Page 1

Brezplačni časopis / junij 2015 / www.nadlani.si / info@nadlani.si Vsa gospodinjstva v občinah Novo mesto, Šmarješke To p l i c e , Škocjan, Š e n t j e r n e j , Tr e b n j e , Ž u ž e m b e r k , M i r n a , Š e n t r u p e r t , M o k r o n o g - Tr e b e l n o , M i r n a P e č i n S e v n i c a

2

Pogovor z bratoma Smole

3

Počitnice pod vtisom obnove šolskih objektov

6

Kresna noč v Žužemberku

9

Občina Trebnje praznuje

11

Potovanja

12

Avto Moto

15

Dom in vrt

19

Zdravje

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE ZBIRALNIKI DEŽEVNICE BETONSKE GREZNICE

HALO BETON d.o.o. 07/34 82 400

halobeton@gmail.com

4

Uspeh trebanjskih mažoret

7

8

880 letnica omembe Trške Gore

Semanji dan na Bučki

Kje se boste lahko ohladili v letošnjem poletju? Poletje se bliža vrhuncu, zato bomo osvežitev iskali tudi ob vodi, tekoči ali ob bazenih. Preverili smo, kaj nam nudijo mestni bazeni, toplice in kaj reke. Novo mesto z okolico

pričakovanju novega) so trenutno v Krškem.

Novo mesto kopališča z bazenom nima, so pa zato precej blizu Dolenjske in Šmarješke Toplice. Wellnes center Balnea v Termah Dolenjske toplice nudi več kot devet tisoč kvadratnih metrov bazenov s temperaturo vode od 30 do 32 stopinj Celzija. V Termah Šmarješke Toplice se lahko pohvalijo s petimi bazeni, v katerih je temperatura vode od 26 do 32 stopinj Celzija. Domačini se radi ohladijo tudi v reki Krki, na Otočcu, v Straži in v Žužemberku. V trebanjski občini so v preteklosti že imeli kopališča, vendar se niso ohranila. 24. junija pa bo neuradna otvoritev trebanjskega kopališča. Trebanjsko kopališče že desetletja stoji za železniško progo, praktično v centru Trebnjega. Neposredno pred oz. za glede na smer prihoda v Trebnje – pri železniškem nadvozu uberete pot po kolovozni cesti mimo trebanjskih vrtičkov. Ohladite se lahko tudi v bazenu na Turistični kmetiji Obolnar na Čatežu. Ta je namenjen predvsem njihovim gostom, ob simbolični vstopnini pa lahko v njem uživajo tudi drugi.

Priporočila za kopalce v naravnih vodah

Ob belokranjski lepotici

Kopanje v površinskih vodah – rekah, jezerih in morju – se priporoča le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode in ne na nenadzorovanih vodnih površinah. Ne kopajte se po močnem dežju, saj se zaradi padavinskega spiranja površin v zaledju lahko poveča mikrobiološka in kemijska onesnaženost vode. Nevarnost poškodb in utopitev je možna zaradi povečanega pretoka (motnost vode, brzice …), na morju pa zaradi visokih valov in tokov pri plimovanju. Zato ob nenadnem poslabšanju vremena pojdite čim prej iz vode. Med plavanjem ne požirajte vode, kar velja zlasti za otroke. Pred skakanjem v vodo se prepričajmo o vidljivosti do dna ter ustreznosti globine in dna izbranega mesta. Za svojo varnost lahko največ naredimo sami. Tako na kopalnih območjih kot na naravnih kopališčih se kopamo na lastno odgovornost! V dolenjski regiji in Beli krajini je v državni monitoring spremljanja mikrobiološke kakovosti kopalnih voda na površinskih vodah vključenih 12 kopalnih območij, na katerih je določenih 12 merilnih mest.

Kakovost kopalnih voda v dolenjski regiji in Beli krajini Na splošno je kakovost kopalnih voda na kopalnih območjih na rekah Krki in Kolpi, na katerih se izvaja spremljanje kakovosti kopalne vode, primerna za kopanje. Hkrati je pa odvisna od sezonskih vremenskih razmer, kakor tudi vpliva zaledja, neurejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda in/ali kmetijskih površin. V sušnih obdobjih poletja in pri nižjih vrednostih pretoka reke je opaziti bolj izrazito zastajanje pene (naravnega izvora) med kamni na določenih jezovih (Srednji Radenci, Vinica, Pobrežje). Zbirnik s cenami vstopnic za bazene pa si lahko pogledate v nadaljevanju članka na www.nadlani.si. Vir: P. U., NIJZ, foto: CI

Ob Kolpi ne manjka večjih, precej obleganih, pa tudi manjših, skritih kotičkov: Prelesje, Adlešiči, Vinica, Griblje, Podzemelj, Primostek, Križevska vas, Krasinec in še bi lahko naštevali. Beseda urednice Posavska kopališča PRIHAJAMO V 11 DOLENJSKIH OBČIN... Posavci imajo v poletnih dneh veliko možnosti za namakanje v vodah. Oblegana je Krka, zlasti na kopališču na kostanjeviškem otoku, pa tudi v Krški vasi in na Griču pri Brežicah. Kopanje v teh vodah je na lastno odgovornost, prav tako v Klunovih toplicah pri Podbočju, ki so v zasebni lasti. Čateške toplice pa so še vedno med najbolj obleganimi. Zunanji bazen imajo v Radečah, Sevnici in v Brestanici V Sevnici imajo enega večjega in enega manjšega. Brez bazena (in v

Dragi bralci in bralke, časopis NaDlani je do sedaj izhajal v 5 dolenjskih občin, danes pa prihajamo med vas kot največji dolenjski tiskani medij v 11 dolenjskih občinah, na več kot 30.000 gospodinjstev. Vabimo vas k branju dogodkov iz občin in naših rubrik. Vabimo k sodelovanju v rubrikah Kulinarični izziv, Ne smete zamuditi, Družabna scena… Pošljite nam svoje ideje, dogodke, prispevke… na naš elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si. Bodite z nami NaDlani tudi vi in nas obiščite na ww.nadlani.si. Uredništvo časopisa NaDlani


2

POGOVOR

»Ukvarjava se z najboljšim športom na svetu.« Pripravili smo pogovor z Juretom in Gregorjem Smoletom. Ukvarjata se z borilnimi veščinami in sicer s tajskim boksom. Prosimo za nekaj kratkih stavkov o vas. JURE: Sem Jure Smole, Star sem 19 let in sem ravno zaključil šolanje na srednji gradbeni šoli v Novem mestu. V prihodnosti bi šolanje rad nadaljeval na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. GREGA: Sem Grega Smole. Ravnokar sem praznoval 26. rojstni dan. Poleg redne zaposlitve in udejstvovanja na amaterskih in profesionalnih športnih prireditvah trenutno zaključujem študij podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kako bi na kratko opisali športno disciGrega Smole plino, s katero se ukvarjate, in kakšna kot desetletnik, nisem bil ravno navdušen nad so pravila v tem športu? napornimi treningi. Sčasoma, ko sem postajal Najina osnovna športna disciplina je Muay Thai fizično močnejši, starejši in vedno bolj tehnično oziroma tajski boks. V tajskem boksu so dovo- podkovan, me je vse skupaj začelo veseliti. V ljeni vsi udarci z rokami in nogami v vse predele šport pa sem se dokončno zaljubil, ko sem prtelesa, razen seveda hrbta in mednožja. Dovo- vič stopil v ring. Naporni treningi, nenehno naljeni so tudi udarci s koleni. Posebnost tajskega predovanje, iskanje limitov in samo pričakovanje boksa pa je dovoljena borba na blizu oziroma na prihajajočo tekmo so najlepša stvar, ki ti jih borba v klinču, kjer so dovoljeni tudi udarci s ko- ponuja šport. Ko se priprave končajo in je na vrsti molci, ki so tudi najnevarnejše in najzabavnejše tekmovanje, je res, da smo v ringu le jaz, nasproorožje v našem športu. Ker v Sloveniji po mojem tnik in sodnik. V ringu se bori vsak sam, vendar mnenju žal še ni dovolj borb v tajskem boksu, da pa se nikoli nihče sam ne pripravlja na boj. Jaz bi lahko športnik res kakovostno napredoval, pa imam veliko srečo, da se lahko na ta boj vedno se oba boriva tudi v trdih kickboks disciplinah, pripravljam s svojim bratom. predvsem po pravilih K-1, kjer ni borbe v klinču, GREGA: Za začetno navdušenost se verjetno prepovedani pa so tudi udarci s komolci. lahko zahvalim kar stricu. Vsekakor pa moraš to Povejte nam prosim kaj o začetkih svoje navdušenost, če želiš tudi tekmovati, potem v borilnih športih razviti predvsem sam. Velikokrat, športne poti. ko je najtežje na treningu, ko bi rad odnehal, JURE: Z borilnimi veščinami me je najprej se- pomislim, kaj vse nam naš šport ponuja in taznanil brat Grega, nekje pri desetih letih starosti. koj dobim nov zagon. Navdušuje me predvsem Z njegovo pomočjo sem se najprej kar doma na- nenehno iskanje svojega limita. Všeč mi je samo učil osnovne tehnike tajskega boksa. Kasneje pa tekmovanje, ko nasprotnika udarim, ko vidim kri, sem z bratom začel obiskovati treninge v Scor- strah v njegovih očeh. Tega ne da noben drug pion gym-u Novo mesto in kasneje v klubu No šport in iz tega tudi vlečem energijo za vse težke Fear Trebnje, kjer sem pri štirinajstih letih naredil treninge in tudi vse ostale stvari, ki jih je potrebtudi prvo borbo. no opraviti, da lahko uspešno sodeluješ v sami borbi. Vsekakor bi moral brez pomoči brata že GREGA: Borilni športni so me navduševali že davno zaključiti svojo borilno kariero. Veliko pa od čisto malih nog, ko je stric iz videoteke prvič prispevajo tudi starši in predvsem dekle, ki razuprinesel domov filme Jean Claude Van Damma. me, da je ta šport del mojega življenja in prenaša V 2. razredu osnovne šole sem tako začel svo- vse moje muhe. Zahvaljujem pa se tudi vsem jo športno pot v Karate klubu Trebnje. Ko sem sponzorjem, ki nama omogočajo, da se še naravno postal državni prvak v športnih borbah, pa prej ukvarjava z najboljšim športom na svetu. sem se zaradi različnih razlogov preusmeril na rokomet. Iskreno povedano sem bil v rokometu Ali se ukvarjate še s katerim drugim slab. Kmalu sem ugotovil, da ekipni športi in tudi športom? igre z žogo niso zame, vendar sem žal s treningi predolgo vztrajal. Šele pri 16. letih sem se do- JURE: Treniranje borilnih veščin in predvsem končno odločil, da je bilo tega dovolj. Od prvega tekmovanje zahteva veliko časa. Poleg tega obiska treninga tajskega boksa v trebanjskem želim biti uspešen tudi v šoli, zato mi ves preostali čas med treningi vzame učenje in počitek. klubu No Fear sem čutil, da je to moj šport. Tako da za resno ukvarjanje še s kakšnim druKdo vas je navdušil za borilne veščine gim športom nimam časa. Edini šport, ki mi je in kdo vam najbolj stoji ob strani na vaši poleg borilnih veščin še zanimiv in bi se z njim športni poti? rad ukvarjal, je motokros. Vendar pa na žalost ta zahteva ravno tako veliko časa in predvsem še JURE: Navdušil me je brat Grega. On je s treni- več finančnih sredstev. ranjem začel pri šestnajstih letih in kmalu je dobil zamisel, da bi bilo zame pozitivno, če bi se ve- GREGA: Na žalost časa za resnejše ukvarjanje ščin našega športa naučil tudi jaz. Na začetku, z drugimi športi ni. V najine treninge pa redno

Tiskani medij Na dlani je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838 Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Petra Urbančič Lektorica: Joži Sinur Oblikovanje: Eva Rebernik Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke Naklada: 30.000 Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 070 889 889 Spletna stran: www.nadlani.si

vključujeva razne elemente atletike, gimnastike sti. Dneve pred tekmo rad preživim sam, se čim in tudi drugih športov. Predvsem zaradi splošne manj obremenjujem z drugimi stvarmi in imam atletske pripravljenosti, ki je v našem športu zelo vse misli osredotočene na tekmo. pomembna. GREGA: Veliko je odvisno od tega, za kakšen Kdo je bil vaš prvi trener in kdo vas tre- rang tekmovanja gre. Če ni res večjih poškodb, sva z bratom konstantno v treningu in vedno nenira zdaj? kako splošno pripravljena. Opraviva od šest do JURE: S športom in tehniko me je seznanil brat devet treningov tedensko. Ti treningi so zelo raGrega. Potem sem nekaj časa treniral v Scorpion znoliki. Od treningov tehnike, razvijanja splošne gym-u Novo mesto, pod okriljem trenerja Iztoka fizične pripravljenosti in moči, taktične priprave in Vorkapiča, in kasneje v klubu No Fear Trebnje, sparingov oziroma trening borbe, ki je zelo pokjer je bil glavni trener Jože Trlep. Pri štirinajstih le- memben del samih priprav in zahteva tudi sodetih sem začel tudi s tekmovanjem. Zaradi razpa- lovanje s sotekmovalci iz različnih prijateljskih kluda trebanjskega kluba sva potem z bratom za- bov. Zadnje dva ali tri tedne pred samo borbo pa čela trenirati v Yaksha Combat Team-u, kjer sva še dvigneva intenziteto in tako pripeljeva svojo trenirala pod okriljem Daria Grilanca. Pomemben pripravljenost na pričakovani nivo. Posebnih psidel priprav pa opraviva tudi v boksarskem klubu hičnih priprav na tekmovanja do zdaj še nisem Knockout Ljubljana, kjer nama trener Dalibor Gr- potreboval, saj vse to počnem z velikim veseljem bić pomaga pri izpopolnjevanju boksarske tehni- in mi psihična priprava niti ne predstavlja velikega problema. Zelo pomemben del priprav pa je ke, ki nama v ringu pride še kako prav. prehrana. Že majhna napaka v načrtu prehrane GREGA: S tajskim boksom sem začel v klubu lahko povsem obrne končno predstavo v ringu, No Fear Trebnje, ki ga je vodil Jože Trlep. Do zdaj zato temu delu posvečava veliko pozornosti. pa sem treniral že pri številnih trenerjih, kot so Iztok Vorkapić, Dario Grilanc, Peter Pupovac. V zadnjem letu pa trenirava tudi klasični boks v klubu Knockout Ljubljana. Trener Dalibor Grbić je po mojem mnenju najboljši trener boksa v Sloveniji, kar kažejo tudi rezultati njegovih borcev. Vsi so zelo kakovostni trenerji in verjamem, da sem od vsakega odnesel nekaj pozitivnega, tako v tehnikah športa kot tudi modrosti življenja. V katerem klubu trenirate in kako potekajo treningi? SKUPAJ: Do zdaj sva bila člana kluba Yaksha Combat Team. Večino treningov sva opravila sama, v domači telovadnici. Poleg tega redno trenirava boksarske tehnike v klubu Knockout Ljubljana, z veseljem pa se oglasiva predvsem na zelo kakovostnih treningih trenerja tajskega boksa Petra Pupovca in tudi ostalih strokovnjakov. V poletnem času nameravava ustanoviti lasten klub oziroma samostojno ekipo. Dokler ne končava svoje tekmovalne poti, bova v tem klubu, poleg nekaj rekreativcev, verjetno sama. Dokler si sam tekmovalec, je povsem nemogoče, da si ob enem tudi kakovostni trener oziroma vodja svoje ekipe. Po koncu svoje športne poti pa bova z veseljem razširila svoje delo ter skušala prenesti znanje in izkušnje še na mlajše generacije.

Jure Smole

Kateri je vaš največji uspeh do sedaj v športni karieri?

JURE: Največji uspeh je 3. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2014 v Riminiju, v disciplini K-1. Letos sem osvojil evropski pokal, na katerem sem prejel tudi nagrado za najboljšega tekmovalca na turnirju. Sem večkratni mladinski državni prvak. V članski konkurenci sem sicer še kot mladinec že osvojil svetovni pokal organizacije WKF in dosegel 2. mesto na svetovnem pokalu organizacije WAKO. Vseeno mi manjka še dosti prepotrebnih izkušenj in vem, da se te dobi le z vztrajanjem. Zavedam se, da nobena stvar oziroma uspeh ne pride čez noč. Vem, da moram biti potrpežljiv in ves čas močno garati in mogoče nekega dne pride priložnost za Kakšne so priprave tik pred tekmo (fi- še večje uspehe. zične in psihične)? GREGA: Največji uspeh je verjetno 3. mesto na JURE: Svoje priprave vedno najbolje zaupam evropskem prvenstvu v disciplini K-1. Sem tudi svojemu starejšemu bratu. Vedno upoštevam dvakratni zmagovalec svetovnega pokala, profenjegove nasvete in zaupam v njegov način tre- sionalni prvak organizacij APFU in CFC, večkratni niranja. Hkrati pa vem, da lahko kadar koli po- državni prvak v več disciplinah in zmagovalec dam tudi kakšno svoje mnenje in vem, da se bo različnih pomembnih profesionalnih borb. to mnenje upoštevalo. Sam zadnji teden pred tekmo spustim intenziteto treningov. Namen je Kdo je vaš vzornik? le ohranjati kondicijsko pripravljenost in počivati, tako da grem lahko v ring maksimalno pripravljen GREGA: Všeč so mi borci, ki se borijo na pain spočit. Kar se tiče psihičnih priprav, nimam po- meten, a vseeno atraktiven način. Od vsakega sebnih težav ali postopkov za ohranjanje mirno- skušam prevzeti določene stvari in v svoj repertoar nenehno dodajati nove tehnike, ki potem v sami borbi prinesejo dodatno prednost. Splošno pa nimam nekih vzornikov. Včasih je zelo težko najti določene pozitivne lastnosti v ljudeh. Kar se tiče karakterja zvestobe in tudi ostalih pozitivnih lastnosti, bi se lahko veliko več zgledovali po živalih in se od njih tudi marsikaj novega naučili. Je pa za razumevanje tega seveda potrebna določena mera inteligence. Nadaljevanje pogovora si preberite na www.nadlani.si Jure smole zmagovalec evropskega pokala Vir: P. U., foto: Milan Krušič (na levi) in brat Grega Smole (na desni)


IZ NAŠIH KRAJEV

3

Počitnice pod vtisom obnov šolskih objektov Investicijski cikel Občine Sevnica je tudi v tem letu pod vtisom obnov in novogradenj šolskih objektov. Po lani energetsko saniranih več javnih objektih se prenove trenutno izvajajo v Boštanju, v Šentjanžu in v Krmelju. Dela v sklopu energetskih sanacij vseh treh osnovnih šol potekajo skladno s terminskimi plani in bodo intenzivno tekla skozi poletje, zaključena pa bodo do začetka novega šolskega leta. Po izvedenem razpisu se bo začela in do jeseni zaključila tudi energet-

Energetska sanacija OŠ Boštanj s telovadnico

v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007– 2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Želimo prijetne počitniške dni in varno na vsakdanjih poteh!

Veliko gradbišče v Tržišču nakazuje orise nove šole s telovadnico.

Poleg krmeljske šole bo energetsko prenovljena tudi telovadnica. ska sanacija podružnične osnovne šole v Loki pri Zidanem Mostu. Z vsemi energetskimi sanacijami osnovnih šol, novogradnjo šole v Tržišču, ki intenzivno teče, ter dvema novima vrtcema v Sevnici in Krmelju bodo skupaj zagotovljeni kakovostni pogoji za vzgojno-izobraževalno delo vseh šol in vrtcev. V letošnjem letu se bo začela tudi novogradnja telovadnice v Šentjanžu, ki bo nadomestila že porušeno staro telovadnico. Operacije energetskih sanacij delno financira Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Izvaj jo se Šentjanž

Porušeno staro telovadnico v Šentjanžu bo nadomestila nova.

Pripravila Občina Sevnica

Objavljen javni razpis s področja kmetijstva Objavljen je Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2015. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 2. julija 2015 na naslov Občine Sevnica. Skupna višina sredstev, zagotovljenih v letošnjem občinskem proračunu, znaša 66.000 evrov, posamezne postavke sofinanciranja pa so: pomoč

za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

na kmetiji, pomoč za izobraževanje in usposa- področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na razvoja podeželja. kmetiji ter predelave in trženja, pokrivanje opeVir: Občina Sevnica rativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev ter podpora delovanju društev s

Pogodbenim poštam sta se pridružili pošti v Šentjanžu in v Tržišču Na način pogodbene pošte bo Pošta Slovenije odslej poslovala tudi v Šentjanžu in v Tržišču. ŠENTJANŽ, TRŽIŠČE – Kot smo že poročali, je Pošta Slovenije po desetletjih delovanja zaprla poslovalnico pošte v Boštanju oz. sprejela poslovno odločitev o preoblikovanju v pogodbeno poslovalnico, ta je od 2. 2. 2015 odprta na novi lokaciji – v Mercator centru v Dolenjem Boštanju, v prodajalni „Darlin“. V Šentjanžu so poštne storitve odslej na voljo v prostorih KOC Janez Šentjanž Kmečke zadruge Sevnica, ki je pogodbena

izvajalka poštnih storitev. Delovni čas je vsak dan dosedanje storitve, delujeta pa na novih lokacimed 9. in 12. ter med 15. in 17. uro, ob sobotah jah. pa od 9. do 12. ure. Vir in foto: P.U. Delovni čas pošte v Tržišču, ki odslej deluje v prostorih tamkajšnjega Petrola kot pogodbenega izvajalca, je vsak dan med 7. in 17. uro ter ob sobotah med 7. in 12. uro. Preoblikovanja prej obstoječih pošt v pogodbeni pošti ohranjata vse

www.nadlani.si

30. Kmečki praznik v Tržišču v znamenju kmečkih iger, košnje in blagoslova traktorjev Letos je za društvo podeželske mladine iz Tržišča jubilejno leto. Mineva namreč 30 let od ustanovitve društva. TRŽIŠČE – Ta mejnik društvu veliko pomeni, zato bi ga radi proslavili v širšem krogu, skupaj s predhodniki in vsemi podporniki. Kot ima drevo korenine, ima tudi društvo trdne začetne vezi. Prvi kmečki praznik se je odvijal davnega leta 1985 na Farovškem travniku v Dulu. Takratni govornik Nace Strmole je stopil na „platonarski voz“ in pozdravil vse prisotne ter prebral pravila tekmovalcem v košnji in grabljenju. Seveda je pravila pripravil mentor iz takratnega Kmetijskega kombinata Sevnica, ki je bil tudi pobudnik in idejni vodja aktivnega dela podeželske mladine v sevniški občini.   In tako se je rodilo Društvo mladih podeželcev v Tržišču, prvotno imenovano Mladi zadružniki. Od tedaj se je zamenjalo kar nekaj marljivih predsednikov, ki so s svojim zglednim delom in trudom vodili skupino mladih, zagnanih kmečkih fantov in deklet. Kako tudi ne, saj je bilo to bolj ali manj ena redkih priložnosti druženja na vasi. Skupaj so stopili v tistih najtežjih časih, ko kmetijstvo ni bilo tako cenjeno, in obdržali društvo do danes, ko je kmečki stan spet vse bolj spoštovan in cenjen. Skrajni čas je že bil, da delo postane spet vrednota. Generacija samih začetnikov so večinoma starši današnjih članov. Bili in so v zgled in člani DPM Tržišče so dolžni

njim predsednikom, članom in podpornikom za Vir: Gregor Zabukovec, Predsednik Drumarljivo delo. Brez vašega truda društvo gotovo štva podeželske mladine Tržišče Danes Društvo podeželske mladine šteje okoli ne bi doseglo tako lepega jubileja! 40 članov, pretežno mladine iz kmečkih družin na področju Tržišča z okolico. Glavni cilj društva je povezovanje mladine in izobraževanje v kmetijstvu ter sodelovanje pri skupnih krajevnih akcijah, skrb za ohranjanje kmečke krajine ter zastopanje našega kraja doma in v širši okolici. Društvo se skozi leta aktivno udeležuje raznih občinskih in državnih tekmovanj, tako v teoretičnem znanju kot tudi v tekmovanju kmečkih opravil, kot so košnja, grabljenje, oranje itd. Vsako leto se tudi udeležujejo kviza »Mladi v kmetijstvu«. Kljub hitremu tempu in  večnemu pomanjkanju časa je med člani v društvo vedno veliko požrtvovalnosti za doseganje skupnih ciljev. dolgoletno tradicijo vzdrževati naprej.

