Page 1

Результати практичного впровадження рекомендацій, підготовлених в ході пілотних проектів із побудови системи внутрішнього контролю у Координаційному центрі з надання правової допомоги

Андрій Вишневський директор Координаційного центру з надання правової допомоги

18 вересня 2015 року, семінар «Методологічні та практичні аспекти розвитку внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю» м. Київ


ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ІЗ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КООРДИНАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Державна фінансова інспекція України

Національна академія фінансів та економіки Міністерство фінансів Королівства Нідерланди

Перший: з 6 листопада по 1 грудня 2014 року

Мета: аналіз та оцінка системи фінансового управління та контролю в процесі надання безоплатної правової допомоги

Другий: з 23 лютого по 13 травня 2015 року

Мета: аналіз та оцінка фінансового управління і контролю в процесі запровадження трирівненої моделі управління в системі надання безоплатної правової допомоги


ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ІЗ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КООРДИНАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

«Загалом заходи, які проводяться з метою розвитку системи БВПД та запровадження з 1 липня 2015 року діяльності місцевих центрів, є послідовними та комплексними, і спрямовані на організацію надання безоплатної вторинної правової допомоги всім категоріям осіб, які мають право на таку допомогу. …надати повну оцінку оновленій трирівневій системі БВПД щодо ефективності, якості та доступності БВПД можна буде лише після певного періоду часу та практичного застосування прийнятих нормативно-правових актів у цій сфері.» Звіт другого пілотного проекту із побудови системи внутрішнього контролю у Координаційному центрі з надання правової допомоги


ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Принципи управління ризиками:  дотримання критеріїв «SMART»;  чітка функціональна підпорядкованість структурних підрозділів різних рівнів;  ідентифікація, акумулювання і реагування на ризики за місцем виникнення.

Координаційний Загальнодержавний рівень центр

РИЗ ИКИ

Регіональний Регіональний рівень центр 1 Місцевий Місцевий Місцевий рівень центр 1 центр 2

Регіональний центр 2 Місцевий центр 1

Місцевий центр 2

Розробка заходів Оцінка ідентифікованих ризиків Ідентифікація ризиків за місцем виникнення


НЕМОЖЛИВІСТЬ ПРИЗНАЧИТИ АДВОКАТІВ НА ПЕВНІ СПРАВИ НЕВІДПОВІДНІСТЬ «ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ» (ЧАСТИНИ) МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ КІЛЬКОСТІ КЛІЄНТІВ, ЯКІ ДО НИХ ЗВЕРНУЛИСЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ 1. Забезпечити наявність постійного не менш як 15 % резерву адвокатів, які надають БВПД, шляхом регулярного проведення конкурсів з відбору адвокатів

2. Забезпечити автоматизацію процесу розподілу справ між адвокатами

3. У разі необхідності оптимізувати розташування місцевих центрів

РЕАГУВАННЯ  2 конкурси з відбору адвокатів на рік  Проведено 7 конкурсів (2012 -2015 роки)  Оголошено 8-й конкурс (вересень – жовтень 2015 року). Комплекс заходів щодо інформування адвокатів про можливість участі у конкурсі та роботи системи БПД.

 Резерв – біля 30% адвокатів, включених до Реєстру  Технічне завдання на розбудову КІАС передбачає реалізацію процесу автоматизації справ між адвокатами за встановленими критеріями

 Щоденний моніторинг навантаження на кожен місцевий центр;  Вивчення потреб територіальних громад у БВПД;  За результатами піврічної роботи центрів – рішення щодо оптимізації їх розташування


НАКОПИЧЕННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НЕСВОЄЧАСНІСТЬ ОПЛАТИ ПОСЛУГ АДВОКАТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ БВПД

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ

РЕАГУВАННЯ

Передбачити у бюджетній програмі видатки на погашення кредиторської заборгованості Здійснювати планування видатків з урахуванням даних попередніх бюджетних періодів

 Планування при підготовці бюджетних запитів – на основі даних попередніх періодів;  Врахування тенденцій поточного бюджетного року;  Закріплення у контрактах з адвокатами граничного терміну подання звітності за виконаними дорученнями (до 45 днів – без зменшення оплати; понад 120 днів – звіти не приймаються, оплата не проводиться)


НЕМОЖЛИВІСТЬ СКОРИСТАТИСЯ БВПД ОСОБАМИ, ЯКІ МАЮТЬ НА НЕЇ ПРАВО

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ

РЕАГУВАННЯ Інформаційна кампанія на загальнодержавному рівні

1. Розробити інформаційнокомунікаційну стратегію системи БПД, забезпечити її виконання (до кінця 2015 року)

Інформаційнороз'яснювальна робота в усіх регіонах України Розроблення стратегії відбувається із залученням фахівців експертно-аналітичної компанії «Pro.mova» 2. Внести зміни до КК в частині передбачення відповідальності службових осіб органів, які уповноважені проводити затримання, за неінформування центрів з надання БВПД про факт затримання та неінформування затриманих про право на БВПД (до кінця 2015 року)

Розпочато консультації з Мін’юстом щодо підготовки законопроекту, метою якого буде посилення відповідальності (шляхом встановлення адміністративної та/або кримінальної відповідальності) службових осіб, які уповноважені здійснювати затримання, а також осіб, які відповідальні за перебування затриманих осіб


НАДАННЯ НЕЯКІСНОