Page 1

Nadlani.si Tiskana izdaja Nadlani.si, časopis za Dolenjsko in Posavje junij 2016 / www.nadlani.si

4

Pogovor z županom Občine Trebnje

3

JV Slovenije je v začetku junija zatreslo petkrat

5

Dolenjec postal Cosmo mister 2016

8

31. Kmečki praznik v Tržišču Semanji dan na Bučki

13

Novi Renault Clio

16

Dom in vrt

21

Šport

Halo pesek d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

11

PRODAJA DRV 041-755-578

Anja Zamida je presrečna

6

Kdo je šampijon festivala modre frankinje?

7

Občina Šentrupert praznuje 10 let

Novomeški občinarji dobili zaušnico s strani države Mestna občina Novo mesto ni bila uspešna na razpisu za državna sredstva, namenjena ureditvi komunalne infrastrukture v romskem naselju Brezje-Žabjak. NOVO MESTO - Mestna občina Novo mesto je prijavila projekt za ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pridobili naj bi nepovratna sredstva. Le-ta projekt je bil s strani ministrstva zavrnjen. V Mestni občini Novo mesto so v izjavi za javnost zapisali: »Mestna občina Novo mesto z velikim razočaranjem ugotavlja, da država še vedno ne izkazuje ustreznega pristopa in pripravljenosti za ureditev največjega nelegalnega romskega naselja v Sloveniji in reševanja romske problematike na splošno. Odločitev in pojasnilo ministrstva sporočata, da je v Sloveniji za dva milijona evrov bolj prioritetnih projektov od urejanja novomeških romskih naselij, čeprav na tem območju vladajo ene najbolj perečih bivanjskih razmer v Sloveniji.« S strani Mestne občine Novo mesto aktivno teče resno prizadevanje in širok dialog glede ključnih problemov na področju integracije romske skupnosti. Potekajo aktivnosti za realizacijo dogovorov, ki jih je sprejel Občinski svet s Strategijo v letu 2013 in nato ponovno potrdil lani. Teče tudi vrsta programov in ukrepov na področju izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora in varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, obveščanja in soodločanja v javnih zadevah. S prostorskimi akti so urejena naselja Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec in Ukrat, v večini romskih naselij je zgrajena minimalna komunalna oprema, romska

PRODAJA SEKANCEV 041/755 578 ODKUP HLODOVINE 041/755 578 halopesek.doo@gmail.com

skupnost lahko soodloča v javnih zadevah z izvolitvijo občinskega svetnika, deluje odbor občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, v Novem mestu pa se vzpodbuja in teče organizirano delovanje romske skupnosti na ravni nevladnih organizacij. Mestna občina Novo mesto poleg tega v sprejetih načrtih razvojnih programov načrtuje ureditev Žabjaka in tudi drugih romskih naselij v višini preko treh milijonov evrov do leta 2020, v načrtih razvojnih programov države pa takšnih projektov še vedno ni predvidenih. Ureditev romskega naselja Brezje-Žabjak je finančno in vsebinsko najzahtevnejši projekt uresničevanja pravic pripadnikov romske skupnosti, zato ga je mogoče izvajati le ob usklajenem delovanju vlade, lokalne skupnosti in Sveta romske skupnosti RS. Mestna občina Novo mesto je pripravljena v partnerstvu z državo in z vsemi vpletenimi zadeve začeti reševati, vendar mora svojo, aktivno vlogo zavzeti tudi država. Zato do ureditve situacije pričakujejo, da bodo vse nadaljnje pobude, predlogi in pritožbe organizacij, ki si prizadevajo

VESELI PETEK V KOVINARJU: 24.06.2016 NE ZAMUDITE TE SUPER AKCIJSKE PONUDBE.

za romske pravice (Varuhinja človekovih pravic, Urad za narodnosti, Amnesty International Slovenija ipd.), naslovljene neposredno na predsednika Vlade RS in ne na Mestno občino Novo mesto. Ostale občine so uspele na razpisu Mestne občine Novo mesto ni med prejemniki proračunskega denarja, ki ga je država z razpisom namenila za ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih. So pa med prejemnicami občine Krško, Metlika, Črnomelj, Dobrovnik, Beltinci, Murska Sobota, Grosuplje, Puconci in Rogašovci. Občina Črnomelj bo v ta namen dobila 174 tisoč evrov, Metlika 105 tisoč, Krško pa 87 tisoč evrov. Zakaj je občinarjem spodletelo? Zakaj konkretno je Mestni občini Novo mesto na razpisu spodletelo je novinarjem pojasnil župan Gregor Macedoni na ponedeljkovi novinarski konferenci. Več preberite Nadlani.si Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o. TREBNJE, Stari trg 2

Vsak četrtek 10% popusta za upokojence. Obiščite živilske trgovine KZ Trebnje.

Tel.št. 07 34-81-500 www.kz-trebnje.si

PE TREBNJE, Obrtniška 18, Trebnje, 07 34 62 431, dusan.sadar@bartog.si PE NOVO MESTO, Pod Trško goro 83, Novo mesto, 07 39 33 640, gregor.recelj@bartog.si

27x v Sloveniji

2


2

POGOVOR

Pogovor z županom Občine Trebnje Alojzijem Kastelcem: »Sodelovanje vodi k napredku« Ker občina Trebnje v mesecu juniju praznuje občinski praznik, smo obiskali in k pogovoru povabili župana Alojzija Kastelica. saj vodenje občinske uprave in delo le-te prepuščam direktorju občinske uprave. Sam se posvečam konkretnim zadevam, projektom, sestankujem z ljudmi, občani, projektanti. Poskušam najti čim boljše ekonomične rešitve pri projektih, ki se izvajajo. Delovni dan traja velikokrat do večera in tudi ob vikendih. Ravno v preteklem vikendu sem bil na sestanku s krajani Jezera, ki imajo želje za ureditev kanalizacijskega sistema, želijo urediti razsvetljavo … V soboto pa sem prisostvoval na dogodku 10. letnica Škofije Novo mesto.

Že 10 let županuje. Pravi, da bo najbrž za županski stolček kandidiral še enkrat, a hkrati si želi bolj umirjenega življenja. Kmalu bo dopolnil tudi 40 let delovne dobe, to pa je tudi čas, ko se bliža upokojitev. Kateri so trenutni projekti, s katerimi se ukvarjate na občini? V izvedbi je kar veliko projektov: gradi se športno igrišče v Dobrniču, smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za vrtca Dobrnič in Šentlovrenc, gradi se kanalizacija ter poteka modernizacija ceste in pločnikov v Dolenji Nemški vasi, do konca naj bi bila v polnem obratovanju vrtina Bratnica, ki služi kot dodatni vodni vir. Zaključili smo sanacijo azbestnih vodov po dolini reke Temenice in investicijo skupaj z občino Mirna v nov vodovodni sistem v Zabrdju …

Zakaj se je občina odločila za prodajo občinskih stanovanj? Za ta stanovanja, ki so v občinski lasti, so visoki obratovalni stroški. Stanovanja so tudi stara in potrebna obnove. Trenutno je tudi potreba po kadrovskih stanovanjih majhna. Zaradi vseh teh razlogov se je občina odločila, da je najbolj ekonomično, da se stanovanja prodajo. Sedanjim stanovalcem oz. najemnikom smo dali možnost odkupa, vendar se za to stanovalci niso odločili. Smo pa javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj podaljšali do 24. 6. 2016, več informacij je na voljo na www.trebnje.si.

Kako, da je v letošnjem letu občina pristopila k organizaciji prireditve Iz trebanjskega koša? Letos se je prvič zgodilo, da Turistično društvo Trebnje ni organizator prireditve Iz trebanjskega koša. Moje mnenje je, da prireditev tone, se krajša in umira. Turistično društvo Trebnje ni dober motivator sodelujočim pri prireditvi, pojavila se je Kako poteka vaš delovni dan? prevzetnost, spori … Z organizacijo te prireditve Na svoje delovno mesto pridem med 8. in 8.30 želi občina Trebnje doseči novo kvaliteto. Sam uro. Kolegijev se udeležim enkrat mesečno, verjamem v prireditev in verjamem, da ima velik

potencial. Le sodelovanje med vsemi udeležen- sprejemajo odloke, pride več ljudi po nasvet ali rešitev. Poskušam se približati ljudem in jim dati ci vodi k napredku. možnost za sodelovanje. Od kje ideja za Dan Keltov in Rimljanov, ki bo v okviru prireditve Iz trebanjskega Kaj radi počnete v prostem času? Ker veliko časa presedim v pisarni, moram tudi koša? Želimo, da občani spoznajo zgodovino in pre- malo »pomigati«. Gibam se tako, da vzamem teklost. V rimski dobi je bilo 5.000 prebivalcev pohodne palice in se odpravim npr. na Zaplaz. na območju Trebnjega in je bilo pomembno v Doma imamo svoj vrt, sadovnjak, kosim travo. upravnem smislu. Želim si, da bi se ustanovi- Zelo rad pa tudi berem. Na moji nočni omarici je lo kakšno zgodovinsko društvo, ki bi ohranjalo vedno knjiga, prav uživam v branju. Sem reden spomin na Rimljane in Kelte in bi povezalo ljudi. abonent Knjižnice Pavla Golie v Trebnjem. Na Dan Keltov in Rimljanov pridejo tudi gostje iz Kakšni so vaši nadaljnji načrti, želje za Velike Gorice, Vipave … Kako komentirate dogajanje okrog no- prihodnost? Svoje delo obvladujem, nisem v stresu, stvari vega Kulturnega centra v Trebnjem? Kar nekaj prahu se dviguje okrog tega dogaja- gredo naprej in projekti se premikajo. Na penja. Vendar se zavedam, da ne gre pričakova- strost svojega življenja sem se navadil. Si pa žeti enotnega mnenja vseh udeleženih. Imamo lim, da bi zadeve počasi prevzel podžupan, ki mi občinski svet, ki odloča o teh zadevah in to je je v veliko pomoč pri delu. Obvladuje svoje delo potrebno spoštovati. Sam ne gojim zamere ne in upam, da bo on počasi prevzel moje delo, sedo stranke DROT, ne do Dejana Smuka. Želim veda glede na željo volivcev. si nadaljnjega sodelovanja in odprte razprave. V občinskem svetu smo naredili najboljšo osnovo, da se pride v 2 letih do gradbenega dovoljenja za nov kulturni center in se uvrsti v državni proračun. V letu 2020-2021 pa je v načrtu odprtje novega kulturnega centra. Kako se srečujete z občani in kako ohranjate stik z njimi? Jim prisluhnete pri njihovih željah, težavah? Ponedeljki so v moji pisarni na občinski upravi v Trebnjem namenjeni občanom. Tudi izven delovnega časa sem na voljo občanom. Rad sicer vidim, da preden pridejo s problemom, da me pokličejo prej in nato poskušam najti rešitev. Veliko grem tudi po terenu, po vaseh. Ko odbori

Pri tem pa trebanjski župan bralce in bralke časopisa NaDLANI lep vabi na prireditve občinskega praznika in na 28. prireditev Iz trebanjskega koša. Zahvaljujemo se Vam za pogovor in čestitke občini Trebnje ob občinskem prazniku.


IZ NAŠIH KRAJEV

3

JV Slovenije je v začetku junija zatreslo Novo začasno parkirišče na Novem trgu Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na majski seji sprejel sprepetkrat membe in dopolnitve ureditve cestnega prometa v občini, z namenom

Potres je naravni pojav, pri katerem pride v Zemljini notranjosti do nenaprometne razbremenitve ožjega mestnega središča. Vzpostavljeno je javdne sprostitve nakopičenih elastičnih napetosti. no parkirišče na Novem trgu 6 in uvedeno brezplačno parkiranje v 2. taNOVO MESTO - Sproščena energija se razširja sta. Preliminarno ocenjena magnituda potresa je rifnem razredu ob sobotah. Znižuje se tudi cena letnih parkirnih dovoljenj v obliki seizmičnega valovanja v vse smeri. Ka- bila med 1,6 in 2,4. Na agenciji ocenjujejo, da za podjetnike, ki delujejo v mestnem jedru. dar potresno valovanje doseže Zemljino površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči. Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo je sporočila, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili v nedeljo, 5. junija 2016, ob 16.10 šibek potresni sunek. Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 41 km jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Žužemberka. Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 1,9. Ocenjujejo, da je intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem območju bila III-IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS98). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Hinj. 7., 8., in 9. junija pa so bili v bližini Novega mesta zabeleženi zmerni potresni sunki. Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 58 km jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Novega me-

intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Novega mesta in okolice. Najmočnejši odziv prebivalcev je bil na potresa, ki sta se zgodila 7. 6. 2016.

NOVO MESTO - Novi lastnik nepremičnine Novi trg 6 je v aprilu dokončno porušil in odstranil dotrajano zgradbo. Nadaljnji postopki, ki bodo omogočili gradnjo novega objekta (sprejetje novega podrobnega prostorskega načrta, arhitekturni natečaj), bodo trajali predvidoma leto Povzela: P. U., po Agenciji RS za okolje, Urad dni. Ker bi prostor do tedaj ostal prazen, se je za seizmologijo in geologijo občina z lastnikom dogovorila, da se v tem času na območju vzpostavi javno parkirišče, uvrščeno v cenovno ugodnejši, 2. tarifni razred.

Britanska veleposlanica obiskala Novo mesto

Dodatno parkirišče bo prometno razbremenilo ploščad nad parkirno hišo na Novem trgu in ožje mestno središče ter bo v podporo bodočim infrastrukturnim aktivnostim (prenova Glavnega trga, zmanjšanje in ureditev parkirišča na Novem trgu). Z umestitvijo v 2. tarifni razred bo tudi cenejše. Cena v tem razredu znaša 0,50 evra za Z začetkom junija je Mestna občina Novo mesto pristopila k aktivnemu privabljanju ter razvoju dejavnosti v mestnem jedru še z dvema dodatnima ukrepoma. Na parkiriščih, ki se nahajajo v 2. tarifnem razredu, je sedaj omogočeno tudi brezplačno parkiranje, in sicer od petka, od 17. ure dalje, do ponedeljka zjutraj. Hkrati se s 600 na 450 evrov znižujejo cene parkirnih dovolilnic za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju 1. tarifnega razreda. Vir in foto: MO Novo mesto

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je 8. junija 2016 na rotovžu sprejel veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey. NOVO MESTO - Veleposlanica Sophie Honey, ki je na čelu britanskega veleposlaništva v Sloveniji od marca 2015, je Novo mesto obiskala prvič. V okviru obiska si je ogledala tovarno zdravil Krka ter se na dogodku v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in Britansko-slovenske gospodarske zbornice srečala z dolenjskimi gospodarstveniki. Po kratkem ogledu mestnega jedra jo je na rotovžu sprejel župan Gregor Macedoni, ki ji je predstavil zgodovino in glavne značilnosti občine ter nekaj ključnih prihodnjih projektov v občini. Veleposlanica je poudarila, da iz Novega mesta odhaja z zelo pozitivnimi vtisi in se strinjala z županom, da Slovenija ni zgolj Ljubljana. Kot je dejala, bo vesela vabil na prireditve na Dolenjskem, pri čemer je župan med drugim izpostavil izvirne predstave Anton Podbevšek teatra.

vsako začeto uro parkiranja, 50 evrov za enomesečno obdobje, 225 evrov za polletno obdobje in 300 evrov za enoletno obdobje. V 2. tarifni razred sicer spadajo parkirni prostori Ob Težki vodi, Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki), parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo, parkirišče ob Železniški postaji Kandija, parkirni prostori v parkirni hiši Potoval, parkirišče ob Kandijski ulici, parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto in Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe občine). Cena 1. tarifnega razreda, ki velja v ožjem mestnem središču, znaša 0,80 evra za vsako začeto uro parkiranja, 100 evrov za enomesečno obdobje, 450 evrov za polletno obdobje in 700 evrov za enoletno obdobje.

HITRO TISKANJE

zabete II., princ Filip. Program mlade med 14. in 25 letom spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, s poudarkom na odkrivanju in usmerjanju potencialov. Župan je zagotovil, da MEPI ima podpro lokalne skupnost in obljubil, da bo s programom seznanil osnovne in srednje šole v občini.

070 833 833

Vir in foto: MO Novo mesto

Veleposlanico je na obisku pri županu spremljala Andreja Anžur Černič, direktorica Zavoda MEPI – Mednarodno priznanje za mlade, ki je županu predstavila omenjeni program. Program MEPI je ime za Priznanje vojvode Edinburškega, ki ga je leta 1956 ustanovil mož britanske kraljice Eli-

Tiskani medij Na dlani je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838 Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Petra Urbančič Oblikovanje: Klavdija Žgajnar Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke Naklada: 30.000 Pokrivamo občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Trebnje, Žužemberk, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč in Sevnica. Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 070 899 899 Spletna stran: www.nadlani.si

Dragi bralci in bralke, deževno vreme nas že dodobra spravlja v slabo voljo, a se ne damo in kličemo poletje in sonce, ki kot pravijo napovedi bo kmalu tu. Čaka nas pester mesec, zapolnjen z dogodki: Iz trebanjskega koša, Praznik situl, Festival družin in še in še. Lepo vabljeni k branju našega časopisa, lotili smo se pozitivnih zgodb in tudi težav, ki težijo občane iz občin, ki jih pokrivamo. Organizirate kakšen dogodek, se ukvarjate s kakšnim posebnim hobijem, ste naleteli na težavo? Vabljeni k sodelovanju; pošljite nam prispevke na urednistvo@nadlani.si. Lepe pozdrave pošiljamo našim bralcem. Uredništvo časopisa NaDLANI.


4

IZ NAŠIH KRAJEV

Novomeščanka Mirela zmagovalka BB in dobitnica 50.000 evrov

Anja Zamida je presrečna: »Vse je mogoče, samo verjemi«

Končal se je še en resničnostni šov in presenečenj je več: da je zmagala ženska in da gre za novomeščanko Mirelo Lapanović, ki so jo nekateri poimenovali kar kraljica šova Big Brother.

Anja Zamida iz Srednje vasi pri Semiču je pred kratkim v Nemčiji prestala operacijo, pri kateri so ji iz možganov odstranili nevarno cisto pinealne žleze. Po tednu dni od operacije se je vsem, ki jo spremljajo, prek družabnega omrežja oglasila še sama.

LJUBLJANA, NOVO MESTO – Mirela je namreč poskrbela, da se je v hiši velikega brata vedno kaj dogajalo. Vmes se je še zaljubila, se velikokrat sprla in pokazala, kako temperamentna je. Da bo prav ona pometla s konkurenco, pa ni pričakovala. “Hvala vsem iz srca, vsi so verjeli v Klemna, meni ni nihče rekel ničesar,” je bila v zadnji oddaji iskrena in dejala, da si bo vzela čas za ljubezen. Sinova bosta nanjo ponosna in postala bo uspešna poslovna ženska, je prepričana. Bomo videli, če se bo to res uresničilo. Če se spomnimo lanskoletne zmagovalne Pie Filipčič, se njeni načrti namreč niso uresničili. Divje zabave, potovanja in trošenje so namreč terjali veliko denarja, tako da si še do danes ni uresničila velike želje – spremembe spola. Kakor koli že, Mirela je v šovu spoznala Primorca Marka Jovanovića, za katerega pravi, da bosta ostala skupaj tudi naprej. Kaj se bo res zgodilo, bomo še videli, je pa njen (bivši) partner in oče enega od njenih otrok že javno povedal, da je k sebi ne bo sprejel. Upamo, da bo Mirela 50.000 evrov znala dobro izkoristiti in da si uresniči kakšno veliko željo.

GREIFSWALD, SEMIČ – Uspelo je, je zapisa- cilju. “Z močno voljo, vztrajnostjo, ljubeznijo je la. “Točno pred enim tednom ob takšnem času danes vse mogoče, samo verjemi,” pravi Anja. sem bila nekje v sanjah, zbudila pa sem se s Vir in foto: facebook, povzela M. S. sicer groznimi bolečinami, pa vendar najsrečnejši človek na tem svetu,” je sporočila. Kot pravi, je včeraj, 10. junija, bolnišnico zapustila, zdaj pa mora počakati še zadnji pregled, ki bo v naslednjem tednu in navodila zdravnika, ki je uspešno odpravil cisto iz njene glave. Mladenka pa ne more skrivati svoje hvaležnosti: “Ob tej priliki pa se bi še enkrat iz dna srca rada zahvalila vsem vam, dragi moji, ki ste verjeli vame, mi s sredstvi, spodbudnimi besedami, pozitivnimi mislimi, dejanji pomagali do današnjega dne, ko se počutim več kot odlično, ne še najboljše, pa vendar počasi lepo okrevam.” Seveda bo potrebovala še nekaj časa, da bo vse popolnoma v redu, a možgani se počasi celijo in kmalu bo vse tako, kot mora biti. Ob koncu je Anja vsem, ki jo spremljajo, na srce položila še, da je v življenju, v katerem vsakemu ni postlano z rožicami, pomembno, da verjameš vase in nikoli ne obupaš, temveč vztrajno pluješ proti svojemu

MasterChef Slovenije je postal Darko Klemen Zmagovalca pa je dobil tudi slovenski MasterChef. To je postal primorski Štajerec Darko Klemen, ki je v finalu premagal 17-letnega Mateja Zupančiča iz Ljubljane. Darku bo 50 tisočakov še kako prišlo prav, saj je njegova najmlajša hči srčna bolnica. Vir. M. S., Pro plus, foto: Facebook

Kako do več posla? Pokličite 070 899 899

Župan izločil Kobeta iz koalicije Novomeški župan Gregor Macedoni si je v začetku mandata zagotovil široko, kar 19-člansko koalicijo v 30-članskem občinskem svetu. V njej sta bila tudi dva svetnika Gospodarsko aktivne stranke (GAS). A enemu, Alojzu Kobetu, je župan pisal, da je v koaliciji nezaželen. NOVO MESTO – Iz stranke GAS s sporočili, da po njihovem mnenju župan objektivnega vzroka ni navedel, je pa njegovi odločitvi verjetno botrovalo vztrajanje GAS-a, da se izvajajo programska izhodišča in programske prioritete iz »Dogovora o sodelovanju pri vodenju Mestne občine Novo mesto v mandatu 2014-2018«. Stališče stranke GAS je, da je potrebno zaveze in dogovore spoštovati, zato smo tudi dosledno vztrajali na izpolnjevanju Dogovora o sodelovanju pri vodenju MO Novo mesto. Posledično se z županom v nekaterih točkah nismo mogli strinjati in poenotiti stališč. V GAS se zavzemajo za izboljšanje poslovnega okolja in pogojev za podjetništvo, kar so zapisali tudi v omenjeni Dogovor. Zaradi tega so že na začetku tega mandata močno nasprotovali dvigu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V GAS podpirajo odgovorno skrb za vse generacije in zmanjšanje socialnih tveganj za najbolj ranljive skupine. Zaradi tega so nasprotovali dodatni obremenitvi mladih družin z dvigom cene vrtcev. In so z vloženim amandmajem dosegli, da se bo dvig cene za vrtce v celoti kril iz proračuna MO Novo mesto. Zagovarjajo tudi stališče, da je potrebna uskladitev plač v občinskih podjetjih, zavodih in agencijah, da je mogoče dobiti dodatna sredstva z ustvarjanjem ugodnega poslovnega okolja in še in še.

Kulinarični namig Osvežujoč bezgov sirup Sicer se cvetenje bezga že skoraj zaključuje, pa vendar ga boste v višjih legah še našli. Sestavine: • 30 bezgovih cvetov • 3 litri vode • 3 kg sladkorja • 6 dag citronske kisline • nekaj limon • vsaj 4 steklenice

V GAS-u pravijo, da bodo tudi po izključitvi iz »koalicije« s strani župana podpiral vse dobre predloge, bodo pa tudi v prihodnje kritični do slabih rešitev. Vir: Območna organizacija GAS

Priprava: Naberite bezgove cvetove in jih dajte na hladno. V veliki posodi zmešajte vodo in sladkor in zavrite. Sladkor se mora stopiti. Nato vse skupaj pustite, da se ohladi. Dodajte citronsko kislino in zmešajte, nato primešajte še kolobarje limon in cvetove bezga ter pustite stati 48 ur v hladnem in temnem prostoru. Najbolje, da posodo pokrijete s krpo. Čez dva dni, sirup precedite skozi gosto cedilo in gazo ter natočite v steklenice. Steklenice shranite v hladen prostor. Pripravila: P. U.


IZ NAŠIH KRAJEV

Dolenjec Gregor Potrebuješ postal Cosmo mister 2016 Član ŠDD Gregor Potrebuješ postal Mister Cosmopolitan 2016, krajan Krajevne skupnosti Drska Klemen Zabukovšek pa Mister Proteini 2016. LJUBLJANA – 8. junija je v Siti Teatru BTC v Ljubljani potekal izbor Mister Slovenije 2016, mister Proteini.si 2016 in izbor za Cosmo mister 2016. Mister Slovenije 2016 je postal Ptujčan Tilen Grah, študent podjetništva. Poleg njega so se za najbolj laskavi moški naziv v Sloveniji borili še Nik Pregl, Gregor Potrebuješ, Blaž Perat, Jasmin Ciriković, Josip Cvitić, Jure Bauman, Klemen Zabukošek, Riad Fehrić in Vasja Hajduk. Gregor Potrebuješ je star 19 let in prihaja iz Sejenic, ki se nahajajo v občini Trebnje. Za naše uredništvo je o zmagi in samem tekmovanju povedal: »Na izbor sem se prijavil iz čiste radovednosti, ker rad preizkušam nove stvari v življenju. Nisem imel nobenih predhodnih izkušenj z modo in modnim svetom, saj sem prej večinoma svojega časa namenil rokometu, to pa je prekinila poškodba. Menim, da je v vsakem slabem nekaj dobrega in tudi v tem je bilo. Pridobil sem veliko izkušenj, tako življenjskih kot modnih, veliko novih poznanstev, dobrih prijateljev in nasvetov … Na kratko povedano je tekmovanje potekalo tako: med 40 prijavljenimi so naredili ožji izbor (16 fantov), na polfinalu v Casinoju Korona v Kranjski Gori pa so izbrali 10 finalistov. Tam sem osvojil tudi naziv Mister Korona. Nato so sledile večdnevne priprave v Kranjski Gori, v Hotelu Špik, kjer smo se še bolje spoznali ter pripravljali na zaključni nastop, ki je potekal v

sredo, 8. 6. 2016, v Ljubljani. Tam sem osvojil naziv Mister Cosmopolitan 2016. Bil sem več kot zadovoljen!” Čestitke za osvojeni naziv tudi iz našega uredništva.

5

Kulturno-politični ping pong V zadnjih dneh smo v uredništvo prejeli več dopisov s strani župana občine Trebnje, stranke DROT in predsednika Krajevne skupnosti Trebnje Dejana Smuka. TREBNJE – Prah dviguje umestitev novega kulturnega doma v Trebnje. Na zadnji seji občinskega sveta Trebnje so kot novo lokacijo za gradnjo kulturnega doma izbrali zemljišče ob železnici. Na ta izbor so se odzvali v stranki DROT. V izjavi za javnost so zapisali, da so veseli, da ne sodelujejo “pri podmiznih kupčijah«. Zakrajšek. V izjavi je omenjen tudi Rupert Gole in njegovo podjetje Esplanada, ki da “ribari v kalnem”. Celoten odziv župana je dostopen na naši spletni strani. Kot je videti se nam obeta pestro politično poletje. Upamo, da se bo igranje ping ponga končalo in bo zaključek v dobro vseh občanov.

wwww.nadlani.si

Na njihovo izjavo za javnost pa se je ostro odzval župan občine Trebnje Alojzij Kastelic. Odgovor je naslovil kar na predsednika KS Trebnje Dejana Smuka, saj pravi, da je Dejan Smuk nesporni vodja DROT-a in ne predsednik DROT-a Janez Povzela: P. U., foto: P. U.

Pozdrav 18. cvičkovi princesi Na Čatežu pod Zaplazom so 3. junija pripravili sprejem za 18. cvičkovo princeso, domačinko Anjo Mrhar.

Povzela: P. U., foto: FB Vir in foto: facebook, povzela M. S.

Prvi atletski miting v Trebnjem V Trebnjem se je na mitingu mladih, ki je bil organiziran ob odprtju nove pridobitve, atletskega stadiona, zbralo veliko število otrok, ki so nastopili v šestih disciplinah (daljina, 60 m, 600 m, 1000 m, suvanje krogle, vortex) v različnih starostnih kategorijah (od U8 do U16). TREBNJE – Organizator je pripravil tudi troboj za rekreativce, ki so se pomerili v suvanju krogle, skoka v daljino z mesta in teka na 60 m. Veseli jih, da je Trebnje športno mesto, pokazalo pa se je tudi, da je tudi atletsko mesto, saj je tekmovalo veliko število otrok, zelo veliko pa je bilo tudi gledalcev, ki so dvignili vzdušje na višjo raven. Mitja Svet, ki je v Trebnjem prevzel pobudo za atletiko in je vodja tamkajšnje atletske sekcije, je po tekmi dejal: »V Trebnjem smo lansko jesen, v sklopu ureditve športnega parka, dočakali veliko pridobitev, in sicer tartansko atletsko stezo. Ob pomoči Atletskega kluba KRKA iz Novega mesta smo ustanovili Atletsko sekcijo Trebnje in otroke že to zimo pričeli spoznavati z osnovami kraljice športov - atletike. Glavni namen atletskih treningov za otroke je, da otroke naučimo pravilnih gibalnih vzorcev, predvsem pri teku ter tudi pri skokih in metih. Trenutno v Trebnjem v treh starostnih skupinah redno obiskuje treninge preko 50

otrok in skoraj vsi so danes nastopili na prvi veliki domači tekmi.« Po dogovoru med KS Trebnje in AK Krka Novo mesto smo se odločili, da skupaj pripravimo atletsko tekmovanje za najmlajše, ki so zelo željni tekmovanj. Tako se je rodil 1. atletski miting – Trebnje 2016. Pozabili nismo niti na športnike rekreativce in za njih pripravili zanimiv rekreativni troboj. 13 tekmovalk in tekmovalcev se je preizkusilo v troboju in primerjalo svoje rezultate z rezultati vrhunskih športnikov. Nastopilo je približno 140 otrok iz Dolenjske in tudi od drugod. Podelili so kar 35 kompletov medalj v različnih starostnih skupinah in disciplinah tekov, skokov in metov. Padlo je tudi veliko osebnih rekordov. »Najpomembnejše pa je, da so se otroci zabavali in uživali, kajti za marsikoga je to popolnoma nova izkušnja, najmlajši udeleženci namreč še niso dopolnili 6 let,« je še dodal Svet. Vir in foto: AK Krka

ČATEŽ POD ZAPLAZOM - Ob tej priložnosti so pripravili tudi slavnostni podpis medsebojnega dogovora o sodelovanju pri promociji cvička, ki so ga podpisali letošnji kraj cvička Franc Medle, cvičkova princesa Anja Mrhar, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in predsednik Vinogradniško-turističnega društva Čatež pod Zaplazom Jože Štepec. S slavnostnim podpisom sta bila tako letošnji kralj cvička in cvičkova princesa sprejeta na cvičkov dvor. Prireditve se je udeležilo kar 18 predsednikov različnih vinogradniških društev iz Dolenjske, predsednik Zveze društev vinogradnikov

www.nadlani.si,

Dolenjske Matjaž Jakše, trebanjski podžupan Jože Korbar, nekatere bivše cvičkove pricese, kralj cvička Franc Medle in mnogi drugi častni gostje. Dogodek se je nadaljeval pred vinogradniškim domom na Čatežu, kjer so degustirali cviček vinske kleti Kresal, ki polni protokolarno vino in je tudi sponzor dvestotih buteljk. Druženje so nadaljevali ob domači hrani in domačem vinu v gostilni Tončkov dom. Na 21-letno študentko Anjo Mrhar so že posebej ponosni Čatežani. Dvakrat so že imeli kralja cvička, letos pa so dobili še cvičkovo princeso. Vir in foto: ZDVD

Tel.: 070 899 899,

info@nadlani.si

Pozor: zapora ceste v Trebnjem Občinska uprava občine Trebnje obvešča, da bo v času od petka, 17. 6. 2016, od predvidoma 8. ure dopoldan, do ponedeljka, 20. 6. 2016, do predvidoma 12. ure popoldan, zaprto mestno jedro zaradi 28. prireditve »Iz trebanjskega koša«. Zapora bo potekala: v petek, 17. 6. 2016, bo od 8. ure do 16. ure zaprt le strogi center, torej od Gostilne Šeligo do konca Pošte Trebnje, kar pomeni, da bo dostop do Komunale Trebnje oziroma železniške postaje na eni strani in parkirišč Pošte Trebnje in Hotela Opara na drugi strani še vedno mogoč. Tako bo tudi od nedelje, 19. 6. 2016, od 18. ure do ponedeljka, 20. 6. 2016, do 12. ure. Zaradi postavitve prireditvenega prostora in izvedbe prireditve pa bo zapora ceste od petka, 17. 6. 2016, od 16. ure, do nedelje, 19. 6. 2016, do 18. ure potekala od uvoza v Slakovo ulico nasproti Banke NLB (uvoz v ulico bo torej odprt in tudi del parkirišča pred NLB še vedno prost) na eni strani, do konca Golievega trga oziroma Gostilne Čriček – Hom na drugi strani. V času tradicionalne povorke, ki bo letos potekala v soboto, 18. 6. 2016, od Glavarjeve ulice (za DSO Trebnje), preko Režune ulice in Gubčeve ceste do Golievega trga, bo prometni režim dodatno spremenjen. Zapora bo označena z ustrezno prometno signalizacijo, zato vas vljudno naprošajo za vašo pozornost in razumevanje ter potrpljenje. Za dodatna obvestila in urejena parkirišča spremljajte www. trebnje.si. Vir: Občinska uprava Občine Trebnje


6

IZ NAŠIH KRAJEV

ZŠAM Trebnje organiziralo dobro obiskan piknik

Prevrnil se je traktor, voznik poškodovan 8. 6. ob 18.12 so v kraju Spodnje Vodale, občina Sevnica, posredovali reševalci NMP Sevnica in gasilci PGD Sevnica, kjer se je traktor s prikolico prevrnil s cestišča na travnik in se je pri tem voznik hudo telesno poškodoval.

ZŠAM Trebnje je v mesecu maju organiziralo piknik za svoje člane. TREBNJE - Na že znani lokaciji se je po daljšem premoru spet zbralo staro in mlado. Dogajanje je bilo pestro. Nikomur ni bilo dolgčas. Organizator je poskrbel, da je rajanje potekalo ob dolenjskem simbolu, ki mu preprosto rečemo frajtonarica. Tudi domača pesem ni manjkala. Upravni odbor je pripravil igre z bogatimi nagradami. Seveda pa organizatorji niso pozabili na hrano in pijačo. Tako je bila ponudba zares popolna. Ob tako pestrem programu se je lepo

www.nadlani.si,

SPODNJE VODALE - Reševalci so voznika oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator in preprečili toplo popoldne hitro prevesilo v noč. Prisotni so iztekanje motornih tekočin. Obveščene so bile pristojne službe. bili veseli obljube, da bo novo vodstvo znižalo Vir: SOS112 članarino. Za nameček pa bodo pripravili še en jesenski piknik. Ob tej priliki UO ZŠAM Trebnje vabi k sodelovanju nove članice in člane. Obljubljajo pester program. Vir: UO ZŠAM Trebnje

Tel.: 070 899 899,

info@nadlani.si

Šampijon na 6. Festivalu modre frankinje postala hrvaška vinarija V parku sevniškega gradu je 9. 6. potekal 6. Festival modre frankinje, ki je povezal številne ponudnike vin iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške, pa tudi kulinarične mojstrovine ponudnikov iz domačih in drugih slovenskih krajev. 2015 je zmagal Simon Pinterič, v kategoriji starejših letnikov in barrique hrvaška Vinarija Feravino, v kategoriji posebnih vin pa Vinska klet Krško. Šampion festivala je postala Vinarija Feravino. Vir: O. Sevnica

Gostovanje Klape Komiža v občini Sevnica

V organizaciji KŠTM Sevnica, Občine Sevnica, Krajevne skupnosti Boštanj in Zabukovje ter podjetja Extraform iz Boštanja so v juniju potekali koncerti Klape Komiža iz Visa. BOŠTANJ - Prvi koncert se je zgodil v cerkvi v Boštanju. Poleg klape so nastopili Oktet Jurij Dalmatin in pevski zbor La Vita iz Maribora. Drugi koncert se je zgodil v Večnamenskem domu v Zabukovju. Poleg klape je nastopila vokalna skupina Rosa. Program je povezovala Andreja Kobal, številno občinstvo je napolnilo dom in uživalo ob poslušanju. Tudi tokratni večer je minil v znamenju ubranega petja, zvokih kitare in mandoline, prijaznih besed ter toplih stiskov rok. V petek, 3. 6. je potekal kulinarični večer s klapo Komiža v zidanici Malus na Malkovcu. Sprejem je opravil gospodar s šampanjcem in malkovško pogačo. Večer se je nadaljeval z izbrano kulinariko in ob zvokih pesmi Klape Komiža. Njihove pesmi so zvenele čudovito. V krasnem ambientu zidanice Malus, zvokih pesmi, izbranih jedeh se je smeh razlegal pozno v noč. Člani klape so spoznali kulturne in naravne znamenitosti občine Sevnica. Prenočili so na Turistični kmetiji Grobelnik v Zabukovju. Zelo so bili veseli obiska v Sloveniji. Vir in foto: A. K., Mojaobcina.si

SEVNICA - Pestro festivalsko dogajanje je s petjem dopolnil Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja, zvrstili so se pozdravi gostov, organizatorja, predstavnikov lokalne skupnosti in podpornikov festivala. Osrednja nit festivala je bila predstavitev preko dvajsetih pridelovalcev modre frankinje z vseh vinorodnih območij te žlahtne sorte, v spremljevalnem programu so si obiskovalci v popoldanskem času lahko ogledali sevniški grad, zvečer pa je sledila slavnostna razglasitev rezultatov ocenjevanja modrih frankinj. Sedemčlanska strokovno komisijo pod vodstvom Jožeta Simončiča iz Kartuzije Pleterje je ocenila 106 vzorcev modrih frankinj iz Srbije, Hrvaške in Slovenije v treh kategorijah. V kategoriji redne trgatve letnika

Prvi sevniški podjetniški festival BIZIfest Drugi vikend v juniju je v Sevnici potekal prvi sevniški podjetniški festival BIZIfest. SEVNICA - Prizorišče festivala je bilo pri Bowling DeLuxe, dogodek pa je organiziralo več sevniških podjetij v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Festival je bil namenjen predstavitvi domačih podjetij in storitev, pridobivanju informacij ter iskanju priložnosti za nova sodelovanja oziroma zaposlitev na enem mestu. Na podano pobudo se je k sodelovanju prijavilo več kot 30 podjetnikov, ki imajo sedež v občini oziroma poslovno delujejo na tem območju. Na odru se je poleg predstavitev podjetij zvrstilo pestro spremljevalno dogajanje. Vir: O. Sevnica

Festival Izbor odpovedan Zadnji teden pred festivalom okusov in zabave Izbor v Deželi kozolcev so dogodek odpovedali. Vremenske napovedi kažejo na možnost skoraj vsakodnevnih padavin, zato je organizator sprejel odločitev, da je festival Izbor prestavljen. ŠENTRUPERT - Glede pričakovanih neugodnih vremenskih razmer je s svojim stališčem organizatorja seznanil tudi programski svet Dežele kozolcev, ki je glede na slabo vremensko napoved sporočil: »Zlasti v primeru slabega vremena in razmočenega terena se je težko izogniti trajnejšim poškodbam travnatih površin in utrjenih poti v samem muzeju. Nujna postavitev začasnih objektov (šotori, odri, WC-ji), ki je verjetno vezana na dovoz s tovornimi vozili, in množičen obisk, bi v primeru slabega vremena ogrozili muzejsko urejene površine in zagotovo za seboj pustili težko popravljive posledice. Glede na izkušnje odsvetujemo izvedbo množično obiskanega dogodka v nepredvidljivih oziroma slabih vremenskih razmerah.« Organizator pri tem navaja: »Žal nam je za vse, ki so se veselili Izbora v Deželi kozolcev. Najdražje vstopnice so bile že razprodane. Festival bomo prestavili, saj se zavedamo posledic, ki bi jih na razmočenem terenu pustila priprava in izvedba festivala. Izbora ne moremo organizira-

ti teden dni kasneje, ker imajo kuharski mojstri že predvidene obveznosti, niti čez poletje, ker imajo sodelujoči dijaki gostinskih šol počitnice. Obstaja možnost, da bodo vremenske razmere zadnje dni drugačne od napovedanih, vendar zaradi rezervacij nočitev, letalskih letov, šotorov, finančnih in drugih logističnih obveznosti do sodelujočih, ne moremo tvegati in čakati. Zato smo odločitev sprejeli čimprej. Glede na oddaljenost prestavljenega termina, sporočamo vsem kupcem vstopnic, da dobijo denar povrnjen na prodajnem mestu, kjer so vstopnico kupili. Datum novega, predvidoma jesenskega termina, bomo sporočili.« Vir in foto: Festival Izbor


