa v nove podvige. O vsem tem v pogovoru, ki smo ga opravili na šoli, kjer je preživel zadnjih devet let. bar!

eden od tistih, ki bi rekel: »končno grem dalje v srednjo šolo«. V OŠ je bilo lepo in prijetno, precej Dve leti nazaj smo predlagali, da bi imeli na spominov se je nabralo. Ni mi bilo hudega. Če šoli tudi solatni bar, da si na koncu lahko sam si fer, če sodeluješ, se da z učitelji vse domeniti. postrežeš in narediš solato. Zgodi se, da ti zavoljo odnosa in vsega ob koncu leta tudi oceno zaključijo navzgor. Kako zahtevna je bila pot do tega? Dejansko je šlo za idejo, ki smo jo dali dalje, obravnaval jo je tudi šolski parlament, kjer so zbrani predsedniki vseh razredov šole. Ideja je šla dalje, na koncu so jo na šoli tudi sprejeli. To je dokaz, da se mlade posluša in upošteva.

Lahko rečeva, da je šola neke vrste trgovina, kjer velja vzajemen odnos »daš – dam«? Ja, bi se kar strinjal s tem.

Se zavedaš, da tudi ti sam s svojim delom vplivaš na družbo? Si prostovoljec leta, si vzor in zgled! O tem ne razmišljam, delam dobro dalje. Prej si omenil volitve. Ko boš dopolnil 18 let, boš šel na volišče? Da, želim si volit. Zakaj? Nejc, čestitke za priznanje. Kaj ti to Si razmišljal, da bi s temi aktivnostmi Dejansko situacijo spremljam že zdaj. Vem, za kaj pomeni? nadaljeval tudi po koncu osnovne šole? se gre. Potem se bom še bolj poglobil. Dejansko če ne greš volit, se potem štiri leta nimaš kaj To je neko potrdilo, da sem nekaj naredil. Da O tem nisem razmišljal. Sicer pa – zakaj pa ne. pritoževati nad dogajanjem okoli sebe. sem storil nekaj za druge ljudi. Dokaz in potrditev Če bo možnost, bi rad s tem nadaljeval! hkrati, da to kar delam, da je za nekoga dobro, V kakšni državi živiš? Imate mladi Kolikšno je sicer zanimanje za optimalne pogoje? koristno, prijetno. prostovoljstvo med mladimi? Kaj točno počneš? Ne ravno. Odvisno od generacije in razreda. Lani je bilo Največkrat obiskujem starostnike v domovih. zanimanja precej, zdaj sem dejansko edini iz Kaj se dogaja? V naši okolici imamo dva: enega v Šmarjeti, mojega razreda. Precej mladih odhaja na tuje za boljšimi razmerami drugega v Orešju. Ali zdaj nate gledajo kaj drugače, ko si in pogoji. Izseljujejo se. Kakšne so vaše aktivnosti? prejel to častno priznanje? Kaj bi vas pritegnilo, da bi ostali? Enkrat na leto pripravimo poseben program za vse upokojence in starostnike. Pomagamo tudi pri pripravi pogostitve. Poseben program pripravimo tudi za sejo, ki jo imajo vsako leto upokojenci. Pa še za kakšne priložnosti se zberemo in pomagamo. Zakaj to radi počnete?

Ne.

Predvsem, da bi dobili prave vzpodbude za Meniš, da lahko to priznanje pritegne še razvoj. Da bi čutil, da bi vzpodbujali sposobne koga, da se odloči in gre po tvoji poti? in nadarjene, da bi bili še boljši. Od tega bi imeli korist vsi, predvsem pa gospodarstvo. Ne pa da Želim in upam, da ja. A mislim, da v mojem mlade upe zatirajo ali pa jih izkoriščajo ... razredu ni takega. Po drugi strani imajo sošolke in sošolci ostale obveznosti, zato je včasih Kam te nese pot iz OŠ Šmarjeta? resnično težko vse združiti in uskladiti. Na tehniško gimnazijo.

Ker rad nastopam, ker rad pripravim kakšen skeč ali igro in igram kitaro. Lepo je, ko med nastopom Prej si omenil, da igraš kitaro. vidiš, da starostniki uživajo. Da jim nekaj pomeni, Tri leta se že učim igranja kitare. Vedno mi je bila ker smo prišli. Cel mesec so sami, našega všeč. Brat je prej igral harmoniko, sam pa sem obiska se vedno razveselijo. se nad kitaro navduševal že na pevskem krožku. Prav z bratovo pomočjo sem prišel do učitelja Kaj pa jim zapojete? kitare. Danes občasno skupaj z bratoma tudi kaj Največkrat stare ljudske pesmi. Da lahko pojemo zaigramo. skupaj. To še posebej cenijo. Omenil si kitaro, petje ... Koliko se danes In dodaja: vas mlade v družbi sploh sliši? Ko vedo, da pridemo, nas že čakajo. Ploskajo. Kako to mislite mlade? Vidi se, da jim naši obiski res veliko pomenijo. Tvojo generacijo naprimer? Kako ste organizirani na vaši šoli v Šmarjeti? Mislim, da bolj malo. Predvsem zato, ker smo Imamo krožek mladih prostovoljcev Rdečega premladi. Drugače je, ko si enkrat star 18 let, križa, vodi nas Irena Zupančič, ki skrbi za takrat dobiš tudi volilno pravico. Danes pa smo organizacijo in koordinacijo. Brez njene pomoči mladi mojih let npr. aktivni v šolskem parlamentu. Nam je tako uspelo, da smo s pomočjo naše ne bi bili tako organizirani, niti priti ne bi mogli na volje in parlamenta dobili solatni bar. prireditev. Povej nam kaj več o tem boju za solatni

Zakaj takšna odločitev?

Tiskani medij Nadlani.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi

Morda bi se preizkusil na študijski izmenjavi. Da bi cel študij preživel na tujem, pa si ne predstavljam. Torej si navezan za domačijo, domače in družino? Sem! Družina mi precej pomeni. Prav zaradi družine in vzgoje sem tak, kot sem: da znam okoli sebe videti in prepoznati, da ima nekdo težave, da mu znam pristopiti in pomagati. Za moje priznanje je zagotovo zaslužna moja družina! Počitnice so tu! Res je. Igral bom nogomet, čaka me še gasilsko tekmovanje, dejaven sem pri skavtih, nekaj časa bo tudi za računalniške igrice. Vesel sem, da je v naši vasi veliko otrok. Ko sem bil sam majhen, sva bila le dva, zdaj pa se jih po vasi podi ogromno! Pa končajva pogovor v nogometnem stilu: kdo bo svetovni prvak v nogometu?

Argentina zaradi Messija, nevarne pa bodo Kolebal sem med splošno in tehnično gimnazijo. Francija, Španija in Brazilija! Menil sem, da je to najboljša osnova za naprej, kar bi rad študiral. Ker me bolj vleče v tehnične Če bi srečal zlato ribico, bi si zaželel kaj? zadeve, sem se odločil, kot sem se. Ne bi pa Da bi dobil dobro službo, v kateri bi užival. Da ne naredil nič narobe, če bi šel na splošno gimnazijo. bi hodil v službo le zaradi denarja. Želim si, da bi S kakšnimi spomini zapuščaš osnovno ostal zdrav, da me ne bi prehitro kaj matralo in da bi imel veliko prostega časa tudi vnaprej, kljub šolo? službi in vsem obveznostim! Valeta je bila v četrtek, v petek pa smo predali tudi ključ. Odhajam z lepimi občutki. Nisem Pripravil in fotografija: Drago Perko

Na dan otvoritve, ki bo 27.6.2018 vam za vsak nakup priznamo 20% POPUST ter dobite darilo.

Ker rad dobro in kvalitetno hrano jem, vedno rad zahajam sem, tukaj se zdrava hrana dobi, pa še kakšen popust in priboljšek dajo mi. Zato nikar ne odlašajte, hitro v trgovino Garfield na Mirno se pripeljite in vrečke s hrano napolnite.

Za vaše ljubljenčke vam poleg hrane nudimo še pripomočke za nego, opremo, igrače ...

Nadlani.si Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838. Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Drago Perko Oblikovanje: Petra Jontez Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke. Naklada: 30.000 izvodov Pokrivamo občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej Trebnje, Žužemberk, Mirna, Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Mirna Peč, Sevnica Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 070 899 899 Spletna stran: www.nadlani.si

Tudi tebe mika odhod v tujino, o katerem sva prej govorila?

Še je upanje Politike ste siti? Dovolj je bil mesec obljub. Sam osebno sem se nekajkrat zbal, da bom odprl hladilnik in da mi bo kdo od lokalnih politikov, kandidatov za mesto poslanca, skočil iz paštete. Šalo na stran. Naj politika poskrbi, da bomo dostojno živeli. Ne rabimo več, to pa zagotovo. Zdaj je na vseh teh, ki smo jih poslali v Ljubljano, da uresničijo napovedi. Ne bomo pozabili čez štiri leta, kaj so nam obljubili ... A kljub temu lahko optimistično zremo v prihodnost. Predvsem zaradi Nejca Zupančiča, tokratnega našega intervjuvanca. Fant je vzgojen, kot se spodobi. Starši so lahko upravičeno ponosni nanj, prav tako OŠ Šmarjeta. Fant je pravi, predvsem pa ima čut za sočloveka. Tega manjka v naši družbi. A dokler bo takih dekletov in fantov, kot so Nejc in ekipa, je še upanje. Svetlo in prijetno. Pred nami je poletje, kolikor zmorete in vam dopušča denarnica, si odpočijte. Potem pa v nove zmage. Pozdravljamo vas iz uredništva Nadlani.si. Postanite in ostanite Nadlani.si tudi vi. Lepo vas pozdravljamo iz uredništva časopisa NaDlani.si.


IZ NAŠIH KRAJEV

3

Poslanci obljubili, da ne bodo v Ljubljano hodili le po plačo

Dolenjska in Posavje premoreta po šest poslank oz. poslancev. S kar dvema se lahko pohvalijo v Trebnjem. NOVO MESTO – Parlamentarne volitve so za nami, politiki pa se v teh dneh trudijo okoli sestave vlade. Kaj bodo naredili in kako bodo sestavili izvršno oblast, verjetno še njim samim ni jasno. Vedo naj le to: mandat smo jim dali mi, volivci, naj se vedejo odgovorno. Na volišča je odšlo 901.512 volivcev, udeležba je bila 52,64 odstotna. Volilna enota Novo mesto je bila pri repu udeležbe: komaj dobra polovica (50,24 %) je volila. Največ SDS Kaj so dale volitve Dolenjski, Posavju in Beli krajini? Bela krajina je ostala brez poslanca. Boljše se piše Dolenjski. V volilni enoti Novo mesto je slavila SDS (24,56 %), sledila sta ji SD (11,73 %) in LMŠ (11,28 %). Mandati so se delili takole: SDS je dobil tri, SD dva (dejansko ne na Dolenjskem, ampak v volilnih okrajih Hrastnik in Laško), po enega LMŠ (volilni okraj Zagorje ob Savi), Levica, NSi, SNS in DeSUS.

Dejansko bo na življenje krajank in krajanov vplivala šesterica. Na listi SDS so mandat dobili: Anja Bah Žibert (volilna enota: Novo mesto, volilni okraj: Novo mesto), Tomaž Lisec (Novo mesto, Sevnica) in Franci Kepa (Novo mesto, Trebnje). Na listi SMC je v parlament prišel Igor Zorčič (Novo mesto, Brežice), na listi NSi je to uspelo Blažu Pavlinu (Novo mesto, Trebnje), na listi SNS pa Dušanu Šišku (Novo mesto, Krško).

Toča ne izbira, kje prijaviti škodo?

Poletje se je koledarsko šele dobro začelo, a smo že več kot mesec dni priča neurjem, toči in udarom strele. Najbolj jo je skupila Bela krajina. Kako in kje prijaviti škodo? Tudi za to so poskrbeli na Občini Črnomelj, kjer se od srede, 13. junija, oddajajo vloge za zbiranje škode. Obrazec je dostopen na občini ali pa na spletni strani občine. Vloga mora biti oddana do 22. junija, na občini pa se priporočajo, da dodajo odškodovanci tudi fotografijo škode.

ČRNOMELJ – Osmi junij si bodo prebivalci Bele krajine še kako zapomnili. Popoldan, nekaj minut po 16. uri, se je na področju od Dragatuša prek Kanižarice do Črnomlja proti Petrovi vasi razbesnela strašna nevihta, toča pa je v tem pasu padala v velikost jajc, ponekod celo pomaranč in uničila vse, kar ji je prišlo na pot! Podatke o škodi morajo prijaviti tudi gospodarske družbe, podatke o tem pa zbira Ministrstvo za Kaj takega ne pomnijo »Strašno je bilo, kaj takega še nismo doživeli,« so gospodarski razvoj in tehnologijo do 27. junija hiteli pripovedovati starejši domačini, ki takega 2018 na posebnem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani. Poročilo je treba oddati do 27. neurja ne pomnijo. Poškodovalo je več kot 1.000 junija na elektronski naslov poplave2018.mgrt@ objektov, tako privatnih hiš, poslopij in blokov, gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo kot javnih in poslovno-gospodarskih stavb za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ter poslopij. Med slednjimi jo je najbolj skupilo ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave podjetje Akrapovič, ki je imelo za skoraj dva 2018«). milijona evrov škode. Po skupnih ocenah je huda ura v Beli krajini povzročila za 18,5 milijona evrov škode, od tega šest na stanovanjskih objetkih, štiri na gospodarskih, 6,5 na industrijskih, skupili so jo tudi javni zavodi (1,2 milijona škode), objekti kulturne dediščine (100.000 evrov), kmetijski posevki in nasadi (330.000).

Tudi na vzhodu Dolenjske Petkova huda ura nad Belo krajino pa ni bilo edino, kar je povzročilo veliko škodo. Štiri dni kasneje je novo neurje prizadelo vzhodno Dolenjsko. Kot so sporočili iz Kmetijske zadruge Krka, so bili najbolj prizadeti nasadi jedilnih bučk, buč, solate, melon, mini lubenic, stročjega fižola in paprike. Po prvih ocenah je škode za pol Izjemni gasilci V Črnomlju so se hitro organizirali in začeli milijona evrov. odpravljati posledice ujme. Vnovič pa je do Ubilo pet krav izraza spet prišla solidarnost, ki so jo v največji Vremenska ujma pa je precej težav povzročila meri in praksi pokazali gasilci iz cele Slovenije. tudi v Trebnjem, kjer je 5. junija popoldan zalilo Več kot 1.000 jih je bilo v Črnomlju in okolici v osrednji del mesta, neurje pa je pustošilo tudi 2. nedeljo, z delom pa so nadaljevali še med junija v Šentjerneju, 11. junija pa je toča padala tednom. Prizorišče naravne katastrofe si je tudi v Dolenjskih Toplicah. Da nas čaka pestro ogledal tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je poletje, smo prvič poročali že 18. maja – takrat obljubil pomoč prizadetemu področju, kjer so v je toča padala v Šentjanžu, v vasi Stranje, občina prvih dneh sanacije porabili kar 30 ton folije, 650 Krško, pa je popoldan, 18. 5., strela udarila v hlev kilogramov žebljev, 11.100 litrov goriva, skupaj in ubila pet krav. pa so naredili več kot 16.000 delovnih ur, celotna Pripravil in fotografija: Drago Perko/ intervencija pa naj bi stala okoli 330.000 evrov. Facebook

Bah Žibertova, Lisec in Zorčič so v državnem zboru sedeli v zadnjem sklicu, novinci pa so Pavlin, Kepa in Šiško. Naredil nekaj za kraj »Moram reči, da je bila volilna kampanja na lokalni ravni zelo korektna, s protikandidati smo vodili kampanjo solidno, predvsem pa brez sovražnosti. Brez moje družine in izvršilnega odbora SDS Sevnica, ki me je dnevno preganjal, da sem delal kampanjo na terenu, rezultat ne bi bil tako dober. Zato sem se jim že zahvalil. Tudi sam sem presenečen nad rezultatom. Očitno pa sem v zadnjih letih dokazal, da čeprav prihajam iz Sevnice, lahko naredim nekaj za ta kraj, za Posavje. In dokažem, da ne grem v Ljubljano v službo in po plačo, ampak da skušam na formalni in neformalni ravni pomagati,« je uvodoma dejal Tomaž Lisec, ki je bil vnovič izvoljen za poslanca. Razveselil se je tudi uspeha stranke, ki je postala relativna zmagovalka volitev. »Morda je prišlo do presenečenj pri ostalih: več sem pričakoval od LMŠ, manj pa od SMC. Pričakovano je bilo, da bo DeSUS »padel«, ker Karl Erjavec ni resen politik, ljudje pa si želijo resne politike. V parlamentu je precej strank, zato bo težavno delo, ne glede na to ali bo vlada leva, desna ali sredinska,« napoveduje Lisec, ki verjame, da bo tudi v prihodnje dobro in zgledno sodeloval s posavskima poslancema Matjažem Hanom in Igorjem Zorčičem. Ko pozabiš na strankarske delitve »Mislim, da je rezultat volitev rezultat dobrega dela v zadnjih štirih letih in dobro kampanje. Volivke in volivci so nagradili vse to,« je po novem mandatu razmišljal Igor Zorčič, ki je bil izvoljen v volilnem okraju Brežice, kjer pa si je po dokončnem štetju glasov mandat priboril tudi Peter Dirnbek (Levica)! »Domače okolje bo zdaj malce počakalo: prvi korak bo storjen na državni ravni, kjer bo najtežje

sestaviti koalicijo. Kakršnakoli že bo. Zmagovalec volitev bo dobil prvi priložnost, pričakujem pa, da tudi levi dobi svojo priložnost,« napoveduje Zorčič, ki pa ob tem ne pozabi dobrega sodelovanja s poslanci ob Savi, v prvi vrsti s Tomažem Liscem. »Midva sva praktično generacija, dobro sodelujeva. Ko je na vrsti lokalna problematika, pozabiva na strankarske razprtije,« sklene Zorčič.

Precej kilometrine »Dolgo sem v politiki. Vem, kako se mandati delijo. Glavna konkurenca je bil dejansko strankarski kolega v drugem okraju. Sem pa vesel, ker mi je uspelo,« je bil izvolitve vesel Blaž Pavlin, ki je izpostavil tudi pomen, da ima volilni okraj Trebnje po novem dva poslanca – Francija Kepo in Blaža Pavlina. »Pri določenih projektih, ki pa jih mora občina pripraviti in predlagati, je več možnosti, da se jih udejani. Bo pa v vsakem primeru odvisno od tega, ali je stranka v poziciji ali v opoziciji,« je še dejal Pavlin, ki je v politiki dejaven od 15. leta starosti, ko je leta 1992 postal član takrat še stranke SKD, v minulih letih pa je pridno nabiral kilometrino: med letoma 2005 in 2008 ter v eri 2012–2018 je bil strokovni sodelavec stranke v parlamentu. Pripravil: D. P.

Izpoved gasilca Tomaža: »Bela krajina sesuta, ljudje bi dali za gasilce vse!« Več kot 1.000 se jih je odpovedalo vikendu in odšlo na pomoč prizadetim prebivalcem, ki jim je toča razbila strehe in domove. Med njimi je bil tudi Tomaž Gracar, ki je že 20 let gasilec, danes pa poveljuje PGD Mirna. MIRNA – Gasilci so v primeru naravne katastrofe v Beli krajini, 8. junija jim je toča sesula vse, pokazali, zakaj so cenjeni in spoštovani. Več kot 1.000 se jih je odpovedalo vikendu in odšlo na pomoč prizadetim prebivalcem, ki jim je toča razbila strehe in domove. Med njimi je bil tudi Tomaž Gracar, ki je že 20 let gasilec, danes pa poveljuje PGD Mirna. Z njim smo se pogovarjali takoj v nedeljo okoli desete ure, ko so se vrnili iz opustošenih krajev z Bele krajine. »Ravno smo prišli domov.« Koliko vas je bilo? »V Belo krajino je šlo 44 gasilcev Gasilske zveze Trebnje.« Kako je padla odločitev, da se odpravite na pot? »Nekaj jih je šlo že v soboto. Poklical nas je poveljnik GZ Trebnje in povedal, da se v nedeljo obeta obsežna akcija. Ni bilo dileme, treba je bilo oditi na pomoč!« In dodaja: »Prispeli smo v Belo krajino, kjer smo se javili v štab. Dobili smo nalogo, ki je bila za opraviti, spremljal pa nas je en lokalni gasilec, ki je poznal teren.« Kaj točno ste naredili? »V naši skupini nas je bilo 12, prekrili smo devet hiš, streh in še eno obrtno halo.« Kakšne so dejanske razmere? »Grozne! Kamor koli pogledaš: vsepovsod folija, vse je razbito in sesuto ...« Kako so domačini sprejemali vašo pomoč? »Belokranjci so krasni ljudje, pripravili so hrano in pijačo, pekli so pogačo … Vse bi dali za gasilce. Ponujali so nam na koncu celo denar. Pa smo

jim rekli, naj ga dajo raje ob koncu leta domačim gasilcem. Pa še to: na koncu akcije so nam častili tudi gorivo!« Gasilci ste carji. Dali ste vikend, da ste pomagali ljudem v stiski! Poklon! »Bilo je naporno, a čutiš neko zadoščenje, srečo. Iz Trebnjega je šlo 12 vozil, na poti smo srečevali gasilce iz Radovljice, Maribora, Celja, Bleda … Kar kocine ti gredo pokonci, ko vidiš, kako je cela Slovenija stopila skupaj!« Bela krajina bo še potrebovala pomoč? »Zagotovo. Večina hiš oz. streh je zdaj pokritih s folijo. Zdaj se bo začelo zbiranje strešnikov. Oznanili bodo zbiralne točke, od tu pa se bo potem odvažalo v Belo krajino.« Pripravil: D. P.


4

IZ NAŠIH KRAJEV

Nova stanovanja za mlade v mestnem jedru Župan Gregor Macedoni je podpisal projektantsko pogodbo za prenovo objektov na Glavnem trgu 2 in Dilančeva ulica 3, v katerih želijo urediti 16 stanovanj za mlade družine.

NOVO MESTO – Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno do jeseni, ko načrtujemo tudi izvedbo javnega naročila za izvajalca gradbenih del. Zaključek obnove načrtujemo v letu 2019.

Lahko storite, kar vam je naročeno. Ali pa tudi ne.

