Page 1

Система навчання та управління знаннями у системі безоплатної правової допомоги

Андрій Вишневський

директор Координаційного центру з надання правової допомоги

29 листопада 2016 року м. Київ


БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У СИСТЕМІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Виявлення потреб у навчанні та проблемних аспектів у роботі адвокатів БВПД

Відбір нових адвокатів до системи БВПД

Опитування адвокатів Врахування результатів моніторингу якості

Моніторинг результатів заходів підвищення кваліфікації: короткостроковий, довгостроковий

Визначення тематики та форм підвищення кваліфікації, тренерів

Визначення цільової аудиторії заходу підвищення кваліфікації (за критеріями територіальності, спеціалізації, стажу та ін.)


МОДЕЛЬ КАСКАДНИХ ТРЕНІНГІВ У 2013 – 2015 РОКАХ

Дворівнева модель тренінгів тренінги для адвокатів-тренерів (ТоТ) каскадні тренінги

каскадні тренінги

каскадні тренінги

каскадні тренінги

Двокомпонентна модель ТоТ практичні знання положень Кримінального процесуального кодексу України, Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, рішень Європейського суду з прав людини

розвиток тренерських навичок та вмінь


СИСТЕМА КАСКАДНИХ ТРЕНІНГІВ ТА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ АДВОКАТІВ БПД Серія 1 – «Кримінальний процес»

Тренінги для адвокатів-тренерів

Регіональні тренінги

Методичні рекомендації

Вересень-листопад 2013 року Кількість тренінгів: 73 Кількість учасників: 1685

І ІІ

Дії захисника під час судового провадження у суді І інстанції (1-3 лютого та 1-2 березня 2014 року)

Березень-квітень 2014 року Кількість тренінгів: 50 Кількість учасників: 1248

III

33 коло коло

Методологія тренінгу: планування та проведення тренінгів щодо застосування нового КПК (5-6 липня 2013 року)

Дії захисника щодо заходів забезпечення кримінального провадження, оскарження рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді, перегляду судових рішень (17-19 травня та 21-22 червня 2014 року)

Червень-липень 2014 року Кількість тренінгів: 36 Кількість учасників: 1106

IV V VI

коло коло 44 коло 66 коло коло 55 коло

11 коло коло

Новий КПК: вивчення і застосування крізь призму європейських стандартів (6-8 червня 2013 року)

Дії захисника у кримінальному провадженні на підставі угод , із застосування окремих заходів кримінальноправового впливу, із забезпечення доступу до належної медичної допомоги (13-15 вересня та 27-28 вересня 2014 року)

Жовтень-листопад 2014 року Кількість тренінгів: 39 Кількість учасників: 1270

VII VIII IX X

Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника у кримінальних провадженнях які потребують судово-медичної експертизи (16-18 та 30-31 травня 2015 року)

Червень-липень 2015 року Кількість тренінгів: 51 Кількість учасників: 1575

XI XII

Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів. Здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій (3-5 та 18-19 жовтня 2015 року)

Листопад-грудень 2015 року Кількість тренінгів: 54 Кількість учасників: 1980

XIII XIV XV

22 коло коло

Методологія підготовки практичних завдань щодо методичних рекомендацій адвокатам, які надають БВПД (8-9 серпня 2013 року)

50+ постійних тренерів / модераторів


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА Методичні рекомендації Розроблено, надруковано і розповсюджено Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

Дії захисника у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та примусового лікування

Вступ адвоката у справу: початкові дії

Ведення адвокатського досьє

Дії захисника під час кримінального провадження в суді 1-ої інстанції

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу

Розробляються адвокатами, які надають БВПД Дії захисника у кримінальному провадженні під час перегляду судових рішень

Дії захисника із забезпечення доступу до належної медичної допомоги

Дії захисника у кримінальному провадженні на підставі угод

Дії захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

Дії захисника з окремих питань застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Дії захисника щодо оскарження дій рішень та бездіяльності прокурора, слідчого, слідчого судді

Дії захисника з доказування на різних стадіях кримінального провадження (збирання доказів, адвокатське розслідування)

Соціальні групи обміну знаннями у мережі Facebook: «Укргромзахист»: адвокати-тренери «Лакмус»: адвокати - менеджери з якості


ОБРАНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2013-2015

РЕГУЛЯРНІ КАСКАДНІ ТРЕНІНГИ

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

>50

адвокатів-тренерів

>250

тренінгів у регіонах

>5000

адвокатів-учасників

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС

5

тематичних модулів

1300 учасників пілотного курсу


ВПЛИВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ БПД

ВПЛИВ

забезпечує підвищення рівня знань та формування нових / більш ефективних професійних навичок у адвокатів

створює можливості для регулярного обміну досвідом та обговорення актуальних практичних питань між адвокатами;

спонукає до розвитку міжрегіональних робочих зв’язків в системі безоплатної правової допомоги;

сприяє розробленню та впровадженню єдиних стратегій здійснення адвокатами, залученими до надання безоплатної вторинної допомоги;

посилює зв’язки системи БПД із провідними національними та міжнародними експертами у галузі кримінального процесу та правозахисними організаціями.

захисту правової


СИСТЕМА ЯКОСТІ НАДАННЯ БВПД У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ Модель

МЕРЕЖА ОБМІНУ ДОСВІДОМ, формування єдиних стратегій і тактик захисту, підвищення кваліфікації найбільш активної чверті усіх адвокатів України

ДИСТАНЦІЙНИЙ ОНЛАЙН КУРС «Вступ до безоплатної вторинної правової допомоги» (з листопада 2015 року)


СТАНДАРТИ ЯКОСТІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Стандарти – це комплекс основних характеристик моделі гарантованого державою

захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких, та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту захисник є незалежним в обранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта всіма не забороненими законом засобами.

Мета розроблення і впровадження:  своєчасне та якісне надання в необхідному обсязі БВПД у кримінальному процесі;  забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету, виділених на оплату послуг адвокатів з надання БВПД;  методична підтримка та підвищення професійного рівня адвокатів, які надають правову допомогу у кримінальному процесі Одне з джерел стандартів – практика ЄСПЛ

Моніторинг якості БПД – менеджери з якості: 1. 2. 3. 4.

Анкетування адвоката Вибіркові звірки даних анкет з фактичними даними Спостереження в судовому засіданні Інтерв'ювання клієнтів

Оцінювання якості – комісії оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги


РЕСУРСНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ – НЕІВД’ЄМНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

ОН-ЛАЙН КУРСИ ПІЛОТУВАННЯ ІНІЦІАТИВ З РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ

ТРЕНІНГИ

ПРАВОВЕ НАВЧАННЯ

ДЛЯ  адвокатів, які надають БВПД  юрисконсультів та параюристів  партнерських організацій (урядових та ГО)  територіальних громад

УТВОРЮЮТЬСЯ У 5 НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ Дніпрі Києві Львові Одесі Харкові


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Проведення спільних навчальних заходів, круглих столів, тренінгів


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! www.legalaid.gov.ua

Система навчання та управління знаннями у системі безоплатної правової допомоги  

Андрій Вишневський директор Координаційного центру з надання правової допомоги 29 листопада 2016 року м. Київ

Система навчання та управління знаннями у системі безоплатної правової допомоги  

Андрій Вишневський директор Координаційного центру з надання правової допомоги 29 листопада 2016 року м. Київ

Advertisement