__MAIN_TEXT__

Page 1

Nadlani.si

že v našem salonu

Tiskana izdaja Nadlani.si, brezplačen časopis za Dolenjsko in Posavje / JUNIJ-JULIJ 2017

07 39 18 621

2

4

Pogovor s cvičkovo princeso

3

Dolenjski kandidat za predsednika države

5

Melania se nam je izognila

8

Pri kmetici leta

11

Iz dolenjske črne kronike

14

Slovenci gremo najraje na morje

17

Drobtinice za srečo

20

Poletne nevarnosti za zdravje

7

Spet pogin rib v Temenici

9

Kulinarični namig za poletje

V kakšnih vodah se kopamo

Turizem na Dolenjskem: v razcvetu ali zamujena priložnost? Počitnice so tu, z njimi pa tudi več prostega časa tako otrok kot morda tudi staršev. Čeprav v teh dneh mnogim zadiši potovanje v tujino ali pa vsaj na morsko obalo, ne smemo pozabiti, da imamo tudi doma, tako rekoč tik pred nosom, odlične lokacije za enodnevne izlete, na katere pa radi tudi pozabljamo.

Zanimalo, na kakšne načine občine privabljajo turiste, kateri kraje, lokacije ali znamenitosti beležijo največji obisk in kaj je res vredno obiskati. Ker smo dobili obsežne odgovore, boste celotne našli na naši spletni strani, na tem mestu najdete zgolj poudarke. Novo mesto: v dolenjski prestolnici so leto posvetili jantarju, v svojih dejavnostih pa izpostavljajo zlasti arheološko dediščino. Turiste privabljajo mestno jedro, Dolenjski muzej, sakralni objekti, reka Krka, Otočec, Gorjanci in številne poti, Trška gora z zidanicami ... Za obisk priporočajo še Luknjo pri Prečni (zadnji izvir Temenice), podeželje, Machovo pot ter seveda prireditve. Trenutno največ pozornosti dajejo izgradnji arheološkega parka Situla in projektu Gorjanci – trajnostni razvoj. Trebnje: Trebanjci se lahko pohvalijo z odmevnima prireditvama, kot sta Teden cvička in Iz trebanjskega koša. Priljubljeni so tudi Razhodnja, prireditev Slovo poletju, Galerija likovnih samorastnikov, romarsko središče na Zaplazu s privlačno legendo, priporočajo pa tudi ogled

LESNI PELETI 2

HP PELLET

Jurjeve domačije v naselju Občine, rojstne hiše Friderika Ireneja Barage in naravnih znamenitosti (Temenica, ribnik Blato …). Sevnica: Sevničani so prepoznavni zlasti zaradi Melanie Trump, kar se pozna tudi na obisku tujih turistov. Ti si radi ogledajo grad, mesto, vabijo pa jih tudi Lisca, Ajdovski gradec, območja Nature 2000, mika jih nastanitev na turističnih kmetijah in v zidanicah, vrhunska kulinarična doživetja in še kaj. Mirna: občina kot nosilka projekta velik poudarek daje Mreži postajališč za avtodome po Sloveniji. Turisti si radi ogledajo grad in ribnik, v okoliškem gozdu pa bodo nekaj zase našli lovci. Obiskovalci gredo radi tudi v cerkev, na Debenec in Ranč Aladin, medtem ko tu ne manjka niti športnih izzivov. K obisku vabijo še posestvo Lanšprež, zidanice ter spomenik NOB pri Rojah. Šmarješke Toplice: občina je najbolj znana po zdraviliškem turizmu, kar je tudi razlog za številne domače in tuje goste. Ti si radi ogledajo okoliško dediščino, v zadnjem času pa vse več ljudi hodi tudi v Hišo žive dediščine v Beli Cerkvi in seveda Klevevž.

- 100% bukovina - 6 mm premer - 5 kWh/kg - 8% vlažnost - 0,8% pepel - 650 kg/m3

041 755 578 halopesek.doo@gmail.com halo.pellets@gmail.com

Občina izpostavlja še priložnosti za nordijsko hojo, sicer pa stremi zlasti k trajnostnemu turizmu. Šentjernej: ta kraj slovi po številnih dogodkih in prireditvah skozi vse leto. Brez slavnega petelina ne gre nikoli, obiska pa so vredni še kartuzijanski samostan v Pleterjah, vinske kleti, kobilarna, jahalna šola, gradovi Gracarjev turn, Prežek in Gutenwerth, v Šentjerneju boste našli tudi kralja cvička. Škocjan: Škocjančani se lahko pohvalijo z Zagraškim logom (avtohtone kamnine, sprehajalne poti), Mlinarjevo potjo, kamnitim dvoločnim mostom nad Raduljo, posebej ponosni pa so na občinski praznik Knobleharjevo. Menijo, da je vredno obiskati še dolino Radulje, Štritovsko jezero, geometrijsko središče občine, Knobleharjevo pot ... Žužemberk: žužemberški občinarji izpostavljajo grad, območje Auerspergove železolivarne z muzejem, galerijo na Dvoru ter mnoge cerkve in spominska obeležja. Turisti se radi namočijo v reki Krki ter obiščejo sv. Peter in Močile pri Hinjah. Po njihovem mnenju je vredno obiskati še Ajdovško planoto, Šmihel pri Žužemberku, spominsko obeležje ameriškemu bombniku, večstoletno lipo na Brezovi Rebri ter rimsko cesto v Trebči vasi. Mirna Peč: ta se lahko pohvali z dediščino, ki sta jo za seboj pustila Lojze Slak in Tone Pavček. Obisk Malega Kala (Lojze Slak) in Šentjurija (Pavčkov dom) je po zaslugi večjega udejstvovanja povečan, ustvarili so Pot Slakove in Pavčkove mladosti, zanimivo pa si je ogledati tudi samo Mirno Peč, dolino Temenice (Zijalo, kjer reka drugič pride na površje), okoliške gričke, posejane z zidanicami, Sveto Ano (deželo zlatega teleta), ter Globodolsko polje. V naših krajih je za videti res veliko, občine in ponudniki pa se vsak po svoje trudijo, da bi obiskovalcem ponudili še več. Če vam manjka idej za popoldanski ali kar celodnevni izlet, ste jih zdaj zagotovo dobili vsaj nekaj. Želimo vam prijetno poletje, ki bo polno novih doživetij! Pripravila: Mojca Sladič

Traktorji za strme terene s pogonom na dva ali vsa kolesa

Broomate - naprava za pometanje! R

Multikutivatorji z različnimi priključki GRILO.

tel: 07/343 41 60, info@bonum.si

Strižne kosilnice bencinski ali diesel motor.

Kosilnice za visoko travo in strme terene.

Bonum d.o.o., Prelesje 33, Šentruper


2

POGOVOR

Cvičkova princesa Dragica Ribič: »S cvičkom ciljava visoko in daleč« Na nedavnem Tednu cvička so okronali tudi novo cvičkovo princeso. Ta naziv letos pripada Dragici Ribič iz Ornuške vasi, ki je dekle mnogih talentov in zanimanj. Z nami je delila svoje misli, načrte in mnenje o kulturi pitja na Dolenjskem. je zaželeno, da prihajajo iz vinogradniških družin, se sprva srečajo s strokovno komisijo, kjer odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Sledi suveren javni nastop in skupek obeh delov privede do okronanja za aktualno cvičkovo princeso. Če ima katero dekle željo bolje spoznati delovanje cvičkovih princes, jo v tem letu mandata z veseljem povabim poleg, da uvidi poslanstvo še pobližje. Kakšno je tvoje poslanstvo in kakšne načrte imaš za to leto? Poslanstvo cvičkove princese sem strnila že pri prvem vprašanju, zato se ne bi ponavljala. V tem Z vso svojo energijo in veseljem odgovorno trenutku je v rokavu skritih nekaj ambicij in proopravlja promocijo cvička kot bisera med sloven- jektov, vendar, ker dogovarjanja še potekajo, naj skimi vini ter ga postavlja na svetovni zemljevid. ostanejo še skrita v tančico. Cvičkova princesa širi dober glas o dolenjski poKako boš naziv cvičkove princese kar krajini, njeni pestri turistični ponudbi ter o dolenjnajbolje izkoristila sebi v prid? skih vinogradnikih, ki pridelujejo kvalitetna vina tudi za najzahtevnejše pivce. Z svojo prisotno- Poglavitni namen naziva cvičkove princese je stjo obogati slavnostne in svečane dogodke ter širši – promocija Dolenjske, njenega bisera med prireditve na Dolenjskem, v sklopu slovenskega vini – cvička, širjenje dobrega glasu o celotni povinskega kraljestva, kjer smo združene princese krajini, kultura pitja ... To so le nekatere iztočnice, in kraljice iz ostalih vinorodnih območij, pa tudi h katerim strmim. Sem velik patriot, zato naziv gledam v tej luči. prireditve širom Slovenije. Kaj počne cvičkova princesa?

Kako poteka tvoj dan, odkar si dobila ta Menda imate doma precej velik vinograd. Kako si sama vključena v delo v naziv? domačem vinogradu? Dan gre po navadi v tisto smer kot kotički mojih ustnic. Zaenkrat bistvenih sprememb ni zaznati, Dolenjska res slovi po razdrobljenih, majhnih visaj sem tudi pred nazivom bila razpeta v različne nogradih, vendar tudi naš, ki šteje približno 2500 dejavnosti. Le nekaj telefonskih klicev več in ne- trt, ni velik v primerjavi s tistimi večjih tržnih pridekaj obiskov najrazličnejših prireditev pa z lahkoto lovalcev. Spomladi pri nas ni časa za spomlauskladim, saj mi hiter dnevni tempo ni novost. dansko utrujenost, saj rez in pospravljanje rezine kar vabita na prve tople žarke. Tudi zelena dela in Kjer je volja, tam je pot. škropljenje mi niso tuja, saj imam opravljen tudi tečaj fitofarmacevtskih sredstev. Za sprostitev po končani službi pa je vinograd pravi balzam za telo. Trgatev pa še vedno velja pri meni za najlepši čas v koledarskem letu. Po izobrazbi si diplomirana novinarka. Ali si se v tem poklicu našla? Sem dekle, ki se v vsakem poklicu najde in znajde. Obožujem raznovrstna dela, ki zahtevajo ustvarjalnost, komunikacijo, tkanje novih stikov in učenje novih stvari. Če delaš s srcem in veseljem, ti nedvomno ni treba iti niti en dan na delo. Kaj te še zanima, s čim se rada ukvarjaš? Fotografija. Ujeti in nepopisni življenjski trenutki, katerih vrednost je podobna vinu modre frankinje Kdo te je nagovoril, da si se prijavila na – starejši kot so, boljši so. Rada vkomponiram ta izbor? tudi kakšen videoposnetek, sicer pa prosti čas Priznam, da je bilo nagovarjanj kar veliko, vendar s pridom izkoristim za športno udejstvovanje v na koncu šteje le moja odločitev. Ob zlati podpo- naravi. ri moje družine, najiskrenejših prijateljev in najbolj Prihaja tudi čas dopustov. Imaš že naprijetnih vinogradnikov in vinogradnic DV Mirna črte, kaj boš počela, kam boš šla? Peč je bila odločitev tako rekoč na dlani. Morje, vendar ne hrvaško. Peščena plaža, venKako izbor poteka? Najbrž je treba izdar ne portoroška. Točna lokacija na letalski karti polniti kar nekaj kriterijev. še ni znana, vendar s cvičkom letos ciljava visoOd kandidatk se pričakuje predvsem, da je v ko in daleč. znanju »podkovana« na področju vinogradništva, Malo za šalo: kaj bi rekla našim južnim vinarstva, turizma, vinske kulture, enologije pa sosedom, če bi se spomnili, da je, tako tudi tuji jezik ji ne sme biti tuj. Dekleta, od katerih kot teran, tudi cviček njihov?

Nadlani.si Tiskani medij Nadlani.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi

Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838. Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Mojca Sladič Oblikovanje: Tanja Kristan Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke. Naklada: 30.000 izvodov Pokrivamo občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej Trebnje, Žužemberk, Mirna, Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Mirna Peč, Sevnica Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 070 899 899 Spletna stran: www.nadlani.si

Na podlagi cvičkove dolgoletne tradicije in znanstveno potrjenega izvora modre frankinje na slovenskih tleh ter Guinessovega zapisa o najstarejši trti na svetu, ki raste na mariborskem Lentu, sem prepričana, da nam ga ne morejo vzeti. O cvičku sta v svojih zapisih pisala že Janez V. Val-

Kako pa odgovarjaš vsem tistim, ki pravijo, da je cviček dober samo za v solato, kot kis? Ti so nedvomno veliki vinski nevedneži. Kislina v cvičku je namreč enaka ali celo nižja kot v ostalih vinih, vendar zaradi nižje alkoholne stopnje in enostavnega vinskega telesa ta pride bolj do izraza. Če cvičku dovoliš, da je lahek, pitek in svež, te bo s svojo barvo, vonjem in okusom nedvomno očaral. Cviček je vino za prav vsak lep dan. Ali je kultura pitja alkohola v naših krajih po tvojem mnenju skrb vzbujajoča?

Zavedanje, da cviček gastronomsko obogati kosilo ali večerjo, je v naših krajih manj znano. Meja med zdravim, priporočljivim in pretiranim je tanka. Že Hipokrat je svojim bolnikom veleval, naj pazijo na dvoje – naj koristi ali vsaj naj ne škodi. Upam in verjamem, da bo pregovor – prvi kozarec je za zdravje, drugi za veselje, tretji vasor in Janez Trdina, ki sta preučila prenekatero za slovo – znal sporočiti zdravo mejo uživanja. dolenjsko zidanico. Ponosni smo lahko, da imamo najstarejšo trto na svetu – žametno črnino, ki Najlepša hvala za pogovor in srečno! daje cvičku osnovo, in da vedeti, da zgodba o dolenjskem posebnežu ni stara nekaj desetletij, Pripravila: Mojca Sladič temveč tisočletij. Beseda urednice Poletje je tu, z njim pa tudi nova, poletna številka našega časopisa. Času primerne so tudi vsebine: pogledali smo, v kakšni vodi se kopamo, se spraševali o turističnih potencialih v naših krajih, pogledali, v katere tuje destinacije Slovenci najraje potujemo. V časopisu boste našli tudi novičke iz naših krajev, kjer se vedno kaj dogaja, seveda pa ne manjka takšnih in drugačnih nasvetov za poletni čas, ki ste ga najbrž že težko pričakovali. Uživajte, kolikor se da, obiščite kakšen zanimiv kotiček in se sprostite. Naslednjič se vidimo avgusta! V uredništvu časopisa NaDlani.si vam želimo prijetno branje.


IZ NAŠIH KRAJEV

Iščejo najboljši sladoled

Veselice so tu, inšpektorji pa v akcijo

ponudniki sladoleda oziroma predlagate svojega favorita. Akcija se je začela 25. maja. V njej lahko sodelujete vsi, ki ste že kdaj pokusili sladoled pri katerem od ponudnikov na Dolenjskem, v Beli krajini, ali na Kočevsko-ribniškem. V začetku septembra bodo med vsemi sodelujočimi izžrebali sladke nagrade. Sodelujete lahko večkrat in si tako povečate svoje možnosti pri žrebanju. Ponudnik, ki bo prejel največ glasov, bo za eno leto postal nosilec naziva »Najboljši sladoled na Dolenjskem, Beli NOVO MESTO – Akcijo so poimenovali Sla- krajini in Kočevko-ribniškem leta 2017!« ter nodolenjska 2017, na spletni strani Visit Dolenj- minacijo na svetovni lestvici. ska pa lahko izbirate med devetimi ponujenimi Pripravila: M. S,

NOVO MESTO – Njihovih inšpektorjev namreč ne bo manjkalo niti na prireditvah in veselicah. V boju proti sivi ekonomiji se bodo, tako pravijo, poleti prednostno posvetili dejavnostim, ki poslujejo oziroma večinoma poslujejo z gotovino – gostinstvo, turizem, prodaja na stojnicah, večje prireditve ... Preverjali bodo registracijo ponudnikov storitev z vidika, zaposlovanje na črno in izdajanje ter davčno potrjevanje računov, poostrili pa bodo tudi nadzor vinjet in prevoz potnikov. Če ste morda že pozabili, pa za gasilske veselice še vedno velja, da so društva v nekaterih primerih izjema in da jim računov ni treba izdajati. Društvom, ki na leto prek pridobitvene dejavnosti zaslužijo do pet tisoč evrov, računov od prodaje ni treba izdajati, omejitev pet tisoč evrov pa ne velja, kadar društvo organizira dogodek, ki je namenjen zbiranju sredstev za lastno korist. Če

Po uspešni lanski akciji so tudi letos sprožili iskanje najboljšega sladoleda na Dolenjskem.

Končno nad rakotvorni radon

Novomeška mestna občina je razkrila načrte za prihajajoče mesece, na njihovem seznamu pa smo našli tudi sanacijo vlage v kletnih prostorih in radona na podružnični šoli Podgrad. STOPIČE – Očitno so se pristojni končno zganili in sklenili, da se lotijo previsokih koncentracij plina, ki ga povezujemo z radioaktivnostjo. Sanacija bo stekla v sklopu energetske sanacije vrtcev in šol, za kar je MO Novo mesto od infrastrukturnega ministrstva prejela odločbo o sofinanciranju projekta v višini 1,181.440,57 evra. Večino del nameravajo izvesti v času šolskih počitnic, zaključek del pa planirajo za oktober. Občina je objavila razpis za izvajalca sanacije radona, ta dela pa bodo potekala sočasno z energetsko sanacijo. Nevarni radon Naj spomnimo le, da je radon v visokih koncentracijah prisoten v zraku in zemlji, na kateri posamezna zgradba, torej tudi omenjena podružnična šola, stoji. Od tod pride v prostor skozi razpoke v tleh ali stenah kleti, skozi špranje med talno ploščo in zidovi, ob slabo zatesnjenih vodovodnih in odtočnih ceveh ter skozi druge odprtine. Radon kot tak za človeka sicer ne predstavlja ogromne nevarnosti. Vdihavamo ga skupaj z zrakom in ga v glavnem tudi izdihnemo. Drugače pa je z njegovimi kratkoživimi razpadnimi produkti, ki so skupaj z radonom vedno prisotni v zraku. Kot aerosole jih namreč pljuča odfiltrirajo od vdihanega zraka. Na steni dihalnih poti, kjer so se usedli, razpadajo, nastali delci pa napadajo okoliško tkivo ter ga tudi poškodujejo. Velja omeniti, da delci poškodujejo le posamezne skupine celic

3

Finančna uprava RS (Furs) bo dejavna tudi v prihajajočih poletnih mesecih, čeprav bi morda raje videli, da si tudi oni vzamejo malce dopusta.

torej gasilci na veselici zbirajo denar za nakup novega vozila in presežejo omenjenih pet tisočakov, potem jim na veselici vseeno ni treba izdajati računov. Ta izjema pa ne velja za gostinca, ki na veselici prodaja. Pripravila: M. S.

Ste pripravljeni? Položnice za vrtec in komunalo bodo višje Občinski svet Mestne občine (MO) Novo mesto je potrdil Celostno prometno strategijo in se seznanil s predlogoma Odloka o načrtu za kakovost zraka in programa ukrepov na območju občine.

evra. Glede na predvideno pozitivno poslovanje v planu za 2017 bodo nove cene začele veljati s 1. januarjem 2018. Trajnostna mobilnost v pljučih, večina tkiva pa ostane nepoškodovana. A ker se število poškodovanih in mutiranih celic sčasoma povečuje, je nastane za pljučnega raka vse večja. Poškodbe so lahko zelo resne, ocenjujejo celo, da je vsak deseti primer raka pljuč posledica radona oziroma njegovih produktov. In kje je radona največ? Najpogosteje tam, kjer je tudi radioaktivni uran, torej na območju Žirovskega vrha (rudnik urana), Idrije, Kočevja, Kanižarice … Pojavlja pa se seveda tudi na kraških tleh in geoloških prelomnicah, saj tu lažje pride na površje ter potem v zgradbe. Dolenjska, Bela krajina in Notranjska so zato območja s povečanim tveganjem za prekoračitev še dopustne vrednosti radona, težav z njim pa se še najbolj lahko rešimo s pravilno gradnjo in prezračevanjem. Če energetska sanacija ni ustrezna, lahko ta stanje le še poslabša.

NOVO MESTO – Svetniki so potrdili tudi predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo v MO Novo mesto, s katerim se cene programov v vrtcih Ciciban, Pedenjped in koncesijskem, zasebnem družinskem vrtcu Ringaraja, zvišujejo za tri odstotke. Na novo oblikovanje cene so vplivali stroški dela, ki so se v letu 2017 povišali zaradi odprave nekaterih varčevalnih ukrepov s strani države (povišanje plačne lestvice, sproščena napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive, povišanje stroška regresa za letni dopust, višji strošek premij za kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence). Pri obšolskih vrtcih ostane cena programa vrtca nespremenjena, saj povišani Pripravila: M. S. stroški dela niso imeli velikega vpliva.

Žiga poljubil Prevca, zdaj bi bil predsednik države

Višje tudi položnice za komunalo

Potrdili so tudi poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2016 ter poslovni plan za letos. Občinski svet je soglašal s spremembo Za zmago na jesenskih predsedniških volitvah se poteguje tudi Dolenjec cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja Žiga Papež, ki ga morda bolje poznate pod umetniškim imenom Papster, in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in biov okviru katerega pripravlja različne potegavščine in skrite kamere. loških odpadkov v mestni občini. Cena oskrbe Mladenič je na svoji spletni strani zapisal, da s pitno vodo se nekoliko znižuje, povečuje pa je bivši profesionalni teniški igralec, diplomant se cena čiščenja odpadnih voda ter zbiranja in fakultete za šport, študent magistrskega štuodvoza komunalnih in bioloških odpadkov, ki dija menedžmenta, sladki sladkorni bolnik in na območju vseh občin, ki jih oskrbuje Komukomik, ki je iz istega testa kot Martin Strel. Ob nala Novo mesto, ostaja najnižja v Sloveniji. Za vstopu v predsedniško bitko pa je že javno gospodinjstvo s štirimi člani, ki uporablja vse objavil tudi svoje smernice, med katerimi se storitve, bo položnica višja za približno 0,85 osredotoča na šport, šolstvo, kulturo, zdravje, gospodarstvo, okolje in preostale pomembne teme. In če se nekatere njegove zamisli vsaj na papirju videti zanimive, bo marsikatero le težko uresničil. Naj omenimo le dejstvo, da predsednik republike v naši državi nima prav bro voljo in pozitivno energijo. »Dokler ne bom velike veljave oziroma vpliva na oblikovanje celotni Sloveniji vrnil nasmeh na obraz,« še politike, saj veliko večino pomembnih odloči- pravi 23-letnik. tev sprejmejo poslanci, tako da se stavki, kot Gre prav za tistega fanta, ki je marca ob zaso »poenostavil in izboljšal bom celotni šolski ključku sezone v smučarskih skokih v Planici sistem« ali »vsem Slovencem bom zagotovil pritekel v iztek letalnice in poljubil našega šamdelovno mesto, ki ga zaslužijo«, berejo zgolj piona Petra Prevca, njegov prijatelj pa je vse kot sladke, a nedosegljive obljube. Zagotovo skupaj posnel in dogajanje objavil na spletu. pa se že zdaj uspešno loteva svojih ciljev na Pripravila: M. S. področju kulture, ki so širiti kulturo smeha, do-

Celostna prometna strategija je krovni strateški dokument za izvajanje konkretnih ukrepov v smeri trajnostne mobilnosti in podlaga za pridobivanje evropskih in državnih sredstev. Na podlagi zastavljenih ciljev je bilo določenih šest stebrov ukrepanja. Prvi steber je celostno načrtovanje mobilnosti, drugi vrnitev hoje med najbolj zaželene načine premikanja, tretji uveljavitev višje kulture kolesarjenja, četrti optimizacija javnega prevoza, peti racionalna raba osebnih avtomobilov in šesti optimizacija tovornega prometa. Strategijo sestavlja tudi akcijsko-finančni načrt, ki podrobneje predstavlja konkretne aktivnosti in ukrepe do leta 2022. Opredeljenih je 140 ukrepov, največ jih je namenjenih hoji in kolesarjenju. Zrak je nadpovprečno onesnažen Svetniki so se seznanili tudi s predlogom Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju MO Novo mesto in predlogom Podrobnejšega programa ukrepov, ki ju je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor. Občina spada med območja s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka z delci PM10, za katere država sprejema program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti. Občinski svet je k predvidenim ukrepom predlagal še dve točki – Agencijo RS za okolje poziva, da zagotovi najmanj dve merilni mesti na območju Novega mesta do konca leta 2017 in vzpostavi direkten spletni prikaz merjenja podatkov, ter predlaga, da se izbriše ukrep omejevanja hitrosti na avtocestah in hitrih cestah na območjih s slabo kakovostjo zraka v času, ko agencija razglasi čezmerno onesnaženost. Vir: MO Novo mesto

TISK NA CERADNO PLATNO www.magmamedia.si

070 833 833 2

2


4

IZ NAŠIH KRAJEV

V Temenici poginilo 36 kg rib, voda je zama- V Trebnjem zahrumeli stroji V Trebnjem se dogaja. Začeli so z ureditvijo industrijske cone, ki naj zana. Kdo je kriv? bi v prihodnosti dala številna delovna mesta. Tako vsaj obljubljajo. Po nekaj mirnih mesecih so ribiči znova opazili pogin rib v Temenici. Nazadnje smo o podobnem primeru poročali avgusta lani, tokrat pa se TREBNJE – Izbrani izvajalec Pirc Gradnje, d. o. o., iz Ljubljane je bil 10. maja uveden v je zgodba ponovila. Ugotovili so, da je do pogina rib prišlo 200 metrov nizvodno od odtočnega kanala, ki je pri KZ Trebnje speljan v Temenico, verjetno iz komunalnega sistema mesta Trebnje. Nizvodno od tega kanala so opazili odpadke, ki so dajali videz toaletnega papirja, voda pa je bila temne barve. Tudi nasproti trgovine Spar je v reko Temenico speljan enak kanal, iz katerega je prav tako odtekala temna voda, so nam sporočili iz Ribiške družine Novo mesto. Poginjene ribe so torej našli vse do Dolenjega Podboršta v skupni dolžini TREBNJE – V ponedeljek, 5. junija (ob 9.49), so v reki Temenici v Dolenjem Podborštu pri Trebnjem namreč opazili poginule ribe, je sporočila uprava za zaščito in reševanju. Na kraju so pregled reke opravile vse pristojne službe, gasilci PGD Trebnje pa so zaradi vidnega madeža na površini reke postavili pivnike ter lovilna črevesa. O poginu je predsednika Ribiške družine Novo mesto obvestila občanka. Dejala je, da je v Dolenjem Podborštu pri Trebnjem (to je nekoliko nižje od trgovine Spar v Trebnjem, tam je tudi Gričarjev mlin) opazila poginule ribe in da je voda v strugi temne barve. O tem je predsednik ribiške družine Djordje Vučković obvestil predsednika Pododbora Temenica (ta združuje člane novomeške ribiške družine iz Trebnjega in Mirne peči) Bojana Ariha, ki je tudi ribiški čuvaj. Ta je na kraju ugotovil, da je voda v strugi Temenice resnično temne barve in da so v vodi poginjene ribe. O najdbi je obvestil center za obveščanje, ta pa policijo in Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto, prav tako je obvestil tudi ribiško inšpektorico Barbaro Bizjak, ki je prišla na kraj pogina.

tek del ter ob ugodnih vremenskih razmerah bodo dela zaključena v pogodbenem roku, to je do 10. avgusta. Ob izgradnji komunalne infrastrukture bo Elektro Ljubljana, d. d., izvedel tudi pokablitev obstoječega nadzemnega elektrovoda. Vir in foto: Občina Trebnje

Dobrodelna prireditev v vrtcu Mavrica Trebnje V vrtcu Mavrica Trebnje smo v četrtek, 1. junija, pripravili peto dobroenega kilometra. Popoldne so organizirali pobi- delno prireditev Krepimo družine z eko pogostitvijo. ranje poginulih živali – skupaj so pobrali kar 36 kilogramov poginulih rib vrste klen, rdečeoka in platnica. Nekaj jih je ostalo še v strugi reke oziroma v obrežnem grmovju, saj jih zaradi zahtevne konfiguracije niso mogli pobrati.