Za projektiranje je bil izbran Projektivni biro Arrea, s katerim je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in projektantski nadzor za rekonstrukcijo objektov. Oba objekta se nahajata na območju zgodovinskega mestnega jedra, zato je bil zanju izdelan tudi konservatorski načrt. Objekta sta prazna in potrebna temeljite prenove, z naselitvijo mladih pa želimo prispevati predvsem k oživitvi prenovljenega Glavnega trga. Celotna investicija je ocenjena na 3 milijone evrov, s projektom rekonstrukcije pa bomo kandidirali tudi za evropska sredstva v višini 2,2 milijona evrov. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Audi A4 S Line Limited Edition Že od

29.990 € *

Obisk iz Črne gore

Na obisku sta bila dr. Tamara Vujović, svetovalka župana, občinska svetnica in predsednica Odbora za družbene dejavnosti v občini Herceg Novi in Vojo Kilibarda, predstavnik zavoda Hercegfest, ki organizira različne festivalske dogodke in kulturne prireditve. mažoretkami na povabilo Mestne godbe Novo mesto ob 190. obletnici obstoja. Na obisku sta bila dr. Tamara Vujović, svetovalka župana, občinska svetnica in predsednica Odbora za družbene dejavnosti v občini Herceg Novi in Vojo Kilibarda, predstavnik zavoda Hercegfest, ki organizira različne festivalske dogodke in kulturne prireditve. Župana Gregorja Macedonija sta povabila na osrednji dogodek, ki poteka v njihovi občini in je prepoznaven na mednarodni ravni – Praznik mimoz. Festivalsko NOVO MESTO – Župan Gregor Macedoni dogajanje Praznika mimoz poteka vsako leto od je skupaj z direktorjem Zavoda Novo mesto februarja do aprila, drugo leto pa bo praznoval Marjanom Hribarjem na rotovžu v petek, 1. junija, 50. obletnico obstoja. sprejel predstavnika partnerske občine Herceg Vir in fotografija: MO Novo mesto Novi, ki sta Novo mesto obiskala z godbo in

Uspešno urejamo funkcionalna zemljišča ob večstanovanjskih objektih

Na Mestni občini Novo mesto smo na novinarski konferenci predstavili prizadevanja za urejanje funkcionalnih zemljišč, ki pospešeno poteka od konca leta 2014, ko smo na pobudo župana Gregorja Macedonija ustanovili Svet za določitev funkcionalnih zemljišč. NOVO MESTO – Gre za reševanje neurejenega lastništva na zemljiščih ob večstanovanjskih stavbah, ki po zakonu pripadajo etažnim lastnikom, zemljiškoknjižno pa je lastnik pretežnega dela zemljišč Mestna občina Novo mesto oziroma zasebni lastniki. V primeru soglasja vseh etažnih lastnikov se zadeve rešujejo s sklenitvijo uskladitvenih pogodb, sicer se funkcionalna zemljišča določajo v sodnem postopku. Od začetka leta 2015 urejanje uspešno napreduje, zato na Mestni občini Novo mesto pričakujemo, da bomo glavnino primerov končali v roku dveh ali treh let. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto: »V sklopu reorganizacije občinske uprave ob nastopu mojega mandata smo med izzivi na področju premoženjskih zadev zaznali težavo, ki vpliva na vsakodnevno življenje naših občanov, ko gre za parkirišča, košnjo trave, obrezovanje dreves ipd. S sistematičnim pristopom smo na pravi poti, slaba polovica zadev je urejenih, približno tretjina zadev je v reševanju, ostale etažne lastnike pa pozivamo, da preko upravnikov njihovih stavb sprožijo postopek.« Primož Skubic, predsednik Sveta za določitev funkcionalnih zemljišč: »Glavni izziv je bila razjasnitev razmerij med etažnimi lastniki, upravniki stavb in Mestno občino Novo mesto, pri čemer smo bili uspešni. Kot pilotni projekt bi izpostavil Mestne njive, kjer je določitev funkcionalnih zemljišč že v končni fazi, druga večja projekta sta na Ragovski in Jakčevi ulici. Stanislava Bjelajac, Oddelek za premoženjske zadeve

Mestne občine Novo mesto: »Tudi v primeru reševanja tega premoženjskega vprašanja v sodnem postopku smo na Mestni občini Novo mesto zelo kooperativni, saj je v našem interesu samo pridobitev oziroma ohranitev zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste, pešpoti, igrišča in nekatere javne zelenice. V začetku je bila težava v tem, da so etažni lastniki napačno predvidevali, da bodo morali zemljišča še enkrat odkupiti.« Tako so poleg že navedenih Mestnih njiv, Ragovske in Jakčeve ulice že rešeni primeri nekaterih stavb na Jerebovi, Drski, Smrečnikovi, Trdinovi, Vavpotičevi, v Velikih Brusnicah, Kandijski, Šegovi, Nad mlini, urejanje določitve funkcionalnih zemljišč pa trenutno poteka za nekatere objekte na ulicah Nad mlini, Slavka Gruma, Seidlovi, Ragovski, Jakčevi, Kandijski in Ulici Danila Bučarja. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Avtohiša Berus

Podbevškova 1, 8000 Novo mesto, tel.: 07 37 19 800, www.avtohisa-berus.si Podatki o porabi in emisijah Audi A4: Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 5,5–4,0. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 131–104. Emisijska stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0636–0,0407 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00019–0,00000 g/km. Število trdnih delcev: 5,90–0,12 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč. Slika je simbolna. *Audi A4 1.4 TFSI 150KM S line Limited Edition.Več na www.audi.si

Podpisali pogodbo za dobavo in montažo atletske steze na velodromu Dobava zajema 200m dolgo štiristezno krožno stezo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle.

NOVO MESTO – Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in Boštjan Mencinger, predsednik upravnega odbora podjetja Lesnina MG oprema d. d. podpisala pogodbo za dobavo in montažo atletske steze, ki bo montirana v sredini ovala obstoječega velodroma v Češči vasi, kjer raste olimpijski vadbeni center za kolesarstvo, atletiko in triatlon. Vrednost pogodbe je 598.881,93 EUR vključno z DDV, atletska steza pa bo predvidoma montirana v šestih mesecih.Dobava zajema 200m dolgo štiristezno krožno stezo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle. Vsa dobavljena oprema bo postavljena v skladu s standardi KERAMIČARSTVO ŽUPEVC mednarodne atletske zveze. Fundacija za Polaganje keramike šport nam je na razpisu za ta projekt odobrila adaptacije kopalnic 51.000 EUR, ki jih lahko koristimo v letih 2018, polaganje kamna 2019 in 2020, vsako leto po 17.000 EUR. Dela manjša zidarska dela na podkonstrukciji sicer potekajo po načrtih, 041 631 081 prejšnji teden pa je bil objavljen tudi razpis za A B ED ODNA IZV OVNO UG leseni del kolesarske steze. EN C IN A TN KVALITE

Keramičarstvo Župevc Jože s.p., Pečje 26, 8290 Sevnica, e-pošta: jozezupevc@gmail.com

Viri in fotografija: MO Novo mesto

Ne prejmete časopisa v poštni nabiralnik, pa bi ga želeli? Sporočite nam vaše podatke na: info@nadlani.si ali pokličite na 070 733 733.

www.nadlani.si


IZ NAŠIH KRAJEV

Četrtkova sozvočja – niz izjemnih glasbenih dogodkov

Povezovanje med kulturnimi ustanovami ima sicer v dolini rek Temenica in Mirna že dolgoletno tradicijo.

5

Devet umetnikov iz Slovenije, Izraela, ZDA, Finske, Ukrajine in Francije v Trebnjem

Tudi 51. izvedbo tabora so spremljali številni dogodki, med katerimi je letos izstopalo odprtje razstave izbranih del iz donacije Špringer-Bernik, TREBNJE – Glasbena šola Trebnje in Galerija Povezovanje med kulturnimi ustanovami ima ki je bila v četrtek, 14. junija 2018, ob 18. uri v Baragovi galeriji. likovnih samorastnikov Trebnje sta letošnji niz izjemnih glasbenih dogodkov, cikel koncertov komorne glasbe, pod skupnim naslovom Četrtkova sozvočja zaključila sinoči. Letošnja Četrtkova sozvočja je februarja otvoril večer učencev Glasbene šole Trebnje. Sledil pa je niz koncertov, ko se je v vsaki od komornih zasedb predstavil tudi učitelj Glasbene šole Trebnje - marca je nastopil godalni kvartet Al Fine (z violinistko Urško Trček Lenarčič), aprila kvartet flavt Traverso (s flavtistko Špelo Lampret), maja je sledil koncert kvarteta kitar Mascara (z baskitaristom Mitjem Režmanom) in sinoči še izjemen koncert klavirskega tria Amael (s pianistom Zoltanom Petrom). »Namen je bogatitev tega glasbenega izobraževanja v Trebnjem in okolici in širjenje poslušalske kulture med mladimi generacijami ljubiteljskih glasbenikov. Lahko rečemo, da je lep obisk četrtkovih recitalov in zbrano poslušanje teh koncertnih programov kar dokazalo, da je projekt uspešen, in seveda upamo, da bomo z njim nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu,« pravi ravnateljica Glasbene šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič. (-> pripeta tonska izjava T. Mihelčič Gregorčič)

sicer v dolini rek Temenica in Mirna že dolgoletno tradicijo. Ideja o ciklu koncertov, ki bi likovne motive galerije oplemenitila z bogatimi glasbenimi odtenki, pa se je rodila lani, ko je Glasbena šola Trebnje v sklopu praznovanja 50. Mednarodnega tabora liovnih samorastnikov Trebnje organizirala cikel koncertov, na katerem so se predstavili mladi glasbeniki iz Trebnjega in okolice, ki začenjajo svojo poklicno pot. »Mogoče niti ne samo kultura, ampak tudi izobraževanje. Se pravi na teh dveh področjih je zelo pomembno, da se inštitucije povezujejo, kajti predstavljajo zibelko razvoja vsake družbe, vsake civiliazcije. Kultura spodbuja ustvarjalnost, izobraževanje pa inovativnost, kreativnost, in to sta pravzaprav gibalo vsakega napredka. Če se pa inštitucije združijo, se pravi, da nekako nagovorijo vse človekove čute, je pa seveda učinek toliko večji, pa prepičana sem, da tudi dodana vrednost bistveno, bistveno večja,« meni direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič. (-> pripeta tonska izjava P. Pavlič) Povezovanje na kulturnem področju ima sicer v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog dolgoletno tradicijo, ki jo tovrstni cikli in izjemne priložnosti le še nadgrajujejo in bogatijo. Kot je svojevrsten primer povezovanja mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki ga bo Trebnje od jutri do prihodnje sobote gostilo že 51-ič zapovrstvjo. Obiskovalci bodo lahko devet umetnikov iz šestih držav, ki v Trebnje prihajajo prvič, med ustvarjanjem opazovali in z njimi poklepetali od nedelje do petka, od 9. do 12. ure in od 14. do 19. ure, le v sredo od 9. do 12. ure. Vir in fotografija: Občina Trebnje

Natečaj šolama

zaključili

z

donacijo

osnovnima

Za sodelovanje na natečaju je LK Trebnje obema šolama predal donacijo, in sicer trebanjski v višini 666,66 evrov in mirnski v višini 333,33 evrov, za izvedbo šolskega izleta ali nakup knjig za šolsko knjižnico. TREBNJE – Na svetovni dan varstva okolja so trebanjski Lionsi pripravili zaključek natečaja Pomagam, pomagaš, pomagamo, ki so ga razpisali v začetku šolskega leta zaradi želje nadgraditi sodelovanje z osnovnimi šolami in spodbuditi razmišljanje o prostovoljstvu in dobrodelnosti med osnovnošolci. K sodelovanju na natečaju so povabili osnovne šole Trebnje, Mirna, Veliki Gaber, Šentrupert in Mokronog. Raziskovalno nalogo sta predstavili dve osnovni šoli – Trebnje in Mirna. Mentorici sta bili Nataša Hribar v Trebnjem in Anica Nahtigal na Mirni, iz vrst Lionsov pa Ada Gole Grandovec in dr. Jernej Klemenc. Učenci in učenke so razmišljali in pisali o prostovoljstvu med učenci obeh šol. »Učenci so tudi sami prepoznali, da jim prostovoljstvo in dobrodelnost prinašata tako srečo kot zadovoljstvo in so pripravljeni v tem smislu porabiti še več časa za svoje bližnje. Mislim pa, da smo z samo raziskovalno nalogo tako učenci kot mi v Lions klubu Trbnje uspeli pridobiti še več – prepoznali smo talente, ki bodo prav gotovo tudi bodoči raziskovalci,

S TEM OGLASOM JE MONTAŽER BOŠTJAN PRIDOBIL SVOJIH PRVIH 5 STRANK.

070 899 899 GARANTIRAN USPEH!

vodje uspešni ljudje, ki ne bodo uspešni le na svojih poklicnih področjih, ampak bodo delovali tudi na področju dobrodelnosti in prostovoljstva,« je po predaji donaciji obema sodelujočima šolama povedala predsednica LK Trebnje Tatjana Fink.Za sodelovanje na natečaju je LK Trebnje obema šolama predal donacijo, in sicer trebanjski v višini 666,66 evrov in mirnski v višini 333,33 evrov, za izvedbo šolskega izleta ali nakup knjig za šolsko knjižnico. Trebanjska šola pa je zbranim podarila publikacijo Potepanje po Trebnjem, s katero želijo spodbuditi k raziskovanju enega najmlajših mest v Sloveniji, ki pa ima bogato in zanimivo zgodovino. Trebanjski Lionsi sicer vsako šolsko leto šole povabijo tudi k sodelovanju na mednarodnem natečaju Plakat miru, oktobra 2017 pa so vsem petih šolam v Temeniški in Mirnski dolini podarili en komplet opreme za učenje oživljanja, s katerim želijo med mlade razširiti zavest, da ob srčnem zastoju prav vsak lahko pomaga. Vir in fotografija: Lionsi Trebnje

TREBNJE – Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je gostila že 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Na njem je ustvarjalo devet umetnikov iz šestih držav, ki so bili v Trebnjem prvič, za sodelovanje pa jih je med prijavljenimi na javni poziv izbral strokovni svet galerije.

ta, da že pet desetletij gosti umetnike, ki tu dejansko ustvarjajo. Naša zbirka je zelo bogata s specifičnimi deli, ki zahtevajo veliko truda, veliko poznavanja neke tehnike in obiskovalci na ta način vidijo, kako pravzaprav nastane tako likovno delo. Hkrati pa se tudi lahko pogovorijo z umetniki in jih povprašajo o njihovih izkušnjah, ali na likovni poti ali pa na življenjski,« pravi direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (pod njegovim okriljem deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje) Patricija Pavlič. Tudi 51. izvedbo tabora so spremljali številni dogodki, med katerimi je letos izstopalo odprtje razstave izbranih del iz donacije ŠpringerBernik, ki je bila v četrtek, 14. junija 2018, ob 18. uri v Baragovi galeriji. Tabor je sicer odprl trebanjski župan Alojzij Kastelic, besede pa je nadgradila pesem Otroškega pevskega zbora »So izjemno raznoliki – tako po starostni strukturi Glasbene šole Trebnje pod vodstvom Tatjane kakor tudi po načinu izražanja, po likovnih jezikih, Mihelčič Gregorčič in vokalne skupine Katrinas ki so jih oblikovali, tako da sem prepričana, ob spremljavi Jošta Lampreta in Filipa Korošca. da bodo tako člani strokovnega sveta kakor Vir in fotografija: Občina Trebnje tudi vsi ostali z zanimanjem spremljali, kaj se bo na taboru dogajalo, in upamo, da bo nastalo kakšno zanimivo in zelo lepo likovno KERAMIČARSTVO ŽUPEVC delo,« je povedala kustosinja Galerije liovnih Polaganje keramike samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose. V adaptacije kopalnic edinstvenem okolju zbrike naivne umetnosti so polaganje kamna ustvarjali Rezka Arnuš, Mitja Kokol in Branka Pirc manjša zidarska dela iz Slovenije, Marc Bourlier in Margot iz Francije, 041 631 081 Irina Garshina iz Ukrajine, Minna Lehväslaiho BA NA IZVED NO UGOD s Finske, Charles Visconage iz ZDA in Yudit IN CENOV A TN TE LI KVA Yitzhaki iz Izraela. Keramičarstvo Župevc Jože s.p., Pečje 26, 8290 Sevnica, e-pošta: jozezupevc@gmail.com »Ena od posebnosti našega tabora je tudi


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Slovesnost ob zaključku obnovitvenih del na stari Kovačevi hiši Letošnji pohod je bil še posebej slovesen, saj je na Gornjih Impoljah potekala slovesnost z blagoslovom obnovitvenih del na stari Kovačevi hiši, v kateri je del svojega otroštva prebival tudi Alojzij Grozde. SEVNICA – Kulturno turistično društvo Primož je 27. maja, organiziralo 3. pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta od Tržišča do Studenca. Letošnji pohod je bil še posebej slovesen, saj je na Gornjih Impoljah potekala slovesnost z blagoslovom obnovitvenih del na stari Kovačevi hiši, v kateri je del svojega otroštva prebival tudi Alojzij Grozde. Kovačeva hiša je značilen primerek podeželskih slovenskih hiš na prehodu iz 19. v 20. stoletje, v katerih se kaže težko preživljanje in trd boj za vsakdanji kruh. Leseni in zidani del v celoto povezujeta veža in črna kuhinja. Na to domačijo se je po poroki preselila mama Alojzija Grozdeta, Marija. Pozneje je za njo prišel tudi njen nezakonski sin Lojze, ki je v letih od 1931 do 1935 obiskoval šolo in hodil v cerkev na Studenec. Od tam je odšel v gimnazijo v Ljubljano in se vračal v času počitnic. Domov je bil namenjen tudi zadnjega decembra 1942, a se je njegova pot končala na Mirni, kjer je 1. januarja umrl mučeniške smrti. Po smrti Grozdetove mame je prazna hiša začela nezadržno propadati. Razglasitev Alojzija Grozdeta za blaženega je pristojne na civilni in cerkveni ravni spodbudila k razmisleku, da bi s skupnimi prizadevanji rešili Kovačevo hišo in jo za prihodnje rodove ohranili kot živo pričo materialnih, duhovnih in kulturnih razmer v času Grozdetovega otroštva. Občina Sevnica je od Kovačevih sorodnikov leta 2013 odkupila hišo v zelo slabem stanju. V kraju so ustanovili Kulturno turistično društvo Primož, da bo obnovilo hišo, zanjo skrbelo in promoviralo prihodnje poslanstvo Kovačeve hiše. Škofija Novo mesto je podprla zamisel Občine Sevnica, ki je poskrbela za celovito obnovo hiše. Del stroškov pri obnovi hiše je prevzela tudi škofija,

PGD ŠEVNICA PETEK

GASILSKA VESELICA

29.6. ob 20. uri poskrbela za ureditev Grozdetove spominske sobe in za predmete priložnostne razstave. Ti spominjajo predvsem na Grozdetovo otroštvo, a hkrati kažejo pomembnost njegovega dela in življenja. Obnovljena Kovačeva hiša se tako vključuje v del Grozdetove romarske in spominske poti. Pri ureditvi Kovačeve hiše in Grozdetove spominske sobe so poleg Občine Sevnica in Škofije Novo mesto dejavno sodelovali tudi Župnija Studenec, Krajevna skupnost Primož, Kulturno turistično društvo Primož in Posavski muzej Brežice. Nedeljsko slovesnost z blagoslovom je vodil novomeški škof, msgr. Andrej Glavan, navzoče so nagovorili tudi župan Srečko Ocvirk, ekonom Škofije Novo mesto prelat dr. Janez Gril, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Primož Silvo Vintar, predsednica, Kulturno turističnega društva Primož Brigita Udovč in studenški župnik Anton Bobič. Program je povezovala Irena Ule, s pesmijo pa so slovesnost obogatili Ljudski pevci Fantje z vasi. Ogled hiše je možen po predhodni najavi oz. dogovoru na kontaktni številki 041 410 124 oziroma preko ktdprimoz.impolje@gmail.com Vir in fotografija: Občina Sevnica

2018

Klapa Šufit Mladi Belokranjci

Srečanje z najuspešnejšimi učenkami in učenci letošnje generacije Goste sta nagovorila gostitelj sprejema, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, in predsednik aktiva ravnateljev osnovnih šol sevniške občine, ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece.

Praznik Krajevne skupnosti Tržišče v prenovljeni dvorani

Letošnji prejemniki so Lojzka Virant, Štefka Keše, Branko Debeljak in Društvo podeželske mladine Tržišče ob 30-letnici delovanja. TRŽIŠČE – Svoj krajevni praznik je z osrednjo slovesnostjo obeležila Krajevna skupnost Tržišče. Prireditev je bila letos še posebej svečano obarvana, saj je potekala v prenovljeni kulturni dvorani. Barvitost kulturnega programa so v prenovljene prostore vnesli učenci Osnovne šole Tržišče, Pevski zbor Društva vinogradnikov Malkovec, Ljudske pevke s Telč in Mlade žurerke. Zbrane sta nagovorila predsednik Sveta Krajevne kupnosti Janez Virant in župan Srečko Ocvirk ter podelila priznanja za dolgoletno in predano delo na področju družabnega udejstvovanja, društvenih dejavnosti, prostovoljstva in prepoznavnosti domačih krajev. Letošnji prejemniki so Lojzka Virant, Štefka Keše, Branko Debeljak in Društvo podeželske mladine Tržišče ob 30-letnici delovanja. Po prireditvi je bila v prostorih kulturne dvorane

SEVNICA – Na sevniškem gradu je potekal sprejem najuspešnejših učenk in učencev osnovnih šol sevniške občine, ki so skozi devetletno izobraževanje izkazali izjemne uspehe, velik potencial na različnih področjih, posegali po najvišjih ciljih ter dajali vzor in zgled svoji generaciji. Pohvalo in knjižno darilo, letos izdano monografijo o življenju Ernesta Kruleja, je letos prejelo 34 učenk in učencev, predlaganih s strani šol. Na sprejem so vsako leto povabljeni učenci in učenke osnovnih šol, ki so v zadnjem triletju prispevali k ugledu šole in izstopali po uspehih in rezultatih iz znanja, športnih in šahovskih dosežkih, na kulturnem področju, v projektih šole in na natečajih ali dosegli uspeh na državnem ali mednarodnem tekmovanju. Iz Glasbene šole Sevnica pa sta kriterija izbora doseženi uspehi učencev na glasbenih tekmovanjih oziroma njihovo nadaljevanje šolanja na srednji šoli

glasbene smeri. Goste sta nagovorila gostitelj sprejema, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, in predsednik aktiva ravnateljev osnovnih šol sevniške občine, ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece. Prireditvi je sledil še vodeni ogled gradu. Vir in fotografija: Občina Sevnica

Sevniški mladinski center krasi novi mozaik Lepo pridobitev Mladinskega centra Sevnica so namenu predali v tem tednu s priložnostnim dogodkom.

na ogled razstava »Moje sanje, moje domišljije« s strani posavske zveze društev upokojencev, v imenu katere je občinstvo pozdravil predsednik Jožef Žnidarič, nastala pa je v sodelovanju s tržiškim društvom upokojencev. Vir in fotografija: Občina Sevnica

SEVNICA – V prostorih Mladinskega centra Sevnica je v mesecu aprilu v okviru projekta Večgeneracijski center Posavje, ki ga izvajajo na Družinskem inštitutu Zaupanje, nastajal velik stenski mozaik. Pod umetniškim oblikovanjem sevniške slikarke Irene Ameršek in izkušene mozaičarke Nataše Žičkar so v mozaiku povezani različni sevniški motivi, med njimi grad in lipa, pa tudi mladinski motivi. Pri nastajanju mozaika so sodelovali prostovoljci različnih generacij. Lepo pridobitev Mladinskega centra Sevnica so namenu predali v tem tednu s priložnostnim dogodkom.