30

Vsa leta, vse od samega začetka, pa se je odvijal tudi tradicionalni Kmečki praznik v Tržišču, letos bo že 30. Jubilejni kmečki praznik bo v nedeljo, 5. julija, z začetkom ob 15. uri, bo pa v znamenju kmečkih iger, košnje in blagoslova traktorjev. Ob 30-letnici delovanja društva podeželske mladine bi se člani društva zahvalili vsem doseda-

5 .7 .2 0 1 5 ob 15:00


4

IZ NAŠIH KRAJEV

Obisk Velike Gorice Že spomladi letos, ko je občino Trebnje obiskala hrvaška veleposlanica, gospa Vesna Terzić, je beseda tekla tudi o mednarodnem sodelovanju, v tem primeru seveda s sosednjo Hrvaško. TREBNJE – Podkrepljeni z dejstvom, da je občina Trebnje pred leti že bila pobratena z občino Velika Gorica ter da so nekatere vezi ostale močne in neprekinjene do dandanes (na primer med GZ Trebnje in JVP Velika Gorica ter PGD Lukovek in DVD Velika Buna, kot tudi med kolesarskim društvom KD Gorenje Ponikve in kolesarskim društvom iz Velike Gorice) so s pomočjo Veleposlaništva Republike Hrvaške v Sloveniji stekli postopki za ponovno vzpostavitev kontakta med občinama. Glavno vez je predstavljala gospa Božena Leš, ministrica svetovalka iz veleposlaništva. Konec maja so pogovori končno obrodili sadove in nekaj predstavnikov občine Trebnje in jugovzhodne regije, med katerimi so bili župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, direktor občinske

uprave Janez Pirc, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine Tomaž Kordiš, predsednik Kolesarskega društva Gorenje Ponikve Matej Kastelic ter predsednik Gasilke zveze Trebnje Anton Strah, se je napotilo na prvi obisk Velike Gorice, ki leži v neposredni bližini Zagreba in je po številu prebivalcev šesto največje mesto na Hrvaškem. Naj omenimo, da so se srečanja želeli udeležiti tudi predstavniki turizma in športa v Trebnjem, vendar se zaradi nepričakovane prestavitve termina in drugih obveznosti srečanja niso mogli udeležiti.

delavci so predstavnike občine Trebnje sprejeli na občini oziroma Gradski upravi Velika Gorica in po uvodnih predstavitvah so pobliže spoznali občino, ki ima skupno okoli 95.000 prebivalcev. Med drugim so obiskali mestni muzej, obrtno zbornico, univerzo in gasilsko zvezo, povsod pa so jih pričakali predstavniki, s katerimi je tekla beseda o možnostih prihodnjega sodelovanja.

gustu ali septembru letos, tokrat v Trebnjem, do takrat pa bodo pripravljeni predlogi za skupne projekte. Viri in foto: Občina Trebnje

Ob koncu obiska so ugotovili, da imajo kar nekaj skupnih točk za nadaljnje sodelovanje, ki bo lahko koristilo tako enim kot drugim. Poleg poslovnih pa želijo stkati tudi niti trdnega in trajnega prijateljstva. Pred njimi je še dolga pot in zato so Župan Velike Gorice Dražen Barišić in njegovi so- se dogovorili, da se naslednjič snidejo že v av-

Rokometni spektakel v Trebnjem in slovo kapetana RK Trimo V športni dvorani v Trebnjem se je odvijal rokometni spektakel sedanjih in nekdanjih igralcev RK Trimo Trebnje, hkrati pa je bila to tudi poslovilna tekma dolgoletnega kapetana kluba Marka Radlja. TREBNJE – Na tekmi so svoje rokometno mojstrstvo znova predstavili Gorazd Škof, Mustafa Torlo, Jani Likavec, Jure Natek, Klemen Cehte, Filip Gradišek, seveda niso manjkali domačini Sebastijan in Staš Skube, Miha Zarabec, Klemen

Ferlin in mnogi drugi. Sicer je bila zadnja tekma s 35:32 (18:17). Tako so dosegli končno 4. medolgoletnega igralca in zadnjih deset let tudi ka- sto v 1. NLB Leasing ligi. petana Trima Marka Radlja, tekma za 3. mesto v Vir. P. U., foto: Samo Kobal končnici 1. NLB Leasing lige. V gosteh pri ekipi Maribor Branika je bil trebanjski Trimo premagan

Odlične uvrstitve trebanjskih mažoret Mažorete iz Trebnjega so se udeležile državnega prvenstva Mažoretne zveze Slovenije, ki je potekalo v Murski Soboti. Dekleta so tekmovala v štirih kategorijah in sicer: prvi korak (najmlajše udeleženke), kadet, junior in senior. V kategoriji PRVI KORAKI so mažoretke osvojile eno bronasto, tri srebrne in šest zlatih medalj. V kategoriji KADETK, pod mentorstvom Špele Strmec in Špele Doles, so mažorete osvojile tretje mesto v parih, in sicer sta bronasto medaljo dobili Anja Umek in Živa Papež, četrto mesto pa sta zasedli Jerca Rakar in Kaja Mežan. V skupinskem delu tekmovanja pa so KADETKE POSTALE DRŽAVNE PRVAKINJE.

Mažorete v kategoriji “JUNIOR”, pod mentor- ksandre Bobnar in Alje Vencelj, v hudi konkurenci stvom Maše Zarabec, so ponovno razveselile z zasedle odlično tretje mesto. osvojitvijo naslova DRŽAVNIH PRVAKINJ V SKUPINSKEM DELU državnega prvenstva, s čimer Vir: Mažorete Trebnje, foto Vinko Ribič so dokazale, da lanskoletni naslov državnih prvakinj ni bil slučaj. V tekmovanju posameznic je bila Neli Bedene odlična četrta, v tekmovanju parov sta četrto mesto zasedli Vita Višček in Zala Ribič, Nuša Bedene in Ana Zarabec pa sta postali DRŽAVNI PRVAKINJI. V kategoriji “SENIOR” pa www.nadlani.si so trebanjske mažorete, pod mentorstvom Ale-

Ministrica odprla 48. mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje 48. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov bo v Trebnjem potekal od 13. do 20. junija 2015. Galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem, ki deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, je v Sloveniji edina galerija, katere skrb je varovanje, hranjenje, dokumentiranje in proučevanje tako imenovane naivne umetnosti. To nalogo opravlja ves čas od svoje ustanovitve v letu 1971. Z Mednarodnim taborom likovnih

Udeleženci tabora so: Desanka Petrov Morar, Nataša Prestor, Vojkan Morar, Ana Kjazovic, Nataša Knjazovic, Waldomiro de Deus Souza, Lourdes de Deus Souza, Mariana Mihut, Darja Lovak. Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar je v uvodnem nagovoru udeležencem 48. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov na kratko opisala pomen tega dogodka. »Delo Galerije likovnih samorastnikov Trebnje je pomembno za Trebnje, Slovenijo in za mednarodno skupnost. Stalna zbirka, ki je nastala iz podarjenih del ob vsakoletnih mednarodnih taborov likovnih samorastnikov in iz drugih donacij šteje že več kot 1000 artefaktov 285 umetnikov iz vsega sveta. Posebnost je tudi bogata knjižnica, v kateri se je mogoče podrobneje seznaniti s pojavom naivne umetnosti. Naj posebej izpostavim velik pomen

BAR pedagoške dejavnosti, ki jo izvajate, pomen vaših prizadevanj, da se naivno slikarstvo tudi ustrezno strokovno obravnava in seveda pomen povezovanja ustvarjalcev naivne likovne umetnosti iz vsega sveta. » je povedala ob otvoritvi.

www.bonum.si BONUM d.o.o., Prelesje 33, 8232 Šentrupert 07/34 34 16 info@bonum.si

samorastnikov in s številnimi spremljajočimi dogodki že več desetletij bogati podobo Trebnjega in Slovenije, saj na tabor privablja tudi predstavnike naivne umetnosti iz vsega sveta. Vir: RS Ministrstvo za kulturo Foto: Brane Praznik

NA

BAZENU V SEVNICI

VAS VABI NA HLADNO PIJAČO IN PRIGRIZKE


IZ NAŠIH KRAJEV

5

V Šentrupertu vrhunski kulinarično-glasbeni festival s kuharji z Michelinovimi zvezdicami Sredi junija je bila Dežela kozolcev prizorišče še največjega kulinarično-glasbenega dogodka pri nas. ŠENTRUPERT – Vrhunski kulinarično-glasbeni festival Izbor je prvič v Sloveniji na enem mestu predstavil najodličnejše mednarodne kulinarične mojstre v prepletu z vrhunskimi vini in atraktivnim glasbeno-zabavnim programom. Na dogodku so gostje lahko okušali tudi hrano kuharjev, ki so si pridobili Michelinove zvezdice. Obiskovalci so lahko poleg vrhunskih domačih gostincev spoznali še pet kuharskih mojstrov z Michelinovo zvezdico, med njimi kuharja restavracije La Peca, ki je nosilka kar dveh Michelinovih zvezdic,

kolikor jih premore tudi restavracija Agli Amici iz Udin, ki deluje od leta 1887. Predstavila sta se brata Costardi, ki sta največja mojstra priprave riža v Italiji. Iz Neaplja je prišel picopek Pizzerie La Masardona, ki ponuja za mnoge najboljšo cvrto pico na svetu. Za izbor prestižnih vinarjev iz Slovenije in bližnjih držav je poskrbela Petra Rutar, predsednica združenja Ženske in Vino Slovenija. Pomembnost in veličino dogodka je povzel tudi dr. Janez Bogataj, doktor etnologije, profesor na Univerzi v Ljubljani in eden najplodovitejših

piscev kulinarične literature: »Za Slovenijo je ta dogodek velikega pomena, saj je nujno, da se odpremo navzven, da vrhunski kuharji iz tujine spoznajo naša živila in našo hrano. Glede na imena kuharskih mojstrov in vinarjev, ki sodelujejo, je festival okusov in zabave Izbor zagotovo največji kulinarični dogodek doslej v Sloveniji.« Vir: Dežela kozolcev Šentrupert

Eden od soorganizatorjev dogodka, Tomaž Kavčič (Foto: Alenka Lamovšek)

Občina Šentrupert je praznovala Župan Rupert Gole je na osrednji prireditvi ob letošnjem praznovanju občinskega praznika v Šentrupertu podelil občinska priznanja. Listino je prjela Maja Žibert, priznanji pa podjetje Povše Metal in Vaški pevci. ŠENTRUPERT – V Šentrupertu so 2. junij kot občinski praznik izbrali v spomin na dokončanje večdesetletne gradnje gotske lepotice, danes župnijske cerkve sv. Ruperta. Župan Rupert Gole je v govoru poudaril, da je letošnje leto za občino najtežje doslej, tako na finančnem kot tudi na političnem področju, in dodal, da bo Šentrupert nadaljeval z uresničevanjem zastavljenih ciljev. Do prihodnjega občinskega praznika morajo: »Predvsem pripraviti vse potrebne podlage za urejanje Šentruperta in ostale komunalno-infrastrukturne projekte po občini, ki jih je nujno potrebno izvesti. Ta podlaga je pomembna tudi zaradi možnosti črpanja nepovratnih sredstev, ki so tik pred štartom, nekaj že verjetno v tej jeseni, ostalo v naslednjem letu in do takrat moramo biti pripravljeni, da bomo tudi v tem mandatu

ta sredstva uspešno počrpali,« je jasen župan Gole. Listino Občine Šentrupert za leto 2015 je prejela Maja Žibert za zasluge pri promociji Občine Šentrupert in cvička v vlogi Cvičkove princese. Podjetje Povše Metal, v katerem je zaposlenih 37 ljudi, je prejelo priznanje za gospodarsko uspešnost, prispevek podjetja k razvoju gospodarske dejavnosti v občini ter izkazano družbeno odgovornost podjetja. Vaški pevci društva Mavrica Šentrupert pa so prejeli priznanje za uspešno kulturno udejstvovanje ter pomemben prispevek k prepoznavanju in ohranjanju starih ljudskih pesmi ter skrb za trajne zapise tega ljudskega blaga. Na svečani prireditvi, ki jo je povezovala Petra Krnc, je nastopil tudi Godalni orkester Glasbene šole Trebnje pod vodstvom prof. Marka Fabianija, Šentrupertu pa so ob prazniku

čestitali tudi župani Mirne, Trebnjega, Sevnice in Mokronog-Trebelnega – Dušan Skerbiš, Alojzij Kastelic, Srečko Ocvirk in Anton Maver. P. K., foto: Lapego

-20% POPUST NA KLIME IN

TOPLOTNE ČRPALKE DAIKIN

040/292-730

Poletni kulinarični namig Marelična pita

Frtalja

Lahka brezglutenska pita za vroče poletne dni. Frtalja s čebulico, popečeno suho salamo in Privoščite si sladico brez slabe vesti. šparglji, zraven kumare s feto in olivnim oljem.

Pripravite prostor ...

Za zasebne in poslovne uporabnike

... za nove ULTIMATIVNE pakete! Revolucionarna uporaba v državah EU: plačujete po porabi, a ne več kot 10 € na mesec. Neomejen prenos podatkov v Sloveniji prve 3 mesece.

Ponudbo za pakete OPTIMALNI in ULTIMATIVNI lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. ULTIMATIVNI paketi so namenjeni običajni uporabi storitev in vključujejo uporabo storitev v državah EU po porabi, vendar ne več kot 10 EUR na mesec. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do konca naročnikovega obračunskega obdobja in namenjena običajni rabi storitev. Uporaba prenosa podatkov v EU vsebuje omejitev uporabe v višini 1 GB v obračunskem obdobju. Vsi naročniki, ki bodo na kateremkoli paketu ULTIMATIVNI sklenili 24 – mesečno vezavo z napravo ali s popustom na mesečno naročnino, bodo prejeli dodatno ugodnost neomejenega prenosa podatkov v Sloveniji do hitrosti 150/50 Mbit/s za obdobje treh (3) mesecev od dneva vezave. Znižana cena telefona velja na paketu ULTIMATIVNI XL do 30. 6. 2015 oz. do razprodaje zalog in je razdeljena na 24 enakih zaporednih mesečnih obrokov, od katerih stranka prvi obrok poravna ob nakupu telefona na prodajnem mestu, nato pa se obroki mesečno prištevajo Si.mobilovemu računu. V primeru nakupa naprave na obroke se naročniku na prvem računu zaračuna Strošek odobritve obročnega nakupa naprave v višini 1,99 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Za pakete OPTIMALNI in ULTIMATIVNI veljajo Posebni pogoji paketov, ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike ter pogoji ponudbe ob 12-mesečni vezavi na voljo na 040404040,www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.

Priprava:

Priprava:

V skledo presejemo 350g brezglutenske moke in pecilni prašek. Nato razstopimo 150g kokosovega masla in ga nato ohladimo. Moki in pecilnemu dodamo 2 rumenjaka, stopljeno kokosovo maslo in 4 žlice kisle smetane. Vse skupaj dobro premešamo in nahitro pregnetemo. Testo damo počivati v hladilnik za pol urice. Vmes izkoščičimo marelice in jih narežemo. Narezanim marelicam dodamo žlico ali dve medu in premešamo. Ko je testo ohlajeno ga namestimo po pekaču, ki ga prej namažmo z oljem ali maslom (nekaj malega testa damo na stran). Nato testo obložimo z marelicami iz preostanka testa pa pripravimo nekaj okraskov in jih položimo na marelice. Pito pečemo približno 40 minut na 180 stopinj. Dober tek!

Popražimo čebulo in narezane šparglje skupaj s suho salamo na kokosovem maslu. V skledi zmešamo 4 jajca, 6 žlic polnozrnate ali ajdove moke, 6 žlic mleka in dodamo začimbe. Zmešano zmes zlijemo na popražene sestavine v ponvi in počakamo, da se zapeče z ene strani, nato previdno obrnete in zapečete še z druge strani. Dober tek!

LG G4

10,00 €

x 24 mesecev

na paketu ULTIMATIVNI XL

Obiščite Simobil Sevnica +386 (0) 40 411 202 in Trebnje +386 (0) 40 411 200.

Vir in foto: Eva Rebernik VABIMO GOSTIŠČA IN POSAMEZNIKE, DA SE PREDSTAVITE S SVOJIM »POSEBNIM« RECEPTOM. POKLIČITE NA: 070 899 899 ALI NAM PIŠITE NA: UREDNISTVO@NADLANI.SI.


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Pregledali enoletno delo Mreže postajališč za avtodome V okviru projekta Mreža postajališč za  avtodome po Sloveniji so se sredi junija v Ljubljani zbrali predstavniki iz skoraj vseh občin partneric v projektu. Strinjali so se, da je vseslovenski projekt, katerega nosilec je Občina Mirna, edinstven primer povezovanja slovenskih občin. MIRNA, LJUBLJANA – Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš vedno znova poudarja: »Dejstvo je, da lahko samo s povezovanjem in sodelovanjem uspemo v tem projektu. Vesel sem, ker so projekt prepoznale občine in župani. Slovenija je izjemno lepa in povezovanje med občinami na področju turizma je zagotovo ena od poti, po kateri moramo iti. Verjamem pa, da bodo občine znale to povezanost izkoristiti tudi pri drugih projektih in na drugih področjih in prepričan sem, da bodo prisluhnile tudi državne inštitucije.« V sklopu projekta, ki želi pod enotno tržno znamko »Quality Stop - Rest – See« Slovenijo predstaviti kot popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo, že deluje tudi spletna stran www.mrezapza.com.

Mednarodno so projekt prvič predstavili januarja na sejmu CMT v Stuttgartu, kjer so sodelovali na razstavnem prostoru nemškega podjetja Mein Platz, izdali pa tudi brošuro o projektu in vanj vključenih občinah v treh jezikih, letos načrtujejo še “Slovenski dan” na sejmu v Düsseldorfu. V zadnjem mesecu in pol so v okviru priprave analize stanja obiskali vseh 51 občin, ki sodelujejo pri projektu, prevozili 6297 kilometrov in si ogledali 129 mikrolokacij. »V tem času smo si ogledali več kot sto potencialnih mikrolokacij za  postajališče  za  avtodome, ki so jih predlagali v občinah. Analiza bo pokazala prednosti in slabosti vsake lokacije, predvsem pa bodo občine dobile povratno informacijo o tem, katera lokacija je  za  PzA v

mreži najbolj primerna. Za popotnike z avtodomi pa je največ vredna informacija, da je vsaka občina določila vsaj eno parkirišče, kjer lahko do ureditve PzA tudi prenočijo,« je povedala koordinatorka projekta Petra Krnc. Partnerji v projektu so občine  Benedikt, Bled, Brežice, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gornji Grad, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ivančna Gorica, Jesenice, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Ljubno, Ljutomer, Lukovica, Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Nova Gorica, Ormož, Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Škofja

Loka, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike Lašče, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki in Žužemberk. Vir in foto: Občina Mirna

Obisk nemške delegacije V soboto, 6. junija, so na Mirni gostili nemškega župana Jorga Reichla iz Rudolstadta in njegovo delegacijo. MIRNA – Delegacija je obisk začela v Cerkvi sv. Janeza Krstnika. V delegaciji je bil med drugim tudi nekdanji župan mesta Rudolstadt Franc Hartmut. Obisk na Mirni je bil vsekakor lepa priložnost za prvi kontakt med Mirno in Rudolstadtom, prvi stik pa je potekal v sproščenem in prijetnem vzdušju. Kot gostitelja sta nemško delegacijo sprejela župan Dušan Skerbiš in podžupanja Barica Kraljevski.

ki se je nadaljeval s predstavitvijo mlade občine Mirna in njenih razvojnih tendenc. Precej časa so namenili tudi izgradnji postajališč za avtodome, kar je vsekakor dobra priložnost ne samo za Mirno pač pa celotno dolino, ki bi ob sinergijskih učinkih lahko predstavljala podlago za korak ali dva naprej na področju turizma. Del časa so namenili tudi predstavitvi gospodarstva oziroma industrije na Mirni.

Sobotne visoke temperature niso pokvarile vzdušja, saj se je izkazalo, da je župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika pravo mesto za srečanje. Arhitekturna in bogata zgodovina cerkve je ponudila dobro iztočnico za začetek pogovora,

Tudi gostje iz Rudostadta so predstavili svoj kraj in njihove značilnosti ter posebnosti. Zlasti na kulturnem področju velja mesto za izredno bogato s številnimi spomeniki in kulturnimi dogodki. Ob razviti industriji je razvoj mesta trden in stabilen. Z

Mirno pa ima seveda tudi skupno točko – grad. čani in občanke Mirne, ki so vključeni v območno organizacijo DIS Trebnje. Obisk so zaključili s panoramskim pogledom na Mirno z gradom in športnim parkom, kar je v ce- Vir in foto: P. K., arhiv organizatorja loti zapolnilo kuliso srečanja na Mirni. Gostje so bili prijetno presenečeni, ko so izvedeli, da ima Mirna odlični skakalki, ki krojita sam svetovni vrh in sta bili tudi udeleženki olimpijskih iger v Sočiju. Župan Jörg Reichl je s svojo delegacijo sicer obiskal celotno Temeniško-Mirnsko dolino. Razlog za obisk delegacije je bil Kongres Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 – s katerim se je obeležila 70. letnica vrnitve v domovino. Zbralo se je preko 3.000 ljudi. Med njimi so bili tudi ob-

26. Kresna noč v Mokronogu V čast obujanja tradicij naših prednikov so v Mokronogu letos organizirali že 26. Kresno noč. MOKRONOG – Sklop prireditev, ki so se zvrstile okoli osrednjega sobotnega dogodka, je bil letos daljši za dodaten dan. Organizator, Turistično društvo Mokronog, se je tudi sicer trudil prireditev narediti enako bogato in privlačno, kot je bila lanska jubilejna. Lanskoletna, 25. Kresna noč, je privabila staro in mlado, športnike, ljubitelje kulture, širom mirnske doline in tudi od drugod. Postregla je z množico dogodkov in presežkov, zato jo je bilo verjetno težko preseči. Letos je bila v petek popoldan, 19. junija, poleg nogometa na milnici na sporedu tudi krasitev trga. Tradicija krasitve sega še pred začetek 1. mokronoške Kresne noči iz leta 1973, ko so naši predniki venčke spletene ob ritualih kresne noči shranili

v posebne prostore in omare, saj naj bi ti imeli nadnaravne moči varovanja, zdravljenja in ohranjanja sreče. Ker je bila 20. junija tretja sobota v mesecu, se je Mokronog prebudil v kramarski sejem. Ta je v trškem jedru prisoten že vse od Marije Terezije. Scenografijo prizorišča v trškem jedru so dopolnjevale delavnice za otroke, 1. slikarski EX TEMPORE Mokronog-Trebelno in štart 10. kolesarskega maratona po Mirnski dolini. Ko so kramarji svoje stojnice že pospravili, so se popoldan zvrstili še 2. Tek kresne noči, proslava ob dnevu državnosti, predstavitve lokalnih pridelovalcev hrane in čarodej Sam Sebastian. Uradno je bila 26. Kresna noč otvorjena ob 19. uri, temu pa je sledila predstavitev Društva

vinogradnikov Mokronog in osrednja kulturna prireditev NOČ KOT PRAVLJICA, režiserja in scenografa Staneta Pečka. Na slednji so bili obiskovalci zopet deležni čudovitih baletnih vložkov plesalk SNG opere in baleta Ljubljana. Tam so bili tudi grofična Eleonora z gradu Struga, Čarnoviža in škrati Mokronožci. Ob zvokih glasbene skupine Nočni skok in gostje Nuše Derenda se je trško jedro Mokronoga nadalje spremenilo še v plesišče. V nedeljo, 21. junija, je okoli 14. ure Mokronog preletela 4. etapa kolesarske dirke po Slovenije, Trebelno pa so dosegli petnajst minut kasneje.

kot je Kresna noč aktivirati toliko društev in posameznikov,« pa je dejal župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Vir in foto: TD Mokronog

»Ponosen in vesel sem, da uspe dogodek

Velik uspeh Vinogradniškega društva Trebelno Kljub za vinogradništvo neugodnemu letu in težjim pogojem za pridelovanje kakovostnih vin (velika nadmorska višina večine vinogradov) so člani Vinogradniškega društva (VD) Trebelno na ocenjevanju vin na 43. Tednu cvička dosegli lepe uspehe. TREBELNO – Člani VD Trebelno so dobili dve veliki zlati medalji, tri zlate medalje, osem srebrnih medalj in 15 pisnih priznanj. Poleg tega so bili člani društva tudi kar petkrat zmagovalci (najvišja ocena) pri posameznih sortah, kar ni uspelo nobenemu drugemu društvu. Starič Martin je na Tednu cvička dobil najvišjo oceno za sorti dolenjsko belo in traminec (hkrati je tudi dobitnik dveh velikih zlatih medalj), Kotnik Zvone za žametno črnino, Cvetan Boštjan za rose in družina Muhič za belo zvrst. Ker je Starič Martin od članov Vinogradniškega društva

vljanje klopotca. Degustacijska sekcija Vinogra- ganizirana še strokovna ekskurzija. dniškega društva Trebelno je po ocenjevanju vin Vir in foto: Jernej Muhič na 43. Tednu cvička v Kostanjevici na Krki opravila primerjalno degustacijo najbolje ocenjenih vin članov Vinogradniškega društva Trebelno, uspelo pa ji je pridobiti tudi nekaj nagrajenih sort drugih dolenjskih vinogradnikov. Sekcija je v preteklem in letošnjem letu delala dobro.

V jesenskem ter spomladanskem času se je srečevala približno enkrat mesečno, pokušenj pa se je običajno udeleževalo 10-14 članov-degustatorjev. Seveda je bilo opravljeno tudi Trebelno dobil tudi najvišjo oceno za cviček, bo ocenjevanje vin članov Vinogradniškega društva v avgustu pri njegovi zidanici organizirano posta- Trebelno. Za konec uspešne sezone pa bo or-

BREZPLAČNO PREVERITE SVOJ SLUH

www.nadlani.si

TA OGLAS JE FRIZERKI MAJI PRINESEL 7 NOVIH STRANK


IZ NAŠIH KRAJEV

7

Šibek potresni sunek v bližini Šmarjeških Toplic Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so 1. junija ob 1.10 zabeležili šibek potresni sunek. LJUBLJANA, ŠMARJEŠKE TOPLICE – Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 60 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Šmarjeških Toplic, potres pa so čutili posamezni prebivalci Škocjana in okolice, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje. Ozemlje Slovenije spada po številu in moči potresov med dejavnejša območja, saj leži na potresno dejavnem južnem robu Evrazijske tektonske plošče, na severozahodnem robu sredozemsko-himalajskega seizmičnega pasu, ki je eden od potresno najdejavnejših na Zemlji. Na

majhnem slovenskem prostoru se stikajo tri regionalne tektonske enote: na severu in zahodu Alpe, na južnem, jugozahodnem in osrednjem delu Dinaridi ter na severovzhodu Panonski bazen. Razlogi za nastajanje številnih šibkih, pa tudi močnih potresov, so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja, ki leži na manjši Jadranski plošči, stisnjeni med Afriško na jugu in Evrazijsko na severu. Jadranska plošča se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar povzroča predvsem na severni in vzhodni strani različna premikanja. Južna in zahodna Slovenija ležita na severnem delu plošče, ki je zelo deformiran in

narinjen na osrednji, manj deformiran del plošče. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med njimi do napetosti, ki so lahko vzrok za nastanek potresov. Premikanja plošč povzročajo na ozemlju Slovenije napetosti v smeri sever-jug , ki se sproščajo v potresih ob prelomih severozahod-jugovzhod (dinarska smer) in severovzhod-jugozahod (prečnodinarska smer), ter ob narivnih strukturah, ki potekajo v smeri vzhod-zahod. Vir: ARSO Foto: TIC Šmarješke Toplice

V teku 8. praznik občine Šmarješke Toplice Začenja se pestro dogajanje ob 8. občinskem prazniku Občine Šmarješke Toplice. ŠMARJEŠKE TOPLICE – Pestro dogajanje se je začelo že v začetku junija z gasilskim tekmovanjem PGD Orešje, nogometnim turnirjem v Beli Cerkvi, slikarsko razstavo na temo voda,

balinarskim turnirjem, pohodom in evropskim pa Turistično društvo Šmarješke Toplice vabi na srečanjem vasi v Zburah. V torek, 23. junija, Dru- proslavo na predvečer dneva državnosti. štvo vinogradnikov Vinji vrh Bela Cerkev vabi na kresovanje na Vinjem Vrhu. V sredo, 24. junija, Vir: P. U. Foto: TIC Šmarješke Toplice

Novomeška Komunala odprla informacijsko pisarno Komunala Novo mesto je v upravni stavbi tamkajšnje osrednje čistilne naprave v Ločni odprla informacijsko pisarno za svetovanje glede ravnanja z odpadno vodo v sedmih dolenjskih občinah. NOVO MESTO – Pisarna je namenjena predvsem občanom izven naselij in urejenih kanalizacijskih omrežij, ki morajo do konca leta odvajanje odplak urediti po novih zahtevah. Greznična gošča in blato MKČN vsebuje veliko zdravju in okolju škodljivih snovi. Zaradi okoljskih vidikov in vpliva na okolje je država z ustrezno zakonodajo predpisala praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta. Gospodinjstva so dolžna poskr-

beti za redno praznjenje, javno podjetje Komuna- čistilna naprava Novo mesto, Šmarješka cesta la Novo mesto, d. o. o. pa je, kot izvajalec javne 10, 8000 Novo mesto. službe, dolžna zagotoviti prevzem grezničnih gošč iz obstoječih greznic in blata MKČN ter o Vir in foto: STA in Komunala Novo mesto tem voditi ustrezne evidence. V informacijski pisarni občanom in občankam nudijo brezplačno, strokovno in neodvisno svetovanje s področja MKČN. Informacijska pisarna je odprta vsako www.nadlani.si sredo med 12. in 17. uro na lokaciji: Centralna

Novomeški abonma V Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu se je v začetku junija z nastopom domačega Pihalnega orkestra Krka začel prvi Novomeški abonma. NOVO MESTO – Abonma so pripravili ob letošnji 650-letnici Novega mesta, z njim pa želijo Novomeščanom in širši javnosti predstaviti najboljšo produkcijo tamkajšnjih glasbenih, pevskih in plesnih ljubiteljskih skupin. V jubilejnem letu tako za Novo mesto kot za Kulturni center Janeza Trdine, ko Novo mesto praznuje 650 let podelitve mestnih pravic in 20 let centra Janeza Trdine, plemenitijo darove iz zakladnice novomeške ustvarjalnosti na področju

kulture s povezovanjem vsega najboljšega, kar nam umetniki ponujajo tu in zdaj. V jubilejnem letu združujejo dolgoletno željo tako najboljših novomeških ljubiteljskih sestavov kot svojo, verjamejo pa, da tudi vašo, in prvič v zgodovini ponujajo Novomeški abonma. V njem so prvo leto našla prostor najboljša ljubiteljska društva, kar jih premore Novo mesto, temu pa so dodali nastop ene najboljših glasbenih šol v Sloveniji. Tako vabijo, da si do konca leta za res zelo ugodno ceno ogledate pet dogodkov, ki jih podpisujejo Pihalni

Proslava ob 880-letnici prve omembe Trške gore S krajšo slovesnostjo so člani Društva vinogradnikov Trška gora (DV Trška gora) v sredini junija obeležili 880-letnico prve omembe Trške gore v uradnih listinah. TRŠKA GORA – Ker je Trška gora dajala ustvarjalni navdih mnogim znanim Novomeščanom, je s tem igrala pomembno vlogo tudi v zgodovini Novega mesta, zato to praznovanje spada tudi v sklop praznovanj ob 650-letnici Novega mesta. Poleg tega pa je bila letos, prvič v 43-letni zgodovini društva, za cvičkovo princeso na 43. Tednu cvička izbrana članica DV Trška Gora Eva Somrak, zato je bila prireditev namenjena tudi slavnostnemu sprejemu cvičkove princese ter kralja in ambasadorja cvička. Vir in foto: povzeto po DV Trška Gora

orkester Krka, Mešani pevski zbor Pomlad, Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Plesni studio Novo mesto in prva novomeška jazzovska skupina Mad4jazz. Želijo si, da si društva bogatijo svoje občinstvo, ga širijo in tako dobivajo nove in nove navdušence, saj vsi dogodki sami po sebi prinašajo razprodane dvorane. Vir in foto: KCJT

Kriminaliteta

so v Gorenji Stari vasi izsledili 48-letnega voznika mopeda, ki je bil zaradi padcev lažje poškodovan in mu zaradi očitnih znakov Nasilneža pridržali alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru Policiste Policijske postaje Dolenjske Toplice izdihanega zraka je imel 1,37 miligramov so 11. 6. nekaj pred 8. uro poklicali na pomoč alkohola (2,85 g/kg). Zaradi kršitev mu bodo iz okolice Žužemberka, kjer naj bi prišlo do izdali plačilni nalog. pretepa. Ugotovili so, da je 77-letni moški s kovinsko palico napadel 80-letnega soseda, s Vlomi in tatvine katerim naj bi bila v sporu, in ga poškodoval. Poškodovanega moškega so reševalci V okolici Trebnjega je med 7. 6. in 10. 6. nekdo odpeljali v bolnišnico. Policisti so 77-letnemu skozi okno vlomil v počitniško hišo in odtujil osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. električno ročno orodje in vino. Lastnika je Zasegli so tudi kovinsko palico. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo. oškodoval za 1.000 evrov. Med 8. 6. in 9. 6. so neznanci v Dolenjskih Toplicah s strehe mrliške vežice odtujili okoli Povzročitelj nesreče pod vplivom 20 kvadratnih metrov bakrene strešne kritine in alkohola povzročili za 2.000 evrov škode. Šentjernejski policisti so bili 10. 6. zvečer obveščeni o nevarnem ravnanju voznika Več si preberite na www.nadlani.si mopeda, ki naj bi vozil po lokalni cesti, večkrat Vir: PU Novo mesto padel in ponovno nadaljeval z vožnjo. Policisti


8

IZ NAŠIH KRAJEV

Nezakonito zbiranje prostovoljnih prispevkov Vodnika službenega psa Policijske postaje vodnikov službenih psov Novo mesto sta med opravljanjem nalog v Novem mestu pri bolnišnici izsledila dva moška, ki sta od mimoidočih pobirala prostovoljne prispevke, ki naj bi bili namenjeni socialno ogroženim. prispevkov se osebe pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. Nemalokrat s pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne otroke pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti. Policisti ugotavljajo, da kršitelji poleg neupravičenega pobiranja prispevkov pogosto ljudi tudi ogoljufajo pri Na območju Policijske uprave Novo mesto vračilu denarja. občasno prejmejo obvestila o kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem Občanom svetujemo, naj bodo pozorni, ali imajo prostovoljnih prispevkov. V nekaterih primerih gre te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. V za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in koga nadlegujejo za denar ali druge materialne naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113. dobrine. Ob nezakonitem pobiranju prostovoljnih Zbiranje prostovoljnih prispevkov je opredeljeno NOVO MESTO – Med postopkom sta policista ugotovila, da moška za pobiranje prostovoljnih prispevkov nimata ustreznih dovoljenj. Zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru sta kršiteljema, državljanu Slovenije in Italije, izdala plačilne naloge.

v 5. členu zakona o varstvu javnega reda in miru. Ta določa, da prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.

opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti. Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.

Upravna enota dovoljenje izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen Vir: PU Novo mesto razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen www.nadlani.si namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega

Učenci OŠ Mirna Peč na obisku pri predsedniku države Učenci iz OŠ Toneta Pavčka so predsedniku republike prinesli darilo z željo za škratjo srečo. 12. 6. 2015 so predsedniško palačo obiskali učenci iz Osnovne šole Toneta Pavčka iz Mirne Peči. Predsednik republike je učence, ki jih je bilo okoli sedemdeset, pozdravil v Kristalni dvorani predsedniške palače in se z njimi pogovarjal o željah za prihodnost ter odgovarjal na vprašanja o svojem delu in delu Urada Predsednika Republike Slovenije. Otroci so predsedniku republike zapeli in zaplesali ter mu predali darilo z željo za

škratjo srečo, on pa jih je pospremil v svojo pisarno in jim razkazal svoje delovne prostore, protokolarna darila in sprejemni salon. Predsednik republike Borut Pahor se je maja letos udeležil slovesnosti ob pridružitvi Osnovne šole Toneta Pavčka k projektu Rastoča knjiga. Vir in foto: FB Borut Pahor

Semanji dan na Bučki Leta 2004 je sprva Kulturno društvo Bučka v sodelovanju z drugimi društvi na Bučki prvič organiziralo prireditev Semanji dan na Bučki, s katero so želeli obuditi in ohraniti spomina na nekdanje sejme. BUČKA – Namen prireditve je ohraniti neizmerno bogastvo naše dediščine in približati nekdanja prijetna sejemska druženja tudi mlajšim. Leta 2004 sta bili poleg devetih sejmarjev še dve stojnici, in sicer sta se predstavili DPŽ Bučka in TD Bučka. Pomemben prispevek k vsebini prireditve je vsakoletna šarkeljada, ki je v organizaciji DPŽ Bučka del Semanjega dne že od prve prireditve dalje.  Prireditev je z leti prerasla v veliko izrazito turistično prireditev z dogajanji na desetih prizoriščih. Izjemno zanimanje je iz leta v leto za t. i. rokodelsko tržnico, kjer sodeluje že preko 20 razstavljavcev, več kot 20 pa je zdaj tudi že razstavljavcev v sejemskem delu. Leta 2007 je organizacijo prireditve zaradi njene razsežnosti prevzelo Turistično društvo Bučka, saj se je pokazala priložnost za sofinanciranje turističnih prireditev s strani Slovenske turistične organizacije. Organizator vsako leto poskrbi za kakšno novost, tako da je program iz leta v leto bogatejši. Veliko pozornosti se namenja skrbno načrtovani

promociji prireditve, zato je njena odmevnost iz leta v leto večja. Med drugim so promocijsko oddajo posneli za oddajo RTV Slovenija Na lepše in za radijsko oddajo Nedeljska reportaža. Leta 2011 se je prireditev prvič predstavila na Sejmu Alpe Adria Turizem in prosti čas v Ljubljani ter v katalogu Turistične zveze Slovenije Doživite Slovenijo skozi turistične prireditve. Prav tako v letu 2011 je Turistično društvo Bučka prireditev prvič prijavilo še na razpis Mladinskega sveta Slovenije za Naj prostovoljski projekt 2010. To je namreč prireditev, na kateri sodeluje okrog 200 prostovoljcev, zato si zasluži vse pohvale. Kljub vsem novostim in dodelani organizaciji je to še vedno prireditev, ki je ohranila svojo prvotno preprostost, z navdihom domačnosti, sproščenosti in prijetnim druženjem. Vir in foto: Bučka.info

pušl’c

Dolen

jske

SEMANJI DAN NA BUCKI

25. junij, od 9. ure dalje

pri kulturnem domu na Bučki

dogajanje:

- sejem,

- rokodelska tržnica, - šarkeljada - ocenjevanje in razstava šarkljev,

vabljeni!

- likovna razstava, - prikaz sejmarjenja, - zabava z

KS Bučka

Občina Škocjan

ansamblom Franca Ocvirka.

V Žužemberku izbrali častnega občana Pred bližajočim se občinskim praznikom so žužemberški občinski svetniki na junijski seji potrdili prejemnike občinskih priznanj. ŽUŽEMBERK – Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je predlagala in odločila, da bo častni občan Leopold Sever, zlati grb občine prejme Jože Gliha, srebrni grb podjetje Keko - Oprema, bronasti grb pa Slavko Setničar. Člani občinskega sveta so potrdili tudi poročilo Komunale Novo mesto za leto 2015 in predlog pravilnika o ohranjanju razvoja kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 20152020. »Hitimo, da bomo lahko čim hitreje objavili subvencije za kmetijstvo,« je v obrazložitvi točke na kratko pojasnil župan Franc Škufca. V proračunu občine je za letošnje leto za posamezne ukrepe predvidenih 43 tisoč evrov. Povzela po DL: P. U.

Bucka,

HITER IN UGODEN TISK VIZITK, LETAKOV, PLAKATOV,... www.magmamedia.si, tisk@magmamedia.si, GSM: 070 833 833

-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov -sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav -novogradnja zidanih ali kovinskih dimnikov -montaža in prodaja kaminskih peèi

40 let tradicije

Foto: zuzemberk.si


IZ NAŠIH KRAJEV

9

Mrliška vežica Sela pri Šumberku Občina Trebnje je pred dnevi na Upravni enoti Trebnje vložila vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške vežice v Sela pri Šumberku. V Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku namreč še vedno nimajo pokopališke stavbe – mrliške vežice za slovo od umrlih, zato imajo prebivalci tega območja vrsto nevšečnosti ob pogrebih svojih umrlih. Aktivnosti za izgradnjo mrliške vežice so se začele že v letu 2015, ko je bila pridobljena projektna dokumentacija, ki jo je Občinski svet Občine Trebnje skupaj z dokumentom identifikacije investicijskega projekta potrdil februarja letos. V spomladanskem času so potekale še aktivnosti za pridobitev ustreznih soglasij in služnostnih pravic.

enega pokojnika v velikosti 62,50 m2, s 33 m2 nadstreška. Objekt bo obsegal zbirno ploščad pred mrliško vežico (nadstrešek), čajno kuhinjo in sanitarije, mrliško celico, kjer so pokojnik, svojci in obiskovalci. V okviru gradnje bodo urejene tudi zunanje zelene in asfaltne površin s parkiriščem v obsegu 940 m2.

začetek gradbeno obrtniških del. Večinski delež sredstev projekta je zagotovljen s proračunom v letu 2016, ko bo gradnja zaključena. Z izgradnjo mrliške vežice bodo tudi na Selih pri Šumberku zagotovljeni pogoji za spoštljivo poslovitev od umrlih krajanov.

