Page 1

Brezplačni časopis / januar 2015 / w w w. n a d l a n i . s i / info@nadlani.si V s a g o s p o d i n j s t v a v o b č i n a h Tr e b n j e , M i r n a , Š e n t r u p e r t , M o k r o n o g - Tr e b e l n o i n S e v n i c a

2

Pogovor z Niko Radelj

4

Prometne ureditve v Gabrijelah

5

Dogodki v deželi Kozolcev

8

Razvoj turizma v zidanicah

Posvet na temo razvoja državne cestne in železniške infrastrukture

3

Iz naših krajev

7

»(ah), TE ORGLICE«

9

Avto moto

10

Dom in vrt

12

Zdravje

15

Iz naših šol in šport

16

Zaščita za odgovornost?

SEVNICA, LJUBLJANA - V organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije je v začetku januarja 2015 v Ljubljani potekal posvet na temo razvoja državne cestne in železniške infrastrukture. Predstavljen je bil strateški dokument »Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji«, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in je trenutno v fazi javne obravnave, odprte do konca leta 2015.

RAJ d.o.o.

V prvem delu posveta je resorni minister dr. Peter Gašperšič skupaj s strokovnimi sodelavci predstavil namen strategije, ki vključuje prikaz izhodišč, potreb in možnosti za razvoj ključnih področij prometa, pripravo usklajenega programa razvoja ključnih področij prometa in zagotovitev predhodne pogojenosti za črpanje evropskih sredstev v aktualnem finančnem obdobju. Poleg ministra z ekipo so svoje prispevke podali tudi vodje državnih institucij, med njimi DARS-a, Slovenskih železnic in družbe DRI za upravljanje investicij. Poglede in opombe na strategijo so nato podali župani šestih slovenskih občin, med njimi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Skupni imenovalec predstavitev lokalnih skupnosti je bila ugotovitev, da strategija zanemarja področja v Sloveniji, ki niso pokrita z avtocestnim križem oziroma glavnimi koridorji železniških povezav. Mednje sodi širše območje občin Sevnica, Radeče, Hrastnik in Laško, ki med drugim pričakujejo nadaljnje načrtovanje in umeščanje projekta Tretje razvojne osi na

Izsek iz načrta tretje razvojne osi: priključek Tržišče in most čez Mirno. (Foto: DRSC)

celotni trasi med Celjem in Novim mestom. posavske regije pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za črpanje evropskih Župan Srečko Ocvirk je v svojem prispevku sredstev v perspektivi 2014–2020 pa tudi opozoril na slabo dostopnost občine Sevnica na nivoju Regionalne agencije Posavje. do regijskih središč in s tem povezanih težav prebivalstva in gospodarstva ter Poglejte si potek trase Tretje razvojne osi na: problematike oddaljenosti do zdravstvenih www.nadlani.si urgentnih centrov. Pripombe na predlog strategije bodo podane tako s strani Občine Občina Sevnica Sevnica, na podlagi evidentiranih potreb

Beseda urednika Novo leto je že v svojih tirnicah. Zopet prihaja med vas nova številka časopisa Nadlani. Tudi v tokratni številki smo zbrali dogajanja in pridobitve v naših občinah. O dogodkih v vašem kraju pa nas lahko tudi v prihodnje obveščate na elektronski naslov: info@nadlani.si. Naj velja povabilo – pridružite se in bodite NaDlani tudi vi. Uredništvo èasopisa Nadlani

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o. TREBNJE, Stari trg 2

ČAS ZA NABAVO KMETIJSKEGA REPROMATERIALA Tel.št. 07 34-81-500 www.kz-trebnje.si


POGOVOR 2 POGOVOR Z NAJUSPEŠNEJŠO SLOVENSKO KEGLJAČICO NIKO RADELJ Nika je stara 18 let in se je vpisala v zgodovino slovenskega kegljanja kot najuspešnejša igralka. V tekmovalni sezoni 2014/2105 je osvojila naslov kadetske državne prvakinje v disciplinah: posamezno, kombinacija in sprint. Kakšno je bilo slavje po osvojitvi državnega naslova v 3 disciplinah? Po pravici povedano, kakšnega velikega slavja ni bilo, vendar so me člani Kegljaškega kluba Trebnje presenetili z dobrimi in lepimi čestitkami. Za vsako prejeto medaljo pa sem prejela prav posebno darilo, ki ga seveda nisem pričakovala. Po prejetih prvih dveh zlatih medaljah pa sem imela sprejem pri trebanjskem županu Alojzu Kastelicu.

Nika po podelitvi na prireditvi Športnik leta 2014 (FOTO: Nika Radelj)

Ne smem pa pozabiti na vse člane kluba, tihem pa upam, da bom letos lahko odšla z reprezentanco na svetovno prvenstvo, ki saj so oni zaslužni za vse moje dosežke. bo v Nemčiji. Ali se poleg kegljanja ukvarjate še s Kdo je vaš vzornik? katerim drugim športom? V zadnjih dveh letih je kegljanje moj edini Pri kegljanju imam kar nekaj vzornic, kot so šport, s katerim se ukvarjam. Pred tem pa Barbara Fidel, Eva Sajko, Anja Kozmus ... sem bila dolga leta (skoraj 9 let) članica Vse so članice Kegljaškega kluba Lanteks trebanjskih mažoret. Žal pa sem se morala Celje. One imajo v kegljanju najboljše pred dvema letoma odpovedati mažoretam, rezultate tako državne kot evropske in saj nisem mogla več usklajevati obeh svetovne. različnih treningov in tekmovanj. V Trebnjem ni primernega kegljišča. Kdo je bil vaš prvi trener in kdo vas Èe bi v prihodnje pridobili kegljišče, kakšna je vaša vizija kegljanja v trenira sedaj? Moja prva trenerka je bila Jelka Oven, sedaj domačem kraju? pa me trenira Milena Veber Jarc. Obema se Če bi v prihodnje dobili kegljišče v Trebnjem, moram še posebej zahvaliti, saj sta zaslužni, bi mi to pomenilo največ na svetu. Na treninge bi lahko hodili večkrat tedensko, da sem v kegljanju tako uspešna. ker bi bilo kegljišče bolj prosto kot sedaj v Novem mestu. Vsi bi hodili bolj pogosto, Kako potekajo treningi? Treningi pri nas potekajo enkrat na teden bolj z veseljem, saj bi bilo za vse bližje in bolj (če bi imeli svoje kegljišče, pa bi jih lahko priročno. Veliko pa nam bi tudi pomenilo, ker imeli tudi dvakrat ali trikrat na teden) v bi tako pridobili nove člane in v prihodnosti Novem mestu. Na trening moraš priti pol bi imela občina Trebnje še boljše kegljače, ure prej, da se imaš čas preobleči in ogreti kot sem jaz in moja zdajšnja ekipa (smeh). telo, da ne pride do morebitne poškodbe. Ker uspehi pridejo samo s trdim delom. Ko si pripravljen, se trening prične. Običajno traja približno eno uro, če pa želiš in če je Kako usklajujete treninge s šolskimi možno, lahko tudi dlje. Po treningu pa se obveznostmi? moramo temeljito raztegniti, da ne pride do S treningi, tekmami in šolskimi obveznostmi nimam problemov niti jih nikoli nisem imela. bolečin v telesu. Če vem, da imam za vikend tekme, se za Kako je potekal prvi trening z šolo pripravim prej ali med vožnjo na tekme. reprezentanco? Kakšni so nadaljnji Mogoče me malo skrbi glede mature, ki jo bom imela meseca maja in junija, kajti načrti v tej smeri? Prvi trening je potekal skoraj običajno kot svetovno prvenstvo se mi začne ravno maja pri nas. Razlika je bila le v tem, da sem se (na svetovno jih gre 6, sedaj nas je v ožjem malo bolj potrudila kot običajno in da sem iz krogu 12, če bom izbrana, potujem maja na svetovno prvenstvo). Mislim, da si bom njega odšla z bolečinami v mišicah. morala šolske obveznosti in vse treninge, Moram pa povedati, da si kakšnih velikih tako klubske kot tudi reprezentančne, do načrtov za prihodnost ne ustvarjam, saj meseca maja dobro uskladiti in ne bo težav nočem, da bom na koncu razočarana. Po niti z maturo niti z udeležbo svetovnega tekmovanja v Nemčiji.

športnim znakom sem dokazala sebi in drugim, da sem sposobna doseči najboljše rezultate in upam, da bom v naslednjem letu dokazala, da se lahko še boljša. Kaj radi počnete v prostem času? V prostem času se rada sprehajam v naravi, se družim s prijatelji in poslušam glasbo. Kakšni so vaši načrti za sezono 2015? In kakšen je vaš sanjski cilj v športni karieri? Kot sem že prej omenila, nočem pretirano misliti na prihodnost, želim pa si, da bom v letu in v sezoni 2015 še boljša, kot sem bila vsa leta do sedaj.

Veliko športnih uspehov še vnaprej želimo in Dobili ste športni znak za leto 2014 se zahvaljujemo za pogovor. Športne zveze občin Trebnje in Mirna. (P.U.) Kaj vam tovrstne nagrade pomenijo? Te nagrade mi pomenijo zelo veliko. S

Povejte nam prosim kaj o začetkih svoje športne poti … Začelo se je leta 2009, ko sem bila na počitnicah pri teti. V tem času je imela trening kegljanja v Novem mestu. Vzela me je s sabo na trening in tam sem jo nekaj časa opazovala, kako spretna je s »kuglami«. Zdelo se mi je zelo enostavno in zanimivo, zato sem jo prosila, če me lahko nauči. Do mene je pristopila članica kluba Jelka Oven in mi razložila potek metanja. Takoj sem poprijela za »kuglo« in keglji so se začeli rušiti. Jelka je v meni že po nekaj metih videla nek potencial, zato je teto prosila, da naj začnem z njo hoditi na treninge in tako se je vse skupaj začelo. Kdo vas je navdušil za kegljanje in kdo vam najbolj stoji ob strani na vaši športni poti? Kot sem omenila že prej, me je nad kegljanjem navdušila moja teta (Silva Zupančič). Na moji športni poti pa mi stoji ob strani moja družina in fant.

(FOTO: Nika Radelj)

Nika na državnem tekmovanju, kjer je dosegla zlato medaljo (FOTO: Nika Radelj)

Na dlani Tiskani medij Na dlani je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838. Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Matej Zabukovec Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke. Naklada: 12.700 izvodov Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 041 245 596 Spletna stran: www.nadlani.si


IZ NAŠIH KRAJEV

3

Drsališče v središču Sevnice Po zelo dobrem odzivu in številčnem obisku v lanski zimi je Občina Sevnica tudi letos v središču mesta pristopila k ureditvi drsališča.