Vir in fotografija: Občina Sevnica


IZ NAŠIH KRAJEV

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov - sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav - novogradnja zidanih ali kovinskih dimnikov - montaža in prodaja kaminskih peči 40 let tradicije

Srebrni znak Slovenia Green Destination še uradno doma

V organizaciji Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia Green s partnerji je 28. maja potekal Zeleni dan slovenskega turizma – osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji. SEVNICA – Na dogodku, ki je potekal na smučišču Cerkno pred Alpsko Perlo, so bila podeljena priznanja vsem destinacijam in ponudnikom, ki so v letošnjem letu uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev znaka v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, tudi Občini Sevnica. Obvestila o prejemu srebrnega znaka se je Sevnica sicer razveselila že v začetku pomladi, s tem pa je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija. Svečano je bil znak županu Srečku Ocvirkuin direktorici KŠTM Sevnica Mojci Pernovšek predan ob tej priložnosti s strani direktorice Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Dogodka se je poleg številnih gostov iz turističnega gospodarstva udeležil tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez. Več o zeleni shemi slovenskega turizma in pridobitvi znaka Gre za celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija,

je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.Sevnica se je 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green, pridružila in aktivnosti pričela voditi v letu 2017. Aktivnosti za pridobitev znaka je vodila zelena skupina pod vodstvom zelenega koordinatorja Mateja Imperla z zavoda KŠTM Sevnica. Vir in fotografija: Občina Sevnica

SON»NA O»ALA

-50%

do

OËesni center Preskar | Kettejev drevored 32, 8000 Novo mesto T: 07 332 41 44, M: 041 389 529 | www.preskar.si

7

Marijan Bartolj, upokojenski in vinogradniški pevski zbor prejeli občinska priznanja Župan Rupert Gole je v svojem govoru med drugim izpostavil, da je v zadnjem letu eden najpomembnejših projektov obnova zadnjega dela državne ceste od Slovenske vasi proti trgu v Šentrupertu: ŠENTRUPERT – 2. junija 1497 se je zaključila dolgoletna gradnja župnijske cerkve v Šentrupertu, gotske lepotice, cerkve sv. Ruperta. V spomin na ta datum, ki je zaznamoval vizualno podobo kraja do današnjih dni, Občina Šentrupert praznuje občinski praznik. Letos je priznanje Občine Šentrupert prejel Marijan Bartolj za dolgoletno uspešno podjetniško dejavnost ter za izkazano večkratno neprecenljivo pomoč in podporo pri uresničevanju različnih projektov v lokalni skupnosti: »Rad delam za svoj kraj, tukaj sem rojen, da se ta kultura in zgodovina in ti spomeniki ohranijo kot neka dediščina, ker to je naš ponos naših prednikov. Še naprej bom propragiral to dolino, ker je najlepša na svetu, in se bom še naprej razdajal in še nisem rekel zadnje besede,« je bil po prejemu priznanja vidno ganjen Marijan Bartolj. Moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert je prejel priznanje ob 20-letnici ljubiteljskega pevskega ustvarjanja ter za prispevek k ohranjanju starih ljudskih pesmi in prepoznavnosti Občine Šentrupert. Priznanje je prevzel predsednik društva Niko Borštnar. »Ko človek deluje na kulturnem področju dvajset let – se pravi vsi moji prijatelji pevci – in ko človek nekaj takega prejme oziroma prejme zbor, mu zaigra srce in med drugim mogoče tudi zmanjka besed.« Župan pa je Listino Občine Šentrupert za leto 2018 podelil Mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Šentrupert za večletno uspešno zavzemanje za dvig kakovosti petja upokojencev in za prispevek k ohranjanju ljudske pesmi. Priznanje sta prevzela predsednik Društva upokojencev Šentrupert Peter Pavlin in zborovodkinja Duška Lah Peček: »Zelo sem vesela, ker se je to zgodilo. Delamo že – kmalu bo deset let. Res lahko rečem: pevci so enkratni. Najprej smo začeli z enoglasnim petjem,

nato smo pa nadaljevali z ljudsko pesmijo.« Župan Rupert Gole je v svojem govoru med drugim izpostavil, da je v zadnjem letu eden najpomembnejših projektov obnova zadnjega dela državne ceste od Slovenske vasi proti trgu v Šentrupertu: »Ta dela naj bi se začela izvajati že sredi poletja in v jesenskem času bo ta cesta popolnoma rekonstruirana. Vesel sem pa tudi, da smo zagnali vse potrebne aktivnosti za izgradnjo obvoznice, pri čemer smo se dogovorili za skupno sodelovanje s podjetjem Plasta, poleg tega pa v kratkem pričakujemo tudi projektantskourbansitčne rešitve za ureditev trga.« Poleg prejemnikov priznanj so bili čestitk deležni tudi učenci in učitelji Glasbene šole Trebnje, ki so s svojim nastopom ponovno navdušili zbrane in še enkrat znova pokazali, da so eden ključnih soustvarjalcev raznolikega in bogatega kulturnega utripa v Temeniški in Mirnski dolini. Prireditev je povezovala Petra Krnc Laznik. V sklopu praznovanja občinskega praznika bo danes proti večeru glasbena in družabna prireditev Cviček na trgu, zbrali se bodo vinogradniki in ljubitelji cvička, v nedeljo pa pripravljajo številne aktivnosti v Deželi kozolcev, med drugim tudi popoldansko srečanje župana z občani. Vir in fotografija: Občina Šentrupert

Jože Zupan, novi list Rastoče knjige Občine Šentrupert

Ves čas je bil aktiven soustvarjalec kulturnega utripa v kraju, dolini in širše, nemirni ustvarjalni duh pa ne počiva niti po upokojitvi. ŠENTRUPERT – Profesor Jože Zupan, drugi častni občan Občine Šentrupert je novi List Rastoče knjige Občine Šentrupert. Občina Šentrupert je s širitvijo želela počastiti jubilej častnega občana, učitelja in ravnatelja, avtorja stalnih razstav v tamkajšnji osnovni šoli. Jože Zupan je bil več kot 40 let zaposlen na osnovni šoli v Šentrupertu – polovico časa kot učitelj in drugo polovico kot ravnatelj. Ves čas je bil aktiven soustvarjalec kulturnega utripa v kraju, dolini in širše, nemirni ustvarjalni duh pa ne počiva niti po upokojitvi. Je avtor razstav Izvirne ilustracije mladinskih del, Slovenske slikanice za otroke sveta ter stalne razstave Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline v Trebnjem, ki so se ji v Šentrupertu pridružile še postavitve Rastoče knjige Občine Šentrupert, Rastoče knjige svetovne mladinske književnosti in Rastoče knjige OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. V začetku aprila pa je ob svojem 80. rojstnem dnevu izdal tretjo lastno knjigo V objemu življenja. Za razstavo je njegovo bogato in raznoliko kulturo delovanje povzel in zapisal profesor Ivan Gregorčič. Na obletnico rojstva Zupanove matere mu je župan Občine Šentrupert Rupert Gole izročil Listine Rastoče knjige Občine Šentrupert. »Mislim, da se nihče ne sprašuj, zakaj, bilo je le vprašanje časa, kdaj. Profesor Jože Zupan je za naš Šentrupert v preteklih desetletjih stkal tako čudovite zgodbe in postavil tako edinstvene razstave in toliko naredil na področju kulture, da si to enostavno zasluži,« je povedal župan Rupert Gole, s katerim sta skupaj poskrbela za kar nekaj knjižnih prvencev. »Zaljubljen sem v materinščino, vendar je velikokrat materinščina preveč skopa, da bi

lahko izrazil z besedami vse tisto, kar nosiš v srcu. Srce pa je tudi gnezdo ljubezni in od tam ne gre nikamor drugam,« ganjenosti in veselja ob tem, da je postal List Rastoče knjige Občine Šentrupert, ni skrival Jože Zupan. Jožeta Zupana je pri delu vodila neizmerna ljubezen do vsega lepega – do slovenske besede, likovne umetnosti, do glasbe. Preplet vsega je bila prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik. Večkrat nagrajeni slovenski ilustrator Peter Škerl je šoli ob 400-letnici šolstva v kraju in širitvi Rastoče knjige Občine Šentrupert predal portret Jožeta Zupana, zapela sta otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki ju vodi Nataša Dragar, za klavirjem pa je zbora spremljal Damjan Brcar. Glasbena šola Trebnje, ki vselej sodeluje pri širitvi Rastoče knjige, je včerajšnjo prireditev naredila edinstveno s kitaristkama Barbaro Škarja in učiteljico Saro Zajc, z violinistko Hano Dragar, ki jo je s klavirjem spremljal Zoltan Peter, in mladim pianistom Vojkom Hyszem. Vir in fotografija: Občina Šentrupert


Uspešen začetek

Prostovoljni gasilci na Ševnici so v vseh kategorijah uspešno začeli sezono tekmovanj. 21. aprila so se članice in člani udeležili pokalnega tekmovanja v Dobrniču, kjer so člani zmagali in članice bile druge. MIRNA - 12. maja je bilo v Šentrupertu tekmovanje v gasilski orientaciji za mladino. Naše društvo je zastopalo sedem trojk v vseh kategorijah. Vsi otroci in njihovi mentorji so srečno prišli na cilj in dosegli zelo lepe rezultate. Dan kasneje pa je bilo člansko tekmovanje GZ Trebnje, in sicer avto reli po območjih PGD Lukovek, Ponikve, Mokronog, Sveti Križ, Volčje Njive in Mirna. Na Mirni je bil tudi zaključek tekmovanja. Obe ekipi PGD Ševnica sta dosegli tretje mesto. Člani PGD Ševnica se sicer že vneto pripravljamo na gasilsko veselico, ki bo v petek, 29. junija. dogodka vas že sedaj vljudno vabimo in se Zabavali nas bodo Mladi Belokranjci in Klapa veselimo vaše družbe. Šufit, še pred tem pa bo na Ševnici 8. gasilsko Vir in fotografija: Občina Mirna tekmovanje za pokal občine Mirna. Na oba

Na Mirni so se predstavila društva

Radar v Hrastovici

Organizatorjem in obiskovalcem je šlo na roke tudi vreme - bilo je sončno in ravno prav toplo (čeprav je dogodek ves čas potiho spremljal tudi rahel Promet je tam že lep čas omejen s 40 km/h, a se teh omejitev držijo le strah pred dežjem). redki. Zato ne čudi, da je na pobudo domačinov prišlo do radarja. MIRNA – V soboto so se v Športnem parku Mirna na pobudo mirnskega nogometnega in badmintonskega kluba predstavila športna društva, ki delujejo in združujejo občane, predvsem otroke in mladino, na območju občine Mirna. Na popoldanski prireditvi so se predstavili Nogometni klub Mirna, Badmintonski klkub Mirna, Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, Društvo tabornikov Rod mirne reke, Športno kinološko društvo Mirna, Smučarsko društvo Zabrdje, Društvo upokojencev Mirna, Društvo prijateljev mladine Jurček Mirna, Judo klub Sokol Mirna, Lokostrelsko društvo Klira in PGD Mirna.Organizatorjem in obiskovalcem je šlo na roke tudi vreme - bilo je sončno in ravno prav toplo (čeprav je dogodek ves čas potiho spremljal tudi rahel strah pred dežjem). Prireditve se je udeležilo okoli 200 obiskovalcev, predvsem otrok in njihovih staršev. Društva so se predstavila s svojo dejavnostjo prav vsak se je lahko preizkusil v eni od veščin, ki se je lahko nauči, če svoj čas nameni sodleovanju v izbranem društvu.

HRASTOVICA – Po občini Mokronog-Trebelno in sosednjih občinah se je hitro razširila vest, da je v vasi Hrastovica postavljen merilnik hitrosti, po domače povedano radar. Promet je tam že lep čas omejen s 40 km/h, a se teh omejitev držijo le redki. Zato ne čudi, da je na pobudo domačinov prišlo do radarja. »Medobčinsko redarstvo je 8. junija 2018 v Hrastovici, kjer je hitrost omejena na 40 km/h, izvajalo merjenje hitrosti. Javnost je bila o izvedbi merjenja hitrosti predhodno preventivno opozorjena preko javnih medijev. Pri »Menimo, da je dogodek uspel v vseh pogledih, nadzoru je bilo v 10 urah merjenja zabeleženih predvsem pa smo približali številne možnosti, 68 prekrškov. Povprečna hitrost osebnih vozil medobčinskem redarstvu. Vir in fotografija: Drago Perko ki jih imajo mladi na Mirni, da spoznajo šport v prekršku je bila 56 km/h,« so zapisali pri in v prostem času počnejo še kaj drugega, kot sedijo za računalnikom ali se ukvarjajo z mobilnim telefonom. Verjamem, da bomo tovrstno druženje ponovili tudi prihodnje leto,« pravi predsednik NK Mirna Dražen Šmuc. Delavnice so odprte za vso zainteresirano javnost, izvedena pa bodo do Dogodek se je končal z večerno zabavo ob konca meseca junija. glasbi skupine RockDefect. MIRNA PEČ – V Kulturnem domu Mirna Peč je Vir in fotografija: Občina Mirna bila v torek, 4. junija 2018, izvedena prva izmed sedmih strokovnih delavnic v okviru projekta »Dobrote Dolenjske« z namenom spodbujanja kreativnosti pri oblikovanju prepoznavne ponudbe Organizatorjem in obiskovalcem je šlo na roke tudi vreme - bilo je sončno lokalnih produktov in storitev – turističnih produktov in ravno prav toplo (čeprav je dogodek ves čas potiho spremljal tudi rahel okusov, doživetij in zgodb tradicije dežele Dolenjske. Zunanja strokovna komisija v sestavi dr. Janeza strah pred dežjem). Bogataja, dr. Tanje Lešnik Štuhec, Franca Jezerška eksponatov, ki so jih v vsakdanjem življenju in dr. Žive Deu bo za lokalne skupnosti izvedla uporabljali naši dedki in babice. Sodelujoči strokovne delavnice na temo pridelkov, prehranskih so nato na slikarska platna ujeli različne izdelkov in jedi, rokodelskih izdelkov, turističnih turističnih produktov in vodenj pa bodo potekale na utrinke iz še enega slikovitega kotička mlade produktov in doživljajskih vodenj, nastanitvenih Otočcu. Delavnice so odprte za vso zainteresirano občine, dela pa bo zdaj ocenila tričlanska kapacitet in turističnih prireditev. Na delavnicah bo javnost, izvedena pa bodo do konca meseca komisija. Na tokratnem slikarskem srečanju predstavljen potek pridobitve certifikata in kriteriji, junija. Naravna in kulturna dediščina Dolenjske je so sodelovali: Renata Bukovec Kokalj, Marija ki jih morajo posamezne skupine izdelkov/storitev edinstvena osnova za razvoj »zelenega« turizma Prah, Saša Pucelj, Marinka Fabijan, Nevenka izpolnjevati. V sklopu projekta bo prav tako izvedenih v kulinariki, vinogradništvu, vinarstvu, rokodelstvu, več certificiranj, razviti bodo kulinarični spominki Gošnik, Vesna Barbo, Pavla Černigoj, Brane nastanitvah, prireditvah idr. Vabljeni k sooblikovanju in organizirane kulinarične prireditve – ena od njih prepoznavne turistične produkte okusov, doživetij Praznik, Milica Korošec, Slavka Šinigoj, Genka bo organizirana v jesenskem času v Mirni Peči na Ivanova Rižnar, Vital Žitnik in Smiljan Zajc. temo štrukljev. Tri delavnice s področja pridelkov, in zgodb tradicije dežele Dolenjske, nekoč dolnje V okviru tradicionalne prireditve Kresna noč prehrambnih izdelkov in jedi bodo potekale v Kranjske in da tako skupaj inovativno nadgradimo si bo v avli Upravno-kulturnega središča Mirni Peči, Škocjanu in Šentrupertu, delavnice s turistično ponudbo naše Dolenjske! Vir in fotografija: Občina Mirna Peč Mokronog ustvarjena dela mogoče tudi področja rokodelskih izdelkov, prireditev, objektov, ogledati, in sicer v četrtek in petek, 21. in 22. junija, od 17. do 19. ure ter v soboto, 23. junija, od 15. do 17. ure. Ob 17. uri bo Decembra 2016 so tu že ustrelili enega medveda. tudi uradna razglasitev rezultatov letošnjega MIRNA PEČ – »Pojav medveda za stroko ni nič ex tempora, ko bodo podeli zlato, srebrno nenavadnega na tem koncu. Med Mirno Pečjo in in bronasto plaketo Kresniček za najboljša avtocesto je rodno območje rjavega medveda,« dela. Najbolje ocenjeno delo bo tudi tokrat je za Slovenske novice pojasnil Matjaž Kumelj z MOKRONOG – Tokrat so se ljubiteljski nagrajeno, nagrado prispeva Občina Zavoda za gozdove v Novem mestu. Medveda slikariji in slikarke pod vodstvom Ane Cajnko, Mokronog-Trebelno, ki delo prejem v trajno je opazila bralka na področju Golobinjeka. V vsestranske kulturne delavke in izvrstne likovne last in jo vključi v zbirko. Letošnji vsakem primeru previdnost ne bo odveč! »Rjavi pedagoginje, ki živi in ustvarja v Mokronogu, slikarski ex tempore so skupaj pripravili Zveza medved je tu stalno prisoten, ne bi ravno rekel, zbrali v Ornuški vasi.Pri gasilskem domu PGD kulturnih društev Trebnje, JSKD Območna da gre za poseben dogodek, tudi če ga srečate Štatenberk je tako drugo junijsko nedeljo v izpostava Trebnje, Turistično društvo ali vidite. Bistveno je, da se obnaša normalno,« sporočenem vzdušju ustvarjalo 13 umetnikov Mokronog, Občina Mokronog-Trebelno, PGD še dodaja Kumelj. Decembra 2016 so tu že in umetnic, ki so si uvodoma ogledali tudi Štatenberk in Turistična kmetija Lamovšek. ustrelili enega medveda. Bil je bolan, a se je to pa se je medved spravil na enega od lovcev. Ki izkazalo naknadno. Lovska družina Mirna Peč je je bil hitrejši. bližnji kmečki muzej domačije Florjančič Vir in fotografija: JSKD OI Trebnje Vir in fotografija: Občina Mirna Peč imela lov na jelenjad in divjega prašiča. Ob tem v Štatenberku, kjer hranijo več kot 3.000

Strokovna delavnica v projektu »Dobrote Dolenjske«

Letos so ustvarjali v Ornuški vasi

V Mirni Peči opazili medveda


Dvorski pozdrav poletju

Koncert sta smelo povezovala Peter Iskra in Ana Može. Dogajanje sta »preselila« v frizerski salon, kjer sta nas z zanimivim veznim tekstom, skozi čvekanje Fužinskih čenč, vodila skozi program.

DVOR – Na prelepo nedeljo, 3. junija 2018, smo v Železolivarskem muzeju in galeriji Dvor imeli člani Kulturnega društva Dvor prav posebno praznovanje. Z zaključnim koncertom smo končali pevsko sezono in se podali v poletje. Koncert sta smelo povezovala Peter Iskra in Ana Može. Dogajanje sta »preselila« v frizerski salon, kjer sta nas z zanimivim veznim tekstom, skozi čvekanje Fužinskih čenč, vodila skozi program. Na oder so prvi z afriškim napevom pripeli najmlajši člani našega društva. Otroški pevski zbor Dvor ob Krki, pod mojim vodstvom,

se je predstavil s petimi skladbicami slovenskih avtorjev. Zapeli smo dela Tomaža Habeta, Janeza Bitenca, Alda Kumarja in Franca Možeta. Slednji je naš sokrajan, glasbenik in skladatelj v pravem pomenu besede. Otroci so bili nad njegovo skladbo navdušeni, zato bom vesela in počaščena, če bo teh še veliko. K sodelovanju pa so se prijazno odzvali tudi naši instrumentalisti Jernej Fabijan na klaviaturah, Jure Murn na kitari in Drago Zupančič na kontrabasu. Skupaj smo pesmice preoblekli v novo podobo, otroci pa so še z večjim veseljem stopili na oder in pogumno odpeli. S skladbama Žabe in Dvanajst razbojnikov so nam Vokalna skupina Dvorjani pričarali čudovito vzdušje. Ob njihovem petju se je marsikdo zasanjano spogledoval z morjem, čigar valovi nosijo le toplo sonce, počitek in vonj po soli.Moje sanje, pesem napisana izpod rok gospe Magde Kastelic Hočevar je uglasbil skladatelj Franc Može. Delo je bilo krstno izvedeno za pesničin literarni dogodek, ki se je v aprilu odvijal na Dvoru. Skladba je preprosto čudovita in prav je, da gre v svet. Mešani pevski

Upokojenci in šola zdravja 1000 gibov

Več informacij o vajah lahko dobite pri ge. Marici Bavdek, vodji skupine šola zdravja Žužemberk. ŽUŽEMBERK – Šola zdravja 1000 gibov je v Žužemberku dobro zaživela. Ne samo upokojenci, tudi mlajši se pridružujejo jutranjim vajam, kjer razgibajo vse sklepe, naredijo nekaj zase ... Že nekaj časa so vaje ob lepem vremenu ob 7.30 uri na trgu v parku pred gradom, ko pa dežuje se premaknejo pod streho – na že znano lokacijo med bivšo trgovino Dolenjka in Hotkotovo hišo.Vabijo vse, ki si želite v pol ure narediti nekaj samo zase.Več informacij o vajah lahko dobite pri ge. Marici Bavdek, vodji skupine šola zdravja Žužemberk.

zbor Dvor ob Krki, pod vodstvom Jerneja Fabijana se je predstavil s petimi skladbami, prav tako slovenskih skladateljev. Zbor deluje kot odlično uglašena homogena skupina. Skupaj z novim zborovodjem rastejo v pravo smeR. Za konec smo z Zasedbo AD HOC (Andrej Fabijan, klaviature; Ana Može, violina; Franc Može, harmonika; Tjaša Primc, vokal; Drago Zupančič, kontrabas) pripravili pesem Samo ge te odin čakatskladatelja Andreja Missona, ki nam je prav za to priložnost, pripravil in uredil skladbo tako, da smo jo lahko izvedli. Delo namreč v originalu izvaja Regina.Veseli nas, da ste poslušalci ob pripravi naših programov navdušeni in po bučnemu aplavzu smo vam pevci poklonili še eno skladbo. Otroci otroškega pevskega zbora so počitnice in vonj po morju vzeli resno. Zato so skladbo ob spremljavi AD HOC zasedbe odpeli kar s rokavčki, »šlavfi«, kopalkami in brisačami. Pesem pa ob tej priložnosti ne bi mogla bit kar ena. Ampak ena sama Mi gremo pa na morje skupine Čuki.S to razigrano skladbo smo sklenili še en čudovit

dogodek, koncert.Ob koncu sezone pa se iskreno zahvaljujem prav vsakemu članu Kulturnega društva za izkazan interes. Hvala instrumentalistom, ki ste brez kakršnega koli obotavljanja sprejeli izziv in pokazali voljo za igranje. Hvala Ani in Petru za popotovanje skozi koncert. Hvala ansamblu Boršt za ozvočenje. Seveda hvala predsednici Vesni Može in njeni desni roki Jadranki Meglen, brez vajine pomoči vsega tega nebi bilo, vsaj ne v tolikšnem obsegu. Hvala staršem za zaupanje. Hvala družini Novinc, ki nam je omogočila uporabo čudovite dvorane in hvala tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo koncert izpeljali. Zahvaljujemo se za podporo tudi občini Žužemberk. Veseli smo, da v nas vidite pomembne kulturne ustvarjalce in poustvarjalce, ki s svojim udejstvovanjem skrbijo za širšo prepoznavnost tako Dvora kot občine Žužemberk. In ne-nazadnje hvala tudi vam dragi poslušalci, da nas s svojim obiskom razveselite in podprete. Hvala,« so še zapisali. Vir in fotografija: KD Dvor (T. P. in J. M.)

HITRA IZDELAVA TISKOVIN

Opazili smo: nihče ne upošteva semaforja!

Med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami urejajo kolesarsko stezo in prometnico. Voznika pričaka gradbišče in urejena vozna pot po enem pasu, izmenično. Vse skupaj pa je regulirano s semaforji. »Ki pa jih redko kdo upošteva. Ponavadi so najbolj neučakani vozniki, ki se pripeljejo iz Šmarjete,« je povedala branka Nataša, ki nam je poslala fotografije. V vsakem primeru: po pameti in upoštevaje prometne znake in signalizacijo! Vir in fotografija: Mojaobčina.si

Pripravil: D. P.

BAZEN SEVNICA JULIJ - AVGUST

ponedeljek - nedelja

8.00 - 19.00 ponedeljek, sreda, petek

8:30

VODNA AEROBIKA

6:00 ANIMACIJA V/OB VODI

ponedeljek, sreda, petek

2.7-6.7 30.7- 3.8

PLAVALNI TEČAJ četrtek - ob 16.00

OTROŠKA USTVARJALNICA


10 33. kmečki praznik v Tržišču Kmečki praznik v Tržišču bo, kot v preteklosti, tudi letos potekal prvo nedeljo v juliju. Letošnjo prireditev, ki je že 33. po vrsti, smo kot običajno pripravili člani društva podeželske mladine Tržišče. Društvo skrbi za povezovanje mladih in izobraževanje v kmetijstvu. Sodelujemo z ostalimi društvi v domačem kraju in skrbimo za ohranjanje podeželja. Vsako leto se udeležimo kviza Mladi in kmetijstvo. Prireditev bomo začeli ob 14. uri z blagoslovom traktorjev. Kot že nekaj zadnjih let, bo za to poskrbel domači župnik gospod Jože Kohek. V nadaljevanju popoldneva sledijo kmečke igre, tekmovanje v košnji posameznikov in zabavna igra za najmlajše. Predvidoma ob 16. uri bo podjetje Mehanizacija Miler, d. o. o. predstavilo svoj prodajni program. Na ogled bodo traktorski

priključki za spravilo krme znamke Krone. Celotno prireditev bo povezoval gospod Peter Kastelic. Ob 19. uri se bo pričela veselica, na kateri nas bo zabaval priljubljeni ansambel Stil. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Prireditev bo potekala pod šotorom. Vse, ki bi se radi prijavili na tekmovanje v košnji posameznikov ali na ekipno tekmovanje v kmečkih igrah, vabimo, da pokličejo našega člana Kristjana na telefonsko številko 031 852 849, da se dogovorijo o izvedbi tekmovanja. Priprave na kmečki praznik so že nekaj tednov v polnem teku. Vabljeni torej 1. 7. 2018 na 33. kmečki praznik v Tržišče. Prireditev bo izvedena v vsakem vremenu.

Ansambel STIL

1.7.2018 Ob 14. uri

BLAGOSLOV TRAKTORJEV

Vir: Jernej Fister, predsednik DPM Tržišče

Aktivne počitnice za otroke in mladino

PRIKAZ KMETIJSKE MEHANIZACIJE

Poletje in poletne počitnice ter konec šolskega leta ne prinesejo le radosti, ampak tudi številne skrbi za starše.