IZ NAŠIH KRAJEV

7

Občina Šentrupert praznuje 10 let V Šentrupertu letos praznujejo desetletnico samostojnega delovanja občine, na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku pa so osmo leto zapored podelili občinska priznanja – listino je prejela Tatjana Mihelčič Gregorčič, priznanji pa Andrej Brcar in Ruža Brcar. znanje mi vsekakor veliko pomeni. To je nekje dosežke na glasbenih tekmovanjih in so doma iz ena zahvala za vse dosedanje delo, ki sem ga Šentruperta, podelil priložnostne zahvale. opravil, in sem vesel, da so ga na občini tudi opazili.“ Dogodki v sklopu praznovanja občinskega praznika so se nadaljevali s tradicionalno prireditvijo Priznanje Občine Šentrupert za dolgoletno pro- Cviček 2016 na trgu v Šentrupertu, v hiši Društva stovoljno delo v humanitarni organizaciji Rdeči upokojencev Šentrupert je bila na ogled razstava se je predstavila osnovna šola, predstavili pa so križ in požrtvovalnost ter pripravljenost pomagati Dobrote kvašenega testa in ostalega peciva ter tudi projekt RusaLCA. V Deželi kozolcev se je pri različnih akcijah v občini, posebej pri orga- ročnih del. V nedeljo so v Deželi kozolcev lahko odvilo območno srečanje pevcev ljudskih pesmi niziranju pomoči potrebnim pa je prejela Ruža obiskovalci poskrbeli za svoje zdravje, preverili in godcev ljudskih viž. Praznovanje pa se je zaBrcar, ki je povedala, da je priznanje: „Nov za- krvni tlak, holesterol in sladkor ter se seznanili s ključilo v cerkvi Sv. Ruperta s koncertom skupine gon za nadaljnje delo. Moramo nadaljevati še programom SVIT in uporabo AED, popoldne pa Perpetuum Jazzile. z večjim elanom, še z večjim pogumom. Ni pa je bilo srečanje župana z občani. V Galeriji OŠ dr. to priznanje samo meni, je tudi priznanje mojim Pavla Lunačka na prireditvi Od zelišč do zdravja Vir: P. K., foto: Lapego 25 prostovoljcem in pa sekretarki in predsednici Listino Občine Šentrupert za leto 2016 je preje- območnega združenja Trebnje. Ker: skupaj smo la Tatjana Mihelčič Gregorčič ob 40-letni- močnejši, skupaj naredimo več.“ ci delovanja Glasbene šole Trebnje za 30-letno uspešno vodenje javnega zavoda, ki spodbuja h Na prireditvi, ki jo je povezovala Petra Krnc, je glasbenemu ustvarjanju številne mlade in vzgaja zbrane nagovoril tudi prvi častni občan Občine vrhunske glasbenike, ki navdušujejo občinstvo Šentrupert Jože Frelih, ki se je v govoru dotaknil tudi zunaj meja Slovenije. Po prejetem priznanju zgodovine Šentruperta kot občine, začenši v letu je misli strnila v štirivrstičnico Otona Župančiča: 1800, ko se je zaključila francoska meščanska „Živeti-umreti je usoda naša, a cilj nam je visoko revolucija. Zbranim je predstavil tudi občino, kot posajen. Glej to drevo: za usodo nič ne vpraša, se je spomni iz svojega otroštva. Domači osnovnošolki Manja Kisovec in Megi Lokar Klančar pa a vedno se bori za svoj namen.“ sta pod mentorstvom Martine Gorenc pripravili Andrej Brcar je prejel Priznanje Občine Šen- skeč, v katerem sta strnili iskrive misli vrtičkarjev trupert za dolgoletno vpetost v delo in razvoj ša- in učencev o tem, kako vidijo Šentrupert čez dehovske dejavnosti tako v kraju kot širše, posebej set let. Kulturni program so soustvarjali učenci in za spodbujanje mladih za vključevanje v šah in učitelji Glasbene šole Trebnje, ki letos obeležuje tesno povezanost z najvidnejšimi šahovskimi 40-letnico delovanja. Župan Gole je nekdanjim in osebnostmi Slovenije. Ob tem je povedal: „Pri- sedanjim učencem te šole, ki so dosegli izjemne Župan občine Šentrupart s prejemniki občinskih priznanj. ŠENTRUPART - Župan Rupert Gole je v govoru izpostavil nekatere dosežke mlade občine, ki letos praznuje deset let. Ozrl se je na prehojeno pot in kot največje investicije in dosežke navedel prenovo osnovne šole in izgradnjo vrtca, rekonstrukcijo vpadnice v Šentrupert iz Prelesja, grb in zastavo ter Deželo kozolcev, ob tem pa napovedal, da bo tudi državna cesta Slovenska vas – Šentrupert predvidoma v enem letu dobila dokončno podobo. »Ko nekako sistematično pogledam nazaj, smo v teh desetih letih kar nekaj naredili. In lahko samo rečem: Pogumno naprej in verjamem, da bomo tudi naslednjih 10 let uspešni,« je poudaril župan Gole.

Vinogradniki praznovali dvajseto obletnico društva DV Šmarjeta je nastalo leta 1996 z odcepitvijo od Društva vinogradnikov Škocjan – Šmarjeta in se lahko pohvali z izredno uspešnim obdobjem. Vsa leta delovanja so skrbeli za izobraževanje članov, usposabljanja, strokovne ekskurzije, sodelovali s strokovnimi institucijami, prirejali društvena ocenjevanja in izvirne spremljajoče prireditve. ŠMARJEŠKE TOPLICE – Šmarješko vinogradniško društvo se lahko pohvali s tremi kralji cvička, dvema cvičkovima princesama, ogromno šampioni ter vsako leto z vrhunskimi vini. Tudi zadnje leto je bilo tako. Ob jubileju so podelili mnogo priznanj, zahval in plaket, tako častnim članom kot tistim, ki so bili uspešni na letošnjem 44. Tednu cvička v Trebnjem. Šmarješki vinogradniki so tu sodelovali s kar 67 vzorci in prejeli lepe ocene. Posebne zahvale oz. zlate plakete pa so podelili trem najbolj zaslužnim članom društva, ki so bili pobudniki za nastanek samostojnega društva in so tudi največ prispevali za njegov razvoj: Janez Kermc (prvi predsednik), Peter Selak in Franc Gregorčič. Ob praznovanju jih je pohvalila tudi šmarješka županja Bernardka Krnc in poudarila pomen številčnega društva vinogradnikov, ki so bili prvi akterji turizma v zidanicah. Vinogradniki so pripravili priložnostno razstavo brošur, v katerih je ohranjeno vsakoletno dogajanje in rezultati ocenjevanja. Ob jubileju so izdali tudi zbornik z zgodovinskim pregledom društva, nagovori predsednikov, županje ter z rezultati in bogatim slikovnim materialom, ki ga je pripravil in uredil Peter Selak. Povzela D. R.

Kako do več posla? Pokličite 070 899 899

tesarstvo krovska dela

041 933 356

montiram.si info@montiram.si

kleparska dela strehe nadstreški

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o. TREBNJE, Stari trg 2, telefon: 07 348 15 28

VabljeniVsak v SUPERMARKET četrtek 10%TREBNJE Delovni čas:

popusta upokojence. Ponedeljekza – petek od 6.30 do 19.00

Sobota od 6.30 do 14.00 Obiščite živilske trgovine KZ Trebnje. Nedelja od 7.30 do 12.00

Tel.št. 07 34-81-500

Zjutraj prva odprta prodajalna v Trebnjem. Od ponedeljka do sobote se odpira se ob 6.30 uri.

Sveže meso slovenskega porekla! Mlado goveje stegno postreženo, Meso Kamnik 6,99 €/kg

Svinjski vrat s kostjo postreženo, KZ Sevnica 3,69 €/kg

www.kz-trebnje.si

Puranji file postreženo 4,99 €/kg

Zdrava hrana lokalnih proizvajalcev! Vsako nedeljo in torek v Supermarketu Trebnje takojšnji 10% popust ob nakupu nad 30€.*

Sveže mleko, sir za žar, sveži sir, domača skuta, doma izdelani navadni in sadni jogurti, kozje mleko in siri, domači mesni izdelki, mlinci, laneno seme, domači keksi, med, jabolčni sok, krompir in druge dobrote.

* Popust je namenjen končnemu potrošniku in velja za običajne količine gospodinjskega nakupa. Popust ne velja za kavcijske vrednosti embalaž, mobi kartice, tobačne izdelke, bone. Popust ne velja za izdelke v akciji. Popusti se ne seštevajo. Akcija velja od 16. 6. do 30. 6. 2016


31. Kmečki praznik v Tržišču v znamenju Adria Mobil gostila redno letno srečanje kmečkih iger, košnje in blagoslova trak- občin-partneric Adria Mobil, največji slovenski proizvajalec avtodomov in torjev in prikaza gozdarske mehanizacije Novomeška počitniških prikolic, je gostila redno letno srečanje občin-partneric v Letos Društvo podeželske mladine iz Tržišča prireja že 31 Kmečki praznik v Tržišču.

projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

TRŽIŠČE - Društvo podeželske mladine šteje okoli 40 članov, pretežno mladine iz kmečkih družin na področju Tržišča z okolico. Glavni cilj društva je povezovanje mladine in izobraževanje v kmetijstvu ter sodelovanje pri skupnih krajevnih akcijah, skrb za ohranjanje kmečke krajine ter zastopanje našega kraja doma in v širši okolici. Kljub hitremu tempu in večnemu pomanjkanju časa je med člani v društva vedno veliko požrtvovalnosti za doseganje skupnih ciljev. Društvo se skozi leta aktivno udeležuje raznih občinskih in državnih tekmovanj, tako v teoretičnem znanju kot tudi v tekmovanju kmečkih opravil, kot so košnja, grabljenje, kmečke igre itd...Vsako leto se tudi udeležujemo kviza «Mladi v kmetijstvu Vsa leta, od samega začetka pa se je odvijal naš tradicionalni Kmečki praznik v Tržišču. Letos že 31-tič. Kmečki praznik bo v nedeljo 3. julija 2016 s pričetkom ob 14. uri, bo pa v znamenju kmečkih iger, košnje, prikaza gozdarske mehanizacije in blagoslova traktorjev. Vabljeni vsi tekmovalci v košnji in ekipe za kmečke igre, da se prijavite na telefon 031 422 782 (Gregor). Pripeljite svoje traktorje k blagoslovu (na kraju prireditve), saj si vsi želimo varne vožnje. NOVO MESTO - Letošnje srečanje, na katerem Se vidimo v nedeljo na 31. kmečkem prazniku v Tržišču. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, za se je zbralo več kot 60 udeležencev, je minilo v razvedrilo pa vas čaka bogat srečelov. Po košnji in kmečkih igrah pa bo veselica z ansamblom znamenju predstavitve podpornih partnerjev proVeseli Dolenjci in žur do jutranjih ur. jekta. Poleg občin so se v uresničevanje vizije, da bi Slovenijo narisali na zemljevid popotnikom Gregor Zabukovec, z avtodomi prijaznih destinacij, aktivno vključili še Predsednik Društva podeželske mladine Tržišče. Avto moto zveza Slovenije, Caravaning Club Slovenije in novomeška Adria Mobil.

jemno močne zgodbe, ki jo ima. Res neverjetno, koliko enega dela je bilo že narejenega do sedaj. S to povezo s slovensko blagovno znamko pa je to za vse partnerje samo dodana vrednost in graditev naprej.“ Pobudnica in nosilka projekta je Občina Mirna. Župan Dušan Skerbiš poudarja pomen povezovanja in sodelovanja pri zasledovanju skupnega cilja. „Menim, da smo v dveh letih na področju karavaninga naredili korak naprej. Občine se zavedamo priložnosti, ki jih prinaša tovrstni turizem, hkrati pa znamo presoditi prednosti skupne promocije. Potencial avtodomarskega turizma je neizmeren in verjamem, da se bodo prej ko slej tega zavedali vsi ključni akterji za oblikovanje pozitivnih zgodb o razvoju, povezovanju in spodbujanju novih delovnih mest.“

Direktor prodaje v Adrii Mobil Marko Plazar poudarja: „Ključen element je bil ta, da je pobuda oziroma iniciativa prišla s strani lokalne skupnosti, da smo našli povezavo do države, ki je prepoznala avtodomarstvo oziroma kamping in karavaning kot strateški del slovenskega turizma. In na tem področju je Adria Mobil pripravljena odpreti svoje komunikacijske in promocijske kanale na vse trge, kjer delujemo, in s tem lahko najdemo skupne sinergije vsi udeleženci tega projekta.“ V projekt so vključene slovenske občine, ki jih druži zavest, da so popotniki z avtodomi dragoSpodbudne pa so tudi besede direktorice direk- ceni gostje, ki si želijo raziskovati in doživeti Slotorata za turizem in internacionalizacijo Eve Štra- venijo od blizu in nikakor ne le z avtoceste. Gre vs Podlogar: „Res lahko rečem, da je to eden za edinstven način povezovanja občin, ki je prilotistih projektov, ki – verjamem - bo zelo uspešen žnost za usmerjeno promocijo lokalne skupnosti. še na večjem nivoju. Kot smo rekli, je obsojen na uspeh; predvsem zaradi partnerjev, ki so že vsto- Predstavitvi aktivnosti v zadnjem letu in načrtov pili v ta projekt, in predvsem zaradi vse te pozi- za naprej je sledil še ogled proizvodnje. tivne energije, ki jo projekt povezuje, in zaradi iz- Vir: P. K., foto: Gašper Franko

www.nadlani.si,

Tel.: 070 899 899,

info@nadlani.si

S traktorjem prišli v Šmarjeto Za vse prej kot vsakdanje podvige zadnja leta poskrbijo občani Cankove, pobratene občine Šmarjeških Toplic. Če so v minulih letih skoraj 180-kilometrsko razdaljo med občinama premagovali peš, pa so zdaj v Šmarjeto prišli kar s traktorjem.

ŠMARJEŠKE TOPLICE – Trije občani Cankove so se na pot podali preko Gruškovja, po Hrvaški strani mimo Brežic do Čateža ob Savi in do cilja v Šmarjeških Toplicah. »Na Gruškovju smo bili deležni neverjetnega odziva, še policisti so se slikali z nami,« pove o tem enkratnem doživetju voznik traktorja Matej Miholič in dodaja, da so jih tudi po poti vsi veselo pozdravljali. Pripeljali so se s traktorjem iz leta 1960, na katerega se je tekom obiska vsedela tudi županja Bernardka Krnc, ki so jo popeljali na krog okoli občinske stavbe. Povzela D. R.

Draga pri Šentrupertu 38, 8232 Šentrupert e-mail: novoform@siol.net

www.novoform.si

Kompleten ograjni sistem v petih različnih materialih PVC, ASA, WPC, Alu in pocinkana pločevina, v devetih oblikovnih izvedbah in štirih cenovnih nivojih. Prednosti: brez vzdrževanja, enostavna montaža z vijačenjem tudi za »samograditelje«, največ ograje za pravo ceno.


Najuspešnejši mirnopeški učenci na obisku pri županu Župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic je v petek, 10. junija, sprejel najuspešnejše učence OŠ Toneta Pavčka. Ti se lahko letos pohvalijo s številnimi uspehi na tekmovanjih v znanju, športu, glasbenem, literarnem in likovnem področju. MIRNA PEČ – Šola se lahko pohvali s številnimi projekti kot je Pavčkova vitica, likovna ustvarjalnica, raziskovalni projekt na temo gasilstva, turističnim projektom ter številnimi manjšimi projekti po oddelkih. Župan je poudaril, da je občina ponosna na Osnovno šolo Toneta Pavčka ter na vsakoletne številne uspehe učencev. Nenazadnje se lahko občina ponaša s številnimi uspešnimi bivšimi učenci, med njimi tudi znanima rojakoma Tonetom Pavčkom in Lojzetom Slakom. Vesel je tudi dobrega sodelovanja šole z občino, saj le-ta vedno priskoči na pomoč ob večjih dogodkih v občini.

Mokre tačke osvojile zlato plaketo Po območnem in regijskem srečanju lutkovnih skupin so bile Mokre tačke izbrane na podlagi ogledov na srečanju posameznega nivoja v okviru Koordinacije Dolenjska, Bela krajina in Posavje. MOKRONOG - Letošnja selektorica za držav- 11 skupin iz cele Slovenije. Med izbranimi so v no srečanje, Jelena Sitar, priznana lutkarica, torek, 7. junija 2016, na odru Kulturnega doma pedagoginja, je izbrala za državno srečanje Medvode pred polno dvorano kot druge po vrsti nastopile tudi LS Mokre tačke iz Mokronoga, ki delujejo kot sekcija KUD Emil Adamič Mokronog. S predstavo Tri slovenske ljudske pravljice, pod vodstvom Polonce Bartolj, so navdušile gledalce in za nastop na državnem srečanju prejele zlato plaketo. Za lutkovno skupino je izjemen uspeh in smo nanje in na njihovo kvalitetno delo lahko zelo in upravičeno ponosni. Iskrene čestitke LS Mokre tačke za dosežene uspehe v letošnji sezoni na lutkovnem področju, ter še veliko lutkovnega elana za nove predstave.

Občina si prizadeva zagotoviti tudi ustrezne prostorske pogoje za delo, tako so se že začela pripravljalna dela za gradnjo športne dvorane, ki bo zaključena junija prihodnje leto. Ravnatelj šole Danijel Brezovar se je občini zahvalil za zagotavljanje potrebnih prostorskih pogojih za delo šole ter za zagotavljanje sredstev za izvajanje šolskih projektov. Še posebej pa je šola vesela začetka gradnje nove športne dvorane.

Vir in foto: JSKD OI Trebnje

Vir: mojaobcina.si

Družabna scena Izbor za 21. izbor za kraljico češenj Brusnice 2016

Zmagovalka je postala 20- letna Tjaša Ambrožič iz Tolstega Vrha, študentka prvega letnika fakultete za družbene vede ( FDV). Foto: FB


10 Na državnem gasilskem tekmovanju blesteli Hmeljčani

Odbojka na mivki vabi v Mokronog

Sezona odbojke na mivki je v polnem teku, do osrednjega domačega dogodka v Mokronogu pa je ostal še slab mesec dni. Lanski 9. turnir Državno gasilsko tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 11. 6. 2016, na nikogar ni pustil ravnodušnega, še posebej ne igralcev, ki se vsi po vrsti atletskem stadionu v Kopru se je pomerilo več kot tri tisoč odraslih gaželijo vrniti in ponovno zaigrati na njem. Klub odbojke na mivki obljublja, silk in gasilcev ter veteranov, združenih v 327 ekip. da bo za okroglo 10. obletnico turnirjev še dodatno popestril dogajanjeKOPER/HMELJČIČ – Tekmovanje vključuje motorno brizgalno, štafeto na 400 metrov z ovirami turnir se bo odvijal od četrtka 14. 7. do sobote 16. 7. in razvrščanje, za starejše gasilke in gasilce pa tudi vajo s hidrantom in vajo raznoterosti. Prireditve sta se poleg glavnih iz gasilskih zvez in organizacij ter množičnega občinstva udeležila tudi gostitelj dogodka, župan Mestne občine Koper Boris Popovič in predsednik vlade Miro Cerar. Pravico nastopa na državnem tekmovanju imajo prve tri ekipa iz regijskega tekmovanja v posamezni kategoriji oziroma ekipe, ki so dosegle zahtevane norme. Gasilsko zvezo Trebnje so zastopale pionirji, pionirke in članice A iz PGD Štatenberk ter mladinke iz PGD Veliki Gaber. Za najboljše ekipe bo Gasilska zveza Slovenije organizirala še dodatno izbirno tekmovanje, s katerega se bo 16 najboljših ekip uvrstilo na gasilsko olimpijado, ki bo prihodnje leto v Beljaku v Avstriji. Vstopnico za kvalifikacije za gasilsko olimpijado, ki bo naslednje leto, pa so si priborili člani PGD Hmeljčič. Foto: K. R.