Na prireditvi so se otroci skupaj s svojimi starši udeležili različnih delavnic pod vodstvom strokovnih delavcev vrtca in si ogledali razstavo izdelkov otrok na temo veliki in mali radovedneži.

Materialne škode še po njihovih podatkih še ni mogoče oceniti, policija pa preiskavo še nadaljuje. So nam pa ribiči povedali, da lokacija pri omenjenih trgovinah v ničemer ne namiguje na vzrok pogina. Pripravila: M. S. Foto: Bojan Arih

Zbiranje odpadne embalaže

V sodelovanju z lokalnimi pridelovalci smo pripravili različne jedi in napitke. Na delavnicah pa so otroci naredili verižice iz slamic, igrali nogomet, si uredili pričesko, se razgibali, igrali na instrumente, plesali z mažoretami, izdelali papirnate zmaje, se sprostili ob opazovanju svetlobnih efektov, naredili naravoslovni eksperiment, si ogledali gledališko predstavo, ustvarjali iz slanega testa in se udeležili poslikave obraza ter delavnice z baloni. Z zbranimi dobrodelnimi prispevki v vrednosti 726,53 evra bomo pomagali družinam v stiski in jih odpeljali na enodnevni izlet na morje. Vir in foto: Vrtec Mavrica

V občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, kjer izvajamo javno gospodarsko službo zbiranja odpadkov, letno zberemo preko 1000 ton odpadne mešane embalaže. V okviru zbiranja odpadne embalaže enega večjih problemov predstavlja voluminoznost teh odpadkov. Še posebej je stanje slabo na skupnih zbiralnicah. Zaradi vse večjega volumna odpadne embalaže se pojavljajo potrebe po povečanem volumnu zabojnikov za tovrstne odpadke. Zabojniki za odpadke že sami po sebi s svojo prisotnostjo predstavljajo določeno obremenitev za okolje, zato se moramo truditi, da ne nameščamo dodatnih

zabojnikov, v kolikor to ni nujno potrebno. V izogib nepotrebnemu povečevanju volumna zabojnikov na odjemnih mestih vas zato prosimo, da embalaži pred odlaganjem zmanjšate volumen. Prazni embalaži (npr. plastenke in tetrapaki) najprej odstranimo pokrovček, iztisnemo zrak ter pokrovček namestimo nazaj. Pločevinke in folije stisnemo v kepo oziroma ploščo. Sti-

delo za izvedbo investicije z imenom »Ureditev industrijske cone Trebnje«. Po uvedbi v delo in ogledu terena ter potrebnih uskladitvah je izvajalec 15. maja 2017 začel z deli na terenu. Trenutno delajo na izgradnji glavne dostopne ceste v cono, obenem pa gradijo tudi meteorno in fekalno kanalizacijo. Glede na po-

Zbirali za odbojkarje invalide V četrtek, 25. maja, je v Trebnjem potekala dobrodelna prireditev Večer za plemenit namen, ki jo je organiziral Tone Fornezzi Tof skupaj v sodelovanju s Sitting Volleyball Team Slovenia. Dogodek so skupaj z Občinskim pihalnim orkestrom Trebnje odprle trebanjske mažoretke, nedavne državne prvakinje. TREBNJE – Slovenska paraolimpijska ženska reprezentanca se je v odbojki sede pomerila z Zlato selekcijo Nedeljskega dnevnika, ekipo Trebnjega, ekipo Kolpe in lepoticami, finalistkami za miss Slovenije 2017. Te so pripravile tudi ekskluzivno modno revijo, ki je bila prava paša za oči. Na dogodku sta se zbranim

skanje in zlaganje je pomembno tudi pri odlaganju kartonskih škatel. Te zložimo tako, da odstranimo lepilne trakove, če to ni mogoče, pa volumen zmanjšamo tako, da jih stisnemo oziroma pohodimo. En kubični meter odpadne mešane embalaže, ki ji predhodno ni zmanjšan volumen, tehta približno 150 kilogramov, iz česar izhaja, da je teža odložene embalaže v običajnem 120-litrskem zabojniku pri individualnih stanovanjskih objektih približno dva kilograma. Z drobnimi ukrepi, ki jih lahko izvede vsak uporabnik, pripomoremo, da bodo odjemna mesta za odpadke prijaznejša ter bolj urejena. Nenazadnje nam bo hvaležno tudi okolje, v katerem živimo. Vir: Komunala Trebnje d.o.o.

pospešeno pripravlja za paraolimpijado v Tokiu 2020. Za glasbeni vložek pa so poskrbeli harmonikarski zbor iz Bele krajine, orkester Andreja Bajuka in pevka Viviana Kukar. pridružila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in župan Alojzij Kastelic, ki sta se med drugim pomerila s paraolimpijsko žensko reprezentanco v odbojki sede. Manjka nista niti dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor direktorata za šport, in predsednik paraolimpijskega komiteja Damjan Lazar, ki opozarja, da vrhunski športniki invalidi nič ne zaostajajo za običajnimi reprezentančnimi kolegi. Namen prireditve je bilo zbiranje prostovoljnih prispevkov, namenjenih paraolimpijski reprezentanci Slovenije v odbojki sede, ki se

Vir in foto: Občina Trebnje


5

IZ NAŠIH KRAJEV

Uspešno sklenili že 45. Teden cvička V Trebnjem so zadnji konec tedna v maju pripravili 45. Teden cvička, ki je ponovno privabil številno množico.

TREBNJE – Tridnevno dogajanje se je začelo s petkovo povorko, v kateri se je predstavilo 32 vinogradniških društev. Pospremili so jo konjeniki Češnjic, trebanjske mažorete in tamkajšnji cviček pa je dobil tudi novega ambasadorja, ki je postal dr. Peter Kapš. Že naslednji dan so okronali tudi novo cvičkovo princeso Dragico Ribič – pogovor z njo najdete na drugi strani našega časopisa. Sicer pa so v soboto sledili vinogradniški pohod, tekmovanje v kuhanju golaža in sprejem aktualnih lokalnih

pihalni orkester, sledili pa so nagovori predsednika Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaža Jakšeta, trebanjskega župana in predsednika organizacijskega odbora Alojzija Ka-

vinskih kraljic pri županu. Zadnji dan prireditve se je začel s sejo Skupščine ZDVD in volitvami, potem pa so podelili tudi nekaj priznanj in medalj. Iz Ljubljane je tudi letos pripeljal cvičkov vlak, sicer pa so vsi trije dnevi minili v sproščestelica, predsednika Turistične zveze Slovenije nem vzdušju in ob zvokih glasbe – glavni naPetra Misje in državne sekretarke na ministrstvu stopajoči so bili Veseli Dolenjci, Dejan Vunjak in za kmetijstvo in okolje Tanje Strniša. Pozdravili Ansambel Saša Avsenika. so novega kralja cvička Gregorja Štembergerja, Vir in foto: Občina Trebnje

E C I N V A L E D POLETNONŠOELCE

ZA OSNOV

VESELA angleščina

eksperime ntalnice 26.6.-30.6.2017 ustvarjalnice 3.7.-7.7.2017 21.8.-25.8.2017 alnob i g OD PONEDELJKA DO PETKA, esne l p VSAK DAN OD 7.00 DO 16.30 URE elavnice d INFORMACIJE IN PRIJAVE www.ciktrebnje.si CIK Trebnje 07/34 82 100 info@ciktrebnje.si

Melania povsem blizu, a se nam je spretno izognila CIKoletje_PLAKAT_50x70cm_05-2017.indd 1

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.

Tekstil Trebnje, Baragov trg 3, Trebnje tel. 07

17. 05. 2017 15:25:35

Če pridno čakate, da se bo bivša Sevničanka Melania Trump kaj oglasila v Sevnici, se boste očitno še nekaj časa načakali. Čeprav je bila prva dama ZDA pred kratkim s svojim možem na turneji, kjer sta obiskala tudi Italijo in Bruselj, pa se je 47-letna lepotica Sloveniji spretno izognila.

34 81 515

Delovni čas:

ponedeljek - petek: 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 12.00

Slike so simbolične.

SEVNICA – Že nekaj časa je minilo od ame- kot so obiski z avtodomi, obiskov popotnikov riških volitev in zdi se, da se je prah okoli Sev- z nahrbtniki …« Pravijo, da se ti obiskovalci nice že nekoliko polegel. Pričakovali s(m)o odločajo za pokušino različnih lokalnih dobrot, za ogled gradu in mesta, povečana pa je tudi prodaja spominkov. Tuji obiskovalci prihajajo predvsem iz Amerike, Italije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Francije, Anglije, še vedno pa so aktualni tudi obiski medijskih hiš, so še dodali.

trume turistov, zato smo tamkajšnje občinarje povprašali, ali se večja prepoznavnost tega mesteca že kaj pozna in če obstajajo kakšne številke, ki bi to potrjevale – na primer tiste o nočitvah ali vpisih turistov v kakšne evidence. % popust Zanimalo nas je tudi, ali se je trud okoli povelja pestrene turistične ponudbe v Sevnici že na od 26. 6. 2017 kakršen koli način poplačal, nismo pa pozabili do 18. 7. 2017 niti na vprašanje, ali je župan Srečko Ocvirk Melanio Trump že povabil v njen rodni kraj. Njihovi odgovori so, lahko bi se izrazili, precej diplomatski. Zapisali so namreč takole: »V Sevnici je poleg obiska gostov, ki redno obiBogata izbira uveljavljenih blagovnih znamk: skujejo naše kraje, v zadnjih mesecih beležiti več individualnih gostov in tudi organiziranih Manjša popravila skupin. Opažamo oblike/načine turističnih GRATIS obiskov, ki prej morda niso bili tako pogosti;

30

VROČI 30% POPUST NA POLETNE ARTIKLE

Kaj pa Melania? »V pisni čestitki smo gospo Melanio povabili k obisku Sevnice. Zavedamo pa se, da ima kot prva dama Združenih držav Amerike veliko odgovornosti in obveznosti, kar razumemo in zelo spoštujemo,« so še pojasnili. Tako lahko sklenemo le, da se na vabilo (še) ni odzvala, če ga je sploh prebrala. Je pa medtem slovenskemu kardinalu v Vatikanu Francu Rodetu obljubila, da pride v Slovenijo, ko bo za to našla čas. Držimo jo za obljubo. Pripravila: M. S.


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Pravi zvezdniški obisk v Sevnici

Raziskovalni tabor na Lisci

Če v Sevnici še nismo dočakali obiska ameriške prve dame Melanie Trump, pa je to posavsko mesto v sredo, 7. junija, počastil pravi zvezdniški obisk.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Občina Sevnica vabita dijake in študente k sodelovanju in udeležbi na raziskovalnem taboru Lisca 2017, katerega cilj je vzpostavitev novega učnega okolja. Raziskovalni tabor bo potekal med 9. in 15. julijem na tej prijetni in zelo priljubljeni lokaciji, ki ponuja tudi veliko možnosti naravoslovnega raziskovanja.

Skozi izvedbo raziskovalnega tabora bodo pripravljeni idejni načrti naravovarstva, krajinskega načrtovanja, meteorologije, geodezije, astronomije, biologije, kemije, okoljevarstva, naravne in kulturne dediščine, sociologije, športa, pridobivanja energije iz naravnih virov, inovativnega pristopa učenja na temeljih trajnostnega razvoja in sonaravnega bivanja. Idejni predlogi za novo učno okolje bodo kot inovativni prostor učenja učencev različnih starostnih skupin, prostor za šport in rekreacijo, druženje, spoznavanje sebe in sovrstnikov ter za sprostitev. Delo udeležencev raziskovalnega tabora bo obsegalo aktivno sodelovanje ob spremljanju strokovnih predavanj, v raziskovanju okolja in sodelovanju v eni izmed oblikovanih skupin, v oblikovanju strokovnega članka, zaključnega poročila in predstavitev dela raziskovalne skupine z ogledom idejnega projekta. Interdisciplinaren pristop projektnega dela je enkratna možnost za sodelovanje, učenje in pridobivanje izkušenj udeležencev in udeleženk srednjih šol, višjih šol, fakultet in univerz s področja arhitekture, naravoslovja, družboslovja, športa in drugih, z interesom aktivnega

raziskovanja v občini Sevnica. Na ustvarjalen, timski način dela, bodo udeleženci pridobivali znanje, preko ustvarjalnega projektnega dela sestavljali ideje in sooblikovali trajnostno inovativen projekt ob priznanih profesorjih slovenskih univerz z njihovimi mentorji. Vsak aktiven udeleženec bo imel stroške bivanja in prehrane poravnane s strani organizatorja. Prijave je možno podati do 1. julija 2017 vodji tabora Andreji Tomažin s Centra za šolske in obšolske dejavnosti na e-naslova andreja. tomazin@csod.si oziroma posavje@csod. si, kjer je možno dobiti tudi elektronsko prijavnico. Prijavnica je dostopna tudi na spletni strani Občine Sevnica. Število mest udeležencev tabora je omejeno na 35. Po preteku roka za prijavo bosta končni izbor kandidatk oziroma kandidatov opravila Center za šolske in obšolske dejavnosti ter Občina Sevnica. Pri izboru udeležencev bo komisija zagotovila zastopanost različnih učnih programov, ki ustrezajo vsebinam, ki so predmet raziskovalnega tabora. Prednost pri prijavi in udeležbi imajo udeleženci iz občine Sevnica.

SEVNICA – Na krajši izlet je namreč prišel ameriški filmski zvezdnik Bill Murray, ki se je v Sloveniji mudil v družbi ameriškega kuharskega mojstra Petra X. Kellyja in slovenskega podjetnika Emila Gasparija. Murray je med drugim promotor slovenske vodke, ki je čez veliko lužo menda pravi hit, sam pa je v svojem duhovitem slogu pripomnil, da se vodka lepo poda k potici, ki se je je v nekaj dneh pri nas najedel do sitega. V Sevnici ga je sprejela lokalna smetana z županom Srečkom Ocvirkom na čelu in priznati okušenim preprosto navdušeni, seveda pa Bill Murray tudi tokrat ni mogel iz svoje kože. V šali je tako povedal, da prve dame (čeprav je zelo lepa, prizna) še ni preizkusil, je pa zato jedel torto »prva dama«, ki da je tako odlična, da je sam ne bi znal pripraviti. Njegovo oko pa se je ustavilo tudi na steklenici cvička, na katerem je ena od cvičkovih princes – Vesna Perko iz Šentjanža. Ko so mu pojasnili, da je to vinska princesa, je odvrnil, da je doslej mislil, da je to le nekakšna legenda. Seveda je poskušal različna vina in to tudi mirno priznal, priznal pa je tudi, da je v Sevnico prišel, da bi našel potico. In jo tudi je. Pripravila: M. S., Foto: Občina Sevnica moramo, da so slavnemu Američanu pripravili res lepo doživetje. Na sevniškem gradu so mu želeli predstaviti čim več sevniških lepot in dobrot, na katere so tako ponosni – potica, torta, posvečena Melanii, domače specialitete in tradicionalne suhomesnate izdelke z vini. Šentjanški gostinec Grega Repovž je posebnim gostom v domači gostilni pripravil pravcato kulinarično doživetje, zraven pa seveda ni šlo brez priznanih vin. Gostje so bili nad videnim in

Vir: Občina Sevnica

Ob tržiškem krajevnem prazniku Krajevna skupnost Tržišče je z osrednjo prireditvijo obeležila svoj krajevni praznik. Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Janez Virant in župan Srečko Ocvirk, orisala krajevne in občinske investicije, se zahvalila za dobro sodelovanje vsem soustvarjalcem prijetnega bivanjskega okolja in poudarila, da vsak posameznik z dobrimi odnosi in družbenim udejstvovanjem pomembno prispeva k dvigu kakovosti bivanja. Ob vezni besedi moderatorke Magde Flajs sta nato TRŽIŠČE – Praznično in veselo vzdušje je v domačo kulturno dvorano prinesel zelo raznolik in bogat kulturni program, v katerem so svoje glasbene in plesne talente pokazali otroški in mladinski pevski zbor OŠ Tržišče, šolska plesna skupina, citrarka Nuša Štih in čelistka Ajda Jamšek, pevci Društva vinogradnikov Malkovec, Ljudske pevke s Telč in Mlade žurerke.

Audi Q2, Q3, Q5 in Q7 s quattro tehnologijo*.

Avtohiša Berus

Podbevškova 1, 8000 Novo mesto, tel.: 07 371 98 00, www.avtohisa-berus.si

podelila priznanja za dolgoletno in predano delo na področju družabnega udejstvovanja, društvenih dejavnosti, prostovoljstva in prepoznavnosti domačih krajev, in sicer Štefki Lenič, Olgi Majcen, Toniju Janežiču in Marjanu Dirnbeku. Obiskovalci so si v bližnjem gasilskem domu po prireditvi ogledali tudi razstavo, ki izbrano prikazuje pestro 15-letno kronologijo delovanja Turističnega društva Tržišče. Vir in foto: Občina Sevnica

Podatki o porabi in emisijah Audi Q2, Q3, Q5 in Q7: Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 7,2–4,8. Emisije CO2(g/km), kombiniran način vožnje: 174–125. Emisijska stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0690–0,0093 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0016–0 g/km. Število trdnih delcev: 5,30–0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi. Slika je simbolna. Več na www.audi.si * opcijsko s pogonom quattro


IZ NAŠIH KRAJEV

7

Na Brunku zvenela ljudska pesem Prav lep sončen dan je bil v nedeljo, 11. junija 2017, na Brunk so priromali pevci in pevke s Koroške in sevniške občine.

32

BRUNK – Že tradicionalno so Ljudske pevke Solzice iz KUD Budna vas pripravile v cerkvi na Brunku koncert ljudskih pesmi. Kot je uvodoma

PRIKAZ KMETIJSKE MEHANIZACIJE

povedala povezovalka Magda Sigmund, ta cerkev res kliče po obnovi, a vseeno se je po maši prijetno razlegalo prepevanje in božalo ušesa in duše poslušalcem. Letos so poleg domačink z ubranim petjem nastopili še Planinska pevska skupina iz Planinskega društva Lisca Sevnica, skupina Stari časi iz Rimskih Toplic in Ljudske pevke kmetic iz Mislinjske doline Bršljanke, ki so

s pesmijo prinesle lepe pozdrave s prelepe Koroške. Za konec so vsi nastopajoči družno zapeli še skupno pesem. Po koncertu je sledilo prijetno

Ansambel VIKEND

02.07.2017 ob 14. uri

BLAGOSLOV TRAKTORJEV

32. kmečki praznik v Tržišču druženje v senci pod Skoporčevimi orehi. Vsi, ki ljubimo slovensko ljudsko pesem, se kdaj vprašamo: »Ali bodo naši vnuki in pravnuki še peli lepe slovenske pesmi?« Upamo, da bodo, saj to je naša želja in tudi zato pripravljamo takšne koncerte in druženja. Za KUD Budna vas pripravila Magda Sigmund

Kakšno vodo pijejo Mirnčani? Da pitno vodo ohranjamo pitno, je treba vsake toliko preveriti, kakšne kakovosti je. V prvi polovici letošnjega leta je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (novomeški oddelek) opravil tudi nadzor vodovodov, ki jih upravljajo vaški vodovodni odbori v občini Mirna. MIRNA – Pri pregledu so odvzeli 12 vzorcev za mikrobiološke in dva vzorca za določitev stranskih produktov kloriranja (vodovoda Migolska Gora in Selo pri Mimi). Kar zadeva mikrobiološke raziskave, so bili vsi odvzeti vzorci skladni s pravilnikom. Na

in oba rezultata sta bila v mejah dovoljenega, je razvidno iz poročila. Vseeno pa priporočajo, da vsaj enkrat letno opravijo osnovne kemične preiskave na vseh vodovodih, prav tako predlagajo vsakoletno spremljanje koncentracije desetilatrazina v vodi vodovoda Migolska Gora. Kar zadeva zdravstveno oceno, na vseh vodovodih vodo razkužujejo s klorom, zato so rezultati bistveno boljši kot v preteklosti, dokončno oceno o zdravstveni ustreznosti pitne vode pa je težko podati, saj je nadzor preredek. Tveganje za zdravje ljudi se je torej z razkuževanjem zmanjšalo, vseeno pa velja, da je treba ob poslabšanju higienskih razmer vodo prekuhavati (kadar je motnost vode povišana). Potrebno je vzpostaviti tudi vodovarstvene pasove, s čimer bi se dodatno zavaroval vodni vir in vodovodih Selo pri Mimi in Migolska gora so nare- izboljšala kvaliteta vode, še piše v poročilu. dili tudi analizo na stranske produkte kloriranja vode Pripravila: M. S.