Povabilo na Semanji dan na Bučko

Predvsem to, kako otroka zaposliti, da bo v dveh mesecih preživel kvaliteten čas, ne bo delal traparij in da si bo poletje zapomnil po lepih dogodkih. Nenazadnje, da bo imel po vrnitvi v šolo in vrtec kaj povedati. Starši imajo omejen fond dopusta, v praksi pa ga do tri četrtine ponavadi izkoristijo prav v teh poletnih dneh. Še vedno ostane do pet tednov »prostega teka«, ki ga je potrebno pametno in kvalitetno zapolniti. Številni si pomagajo z dedki in babicami, ki pa tudi niso mašine z neusahljivo energijo – še več: tudi naši krasni dedki in babice si zaslužijo počitek! Tisti najmlajši lahko tudi cele počitnice preživijo v vrtcu, šolski otroci pa se morajo znajti po sovje. Tja do 4. razreda pa otroka ne gre puščati samega doma. Kaj ponuja trg? Precej. Ko smo pobrskali po naših občinah in krajih, smo odkrili marsikaj zanimivega. Da, tudi v žep bo treba seči. A cene so razumne in dosegljive. Spoznavali bodo Friderika Barago V Trebnjem, Novem mestu in Šentjerneju bodo pripravili oratorij. V Novem mestu bo potekal med 25. 6. in 1. 7., v Trebnjem pa med 1. in 6. julijem. Mladi bodo spoznavali misijonarja Friderika Barago, njegovo življenje in ob tem z otroki razmišljali o veri in odkrivali njene lepote. S ciljem, da otroci kvalitetno preživijo čas v krščanskem vzdušju. Med oratorijem potekajo delavnice, športne igre, ogled dramske igre, delo po skupinah, molitev, en dan se odpravijo tudi na izlet. Angleščina v Mirni Peči V Mirni Peči bodo od 2. julija pa do 10. avgusta potekale Poletne delavnice angleščine, ki jih pripravlja Jezikovna šola Znam. Teden dni učenja, igre, zabave, urejeno imajo tudi prehrano in prevoz otrok. Omenjena poletna delavnica stane med 130 in 145 evri. Stavijo na tradicijo Športno društvo Grip in Zavod za kulturo gibanja že 24. leto zapored s skupino športnih pedagogov in pod strokovnim vodstvom profesorja Djura Olujića med poletnimi počitnicami (med 2. 7. in 11. 8.) organizira Gripove aktivne tedne mladih, ki bodo tudi letos potekali na različnih športno-rekreativnih objektih. Tudi pri Olujiću imajo organiziran prevoz za otroke, teden dni počitnic stane 130 evrov, ugodnost pa najdejo za družine z dvema ali tremi otroki. Med 23. 6. in 25. 8. bo svoj tabor vnovič, 26. po vrsti, organiziralo Društvo prijateljev mladine Mojca. Lani so v devetih tednih gostili 1.929 otrok, nekateri so letovali pri Mojci že desekrat ali večkrat. Teden dni tabora stane 188 evrov, tokrat pa so v Dolenjskih Toplicah pripravili tudi posebne Vesele angleške počitnice 2018. Ciciban in robotek Razvojni center Novo mesto pripravlja poletne delavnice Ciciban in robotek. Delavnice so namenjene otrokom od 8. do 15. leta starosti.

V ponedeljek, 25. junija ste vabljeni na Semanji dan na Bučko. Obiskali boste lahko sejem in rokodelsko tržnico s stojnicami rokodelcev, domače obrti, pridelkov lokalnih kmetij ter drugih ponudnikov. Letos organizator ponuja tudi pestrejši program za otroke: ob 9. uri bo cvetlična delavnica keramike za otroke z Andrejo Trkman, obisk čarodeja Andreja pričakujemo ob 11.30, našli boste tudi otroško tombolo in Oskarjev peskovnik. Vabljeni tudi k ogledu razstave šarkljev 8. državnega ocenjevanja šarkljev in likovne razstave del likovne sekcije domačega kulturnega društva.

Potekale bodo v Novem mestu (26. 6.–29. 6., 16. 7.–20. 7., 20. 8.–24. 8.), Metliki (2. 7.– 6. 7. 2018), Črnomlju (9. 7.–13. 7.) in v Trebnjem (27. 8.–31. 8.). Cena enotedenske delavnice znaša 100 evrov. Cikoletje V Trebnjem bodo posebne aktivnosti za otroke pripravili v tamkajšnji knjižici. Prav tako v Trebnjem pa posebne delavnice t.i. Cikoletje pripravlja tudi Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, delavnice bodo potekale v treh terminih (26. 6.– 29. 6, 2. 7.–6. 7., 27. 8.–31. 8.). Poletne delavnice za otroke so namenjene osnovnošolcem, da se na sproščen in aktiven način naučijo česa novega, ustvarjajo, se družijo in na zabaven način preživijo počitnice. Delavnice zajemajo 20 učnih ur tedensko, dodatne športno-gibalne aktivnosti in varstvo. Namiznoteniški klub Krka Novo mesto pa vabi vse šolarje, da se v času šolskih počitnic v juliju in avgustu pridružijo brezplačni vodeni vadbi namiznega tenisa v Dolenjskem namiznoteniškem centru v Drgančevju (v gozdu za bencinskim servisom OMV v Žabji vasi). Vadba pod strokovnim vodstvom se bo začela takoj po koncu šolskega pouka, in sicer vsako sredo med 17.30 in 19.30. Kaj pa Sevnica? V Sevnici Salezijanski mladinski center pripravlja počitniško varstvo in počitnice za družine. Na letošnjem oratoriju bodo otroci spoznavali Indijance. Oratorij traja od 9. do 15. ure, vsak dan pa bo organizirano tudi jutranje varstvo od 6. 45 naprej. V prvem tednu načrtujemo izlet po Baragovi poti (Trebnje), v drugem tednu pa kampiranje pri cerkvi sv. Roka nad Sevnico. Na Gradu Sevnica bo v petek, 6. julija, med 10.00 in 20.00 potekal družinski dan z eksotičnimi živalmi. Vstop je prost. Med 21. 7. in 28. 7. pa bo potekal že 45. Osnovnošolski planinski tabor MO PD Lisca! Število mest v taboru je omejeno na 40, cena pa znaša 70 evrov. Organizacija Mini kraljestvo pa v Razborju pod Lisco pripravlja Poletne počitnice v naravi 2018, ki bodo potekale od 1. 7. do 24. 8. v osmih terminih, odšteti pa bo treba 150 evrov. Zavod KŠTM pripravlja olimpijski teden mladi. Konec avgusta, točneje 25. 8., bo potekal Sevniški planinski maraton. Pripravil: D. P.

Zanimivo bo obujati spomine o tej prireditvi skozi pretekla leta ob izbranih fotografijah, ki si jih boste lahko ogledali v projekciji. Nasmejali se boste ob prikazu sejmarjenja po starih običajih, se razveselili kakšnega dobitka na bogatem srečelovu, uživali v kulinarični ponudbi, v kulturnem programu s plesom otroške folklorne skupine Plamen iz Škocjana ter se zabavali z ansamblom Franca Ocvirka. Vabljeni v ponedeljek, 25. junija od 9. ure dalje na Bučko. Vir: Turistično društvo Bučka

,

C , PUŠL BUČKA KE JS DOLEN

DOGAJANJE:

DAN I J N A M E S I NA BUčK

- keramike za otroke ob 9.00, - sejem, - rokodelska trznica, - sarkeljada - ocenjevanje in razstava sarkljev, - likovna razstava, - srecelov, - carodej andrej, - delavnica, - prikaz sejmarjenja ob 12.30, - zabava z ansamblom Franca Ocvirka.

vabljeni!

KS Bučka

Občina Škocjan

Napovednik dogodkov

Ne veste kam? Nekaj namigov za sprostitev smo pripravili za vas! ponedeljek, 25. junij: 8.00 Pohod po Knobleharjevi poti, zbor pred rojstno hišo misijonarja dr. Ignacija Knobleharja Škocjan 9.00 Šentjanški vinogradniški pohod Šentjanž torek, 26. junij: 9.00 Delavnice multimedijskih veščin za mlade iz Občine Krško – Skozi objektiv kamere, LIJAmedia, Hočevarjev trg 1 Krško sreda, 27. junij: 8.00 Druženje ob kegljanju s kroglo na vrvici, park Terme, Zdraviliški trg 7 Dolenjske Toplice 10.30 Grajski freskant: Počitniške delavnice, Grad Rajhenburg Brestanica 11.00 Delavnica projekta Dobrote Dolenjske: turistični produkti & doživljajska vodenja, Hotel Šport Otočec 18.00 Otvoritev obnove vodovoda, ceste in izgradnje javne razsvetljave Dolenja Stara vas pri Škocjanu četrtek, 28. junij: 18.00 Ana Desetnica – Ana Krška 2018, Mestni park pri Valvasorjevi knjižnici Krško 19.00 Glasbena delavnica - Delavnica

bobnanja, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto petek, 29. junij: 17.30 Most fest, Peš most pri OŠ Vavta vas Vavta vas 19.00 Baragovi dnevi: Slovesna maša, Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja Trebnje 20.00 Koncert El Kachon & Tretji kanu, ploščad pred KKC Dolenjske Toplice 21.00 Muzikal ''Ameriške sanje'', grajski park Sevnica sobota, 30. junij: 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica (DROT), Mestni park Trebnje 8.00 Kmečka tržnica, park pri Prinovcu Šmarješke Toplice 20.00 Pohod na TK-PAV ob polni luni, start izpred informacijske table v Koludrju Šentjanž nedelja, 1. julij: 9.00 Bosonogi pohod na sv. Vid z Lojzetom Ogorevcem, zbor na avtocestnem počivališču Grič Čatež ob Savi Pripravil: Nadlani.si


11 Ukradli kanu, zlato in sode iz brona

Kmetijska zadruga Trebnje, z. o. o.

Policijska uprava Novo mesto obvešča o prestopnih dejanjih, ki so se zgodila med 25. majem in 15. junijem.

V kraju Tržišče na območju Sevnice je v noči na 8. 6. nekdo z dvorišča podjetja odtujil dva soda z bronastimi opilki in štiri palice iz brona. Podjetje je oškodovano za 2.000 evrov. V petek je oškodovanec policiste obvestil, da je neznanec v zadnjem tednu v Golobinjeku vlomil v njegovo počitniško hišo in odtujil rotacijsko kosilnico. V Šmalčji vasi je med 8. 6. in 9. 6. nekdo skozi okno vlomil v prostore podjetja in odtujil več prenosnih računalnikov. Škode je za okoli 1.000 evrov. Med 8. 6. in 11. 6. je nekdo vlomil v garažne prostore izobraževalne ustanove v Trebnjem in odtujil rotacijsko kosilnico ter škarje za obrezovanje. V Gabrju je med 31. 5. in 1. 6. nekdo vlomil v nedograjen objekt in odtujil štiri akumulatorje in dve posodi z gorivom. Škode je za okoli 1.300 evrov. V Krški vasi je 30. maja med 7. in 14. uro, v času odsotnosti stanovalcev, nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Škode je za okoli 4.000 evrov. V noči na 2. 6. je v kraju Čelevec nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in nakit ter lastnike oškodoval za 1.000 evrov. Med 25. 5. in 1. 6. je v Novem mestu nekdo vlomil v objekt društva in odtujil kanu ter osem vesel. Društvo je oškodovano za 1.000 evrov. V Sevnici je 2. 6. neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 3.000 evrov. Med 1. 6. in 3. 6. je na Uršnih Selih nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v

stanovanjsko hišo. Odtujil je televizijski sprejemnik, denar in motorno žago. V Veliki Loki ja med 26. 5. in 28. 5. nekdo vlomil v skladišče prodajalne in odtujil več zavojev folije in mreže za ovijanje bal. Prodajalna je oškodovana za okoli 5.000 evrov. V noči na 28. 5. je v Črmošnjicah pri Stopičah nekdo vlomil v dve počitniški hiši in odtujil plinsko jeklenko, prehrambene izdelke in orodje. Škode je za okoli 2.000 evrov. V kraju Artiče na območju Brežic je 24. 5. med 9. in 15. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je nakit in lastnika oškodoval za 1.500 evrov. Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola Brežiški policisti so bili 2. 6. okoli 9.30 obveščeni o prometni nesreči v Brežicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila izsilil prednost in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 70-letni voznik. Njegovo vozilo je po trčenju odbilo še v avtomobil 57-letnega voznika. V nesreči se je lažje poškodoval 70-letni voznik. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,43 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog. Huje poškodovana motoristka 3. 6. so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki se je huje poškodovala pri padcu z motornih kolesom. Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je 54-letna voznica motornega kolesa na makadamski cesti med Hinjami in Ambrusom izgubila oblast nad motorjem in padla. Okoliščine nesreče še preverjajo. Kršiteljici zasegli avtomobil Med kontrolo prometa v Logu na območju Sevnice so policisti 3. 6. zvečer ustavili 26-letno voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,77 miligramov alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Vir in fotografija: PU Novo mesto

Ustavili so ga na Obrežju

40-letnemu vozniku iz Srbije so odvzeli prostost in ga pridržali, za tem so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. OBREŽJE – 24. maja okoli 14.30 je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje, na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik osebnega avtomobila Fiat 500x. Policisti so pri pregledu vozila in ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil 6. maja ukraden v Italiji. Avtomobil so zasegli, 40-letnemu vozniku iz Srbije pa odvzeli prostost in ga pridržali, za tem so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Pripravil: D. P.

Stari trg 2, 8210 Trebnje

tel.: 07 34 81 500 e-mail:kz-trebnje@siol.net www.kz-trebnje.si

NA ZALOGI

Ponudba velja do prodaje zalog

LESNI PELETI N-EKO 100 % smreka-jelka

PREDSEZONSKA PONUDBA! SUPER CENA:

3,75 €/vrečo (15kg) Vabljeni v tehnične trgovine Kmetijske zadruge Trebnje!

Odkrili roparja iz Straže, hoteli so oropati tudi banko na Mirni

V neposredni bližini banke ju je vozilom počakal tretji osumljeni, nato pa so se skupaj odpeljali v smeri Dvora in nato v smeri Ivančne Gorice.

LJUBLJANA, NOVO MESTO – Kriminalisti policijskih uprav Nova Gorica in Novo mesto so ob pomoči kriminalistov Generalne policijske uprave uspešno preiskali dva oborožena ropa bank, ki sta se aprila zgodila v Vipavi in v Straži. Prostost so odvzeli trem osumljencem, državljanom Bosne in Hercegovine, ki so banki oškodovali za nekaj več kot 22.000 evrov. Z uspešno preiskavo so kriminalisti preprečili še en načrtovan rop, osumljencem pa grozi zaporna kazen od treh do petnajstih let. Kot je pojasnil France Božičnik, sta 11. aprila 2018 nekaj po 9. uri v prostore banke v Straži vstopila oborožena in zamaskirana roparja. Pristopila sta do pulta, kjer je eden izmed osumljencev usmeril pištolo proti zaposlenim ter od njih zahteval denar. Zaradi grožnje z orožjem je uslužbenka, ki se je nahajala za steklom blagajniškega pulta, osumljenemu skozi odprtino v steklu za izmenjavo dokumentov in denarja začela izročati gotovino oziroma evrske bankovce in bankovce hrvaških kun v različnih apoenih. Eden od roparjev je denar pospravil PVC vrečko, ki jo je prinesel s seboj, drugi osumljenec pa je v tem času izmenično usmerjal pištolo v navzoče uslužbence in stranke. Z ropom so banko oškodovali za 8.300 evrov. Po nekaj minutah sta osumljenca zapustila prostore banke. V neposredni bližini banke ju je vozilom počakal tretji osumljeni, nato pa so se skupaj odpeljali v smeri Dvora in nato v smeri Ivančne Gorice. Policija je nemudoma začela izvajati vse aktivnosti za izsleditev in prijetje storilcev, aktivirane so bile policijske sile iz celotne policijske uprave, na pomoč je priletel tudi policijski helikopter, obveščene so bile sosednje policijske uprave. O kaznivem dejanju sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu in dežurna okrožna državna tožilka. Hoteli na Mirno V preiskavi, ki je potekala v sodelovanju s kriminalisti PU Nova Gorica in Generalne policijske uprave, je bilo ugotovljeno, da sta dva izmed osumljencev nekaj dni prej, 5. aprila 2018, pripotovala v Slovenijo z avtobusom in v Ljubljani najela vozilo, ki so ga uporabili pri ropu. Po ropu so vozilo isti dan vrnili in se z avtobusom odpeljali iz Slovenije. V preiskavi so policisti in kriminalisti našli oblačila,

ki so bila uporabljena pri storitvi kaznivega dejanja. Ugotovili so tudi, da so osumljeni načrtovali še en rop na območju Trebnjega. V fazi preiskave je policija o ropu v Straži obvestila javnost in občane zaprosila za pomoč pri identifikaciji osumljencev. Vsem, ki so policiji posredovali kakršnekoli podatke o sumljivih vozilih in osebah, se zahvaljujemo. Podatki so nam pomagali, da smo bili pri preiskavi primera uspešnejši. Sodelovanje občanov pri preiskovanju takšnih in podobnih kaznivih dejanj je za večjo učinkovitost in uspešnost izjemno pomembno. Vrnitev v Slovenijo 24-letni in 28-letni moški sta se konec maja ponovno vrnila v Slovenijo in začela s pripravljalnimi dejanji za nov rop. Nastanila sta se v Ljubljani in si po vsej državi ogledovala možne lokacije. Kot tarčo ropa sta določila bančno poslovalnico na območju Trebnjega. Za namen izvršitve tega ropa sta ponovno kupila orodje in v gozdu izdelala skrivališče. Osumljena sta nameravala rop izvršiti v prvih dneh junija letos, ko bi se jima v Sloveniji pridružil še tretji osumljenec, 26-letni moški. Minuli četrtek, 31. maja 2018 zjutraj, so kriminalisti v Ljubljani odvzeli prostost dvema osumljencema, 24- in 28-letnemu moškemu, in na podlagi sodne odredbe opravili hišne preiskave nastanitvenih prostorov in njihovega vozila. V nadaljevanju so bili opravljeni ogledi krajev, kjer so osumljeni po izvršenih ropih bank v Vipavi in Straži skrili orožje, predmete in oblačila, uporabljena pri ropih. Kriminalisti so si ogledali tudi izdelano skrivališče v bližini naselja Mirna. Prej navedena osumljenca sta bila v soboto, 2. junija 2018, v dopoldanskih urah s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanju odredil pripor v solkanskih zaporih. Tretji, 26-letni osumljenec, pa še ni bil prijet in je za njim razpisano iskanje. Vsi trije državljani Bosne in Hercegovine so utemeljeno osumljeni storitve dveh kaznivih dejanj ropa po 2. odstavku 206. člena KZ-1. Za posamezen rop je zagrožena kazen zapora od tri do petnajst let. Vir in fotografija: Policija.si, D.P.


12

GOSPODARSTVO

Priznanja za najboljše inovacije za leto 2018

Petega junija je na Otočcu potekal dogodek Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2018.

OTOČEC – Na letošnji razpis za najboljše inovacije GZDBK je prispelo 17 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 12 podjetij. Prispele predloge je ocenila 7-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost ter jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV d. o. o. (predsednik komisije), prof. dr. Odon Planinšek, mag. farm., UL, Fakulteta za farmacijo, izr. prof. dr. Simon Muhič, UNM, Fakulteta za strojništvo, Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto, Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, Marjan Hosta, Iskra PIO, d. o. o., mag. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o. Za podjetja in posameznike, ki so letos v sklopu razpisa Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine prijavili svoje inovacije, je inovativnost predvsem osnovni temelj konkurenčnosti, ki jim omogoča prvi korak do razvoja izdelka oziroma preboj na trge znotraj regije, države ter na koncu tudi globalno prisotnost. Predlogi inovacij, ki so letos prispeli na razpis, izstopajo predvsem zaradi svoje pestrosti, razmišljanja inovatorjev in vključevanja vseh področij gospodarstva. Predlagane inovacije so plod tako idej inovatorjev podjetij, ki so že globalno prisotna in z inovacijami povečujejo svoj tržni delež, kot tudi idej start-up podjetij oziroma mladih podjetij, ki s svojim svežim in »out of box« pristopom prodirajo na nova

področja. Dve od teh inovacij so tudi nagradili s posebnim priznanjem, ki mladim podjetjem in posameznikom omogoča lažjo prepoznavnost ter daje izjemno pohvalo za navdih pri razvoju inovacije. Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik ter na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si devet inovacij zasluži zlato priznanje, pet srebrno priznanje, dve bronasto priznanje in eno zahvalo za prispevek na področju inovativnosti regije. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič. Štiri najbolje uvrščene inovacije bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.Tokratni dan inovativnosti je GZDBK obogatila tudi z dopoldansko predstavitvijo vseh inovacij in predavanjem dr. Igorja Mileka, Podpora inovacijam v MSP iz evropskih okvirnih programov v letih 2018–2020 in po letu 2021. Rezultati ocenjevanja: ZLATO PRIZNANJE •HYB, d. o. o., Miniaturni diferencialni senzor tlaka HPSD8000 •ISKRA PIO, d. o. o., Mobilni laboratorijski izolator z integrirano multifunkcijsko napravo •KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj filmsko obloženih tablet z etorikoksibom in postopek priprave njegove kristalne oblike I •KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj hitro razgradljive tablete z imatinibom za zdravljenje rakavih obolenj •KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika s podaljšanim sproščanjem kombinacije opioidnega agonista in antagonista za zdravljenje bolečine •KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika s solubilizirano obliko tadalafila in optimizacija njegove sinteze

•STARKMAT, Sebastjan Štarkel, s. p., Active Chair – Stol za zdravo hrbtenico in boljšo koncentracijo •TPV d. o. o., Povsem avtonomen proces varjenja in oskrbovanja delovnega mesta •TPV d. o. o., Integriran zvezni zadrževalnik vrat, delujoč v širokem temperaturnem območju SREBRNO PRIZNANJE •KRKA, d. d., Novo mesto, Izboljšava procesa izdelave kalcijevega rosuvastatinata •L-TEK, d. o. o., L-Tek FF1605 brezžični senzor •REDEK, d. o. o., Princip zunanjega polnjenja tehnične potapljaške svetilke REDEK tech-3 •REM, d. o. o., Požarno odporna večnamenska modularna enota REM •TPV d. o. o., Prilagodljiva varilna celica za samodejno uporovno varjenje matic BRONASTO PRIZNANJE •M TOM, d. o. o., in Mizarstvo Florjančič, Modularna sedežna garnitura PRIME Plus •PROMIGRA, informacijske tehnologije, d. o. o., 8DReport.com – portal za reševanje problemov v proizvodnih podjetjih PRIZNANJE •ADIENT, Novo mesto, d. o. o., Aplikacija za nivojsko preverjanje proizvodnih procesov. Na podlagi letošnjega razpisa se je lahko ocenjevalna komisija odločila, da podeli posebno priznanje za izjemno inovacijo malega/ mladega podjetja. Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih. Mlado podjetje je novoustanovljeno podjetje, ki je staro manj kot

tri leta. Ocenjevalna komisija se je odločila, da podeli dve posebni priznanji za izjemno inovacijo. Posebno priznanje za izjemno inovacijo mladega podjetja prejme podjetje STARKMAT, Sebastjan Štarkel, s. p., za inovacijo Active Chair – Stol za zdravo hrbtenico in boljšo koncentracijo. Posebno priznanje za izjemno inovacijo malega podjetja prejme podjetje REDEK, d. o. o., za inovacijo Princip zunanjega polnjenja tehnične potapljaške svetilke REDEK tech-3. V zadnjih letih so na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati so omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so podjetja v enajstih letih prijavila 205 inovacij. V tem obdobju je bilo inovatorjem podeljenih 69 zlatih, 89 srebrnih in 34 bronastih priznanj ter 13 priznanj. Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v lanskoletnih rezultatih poslovanja regije. Vir in fotografija: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Zaključek Ustvarjalnikovih podjetniških krožkov

V program je bilo vključenih več kot 50 osnovnošolcev, ki so štiri mesece intenzivno razvijali svoje prve podjetniške ideje pod budnim očesom mentorjev Nejca Konjeviča in Laure Martinčič.

KRMELJ – V letošnjem šolskem letu so na osnovnih šolah v Tržišču, Krmelju, Šentjanžu, Boštanju in Sevnici potekali Ustvarjalnikovi podjetniški krožki. V želji mladim ponuditi možnost spoznavanja sveta podjetništva je krožke financirala Občina Sevnica, izvedeni pa so bili pod okriljem Ustvarjalnika, pospeševalnika ZA DOBER GLAS, KI mladinskega podjetništva.V program je bilo SEŽE V DEVETO VAS POSKRBI NAŠ OGLAS vključenih več kot 50 osnovnošolcev, ki so štiri mesece intenzivno razvijali svoje prve podjetniške ideje pod budnim očesom mentorjev Nejca Konjeviča in Laure Martinčič. info@magmamedia.si magmamedia.si Oblikovali so 11 novih idej, ki so jih predstavili na zaključni prireditvi v torek, 22. maja, v Osnovni šoli Krmelj.Komisijo, ki je ocenjevala predstavitve, so sestavljali župan Srečko Ocvirk, uspešna podjetnika Bruno Vidmar in Andrej Repše ter Matic Breznik iz Ustvarjalnika. Naj Ruska delegacija si je v okviru obiska v Mestni občini Novo mesto ogledala ideja je postala »Tisoč zvezdni hotel« Osnovne šole Boštanj, naj družbeno koristna ideja je bila podjetja Krka, Adria Mobil in Arex.