Ocenjena vrednost investicije po DIIP-u znaša Pripravila Občina Trebnje nekaj manj kot 161.000 evrov. Del sredstev je bilo že porabljenih v letu 2014 za pridobitev dokumentacije, v letu 2015 pa je v proračunu občine Trebnje zagotovljeno še nekaj več kot 52.000 Predvidena je gradnja manjše mrliške vežice za evrov za pripravo projektov za izvedbo del in za

Občina Trebnje praznuje Občina Trebnje praznuje svoj 7. občinski praznik, in sicer 25. junija, ko je mesto Trebnje dobilo mestne pravice in je še danes najmlajše slovensko mesto. V teh sedmih letih je Občina Trebnje prehodila zavidljivo pot razvoja, tako na komunalnem, gospodarskem, kulturnem in ostalih področjih življenja, tako da lahko danes z optimizmom zrejo v prihodnost in imajo smele načrte za prihodnja štiri leta. Ob tej priložnosti bodo simbolno odprli nov odsek zamenjave salonitnih cevi na vodovodnem sistemu Trebnje. Ta sistem je obnovljen tudi s 500 kubičnimi rezervoarji, kar je že četrta investicija na tem področju v zadnjih letih. Tudi na šolskem področju so dogradili in obnovili skoraj vse šole razen Velikega Gabra, ki je v programu skupaj z gradnjo vrtca v prihodnjih letih. Še vedno se povečuje število vpisanih otrok v vrtec tako, da morajo vsako leto odpirati dodatne oddelke, česar so sicer veseli, saj pomeni, da so mlada, živahna občina, ki ima obetavno prihodnost. Bistveni poudarki za prihodnost so na programu kanalizacijskih sistemov, šolstva in otroškega varstva. V tem trenutku pa še tečejo pogovori o reševanju problema pomankanja

prostorov na kulturnem področju, konkretneje načrtujejo gradnjo kulturnega centra. V petek, 19. junija, je potekala slavnostna seja občinskega sveta občine Trebnje. Na njej so se podelila priznanja in plakete Občine Trebnje. Plaketo Občine Trebnje so dobili: župnik Florijan Božnar, Peter Škerl in Gasilska zveza Trebnje. Priznanje Občine Trebnje pa so dobili: Darinka Krevs, Jana Zajc, Alojz Špec, Gledališka skupina PLIN Čatež, sekcija KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, Vinogradniško turistično društvo Čatež in Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Gaber. Program so popestrili Glasbena šola Trebnje, folklorna skupina Nasmeh Trebnje, Občinski pihalni orkester s Trebanjskimi mažoretami in povezovalka. Po zaključku slavnostne seje je v pozdrav prazniku Občine Trebnje in državnemu prazniku sledilo kresovanje na Vrhtrebnjem pri planinskem domu. Vir in foto: OU Občine Trebnje

Dani bonitetna ocena odličnosti Mirnska Dana je prejela bonitetno oceno odličnosti in se s tem uvrstila med 4,3 odstotka najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji. MIRNA – V razred AA spada na podlagi finančnih analiz za leto 2015. Letos je sicer med vsemi 161.366 registriranimi podjetji bonitetno odličnost AA doseglo zgolj 6.889 podjetij, so sporočili iz Dane. V skupini C - 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod je registriranih 24 podjetij, od tega le dve podjetji dosegata mednarodno priznane standarde razreda AA. Analize izvaja Bonitetna hiša Bisnode, ki je največja partnerska družba bonitetne hiše Dun & Bradstreet. Sestavni del bonitetne ocene odličnosti je ocena plačilne sposobnosti, kreditne sposobnosti, zadolženosti, dobičkonosnost in raznih drugih kriterijev tveganosti poslovanja s podjetjem. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje po-

slovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih. Za pridobitev bonitete odličnosti AA morata biti izpolnjena še pogoja o celotnem prihodku, ki mora presegati 50 tisoč evrov, delež dolga v financiranju pa ne sme presegati 80 odstotkov.Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako s strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Nadaljevanje članka preberite na www. nadlani.si Vir in foto: dana.si


10

GOSPODARSTVO

Podelili so priznanja za najboljše inovacije GZDBK za 2014–2015 Na Otočcu je 9. junija potekala podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za 2014−2015. OTOČEC – Na osmi razpis za izbor najboljših inovacij GZDBK je prispelo kar 26 predlogov, od 15 podjetij, dveh visokošolskih zavodov in fizičnih oseb. Prispele predloge je ocenila 6-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost. Člani komisije so: Samo Avsec, mag. Jože Bele, Bernarda Bevc Bukovec, mag. Andrej Dobrovoljc, dr. Mojca Fir in mag. Božidar Huč. Prijavljene inovacije so kakovostne ter predstavljajo nove proizvode in storitve. Med inovativnimi proizvodi prevladujejo zdravila in medicinska oprema, sledijo pa jim arhitekturne rešitve (bivalne prikolice in oprema za parke). Med storitvami so najštevilčnejše aplikacije za pametne telefone za osebno rabo ter uporabniku prijazna in cenovno dostopnejša orodja za majhna podjetja, ki poenostavljajo administrativno upravljanje podjetja. 

in tehnološka rešitev Farma GRS, d. o. o., Razvoj postopkov priprave in izolacije ivabradina v obliki farmacevtskih soli in njihova uporaba v formulacijah HYB, d. o. o., CBSS – zaprt sistem jemanja vzorcev krvi KRKA, d. d., Novo mesto, Optimiziran postopek sinteze zdravilne učinkovine in formulacija zdravila za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja v obliki kapsul KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj različnih oblik zdravilne učinkovine in njihova uporaba v formulacijah za zdravljenje shizofrenije

SiEVA, d. o. o., PE Novo mesto, in TPV, d. d., Definicija gube na ceveh iz HSS-jekel s povečano upogibno statično in dinamično nosilnostjo za KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj filmsko oblopovezovalne gredi avtomobilskega sedeža ženih tablet s fiksno kombinacijo dveh zdravilnih SiEVA, d. o. o., PE Novo mesto, in TPV, d. d., učinkovin za zniževanje krvnega tlaka uporovno varjenje v preoblikovalnem Komisija je predloge ocenjevala glede na inven- Integrirano KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj postopkov orodju izdelave zdravilne učinkovine in farmacevtske tivno raven, gospodarske rezultate in napovedi oblike za zdravljenje depresije in stresne inkonter trajnostni in okoljski vidik ter na podlagi zapi- SREBRNO PRIZNANJE tinence sanega v prijavah ocenila, da si sedem predlogov zasluži zlato priznanje, 13 srebrno priznanje Skupina AKLIH, Inovativna urbana oprema Mo- KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj zloženke, ki zagotavlja dokazovanje originalnosti zapiranja in šest bronasto priznanje. Priznanja in diplome ment embalaže je nagrajencem predal predsednik zbornice Farma GRS, d. o. o., Inovativni postopek pripraJože Colarič. Štiri najbolje uvrščene inovacije ve zdravilne učinkovine in zdravila za zdravljenje L-TEK, d. o. o., Distribuirani krmilno-merilni sistem za uporabo v industriji (industrie 4.0, IoT) bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske parkinsonove bolezni zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo FERROČRTALIČ, d. o. o., Sistem radiološke deMIKROGRAFIJA, d. o. o., in Fakulteta za inforinovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi. kontaminacije z visokotlačnim vodnim curkom – macijske študije v Novem mestu, mScan – proUHP DECO 644 gramska rešitev za zajem in obdelavo papirnih Tokratno podelitev so obogatili tudi z dopoldandokumentov ter shranjevanje v oblaku skim predavanjem na temo varstva intelektualne HSI, d. o. o., Brezžični alarmni sistem Čuvaj lastnine in predstavitvijo posameznih inovacij. REVOZ, d. d., Avtomatizacija oskrbe montažne linije z deli v kolekcijah ISKRA PIO, d. o. o., Izolator MKB&STER Letošnji nagrajenci: ISKRA PIO, d. o. o., Mobilno sito – inertizacija ko- BRONASTO PRIZNANJE ničnega sita ZLATO PRIZNANJE KMS MALERIČ, d. o. o., Acetator s hlajenjem ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto, Altea4four KOLPA, d. d., Metlika, Marmor teraco Kerrock – edinstven tržni pristop ter edinstvena oblikovna KMS MALERIČ, d. o. o., ALBA hiška

KOLPA, d. d., Metlika, Prostostoječa akrilna kopalna kad z enojno lepljeno oblogo MIKROGRAFIJA, d. o. o., mSlog – storitev za posredovanje e-računov SMITHERS-OASIS ADRIA, d. o. o., 3D srce iz cvetličarske gobe na lesenem stojalu Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Priprava recepta/standarda za sendvič na mobilno aplikacijo in razvitje mobilne spletne aplikacije za naročanje te storitve Vir in foto: OU Šentjernej

TA OGLAS JE MIZARJU TINETU PRINESEL 7 NOVIH STRANK

Spor iz najemnega razmerja Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe med najemnikom in najemodajalcem, ki lahko traja določen čas ali nedoločen čas, odvisno od volje pogodbenih strank. Obvezne sestavine najemne pogodbe so določene v 91. čl. Stanovanjskega zakonika, kjer so taksativno naštete bistvene sestavine, ki jih najemna pogodba mora vsebovati. Med bistvenimi sestavinami je npr. višina najemnine ter način in rok za plačilo, čas trajanja najemnega razmerja, odpovedni razlogi, podatki o nepremičnini, osebni podatki pogodbenih strank, določbe o medsebojnih obveznostih pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe itd. Če najemodajalec proda najemno stanovanje, najemnik obdrži pravico do bivanja v najemnem stanovanju za obdobje, ki je sklenjeno z najemno pogodbo, saj na podlagi 610. čl. Obligacijskega zakonika vstopi novi lastnik v pravni položaj novega najemodajalca. Treba je skleniti Aneks k najemni pogodbi, kjer se določi novi najemodajalec in ostali podatki, npr. številka transakcijskega računa, na katerega se bo nakazovala najemnina. V času trajanja najemnega razmerja lahko pride do sporov med pogodbenima strankama zaradi kršitev najemne pogodbe. Kadar krši pogodbeno obveznost najemnik (npr. ne plačuje najemnine), lahko najemodajalec na podlagi 103. čl. Stanovanjskega zakonika odpove najemno pogodbo zaradi krivdnih razlogov. V skladu s 3. odst. 103. čl. Stanovanjskega zakonika najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik predhodno ni pisno opozoril najemnika. Opomin mora vsebovati kršitev in način odprave odpovednega razloga ter primeren rok za odpravo odpovednega razloga, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Ne zadostuje, da ima najemodajalec zgolj potrdilo o oddaji priporočene pošiljke, najemniku mora biti

pošiljka dejansko vročena. Iz sklepa Vrhovnega sodišča RS (Sklep II DoR 379/2012) izhaja, da je odpoved najemne pogodbe odvisna od dejanske seznanjenosti najemnika z vsebino predhodnega opomina. Tukaj se postavlja vprašanje, na kakšen način lahko najemodajalec vroči pisni opomin najemniku (npr. kadar najemnik ne dvigne priporočene pošiljke). Zakon o pravdnem postopku v 132. čl. določa načine vročanja, kjer je opredeljeno, da se pisanja vročajo po pošti, po varni elektronski poti, po delavcu sodišča, na sodišču ali na drug način, določen z zakonom. Na podlagi 139. čl. Zakona o pravdnem postopku je možnost vročitve v stanovanju ali na delovnem mestu. Glede na to, da je dokazno breme o vročitvi na strani najemodajalca, je pomembno, da je pisni opomin poslan s priporočeno pošiljko s povratnico. Najemodajalec se lahko v sodnem postopku sreča tudi z vprašanjem glede stalnega ali začasnega naslova najemnika, saj Zakon o pravdnem postopku v 105. čl. določa, da mora vsaka vloga, tudi tožba, obsegati stalno ali začasno prebivališče strank. Problem nastane, če si najemnik ni uredil stalnega ali začasnega naslova na naslovu, kjer je najemno stanovanje, na prejšnjem naslovu pa poštar na dokazilu označi, da oseba, ki ji je pošiljka namenjena, ne stanuje. V tem primeru mora najemodajalec na Upravni enoti sprožiti postopek ugotavljanja dejanskega stalnega ali začasnega prebivališča najemnika. Kadar krši pogodbeno obveznost najemodajalec in npr. prihaja v stanovanje nenapovedano, lahko najemnik s tožbo zahteva odpravo motenja posesti. Na podlagi 94. čl. Stanovanjskega zakonika mora najemnik dopustiti vstop lastniku

oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno. Z najemno pogodbo pa se določi, koliko dni prej se mora najemodajalec najaviti najemniku, da si bo prišel ogledati najemno stanovanje. Če pogodbeno obveznost krši najemodajalec, običajno najemnik odpove najemno pogodbo, saj jo lahko na podlagi 102. čl. Stanovanjskega zakonika odpove vselej, ne da bi za to navajal razloge, če o tem pisno obvesti lastnika, z 90-dnevnim odpovednim rokom, in če ni z najemno pogodbo dogovorjeno drugače. Kadar prihaja do sporov zaradi kršitev

najemne pogodbe, je priporočljivo, da se stranki na kulturen in spoštljiv način skušata dogovoriti in odpraviti kršitev. Če pogodbeni stranki ne dosežeta dogovora o odpravi kršitve, pa imata na voljo sodno varstvo. Mont Mat, montaža materialov in pravne storitve d.o.o., Mateja Trinker, univ. dipl. prav.


POTOVANJA

11

10 idej, kaj početi in kam se odpraviti med poletnimi počitnicami Pripravili smo nekaj idej za naše bralce, kam bi se lahko podali na oddih v vročih poletnih dneh. Izlet ob Krki ali Kolpi Sposodite si lokalni turistični vodnik, preglejte podroben zemljevid v bližini doma ali poglejte na internetu na google maps, kje v bližini vašega doma je turistična, kultura ali zgodovinsko zanimiva točka, najsi bo to grad, razgledna točka ali hrib, kamor se lahko odpravite na izlet. V nahrbtniku si pripravite pijačo in jedačo ter se za en dan odpravite na potep v neznano. Vzemite še odejico in povabite svoje prijatelje. Pred vami je višinske razlike, zanimivosti ob poti. Kolesarski zagotovo nepozaben dan, vendar predhodno vodnik najdete tudi na svetovnem spletu pod preverite vremensko napoved. naslovom S kolesom po srcu Slovenije. Ne pozabite na kolesarsko čelado, kolesarske rokavice Taborjenje in nekaj vode, ki vam bo med vožnjo zagotovo Taborniški rodovi po celi Sloveniji v poletnih po- prišla prav. čitnicah organizirajo taborjenja za različne starostne skupine. Pozanimajte se, kateri taborniški rod (skupina) vam je najbližji. Na Dolenjskem so taborniki v Novem mestu, Mirni, Leskovcu in v Trebnjem. Vas zanima, kaj boste počeli na taborjenju? Ste že spali v šotoru? Kurili taborniški ogenj in zvečer prepevali ob kitari? Se igrali Indijance in si skuhali golaž? Šli na bivak, si spekli kobilice v vročem olju in se peljali s kanujem? Taborniško življenje ima svoj čar in poleg uživanja v naravi se boste marsičesa novega naučili in spoznali nove prijatelje. Na izlet s kolesom Poiščite zanimivo destinacijo ali neprometno pot, ki bi bila primerna za kolesarjenje in si privoščite športni dan s kolesom. Lahko si pomagate s kolesarskim vodnikom, kjer najdete ideje za enosmerne ali krožne ture. Opisani so poteki poti,

Na bazen ali v toplice V poletni vročini morja ali jezera niso vedno dovolj blizu, zato se lahko odločite za obisk bazena ali toplic. Ne pozabite na pijačo in dovolj dobro zaščito pred soncem. Zraven lahko vzamete žogo za igre v vodi, karte za kratkočasenje med poležavanjem na soncu ali križanko, ki je še niste rešili. Festivali, ustvarjalne delavnice

Pozanimajte se pri lokalnem kulturnem domu ali Pictionary, Boogle, Monopoli in mnoge druge. Izberite primeren prostor, vsak lahko prinese nekaj društvu umetnikov. za pod zob in zagotovo boste imeli čudovit veBranje knjig čer. Med družabne igre spadajo tudi uganjevanje oseb, živali, držav, igre vlog in mnoge druge, ki Med počitnicami je dovolj časa, da si nekaj ur na jih najdete na spletu ali v knjižnici v priročniku z dan rezervirate za branje knjig. Pojdite v knjižnico igrami. in vprašajte knjižničarja/ko za nasvet. Napeta detektivka ali kriminalka, ljubezenski roman, poto- Opazovanje nočnega neba pis ali otroške zgodbe, kar koli boste izbrali, bo v redu. V senci v udobnem naslonjaču ob lahnem V knjižnici si lahko sposodite knjigo o zvezdah vetriču boste vrstice požirali eno za drugo. Spo- in ozvezdjih ter jih poskušate na nočnem nebu sodite si več knjig in priporočite vašo najljubšo poiskati. Severnico, mali in veliki voz je dobro poprijateljem. Potem ko vas več pozna določeno znati že zaradi orientacije. Orion, ki je viden poknjigo, lahko načnete zanimivo debato in si po- leti, in veliki poletni trikotnik je prav tako mogoče dokaj enostavno najti na nebu. Poiščite travnik veste, kaj vam je bilo pri zgodbi najbolj všeč. daleč stran od mestih luči, kjer ni svetlobnega Naučite se igrati instrument onesnaženja, in opazujete utrinke. V jasnih nočeh jih je na nebu ogromno. Ste že pomislili, da bi se naučili igrati instrument? Praktično je, če izberete kitaro, frulico ali violino, Kuharsko popoldne ki so enostavno prenosljivi in jih brez težav prinesete na družabni večer s prijatelji. Na strani V kuhinji, ki jo vaše mame za nekaj ur ne potrewww.youtube.com najdete lekcije, kako se na- bujejo, lahko ustvariti celo paleto različnih jedi. učiti igrati instrument. Če ne poznate niti osnov, Ste poskusili narediti domači sladoled? Ali speči se prav tako na svetovnem medmrežju najdejo muffine? Ste že naredili domačo pico in nanjo strani, kjer se vsega lahko naučite. Za razumeva- položili vaše najljubše dodatke? Skupaj s prijanje osnovnih not, akordov pa lahko povprašate telji kupite sestavine in se odločite, kaj bi lahko tudi svojega izkušenega prijatelja ali znanca za pripravili. Lahko presenetite svoje mame ter jim nasvet. Za vas bo zagotovo zabavno in poučno, enkrat za spremembo vi pripravite nekaj dobrega če si izberete eno od priljubljenih pesmi in se je in okusnega po vašem izboru. poskušate naučiti. Vir: Špela Zmrzlikar Večer družabnih iger

Poleti se veliko dogaja tudi na ustvarjalnem in kulturnem področju. Veliko je ustvarjalnih, likovnih in eko delavnic v obliki enodnevnih ali večdnevnih srečanjih. Likovna kolonija, risanje z različnimi tehnikami, oblikovanje z glino, bodypainting itd. V večjih središčih zagotovo organizirajo zanimivo Organizirajte večer družabnih iger za svoje prijadelavnico z najrazličnejših umetniških področij. telje. Človek ne jezi se, Naseljenci, tarok ali remi,

www.nadlani.si

Splendidissima civitas Curictarum« – sijajno mesto prebivalcev s Krka Glavno mesto otoka Krk leži na jugozahodni obali in spada pod Primorsko-goransko županijo. Staro mestno jedro je obkoljeno s obzidjem, ki se je ohranilo vse do danes. Različne plasti zidu so priča različnim zgodovinskim obdobjem od ilirskih časov pa vse do pada Benetk. Zidovi so bili prvič omenjeni v prvem stoletju pred Kristusom. Zadnja večja rekonstrukcija se je zgodila v petnajstem stoletju. Glavna mestna vrata so bila prvič omenjena leta 1350 in originalno locirana bolj na južni strani otoka. Ker pa je bilo mesto nato obdano z obzidjem, se je glavni vhod prestavil na pozicijo, ki prihaja iz strani morja. V centru mesta je mestna hiša, katere pozicija je v stolpu, ki so ga brezplačno v 15. stoletju zgradili otočani. Na stolpu je ura, ki je bila prvič omenjena leta 1538. Glavni trg v mestu, prvič omenjen leta 1263, v sredini krasi vodnjak iz 16. stoletja. Pod trgom je še zanimivo arheološko najdišče. Med drugim so odkrili najstarejšo mestno obzidje, zgrajeno okoli tretjega ali četrtega stoletja pred Kristusom. V centru mesta lahko opazimo tudi mali trg, ki s tlakovanim »križiščem« povezuje dve glavni ulici, ki naj bi označevali center originalnega mesta. Cardo in Decumanus Maximus sta ulici, ki sekata stari trg, kot so ga poimenovali Rimljani. Mesto Krk je eno najstarejših na Jadranu, ki se je začelo ukvarjati s turizmom, to je razvidno tudi iz prve turistične razglednice, ki so jo izdali leta 1866. Ob mestnem obzidju na vrhu stoji osnovna šola, zgrajena leta 2005 v urbanem in svetem kompleksu trga glagoljaških menihov, obkoljena z frančiškanskim samostanom in cerkvijo »Marije od zdravlja«, ki mesto ščiti pred kolero. Ker je obzidje skladno s stavbo, je v eni izmed učilnic na ogled celo vodnjak iz antike. Na tem območju je še gotska cerkev sv. Frančiška iz 13. stoletja, stolp ob njej pa je bil dodan kasneje, nekje v 18. stoletju. To območje je bilo od nekdaj zelo sveta lokacija, zato jo danes kličejo celo Mali

Vatikan. Zelo zanimivo je videti, kako se prepleta- natimi mesti za sončenje. Če pa vas zamika žeta zgodovina tega svetega kraja z novodobnimi lja po malo večji intimnosti, si lahko v mestnem pristanišču najamete čoln in z njim raziskujete šolarji. Meni je bila kombinacija všeč. obalo v bližini mesta Krk, ki je prava zakladnica Del severne stene predstavlja frančiškanski sa- skritih, intimnih peščenih zalivov, ki lahko vsaj za mostan, katerega vzhodno krilo je bilo zgrajeno en dan postanejo vaša zasebna plaža. Na tej leta 1910 kot semenišče. Zgornja mestna vrata, povezavi pa si lahko ogledate še seznam z plaskozi katera lahko vstopiš na trg glagoljaških me- žami, s katerimi se predstavlja mesto Krk: http:// nihov in dostopaš do vseh svetih poslopij, so bila www.otok-krk.si/plaze-mesto-krk/. prvič omenjena v 12. stoletju.  Ko se spustiš po ulici malo nižje, pa prispeš do cerkve benediktin- V mestu Krk in bližnji okolici je šest kampov: skih nun in njihovega samostana, kjer so nune Kamp Amar, Bor, Glavotok, Ježevac, Marta in od leta 1806 do leta 1903 vodile osnovno šolo. kamp Krk. Na voljo imajo tudi nekaj hotelov in Vrata svobode, ki ponazarjajo vstop iz vzhodne- depandans: Hotel Bor, Hotel Dražica (V Dražici ga dela, so bila prvič omenjena v 13. stoletju, je tudi dep. Tamaris in dep. Villa Lovorka), Hotel ko naj bi nekega izdajatelja privezali za oslovski Marina, Hotel placa, Hotel Valamar Koralj, znan rep in vleki po ulici do glavnih mestnih vrat. Eden pa je tudi hostel Krk. bolj znanih trgov v mestu se imenuje Kamplin in je nastal iz latinske besede campus (polje). Hostel Krk leži na hribu, ki se vzpenja proti trgu V času Rimljanov  je bil to kraj za razgibavanje, glagoljaških menihov.Med najinim obiskom na v srednjem veku pa je bilo to območje viteških otoku Krk pa sva bivala v apartmajih Irena. iger. V mestu si lahko ogledate tudi frančiškanski grad iz 12.st, škofijo, prvič omenjeno v 7. stoletju, Mesto Krk zelo lepo zaživi, tudi ko se nad meostanke rimskih kopeli iz 2. in 4. stoletja, znano stom spusti tema, saj je v posebni osvetljavi še katedralo s popolnim ozvočenjem in še vrsto za- posebej čaroben. Ko se sprehajaš ob pomolih, nimivih zgodovinskih objektov. Krk obdajata tudi so ob ladjah številne agencije, ki ponujajo razdva pomola, ki mesto ščitita pred močnimi vetro- lične izlete do bližnjih otokov. V centru pa je veliko barov in restavracij, ki bodo poskrbeli, da ne vi in zadržujeta vdore valov v pristanišče. boste ostali lačni ali žejni. Na križišču, ki vodi v Mesto Krk  vas pričakuje  z zelo čistim morjem. Punat, je ob cesti eden pomembnejših spomeNajvečja potrditev tega je zagotovo šest modrih nikov zgodnje hrvaške arhitekture. To je Sveti Duzastav, ki iz leta v leto znova potrjujejo izpolnjeva- nat, cerkvica zgrajena v prvi polovici 12. stoletja. nje meril o visoki kakovosti morja in ponudbe na Cerkev je leta 1949 obnovil arhitekt A. Freudesami plaži, ki mora biti dostopna tudi invalidom. nreich, saj je bila poškodovana zaradi eksplozije Urejena je gostinska, sanitarna, športna in rekre- v bližnjem skladišču streliva. ativna ponudba. Da je čistoča plaž na tem nivoju, se moramo zahvaliti tudi dejstvu, da so plaže Mesto Krk ima tudi svoj polotok, imenovan Prnivečinoma peščene in betonske z urejenimi skal- ba. Okoli polotoka se lahko odpravite peš ali pa