Kmečki praznik v Tržišču bo tako kot v preteklosti tudi letos potekal prvo nedeljo v juliju. Letošnjo prireditev, ki je že 32. po vrsti, smo kot običajno pripravili člani društva podeželske mladine Tržišče. Društvo skrbi za povezovanje mladih in izobraževanje v kmetijstvu. Sodelujemo z ostalimi društvi v domačem kraju in skrbimo za ohranjanje podeželja. Vsako leto se udeležimo kviza Mladi in kmetijstvo. Prireditev bomo začeli ob 14. uri z blagoslovom traktorjev. Kot že nekaj zadnjih let bo za to poskrbel domači župnik, gospod Jože Kohek. V nadaljevanju popoldneva sledijo kmečke igre, tekmovanje v košnji posameznikov in zabavna igra za najmlajše. Predvidoma ob 16. uri bo podjetje Grapak A1, d. o. o., iz Kranja predstavilo svoj prodajni program. Na ogled bodo traktorji in priključki za spravilo krme znamke CLA-

AS. Celotno prireditev bo povezoval gospod Peter Kastelic. Ob 19. uri se bo začela veselica, na kateri nas bo zabaval priljubljeni ansambel Vikend. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Prireditev bo potekala pod šotorom. Vse, ki bi se radi prijavili na tekmovanje v košnji posameznikov ali na ekipno tekmovanje v kmečkih igrah, vabimo, da pokličejo našega člana Kristjana na telefonsko številko 031 852 849, da se dogovorijo o izvedbi tekmovanja. Priprave na kmečki praznik so že nekaj tednov v polnem teku. Vabljeni torej 2. julija 2017 na 32. kmečki praznik v Tržišče. Prireditev bo izvedena v vsakem vremenu. Jernej Fister, predsednik DPM Tržišče

Kulinarični namig: sveža sezonska torta na hitro Imate na vrtu preveč jagod, ste nabrali ogromno borovnic? Potem lahko te sadeže koristno uporabite za pripravo osvežilne sladice, ki bo navdušila vsakogar. Za svežo sezonsko torto potrebujemo:

zmešamo z malo sladkorja, mešanici pa dodamo želatino, ki jo pripravimo po receptu z vrečice, in potem še stepeno sladko smetano. V to kremo lahko dodamo še mlete sadeže, lahko pa jo pustimo, da ostane bela, sadeže pa porabimo drugače. Lahko jih razporedimo po plasti piškotov, po vrhu naložimo kremo, v naslednji plasti

Teniško igrišče vabi, a nadzor bodo letos poostrili Mirnsko teniško igrišče v toplejših mesecih postaja priljubljen prostor - Pol kilograma jagod, borovnic ali gozdnih sarekreacije in druženja. Da bo to druženje prijetno za vse, je treba spoštodežev, - pol litra smetane za stepanje, vati nekaj osnovnih pravil, so opozorili lastniki in vzdrževalci. MIRNA – Osnova za udobno gibanje po igrišču je seveda primerna športna obutev (raven rob obuvala), s katero ne uničujemo podlage. Ključ za teniško igrišče letos prevzamete in vrnete v Dnevnem baru in kavarni Most, prav tako lahko v tem lokalu kupite tudi letno ali enourno vstopnico. Cena ostaja nespremenjena – letna je 20 evrov, enourna pet. Igranje tenisa je na lastno

odgovornost. »Da bi zmanjšali stroške dodatnega vzdrževanja in povečali zadovoljstvo igralcev, moramo uporabniki upoštevati nekaj osnovnih pravil, ki so objavljena tudi na vhodu na igrišče. Nadzor nad spoštovanjem teh pravil bomo v dobro uporabnikov letos poostrili,« poudarja predsednik Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna Igor Kašič. Med pravili, ki jih je treba upoštevati, so tako tudi naslednja: tenis lahko igrajo samo igralci s plačano vstopnico, obvezna je rezervacija termina, pred igranjem je treba igrišče poškropiti z vodo, po igranju pa je treba neraven teren poravnati z grebljo in igrišče prevleči. »Če bomo vsi spoštovali teniški bonton, bo tudi igranje bolj prijetno,« je prepričan Kašič, ki ga seveda veseli, da so športne površine na Mirni dobro obiskane.

- - - - - -

dva zavitka albert keksov, malo masla, veliki lonček (ali dva mala) tršega jogurta, sladkor, želatina, sok za navlažitev.

pa spet sadje. Sadje in kremo nalagamo poljubno, kakor nam je pač bolj všeč. Pomembno je, da ima pekač dovolj visoko obrobo, da bo torta ostala kompaktna. Za nekaj časa jo je namreč Postopek: treba postaviti v hladilnik, da se krema učvrsti, potem pa nam preostane le še uživanje v poletni Kekse zdrobimo (lahko s pomočjo električnega sladici. sekljalnika) na manjše kose in jim dodamo nekaj žlic masla. Mešanico z rokami dobro prePripravila: M. S. gnetemo, da se maslo porazdeli po zdrobljenih keksih, potem pa jo stresemo v pekač za torto (ali kakšnega drugega) in dobro potlačimo. Če želimo, lahko podlago nekaj časa tudi pečemo, da se maslo stopi in potem strdi nazaj – tako bo podlaga bolj kompaktna. Ko je pečena, jo lahko Vir in foto: Občina Mirna navlažimo s sokom. V naslednjem koraku jogurt


Pod streho že tretji vzpon kolesarjev na Tre- Občina nagradila tudi pevke Galerija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert je gostila slovesno prireditev belno ob občinskem prazniku Občine Šentrupert s podelitvijo občinskih priKolesarski klub (KK) Dolenjska balanca je v petek, 26. maja, organiziral že tretji kolesarski vzpon Mokronog-Trebelno za pokal Vinkl s startom pred mokronoško pošto in ciljem pri znani okrepčevalnici Vinkl na Trebelnem.

predsednikom Turističnega društva Mokronog Jernejem Maukom podelil tudi športni invalidski voziček Tomažu Barbu. Ta je bil za to dobrodelno potezo nadvse hvaležen, sredstva za nakup pa je klub zbiral na dobrodelnem kolesarjenju in pohodu po občini Mokronog-Trebelno ob občinskem prazniku.

MOKRONOG, TREBELNO – Vreme je bilo kot naročeno za izpeljavo vzpona. Gorski kronometer je obsegal 4,6 kilometra z višinsko razliko 260 metrov in s povprečnim naklonom šest odstotkov. Posamezni udeleženci so startali na eno minuto, vsak od njih pa je seveda dobil tudi zasluženo malico in pijačo. Skupaj je tekmovalo kar 55 zagrizenih kolesarjev (med njimi so bile tri ženske), absolutni zmagovalec pa je postal Gregor Sikošek, medtem ko je bila med dekleti najhitrejša Janja Mikec. Zbrane kolesarje je pozdravil predsednik KK Dolenjska balanca Mitja Sluga, ki je skupaj z občinskim svetnikom Markom Kostrevcem in

Kot posebna atrakcija letošnjega vzpona je bila nova kategorija – goni pony. S ponyji je tekmovalo kar osem kolesarjev, medtem pa klub že vabi tudi na 12. kolesarski maraton po Mirnski dolini, ki bo 24. junija s startom v Mokronogu.

znanj – listino je prejel KUD Ženski pevski zbor Šentrupert, priznanji pa Apolonija Rugelj in Stanko Okoren. ŠENTRUPERT – KUD Ženski pevski zbor Šentrupert je prejel Listino Občine Šentrupert ob 10. obletnici delovanja za uspešno soustvarjanje raznovrstnih ljubiteljskih kulturnih dogodkov. Priznanje je prevzela predsednica Janja Grebenc. Na predlog odbora za priznanja je občinski svet potrdil dva prejemnika priznanja Občine Šentrupert. Apolonija Rugelj ga je prejela za dolgoletno

pedagoško delo in uspešno vodenje OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert od 2001 do 2010 ter za pomoč pri ustanovitvi in začetku delovanja KUD Ženski pevski zbor Šentrupert, Stanko Okoren pa za aktivno delo v lokalni skupnosti in odločen nastop proti postavitvi električnih daljnovodov po dolini Šentruperta ter za neprecenljiv prispevek k

ohranjanju in prikazovanju starih ljudskih običajev. »Ob vsakem občinskem prazniku pogledamo za nazaj in se ozremo tudi v prihodnost. Kakšno leto je realiziranega več, kakšno leto manj, ampak v celoti pa menim, da smo lahko zadovoljni, da smo v teh desetih, enajstih letih v Šentrupertu veliko postorili, vendar se marsikatera stvar, ki je bila narejena pred sedmimi, osmimi leti, tudi že pozabi. Načrti za naprej so predvsem ureditev glavne vpadnice do trga, ureditev trga in vsa potrebna komunalna infrastruktura v Šentrupertu, potem pa še ostali manjši projekti,« ob prazniku pravi župan Rupert Gole. Vir in foto: Občina Šentrupert

Vir in foto: Občina Mokronog-Trebelno

Pozor, zapora ceste

HITRO TISKANJE

Zaradi rekonstrukcije lokalne ceste LC425613 Poljane pri Mirni Peči-Ornuška vas bo na odseku od Radne vasi do naselja Poljane pri Mirni Peči delna zapora. ORNUŠKA VAS – Omenjeno cesto v dolžini 1100 metrov obnavlja podjetje Rekon, d. o. o., iz Ivančne Gorice. Zapora bo delna in bo predvidoma trajala še do zadnjega junija. Do takrat bo tam promet potekal izmenično enosmerno, urejal ga bo semafor. Udeležence v prometu zato prosijo, da prometno signalizacijo in navodila izvajalca upoštevajo.

070 833 833 Najprej so ga javno očrnili, zdaj prejel opravičilo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je poročala, da gre v primeru županovanja Ruperta Goleta (Občina Šentrupert) za nezdružljivost funkcij, saj da županuje poklicno in je obenem tudi zakoniti zastopnik Zavoda Enthasis, Inštituta za arhitekturno in medijsko raziskovanje.

Vir in foto: Občina Mokronog-Trebelno

Vseslovensko srečanje pri kmetici leta V sredo, 7. junija, se je v Šentjuriju, kjer je doma aktualna kmetica leta Jelka Krivec, članica Društva podeželskih žena Mirna Peč, trlo obiskovalcev.

ŠENTRUPERT – KPK je septembra lani sprejela sklep, da Rupert Gole od 1. januarja 2012, v novem mandatu pa od 5. oktobra 2014 dalje, opravlja funkcijo poklicnega župana Občine Šentrupert, ter je od 21. marca 2011 naprej hkrati tudi zakoniti zastopnik Zavoda Enthasis. S tem je sklepala, da gre v tem primeru za nezdružljivost

Več kot 150 gostov je prisluhnilo kulturnemu programu, v katerem so nastopile domače pevske skupine z gosti in harmonikarji, dramska igralka Saša Pavček pa je recitirala očetove pesmi. Članice domačega društva, ki so zelo ponosne na »svojo« kmetico leta, so se odlično izkazale kot gostiteljice in tudi tokrat napekle veliko domačih dobrot. Gostje so si ogledali

ŠENTJURIJ – Jelka je namreč na svoj dom povabila kolegice iz vseh slovenskih društev, vabilu pa so se z veseljem odzvali tudi kmetijski minister Dejan Židan, državna sekretarka Tanja Strniša, predsednica zveze kmetic Irena

še stalno razstavo pesnika Toneta Pavčka v Pavčkovem domu in cerkvico sv. Jurija v Šentjuriju, zatem pa se odpravili v Mirno Peč, kjer je bila ravno v nedeljo slovesnost ob 100-letnici posvetitve cerkve sv. Kancijana z odprtjem novega urejenega trga ob njej, od tu pa jih je pot vodila še na Mali Kal k spomeniku Lojzeta Ule, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Slaka. Vse obiskovalke so pohvalile urejenost Cvetko Zupančič, domači župan Andrej Kaste- Jelkine vasi in bile navdušene nad dolenjsko lic, Saša in Marija Pavček (hči in žena pesnika gostoljubnostjo. Toneta Pavčka, rojenega v tej vasi) in mirnopeVir in foto: Moja občina ški župnik Janez Rihtaršič.

funkcij, Goleta pa o tem opozorila. Pozvali so ga, da v določenem roku to nezdružljivost funkcij tudi odpravi in o tem obvesti komisijo. Tega obvestila potem od njega niso prejeli, so pa ob vpogledu v Ajpes ugotovili, da je še vedno zakoniti zastopnik zavoda. Odločili so se za uvedbo postopka, ki vključuje tudi javno objavo. Po objavi pa so

Do 15.7. zbiramo naročila za delovne zvezke (možnost plačila na več obrokov)

dobili informacijo, da naj bi Gole o odpravi nezdružljivosti funkcij komisiji vseeno poročal. In na koncu so ugotovili, da so januarja letos od njega res prejeli dopis, ki pa žal ni nakazoval nobene zveze z uvedenim postopkom glede odprave nezdružljivosti funkcij. »Župan sam pa v okviru tega postopka komisije ni obvestil o novo nastali situaciji, kar bi bilo potrebno za ugotovitev odprave nezdružljivosti funkcij,« so zapisali. Kakor koli že, zdaj so ugotovili, da je Gole nezdružljivost funkcij odpravil, zato se mu, čeprav jih o tem ni obvestil, opravičujejo. Župan je torej v času poklicnega županovanja na podlagi teh podatkov res opravljal nezdružljivi funkciji, a je s prestopom med nepoklicne župane to odpravil. Svojo funkcijo namreč od 1. januarja opravlja nepoklicno in za to delo dobiva nekaj več kot tisoč evrov mesečno, kar se tiče Zavoda Enthasis, pa naj bi bil, tako je Gole povedal medijem, v likvidaciji. On je sicer direktor in solastnik tega podjetja, aplikacija KPK Erar pa razkriva, da je zavod večinoma posloval s hčerinskim podjetjem Intech-les, ki pa je od proračunski porabnikov (iz državne blagajne) prejelo kar precej denarja. Vir: KPK, M. S.

3%

popust na delovne zvezke

TDR d.o.o., Obrtniška ul. 39, 8210 Trebnje

10%

popust na šolske potrebščine

30% popust na lanske torbe

POSLOVNA IN PROMOCIJSKA DARILA


Krajevni uradi zapirajo svoja vrata Poleti se bo treba za urejanje osebnih dokumentov, pridobitev izpiska iz rojstne knjige in za nekatere druge formalnosti marsikomu peljati nekoliko dlje. ŠKOCJAN – Krajevni uradi Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Šmarjeta in Žužemberk zaradi koriščenja letnih dopustov in zagotavljanja nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote namreč v času od 1. julija do 31. avgusta ne bodo poslovali. Vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, stranke lahko v tem času opravljajo na sedežu Upravne enote Novo mesto, so sporočili iz upravne enote. Pripravila: M. S.

Še letos obljubljajo optiko Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Šmarješke Toplice gradi optično omrežje, ki bo prebivalcem območja omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije, so sporočili šmarješki občinarji. ŠMARJEŠKE TOPLICE – Telekom predvi- leta. Glavna prednost optičnega omrežja je vedeva, da bo izgradnja v sodelovanju s krajani in lika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija. Svetujejo, da se krajani za prehod na optiko odločijo že v času izvedbe gradbenih del, saj bodo po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim časovnim zamikom. Trenutno potekajo dela v naslednjih naseljih: Družinska vas, Kronovo, Bela cerkev, Gradenje, Hrib in Draga. občino potekala tekoče in da jo bodo na predvidenih območjih zaključili do konca letošnjega Vir: Občina Šmarješke Toplice

V kakšnih vodah se kopamo? Topli dnevi so kot narejeni za vodno osvežitev, vendar pa se najbrž le redko vprašamo, v kakšni vodi se kopamo oziroma kako kakovostna je voda v kopališčih, ki jih radi obiskujemo. Zato smo se pozanimali, kako je s čistočo bazenske vode v Šmarjeških in Čateških toplicah, medtem ko nam iz sevniškega bazena na vprašanja niso odgovorili. ŠMARJEŠKE TOPLICE – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vodi evidenco podatkov o kakovosti bazenskih voda. V letu je bilo v jugovzhodni Sloveniji neskladnih 13,3 odstotka od-

vzetih vzorcev, v posavski regiji pa 19,6, kar kaže na občasno onesnaženost, vendar pa konkretnih imen bazenov ne navajajo. Zato smo v Termah Krka in Termah Čatež povprašali, kako je z vodo v njihovih bazenih. Andreja Zidarič iz Term Krka nam je med drugim pojasnila, da analize kažejo, da »so vsi nadzorovani parametri v zakonsko določenih mejah. Podatki o kopalni vodi, ki obiskovalce seznanjajo o temperaturi vode, vsebnosti klora, prisotnosti/ odsotnosti bakterij, stopnji THM, … so jim dostopni na oglasnih deskah pred vstopom v bazene, podrobnejše analize pa tudi pri reševalcih, ki vodijo evidenčne knjige analiz.« Z rednim čiščenjem in sesanjem bazenskih površin kopalcem zago-

ODBOJKA NA MIVKI MEDNARODNI TURNIR 13. do 15. JULIJ 2017, MOKRONOG

R U O T H C BEA 2017 2x MOKR

NOG

beach volley tour

DJ Party na MIVKI - cocktail bar - bogata animacija - nagrade za navijače

tavljajo brezskrbno kopanje, pravijo, seveda pa nova o njih pravi takole: »Vodo, poleg naše interne gostom tudi svetujejo, kako naj se v bazenskem kontrole, naključno vzorči – kemijsko in mikrobiološko - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje. Vsi izvidi vode so v redu in v skladu s pravilniki.« Tudi njen odgovor lahko v celoti preberete na naši spletni strani. Kot kažejo zgornji odgovori, smo torej lahko brez skrbi, a konkretnih podatkov o analizah vzorčenja vode vseeno nismo dobili. Očitno jih lahko dobite

kompleksu vedejo. »Ob vhodih na bazenske ploščadi imamo nameščene dezinfektorje za noge, dnevno čistimo ležalnike, stole, robove bazenov, tla, v času obratovanja je ob bazenih prisotna oseba, ki skrbi za čistočo garderob, garderobnih omaric, stranišč in tušev, reševalci pa redno skrbijo tudi za to, da so tla na kopalni ploščadi suha,« še pravi. Poletno sezono so odprli 1. junija, njen celotni odgovor pa lahko preberete na naši spletni strani. Tudi v Termah Čatež pravijo, da ves čas bdijo nad kontrolo bazenske vode, pri čemer uporabljajo sodobne postopke, kot so avtomatski sistem filtriranja, merjenje parametrov, korekcije vrednosti pH, dezinfekcija ... »Meritve prostega klora, vrednosti pH, potenciala redox in temperature se izvajajo neprekinjeno, rezultati meritev pa služijo avtomatskemu reguliranju in doziranju kemijskih substanc. Avtomatska izvedba filtriranja vode in pranja filtrov omogoča mehanske operacije čiščenja bazenskih vod. S pomočjo naplavnega filtra dosežemo ostrino celo do 0,1 mikrona, kar omogoča odstranjevanje večine organskih nečistoč ter bakterij (več kot 95 %) ter s tem bistveno zmanjša potrebo po kloru kot dezinfekcijskem sredstvu. Voda se neprekinjeno filtrira tako, da se tudi do šestkrat dnevno prefiltrira celotna voda. Neprekinjeno pa se dodaja sveža termalna voda,« pravi Nevenka Petan iz term. Kaj pa analize? Peta-

kar na oglasnih deskah omenjenih kopališč, sicer pa se med vami gotovo najde tudi kdo, ki se rad namoči v reki Krki. Ta ima le dve merilni mesti (v Žužemberku in Straži). Lanske analize so pokazale, da je Krka v Žužemberku odlične kakovosti, v Straži pa je kakovost malce nižja, a še vedno dobra. Nižje ob toku vode ne analizirajo, lahko pa sklepamo, da je slabše kakovosti kot v zgornjem toku. Pripravila: M. S.


10 HITRO TISKANJE

070 833 833 Občinski svetniki tudi o nakupu traktorja in prikolice Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 7. junija, nadaljevanje 20. redne seje. Med drugim so razpravljali tudi o nakupu traktorja s priključki in prikolice.

Šest jih je darovalo prvič Skupaj z Zavodom RS za transfuzijsko medicino je OZRK Novo mesto v Šentjerneju v začetku junija izvedlo že drugo terensko krvodajalsko akcijo v telovadnici OŠ Šentjernej. ŠENTJERNEJ – Vabilu se je odzvalo 115 kr- jo vsem krvodajalce, prostovoljcem in osebju vodajalcev, od tega jih je šest kri darovalo prvič, šole, hkrati pa vabijo vse, ki želijo in lahko daručesar so bili organizatorji še posebej veseli. Tudi tokrat so pri akciji pri razdeljevanju malice krvo-

jejo kri, da se oglasijo na centru za transfuzijsko medicino (CTD) v Novem mestu, saj so količine dajalcem, ki so jo pripravile kuharice tamkajšnje vseh krvnih skupin pod zadovoljivo mejo. šole, pomagale prostovoljke KORK Šentjernej. Vir in foto: OZRK Novo mesto, M. S. V združenju se ob tej priložnosti zahvaljuje-

Fire Combat v Žužemberku ŠENTJERNEJ – Svetniki so se najprej s strani prokurista JP EDŠ iz Šentjerneja Gašperja Bregarja seznanili s predlogom odobritve financiranja nakupa osnovnih sredstev za nakup traktorja s priključki, traktorske prikolice in poltovornega vozila. Svetniki so kot izvajalci pravic ustanovitelja tega podjetja soglašali z nakupom osnovnih sredstev v višini 128.500 evrov. Sprejeli so osnutek odloka o ustanovitvi Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d. o. o., Šentjernej, in osnutek statuta tega podjetja. Sprejeli so tudi predlog odloka o drugem rebalansu proračuna za letošnje leto ter načrt ravnanja z nepremičnim občinskim premoženjem. Sklenili so še, da se zasebnima zdra-

vstvenima delavkama Mojci Zoran in Karmen Kerin podaljša koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na področju patronaže in zdravstvene nege na domu v obsegu 100 odstotkov programa (za obdobje petih let do 5. 9. 2022) in zadolžili občinsko upravo, da o tem izda odločbi. Kar zadeva začasen izpis otrok iz vrtca, bodo starši odslej plačali rezervacijo v višini 70 odstotkov zneska, razliko pa bo krila občina. Za konec so odločali še o pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, kaj točno so sklenili, pa še ne razkrivajo.

Žužemberška panterja Iztok Gliha in Andrej Molek sta se odlično odrezala na prvi letošnji tekmi v gasilski disciplini Fire Combat, ki je potekala v soboto, 27. maja, v Žužemberku.

ŽUŽEMBERK – Aktualna državna prvaka v magale številne ovire, so se soočile s številnimi obeh kategorijah članov sta premagala vse ovi- preprekami, kot so tunel, improvizirana stena, šestmetrski stolp, prenos 75 kilogramov težke lutke, raztegniti 200 kilogramsko cev z vodo in na koncu s curkom zadeti tarčo. V tem težavnostnem tekmovanju se je v treh kategorijah pomerilo 47 ekip iz celotne Slovenije. V kategoriji mešano je zmaga pripadla žužemberško-dobrniški ekipi MI-2 v sestavi Iztok Gliha in Marjanca Kužnik – pred ekipo Šmartnega in ekipo PGD Hruševje iz Postojne. Med članicaVir in foto: Občina Šentjernej mi so bile tradicionalno najboljši Vražji Zrečanki,

IZPOSOJA ORODJA, STROJEV in OSTALEGA V KRŠKEM NA CKŽ 134a (pri Megadomu levo)

re na poligonu pri osnovni šoli in dokazala, da bosta tudi v letošnjem pokalnem tekmovanju pod okriljem GZ Slovenije krojila sam vrh. »Tekmovanje v Žužemberku, ki je pravzaprav uvod v letošnje tekme, je v organizacijskem pogledu potekalo brez problemov in tudi brez poškodb,« je povedal Gregor Krakar iz PGD Žužemberk,

pred tudi tokrat odlično žužemberško ekipo Smrketi, ki jo sestavljata sestri Mateja in Ana Marija Filipič. Med člani je zmago v skupnem seštevku slavila domača ekipa Panter, ki jo sestavljata Iztok Gliha in Andrej Molek. Zbrane tekmovalce in tekmovalke je med drugim pozdravil tudi žužemberški župan Franc Škufca, ki je skupaj z ostalimi gosti podelil kolajne in poki je pripravilo tekmovanje. Tekmovanje Fire kale. Tekmovanje pa so organizatorji zaključili z Combat zahteva ogromno kondicijsko pripra- gasilsko veselico z ansamblom Urok. vljenost, veliko vztrajnosti in še več moči. Ekipe Vir in foto: S. Mirtič dvojic, ki so tudi v manj kot dveh minutah pre-

Srečanje z dobrim namenom Mešani pevski zbor Dvor ob Krki je vrsto let deloval pod taktirko zborovodkinje Marjane Dobovšek. Da bi se ji pevke in pevci zahvalili za dolgoletno delo, so se ob posebni priložnosti, praznovanju osebnega praznika pevke Darinke Zamida, 2. junija, zbrali in pripravili presenečenje za obe.

www.najamemo.si

041-784-797

DVOR – Pesem »Kje so moje rožice« je zadonela malo! Želijo ji še veliko zdravih in veselih let. po prostoru ob prihodu Marjane. Njena najljubša pesem jo je vidno ganila. Pa presenečenj še ni bilo konec. Pevke so skrbno zbrale fotografije, ki so se nabrale v času, ko je zbor vodila Marjana. Da pa je bilo darilo popolno, je poskrbel vsestranski umetnik Martin Blatnik, ki je narisal karikaturi za Marjano in Darinko. Če se je luštno začelo, se je še bolj luštno nadaljevalo … Še dolgo v noč je odmevala domača zborovska pesem. Pevci in Marjana pa so tako simbolično zaključili skupno obdobje. Gospe Marjani se še enkrat zahvaljujejo za skupne trenutke in za vse dosežke. Res jih ni Vir in foto: Kulturno društvo Dvor


11 Iz dolenjske črne kronike Na Dolenjskem se je v minulih dneh in tednih spet veliko dogajalo. V policijskih zapisih še posebej izstopajo prometne nesreče, alkohol za volanom, vlomi in vse tisto, česar smo v naših krajih na žalost že vajeni. V četrtek, 15. junija, so policisti na Otočcu usta- vasjo vijugal po vozišču in trčil v varovalno ograjo. vili voznika osebnega avtomobila renault laguna. Zaradi prometne nesreče je avtomobil na cesti Ugotovili so, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, avtomobil ni registriran in zavarovan, na njem pa so bile tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Seveda so jeklenega konjička zasegli. V noči na petek pa so šentjernejski policisti avtomobil zasegli 23-letnemu vozniku volkswagen polo – napihal je kar 1,12. Med kontrolo prometa v Mirni Peči so policisti 9. 6. okoli

,

C , PUŠL BUČKA KE JS DOLEN

SEMANJI DAN NA BUčKI anje: dogaj - sejem, - rokodelska tržnica, - šarkeljada - ocenjevanje in razstava ŠARKLJEV

ustavil 74-letni voznik, v njegov avtomobil pa je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila 57-letna voznica. Oba sta se v nesreči lažje poškodovala. Po prvih zbranih obvestilih policistov je 34-letni voznik iz okolice Novega mesta, ki je trči v varovalno ograjo, izgubil oblast nad vozilom zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avto19. ure ustavili voznika osebnega avtomobila fiat punto in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letni voznik, ki zaradi preteklih kršitev nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Krški policisti pa so v noči na 11. 6. v Brezovici pri Podbočju ustavili 36-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,87 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog. mobil. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Isti dan se je zgodila še ena V ograjo zaradi težav z zdravjem prometna nesreča na avtocesti, in sicer pri izvoV soboto, 10. junija, je voznica policiste obvestila zu za Dobruško vas. Policisti so ugotovili, da je o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, 19-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice ki naj bi na avtocesti med Kronovim in Dobruško Šentjerneja zaradi nepravilne strani in smeri vo-

info@zadruga-natura.si

Tel: +386 7 34 99 100

- prikaz sejmarjenja, - zabava Z ANSAMBLOM LENARTI

KS Bučka

Občina Škocjan

Semanji dan na Bučki Semanji dan na Bučki je prireditev, ki sloni na izročilu okolja, v katerem se odvija in prav v tem je bogastvo, domačnost in atraktivnost te prireditve. Sejemska dejavnost je bila namreč nekoč na Bučki zelo razvita. Bučka je imela v zgodovini pravico kar do petih letnih sejmov, kar je bilo za tako majhen kraj izrednega pomena. Sejmarji so na Bučko prihajali z Notranjske, Štajerske, Posavja in celo s Hrvaške. S prireditvijo želimo ohranjati etnološko dediščino kraja, spomin na nekdanje sejme in to na način, ki je zabaven in privlačen za najrazličnejše generacije in okuse. Ob tem pa seveda ne sme manjkati tudi zabava, kajti sejmi, ki so se nekoč na Bučki odvijali hkrati z žegnanji zavetnikov posameznih cerkva v fari, so bili tudi odlična priložnost za zabavo in druženje vaščanov. Obiskovalcem zato ponujamo pestro izbiro lokalnih izdelkov in pridelkov na stojnicah rokodelske tržnice ter na sejmu, ogled likovne razstave, predstavitev domačih družnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Hudo poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Na avtocesti pri Prilipah v smeri proti Obrežju je ta dan okoli 21. ure 41-letni voznik osebnega avtomobila vozil po prehitevalnem pasu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko celotnega smernega vozišča in trčil v betonski robnik. Vozilo je odbilo s ceste

Zadruga Natura z.o.o. Prelesje 34A 8232 Šentrupert

www.zakladidolinemirne.com

vabljeni!