070 899 899

Na obisku gospodarska delegacija ruske avtomobilske prestolnice NOVO MESTO – Na Mestni občini Novo mesto so junija gostili delegacijo ruskega mesta Togliatti pod vodstvom župana Sergeja Antaševa, v delegacij pa je bil tudi podpredsednik največjega ruskega avtomobilskega podjetja AvtoVAZ Eduard Vaino, obenem tudi predsednik Rusko-slovenskega poslovnega sveta. Namen povezovanja z mestom ob Volgi, s katerim Novo mesto prijateljske odnose razvija od leta 2011, je predvsem vzpostavljanje priložnosti za gospodarsko sodelovanje, saj Togliatti zaradi tovarne AvtoVAZ, v katerem enega ključnih položajev zaseda nekdanji prvi mož novomeškega Revoza Aleš Bratož, velja za središče ruske avtomobilske industrije, obenem pa učinkovito razvija poslovno okolje za tuje investicije. Ruska delegacija si je v okviru obiska v Mestni občini Novo mesto ogledala podjetja Krka, Adria Mobil in Arex, se na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine sestala s predstavniki lokalnega gospodarstva in si ogledala Podjetniški inkubator Podbreznik in Center raziskav, razvoja in inovacij.

Ruski partnerji so pokazali veliko zanimanja tudi za dolenjsko turistično ponudbo, ki so jim jo predstavili dolenjski turistični delavci. Povezave so vzpostavile tudi na področju izobraževanja: Osnovna šola Center in šola Sergeja Pavloviča Koroljova iz Togliattija, ki sodelujeta že dobrega pol leta, sta podpisali sporazum o sodelovanju, ruski gostje pa si bodo ogledali tudi Center biotehnike in turizma.

s strani učencev Osnovne šole Krmelj z imenom »Odd jobs fantje«, naj predstavitev pa je prikazala Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica z »Igro brez polnilca«.Za kulturni program, ki je vključeval dramske, plesne in pevske točke, so poskrbeli učenci Osnovne šole Krmelj. Vse navzoče so navdušili tudi z inovativno pogostitvijo. Vir in fotografija: Občina Sevnica

www.odpripodjetje.si

ze za 373 eur v

Vir in fotografija: MO Novo mesto

NE potrebujete 7.500 eur ustanovnega kapitala

telefon: 070 444 222

info@odpripodjetje.si


13

AVTO MOTO

Električni avtomobili – naša prihodnost?

Cene fosilnih goriv so vedno višje, mi pa vse bolj prehajamo na trajnostni način življenja s čim manj onesnaževanja okolja, zato ni nič čudnega, da je razvoj novodobnih električnih vozil v polnem teku.

Električni avtomobili imajo številne prednosti, glavne pa so prav majhna poraba energije, možnost izbire primarnega vira energije in nizki stroški vzdrževanja. Z električnim avtomobilom se lahko tako vozimo kar enkrat ceneje kot s klasičnim avtomobilom na fosilna goriva. Električni avtomobili oziroma električna vozila se ponašajo s kratico EV, ki predstavlja najbolj osnovno obliko električnega vozila, ki ne vsebuje motorja z notranjim izgorevanjem. Takšen avtomobil poganja elektromotor, ki vso energijo dobi iz elektrike, shranjene v baterijah. Najbolj pogosto so to litij-ionske baterije ali pa morda bolj izpopolnjene litij-polimerske baterije. Potrebujemo še polnilnike, ki lahko uporabljajo enosmerni ali pa izmenični tok. Tako se električni avtomobili polnijo iz javnega električnega omrežja, kar nekaj energije pa se lahko pridobi tudi z regeneracijo. To pomeni, da se zavorna energija pretvori v električno. Električni avtomobili oziroma njihova zmogljivost je odvisna predvsem od zmogljivosti baterije, največkrat lahko z njimi opravimo razdalje okrog 200 kilometrov. Seveda obstajajo tudi različice avtomobilov z veliko večjim dosegom, a so precej dražje. Električni avtomobili so že nekaj časa prisotni tudi na slovenskih cestah. Električni avtomobili zaenkrat pri nas še niso prav pogosti. V prodaji so že nekaj let, a je trenutno registriranih okrog 500 električnih vozil v celotnem voznem parku, ki obsega kar 1,1 milijon avtomobilov. Po eni strani to res ni veliko, a številka je dvakrat večja kot lani. Zakaj tako malo Slovencev posega po tem tipu vozil? Razlogi so različni: Slovenci smo zaenkrat manj ozaveščeni, imamo nižji standard kot drugje v Evropi, na trgu je precej okrnjena ponudba električnih vozil, pa tudi uvozniki so nezainteresirani za promocijo teh vozil. Se pa nakup električnega vozila vseeno splača že danes, če prevozite približno 60 km na dan.

Pomemben dejavnik za promocijo električnih avtomobilov so tudi podjetja za izposojo in souporabo. Pri njih najdemo kar slabo tretjino vseh pri nas registriranih električnih vozil, načrtujejo pa še nadaljno širitev. Električni avtomobili torej počasi prihajajo tudi na naš trg. Med prvimi je električno mobilnost med svoje cilje postavila znamka Renault, ki je s tem programom že kar nekaj časa aktivna tudi pri nas. Od leta 2015 so v Sloveniji prodali kar 160 električnih avtomobilov. Največ se pričakuje od modela Zoe, ki je v novi različici izboljšan z boljšo baterijo. Zmogljivejšo baterijo lahko pričakujete tudi pri Kangooju. V preteklosti so v tem podjetju ponujali le možnost najema baterije, zdaj pa je na voljo za nakup skupaj z avtomobilom. Polovica strank se odloči za prvo možnost, druga polovica pa za drugo možnost. Med premijsko ponudbo je z električno podznamko doslej izstopal BMW. Tudi pri njih število registriranih električnih avtomobilov narašča. Med kupci prevladujejo pravne osebe, vedno bolj pa se zaznava tudi interes fizičnih oseb. Poleg Renaulta in BMW-ja se je v Sloveniji programa električni avtomobili lotilo tudi podjetje Volkswagen. Sicer na področju električnega programa ni bilo večjih številk, so pa bili mnenja, da bo večje zanimanje za priključne hibride, za katere je tudi na voljo subvencija. A kupci se še vedno raje odločajo za dizelskega Passata kot za hibridnega. Električni avtomobili in subvencije Slovenija za nakup električnih avtomobilov ponuja subvencije, ki bi sicer lahko bile še večje, a tudi obstoječe niso od muh. Za nakup električnih avtomobilov država tako ponuja 7.500 evrov, za nakup hibridov pa 4.500 evrov. Pogrešamo pa celovito in dolgoročno strategijo na tem področju. Pripravila: Monika M.

: 89

2

×1011

2 10

Zaključek literarnega natečaja »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola.«

Minuli teden so podelili nagrade avtorjem najboljših literarnih izdelkov nastalim v okviru literarnega natečaja »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola«. LJUBLJANA – Ta je potekal v okviru akcije 40 dni brez alkohola, ki jo že tradicionalno vsako leto organizira Slovenska Karitas v sodelovanju z Javno agencijo za varnost prometa in zavodom Med.Over.Net.Na literarnem natečaju, ki je bil letos razpisan drugič, je sodelovalo 173 učencev, osnovnošolcev in srednješolcev.

prav gotovo tisti, ki lahko to sporočilo ponesejo med svoje sovrstnike.Agencija bo tudi v prihodnje podpirala natečaje na temo alkohola in tako poskušala ozavestiti o tej problematiki čim več mladih, ki bodo na cestah slejkoprej udeleženi tudi kot vozniki. Alkohol je v Sloveniji eden glavnih krivcev za hujše prometne nesreče. V letu 2017 se je pripetilo 1.528 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec. V njih je umrlo 32 udeležencev, 140 pa je bilo huje telesno poškodovanih. Prejemniki nagrad v literarnem natečaju »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola«: 1. Jakob Pintar: Strma pot 2. Lara Soba: Mlad vesel in pogumen brez alkohola 3. Lana Lamovšek: Ljubezen ni alkoholna kanta 4. Tjaša Zajc: Mlad, pogumen in vesel 5. Ervin Alagic: Iskanje sreče 6. Anja Pajek: Mlad vesel in pogumen brez alkohola 7. Manca Jeršin: Mladost je več kot le norost 8. Manca Tolar: Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola 9. Nadja Gartner: Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola 10. Maša Porenta: strip 11. Urša Klinar: angleška zgodba 12. Tjaša Petak: Mlad,vesel in pogumen – brez alkohola 13. Ela Podlesek: Mlajša pomoč do 40 dni brez alkohola 14. Enej Podlesek: 40 dni brez alkohola 15. Vid Kavčič: Zakaj vendar ni prostora za sapramiško? 16. Tamara Lazić: Moje razsvetljenje 17. Ivana Curk: Mlad,vesel in pogumen – brez alkohola 18. Tara Nastran: Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola 19. Tia Rozman: Pravi pogum 20. Jakob Vid Štruklec: Upanje umre zadnje 21. Alen Mohar: Le kaplja čez rob 22. Lea Blažinčič Kožuh: Njeno življenje bi bila poguba, če ne bi zbrala poguma Vir in fotografija: MO Novo mesto

Tema izdelkov je bilo razmišljanje mladostnikov o tem, kaj je resnično in pristno veselje ter kaj je resničen in pravi pogum: kako preživljati mladost veselo in pogumno brez alkohola, kdo ali kaj v njihovo življenje vnaša veselje, kje se počutijo sprejete. Strokovna komisija je pregledala in ocenila prejete izdelke ter izbrala najboljših dvaindvajset, ki so prejeli nagrade, a zmagovalci bi pravzaprav lahko bili vsi. Sodelujoči so s svojimi avtorskimi izdelki in razmišljanji, ki so jih predstavili v obliki pesmi, zgodb, esejev, stripov idr. pomembno prispevali k spreminjanju odnosa do alkohola.Zmagovalec natečaja je Jakob Pintar, učenec devetega razreda iz OŠ Rovte, ki je pod mentorstvom profesorice Ljudmile Traven napisal zgodbo z naslovom Strma pot. V njej na Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance bo sklenila izviren način predstavi pot očeta in sina na vrh kolesarsko povezavo po celotni regiji JV Slovenija. gore, njun vzpon pa ni samo planinski podvig, pač pa je tudi metafora poti, ki sta jo prehodila NOVO MESTO – V zadnjem času je trend ob očetovem zdravljenju odvisnosti od alkohola kolesarjenja v Sloveniji v zelo strmem porastu. in obet novega življenja. Mag. Igor Velov, Kolesarjenje, bodisi rekreativno, bodisi kot oblika direktor AVP, je čestital vsem nagrajencem in transporta, pozitivno vpliva tako na zdravje, kot ob tem poudaril, da imajo zgodbe, povezane z tudi na okolje v katerem živimo. Dobro razvita alkoholom srečne in žal, pogosto tudi nesrečne kolesarka infrastruktura pozitivno vpliva na zaključke. V družbi se moramo truditi za to, da gospodarstvo in razvoj, še zlasti na območju, prepoznavamo problematiko zasvojenosti z kjer je potencialov za še hitrejši in boljši razvoj alkoholom in jo ustrezno nagovarjamo. Mladi s turizma veliko. svojim zrelim pogledom na svet, ki so ga izkazali Podpisali smo dogovor o sodelovanju tudi skozi dela, nastala v literarnem natečaju, so V sredo, 13. junija 2018, so v Vinici župani občin Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Dolenjskih Toplicah, 4P – prijetna pot prijateljstva Metlika, Semič in Mestne občine Novo mesto z in povezovanja v Žužemberku ter na kolesarsko Ministrstvom za infrastrukturo in koordinatorjem povezavo iz Kočevja proti Ribnici in nato Ljubljani. projekta Razvojnim centrom Novo mesto Projekt predvideva skoraj 200 km kolesarskih d.o.o. podpisali dogovor o sodelovanju pri poti. Z vključitvijo tega projekta bo omrežje Kompleten ograjni sistem v petih različnih materialih izgradnji skupnega kolesarskega omrežja oblikovano, zasnovano in opremljeno tako, da PVC, ASA, WPC, Alu in pocinkana pločevina, v devetih »KOLESARSKA POT DO KOLPE SKOZI se bodo kolesarski navdušenci lahko v prihodnje oblikovnih izvedbah in štirih cenovnih nivojih. Draga pri Šentrupertu 38, 8232 Šentrupert KOČEVSKI ROG IN GORJANCE«. Projekt Prednosti: brez vzdrževanja, enozstavna montaža z vozili po celotni regiji JV Slovenija e-mail: novoform@siol.net je velikega pomena za sklenitev državnega vijačenjem tudi za »samograditelje«, največ ograje za pravo ceno. omrežja kolesarskih povezav, saj se navezuje Vir in fotografija: Razvojni center Novo www.novoform.si na kolesarske povezave Sava – Krka bike v mesto

Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance


14

POTOVANJA

Meteora – viseče skale v zraku

Meteora je eden izmed posebnih in najbolj obiskanih krajev severne centralne Grčije v grški pokrajini Tesaliji, zaščiteno kot območje UNESCOVE svetovne dediščine, znana po enem izmed največjih pravoslavnih samostanskih kompleksov.

Postanek sva s Tomažem naredila v noro dobri restavraciji Kapri v makedonskem mestu Bitola, ki sva jo našla čisto po naključju, kjer je bilo za prvomajske praznike nabito polno in od tam pot nadaljevala do grške meje vse do Meteore. Zanimivo je bilo, da Grki za razliko od Makedoncev na avtocesti niso pobirali cestnine, prav tako pa nikjer nisva zasledila, da bi bilo za grško avtocesto potrebno kupiti vinjeto. Meteora je eden izmed posebnih in najbolj obiskanih krajev severne centralne Grčije v grški pokrajini Tesaliji, zaščiteno kot območje UNESCOVE svetovne dediščine, znana po enem izmed največjih pravoslavnih samostanskih kompleksov. Ime izvira iz pridevnika meteoros, kar pomeni ?viseč v zraku?. Še pred prihodom do Meteore ob vožnji po pokrajini v daljavi že od daleč zagledaš nenavadne visoke skale, zato ti kmalu postane jasno zakaj. Prenočila sva v kakšnih 30 km oddaljenem kraju Kakoplevri, saj je na bookingu kazalo, da so na Meteori vsa prenočišča zasedena. Že takoj naslednje jutro ob prihodu v mestece Kalambaka pod Meteoro nama je postalo žal. Kalambaka je namreč čudovito prijetno mestece kamnitih

zidanih hiš in številnih izjemno prijetnih grških tavern z dobro hrano, prav gotovo bi prenočišče brez rezervacije našla tudi tam. Meteora je znana po nenavadnih masivnih gorskih blokih, ki se strmo dvigajo navpično proti nebu. Na visokih strmih skalah je bilo v času turških vpadov nekje med 12. in 16. stoletjem zgrajenih 24 samostanov, od katerih jih je danes aktivnih 6, v njih pa menihi in nune prebivajo še danes. Samostani so med sabo dobro povezani z asfaltno cesto, sicer pa je vse samostane Meteore možno raziskati tudi peš, če si narediš dober načrt poti lahko že v enem dnevu. Od kraja Kastraka pod Meteoro do enega izmed najbolj oddaljenih samostanov na Meteori, samostana Svete trojice, Holy Trinity, je okoli 10 km. Meteora je prava plezalna meka tudi za ljubitelje plezanja. Strmi in gladki masivni bloki se namreč dvigajo tudi čez kakšnih 500 metrov visoko. Z avtom sva se najprej odpeljala do enega izmed pomembnejših samostanov, samostana Varlaam. Avto sva parkirala malo nižje spodaj ob cesti in od tam na nešteto manjših in večjih skalah raziskovala številne fantastične razgledne točke, s katerih se vse naokoli dobro vidi skoraj celotna Meteora. Ves čas sem z strahospoštovanjem plezala po nezavarovanem in neravnem skalovju s številnimi globelmi, opazovala številne turiste in se spraševala, kako to, da komu ne spodrsne v globino. Najbolj adrenalinsko doživetje svojega življenja sem doživela, ko je Tomažu uspelo, da me je spravil na eno izmed strmih skal, da bi naredila par slik. Ob pogledu na globino z ozke visoke strme skale me je čisto zares skoraj kap, še huje pa je bilo priti dol. Tega plezanja

Sproščeno kamorkoli

Z Zavarovanjem Tujina.

Za sproščena potovanja sklenite zavarovanje za tujino z medicinsko asistenco. Sebi in svojim najbližjim boste zagotovili dodatno varnost v primeru zdravstvenih težav in kritje morebitnih stroškov zdravstvenih storitev, ki bi ob tem nastali. PE NOVO MESTO Brežice, Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980 Novi trg 7 Črnomelj, Kolodvorska cesta 17, tel. 07 30 63 990 tel.: 07 / 39 35 360 Krško, Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580 Sevnica, Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650 Trebnje, Gubčeva cesta 6, tel. 07 39 35 369

080 20 60

Ste vedeli?

Oglas Tujina Leþalniki 128x83_(12-4-2018).indd 1

Evropska kartica ne nudi asistence, kar pomeni, da ste v primeru, ko potrebujete medicinsko pomoč, pri iskanju zdravnika ali ustrezne ustanove prepuščeni sami sebi. Evropska kartica zagotavlja nujno zdravniško pomoč pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže in le do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v Slovenijo. Kaj me čaka v primeru, ko evropska kartica ne krije stroškov v celoti? Kritja obveznega zdravstvenega zavarovanja so v tujini zelo omejena, cene zdravstvenih storitev pa so lahko zelo visoke. Za številne zdravstvene storitve je v tujini zato potrebno doplačilo. V takšnih primerih mora zavarovanec doplačilo kriti sam. Zakaj bi sklenili zavarovanje Tujina? Ker nudi več kot Evropska kartica.

18. 04. 2018 14:31:40

na počitnice, daljša potovanja, službeno pot ali študij. S celoletnim zavarovanjem Multitrip pa si lahko zagotovite ugodno celoletno zavarovanje, za vsa vaša potovanja ali službene poti. • 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, • informacije o najbližji zdravstveni ustanovi, • storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države, • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje, • nujne zobozdravstvene storitve, • zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni, • iskanje in reševanje ponesrečenih oseb, • prevoz v domovino, • odvetniške storitve, • s sklenjenim dodatkom za nezgodno zavarovanje pa si zavarovanje nadgradite tudi z nezgodnim zavarovanjem za čas trajanja potovanja.

Zavarovanje za tujino je namenjeno vsem, ki se VZAJEMNA TREBNJE, Gubčeva cesta odpravljate v tujino, pa naj bo na izlet za en dan, 6, 8210 TREBNJE; 07 39 35 369 zagotovo ne bom nikoli pozabila, noge pa so mi ob misli na skalo tresle še naslednji dan. Vsak samostanski kompleks Meteore je zgrajen na skali okoli centralnega dvorišča, sredi katerega se nahaja glavna cerkev s freskami, obkrožena z meniškimi celicami in kapelami. Vsak samostan ima svoj odpiralni čas. 4 samostani so moški, dva sta ženska. Midva sva si ogledala dva.

DOMA-KO d.o.o. Mirna 07 30 47 748 www.optimo.si F: Doma-Ko Spalni studio Mirna

Najprej sva zapeljala na drugo stran Meteore, do samostana Holy Trinity. Gre za enega izmed najbolj oddaljenih in manj obiskanih samostanov Meteore. Nama je bil najbolj zanimiv, ker je zgrajen povsem na vrhu klifa, kar od daleč s ceste izgleda zelo fascinantno, kakor da res visi v zraku. Do samostana Holy Trinity se dostopa po stopnicah, skritih in vklesanih v skalo navzgor, sicer pa do tega samostana vodi preko globeli tudi manjša gondola, za katero pa v času najinega obiska ni bilo videti, da bi delovala. Pred vhodom se enako kot za vstop v vse ostale samostane pobira vstopnina. Ženske morajo biti primerno oblečene in si morajo gole noge pokriti s haljo, ki jo dobijo pri vhodu. V zadnjem delu samostana je izhod na skale, kjer se dobro vidi še en fantastičen razgled na celotno mesto Kalambaka v dolini, sicer pa je samostan pridobil

svojo »meteorsko« slavo leta 1981, ko je bil prikazan v filmu Jamesa Bonda. Največji in najpomembnejši samostan na Meteori, hkrati tudi najbolj poznan, je samostan Moni Megalou Meteoru, izgrajen na najvišji skali. Že od daleč se vidi, da gre tudi za enega izmed najbogatejših samostanov Meteore in sicer zato, ker se je eden izmed srbskih vladarjev spreobrnil v meniha in vse svoje premoženje zapustil samostanu. V njem se nahaja velika glavna cerkev, ob sprehodu po njem naletiš na številne cerkvene freske, ogledati se da celo staro kuhinjo, sicer pa si je za ceno vstopnice v notranjosti možno ogledati tudi tri muzeje, pri čemer se je meni osebno daleč najbolj zanimiv zdel muzej zgodovine in folklore. Nenavadno skalovje in ogromni masivni bloki Meteore delujejo zelo futuristično. Če si bolj pogumne sorte, na Meteori ni težko najti svoje skale, s katere lahko zagotovo doživiš najlepše samotne poglede na sončni zahod, vsaka minuta preživeta v Meteori pa pušča nepozabne vtise, zato se res čudim, kako to, da Meteore nisem obiskala že prej. Vir in fotografija: Tomazgorec.si


KOTIČEK PETRE ŠKARJA

15

Firence - Italija

Prijetno italijansko mestece, kjer je David verjetno najbolj poznano ime, umetnost pa globoko zakoreninjena v vsako stavbo in ljudi, ki pridejo občudovat te izjemne stvaritve umetnosti. Gradnje in umetniška dela, ki razbijajo mite nemogočega! Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello in Raffaello ter Brunelleschi so imena, ki so me od nekdaj navduševala. dopoldansko malico, ne zajtrk. Verjetno so se prav tako čudili, ko sem spraševala naokoli ali lahko dobim večerjo ob petih popoldan. Ne, ob sedmih se kuhinja za večerjo šele odpre, so mi pojasnili nekaj najbolj njim logičnega. Popolnoma obraten sistem od mojega … Aja, pa povsod pice in testenine. Seveda. Pa jutranje sladko pecivo. In sladoled. Po zgodbi enega od vodičev sem izvedela, da naj bi prav tu, v Firencah, prvič zmešali skupaj led, smetano, sadje, sladkor in tako ustvarili eno najbolj poznanih sladic na svetu – sladoled. nekakšen poseben italijanski stil, kot bi vstopila v najbolj tipičen hollywoodski film, ki dogajanje postavi v italijanska mesta. Dodajmo še nekaj vesp, mizerno majhne avtomobilčke, šarmantne Italijane in ta njihova poetična italijanščina in whola, smo sredi Firenc. Včasih se pritožujemo, ker Jankovič zapira Čudovita pokrajina. za promet vedno več ulic sredi Ljubljane. Ljubiteljica zgodnjih ur sem po jutranjem teku, Težko uporabljam javne prevoze, sem namreč nadaljnjem sprehodu, kratki meditaciji, tuširanju pretirano navezana na svoj avtomobil za premik in že nekaj opravljenega dela na računalniku v vsako uličico sredi mest, a moram priznati, da presenečeno ugotavljala, da večina ljudi še podpiram to odločitev. Tu sem videla, kako lepo vedno spi! Restavracije in trgovine še zaprte, Za nas ljubitelje kave, pa je tole okolje pravi je, ko je velik del središča mesta zaprt za promet, le na vsakem desetem koraku je možno dobiti raj. Kava na sto in en način. Z navadnim, z izjemno taksistov v hibridnih vozilih. kavo in sladke rogljičke. Zanimivo navado imajo mandljevim, sojinim ali riževim mlekom, pa Ne vem ali so mi bile bolj zanimive zgodovinske Italijani, ki v večini primerov kar stoje spijejo tisto še kaj bi se našlo. Majhna, velika, ogromna stavbe (obožujem zgodovino) ali ta izjemna čisto miceno skodelico močne kave in pojedo skodelica. S cimetom ali vanilijo … Veliko časa raznolikost kultur, ki sem jo lahko opazovala en rogljiček ali kaj podobno sladkega. Vsako sem presedela v prikupnih majhnih kavarnicah na uličicah. Nam, Slovencem, je včasih jutro. Bistveno težje sem našla konkretne zajtrke, v ozkih kamnitih ulicah središča mesta, obdanih prav neverjetno, kako so narodi po svetu že vsaj ob tako zgodni uri. Ura je sicer kazala z visokimi zgodovinskimi masivnimi stavbami. pomešani med seboj. To se bo zgodilo tudi z že 9 dopoldan, kar je meni skoraj že čas za Prav poseben čar ... Majhne trgovinice, majhne nami, jasno, v to smer gre razviti svet. Tako lahko restavracije, majhni kotički, na ulicah mnogo rož, v eni lokalni kavarni srečaš Italijane, Korejce, Američane, Kitajce, Arabce, Afričane, predvsem pa kombinacije med njimi. Aja, pa res veliko Spremljajte nas tudi na Facebooku Indijcev. nadlani.si Lepo je bilo toliko let o vsem tem brati, spremljati dokumentarne oddaje, a sedaj je prišel končno čas, da se jih dotaknem – če ne s prsti, vsaj z občudovanjem od blizu. Nisem ljubiteljica mest, zato sem med vožnjo do Firenc pogled najprej ustavila na okoliških toskanskih zelenih gričkih.