Sveti Dunat – eden pomembnejših spomenikov zgodnje hrvaške arhitekture s kolesom. To lahko postane čudovita izkušnja, saj lahko v bolj mirnem okolju, če imate srečo, opazite tudi srne in druge živali, ki domujejo na tem zelenem terenu. Do polotoka pridete, če se odpravljate ven iz mesta Krk, v smer proti Puntu in tam pred bencinsko črpalko zavijete desno proti FKK kampu Pliti, oz., kot piše na tabli, kampu Krk. Po okoli 200 metrih se levo ob hribčku začenja neasfaltirana pot, ki vas usmerja proti polotoku. Ena najbolj znanih turističnih atrakcij v okolici pa je obisk otočka Košljun. »Splendidissima civitas Curictarum« je znan napis, vklesan v nagrobni kamen iz 4. stoletja, kar v prevodu pomeni – sijajno mesto prebivalcev s Krka. Mesto Krk po mojem mnenju še danes ostaja sijajno, zanimivo se je sprehajati po ulicah starega mestnega jedra in si predstavljati, kako se je življenje odvijalo skozi zgodovino in domovanje različnih vladarjev. Vir in foto: www.otok-krk.si


12

AVTO MOTO

Kako uporabljati klimatsko napravo v avtomobilu? Če želite, da bo vaša klimatska naprava v avtu delovala učinkovito, je treba vedeti, kako jo uporabljati. Še vedno se zgodi, da večina uporabnikov napačno uporablja klimatsko napravo v avtu. Delovanje klimatske naprave Večina avtomobilov ima popolnoma integrirani klimatski sistem. Celoten sistem torej vključuje ventilator, grelno enoto za ustvarjanje toplote, uperjevalnik za hlajenje in sistem za usmerjanje zraka. Morda si mislite, da je uporaba klimatske naprave čisto jasna, a temu ni tako. Najprej je treba odpraviti nekaj napačnih predstav o sodobni klimatski napravi. Najprej naj vam gre iz glave, da „klima“ pomeni „hladno“ in da uporabljate klimo samo v poletnem času, kadar želite ohladiti avto. Sodoben klimatski sistem ima ogrevanje in hlajenje ter mogoče še možnosti filtracije, vse v eni enoti. Zrak prihaja od zunaj skozi filter (če je vključen) skozi uparjalnik grelnika jedra in se končna po distribucijskem omrežju. Če se odločite, da vklopite klimatsko napravo, kompresor teče, da se ohladi in potegne vlago iz zraka. Zrak se nato dovaja skozi grelnik jedro, da ga segreje na želeno temperaturo. Vsak avtomobil s klimo ni enak drugemu in pri nakupu moramo biti na to še posebej pozorni. V grobem pa ločimo tri tipe klimatskih naprav: ročne, polavtomatske  in povsem  samodejne (avtomatske) klimatske naprave. V osnovi je njihovo delovanje enako; vse klimatske naprave so opremljene s krmiljenim kompresorjem, razlike pa so v načinu krmiljenja.

bino, temveč tudi kompresor klimatske naprave. Torej, če zmanjka plina oziroma ga je premalo, je hlajenje kompresorja veliko manj učinkovito, zato lahko pride do mehanskih poškodb. Ker se z delujočo klimatsko napravo peljemo ne samo precej udobneje, temveč v vročih poletnih mesecih tudi precej varneje. Priporočljiv servisni interval za klimatsko napravo je na vsaki dve leti, če pa letno prevozimo več kot 30.000 kilometrov, pa enkrat na leto. Pri servisiranju je pomembna tudi dezinfekcija klimatske naprave. Klimatske naprave so namreč idealno gojišče bakterij, ki povzročajo bolezni dihal. Pršilo za čiščenje avtomobilske klime lahko kupite tudi v trgovinah s pripomočki za avtomobile. Čiščenje je enostavno, priporočeno je, da ga opravite enkrat letno. Uporaba poleti

Poletje je verjetno najbolj očitni letni čas za uporabo klime. Nastavite nizko temperaturo in vklopite klimatsko napravo. Če želite povečati hlajenje, izberite funkcijo kroženje zraka, zato ker je lažje ohladiti zrak, ki je že bil ohlajen. Preden sedete v močno segret avto, za nekaj minut odprite stranska stekla, tako boste spravili segret zrak iz avtomobila. Ko sedete v avto, vsa stekla popolnoma zaprite ter nastavite klimo in vključite notranje kroženje zraka. Hlajenje nastavite tako, da temperaturna razlika ne bi presegala 7 stopinj Celzija. Na ta način boste Redno vzdržujte klima napravo preprečili temperaturni šok, ki ga doživi telo, ki Redno vzdrževanje prispeva k večjemu udobju prehaja iz vročega okolja v ohlajeno in potem in podaljšuje življenjsko dobo klimatske naprave. zopet v vroče. Tako boste tudi preprečili razvoj Plin ne hladi le zraka, ki prihaja v potniško ka- prehladnih obolenj zaradi klimatske naprave. Prezračevalne šobe obrnite stran od telesa, da

ne boste direktno izpostavljeni hladnemu zraku. Moč delovanja pa poskusite nastaviti čim nižje. Uporaba pozimi Uporaba klimatske naprave pozimi se ne zdi logična, a temu ni tako. Uporaba klimatske naprave pozimi izriva vodo iz zraka. Hladen zrak nima toliko vlage kot topel. Zrak, ki pride iz klimatske naprave, je hkrati hladen in suh, zato je idealen za odrositev ali odmrzovanje stekel. Ali uporaba klimatske naprave vpliva pa lahko avto porabi, če klimatska naprava hladi v dneh, ko je zunaj ekstremno vroče, če stojimo tudi na porabo goriva? v koloni ali če imamo izbrano zelo nizko tempeEno najpogostejših vprašanj je zagotovo tudi, ko- raturo v avtu. Bistvo v takšnih razlikah v porabi liko klimatska naprava vpliva na porabo goriva. Na klimatske naprave je v njeni zgradbi. Enostavne to vprašanje so odgovorili pri nemškem ADAC- klime namreč ves čas delujejo s polno močjo. -u. Izvedli so test učinkovitosti klimatskih naprav. Bolj napredni sistemi pa regulirajo delovanje Test je pokazal, da predvsem v prvi fazi hlajenja kompresorja, ki hladi zrak. S številnimi dodatnimi – takoj ob vklopu, ko klima šele začenja hladiti od senzorji opremljena najsodobnejša vozila lahko sonca pregreto notranjost vozila, pri nekaterih vo- tako zares pričarajo prijetno ohlajeno notranjost, zilih klimatska naprava porablja ogromno goriva. tudi ob temperaturah nad 30 stopinj Celzija. Primer: za znižanje temperature notranjosti vozila iz vročih 31 na prijetnih 22 stopinj Celzija so testirana vozila porabila med 2,47 in 4,15 litra goriva Zaključek na 100 km. Ko je vozilo enkrat shlajeno, pa vzdrževanje temperature, sicer med različnimi klimat- Klima v avtu z ohranjanjem temperaturnega skimi napravami različno, zahteva davek doda- ugodja v vozilu pripomore tudi k večji aktivni vartnih 0,76 do 2,11 litra na 100 kilometrov, merjeno nosti v prometu. Poleg udobja potnikom zagotapri vožnji po mestu. Na avtocesti je količina do- vlja manjše toplotne obremenitve voznika, tako datno porabljenega goriva nižja – le med 0,09 in da je ta bolj spočit in zbran pri vožnji, s čimer se 0,66 litra/100 km. Po natančnejših izračunih so močno zmanjša možnost nesreče. strokovnjaki pri ADAC-u sporočili tudi, da npr. osemurna vožnja v vročem dnevu po denarnici Vir: P. U., delno povzeto po AMZS udari v višini pet do osem evrov. Bistveno več

TREBNJE 07 34 81 481

NOVO MESTO 07 39 32 999 Prestopi pravi prag - obišči Avto Slak

AVTO, KI SE SPLAČA. SEAT Leon že od 12.640 €

*

za Golf že EUR* 13.990

LEON

TESTNE VOŽNJE Emisije CO2: 139−88 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,0–3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,6580−0,0088 g/km. Število delcev: 5,11−1,39. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Ponuda vključuje bon za financiranje v vrednosti 1000 € (z DDV), ki velja v primeru hkratnega financiranja in permanentnega Porsche Kasko zavarovanja preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON15. Več na www.porscheleasing.si. Akcija traja do 31.08.2015. Podatki veljajo za model Polo 1.0 Trendline 55 kW (75 KM). Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.

KASKO za 1€/mesec *

TECHNOLOGY TO ENJOY Povprečna poraba goriva 6,7 - 3,8 l/100 km, povprečne emisije CO2 157 - 99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 5 in Euro 6. Emisije NOx: 0,1622 - 0,0161 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00041 – 0 g/km. Število delcev: 1,34 x 10¹¹ - 0,0009 x 10¹¹. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. *Akcijska maloprodajna cena z vključenim DDV velja za SEAT Leon SC Reference 1.2 TSI 63 kW (85 KM) ob hkratnem financiranju in zavarovanju preko skupine Porsche Finance Group Slovenia. Permanentno Porsche Kasko zavarovanje pri Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, če bo zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti. Premija je navedena s 6,5% DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1. Več o pogojih na porscheleasing.si.


AVTO MOTO

13

Novi Renault Espace Izjemne krivulje z robustnim dizajnom tekočih linij. Značaj crossoverja se uveljavlja in razkriva nov pojem elegance vozila brez primere. Vznemirljiva uglajenost se odraža v vsaki potezi in vsaki podrobnosti: višji obod karoserije, izraziti boki, zmerna višina, mogočen sprednji del v duhu novega Renaultovega dizajna, svetlobna prepoznavnost s svetlobnim podpisom FULL LED PURE VISION, platišča in kromirani deli pa poudarjajo mogočnost ukrivljenih linij. Dizajn za vznemirljiva doživetja, ki vas čakajo v vozilu.

uporabljen tudi na drugih modelih znamke. Novi Espace je prvi Renault, ki ima izključno svetila s tehnologijo svetilnih diod (Full LED). Žarometa imata vgrajena dva kompaktna modula LED Pure Vision, ki opravljata funkciji zasenčenega in nezasenčenega snopa. Svetloba, ki jo oddajata, je zelo podobna dnevni svetlobi in za 20 odstotkov močnejša kot pri halogenskih žarometih. Osvetlitev z LED diodami je prisotna tudi v notranjosti, Espace pa v temi zasije in obarva kabino na poseben način. Oblikovne posebnosti so tudi A4 zaslon R Linka 2, postavljen pokonci kot pri Tesli in posebna prestavna ročica. V kabini so kar štirje USB vmesniki in dovolj 12-voltnih vtičnic.

Novi Espace meri 4,86 metra v dolžino, širok je 1,89 metra in visok 1,68 metra. S poudarjenimi blatniki in odločno masko vzbuja tudi nekaj terenskih čustev. Avto so od tal v primerjavi s prejšnjim Espaceom dvignili za 4 centimetre, zdaj skupno 16 cm, prav toliko pa je daljša tudi medosna razdalja z 2,88 metra. Masa vozila je Novost novega Espacea je sistem Multi Sense, ki omogoča prilagoditev voznih lastnosti vozila 1.659 kg (brez dodatne opreme). in notranjega ambienta z željami potnikov. Sistem Espace bo na voljo z osmimi kovinskimi bar- Renault Multi – Sense nadzira sistem 4Control, vami in običajno belo. Opcijsko ima Espace variabilno vzmetenje, krmilni mehanizem, mena stropu strešno okno Lumiere in meri kar 2,8 njalnik, odzivnost in zvok motorja ter svetlobni m2. ambient. Espace z dnevnimi lučmi uvaja nov svetlobni pečat Renaulta v obliki asimetrične črke C znotraj vsakega od žarometov. Ta svetlobni pečat bo kot močan izraz istovetnosti postopoma

Ekskluzivna Renaultova inovacija v Espacu je, sistem 4 Control s štirikolesnim krmljenjem optimizira okretnost in upravljanje v urbanem okolju. Renault premierno predstavlja povezavo variabil-

Vaš trgovec v Trebnjem AVTO CENTER VOVK d.o.o. Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

Tel.: 07/34 - 81-720 avto-vovk.si

nega vzmetenja s sistemom 4Control in ob bolj dinamičnem upravljanju močno prispeva k stabini legi na cesti z nenehnim prilagajanjem obeh sistemov na cesti. Še nekaj dodatkov, ki vam bodo olajšali uporabo Espaca: z enim dotikom se zadnji sedeži poklopijo, eden po eden ali vsi naenkrat. Ko so sedeži poklopljeni, tvorijo izredno praktično ravno površino. Sredinski naslon za roke skriva razne priključke: USB, AUX in čitalec SD kartic, pred sovoznikovim sedežem je izvlečni predal Easy Life, mreža za pritrditev prtljage, elegantni kromirani obešalnik na vzglavniku, prenosni DVD predvajalnik z dvema ločenima zaslonoma…

mo Tce 200 EDC z 200 KM in 260 Nm navora. Bencinski motor Espacea do stotice pospeši v samo 8,6 sekunde. Espace bo na voljo v treh različicah notranjosti: Life, Zen in Initiale Paris, kombiniranih z običajnimi nivoji opreme. Na začetku bo Espace pri nas na voljo le z obema dizloma, začetna cena za Life Energy dCi 130 z ročnim menjalnikom pa je 29.990 evrov, najdražji Initiale Paris Energy dCi 160 EDC pa 41.990 evrov. Drugi novinec, ki je od 15.6.2015 na voljo pri Renaultu je cross-over Kadjar.

Oba lahko preizkusite na testni vožnji v AvtoMotorno paleto sestavljajo dCi 160 EDC Twin centru Vovk v Trebnjem. Turbo s 160 KM in 380 Nm navora, navezan s samodejnim menjalnikom, tu je še šibkejši dCi Vir: P.U., Renatult.si 130 s 320 Nm navora, med bencinarji pa najdeFoto: Renault.si

USITE REIZK ČNO P KOLJU! A L P Z O BRE AČEM V DOM

Izkoristite priložnost ugodnega financiranja vozil Audi pri Porsche Leasingu SLO d.o.o.

Vabljeni na testne vožnje.


14

DOM IN VRT

Zdravo življenje se začne s čisto vodo Voda je glavna sestavina človeškega telesa in bistvenega pomena za opravljanje življenjskih funkcij telesa. Telo najbolje deluje, če ima na voljo dovolj čiste vode. Zato je čista voda za pitje, pripravo hrane in napitkov bistvenega pomena za dobro funkcioniranje telesa. Čista voda raztaplja in odvaja strupe iz telesa, zato je odlična za čiščenje telesa.

TISK TRANSPARENTOV NAROČILA NA:

070 833 833

Pitna voda vsebuje klor, pesticide, težke kovine, nitrate … Klor je zelo strupen plin, ki se je v prvi svetovni vojni uporabljal kot bojni strup. Danes se zaradi njegove lastnosti, da ubije bakterije in druge mikroorganizme, uporablja za dezinfekcijo pitne vode. Pri kloriranju pitne vode v reakciji med klorom in razpadajočimi organskimi snovmi nastane množica kancerogenih klorovih spojin, ki predstavljajo veliko tveganje za človekovo zdravje. Klor povzroča izsušenost, srbečico, poškodovane in porozne lase, njihovo izpadanje, največkrat pa je tudi poglavitni krivec za nastanek prhljaja. Povzroča astmo in razne alergije, motnje iin slabo cirkulacijo srca in ožilja. Povzroča oksidacijo celic in nastanek prostih radikalov, kar vodi v prezgodnje staranje kože. Klor takoj poškoduje vse celice, s katerimi pride v stik. Klorirana voda povzroča uničenje dobrih bakterij v črevesju in tako omogoča, da se razbohoti nevarna glivica kandida. Javno dostopni podatki analiziranih vod kažejo, da vode poleg velike količine klora vsebujejo še pesticide, tudi tiste, ki sej jih zaradi prepovedi uporabe že več let ne uporablja več. Voda jih vsebuje, ker je zemlja še vedno močno prepojena z njimi. Od pesticidov se v virih pitne vode najdejo aldrin, endrin, alaklor, atrazin itn. V Sloveniji se v podtalnicah najpogosteje pojavlja herbicid atrazin in njegovi metaboliti. Iz javno dostopnih podatkov analiz vode je

prav tako razvidno, da so v vodi prisotne težke kovine, kot so svinec, živo srebro, krom itd., ki se kopičijo v našem telesu, predvsem v maščobah. V virih pitne vode so pogosto prisotni tudi nitrati. Ti se v organizmu pretvorijo v kancerogene N-nitrozo spojine in nitrite. Tudi kakovost vode iz plastenk je vprašljiva, ne samo zaradi vprašljive kakovosti vode, ki se polni, ampak tudi zaradi izločanja komponent, iz katerih so izdelane plastenke. To so predvsem težke kovine, kot je antimon in BPA, ki deluje kot hormonski motilec. Poleg tega se iz takšnih plastenk izločajo tudi potencialno kancerogene snovi, kakršni sta acetaldehid in DEHA. Ne nazadnje je voda iz plastenk zelo draga.

www.nadlani.si info@nadlani.si

Vir: H. H.

-20% POPUST NA KLIME IN

TOPLOTNE ČRPALKE DAIKIN

040/292-730

Prihranite in poskrbite za čisto prihodnost Do konca leta 2017 namesto greznic male čistilne naprave

Pri objektu, ki ni povezan z javno kanalizacijo, moramo sami poskrbeti za odvajanje in čiščenje gospodinj skih odpadnih voda. Povsod po državi, kjer gradnja centralnega kanalizacijskega omrežja ni gospodarna, je ena izmed ugodnih rešitev biološka čistilna naprava (BČN). Lastniki hiš, ki niso priključene na javno kanalizacijo, bodo tako morali svoje greznice zamenjati z malo komunalno čistilno napravo najpozneje do 31. decembra 2017.

Biološka čistilna naprava v betonski izvedbi

-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov -sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav -novogradnja zidanih ali kovinskih dimnikov -montaža in prodaja kaminskih peèi

40 let tradicije

HITER IN UGODEN TISK VIZITK, LETAKOV, PLAKATOV,...

Zmanjšanje porabe pitne vode pomeni skrb za okolje

Deževnico lahko zbirate na veliko mogočih načinov, glavna prednost tega pa je, da je le ta brezplačna in rastlinam zelo koristna. Poleg zalivanja pa se deževnica uporablja še v gospodinjstvu in marsikje. Deževni co lahko uporabljamo praktično povsod, ni primerna le za pitje in kuhanje. Poraba vode za zalivanje vrta, pranje avta, perila, splakovanje stranišča in drugih podobnih zadev je ogromna. Z uporabo deževnice se lahko na eleganten način marsikateremu od teh stroškov izognemo. Po nekaterih izračunih lahko v gospo dinjstvu nadomestimo tudi do 50% vode, ki jo uporabimo pri vsakodnevnih opravilih.

V podjetju TIMS poskrbimo za: • dobavo in montažo bioloških čistilnih naprav, • dobavo in montažo zbiralnikov deževnice, • dobavo in montažo greznic, • montažo sistemov za uporabo deževnice.

www.magmamedia.si, tisk@magmamedia.si, GSM: 070 833 833 TIM-S Robert Lovše s.p. Šentrupert 69, 8232 Šentrupert T: 07 30 40 788, GSM: 031 788 032 E: info@tims.si

www.tims.si


DOM IN VRT

15

Pridobivanje dokumentacije pred gradnjo hiše Gradnja hiše je navadno eden od pomembnejših življenjskih projektov. Ko se odločite zanj, se ga je treba lotiti načrtovano in po korakih, ki morajo potekati v pravilnem vrstnem redu. V celotnem procesu boste morali komunicirati z različnimi strokovnjaki in vsak vam bo predstavil svoje področje. Za pridobitev gradbenega dovoljenja boste v vsakem primeru potrebovali projektanta oziroma arhitekta. Dober arhitekt vam bo svetoval, vam privarčeval čas z urejanjem dokumentacije, upošteval vaše želje in zahteve ter zagotovil skladnost projekta z zakonodajo. Pri urejanju dokumentacije za zemljiško knjigo ne bo šlo brez notarja, lahko vam pomaga tudi nepremičninski posrednik. Opravka boste imeli z uradniki na občini ali upravni enoti. Če bo treba parcelo razdeliti, boste za parcelacijo potrebovali geodeta, prav tako boste potrebovali geodetski načrt in zakoličbo objekta pred gradnjo. V fazi gradnje je potrebna dobra komunikacija z zidarji in obrtniki. V članku bodo predstavljeni dokumenti, ki jih potrebujete do začetka gradnje, med gradnjo in po končani gradnji. Izbira in nakup zemljišča Kakovost vašega bodočega življenja in zadovoljstva v lastni hiši bo močno odvisna od lokacije in parcele, kjer bo hiša stala. Znano je, da prostor vpliva na človeka, zato se splača biti pri iskanju parcele potrpežljiv, saj je faza nakupa parcele lahko časovno izjemno intenzivna. Vzemite si čas in preučite vse možnosti, prednosti in slabosti posamezne lokacije. Izbrati morate takšno parcelo, ki vam ugaja in na kateri si predstavljate življenje v naslednjih letih. Smiselno je , da je parcela v razumni razdalji do vašega delovnega mesta, do vrtca ali šole, do trgovine, pošte, banke. Pozanimajte se o možnostih avtobusnega prevoza in sredstev javnega prometa. Cestna infrastruktura in gostota prometa do izbrane lokacije igrata pomembno vlogo. Kar zadeva komunalno opremo, morate

vedeti, kakšne možnosti imate do priključitve na omrežje vodovoda, kanalizacijskega omrežja, elektrike, plina, telefona ali interneta. Če do parcele priključki še niso urejeni, boste potrebovali veliko več časa in denarja. Si želite hišo v naselju ali na samem? Potrebujete v bližini gozd in druge rekreacijske površine? Koliko miru in zasebnosti potrebujete? Kako daleč ste se pripravljeni voziti na delovno mesto? Kakšna cena je za vas sprejemljiva? Cene parcel v mestih so občutno dražje od lokacij nekaj 10 km ven iz večjih središč. Priporočljivo je, da si izberete prisojno lego, sploh če imate v načrtu nizko energetsko hišo. Nagib terena naj ne bo premočan, saj to otežuje gradnjo in hkrati lahko poveča stroške. Zemljiška knjiga Ko kupujete parcelo, je treba preveriti stanje v zemljiški knjigi. Običajno je v kupoprodajni pogodbi člen, ki določa način prevzema lastništva. Preveriti je treba, da je kupec, od katerega nameravate parcelo kupiti, že vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik (najsi gre za fizično osebo ali podjetje). V nasprotnem primeru boste morali zbrati celotno verigo kupoprodajnih pogodb od zadnjega vpisanega lastnika. Vse pogodbe morajo biti overjene pri notarju. Paziti je treba na morebitne služnosti, ki potekajo preko parcele, ali služnosti, ki jih potrebujete vi, da boste sploh lahko prišli do svoje parcele. Služnostne poti morajo biti vpisane v zemljiški knjigi, če niso, lahko pride do sporov. Sama parcela mora biti prosta bremen, na njej ne sme biti hipoteke. Vpis v zemljiško knjigo od 1. maja 2011 poteka elektronsko. Na internetni strani sodstva Republike Slovenije imate povezavo do elektronske zemljiške knjige. Vlogo za vpis lahko oddate sami, pri notarju ali nepremičninski družbi. Če boste predlog oddali sami, se morate registrirati, potrebovali boste tudi varni elektronski predal.

Zemljiška knjiga je javna listina in po njej lahko ta pa mu je dolžna zagotoviti priklope na javno poizvedujete, če poznate številko parcele in šte- infrastrukturo. vilko katastrske občine, medtem ko ne morete Projekt za pridobitev gradbenega dovopoizvedovati po imenu lastnika. ljenja - PGD Lokacijska informacija Na upravni enoti ali občini oddamo vlogo za pridobitev lokacijske informacije. Lokacijska informacija je dokument, kjer so na parcelo natančno vpisani pogoji in omejitve iz prostorskih aktov. Podana je namenska raba, območja varovanja in omejitve, dopustne dejavnosti in dopustne gradnje. Na podlagi lokacijske informacije arhitekt izdela idejno zasnovo, pri kateri upošteva pravila in omejitve iz nje. Arhitekt predloži načrt soglasodajalcem, to so komunalna in elektrodistribucijska podjetja, ki preverijo, ali je načrt v skladu z obstoječo infrastrukturo in zakonodajo, ter podajo projektne pogoje. Iz njih je med drugim razvidno, katere načrte je treba še izdelati (načrt priključka za kanalizacijo, vodovodni priključek). Na podlagi idejnega projekta se izbere najustreznejšo varianto nameravanega objekta in načina izvedbe del, kakor tudi njihovih projektnih pogojev. Idejni projekt vsebuje grafične prikaze, odmike od sosednjih parcel, prikazuje značilne prereze in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo. Komunalni prispevek Gre za takso, ki jo občina zaračuna za komunalno opremljenost parcele, kamor spada cesta, pločnik, kanalizacija. Prispevek je odvisen od površine stavbnega zemljišča, opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo in izboljšanja opremljenosti zemljišča s komunalno opremo. Komunalni prispevek določa občina, zato se od občine do občine razlikuje. Ta strošek ni zanemarljiv in predstavlja kar precejšno ceno celotnega projekta. Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Investitor plača komunalni prispevek občini,

Projektne pogoje mora projektant upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pokaže tudi, ali je potrebno še soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. PDG vsebuje grafične prikaze objekta, načrte arhitekture za vsako etažo posebej, temelje in streho, načrte strojnih in električnih inštalacij. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba skupaj s projektnimi pogoji znova predložiti vsem soglasodajalcem, ki so izdali projektne pogoje. Ko (ponovno) izdajo svoja soglasja, je treba na upravno enoto vložiti zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja skupaj s celotno dokumentacijo PGD. Projekt za izvedbo - PZI Gradnja se lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda upravna enota po pregledu projektne dokumentacije. Del dokumentacije je tudi projekt za izvedbo del. Upravna enota ga sicer ne zahteva pri izdaji gradbenega dovoljenja, je pa po zakonu o graditvi objektov en izvod tega dokumenta nujno imeti na gradbišču. Odgovorni nadzornik gradbišča preverja oziroma nadzira, ali izvajalec gradi skladno s projektom. Če ga nima, lahko gradbeni inšpektor gradnjo ustavi. PZI vsebuje natančne popise del z vseh področij projektiranja, od arhitekture do statike, električnih in strojnih inštalacij. Vsebuje tudi popis materiala in predračunske vrednosti posameznih del. Nadaljevanje članka si preberite na www.nadlani.si Pripravila: Špela Zmrzlikar, uni.dipl. inž. geodezije

Prenova starih »socialističnih« hiš V naši družbi je čedalje bolj akuten sindrom ujetnikov lastne hiše. V šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih smo v Sloveniji zgradili ogromno večnadstropnih stanovanjskih hiš, ki imajo neto tlorisno površino 300 m2 ali več. Zgraditi lastno hišo je bil namreč cilj večine mladih družin, predvsem na podeželju in v predmestjih. Če je hišo zgradila mlada družina v sedemdesetih letih, potem takšna hiša praviloma sploh ni bila toplotno izolirna. Hiša je največkrat v celoti podkletena in ima visok kolenčni zid v mansardi, kjer naj bi si »tamladi« lahko uredili stanovanje. Veliko hiš ima tudi vhod v medetaži, kar pomeni vsaj eno ramo stopnic. Ko smo še mladi to ni težava, v starosti, pa so lahko ravno te stopnice ovira, da ne moremo bivati doma.

šinami so načeloma v GURSu visoko ocenjene in posledično bo potrebno za takšno nepremičnino plačati visok davek. Še en udarec torej. Da bi zmanjšal stroške ogrevanja in elektrike bi moral celotno hišo popolnoma energetsko sanirati. Proces celovite prenove in adaptacije omenjene gradbene substance je lahko koristen za vse. Prinese lahko številna nova delovna mesta, ohranja predvsem srednja in mala gradbena podjetja in celoten spekter obrtniških storitev. Problematika je zagotovo izziv za oblikovanje ustreznih celovitih rešitev oziroma celovitega modela od politično-ekonomskega do energetsko-gradbenega, lastniškega in prostorskega.

Stremeti moramo k temu, da imajo starejši možnost čim dlje ostati na svojem domu in da sami skrbijo zase. Starejši par ali posameznik za dostojno življenje potrebuje največ 80 m2 stanovanjske površine nizkoenergijske ali nič energijske zasnove, brez višinskih ovir, ki so lahko velika težava v starosti. Novogradnje stanovanjskih enot bi morale biti organizirane kot medgeneracijske soseske v katerih pride dejansko do sodelovanja in medsebojne pomoči med mlajšimi in starejšimi generacijami. Obstoječe velike »socialistične« hiše pa bi bilo potrebno oblikovno, gradbeno in energetsko sanirati, jih dejansko razdeliti na dve ali tri stanovanjske enote in ugotovili bomo, da se nam skozi takšen poslovni model zadeve izidejo. Na ta način bomo lahko vse generacije skupaj prispevale k stabilni in Ker gre za objekte z velikimi neto tlorisnimi povr- dostojni prihodnosti vseh nas. Slika danes pa je približno taka, da so »tamladi« odšli po svoje in v hiši sta ostala graditelja sama, ali pa v najslabšem primeru, en sam. V kolikor sta bila v prejšnjem sistemu delavca in tudi drugače pridna sta hišo zgradila sorazmerno lahko. Tudi krediti niso bili nobena težava. Veliko se je naredilo s pomočjo sosedov in prijateljev. O strošku energije se ni nihče niti spraševal. Energetska učinkovitost pa je bila znanstvena fantastika. V osemdesetih letih so se peči na premog ali drva masovno predelovale v peči na plin ali kurilno olje. Cene so bile nizke v primerjavi s plačami in tako so bile to res odlične rešitve za tiste čase. V zadnjem desetletju pa se je cena kurilnega olja, recimo samo od leta 2006 do leta 2012 podvojila. Plače in pokojnine pa seveda niti približno ne.

V arhitekturnem studiu Esplanada so se odločili, pravi naslov za vas. Potrudili se bodo, da za vas da na trgu ponudijo načrtovanje celovite preno- najdejo najbolj ustrezno rešitev. ve takšnih hiš. Nekaj primerov so tudi že realizirali. Nenazadnje so v lanskem letu v takšno hišo Vir: T.G. umestili tudi svoje poslovne prostore in stanovanje. Tako lahko »v živo« pokažejo, kako se lahko takšno gradnjo programsko, konstrukcijsko, energetsko in arhitekturno spremeni in pripravi za nove potrebe. Če imate takšno gradnjo in če www.esplanada.si se ukvarjate s podobnimi težavami, potem so


16

DOM IN VRT

Nekaj kratkih dejstev o toplotni črpalki

Od prodajalca je najbolje zahtevati celovito rešitev!

Ali ste vedeli, da pri uporabi toplotne črpalke:

Predlagamo, da ob prodajalca zahtevate celovito urejen sistem: od prodaje opreme do priklopa toplotne črpalke v vašem domu in pravilnega delovanja. Najbolje je, da inštalater opremo sam priklopi na sistem, saj boste imeli s tem upravičen razlog, da zahtevate 100% garancijo, če sistem ogrevanja in hlajenja ne bo deloval najbolje.

- privarčujete pri stroških ogrevanja tudi do 50 %, - zmanjšate emisije CO2, - lahko pridobite subvencijo Ekoslada in dobite povrnjenih tudi do 25 % vloženih sredstev, - viri energije, ki jo uporabljajo toplotne črpalke, so brezplačni, naravni in okolju prijazni,

Na voljo SUBVENCIJE EKO SKLADA tudi do 2.500 evrov

- sistem toplotne črpalke je zelo enostaven in hkrati genialen? Sistem toplotne črpalke je alternativa uporabi fosilnim gorivom. Sončna energija, toplota shranjena v zunanjem zraku, zemlji ali podtalnici, se koristi za ogrevanje in pripravo sanitarne vode. Raziskava trga

stoji iz vira toplotne energije in toplotne črpalke skupaj z vsemi elementi. Pri delovanju toplotne črpalke v prvi fazi odvzamemo toploto iz okolice, pri čemer se skozi uparjalnik upari (če je prvi element zrak) in nadaljuje svojo pot skozi kompresor, kjer se mu zvišata tlak in temperatura. Segreti vir toploto odda sekundarnemu viru, ki nato segreje sanitarno vodo. Pri tem potrebujemo le minimalno količino električne energije za delovanje kompresorja, medtem ko pri ceni energenta v celoti privarčujemo. Pri označevanju tipa črpalke je na prvem mestu medij, iz katerega odvzamemo toploto, na drugem mestu pa medij, ki ga ogrevamo. Poznamo črpalke, ki delujejo na kombinaciji naslednjih virov; zrak/zrak, zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda. Najpogostejši viri toplote črpalke so zunanji zrak, odpadni zrak prezračevalnih sistemov, površinske vode, podtalnica, zemlja, energetske vrtine – geosonda.

Naredili smo raziskavo trga in enako povpraševanje za toplotno črpalko poslali desetim podjetjem ter pridobili ponudbe z zelo različnimi cenami. Zanimalo nas je, zakaj se cene razlikujejo, in kakšna je kakovost posameznih črpalk. Na kaj je treba biti pozoren pri izbiri prave? Ugotovili smo, da do razlik med cenami prihaja, ker imajo ponudniki različna zastopstva, različne nabavne cene in obseg del, vključen v ceno storitve. Nekateri proizvajalci denarja ne vlagajo v oglaševanje in zato lahko kupcem ponudijo nižjo ceno. Prav tako različni proizvajalci različno oblikujejo in vrednotijo svoje storitve. Predlagamo vam, da se pri izbiri vedno dobro pozanimate kaj je vključeno v Glede na kakovost toplotne črpalke je določeceno, kakšna je učinkovitost toplotne črpalke in na minimalna temperatura, pri kateri črpalka še koliko boste prihranili. lahko učinkovito segreva zunanji zrak, vodo ali toploto iz zemlje. Nekatere črpalke že pri zunanji Kaj je toplotna črpalka? temperaturi -10°C prostora ne segrevajo učinkovito, druge delujejo brezhibno tudi pri zunanji Toplotna črpalka je termodinamična enota, ki se- temperaturi -40°C, sploh če je toplotna črpalka

Eko sklad je za letošnje leto predpisal precej priklopljena na dober vir, na primer zemljo, pod- nepovratnih sredstev, in sicer je predvidenih talnico, geosondo … 27 milijonov evrov. Leta 2014 je sredstev za

eno in dvostanovanjske stavbe zmanjkalo

S pomočjo toplotnih črpalk znižate strože 4. julija, za večstanovanjske pa 19. oktoške in emisije do 70%.

bra. Višina nepovratne finančne spodbude Poznavalci zagotavljajo, da lahko pri investiciji v za vgradnjo toplotne črpalke za centralno povprečen sistem toplotne črpalke privarčujete ogrevanje stanovanjske stavbe znaša do do 70 %, prav tako zmanjšate emisije CO2 tudi 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: za več kot 70%. 2.500 evrov za ogrevalno toplotno Ali ste vedeli, da še vedno večina proda- črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda, jalcev ponuja toplotne črpalke, ki niso vedno najboljša izbira? 1.000 evrov za ogrevalno toplotno Prodajalcem je najlažje ponuditi toplotno črpalko, ki jo imajo na zalogi. Predlagamo, da se vedno prej pozanimajte, kako črpalka deluje, kako učinkovita je in koliko prostora vam bo zavzela. Pomemben podatek je odstotek energije, ki se efektivno porabi (razlika med energijo, ki jo je vnesemo, in energijo, ki jo proizvedemo; razlika so energetske izgube). Glede na kakovost črpalk se ponudniki razlikujejo v ceni, hitrosti dobave, servisu in garanciji.

črpalko zrak/voda. Zaradi subvencij so določeni prodajalci podražili cene toplotnih črpalk, zaradi česar prihaja do 43 % razlike v ceni! Ugotovili smo, da gre za tako visoko razliko pri istem tipu črpalke. Vir: M. Z.

- za brezplačno prezračevanje in dogrevanje prostora, ter odpravljanje težav z vlago v zaprtih prostorih Toplozračni kolektor SolarVenti je namenjen za popolnoma brezplačno prezračevanje ter dogrevanje stanovanjskih hiš, počitniških hiš, zidanic, garaž, kleti, mobilnih hiš, avtodomov ali plovil, samo z uporabo brezplačne sončne energije. Obenem SolarVenti odpravlja težave z vlago v vikendih, zidanicah in drugih zaprtih prostorih. Ventilator v kolektorju sesa zunanji zrak skozi perforirano ploščo na hrbtni strani. S pomočjo sončne energije se zrak v kolektorju segreje in se segret zrak vpihuje v notranji prostor. Ventilator je nameščen v notranjosti kolektorja in deluje na elektriko iz PV celice, ki je ravno tako nameščena v kolektorju. montaža na steno ali streho brez priklopa na električno omrežje brez obratovalnih ter vzdrževalnih stroškov odporen je na vremenske vplive zviša bivalno ugodje, prezrači in izsuši prostor odpravlja težave z vlago v zaprtih prostorih življenjska doba je najmanj 15-20 let prihranki pri ogrevanju - vračilna doba 3-7 let garancija 5 let

DULC d.o.o., Stranje pri Škocjanu 7, SI-8275 Škocjan, tel.: 07/337 47 20


DOM IN VRT

17

Energetske izkaznice – Kdaj jo potrebujem? Pogovorili smo se z Damjano Gligić, dipl.ing.gradb., iz Trebnjega, neodvisno strokovnjakinjo za izdelavo in izdajanje energetskih izkaznic, s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Podatki na izkaznici lastniku, kupcu/najemniku povedo, v kakšnem energetskem stanju je stavba. Njeno bistvo je podatek, kolikšna je potrebna letna toplota za ogrevanje stavbe. Lastniki nepremičnin vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe ter se seznanijo z ukrepi izboljšanja izkoristka dovedene energije in s tem posledično znižanja stroškov, kupci oz. najemojemalci pa dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu.

ustrezne strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj ter uspešno opravljenega predpisanega usposabljanja, ki vključuje tečaj in izpit. EI je veljavna 10 let, v primeru prenove stavbe lahko lastnik naroči izdelavo nove energetske izkaznice, nova izdaja razveljavi prejšnjo.

be skladno z CC-SI.

Je izkaznica potrebna pri prodaji stare zapuščene stanovanjske hiše? Če je stavba ne vzdrževana, zapuščena in dotrajana ter se šteje kot neprimerna za uporabo ali bivanje, zanjo pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč, se to dejstvo navede na energetski izkaznici v rubriki »Komentar in posebni robni pogoji«. Pomeni, da je izkaznica potrebna, vendar na izkaznici ne navajamo kazalnikov. V primeru prodaje stanovanja v večstanovanjski stavbi se izdela izkaznica za posamezni del ali za celotno stavbo? Izkaznica se lahko izdela tudi za posamezno stanovanje, v tem primeru ni potrebna izdelava izkaznice za celotno stavbo. Če se lastniki dogovorijo za izdelavo EI za celotno stavbo, je potrebno 50-odstotno soglasje. Izdelava energetske izkaznice za celotno stavbo se šteje kot strošek rednega upravljanja in se krije iz zbranih sredstev rezervnega sklada. Kasneje izdelana EI za celotno stavbo razveljavi EI za posamezni del v stavbi.

o energetski izkaznici se tudi ne nanašajo na naslednje stavbe:

Ali potrebujem energetsko izkaznico za mojo hišo, v kateri živim z družino? Če hiše ne prodajate ali ne oddajate v najem (tudi del stavbe), ne potrebujete energetske izkaznice. Namen energetske izkaznice je inforS čim se izdelovalec energetske izkaznice izkaže? mirati kupca, ki ne pozna energijskih lastnosti Neodvisni strokovnjak, ki ima licenco, se izkaže z nepremičnine. izkaznico neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. Kdaj energetska izkaznica ni potrebna? Določbe

Ali potrebujemo energetsko izkaznico v primeru prodaje počitniške hiše ali zidanice ? Kaj določa Energetski zakon glede energetskih izkaznic? Po EZ-1 je s 1. 1. 2015 postala obvezna navedba energijskih kazalnikov pri oglaševanju nepremičnin v primeru prodaje ali oddaje v najem, v nasprotnem primeru inšpektorji kršiteljem izrečejo kazen. S 23. marcem 2015 pa velja, da se kaznuje tudi v primeru, ko lastniki ne bodo predložili energetske izkaznice pri prodaji ali oddaji nepremičnine v najem.

Cena 330€ z ddv POKLIČITE NAS! GSM: 040 787 372 E-pošta: d.spelic7@gmail.com

Darko Špelič s.p., Trubarjeva 3, 8210 Trebnje

V KAMNOLOMU TRŽIŠČE JE MOŽNO DOBITI NASLEDNJE MATERIALE: AGM Janez Pungerčar s.p. Malkovec 1b, 8295 Tržišče

Tel: 07 81 80 451 Gsm: 041 642 256 janez.pungercar@siol.net

www.agm-pungercar.si

Več si preberite na www.nadlani.si Vir: P. U.

TA OGLAS JE PLESKARJU JANEZU PRINESEL 5 NOVIH STRANK

Kdaj je energetska izkaznica obvezna? Vse novogradnje kot tudi vse obstoječe stavbe, v EZ-1 navaja izjemo za samostojne stavbe s ceprimeru prodaje ali oddaje v najem (daljše od lotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 enega leta), morajo po določilih Energetskega m2. V tem primeru gre za enostanovanjske stavzakona pridobiti energetsko izkaznico. Poseben primer so javne stavbe, ki morajo svojo energetsko izkaznico tudi predstaviti javnosti.

Kako dolgo je veljavna energetska izkaznica (EI), Kaj je energetska izkaznica in kakšen je njen kdo jo lahko izdeluje in izdaja? EI izdajajo ponamen? Energetska izkaznica je javna listina s oblaščene organizacije, izdelujejo pa neodvisni podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi

Nudimo vam vse vrste elektro inštalacij za poslovne objekte, stanovanjske stavbe, novogradnje, prenovo instalacij v zidanicah in vikendih, adaptacije in elektro vzdrževanje.

– stavbe varovane kot kulturne dediščina, – stavbe, ki se uporabljajo za versko dejavnost, – industrijske stavbe in skladišča, – nestanovanjske kmetijske stavbe, ki nimajo naprav za uravnavanje klimatskih pogojev, – enostavnejše stavbe in objekti, – samostojne stavbe s celotno uporabno površino manjšo kot 50m².

AKCIJA 280€ z ddv

V mesecu juniju 15% popust na vse storitve.

Prenosnik Asus

• Procesor: Intel Pentium N3450, • Zaslon: 43,9 cm (17.3"), Slim HD (1600×900), • Pomnilnik: 4 GB DDR3, • Dsik: 500 GB, • OS:Free DOS, • Barva: črna, • Garancija: 2 leti

gramoz različne vrste tampona pesek za beton, malto, drenažo

IZVAJAMO TUDI:

vse vrste kiper prevozov storitve z gradbeno mehanizacijo rušenje objektov predelava gradbenih odpadkov

Material lahko prevzamete sami, ali vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.