- likovna razstava,

ZADRUGA NATURA

zadruga lokalne samooskrbe z.o.o.

Lokalno pridelana hrana naj ima prednost - in mi smo najboljši servis med njivo in krožnikom.

štev in prikaz sejmarjenja na zabaven način po starih običajih. Dodatna ponudba zajema možnost ogleda kulturnih in naravnih znamenitosti bližnje okolice, nakup spominkov in drugih izdelkov, ogled spominske sobe o izgonu krajanov, ustvarjalne delavnice in zabavo z ansamblom. V sklopu Semanjega dne poteka tudi tradicionalna šarkeljada in državno tekmovanje, katero organizira Društvo podeželskih žensk Bučka v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije. Ljubitelji šarkljev prinašajo v ocenjevanje svoje izdelke na Bučko iz vse Slovenije. Pri pripravi šarkljev sledijo razpisnim pogojem tekmovanja, a hkrati svoje izdelke pripravljajo vse bolj inovativno. Zelo atraktivna razstava šarkljev, ki je na ogled v sklopu sejma, je prava paša za oči. Pogoji sodelovanja na šarkeljadi so opredeljeni v razpisni dokumentaciji na spletni strani www. dpzbucka.si. Turistično društvo Bučka Izkoristil njeno nepazljivost V kraju Bič na območju Trebnjega so neznanci med 5. in 9. junijem z dvorišča podjetja odtujili večjo količino odpadnega aluminija in dele tovornih vozil. Škode je za okoli 10.000 evrov. Na avtocestnem postajališču Starine je 10. junija nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke, ki je v toaletnih prostorih pozabila denarnico, in ji odtujil okoli 1200 evrov. V noči na 11. junij je v Brezovici pri Mirni neznanec vlomil v gospodarski objekt in odtujil posodo z gorivom in motorno žago. Lastnika je oškodoval za 1300 evrov. V noči na 15. junij pa je na Podbevškovi v Novem mestu nekdo vlomil v ograjen parkirni prostor prodajalne in iz tovornega vozila ukradel motorno kosilnico. Vir: PU Novo mesto

na zemeljski usek, kjer se je večkrat prevrnilo in obstalo na strehi. V nesreči sta se voznik in 49-letni potnik hudo poškodovala. Iz vozila, v katerem sta po nesreči ostala ukleščena, so ju rešili gasilci. 49-letni potnik je bil zaradi hudih poškodb glave prepeljan v UKC Ljubljana. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo (spodnje fotografije).

TA OGLAS JE VULKANIZERJU IVANU PRINESEL 6 NOVIH STRANK

Uspešno iskanje pogrešane osebe V sredo, 7. junija, so na območju Biške vasi v občini Mirna Peč sprožili iskanje pogrešane osebe. BIŠKA VAS – Iskalno akcijo so začeli ob 19.45. Gasilci PGD Mirna Peč in Jablan, občani, vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjske in Kinološke zveze Slovenije ter Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije so območje preiskali in pogrešano osebo okoli 21. ure našli nepoškodovano. Vir: Spin


12

GOSPODARSTVO

Adria Mobil s prenovljenimi izdelki blagovne znamke Sun Living Novomeška Adria Mobil, ki je od leta 2007 lastnica ugledne blagovne znamke evropskega karavaninga Sun Living, za sezono prihodnjega leta pripravlja njeno popolno prenovo. Prenovljene izdelke te blagovne znamke bodo konec avgusta predstavili na salonu karavaninga v nemškem Düsseldorfu, prvi bodo naprodaj pozno poleti in zgodaj jeseni. Iz Adrie Mobil so sporočili, da gre za blagovno znamko, ki ima na področju evropskega karavaninga dolgo tradicijo in da bo omenjena blagovna znamka na trg stopila s celostno prenovljeno grafično podobo. Novi izdelki blagovne znake Sun Living bodo, kot so navedli, privlač-

nejši, bolj ergonomični, ekonomični in cenovno še vedno zelo dostopni, hkrati pa drugačni od izdelkov tekmecev. Drugačni bodo tudi od sicer bolje prepoznavne sestrske blagovne znamke Adria. Kot je dejala generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole, je njihov cilj, da do leta 2020 na trg pošljejo več tisoč enot blagovne znamke Sun Living. Hkrati je poudarila, da želijo na trgu trdno in bok ob boku zasidrati obe Adriini blagovni znamki. Izvršni direktor prodaje in trženja

Adrie Mobil Matjaž Grm je dodal, da bo Adria še naprej stavila na tradicijo, vitalnost in celovito paleto visokokakovostne dovršeno oblikovane ponudbe po razumni ceni, medtem ko bo Sun Living po konkurenčni ceni ponujal nov, enostaven in izčiščen dizajn za “sodobne nomade”. V novi paleti avtodomov in vanov blagovne znamke Sun Living je skupaj 14 različnih modelov s tlorisnimi postavitvami v treh različnih serijah, so še sporočili iz Adrie Mobil. Skupina Adria Mobil je sicer lani ustvarila 355 milijonov evrov prihodka oz. 17 odstotkov več kot predlani. Preteklo leto je končala z 28 milijoni evrov čistega dobička in tako zabeležila 82-odstotno rast. Matična družba je s 322 milijoni evrov prihodka predlanskega presegla za 23 odstotkov, s 27 milijoni pa čisti dobiček za skoraj 15,66 milijona evrov. Matična družba je s 322 milijonov evrov prihodkov predlanske presegla za 23 odstotkov, medtem ko je čisti dobiček povečala za 135 odstotkov na 27 milijonov evrov. V matični Adrii Mobil so lani prodali 11.840 počitniških prikolic in avtodomov, kar je 18 odstotkov več kot predlani, medtem ko so na ravni skupine prodali 13.318 enot in pri tem zabeležili 17-odsotno rast.

Povprečna mesečna bruto plača za april je znašala 1591,01 evra in bila tako nižja od plače za marec – nominalno za dva odstotka, realno pa za 2,3 odstotka. Nižja je bila tudi povprečna neto plača. Znižanje povprečne mesečne plače je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

Povprečna mesečna neto plača za april je znašala 1038,05 evra, od plače za marec je bila nominalno nižja za 1,7 odstotka, realno pa za dva odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada. Povprečna mesečna neto plača za april je bila v zasebnem sektorju za tri odstotke nižja od plače za marec, v javnem sektorju pa je bila nekoliko višja, in sicer za 0,6 odstotka. Povprečna mesečna neto plača za april je bila od plače za marec nižja v večini dejavnosti. Znižanje je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (za 6,7 odstotka). v finančnih in zavarovalniških dejavnostih - v bruPovprečno najvišja plača za april je bila izplačana to znesku je znašala 2381,39 evra, v neto znesku pa 1473,97 evra. Tudi po statističnih regijah se je neto plača večinoma znižala. Izjema je bila obalno-kraška statistična regija, kjer je bila za 0,7 odstotka višja. Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za Vir in foto: Adria Mobil april so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je znašala 1760,82 evra, kar je 10,7 odstotka več od slovenskega povprečja.

TISK NA CERADNO PLATNO www.magmamedia.si

070 833 833 2

2

Podjetniki, objavljen je mamljiv razpis Razvojni center Novo mesto je v uradnem listu objavil drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji jugovzhodne Slovenije. Cilj razpisa sta med drugim pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva ter zmanjševanje brezposelnosti. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije jugovzhodne Slovenije. Ta obsega občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje rein Žužemberk. gijskega gospodarstva ter olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. Skupen garancijski potencial znaša 2,18 milijona evrov in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave razpisa znaša 681.250 evrov, in predvidenega multiplikatorja štiri za bančne kredite. Rok za oddajo prijav je začel teči že pred dnevi, Cilj javnega razpisa je med drugim pospeševa- razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma nje razvoja malega in srednjega gospodarstva najkasneje do 4. aprila 2018. Zainteresirani lahter pridobitne dejavnosti podjetnikov, pove- ko vlogo pošljejo Razvojnemu centru Novo mečevanje investicijske aktivnosti v jugovzhodni sto ali jo na njegovem sedežu oddajo osebno. Sloveniji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti,

Aprilska plača nižja od marčevske

Vir: STA

Vir: STA


AVTO MOTO

13

Cilji so visoki: vsaj sto postajališč za avtodome Na Mirni so se na rednem letnem srečanju zbrali predstavniki občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Poudarek je bil na treh področjih delovanja mreže: sodelovanje s kampi, urejanje infrastrukture in razmišljanje o vsebini, ki jo popotnikom z avtodomom na neki lokaciji lahko ponudijo.

Sodelovanje s kampi je bilo na lanskem srečanju še želja, letos pa so se že uspešno povezali in predstavili na sejmih v Stuttgartu, Herningu in Leewardnu, intenzivno pa pripravljajo tudi nov skupni katalog, ki bo Slovenijo predstavil kot edinstveno kamping in karavaning destinacijo na sejmih v prihodnjem letu. »Ne moremo zanikati, da so oboji v fazi razvoja, da so v naši državi in da je trend postajališč in kampov tudi v ostalih evropskih in svetovnih državah. Želim si, da delovanje nadgrajujejo, dopolnjujejo drug drugega in da v prihodnosti sodelujejo, ne pa da gledajo drug na drugega kot konkurenco. V svoji majhnosti in veličini je prav, da gledamo na to kot dopolnitev neke dejavnosti in da je gost tisti, ki bo izbral, ali se bo z avtodomom želel ustaviti in raziskovati kotičke naše države,« je na srečanju povedala direktorica Turistično-gostinske zbornice Slovenija Klavdija Štalcer. Na letošnjem srečanju so želeli predvsem spodbuditi, da se pride od besed k dejanjem

in v lokalnih skupnostih ustrezno opremiti postajališča, ki jih bomo lahko skupaj promovirali doma in v tujini. »Če želimo našo mrežo graditi na tem, da bo Slovenija prijazna kamping in karavaning destinacija za popotnike z avtodomi, potem je nujno, da pridemo do večjega števila urejenih postajališč z vso potrebno infrastrukturo in da zagotovimo prevode v tuje jezike, informacije o dogodkih v kraju … In seveda tudi, da zagotovimo to, da bodo postajališča na pravih mestih in prijazna za popotnike z avtodomi,« je prepričan vodja projekta in župan nosilne občine, Občine Mirna, Dušan Skerbiš. »Poleg infrastrukture in promocije pa moramo popotniku z avtodomom dati še razlog, zakaj naj pride prav k nam. Na obstoječo turistično ponudbo moramo pogledati skozi njegove oči in ga odpeljati doživetjem naproti. Vsaka lokalna skupnost ima nekaj, kar mu lahko ponudi, s čimer ga očara dovolj, da bo o tem razlagal prijateljem in jim svetoval, da je tja res vredno iti,« dodaja koordinatorka projekta Petra Krnc. In prav o tem je na srečanju govoril tudi dr. Andrej Pompe, pomen infrastrukture in dodatne ponudbe sta poudarila Lado Čater iz Caravaning Cluba Slovenije in odgovorni urednik revije Avtodom Rok Vizovišek. Jure Kostanjšek iz Avto moto zveze Slovenije pa je zbranim predstavil nov pravilnik o prometni signalizaciji in table, ki so primerne za označevanje parkirišč in postajališč za avtodome. Predstavili so se tudi štirje ponudniki tehnične opreme za postajališča, ki so odgovarjali na vprašanja

udeležencev. Cilj je, da bi imeli v Sloveniji do konca leta 2018 vsaj 100 urejenih postajališč za avtodome, na katerih bi se obiskovalci najprej počutili varno, hkrati pa bi jih uporabljali kot izhodišče za raziskovanje Slovenije in njenih kulinaričnih, kulturno-zgodovinskih, naravnih ter ostalih znamenitosti. V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je trenutno vključenih 72 občin, do konca meseca naj bi se jih pridružilo še nekaj. Avtor: Mreža postajališč za avtodome

Na dlani Tiskani medij Na dlani je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838 Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gabrijele 29, 8296 Krmelj Uredništvo: Gubèeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorna urednica: Melita Ivnik Uredniški odbor: Melita Ivnik in Matej Zabukovec Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središèe. Tiskano 1 dan pred izdajo številke Naklada: 12.700 izvodov Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 041 245 596 Spletna stran: www.nadlani.si

Na trgu tudi zelo slabi otroški avtosedeži Test 42 otroških sedežev v okviru Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) je pokazal, da je več kot polovica dobrih, so pa tudi taki, ki so dobili slabo oceno. Največ sedežev je dobilo skupno oceno dobro, osem sedežev negativno, noben pa ni dobil najboljše ocene zelo dobro, so sporočili iz zveze. Test, katerega rezultati so objavljeni v aktualni številki Motorevije, je vzel pod drobnogled predvsem sedeže, ki so pred kratkim prišli na trg, pa tudi nekatere, ki jih na prejšnjih testih še niso preskusili. Največ, 24 sedežev je dobilo skupno oceno dobro. Deset sedežev je dobilo prav tako še pozitivno oceno zadovoljivo. Vsi ti sedeži presegajo homologacijske zahteve. Med osmimi sedeži, ki so dobili negativno oceno, so trije sedeži dobili oceno pomanjkljivo, pet sedežev pa oceno slabo. Med tremi sedeži z oceno pomanjkljivo sta sedeža joie every stage in graco milestone, namenjena otrokom od rojstva do telesne višine 150 centimetrov, a imata po ugotovitvah AMZS varnostne pomanjkljivosti. Sedež axkid wolmax pa nima težav z varnostno zaščito, pač pa je njegova namestitev zelo zahtevna in omogoča veliko možnosti za napačno namestitev. Rakotvorne snovi Med petimi sedeži z oceno slabo sta joolz izi go modular in isti sedež v kombinaciji z isofix osnovo izi modular i-size, pri katerih so v prevleki ugotovili močno presežene mejne vrednosti vsebnosti sredstva za preprečevanje gorenja TCCP, ki je rakotvorno. »Kaj pomaga ustrezna varnostna zaščita sedeža ob morebitnem trku, če pa je že uporaba sedeža škodljiva za otrokovo zdravje,« so izpostavili v AMZS. Sedeža foppapedretii teknofix in tehnično enak sedež LCP kids saturn ifix sta se slabo izkazala pri čelnem trku, kjer trebušni

V EU še več prodanih avtomobilov V EU je bilo maja prodanih malenkost manj kot 1,4 milijona novih avtomobilov, kar je 7,6 odstotka več kot pred enim letom, pravi poročilo Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (Acea). Edini večji evropski trg, kjer je prodaja vozil padla, je Velika Britanija. Na Otoku so prodali 8,5 odstotka vozil manj.

del varnostnega pasu močno pritisne na otrokov trebuh in lahko povzroči notranje poškodbe. Težave pri čelnem trku je imel tudi sedež casualplay multipolaris fix, ki za zaščito uporablja zaščitno mizico. Slabo oceno je dobil še zložljivi sedež mifold grab-and-go, ki je zelo priljubljen pri uporabnikih socialnih omrežij. »Sedež ne zagotavlja bočne zaščite, zato je bilo že vnaprej jasno, da ne izpolnjuje zahtev našega testa,« so pojasnili v AMZS. Sedež je resda majhen in lahek, toda izkazalo se je, da ima slabosti pri upravljanju pa tudi pri ergonomiji. Če je otrok malce nemiren, zelo hitro zdrsne s sedeža, vodila sedeža pa ne zagotavljajo pravilnega poteka v avto vgrajenega varnostnega pasu prek otrokovega telesa. V AMZS upajo, da bodo tudi s tokratnim testom marsikomu, ki se odloča o nakupu novega sedeža, pomagali pri odločitvi, kateri sedež izbrati, hkrati pa pripomogli k ozaveščenosti, da otroških sedežev ne uporabljamo zgolj zato, ker tako določajo predpisi, temveč predvsem zato, ker zagotavljajo zaščito in lahko rešujejo življenja. Test otroških sedežev, ki ga v AMZS opravljajo skupaj s partnerskimi avtomobilskimi klubi in porabniškimi organizacijami, poteka po znanem postopku, ki je zahtevnejši kot postopki za homologacijo sedežev.

Kot pravi poročilo evropskega združenja, je prodaja novih vozil najbolj zrasla v Nemčiji, in sicer za 12,9 odstotka. V Španiji so prodali 11,2 odstotka več novih vozil, v Franciji 8,9 odstotka, v Italiji pa 8,2 odstotka več avtomobilov kot maja lani. Velika Britanija, ki se pripravlja na izstopna pogajanja iz EU, je zabeležila 8,5-odstotni padec prodaje. Majska rast sicer prihaja potem, ko so države EU aprila zabeležile 6,6-odstotni padec prodaje avtomobilov na letni ravni. Padec prodaje v četrtem mesecu je bil sicer pričakovan, saj so trgovci med velikonočnim prazniki najpogosteje zaprti. Registracija novih vozil se je v prvih petih mesecih leta povečala za 5,3 odstotka glede na enako obdobje lani. Tudi v petmesečnem povprečju pa je med večjimi trgi izstopala Velika Britanija, kjer se prodaja sodeč po podatkih evropskega združenja zmanjšala za 0,6 odstotka.

Hladna, točena osvežitev! kavarna

vropa

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju

Največji tržni delež (23,3 odstotka) je obdržal nemški Volkswagen, z 10,1 odstotka pa sledita francoska PSA Group in Renault. Sledijo še Fiat Chrysler (7,4 odstotka), Ford (7,1 odstotka), Opel in BMW Mini sta sledila s 6,3 odstotka, Daimler pa je imel 6,1-odstoten tržni delež.

TA OGLAS JE VULKANIZERJU IVANU PRINESEL 6 NOVIH STRANK


14

POTOVANJA

Kam Slovenci poleti najraje potujemo? Počitnice, dopusti in sonce tudi letos vabijo v tuje kraje. Nekateri jih obiščejo večkrat letno, spet drugi samo kdaj pa kdaj. Kar zadevo tujino, imamo Slovenci – tudi statistično gledano – še vedno najraje Hrvaško. na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem obratu (82 evrov), najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (20 evrov). Najpogosteje smo v tujini želeli na morsko obalo (70 odstotkov zasebnih potovanj), pa tudi v mesta (malce več kot četrtina), na podeželje (16 odstotkov), v gore (pet odstotkov) in zdravilišča. Kdor pa lani ni zasebno potoval, je najverjetneje doma ostal iz finančnih razlogov, nekateri za to niso imeli časa, spet tretji so doma ostali zaradi zdravstvenih težav ali pa jih potovanja preprosto ne zanimajo.

Podatki Statističnega urada RS (Surs) kažejo, da je lani zasebno potovalo kar 1,170.000 Slovencev Privlačita nas tudi Grčija in Turčija (dve tretjini), starih 15 let ali več, največ teh po- Tudi podatki turističnih agencij kažejo, da Slovenci tovanj pa so opravili v času od začetka julija do poleti še vedno najraje odidemo k našim južnim konca septembra. Od tega je bilo 60 odstotkov potovanj v tujino, najpogosteje pa s(m)o obiskali Hrvaško (66 odstotkov vseh potovanj v tujino), Italijo (pet odstotkov), Avstrijo (štirje odstotki) in BiH (štirje odstotki). Slovenci smo lani na zasebnih potovanjih v tujini porabili povprečno 46 evrov na dan, kažejo uradni podatki.

Najraje na morje V tretjem četrtletju (torej v poletnih mesecih) je bilo seveda tudi daljših potovanj več, v več kot polovici primerov pa smo v tujini bivali v plačljivih nastanitvenih objektih, kot so hoteli, kampi, apartmaji. Pogosto smo bivali tudi brezplačno, torej pri kakšnih prijateljih ali sorodnikih oziroma v lastnem počitniškem bivališču. Povprečno največ denarja

sosedom – zdi se, da se na vse diplomatske spore preprosto požvižgamo. Očitno se nam zdi pomembneje, da se imamo lepo, da uživamo v naravnih lepotah in turistični ponudbi Hrvaške.

Nekateri dopust seveda načrtujejo tudi v Sloveniji, kjer vabita neokrnjena narava in pristno podeželje, na seznamu pogostih želja pa se pojavlja tudi Grčija s svojimi otoki, morjem, privlačno zgodovino in mediteranskim načinom življenja. Kljub nemirom, v katere je Turčija vpletena, je zanimanje zanjo še vedno veliko, seveda pa k temu najbrž pripomorejo bolj ali manj ugodne cene turističnih aranžmajev (vse je seveda odvisno od tega, kaj želite, in časa, v katerem potujete). Če se vrnemo k naši priljubljeni destinaciji (Hrvaški), naj omenimo, da se število slovenskih gostov tam iz leta v leto povečuje. Seveda – za pot do prve južne sosede ne porabimo veliko časa in sredstev, jezik nam je znan, naravni biseri pa so najbrž tisti, ki nas še najbolj privlačijo. Hrvati so imeli v enem letu kar 1,2 milijona slovenskih obiskovalcev, ki so na Hrvaškem ustvarili 7,8 milijona nočitev. Zanimivo pa je, da se povečuje povpraševanje po nočitvah v hotelih s štirimi ali celo petimi zvezdicami ter v

luksuznih apartmajih. Očitno si nekateri Slovenci lahko privoščijo dopust na veliki nogi, medtem ko so drugi prisiljeni ostati doma, ker za pot preprosto nimajo denarja. In še nekaj: če smo Slovenci na jug v preteklih letih radi potovali sredi turistične sezone, se je zdaj ta čas potovanj raztegnil tudi v tedne pred in po sezoni, ko so cene nižje, medtem ko so postala priljubljena tudi nekajdnevna bivanja, ne le teden dni ali dva v kosu. Veliko Slovencev se odloči kar za več krajših dopustov skozi vse leto in ne porabijo vsega dopusta le v poletnih mesecih. Veliko Slovencev ima na Hrvaškem tudi počitniško hišico, apartma ali prikolico, kar je dodaten razlog, da dopustujejo tam. Kamor koli vas letos že mika, upoštevajte svoje želje in se ne ozirajte na statistične podatke. Pojdite tja, kamor vas vleče, in uživajte, saj bo poletje kratko, potem pa se bo tako ali tako vrnila značilna jesenska sivina.