Ljudje govorijo …

Ljudje govorijo o svojem poklicu, o svojih nazivih in certifikatih. Katere pa so tvoje strasti, neustavljive želje, katere so misli, ki se ti zjutraj prve porodijo in te zvečer zadnje popeljejo v spanec? Ljudje govorijo o svojih referencah, potrdilih, diplomah. Kje pa so ljudje, ki si jim spremenil življenje, ki si se jih dotaknil brez dotika, jih ganil brez besed, se jim približal brez fizičnega koraka, z njimi delil občutja, bridkosti, sočutje in toplino le s pogledi v oči? Kje so ljudje, ki jim boš za vedno ostal v srcu, četudi je tvoj fizični stik z njimi trajal le kratek trenutek? Ljudje govorijo o svojih hišah, avtomobilih, nakitu, jahti. Katere pa so stvari, ki so v tebi vedno in ti jih nihče ne more vzeti, stvari, ki jih ogenj ne more uničiti, potres ne izruvati, kriza ne odvzeti, ljudje ne načeti? Ta tvoja imetja imajo vrednost, in prav ta me zanimajo. Ljudje govorijo o potovanjih, lepih plažah, razvajanjih v hotelih in spoznavanju dežel iz turističnega avtobusa s slušalkami na glavi, iz katerih prihajajo besede vodnika. Kje pa so pravi dotiki tujih dežel, ki jih začutiš brez vode sredi puščave, brez hrane sredi savane, brez prenočišča sredi nepoznanega, brez oblačil sredi drugih kultur, brez razumljenih besed sredi nepoznanega, ko ti za razumevanje ostanejo le čutenja, pogledi v oči, dotiki in zaupanje intuiciji? Kje je poznavanje delov sveta, kamor si hodil dneve in dneve, da si

jih dosegel, kamor si prišel po vseh solzah, žuljih, krčih zaradi težkega nahrbtnika, trenutkih samote in bojih s samim sabo? Ljudje govorijo o uspehu, slavi in prepoznavnosti. Kje pa so tvoji padci, tisti najbolj bridki in boleči, ki so ti pustili brazgotine, ki jih ne more odpraviti nobena lepotna operacija? Povej mi, kako si ravnal takrat, kako si zdravil rane, kje iskal pogum in kakšen sedaj stopaš na najvišje vrhove, še vse nepoznane in strašne? Ali sploh stopaš? Ljudje govorijo o množici prijateljev, zabavah in priljubljenosti med množico. Kakšna družba pa si takrat, ko si povsem sam, podnevi in noči? Ljudje govorijo o znanju iz učbenikov, filmov in medijev. Kaj pa znanje, ki pride iz srca, intuicije, zaznav in lastnih izkušenj? Ljudje govorijo o partnerju, starših in otrocih. Kdo si pa ti? Katera so tvoja verovanja, prepričanja, za kaj se zavzemaš, katere so tvoje bolečine in radosti? Do kod sega tvoja radovednost? Od kod tvoj pogum? In kam segata tvoja srčnost in tvoje sočutje? Ljudje govorijo o svojem imetju. Koliko pa si pripravljen izgubiti, da ne obstaneš na mestu in greš naprej? Ponovno, spet, znova … Kaj si pripravljen spustiti, kolikokrat se podati v neznano, v neraziskano, v strašno in boleče le zato, da ne ostaneš na mestu? Da hodiš in hodiš in hodiš. To mi povej in o sebi mi boš povedal več kakor tvoja hiša, dobra hrana, tvoj parfum, glasba v tvojem bazenu … Ne govori o njih, saj jih bo takoj videl vsakdo, ki ga to zanima. Povej tisto, kar je očem nevidno, ušesom neslišno, rokam neotipljivo, nosu nezaznavno … Tisto je najpomembnejše. In tisto ima res pravo vrednost. Tisto, kar imaš vedno v sebi. Tisto, kar te gradi ne glede na to, kaj je okoli tebe … Iz knjige CAMINO - Od suženjstva do svobode

Ja, vem, govorim o vsem, le o najbolj bistveni zadevi ne - umetnost, zgodovina. Firence so pravi raj za ljubitelje zgodovine ali umetnosti, že pocukrano razkošje pa za tiste, ki imajo radi oboje! Osupla sem bila nad veličino in mogočnostjo katedrale Sanda Maria del Fiore! In nad kipom Davida! Ja, oboje je izjemno že po slikah in posnetkih, a to videti v živo je vseeno težko primerljivo. Kupola na katedrali, ki jo je zasnoval Brunelleschi, vzbuja strahospoštovanje – kako so lahko takrat, toliko let nazaj, zgradili tako kupolo?! Nekaj več kot 350 stopnic smo prehodili do vrha, da smo lahko zaokrožili pogled

nad celotnim mestom. Skoraj 6 metrov visok kip Davida, izklesanega iz ogromnega kosa marmorja je Michelangela že takrat postavil med najslavnejše umetnike tistega časa (in hkrati jezo in zavist starejšega, pred njim najbolj slavnega, Leonarda da Vincija). Michelangelo je s kipom Davida prvič prikazal tako popolnost telesa samega (kar so sicer v kipih prikazali tudi že Grki), kot tudi izraznost obraza. Je simbol pomembnosti kombinacije tako fizične kot psihične moči in stabilnosti. S tem je Michelangelo postavil nove temelje umetnosti tistega časa, kar so začeli kopirati tudi ostali umetniki. Ampak tale David je res ogromen in mogočen …

Všeč so mi bili večerni sprehodi po uličicah, ki si že oddahnejo od siceršnjih trum turistov, na plano pa prilezejo ulični umetniki. Slikarji, kiparji, karikaturisti, glasbeniki … Tu, v srcu umetnosti, ima to še poseben čar. V petih dneh sem v ulicah Firenc pustila mnogo korakov in ustvarila verjetno še več lepih slik za spomine, ki jih bom z veseljem še kdaj priklicala na plano. Lepo je bilo. Prehodila sem verjetno vsako uličico, lovila veliko različnih lokacij za razglede. Če bi me kdo vprašal, kaj bi mu osebno svetovala za ogled, bi seveda poleg Katedrale Santa Maria del Fiore, kipa Davida (Academia), Uffizi muzeja priporočala še Plazo Michellangelo, od koder je bil v tisti luškani restavraciji sredi mogočnih dreves verjetno najlepši razgled na celotno mesto in okoliške zelene gričke. Predvsem pa – sprehodite se po teh uličicah in naužite dobre hrane ter še bolj kot hrane – kave. P.s.: Opomnili so me, a nisem poslušala. Seveda. Zakaj bi poslušala, če lahko sama »grem na led« ... A opombo delim dalje: naročila sem kavo, ne da bi vprašala, koliko stane. Dve kavi sta bili. Prvi dan. Dobim račun za 8 evrov. Ojej, tole bo teden odvajanja od kave, sem pomislila, presenečena, da so tako visoke cene v dokaj povprečni kavarni, niti ne v samem središču! No, naslednji dan je bila enaka kava v isti kavarni le 1,5 evra. Na to so me opozorili – da je dobro vnaprej povprašati za ceno ali vsaj vprašati za cenik.

15 %

POPUST NA VSE BLAGO razen na spodnje perilo


16

DOM IN VRT

Polaganje ploščic je lahko enostavno

Polaganje ploščic, tako talnih kot stenskih, lepljenje mozaika in zaključevanje robnih površin, zahteva kar nekaj truda, časa in natančnosti. A vse to se še kako izplača, saj so keramične talne obloge v različnih prostorih vašega doma robustne, neobčutljive in povsem enostavne za čiščenje. Še več – keramične ploščice so naravnost idealne tudi v prostorih s talnim ogrevanjem, saj oddajajo toploto neposredno v prostor. Polaganje ploščic je na srečo dokaj enostavno, zato se tega dela z nekaj predznanja lahko lotite tudi sami. Najprej morate dobro premisliti, kakšne ploščice boste uporabili za določen prostor. Nato premislite tudi o tem, kako jih boste položili: vzporedno, diagonalno, morda v obliki vzorca? Potrebujete še ustrezen material, potem pa lahko z delom kar pričnete. Osnovni material za polaganje ploščic K osnovnemu materialu za polaganje ploščic sodijo naslednje potrebščine: zadostna količina keramičnih ploščic, zadostna količina lepila, diamantno rezilo

za rezanje ploščic, kotni križci, masa za fugiranje, zidarska žlica, vodna tehtnica, zobata lopatica in gladka krpa za čiščenje. Količino ploščic dobimo tako, da pomnožimo višino in širino sten oziroma tal, katerih površino želimo prekriti. Postopek dela Najprej pripravite delovno površino. Pri polaganju ploščic je zelo pomembno, da skrbno preverite in pripravite podlago. To pomeni, da mora biti podlaga ravna, suha in čista. Nato poiščite sredinski točki najdaljših sten, na enak način razdelite tudi krajši steni. Dobljene točke med seboj povežite, tako da dobite križ. Ploščice nato najprej na suho položite, in sicer znotraj enega od kvadratov in presodite, če bo tak način polaganja ustrezen. V prostor poskusite položiti kar največ ploščic, ki so cele. Cele ploščice položite tudi okrog stavbnega pohištva, kot so na primer vrata in kamin.

delo in z vodno tehtnico preverite, če je površina ravna. Šele nato položite ploščice tudi na drugi strani sobe. Ploščice, ki potrebujejo rezane (tiste, ki jih boste položili ob rob stene), narežite z diamantnim rezilom, pri tem pa si roke zaščitite z rokavicami. Ploščice naj se sušijo 24 ur. Fugirna masa Na koncu morate prostor med ploščicami premazati še s fugirno maso. Ko so fuge popolnoma zapolnjene, odvečno maso odstranite z gobico in pustite, da se fugirna masa posuši. Ponavadi se suši Polaganje ploščic naj se nadaljuje tako, da podlago približno 12 ur. namažete z emulzijo za boljši oprijem. Pri tem delu si Želimo vam uspešno polaganje ploščic! pomagajte s širokim čopičem, nato pa počakajte, Pripravila: Monika M. da se površina dobro posuši (cca. 3 ure). Šele potem zmešajte lepilo in ga z zidarsko žlico ali gladilko enakomerno nanesite na podlago. Pri delu KERAMIČARSTVO ŽUPEVC pazite, da se lepilo ne posuši prehitro, zato vedno Polaganje keramike nanesite le približno kvadratni meter lepila. Ploščice adaptacije kopalnic položite, med njih pa postavite kotne križce. S tem polaganje kamna boste poskrbeli, da bodo ploščice med seboj manjša zidarska dela enakomerno oddaljene. 041 631 081 Za polaganje ploščic upoštevajte pravilo, ki smo IZVEDBA UGODNA ga že omenili – položite kar največ celih ploščic. CENOVNO IN A TN TE KVALI Ploščice začnite polagati iz sredine sobe. Ko boste Keramičarstvo Župevc Jože s.p., Pečje 26, 8290 Sevnica, e-pošta: jozezupevc@gmail.com na eni polovici sobe položili vse ploščice, prekinite

Eko nasvet: koruzni storž Prihaja poletje, kmalu bo prva koruza primerna za peko, na pikniku si bodo vsi oblizovali prste. Koruzo bomo pojedli, kaj pa naj s storžem? Z njo se bo z veseljem igral pes, ki ne potrebuje nove plastične kosti z glodanje, saj ima storž. Če imate morskega prašička, je tudi on resen kandidat, da ogloda storž do obisti. Storž pa nam lahko služi pri čiščenju žara. Če pa res ne veste, kaj z njim, pa naj pristane med biološkimi odpadki, še dodajo na spletni strani Lep-planet.si. Pripravil: Nadlani.si

- velika izbira toplih podov že od 5 Eur/m2 dalje - mešalnica zidnih in fasadnih barv - lazure za les - že od 4,90 Eur/0,75l - odprodaja ostankov keramike - od 3 Eur/m2 - odprodaja bordur in dekorjev od 0,50 Eur/kom - razprodaja eksponatov kopalniške opreme - do 50% popusta


ZANIMIVOSTI

17

Bobni in njihov pomen v glasbi

Temelj vseh glasbil so prav gotovo tolkala, ali bolje rečeno bobni. Domnevamo namreč lahko, da si je človek z udarjanjem na votla debla, na skale, kamne, s kostjo na kost in podobno dajal duška ter se sproščal v prvobitnem veselju nad takšnimi zvoki. A vseeno so ti zvoki postali glasba šele tedaj, ko je človekov navdih, naj je bil še tako preprost, postal v ritmu urejen. Izmed tolkal, kjer daje zvok nihajoča opna oziroma membrana, so zagotovo najbolj poznani bobni. Skupna značilnost bobnov je ta, da je na enem ali na obeh koncih votlega oboda pritrjena prožna snov, ki jo z udarci spravimo v nihanje. Ta opna na bobnu so pogosto izdelana iz plastike. Naj pri tem omenimo, da v rockovskih skupinah običajno uporabljajo večplastne opne, medtem ko jazz bobnarji uporabljajo tanke in optično odzivne opne. Opne je treba zelo redno menjavati, saj sčasoma izgubijo svoj ton.

snov na tolkaču ne dopušča preciznega zvoka pri udarcu. Prav tako ni vseeno, po katerem mestu na opni se udarja. Udarci pri kraju, kjer je opna pritrjena, so nekoliko svetlejši, proti sredini opne pa temnejši in bolj ohlapni. V celoti je zvok bobna rezultat udarca na eno izmed open (odbojno opno), medtem ko druga, odsevna opna, zaniha, ko jo zadanejo zvočni tresljaji prve opne. Obe opni skupaj šele dajeta značilno barvo zvoka bobna. Ta potek zvočnega dogajanja velja za vse bobne, ki imajo na obeh krajih oboda pritrjene opne. Mali bobni

Basbobni

udarimo, bodisi z roko bodisi s posebno palico in glas je tu. Vendar to nikakor ne pomeni, da so bobni glasbeni instrument, na katerega je čisto preprosto igrati. Uporabiti moramo ravno pravo količino moči, da glasbilo ustrezno zanihamo. Napeta koža na glavi bobna mora nihati, da Hit-hat zveni zrak v notranjosti. Po enakem načelu kot To je par činel, ki sta pritrjeni na stojalo. Pritisk napeta struna, daje manj ali bolj napeta površina na pedal povzroči, da z žvenkom treščita skupaj. različno višino tona. Bobnar lahko na zgornjo činelo igra s paličicama, Bobnar s svojimi bobni je gonilna sila nato uporabi pedal, da uduši zvok. vsake glasbene skupine Sična činela Nobenega glasbenika ni tako vznemirljivo Že samo ime pove, da ta činela ob udarcu s opazovati kot prav bobnarja v kakšnem paličico daje oster sikajoč zvok, ki ga lahko rockovskem koncertu ali jazzovski zasedbi. uporabimo za poudarjanje dramatičnega viška Bobnar sedi za bobni in činelami, ki se povezujejo skladbe. Sična činela je obešena na raztegljivo v baterijo. Njegove roke in noge se neprestano stojalo. gibljejo, njegov močan ritmični utrip je pravzaprav gonilna sila cele skupine. Igranje na tolkala ne Jezdna činela zahteva le veliko energije, temveč tudi izjemno Na to činelo s paličico tolčejo »jezdni« ritem. Iz mnogih glasbil je treba glasbo na določen natančno usklajenost gibov, saj je treba igrati več način privabiti: violino je treba spretno ubirati, glasbil hkrati: na činele, na basboben, na mali v flavto rahločutno pihati. Še bi lahko naštevali. boben in tako naprej … vse to v različnih ritmih! Basboben počiva na obodu, nanj pa igramo s pedalom, ki je povezan s tolkačem, oblečenim v klobučevino. Basboben se odziva s kratkim, nizkim in votlim tonom.

Mali boben je precej manjši od velikega, v premeru meri okrog 40 cm, višina pa je zelo različna, navadno okrog 20 cm. Tudi mali bobni imajo dve opni. Udarja se na zgornjo, medtem ko so čez spodnjo opno napete spiralne strune, ki povzročajo značilen šumpri udarcu. Zvok malega bobna je jasen, svetel, trd in ritmično ostro zaznaven. Nanj udarjamo z dvema lesenima tolkačema, ki sta na koncu oblikovana v značilno elipsoidno glavico. Taka snov daje posebno precizen in trd zvok. Na male bobne nikoli ne Bobni pa takih zahtev nimajo. Po njih samo udarjamo s klobučevinastimi ali drugimi tolkači, Bobni v bateriji pač pa uporabljamo za poseben zvočni učinek Bobni se povezujejo v baterijo. V nadaljevanju kovinsko metlico. Izvežban bobnar lahko na vam predstavljamo posamezne vrste bobnov. malem bobnu izvede značilen vrtelj, kar pomeni nenehno in zelo hitro izmenično udarjanje tolkalc. Veliki bobni Vrtelj je sicer možen tudi na velikem bobnu. Veliki boben ima v premeru okrog 70 cm, lesen obod pa je širok okrog 40 cm. Tej velikosti Tom tomi ali manjši prehodni bobni ustrezno imajo veliki bobni globok, grmeč Na vrh basbobna sta v bateriji pripeta dva tom glas. Na veliki boben udarjamo z enim ali toma. Ti dve majhni tolkali dajeta visoke mehke dvema posebnima tolkačema, tako imenovano tone. Imata eno samo opno, ki jo lahko udušimo. kratko palico, ki ima na koncu v glavico zvito klobučevino, gobovino ali gumo. Od trdote Talni tom te glavice je deloma odvisen značaj barve, Ta veliki tom tom daje globok doneč ton. Bobnar predvsem pa udarna jakost zvoka, saj mehkejša lahko nanj igra s tolkači ali dlanmi.

Pripravila: Monika M.

Pet let Rastoče knjige Novega mesta

Dr. Jožica Jožef Beg, predsednica društva, je v svojem nagovoru poudarila, da je na natečaj prispelo 120 proznih in pesniških literarnih prispevkov iz cele Slovenije, med katerimi je bilo težko izbrati najboljše.

Stari trg 23, Mokronog 041 730 166; info@mim-mesarstvo.si Nudimo - hrenovke (navadne, ovite s slanino) - čevapčiči, pleskavice - mesni sir - ražnjiči - klobasice (navadne, pikantne) - vratovina - piščančje peruti, kračke - sv. rebra s kožo - sv. kare (navaden, ovit s slanino) - gov. ramstek, T-bone),...

Vabljeni, da nas obiščete!

V Parku Rastoče knjige so predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Knjižnice Mirana Jarca Borut Novak slovesno odkrili nov, dodan, list Rastoči knjigi, posvečen 140. obletnici rojstva Otona Župančiča. To je že peta obletnica postavitve spomenika Rastoče knjige, s katerim poudarjajo pomen knjige, znanja in bralne kulture. Ob tej priložnosti je potekala prireditev, na kateri so predstavili letošnje nagrajenke in nagrajence literarnega natečaja z naslovom Župančičevega verza Hodil po zemlji sem naši …, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. Dr. Jožica Jožef Beg, predsednica društva, je v svojem nagovoru poudarila, da je na natečaj prispelo 120 proznih in pesniških literarnih prispevkov iz cele Slovenije, med katerimi je bilo težko izbrati najboljše. Natečaj je bil namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in odraslim, med katerimi so za vsako kategorijo izbrali tri najboljša literarna prispevka. Župan Gregor Macedoni je v svojem nagovoru poudaril: »Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali na literarnem natečaju in prispevali literarne razmisleke na temo Hodil po zemlji sem naši … Z vašim ustvarjalnim prispevkom je današnji dogodek še bolj slovesen. Zahvala tudi dr. Janezu Gabrijelčiču, ki širi svojo idejo

Rastoče knjige po vseh delih Slovenije in med vsemi generacijami od vrtca do doma starejših občanov. Zato je skupni imenovalec današnje prireditve razvijanje bralne pismenosti, jezikovne in kulturne zavesti, ljubezni do branja in besedne ustvarjalnosti«. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, je kot častni gost in slavnostni govornik poudaril pomen knjige in slovenskega jezika, ki predstavlja našo kulturno identiteto in nas razlikuje znotraj globaliziranega sveta od drugih narodov. Zato je projekt Rastoča knjiga unikum v mednarodnem prostoru, ki poudarja pomen pisne in bralne kulture, knjige in slovenskega jezika. Dogodek je popestrila glasbena skupina Ješča vešča, program pa je povezovala Carmen L. Oven. Vir in fotografija: MO Novo mesto


18

NASVET

E-knjiga – knjiga prihodnosti?

E-knjiga, ki ji drugače rečemo tudi elektronska knjiga ali digitalna knjiga, je knjiga, ki je izdana v elektronski obliki. To pomeni, da za njeno branje potrebujemo določeno računalniško napravo. Novejša tehnologija omogoča branje tudi s pomočjo sintetizatorja govora. Kako do elektronske knjige? Nakup poteka zelo enostavno in hitro, najboljše od vsega pa je ravno to, da vam ni potrebno več dni čakati na to, da jo prejmete. Dostavljena je namreč v hipu. E-knjiga in njene številne prednosti, pa tudi pomanjkljivosti Čeprav bomo našli celo četo privržencev knjig v fizični obliki, ki bodo zagovarjali neizpodbitno dejstvo, da je vonj in otip knjige nezamenljiv, pa ima tudi e-knjiga svoje prednosti. In teh sploh ni malo. E-knjiga je zagotovo okolju bolj prijazna, saj za njen nastanek nikakor ni potreben poseg v naravo. Pri njej odpadejo tudi stroški tiskanja, pakiranja, dostave in tako naprej, zato je cenejša kot njena tiskana sorodnica. Zato pravzaprav ni nič čudnega, da zanimanje za e-knjige stalno narašča. E-knjiga se lahko bere na številnih računalniških

napravah, pri tem naj omenimo bralnik, stacionarni računalnik, prenosnik, dlančnik in pametni telefon. Ker ne zavzema nobenega fizičnega prostora, imate lahko pri sebi vedno neomejeno število knjig. Tistih, ki so vam najljubše, pa naj bodo iz kategorije leposlovja, znanstvene fantastike, strokovne literature in podobno. E-knjiga je prenosljiva na popolnoma enostaven način in hkrati zelo lahko dostopna. Kupimo jo v izbrani spletni knjigarni, beremo pa jo lahko praktično povsod: na potovanju, doma, na morju, na avtobusi ali vlaku. Ne smemo pa pozabiti tudi na njeno učno vrednost, saj je naravnost odličen učni pripomoček. Ker je hitro pregledljiva, omogoča natančno iskanje. Povsem enostavno lahko dodajate ali brišete zaznamke, tekst lahko tudi podčrtate in tako naprej. Z branjem ne bodo imeli težav tudi tisti, ki slabše vidijo. Velikost črk lahko namreč poljubno povečate. Vseeno pa ne smemo pozabiti omeniti, da so namenski bralniki za e-knjige zaenkrat še nekoliko okorni, zato je njihova uporaba omejena.

ljudeh povečuje samo vizualna inteligenca. Tako naj bi digitalno branje povečevalo površnost, prenasičenost s podatki pa naj bi pripeljala do tega, da ljudje niso več sposobni poglobljeno brati in logično sklepati. E-knjiga – kako jo beremo?

A tehnološki napredek na tem področju se odvija s svetlobno hitrostjo. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na ceno, saj je naprava za branje zaenkrat še kar velik strošek. Vredno je upoštevati tudi dejstvo, da osebni in prenosni računalniki niso najbolj primerni za dolgotrajno branje e-knjige. Poleg tega imajo prenosniki še tehnično omejitev, saj ima njihova baterija omejen rok delovanja. Poleg tega standardni zasloni zunaj na močnem soncu povsem odpovejo, saj je besedilo neberljivo. Ravno zato vam priporočamo uporabo posebnih bralnikov e-knjige, ki uporabljajo tehnologijo elektronskega papirja. Zaslon bralnika namreč vsebuje električno nabite delce pigmenta. Le-tem naprava spreminja razporeditev, s tem pa določene dele zaslona osvetli ali potemni. Kontrast prikaza besedila je primerljiv današnjemu kontrastu časopisa, če ni celo boljši. Žal pa tak elektronski papir zaenkrat še ne more reproducirati barv. Dandanes lahko e-knjige oziroma digitalno branje uvrstimo pod dve teoriji. V prvo skupino spadajo tisti, ki trdno verjamejo, da imata branje e-knjige in uporaba digitalnih medijev pozitiven vpliv na razvoj človeške inteligence. Rezultati IQ testov so namreč sčasoma vedno boljši. Druga skupina ljudi pa zagovarja trditev, da se pri

E-knjiga je v ePub in PDF formatu, beremo pa jo lahko – kot smo že omenili – na številnih napravah. Tako na različnih oblikah računalnikov kot tudi na pametnih telefonih, EPub-u, iPhone-u, iPod-u in še bi lahko naštevali. Odlična novica je ravno ta, da se EPub in PDF formata ujemata s številnimi bralniki. Na voljo so številni brezplačni programi, ki omogočajo branje e-knjige v PDF formatu, najpogosteje pa se ljudje odločajo za Adobe Reader, Microsoft Reader, Expert PDF Reader, Foxit Reader in številne druge. Kaj pa EPub format? Tudi tu si lahko postrežete z brezplačnimi bralnimi programi, naj jih naštejemo le nekaj: Adobe Digital Editions, IBooks, Stanza, Bookworm … E-knjiga: slovenskih je veliko premalo! Za Slovenijo so raziskave pokazale, da preko e-bralnikov knjige bere približno 4.000 do 5.000 ljudi. Zanimiv je podatek, da v Sloveniji vsako leto izide kar pet tisoč naslovov knjig v fizični obliki, hkrati pa žal le okrog 200 e-knjig. Slovenski trg e-knjig tako kljub temu, da se številne knjigarne trudijo, da bi zadevo spremenile, ostaja v povojih. Težava slovenskih e-knjig se skriva tudi v njihovi ceni. Namesto da bi bile cenejše od tiskanih verzij, so zaradi visokih davkov na e-knjige in višje licenčnine pri prevodih nekako v istem cenovnem razredu kot fizične knjige. Klasične knjige ali e-knjige? Odločitev je popolnoma vaša. Želimo vam obilo zabave pri branju! Pripravila: Monika M.

Za smeh Modrček! Mož se odpravlja po nakupih. Žena mu tik pred odhodom naroči, naj kupi še en modrček zanjo. »Ja, žena, tega pa jaz ne znam kupiti, še tega ne vem, kako veliko košarico naj kupim.« »Hja, številka je 3a!« »Žena, tega si pa ne bom mogel zapomniti, precej bom pozabil.« »Ja, pa vzemi mero!« In res. Mož položi roko na ženine prsi in nato drži roko pri miru, kot da bi vzel odtis. Tako odide v trgovino. Pri vhodu prime za kljuko, da bi odprl vrata in se zave: »No, zdaj sem pa izgubil mero!«

Skleroza Tetka Micka je trpela za sklerozo. Nekega dne je na obisk povabila dve prijateljici. Da ne bi pozabila, kaj dati na mizo, si je zapisala: »1. kavica, 2. piškotki, 3.narezek, 4. čajček, 5. sendviči, 6. sok.« Tako. Obiski so prišli. Vsedle so se za mizo in se začele pogovarjati. Kar naenkrat pa Micka opazi, da je miza prazna. Hitro skoči za pult in

pogleda na listek: »Aha, kavica.« Skuha kavico in jo položi na mizo. Počasi nadaljujejo s pogovorom, medtem pa pijejo kavico. Ko končajo, Micka pospravi skodelice in sede nazaj za mizo. Čez nekaj časa zopet opazi, da je miza prazna. Hitro skoči za pult in zopet z listka prebere, naj najprej postreže kavico. Spet skuha kavico, nato pa se vse skupaj nekajkrat ponovi. Ob koncu obiska se prijateljici poslovita in na dvorišču pripomnita ena drugi: »Ta skopuška Micka!« »Ja, vsaj kakšno kavico bi na mizo dala!«

LEPOTNE OPERACIJE

Vsevedni računalnik Prodajalec računalnikov je obiskal direktorja nekega večjega podjetja z namenom, da ni mu prodal katerega od računalnikov iz najnovejše serije govorečih računalnikov. Prodajalec: »Ta stroj ve prav vse; vprašate ga lahko karkoli, vse vam bo pravilno odgovoril! Računalnik, kolikšna je hitrost svetlobe ?« Računalnik: »186,282 milj na sekundo.« Prodajalec: »Kdo je bil prvi predsednik ZDA?« Računalnik: »George Washington.« Direktor: »Še vedno nisem prepričan ... Mu jaz postavim eno vprašanje. Računalnik, kje je moj oče zdaj?« Računalnik: »Tvoj oče trenutno ribi v Georgiji.« Direktor: »Hee!! Računalnik se moti! Moj oče je umrl pred več kot dvajsetimi leti!« Računalnik: »Mož tvoje matere je umrl pred 22 leti. Tvoj oče je pravkar ujel 3-kilskega krapa.« Vir: vici.50webs.com

Izberite najboljšega lepotnega kirurga! pacientov med Doktor 1A lepotnimi kirurgi med 11 lepotnimi kirurgi v SLO in HR kateri lepotni kirurgi poseg opravijo brez bolečin in diskretnost

031 660 111 P


NASVET

19

Zdravo življenje se začne s čisto vodo! Se zavedate, kakšno vodo pijete? Veste, tudi Svetovna zdravstvena organizacija da je voda v Sloveniji marsikje že močno (WHO), ki je hormonske motilce označila kot onesnažena in da se stanje ne izboljšuje? »globalno grožnjo« za naš planet. Ne moremo dovolj poudariti, kako pomembna Podatki analiz vod kažejo, da vsa pitna voda je čista voda za zdravo, kakovostno in dolgo vsebuje klor, pesticide, kancerogene snovi, in življenje ter seveda za boljše delovanje težke kovine. Klor je zelo strupen plin, ki se je človeškega telesa na splošno. Voda je v prvi svetovni vojni uporabljal kot bojni strup. namreč vir življenja, vse izhaja iz nje, zato je Danes pa se ga uporablja za dezinfekcijo še kako pomembno, kakšno vodo vnašate pitne vode. Pri kloriranju pitne vode nastane vase in kakšno vodo ponudite najdražjim. v reakciji med klorom in organskimi snovmi Pomembno je tudi, da pijemo dovolj vode množica kancerogenih snovi, ki predstavljajo in se tako izognemo dehidraciji, ki je vzrok veliko tveganje za človekovo zdravje. številnih težav z zdravjem. Onesnaženje vode s pesticidi, kancerogenimi organskimi snovmi in težkimi kovinami je posledica onesnaževanja predvsem zaradi industrijske in kmetijske dejavnosti. Število in količina nevarnih kemikalij, ki pristanejo v vodi se iz leta v leto povečuje. V zadnjih 50 letih smo spustili v okolje več kot 100.000 različnih sintetičnih snovi, ki v končni fazi vedno pristanejo v vodi. Med temi nevarnimi snovmi si posebno pozornost zaslužijo hormonski motilci, ki povzročajo težave že v izjemno majhnih količinah. V telesu se obnašajo podobno kot naravni hormoni, njihovo delovanje pa precej zmotijo. Povzročajo hormonske motnje, motnje v razvoju zarodka, odpoved imunskega sistema, zmanjšajo kakovost semenske tekočine, nenormalen razvoj spolnih organov pri dečkih, hormonsko pogojene vrste raka (rak dojke, prostate, mod), nastop prezgodnje pubertete pri deklicah se v zadnjih desetletjih pojavljajo vedno pogosteje.

In kako do čiste vode? Najčistejšo možno pitno vodo po najvišjih standardih kakovosti pitne vode zagotavlja reverzna osmoza. Reverzna osmoza je sodobna in hkrati najučinkovitejša tehnologija filtriranja vode. Postopek filtriranja vode z reverzno osmozo temelji na filtraciji vode skozi izredno majhne pore tankofilmske kompozitne polprepustne membrane (TCF). Pore tankofilmske kompozitne polprepustne membrane premera 0,1 nanometra (0,0001 mikrona) omogočajo prehod samo izredno majhnim molekulam čiste vode. Reverzna osmoza iz vode odstrani klor, slab vonj in okus, kancerogene organske snovi, pesticide, hormone, hormonske motilce, azbest, svinec, živo srebro, krom, kadmij, baker, barij, radon, natrij, kalij, selen, fluoride, nitrite, nitrate, ciste, bakterije in viruse.

Tako z reverzno osmozo pridobimo na povsem naraven način najčistejšo možno Da gre za resnično veliko težavo, je priznala pitno vodo!

Supanje je primerno za vse generacije

SUPanje oziroma »Stand-up Paddling« je nekakšen približek hoje po vodi, zadnja leta pa je vedno bolj popularno tudi v Sloveniji. tudi stoje. Supanje je odlična predpriprava za druge športe, saj pri njem delajo vse mišice v telesu. Kako torej začeti? Razkoračite se v širini ramen in poiščite točko ravnotežja na sredini sup deske. Kolena nekoliko pokrčite. Za ohranjanje ravnotežja si pomagajte z boki, glava in ramena pa naj bodo stabilni. Ko boste osvojili omenjene veščine, poskusite sup obrniti za 180 stopinj. Supanje: kako izbrati sup, ki bo primeren za vas? A še preden se odpravite v trgovino in zapravite kupček denarja za primerno sup desko, morate začeti lepo od začetka. Najprej se morate supanja naučiti. V današnjem članku zato pišemo o vsem, kar morate vedeti, da boste ta fantastičen šport izkusili tudi sami. Supanje izvira iz Havajev. Tam so učitelji deskanja vstali na deski in v roke prijeli veslo z namenom, da bi lažje nadzorovali in fotografirali svoje učence. Tako se je razvil ta izredno zanimiv šport. Supanje je primerno prav za vse generacije, tako za staro kot za mlado. Seveda boste začeli na mirnejših vodah, a sčasoma boste dobili toliko izkušenj, da se boste lahko preizkusili tudi na valovih in brzicah. Za supanje ne potrebujete posebnega predznanja Osnovno znanje, ki je potrebno za supanje, boste brez problema osvojili zelo hitro. Pri tem morate paziti, da boste začeli s tem športom v dovolj globoki vodi, saj se boste pri morebitnih padcih tako izognili različnim poškodbam. Tako vam od srca odsvetujemo, da z učenjem pričnete v plitki vodi, do primerne globine odveslajte kar na valovih. Še preden boste na supu prvič vstali, poskusite veslati kleče in osvojiti tehniko ter pridobiti ravnotežje. Šele nato vstanite in veslajte

Nakup supa ni majhen strošek, saj se cene gibljejo od 500 evrov za začetniške supe pa vse do vrtoglavih 5.000 evrov za tekmovalne supe. Veliko povpraševanj je tudi po napihljivih supih. Njihova prednost je v tem, da jih lahko pospravimo v nahrbtnik in vzamemo povsod s seboj. Pomanjkljivost pa se skriva v tem, da je tak sup potrebno vsakokrat znova napihniti, poleg tega pa sup ni tako tog, zato slabše drsi po valovih. Nenapihlljivi supi za supanje so zgrajeni iz različnih materialov, pri tem naj omenimo polipropen, ki je ojačan s karbonskimi ali steklenimi vlakni, lahko pa je ojačan tudi z lesenim jedrom ali polistirensko peno. Supi so daljši od treh metrov, zato jih lahko prevažate na strehi avtomobila. Na zgornji strani so oblazinjeni. Supanje: vrste supov Obstajajo številne različice supov za supanje. Tako na primer poznamo all around supe, ki se jih lahko uporablja v vseh pogojih in so za začetnike tudi najbolj primerni. Omenimo naj tudi supe za deskanje po valovih. Le-ti so krajši. Imajo ožji nos in rep, so tudi bolj ukrivljeni. Pri naštevanju različnih vrst supov nikakor ne smemo pozabiti tudi na najhitrejše »race supe«, ki so namenjeni tekmovanju, za konec pa nam ostanejo še »touring supi«, ki so daljši in izdelani

za mirne vode. Napihljive supe pa smo tako ali tako že omenili. Supanje za začetnike je torej najboljše začeti na stabilnih, »all around supih«. Takšni supi so tudi nekoliko širši, široki so okrog 80 cm. Širša sta tudi nos in rep supa, tako da boste na takšnem supu lažje obdržali ravnotežje. Takšne deske so res primerne za različne pogoje in vam omogočajo, da se s to vrsto športa dodobra spoznate. Pravila, ki jih morate upoštevati pri nakupu deske za supanje Težje osebe bodo za supanje potrebovale težje deske z večjim volumnom. Volumen preprosto izračunate tako, da svoji teži prištejete 110. Izredno pomembno je, da bo vaš prvi sup dovolj dolg in širok, saj vam bo le tako omogočal zadostno stabilnost. Če bo sup uporabljala družina z majhnimi otroki, potem izberite sup, ki bo tako dolg, da bo otrok lahko sedel na deski, medtem ko bo odrasel veslal. 10 razlogov za supanje Če še vedno omahujete med bi ali ne bi, vam za konec ponujamo 10 nepremagljivih razlogov, zakaj se morate za supanje to poletje odločiti tudi sami. Pa poglejmo! • Supanje je namenjeno prav vsem. Ni se nam potrebno ozirati na to, kakšna je naša telesna zgradba ali na to, koliko smo stari. Na supanje se lahko odpravijo tako otroci, mladi in stari, primerno je tako za suhe in debele. Supanje odsvetujemo le otrokom in odraslim, ki ne znajo plavati. A deske so tako velike, da si supanje lahko privoščite tudi v paru. • Supanje je povsem enostavno. Pri supanju stojiš in veslaš. Vse, kar moramo storiti, je to, da na deski vstanemo, primemo za veslo in veslamo. Potrebno je obdržati ravnotežje in veščine supanja bodo hitro osvojene. • Supanje je izvrstna rekreacija. Že pri vzdrževanju

ravnotežja delajo prav vse mišice v telesu. Z veslanjem pa supanje postane pravi trening, izboljšajo se kondicija, telesna zmogljivost in stabilnost. Supanje je odlična vadba za celo telo. • Supate lahko v različnih vremenskih pogojih. Supanje si lahko privoščite v vseh letnih časih, poskrbeti morate le za primerna oblačila in obutev. • Opremo za supanje lahko tudi najamemo. Omenili smo že, da so supi kar precej velik strošek. Če se želite v tem športu le preizkusiti ali pa sup uporabljati na krajših počitnicah, potem vam priporočamo, da sup in veslo preprosto najamete. • Supanje omogoča čudovit razgled. Pri supanju se vam odpira čudovit pogled na okolico, tako da lahko pri tem športu resnično uživate v čudovitih razgledih. Če se na pustolovščino odpravite zjutraj ali zvečer, lahko občudujete tudi sončni vzhod ali zahod. Je še kaj lepšega? • Sup lahko uporabljamo v različne namene. Na desko lahko postavimo različne predmete in jih prevažamo s seboj. Poleg tega lahko na deski izvajamo jogo ali pilates. • Supanje je okolju zelo prijazno. Pri supanju okolja ne onesnažujemo ne s svetlobo ne s hrupom, prav tako pa za ta šport ne potrebujemo bencina ali kakšnega drugega pogonskega goriva, ki onesnažuje naravo. • Supanje je tudi tekmovalni šport, pri katerem so pravila čisto preprosta. Zmaga tisti, ki najhitreje prevesla določeno dolžino. • Najboljše od vsega pa je zagotovo to, da supanje predstavlja resnično sprostitev. Pri tem pozabimo na skrbi, odmislimo na stres in se samo zabavamo. Priporočamo vam supanje v družbi prijateljev, saj bo tako dogodivščina še dodatno začinjena s smehom in dobro voljo. Želimo vam veliko športnih užitkov! Pripravila: Monika M.


20

ZDRAVJE

Pred dopustom po čepke za ušesa Če imate občutljiva ušesa ali pa pogosta vnetja, je priporočljivo, da ne pride voda v ušesa. Silikonske čepke v Widexovih slušnih centrih izdelajo po meri, tako da zagotavljajo popolno zaščito pred vdorom vode. Imajo tudi to dobro lastnost, da ščitijo pred hrupom, tako da jih z veseljem uporabljajo tudi tisti, ki zaradi hrupa težko zaspijo. Čepki so primerni za odrasle in za otroke. www.widex.si

Solata z rdečo peso

V teh dneh številne gospodinje pripravljajo ozimnico iz rdeče pese. Dobra in slastna pa je tudi solata z rdečo peso. v ponvi, v katero dodamo narezano šalotko in česen. Pražimo, da vsebina porumeni. Dodamo še nasekljan rožmarin in narezano rdečo peso ter mešamo 3 do 4 minute. Pustimo, da se vsebina ohladi. Ko je rdeča pesa ohlajena, jo zmešamo skupaj s solato. Omaki, ki je ostala v ponvi, dodamo še sveže oljčno olje in kis. Solimo po okusu. Solato prelijemo s prelivom. Dodamo še feta sir in bob. Pripravila: Monika M. Sestavine, ki jih potrebujemo: 175 g boba, 4 jedilne žlice oljčnega olja, 1 šalotka, 1 strok česna, dve vejici rožmarina, osem majhnih rdečih pes, 140 g mešane solate, štiri jedilne žlice malinovega ali vinskega kisa in 300 g feta sira Priprava: Skuhamo bob in odlijemo vodo, bob tudi olupimo, saj je njegova lupina precej trda. Rdečo peso skuhamo in jo narežemo na četrtine. Dve jedilni žlici oljčnega olja segrevamo

Zdravja polna rdeča pesa

Rdeča pesa je bila že v davni preteklosti poznana kot zelo koristno živilo. Že v Starem Rimu so jo uporabljali proti vročini in zaprtju, Hipokrat pa kot oblogo za rane.

P

Konec srednjega veka so jo začeli uporabljati tudi pri težavah s krvjo. Danes lahko mirno napišemo, da jo je potrebno redno uživati. Rdeča pesa vsebuje številne pomembne snovi, ki blagodejno vplivajo na naše telo. Zato lahko rečemo, da je rdeča pesa pravo superživilo. Med najpomembnejšimi sestavinami naj omenimo silicij, železo in folno kislino. Silicij, ki ga vsebuje rdeča pesa, je v takšni obliki, da ga telo z lahkoto vsrka. Silicij tako pripomore, da je vezivno tkivo bolj krepko, krepi pa tudi stene žil, kosti in podobno. Poleg tega ima tudi razstrupljevalno funkcijo, saj odstranjuje težke kovine in strupe. Ta element je res eden bistvenih elementov, ki skrbi za ohranjanje zdravja. Naslednja pomembna sestavina, s katero se lahko pohvali rdeča pesa, je folna kislina, ki spada v skupino vitaminov B. Ima pomembno vlogo pri presnovi, poleg tega pa v telesu aktivira aminokislino metionin, ki deluje kot močan vir energije, poskrbi pa tudi za čvrsto kožo, lase in nohte. Ne smemo pozabiti tudi na železo, ki sodeluje pri nastanku rdečih krvnih celic in tako preprečuje slabokrvnost. To pa vsekakor niso vse sestavine, ki jih vsebuje rdeča pesa. V njej najdemo tudi kalij, kalcij, mangan, magnezij, žveplo, vitamin C, fosfor, baker, beljakovine in tako naprej. Pri tem naj izpostavimo betalain, zaradi katerega ima pesa rdečo barvo. Le-ta se absorbira v kri in poveča sposobnost prenašanja kisika.

Rdeča pesa je zelenjava, ki se lahko pohvali tudi z močim antioksidativnim učinkom, zato bo res dodobra prečistila naše telo. Da bo rdeča pesa imela na naše telo resnično blagodejen učinek, jo uživamo surovo, predvsem pa sveže iztisnjen sok. Sicer lahko pripravek tudi kuhamo na pari, a s tem rdeča pesa izgubi kar nekaj dragocenih snovi Rdeča pesa in njeni zdravilni učinki Učinki so res številni. Naj omenimo, da rdeča pesa ščiti pred oksidativnim stresom, preprečuje nastanek ledvičnih kamnov, uspešno razstruplja jetra in žolčnik, čisti črevesje, vpliva na obnavljanje krvi, krepi organizem in spodbuja apetit, se bori proti gripi in prehladu, ščiti pred virusnimi boleznimi, pospešuje delovanje izločal, očisti limfni sistem, znižuje telesno temperaturo in krvni tlak, zmanjšuje tveganje za nastanek srčnih obolenj, krepi ožilje, uničuje proste radikale, deluje protivnetno, krepi imunski sistem, upočasnuje staranje in še bi lahko naštevali. Botanično je rdeča pesa bližnja sorodnica špinače. Zelo preprosto jo lahko gojite kar na domačem vrtu. Če jo boste kupovali, pa bodite pozorni na stebelca in koreninice, saj boste tako ugotovili, kako sveža je pesa. Kupite rdečo peso z listi, ki so odličen dodatek takšnim in drugačnim solatam. Rdeča pesa v kulinariki – zelo okusna tudi surova Če boste rdečo peso toplotno obdelovali, bodite pozorni na to, da temperatura ne bo previsoka. Koristne snovi v rdeči pesi so še kako občutljive na visoko temperaturo, zato se pri višjih temperaturah razgradijo. Tako vam priporočamo, da rdečo peso kuhate na pari največ 15 minut. Dolgotrajno kuhanje v vreli vodi sploh ni priporočljivo. Rdeča pesa bo ohranila največ koristnih snovi takrat, ko jo bomo kuhali skupaj z lupino, ki vsebuje bogastvo pomembnih sestavin. Rdeča pesa se lahko jé tudi surova. Pripravila: Monika M.


ŠPORT

21

Župan sprejel košarkarje KK Žoltasti Troti

Župan Gregor Macedoni se je zahvalil igralcem, trenerju in vodstvu, da uspešno dopolnjujejo športno dogajanje v Novem mestu in izpostavil hvalevredno skrb za pripadnost lokalnemu okolju. NOVO MESTO – Župan Gregor Macedoni je na rotovžu sprejel ekipo Košarkarskega kluba Žoltasti Troti, ki je v tem letu nadgradila formo izpred preteklih let in se z osvojenim 1. mestom v 3. slovenski košarkarski ligi prebila v 2. slovensko košarkarsko ligo. Izjemen rezultat dopolnjuje dejstvo, da ekipa uresničuje športne cilje z domačimi košarkarskimi talenti in spodbuja mlade k lokalnem družbenemu in športnem udejstvovanju. Slednje se odraža tudi pri delu z mladimi selekcijami, ekipi U19 in U17 uspešno igrata v 2. državni ligi, v tem letu pa so uspešno pričeli z delom z ekipama U15 in U13. Župan Gregor Macedoni se je zahvalil igralcem, trenerju in vodstvu, da uspešno dopolnjujejo športno dogajanje v Novem mestu in izpostavil hvalevredno skrb za pripadnost lokalnemu okolju. Kot sta povedala trener KK Žoltasti Troti Luka Mittag in športni direktor kluba Matjaž Smodiš, sta

Car Andrej odtekel maraton za bolna dvojčka, zbrali 6.000 evrov navdušena nad rezultati, ki so presegli začetno rekreativno igranje košarke. V prihodnji sezoni se predvsem veselijo navijaške podpore, ki jo ob igrišču obljublja tudi župan. Pričakovati pa je, da bo župan v prihodnje sprejel tudi košarkarje KK Krša, ki so v minuli sezoni osvojili 2. mesto v domačem prvenstvu in postali prvaki Lige ABA 2. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Vsi sodelujoči so zbirali cekine za družino iz Trebnjega in njuna dvojčka, ki zavoljo cerebralne paralize potrebujeta dodatno strokovno pomoč.

Tudi letos je potekal najstarejši humanitarni projekt, 10 krogov za 10 nasmehov, teklo in pomagalo se je med 25. 5. in 3. 6. po Sloveniji (Trbovlje, Trebnje, Tolmin, Ravne na Koroškem, Koper, Škofja Loka, Ljutomer, Ptuj, Radovljica in Ljubljana). Matej Markovič, Lana Grandovec Markovič in Robert Šmid so bili in ostali glavni akterji akcije, ki se je konec maja ustavila v Trebnjem v tamkajšnjem športnem parku. Ob Tekmo si je ogledal tudi župan Mestne občine Novo mesto gospod igranju košarke in nogometa se je tudi teklo. Vse pa za dober namen! Vsi sodelujoči so zbirali Gregor Macedoni, ki je najboljšima ekipama v državi podelil pokale, cekine za družino iz Trebnjega in njuna dvojčka, ki bil zagotovo eden od junakov sobote v Trebnjem. predsednik NTZ Slovenije Marjan Hribar pa medalje. zavoljo cerebralne paralize potrebujeta dodatno Organizatorji akcije 10 krogov za 10 nasmehov NOVO MESTO – Zadnja tekma 1. slovenske sponzorjema MO Novo mesto in Krki d. d. Sedaj strokovno pomoč. v vsakem kraju najdejo nekoga, ki opravi z namiznoteniške lige oziroma druga tekma finala je čas za krajši počitek, nato se začnejo priprave maratonsko razdaljo. Andrej pa se ni izkazal le s Tudi pomoč Luke Dončića v končnici letošnjega državnega prvenstva je na novo sezono,« je po koncu sezone povedal tekom, ampak je s sodelavci zbral tudi 410 evrov. Poleg pretečenih krogov, donacij in podpore le še potrdila, kar se je slutilo ob začetku nove predsednik NTK Krka Tomaž Kralj. tekmovalne sezone (NTK Krka : ŽNTK Maribor Rezultati zadnje tekme sezone 2017/2018: podjetij se je denar nabral tudi od licitacije Jasen cilj 5:3). Od prvega kola lige in prav do konca Hribar – Piljak 3:1, Cvetko – Slodej 3:1, Karković športnih rekvizitov, največ 2.000 evrov pa so »Ne damo se, vztrajamo, vse več nas je, akcija tekmovanja je bila vrsta NTK Krka stalno na vrhu – Komac 0:3, Cvetko - Piljak 2:3, Hribar – Komac odšteli v podjetju TEM Čatež, ki so dva tisočaka pa vrača nasmehe in širi optimizem,« je povedal in tam tudi obstala. Večino dela v prvenstvu je 0:3, Karković – Slodej 3:1, Cvetko – Komac 3:0 odšteli za podpisan dres Luke Dončića. V imenu idejni vodja projekta Matej Markovič. »V Trebnjem podjetja in direktorja Andreja Bajuka je dražila in vedno kaj dodamo temu dogodku, tudi letos odlično opravila trojica najmlajših igralcev v in Karković – Piljak 3:2. potem dres prevzela Ina Meserko. je bilo tako. Vse pa z željo, da smo pomagali ligi Cvetko, Hribar in Novak, na koncu, v finalu Vir in fotografija: NTK Krka dvojčkoma in da so se imeli ljudje fajn,« pa je končnice, pa je s svojimi izkušnjami piko na i Tekel in pomagal postavil še veteran Karković. »Javil sem se in pretekel maraton za sodelavko in dodal Timo Grandovec. Tekmo si je ogledal tudi župan Mestne občine Pripravil: D. P. njena otroka,« pa je povedal Andrej Zupan, ki je Novo mesto gospod Gregor Macedoni, ki je najboljšima ekipama v državi podelil pokale, predsednik NTZ Slovenije Marjan Hribar pa medalje. »Letošnja sezona je bila za klub ena težjih sezon, a iz nje smo znova prišli kot veliki zmagovalci. Naši igralci so dokazali, da postajajo vse bolj zreli, hvala tudi zvestim navijačem, ki nas tudi letos niso razočarali. Hvala tudi dvema glavnima

Nov naslov v Novo mesto

Tisk transparentov, izdelava vizik, letakov, plakatov, izdelava reklamnih tabel, tisk nalepk, tisk na tekstil, grafično oblikovanje.

Pet medalj za Sevničane

Uspešna je bila tudi njihova kata ekipa mlajših dečkov v postavi Tilen Cvelbar, Ažbe Kovačič in Matic Grilc, ki je osvojila odlično drugo mesto.

LESKOVEC – V soboto, 9. 6. 2018, so se karateisti Kluba borilnih veščin Sevnica udeležili šolskega karate turnirja Dren Open 2018, ki ga je vzorno organiziral prijateljski Klub borilnih veščin Dren Leskovec. Turnir je potekal v katah posamezno in ekipno. Njihove klubske barve so zastopali Lovro Gomboc, David Kocman, Ažbe Kovačič, Ćerić Ivana, Cvelbar Tilen, Matic Grilc,

Kermc Anže, Paskvale Matic in Zabasu Nejc. V posamezni konkurenci sta zlato medaljo osvojila Ivana Ćerič pri mlajših deklicah in David Kocman pri starejših dečkih. Bronasto medaljo sta osvojila Ažbe Kovačič pri mlajših dečkih in Grilc Matic pri dečkih. Uspešna je bila tudi njihova kata ekipa mlajših dečkov v postavi Tilen Cvelbar, Ažbe Kovačič in Matic Grilc, ki je osvojila odlično drugo mesto. Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica: 1. mesto Ćerić Ivana, kata deklice 8–9 let 1. mesto Kocman David, kata dečki 12–14 let 3 .mesto Kovačič Ažbe, kata dečki 8–9 let 3. mesto Grilc Matic, kata dečki 10–11 let Pregled uvrstitev ekip: 2. mesto KBV Sevnica (Grilc Matic, Kovačič Ažbe in Cvelbar Tilen) Vsem dobitnikom odličij in tudi vsem ostalim tekmovalcem iskreno čestitamo za odlične nastope. Vir in fotografija: Klub borilnih veščin Sevnica

P


22

RAZVEDRILO

3K

ČEŠKI IGRALEC KAISER

NEKDANJI SLOVENSKI KOŠARKAR (BORIS)

NOVINAR BABAČIĆ

Povsod z vami

GAJ

TATUM O'NEAL

KRMA ZA KONJE

TVORBE, KI JIH VERDIJEVA OPERA POVZROČAJO SNETI

KRAJ PRI POREČU

OPEČENEC VOGAL

NAJVIŠJI ŽENSKI GLAS

LOSOSOVO MESO REKA V NEMČIJI MESTO V EGIPTU

SLOVENSKI PISATELJ JANČAR TROPSKI VETER ENOTNOST, EDINOST

UREJENOST

NEKDANJI PREDMETI, DEL AVSTRIJSKI NAMENJENI UPORABNIK HARMONIKE SMUČARSKI BANKA SKAKALEC ZA DOLOČEN (REDKO) PROSTOR SLOVENIJE (ARMIN)

Ð

&

ISLAMSKO GIBANJE

ILOVICA (NAR.)

NEKDANJI PREDSEDNIK DZ (PAVEL)

PRIKRITO OPOZORILO MESTO V NIGERIJI

POLITIK ERJAVEC NASELJE PRI DOMŽALAH

HIDROELEKTRARNA NA DRAVI FAJFA TALNA OBLOGA (POG.) BARJE (NAR.)

PRITISK URADNI LIST

LOCO CITATO

AVTOR ROMANA NANA

DEL ALPINISTIČNE OPREME AMERIŠKA IGRALKA (RAQUEL)

SANKAČ

a Pr va številk . že v prodaji www.trik.si

NAGRADNA KRIŽANKA JUNIJ 2018 Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 10. 7. 2018 na naslov: Na dlani, Gubčeva cesta 35 a, 8210 Trebnje, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA JUNIJ Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki. 3 x tri knjige Dese Muck : Takole bom rekla (zbirka kolumn)

Mali oglasi • Gradite, potrebujete beton hitro in ugodno? Pokličite: 031 644 300 • Betonski zidaki, vogalniki, opažniki, dimniki, dostava betona: 051 655 622 • Nimate kapitala? Nudimo odprtje podjetja, 070 444 222. • obiščite ali pokličite svojega najbljižjega prodajalca Toyota 07 39 18 621 • Prodam vino 040 989 801 • Zunanje oglaševanje na jumbo panojih že za 50€/ mesec 070 899 899 • Nudim varstvo predšolskemu otroku in šolarčku v času šolskih počitnic. Šentrupert 040533587 Zdenka • Efekt oglaševanja 100% zagotovljen, ne odlašajte, pokličite 070 899 899 • Prodam domače ocvirke - doma cvrti,domač prašič-3,5kg po 8 eur - dostava v Trebnje tel:031 396 106 po dogovoru. • Zopet prodamo več kamerunskih ovnov (

samcev), tudi mešane samce z belo ovco stare od 3. mesecev naprej za nadaljno rejo ali zakol. Možno je dobiti tudi par ( oven + samica ). Ni jih potrebno striči, ker so brez volne, imajo dlako. Meso od teh ovc je zelo okusno, nima vonja po ovcah ampak po divjačini. Cena je okvirnastvar dogovora ( samice malo dražje). Ovce so navajene paše v ogradi in tudi el. pastirja z več žicami. Pokličite popoldan ali zvečer do 9 ure na tel: 031 317451 ali 031535997 • Zaradi bolezni prodam Citroen Xsara Picasso 1.6 – 16V, prevoženih 44.000 km, garažiran. 040 989 856 ali 040 989 801 • Prodam ajdo v zrnu in ajdovo moko 041 627 667 • Brezplačni test sluha: 059 044 058 • Dežurni telefon klavnice 031 585 034 • Prodam avto VW POLO ohranjen in vozen, prodam zaradi upokojitve. Ugodno 068 185 033 • Sveže meso za žar! Vroča cena! 041 730 166 • Okna in vrata po meri za vas! Hitro in ugodno

vrtni paviljon. V belo-sivi barvi. Šotor je primeren za piknike, zabave …040849710 • 15% popust na vsa oblačila, na zalogi lesni peleti, dnevno sveže meso, 07 34 81 500. • Prodam rjavi jedilni kot z mizo dimenzije 80x 70 cm raztegljivo, lepo ohranjeno. Cena 190€, 031 239 66 • Prodam novo hidroforsko črpalko GRUNDFOS model SCALA 2 3-45, cena 420€, 031 239 665. • Prodam dormeo jogi 180 x 190 cm cena 40ev. Kontakt 031 239 665. • Ugodno prodam pisalno mizo primerna za študenta rabljena samo eno leto. Cena 40€, 031 239 665. • Ugodni cementni izdelki, (07) 304 83 50.

NAGRAJENCI MAJSKE KRIŽANKE: Štefka Tratar, Kolonija 10, 8230 Mokronog Melita Skupmavec ,Zapuže 3, 8310 Šentjernej Andrej Smerdel, Dolenji Boštanj 4b, 8294 Boštanj Nagrajenci bodo nagradne bone prejeli po pošti. Vsem nagrajencem lepo čestitamo.

vam prinaša kar 182 popolnoma novih sudokujev, najboljše kakovosti, v treh težavnostnih stopnjah.

NAGRADA:

• Izposodite si lahko šotor,

ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate na spletni strani www.nadlani.si (v rubriki mali oglasi) ali preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

VIOLETA TOMIĆ NATALIJA KOLŠEK

ČAROVNIK

LEN ČLOVEK (SLABŠ.)

ŽIVAL S KLEŠČAMI

JAN NERUDA

PLANOTA V DALMACIJI PREMAZ ZA LES

SKLADATELJ PAHOR

VISEČ SNEŽNI ZAMET DRŽAVNI SIMBOL

GRAFIČNI PRIKAZ KAKEGA POJAVA

LETENJE

SLOVENSKI TROBENTAČ (FRANC)

50 04, 040 989 856

NEW YORK

NEKDANJI ŠVICARSKI SMUČAR KÄLIN GLEDALIŠČE

INDIJ ŽUPAN V ILIRSKIH PROVINCAH

Mali oglasi • Akcija, moto pnevmatik 031 204 333 • Hitro in preprosto preverite svoj sluh 07 33 222 66 • Obiščite ali pokličite avtohišo Berus, imajo zanesljiv avto za vas: 07 371 98 00 • Najboljša okna in vrata v mestu 070 470 560 • Najboljša izbira za nakup avtomobila. Svetujejo vam prijazni in usposobljeni strokovnjaki. 07 37 37 660 • Prodam panjsko končnico. Lepo ohranjeno. Mere: 13 x 30 cm. Panjska končnica prikazuje: Dvoboj Pogana in Lambergarja. 051339612 • Prodam vino cviček, 6l/9€ v kartonasti embalaži, vino frankinja in bio jabolčni kis, 07 304

070 470 560. • Ko vaš dimnik potrebuje prenovo pokličite 07 814 11 47 • Izposoja šotora vrtni paviljon, 5×8.m (40m2); izposodite si lahko šotor vrtni paviljon. V Beli sivi barvi. Šotor je primeren za piknike,fešte…040849710 • Prodam le nekajkrat nošen ribiški brezrokavnik. Safari barve. Velikosti XL, znamke Lafuma. Cena 9,50 euro + ptt. K brezrokavniku sodi tudi torbica. Torbico so lahko nosi samostojno ali pa kot notranji žep. Možen tudi osebni prevzem v Kranju ali v Ljubljani.

051339612

• Prodam likalnik je star več kot 100 let 051339612 • Prodam samonakladalko SIP 19 in pajek za seno na 2 vretena Zelo ugodno, okolica Sevnice. 051 482 067 • Prodam motorna koso HOMELITE ST385 je opremljena z 2-taktnim motorjem. Moč motorja je 1 KM (0,75 kW). Na voljo sta glava s

samodejnim podajanjem 2,4 mm nitke in 3-krako rezilo, ki je primerno za rezanje grmičevja, plevela in močnejših rastlin. 051339612 • Prodam Abtronic X2. Abtronic je delujoč in lepo ohranjen, uporabljen le nekajkrat. Učinki so vidni pri redni uporabi že po 10 min dnevno. 051339612 • Prodam suhe gobe 041 452 403 • Prodam rotacijsko kosilnico Sip 165, dva bobna, dobro ohranjena, 031/418 321. • Prodam smrekov ladijski pod, deb. 16, 20 in 30 mm, 041 637 202. • Prodam 30 L bezgovega soka. Prevzem na relaciji Novo mesto – Ljubljana in Trebnjem. Cena: 4€/l, 031642115 (Zupančič). • Prodamo novo vrtno orodje Tornado. »Kremplje« kultivatorja »Tornado« so narejene iz kaljenega jekla in z uporabo ročnega kovanja, zato imajo veliko obrabno odpornost. Posebna geometrična oblika mu omogoča, da s lahkoto prodre v zemljo na globino 20 cm, brez napora za vašo hrbtenico Obdelujte zemljo z lahkoto pri pomoči dodatnega nastavka. Telefon: 040611763. • Prodam še nekaj piščancev pasme veliki orpington v več barvah cena 20 EUR kom Tržišče pri Sevnici, možna menjava za leghorn piščance tik pred nesnostjo. Tel.: 051 779 135. • Prodam kombiniran hladilnik z zamrzovalnikom, visok 160 cm širok 54 cm, ohranjen, zaradi selitve okolica Sevnice, Krmelj,cena 100 EUR. Telefon: 051779135. • Kako do čiste pitne vode? Pokličite 041 555 270. • Ugodno na voljo vse vrste zavarovanj, 040 640 171. • Obstojne pvc ograje, naročila na 040 854 352. • Ugodno polaganje keramike, kamna ...041 631 081. • Več vrst kosilnic za opravila na vrtu, 07 34 34 160. • Trgovina z hrano in opremo za vaše male hišne ljubljenčke, novo na Mirni, 070 261 206. • Akcija keramike z do 40% popusta, 07 81 41 306. • Sprejemamo naročila za šolske potrebščine, ujemite posebne popuste: 030 918 717. • Ugodne cene prenosnikov, servis računalniške opreme in še in še, 05 99 24 007.


IZ ŠOLSKIH KLOPI

23

Življenje v naravi – v domu Gorenje pri Zrečah

V ponedeljek, 9. aprila 2018, so se učenci 6., 7. in 8. razreda napotili proti CŠOD-ju, domu Gorenje.

S prijatelji so se že zjutraj veselili odhoda proti Zrečam. Vsi so bili »oboroženi« s sladkarijami in pripravljeni na odhod. Končno je pripeljal težko pričakovani avtobus in odšli so iz njihovega dragega Šentjanža. Vožnja jim je hitro minila, saj so si krajšali čas z glasbo, pogovori … Prispeli so v času kosila, zato so se takoj razdelili po sobah in že pri prvem obroku ugotovili, da je hrana res dobra. Popoldne so spoznali vas Gorenje, cerkev sv. Kunigunde in tudi njihove sostanovalce, gimnazijce, ki so se v domu Gorenje pripravljali na maturo. Seznanili so se tudi z dežurstvom, redom v domu, urnikom … Pri večerni aktivnosti so spoznali cirkuške elemente, kot so kitajski krožnik, žongliranje, obroče in ob 22. uri so se odpravili k počitku.

Naslednji dan so po jutranji telovadbi in zajtrku odšli na daljši pohod po okolici doma. Spoznali so tudi gorsko kočo in po okusnem kosilu se jim je počitek prav prilegel. Popoldne so bili navdušeni nad plezanjem po steni in to tako zelo, da so tudi po dvakrat preplezali steno do vrha. Sledila je okusna večerja in po njej so sedmarji v košarki premagali Prešernova ulica 1, šestošolce. Po utrujajoči tekmi so kar popadali v 8290 Sevnica, postelje in hitro zaspali. Nato se je jutranja rutina ponavljala vsak dan, 030 918 717 preko dneva pa so spoznavali različne stvari, od pohodov, lokostrelstva, spoznavanja dreves Sprejemamo naročila za učbenike, delovne zvezke in in kamnin, kurjenja ognjev, vezanja vozlov … V vse šolske potrebščine. četrtek zvečer pa so imeli v kleti pravi disko z Nudimo plačilo na tri obroke. lučmi, glasno glasbo … V petek dopoldne so se preizkusili še v orientacijskem teku po vasi in njeni okolici. Kar dobro so se izkazali. Ob dvanajstih je sledilo zadnje kosilo v domu Gorenje in počasi so se Čeprav devetošolci radi dolgo spijo, budilka tisti petek ni zvonila prehitro. V petek, 8. junija, so se namreč devetošolci odpravili na odpravili nazaj proti Šentjanžu. Ob prihodu domov so staršem z navdušenjem zaključno ekskurzijo na Gorenjsko. pripovedovali, kako poučno in zanimivo je bilo tako dočakali svojo priložnost za dvig adrenalina življenje v CŠOD-ju pod Roglo. v adrenalinskem parku. Steber poguma, plezanje

Devetošolci in pustolovščina na Gorenjskem

Vir in fotografija: Sara Žganjar, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Šolski plesni festival

Ples je umetnost, ki se izraža skozi glasbo. Je šport, zabava, sprostitev … Na OŠ Šmarjeta je na izbiro ples kot nadstandardni program v izobraževanju pod vodstvom koordinatorke in učiteljice prof. špo. vzg. Špele King. ŠMARJETA – Učenci radi plešejo. Tako se na urah plesa spoznajo z osnovami modernih, standardnih (ST) in latinsko-ameriških (LA) plesov. Prav tako osnovo nadgradijo s koreografijami Plesne zveze Slovenije in se pripravijo na plesno tekmovanje. Tekmujejo v posameznih plesih (hip hop, pop in latino), ST in LA, sestavijo pa tudi produkcijo, zgodbo, ki se jo predstavi preko plesnih korakov ob spremljavi glasbe. Tako je v četrtek, 8. 3. 2018, na šoli že 6. leto zapored potekalo plesno tekmovanje Šolski plesni festival. To je projekt, ki poteka v okviru Šolskih športnih tekmovanj, pod organizacijo Zavoda za šport Slovenije v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije . Tekmovalo je preko 80 učencev v posameznih plesih, nastopali pa so tudi učenci 1. in 2. razreda s svojo plesno točko. Sodniki iz Plesnega studia Novo QZmesto so tako izbrali šest najboljših učencev iz druge in šest iz tretje triade, ki so zastopali šolo na regijskem tekmovanju v posameznih plesih.

SEVNICA – Po dobrih dveh urah vožnje z avtobusom so prispeli v neokrnjeni Bohinj. Ena skupina se je odpravila na sprehod ob čudovitem jezeru, druga pa se je podala v adrenalinski park. Med hojo ob jezeru so klepetali in peli, v prijetnem zalivčku pa so si ohladili noge in se zabavali vsak na svoj način. Nato so se preizkusili v namiznem tenisu in igrah z žogo ter

V torek, 8. 5. 2108, pa se je 37 učencev odpravilo na OŠ Jurija Dalmatina v Krško na regijsko tekmovanje, ki so se ga udeležile osnovne šole Dolenjske, Posavja in Zasavja. Učenci so bili več kot odlični, saj so osvojili štiri 1. mesta, dva 2. mesta in dva 3. mesta. Prav tako so se vsi učenci tretje triade uvrstili na državno prvenstvo, ki je 6. junija 2018 potekalo v Žalcu. Vir in fotografija: Špela King

Izdelava tekstilnih vrečk na OŠ Sevnica z gostoma s KNOF-a

V sklopu praznovanja Dneva Zemlje so na OŠ Sevnica imeli gosta iz podjetne skupnosti KNOF. uporabo. Njen namen je ozaveščanje učencev o problematiki onesnaževanja s plastičnimi vrečkami. Prvošolci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, so si ogledali kratek film. Sledila je delavnica, kjer so izdelali vsak svojo tekstilno vrečko. Uporabili so stare majice, ki jih je priskrbela Stara šola. Ob izdelovanju vrečke so se marsikaj naučili, urili ročne spretnosti in se hkrati imeli možnost pogovarjati v angleškem jeziku s prostovoljko Catarino, ki je delavnico vodila. Na pomoč pri sporazumevanju in izdelavi SEVNICA – Tako jih je obiskala prostovoljka EVS Catarina Gomes iz Portugalske v spremstvu vrečke jim je priskočil tudi prostovoljec. Vir in fotografija: Prvošolci lokalnega prostovoljca. Izvedla sta brezplačno podaljšanega bivanja z učiteljico delavnico izdelave tekstilnih vrečk za večkratno

Spremljajte nas tudi na spletu. Dnevno sveže informacije.

www.nadlani.si

Na dan otvoritve, ki bo 27.6.2018 vam za vsak nakup priznamo 20% POPUST ter dobite darilo.

na višini 8 metrov in gigantska gugalnica so jim pognali kri po žilah. Sledilo je kosilo: okrepčali so se v bližnji restavraciji, nato pa pot nadaljevali proti Bledu. Nekaj kilometrov nad Bledom so si oblekli neoprenska oblačila, si nadeli čelade in rešilne jopiče ter se posedli v čolne. Na vrsti je bil nepozaben rafting. Dan je bil vroč, zato je škropljenje v hladni Savi Dolinki zelo prijalo. Po uspešno prevoženih brzicah bi se morali spustiti še z zip-linom, a vreme tega ni dopuščalo. Z avtobusi so se tako odpeljali do Lesc, kjer so se okrepčali v McDonaldsu. Ob osmih zvečer se je začela zabava v disku: plesali in peli so do desetih, ko so navdušeni nad izjemno pestrim dnem sedli na avtobuse. Vir in fotografija: Devetošolci OŠ Sevnica

Ker rad dobro in kvalitetno hrano jem, vedno rad zahajam sem, tukaj se zdrava hrana dobi, pa še kakšen popust in priboljšek dajo mi. Zato nikar ne odlašajte, hitro v trgovino Garfield na Mirno se pripeljite in vrečke s hrano napolnite.

Za vaše ljubljenčke vam poleg hrane nudimo še pripomočke za nego, opremo, igrače ...

Doživetje v Münchnu

V soboto, 14. 4. 2018, so učenci, ki obiskujejo nemščino, zgodaj zjutraj krenili v nemško mesto München. Na poti so imeli dva postanka. MIRNA PEČ – Malo pred Münchnom so z ladjico odšli na otok po Kimskem jezeru. Na otoku so si ogledali grad Ludvika II. Bavarskega, ki je bil narejen po zgledu Versaillesa. Kmalu so se z ladjico odpeljali nazaj in z avtobusom proti Münchnu. Za začetek so si ogledali znameniti olimpijski stolp, s katerega so videli čudovit razgled okrog mesta. Pogled je bil prečudovit. Z dvigalom so se dvignili za 158 m. Sledil je odhod čez most do BMW Welt. Tam so si ogledali vse novejše modele avtov in motorjev znamke BMW. Lahko so sedli vanje oz. nanje. Imeli so tudi trgovino, v kateri so bili vsi izdelki zelo dragi. Nato so se odpravili do hotela, v katerem so se razpakirali. Hitro so krenili na večerjo v značilno nemško pivnico. Hrana jim ni ustrezala, zato so večer zaključili v McDonalds'u. Ko so se najedli, so odšli spat v hotel. Po zgodnjem zajtrku so spakirali vso prtljago in odšli na avtobus, ki jih je odpeljal do znamenite Allianz Arene. Tam so si ogledali garderobe, igrišče, hodnike, konferenčne sobe … Po koncu ogleda so imeli priložnost kupiti kakšen spominek od

nogometnega kluba Bayern München. Za zaključek so se odpeljali do slavnega nemškega muzeja, v katerem je bilo nešteto zanimivih stvari. Najbolj jim je bil všeč oddelek s fiziko. Vodička je povedala, da če bi vsakemu razstavnemu elementu v muzeju namenili eno minuto, bi bili v njem 36 dni. Po ogledu so zadovoljni, veseli, polni novih izkušenj odšli domov. Vir in fotografija: Alen Rovšek in Samo Brudar, člana novinarskega krožka OŠ Toneta Pavčka


24

ZADNJA STRAN

TALISMAN Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Premium Renault

že od

19.090€ z

0%

obrestno mero*

5 let

brezplačnega podaljšanega jamstva*

2.000€ popusta

1.000€

staro za novo**

200 € za nakup

dodatne opreme***

Cena vključuje redni popust ter bonus staro za novo. * Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja.** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja.*** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–135 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,032–0,59 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00011–0,00144 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–9,26. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault priporoča

renault.si

07 391 81 14 031 204 333 www.vulkanizerstvo.si

www.pocenigume.net

MOTO PNEVMATIK

Profile for NaDlani.si

2018 06  

2018 06  

Profile for nadlani
Advertisement