• Procesor dvojedrni Intel® Pentium® G3240 (Haswell 22 nm) • Takt procesorja 3.10 GHz, • Predpomnilnik Intel Smart Cache 3 MB • Osnovna plošča Asus H81M z Intel H81 veznim čipom • Mrežna in zvočna kartica integrirana • Pomnilnik 4 GB DDR3 1333 MHz (1x 4GB) • Trdi disk 500 GB SATA3 7200 obr. • Optična enota DVD-RW zapisovalnik • Grafična kartica Intel HD integrirana v procesor • Ohišje ATX midi tower LC-Power 7010B, USB 2.0 spredaj • Garancija 36 mesecev

Cena 410€ z ddv

AKCIJA 360€ z ddv


18

ZANIMIVOSTI

Družabna scena Trebanjec Miha Hauptman izpadel iz Masterchefa

more ustaviti. To je moja ljubezen, ki je zasidrana globoko v mojem srcu. Vsi tisti ljudje, ki imajo negativne kritiko o meni in proti meni, me še dodatno okrepijo in spodbudijo k mojim sanja. S pomočjo njih postajam močnejši. Hvala vsem, ki me podpirate in mi želite vse dobro.« Vir in foto: FB Miha Huptman

www.nadlani.si Pestro poletno dogajanje v vseh dolenjskih občinah... 25. 6. 2015: Pohod po Knobleharjevi poti, Semanji dan na Bučki

Miha Hauptman prihaja iz Trebnjega, po poklicu je gostinski tehnik, zaposlen pa je kot vodja restavracije v Ljubljani. Njegova najljubša sestavina je zelenjava, ki je prisotna v prav vseh njegovih jedeh, najraje pa ima azijske jedi. 32-letnik pravi, da se ne boji biti drugačen, zato zna biti tudi v kuhinji zelo drzen in ustvarjalen. Trenutno je vodja restavracije v Ljubljani. Takoj, ko je videl, da Masterchef tekmovanje prihaja v Slovenijo, se je naj prijavil. Žal je tik pred polfinalom izpadel. Njegov zapis na FB profilu po izpadu: »Včeraj sem moral zapustiti MasterChef tekmovanje. Fer ali ne fer je danes čisto vseeno. Jaz vem, da sem se pokazal v dobri luči vsem vam, dokazal, da sem odličen kuhar, ki ima razprta obzorja kulinarike in okusov. Z velikim veseljem bom nadaljeval s tem in užival v kuhanju še bolj, nihče me ne

27. 6. 2015: 6. tradicionalna Knobleharjeva konjenica

BOWLING AKCIJA - 8€ ENA URA BOWLINGA

NAJEM BOWLING ČEVLJEV ŽE V CENI. AKCIJA VELJA DO 30.9.2015 !

VSAKO NEDELJO VAM NUDIMO VEČ VRST NEDELJSKIH KOSIL

že za 9€

28. 6. 2015 ob 9. uri: Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, parkirišče pred župnijsko cerkvijo sv. Kancijana v Mirni Peči

Na izbiro 4 do 5 malic od pon. do pet.

2. – 4. 7. 2015: Festival uličnega gledališča Rudi Potepuški

že za 4,4€

Julij 2015: Novomeški poletni večeri 3. – 12. 7. 2015: Trški dnevi v Žužemberku 4. 7. 2015: Škocjanska cvičkarija, Škocjan 4. 7. 2015: Letni kino v Deželi kozolcev, Šentrupert 4. 7. 2015: Kolesarski maraton mostov reke Krke, Šentjernej 4. 7. 2015: Srečanje harmonikarjev v Hinjah 10. – 11. 7. 2015: Festival ŠVIC, Čatež pri Trebnjem

PRIPRAVLJAMO TUDI POGOSTITVE ZA: Obhajila Birme Krst Poroke Rojstnodnevne zabave Zabava za zaključene družbe Galaksija Trebnje d.o.o., Podjetniška ulica 13, 8210 Trebnje

TELEFON: 07 30 45 933


ZDRAVJE

19

Kako premagovati poletno vročino ? Pred nami je poletje in temperaturni viški, sopara, dnevi brez dežja ali mraza, lahnega vetriča in včasih brez sence, ko se zaradi opravkov mudimo povsod tam, kjer je zares vroče. V avtomobilu brez klime, na sprehodu skozi mesto, po poteh, kjer nas na vsakem koraku spremlja vroče sonce. Vse lepo in prav, vendar se moramo temu primerno pripraviti in prilagoditi. Kaj lahko naredimo, da ne pride do dehidracije? VODA – rešitev številka ena.

LAHKA HRANA, VEČ OBROKOV DNEV- pravilno zaščito kože. Sonce je najmočnejše med 11. in 16. uro in v tem času je bolje, da smo NO v senci ali v hladnih prostorih, če je to le možno. Na jedilniku se poleti znajde več sadja in zelenja- Zaščita s sončno kremo s primernim zaščitnim ve in manj mesnih izdelkov ali ogljikovih hidratov faktorjem je nujna, če smo izpostavljeni sončnim kot pozimi. Vaše telo ima večjo potrebo po vi- žarkom. V začetku poletja, ko še nimamo nobetaminih in mineralih ter potrebuje manj maščob. ne podlage in če smo po naravi bolj svetle polti, Obroki naj vsebujejo lahko prebavljivo hrano ter je priporočljiv višji faktor, kasneje lahko uporaveliko svežega sadja n zelenjave. Jejte večkrat bljamo kremo z nižjim zaščitnim faktorjem. na dan in vmes dovolj pijte. Ne pozabite, da dolgotrajno izpostavljanje soncu Po obilnih obrokih težje prenašamo vročino, zdravju ne prinaša nič dobrega. Poveča se moenergijsko gosta hrana pa vsebuje preveč kalo- žnost opeklin in nevarnost za rakave bolezni, bolj rij in je tudi sicer nepriporočljiva. Manj kalorična smo dovzetni za razne alergije in okužbe, zmanjvolj pijejo in se pretiroma ne izpostavljajo sonč- živila z večjim deležem vode in vlaknin so lažje ša se učinkovitost imunskega sistema in koža se nim žarkom. V najhujšem primeru lahko pride do prebavljiva in bodo na nas bolje delovala. Sem hitreje stara. spadajo ribe, belo meso, riž, testenine, polnozrdehidracije. nati izdelki in raznovrstne solate. Meso z več ma- Privoščite si počitek, da si naberete novih moči. Znaki, ki opozarjajo, da je oseba lahko dehidri- ščobe uživajmo v zmernih količinah. Večernemu Hladna pijača v senci, pogovor s prijatelji in porana; prenajedanju se lahko izognemo s hranljivim in ležavanje na plaži ter skok v jezero ali morje vas bogatim zajtrkom, preko dneva pa se osvežimo bodo zagotovo napolnili z svežo energijo in vam - utrujenost in šibkost, vrnili mladostni sijaj. s sadjem ali solatami. - glavobol,

Odrasel človek mora popiti dva litra vode na dan. Tega nasveta večkrat ne upoštevamo, v teh vročih dneh pa je toliko bolj pomembno, da v telo vnesemo dovolj tekočine. Sama voda nas najbolj odžeja, prav tako lahko posežemo po sadnih sokovi, limonadi, metinem čaju, mangovem ali lubeničinem soku, nesladkanih čajih. Mnogi lokali ponujajo svoje ledene čaje, ki so lahki in vas bodo odžejali. Vsi drugi napitki, ki vsebujejo več sladkorja, nas lahko naredijo le še bolj žejne. Za žejo prav tako ne pijemo kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa, kar si v teh situacijah ne - omotičnost, želimo. - plitvo in hitro dihanje, Prav tako so pretirano hladne pijače ali jedi v večjih količinah za pregreto telo šok. Mrzla pijača začasno res ohladi, vendar lahko prevelike temperaturne razlike povzročijo težave s prebavili, s srcem in dihali ali prehlad. Če želimo, da telo spodbudi notranje mehanizme hlajenja, potrebuje pijačo, ki ni preveč hladna ali je celo topla. Otroci in starejši so pri ekstremnejših razmerah še bolj izpostavljeni in morajo biti previdni, da do-

LAHKA IN SVETLA OBLAČILA

Svetle barve odbijajo svetlobo, temne jo vpijajo, zato za poletne mesece raje izberite živahne - pordela in suha koža. in svetle barve ter se izogibajte temnih. Izberite oblačila iz mehkih materialov, taka, ki dihajo in se Če je dehidrirana oseba pri zavesti, mora piti. Pri v njih udobno počutite. Ne pozabite na pokrivala, prehodu v normalno stanje ji lahko pomagamo na poletne kape in slamnike. Prav gotovo prav s hladnimi obkladki. Če oseba ni pri zavesti in pride tudi pahljača. je zelo omotična, potrebuje zdravniško pomoč. Pri osebi, ki ima resne znake dehidracije, je tre- ZAŠČITA KOŽE ba preveriti kri za elektrolite, delovanje ledvic in preučiti morebitne druge vzroke za dehidracijo. V vročih poletnih dneh ne smemo pozabiti na

Pripravila: Špela Zmrzlikar

- pospešen srčni utrip,

-20% POPUST NA KLIME IN

TOPLOTNE ČRPALKE DAIKIN

040/292-730

Hidroterapija Ker je tukaj poletje in si želimo nekaj narediti zase, je poglavitno načelo zdravega življenja pravilna in zdrava prehrana, lahko tudi post in fizična aktivnost. To pa lahko dopolnimo tudi s hidroterapijo. In o hidroterapiji bo govoril ta članek. Definicija hidroterapije je: »Hidroterapija je uporaba vode v medicinski in zdravilski terapiji, in sicer v obliki pare, tekočine ali ledu.« Hidroterapijo lahko izvajamo v raznih zdraviliščih, v savnah, v turških kopelih in seveda tudi doma ter jo uporabljamo tako zunaj kot znotraj telesa.

Voda je vsekakor koristna za naše telo – lahko jo pijemo ali pa se v njej namakamo. Priporočljivo je oboje hkrati. Voda deluje kot pomirilo in hkrati sprošča, pomaga pri detoksikaciji telesa, v njej si lahko privoščimo različne aktivnosti, lahko pa samo mirujemo. Hladna voda stimulira telo, povzroča vazokonstrikcijo žil, kar izboljša cirku-

lahko naštevali. Tudi savna, ki je včasih veljala za čudaško navado, je del hidroterapije. Danes se savnanja poslužuje staro in mlado, saj pomaga pri razstrupljanju telesa, pri odpravljanju stresa, kronične bolečine, pri motnjah dihalnega sistema. Kdor ne prenaša vročine, je bolje, da se savni izogiba, ravno tako ni priporočljiva za ljudi

Voda – zdravilo za marsikatero tegobo Že od nekdaj so veljale kopeli za zdravilne ter so jih kot obliko zdravljenja in revitalizacije prvi priznali Rimljani in Grki. Hidroterapija je bila namreč sestavni del njihovega življenja. Vodo so v mesta dovajali po akvaduktih, tako so jo lahko pili in izvajali kopeli. Kjer koli so bili Rimljani, tam so gradili kopališča. Plinij je trdil, da so parne kopeli zelo koristne za revmatizem in različne druge motnje, Horacij (rimski pesnik) pa je opisal kopeli kot nekaj, kar služi užitku.  Njen velik zagovornik je bil tudi Sebastian Kneipp, ki ji je dal tudi veljavo in postavil temelje hidroterapije, ki veljajo še dandanes.  O hidroterapiji še traja razprava, uradna medicina je ne priznava vedno kot del zdravljenja, v Veliki Britaniji pa je sestavni del alternativne medicine. Kako deluje voda na naše telo?

lacijo. Topla voda pa telo sprošča, širi žile in na tak način pripomore k izločanju strupenih snovi Tudi savna je del hidroterapije iz organizma. Odlične so tudi izmenične kopeli, z boleznimi srca in ožilja, pri vročinskih in prehlale-te odlično stimulirajo našo cirkulacijo. dnih obolenjih.. Hidroterapija je pomembna pri rehabilitaciji bolnikov, ki so utrpeli različne poškodbe sklepov Ravno tako sodijo med hidroterapijo mrzli in tooziroma po operativnem posegu na sklepih, pli obkladki, ki jih uporabljamo pri različnih bosaj je vadba v vodi lažja, upor vode pa pomaga lečinah, za zbijanje visoke vročine, zmanjšanje pri pridobivanju mišične mase. Sedeče kopeli oteklin in še bi lahko naštevali. Talasoterapija se uporabljajo za zmanjšanje bolečine in ne- (beseda izhaja iz grške besede “thalassa”, kar lagodja, ki ga povzročajo težave s hemoroidi, pomeni morje) se ravno tako uporablja pri zdramenstrualne bolečine, različne ciste in polipi. vljenju različnih bolezni, in sicer pri nevroloških Kopeli, kjer je topla voda, služijo krepitvi imun- obolenjih, obolenjih gibalnega sistema, revmaskega sistema, izboljšanju prebave, topel curek tičnih obolenjih, pri boleznih dihal in pri težavah s vode, ki je usmerjen v točno določen del telesa, kožo. Podvodne masaže, ki trajajo do 20 minut, pa pomaga pri blažitvi glavobola, ugodno vpliva se uporabljajo za izboljšanje cirkulacije, izboljšajo na bolezni jeter, pljuč, pri multipli sklerozi in še bi mišični tonus in gibljivost.

Hidroterapija je tudi hoja v vodi. Hidroterapija je dokaj varna, seveda če upoštevamo navodila. Ljudje, ki trpijo za srčno-žilnimi obolenji, naj skrajšajo čas uporabe vročih kopeli, za ostale pa velja priporočilo od 15 – 20 minut namakanja. Še posebej so priporočljive večerne kopeli, saj človeka umirijo in mu omogočijo krepčilen spanec. Hidroterapija ima vsekakor zelo pozitivne učinke tako na telo kot na naš um, zato si jo privoščite, tako bolni kot zdravi. Vir in foto: Vlasta Vatovec www.preberite.si


20

ZDRAVJE

Visok krvni tlak – tihi ubijalec Hipertenzija ali visok krvni tlak je bolezen, ki po navadi, vsaj na začetku, ne povzroča prevelikih težav.. ko, ciljne vrednosti so lahko zelo individualne, enoti alkohola na dan), saj imajo nekateri pridružene še druge bolezni in je tam treba oceniti, kaj je optimalno za tega • zmanjšali stres, bolnika. Vsi, ki imajo povišan krvni tlak, si morajo predvsem prizadevati, da osvojijo zdrav ži• uvrstili redno telesno dejavnost v naš vljenjski slog. Zdravnik jim predpiše zdravila za vsakdan, zniževanje krvnega tlaka, ki pa tudi niso enaka za vse. Bolnik si doma sam meri krvni tlak, pred me• poskrbeli, da se prehranjujemo zdravo ritvijo je pomembno, da je bolnik umirjen, da ni in uravnoteženo. zaužil nobene alkoholne pijače, da ni kadil. Tlak je treba meriti vsaj dvakrat dnevno en teden. Na podlagi teh meritev zdravnik izračuna povprečje in prilagodi terapijo. Sami pa moramo poskrbeti: Gibanje pomaga zniževati krvni tlak.

Visok krvni tlak je poleg povišanih maščob najpogostejša zdravstvena težava v Sloveniji in v svetu sploh. In ker se bolnik po navadi ne počuti slabo, ravno nasprotno, se mnogi ne začnejo zdraviti pravočasno. O normalnem krvnem tlaku govorimo takrat, ko je njegova vrednost 120/80 mmHg, raje manj. Krvni tlak lahko opišemo nekako takole: srce mora kri potiskati v vse dele telesa in za to je potreben določen tlak. Ker se to ne dogaja neprekinjeno, ampak srce to počenja v majhnih sunkih, tlak niha med zgornjo in spodnjo vrednostjo. O zgornji vrednosti krvnega tlaka (sistolični krvni tlak) govorimo takrat, ko je srce najbolj skrčeno, ko pa se začne faza raztezanja, govorimo o spodnji vrednosti krvnega tlaka (diastolični krvni tlak).

Srce potiska kri v vse dele telesa, za to je potreben tlak.

Če krvnega tlaka ne zdravimo, se pojavijo različne hude posledice, kot so: možganska kap, srčni infarkt, lahko pride do odpovedi ledvic, saj visok tlak kvari krvne žile, okvari se vid, pojavijo se še različni drugi zapleti. Tlak ni vedno enak, saj na njegovo višino vplivajo različni dejavniki, kot so stres, napor in strah. Če smo sproščeni, se tlak giblje v normalnem območju oziroma se zniža.

dejavnike človek nima vpliva, lahko pa vpliva na dejavnike, kot so: kajenje, čezmerno uživanje alkohola, prevelika telesna teža, stalno prisoten stres, preveč soli v hrani in telesna nedejavnost, kajti le-ti lahko pomembno pripomorejo k razvoju arterijske hipertenzije in hkrati zmanjšujejo uspešnost zdravljenja z zdravili.

Zgodovina krvnega tlaka

Ni pa nobenih gotovih dokazov, da uživanje kofeina (čaj, kava) vpliva na povišanje krvnega tlaka, zato si mirne duše lahko privoščimo kavico ali dve na dan brez slabe vesti. Poznamo še sekundarno hipertenzijo, tukaj je vzrok za povišan tlak po navadi znan, običajno je to povezano z neko drugo boleznijo. Najpogosteje so vzrok bolezni ledvic, zožitev aorte in bolezni nadledvične žleze. Na sekundarno hipertenzijo vplivajo tudi steroidi, kontracepcija in različne hormonske motnje.

Zdrava prehrana vpliva na krvni tlak.

V letih 1587– 1657 se je začelo nekoliko modernejše razumevanje kardiovaskularnega sistema. To je v svoji knjigi »De motu cordis« lepo opisal angleški zdravnik William Harvey. Leta 1733 pa je angleški duhovnik Stephen Hales kot prvi objavil merjenje krvnega tlaka. Kot bolezen pa je bil prvič opisan leta 1808. Prvi merilec krvnega tlaka je bil izumljen leta 1896, njegov izumitelj se je imenoval Scipione Riva – Rocci, po katerem se Zdravljenje zvišanega krvnega tlaka imenuje še dandanes.

Visok krvni tlak je bolezen, ki ni ozdravljiva, lahko ga le znižamo in na ta način zmanjšamo škodo, Prvo zdravilo, ki so ga uporabili za zdravljenje ki jo povzroča. Ločimo urejen in neurejen tlak. tlaka, je bilo uporabljeno leta 1900 in se je ime- O urejenem krvnem tlaku govorimo takrat, ko je novalo natrijev tiocianat, ki so ga pozneje seveda dosežena ciljna vrednost, in sicer pod 140/90 nadomestila sodobna in izboljšana zdravila. mmHg. Vendar to ne velja za vse bolnike enaMerilec krvnega tlaka

Kdaj govorimo o povišanem krvnem tlaku? Kot sem že v uvodu napisala, o normalnem (optimalnem) krvnem tlaku govorimo takrat, ko je njegova vrednost 120/80mmHg. Za normalen krvni tlak se štejejo vrednosti 130/85 mmHg, o visoko normalnem tlaku govorimo, ko je vrednost 130-139/ 85-89 mmHg, o zvišanem krvnem tlaku pa govorimo takrat, ko dosega vrednost 140/90 mmHg in več. Pri starejših ljudeh se vrednosti tlaka lahko zvišajo, vendar pa to pri njih še ni kazalec bolezni. Kako vemo, da je naš krvni tlak previsok? Naše telo nas po navadi ne opozarja na to, da smo morda že v »rdečem območju«, ko je naš tlak previsok. Omotica, krvavitev iz nosu, glavobol (v zatilju), brnenje v ušesih in spremembe v vidu se le redko pojavljajo. Najpogosteje je visok krvni tlak odkrit med rutinskim pregledom pri zdravniku. Da imate visok krvni tlak, lahko ugotovi tudi okulist pri pregledu oči, saj le-ta odkrije v očesnem ozadju hipertenzivno retinopatijo. Ta pa je pokazatelj tega, kako dolgo ima ta oseba težave s povišanim tlakom. Kaj pripelje do povišanja krvnega tlaka? Pravega vzroka za povišanje krvnega tlaka se po navadi ne najde, kar 95 %  je tako imenovane esencialne hipertenzije. Najpogosteje so krivi dedna nagnjenost, spol in starost. Na omenjene

Če ste dedno nagnjeni k visokemu krvnemu tlaku, se izogibajte določenih analgetikov, in sicer paracetomolu, ibuprofenu in še nekaterim drugim analgetikom, ki jih dobite v prosti prodaji, saj ti povečajo možnost nagnjenosti k povišanemu krvnemu tlaku za 38 %. Če se dosledno zdraviprenehali kaditi, mo in upoštevamo navodila, se lahko izognemo zmanjšali uživanje soli, kajti sol zadržu- hudim posledicam, ki jih povzroča visok krvni je vodo v našem telesu in posledično tlak, oziroma jih omilimo. se zviša tudi krvni tlak, Vir in foto: Vlasta Vatovec omejili uživanje alkohola (največ dve www.preberite.si da bomo shujšali, če smo predebeli, kajti že z znižanjem telesne mase dosežemo padec krvnega tlaka za 10 do 29 enot,

EKO OLJA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI SEMENA IN OREŠČI NARAVNA KOZMETIKA ČAJI IN ČAJNE MEŠANICE PREHRANSKA DOPOLNILA IZDELKI BREZ GLUTENA DOMAČI MLEČNI IZDELKI DARILNI BONI IN DARILNI PROGRAM INDY&PIPPA BIO SLADOLED


ŠPORT IN REKREACIJA

21

Trije naslovi državnih prvakov Tekmovalna komisija KBZS je po zadnjem finalnem tretjem tekmovanju za DP v kickboxingu, objavila še zmagovalce v končni razvrstitvi po vseh treh kickboxing tekmah za DP 2015 (Zagorje, 21. 3., Ptuj, 19. 4. in Ptuj, 16. 5. 2015). Klub borilnih veščin Sevnica je s svojimi člani na DP v kickboxingu za leto 2015 dosegel 27 končnih uvrstitev med osem najboljših. Na DP za leto 2015 so osvojili skupno kar 16 medalj, od tega tri zlate, devet srebrnih in štiri bronaste. Njihovi člani in mladinci so dosegli še štiri četrta, tri peta, po eno šesto in sedmo ter dve osmi mesti. Naslov državnega prvaka so osvojili Boštjan Koren v članski konkurenci v disciplini Kick light -74 kg, Teja Cesar med mladinkami Kick light

- 60 kg in Aleksandra Spaseski med starejšimi kadetinjami Kick light - 55 kg. Slovenski podprvaki pa so v članski konkurenci postali Gregor Kmetec, KL +94 kg, Mitja Čokl, KL -94 kg, Tadej Klavžar, KL -89 kg, Tim Žičkar, LC -84 kg, Klemen Skerbiš, KL -74 kg, Robert Pavčnik Low kick -71 kg in KL -69 kg. V mladinski konkurenci pa sta naslov podprvaka osvojila Jan Androjna, KL -79 kg in Teja Cesar, KL -65 kg. Bronaste medalje so osvojili še člani Gregor Kmetec, KL -94 kg, Tadej

Klavžar, KL -84 kg, Robert Pavčnik, LC -74 kg in Aleksandra Spaseski med starejšimi kadetinjami LC -50 kg. Sevničani so osvojili še štiri četrta, tri peta, eno šesto in sedmo ter dve osmi mesti. Končni vrstni red sevniških kickboksarjev oz. lestvico najuspešnejših tekmovalcev po disciplinah in težnostnih kategorijah za l. 2015 lahko vidite na spletnih straneh KBV Sevnica. Vir in foto: J. O.