Umetnost in prijateljstvo Na gradu Sevnica sta se januarja 2014 zvečer združila umetnost in prijateljstvo na prireditvi ob odprtju skupne slikarske razstave likovne sekcije ART lipa iz Kulturno umetniškega društva Budna vas in Likovnega društva Laško. (Foto: Občina Sevnica)

Božično-novoletni koncert Pozdrav jaslicam v Tržišču Konec meseca decembra je Tržišče obogatil koncert Pozdrav jaslicam, ki je potekal v tamkajšnji farni cerkvi. TRŽIŠČE - Glasbeni večer je z ubranim petjem otvoril domači cerkveni mešani pevski zbor Tržišče pod vodstvom zborovodje Gorazda Kermca. Pevce je na orglah spremljal Tomaž Čegovnik. Pridružile so se še glasbene gostje in prav tako navdušile s svojimi nastopi, sestri Andreja na flavti in Kristina Turk iz Vodal na violini ter gostji iz Radeč, sestri Tjaša na flavti in Maja Knez na citrah. Tako smo imeli priložnost spoznati mlade talentirane glasbenice iz naših krajev. Poslušajte vsi ljudje, Rajske strune, Zvezde gorijo, Bel Božič, In zopet prišla si noč sveta, tudi angleška Can you feel the love tonight, so le nekatere izmed prelepih skladb, ki so jih nastopajoči pripravili za ta večer in so še dolgo prijetno odzvanjale v

SEVNICA - Veronika Sigmund, ki je povezovala prireditev je najprej na kratko predstavila delovanje članov obeh društev. Likovniki iz Laškega delujejo že od leta 2002, najprej pod okriljem drugih društev, od leta 2009 pa kot Likovno društvo Laško. Njihovo delovanje je raznoliko: organizacija likovnih tečajev in delavnic, udeležba na ex-temporih, razstavah, ki jih pripravijo sami ali so povabljeni, na dobrodelnih akcijah, sodelovanje z društvi in prireditelji različnih

Nastop cerkvenega mešanega pevskega zbora Tržišče z zborovodjo Gorazdom Kermc, na orglah Tomaž Èegovnik (Foto: TD Tržišče)

ušesih. Voditeljica večera Milena Knez, pa je celoten večer popestrila še z branjem zgodbe o rojstvu odrešenika v Betlehemu. Obiskovalci so z bučnim aplavzom nagradili vse nastopajoče za odlične nastope in prelep večer. Naj bo tudi leto 2015 bogato s takimi dogodki, ki so pravi balzam za dušo. Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

dogodkov. So dobitniki več priznanj in uživajo podporo župana in širše skupnosti. Trudijo se in se še bodo ohranjati likovno kulturo v občini. Likovna sekcija ART lipa iz Kulturno umetniškega društva Budna vas združuje likovnike od leta 2012. Za svoj simbol so si izbrali mogočno drevo lipo, simbol slovenstva, ki metaforično prikazuje notranjo rast in moč. Družijo se na delavnicah pod mentorstvom profesorice likovne umetnosti Elene Sigmund, organizirajo skupinske in samostojne razstave, udeležujejo se likovnih kolonij, razstav, ex-temporov, slikarskih srečanj in dobrodelnih akcij. Zelo pestro razstavo, ki si jo bo mogoče ogledati na sevniškem gradu do 15. 2. 2015, je na kratko predstavila Elena Sigmund. Odprtje razstave so popestrili člani KUD Budna vas: Aleksandra Sigmund, Neža Musar, Magda Sigmund s prebiranjem pesmi članic Marije Bajt in Eve Keber in Ljudske pevke Solzice. Gosta Rudi Stopar s svojimi haikuji in Jožef Žnidarič s svojo poezijo. Razstavo sta s pozdravom odprla župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in župan občine Laško Franc Zdolšek. VIR: KUD Budna vas

(FOTO: KUD Budna vas)

Bruno Gabrijele d.o.o.

SEVNICA – V sredini januarja se je v središču Sevnice odprlo drsališče, k ureditvi katerega je Občina Sevnica pristopila tudi letos, po zelo dobrem odzivu in številčnem obisku že v lanski zimi. Drsališče v velikosti 200 kvadratnih metrov bo obratovalo do konca februarja, in sicer med tednom od 10. do 20. ure, med vikendi pa do 22. ure. Uporaba drsališča je za vse brezplačna, izposoja drsalk, ki je na voljo v neposredni bližini, pa znaša en evro.


IZ NAŠIH KRAJEV 4 Prometne ureditve v Gabrijelah V Gabrijelah so v sredini januarja predali namenu 300-metrski odsek hodnika za pešce. GABRIJELE - Še simbolično je bila v sredini januarja namenu predana investicija ureditve 300-metrskega odseka hodnika za pešce v pričetku naselja Gabrijele, ob odseku lokalne ceste Krmelj–Gabrijele– Pijavice. Sočasno z ureditvijo pločnika na dveh pododsekih so bili izvedeni razširitev in obnova vozišča, odvodnjavanje, zaščita oziroma prestavitev komunalnih vodov ter posegi na obstoječi cestni razsvetljavi. Na območju priključka javne poti za Polje pri Tržišču je bil, za potrebe prehoda za pešce,

zgrajen odsek pločnika tudi na drugi strani ceste. Ureditev prinaša večjo cestnoprometno varnost za vse udeležence v prometu. Skupna pogodbena vrednost del, ki so se pričela v septembru in zaključila lanskega decembra, je znašala dobrih 65 tisoč evrov. Pri pripravi projektne dokumentacije je z investitorjem, Občino Sevnica, aktivno sodelovala Krajevna skupnost Krmelj, pri sami izvedbi projekta pa je potrebno posebej izpostaviti tudi dobro sodelovanje

s tamkajšnjimi krajani. Župan Srečko Ocvirk je na temo novega pločnika v Gabrijelah izjavil: “V tem po novoletnem času predajamo namenu eno od investicij v preteklem letu. V Gabrijelah smo v okviru občinskega proračuna in programa uprave prometnih ovir uredili cestišče in pločnik v delu pod cerkvijo, ki je bil precej nevaren in s tem Gabrijele pridobivajo bistveno lepšo podobo in tudi bolj varno za pešce in voznike na tem odcepu. Mislim, da na tak način kraj izredno

veliko pridobi, v smislu prometne varnosti in urejenosti. Potrebno pa je v prihodnjih letih še s temi ureditvami nadaljevati skozi celo vas”. Vir in foto: Občina Sevnica

Obvestilo v zvezi s širokopasovnim optičnim omrežjem elektronskih komunikacij v občini Trebnje Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja se je pričela v jeseni 2011. Dne 1. junija 2011 je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije »Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij« z občino MokronogTrebelno kot nosilno občino v konzorciju občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. TREBNJE - Skladno z idejnim projektom, na podlagi katerega je bil izbran zasebni partner in izvajalec del, GVO d.o.o., je projekt v občini Trebnje zajemal skupaj 1089 gospodinjstev, ki so opredeljena kot bele lise. Izgradnja hrbteničnega omrežja in hišnih priključkov na belih

lisah je že zaključena. Izvaja pa se priključevanje še ostalih zainteresiranih uporabnikov. Glede na dejstvo, da je predstavljal projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert,

Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica najobsežnejši projekt gradnje telekomunikacijskega omrežja v Sloveniji, ki se je gradil na tako velikem območju in v tako kratkem času, obveščamo vse preostale zainteresirane obèane občine Trebnje, ki jim priključitev

na širokopasovni internet ni omogočena, da se do 31. 1. 2015 zglasijo na Občini Trebnje (I. nadstropje – pisarna št. 9). Obèina Trebnje

Kulturni dogodki v občini Trebnje Levčkov program, proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in predstava Iliada TREBNJE - V okviru Levčkovega društev Trebnje pa ga organizira JSKD Vse štiri občine Temeniške in Mirnske programa bo v sezoni 2014/2015 v OI Trebnje. doline sodelujejo na kulturnem področju. dvorani Kulturnega doma Trebnje na To dokazuje tudi Medobčinska proslava ogled že četrta lutkovna predstava za ob slovenskem kulturnem prazniku občin otroke z naslovom Dinozavri? v izvedbi Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert Naki dlani Gledališča Labirint, in sicer v petek, in Trebnje,Tiskani bo v petek, 6. februarja, medij Na dlani je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številkoTrebnje. 1838 30. januarja 2015, ob 17. uri. Skupaj s ob 18. uriIzdajatelj: v Kulturnem domu MAGMA MEDIA d.o.o., Gabrijele 29, 8296 Krmelj Uredništvo: Gubèeva cesta 35a, 8210 Trebnje starši, starimi starši vabljeni otroci od 3. K oblikovanju kulturnega programa so Odgovorna urednica: Melita Ivnik odbor: Melita Ivnik in Matej Zabukovec leta starosti dalje. Vstopnice po 4 EUR povabljeniUredniški vsi kulturni ustvarjalci iz vseh Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središèe. Tiskano 1 dan pred izdajo številke bodo na voljo pol ure pred predstavo. štirih občin. Za scenarij in povezovanje Naklada: 12.700 izvodov Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 041 245 596 Levčkov program omogoča Občina prireditve po poskrbel Luka Bregar. Spletna stran: www.nadlani.si Trebnje, v sodelovanju z Zvezo kulturnih Konec februarja bo gledališki dogodek

leta! 24. februarja bo organiziran ogled krstne uprizoritve dramatizacije Homer: Iliada. Predstava SNG Drame Ljubljana, MGL Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma bo na ogled ob 19.30 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Pred ogledom predstave bo voden ogled Cankarjevega doma. Vir: JSKD Trebnje

Anej in Aljoša bronasta na turnirju v Ljubljani V Bit centru v Ljubljani je v začetku januarja potekal 2. badminton turnir iz serije štirih za končno jakostno lestvico. Pomerili so se igralci v kategorijah U-11, U-15 in članska B kategorija. MIRNA, LJUBLJANA – Na turnirju v Ljubljani se je med najmlajšimi najbolje odrezal Vid Košèak, ki si je priboril v skupini tri zmage in bil od četrtfinala oddaljen le za eno zmago. Na koncu je najmlajši igralec dosegel 7. mesto, kar je odličen rezultat za igralca, ki je še v starostni kategoriji U-9. Poleg Vida sta nastopila še Jaka Mežan in Manca Zupančič, ki sta dosegla vsak po eno zmago.

V letošnjem letu začenja JSKD OI Trebnje s fotografskimi delavnicami v Šentrupertu in Občini Mokronog-Trebelno. K sodelovanju so povabljeni otroci iz vseh občin od 12. leta dalje. Cilj je predvsem predstaviti osnove fotografske tehnike, za kar bo poskrbel mentor Boštjan Pucelj. V Šentrupertu bodo udeleženci delavnice skozi celo leto skušali čim bolj ujeti v svoje objektive utrip kraja skozi otroške oči, končni izdelek pa bo koledar. V Občini Mokronog-Trebelno pa bodo

Vid in Manca sta nastopila tudi v mešanih dvojicah, kjer sta v skupinskem delu zabeležila eno zmago in se dostojno upirala nasprotnikom. Končala sta tekmovanje na 8. mestu z izredno borbeno igro. Pri selekciji U-15 sta nastopila dva tekmovalca BK Mirna, Anej Cizelj in Miha Arih. Najbolje se je odrezal Anej, ki je Mirnčanom priboril prvi bron. V polfinalu je bil od njega boljši Lonzarič (BK Branik) v dveh setih, v tekmi za tretje mesto pa je v treh setih odpravil Smrkolja (BK Ljubljana). Drugi predstavnik BK Mirna, Miha Arih se je na koncu moral zadovoljiti z 9. mestom.