MOKRONOG – Sistem tekmovanja bo enak kot lansko leto, in sicer bo v petek na glavnem turnirju nastopilo 12 moških in 12 ženskih ekip. Neposredno bodo na glavni del turnirja uvrščene 4 najvišje rangirane ekipe, 2 tuji in 2 ostali ekipi s povabilom organizatorja. Preostala 4 mesta bodo zapolnile dvojke iz četrtkovih kvalifikacij. V petek se bo turnir končal s četrtfinalnimi dvoboji, v soboto se bo turnir nadaljeval s polfinali. Ob 21.00 bo sledil veliki finale, ki bo dal 10. zmagovalca turnirjev. Predsednik kluba Matic Žlajpah pove: »Letos bomo še dodatno popestrili dogajanje na turnirju, saj gre le za jubilejni 10 turnir. Na turnir bomo poskusili privabiti tudi kakšno ekipo iz Avstrije in Češke, tako da bo imel turnir še bolj mednaroden pridih. Popestritve pa ne bo deležen le igralski del turnirja, saj bomo letos organizirali kar dve DJ zabavi na mivki. Glede na lansko veliko zanimanje gledalcev bomo za čas turnirja postavili novo manjšo tribuno, poskusili bomo narediti tudi direkten internetni prenos na spletni strani. Skratka obeta se nam noro tridnevno dogajanje, ki ga ne gre zamuditi.« Nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo, je lanski turnir pri moških osvojila domača dvojka Rok Žlajpah in Grega Erpič. Slednji pove: »Občutek imam, da je na turnirju v Mokronogu vsako leto bolj vroče, bolj zabavno in napeto dogajanje! Vem, da bo v Mokronogu med 14. in 16. 7. noro dogajalo. Lansko leto sva z Rokom že drugič zaigrala v finalu turnirja, kjer je igrati ob bučni podpori domačih navijačev neverjeten občutek. Lanske zmage pa se seveda z veseljem spomnim. Za nastop na turnirju se žal še ne pripravljava, saj je Rok staknil grdo poškodbo noge in tako samo upamo, da bo kar se da hitro okreval in se potem pripraviva na turnir«. Odbojkarski spektakel bo letos potekal med 14. in 16. 7.. Kljub temu, da je tekmovalni del namenjen najboljšim ekipam, bo športno dogajanje spremljala glasba, vrhunska animacija in nočna zabava pod zvezdami na »mokronoški plaži«. Vir in foto: M. Ž.

V Zloganju obujali tradicijo kuhanja oglja Leseni most v Mršeči vasi se poslavlja in izobraževali mlade Sezona odbojke na mivki je v polnem teku, do osrednjega domačega Oglarska sekcija, ki deluje v okviru Turističnega društva Škocjan na Dolenjskem je zadnjo soboto v mesecu maju poleg vaškega igrišča v vasi Zloganje prižgala oglarsko kopo. ŠKOCJAN – Vaščani so ob pomoči mentorja Martina Juršiča iz Grobelj pripravili zgodovinsko kopo, z namenom obujanja starih običajev oziroma dela oglarjev. Zanjo so potrebovali okrog 40 metrov lesa, pretežno bukovega in gabrovega, ki so ga vaščani priskrbeli sami. Poleg kope so postavili še leseno kolibo, v kateri je dežurna ekipa bdela in skrbela za nemoteno kuhanje oglja. Pridobljeno oglje, ki ga je okrog štiri tone, bodo prodajali 18. junija na prazniku oglja v Zloganjah, na semanjem dnevu na Bučki 25. junija, 26. junija na kmečkih igrah v okviru občinskega praznika v Škocjanu itd. Župan Kapler je pohvalil zagnane vaščane Zloganj in upa, da bo prižig kope postal tradicionalen dogodek v njihovi občini.

B on vel j a v me secu ma j u 2 0 16 .

BON 5€

Vir: Občina Škocjan

ZA DOBRO POČUTJE IN LAHEK KORAK - nega telesa - nega obraza - pedikura - manikura - depilacija - ličenje - laser - masaža - anticelulitna terapija

dogodka v Mokronogu pa je ostal še slab mesec dni. Lanski 9. turnir nikogar ni pustil ravnodušnega, še posebej ne igralcev, ki se vsi po vrsti želijo vrniti in ponovno zaigrati na njem. Klub odbojke na mivki obljublja, da bo za okroglo 10. obletnico turnirjev še dodatno popestril dogajanjeturnir se bo odvijal od četrtka 14. 7. do sobote 16. 7. ŠENTJERNEJ - V petek, 3. junija 2016, je potekala prireditev z naslovom Slovo od mostu v Mršeči vasi. Župan Radko Luzar je povedal, da bo leseni most dan na licitacijo, prihodek od prodanega lesa pa namenjen za nov most. Na podlagi odločitve gradbenega odbora, je občina prejšnji teden vsem gospodinjstvom v vaseh, ki tangirajo na most, poslala dopis z obrazložitvijo obeh variant (o betonskem in lesenem mostu). Izid ankete bo v pomoč občinskim svetnikom pri lažji odločitvi, je še povedal. Prireditev so popestrili učenci turističnega krožka OŠ Šentjernej, ki so predstavili svoj uspešen turistični produkt, povezan z reko Krko, za katerega so nedavno prejeli kar štiri zlata priznanja na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava. Nastopili so tudi Šentjernejski rogisti, Stari prijatelji in voditelj Slavko Podboj, ki je prebral pesem o mostu Junak si most očak, ki jo je za slovo od lesenega mostu spisal ljudski pesnik Jože Grgovič.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus Stane Bregar, ki je spomnil, da je minilo natanko šest let, odkar so na starem lesenem mostu postavili repliko originalnega prvega ladijskega vijaka, ki ga je v času službovanja na Dolenjskem izdelal Josef Ressel. Vir: Občina Šentjernej

Franci je tukaj objavil da išče službo, kontaktiralo ga je več podjetij. Magma media d. o. o., 070 899 899


11 Povabilo na Semanji dan na Bučki Turistično društvo Bučka v sodelovanju z ostalimi društvi na Bučki prireja 25. junija 2016 tradicionalno prireditev, že trinajstič po vrsti - Semanji dan na Bučki. BUČKA – Prireditev Semanji dan sloni na izročilu okolja, v katerem se odvija – v tem je njeno bogastvo, domačnost in atraktivnost. Sejemska dejavnost je bila nekoč na Bučki zelo razvita. Bučka je imela v zgodovini pravico do petih letnih sejmov, kar je bilo za tako majhen kraj izrednega pomena. Sejmarji so sem hodili z Notranjske, Štajerske, Posavja in Hrvaške. Društva na Bučki so s sodelovanjem Krajevne skupnosti Bučka pristopila k organizaciji prireditve, ki ohranja dediščino nekdanjih sejmov. S prireditvijo želimo ohranjati etnološko dediščino kraja na način, ki je zabaven in atraktiven za najrazličnejše generacije in okuse. Vsebinsko zato prireditev vsako leto dopolnjujemo in nadgrajujemo z novimi vsebinami. Ob tem pa seveda ne sme manjkati tudi zabava, kajti sejmi, ki so se pri nas odvijali hkrati ob žegnanjih farnih zavetnikov, so bili tudi odlična priložnost za zabavo.

stojnicah t.i. kmečko-rokodelske tržnice, sejem, ogledi različnih razstav – med njimi že vsa leta še posebej atraktivna razstava šarkljev, likovna razstava in prikaz sejmarjenja na zabaven način po starih običajih. Dodatna ponudba zajema možnost ogleda kulturnih in naravnih znamenitosti bližnje okolice, nakup spominkov z motivi Bučke, predstavitev kraja in krajevnih znamenitosti na turistični info točki, ogled spominske sobe o izgonu krajanov. V sklopu semanjega dne organiziramo šarkeljado, kjer si obiskovalci ogledajo atraktivne šarklje in jih tudi poskusijo, saj iz leta v leto slovijo po svoji izvirnosti in kakovosti. Letos se tako odvija že 12. šarkeljada, ki je z leti prerasla v državno tekmovanje.

Sobota, 25. junij 2016, od 9. ure dalje na stovoljnega dela in dobro voljo prireditev tudi prostoru pred kulturnim domom, na sej- organizirajo. Prireditev podpirata Turistična zveza mišču in v kulturnem domu Slovenije in Občina Škocjan in je del programa občinskega praznika Občine Škocjan KnobleSEMANJI DAN NA BUČKI harjevo 2016. •

• •

od 9. ure dalje: kmečko-rokodelska tržnica (pri kulturnem domu), sejem (sejmišče), odprtje razstave šarkljev (dvorana kulturnega doma), ob 10. uri: nagovori gostov, podelitev krajevnega priznanja, ob 11. uri: podelitev priznanj za najbolje ocenjene šarklje 6. državnega tekmovanja in 12. šarkeljade (pred kulturnim domom), od 12. do 13. ure: zabavni program ansambla, glasba, predstavitev stojnic, ob 13. uri: prikaz sejmarjenja po starih običajih, Zabava z ansamblom Franca Ocvirka.

• Semanji dan je praznik Krajevne skupnosti Bučka Krajevni praznik je priložnost za veselje, oddih po • napornem delu, srečanje in druženje s prijatelji, Semanji dan ni več samo prireditev ene- sosedi, znanci. Zato so še posebej toplo vabljeni • ga dne … naši rojaki, da ob tej priložnosti znova obiščejo Letošnji Semanji dan bo zagotovo spet nekaj … pač pa se je v zadnjih letih iz enodnevnega Bučko. posebnega, poln raznovrstnih vsebin in dogoddogodka razvila v večdnevno dogajanje, ki pokov, obogaten z nekaj novostmi, a še vedno z vezuje še ocenjevanje in razstavo šarkljev. 25. Program Semanjega dne 2016 junij je dela prost dan in na pragu počitnic idea- Četrtek, 23. junij 2016, med 20. in 22. uro navdihom domačnosti, sproščenosti in prijetnim druženjem. len čas za druženje na prostem. Prireditev je vse- v Kulturnem domu na Bučki binsko zasnovana kot izrazito turistična prireditev ZBIRANJE ŠARKLJEV ZA OCENJEVA- Krajani Krajevne skupnosti Bučka so prireditev, s katero se obeležuje ne le državni pač pa tudi s poudarkom na nekaterih etnoloških vsebinah, NJE ter bogatem spremljajočim dogajanjem. Kar lah- (zbirajo se izdelki v treh kategorijah, in sicer kva- občinski in krajevni praznik, lepo sprejeli, prav tako tudi vsa bučenska društva, ki z obilico pro- Vir: TD Bučka ko ponudimo obiskovalcem, je pestra izbira na šeni šarkelj, umešani šarkelj in biskvitni šarkelj)

Po občini zasadili skupno preko 500 cvetočih sadik Prostovoljci in Cvetličarna Miklavčič iz Šentjerneja so skupaj združili moči in posadili preko petsto različnih cvetočih sadik. Sodelovalo je trinjast prostovoljcev, ki so občino obarvali v živahnejše barve. ŠENTJERNEJ – Zasadili so 30 korit, ki stojijo na avtobusnih postajališčih od Mokrega polja do Grobelj. Zasadili so tudi tista na trgu, ob krožišču pri Gostilni Majzelj in ob Čampatovi hiši. Pozabili niso niti na gredice ob zdravstvenem domu, policijo, pred občino in Elektro barom. Občina Šentjernej se je iskreno zahvalila Cvetličarni Miklavčič, ki je prispevala sadike ter vsem trinajstim sodelujočim prostovoljcem: Janez Miklavčič, Slavica Tomše, Vinko Pažin, Tilka Kralj, Ksenija Jurkovič, Sara Jurkovič, Helena Bevc, Ema Bevc, Črt Ivetac, Natalija Grm, Anja Kuhar, Andrej Jurgalič, Darko-Resan Brajdič in Andreja Škufca. Vir: Občina Šentjernej

Tekmovali v košnji trave z ročno koso V Šmihelu pri Žužemberku je prvo junijsko nedeljo potekalo prvo občinsko tekmovanje v košnji trave z ročno koso. V košnji trave se je pomerilo 28 tekmovalcev od tega kar 6 predstavnic ženskega spola. ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU – Tekmovalci, ki so vihteli s koso, so bili razporejeni po spolu v štiri kategorije, in sicer: do 20 let, od 30 do 40 let, od 40 do 60 let in od 60 let naprej. Za merico tekmovalnosti pa je poskrbela še tri članska komisija: župan Franc Škufca, svetovalka za kmečko družino in dopolnilno dejavnost na KGZ Novo mesto Cvetka Lavrič in predsednik TD Zagradec Slavko Blatnik. Komisija je poleg hitrosti košnje ocenjevala tudi poravnavo redi, enakost rezi ter ne nazadnje tudi čistost rezi pokošene trave. Najbolj spretno so koso vihtele: Angelca Bedene (od 20 – 40 let), Anica Blatnik (od 40 – 60 let) in Ana Blatnik (nad 60 let). Med moškimi so prekašali konkurenco v svoji starostni skupni: Blaž Novak (do 20 let), David Avguštinčič (od 20 – 40 let), Anton Šeme (od 40 – 60 let) in Brane Štefanič (nad 60 let).

Po končanem tekmovalnem delu so tradicionalno košnjo začinili s predstavitvijo sodobne tehnologije na področju kmetijske mehanizacije. Ogledali so si demonstracijo košnje na sodoben način. Da je bilo druženje še bolj pestro, so se tekmovalci in obiskovalci pomerili v vlečenju vrvi. Foto: FB KD Šmihel pri Žužemberku


12

GOSPODARSTVO

Gasilci davčnih blagajn ne potrebujejo več

Avtocestni priključek Šmarje-Sap bo gradil CGP

Gasilcem ni treba več skrbeti, kako urediti stvari z vidika davčnih blagajn – od 4. junija naprej namreč blagajne sploh ne rabijo več.

Dars je z novomeškim gradbenim podjetjem CGP sklenil pogodbo o dograditvi priključka avtocestnega odseka Šmarje-Sap na dolenjski avtoceDruštvom in vsem nepridobitnim organizacijam po novem ni potrebno izdajati računov za prodaja- sti, na odseku med Ljubljano in Grosupljem. nje blaga ali storitev, če s tako dejavnostjo zaslužijo največ 5.000 evrov na leto. Vse to velja, če ne prodajajo davčnim zavezancem. Torej, na gasilski veselici ne bo treba izdati računa za pijačo, na izletu upokojenskemu društvu, če organizira izlet, ne bo treba izdati računa za prevoz in tako naprej. Prag 5.000 evrov se nanaša samo na prihodke iz pridobitne dejavnosti, tako da so lahko celotni prihodki društva, ki zajemajo denimo tudi prihodke iz javnih sredstev ali donacije, članarine, višji, še pojasnjujejo v CNVOS. Podatke o prihodkih iz prodaje blaga ali storitev je treba, glede na to, da ni treba izdati računa, evidentirati drugače, denimo s popisom zalog pred in po prodaji, z evidenco prihodkov, pravijo v CNVOS.

NOVO MESTO/LJUBLJANA - Pogodba je vredna štiri milijone evrov z DDV, Občina Grosuplje pa bo prispevala 60.000 evrov. Priključek bi bil lahko zgrajen do septembra 2017. Po dograjenem priključku bodo lahko uporabniki avtocesto zapustili prek priključka Šmarje-Sap tudi iz smeri Ljubljane, za smer proti glavnemu mestu pa bodo nanjo prav tako lahko dostopali iz smeri Škofljice in Kočevja. Dela bodo organizirana tako, da bo obstoječi promet čim manj moten. Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic pričakuje, da bodo dela opravljena kakovostno in v pogodbeno predvidenem času, predsednik uprave CGP Martin Gosenca pa je zagotovil, da bodo dela opravili po pogodbi in v roku. Vir in foto: STA

Cilj ne sme biti zaslužek Vse zgoraj navedeno velja za nepridobitne organizacije, torej tudi za društva in druge davčne zavezance, če nimajo za cilj doseganje dobička. Če pa ga dosežejo, ga morajo nameniti nazaj za nadaljnje delovanje, vodijo in upravljajo ga večinoma prostovoljci ter zaračunavajo cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV. Če katerega od teh pogojev ne izpolnjujejo, društvo mora izdajati račune in jih tudi davčno potrjevati. Prav tako je društvo zavezano izdajati račune, če ima več kot 5.000 evrov prihodkov iz prodaje blaga in storitev. Ni izjeme pri davčnih blagajnah S to novostjo je finančno ministrstvo le uslišalo prošnje majhnih društev, ki so opozarjala, da so davčne blagajne zanje breme tako s finančnega kot tudi administrativnega vidika. Na ministrstvu sicer niso naredili izjeme znotraj zakona o davčnih blagajnah - tukaj se na vse pretege izogibajo izjemam. So pa spremenili pravilnik o izvajanju zakona o DDV (pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o DDV je objavljen v današnjem Uradnem listu) ter majhnim društvom dali še več, kot so prosila - želela so zgolj to, da jim ne bi bilo treba davčno potrjevati računov, zdaj jim računov TPV je kraljici metliške črnine predal v uporabo novo Toyoto Yaris Hysploh ni treba izdati.

TPV podpira lokalne aktivnosti

Nekatera planinska društva imajo še naprej težavo »Super je, da se je ta najbolj pereč vidik za mala društva rešil, a mi bomo nadaljevali z aktivnostmi, saj ostane težava za društva, ki nimajo internetnega signala,« pojasnjuje Goran Forbici iz CNVOS Centra nevladnih organizacij. Še vedno ostaja namreč odprto vprašanje, kaj bodo naredila planinska društva, ki sicer zaslužijo nekaj več kot 5.000 evrov na leto in zato ne bodo izjema, ne morejo pa vzpostaviti internetne povezave. Predstavniki CNVOS, Zveze društev upokojencev, Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez ter Planinske zveza Slovenije so predlagali, da se račune tudi na takšnih območjih izdaja z uporabo elektronske blagajne, napravo pa se potem v roku deset dni fizično odnese na območje, kjer bo blagajna lahko davčno potrdila račune. V CNVOS pa napovedujejo, da bodo, ko se bo zakon o davčnih blagajnah revidiral, vanj poskusili spraviti svoj prvotni predlog - in sicer, da se iz obveznosti davčnega potrjevanja računov izvzame društva, ki imajo letno manj kot 10.000 evrov prometa. Vir: povzeto po Časniku Finance

brid, na Evropskem prvenstvu v raftingu 2016, ki je potekalo v Straži pa je prav tako v uporabo predala 5 osebnih vozil za prevoz uradnih oseb na prvenstvu. NOVO MESTO - Sveže okronana kraljica metliške črnine, 22- letna Jana Štajdohar iz Dragatuša, bo svoje poslanstvo opravljala z varnim elegantnim in ekološkim vozilom. Na otvoritvi letošnje 34. Vinske vigredi ji je ob kronanju ključe nove Toyote Yaris Hybrid predal Vladimir Bahč, direktor podjetja TPV Center, uradnega trgovca in serviserja vozil Toyota. Vinska kraljica bo tako ne le promotorka vin in vinske kulture, pač pa tudi promotorka ekološke vožnje in skrbi za okolje. Toyota Yaris je s sistemom Toyota Safety Sense po aktivni in pasivni varnosti v samem vrhu svojega avtomobilskega razreda. Hibridna različica pa bo vinski kraljici omogočila, da bo z neslišno in tiho vožnjo, predvsem pa z nižjimi izpusti ogljikovega dioksida prispevala k čistejšemu okolju. Jana pa v letošnjem letu ni edina vinska kraljica, ki se po slovenskih cestah prevaža s TPV-jevim avtomobilom. Lei Berkovič, vinski kraljici Bizeljskega, je v namen lažjega

OKOLJU PRIJAZNE MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav (namenjenih 4-im ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih odpadnih vod. Mala biološka čistilna naprava je namenja za čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Odpadna voda priteka v mehanski del biološke čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v ponikalnico ali v odprte vode.

TPV pokrovitelj prevozov uradnih oseb na Evropskem prvenstvu v raftingu 2016 Občina Straža se je skupaj z Rafting klubom Gimpex in Rafting zvezo Slovenije letos lotila zahtevnega projekta organizacije Evropskega prvenstva v raftingu. Treningi in tekmovanja so potekali na več prizoriščih, kar je zahtevalo dodatne organizacijske napore in pogosto dnevno migracijo tekmovalcev, organizatorjev in drugih uradnih oseb med baznim kampom ter prizorišči na Krki in v Tacnu. Pri tem sta organizatorjem na pomoč priskočila TPV AVTO in TPV CENTER ter jim v uporabo predala 5 avtomobilov. Vladimir Bahč, direktor podjetja TPV CENTER je bil tudi eden od podeljevalcev medalj. Vir in foto: TPV d.d.

V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških čistilnih naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo zaključili uradno testiranje delovanja MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot jih predpisuje slovenski standard za male čistilne naprave SIST EN 125663:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV) prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko kot prvi pohvalimo s popolnoma slovenskim proizvodom certificirane kakovosti. PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR-REG: slovenski proizvod hitra in enostavna montaža (majhna teža) dolga življenjska doba enostavno vzdrževanje visoka učinkovitost čiščenja odlično razmerje cena/kakovost garancija na posodo 30 let, na elektro opremo 1 leto

opravljanja svojega poslanstva priskrbel sponzor TPV AVTO Brežice.