Pripravila: M. S.

Mobilno gostovanje skoraj odpravljeno, a pazite na pasti Če greste kdaj v tujino, vam je zagotovo znano, da so klici in sporočila iz tujine precej dražja kot doma, zdaj pa se na tem področju odpira novo poglavje. Od 15. junija za uporabo mobilnih storitev v drugih državah EU ne plačujemo nič več kot pa v domačem omrežju.

Novica je za vse potrošnike, ki gredo pogosto (ali pa tudi le redko) na tuje, res dobra, seveda pa skriva tudi nekaj posebnosti oziroma pasti, razlagajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Regulativo, ki je doslej določala najvišje cene storitev mobilne telefonije med gostovanjem, morajo spoštovati vse države EU pa tudi tri države evropskega gospodarskega prostora (EGP), to so Islandija, Lihtenštajn in Norveška. »Regulativa pa ne zadeva ostalih evropskih držav, kjer se cene še naprej oblikujejo prosto in so deloma celo na enaki ravni kot pred desetimi leti. Med potovanjem po Evropi bodite zato še naprej pozorni, kar posebej velja za miniaturne državice, vpete med države članice, kot so Andora, Monako in San Marino, regulativa ne velja za Švico ter seveda številne balkanske države (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija in Srbija),« pravijo pri ZPS. V praksi to pomeni, da boste v omenjenih državah za minuto klica plačali vse do 3,6 evra, za poslani SMS lahko celo več kot 3 evre, za prenesen 1 MB podatkov pa tudi neverjetnih 24 evrov – kar preračunano v gigabajte, o katerih se pogovarjamo v sodobnem telekomunikacijskem svetu, pomeni več kot 25.000 evrov za GB! Še višje cene ostajajo med gostovanjem v omrežjih, ki jih zagotavljajo ladijski ali letalski prevozniki (pa čeprav znotraj EU), saj pri njih komunikacija poteka preko satelitskih omrežij. Operaterji so se v postopku ukinjanja stroškov gostovanja obregnili ob možnost prehoda naročnikov iz ene države k operaterju v drugi državi (kaj takega bi odprti trg pač omogočal). Ekonomska teorija bi lahko povzročila, da bi se nižje cene v nekaterih državah s tem povišale,

vprašanje pa je, ali bi se cene v drugih državah res znižale. Načelo pravične uporabe v praksi pomeni, da bo operater od uporabnika pred sklenitvijo pogodbe lahko zahteval dokazilo o trajni povezavi z državo, v kateri želi skleniti pogodbo. Poleg tega so operaterjem dali možnost, da uporabnikom, ki v štirih mesecih več kot polovico časa preživijo v tujini, hkrati pa tam porabijo več kot polovico svojih mobilnih storitev, po opozorilu in 14-dnevnem pritožbenem roku storitve v tujini začnejo zaračunavati, a ne več, kot je njihova veleprodajna cena. Še ena omejitev pa je povezana s sorazmerno visoko določeno veleprodajno ceno prenosa podatkov, ki dosega 7,7 evra (brez DDV) za 1 GB. Ker so domače cene v marsikateri državi (tudi Sloveniji) precej nižje, kar bi lahko vplivalo na finančno vzdržljivost predvsem manjših operaterjev, so v uredbo zapi-

sali, da operater lahko omeji količino prenesenih podatkov v EU, če imajo uporabniki določenega paketa neomejen prenos podatkov ali pa je cena za podatke nižja od 3,85 € za GB (brez DDV). V praksi to pomeni, da bi v paketu, ki vsebuje 20 GB podatkov in z DDV stane 10 evrov, operater lahko omejil porabo podatkov v EU na najmanj 2,13 GB. Ta količina se bo z zniževanjem veleprodajne cene zviševala do 6,55 GB v letu 2022. Na drugi strani bo lahko uporabnik, ki za paket s 3 GB plačuje 20 evrov na mesec, celotno količino porabil tudi v tujini že letos.

Večina operaterjev se je odločila za omejitve prenosa podatkov, ki jih dovoljuje Evropska komisija. Najbolj natančne podatke o tem, kakšne omejitve ima vaš naročniški paket, boste zato dobili pri operaterju, ki vas bo moral o tem obvestiti ob vsakem preklopu v tuje omrežje.

Evropska regulativa seveda ne posega v cenovno politiko operaterjev, ko uporabniki gostujejo zunaj Evrope. »Vseeno pa morajo operaterji, ki delujejo v EU, uporabnikom privzeto omejiti strošek gostovanja na 61 evrov (z DDV). A pozor: omejitev velja le za prenos podatkov, ne pa tudi za klice ali poslana sporočila. O omejitvi vas

Media 7 d.o.o.

mora operater obvestiti s sporočilom, ko se prijavite v omrežje države, v kateri gostujete, a velja, da omejitev obstaja, tudi če ne dobite njegovega sporočila,« so sporočili. Visoke cene klicanja v tujino pa ostajajo Je pa tu še ena pomembna podrobnost. Morda je za tiste, ki živijo v obmejnih območjih, celo bolje oziroma ceneje, če se priklopijo na omrežje tuje/sosednje države. Evropska regulativa namreč ne posega v cene klicev iz domače države v druge države EU, zato moramo za tovrstne klice plačevati kar zasoljeno ceno (tudi do 49 centov na minuto). Večina operaterjev zaračunava tudi za pošiljanje kratkih sporočil. Nerešeno torej ostaja zlasti vprašanje visokih cen klicev v tujino (torej iz domačega omrežja v omrežje druge države EU), kamor regulativa ne posega. Poleg tega se bo treba v prihodnosti posvetiti še oderuškim cenam gostovanj v drugih državah in po svetu, zato je prostora za izboljšave še precej. Pripravila: M. S.


KOTIČEK PETRE ŠKARJA

15

Česa nimajo v meditacijskem središču v Burmi? Odraščala sem v vasi, kjer je 20 hiš in 25 štal, kot bi rekli ljudje v tej vasi. Povedano lepše, 25 hlevov. A če sem doma dedku rekla hlev, se mi je smejal: »Kakšen hlev, to je navadna štala!«

Meditacijsko središče je prostor, kjer so zbrani nune in menihi (ločeno, seveda) in živijo svojstveno mirno življenje. Neke vrste skupnost, kjer so določena pravila, kdaj se gre jesti (skupinsko), kdaj so meditacije, kako so oblečeni … Po navadi govorim o tem, kaj so mi dobrega dali, danes sem razmišljala, česa oni NIMAJO oziroma kaj imajo, a tega nikjer ni bilo opaziti, torej je izjemno redko prisotno v praksi. • Televizije, radia, časopisov. • Ličil. Imajo predvsem neko svoje ličilo, ki je hkrati zaščita pred soncem, imenovano 'thanaka', značilno zgolj za Burmo. • Mnogo oblačil in obutve. Imajo le par ali dva natikačev in nekaj kompletov oblek, ki so enotne za vse ljudi meditacijskega središča. • Vzmetnic na posteljah. Spijo na posteljah, na katerih so le trde lesene letve, včasih le centimeter debela pena in preprosto pregrinjalo. Ko sem to zagledala, sem bila obupano šokirana, saj res rada dobro spim na svoji bavarii ... No, verjetno boste presenečeni (sama sem bila presenečena še bolj), če vam povem, da sem spala trdno kot dojenček vse dni bivanja tam. • Toaletnega papirja (no, spustimo to ). • Torbic, denarnic. Bili so celo presenečeni, ko sem omenila, da je pri nas navada, da imamo vedno pri sebi torbico ali vsaj denarnico – oni tega ne nosijo vedno s sabo. • Računalnikov, telefonov, ostale tehnologije. Imajo telefone, a videla nisem nikogar, da bi ga držal v roki, z izjemo tiste tujke, ki je poleg mene prišla na meditacijo v meditacijski center. • Skoraj nič brisač. Po prhanju se še mokri oblečejo in se posušijo na soncu – poskusite, ker je izjemno osvežujoče! • Copat. To mi je bilo všeč, saj tudi sama nimam nobenih copat, vedno se sprehajam bosa. Oni se sezujejo za v vsak prostor, poleg tega se mnogokrat zunaj sprehajajo bosi. • Skoraj nič stolov. Kjer koli so, se usedejo na tla. Tudi zajtrk in kosilo smo imeli sede na tleh za nizko mizo. • Skoraj nič nakita. Ne vem, ali sem videla eno ali dve ženski z drobno ogrlico. • Tujka, ki je bila poleg mene na meditaciji, mi je zadnji dan rekla: »Moški verjetno ne nosijo niti spodnjega perila pod temi haljami ...« Ha ha,

ne vem, verjetno res ne, a pustimo to. • Sončnih očal. Ena izmed nun, izjemno prijetna ženica, ki sem jo v vsej toplini tam poimenovala kar 'mama', mi je celo rekla: »Zakaj bi želela nositi nekaj, kar zakrije najdragocenejši del tvojega telesa, ki je viden navzven – tvoje oči?« Imajo pa dežnike za senco. • Čistilk, hišnikov. Nekako si med sabo porazdelijo vsa opravila. Vsakdo prispeva nekaj malega in na koncu je vse postorjeno. Za primer: meditacijski prostor se čisti ob nedeljah ob 9. uri. Kdor koli je tisti čas notri, bili smo trije, preprosto zagrabi za metlo, vedro, čistilo ... In počistijo brez vprašanja, brez besed, brez dogovorov in pregovarjanj. Lepa navada. • Hitrega tempa – nikoli. Vedno je čas. Počasi. Umirjeno. Posledično tudi ni stresa ...

pritiski hitrih sprememb gospodarstva in vedno višjih zahtev do posameznika. Lahko rečemo, da so oni čudni, ker živijo, kakor živijo. Lahko rečemo, da so 'zaostali', kot to ljudi dostikrat slišim govoriti o Indijancih in skupinah, ki so dolgo izolirane od razvitega sveta. Lahko tudi rečemo, da so dolgočasni. A nekaj drži kot pribito – ko jih pogledaš v oči, brez dvoma vidiš SREČO, MIR in neizmerno DOBROTO. Torej morajo nekatere stvari početi prav, se vam ne zdi? Zato raje, kot da iščemo napake, poskusimo najti tisto, česar se lahko naučimo od njih, in to prenesimo v naše okolje. Vsak narod, vsaka država, vsaka skupnost nas lahko česa nauči, če smo se pripravljeni učiti.

Lahko se osredotočamo na napake in izgovore, ali pa se osredotočamo na stvari, ki se jih lahko naučimo, da bomo jutri še boljši, srečnejši, mirnejši, uspešnejši in zadovoljnejši. Katero pot bi raje izbrali? Jaz to drugo, zagotovo, čeprav je včasih težje. A rezultat je neprecenljivo boljši. In ljudje v Burmi nas zagotovo lahko naučijo, kako biti srečnejši in mirnejši ... Kot že rečeno – ali nista prav MIR in SREČA dobrini, ki ju vsakdo od nas išče? I z knjige Najdi svojo srečo in mir

LEPOTNE OPERACIJE V resnici smo mi tako zelo RAZVAJENI. Imamo (pre)več oblek, (pre)več ličil in krem, (pre)več hrane, (pre)več posode, (pre)več čevljev ... (pre)več vsega! Včasih PREveč ni prav dobro, saj privede tudi do (pre)več misli, (pre)več opravil, (pre)več dolžnosti, (pre)več skrbi in (pre)več bremena. Všeč mi je popotništvo brez načrta poti, ker me prisili v tisto osnovno stanje, ko razmišljaš skoraj zgolj na preživetveni ravni vsak dan sproti – kako biti varen, kje spati, kaj jesti in kako priti do vode. Spomni te, da to nikakor ni samoumevno. Utrujajoče in obenem sproščujoče na svojstven način. Verjetno so nekatere navade ljudi v Burmi nam popolnoma tuje, lahko rečemo, celo čudne. No, zagotovo bi bili nekakšni 'čudaki', če bi na tak način živeli v našem okolju ... Vendar mislim, da se največ lahko naučimo prav iz praktičnih ekstremov. Če se najdemo nekje 'na sredini' naših in njihovih ekstremov, bomo sposobni najti srečo in mir tudi v našem okolju hitrega tempa življenja s

Izberite najboljšega lepotnega kirurga! pacientov med Doktor 1A lepotnimi kirurgi med 11 lepotnimi kirurgi v SLO in HR kateri lepotni kirurgi poseg opravijo brez bolečin in diskretnost

031 660 111 P

HITRA IZDELAVA TISKOVIN 1

070 833 833

2 3

4 5

7 8

6

9


16

DOM IN VRT

Poleti ne pozabimo na vodo in plevel V začetku poletja lahko po svojih vrtičkih že pobiramo razne pridelke, je pa zgodnje poletje tudi čas za okopavanje, redčenje in odstranjevanje plevela. Ta je zdaj namreč v polnem razrastu in če ga ne odstranjujemo, lahko zelenjavo zamori, ji odvzame vodo in hranilne snovi. in pozimi. Dobesedno iz dneva v dan lahko že opazujemo, kako posamezni plodovi dozorevajo, bujna rast bo zajela tako paradižnik in papriko kot solato in kumare. Ko določen pridelek poberemo, gredico zapolnimo z novim posevkom, pri čemer seveda ne smete pozabiti na dobre in slabe sosede ter na hitrost in način rasti. Julija tako lahko posadimo sadike pozne cvetače, zelja in brokolija, kar bomo pobirali od avgusta pa tja v oktober in celo zimo. Podobno velja za brstični ohrovt, ki ga je treba posaditi v začetku julija, sadimo pa tudi Ker pa je tu tudi čas poletne suše oziroma po- endivijo in radič ter črno redkev, rdečo peso, zimmanjkanja vlage v prsti, je treba poskrbeti, da je ski korenček in še kaj. bodo imele rastline dovolj na razpolago. Ob re- Slastne jagode in češnje ter čudovite dnem zalivanju, ki naj ne bo sredi vročega dneva, vrtnice je dobro, če rastline zaščitimo tudi z zastirko. Ta bo poskrbela za manjšo porabo vode, preprečila Če se letos še niste do sitega najedli jagod in čebo zbijanje tal, uravnavala vlažnost v prsti, zavirala šenj, je zdaj za to res že zadnji čas, okoli dreves rast plevela in poskrbela za zanimiv, morda celo pa pokosite visoko travo, saj ta zavira njihovo rast. lepši videz vrta. Naredimo jo iz posušene sla- Že junija lahko obiramo ribez (vitamin C) in maline, me, ki jo lepo razporedimo okoli zelenjave, sicer a moramo grmičke po obiranju obrezati ter jih tako pa moramo v tem času poskrbeti tudi za oporo pripraviti na nove poganjke. V splošnem naj velja, grahu, fižolu, paradižniku. Te rastline bodo poleti zrasle precej visoko in dobro je, da imajo na razpolago lesen količek, kamor se bodo oprle oziroma jih boste tja pritrdili sami. Junija je treba na stalno mesto presaditi por, blitvo, ohrovt, rdečo peso, seveda lahko sejemo tudi solato pa fižol in kumare, če prva setev ni bila najbolj uspešna. Že nekaj časa lahko pridno pobiramo pridelke, kot so čebula, solata, redkvice, če imate srečo, pa ste morda že izkopali mladi krompir. Kmalu pa bo tu julij, ko bo zalivanje postalo še pomembnejše. Tudi letos napovedujejo vroče poletje, tako da bo treba biti tudi na vrtu pozoren, da da obiramo le sadje, ki dozori. In ne pozabite na bo imela zelenjava na razpolago dovolj vode. V redno košenje trave okoli svojega doma. tem času bomo že lahko pobirali kumare (to poč- Kar zadeva rože, pa poleti bujno cvetijo vrtnice, ki nite zjutraj), sejali pa tisto, kar bomo pobirali jeseni marsikoga očarajo s svojimi barvami in vonjem.

Tudi pri vrtnicah lahko uporabite zastirko, le da naj bo tu narejena iz mletega lubja in precej debela. Vrtnice junija ali julija spet pognojimo in odstranimo odcvetele cvetove (porežemo jih tik nad prvimi zdravimi listi). Redno moramo spremljati tudi morebitne škodljivce in jih odstranjevati. Vrtnice imajo globoke korenine, zato lahko uspevajo tudi v sušnih poletjih. Rade imajo sonce, če imajo premalo vode, pa so cvetovi manjši in občutljivejši na ožig. Zato je redno zalivanje zelo pomembno, in to počnite takrat, ko sončna svetloba ni premočna. Skratka, v poletnih mesecih, ko se zdi, da vse zgodaj zjutraj ali zvečer, vmes pa se najejte sladteče bolj sproščeno, je na vrtu čas zlasti za od- kih sadežev, ki nad poleti tako radi razvajajo. stranjevanje plevela in skrb za to, da bodo rastline dovolj dobro zaščitene pred sušo. Zalivajte jih Avtor: M. S.

Hladna, točena osvežitev! kavarna

vropa

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju

Sezona energetskih prenov večstanovanjskih stavb Sezona energetskih prenov v segmentu večstanovanjskih stavb je v polnem zagonu. Upravniki zadnja leta posvečajo glavnino svojih aktivnosti ravno temu delu. Ugodne subvencije Eko sklada etažne lastnike spodbujajo, da skupaj z upravnikom poskrbijo za olepšanje pročelja blokov, predvsem pa izboljšajo energetsko učinkovitost. Upravnik Terca d.o.o. je v zadnjih štirih letih uspešno sodeloval z etažnimi lastniki na približno 140 projektih, kjer so se izvajale energetske prenove stavb. Na podlagi tega

je jasno, da imajo na tem področju ogromno izkušenj, predvsem pa znanja, ki so ga pridobili na terenu pa tudi na strokovnih izobraževanjih, ki so se ga udeležili njihovi zaposleni. V zadnjih nekaj letih se lahko pohvalijo tudi s kompleksnejšimi projekti in celovitimi pristopi na nivoju celotnih sosesk na področju jugovzhodne Slovenije. Zavedajo se namreč, da se zunanja podoba stavb ne tiče samo etažnih lastnikov, ki stavbo uporabljajo večinoma v njeni notranjosti, temveč tudi skupnosti, ki živi okoli nje. Zaradi tega v večini primerov težijo k temu, da obdržijo določene arhitekturne značilnosti posameznih sosesk, za kar pred začetkom del s pomočjo etažnih lastnikov angažirajo strokovnjake s tega TERCA d.o.o. Šentrupert 124, 8232 Šentrupert Tel.: 07/34 35 100, Fax: 07/34 35 119 www.terca.si, info@terca.si

področja – arhitekte. Prvi tak projekt je bil vsekakor soseska Plava laguna na Seidlovi cesti v Novem mestu, kjer so v sodelovanju s konkurenčnim upravnikom in podjetjem Spina d.o.o. pripravili projektno dokumentacijo, v kateri so bili rešeni ključni detajli izvedbe toplotnih ovojev in definirana skupna zunanja podoba celotne soseske. Prve energetske prenove so se začele v letu 2015, od takrat pa je v soseski praktično vseskozi gradbišče. Poleg direktnih učinkov pri prihrankih toplote za ogrevanje in kvalitete bivanja se kažejo tudi posredni učinki, saj so etažni lastniki in ostali v veliki večini zadovoljni z novo podobo soseske, kar vpliva tudi na tržno vrednost posameznih stanovanj. V omenjeni soseski bi izpostavili tudi primer dobre prakse iz dveh sosednjih vhodov, kjer so etažni lastniki k energetski prenovi pristopili sočasno in združili moči pri pripravi vsega potrebnega za izvedbo projekta. Zavedajoč se dejstva, da se tak projekt v večstanovanjski stavbi dela na približno 30 let, so člani obeh gradbenih odborov pristopili skrajno resno in odgovorno. Skupaj z upravnikom so določili obseg del in na področjih, ki jim niso bili kos, angažirali tudi zunanje strokovnjake. Pred izborom izvajalca so tako pridobili vse želene informacije in z jasnimi cilji pristopili k pogajanjem. Na ta način so se izognili določenim nevšečnostim in slabi volji, na

POSLOVNE ENOTE: Novo mesto, Prešernov trg 1; Tel: 07/33 41 094 Trebnje, Rimska cesta 10A; Tel: 07/30 40 560 Ljubljana, TPC Koseze, Vodnikova 187; Tel: 01/511 65 21 Litija, Valvazorjev trg 8, Tel: 01/89 84 651 Sevnica, Kvedrova ulica 37; Tel: 07/81 41 822 Črnomelj, Ul. 21. oktobra 17C; Tel: 07/30 51 424 Metlika, TPC Metlika; Tel: 07/30 58 303

katere bi lahko naleteli med samim potekom del (nepredvidena dela, nekvalitetna izvedba). Tukaj bi izpostavili predvsem angažma ustreznega strokovnega nadzora že v času priprave investicije, saj je ustrezen opis tehničnih zahtev, strokoven pregled prispelih ponudb in uskladitev izvedbe z veljavnimi pravilniki in standardi ključnega pomena. Tudi med samo izvedbo ustrezen nadzornik poskrbi, da investicija ostane v predvidenih stroškovnih, terminskih in predvsem kvalitetnih okvirih. Dejstvo je, da je pri takšnih investicijah, ki za etažne lastnike v posameznih večstanovanjskih stavbah predstavljajo veliko usklajevanja in na koncu tudi nezanemarljiv finančni vložek, ključnega pomena zaupanje, ki bi se moralo

ustvariti med posameznimi udeleženci gradnje. Pri prej omenjenem primeru lahko zatrdimo, da so vsi udeleženi na koncu z zadovoljstvom prevzeli/predali objekt v uporabo in da bodo skladno s tem tudi širili dobro prakso do etažnih lastnikov, ki se o takih posegih še odločajo. Tako meni tudi predstavnica etažnih lastnikov ga. Goleš, ki pravi: »Predlog vsem etažnim lastnikom, ki se odločajo energetski

sanaciji na objektu, naj aktivno sodelujejo z upravnikom in nadzornikom, preden se odločijo za izvajalca in ustrezno opredelijo pri katerem ponudniku – izvajalcu želijo izvajati energetsko prenovo oz. fasado. V imeni GO Seidlova 66 lahko rečem, da smo izvrstno sodelovali, sproti reševali situacije, sproti povedali, kaj želimo in tako je bilo tudi narejeno. Prav tako smo ostali v finančnih okvirjih, kot smo se dogovorili. Seveda z veliko pozitivne energije, potrpljenja in dobre volje pač ne gre.« Kot odgovoren upravnik tudi Terca d.o.o. svetuje vsem etažnim lastnikom, da si za samo pripravo investicije vzamejo čas in poleg informacij, ki jih lahko dandanes pridobijo na vsakem koraku, prisluhnejo tudi izkušnjam upravnika. V naslednjih letih pričakujemo, da se bodo etažni lastniki na podlagi novega razpisa Eko sklada odločali za izvedbo t.i. obsežne energetske prenove, ki vključuje toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in optimizacijo ogrevalnega sistema, saj je subvencija v tem primeru dvakrat višja. Prvi takšen projekt že poteka na Drski 46 in je tik pred začetkom izvedbe.


ZANIMIVOSTI

17

Najpogostejši miti o poletju

Sestavine, ki jih morate imeti v kuhinji

Pred vrati je poletje, ki bo po napovedih tudi slovenskih vremenoslovcev toplejše od povprečja in z več vročinskimi valovi. Sonce bo torej večino časa na preži, če še vedno verjamete v nekatere mite, povezane s soncem in poletjem, pa si morate prebrati spodnje.

Običajna kuhinja je po navadi polna takšnih in drugačnih pripomočkov ter sestavin, nekaj pa je tako pomembnih, da jih preprosto morate imeti ves čas na razpolago.

Spodnjim trditvam namreč marsikdo verjame, a z resničnostjo nimajo veliko skupnega. Zato jih le preberite. 1. Ljudi s temnejšo kožo sonce ne more opeči Seveda jih lahko. Res je, da imajo ljudje s temnejšo poltjo nekoliko višji naravni zaščitni faktor, a to še ne pomeni, da jim sončni žarki ne morejo škoditi. Temnejša koža vsebuje več pigmenta, ki kožo ščiti, zaradi tega se morajo tisti s svetlejšo pigmentacijo poleti še bolj paziti. Kljub temu pa morajo primerno zaščito pred škodljivim soncem uporabljati tudi tisti s temnejšo kožo. 2. Ko je oblačno, sonce ne more škoditi To je le še en mit, ki ga je treba razbiti. Kar 80 odstotkov ultravijoličnih žarkov namreč prodira skozi oblake, to pa pomeni, da vas lahko konkretno opeče, tudi če sonca neposredno ne morete videti. Zato je poleti potrebna redna zaščita proti soncu – tudi ko je nebo oblačno. In seveda tudi takrat, ko ste v avtomobilu, saj ultravijolični žarki prodirajo tudi skozi steklo. 3. Sončenje v solariju je varnejše To ni res. Morda vas solarij res ne bo opekel tako, kot to lahko stori sonce, a vaši koži bo solarij bolj škodil zaradi ultravijoličnih žarkov. Sončenje v solariju pred 35. letom starosti lahko kar za 75 od-

stotkov poveča možnosti za nastanek kožnega raka, so pokazale raziskave. 4. Japonke so koristne stopalom Naj bodo še tako mehke in udobne, pa v glavnem velja, da so japonke daleč od anatomske oblike. Največkrat so povsem ravne in izdelane iz cenenega materiala, ki kmalu spremeni svojo obliko. Takšna obutev lahko kmalu prinese bole-

čine v petah in hrbtenici ter povzroči deformacije stopal. 5. Po kopanju v bazenu se ni treba prhati Narobe. Ena največjih napak je prav ta, da se po kopanju v bazenski vodi dobro ne oprhate. Saj verjetno veste, da je za vzdrževanje vode v bazenih potrebnih veliko kemikalij in klora, večina ljudi pa se ne oprha, preden stopijo vanj? In tako v bazen prinesejo še svoj parfum, kremo, znoj, šminko ... Naslednjič naj torej velja: obvezno prhanje pred in po kopanju v bazenu! Poletje je za marsikoga res najlepši letni čas, a to še ne pomeni, da s seboj ne prinaša določenih tveganj. Med najpomembnejšimi ukrepi pa je zagotovo primerna zaščita pred soncem. Ukrepajte, dokler je še čas!

