Page 1

Stemmetræning -Én til én


Stemmetræning ‐ Èn -l èn  Er du underviser, skuespiller, selvstændig, sælger,  sanger, poli-ker, præst, speaker, eller foredragsholder  så ved du selv hvor meget du skal præsterer hver dag  via dit arbejde og hvor meget det kræver af dig, af din  krop, og af din stemme for at komme helt ud over  scenekanten på en sund og god måde. At gøre det dag eCer dag kræver rig-g god teknik og  gode redskaber.

Stemmetræning – Én‐-l‐én forløb er -l dig der virkelig  ønsker at rykke med tale eller sang. Du vil få en masse  gode og konkrete redskaber som vil kunne op-mere  dine muligheder med din stemme.

Fores-l dig at: • Du vil kunne bruge din stemme i adskillige 0mer  uden at blive træt i stemmen. • Du vil få din stemme -l at være gennemtrængende  og tydelig også i store forsamlinger. • Du vil kunne undgå træthed eller hæshed, når du  bruger din stemme meget. • Du vil have redskaber og indsigt i din stemme sådan  at du kan undgå gamle vaner. • Du vil forstå dig på din stemmes musikalitet og  rytmer. • Du vil få redskaber -l at opnå stor volume, høje  toner og power. • Du vil kunne opnå stor succes med din stemme og  -lfredss-llelse i dit arbejde.


Med Stemmetræning ‐ Èn -l én, vil du opnå konkrete værktøjer Er du opmærksom på hvordan du præsentere dig selv og hvordan du opfaLes…? Og er det helt lig med  hvad du ønsker..??  Stemme og kropssprog hænger sammen, og det kan via reLe redskaber og teknikker gøre dig klar og  tydelig i dit budskab og udtryk. Jeg ønsker at hjælpe dig med det gennem personlig stemmetræning og  gi dig mulighed for at opnå større sikkerhed og tryghed på “din scene”.

Har du redskaber -l at undgå nervøsitet eller usikkerhed? Den personlige stemmetræning vil give dig redskaber 0l at stå stærkt på ”din scene” Stemmetræning ‐ Én -l én, styrker din stemme og dit kropssprog, og gør dig klar og stærk i din  kommunika-on og dit udtryk.  Ved hjælp af sangteknik og konkrete kropsøvelser vil du blive bevidst om dit fulde stemmemateriale og  poten0ale. Alle der skal se og høre dig, vurderer dig inden for de første 5 min., så hvorfor ikke blive helt klar,  tydelig og stærk i udtryk og få dem med dig helt fra starten af. Bliv bevidst om din egen personlige unikke s-l, få redskaber der gør dig stærkere og tydeligere, bliv  sikker og præcis i dit udtryk og budskab. 

Din stemme er dit værktøj!


Stemmetræning Én‐-l‐én indeholder alt deLe:

• Et spørgeskema ‐ der vil hjælpe mig -l at afdække dine behov og ønsker. Jeg sender dig deLe  skema via mail og du returnere det -l mig senest 2 uger inden første session

• PersonligStemmeanalyse 2 x 55 min. ‐ 1 privat session inden forløbet  og 1 privat session eCer  forløbet 55.min pr.gang. ‐ stemmeanalysen indeholder optagelse af egen stemme x 2 + personlig  analyse som vil vise dig, før og eCer stemmetræning forløbet.

• 3 private sessions ( 55 min pr. gang ). 3 sessions hvor jeg underviser dig og hjælper dig videre  med meget konkrete redskaber der gør det nemmere og sjovere at bruge stemmen dagligt.

• En arbejds bog -l alle vig-ge notater. Du får udleveret en bog af mig -l at skrive alt vig-gt ned fra  vores sessions, men også -l notater når du har implementeret stemmeredskaberne og din erfaring med  disse.

• Personlig kontakt og sparring løbende under forløbet via mail korrespondance. Der er plads -l at  du kan maile -l mig og s-lle spørgsmål eller spare omkring tanker om stemmetræning eller lign.  under forløbet.

• Én telefonisk opfølgning 1. Måned eCer forløbet er afsluLet. Det er rig-g rart  for mig at høre   hvordan du bruger de redskaber jeg har givet dig, også når forløbet er slut. Derfor har jeg lavet denne  telefoniske opfølgning som også vil hjælpe dig -l at fastholde de nye teknikker og redskaber.

• Afvikling af forløbet inden for 3.måneder da du vil opnå størst og bedst resultat på denne  måde. Det er meget vig-gt for mig at du kan gå fra mig med en masse nyt i bagagen som du nu bruger,  og det sikre vi os bedst ved at sæLe -dsbegrænsning på forløbet. Hvis vi ikke gjorde det ville der være  al for meget undervisning der skulle gentages og samle op på fra gang -l gang, og det ville bestemt ikke  gavne dig i din proces med stemmetræning. 

Pris: kr. 6.395,‐ ekskl. moms


Tilmelding

Tilmeld dig her på mail info@nadjakalnaes.dk 

Hvor og Hvornår: 

Stemmeundervisningen foregår i København. Noget af  undervisningen i et professionelt lydstudie, og ellers i et  undervisningslokale. Nærmere info følger ved -lmeldingen.  

Tiderne bookes via en kalender på neLe du modtager link -l  når du -lmeldt dig. Sam-dig med at du -lmelder dig og  betaler så booker du også dine 5 sessions i kalenderen. Den  første session samt den sidste bliver i studiet. 

Tilmeldingen er bindende og gælder for hele forløbet.

Der er begrænset pladser, så der kan derfor godt være  vente-d, så derfor -lmeld dig og book -der så snart du er  klar.

Jeg glæder mig -l at møde dig, og hjælpe dig  videre.


Stemmetræning - Èn til èn  

Stemmetræning - èn til én

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you