Tel.: 070 899 899, info@nadlani.si tesarstvo krovska dela

041 933 356 R-GROUP d.o.o. Hrušica 72c SI-4276 Hrušica

montiram.si info@montiram.si

kleparska dela strehe nadstreški


AVTO MOTO

Od februarja dalje novi Renault Clio 26 let je minilo od prestavitve prvega renaultovega Clia, ki je bil prodan kar v 13 milijonih primerkov tega vozila. Prodajno uspešnico v Renaultu prenavljajo in sedaj predstavljajo novega Clia, ki na slovenski trg prihaja letos jeseni. NOVO MESTO - Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je ta še bolj zapeljivo privlačen zahvaljujoč svetlobnemu pečatu in žarometom s svetilnimi diodami Full LED Pure Vision ter novim oblikovnim elementom in opremi, hkrati pa ponuja enega najobsežnejših naborov pogonskih sklopov na trgu. Na slovenski trg prihaja jeseni 2016, od februarja 2017 dalje pa ga bodo izdelovali tudi v novomeškem Revozu. Leta 2012 predstavljeni Clio četrtega rodu je bil prvi Renaultov model z novim oblikovnim slogom znamke. S prevzemom značilnega svetlobnega pečata žarometov in dnevnih luči v obliki črke C na določenih različicah novi Clio potrjuje svoj položaj oblikovne ikone Renaulta, so sporočili iz francoskega proizvajalca vozil in dodali: Na prednjem delu je preoblikovana maska, ki uokvirja velik Renaultov romb, in je v spodnjem delu razširjena, s čimer daje pridih modernosti. Zadaj je predrugačen spodnji del odbijača, ki zagotavlja večjo čvrstost. V ponudbo so dodali štiri nove karoserijske barve (intenzivno rdeča, titanovo siva, biserno bela in jekleno modra), prenovljena pa je tudi ponudba platišč in okrasnih pokrovov koles. Našteli so še vrsto drugih novosti, sicer pa boste lahko novega Clia na cestah videli v drugi polovici septembra. Povzela D. R.

13


14

TURIZEM

Sevniški bazen vabi na prijetno poletno osvežitev Bazen Sevnica tudi letos, od 18. junija dalje, vabi na osvežitev, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Do začetka šolskih počitnic bo bazen med tednom odprt od 12. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah od 8. do 19. ure, s pričetkom letnih počitnic pa bo odpiralni čas vse dni v tednu od 8. do 19. ure. SEVNICA - Poleg kopanja Javni zavod KŠTM Sevnica kot upravljavec bazena nudi razne spremljevalne vsebine: možnost jutranjega in večernega plavanja, kot vsako leto bo organiziran plavalni tečaj za otroke in odrasle, in sicer drugi teden v juliju ter ponovno prvi teden v avgustu. Kopalci bodo ponovno lahko bodo brali knjige, ki jih je podarila Knjižnica Sevnica, lokal ob bazenu bo nudil pestro ponudbo pijače in hrane, z najemnikom lokala pa bodo izvajali glasbene večere in druge družabne vsebine. Najem ležalnikov in senčnikov na bazenu bo kot doslej brezplačen. Vstopnice za podjetja in društva si je mogoče zagotoviti že pred začetkom sezone na KŠTM Sevnica, sezonske in dnevne vstopnice pa v času obratovanja na blagajni bazena. Tudi v letošnjem letu ponujajo ugodne družinske karte, popuste za študente, organizirane skupine ter šole in vrtce. Za več informacij se lahko obrnete na zavod KŠTM Sevnica (07 81 61 070). Vir: O. Sevnica

BAZEN SEVNICA BAZEN SEVNICA

od 18. 6. dalje

junij:

OTVORITVENA�ATRAKCIJA N�����������������

ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00 sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

sezonske karte ugodnosti za društva

julij - avgust: ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

UGODEN TISK VIZITK 070 833 833

jutranje plavanje

Čatež ob Savi gostil Slovensko turistično borzo

Najpomembnejši poslovni dogodek slovenskega turizma – Slovenska turistična borza – poskrbi za poslovna srečanja med domačimi in tujimi turističnimi partnerji. Dogajanja se je udeležil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Zvečer je sledil še slovenski večer na Gradu Brežice. ČATEŽ OB SAVI - Na več kot 2500 sestankih je po navedbah Slovenske turistične organizacije (STO) sodelovalo 181 predstavnikov iz 124 slovenskih turističnih podjetij in 176 predstavnikov iz 137 tujih turističnih agencij in organizatorjev potovanj. STO je letos uspelo na borzo pritegniti 87 novih tujih organizatorjev potovanj. Tuji udeleženci prihajajo iz 39 držav. Največ kupcev prihaja iz Nemčije, sledijo kupci iz Rusije, Italije, Češke in Belgije, 64 odstotkov tujih podjetij pa se borze udeležuje prvič. Slovenija privlačna butična varna destinacija Na letošnji borzi prvič gostijo udeležence iz Tajvana, Brazilije in Savdske Arabije. Letos so za goste prvič pripravili študijsko potovanje že pred samim uradnim začetkom in naleteli na velik odziv. Študijski izleti bodo potekali tudi po borzi, in sicer na temo zelenega podeželja, aktivne Slovenije, zdravih voda, romantičnih gradov Posavja in ključnih ikon Slovenije. »Vse večje zanimanje tuje strokovne turistične javnosti za slovensko turistično ponudbo ponovno potrjuje, da je Slovenija vedno bolj privlačna butična varna destinacija, ki je tako v Evropi kot tudi globalno vse bolj prepoznavna,« je za poudarila prva dama STO Maja Pak. Ob tem je izpostavila, da se moramo zavedati, da ni veliko držav na svetu, ki bi lahko ponudile izkustvo tovrstne raznolikosti na majhnem prostoru.

popusti za podjetja

Kriminaliteta Policisti Policijske uprave Novo mesto so 13.6.2016 intervenirali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 152 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih je nastala premoženjska škoda. Dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov so zasegli vozila. Posredovali so zaradi 14 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva.

PROMETNA VARNOST Med kontrolo prometa v Dolnji Težki Vodi so policisti nekaj po 12. uri ustavili voznico osebnega avtomobila Renault Clio. Med postopkom so ugotovili, da 26-letna kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja – izvršuje se ji sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so ji odredili preizkus za hitro ugotavljanje, ki je potrdil prisotnost teh snovi pri voznici. Kršiteljica pa je odklonila opravljanje strokovnega pregleda za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu. Avtomobil so ji policisti zasegli in

o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o voznikih in Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določata globo v višini 2200 evrov. Nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni o nevarnem ravnanju voznika, ki naj bi v okolici Novega mesta vozil z veliko hitrostjo, sunkovito zaviral in pospeševal in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so se takoj odzvali in voznika izsledili in ustavljali, vendar kršitelj sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Zapeljali so za njim in ga ustavili. Ugotovili so, da 21-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil Renault Megane. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligramov alkohola (1,41 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

VLOM V noči na 14. 6. je v okolici Trebnjega nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše. Odtujil je posodo z gorivom in meso iz zamrzovalne skrinje. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov. Vir: PU Novo mesto

Vir in foto: STA

www.odpripodjetje.si

že za

399 €

T 031 636 332 ZA DOBRO POČUTJE IN LAHEK KORAK

Telefon: 070 444 222

info@odpripodjetje.si

- nega telesa - nega obraza - pedikura - manikura - depilacija - ličenje - anticelulitna terapija - laser - masaže


KOTIČEK PETRE ŠKARJA

15

Tokrat nekaj za dušo – za naše planince Maldivi – raj na Obstajajo stvari v življenju, za katere ti ni težko vstajati sredi noči, spoZemlji padati se z lastnim strahom, najti čas v tem eksponentno hitrem tempu življenja, stati na mrazu do otrplosti prstov, loviti sapo od utrujenosti in stalno stopati iz cone udobja. Za še en trenutek biti tam. Samo biti. In zaznati. Meni so to – gore.

»V gorah ni scrkljanih ljudi,« se natačno spomnim izrečenega odgovora zdaj že mnogo let pokojnega ‘hribovca’, ki me je spremljal na mojem prvem osvajanju Triglava, ko sem ga vprašala, zakaj hodi v gore. To so bili časi, ko razen tekmovanja v številu štempljev z vrhov gora, nisem videla pomena v švicanju in težkem dihanju ob plezanju na vrhove. »Ko boš starejša, boš razumela, da ti gore dajo še kaj več, kot le ta štempelj,« mi je govorila teta, ki je v bistvu glavni krivec, da sem zaznala to svojo ljubezen do gora. Vedno, ko je nekdo rekel: »Ko boš starejša …«, sem se naježila! A sedaj razumem … Vsaj mislim, da razumem. Ne pomnim, kdaj sem nazadnje nosila s seboj knjižico, lačno štempljev. Tudi ne tekmujem več sama s seboj in s časom, ki ga potrebujem do vrha. Pa tudi neskončno slik ne zbiram več. In šele sedaj zares ljubim gore. Kaj je tam? Nekdo bo rekel: skale, švicanje, (pre) vroče sonce, nobene gostilne in hladnega piva, niti spodobnega wc-ja. Drug bo pa v istem okolju videl neskončnost trenutka popolnosti, lahkotnost bivanja, popolnost narave, prijateljstva brez besed, občutek … biti doma. Varen, srečen, miren. Popoln.

• Plezati na najvišje vrhove ni vedno enostavno. Se pa vedno izplača! • Mnogokrat se med potjo sprašujem: »Pa kaj mi tega treba. Raje bi ležala doma pred TV in uživala ob gledanju sproščenega filma.« A vedno, res vedno, ko presežem to fazo, se temu nasmejim. In če vztrajaš, vedno prideš preko te faze obupavanja. Kot v življenju. • Potrebno je mnogo poguma in moči, da se obrneš brez osvojenega vrha, kadar je to potrebno. Trmasto nezdravo vztrajanje je lahko usodno. • Med pogumen in neumen je zelo tanka meja. • Kreativnost in res lastne misli ti pridejo na plan po urah tišine in čistosti narave. • Ista pot ima vsakič drugačno doživetje. • Življenje je mnogo več kot zgolj naše telo, naš um, Facebook in kariera. • Bistvo sončnega vzhoda ni v trenutku, ko zagledaš sonce, ampak je v minutah pred tem. Kot v življenju. • Ob pogledu z vrha smo tako zelo majhni. Komaj opazne hiše, še težje vidni avtomobili in popolnoma neopazen posameznik. A mi si delamo drame iz najmanjše težave, ki se nam zgodi. • Lepo je, ko si na vrhu. A če bi stalno bivala na tem vrhu, bi izgubil čar. Čar je v tem, da prehodiš vso pot do tu, da se vrneš v dolino in ponovno prideš drugič na ta vrh. • Je pot navzgor. A ne gre stalno le navzgor. Iti moraš tudi navzdol. • Za najlepše stvari v življenju se je potrebno potruditi. Vztrajati. Švicati. Malo boli. Včasih zelo boli. Včasih čevelj tišči. Včasih sneg še dodatno oteži. A nagrada vztrajnosti je izjemna! • Če razumeš naravo, razumeš sebe. Opazuj naravo in opazil boš sebe.

Ko začutiš veličino rojstva v sončnem vzhodu, tišino v vetru, varnost stoječ pred prepadom, sprejetost v samoti ... začutiš Življenje. To je prostor, kjer piješ, ker si žejen, ješ, ker telo potrebuje energijo, sediš, ker potrebuješ počitek, paziš na korak, ker moraš preživeti. In ne iz dolgočasja, preobilja. Zato je voda slajša, hrana božanska, počitek sproščujoč, korak stabilen. Gore so tu, tvoje, lahko jih občuduješ, spoštuješ, ‘koristiš’, a vendar si jih ne moreš lastiti. So tam, za vse, vedno, a vendar skoraj nikogar ni tu. • Na kaj me gore vedno znova spomnijo: • Kako popolna je narava. Ko je zgolj narava. • Kako se vse stalno spreminja. Niti dva trenut- In v gorah ni scrkljanih ljudi. ka nista enaka. • Bolj ko se trudiš za osvojen vrh, slajši je. • Tudi na najbolj nevarnem območju se lahko počutiš popolnoma varno – če odstraniš ponos, ego, nadutost, pretirano samozavest in deluješ s spoštovanjem in zavedanjem okolja okoli sebe. • Kako različen je pogled na isto goro, če gledaš iz različnih zornih kotov. • Višje ko si, bolj ko se je potrebno potruditi do tja, manj je ljudi, bolj si s temi ljudmi povezan, bolj se razumeš … in lepši so razgledi.

Želim opisati potovanje, ki ni bilo ravno potovanje, ampak oddih. Dopust. Vsakdo bi poimenoval drugače. A že ko začnem pisati, mi šine misel - kaj sploh napisati o primer 10 evrov. Tudi dodatne aktivnosti na otoku Maldivih? Kaj napisati o lokaciji, ki je resnično raj na Zemlji? Ki je vse to, kar prikažejo čudovite slike na internetu in še mnogo več kot to. Kaj napisati o tistem malem otočku, dolgem komaj slab kilometer in širokem še ne pol kilometra? Kaj napisati o otočku, na katerem je le en hotel, kjer imaš svojo majhno hiško in lasten del obale? Kako opisati tiste pravljične barve, ki jih ustarjajo korale in pisane ribe, kakršne sicer vidimo le v risankah? Težko. Mnogokrat so slike določenih destinacij sveta bistveno lepše na internetu, kot je to v realnosti. A ne Maldivi. Maldivi so mi bili ena izmed redkih lokacij, kjer v sliko niti približno ne moreš zajeti niti delček lepote, ki jo tam zaznaš in niti delča energije, ki jo tam občutiš. Sicer nisem privrženka najbolj tipičnih turističnih destinacij in se jih prej izogibam kot iščem, a Maldivi so me popolnoma očarali. Rada bi izpotavila dve že dokaj splošno sprejeti dogmi o Maldivih, ki so se v mojih očeh izkazali za krivični. 1. Maldivi so pregrešno dragi! Sicer ima izraz »predrago« širok razpon cen v mislih različnih ljudi. A komur govorim o dejanskih številkah, je večina popolnoma presenečenih, ker so pričakovali vsaj dva ali trikrat tolikšno ceno.

Nam iz tega dela sveta je morda malo dražja letalska karta do tam. A meni so bili Maldivi nekako na poti iz potovanja po Šrilanki, zato tu nisem imela dodatnega velikega stroška. Bivanje tam, na rajskem otočku Maldivov, v povprečnem hotelu treh zvezdic, je cenovno podobno bivanju v naših najbolj popularnih hotelih v Kranjski Gori! A pozor – nujno vzemite »all inclusive« paket! V kolikor si tam naknadno kupujete pijačo in hrano, vas bo kozarec sveže stisnjenega soka stal na-

znajo biti precej drage v primerjavi s povprečnimi cenami (naprimer smučanje na vodi). A osnovno bivanje tam res ni drago kot si večina predstavlja. 2. Kaj boš pa delal tam ves teden – dolgčas. Stalno so me na to opozarjali. Naj ne rezerviram več kot tri dni, ker več kot to ne bom imela tam kaj početi in mi bo dolgčas. Tako so rekli. Saj je samo en majhen otok, ki ga prehodiš v pol ure, poležavaš, ješ in piješ, ni drugih aktivnosti. Tako so rekli. A realnost je meni pokazala drugačno zgodbo. Na tistem majhen otočku je bilo toliko možnih aktivnosti, da sem imela pet dni popolnoma aktivno zapolnjenih (snorkljanje, smučanje na vodi, obisk Robinsonskega otoka, kjer imaš celoten otok popolnoma zase, potapljanje, ostali vodni športi, vsakdanje predstave v sklopu hotela, plesi in družabne igre, tenis, wellness, športne vadbe ...). Tukaj mi je še edina odprta knjiga ostala neprebrana, kar se mi na morju redko zgodi. No, edino en grenak priokus Maldivov. Kljub vsemu trudu in kozorogovski vztrajnosti (oziroma trmi, bi rekli moji starši), mi ni uspelo s tistimi težkimi smučmi na nogah skočiti iz vode na gladino, da bi lahko zares občutila smučanje na vodi. Me čaka za drugič. Za vse ljubitelje nočnega življenja s kozarčkom ali dvema alkohola – ne planirajte tega na otoku, kjer je glavno mesto (in letališče), saj vam nikjer ne bodo prodajali alkohola (zaradi njihove stroge vere). Pozabavajte se raje na tistih ostalih otočkih s hoteli, ki so zgrajeni prav za turiste in ne domačine. Mnogo lokacij sveta je pretirano prehvaljenih z namenom, da privabijo turiste. A ne Maldivi. Maldivi so (vsaj meni zagotovo) res raj na Zemlji! Takih barv in spokojnosti res ne vidiš drugod.

www.doktor1a.com

primerjajte ponudbe ocenjenih zobozdravnikov Pokličite in preverite cenovno primerjavo 20 zobozdravnikov, ter rezultate o zadovoljstvu pacientov po zobozdravstvenem posegu.

IMPLANTAT od

350€


16

DOM IN VRT

S kvalitetno fasado tudi do ustrezne topolotne prehodnosti

Najpogosteje fasado obnavljamo iz dveh razlogov – ko je dotrajan zaključni sloj fasade in kadar je objekt slabo izoliran, saj takrat objekt izgublja na energiji, mi pa na denarju. Obenem poskrbi za urejeno zunanjo podobo hiše in našemu bivanju zagotavlja ustrezno topolotno prehodnost in kakovostno bivanje. Kvalitetno izveden fasadni sistem hiši omogoči energetske prihranke tako poleti kot pozimi.

Zelišča in dišavnice nepogrešljivi na vrtu in v kuhinji

Dišave in začimbe ne dajejo jedem le prijetnega vonja in okusa, ampak imajo tudi zdravilni učinek. Zelišča s katerimi izboljšamo jedi, so najbolj aromatična kot sveža zelišča, obenem pa popestrijo del vrta ali kuhinjsko okensko polico. Odlično mesto za nasaditev le-teh je vrtni skalnjak, lahko pa jih posadite tudi v lična korita na balkonu. Na naši spletni stran vam prilagamo idejo, kako v lonce zasaditi sadike, da jih boste imeli v nepostična malta, na njo pa se vgradi mrežica. Na sredni bližini kuhinje. mrežico se nato nanese še en sloj malte. Za dobro oprijemanje zaključnega dekorativnega ometa fasade se izvede še posebni prednamaz.

Minimalni standard določa, da je potrebno objekt izolirati toliko, da bo toplotna prehodnost U<0,28 W/(m2K), kar pri najpogostejših debelinah masivnih sten predstavlja okrog 15 cm toplotne izolacije. Stroški vzdrževanja se bodo drastično znižali, če boste objekt še bolj izolirali - najbolj optimalna debelina toplotne izolacije bi naj bila okrog 25 cm. Če je vaš objekt manj izoliran, je fasado smiselno obnoviti. Poudariti pa gre, da kar 70 odstotkov toplotni izgub nastane zaradi neustrezne izolacije fasade ali strehe. Kadar objekt ni dovolj izoliran, lahko letna poraba preseže tudi do 200 kWh/m2, kar pomeni približno 2000 litrov kurilnega olja na leto.

Prednosti stiriporja za fasado EPS - stiroporne fasadne plošče dopolnjuje nizka cena, saj so za 30 odstotkov cenejše od mineralne volne. Plošče, ki se vgrajujejo na fasado, so debeline med 10 in 20 centimetri, njihove dimenzije pa 100 x 50 cm. Prednosti stiropora za fasado so, da pena ne trohni, ne spreminja svoje homogenosti, se ne poseda ali stiska. Za fasadni sistem iz 12 cm stiroporja boste odšteli okrog 33 EUR/m2. Cena za 15 cm stiropor je 36 EUR/ m2. Za še debelejši, 20 cm stiropor pa se cena fasade giblje okrog 40 EUR/m2. Sive plošče EPS imajo višjo toplotno prevodnost. Kamena volna – se ne poseda, negorljiva, paroprepustna Kamena volna je za okrog 25 odstotkov dražja rešitev od stiroporja, vendar ima veliko prednosti. Je negorljiva in paroprepustna, kar omogoča dihanje fasadnega sloja. Ima enake izolativne lastnosti kot stiropor in je odličen zvočni izolator. Prav tako se ne poseda in ima veliko statično trdnost. Mojstri fasad vam jo izvedejo s horizontalnimi in pravokotnimi vlakni, odvisno od vaše fasade. Cene fasade s ploščami iz mineralne volne se gibljejo okrog 45 EUR/m2 za 12 cm debeline, za debelino 15 cm boste odšteli 50 EUR/ m2. Najdebelejša, torej 20 cm fasada iz mineralne volne pa ima ceno okrog 57 EUR/m2.