Fotografska delavnica za otroke in mladino v Šentrupertu in v občini Mokronog - Trebelno

V članski B kategoriji se je najbolje odrezal Aljoša Turk, ki si je priboril drugi bron na tekmovanju. V polfinalu je bil od njega boljši Cerkovnik iz Medvod v dveh napetih setih. Pri dekletih pa je nastopila le Nastja Stovanje, ki je na koncu zasedla 5. mesto. Vir in foto: BK Mirna

otroci, fotografije ustvarjali v okviru priprav na občinski praznik Občine MokronogTrebelno, ki bo 14. marca. Do takrat bodo zbirali motive iz Mokronoga, Trebelnega, fotografirali bodo Mokronožce in festival »(ah) Te orglice«. Izbrane fotografije bodo krasile njihove nove razglednice. Vir: JSKD Trebnje


IZ NAŠIH KRAJEV

5

Dogodki v Deželi kozolcev v letu 2015 Dežela kozolcev je prvi muzej na prostem s kozolci. Vanj je prestavljenih 19 različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske doline, le ena je iz okolice Ivančne Gorice. ŠENTRUPERT - Namen postavitve kozolcev je prikaz razvoja kozolca v časovnem, prostorskem in socialnem pomenu od preprostih sušil do razvojno bogatih oblik dvojnih kozolcev – toplarjev. Kozolci

(FOTO: Alenka Lamovšek)

so večstoletni dosežek poljedelskih in živinorejskih dejavnosti v okolju kmečkih, grajskih in samostanskih kmetijskih posesti. Izkazujejo izjemen čut za uporabo naravnih gradiv in mojstrstvo tesarske tradicije. Predvsem na Slovenskem so se kozolci razvili v več tipov in značilnih oblik, ki jim ne najdemo primerjav drugod po svetu. Prav zato je kozolec postal ena izmed prepoznavnosti Slovenije. Dežela kozolcev skuša njegovo kulturno vrednost posebej izpostaviti in predstaviti nam in svetu ter spodbuditi zanimanje lastnikov za ohranitev kozolcev. V muzeju na prostem je zastopanih šest razvojno dokazanih tipov kozolcev na Slovenskem: trije enojni (enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni

(nizki, kozolec na kozla in toplar). Muzej se razprostira na 2,5 ha urejenih površin in ima 1 km dolgo mrežo sprehajalnih poti. Do sedaj so gostili že vrsto projektov in pripravili vrsto dogodkov. Za leto 2015 lahko do sedaj potrjene dogodke napovejo, med njimi so: 6. 6. 2015 - rojstni dan Dežele kozolcev 21. 6. 2015 - Slovenska muzejska noč 22. 8. 2015 - Jernejevo - Zeliščarski dan (so (FOTO: Alenka Lamovšek) organizacija z zavodom Rožlin) porok, pripravili bodo delavnice za šolske in 26. 9. 2015 - festival Bila je huda paprika 31. 10. 2015 – Samihain - praznovanje predšolske skupine, sprejemali obiskovalce Kletskega novega leta in drugo. 7. 11. 2015 – Martinovanje v deželi kozolcev december 2015 - Čarobna Dežela kozolcev Vir: Dežela kozolcev Seveda bodo s pomladjo začeli s pripravami

O dvoletnem proračunu in delovnih telesih Na 2. seji občinskega sveta v mesecu decembru 2014 so člani občinskega sveta na Mirni imenovali delovna telesa in prvič obravnavali proračun za prihodnji dve leti. MIRNA - V letu 2015 bo glavna naložba gradnja vodovoda Zabrdje-Praprotnica, za katerega so na Mirni v lanskem letu uspešno kandidirali na 8. javnem pozivu in pridobili evropska sredstva. Naložba naj bi bila končana septembra letos. V letu 2015 bo imel pomembno vlogo tudi projekt vzpostavitve mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, v katerem je Mirna nosilna občina, pogodbo o sodelovanju pa je trenutno podpisalo že 35 občin. Člani občinskega sveta so potrdili tudi predvideno zadolževanje v višini 400 tisoč evrov za pokritje investicijskih odhodkov v

letu 2015, s čimer je Občina Mirna še vedno občinskega sveta je bil proračun do vključno pod slovenskim povprečjem zadolženosti. 13. januarja 2015 v javni obravnavi. Na seji so bila oblikovana tudi delovna telesa Proračun za letošnje leto znaša skoraj občinskega sveta s potrditvijo predlogov 3,7 milijona evrov, za leto 2016 pa 3,2 komisije za mandatna vprašanja, volitve in milijona evrov. Na Mirni so – tako kot v imenovanja. Odbor za okolje in prostor bo večini slovenskih občin – zaskrbljeni zaradi vodil Jožko Tomšič, odbor za družbene napovedanega znižanja povprečnine, ki bi dejavnosti Igor Kašič, odbor za gospodarstvo lahko ogrozilo tako financiranje investicij kot Peter Smole, odbor za proračun in lokalno tudi tekočih odhodkov, denimo vrtca, šole samoupravo Zoran Remic, statutarno in ostalih zavodov. Do sprejetja proračuna pravno komisijo pa Jure Novak. Za člane bo na Mirni veljal sklep o začasnem nadzornega odbora so imenovali Marijo financiranju, ki ga je sprejel župan in z njim Sluga, Bojano Rebolj in Jožico Brajer in se seznanil občinski svet. S soglasnim sklepom seznanili z imenovanjem Barice Kraljevski

za podžupanjo, Dušan Skerbiš pa bo tudi v novem mandatu svojo funkcijo opravljal kot poklicni župan. Kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Pavla Golia Trebnje je tudi Občina Mirna oziroma njen občinski svet podal soglasje k imenovanju Tanje Cuder Udovič za direktorico. Občina Mirna


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se je predstavila na sejmu CMT v Stuttgartu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in v projekt vključene občine so se v tujini prvič skupaj predstavile na sejmu CMT v Stuttgartu. Največji svetovni sejem za turizem in prosti čas je svoja vrata odprl 17. 1. in trajal do 25. 1. 2015. MIRNA - Po podatkih iz preteklih let je to ena najbolj obiskanih sejemskih prireditev v Južni Nemčiji, tako po številu razstavljavcev, poslovnih partnerjev kot tudi iskalcev ponudbe. Prebivalci Nemčije sicer potrošijo letno več kot 60 milijard evrov za potovanja v tujino, med njimi je veliko popotnikov z avtodomi. Z vzpostavitvijo mreže postajališč za avtodome po Sloveniji so želeli partnerji pod enotno tržno znamke tako doma kot v tujini promovirati Slovenijo, predvsem pa lokalno turistično ponudbo skozi oči popotnika z avtodomom. Na sejmu pa so se predstavili

na razstavnem prostoru št. 7A51 v okviru znamke mein Platz, pod katero se združujejo posamezna postajališča za avtodome iz Nemčije, Švedske, Avstrije, Italije, Slovenija pa se predstavlja z nastajajočo mrežo. V okviru predstavitve so pripravili brošuro s predstavitvijo občin v projektu v treh jezikih (slovenski, angleški in nemški). Na razstavnem prostoru je bil tudi t.im. Slovenski dan. Na sejmu bodo predstavili projekt in vanj vključene občine, obiskovalcem pa ponudili tudi nekaj iz bogate slovenske kulinarične in glasbene ponudbe. Nosilec projekta je Občina Mirna, trenutno

pa so partnerji v projektu občine Benedikt, Bled, Črnomelj, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gornji Grad, Idrija, Jesenice, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Ljubno, Lukovica, Metlika, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Ormož, Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike Lašče, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec in Žužemberk. V Stuttgartu se predstavljajo še občine MokronogTrebelno, Straža, Škofja Loka in Železniki,

k projektu pa je ta teden pristopila tudi občina Sv. Jurij ob Ščavnici. V okviru projekta bo v prihodnjih treh letih v vsaj 50 slovenskih občinah vsaj eno standardizirano postajališče za avtodome z informacijsko tablo z namigi za izlet. Pobudniki želijo popotnikom z avtodomi predstaviti turistično-kulinarične lepote naše dežele od blizu. Tako bodo začutili in doživeli drugačno Slovenijo, kot jo vidijo z avtoceste, ko se peljejo mimo. Občina Mirna in P.K.

Poslovil se je dr. Marko Marin V petek, 9. 1. 2015, se je za vedno poslovil dr. Marko Marin, častni občan Občine Trebnje, častni krajan Mirne, zaslužni profesor na Akademiji za glasbo, film, radio in televizijo ter prijatelj mlade Občine Mirna. MIRNA - 3. aprila leta 1930 se je v Gabrovki rodil Marko Marin. Človek, humanist, ki je s svojim znanstvenim in umetniškim delom zaznamoval ne samo domovino, ampak širši evropski prostor. Mirnčani ga poznamo po njegovem več kot pol stoletja dolgem boju z ruševinami gradu Mirna, imenovanem Speča lepotica, ki je v zadnjih letih dobil večji del podobe izpred druge svetovne vojne. (Foto: CMT Stuttgart)

Občina Mirna


IZ NAŠIH KRAJEV

7

Predlagajte kritične točke za kontrolo hitrosti MIRNA, TREBNJE, MOKRONOG, TREBELNO, ŠENTRUPERT - Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prejelo več klicev občanov o prekoračenih hitrostih, ki se najpogosteje nanašajo čez naselja ali mimo šol, vrtcev. Prav tako nas občani tudi opozarjajo o nevarnih odsekih, o nepreglednosti zaradi živih mej oz. o drugih posegih na ali ob cestah. Če tudi Vi menite, da prihaja na določenem cestnem odseku do težav zaradi prekoračene hitrosti ali zaradi drugih nepravilnosti, ki ovirajo ali ogrožajo

promet, nam to lahko povsem anonimno sporočite preko spodnje povezave, kjer bi bilo po vašem mnenju potrebno izvesti ustrezen nadzor oz. kontrolo Vsak Vaš predlog bomo skrbno pretehtali in v okviru naših pristojnosti tudi odreagirali. Zagotovimo skupaj varnost v cestnem prometu! Predlog nam lahko posredujete na: inspektorat@mokronog-trebelno.si. Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Mednarodni festival »(ah), TE ORGLICE« v Mokronogu bo tudi letos prava glasbena poslastica Dolgoletno uspešno sodelovanje trebanjske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z občinami Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje je obrodilo sadove, saj s skupnimi močmi ustvarjajo pester kulturni program na različnih področjih. MOKRONOG - Eden izmed zanimivejših glasbenih dogodkov je prav gotovo 16. mednarodni festival ustnih harmonik v Mokronogu »(ah), TE ORGLICE«, ki se bo že tradicionalno odvil na zadnjo soboto v februarju, in sicer 28. februarja 2015. Pred izbor nastopajočih bo potekal med 14. in 17. uro v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog. Na festivalu vsako leto nastopi lepo število orgličarjev, v preteklem letu je namreč nastopilo 21 posameznikov in 8 skupin. Med zanimivejšimi gosti so bili prav gotovo orgličarji iz Zadra, ki so predstavili »ojkanje«, Slovencem malo znan način petja, ki je na UNESCO-vem seznamu ogrožene nematerialne dediščine, pa tudi orgličarji iz Reke in Gračišća oz. festivala »Zasopimo na organić«.

Medobčinsko redarstvo pričelo z delovanjem V okviru skupne občinske uprave, ki izvaja za občine Mirnsko-Temeniške doline naloge inšpekcije in redarstva, bo z mesecem februarjem pričelo delovati medobčinsko redarstvo. MIRNA, TREBNJE, MOKRONOG, TREBELNO, ŠENTRUPERT - Naloge bodo usmerjene zlasti v preprečevanje nepravilnosti na področju cestnega prometa, javnega reda in miru, varstva okolja, občinskih cest ter naravne in kulturne dediščine. In kakšne so pristojnosti občinskega redarja? Občinski redar ima pri svojem delu naslednja pooblastila: opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, varnostni pregled osebe, zaseg predmetov, zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja; uporaba fizične sile, uporaba prisilnih sredstev.

Vodja festivala Stane Peček in umetniški vodja Vladimir Hrovat s skupino Sorarmonica (FOTO: JSKD Trebnje)

desetih letih zime je sledilo prebujanje v Mokronogu. Od takrat se festival odvija vsako leto. Peček nadaljuje, da ne gre prezreti časti in zanimivosti, da je na prvem festivalu »(ah), TE ORGLICE« nastopil prvi predsednik vlade samostojne slovenske Revija izbranih, ki se bo v odvila ob 18. uri, države, trenutno pa poslanec Evropskega je vsakoletni zaključni dogodek festivala. parlamenta, Lojze Peterle, ki ima korenine v Izbor nastopajočih predlaga strokovna mokronoški občini. komisija glede na dosežen rezultat, pa tudi glede na pestrost in zanimivost programa. S Namen festivala je čim širšemu občinstvu preverjanjem smo namreč dokazljivo znatno približati majhno, prijazno glasbilo in dvignili nivo igranja in samega festivala. predstaviti tako znane, že uveljavljene, Letos bo koncertni večer zaključil Le Duo kakor tudi manj znane in še neznane Romance iz Francije, v katerem igrata izvajalce na tem glasbilu. Seveda brez ANTOINE LE ROUX – ustno harmoniko in ustnih harmonikarjev ali orgličarjev, kakor NAMI MIYATA (Japonka) – ustno harmoniko koli jih že imenujemo, festivala ne bi bilo. Če in klavir. so orglice blizu tudi vam, vljudno vabljeni k sodelovanju, tako da pokličete na JSKD Stane Peček, vodja festivala, pripoveduje, Območno izpostavo Trebnje da se je prvi festival zgodil leta 1991 v Trebnjem in se ponovil naslednje leto. Po Vir: JSKD Trebnje

MOKA,

pšenična bela, T500, 1kg

OLJE

Cilj delovanja redarstva bo vsekakor delovati v preventivnem duhu in prispevati v sodelovanju s policijo, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z upravljavci in vzdrževalci cest k čim večji stopnji javne varnosti za vse občane. Občani lahko podajo svoje pobude ali posredujejo svoje težave redarski službi v času uradnih ur organa ali na tel. št. (07) 34 98 267 ali preko elektronske poste: inspektorat@mokronog-trebelno.si. Vir: Obèina Trebnje


8

IZ NAŠIH KRAJEV

Dan za kino v Mokronogu Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje, je že v pretekli sezoni začel v sodelovanju z Občino Mokronog-Trebelno s predvajanjem animiranih filmov za otroke. MOKRONOG – Upravno-kulturno središče Mokronog je s svojo infrastrukturo in lokacijo zagotovo prava izbira za ponujanje kino predstav. Na predstavah je opaziti, da so obiskovalci zbrani iz območja občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna, Šentrupert,

Škocjan in Sevnica. Po predvajanju animiranega filma ob Tednu otroka Loti in Skrivnost mesečevega kamna, so se družinski in animirani filmi zvrstili vsak mesec in tako lahko sedaj z gotovostjo rečemo, da je tretja sobota v mesecu dan za kino v

Mokronogu. Na ta dan so vabljene družine z majhnimi otroki. Vsebine so izbrane v skladu s ponudbo Art kino mreže Slovenije, kateri se želijo pridružiti. Cilji za prihodnost so digitalizacija dvorane in ponujanje nacionalnega programa filmske vzgoje.

Ob valentinovem, 14. februarja bo na ogled film predvsem za pare. Prav tako se tudi letos nadaljuje predvajanje filmov v okviru projekta Letni kino. Vir: JSKD Trebnje

Koncert DPŽ Tavžentroža Pevke DPŽ Tavžentroža Trebelno so tudi letos tamkajšnjo župnijsko cerkev preplavile z božičnimi pesmimi. TREBELNO – DPŽ Tavžentroža so skupaj z gosti in z učenci podružnične šole Trebelno organizirale božični koncert, ki je bil letos že šesti zapovrstjo. »Trebevske« Tavžentrože, ki delujejo znotraj istoimenskega društva podeželskih žena, sestavlja 15 pevk, ki jih je zborovodkinja Gabrijela Cedilnik pod svoje vodstvo prevzela dva meseca pred prvim božičnim koncertom. Cedilnikova je vsakoletna pobudnica koncerta in skupaj z možem Primožem, ki skrbi za spremljavo

na klaviaturah, poskrbita, da po končanem koncertu nihče ne ostane ravnodušen. Tokratnemu koncertu so svoj pečat pustili solisti Ivica Kocjan Anderlič, ki je obenem na nastop pripravljala in vodila pevce s podružnične šole Trebelno z Aleksandrom Zoretom na čelu in Laro Hvastja na kraguljčkih. Kot solisti so nastopili še Matej Dragan, Rok Kocjan in Jernej Žagar, ki sicer študira petje v nemškem Mannheimu. Koncert je z znakovnim jezikom obogatila

Razvoj turizma v zidanicah Turizem v zidanicah je unikaten, avtentičen in atraktiven turistični produkt. MOKRONOG - Projekt Turizem v zidanicah je namenjen vsem, ki iščejo pristno ponudbo slovenskega podeželja, ponudnikom pa lahko zagotavlja dodaten vir zaslužka. Občina Mokronog–Trebelno vabi na okroglo mizo Razvoj turizma v zidanicah, ki bo 29.

Angela Žužek, rdečo nit koncerta pa je vlekla Mimi Kos. Zbrane, ki so napolnili trebeljsko župnijsko cerkev, je nagovoril tudi domači župan Anton Maver. Po koncu koncerta so pevke Tavžentroža in še nekaj ostalih članic ter vinogradniki DV Trebelno z dobrotami in vinsko kapljico poskrbeli za zadovoljno občinstvo. Vir in foto: DPŽ Tavžentroža

Pohod več kot uspel Več kot 110 pohodnikov se je ob dnevu samostojnosti odpravilo na pohod na Debenec.

MIRNA, DEBENEC - Večina pohodnikov se januarja 2015 ob 17. uri v avli kulturnega je zbrala na Mirni, pred gostilno Bukovec, doma v Mokronogu. Med vabljenimi je tudi kjer je bil uradni začetek pohoda, precej g. Matjaž Pavlin, ki zastopa pooblaščenega pa se jih je skupini pridružilo na poti proti najvišjemu vrhu občine. tržnika Konzorcija turizma v zidanicah. Na vrhu je pohodnike s pesmijo pričakal Vir: Občina Mokronog - Trebelno Ženski pevski zbor Zimzelen pod vodstvom Staneta Pečka, vse pa je čakala tudi okusna obara.

Daljinsko ogrevanje in lokalna samooskrba z energijo

malic za vse. Zagato je rešila gostiteljica v koči na Debencu, Cveta Končina, za kar se ji zahvaljujemo, hkrati pa je treba tudi pohvaliti pogostitev. Zahvaljujemo se tudi pevskemu zboru Zimzelen za zapete pesmi in Društvu vinogradnikov Mirna, ki so nas tradicionalno pričakali pri sodu na Stanu,« je misli po pohodu v imenu organizatorja, društva Partizan Mirna, strnil Igor Kašič. Pohodniki so bili v sončnem vremenu »To je več pohodnikov, kot smo pričakovali, prešerno razpoloženi. kar je povzročilo nekaj težav pri zagotovitvi VIR: P.K., foto: I.K.

Podjetje Energetika Šentrupert se ukvarja s proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in je razvila učinkovit sistem lokalne samooskrbe z energijo. ŠENTRUPERT – V Šentrupertu se je pred kratkim zaključila gradnja energetskega projekta - izgradnja kotlarne na lesne sekance za ogrevanje celotnega kompleksa zaporov na Dobu. Gre za prvi večji projekt med ministrstvom in lokalno skupnostjo, konkretno Občino Šentrupert, ki je tudi 100-odstotni lastnik Energetike Šentrupert. Z novo pridobitvijo se bo največji državni zaporski kompleks ogreval na obnovljiv vir energije in pri tem zmanjšal strošek ogrevanja. Projekt, dokončan v petih mesecih, je ocenjen na skoraj milijon in pol, polovico sredstev pa so pridobili iz Evropske unije. Gre za projekt, ki je bil

realiziran ob zglednem sodelovanju lokalne skupnosti in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje. Občina Šentrupert razvija tudi projekt Lesno predelovalnega centra Šentrupert, kjer na približno 5 ha nastaja proizvodnja predelave lesa. Pri predelavi in proizvodnji bo nastajal tudi lesni odpad, ki bo koristno V Mokronogu poteka sejem vsako tretjo soboto v mesecu in uporabljen v približno 2 km oddaljenih tako je že več kot 200 let, pravijo poznavalci, kajti prvi pisni Zavodu za prestajanje kazni na Dobu za dokument o mokronoških sejmih sega v letu 1569, sejmi pa proizvodnjo toplotne in električne energije.

Sejem v Mokronogu vsako tretjo soboto v mesecu naj bi se odvijali že vse od 13. stoletja naprej.

Vir in foto: Energetika Šentrupert

Kotlovnica Dob

Ponudniki oz. prodajalci prihajajo iz celotne Slovenije, na sejmu pa se za obiskovalce najde prav za vsakega nekaj: rokodelski izdelki, izdelki domače obrti, poljski, vrtni, sadjarski, vinogradniški, čebelarski pridelki, gospodinjski pripomočki, oblačila, obutev, igrače … Zatorej velja povabilo na sejem, tako za prodajalce, kot obiskovalce, kajti sejem ni samo oblika trga, kjer se srečajo proizvajalci oz. ponudniki in prodajalci, predstavljajo in prodajajo svoje izdelke in storitve, sejem je kraj za druženje, spoznavanje in sklepanje novih poslovnih stikov in prijateljstev.

(FOTO: www.mokronog-trebelno.si)

Najdite čas in pot, ki naj vas pripelje v Mokronog. Vaš obisk nam bo služil za vzpodbudo za še boljšo ponudbo in še večjo gostoljubnost. Občina Mokronog – Trebelno


AVTO MOTO

V zaÄ?etku januarja 2015 se je v ljubljanskem hotelu Union odvijala finalna prireditev Slovenski avto leta 2015. Po napetem toÄ?kovanju in tesni odloÄ?itvi, si je Fabia uspeĹĄno priborila naziv Slovenski avto leta 2015 in se tako pridruĹžila lanskoletni zmagovalki, Octavii! LJUBLJANA, TREBNJE – V Ĺže 23. finalni izbor po vrsti za slovenski avto leta se je s pomoÄ?jo bralcev uvrstilo pet avtomobilov. Na koncu pa so svoje glasove dodali ĹĄe novinarji vodilnih medijskih hiĹĄ. Fabia je tako prejela konÄ?nih 33 toÄ?k, sledil ji je Passat z 31 toÄ?kami. Fabia je v finalu prejela le dve toÄ?ki veÄ? od Volkswagen Passata, ki je dobil najveÄ? glasov s strani bralcev in posluĹĄalcev sodelujoÄ?ih medijev. Tretje mesto je osvojil Renault Twingo, ki je za Fabio zaostal za ĹĄtiri toÄ?ke. ÄŒetrto in peto mesto pa sta si razdelila Opel Corsa ter novi Citroen C4 Cactus.

(FOTO: www.skoda.si)

KljuÄ?na merila pri izboru avta leta so oblika, vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna umestitev in primernost za slovenski avtomobilski trg. Vir: www.skoda.si

BREZPLAÄŒNE TESTNE VOĹ˝NJE

NOV PRODAJNI SALON  Č—'  

Pan Jan d.o.o.

Ĺ koda Fabia je SLOVENSKI AVTO LETA 2015

TEHNIÄŒNI PREGLEDI

REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJE SALON VOZIL TREBNJE 07/34 60 700 SERVIS Pan-Jan d.o.o.Ă–yx|uxwjnwx}j jwÂ?wjx{rlj IVANÄŒNA GORICA 01/32 04 709 }jw}n}xj~urljėĚÖxk{}wjlxwj

PREDSTAVITE SVOJO DEJAVNOST

Se tudi vi ukvarjate z avtomobilizmom? Ponujamo vam moĹžnost kratke brezplaÄ?ne predstavitve vaĹĄe dejavnosti (do 10 besed). PiĹĄite nam na info@nadlani.si.

9


10

DOM IN VRT

Čista voda Voda je glavna sestavina človeškega telesa in bistvenega pomena za opravljanje življenjskih funkcij telesa. Telo najbolje deluje, če ima na voljo dovolj čiste vode. Zato je čista voda za pitje, pripravo hrane in napitkov bistvenega pomena za dobro funkcioniranje telesa. Zdravo življenje se začne s čisto vodo. Čista voda raztaplja in odvaja strupe iz telesa, zato je odlična za čiščenje telesa. Je vaša pitna voda klorirana, vsebuje iz katerih so izdelane plastenke. To so pesticide, težke kovine ali celo predvsem težke kovine, kot je antimon in BPA, ki deluje kot hormonski motilec. Poleg mikroorganizme? tega se iz takšnih plastenk izločajo tudi Klor je zelo strupen plin, ki se je v prvi potencialno kancerogene snovi, kakršni svetovni vojni uporabljal kot bojni strup. sta acetaldehid in DEHA. Ne nazadnje je Danes ga zaradi njegove lastnosti, da voda iz plastenk zelo draga. ubije bakterije in druge mikroorganizme, uporabljajo za dezinfekcijo pitne vode. Za Vodni filtri zagotavljajo čisto vodo, dezinfekcijo vode je primernejša uporaba boljšo od najboljše izvirske vode UV sterilizatorja vode, ki s pomočjo osvetljevanja s svetlobo valovne dolžine Za filtriranje vode so na voljo različni filtri 254 nm (UV-C spekter) uniči bakterije in za vodo. Odlika centralnih sistemov za druge mikroorganizme. Svetloba valovne filtriranje vode, ki se namestijo na glavni dolžine 254 nm je del naravne sončne vod vode (običajno takoj za števcem vode v vodovodnem jašku), je, da svetlobe. Več o UV sterilizatorjih vode si lahko zagotavljajo čisto vodo za pitje, pripravo preberete na spletni strani: www.ionizirana- hrane, umivanje, tuširanje, kopanje, hkrati pa poskrbijo za zaščito vseh na vodo voda.net/kapnica.html. priključenih gospodinjskih naprav. Javno dostopni podatki analiziranih vod Priporočljivo je izbrati zmogljiv filter za kažejo, da vode poleg velike količine klora vodo, ki zmore učinkovito filtrirati večje vsebujejo še pesticide, tudi tiste, ki se jih količine vode, saj je učinek čiščenja zaradi prepovedi uporabe že več let ne odvisen od kontaktnega časa med vodo uporablja več. Voda jih vsebuje, ker je in filtrirnim medijem. Če želite iz vode zemlja še vedno močno prepojena z njimi. poleg klora, organskih onesnaževalcev Iz javno dostopnih podatkov analiz vode je in pesticidov odstraniti tudi težke kovine, prav tako razvidno, da so v vodi prisotne mora filter poleg aktivnega oglja vsebovati težke kovine, kot so svinec, živo srebro, še poseben patentiran filtrirni medij KDF® krom itd., ki se kopičijo v našem telesu, 55. Za filtrom za vodo se lahko vgradi še predvsem v maščobah. Tudi kvaliteta magnetni nevtralizator vodnega kamna, vode iz plastenk je vprašljiva, ne samo ki za 70 % zmanjša nabiranje vodnega zaradi vprašljive kvalitete vode, ki se polni, kamna, brez uporabe kemičnih sredstev. ampak tudi zaradi izločanja komponent, Popolno odstranitev vodnega kamna pa

zmorejo le ionske mehčalne naprave. Vodo lahko filtriramo tudi na mestu uporabe. V tem primeru se npr. pod kuhinjsko korito namesti filter za vodo, ki zmore mikro ali ultra filtriranje. Ultra filtriranje se odlikuje po tem, da vsebuje poleg aktivnega oglja in specialnega filtrirnega medija, ki odstrani tudi težke kovine, še kapilarno membrano, ki iz vode odstrani bakterije in viruse. Več o vodnih filtrih si lahko preberete na spletni strani: www.vodni-filter.si Ionizator vode Za dodatno izboljšanje kvalitete vode se priporoča ionizator vode. Ionizator vode je najsodobnejši dosežek pri obdelavi vode. Večstopenjski filtrirni sistem vodo temeljito prečisti in s pomočjo platina - titan elektrod ter polprepustnih membran loči na alkalno ionizirano vodo in kislo ionizirano vodo. Ločevanje poteka pri postopku ionizacije v ionizacijski celici, ki je plod najnaprednejše japonske tehnologije. Polprepustne membrane, ki ločujejo pozitivne in negativne ione v alkalno ionizirano vodo in kislo ionizirano vodo, so eden največjih zdravstvenih dosežkov 20. stoletja. Voda se v ionizatorju vode pri postopku ionizacije na platina - titan elektrodah obogati z aktivnim vodikom. Aktivni vodik je močan naravni antioksidant, ki v telesu nevtralizira škodljive proste radikale. Alkalna ionizirana voda, ki je bogata z za zdravje človeka

AKCIJA -20 %

Asc

ana

160

Certifikat Ergonomskega inštituta München za biomehanske in mikroklimatske ležalne lastnosti.

izjemno pomembnimi in telesu 100% sprejemljivimi bazičnimi minerali (kalcij, magnezij) in hidroksilnimi ioni učinkovito nevtralizira kisle odpadke in jih odstranjuje iz telesa. Odpravlja zakisanost telesa ali acidozo, razstruplja in čisti telo. Celična zakisanost iztiska kisik, pomanjkanje kisika v celicah pa ustvarja kislo okolje, ki je poglaviten dejavnik za nastanek raka in degenerativnih bolezni. Alkalna ionizirana voda zaradi zmanjšanega števila molekul v vodnem skupku (clustru) lažje prehaja skozi celice našega telesa. Zato lahko celice bolje oskrbi z vodo in jih očisti, kar je zelo pomembno za dobro zdravje in vitalnost. Alkalna ionizirana voda je ŽIVA VODA z ORP celo do -450 mV, zato je najboljša možna voda za zdravje človeka! Več o ionizatorjih vode si lahko preberete na spletni strani: www.ionizirana-voda.net VIR: Henrik Homšak s.p.

ležišče iz EMC pene Ascana 160

redna cena: 514,00 € AKCIJA -20 % akcijska cena: 411,20 € Naravno sproščeno ležalno udobje. V vsakem položaju. ona lex

ležišče iz lateksa Flexona 180

redna cena: 735,00 € AKCIJA -20 % akcijska cena: 588,00 € 180

F

Točkovno vzmeteno za sveže ležanje.

Akcija traja do 28. februarja 2015.

Samo da pridem do svojih dveh kvadratov

Cene veljajo za srednjetrdo ležišče (H2) in posteljni vložek z dimenzijami 90 x 200 cm.

do

Ron

vzmetnica Rondo

redna cena: 308,00 € AKCIJA -20 % akcijska cena: 246,40 € posteljni vložek

Aviono S Dokazljivo redna cena: 206,00 € izboljšuje AKCIJA -20 % ergonomsko akcijska cena: S ležalno udobje ono 164,80 € Avi ležišča.

t. 07 30 47 748 / www.optimo.si


DOM IN VRT

11

tel.: 07/ 337 47 20 info@dulc.si www.dulc.si


12

ZDRAVJE

Kaj je alergija in alergična reakcija ? Ko govorimo o alergiji, mislimo pri tem na motnjo, pri kateri telo na buren in neprijeten način reagira na vdor sovražnih napadalcev, ki pa v resnici niso pravi nasprotniki (recimo: cvetni prah, mačja dlaka). Te snovi, ki jih imenujemo alergeni, tudi ne sprožijo pri vsakem človeku enake reakcije oziroma alergije, saj mora biti človek izpostavljen snovi, na katero je preobčutljiv. Vzrok za alergijo je v našem imunskem sistemu, ki ima nalogo, da nas brani z različnimi mehanizmi pred vdori različnih škodljivih snovi iz okolja. Vendar pa včasih pride do napake v imunskem sistemu in ta nenadoma ne loči več, kaj je škodljivo in kaj neškodljivo, kaj je tuje in kaj je lastno. To imenujemo alergijska reakcija, pojavi se vnetje, ki ga razvije imunski sistem kot obrambo proti alergenom. Imunski sistem ima še eno značilnost, ki jo imenujemo »imunski spomin«. Ko se telo prvič sreča s tujo snovjo, potrebuje kar nekaj časa, da se vzpostavi odziv. Ob naslednjem kontaktu z isto snovjo, pa je odziv hitrejši in zelo intenziven. Raziskave, ki so jih delali angleški znanstveniki v obdobju od leta 1990 pa do leta 2001 kažejo, da se je število ljudi, ki trpijo za katerokoli obliko alergije, povečalo kar za 7-krat. V letu 1950 je imel alergijo vsaki sedmi Američan, 1970 vsak peti in 1985 že vsak tretji. Besede” alergija” pred 100 leti niso sploh poznali.

dihalne poti kot srčno žilni sistem, kožo in gastrointestinalni trakt. Če ne ukrepamo pravočasno, to pripelje do anafilaktičnega šoka in to lahko vodi celo v smrt. Same simptome pa lahko delimo tudi na katere organe vplivajo. Le-ti so: • Koža – pojavi se koprivnica, oteklina ter izpuščaj oziroma ekcem • Dihalne poti – pojavi se izcedek iz nosu, kihanje, oteženo dihanje, kašelj ter bronhospazem • Gastrointestinalni sistem- pojavi se slabost, celo bruhanje, bolečine v trebuhu ter driska • Srčno žilni sistem – manifestira se kot bledica, izrazita slabost, izguba zavesti • Osip na koži – kot posledica alergične reakcije

izzove alergijsko reakcijo, ki se manifestira na različne načine. Poznamo dve fazi alergijske reakcije: • V prvi fazi se pojavi oteklina in intenziven srbež, mišice v dihalnih poteh in prebavilih se skrčijo, pojavi se kihanje, voden izcedek iz nosu, kašljanje. Dihalne poti v pljučih se skrčijo, bolniki to občutijo kot oteženo dihanje • V drugi fazi pride do tako imenovanega alergijskega vnetja, sledi zadebeljena nosna sluznica, nos je zamašen, pojavi se stalen izcedek iz nosu. V pljučih je ta pozna faza odziva zelo pomemben del astmatičnega vnetja. Če je vnetje stalno, v dihalnih poteh Vzroki za alergijo Alergija je vsekakor napačen odziv telesa nastanejo brazgotine, le-te so krivec za na določeno snov oziroma alergen, kar zaporo, katera pa ni več odpravljiva. pripisujemo napaki imunskega sistema, za katero še vedno ni pravega pojasnila. Za to Kakšni so simptomi alergijske reakcije imamo več teorij, ena od njih je, da je bilo naše Simptomi so seveda odvisni od načina, kako telo v otroštvu izpostavljeno premajhnemu je alergen vstopil v telo. Če smo na primer številu škodljivcev in alergenom. Kar ena vdihovali pelod, se pojavijo simptomi, kot je tretjina do ena četrtina ljudi je nagnjena k kihanje, smrkanje, izcedek iz nosu, solzenje. razvoju različni alergij. Protitelesa ponavadi Najpogostejši pojav oziroma reakcija na ščitijo telo pred bakterijami, virusi in pred pelod je alergijski rinitis. Ko zaužijemo hrano, različnimi infekcijami. V primeru alergije gre na katero smo alergični, se pojavijo težave za napačen odziv, telo začne proizvajati z želodcem in črevesjem. Reakcije v smislu protitelesa, ki jih imenujemo imunoglobulini alergije se pojavljajo povsod po telesu in so E (IgE), ti pa se vežejo na mastocite (to lahko različne intenzitete, od zelo blagih pa je posebna vrsta celic), ki jih najdemo do zelo težkih stanj, ki so lahko življenjsko predvsem pod površino kože, pljučih, v nevarna. Simptomi, ki se pojavljajo pri nosu, očeh ter v gastrointestinalnem traktu. alergični reakciji, so lahko lokalni (omejeni Ko protitelesa najdejo alergen, ga »primejo« na prizadeto mesto) ali pa razširjeni na in mastociti začnejo ustvarjati močne celo telo. Najhujšo obliko alergične reakcije kemikalije, vključno s histaminom. Le-ta imenujemo anafilaksija, ta prizadene tako

Najpogostejši alergeni Alergene lahko označimo za snovi, ki izzovejo alergično reakcijo in ki drugače niso nevarni za človeka. Najpogostejši alergeni so: • pelod • živali (mačke, konji, psi itd.) • oreščki kot so arašidi • hrana (soja, morski sadeži, jajca, kravje mleko) • plesni • zdravila • lateks • piki raznih insektov • kovine (nikelj) Alergeni, ki so prisotni v zraku in jih vdihujemo (pelod, živalska dlaka, spore plesni), povzročajo osip na koži, kihanje, solzenje, kašljanje in izzovejo napad astme, alergijski rinitis. Alergeni, ki jih zaužijemo s hrano, lahko povzročijo različne oblike reakcij in lahko celo privedejo do anafilaksije. Najpogostejši vzrok za alergijo pri otrocih so mlečni proizvodi in jajca, pri starejših otrocih in odraslih pa so to morski sadeži in arašidi. Piki insektov lahko izzovejo lokalno alergijsko reakcijo, ki traja od enega dneva pa do več dni ali pa splošno reakcijo, vse do anafilaksije. Ker je to pik in alergen preide hitro v kri, je reakcija seveda precej hitrejša. Pri piku čebele ostane na mestu vboda želo. Da bi preprečili širjenje strupa, je zelo važno, da ga odstranimo, pri tem pa

moramo paziti, da ga ne zlomimo. Od zdravil, ki povzročajo alergijsko reakcijo, je daleč najpogostejši penicilin. Kako zdravimo alergije Najvažnejše je, da se izogibamo alergenu, na katerega smo alergični. Zdravila, ki se dajejo za alergijo, blažijo simptome, jo pa ne zdravijo. Na telo in imunski sistem delujejo tako, da preprečujejo oziroma blažijo simptomatiko. Ta zdravila imenujemo olajševalci. Sem sodijo različni antihistaminiki. Poznamo pa tudi tako imenovane preprečevalce, sem spadajo glukokortikoidi. Le–te nanašamo lokalno na kožo, pri rinitisu si jih vpihavamo v nos, pri astmi pa jih vdihavamo. Zelo važno je tudi, da znamo zdravilo pravilno jemati, tako da pride na določeno mesto, kjer je učinkovito. Pravilno tehniko jemanja zdravil nas ponavadi nauči medicinsko osebje. Pri blagih oblikah rinitisa in astme je možna tudi imunoterapija. Ta poteka tako, da v začetku pacientu vbrizgavamo majhne količine alergena, ki jih nato povečujemo do take količine, kot jo običajna v naravi in ki prizadetemu povzroči alergično reakcijo. Za paciente ki imajo alergijske težave z dihali, je dobro, da so redno spremljani pri zdravniku. V zadnjem času je bilo opravljenih ogromno raziskav v smeri iskanja učinkovitega zdravila proti alergiji. Nekatere raziskave pa predstavljajo alergijo v popolnoma novi luči, in sicer kažejo na: • povezanost med alergijo in paraziti (ti spuščajo strupe, ki rušijo človekov imunski sistem), • zdrava mikroflora ščiti telo pred vdorom virusov, bakterij in parazitov ter na tak način preprečuje nastanek alergične reakcije, • pretirana uporaba zdravil, antibiotikov, cigaretni dim, nezdrav način življenja in onesnažen zrak, ravno tako vplivajo na razvoj različnih alergij. In na koncu lahko rečemo le, da je alergija posledica različnih imunskih in kemičnih nepravilnosti v našem telesu, ki jih povzročajo tako mikroorganizmi kot vplivi iz okolja. Vlasta Vatovec Vir: preberite.si

Smoothie recepti za super zdravje Običajno se moj dan začne z ovsenimi kosmiči ali pa si spečem jajca z zelenjavo (na kokosovem olju). Najraje pa imam smoothije! Zdijo se mi najlažja pot, da v svoje telo že zjutraj vnesem različne vitamine, minerale, žive encime, vlaknine in nenazadnje klorofil, za katerega pravijo, da je skoraj kot infuzija krvi (molekula klorofila je po zgradbi zelo podobna molekuli hemoglobina, le da ima klorofil v centru magnezijev atom, hemoglobin pa železo). Pa še dobri so! V naslednjih vrsticah se boste naučili pripraviti zdrav smoothie po svojem okusu – od zelenega pa do pisanih sadnih smoothijev. Pokukajte v spodnje recepte! Zeleni smoothie poleg sadja vsebuje tudi del špinače/blitve/kopriv ali pa ječmenovo/ pšenično travo v prahu, odlične so tudi alge (spirulina/klorela v prahu). Smoothiji so polni vlaknin, tako da lepo zapolnijo želodec in nam dajo potrebno energijo do naslednjega obroka. Moj osnovni recept za pripravo zelenega smoothija: zelenje + banana (ki prikrije okus po zelenju) +1 sadež/skodelica jagod/ borovnic/malin + voda/kokosova voda/ čaj za lažje miksanje. Plus žlička kokosove maščobe. Vedno dodam tudi kakšne dodatke, t. i. superhrano: maco, chia

semena, ashwagandho, jedrca mareličnih pešk, goji jagode, klorelo/spirulino, konopljine proteine, ingver, kurkumo, cimet, presni kakav … Eksperimentiram in preizkušam nove recepte. Predvsem ne kompliciram – v smoothie vmešam kar imam trenutno doma. Za začetek predlagam, da uporabite manj zelenja (npr. samo 1 list blitve ali samo par listkov špinače), potem pa sčasoma povečate količino. Po občutku oziroma okusu. Brbončice se bodo navadile in kmalu začele hrepeneti po zelenju, telo pa vam bo vsekakor zelo hvaležno. Če boste uporabili biološko pridelano sadje in zelenjavo, toliko bolje! Poleg zelenih zmešančkov lahko svoje brbončice razvajate tudi z različnimi SADNIMI smoothiji, sledi nekaj receptov iz moje zakladnice idej. Sestavine za 1 osebo: * ZELENČEK: špinača, banana, jagode, 100% pomarančni sok. * JAGODNI smoothie: zmiksajte 1-2 banani, skodelico jagod, vanilijo v prahu in sojino/riževo mleko (200ml). Dodate lahko tudi žličko medu ali katerega drugega naravnega sladila (po želji). * ANANASOV smoothie: zmiksajte kozarec sveže stisnjenega pomaranč. soka +

narezan ananas, mmm res enostavno in odličnega okusa. Predlagam, da vmes po slamici poskusite in po želji dodate še malo ananasa, da se ga bo bolj čutilo. * Smoothie Z GRENIVKO: grenivka, 10 (prej namočenih) mandljev, kefir, med, bio vanilija v prahu. Sama si to kombinacijo najraje prelijem čez skledico ovsenih kosmičev. * ŠTRUDL smoothie: banana, jabolko, pest rozin, cimet. Kot bi jedli jabolčni zavitek, še posebno, če pripravite topli napitek (z vročo vodo/mlekom). * AVOKADOV: jabolko, banana, pest zelenja (npr. listi špinače/blitve), polovica avokada, voda za lažje miksanje. Naknadno vmešamo še med in kokosove mrvice. Voila! * KUMARIČNI: pol kumare (olupljene), sok 2 pomaranč, 10 (prej namočenih) mandljev, 1 banana, pol žličke ječmenove/pšenične trave v prahu. Mmm, sladko in prijetno osvežilno hkrati!

poleg dviga energije še veliko drugih super učinkov – uravnava hormonsko ravnovesje telesa in tako vpliva tudi na boleče menstruacije (ureja menstrualni ciklus), zna dvigniti libido, izboljša plodnost in kvaliteto semenčic. Ni pa dobro z njo pretiravati (npr. da bi jo uživali čisto vsak dan po več žličk), saj vam lahko pospeši utrip srca. Sama jo uživam maksimalno 3x/teden po eno žličko. Smoothie lahko popestrite tudi z goji Dodatni namigi Pri vseh receptih lahko uporabite poljubno jagodami, ki so odličen vir vitamina C in antioksidantov. mleko (kravje/riževo/sojino). Za otroke pripravite smoothie s pisanimi slamicami, da bo srkanje vitaminov še bolj Pa dober tek ! Valentina Vatovec zanimivo! Za več energije lahko vašim »zmešančkom« www.preberite.si dodate žličko mace v prahu. Maca ima


GOSPODARSTVO

13

Se splača zamenjati dobavitelja elektrike? Pogovarjali smo se z Alešem Povšetom, direktorjem podjetja Dvojka d.o.o. in poznavalcem trga električne energije. Zadnje čase je vse več govora o menjavi dobavitelja električne energije. Pa je modro menjati dobavitelja električne energije? Odgovor je preprost: - če želite privarčevati, potem je odgovor DA - če želite za isti produkt plačevati več, ki jo dobite z izbranim paketom. Npr. nekateri dobavitelji omogočajo potem je odgovor NE oddajanje podatkov števcev preko Je potrebno biti še kje pazljiv? interneta, drugi preko telefona, tretji Nesporna dejstva: dodajo kupone za popust pri nakupu … - Električna energija je enaka, ne gleda na to, kdo vam jo dobavlja. Torej svetilka Kako izbrati najugodnejšega vam bo svetila enako močno, ne glede ponudnika električne energije? na to, katerega dobavitelja izberete. Pri izbiri ponudnika oz. dobavitelja - Imejte v mislih, da distributer (npr. električne energije bodite pozorni na Elektro Ljubljana ali Elektro Celje) kljub cene. Množici ljudem ni točno znano, zamenjavi dobavitelja ostaja enak. kako prebirati cene električne energije To pomeni, da vam bo še vedno isti na položnici, saj je na sami položnici delavec prišel popisati števec, isto veliko postavk. Zavedati se je potrebno, podjetje boste klicali v primeru težav da cena elektrike zajema le ena ali dve itd. Na kratko: vse ostane isto, le druga postavki na položnici. Ostalih 7 postavk barva položnice in nižja cena. pa ostajajo nespremenjene, kljub - Ob menjavi dobavitelja ne pride do menjavi dobavitelja. prekinitve elektrike, torej imate elektriko Torej bodite pozorni, saj vas dobavitelji ves čas na voljo. lahko hitro zavedejo s samimi cenami. - Niso potrebne nobene spremembe na vašem električnem omrežju v Kaj moram storiti za nižjo ceno stanovanju ali hiši. električne energije in to brez - Kakovost? Elektrika je elektrika, drobnega tiska? ne obstaja slabša ali kakovostnejša Samo za bralce časopisa NaDlani bom elektrika. prihodnji mesec predstavil rešitev, s katero bodo garantirano privarčevali in Kakšne so razlike med samimi to brez tako imenovanega drobnega dobavitelji? tiska. Razlik v sami električni energiji ni. Razlike (P.U.) so samo v ceni ter v dodatni ponudbi,

★★★★★ “Božična zgodba o sreči, ki jo delimo!”

★★★★★ “Neverjetni dve leti!”

★★★★★ “Presenečenje za družino, prijatelje, podjetnike in podjetja!"

Akcija velja od 19. 11. 2014 do vključno 31. 1. 2015 za nove in obstoječe naročnike, ki si lahko z unovčitvijo Praznične kode ob štiriindvajset (24) mesečni vezavi s telefonom ali s popustom na mesečno naročnino pridobijo pravico do 50% popusta na mesečno naročnino za obdobje šestih (6) mesecev (v nadaljevanju: ugodnost). Prejemniki kode lahko to kodo pošljejo naprej in v primeru unovčitve te kode s strani novega naročnika, ki sklene novo naročniško pogodbo s Si.mobilom pridobijo dodatno ugodnost tolikokrat kolikorkrat je koda unovčena s strani novih naročnikov, vendar ne več kot štirikrat, kar pomeni maksimalno do štiriindvajset (24) mesecev 50% popusta na mesečno naročnino izbranega paketa. Za akcijo veljajo Posebni pogoji akcije Praznične kode, ki so skupaj z ostalimi informacijam in ceniki na voljo na Si.mobilovih prodajnih mestih, www.simobil.si in številki 040 40 40 40.

Si.mobil Trebnje

Mercator center, Stari trg 48, tel. 040 411 200

Si.mobil Sevnica

Trg svobode 1, 8290 Sevnica, tel. 040 411 202

REM ima bonitetno oceno odličnosti AAA Bonitetna hiša Bisnode v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij v 19ih državah Evrope, med njimi tudi v Sloveniji. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša (FOTO: www.rem.si) podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju. in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, REM d.o.o. po najnovejših analizah tako tako strankami, kupci, dobavitelji kot tudi spada med 1.6 % najboljših poslovnih zavarovalnicami, bankami ter drugimi subjektov v Sloveniji ter se na ta način poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko uvršča v višji razred AAA. V Sloveniji je v letu priznan in razpoznaven. 2014 izmed vseh 157.284 registriranimi podjetji, bonitetno odličnost doseglo zgolj Z njim se lahko podjetje izpostavi, tudi 2521 podjetij. pred širšo fizično in poslovno javnostjo, Nadalje, splošni dejavnosti podjetja REM se pohvali in še dodatno utrdi zaupanje, je registriranih 913 podjetij, od tega le 5 hkrati pa ga lahko uporabi kot dodatno podjetij dosega mednarodno priznane referenco pri poslovanju tako z domačimi, standarde razreda AAA. kot tudi s tujimi poslovnimi partnerji. Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen VIR: www.rem.si


14

RAZVEDRILO avtor MIMI STOPAR

PROSTOR ZA PREDAVANJE NA FAKULTETI

REŠITELJ (STAR.)

OZIROMA

WILDEOVA DRAMA (ORIG.)

FINSKO JEZERO

DELAVEC V LIVARNI

ITALIJANSKI SLOVENSKI PISATELJ IGRALEC (UMBERTO) (EVGEN)

Mali oglasi • Izposoja prikolice dolžine 3,5m in 2m •

KDOR PROSI ZREZANA SLAMA, SENO

• UMIVALNA POSODA (POG.) DVOGLAVA MIŠICA

ERMIN ŠILJAK

• SLOVENSKI PLAZILCI MODNI OBBREZ NOG LIKOVALEC HRANITELJ

IZRAELSKA PREROKINJA USLUŽBENKA NOČNEGA LOKALA HRVAŠKI PEVEC VUKOV JEDRSKA ELEKTRARNA

• •

ALUMINIJ NAGAJIVEC, TATARSKA, NAVIHANEC VINSKA, HRENOVA ...

BOSANSKO MESTO SL. KRAJ S KOBILARNO GLAVNO MESTO AVSTRIJE (ORIG.)

SNUBEC (NAR. VZHODNO)

TALISOVA PIJAČA

OGENJ (EKSPR.) MAJHNO OKNO

KOLOIDNA RAZTOPINA PRITRDILNICA PRIPR. ZA PRENOS RANJENCEV SRBSKO MESTO

AMERIŠKI IGRALEC ALLEN

RADIOAKTIVNA KOVINA

DEL ORGEL

ŠPORTNO PRIZNANJE DEL OBRAZA KOZJI GLAS

PISATELJICA PEROCI

NIKALNICA

STARORIMSKI POZDRAV DEL ČLOVEŠKEGA TRUPA RICHARD WAGNER

TOLSTOJ: ... KARENINA HITRO NIHANJE VIŠINE TONA

ODISEJEV OTOK ANGLEŠKI PEVEC JOHN

ITALIJANSKA IGRALKA LUKSEM- CARDINALE BURŠKA TV KRAJ NA BRAČU KITAJSKI POLITIK XIAOPING POLONIJ

Kanaro d.o.o., Ljubljana

Nagrade: - 3 x Nedeljsko kosilo za 1 osebo v gostilni Repovž v Šentjanžu

ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

MALE STVARI - RAZVESELIJO LJUDI CVETLIÈARNA VIKTORIJA - SEVNICA 23 let

NESPAMETNO DEJANJE

NAGRADNA KRIŽANKA Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 13.2.2015 na naslov: Uredništvo Na dlani, Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA JANUAR. Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki.

križanke in zabavo.

• TONE JAMA, SVETINA NASTALA AMERIŠKA Z UDRTJEM IGRALKA MOORE

BLAŽJA KAZEN ZA KRŠITEV AMERIŠKI IGRALEC (DAVID)

POTOMEC STARŠEV RAZL. RAS HRV. OTOK

GRM S TRDIM LESOM

EDVARD KOCBEK

PEČENA JED Z RAZLIČNIMI NADEVI

širine, nosilnosti do 1000 kg. Cena 30 EUR/dan; 041 245 596 Selimo in vozimo vse kar vi ne stlačite v vaš avto in naložite na prikolico. Z veseljem to storimo mi. Jaka trans; 051 815 553 Prodam zidanico, Gradišče pri Trebnjem, vinograd, 1Ha zemlje; 031 603 404 Prodam hladilnik Electrolux – Zanussi, višina 105 cm, v Trebnjem, kontakt: 041 911-851 Nudim Vam servis in vzdrževanje starejših, novejših oken, vrat in senčil. Damijan 031/300506 Nudim pomoč starejšim osebam na domu ali pospravljanje v hiši ali stanovanju vTrebnjem ali manjši okolici tel.031889442 Prodam dvostanovanjsko hišo v Vel. Malencah (Krška Vas). Hiša stoji na hribčku, (ni na poplavnem območju) na lepi, sončni lokaciji, možna takojšnja vselitev; ima manjši vrt in sadni vrt.Hiša ima dve garaži, ima tudi 2 balkona in teraso. Informacije na tel.: Jarkovič: 051 621 550 Nudim inštrukcije matematike za osnovne, srednje poklicne in strokovne šole; sem iz Sevnica; telefon: 030 430 500; e-pošta: instrukcije88@gmail. com. Sodeluj V novi plesni skupini v Trebnjem. Plesali bomo svetovne narodne plese v prijetni mešani skupini. Pokliči Renato 041/958 008 Prodam novo tračno žago za žaganje kosti, trofazni motor, domači proizvod, vrhunska. 031 622 629 Prodam bukova drva, metre, suhe. Lahko tudi nažagam in pripeljem. Lokacija Medvedjek. Cena 45 eur/m3; kontakt MItja 041 474 322

BREZPLAČNA OBJAVA

Bi želeli tudi v vašem podjetju nekaj podariti izžrebancem nagradne križanke? Iščemo gostinca, trgovino, salon, studio, avtopralnico … skratka podjetje, ki bi lahko podarilo zanimivo nagrado našim bralcem oz. izžrebancem križanke. Če lahko podarite vsaj tri nagrade, vam zagotovimo brezplačni oglasni prostor pod križanko. Vašo ponudbo pošljite na info@nadlani.si Več informacij: 070 899 899 NAGRAJENCI DECEMBRSKE KRIŽANKE: Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo na uredništvu Nadlani, Gubčeva cesta 35a, Trebnje (Magma media).

• • •

Damjana Kastelic, Jezero 9, 8210 Trebnje (1x PIZZA klasik v Pizzerija Rondo Sevnica) Branka Bec, Vrh pri Boštanju 31, 8294 Boštanj (1x PIZZA klasik v Pizzerija Rondo Sevnica) Ludvik Virc, Šmaver 109, 8211 Dobrnič (1x PIZZA klasik v Pizzerija Rondo Sevnica)

Prostor za vaš oglas

070 899 899 Gubčeva cesta 35a, Trebnje


IZ NAŠIH ŠOL in ŠPORT

15

Utrinki iz šolskih klopi Prispevki šol in vrtcev

novimi knjigami in igračami. Zato pa so pridni otroci pričeli novo leto s skrbno pripravljenimi slaščicami, ki so pri njih pustile sladke sledi in trudili se bodo, da se sladkobnost nadaljuje. (FOTO: OŠ Trebelno)

Novinarka in snemalec iz Vašega kanala sta jih prišla posnet in bili so že dvakrat na televiziji. Obiskala pa jih je tudi podjetnica pekarne Kruhek in Pasje pekarne in jim je dala novega zagona z besedami: »Verjemi v svojo idejo in vase.« Preden pa bo njihova poslovna ideja končana, bo potrebno še veliko ur dela, znanja in potrpežljivosti, da jim bo uspelo. Kar bodo čez celo leto ustvarjali, bodo predstavili na zaključni prireditvi, ki bo na dan Zemlje. (FOTO OŠ Šentjanž)

ŠENTLOVRENC - V sredini meseca januarja so Podružnično šolo Šentlovrenc obiskali varovanci in njihovi spremljevalci iz VDC Trebnje. Spoznali so šolo in delo na njej. Učenci so skupaj z učitelji pripravili zanimiv kulturni program, varovanci pa so skupaj z njihovo zborovodjo zapeli tri pesmi. Po MOKRONOG – Učenci 3. in 4. razreda končanem druženju so se še vsi skupaj SEVNICA - ZAPADEL JE PRVI SNEG OŠ Mokronog so se udeležili delavnic fotografirali in poslovili z željo, da se zopet Padajo, padajo bele snežinke in prinašajo Zelenjava je kul. Delavnice potekajo v okviru srečajo. otroško veselje. Pred vstopom v novo leto evropskega projekta G. I. Z. Slovenska so se otroci razveselili prvega snega, zato so zelenjava. Učenci so prepoznavali različno pri novinarskem krožku na OŠ Sava Kladnika zelenjavo. Iz zelenjave so izdelovali različne Sevnica pripravili nekaj zimskih utrinkov. dekoracije, kjer so uporabili svojo domišljijo. Po končani delavnici pa so zelenjavo z SANKANJE NA HRASTAH - Nekega mrzlega užitkom pojedli. (FOTO: OŠ Mokronog) decembrskega dne sem se s sanmi odpravil na bližnji hrib. Tam je bilo tudi veliko drugih otrok. Nekateri so se sankali, drugi kepali in delali snežake, nekaj otrok pa se je tudi smučalo. Ko sem se prvič spustil po hribu, ŠENTJANŽ – Letos je na Osnovni šoli Milana sem zelo užival. Nekajkrat sem tudi padel. Majcna Šentjanž zaživel podjetniški krožek. Kljub temu, da je bilo zunaj mrzlo, me ni Za ta krožek so se otroci zelo hitro navdušili. zeblo. Na krožku se otroci vedno zabavajo, Zimo imam zelo rad, ker je narava obarvana obenem pa se še veliko naučijo. Na krožku belo in ker se lahko sankam. se dobivajo ob petkih, ko bi človek mislil, Leon Tubanović, 5. b da si že čisto brez energije, a ni tako. Začeli TREBELNO - V mesecu decembru je otroke so s 45 minutami, sedaj pa že dve uri, ker ZIMSKI DOPOLDAN NA LISCI - Soboto smo skupine slončkov Vrtca na Trebelnem obiskal uživajo in se njim snov ne zdi pretežka. Pod se z družino odpeljali na Lisco. Ko smo prišli, ustni harmonikar gospod Vladimir Hrovat, ki mentorstvom podjetja Kin, poslovne storitve smo videli, da so tla zelo ledena. Na Lisci je predstavil in zaigral na že skoraj pozabljen spoznavajo pot od ideje do izdelka. Njihova je bilo malo ljudi, le nekaj planincev. Takoj inštrument »orglice« ter obiskali so nas bivši mentorja sta Milena Krošelj in Luka Sancin. sem pohitel na hrib in se spustil z vrha. učenci Podružnične šole na Trebelnem, Začelo se je z zbiranjem idej; imeli so jih Brzel sem kot strela in se pri spustu udaril v Laura, Robi in Rok, ki so zaigrali na harmoniki veliko, a odločili so se samo za eno – peko nogo. Sani sem spustil, da so same drvele in kitaro, otroci pa so jih spremljali z glasnim mafinov. Za uresničitev izbrane ideje pa sedaj po hribu navzdol, jaz pa sem tekel za njimi. petjem. V naslednjih dneh pa so se pridružili sprejemajmo številne odločitve. Preizkušajo Med tekom sem izgubil čevelj, sanke pa je starši otrok s prebiranjem pravljic, ki so se v peki različnih mafinov in preračunavajo na srečo ujela moja sestra. Malo smo se še pričarale dobre može, na kar so nas obdarili z stroške izdelkov. Iz ure v uro imajo več idej. kepali, nato pa smo odšli na palačinke. Dan