Tudi če je hladilnik skoraj prazen, boste s temi se- Kruh stavinami lahko naredili veliko, poleg tega so zelo Tudi če se izogibate glutenu, lahko dobite brezgluuporabne tudi za hitro pripravo jedi. tenskega, zato brez skrbi. Kruh je namreč odličen sam po sebi kot tudi v kombinaciji z drugimi sestaZamrznjena zelenjava vinami. Namesto belega uživajte polnozrnatega in Res je, najboljša je sveža in v poletnem času je iz različnih vrst moke, saj je polnovredni kruh bogat imate najbrž tudi vi na pretek, sploh če imate vrtiz vlakninami in vitaminom B, prav tako bo zdržal ček. A če boste imeli ves čas na voljo kakšen paprecej dlje od belega. Lahko ga popečete, s čim ketek zamrznjenega fižola, graha in korenčka, bo namažete, uporabite za sendvič, narezanega in marsikaj lažje. Ta ideja vam bo še posebej prav pripopečenega uživate v juhi ... Idej za porabo kruha šla v hladnejšem delu leta, a to še ne pomeni, da je je več kot dovolj. poleti ne smete prakticirati. Omenjena zelenjava je namreč hitro pri roki in primerna za številne jedi, kot Maslo in olivno olje so na primer juhe in solate, omake in enolončnice, Uporabljajte čim manj običajnega sončničnega olja lahko jo popražite na maslu skupaj s česnom ali pa in raje več olivnega (ali katerega drugega, ki vam je skuhate na pari in tako v njej zadržite vse pomembpri srcu). Olivno olje je priljubljeno zlasti v poletnih ne ter zdrave snovi. dneh, ko radi vidimo, da tudi doma zadiši po Sredozemlju. Odlično je za solate in marinade, njegov Konzerve Morda se vam ob omembi konzervirane hrane zmrači obraz, a konzervirana zelenjava vam lahko prav tako velikokrat pomaga iz zagate. In še dolgo bo zdržala. V konzervah imate lahko grah, čičeriko, koruzo in tuno – vse to vam bo prav prišlo v dneh, ko ne boste imeli ne časa ne svežih sestavin, kombinirate pa jih lahko na nešteto načinov. Te sestavine lahko prav tako uporabite za pripravo juhe, iz njih naredite nadev za tortilje ali pa jih skupaj z nekaj začimbami spremenite v slastne namaze. Jajca

Če lahko zelenjavo zamrznemo ali konzerviramo, tega z jajci pač ne moremo početi. Pomembno je, da so vedno sveža, prav tako je pomemben podatek, da jih lahko vmešate skoraj vsepovsod. Bogata so z vitaminom D in beljakovinami, lahko jih pripravite za zajtrk kot umešana ali na oko, uporabljate jih lahko v sladicah, pecivih, nadevih, omletah ... Res so pripravna, zato poskrbite, da jih boste Pripravila: M. S. imeli ves čas na voljo.

specifični okus pa iz preostalih sestavin potegne tisto najboljše. Maslo pa lahko dodate pri praženju, kuhanju rižote, odlično se poda sladicam, lahko pa ga zgolj namažete na kruh. In ne pozabite na dodatek medu, da boste dobili pravi slovenski zajtrk. Poleg zgornjih sestavin bi seznamu lahko na primer dodali še mleko, sveže sadje in zelenjavo ter seveda še kaj četrtega, a kadar začne v hladilniku zmanjkovati vsega, lahko, namesto da bi že zjutraj divjali v trgovino, iz nekaj jajc naredite odličen zajtrk. Če jih seveda imate. Pripravila: M. S.

Vsakdanje drobtinice za srečo Pravijo, da se vsako potovanje začne z drobnim korakom. To velja tudi za zadovoljno in srečno življenje – najprej moramo biti zadovoljni s tem, kar imamo, potem pa ozavestiti pomembno dejstvo: večji del osebne sreče je odvisen od našega razmišljanja. In ne pozabite: sreča ni v cilju, temveč že na poti. Če ne veste, kaj in kako bi na tej poti počeli, pa preberite spodnje namige. Mogoče v njih najdete tisto, kar boste sprva počeli zavestno, potem pa to ponotranjili in tako izboljšali svoj odnos do življenja in sebe.

Vedoželjnost

Če človek ne sprašuje in ne posluša, ne raziskuje in bere, bo le težko našel načine in motivacijo za uresničitev poslovnih ter zasebnih ciljev. Pomanjkanje vedoželjnosti je slab znak, možgani, ki ne želijo izvedeti ničesar novega, pa bodo zaspali. Zgodnje vstajanje Zato berite, glejte okoli sebe, sprašujte in se ob tem zabavajte. Ne boste verjeli, koliko koristnih Tisti, ki radi zgodaj vstajajo, ne potrebujejo stvari še ne veste. in tarnanja, kako grozen dan vas čaka, raje lePrevzemite nadzor nad svojim zdravjem veliko časa, da zjutraj pridejo k sebi. Zgodaj zite v posteljo bolj zgodaj, se dobro naspite, in polni energije pridejo v službo ter najtežje Pokažite spoštovanje Zdravje je veliko bogastvo, ki se ga največkrat zadelo opravijo še pred poldnevom. Raziskave naslednji dan pa začnite eno uro prej. Časa Spoštovanje je dvosmerna ulica: če vi spoštu- vedamo šele, ko ga izgubimo. V življenju boste so pokazale, da sta ustvarjalnost in sposob- za vse obveznosti bo tako več, hkrati pa boste jete druge, bodo tudi oni spoštovali vas. A da velikokrat dobili še eno možnost, pri zdravju pa nost osredotočanja najvišji med 8. in 10. uro dobili dodatno motivacijo, ko boste ugotovili, do tega pridete, morate najprej znati spoštovati ne, zato pazite, kaj vse jeste, koliko spite in kako dopoldne, zato bi morda morali prakticirati na- kako lep je občutek, če je delo končano prej, sami sebe. Pazite nase, na svoje zdravje, psi- skrbite zase. Naše telo je samo eno, ne da se ga slednji nasvet: namesto celonočnega bedenja kot ste si zamislili. hično in čustveno stabilnost, seveda pa tudi na zamenjati in v njem bomo preživeli dolga leta. fizično oziroma telesno dobro počutje. Potem bo Samozavest, ne arogantnost vse lažje. To dvoje radi zamešamo. Arogantni ljudje le redNaučite se odpuščati ko poslušajo druge in zastavljene cilje dosegajo Jeza, zamera, kuhanje mule in podobni vzgibi tudi s silo, če je treba – brez ozira na druge in na niso prav nič pozitivnega. Zaradi njih se poču- vse, kar jih obkroža. Samozavestni ljudje pa dobro timo le še slabše, zato se je treba že vnaprej vedo, da sami niso popolni, imajo pa tudi dovolj osvoboditi negativnih čustev ter se usmeriti na samonadzora in zdravega razuma, da povsem POLONA IRENA METKA DOMINICA tista, ki nas osrečujejo. Ko se boste naučili od- elegantno krmarijo skozi vsakdanje težave. Sem malo sramežljiva in simpatična punca. Prosim vse ki vidite tale profil da ste diskretni in če sem vam vsec da me kontaktirate, da se spoznamo in kasno skupaj uspicimo. Ste za?

ALDIJANA Media 7 d.o.o.

Mlada in nagajiva punca potrebuje konkretno avanturo preden se odločim za resno zvezo. Mi želiš pomagati in nuditi popolen uzitek?

Sem poročena, vendar zadnje čase domač sex ni več zanimiv in iščem prijatelja za pogovore in mogoce tudi sex avanturo. Sem prilagodljiva in za prijetne aktivnosti. Kontaktiraj me da se spoznava.

MARINA Aktivna športnica išče sebi primernega športnika in prijatelja, morda kasneje kaj več če se ujameva, sem za skupno druženje, avanturo. Česi mi podoben in te zanimam me spoznaj. Se že veselim vsega lepega.

Damica rosnih tridesetih let želi spoznati moškega ali žensko za razne fetiše ter sex igrice. Imas bujno domišljijo? potem sem sigurno prava zate, lahko sem Dominica hkrati pa sem lahko Dominik, poglej slike in ce sem ti vsec me kontaktiraj takoj da se igra prične.

KLAVDIJA Seks brez obveznosti in kompliciranja je moja strast. Samo seks, seks, seks in še enkrat seks. Za zajtrk, kosilo in večerjo. Danes še nisem jedla.

Sveže ločena in pripravljena na nove izzive in nove avanture, te mikam? piši mi da se spoznava.

MARTINA Aktivna in postavna sveža diplomantka, bi rada v poslovne vode zaplavala v dvoje. Rada imam energične in simpatične moške, ki znajo z žensko.

puščati ali pa vsaj ne osebno začutiti stvari, ki Smeh je zdravilo vas ne osrečujejo, bo vsak dan lepši, zvečer pa Smeh je brezplačen, največkrat ne zahteva nobeboste mirne vesti zaspali. nega napora, njegove nagrade pa so ogromne. Ostanite zvesti sami sebi Smejte se pogosto, tudi če menite, da se nimaKljuč sreče ni v tem, da vas imajo vsi radi, ampak te ničemur smejati in da je vse okoli vas slabo. je pomembno le, da vas imajo radi tisti najpo- Potrudite se najti kakšno malenkost, ki bo v vas membnejši ljudje v vašem življenju. Ne bodite vzbudila radost, saj je smeh zelo odvisen od naneodločni, razmišljajte o stvareh, ki so vam po- čina našega gledanja na svet. In ko boste našli membne, zavzemite svoje stališče in se ga dr- tisto nekaj, kar je vredno smeha, ta smeh delite žite. Ne hodite sami po sebi, ampak si poiščite še z drugimi. Videli boste, kaj vse boste dobili v vizijo ter se je držite. Tako boste jasneje videli zameno. Pripravila: M. S. druge in sebe – od daleč.


18

NASVET

Je mogoče oditi iz nasilnega partnerskega odnosa? Je!

Resnično zgodbo svojega življenja mi je zaupala moja znanka in prosila, naj jo zapišem in objavim. Namenjena je vsem ženskam, ki trpite v nasilnem odnosu. Vsem vam, ki mislite, da si boljšega ne zaslužite, in vsem vam, ki mislite, da za vas ni rešitve. Vsem vam, ki ne verjamete, da se da oditi od partnerja, ki vas ponižuje in fizično zlorablja.

V naši družini sta bili dve stvari stalnica: alkohol in nasilje. Ali sta bila starša alkoholika ali ne, se nisem nikoli spraševala, ker je bilo čisto normalno in naravno pri nas, da se pije. Malo, veliko, preveč, ni pomembno, pije se. Na zunaj smo bili zgledna družina in raje ne govorim, kaj vse smo skrivali pod to lepo fasado! Očetovo nasilje nad mamo in nama z bratom, očetovo pretirano zanimanje zame, danes bi temu rekli zloraba, materino pretirano ukvarjanje s samo sabo in namišljenimi boleznimi, ves čas pa vse primerno »začinjeno« z alkoholom. Z bratom sva odraščala kot dva samorastnika. Nikogar ni pretirano skrbelo za naju, samo da je bila fasada brez razpok, kar pomeni, dokler so bile ocene dobre, dokler sva se obnašala v skladu s pravili, tako dolgo je bilo vse v redu. Ko je padla slabša ocena, pa tu ne mislim enke ali dvojke, ampak štirice, ali ko se je očetu zdelo, da nečesa nisva naredila, kot bi morala, naju je pretepel, da sva bila oba v modricah. Mama je vse molče spremljala. Danes vem, da je bila tudi ona preveč omamljena od alkohola in tablet za depresijo, da bi se sploh zanimala za dogajanje ali posegla vmes, ko naju je oče tepel. Oba z bratom sva si izbrala srednjo šolo daleč od doma, zato da sva se izognila bivanju pod domačo streho, oba sva tudi doštudirala. Očitno sva naivno mislila, da naju preteklost ne bo spremljala, če se bova fizično umaknila. Veš, ko pravijo, da če imaš očeta alkoholika, boš dobila za partnerja alkoholika? No, jaz sem se temu izognila; če je kdo od tistih, ki so se zanimali zame, pretirano pil, sem ga zavrnila. Nisem si mogla predstavljati, da bi bila z nekom, ki bi smrdel po pijači, preveč sem se spomnila gnusa, ki sem ga čutila ob očetu. In spoznala sem njega … Princa na belem konju! Kako je plesal okoli mene, kako je znal z lepimi besedami staliti led okoli mene, kako je vedno ponosno hodil ob meni! Počutila sem se kot kraljica, spoznala sem nekoga, ki me razume v dno duše, ki razume mojo bolečino, ki razume moj strah, ki pozna moje rane, ki me nikoli ne bo pustil na cedilu. Partner je dobil službo na drugem kocu Slovenije in seveda sem pustila svojo službo, čeprav je bila odlična in sem v njej uživala in dobro zaslužila, in odšla z njim. V popolnoma tuj kraj, v tuje okolje, kjer nisem poznala nikogar. A imela sem srečo, saj sem kmalu dobila dobro službo, sodelavci in sodelavke so bili odlični, kmalu sem že imela precej prijateljev in prijateljic. Partner je to sprva sprejemal, skupaj sva hodila k njim, oni k nam … Nato pa, kar naenkrat, sploh ne znam določiti, kdaj, se je v najin odnos prikradlo ljubosumje. Partner me je začel zasliševati, zakaj sem na obisku flirtala s prijateljem, zakaj sem se mu nasmejala bolj kot se

nasmehnem njemu … Naslednjič so bile opazke, da sem sedela preblizu kakega moškega … Na začetku se mi je zdelo še fino, da je ljubosumen, da me želi samo zase, a počasi mi je to začelo presedati. Zaradi ljubega miru sem se začela takim trenutkom izogibati. Nisem več upala pogledati moškim v oči, nisem se upala usesti zraven koga, da ne bom doma poslušala pripomb. Tudi z bratom se nisem pogosto slišala, saj je bil ljubosumen tudi nanj. In je bil nekaj časa mir. Nekaj časa za tem mi je začel očitati še prijateljice. Ampak tako prefinjeno, da se sploh nisem zavedala. Da zakaj grem s prijateljico na pijačo, ko pa lahko grem z njim, zakaj grem ven, ko pa sva lahko lepo doma, se crkljava in gledava televizijo ali se preprosto pogovarjava … Tako sem počasi začela zavračati vabila, nisem se več družila z njimi, zato da bi imela doma mir, zato da bi lahko bila z njim, ki mi je vendar pomenil vse, in izgubila tudi njih. Nato sem zanosila. Bila sem presrečna. Čutila sem sicer, da nekaj v najinem odnosu ni v redu, a sem si mislila, da bo, potem ko bo prišel otrok, že vse dobro. Sploh ker je bil tudi partner presrečen. Nato pa, malo po malo, mu je začelo iti na živce, ker mi je bilo slabo, ker sem ves čas bruhala, ker se nisem počutila dobro, ker nisem imela moči, da bi skuhala kosilo, večerjo, pospravila hišo … Ko so minili prvi trije meseci, sem se začela počutiti bolje. Načrtovala sem otroško sobico, se veselila prihodnosti, se videla, kako bom hodila z vozičkom okoli, kako bomo kot družinica počeli to in ono, skratka vse, kar si lahko srečna mlada nosečnica predstavlja. Nato pa je partner napredoval v službi, začel je dobivati višjo plačo in je predlagal, da bi sama pustila službo, zato da bi se lahko bolj posvetila družini, sebi, da bi lahko mirno poskrbela za vse, preživljal nas bo pa že on. Sodelavke se me prepričevale, naj tega ne storim, naj mislim nase in na prihodnost, da kaj bom pa imela potem še od življenja, saj me že zdaj ne pusti nikamor drugam kot pa v službo. Nisem bila vesela njihovih besed, še več, zdelo se mi je, da so zavistne, ker imam tako dobrega partnerja, ki želi poskrbeti zame. Tako sem pustila službo in ostala doma.

utrujen, jaz pa mu začnem »težiti«. Ko sem bila noseča sedem mesecev, je prišel domov pozneje, kot bi moral. Vmes sem ga večkrat klicala, ker me je skrbelo, kje je, a ni dvignil telefona. Bila sem vsa panična in v skrbeh, ko se je končno prikazal na vratih. Takoj ko je vstopil, je začel vpiti name, da kaj si mislim, da ga kličem, da mi je zjutraj povedal, da pride pozneje, da so imeli sestanek, da on je vendar pomembna oseba v službi in ga ne morem kar tako motiti … Ob mojih besedah, da me je samo skrbelo, me je udaril, zagrabil in začel stresati. Bila sem prestrašena, jokala sem na ves glas, ga rotila, naj misli na otroka, a ni odnehal. Popolnoma je podivjal. Najhuje je bilo, ker sem gledala obraz, ki ga sploh nisem prepoznala. Divji, a hkrati nadzorovan … Sploh ne znam opisati, niti se ne spomnim natančno, saj sem se stiskala skupaj, da bi obvarovala otroka. Končno je odnehal. Sopihal je in me gledal s prezirljivim nasmeškom, si obrisal roke v hlače, si uredil obleko, zasikal: »Me zanima, če boš še kdaj težila,« in odšel skozi vrata. Nisem vedela, kaj naj naredim, kam naj se obrnem po pomoč. Držala sem slušalko v rokah in premišljevala, koga naj pokličem. Prijateljice? Saj nimam nobene, saj mi je vse vzel. Sodelavke? Kako, ko sem se pa tako hvalila, kakega dobrega moškega imam. Ne morem, me je preveč sram. Brata? Ne morem, preveč sram me je. Starše? Oče bi mi dejal, kakor si si postlala … In tako nisem poklicala nikogar, samo čakala v nemi grozi, da se vrne. Ne vem, kdaj sem se pobrala s tal, ne vem, kako sem prišla do postelje, ničesar ne vem. Vem samo, da sem drhtela v grozi in paniki, kaj naj naredim, kako naj poskrbim zase in za še nerojenega otroka. Nisem našla rešitve, preveč sram me je bilo kogarkoli prositi za pomoč. In tako sem čakala na njegovo vrnitev. Ko je prišel, se je delal, da ni bilo nič. Kot da me ni pretepel na žive in mrtve. Tudi opravičil se ni, kot da bi vedel, da se mu ni treba, kot da bi vedel, da me je dokončno zlomil. In je vedel, kar je dokazal še večkrat po tem. Rodila sem punčko, malo bitjece, in upala, da se bo vsaj po rojstvu spremenil. Prva dva meseca je bil še mir, nato

Pekel Na začetku je vse teklo, kot sem si predstavljala, nato pa so se začeli prvi očitki. Najprej zmerjanje, ker sem se zredila, češ da nisem več lepa, da ga ne privlačim več, da če bo šlo tako naprej, si bo moral poiskati drugo, ki ga bo zadovoljila. Bolelo me je, tako zelo, trgalo me je narazen ob njegovih besedah, začela sem jokati. Obrnil se je in odšel brez besed, nato pa mi je čez par ur prinesel šopek rož in opravičilo. Češ da je bil razburjen, da je v stresu zaradi službe, da me seveda še vedno ima rad. Odpustila sem mu, ko pa sem ga imela tako neskončno rada. Pa družinica bomo, ne bom menda zdaj težila zaradi take drobnarije. Ko bi bila takrat vedela, kak pekel me čaka, bi pobrala šila in kopita in zbežala, da bi se kadilo za mano … A žal nisem vedela, navajena sem bila namreč poniževanja od očeta in matere, navajena sem bila, da nisem nič vredna, in sem tudi od partnerja sprejela tako vedenja, kajti njegova poniževanja so se vedno pogosteje ponavljala in vedno redkeje sem slišala prijazno besedo. Vsakič znova pa me je uspel prepričati, da ni mislil nič hudega, da se samo razburi, ko pride domov ves

pa se je začelo spet ponavljati. Spet udarci, dostikrat sem mislila, da ne bom preživela, ko je kar udarjal in udarjal po meni. Potem so sledili dnevi premirja, ko je bil bolj nežen z mano, nato me je začel najprej ignorirati, moj strah pa je rasel in rasel v pričakovanju naslednjega udarca. Ko nisem več zdržala, sem kaj rekla, naredila, samo da sem ga razjezila, da me je končno udaril in sem vedela, da bo spet en teden, morda štirinajst dni ali pa celo cel mesec miru. Ne vem, kaj se je v tistih dnevih, mesecih, letih dogajalo z mano. Vse je bolj kot ne v meglicah, ves čas strah, prava groza, skrivanje pred ljudmi, ščitenje hčerke, ves čas v strahu za svoje in njeno življenje. Prelomnica Prelomnica v mojem življenju se je zgodila, ko je prvič udaril hčerko, imela je štiri leta. Skočila sem pred njo in jo zaščitila in začela vpiti nanj, da mene lahko tepe, hčerke pa ne. To je zadnje, česar se spomnim. Zbudila sem se, ko so me hčerkine rokice božale po obrazu in laseh in ko me je klicala v joku, naj se zbudim. Kdo mi je takrat dal moč, da sem ukrepala, ne vem. Spomnim se samo, da sem poklicala brata in ga rotila, naj naju pride iskat. Pobrala sem najnujnejše in zbežala. To je bilo, če zdaj pogledam nazaj, najtežja in hkrati najlažja stvar, ki sem jo naredila. Sledil je druge vrste pekel – prijava policiji, dokazovanje sodniku, kaj je res in kaj ne. Vedno znova in znova sem se počutila zlorabljeno, ko sem morala opisovati zlorabe, ki so se dogajale. Sploh ker sem imela občutek, da mi nihče ne verjame. Problem je bil v tem, da sem vedno skrivala modrice, nikomur se nisem zaupala, nikoli nasilja prijavila. Moj partner pa je znal vse prelisičiti, pred drugimi se je delal mojega odrešitelja, ničesar ni hotel

priznati, še več, neštetokrat se je prikazal na bratovih vratih in se mi prilizoval, da bi prišla nazaj. Sram me je, ko to pripovedujem, ampak, a veš, da me je ogromnokrat mikalo iti nazaj! Neštetokrat sem želela vse spakirati in se vrniti. Verjela sem namreč njegovim besedam, da me nihče ne bo imel tako rad, kot me ima on, da ne bom v življenju srečala več nikogar, ki bi si me zaželel, ki bi želel biti ob meni. Bila sem popolnoma brez samozavesti, prestrašena majhna miška, ki se je zdrznila ob vsakem šumu, ob vsaki povzdignjeni besedi, bila sem senca same sebe. Spraševala sem se, kje sem se izgubila, kje sem obstala, kje se je vse skupaj začelo, kje se je vse skupaj zalomilo. Bila sem besna nase, večkrat sem se spomnila na nasilje doma in kako sem si obljubila, da jaz pa tega že ne bom ponovno doživljala, pa točno v to sem padla. Kot da mi je nekdo nastavil past, v katero sem se nič hudega sluteč ujela. Začela sem brati knjige, kot nora sem jih požirala, iskala vzroke, smisel vsega, smisel svojega življenja. Brala sem, da se moram začeti imeti rada, da moram izboljšati svojo samopodobo, da moram delati vaje in izvajati tehnike, potem bom pa srečna in zadovoljna živela do koca svojih dni. Kako, ko pa sploh nisem vedela, kdo sem? Kako naj imam rada tisto grdo žensko v meni? Kako naj imam rada svoje tolikokrat pretepeno telo? Kako naj imam rada samo sebe, ko pa se še v ogledalo ne upam pogledati? Kako naj bom srečna, če pa sploh ne vem, kaj to v resnici pomeni? Spoznala sem, da so knjige eno, življenje pa drugo. Da moram, če želim na novo zaživeti, kaj ukreniti. Našla sem skupino, kjer se srečujejo ženske, podobne meni. Sprva sem samo plaho poslušala njihove zgodbe, njihov jok, njihov smeh. Kako zelo je prijal ta njihov smeh! Niso samo zagrenjene, znajo se tudi veseliti, vau! Kako zelo sem bila začudena, ko sem poslušala skoraj identične zgodbe, ko sem spoznala, da nisem edina žrtev nasilnega moža, da so tam sotrpinke, ki so doživljale enake ali pa še hujše stvari. Mlade, stare … In končno sem spoznala, da me nima biti česa sram. Da nisem jaz kriva za njegove udarce, da tudi če bi ravnala drugače, kot sem, bi partner zagotovo našel nekaj tretjega, neki razlog za udarce. Začela sem obiskovati tudi psihoterapijo. S pomočjo terapevtke sem raziskovala svojo preteklost, vzorce, v katerih sem živela ujeta. In ja, res je, kot sem ti rekla na začetku, nisem dobila alkoholika za moža, sem pa dobila nasilneža, kot je bil moj oče. In sem trpela, kot sem trpela v otroštvu. Noro, kakšno spoznanje je bilo to! Samo ponovila sem vse, kar se mi je že enkrat zgodilo. Počasi sem prihajala k sebi, počasi sem predelovala pretekle dogodke, vzorce, v katere sem se ujela. Težko si je bilo priznati, da je oče nasilnež, da je bila mama ujetnica njegovega nasilja, da sva bila oba z bratom nemi žrtvi … Težko je bilo, ker mi je bilo laže reči, da sem jaz kriva za vse, kar se mi je zgodilo. Še zdaj težko sprejmem resnico, da sem bila žrtev, kot otrok in kot odrasla ženska. Pa vendar, kot pravijo, resnica osvobaja. Res ni bilo lahko brskati po sebi in odkrivati globoko zakopanih spominov, a sem vesela, da sem vztrajala, vesela, da sem našla te čudovite ženske, s katerimi se še vedno dobivam. Če ne zaradi česa drugega, pa zaradi tega, da ne bi pozabila, kam me je pripeljalo življenje in kako hitro se lahko znajdeš izoliran v primežu nasilja. Pri meni se je zgodba končala srečno, veliko pa je takih žensk, ki mislijo, da so edine, ki doživljajo nasilje, da so edine, ki jih je sram, da so one tiste, ki so krive za moževo nasilje. To ne drži! Vedno je odgovoren nasilnež! Rada bi povedala vsem vam ženskam, ki trpite, tako kot sem trpela jaz ali pa še huje, ne oklevajte. Odidite takoj, ko pride do prvega znaka nasilja, do prvega udarca. Zbežite, kolikor vas noge nesejo, če nimate drugam, pa v varno hišo. Ne, moški se ne bo spremenil zaradi vas. Ne, moški se ne bo spremenil zaradi otroka. In ne, moški ne bo nehal biti nasilen, če boste ve bolj pridne, ubogljive, prijazne ali še kaj drugega. On je nasilen zaradi sebe, ne zaradi vas. Zaradi nasilja, ki ga nosi v sebi, zaradi tega, ker se samo tako počuti močnega, da poniža vas. To je moja zgodba in jaz sem se, ko slišim in berem zgodbe drugih trpinčenih žensk, relativno hitro rešila. Prav zato želim, da pride moja zgodba v javnost, da boste tudi druge videle, da se da oditi, da obstaja možnost in da ste dovolj močne, da greste stran. Nihče si ne zasluži takega življenja. Nihče.