Večina novogradenj in prenov v Sloveniji uporablja klasične t.i. kontaktne fasade, kjer so vsi sloji fasade med seboj povezani. Izvedemo jih lahko na katerokoli konstrukcijo; na opečno steno, betonsko steno, porobeton oz. plinobetonsko gradnjo pa tudi na podlage montažnih hiš. Ko obnavljamo sloj izolacije moramo biti pozorni na vrsto dejavnikov, najprej je pomembna sestava in pa toplotna prehodnost že obstoječega zidu. Na debelino toplotne izolacije pa vplivajo tudi Potrebno debelino toplotne izolacije nam pri nopodatki o lokalni projektni zunanji temperaturi in vogradnji izračuna projektant v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje. Pri prenovi pa moramo sončno obsevanje objekta. za tak izračun posebej zaprositi. Načeloma izbeCenovni okvir kvaliteno izvedene fasade remo material, ki se bo vklapljal v že obstoječo Bistvo fasade so visokoizolativne plošče. Cena okolico objekta, se pravi bo materialno posnefasade je odvisna predvsem od izbire le-teh. Fa- mal ostale objekte. Zaključni sloj fasade je nasaderji ponujajo več možnosti plošč, ki so lahko mreč najbolj viden element vašega objekta, poEPS, torej iz ekstrudiranega polistirena, grafitne- membno pa je, da se ta sklada z ostalo okolico. ga polistirena in mineralne volne. Plošče se lepijo Le tako bo okolje v katerem živite delovalo urejena fasado s posebnim lepilom. Po potrebi, pred- no in prijetno. Smernica pri izbiri materiala za zavsem pri fasadi, ki je debelejša od 20 cm ali pri ključni sloj vašega objekta je projekt za gradbeprenovah, se plošče sidrajo z sidri. Na kvadratni no dovoljenje. Sama prenova zaključnega sloja meter se vgradi od 3 do 6 sider. Za polaganjem pa bo tehnično izvedena najbolj ustrezno, kadar fasadnih plošč se izvede trden, a elastičen sloj. se bodo te lotili poklicni strokovnjaki. Najprej se na površino nanese kakovostna ela- Pripravila: D. Ribič

07/30 44 956

Sezonsko čiščenje! Odeje že za 5,50 €.

Razbremenite se vsakodnevnega pranja oblačil.

Srajce že za 1,50 €, veterni jopiči že za 8,50 €. Čiščenje; moške obleke 5 + 1 gratis.

Vaš vrt bo dobil dodatno vrednost, če bo v njem tudi kaj zadišalo. Da lahko v vrtu naberemo zelišča za kuhinjo in čaj, ima prav poseben čar. Da bo užitek še večji, smo vam pripravili nekaj koristnih značilnosti in uporabe posameznih zelišč, ki na vašem vrtu vsekakor ne smejo manjkati. Kraljica zelišč – bazilika Bazilika je nadvse aromatična rastlina, ki izvira iz tropskih krajev in je nepogrešljiva v kuhinji. Grki in Indijanci so jo šteli celo za sveto rastlino. V zaprtih prostorih odganja muhe in pomirjajoče vpliva kot dodatek pri kopelih. V kuhinji jo uporabljamo v pečenem krompirju, dušenem mesu, gobah, juhah, temnih omakah, zlasti pa se lepo poda k paradižnikovim omakam in jedem. Dobro si gre zapomniti, da svežo baziliko toplo jed samo potrosimo tik pred serviranjem, saj če jo pregreamo izgubi svoj okus. V cvetličarnah in vrtnarijah boste našli več vrst klasične bazilike in cepljeno, ki ima drobnejše lističe in je bolj aromatična in odpornejša. Bazilika ljubi vročino in sonce, sovraži veter in mraz, žejna je dvakrat na dan. Dobro se počuti tudi v hiši, lahko pa jo uspešno gojimo v cvetličnih lončkih na okenski polici. Drobnjak na vrtu odganja listne uši, jablanov škrlup in plesen Koristen pa je tudi v stanovanju, saj odganja pršice. Vsebuje veliko vitamina C, zato ga, če se

le da, uporabljamo neprekuhanega. Obogati marsikatero skuto, jajčno jed, omleto, majonezo, mesni nadev in maso za kruhove cmoke. Prija mu svetla in sončna okenska polica od jeseni do pomladi, v poletnih mesecih pa polsenca. Cvetke trgamo sproti, do 5 cm nad zemljo, da se obraste. Zemlja mora biti prepustna, dobro ocedna in ne presuha. Melisa blagodejno vpliva na naše počutje Sok iz listov lahko uporabimo za poliranje pohištva, poparek iz svežih listov ima blagodejni vpliv na naše počutje. Meliso moramo nabirati preden cveti, ker ima sicer neprijeten vonj in okus. Melisa je trajnica, ki se zelo hitro razrašča, zato jo sadimo posamično v cvetlični lonček ali večje korito. Stalno nabiramo mlade liste, ki jih lahko tudi posušimo in shranimo v kozarec s pokrovom. Na vrt jo posadimo v del, kjer ne bo prerasla prostora drugim rastlinam. Potrebuje zmerno zalivanje, ustreza ji hranljiva prst, dobro pa uspeva tudi na siromašnih tleh. Jeseni ji porežemo mrtvo olesenelo steblo, da spomladi ponovno poženejo mladi poganjki. Začimba, ki je nepogrešljiva na pici – origano Origano ima prijeten sladkoben vonj in okus. Kot začimbo uporabljamo sveže ali posušene


DOM IN VRT osmukane lističe, vršičke in cvetove. Je ena izmed tistih začimb, ki ohrani okus tudi po tem, ko ga posušimo. Vonj posušenega origana je malce intenzivnejši, kot pri svežem. Uspeva v globokih in širokih posodah na soncu ali polsenci, v zaprtih prostorih ali na balkonu, pred zimo pa

ga zaščitimo. Posodo postavimo v stanovanje na sončno okensko polico, ali pa ga na balkonu zaščitimo z smrečjem. Origanu režemo največje liste, s tem damo prostor manjšim, da hitreje zrastejo.

stavine. Sladokuscem je poznana pehtranova potica in skutin zavitek s pehtranom. Uporabljamo svežega, sušenega ali zamrznjenega. Lonček z mladimi rastlinicami postavimo na zelo svetlo, toplo okno, zalivamo ga zmerno. Za boljšo rast na koncu poletja poberemo liste in odrežemo dve tretjini vejic, da zrastejo znova. Pehtran je trajnica, ki jo lahko posadimo tudi na vrt. Vejice režemo od julija do konca avgusta, vendar le do tretjine, da se rastlina lahko obraste. Jeseni lahko porežemo vse vejice in jih posušimo.

17

Opazili smo – Minus Harmonikarju ansambla Azalea so v Grosupljem ukradli kar dve harmoniki. Luka Adamič poziva morebitne očividce, ki bi o kraji kaj vedeli, da se mu oglasijo.

Obvezna začimba v kuhinji – peteršilj Poznamo veliko vrst peteršilja (listnati, kodrasto-listnati, korenast), vsem pa je skupno, da imajo veliko klorofila, vitaminov in mineralnih snovi. Če ga posejemo blizu vrtnic, bodo bolje uspevale in lepše dišale. Sproti smukamo sveže lističe s peclji za takojšnjo uporabo, lahko pa listke zmrzujemo, posušimo ali hranimo v oljčnem olju. Za zamrzovanje uporabimo povsem sveže liste, ki jih zamrznemo na pladnju, šele nato jih damo v vrečice ali posode, da se ne zdrobijo. Peteršilj dobro raste v globoki posodi, saj potrebuje prostor za svojo dolgo korenino. Potrebuje rahlo zemljo, zmerno zalivanje in sončno lego, v ne preveč ogrevanem prostoru. Na prosto ga presajamo od sredine aprila naprej, ko temperatura zemlje preseže 5°C, jeseni pa si ponovno priskrbimo nove sadike za vzgojo v stanovanju. Zbrali smo le nekaj najpogostejših začimb, ki so nepogrešljive v kulinariki in morajo biti vedno pri roki. Ne pozabite tudi na druge npr. žajbelj, da se lažje odkašljamo. In izkašljamo skrbi in težave.

Pehtranova potica? Liste, s svojim sladko-grenkim okusom in priokusom janeža, uporabljamo varčno, za toplo in subtilno aromo, ki hitro prodira skozi druge se- Zbrala: Dragica Ribič

Draga pri Šentrupertu 38, 8232 Šentrupert e-mail: novoform@siol.net

www.novoform.si

ZA LASERSKA OPERACIJA OČI

Kompleten ograjni sistem v petih različnih materialih PVC, ASA, WPC, Alu in pocinkana pločevina, v devetih oblikovnih izvedbah in štirih cenovnih nivojih. Prednosti: brez vzdrževanja, enostavna montaža z vijačenjem tudi za »samograditelje«, največ ograje za pravo ceno.


18

NASVET

Dobri medsebojni odnosi, potreba, ki bogati

Zdravje je osnova za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za organizacijo. Zato je smotrno poskrbeti za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih.

Zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, organizaciji ostajajo zvesti, s svojim pozitivnim odnosom do dela in organizacije pa prispevajo tudi k njenemu boljšemu ugledu v javnosti. Vse to se odraža v številnih koristih za organizacijo, tudi finančnih.

ki pa praviloma niso univerzalni ali pravilni. Za dober odnos se je potrebno zavedati, da se lahko pričakovanje, navade itd. druge osebe v odnosu delno ali popolnoma razlikujejo od naših. Ena od napak, ki jo delamo pri ustvarjanju medsebojnih odnosov je to, da podzavestno želimo spremeniti drugega, da bo ustrezal našim predstavam. Druga napaka, ki jo delamo je, da se v želji, da bi bil odnos dober, preveč podredimo in želimo ugajati. Napaka, ki lahko ogrozi dober odnos je tudi to, da v sebi nekaj pričakujemo, pa zaradi različnih vzrokov tega ne povemo. Ali se bojimo zavrnitve ali pa preprosto mislimo, da bi morala druga oseba v odnosu to enostavno vedeti. Potem pride še nestrpnost, mešanje različnih čustev, začnejo se izražati različni karakterji in smo prav kmalu pri slabih odnosih.

Kaj nalaga zakon? Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11; v nadaljevanju zakon) nalaga delodajalcem, da morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, da morajo zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da morajo izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z Torej, kaj je pomembno za dobre medoceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na sebojne odnose? delovnem mestu. Najprej moramo poznati sebe. Moramo se znati poglobiti vase, prisluhniti svojemu srcu in duši, Dobri medsebojni odnosi da bomo spoznali, kaj si resnično želimo. NaVse naše življenje je prepleteno z različnimi medslednje, kar potrebujemo, je moč, prepričanje, sebojnimi odnosi. Od medsebojnih odnosov je v da si upamo živeti po svojih načelih. Šele, ko veliki meri odvisna kvaliteta našega življenja. bomo zadovoljni s seboj, bomo znali biti zadoMedsebojne odnose gradimo že pred rojstvom, voljni tudi z drugimi in bomo znali ustvarjati dobre torej so odnosi za človeka zelo pomembni. Nemedsebojne odnose. Veliko vlogo ima empatija, kateri odnosi na nas delujejo pozitivno, nekateri da znamo čutiti, razumeti in sprejeti drugačnost odnosi pa zelo negativno. Odnosov je več vrst, drugih, enako veliko vlogo pri ustvarjanju medglede na to s kom jih gradimo (prijateljski, staršesebojnih odnosov pa ima komunikacija in nadzor vski, partnerski, službeni …), glede na cilj, ki ga nad svojimi čustvi. V nepredvidenih situacijah je želimo v odnosu doseči (npr. odnos z zdravnidobro, da si pustimo toliko svobode in časa, da kom ali avtomehanikom je drugačen, kot odnos stvari v miru premislimo in šele nato odreagiras partnerjem). Odnosi se razlikujejo tudi po glomo. Poskušajmo se obnašati do drugih tako, bini, kjer pa veliko vlogo odigrajo naša čustva, kot bi želeli, da se drugi obnašajo do nas. Velibodisi pozitivna ali negativna. ko vlogo za dobre medsebojne odnose pa ima Ugotavljamo, da igrajo odnosi zelo pomembno tudi iskrenost. Če želimo dober in trajen odnos, vlogo, ko govorimo o kvaliteti našega življenja. moramo biti iskreni, do sebe in do drugih. V odNihče si ne želi slabe kvalitete življenja, zato se nosu je pomembno, da se počutimo varno in je potrebno tudi za medsebojne odnose potruda si zaupamo. Sovražnik dobrih medsebojnih diti. Želimo si ljubečega partnerja, ki nam poodnosov pa je tudi verjetno vsem dobro znan lepša dan, že ko se zbudimo, želimo si, da so molk. V molk je običajno zavitih mnogo negativnaši otroci pridni, da dosegajo lepe uspehe, da nih čustev in slabega počutja. Pomembno je, da so samostojni, želimo si strpnih in prijaznih udese pogovarjamo in smo v pogovoru naravnani ležencev v prometu, ko se peljemo v službo, konstruktivno. želimo si prijaznih in nasmejanih sodelavcev in Kajti: medsebojni odnosi imajo veliko vlogo v šefov, želimo si samostojnih, ustrežljivih in prijanašem življenju. Dobri ga polepšajo, podaljšajo, znih staršev, dobrih prijateljev, prijaznih trgovcev, poboljšajo in obratno. Slabi medsebojni odnonatakarjev, avtomehanikov ... In kaj smo mi prisi povzročajo slabo voljo, slabo razpoloženje, pravljeni za to narediti? Včasih malo ali nič. To se stres, strah, prebavne težave, visok pritisk, glanam zdi kar samoumevno. Vsi smo soustvarjalci vobol ... Dolgoročno pa se kot posledica vsega prepleta odnosov. Vsi nosimo odgovornost za tega lahko razvijejo resnejše bolezni. kvaliteto teh odnosov. Velikokrat slišimo: imaZato: gradimo dobre medsebojne odnose tako mo slabe medsebojne odnose. Bodisi v službi, doma, v službi in v družbi! Družimo se, veselimo doma ali kje drugje. Zakaj so odnosi slabi? Večise, predvsem pa se veliko pogovarjajmo. Bodinoma zato, ker pozabimo, da moramo upoštemo odkriti in pošteni, le tako bodo naši medsevati nekatere različnosti soustvarjalcev odnosov. bojni odnosi kvalitetni in trajni. Vsi ljudje smo v osnovi dobri. In vsak je poseben. Vsakdo ima svoje potrebe, svoja prepričanja, Živite s srcem in bodite zdravi! svoje navade in tudi pričakovanja. V odnos vstopamo opremljeni s svojimi pričakovanji, navada- Vir: Mojca Lokar, samostojna svetovalka za mi, vzorci ki smo jih povzeli po nekom drugem, promocijo zdravja

Optimizem – koristen način mišljenja ali naivnost? Bi se opisali kot pozitivno osebo? Znate prepoznati optimistično mišljenje? Ste kdaj razmišljali, kakšen vpliv ima optimizem na vaše življenje? V zadnjih letih je pozitivna naravnanost zelo razširjena in popularna tema. Obenem pa je pogosto tudi veliko zmede, kaj optimizem dejansko je. Marsikdo je prepričan, da je optimizem konstantno nošenje rožnatih očal in zanikanje realnosti ter verjame, da je optimizem zgolj naivnost. Predstavljajte si, da imate prijatelja, ki si v avtu nikoli ne pripne varnostnega pasu, ker pravi, da je optimist. Je to res optimizem? Optimizem nikakor ni zatiskanje oči pred realnostjo ali ignoriranje potencialno nevarnih situacij. Gre za način razmišljanja, pri katerem realno ocenimo trenutno situacijo in obenem verjamemo, da bo naše vedenje sčasoma ustvarilo boljšo prihodnost. Optimisti se tako kot pesimesti zavedajo problemov, vendar se za razliko od pesimistov ob njih ne počutijo nemočne, saj verjamejo, da rešitev obstaja. Optimizem prihaja iz latinske besede optimus, ki pomeni 'najboljše', kar se nanaša na optimistovo iskanje najboljšega v vsaki situaciji in njegovo pričakovanje, da se bodo zgodile pozitivne stvari. Nasprotno pesimisti pogosto ne raziščejo vseh možnosti, ki jih imajo na voljo v dani situacji, saj so prepričani, da rešitve ni in torej ne vidijo smisla v iskanju nečesa, kar po njihovem ne obstaja. Optimizem ne pomeni zanikanje svojih neprijetnih čustev. Vsak človek ima kdaj tudi slab dan. Vsak je kdaj jezen, žalosten, zaskrbljen in bi se najraje skril pred svetom. Povsem naravno je doživljati neprijetna čustva, saj imajo tudi ta svoj namen in so del našega duševnega zdravja. Optimizem in raziskave Narejenih je bilo kar precej raziskav o učinkih optimizma na fizično in psihično zdravje posameznika. Ljudje, ki razmišljajo optimistično, v povprečju živijo dlje, so bolj odporni, imajo manj zdravstvenih težav in so redkeje nagnjeni k depresiji. Raziskave kažejo, da optimistične mame rojevajo bolj zdrave in težje dojenčke. Ljudje, ki se zdravjo od alkoholizma, imajo več možnosti za uspeh pri abstinenci, če razmišljajo optimistično. Podobno so optimistično naravnani ljudje uspešnejši pri hujšanju. Optimizem je koristen tudi v stresnih situacijah, saj nas spodbuja k akciji in iskanju ustvarjalnih rešitev, medtem ko ljudje, ki razmišljajo pesimistično, svoje cilje pogosteje opustijo. Raziskovalci, ki so se posvetili optimizmu ugotavljajo, da je optimizem povezan tudi z visoko samopodobo, doživljanjem sreče v zakonu in prijateljskih odnosih ter z zadovoljstvom z življenjem. Optimizem je povezan celo z višino plače ter s hitrejšim napredovanjem v službi. Optimizem je do neke mere deden, zato nekateri menijo, da je dostopen le peščici ljudi. Na srečo pa ni tako, saj ima dednost pri optimizmu precej manjši vpliv kot mi sami. Optimističnega načina mišljenja se torej lahko naučimo in sami sebe preoblikujemo v optimiste.

vidike svojega življenja in pričnemo izražati hvaležnost za tisto, kar je v našem življenju že dobro. Pomembno je tudi, kako si razlagamo negativne dogodke. Pri klientih v terapiji zelo pogosto opazim, kako hitro neko negativno situacijo posplošijo nase oziroma na svoje življenje. V primeru, da ne dobimo službe, ki smo si jo želeli, zaključimo, da nismo dovolj dobri ali da je dobrih služb premalo. Posamezen dogodek torej pretirano posplošimo, zaradi česar se počutimo slabo in brez upanja. Ko se znajdemo v neugodni situaciji, je torej pomembno, da neuspeh dojemamo kot nekaj prehodnega. Spomnimo se, da nam v točno tej situaciji pač ni uspelo ter se zavedamo, da imamo veliko priložnosti za uspeh v novih situacijah. Zelo koristno je tudi raziskati, kaj konkretno je tisto, kar nas pogosto spravlja v dobro voljo. Morda je to sprehod v naravi, skodelica kakava, prebiranje revije, igranje šaha, ples, igranje s psom, kuhanje ali kaj drugega. Dobro je jasno vedeti, katere aktivnosti nas sprostijo in nasmejijo, da lahko po njih posežemo, ko se želimo počutiti bolje. Ko te aktivnosti izvajamo, si lahko vzamemo trenutek premora in se osredotočimo na to, kako se počutimo. Trenutku se čim bolj prepustimo. Priporočljivo je vedeti tudi, katere stvari nas spravljajo v slabšo voljo in se jih raje izogniti. Če recimo vemo, da se po večernem gledanju poročil velikokrat počutimo slabo in nemočno, je morda bolje, da zvečer počnemo kaj prijetnejšega. Kot dojenčki in majhni otroci smo vsi že znali razmišljati optimistično. Bili smo polni upanja, prepričani vase in v svojo prihodnost. Znali smo se prepustiti trenutku, biti navdušeni in se veseliti življenja. Vse to smo na neki točki svojega življenja že obvladali. Prav nič nas ne ovira, da ne bi tudi sedaj razmišljali optimistično in postali bolj odprti za čudovite izkušnje. Kot je nekoč dejal Charlie Chaplin - ne moremo najti mavrice, če strmimo v tla.

Kako postati bolj optimistični? Katja Z. Istenič Če želimo postati optimistični, je pomembno, Psihologinja in psihoterapevtka pri Hočem da svojo pozornost usmerimo tudi na pozitivne več www.hocem-vec.com

www.bonum.si BONUM d.o.o., Prelesje 33, 8232 Šentrupert 07/34 34 160 info@bonum.si


ZANIMIVOSTI

Kako na razgovoru pokazati, da ste primerni za menjavo karierne poti?