Brata Rašič in Ihbeisheh zapustili Krko NK Krka v prihodnji sezoni ne bo več računala na usluge Jake Ihbeisheha, ki se je s klubom dogovoril za sporazumno prekinitev sodelovanja. 29-letni nogometaš, ki lahko igra na različnih igralnih položajih, je v Novem mestu pustil velik pečat, saj se je z 58 odigranimi prvoligaškimi tekmami prebil na sam vrh večne klubske lestvice. Ihbeisheh se sicer trenutno nahaja na reprezentančnih pripravah Palestine, ki pričakuje tekmi s Savdsko Arabijo in Malezijo V začetku junija pa

sta novomeškega prvoligaša zapustila tudi brata medtem ko je Damir oddelal enajst prvenstvenih Rašič, ki sta s klubom dosegla sporazum o pre- obračunov. kinitvi pogodbe slab mesec pred iztekom njene Vir in foto: Prvaliga veljavnosti. Hrvaška bočna branilca sta sicer na Dolenjskem pustila precej dober vtis. Danijel je v majici Krke odigral 46 prvoligaških tekem, www.nadlani.si dosegel dva gola in prispeval še tri asistence,

21. atletski mednarodni miting Kranj – memorial Vučko V začetku junija se je kar nekaj članov AK Krka Novo mesto odpravilo v Kranj na mednarodni miting. V teku na 200 m je Gregor Kokalovič osvojil srebrno medaljo (21,78 s), Blaž Brulc pa bronasto (21.96 s). Oba sta nastopila tudi v teku na  100 m, kjer je Gregor prišel skozi cilj v času 10,76 s (4. mesto), Blaž pa v času 10,82 s (5. mesto).

Ahac Moretti je v teku na 200m zasedel osmo Jan Pureber (26,79 s in 21. mesto). mesto (22,47 s), v teku na 100 m pa deveto mesto (11,32 s). V teku na 200 m so nastopili še Vir in foto: AK Krka Novo mesto Mitja Kolenc (osebni rekord 23,14 s in 12. mesto), Primož Potočar (23,85 s in 15. mesto) ter

Svetovna kadetska podprvakinja Nika zmagala v sprintu Na kegljišču Portoval v Novem mestu so trebanjske kegljačice odigrale 5. klubsko prvenstvo v disciplini sprint TREBNJE – Niko Radelj so na kegljišču pozdravile soigralke in jo za naslov podprvakinje počastile s torto s keglji. Obiskala sta so jo tudi predstavnika Krajevne skupnosti Trebnje. V prvi tekmi po povratku s SP v nemškem Speichersdorfu je Nika na klubski preizkušnji potrdila, da je najboljša igralka. Brez težav je premagovala nasprotnice in na koncu zasluženo

osvojila zlato medaljo. Drugo mesto je pripadlo Ob zaključku tekmovalne sezone je na sporedu Silvi Zupančič, tretje pa Slavici Hribšek in Katji še turnir za 2. pokal mesta Trebnje, na katerem bodo poleg trebanjske ekipe nastopile še Šribar. Brežičanke in kegljačice novomeške Krke. Izidi – polfinale: Katja Šribar – Nika Radelj 0:2 (90:103, 83:104), Silva Zupančič – Slavica Vir in foto: N. G. Hribšek 2:0 (96:92, 100:89); finale: Nika Radelj – Silva Zupančič 2:0 (94:89, 92:88).

Nika Zupančič državna podprvakinja V Mariboru se je končalo poletno državno prvenstvo tenisačev v starosti do 16 let. V starostni kategoriji deklet do 16 let sta odlično igrali članici Teniškega kluba Krka Otočec Nika Zupančič in Živa Falkner. Nika je postala državna podprvakinja, Živa pa je prišla v četrtfinale. Teniški klub Krka Otočec je organiziral državno prvenstvo v tenisu do 12 let. Na Otočcu sta postala državna prvaka do 12 let Maja Zucchiati in Jan Dimitrijevič (Celje). V izenačenem zaključ-

nem srečanju je s 7-5 in 7-5 premagal Jona Lana V juliju bo Teniški klub Krka Otočec gostil še dva Šuntarja (Tr-Kr). Pri deklicah je državna prvakinja mednarodna teniška turnirja TE do 12 in TE do torej Maja Zucchiati (N. Gor). V finalu je s 5-7, 6-0 14 let. in 6-4 premagala Tajo Lončarič (Ptuj). Vir in foto: FB TK Krka Otočec V konkurenci dvojic sta pri dečkih naslov državnih prvakov osvojila Jan Dimitrijevič in Lun Obrul, pri deklicah sta državni prvakinji Sara Lisjak in Maja Zucchiati.

Odpri PODJETJE.si 070 899 899 07 30 99 505

info@magmamedia.si www.magmamedia.si

za 199€ 070 833 833

UGODNO, HITRO IN KVALITETNO!

99

08

07

9

89

Tudi brez pologa 7500€ kapitala

Pokličite: 070

444 222


22

RAZVEDRILO

3K

DELOVNO, ŽIVLJENSKO OKOLJE

OKOREN ČLOVEK

TRI ENAKE KARTE PRI POKRU

ILOVICA (STAR.)

PROTIREVOLUCIJA

HUNSKI VLADAR

Mali oglasi •

GRŠKORIMSKO OBDOBJE

PRIMORSKO ČRNO VINO

HRVAŠKO OTOČJE

• TALIJ

GRŠKI OTOK V KIKLADIH

MI, VI ... KRATKA IGRICA

AVSTRIJSKI SLIKAR (RUDOLF)

4. IN 1. ČRKA

AMERIŠKA VESTERN NADALJEVANKA TOVARNA V PREKRŠEK SLOVENSKI (ŽARG.) BISTRICI

OKUSNE MORSKE RIBE SLOVENSKI DENAR PEVKA MUŠIČ

IZVAJALEC STRIPTIZA SLOVENSKA VIOLINISTKA (URŠKA) DLAKA IZ KONJ. REPA

JED IZ LIGNJEV AVTOMOBIL. OZNAKA ESTONIJE RADIOAKTIVNI ELEMENT ZRELA SPOLNA CELICA

4. IN 21. ČRKA

Povsod z vami

RIMSKA BOGINJA JEZE ŽLAHTNI PLIN

OKR. IME EDWARD

VELIK RUMEN DNEVNI METULJ

PRIPR. ZA IZVLEČENJE

POLIVINILKLORID JUŽNOAMERIŠKA DRŽAVA

AMERIŠKI IGRALEC (LORENZO) PREBIVALEC VIČA

ZGOLJ BOLGARSKA REKA NEKD. KIT. PREDS. (SHAOQI) SLOVENSKA POKRAJINA

SANITETNI MATERIAL PISATELJICA TAVČAR

KOVINSKI SPOJ VELIK, ELEGANTEN OSEBNI AVTO (EKSPR.) ATA

• ŠIFRIRAN ZAPIS AVTO. OZN. SLOVENIJE

HUDOBNOST

REKA, KI TEČE SKOZI MUENCHEN

RIMŠČICE SREBRO OPTIK (REDKO) IVAN JEZERNIK

LITIJ

IZDELOVALEC SIRA

ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

NAGRADNA KRIŽANKA

BAZEN SEVNICA KŠTM Sevnica Glavni trg 19 8290 Sevnica

Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 13.7.2015 na naslov: Uredništvo Na dlani, Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje, s pripisom

www.trik.si

www.nadlani.si

NOVO

NAGRADNA KRIŽANKA JUNIJ. Izžrebani nagrajenci bodo

Tel.: 031 703 982

objavljeni v naslednji številki.

NAGRADA: 3 x dnevna vstopnica za Bazen Sevnica

Mladenka ti popestri s svojimi oblinami dneve in noči, če si za akcijo me spoznaj. Pošlji SMS sporočilo ZMENEK MLADENKA na 3040 , nestrpno čakam na zrelega moškega mmmm.

OCET

ZBADLJIVO LEPOSLOVNO DELO RIMSKI CESAR

MESTO V ŠVICI JUŽNOAFR. POKRAJINA

VOGAL

Prodam kovinsko cisterno, 5000 l, 040 989 856, 07 30 45 004 Prodamo več kuncev samčkov in samic (ovnače, nemške krofari in nemške lisce) 4 meseci stari za nadaljno rejo ali zakol. 15 eur/kom. Ob nakupu 3 kuncev ali več cena 12 eur/kom. Meso 7 eur/kg. Tel 070 227 172 Prodam več vrst žganja ugodno. 040 232 398 Nudim zanesljivo in skrbno varstvo vašega malčka v Malem Gabru. 040 692 289 Prodam njivo 21m2 in travnik 9.1 m2, primerno tudi za čebelarje, v Selcih pri Dobrniču. Cena po dogovoru; 031 297 810 Nudim varstvo otrok ali gospodinjska, pomoč ,v Trebnjem 031-889-442 PRODAM TRAKTOR STEYR DALMER PUCH 18 letnik 1966 obnovljen-ohranjennove gume z nadstreškom-registriran skratka je v odličnem stanju cena:2600 eur kličite na:031 396 106. Prodam več novih sedežnih garnitur MTOM po izbiri. Info 041 245 596 PRODAM SUHA BUKOVA DRVA IN CVIČEK tel: 031 450 095 PRODAM DVOSTANOVANJSKO HIŠO (2 garaži) v Krški vasi (Vel.Malence). Hiša je na hribčku, izven poplavnega območja,lepa sončna lokacija. Poleg je zelenjavni in sadni vrt, terasa. Možna takojšnja vselitev. Info. 051 621 550 PRODAM ELIPTIČNI TRENAŽER, KOT NOV, 031 672 230, TREBNJE Oddam tovorno prikolico, 3,5m dolžine, 2,2m širine, vozno z B izpitom, za tovor do 1000kg, cena 30€/dan info: 041 245 596 PRODAM SUHE OKROGLE BALE SENA IN OTAVE TER KOSTANJEVO KOLJE ZA V VINOGRAD, OKOLICA SEVNICE, 031 397 - 437

Vedno nasmejana rakica, prijetne in svobodne narave, si želim popestritve s starejšim, diskretnim moškim, bolj polne postave, povabila bi te k sebi na obalo da se bolje spoznava, če me vidiš ob sebi me kontaktiraj s SMS sporočilom ZMENEK ALEKSANDRA na 3040 .

NAGRAJENCI MAJSKE KRIŽANKE:

Franc Grebenc, Stara Gora 54, 8233 MIRNA Darja Deželak, Pot na Zajčjo Goro 15, 8290 SEVNICA Igor Jere, Draga 1, 8232 ŠENTRUPERT Nagrajenci bodo nagradne bone prejeli po pošti. Vsem lepo čestitamo.

Popeljem te v noč užitkov in nepozabnih orgazmov, če imaš čez poletje čas in si osamljen, brez družbe nežnejšega spola potreben vročih noči, pridi k meni na obalo, spoznajva se in uživajva. Pošlji mi sporočilo ZMENEK VESNA na 3040 .

Vroča, poskočna in nagajiva iščem mladega spontanega tipčka, za nore vikende v naravi ali pri tebi, pošlji mi sporočilo ZMENEK NEJA na 3040 .

Bi želeli tudi v vašem podjetju nekaj podariti izžrebancem nagradne križanke? Iščemo gostinca, trgovino, salon, studio, avtopralnico … skratka podjetje, ki bi lahko podarilo zanimivo nagrado našim bralcem oz. izžrebancem križanke. Če lahko podarite vsaj tri nagrade, vam zagotovimo brezplačni oglasni prostor pod križanko. Vašo ponudbo pošljite na info@ nadlani.si Več informacij: 070 899 899

TA OGLAS JE AVTOMEHANIKU PETRU PRINESEL 5 NOVIH STRANK Prijetna, postavna varnostnica bi si rada uredila življenje v dvoje, obožujem dolge sprehode, naravo in morje, rada plešem, in še raje se potim v dvoje v postelji, če se najdeš v mojem oglasu mi pošlji sporočilo ZMENEK LEJLA na 3040 , nestrpno te pričakujem

Iščem družbo, prijatelje ali prijatelje za druženje, dopustovanje v našem apartmaju na Slovenski obali, mogoče tudi kakšne poletne romance. Skratka želim si prijetne družbe, pošlji mi SMS z besedo ZMENEK NINA na 3040 in postaniva dobra prijatelja ali kaj več.

Študentka in v prostem času natakarica iščem simpatičnega fanta za resno zvezo. Ljubim živali in naravo, rada jaham konje. Želim spoznati fanta za resno zvezo ter da odkrijeva še tisti delček sebe ki ga ne pozna vsak. Če me želiš spoznati mi pošlji SMS sporočilo ZME NEK KSENJA na 3040 .

-


IZ NAŠIH ŠOL

23

Bilo je veselo, razigrano, napozabno … V petek, 29. maja, so devetošolci OŠ Sava Kladnika Sevnica odšli na zaključno ekskurzijo na Bled. V čudovitem sončnem dnevu so občudovali blejski otoček, grad na vzpetini, nekdanjo Titovo rezidenco in prelepo naravo. Sledile so športne igre na mivki v lepo urejenem kampu Zaki, kjer so uživali tako navijači kot igralci. Komaj so čakali, da se odpeljejo do reke Save Dolinke ter

se primerno oblečeni in zaščiteni pred mrazom spustijo po njeni strugi. In že so drveli k naslednji točki svojega programa. Prva skupina je odšla v adrenalinski park Bohinj, druga pa v Podljubelj. Med visokimi gorami so odmevali kriki in veselje nad premaganim strahom pred višino. Končno

je sledila finalna točka, ki so jo devetošolci najbolj čakali. Ples v diskoteki na Bledu. Takrat so popustile vse zavore, dvorana je odmevala od mladostniške energije, veselja, plesnih korakov in prvih skritih simpatij. Prijetno utrujeni in polni lepih vtisov so se vrnili domov. In tako, kot se je

končal ta dan, se bo tudi kmalu zaključilo skupno sobivanje v OŠ Sava Kladnika Sevnica. Ana Trbovc, 9. C OŠ Sava Kladnika Sevnica

Kolesarski uspeh učencev OŠ Mokronog V maju 2015 so se učenci Osnovne šole Mokronog udeležili medobčinskega tekmovanja „Kaj veš o prometu.“ Tekmovanje je potekalo v Trebnjem. Najbolje se in - Iva Žalec v nižji kategoriji (6. in 7. razred),  je odrezal Grega Papež, ki je prehitel vse tekmovalce iz svoje kot tudi iz višje kategorije in abso- - Lovro Lamovšek in Rok Škarja v višji kategoriji. lutno zmagal. V nižji kategoriji je Osnovna šola Mokronog zaOsnovno šolo Mokronog so zastopali naslednji segla najvišji mesti, saj sta Grega in Klemen oba stala na najvišjih  zmagovalnih stopničkah. tekmovalci: Ekipno so tekmovalci zbrali najmanj kazenskih - Grega Papež, Klemen Janeš, Klemen Ajdišek točk in osvojili ekipni pokal v nižji kategoriji. Gre-

ga Papež pa je bil še posebej uspešen, saj je premagal tudi vse tekmovalce iz višje kategorije in si zagotovil absolutno zmago. Vir in foto: Tomaž Kušar, mentor

Športni dosežki v spomladanskem delu šolskega leta Aprila se je medobčinskega krosa na Blanci udeležilo 16 učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž. Petra Knez in Nina Rman sta zmagali, srebrne medalje pa so osvojile Zala Krmelj, Nina Lindič in Danijela Bec. Na državnem krosu v Mariboru je našo šolo uspešno zastopalo pet učencev. Mlajši učenci in mlajše učenke so v nogometu osvojilo 3. mesto na občinskem tekmovanju. Maj je mesec za atletiko. Medobčinskega tekmovanja v Radečah se je udeležilo 14 učencev in učenk. Prvo mesto so osvojile: Nina Lindič v teku na 300 m, Nina Rman v metu vortexa, Ines Krznar v suvanju

krogle in Aleš Bec v metu vortexa, drugo mesto so osvojile: Danijela Bec in Lara Zakšek v teku na 300 m, vsaka v svoji kategoriji, tretja pa sta bila Ksenja Bajt v suvanju krogle in Peter Mikec v skoku v daljino. Na področno tekmovanje v Brežice se je uvrstilo 12 učencev, Nina Lindič, Nina Rman, Ines Krznar in Aleš Bec so se domov vrnili z bronastimi medaljami. Učenke

so popravile šolski rekord v štafetnem teku 4 x uvrstitev v finale izjemen dosežek. 100 m, tudi ostali so dosegli dobre rezultate in uvrstitve. Čestitke učencem za odlične rezultate! Na finale državnega prvenstva v atletiki v Kopru Dragan Tominc so se uvrstili Nina Lindič (300 m), Nina Rman in Aleš Bec (vortx), kjer sicer niso dosegli svojih najboljših letošnjih rezultatov, vendar je že

www.nadlani.si

Veslanje na Krki Učenci OŠ Šentjernej so imeli športni dan. Odšli so v Kostanjevico, kjer so se vozili s kanuji. Imeli so dva velika kanuja. V en kanu je šlo deset otrok in dva učitelja. Fantje iz petega razreda in drugošolci so šli s prvim kanujem. Na prvem kanuju je bil g. Matjaž. Z drugim kanujem pa so odšla dekleta petega razreda in drugošolci. Na drugem kanuju pa je bil g. Marjan. Vsaka skupina je odšla en krog okoli Kostanjevice na Krki.

Nato pa so samo petošolci naredili še en krog katera dekleta iz tretjega razreda pa so nabrale okoli Kostanjevice. Vsak krog je bil dolg približno školjke. Po veslanju in vsem skupaj pa so odšli na avtobus, ki jih je odpeljal k šoli. Tako se je nji1.300 metrov. hov športni dan zaključil. Med čakanjem na veslanje pa so se kratkočasili z igranjem nogometa, metanjem letečega kro- Hana Vintar, 5.d, žnika in kratkim namakanjem nog. Po veslanju pa so si nekateri privoščili kepico sladoleda. Ne- Osnovna šola Šentjernej

Zlata in sprebrna priznanja na državnem tekmovanju iz logike Logika je zelo pomembna v vsakdanjem življenju, zato se je Žan Seničar odločil, da se bo udeležil tekmovanja Logična pošast. Na šolskem tekmovanju je dosegel najboljši rezultat na šoli in se z veseljem poleg dvajsetih učencev udeležil državnega tekmovanja. Na poti iz Sevnice proti Ljubljani je razmišljal, kakšne so bile naloge na šolskem tekmovanju. Zdele so se mu lahke, a vedel je, da bo na državnem tekmovanju drugače. Ko so udeleženci prispeli na Fakulteto za računalništvo in informatiko, so najprej malicali, nato pa so se razvrstili po učilnicah. Za reševanje nalog so imeli samo 45 minut,

eno šolsko uro. Naloge se Janu niso zdele tako težke, razen ene, ki mu je delala preglavice. Ko so odhajali, so prejeli še majhna darilca. Čez teden dni so na šolo prejeli rezultate. Jan je bil presrečen, saj je izvedel, da je imel pravilno rešene vse naloge. Pa ne samo to, tudi ostali učenci so bili zelo uspešni. Osvojili so kar 16 srebrnih priznanj in pet zlatih priznanj ter s tem dokazali, kako dobri logiki so. Janu je zelo žal,

da se tekmovanja ne bo mogel udeležiti naslednje leto, ker bo že osmošolec in tekmovati smejo le učenci do 7. razreda. Prav gotovo pa se bo udeležil kakšnega drugega tekmovanja in si z njim nabral novega znanja. Žan Seničar, 7. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mladi sledijo vrednotam Rdečega križa Pesem: Šola za čarovnice V četrtek, 28. 5. 2015, so v humanitarno  organizacijo Rdeči križ sprejeli 20 novih članov,18 drugošolcev in dva tretješolca Osnovne šole Treb-

Pesem, s katero se je učenka Tia Ani Bunderšek na Festivalu otroške poezije RIMA RAJA uvrstila v finale.

Člani krožka so pripravili krajši kulturni program in darilca za nove člane. Zaželeli smo jim, da bi razvijali humanitarne vrednote, da bi bili sočutni do sočloveka in da bi bili prijatelji.

Prireditev, na kateri so nastopili finalisti iz vse Slo- S prstanom čarobnim posteljo pospravijo, venije s svojimi stvaritvami, je potekala 14. maja skuhajo kosilo 2015 na Vrhniki:

Mentorica S. Kolenc

ŠOLA ZA ČAROVNICE V šoli za čarovnice vse je prelahko. Čarajo sem ter tja, z metlami letijo in hkrati stvari spremenijo.

in na pot se odpravijo. V šolo za čarovnice hodil bi prav vsak, da bi bil junak. Tia Ani Bunderšek, 4. razred, OŠ Mirna


24

ZADNJA STRAN

Renault KADJAR

Nehaj opazovati. Začni živeti. Renault Kadjar s štirikolesnim pogonom*. *Na voljo pri različicah Xmod in Bose Edition

Poraba pri mešanem ciklu 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 99 - 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0155- 0,0536 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00007 - 0,00142 g/km. Število delcev (x1011): 0,08 - 14,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Osvaja najvišje vrhove. Tako kot vi.

renault.si

Renault priporoča

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 16.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

NOVO!

Najmodernejša tehnologija pranja vozil!

PRANJE + VOSKANJE + HITRO SUŠENJE

SUPER MEHKE KRTAČE!

NOVO!

Najmodernejša tehnologija s katero opravimo QUICK CHECK optični pregled že v

90 sekundah

Profile for NaDlani.si

NaDLANI - Junij 2015  

www.NaDlani.si

NaDLANI - Junij 2015  

www.NaDlani.si

Profile for nadlani
Advertisement