Avtorica: Andreja Tasič, Preberite.si


NASVET

19

Čas je za bezgov sirup

V dneh, ko že diši po poletju, nas marsikje ob poteh, cestah ali morda tudi ob kakšni zapuščeni stavbi pozdravljajo grmi z umazani belimi cvetovi. Gre za bezeg, ki spada v rod grmovnic oziroma nizkih dreves, znan pa je po številnih zdravilnih lastnostih in seveda pripravkih, ki jih iz njega lahko pripravljamo.

Bezeg raste zlasti na sončnih legah, v samem gozdu pa ga bomo le težko našli. Cvetove nabiramo v sončnem vremenu v juniju, septembra pa lahko obiramo zrele jagode, ki pa, pozor, surove niso užitne. Cvetovi, ki jih v kulinariki najpogosteje uporabljamo, so rumeno-bele barve in imajo precej intenziven vonj, njihov okus pa je grenak. A v kuhinji se hitro najdejo sestavine, ki bezgov sirup ali kakšen drugi pripravek naredijo sladek. Bezeg ima številne zdravilne učinke, vendar ni za vsakogar! Bezeg so včasih imenovali tudi zdravilna skrinjica za kmečke ljudi, saj pomaga pri številnih zdravstvenih tegobah, med katerimi so seneni nahod, sladkorna bolezen, visoka telesna temperatura in prehlad, poleg tega pa spodbuja delovanje žlez znojnic, čisti kri in podobno. Že listi, ki jih nabiramo spomladi, vsebujejo emulin, kalijev nitrat, saharozo, invertin ipd., s svojimi učinkovinami pa med drugim pospešujejo izločanje vode iz telesa (razstrupljanje). Čaj iz listov in poganjkov znižuje koncentracijo krvnega sladkorja, pomaga pri prehladnih obolenjih, obnavljanju krvi, zdravljenju vnetij, odganja vročico in lajša dihalne težave. Listi so lahko preprost protivnetni obkladek za rane in odganjanje mrčesa, korenine pa so lahko tudi odvajalno sredstvo. Kljub številnim zdravilnim lastnostim pa je bezeg ena od rastlin, ki je nosečnice in doječe matere ne smejo uživati, saj vsebuje strupene alkaloide, ki lahko škodujejo plodu. Prav tako je treba poudariti, da surovih jagod ne smemo uživati, saj njihovo uživanje lahko povzroči slabost, bruhanje, drisko, celo mrzlico. Za vraževerne Bezeg je tudi predmet številnih verovanj in vraževerja. Uporabljajo ga za izdelavo magičnih palic, pohištvo iz bezgovega lesa menda prinaša nesrečo, baje ni dober niti za kurjavo. Bo pa bezeg ščitil dom, če bo rasel nekje v bližini hiše ali če ga obesite nad okna in vrata. Srečo pa med drugim prinaša tudi mladoporočencem, če ga uporabljata pri poročnih obredih. Res je, to so starodavna verovanja, ki se s stoletji spreminjajo, nekatera so pozabljena, spet druga splošno znana. Če niste vraževerni, pa raje preberite nekaj super receptov za pripravke, kot so bezgov sirup oziroma bezgov sok, bezgovo cvrtje in še kaj. Bezeg v kuhinji Gotovo najbolj znani pripravek iz bezga je bezgov sirup. Pripravljamo ga zlasti junija, ko so

cvetovi že lepo oblikovani in razcveteni, zanj pa obstaja več receptov. Morda boste kakšnega našli kar na hrbtni strani embalaže citronske kisline, morda se v družini prinaša iz roda v rod, konec koncev jih veliko obstaja tudi na svetovnem spletu. Bezgov sirup lahko pripravimo iz 30 do 40 cvetov bezga, treh kilogramov sladkorja, treh zavitkov citronske kisline, treh limon in treh litrov vode. Po tem receptu bezgov sirup oziroma bezgov sok naredimo tako, da vodo in sladkor zavremo, ko se to malce ohladi, pa dodamo bezgove cvetove, limono, ki smo jo prej narezali na kolobarje, in citronsko kislino. Vse skupaj dobro premešamo, pokrijemo in pustimo 48 ur v hladnem in temnem prostoru. Bezgov sirup precedimo, ga nalijemo v steklenice, dobro zapremo in pripravljen je za uživanje. Uživamo ga tako, da ga razredčimo z vodo in tako dobimo odličen bezgov sok, lahko pa ga za aromo dodamo tudi ledenemu čaju. Bezgov sirup pa ni edini pripravek iz bezga. Mnoge gospodinje rade pripravljajo bezgovo cvrtje, za katerega potrebujemo malo mleka, moke, ščepec soli, žlico sladkorja, tri jajca, šest

P

do 12 bezgovih cvetov in maščobo za cvrenje. Bezgovo cvrtje pripravljamo na podoben način kot palačinke, le da je masa morda malce gostejša. V posodi zmešamo jajca, mleko, moko, sladkor in sol, temu pa lahko dodamo kose očiščenih cvetov oziroma cvetove kar pomakamo v maso. Na vroči maščobi mora cvrtje postati lepe rumene barve, pred zaužitjem pa ga lahko potresemo še s sladkorjem. Bezeg je pripraven tudi za sladko šabeso, napitek, za katerega potrebujemo 4,5 litra vode, 30 mililitrov kisa, 700 gramov sladkorja, sok in lupino ene limone ter 12 bezgovih cvetov. Vodo zavremo, ji dodamo sladkor in mešamo, da se raztopi. Ko je voda ohlajena, ji dodamo kis, limono iz bezeg oziroma njegove cvetove. Pokrijemo s krpami in pustimo, da en dan počiva, potem pa tekočino prelijemo v steklenice in te vsaj za dva tedna dobro zapremo. Jeseni, ko bodo iz bezgovih cvetov nastale jagode, pa lahko iz njih pripravimo tudi slastno marmelado. Zanjo potrebujemo 1,5 kilograma jagod, dva kilograma želirnega sladkorja, dve žlici soka limone in vodo. Jagode je treba osmukati s kobulov in jih oprati, potem pa jih damo v lonec, zmečkamo, dodamo četrt litra vode in segrevamo, da nastane kaša. Vanjo vmešamo želirni sladkor in prevremo še enkrat, pri čemer je treba ves čas mešati. Po kakšni minuti marmelado odstavimo z ognja, ji dodamo limonin sok, marmelado pa vlijemo v kozarce in dobro zapremo. Ob koncu naj še enkrat poudarimo, da nosečnice in doječe mamice bezga ne smejo uživati, tudi za preostale pa velja, naj ga uživajo v zmernih količinah. Tako kot povsod, tudi v tem primeru nobena skrajnost ni dobra, prav tako ne pozabite, da surove jagode niso užitne. Če imate kakšne kronične bolezni, pa se o bezgu posvetujte s svojim zdravnikom.

Poleti zelo ogroženi tudi delavci na prostem

Inštitut za medicino dela pred poletno sezono, ko bo dni z visokimi temperaturami vse več, opozarja na pomen ustrezne zaščite delavcev pred soncem. S tem namenom so pripravili posebno kampanjo za večjo varnost delavcev, ki delajo na prostem. Uvod v kampanjo je bilo nedavno strokovno srečanje v Ljubljani.

delodajalce in delavce o škodljivih vplivih dela na soncu na zdravje in varnost ter o pomenu in možnostih zaščite pri takšnih delih. Z ustreznimi ukrepi, kot so organizacija delovnega časa, ureditev senčnih mest na deloviščih, zagotavljanje ustrezne zaščitne obleke in zaščitnih krem ter spodbujanje rednega nadomeščanja tekočine lahko delodajalci precej zmanjšajo tveganja za Medtem ko so starši in vzgojitelji že precej zdravje in omogočijo sorazmerno varno delo na ozaveščeni glede škodljivih vplivov UV-sevanja soncu, je dejala Tanja Urdih Lazar z inštituta. in visokih temperatur, pa zaščita pri delavcih Nevarni kožni rak še ni ustrezna, je novinarjem ob robu srečanja z naslovom Varno delo na soncu dajala Ana Ultravijolično sevanje povzroča okvare, ki vodijo Benedičič iz Splošne bolnišnice Celje. Večina v razvoj kožnega raka. V Sloveniji za kožnim delavcev še vedno dela tudi v opoldanskem rakom vsako leto zboli več kot 3000 ljudi, od času in nima možnosti za umik v senco. Prav tega za melanomom kot najnevarnejšo obliko tako nimajo na voljo ustreznih zaščitnih sredstev. približno 700. Več kot 150 bolnikov vsako leto »Še vedno je v navadi, da so pri delu brez majic zaradi kožnega raka tudi umre. Dolgotrajna in pokrival,« je opozorila. Zaščita pred soncem pri poklicnem delu je po njenih besedah enaka kot pri majhnih otrocih. Na prvem mestu je treba poskrbeti, da delavec ni izpostavljen soncu v času najmočnejšega sevanja. Pomembno pa je tudi, da ima ustrezno pokrivalo, oblačila in sončna očala. Po delih telesa, ki jih ni mogoče zaščititi z obleko, se mora namazati s kremo za izpostavljenost visokim temperaturam prav zaščito pred soncem z zaščitnim faktorjem. tako predstavlja tveganje za zdravje, saj se Posebnih predpisov (žal) ni lahko zgodi, da oseba zaradi prekomernega Za delo na prostem v Sloveniji ni posebnih znojenja in nezadostnega vnosa tekočine ne predpisov, zakonodaja pa določa le, da mora more vzdrževati normalne telesne temperature. delodajalec zaščititi delavca pred neugodnimi Lahko pride do dehidracije in pregrevanja telesa, vremenskimi vplivi. Namen kampanje, ki so jo posledica pa so slabost, glavobol, omotičnost, pripravili na Kliničnem inštitutu za medicino dela, vročinski krči, v najtežjih primerih tudi vročinska prometa in športa Univerzitetnega kliničnega kap. Pripravila: M. S. centra Ljubljana, je ozaveščati in izobraževati Vir: STA


20

ZDRAVJE

Poletne nevarnosti za zdravje Ne le močni sončni žarki, poleti nas lahko doletijo tudi alergije ali, sploh če radi in veliko potujemo, tudi kakšne okužbe in redke bolezni. Poglejmo, kaj lahko naredimo, da bo naše poletje zdravo in tako še bolj brez skrbi. Zaščita pred soncem Najbrž tudi vi radi vidite, ko vas pobožajo topli sončni žarki, a ti so lahko zelo nevarni. Najmočnejši in najnevarnejši so med 11. in 16. uro, zato se neposrednemu soncu takrat izogibajte, svoje dneve pa načrtujte tako, da boste v kritičnih urah v stanovanju oziroma na mestih, kjer vas sonce neposredno ne ogroža. Če ne drugega, pomaga tudi blagodejna senca, sicer pa velja, da morate za primerno zaščito poskrbeti tudi v oblačnih dneh. Kožo redno negujte s sončno kremo ali drugimi pripravki. Dobro se namažite in počakajte 20 minut, da se vpije, šele potem pa pojdite na sonce. Kremo nanesite večkrat na dan, pomagate pa si lahko tudi z oblačili – na soncu priporočajo zlasti obleke iz lahkih tkanin, ki ne prepuščajo sončnih žarkov. Na soncu uporabljajte tudi pokrivalo in sončna očala, največjo pozornost pa namenite otrokom, ki so še posebej občutljivi. Malčkov, ki so mlajši od enega leta, ne mažite s sončno kremo, temveč jih preprosto zadržujte v senci, tiste malo starejše pa redno mažite s kremo, ki ima visok zaščitni faktor. Otroci so velikokrat tako zatopljeni v igro, da vročine in opečene kože

sploh ne opazijo, zato morate vi poskrbeti, da bodo primerno zaščiteni. In ne pozabite na pitje velikih količin pijače, zlasti vode, da bo telo ves čas zadovoljno v svoji koži. Voda ni nedolžna Poleti radi osvežitev poiščemo tudi v vodi, vendar pa je treba poudariti, da tudi ta ni povsem nedolžna. Voda v bazenih na primer vsebuje klor, ki obiskovalce sicer ščiti pred glivicami in nekaterimi bakterijami, obenem

pa draži oči, kožo in dihala. Ker so v bazenih razmere, v katerih bakterije naravnost uživajo, pa je pomembno, da obiskovalci skrbijo za izpolnjevanje higienskih predpisov – uriniranje, kašljanje in umazanija v bazenu nimajo kaj iskati. Ko govorimo o rekah, jezerih in morju, pa seveda ne moremo mimo mikrobiološke in fekalne onesnaženosti teh voda zaradi odpadnih komunalnih in industrijskih izpustov, kmetijstva in izpiranja površin. Fekalna onesnaženost največkrat vpliva na okužbo prebavil, dihal in ušes, oči in tudi kože. Sploh če se kopate na divjih kopališčih, morate vedeti, da tam stanja vode nihče ne spremlja. Varnejše je kopanje na kopališčih, kjer redno jemljejo vzorce in tako spremljajo kakovost vode. V vodi, kjer se kopate, nikoli ne umivajte rok ali sadja, pozorni bodite na motnost, umazanijo, izločke in odpadke. Za vsa območja, kjer se kopamo, pa velja, da se

POROČNA SLAVJA IN OSTALE ZABAVE

GALAKSIJA TREBNJE

VELIKO PLESIŠČE

Najpogostejša bolezen pri nas, ki jo prenašajo, je lymska borelioza; povzročajo jo bakterije borelije, mi pa smo med najbolj ogroženimi na svetu. Cepiva ni. Bolezen se običajno začne z rdečino, ki se pojavi nekaj dni ali tednov po ugrizu klopa, se počasi širi, na sredini bledi in moramo še pred skokom v vodo prepričati o njeni globini, kar pa najbrž že veste. In če kje opazite znak 'kopanje na lastno odgovornost', se zavedajte resnosti tega obvestila. Alergije Poleti so kožni izpuščajo pogostejši kot pozimi, med tako imenovane poletne alergije pa štejemo kožne alergije, alergije na hrano, alergije na kemična sredstva, alergije na pike insektov in podobno. Kožne alergije so v tem času pogostejše, ker je število alergenov v zraku povečano, alergijski znaki pa se pojavijo najkasneje v 48 urah po izpostavljenosti. Tudi sonce lahko povzroči določene reakcije, kot so sončni izpuščaji ali pa prave alergije na sonce – pri tem koža pordeči, izpuščajo srbijo ali pečejo ... Za izbruh reakcij, povezanih s soncem, mora biti pogosto prisoten še en dejavnik, in sicer lahko zdravilo, snovi, ki jih izločajo trave, kozmetične kreme, dišave ... Prava alergija na sonce pa se pojavi, kadar imamo v telesu protitelesa proti sončnim žarkom, kar na koži povzroči različne spremembe. Poleti pa je zagotovo več reakcij tudi zaradi strupenih oziroma škodljivih rastlin in nadležnega mrčesa. V tem času smo veliko v naravi, tam pa so tudi rastline, ki koži niso najprijaznejše. Pri tem gre zlasti za različne vrste bršljana, ruja, strupeni hrast, ginko, koprivo in še kaj. Izpuščajev ne praskamo, saj bodo v glavnem izginili brez zdravljenja, kadar govorimo o pikih komarjev, pa se lahko primerno zaščitimo s preparati, ki so temu namenjeni. Če ste morda alergični na ose ali čebele, najbrž že veste in ste na morebiten pik pripravljeni, sicer pa lahko posledice pikov omilimo z ledom, obkladki ali kakšnim mazilom.

tudi nekateri virusi. Po zaužitju okužene hrane se po določenem času pojavijo driska, krči v trebuhu, slabost, bruhanje, zdravljenje pa je zlasti simptomatsko – če z bruhanjem izgubimo veliko tekočine, jo je pač treba nadomestiti, pomembno pa je vedeti, kako do okužbe sploh pride. Meso, ki ga uživate, mora biti vedno dobro toplotno obdelano, sadje in zelenjava pa dobro oprana. Še najboljše je, da je z domačega vrta, vendar morate tudi to primerno očistiti. Bakterije so lahko tudi v surovih jajcih in mleku, pazljivi bodite tudi pri uživanju školjk in kakšnih plesnivih sirov. Med pripravo hrano skrbite za redno higieno rok (da v usta ne bi vnesli mikroorganizmov), hrana, ki je že pripravljena

in toplotno obdelana, pa se lahko okuži tudi še kasneje, če pride v stik s surovim živilom ali okuženimi kuhinjskimi pripomočki. Živila primerno hranite, saj je toplo in vlažno okolje pravi rad za razvoj bakterij. In katera živila so največkrat okužena? Po navadi tista živalskega izvora (surovo meso, jajca in jajčni izdelki, nepasterizirano mleko, surove školjke), okužba pa se, kot smo že omenili, lahko prenese tudi prek surovega sadja in zelenjave. Da bo poletje kar najbolj brezskrbno in Okužbe in zastrupitve sproščujoče, torej poskrbite zase in ne tvegajte. Največ primerov zastrupitve s hrano je prav Zdravje naj bo na prvem mestu, potem pa poleti. Temperature so višje, mikroorganizmi naj pridejo na vrsto stvari, ki jih poleti tako radi imajo več možnosti za razmnoževanje ... Med počnete. najpogostejše okužbe s hrano štejemo okužbo Vir: M. S. z bakterijo salmonelo, s hrano pa se prenašajo


ŠPORT

21

Kata turnir Dren open 2017

V nedeljo, 11. junija, so se karateisti Kluba borilnih veščin Sevnica udeležili otroškega kata turnirja, ki ga je vzorno organiziral domačin, Klub borilnih veščin Dren iz Leskovca.

www.odpripodjetje.si

ze za 373 eur v

NE potrebujete 7.500 eur ustanovnega kapitala

telefon: 070 444 222

info@odpripodjetje.si

Sevničani na šmarješkem teku do številnih medalj

Darko Jorgić spet opozoril nase

Z odlično igro je opozoril tudi na razkošno znanje svojih trenerjev, ki ga pridobiva v Evropi vse bolj uveljavljeni športni dvorani na Otočcu.

Na letošnjem največjem članskem prvenstvu v namiznem tenisu je imel NTK Krka Novo mesto svojega člana Darka Jorgića. Še ne dolgo tega mladinec se je Jorgić znova dobro znašel tudi v najboljši svetovni članski konkurenci. V prvem krogu posameznikov je imel malce smole, a po svoje tudi sreče, saj je proti v svetu bolj znanemu igralcu namiznega tenisa Južnemu Korejcu Leeju Sangsuju v nizih povedel 3 : 2. Zakaj malce smole? Zato, ker je Lee Sangsu 20. igralec na svetu in je svojo vrednost dokazal kasneje, ko je s 4 : 1 premagal olimpijskega prvaka, Kitajca Zhang Jikeja, in izgubil šele v polfinalu. Zakaj je

uspeli uvrstiti na zmagovalne stopničke in tako osvojili odlično 3. mesto v skupnem seštevku. Pregled osvojenih odličij: 1. LINA ZAVRL ZUPANC, kata posamezno najmlajše C 1. NEJC ZABASU, kata posamezno starejši dečki C 1. NEJC ZABASU, kata posamezni začetniki 1. DAVID KOCMAN, kata posamezno mlajši dečki B 1. TOMAŽ KAJTNA, kata posamezno starejši dečki B 2. NEJC GRILC, kata posamezno starejši dečki C 2. LUKA JANEŽIČ, kata posamezno začetniki Sezono 2016/2017 so zaključili več kot uspešno, 3. IVANA ĆERIĆ, kata posamezno najmlajše C saj klubu niso priborili odličij le izkušeni tekmovalci 3. NEJC JANEŽIČ, kata pozamezno starejši dečki C kluba, ampak tudi začetniki, ki so prikazali odlične 3. AŽBE KOVAČIČ, kata posamezno začetniki nastope in tako osvojili svoja prva odličja. 3. ALEN FOČIČ, kata posamezno starejši dečki B V boju za naslov najboljšega kluba turnirja so se Vir in foto: Marja Zidarič

imel Darko Jorgić ob smoli z žrebom še srečo? Iz istega razloga. Pomeril se je namreč z igralcem iz svetovne »špice«, preveril, kako konkurenčen je, ga pošteno namučil in se prepričal, da je tudi v zadnjem letu trdih treningov napredoval in da postaja vse trdnejši član slovenske moške državne reprezentance. Obenem je opozoril tudi na razkošno slovensko namiznoteniško znanje svojih trenerjev. V NTK Krka Novo mesto se seveda veselijo njegovega uspeha. Jože Urh, državni selektor je v zvezi z njegovim nastopom povedal: »Jorgićeva enakovredna igra v prvem kolu svetovnega prvenstva je bila presenetljivo dobra in znova je opozorila na njegovo veliko nadarjenost in njegovo dobro delo na treningih.« Tomaž Kralj, predsednik NTK Krka, pa je temu dodal: »V klubu smo z veliko pozornostjo spremljali nastop našega člana na svetovnem prvenstvu in bili nad Jorgićevo igro proti Korejcu navdušeni. Res škoda, da ni zmogel še enega seta, a ne pozabimo, da je bil še nekaj mesecev nazaj Jorgić mladinec.«

Nedavni šmarješki tek je bil tudi to leto zelo dobro obiskan tudi s strani sevniških in blanških atletov. Ti so vnovič pokazali svojo dobro pripravljenost in z omenjenega teka prinesli vrsto medalj.

Na krajši, dvokilometrski progi, je v kategoriji V otroških kategorijah je do nove zmage pritekel osnovnošolcev zmagal Žan Vozelj, Tjaš Pelko Maj Repovž. Vir in foto: AK Sevnica pa je osvojil tretje mesto. Odlično je tekel tudi Luka Lazar, ki je končal na četrtem mestu, med blanškimi atleti pa je bil najhitrejši Urban Slemenšek, ki je bil osmi. V kategoriji osnovnošolk je tretje mesto osvojila Iza Vencelj. Na daljši, osemkilometrski preizkušnji, je absolutno tretje mesto med ženskami osvojila Lea Haler, medtem ko je bila Melani Knez absolutno četrta. V svoji kategoriji si je zmago na osem kilometrov dolgi progi zagotovila tudi Brigita Karlovšek. V moški konkurenci je bil Miha Povšič absolutno drugi in prvi v svoji kategoriji, v kategoriji do devetnajst let pa sta slavila Tomaž Sešlar in Tomi Bajc.