19

Akciji se odzvalo 44 krvodajalcev, od tega štirje na novo

To je to. Odločili ste se, da boste poskusili svojo kariero graditi na popol- V Osnovni šoli Žužemberk je v četrtek, 9. junija, potekala že tradicionalnoma drugi poti. Storili ste ogromno in pogumno spremembo, prepričali na krvodajalska akcija, ki jo vsako leto organizirata OZRK Novo mesto in delodajalca s prijavo in življenjepisom, zdaj pa ste na vrsti, da zmagoslav- Zavod RS za transfuzijsko medicino iz Ljubljane. no odidete tudi iz razgovora za službo. ŽUŽEMBERK – Krvodajalske akcije se je udeležilo 44 krvodajalcev, od tega štirje novi darovalci krvi. Tudi tokrat so se jim na krvodajalski akciji pridružili zaposleni na občini, ki jih je tokrat župan še posebej povabil. Pri pogostitvi so prijazno priskočile na pomoč prostovoljke KORK Dvor in kuharice na šoli. Prihaja čas dopustov, zato na OZRK Novo mesto pozivajo krvodajalce, da prihajajo na akcije in se odzivajo na prejeta vabila, ker so poleti zaloge krvi manjše. Vir: Mojaobcina.si www.nadlani.si,

Tel.: 070 899 899,

info@nadlani.si

Pred odhodom v tujino nujno preverite dokumente

Če ste med tistimi, ki bodo vsaj kakšen poletni dan preživeli v tujini, potem pred odhodom raje preverite veljavnost vaših dokumentov. Do konca leta 2016 bo namreč veljavnost potekla nekaj več kot 34.000 potnim listom Konec koncev, morate se znati prodati in morate oz. napako. Pomembno je, da se tekom vaše in nekaj več kot 61.000 osebnim izkaznicam, je sporočilo ministrstvo za se zavedati sposobnosti, ki ste jih pridobili v eni celotne kariere pripravljate na to, da bodo ljudje o notranje zadeve (MNZ). vas govorili lepo in v superlativih. Pomembno je, da že tekom kariere ustvarite profesionalno mrežo ljudi, ki so zadovoljni z vašim načinom dela in z vašimi rezultati. Ste bili nekoč novinar, zdaj pa se želite preizkusiti kot PR? S kom ste imeli dobre odnose? Kdo je zadovoljen z vašim delom? Vas urednik spoštuje in bi bil pripravljen povedati Sledi šest nasvetov, za katere priporočamo, da nekaj spodbudnih besed, če bi to bilo potrebno? se jih držite, če želite zamenjati svojo karierno Pokažite, da ste seznanjeni s kulturo podjetja pot. Veliko delodajalcev je mnenja, da se oseba, ki Prodajte prenosljive sposobnosti je v preteklosti delala v velikih korporacijah, ne Kot že rečeno, zavedati se morate vaših kom- more navaditi na način dela start-up podjetja. petenc, ki ste jih pridobili tekom preteklih zapo- Pokažite jim, da se motijo. Ste se pripravljeni prislitev. Kako vam lahko pridobljene sposobnosti lagoditi in zamenjati način dela? Imate energijo in pomagajo pri drugi službi? Kako lahko sposob- ste motivirani, da bi se zlili s katerokoli okolico? nosti povežete z morebitnimi delovnimi naloga- Ste starejši kandidat z nekajletnimi izkušnjami in mi v drugi službi? Vzemite si čas in razmislite o se bojite, da ne spadate v mlad kolektiv? Brez njih – kaj je tisto, kar vas naredi univerzalnega in skrbi, starejši zaposleni imajo v malem prstu veprimernega za vsakršno vlogo? Ste imeli stik s liko izkušenj, znanj ter delovne etike, s katerimi strankami – torej znate prodajati? Znate komuni- lahko pripomore k razvoju podjetja. cirati z ljudmi in znate razbrati njihove želje? Dokažite izrečeno Pripravite se na vprašanje o »luknjah« Ni dovolj, da delodajalcu zgolj poveste, da ste Ne glede na to, kakšne so vaše sposobnosti, prilagodljivi – pomembno je, da to dejstvo podmorate vedeti in znati tudi pokazati, kako hitro krepite s primeri, ki so se zgodili tekom vaše kaboste krili morebiten manko v izkušnjah, ki se rierne poti. Pripravite primere in jih samozavestno bo slej ko prej pojavil pri novi zaposlitvi. Slabše predstavite na razgovoru – impresionirajte deloobvladate računalniške programe? Ne smejte dajalca in mu dokažite, da ste se na ta intervju se svoji hibi, temveč delodajalcu povejte, kate- pripravljali. re programe ste uporabljali, katere dominirate in predstavite mu načine, kako boste pokrili manko Naj vas preteklost ne povozi v znanju iz drugih računalniških programov? Ste Konec koncev ni pomemben razlog, zaradi kapripravljeni iti na dodatna izobraževanja? Se hitro terega ste se odločili za menjavo kariere. Vedno učite? Imate voljo in interes do novih stvari in ste je pomembno, da nimate zamer do preteklih demotivirani, da čim hitreje pridobite nova znanja? lodajalcev. Četudi jih imate, tega ne pokažite noNoben kandidat ni popoln in tega se morate za- vemu delodajalcu, saj bo takoj pomislil, da boste vedati. Razlika med kandidati je le v tem, kako kmalu o njemu govorili enako. Pokažite, da vas iz prejšnje zaposlitve niso odpustili, ampak zgolj utemeljujejo svoj manko. sami iščete načine za samoaktualizacijo. Zavedajte se prednosti mreženja Skoraj vse, kar pri delu storite, je »zabeleženo«. Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com Velikokrat je poleg oseba, ki bo videla vaš uspeh službi in jih lahko uporabite v drugi. Reče se jim »prenosljive sposobnosti«, saj so, kljub temu, da se karierna pot popolnoma zamenja, prenosljive kamorkoli že greste. Prenosljive sposobnosti delodajalcu dajo vedeti, da ste, kljub manku v izkušnjah, pravi kandidat za prosto delovno mesto.

HITRO TISKANJE • letaki • vizitke • kuverte • plakati • nalepke

• majice • zgibanke • bilteni • transparenti • zastave

GSM: 070 833 833 www.magmamedia.si, tisk@magmamedia.si

LJUBLJANA – Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh državah EU in Evropskega gospodarskega prostora (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija), na podlagi bilateralnih sporazumov pa tudi v Albanijo in Švico. Prav tako lahko s slovensko osebno izkaznico potujete v Andoro, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo. Če greste kam drugam, pa potrebujete potni list. Nekatere države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več, zato je dobro, da se pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v drugo državo.

zorni na veljavnost listih svojih otrok, saj imajo te posebne pogoje oziroma jim veljavnost poteče prej kot odraslim. Če je otrok starejši od osmih let, bi se praviloma že moral podpisati, zato mora biti ob vložitvi vloge zraven, sicer pa to urejajo starši oziroma zakoniti zastopniki. Če dokument slučajno izgubite ali vam ga kdo ukrade, morate to čim prej prijaviti (najkasneje v roku osmih dni) na kateri koli upravni enoti. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete, in je hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa od 125 do 400 evrov, še svarijo na ministrstvu. Če brez dokumenta ostanete v tujini, se obrnite na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Slovenije.

Kako do novih dokumentov? Za izdajo novega potnega lista ali osebne izkaznice lahko zaprosite na kateri koli upravni enoti, priporočajo pa, da to storite vsaj deset dni pred potovanjem, saj državni organi pač potrebujejo nekaj časa, da papirje uredijo. Če ste v časovni stiski, vam dokument lahko izdelajo tudi prej, vendar to državljanu prinese dodatne stroške. Staršem še posebej priporočajo, naj bodo po- Vir: MNZ, M. S.


20

ZDRAVJE

Zmanjšajte možnost infarkta z dobro telesno pripravljenostjo

V boljši telesni pripravljenosti, kot so ljudje, ko dosežejo srednja leta, manj verjetnosti je, da bodo kasneje v življenju doživeli infarkt, kažejo izsledki ameriške raziskave. Ameriško združenje za srce sicer priporoča 150 minut zmerne aktivnosti ali 75 minut energične vadbe na teden. WASHINGTON - Izsledki temeljijo na študiji, ki je zajela skoraj 20.000 odraslih, starih od 45 do 50 let. Posameznikom, od katerih je bilo 79 odstotkov moških ter 90 odstotkov belcev, so merili srčni utrip ter spremljali zmogljivost pljuč. Nato so jih razvrstili v skupine z visoko, srednjo ali nizko stopnjo telesne pripravljenosti. Študija kaže, da je bilo pri tistih z visoko stopnjo telesne pripravljenosti 37 odstotkov manjše tveganje za infarkt po 65. letu starosti kot pri tistih z nizko telesno pripravljenostjo. Srčna kap je sicer na petem mestu vzrokov za smrt v ZDA in glavni razlog za dolgotrajno invalidnost. Vloga vadbe pri preprečevanju kapi je velika Povezava med fizično telesno pripravljenostjo in nižjo možnostjo kapi obstaja tudi pri dejavnikih tveganja, kot so visok krvni pritisk, sladkorna bolezen tipa 2 in nereden srčni utrip.«Ti izsledki podpirajo enotno in neodvisno vlogo vadbe pri

preprečevanju kapi,« je povedal eden od avtorjev študije Jarett Berry, predavatelj interne medicine na univerzi v Teksasu. »Nizka telesna pripravljenost je v klinični praksi pogosto spregledana kot dejanski dejavnik tveganja,« je še dodal.ž Povzela D. R.

Virus Zika že v Sloveniji

V Sloveniji je potrjen prvi primer okužbe z virusom zika. Šlo naj bi za slovenskega športnika, ki naj bi se z virusom okužil na gostovanju v Braziliji. Primer okužbe z ziko v Sloveniji so potrdili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). LJUBLJANA – Na NIJZ so navedli, da se je zboleli okužil na območju, kjer se virus trenutno širi. “Po podatkih Evropskega centra za nadzor bolezni je že več kot 700 importiranih primerov okužb z virusom zika v države članice EU oziroma EFTA.” Bolnika, okuženega z virusom zika, pa obravnavajo po ustaljeni klinični praksi. Virus Zika v 60 državah sveta Razširjen je predvsem v Latinski Ameriki, tudi v Braziliji, kjer bodo avgusta potekale olimpijske igre. Skupno je virus zdaj prisoten v okoli 60 državah sveta. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v najnovejšem priporočilu ljudem, ki potujejo na območja, okužena z virusom zika, svetovala, naj imajo najmanj osem tednov po vrnitvi varne spolne odnose ali pa se jim odrečejo, da bi tako preprečili prenos okužbe. Virus zika sicer povzroča mikrocefalijo pri plodu

nosečnice. Otroci imajo potem manjšo glavo in možgane, s tem pa velike težave v razvoju. Virus lahko povzroči tudi nevarno nevrološko motnjo Guillain-Barrejev sindrom, ki vodi v šibkost mišic rok in nog oziroma v ohromitve. Odkrili so tudi povezavo med ziko in mielitisom, ki povzroča paralizo. Od začetka izbruha v lanskem letu so zabeležili 1400 primerov mikrocefalije. Vir: NIJZ

Ne smete zamuditi Pestro dogajanje v dolenjskih občinah Petkova tržnica v Novem mestu Sobotni tržnici v Šmarjeških Toplicah in Trebnjem 17.6.2016, ob 19. uri, Trški glasbeni večer, pred Kavarno Špica v Sevnici 18.6., 19.6., 17. praznik Občine Mirna Peč - Mirna Peč na nogah, Mirna Peč 18.6., ob 8. uri, 4. pohod: Pot Slakove in Pavčkove mladosti, zbor in start pri stari/nekdanji osnovni šoli Mirna Peč 18.6., Poletna muzejska noč 2016, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 18.6., 19.6., ob 10. uri, 28. prireditev »Iz trebanjskega koša«, Goliev trg Trebnje 18.6., ob 17. uri, Praznik situl: festival železnodobnega življenja in kulinarike, Glavni trg Novo mesto 24.6., ob 20.uri, Slavnostna akademija ob Dnevu državnosti - Golobi miru, KC Primoža Trubarja Šentjernej 25.6., ob 7. uri, Baragov dan - pohod po Baragovi poti, zbor pred cerkvijo Trebnje 25.6., ob 10:30, Raziskovalni vodeni ogled »Iskanje levčkovega zaklada«, pri OŠ Trebnje 26.6., ob 14. uri, Otroške likovne delavnice, pri družini Orešnik- Pibernik, Osredek Krmelj Zbrala: P.U.

Sevničani uspešni v Kranju in Šmarjeških Toplicah

Drugi vikend v juniju je bil bogat tudi kar se tiče rezultatov sevniških atletov. SEVNICA/KRANJ - V Kranju potekal 22. Mednarodni atletski miting, Vučkov memorial, ki se je ponašal z dobro organizacijo in prav tako dobro udeležbo. Med udeleženci sta bili tudi Ajda in Živa Slapšak iz AK Sevnica, ki sta nastopali v dveh disciplinah. Na 200-metrski preizkušnji je Ajda dosegla 6., Živa pa 9. čas. Na 600-metrski razdalji pa je Ajda končala na drugem, Živa pa na odličnem tretjem mestu. V nedeljo so Šmarješke toplice pripravile že 21. tradicionalni šmarješki tek. Rezultati sevniških atletov so bili v znamenju drugih mest: v svojih kategorijah so drugo mesto na 7,5-kilometrski progi dosegli namreč vsi sledeči atleti: Tomi Bajc, Miha Povšič (ki je bil drugi tudi v absolutni

razvrstitvi), Dušan Krašovec in Mateja Jazbec. Na osnovnošolskem teku je tekmoval Tim Krašovec, ki je 300-metrsko progo premagal najhitreje.

Vir in foto: AK Sevnica

OKOLJU PRIJAZNE MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav (namenjenih 4-im ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih odpadnih vod. Mala biološka čistilna naprava je namenja za čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Odpadna voda priteka v mehanski del biološke čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v ponikalnico ali v odprte vode. V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških čistilnih naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo zaključili uradno testiranje delovanja MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot jih predpisuje slovenski standard za male čistilne naprave SIST EN 125663:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV) prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko kot prvi pohvalimo s popolnoma slovenskim proizvodom certificirane kakovosti. PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR-REG: slovenski proizvod hitra in enostavna montaža (majhna teža) dolga življenjska doba enostavno vzdrževanje visoka učinkovitost čiščenja odlično razmerje cena/kakovost garancija na posodo 30 let, na elektro opremo 1 leto

R-GROUP d.o.o. Hrušica 72c SI-4276 Hrušica


ŠPORT

21

Ekipa kolesarjev novomeške Adrie bila druga na Poljskem

Novomeški košarkarji imajo novega trenerja

Hrvat v dresu Adrie Mobila Radoslav Rogina, ki je šnik z zaostankom 5:18 minute. Povzela D. R. bil drugi. Boljši od njega je bil le domačin Marek Rutkiewicz. Novak je prišel v cilj kot osmi, zaostal je šest sekund. Tik za najboljšo deseterico je končal Gašper Katrašnik. V skupnem seštevku je slavil Poljak Mateusz Taciak iz ekipe CCC Sprand Polkowice, drugi je bil Ukrajinec Andrij Brataščuk, ki je zaostal 11 sekund, tretji Novak je zaostal 1:02 minute. Rogina je bil deseti. Najboljši mladi kolesar je bil od prve etape Novak, ki je najbližjega zasledovalca Italijana Mattea

Košarkarski zvezi Slovenije kot vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij in selektor kadetske reprezentance. Deloval je tudi v Angliji, kjer je vodil ekipo London Leopards in z njo osvojil naslov državnega in pokalnega zmagovalca in bil imenovan za trenerja leta v Diviziji 1. Po vrnitvi je v sezoni 2013/14 vodil ekipo Grosuplja in se z njo uvrstil v četrtfinale prvenstva Slovenije. »V klubu verjamemo, da so Mihevc in ekipa pomočnikov, ki si jo bo izbral, nosilci napovedanih sprememb, se pravi prevetritve članske NOVO MESTO - 38-letni Mihevc prihaja iz Šen- ekipe in postopnega vključevanja domačih igraltjurja, kjer je zadnji dve sezoni vodil ekipo tamkaj- cev v prvo ekipo Krke,« so dodali v klubu. šnjega prvoligaša Tajfuna in v sezoni 2014-2015 z njo osvojil naslov državnega prvaka in sloven- Foto: KK Krka ski Superpokal. Šentjurčan je trenersko pot začel v mlajših selekcijah domačega kluba in kot pomočnik več www.nadlani.si trenerjem članske ekipe. Kariero je nadaljeval pri

Kolesarji novomeške Adrie Mobil so tekmovali na Poljskem na dirki Malopolska, s katere so se vrnili s tretjim mestom Domna Novaka v skupnem seštevku, z belo majico najboljšega mladega kolesarja, ki jo je osvojil Novak, v tem seštevku je bil tretji Gašper Katrašnik. Adria Mobil je bila med ekipami druga.

Po končani sezoni, v kateri so krkaši osvojili pokal Spar, prišli v drugi krog Evropskega pokala, si s prvim mestom v Ligi za prvaka zagotovili igranje v mednarodni ABA ligi v naslednji sezoni in potem v polfinalu zaključili letošnje državno prvenstvo, so se v KK Krka odločili, da vodenje članske ekipe zaupajo mlademu in uspešnemu slovenskemu trenerju NOVO MESTO - V tretji etapi se je sicer izkazal Fabbra premagal za 34 sekund. Tretji je bil Katra- Dejanu Mihevcu.

Na zaključku 2. Sevniške like v malem nogometu slavila ekipa z Mirne

V soboto, 11. 6. 2016, se je v popoldanskih urah zaključila 2. sevniška liga v malem nogometu (2.SLMN). Sodelovalo je 9 ekip: Domako spalni studio Mirna, SIGAS Tržišče, Zgorn London, KMN Žebnik, Špica bar, m.i.l.f., ŠD Loka, Mladi bBoštanj ter Ocrana. SEVNICA - Po dvokrožnem sistemu so se zmage veselili fantje iz ekipe DOMAKO Spalni studio Mirna. Zbrani so 38 točk. S strani organizatorja je pokal prevzel glavni motor in predstavnik ekipe Severin Jazbec. Drugo mesto je zasedla ekipa SIGAS iz Tržišča. Iz njihove sredine prihaja tudi najboljši strelec lige Nejc Mrgole, ki je dosegel 19 zadetkov. Pokala je v imenu ekipe prevzel Aleš Mrgole. Na zadnji tekmi pa se se na tretje mesto povzpeli fantje, ki so v ligaškem tekmovanju igrali pod imenom Zgorn London, Tomaž Blatnik.

Trebanjec Jure Smole, postal državni prvak v tajskem boksu V organizaciji domačega Muay thai gyma Ptuj, ter pod pokroviteljstvom Slovenske zveze tajskega boksa, je konec maja, v športni dvorani šolskega centra Ptuj, potekalo Odprto državno prvenstvo v Tajskem boksu-muaythaiu.

Namiznoteniška svetovna elita odigrala na Otočcu

Svetovna namiznoteniška serija se je po štirih letih vrnila v Slovenijo. Organizacijo Mednarodnega odprtega turnirja Slovenije je tokrat prevzel Namiznoteniški klub Krka, ki je tekmovanje pripravil na Otočcu.