se je zares super končal. Aljaž Miklič, 5. b ZIMSKO VESELJE NA SNEGU - V nedeljo je zapadel sneg. Hitro sem stekel po smuči in odhitel na sneg. Ko sem prišel na vrh hriba, sem si naredil progo in se spustil. Proga je bila dobro narejena, tako kot na televiziji. Nekajkrat sem pri spustu tudi padel. Ko sem se utrudil, sem odsmučal do hiše in vstopil v topli dom. Malo sem se odpočil, potem pa sem se ponovno vrnil na hrib. Ko mi je smučanje postalo dolgočasno, sem se odločil, da se še malo sankam. Po dolgih urah »športanja« na snegu, sem odšel domov. Bilo je že zelo pozno in zunaj že temno, zato sem spil še topli čaj in odšel naravnost v posteljo. Nejc Zabasu, 5. b ZIMA PRINAŠA TAKO VESELJE KOT NEVŠEČNOSTI - Končno je v mesecu decembru zapadel prvi sneg. Zaradi nenadnih sprememb vremena se zemlja ni dovolj ohladila, zato se je sneg v treh dneh stopil. Ponekod se je zaradi višjih temperatur sneg spremenil v žled, čeprav tokrat ni povzročil toliko škode kot lani v mesecu februarju. Snežne razmere so povzročile tudi največje verižno trčenje avtomobilov na avtocesti. Poškodovanih je bilo kar petdeset avtomobilov. Zima pa ne prinaša samo nevšečnosti, ampak tudi radost in veselje v otroška srca. Takoj, ko zapade prvi sneg, otroci stečejo na sneg. Navdušeni nad belimi snežinkami se spuščajo s sanmi ali smučmi po belih strminah. Tudi odrasli si privoščijo smuk. Kljub temu da zima prinaša tudi nevšečnosti, misliva, da ta letni čas prinese več veselja kot nevšečnosti. Maruša Šlogar in Ivana Ocvirk, 7. c

Teniški turnir v Krmelju in Šentjanžu V telovadnicah OŠ Krmelj in OŠ Šentjanž sta bila organizirana teniška turnirja v skupinah mlajši (mini tenis) in starejši učenci (veliki tenis). Turnirja so se udeležili mladi tenisači, katere vadbo vodi trener Marjan Hribar na OŠ Krmelj, OŠ Šentjanž in OŠ Mokronog. Vsekakor so bili zmagovalci vsi, saj je bil to njihov prvi turnir in so morali premagati začetno tremo. Prikazali pa so lep tenis in veliko borbenost. Vsi udeleženci turnirja so prejeli priznanja.V skupini starejši učenci so zasedli: 1. mesto Jaka Jerovšek

2. mesto Lenart Beršnak 3. do 4. mesto Žiga Prijatelj in Leon Kmetič V skupini mini tenis – mlajši so zasedli: 1. mesto Jaša Medved 2. mesto Lea Prijatelj 3. mesto Tim Kukec 4. mesto Taja Ajnihar (FOTO: Marjan Hribar)

Vir: Marjan Hribar

Prvo tekmo v polfinalni skupini kadeti tesno izgubili Kadeti Trima so prvo tekmo v polfinalni skupini odigrali proti starim znancem ekipi RK Škofljica-Sviš. TREBNJE - Tekma se je igrala v soboto 17. 1. 2015 v Ivančni Gorici. Vse od začetka tekme sta se ekipi menjavali v vodstvu, nobeni pa ni uspelo povesti več kot za dva zadetka. Trimovci agresivne obrambe gostov nikakor niso uspeli prebiti, zelo veliko je bilo izgubljenih žog v fazi napada in pol protinapada. Tudi v obrambi niso prikazali igre, ki jih je krasila v jesenskem delu

tekmovanja. Tako so prišli v zaključek tekme povsem poravnani. Izenačili so rezultat na 24:24 in gostje so krenili v napad, ki so ga zaključili z zadetkom in povedli 25:24. Ostalo je 10 sekund, v katerih so si uspeli priigrati priložnost za neoviran strel, vendar sta sodnika dosodila prekršek nad igralcem Trima, ki je bil storjen pri podaji in priložnost za izenačenje je splavala po vodi.

Končni rezultat: RK Škofljica – Sviš : RK Trimo Trebnje 25:24 (11:10) RK Trimo Trebnje: Potrebuješ 1, Rajkovič, Stare, Špelič 2, Verbič 8, Brezovar, Falkner, Horžen 1, Kotar Ma. 11, Medved, Poglavc, Rogelj, Zakošek, Kotar Mi., Hostnik, Hriberšek 1; trener: Teraš Benjamin Vir in foto: RK Trimo Trebnje

Zmaga KMN Sevnica v 11. kolu V sredini januarja 2015 se pričnejo prvenstva v vseh futsal kategorijah, v sredini februarja pa prvi vrhunec sezone – zaključni turnir slovenskega pokala. SEVNICA - Sevniški malo nogometaši so koledarsko leto 2014 zaključili na sedmem mestu 1. slovenske futsal lige. V končnico državnega prvenstva vodijo prva štiri mesta, od katerega Sevnico loči le 5 točk. S prihodom slovenskega reprezentanta Dejana Bizjaka, ki se je v matični klub vrnil iz Italije, so ambicije uprave kluba jasne – uvrstitev na mesta, ki vodijo v končnico

državnega prvenstva v 1.SFL ter ''kanta'' iz slovenskega pokalnega tekmovanja Term Olimia. Sevničani si želijo, da bi bil drugi del sezone uspešnejši, kot je bil prvi. Uvod je že bil tak. Ekipa Mitje Jonteza se je pred domačimi gledalci predstavili z všečno igro. V prvem polčasu so si ustvarili veliko priložnosti, do prvega zadetka pa je bilo treba počakati

vse do 17 minute. Takrat se je Škorić otresel svojega čuvaja in s pravim evrogolom popeljal Sevnico v vodstvo. Takoj je zatem sta Koprivnjak in Kurtić izkoristila napako gostov. Slednji je postavil rezultat polčasa. Tudi v drugem polčasu so bili Posavci boljši nasprotnik. Med strelce sta se vpisala še Mehić in Krnc. Gostje so svoj edini gol dosegli v 34. minuti.

Mitja Jontez, trener KMN Sevnica je po tekmi povedal: »Ta zmaga je zaslužena. Dobro smo igrali, očitno smo naredili dobre temelje za nadaljevanje leta. Mojim fantom čestitke!« Vir: KMN Sevnica


16

ZADNJA STRAN

NOVI JUKE

NOVI QASHQAI

NOVI X-TRAIL

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO IN JIH PREIZKUSITE!

NOVA

GENERACIJA DOŽIVETJA

TPV AVTO D.O.O, KANDIJSKA C. 60, NOVO MESTO, TEL: 07/ 391 82 49, WWW.TPV-AVTO.SI

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO. Kombinirana poraba goriva: 3,8-6,5 l/100 km. Emisije CO2: 99-153 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Zaščita za odgovornost? Pripravili smo nekaj poučnih zgodb, ki nam prikazujejo, zakaj je dobro skleniti zavarovanje, ki vsebuje tudi zavarovanje odgovornosti. Sirene. Gosti dim. Divji plameni zajemajo že četrto stanovanje v stolpnici. Smrad po zažgani plastiki in obupani kriki ne pustijo ravnodušnega nikogar. Ljudje molče strmijo v ekipo profesionalne gasilske brigade, ki se trudi z nadčloveškimi napori omejiti požar, da ne bi bila katastrofa še večja. Nedaleč vstran stoji mlada mamica in popolnoma bleda strmi v prazno pred sebe. V rokah stiska majhnega dojenčka in s tihim glasom ponavlja: »Pa kako sem lahko to storila, pa kako sem lahko to storila«. Golaž, ki ga je pozabila na štedilniku, je vžgal najprej napo, potem elemente in ko je eksplodirala plinska jeklenka, se je šele začelo. Še dobro, da je bila pri sosedi na kavi, da sta pomerili nove copatke za malo štručko. In ne, zavarovanje, ki ga je imela, ji je pustilo dolgove. Stanovanje ji je zavarovalnica seveda obnovila, štiri sosednja stanovanja, ki so bila popolnoma uničena, pa ne. Če bi le imela hišno in zemljiško odgovornost dobro pokrito v svojem zavarovanju. Kaj pa naj zdaj? Na drugi strani mesta, nekje v istem času, se priletni gospod pripravlja na popoldanski počitek. Zvalil se je na nov kavč in ni je sile, ki bi ga lahko zdaj premaknila iz tega toplega kavča pred televizijo. In ko je takole na pol v snu še zadnjič preletel s kotičkom očesa čez svoj na sveže prebeljen strop, ga je izstrelilo dol s kavča. Mati božja, kaj pa je to za en temen madež tam gor na stropu? Ni minilo dolgo, ko je na sredini madeža nastala prva kapljica. In za njo še ena. Hitro je stekel gor k sosedu reševat situacijo, ko ga je že na stopnicah pozdravil manjši potoček. Sledil mu je po

hodniku do vrat, izpod katerih je prihajala voda. Tolkel je po zaklenjenih vratih in tulil, naj vendar odprejo, pa nič. Doma ni bilo nikogar. Saj res, šele čez en teden se vrnejo iz Turčije. Joj, kaj pa zdaj? Stekel je nazaj v stanovanje, v katerem je voda že pošteno kapljala po celi kuhinji in dnevni sobi. Poklical je policijo, oni pa gasilce in preden jim je uspelo vdreti v stanovanje, je lilo že iz cevne vertikale. Zalilo je 6 spodnjih stanovanj, preden so pri sosedu uspeli za silo zamašiti utrgan ventil na hidrantni cevi, iz katerega je voda silovito bruhala po celem stanovanju. Kako izliv vode v sosednja stanovanja ni krit? Pa saj lepo piše IZLIV VODE toliko in toliko evrov. Kaj? Kakšno zavarovanje odgovornosti? A izliv vode je krit samo pri meni? Ja kaj pa ostali? Sam moram plačati? A ste zmešani, pa to je 6 stanovanj? Nikoli več se ne zavarujem pri vas. Vir in foto: IC Finava

Poučne zgodbe iz področja zavarovalništva nastajajo v Izobraževalnem Centru Finava, ki deluje popolnoma brezplačno in po vsej Sloveniji. Ljubezen in energija, ki jo vlagajo v svoje delo, ima dva cilja – približati ljudem zavarovanja na način, da jih najprej dobro razumejo, potem pa jih vzpodbuditi, da si zavarovanja tudi odlično in poceni uredijo ali sanirajo. Več o njih in njihovem delu lahko izveste na www.icfinava.si, vašega klica ali pošte na info@icfinava.si pa bodo zelo veseli.

Profile for NaDlani.si

NaDlani - Januar 2015  

www.nadlani.si

NaDlani - Januar 2015  

www.nadlani.si

Profile for nadlani
Advertisement