Vir in foto: NTK Krka

Scorpioni s številnimi medaljami domov v Novo mesto

Slovenska zveza tajskega boksa je po odprtem državnem prvenstvu na Ptuju razglasila državne prvake v tajskem boksu – muaythaiu za sezono 2016/2017.

Po skupnem seštevku osvojenih prvih mest v konkurenci 12 klubov iz Slovenije si Scorpion gym deli 1. mesto s Klubom tajskega boksa Ptuj in Khun Kaom iz Ljubljane. Tako so že tretjo sezono zaporedoma končali na samem vrhu, kar dokazuje odlično delo z vsemi starostnimi skupinami. Tekmovalci Scorpion gyma so v Novo mesto prinesli štiri zlate, tri srebrne in tri bronaste medalje v treh starostnih kategorijah, v moški in ženski konkurenci ter v panogi, ki je od leta 2016 del olimpijske družine. Ob tej priložnosti je predsednik kluba Iztok Vorkapić čestital vsem domačim tekmovalcem, njihovim staršem in klubskim trenerjem. »Zahvaljujem se za podporo vsem podjetjem oziroma posameznikom,

zvestim navijačem in prostovoljcem, ki nam vsa ta leta stojijo ob strani. Brez vas ne bi zmogli. Znova smo z skupnimi močmi dokazali, da s predanim delom z našo domačo mladino dosegamo odlične rezultate doma kot tudi v tujini,« je povedal Vorkapić in dodal, da so v dvajsetih letih vzgojili domači vrhunski strokovni kader trenerjev, mednarodnih sodnikov, organizatorjev mednarodnih športnih prireditev, ambasadorje športa in seveda vrhunske tekmovalce, ki so ponesli ime Novega mesta in Slovenije v svet. V klubu se zavedajo, da se na lovorikah ne da spati, zato posvečajo svoje delo novim rodovom borcev, ki prihajajo in pridno vadijo v njihovi telovadnici. »Prepričani smo, da se za prihodnost našega društva in razvoj tega športa, ki je začel svojo pot v Sloveniji, ravno tukaj v Novem mestu, pred dobrimi 20 leti, ni bati,« je sklenil ustanovitelj in predsednik kluba. Sledil bo kratek poletni tekmovalni premor, septembra pa scorpione čaka 1. krog mednarodne lige tajskega boksa, ki se bo odvil v Črnomlju, že oktobra pa odhod na evropsko prvenstvo v Parizu. Novembra načrtujejo spektakel tajskega boksa v novo zgrajeni Mirnopeški športni dvorani – v organizaciji Scorpion gyma in pod pokroviteljstvom Občine Mirna Peč. Odvil se bo namreč 2. krog mednarodne lige v tajskem boksu. Vir in foto: Scorpion gym

P


22

RAZVEDRILO IRSKA IGRALKA O'HARA

MODRO BARVILO

SILVO TERŠEK

ŽIVAL Z LOVKAMI

AMERIŠKI IZDELOVALEC GLASBENIK SIRA (VANILLA)

MAJHNA IKONA

AVTOMOBILSKA OZNAKA POLJSKE

VEČJA STAVBA, ZGRADBA

NEPRIJETEN DOGODEK

NAJVEČJA REKA ZDA (ORIG.) PODROČJE VISOKEGA ZRAČNEGA TLAKA PRIPOMOČEK ZA RISANJE RADIOAKTIVNA KOVINA

OKONČINA

SKANDIJ MEDMET LETOPIS VARUH OTROKA (STAR.)

BRITANSKA PEVKA ORA PRISPETJE GLAS, KI SLEDI BLISKU

JAZ (LAT.) BRSTENJE

3K

GLAVNO MESTO IRAKA

IGRA PRI TAROKU

RICHARD BURTON

AMERIŠKA TV-DRUŽBA STATUA

&

CUNJE (SLABŠ.) MORSKI OŽIGALKARJI

Ð

EVROPSKA OTOŠKA DRŽAVA JED IZ IKER

10 - 5 = ? KOLIČINA SL. PEVEC (DAMJAN) VODNE RASTLINE

PREBIVALKA ALBIONA

PISATELJ ZUPAN

AVTOGRAM

MESTO NA HONŠUJU NOVINARKA ŠERUGA

NERODNICA (EKSPR.)

GREG TRAVIS

JAN NERUDA

PODOBA, ZUNANJOST DROBEN PESEK

ELEKTRIČNO JADRANSKI NABITI DELCI OTOK

OSEBNI ZAIMEK PRIPRAVA ZA NETENJE BARBARA LAPAJNE

ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

NIČVREDNEŽ (SLABŠ.) JOHN LENNON JAGNJEČJE MESO

AMERIŠKA COUNTRY PEVKA PARTON

POVRŠINA, OBMOČJE

NAGRAJENCI MAJSKE KRIŽANKE: Planinšek Alojz, Zagorica 40, 8213 Veliki Gaber Melita Skumavec, Zapuže 3, 8310 Šentjenej Barica Sladič, Slavka Gruma 80, 8000 Novo mesto

NEKDANJI ARABSKI EMIRAT

Nagrajenci bodo nagradne bone prejeli po pošti. Vsem nagrajencem lepo čestitamo.

Zanimiva in zabavna miselna igra iz dežele vzhajajočega sonca, s katero boste poskrbeli za vitalnost svojih možganov.

www.trik.si

SLITHERLINK

NAGRADNA KRIŽANKA JUNIJ-JULIJ 2017 Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 10. 08. 2017 na naslov: Na dlani, Gubčeva cesta 35 a, 8210 Trebnje, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA JUNIJ-JULIJ. Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki.

Mali oglasi

• UGODNO PRODAM domače belo, rdeče vino, cviček in domač jabolčni kis, 07 304 50 04, 040 989 856. • Zaposlimo komercialista, odgovorno, vztrajno in komunikativno osebo, Trebnje, Pokliči: 070 899 899. • Prodam suhe, okrogle bale sena in otave ali menjam za drva, okolica Sevnice, 031 397 434. • V Pivnici As v Prelesju na dolenjskem pripravljamo plesni tečaj za latinsko ameriške in standardne plese. ZBIRAMO PRIJAVE! S tečajem bomo začeli takoj, ko se bo oblikovala skupina. Lahko oblikujemo tudi otroško skupino za pare od 7 let naprej. Vse podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 031 304 661. Vljudno vabljeni! • Prodam zelo lepo ohranjeno Marlesovo  kuhinjo veliko elementov po ugodni ceni 190.00 evrov. Prodam tudi štedilnik corona dva  plin dva  elektrika, pečica ne dela, in štedilnik 4 plin in dva elektrika namesto  pečice je omarica. Cena vsakega je 10 €. Kontakt : Andreja  031 239 665 • Zaposlimo frizerko ali frizerja, samostojno in komunikativno. Pokliči 040 591 131 Tina, Trebnje • Prodam BEKE za vezanje trte in domače vino 040 989 801 • Prodam rdeče in belo vino - cena 1€/l okolica Sevnice. Telefon: 041 643 972 • NOVI RENAULT MEGANE V ŽE V MESTU 07 391 81 14 • ZASEBNI STIKI, HITRI ZMENKI, POŠLJI SMS NA 3040 • Prodam suha bukova drva. Metre. Možen razrez in dostava. 50€/meter Mitja 041 474 322 • Akcija, akcija moto pnevmatik 031 204 333

INSPIRACIJA

ENOCELIČNE PRAŽIVALI

NAGRADA:

Mali oglasi

5X celodnevna vstopnica za kopanje v Mestnem kopališču Višnja Gora, Kopališka ulica 25, 1294 Višnja Gora

• Gradite, potrebujete beton hitro in ugodno? Pokličite: 031 644 300 • Obiščite ali pokličite avtohišo Berus, imajo zanesljiv avto za vas: 07 371 98 00 • Brezplačni test sluha: 059 044 058 • Betonski zidaki, vogalniki, opažniki, dimniki, dostava betona: 051 655 622 • Celovite geodetske storitve: 040 753 911 • Kakovostno upravljanje večstanovanjskih stavb: 07 34 35 100 • Čistilne naprave, zbiralniki deževnice, kompostniki, ponikalnice, zbiralniki pitne vode in še in še….vse na enem mestu Armex 01 78 69 270 • Prodam vinograd s 500 trt mešanih sort, skupna parcela 27 arov, z zidanico in bivalnim prostorom (voda in elektrika), v Malkovcu, ob glavni cesti. Informacije; 041 653 307. • Nudim čiščenje prostorov in pomoč starejšim na domu, imam certifikat za soc. oskrbovalko na domu in izkušnje iz priložnostnih del ter poznava-

nje čistil…Na območju Trebnjega, Mirne, Mokronoga, Sevnice z okolico. Info: 051 779 135. • Ugodno prodam rdeče in belo vino ter žganje (sadjevec). Telefon: 031-270-989 • Prodam dobro ohranjen, rabljen trosed. Cena po dogovoru. Info na: 031 597 822 • Zidate hišo, ugodno dostavimo zidake, vogalnike, opažnike in še in še, 051 655 622. • Kako se znebite očal, bi se naročili na brezplačni zobozdravstveni ali estetski pregled ? Preverite na 080 12 88. • Nimate kapitala? Nudimo odprtje podjetja, 070 444 222. • prodam elektromotorni vrtalni stroj 3kw, motorno žago 051 av elektronik in gumivoz (platonar) 12 col cena po dogovoru 051 883 691 • ugodno prodam rdeče in belo vino ter žganje (sadjevec). telefon: 031-270-989. • obiščite ali pokličite svojega najbljižjega prodajalca Toyota 07 39 18 621 • CIK Trebnje vabi k aktivnem preživljanju počitnic 07

348 21 00 • slišite ali mislite da slišite 059 044 058 • prodam vino 040 989 801 • zunanje oglaševanje na jumbo panojih že za 50€/ mesec 070 899 899 • ne preslišite najlepših trenutkov, pokličite 07 332 22 66 in preverite svoj sluh • Nudim čiščenje prostorov in pomoč starejšim na domu, na območju Trebnjega, sprejmem tudi delo na domu ali pomoč v računovodstvu, info. 031 487 245. • Ugodno prodam rdeče in belo vino ter žganje (sadjevec). Telefon: 031-270- 989. • starejša a malo rabljena ročna freza za zemljo, tomosov motor globoki rez, zelo močna in zelo na fino drobno drobi zemljo, novi batni obročki in vžig. Okolica Sevnice Tržišče 05179135 • Prenosni rač. malo rabljen, 3.00 Gb ram, 32 bit. operacijski sistem, windows 7 ultimate, zraven dam torbico kupljen za 860 EUR, samo resni, malo rabljen, zdržljiv prenosnik 051779135 Sevnica.

• Oddam skoraj novo hišo v okolici Novega mesta v najem samskim ženskam ali mamici z otroci. 031 283 382 • Ste se ravno lotili iskanja primernega prostora za vašo prihajajočo zabavo, pokličite nas, poleg prostora do 300 oseb, v ponudbi tudi ogromno plesno površino 07 304 59 33 • Prodam sedežno garnituro, trosed z ležiščem in dvosed, oba v rjavi barvi, odlično ohranjena, okolica Sevnice, možna dostava 031 640 160 Nikolaj • Ugodno prodam rdeče in belo vino ter žganje (sadjevec). Telefon: 031 270 989. • Efekt oglaševanja 100% zagotovljen, ne odlašajte, pokličite 070 899 899 • Doma pridelan jabolčni kis, brez dodatkov in editivov 051 438 449 • Velika izbira sončnih očal priznanih blagovnih znamk 031 355 455 • Naj vas zima ne prehiti, lesni peleti takoj 041 755 578 • Velika izbira kosilnic, traktorskih priključkov in še in še 07 343 41 60 • Prodam dober cviček ali zamenjam za žito na tel 031 450 095 • Prodam kamerunske ovne stare 4 mesece cena 60 € za kom, za več komadov, cena po dogovoru na manj. Isto časno prodam tudi mlade zajčke po 5 € kom. Kličite na tel.štev: 041 452403. • Prodam nov, zapakiran cd s hipnozo za odvajanje kajenja. Cena: 20,00. Pošljem tudi po pošti. Poštnina: 2,64 evra. Miran, Maribor- tel. 070 806 345 • Preurejate stanovanje in bi se radi znebili odvečnih knjig? Ne zavrzite jih! Rajši jih podarite. Pokličite, pridem z veseljem jih odpeljem in ohranim. 030 996 225 • Se že pripravljate na kurilno sezono, ne, pa bi se morali 041 755 578 • Čas je za prenovo stanovanja, imamo najugodnejšo keramiko za vas 07) 304 77 22 • Čas je za poletno osvežitev, obiščite Kavarno Evropa in si privoščite Guiness • Beachtour 2017 v Mokronogu, obiščite nas, zabava zagotovljena. • Najem vseh vrst orodja in strojev, 041 784 797 • Ločujte in varujte naravo (07) 348 12 60 • Semanji dan na Bučki 25.06.2017 • Lokalna hrana na vašem pragu, vsak dan sveže 041 630 320


IZ ŠOLSKIH KLOPI

Dan družine – pozdrav pomladi na OŠ Sevnica

23

Knjižnično popoldne s terapevtsko psičko Glory

V petek, 2. junija, je na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica potekala tradi- Učenje branja je ena temeljnih nalog učencev v nižjih razredih osnovne cionalna dobrodelna prireditev Dan družine – pozdrav pomladi. šole, ki pa pogosto marsikomu povzroči tudi kup preglavic. glasbenike, ki so poživili prireditev. Vsi so se zbrali z enakim ciljem – zbrati denar, ki bo uporabljen za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin, nadarjenim učencem ter financiranju dejavnosti za učence, ki se ne plačujejo iz javnih sredstev. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej; hvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve in se-

Da nam veščina tekočega branja ni bila položena že v zibko, vedo tudi učenci 2. razreda OŠ Stopiče. Pravijo, da učenje branja ni vedno lahka naloga. Kljub temu pa so jo opravljali z veliko truda in volje, predvsem pa vaje. Učitelji in knjižničarji se pogosto sprašujemo, kako narediti branje prijetno in tudi bolj zabavno. Tako smo drugošolci skupaj s starši preživeli prijetno popoldne v šolski knjižnici. Uživali smo v družbi naše knjižničarke Jelke Močnik in Marinke Srebernjak, ki je s seboj pripeljala svojo terapevtsko psičko Glory. Obe sta članici društva Tačke pomagačke, katereskem. ga namen je izboljšati pismenost in bralne navade Otroci so s psičko takoj vzpostavili stik, saj je ta izotrok, ter eden redkih terapevtskih parov na Dolenjurjena za delo z otroki. Z njo so se lahko poigrali, predvsem pa, kar je najpomembneje, skupaj z njo brali. Pri tem jih je brez kritik in sodb pozorno poslušala. Branje s tačkami je vsekakor posebna veda vsem, ki ste se prireditve udeležili in tako bralna izkušnja, ki je ne doživiš vsak dan. Učenci prispevali v naš šolski sklad. Veseli smo, da ste so si zaželeli, da bi takšno psičko lahko imeli tudi s svojimi prostovoljnimi prispevki darovali za vse doma. Branje bi bilo potem vsekakor tudi zabavno. otroke naše šole, ki tekom leta potrebujejo vašo pomoč. Pripravila: Vilma Trampuš, »Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred razredničarka 2. r. kratkim storil kaj dobrega.« (Jean del La Bruyere)

Veliki in dolgo pričakovani dogodek se je začel ob 14. uri s pozdravom in nagovorom ravnateljice Mirjane Jelančič. Obiskovalci so se sprehajali po šolskih površinah, ki so bile posejane z delavnicami, polnimi zabave in dobrodelnosti. Dogajalo se je veliko – imeli smo možnost obiskati veliko poučnih, športnih in ustvarjalnih delavnic oz. postaj, na katerih so različni izvajalci pripravili animacije in dejavnosti za male in velike. Na šolskih površinah je bilo polno prostovoljcev s šole, društev, organizacij in ostalih posameznikov, ki so naši šoli podali roko. Poleg omenjenih delavnic ne smemo pozabiti na naše kuharske mojstre, ki so poskrbeli za jedačo in pijačo, ter na nadarjene mlade Pripravil: Novinarski krožek OŠ Sevnica

Pustimo talentu, da je v elementu

Zadnji dan letošnjega maja smo na Osnovni šoli Šmihel v Novem mestu pripravili prireditev z naslovom Pustimo talentu, da je v elementu s svečano podelitvijo najvišjih priznanj iz znanja. Prireditve so se v šolski teloUčenci OŠ Sava Kladnika Sevnica so pripravili dva prispevka o preživljavadnici udeležili učenci, starši, delavci šole, predstavniki sveta staršev in nju šole v naravi. sveta šole ter občine.

Poletna šola v naravi v Strunjanu

je bilo super. Prejeli smo kar šest zlatih delfinčkov in celo množico srebrnih in bronastih. Nismo še želeli oditi, a nas je dom kar klical. Na poti proti domu smo si ogledali še Postojnsko jamo in v njej so nas najbolj navdušile človeške ribice. Res smo bili kdaj pa kdaj nemirni, ampak vseeno smo se imeli zelo lepo. Ta šola v naravi nam bo zagotovo ostala v spominu za vedno.

Učenci 5. a in 5. b iz OŠ Sava Kladnika Sevnica smo se v ponedeljek, 22. maja, odpravili v Strunjan. Bili smo zelo veseli, da bomo lahko videli morje ter se učili plavati. Najprej so nas učitelji razvrstili v plavalne skupine, nato pa smo pojedli kosilo. Končno smo se lahko namestili v apartmaje, v katerih smo prebivali pet dni. Zvečer smo odšli na sprehod v Portorož. Zelo vneto smo zapravljali denar za spominke in sladoled. V naš začasni dom smo prišli pozno zvečer. Vsak dan smo začeli z jutranjo telovadbo, pri kateri smo se razgibali. Po zajtrku smo imeli plavanje. Plavali smo tudi v morju, ki se je že segrelo. Zvečer smo tekmovali za najlepšo frizuro. V laseh so se pojavile tudi ščipalke za obešanje perila in kuhalnice. Tudi plesali smo in komisija je razglasila zmagovalce. Naša glavna naloga, plavanje, je bilo zabavno, utrudljivo in naporno, zato smo zvečer mirno in hitro zaspali. Udeležili smo se tudi športnih iger: nogometa, med dvema ognjema, vlečenja vrvi, odbojke … Zadnji dan smo plavali za priznanja in zvečer so nam jih učitelji podelili. To

Pripravila: Katarina Traven, 5. b 5. a in 5. b v Strunjanu

V ponedeljek dopoldne smo v Strunjan prispeli, se v kopalke odeli in že plavat začeli. Zvečer na sprehod v Portorož smo odšli in spominek za družino kupili vsi. V torek smo iz papirja ribo naredili, potem v kopalke skočili in se plavati učili. V sredo z ladjico v Piran prispeli, tam smo se vsi krasno imeli. Lizali smo sladoled, vse nam je bilo na ogled. Smo spominke nakupovali, nato zavili še v akvarij in živali morske ogledovali. Za slovo smo še Postojnsko jamo obiskali, tam smo se z vlakcem peljali. Videli smo tudi čudo sveta, to je kar mala človeška ribica bila. Veseli smo v Sevnico prispeli in se s starši objeli. Nam pa so ostali le še lepi spomini. Pripravile: Adriana Rihtar, Julija Kermc in Sergeja Šturbej, 5. a

kometu. V skoku v daljino je postal državni prvak. Športnica šole je postala šestošolka Neža Erpič, ki je trikratna državna prvakinja med posameznicami – v športni gimnastiki, akrobatiki in v skokih na mali prožni ponjavi. Ni pa ostala le pri gimnastiki, sodelovala je tudi v ekipi košarke in v krosu. Ravnateljica šole je podelila tudi naziv Naj učenec, ki ga je osvojila sedmošolka Marija Judež. Marija je izredno redoljubna, delovna, skrbna, vztrajna in odločna. Prireditev smo začeli z državno in šolsko himno. Odločna, da zna in zmore več in še več. To izkaPovezovala sta jo gospod Talent Jakob Hvala, ki zuje z zavzetostjo ob reševanju dodatnih nalog in z je prišel na obisk na Osnovno šolo Šmihel, ter Tinkara Bogataj, ki je v vlogi deklice z Rastočo knjigo obiskovalca tudi sprejela ter ga popeljala na ogled šole. V kulturnem programu so se predstavili prvošolci ter tretješolci z recitacijo, Maša s pevsko točko ob spremljavi Bora na kitari, Laura in Tea v pevskem duetu, s petjem otroški in mladinski pevski zbor, celotni oddelek 4. a pa je s pesmijo prikazal, kako vsako uro angleščine pričakujejo svojo učiteljico. Vse zbrane so na prireditvi navdušili z nastopom veliko vaje. Je učenka neštetih vrednot, ki jih udetudi gimnastiki. Nagovorile so nas ravnateljica šole, janja v odnosu ob pomoči svojim sošolcem. Na magistrica Irena Hlača, predsednica sveta staršev, državnih tekmovanjih iz znanja je osvojila kar deset gospa Alenka Šenk Erpič, ter vodja urada za druž- zlatih priznanj, bila pa je tudi na dveh meddržavnih bene dejavnosti, dr. Jana Bolta. Mentorji so podelili tekmovanjih, in sicer Sanktpeterburški astronomski 68 srebrnih priznanj z različnih področij, ravnateljica olimpijadi in meddržavnem tekmovanju v hitrem rapa je učencem, ki jim je uspelo pozlatiti svoje zna- čunanju v Litvi. nje in spretnosti ter doseči največji uspeh – postati Talent je bil vesel, da je bil na obisku v šmihelski šoli, državni prvak – podelila 24 zlatih priznanj iz znanja da so učenci pokazali vse, kaj znajo. Tako vesel, da ter izpostavila tiste dosežke na športnem področju, je v sklopu programa prireditve šmihelski šoli pokjer so se učenci uvrstili med prve tri v državi. Na slal tudi pismo, v katerem je med drugim zapisal: prireditvi je profesorica športa, Damjana Burgar, »Dajte prostor svojemu talentu, da se razvije, da je razglasila letošnjega športnika šole in športnico v elementu. Tudi tisti, ki niste dobili priznanj, ne bojšole. Športnik šole je postal devetošolec Vid Rajh, te se svojih darov in svojih sanj. Človek je najbolj ki je vsestranski športnik, v vsakem športu pa iz- srečen in vesel, ko razvija sam sebe in ni otopel.« jemno uspešen. Šolo je zastopal v krosu, atletiki, Prireditev se je tako zaključila z željo, da vsakega odbojki, košarki, veleslalomu, badmintonu, nami- posameznika talent obišče čim pogosteje. znem tenisu in njegovem paradnem športu – roPripravila: Helena Murgelj

Zlati bralci z Lucijo Ćirović

V torek, 6. junija, se je v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine udeležilo zaključne prireditve tudi 23 zlatih bralcev Osnovne šole Šmihel Novo mesto, ki so bili zvesti knjigi in bralni znački vsa leta osnovne šole. Prireditev je organiziralo Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto za 262 zlatih bralcev iz 17 osnovnih šol in osmih dolenjskih občin. Zbrane je pozdravila tudi generalna sekretarka Društva bralne značke Slovenija – ZPMS Manca Perko, in pohvalila pridne bralce. V uvodnem delu so se predstavili učenci Glasbene šole Marjana Kozine. Osrednja gostja je bila Lucija Ćirović, animatorka lutk, igralka, stand up komičarka in ljubiteljica gledališča. Pozna-

mo jo po vlogah v številnih gledaliških predstavah, v filmskih in televizijskih serijah. Najbolj smo si jo zapomnili v vlogi čistilke Fate. Najmlajšim je sedla v srce z vlogo Kakaduduja pri Ribiču Pepetu. Učencem je predstavila svoje življenje, jih animirala z različnimi vajami in jih navdušila s svojo neposrednostjo in iskrenostjo. S svojim nastopom je mlade bralce in njihove mentorje nasmejala do solz. Zapela je pesem brez premikanja ustnic. Povedala je, da zelo

rada bere. Vsi bralci in mentorji so prejeli v dar knjigo Saša Dolenca Od genov do zvezd, ki jo je podelila gostja. Pri podelitvi sta zlatim bralcem čestitali tudi Perkova in Andreja Kren, predstavnica Občine Straža. Gostji so mladi namenili bučen aplavz, z njo so se zadržali še pri ustvarjanju »selfijev«. Prijetno druženje se je po prireditvi nadaljevalo še v avli centra, kjer so bili mladi in mentorji deležni tudi pogostitve. Pripravila: Helena Murgelj


24

ZADNJA STRAN

Novi

Renault CAPTUR

Že za

119 € na mesec**

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,6 - 5,6 l/100 km. Emisija CO2: 95 -127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0144 – 0,0407 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00006 – 0,0021 g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 39,97. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault priporoča

renault.si

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Izberi drugačno pot.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

031 204 333

www.vulkanizerstvo.si

Profile for NaDlani.si

2017 06  

poletna izdaja junij-julij 2017

2017 06  

poletna izdaja junij-julij 2017

Profile for nadlani
Advertisement