Halo pesek d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

OTOČEC - Nagradni sklad turnirja je znašal 35.000 dolarjev in je v Slovenijo privabil odlične igralce, tako kot tudi dejstvo, da bo turnir vezan na tekmovanje v Zagrebu in da bo eden zadnjih pred olimpijskimi igrami v Riu. Skupno je nastopilo 238 igralk in igralcev iz 41 držav, popolna je bila tudi slovenska reprezentanca. »Za nas je zelo pomembno, da se je turnir vrnil v Slovenijo, da smo imeli večje število tekmovalcev, ki so se lahko merili s konkurenco, pa tudi trenerji so lahko videli, kaj se dogaja v modernem namiznem tenisu,« je dejal selektor moške reprezentanca ter alfa in omega namiznoteniškega centra na Otočcu Jože Urh. »Želimo, da bi ta turnir postala tradicija. Za naslednje leto se že pogovarjamo, hkrati pa se zavedamo, da je za to potrebno veliko dela. Z veseljem bi šli tudi v večji nagradni sklad, a zato potrebujemo tudi večje število tekmovalcev, za kar pa nimamo primerne infrastrukture. Potrebovali bi večjo dvorano in

PRODAJA DRV 041-755-578

še kaj. Dokler je vse na ljubiteljski ravni, o glamuroznem turnirju ne razmišljamo, s takim, ki ga imamo do zdaj, smo povsem zadovoljni. Ob tej priložnosti bi se zahvalil našim zvestim sponzorjem,« je dejal predsednik NTK Krka Tomaž Kralj. Povzela D. R. Foto: Namiznoteniški svet

PRODAJA SEKANCEV 041/755 578 ODKUP HLODOVINE 041/755 578 halopesek.doo@gmail.com

PTUJ, NOVO MESTO – Odvilo se je 23 dvobojev, v otroški, kadetski, mladinski in članski konkurenci. Tokrat je sodelovalo 12 klubov iz Slovenije. Prestol najuspešnejše ekipe, Odprtega državnega prvenstva za sezono 2015/2016 je pripadel SCORPION GYMU iz Novega mesta s 6 državnimi prvaki in 4 podprvaki. Drugo mesto je pripadlo Khun Kao klubu iz Ljubljane. V kategoriji otrok in kadetov pa je bil najuspešnejši Muaythai gym Gladiator iz Črnomlja. Trebanjec Jure Smole, je v kategoriji do 81 kg postal državni prvak. S tem odličnim rezultatom si je zaslužil tudi pravico nastopa za Muay Thai reprezentanco na letošnjem EP na Hrvaškem. Hkrati je to bil test, ter izborno tekmovanje vseh domačih tekmovalcev pred odhodom na Evropsko prvenstvo, ki se bo odvilo 22.-29. oktobra 2016, v Splitu na Hrvaškem. Glede na dosežene rezultate in bližino odvijanja EP, Slovenska zveza tajskega boksa, pod taktirko selektorja Andreja Žvegliča, načrtuje najštevilčnejši odhod Slovenskih reprezentantov.

– 40 kg OGNJEN LAZAREVIĆ (SCORPION GYM) – 45 kg LUCIJAN BUTALA (Mtg Gladiator Črnomelj) KADETI/NJE – 60 kg REBEKA KOCA (Mtg Gladiator Črnomelj) – 60 kg LEON HABOT (Legija Maribor) – 67 kg NASTJA KOCA (Mtg Gladiator Črnomelj) MLADINCI – 67 kg LUKA MARTINEC ŠELIH (SCORPION GYM) – 71 kg DOMEN VIDMAR (Khun Kao gym Ljubljana) – 75kg TIMI PUNGARŠEK (Mtg Ptuj) ČLANI/CE – 57 kg MONIKA KUČINIĆ (Fight club Senovo) + 60 kg SELENA MAJ (Khun kao Lljubljana) + 63,5 kg KATARINA KOREN (Khun kao Ljubljana) + 81 kg TINA SINJUR (Khun kao Ljubljana) – 67 kg SAŠO VORKAPIĆ (SCORPION GYM) – 71 kg ŽIGA GRIL (SCORPION GYM) – 75 kg ALEŠ GOLOB (Mtg Ptuj) – 81 kg JURE SMOLE (SCORPION GYM) – 86 kg ALEKSANDER STANKOV (Legija Maribor) Državni prvaki za sezono 2015/2016 so postali: – 91 kg BOŠKO ŠOBOT (Khun Kao gym LjubljaOTROCI na ) – 35 kg SEBASTJAN ZUPANC (Mtg Gladiator Čr+ 91 kg ROK ERŠTE (SCORPION GYM) nomelj) – 35 kg ZALA ŽVEGLIČ (Khun Kao gym Ljubljana ) Vir in foto: Scorpion Gym in FB


22

RAZVEDRILO DESETI MESEC

IZDELEK, NAREJEN Z VALJANJEM

PREDPLAČILO

FIGURA, PODOBA

Povsod z vami

ROPOTIJA

NIKOLA TESLA

ŽOGA ZUNAJ IGRIŠČA

KANDIDAT, KI NASTOPA PROTI DOLOČ. KANDIDATU

Mali oglasi LOČINA

IGRA S KARTAMI VLADAR V ARAB. OKOLJU

KROŽNIK OVALNE OBLIKE POPAČENE PODOBE OSEB (EKSPR.)

ETUI KOS NEDOGORELEGA LESA

TLAKOVALEC (STAR.) NEKDANJI AMERIŠKI NOGOMETAŠ SIMPSON

VOJAŠKI ČASTNI POZDRAV

KITAJSKI FILOZOF ZI

TONE TISELJ KISLINA

KIM FIELDS

PREBIVALCI BASKIJE IGRALEC EMERŠIČ

3K

RAZSULO (REDKO)

NAPRAVA NA STREHI

ZAGREB

KRAJ PRI MEDVODAH

PLANIN. UJEDA ZUNANJA PLAST SADEŽA

SL. KLUB LJUBIT. RASTLIN DEL ROKE

Ð

NEKRILATE PRAŽUŽELKE

OBRED

DRUGAČE POVEDANO ENA OD STOŽNIC DEOKSIRIBON. KISLINA LUTKAR SIMONČIČ

OZEK TOK TEKOČINE

EVOLUCIJA

RADIAN KOMEDIJANT ARTAČ VRHNJE OBLAČILO

NEDKANJI DENAR ANGOLE GL. MESTO AVSTRIJE NEKD. SL. TOLAR

ZVONKO TRONTELJ

DANTE ALIGHIERI ZNAK ZA TON ZNANA ANG. LADJA PODZEMNA ŽIVAL

DODATNI NAKUP FRANCE SLANA

SESUTJE

DEL SKLADBE (IT.) KATARINA SREBOTNIK

MEDNAROD. SKLAD ZA POMOČ OTROKOM PRI OZN

MAJHEN HROŠČ KREŠIČ

IZCEDEK IZ KAVČUKOVCA

KNJIGA ZEMLJEVIDOV

GLASBENIK SOSS

UGODNO PRODAM domače belo, rdeče vino, cviček in domač jabolčni kis, 07-30-45-004, 040 989856. • ALOJA ARBORESCENS! Rastline, listi, knjige in izdelki iz alojeI! Za naročila in več informacij pokličite 040 504 245 ali nas obiščite na www.fruktus.si. • Zaposlimo komercialista, odgovorno, vztrajno in komunikativno osebo, Trebnje, Pokliči: 070 – 899 -899 • Iščem soplesalko, rad bi se učil plesati, lahko si začetnica, starost do 45 let, 051 -731-733 (iz Dolenjske) • Vašemu malčku nudim zanesljivo in skrbno varstvo z večletnimi izkušnjami v Malem Gabru.Imam tudi potrdilo za varstvo otrok.070218820 • Na Zaplazu pri Čatežu zaradi starosti prodam lepo urejen 1800 m2 velik sadni vrt, s čebelnjakom, 051 357 -311 • Javi naj se ga. Marija iz Mirne, ki zbira korekcijska očala, 031 626-717 (g. Štefan) • Bolničarka negovalka nudim pomoč na domu, starejšim ali onemoglim osebam v Trebnjem ali okolici. Svoje delo opravljam z največjim veseljem, odgovorno in skrbno, Olgica Mežan, Šmaver 2, Dobrnič, 041 762 930. • Nudim varstvo otrok v Trebnjem ali pomoč v gospodinjstvu - 031 - 889 - 442. • Prodam suhe, okrogle bale sena in otave ali menjam za drva, okolica Sevnice, 031 397 434. ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

Pridružite se milijonom ljubiteljev barvanja

NAGRAJENCI MAJSKE KRIŽANKE: Lojzka Miklavčič, Velike Dole 16, 8213 Veliki Gaber, Martina Zidarič, Šmarješke Toplice 116, 8220 Šmarješke Toplice, Lucija Baznik, Dvor 71, 8361 Dvor Nagrajenci bodo nagradne bone prejeli po pošti. Vsem nagrajencem lepo čestitamo.

POBARVANKE ZA ODRASLE NAGRADNA KRIŽANKA Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 13. 7. 2016 na naslov: Na dlani, Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA MAJ. Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki.

KŠTM Sevnica Bazen Sevnica Prvomajska ulica 15 8290 Sevnica Kontakt bazen: 031 703 982

NAGRADA: 3X CELODNEVNA VSTOPNICA ZA BAZEN SEVNICA

MojeDelo.com

PROSTA DELOVNA MESTA V NAŠI REGIJI

Samostojni računovodja Prolat d.o.o.

Trebnje

Trebnje

Samostojni vodja projektov na terenu

m/ž

BLAST TEHNIK d.o.o.

Prodajalec v Mercator Tehnika Novo mesto

m/ž

Mercator d.d.

Novo mesto

m/ž

Grosuplje

m/ž

Terme Krka d.o.o.

Novo mesto

m/ž

Novo Mesto

m/ž

Tehnolog kakovosti Akrapovič d.d.

Delo v strežbi in kuhinji

Serviser Belimed d.o.o.

Operater na liniji plošč Trimo d.d.

m/ž

Prodajalec Engrotuš d.o.o.

Bi želeli tudi v vašem podjetju nekaj podariti izžrebancem nagradne križanke? Iščemo gostinca, trgovino, salon, studio, avtopralnico … skratka podjetje, ki bi lahko podarilo zanimivo nagrado našim bralcem oz. izžrebancem križanke. Če lahko podarite vsaj tri nagrade, vam zagotovimo brezplačni oglasni prostor pod križanko. Vašo ponudbo pošljite na info@nadlani.si Več informacij: 070 899 899

Ivančna Gorica

Za več informacij in prijavo na delovna mesta obiščite

m/ž

MojeDelo.com


IZ NAŠIH ŠOL

Večer knjige na OŠ Mokronog

Kulturne znamenitosti občine Sevnica – kulturni dan OŠ Milana Majcna Šentjanž

Lov na zaklad, obisk lokalne knjižnice in pogovor s skritim gostom je le nekaj aktivnosti, s katerimi sta v četrtek, 9. 6. 2016, učiteljici Barbara Kustec in Cilka Zupančič priredili 1. Večer knjige na OŠ Mokronog.

V petek, 3. junija 2016, so imeli učenci od 6. do 9. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž kulturni dan.

MOKRONOG - Učenci in učenke 6.-9. razreda so deževno popoldne preživeli v šoli in knjižnici Mokronog, kjer so se urili v samostojnem iskanju knjig. Skriti gost, tekstopisec Matej Kocjančič, pa je vse očaral s svojim talentom in sproščenostjo, kar bo še dolgo odzvanjalo v srcih. Z njegovo pomočjo so učenci napisali iskrivo besedilo na že podano melodijo, pri čemer so se neizmerno zabavali. Pravijo, da prvega srečanja ne pozabiš nikoli, sploh pa, če si ob koncu le-tega pripraviš slastne palačinke. Vsi udeleženci so se strinjali, da je bil 1. Večer knjige resnično nepozaben.

ŠENTJANŽ - Z avtobusom so se učenci odpeljali proti Sevnici. Vodič je med potjo do Hidroelektrarne Blanca razlagal o energijsko bogatem parku kamnitih skulptur ob reki Savi. Pri HE Blanca so bili učenci pozorni na spominsko obeležje, ogledali pa so si tudi ribjo stezo, ki je ena prvih v Sloveniji. Pot jih je peljala naprej do podružnične šole Studenec, kjer so jih prijazno sprejeli in jih pokazali šolske prostore.

Vir in foto: Cilka Zupančič

Glasba združuje

V petek, 27. maja, so v podaljšanem bivanju na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto pripravili kulturno prireditev z naslovom Glasba združuje. NOVO MESTO - Zbrali so se v učilnici 3. a razreda. V kulturnem programu so se predstavile vse štiri skupine podaljšanega bivanja. Učenci so se predstavili s petjem pesmi, ki so jih gibalno uprizorili, z dramatizirano pravljico Rdeča kapica, z igranjem na instrumente (sintetizator, kitara, čelo) ter s plesom. Prebrali so misli o tem, kaj nam glasba pomeni (zabavo, sprostitev, razvedrilo, pomiritev, spodbudo, prijateljstvo ...). Vse nastopajoče so nagradili z močnim aplavzom. Na prireditvi se jim je pridružilo tudi nekaj staršev, ki so tedaj prišli po svoje otroke.

Njihova zadnja postaja je bila podružnična šola Loka pri Zidanem Mostu; tudi tam so si ogledali šolo, ponudili so jim sok, sprehodili pa so se tudi po čudovitem parku in pozornost namenili spomeniku Primoža Trubarja.

Vir in foto: Helena Murgelj

Vir: učenke OŠ Milana Majcna Šentjanž

Planinski pohod

V ponedeljek zjutraj v Strunjan smo odšli, da skupaj en teden bi bili. Po prihodu preverjanje odplavali, lačni se kosila lotili. V apartmajih razpakirali in na sprehod v Portorož jo mahnili. Zjutraj radi telovadili in kot ptički žvrgoleli. Nahrbtnike za plavanje pripravili, že žab'co, kravel plavali. V delavnicah izdelke naredili, da z njimi bi najdražje razveselili. Po slastni večerji izbiranje je bilo za naj plesalca in frizuro. V sredo v Piran z ladjico odjadrali, male spominke nakupili. Četrti dan v bioenergetski park tekli, sprostitvene točke izvedli. Peti dan vožnje z vlakom se veselili, Postojnsko jamo občudovali. Vse dni je bilo prečudovito, oooo, da bi le še kdaj tako bilo!

»Čeprav sem občanka Občine Sevnica, si nisem predstavljala, da imamo toliko zanimivosti. Priporočam, da si vzamete en dan in si vse to ogledate; uživali boste kot smo mi.« S temi besedami je svoje poročilo zaključila sedmošolka Janja Podlogar, sicer pa je zapis sestavljen iz poročil sedmošolke Katje Strnad in osmošolke Nine Lindič.

info@nadlani.si

dnika Sevnica

Vrhunski dosežki trebanjskih atletov

Da je atletika resnično kraljica športov, se je pokazalo 8. junija 2016, ko je v Kopru potekalo posamično državno prvenstvo v atletiki za osnovne šole.

taborišča – Ljubelj je bila podružnica Mauthausna. Spomnili so se grozot vojne in si zaželeli, da se podobne stvari ne bi ponovile nikoli več. Dan so zaključili prijetnejše. Ob Zbiljskem jezeru so se pohladili s sladoledom in se pocrkljali s kavo. Hvala vsem pohodnikom za prijetno družbo in se vidimo v prihodnjem šolskem letu. Vsem želijo varen korak tudi med počitnicami. Vir in foto: OŠ Žužemberk, Irena Platiše

Učenci OŠ Ane Gale na obisku v Tržišču V petek, 3. junija, so se učenci posebnega programa odpravili v Tržišče. TRŽIŠČE - Pred gasilskim domom jih je sprejela gospa Alenka Knez, ki jim je razkazala zanimivo in poučno lovsko razstavo. Videli so veliko gozdnih živali, izvedeli, kako se obnašajo, prehranjujejo, kje živijo ... Gospa Alenka jim je predstavila tudi delo lovcev, ki skrbijo za gozdne živali in varstvo narave. Nazadnje jim je povedala še dve prisrčni zgodbici o mali srnici in psički Bibi. Z avtobusom so nadaljevali pot na Vodale, kjer jih je sprejela družina Celestina. Ogledali so si njihovo turistično kmetijo in živali. Navdušeni so bili nad malim žrebičkom in ponijem. Lepo sončno dopoldne so zaključili s pogostitvijo pri Celestinatovih, kjer so se odžejali in poslad-

Pesem poletne šole v naravi

Vir in foto: učenci 5. razreda OŠ Sava Kla-

V sončku in upanju, da jim bo vreme tudi tokrat naklonjeno, so se učenci OŠ Žužemberk odpeljali proti Karavankam. ŽUŽEMBERK - Podali so se do Doma na Zelenici. Kljub temu, da je bila pot navzgor razmeroma strma, so jo premagali v zmernem in zanesljivem tempu. Pri domu so se okrepčali z malico, nato pa sta učiteljica Darja in učenka Irena pripravili krajši orientacijski pohod. Sodelovanje med mlajšimi in starejšimi otroci se je izkazalo za zelo dobro ter koristno. Mlajši učenci so uživali v iskanju kontrolnih točk, starejši pa so bili zadovoljni, ko so jih lahko podučili o branju in pravilni rabi zemljevida. Zmagovalna skupina je bila nagrajena s sladkim priboljškom. Pred povratkom v dolino so z majhnimi nagradami razveselili otroke, ki so bili njihovi najbolj zvesti pohodniki. Veseli dejstvo, da je veliko stalnih pohodnikov (staršev in otrok) s podružnične šole Dvor. Ko so se vračali z Ljubelja, so naredili krajši postanek pri spomeniku iz 2. svetovne vojne, kjer so ohranjeni temelji barak in drugim poslopij takratnega koncentracijskega

Med potjo do vasi Razbor, najlepše hribovske vasi v letu 2008, so poslušali legendo o krvavi luži, kjer so bili hudi boji s Turki in je preteklo veliko krvi. Na Razborju so si ogledali cerkev Janeza Krstnika, dom krajanov in žensko komuno, ki je edina v Sloveniji.

23

kali ter se nato polni prijetnih vtisov odpeljali nazaj v šolo. Zahvaljujejo se vsem, ki so jim pripravili nepozaben dan. Vir in foto: OŠ Ane Gale Sevnica

TREBNJE - Udeležili so se ga tudi učenci OŠ Trebnje, ki so sodelovali v različnih disciplinah in prav v vseh dosegli odlične rezultate. Izpostavimo pa naj, da so čas za uvrstitev v finale s svojim tekom na 60 m dosegli Jan Jarc, Matevž Šuštaršič in Lara Florjančič. V kategoriji mlajših dečkov je Jan Jarc s časom 7.95 zasedel končno 8. mesto. V kategoriji starejših dečkov je Matevž Šuštaršič po odličnem kvalifikacijskem času (7.45) v finalu zasedel končno 7. mesto, Lara Florjančič pa si je v kategoriji starejših deklic s časom 8.05 pritekla končno 5. mesto. Vrhunec dneva pa sta bili zadnji disciplini, in sicer tek štafet 4x100 m tako za dečke kot za deklice. Obe ekipi z naše šole sta pritekli do zlate medalje in naslova državnih prvakov. Učenci v postavi Matevž Šuštaršič, Benjamin Slak, Andrej Meglič in Matic Zoran so s časom 47.08 za sabo pustili ekipi z OŠ Radlje ob Dravi in OŠ Jurija Dalmatina 1 iz Krškega, učenke pa so v postavi Jara Florjančič, Manica Kamin, Sandra Mežan in Ana Hostnik s časom 51.68 premagale učenke OŠ Vič 1 ter OŠ Šentjernej.

Na kraljevske rezultate vseh njihovih atletov so na šoli nadvse ponosni, tekmovalcem pa iz vsega srca čestitamo tudi mi v uredništvu in jim tudi za naprej želimo veliko vrhunskih športnih dosežkov.

Vir in foto: Aktiv športa, Miro Brezovar


24

ZADNJA STRAN

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, INTELIGENTNA PONUDBA. NISSAN

NISSAN

X-TRAIL

QASHQAI

NISSAN

JUKE

7 LET JAMSTVA*

5 LET VZDRŽEVANJA**

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO. Kombinirana poraba goriva: 3,8–7,4 l/100 km. Emisije CO2: 95–169 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Nissan 4 YOU = Nissan za vas.

, Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje PREIZKUSITE NAJMODERNEJŠO TEHNOLOGIJO

goodyear.si

Legende za vedno.

že za

že za

65€

47,50€

že za

že za

65€

že za

87€

* Pri nakupu štirih letnih potniških pnevmatik Goodyear (16 palcev ali ve≠) boste prejeli darilo – original All Star obutev. Akcija traja od 20. marca do 30. aprila 2016 (oz. do izteka zalog) na pooblaš≠enih servisih. Ve≠ o akciji nagoodyear.si

47,50€

AKCI J A L E TNI H P NE V M A TI K

Izberi Goodyear, All Starke podarimo.* M A D E T O F E E L G O O D.

NAJVEČJA IZBIRA KOVINSKIH TER ALU PLATIŠČ t pocenigume.ne

www.vulkanizerstvo.si

PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL V TREBNJEM

INFO:

041 252 254

IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA Iščemo novega sodelavca z možnostjo redne zaposlitve za delo v avto pralnici. Vsi zainteresirani pošljite prijavo za delo z življenjepisom na bostjan.vovk@siol.net

Profile for NaDlani.si

NADLANI.SI - JUNIJ 2016  

Časopis NaDLANI.SI - JUNIJ 2016 NaDLANI.si - 2016 Časopis NaDLANI, pokriva 11 dolenjskih občin in je največji tiskani medij na Dolenjskem. B...

NADLANI.SI - JUNIJ 2016  

Časopis NaDLANI.SI - JUNIJ 2016 NaDLANI.si - 2016 Časopis NaDLANI, pokriva 11 dolenjskih občin in je največji tiskani medij na Dolenjskem. B...

Profile for nadlani
Advertisement