Page 1

Magma media d.o.o.

Brezplačni časopis / november 2014 / w w w. n a d l a n i . s i / info@nadlani.si V s a g o s p o d i n j s t v a v o b č i n a h Tr e b n j e , M i r n a , Š e n t r u p e r t , M o k r o n o g - Tr e b e l n o i n S e v n i c a

2

Odprtje skupne čistilne naprave

4

50 let komunale in nova naložba

7

Šentrupertu novo priznanje

12

Niki Radelj dvojno zlato

Predstavili so idejni projekt mirnske obvoznice

3

Monografija o razvoju vodooskrbe

1.750 metrov dolga obvoznica mimo Mirne bo razbremenila ne le središče Mirne, ampak je ključna tudi za hitrejšo in varnejšo povezavo med Sevnico in Trebnjem.

5

Občina Trebnje vabi

6

Eno leto jutranje telovadbe

9

Avtomoto

10

Dom in vrt

13

40 let Trimoterma

15

Iz šolskih klopi

MIRNA – Sredi novembra so tako na Mirni pripravili neformalno predstavitev idejnega projekta. Od 1.750 metrov obvoznice je 1.300 metrov na območju občine Mirna, preostalo pa na območju sosednje občine Šentrupert. Naložba je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Idejni projekt za bodočo obvoznico pripravljajo na podlagi pridobljenih smernic vseh akterjev na območju, na katerega posega obvoznica, in na podlagi projekte naloge, ki jo je decembra lani izdelala Direkcija za ceste (DRSC). Želja je, da bi se obvoznica čim bolj približala koridorju železnice in zagotovila najboljši dostop do industrijskega območja na Mirni. Povabilu na neformalno predstavitev so se odzvali predvsem lastniki zemljišč na in ob trasi obvoznice, vabljeni pa so bili tudi predstavniki gospodarskih družb v koridorju obvoznice. »Z neformalno predstavitvijo smo želeli vse tiste, ki se jih trasa obvoznice tako ali drugače najbolj dotika, seznaniti s potekom projekta in jim omogočiti, da že v fazi priprave idejnega projekta podajo svoje mnenje. Nekaj pripomb je bilo glede zagotavljanja prometne varnosti za pešce, zato se je pripravljalec dokumentacije – ACER d.o.o. iz Novega mesta – zavezal, da jih bo v skladu z možnostmi smiselno upošteval. Dejstvo pa je, da vsem ne bomo mogli ustreči, lahko pa z dobrim obveščanjem bistveno pripomoremo k uspešni izvedbi projekta,« odločitev za tovrstno predstavitev pojasnjuje mag. Štefan Velečič, ki je na Občini Mirna zadolžen za področje okolja in prostora. OPPN bi lahko sprejeli sredi prihodnjega leta Idejna zasnova in idejni projekt sta podlaga za izdelavo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) obvoznice. Vse te postopke bi za omenjeno cesto sicer morala voditi država, ki pa je uresničitev projekta zaradi pomanjkanja denarja zamaknila. Občina Mirna je skupaj z Občino Šentrupert v svoje roke prevzela vodenje in pripravo dokumentacije, da bi vsaj malo pospešila postopke za izgradnjo obvoznice. Če ne bo zapletov, bi OPPN lahko sprejeli sredi prihodnjega leta. Dinamiko pridobivanja izvedbene dokumentacije, izbire izvajalcev in izgradnje pa je trenutno nemogoče predvideti, ker je projekt še treba umestiti v državni razvojni načrt, pa tudi splošno stanje trenutno državnim investicijam ni naklonjeno, je zbranim na predstavitvi pojasnil Bojan

1.750 metrov dolga obvoznica mimo Mirne bo razbremenila središče Mirne, ob tem je tudi ključna za hitrejšo in varnejšo povezavo med Sevnico in Trebnjem. (Foto: Acer)

Papler iz DRSC. Na Mirni so postopek priprave in izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta začeli že novembra leta 2012. Načrtovana obvoznica predvideva prometno razbremenitev obstoječe regionalne ceste skozi naselje Mirna z določitvijo novega koridorja ceste med reko Mirno in železnico. Tako naj bi se obvoznica začela pri obstoječem znaku Mirna (gledano iz trebanjske smeri), kjer bo navezava na njo T-križišče, s čimer se bodo izognili rušenju hiš in spremembi izgleda starega vaškega jedra. Zaključila se bo predvidoma pri domačiji Butara v občini Šentrupert, kjer se bo priključila na cesto proti Slovenski vasi. »Namen obvoznice je predvsem omogočiti pretočnost prometa na cesti Sevnica–

Trebnje, z njo pa rešujemo tudi dostop do industrijske cone in urejamo promet preko mirnskega mostu. Računamo, da bomo s projektom prišli v srednjeročni program izgradnje cest v Sloveniji, kajti to je temelj, da bi lahko v naslednji finančni perspektivi obvoznico tudi realizirali. Pričakujemo, da bo naša obvoznica prioritetno umeščena, saj z njo rešujemo gospodarstvo v celotni Mirnski dolini, gradnja pa bi se lahko realno začela nekje v treh do sedmih letih,« pravi mirnski župan Dušan Skerbiš. Občina Mirna bo sicer začasno založila tudi približno 50.000 evrov za pripravo projektne (urbanistične) dokumentacije in jih bo v času gradnje lahko poračunala kot svoj vložek pri gradnji ceste. J.S.

Beseda urednice Pred nami je še zadnji teden v novembru. Letos je prinesel neobičajno veliko padavin, ki so ponekod povzročale hude poplave, a k sreči je tukajšnjim krajem narava tokrat prizanesla. Imeli smo tudi nekaj neobičajno toplih dni in tisti, ki si želijo zimske idile, postajajo že nestrpni. Pred vrati pa je december, ki ga polnijo številni prazniki in ljudske zabave, zato se ga je prijel vzdevek »veseli«. Morda bodo prav prazniki prinesli tudi prve snežinke. Ekipa NaDlani sicer ostaja zvesta začrtani poti. Tudi v novembrski številki smo namreč zbrali poročila o pestrem dogajanju v naših krajih, pridobitvah in uspehih, dodali smo še novo rubriko, v kateri se bomo osredotočali na avtomobilizem. Na koncu tudi tokrat velja povabilo – pridružite se in bodite NaDlani tudi vi. Roberta Meršol

Profile for NaDlani.si

NaDlani November 2014  

www.nadlani.si

NaDlani November 2014  

www.nadlani.si

Profile for nadlani
Advertisement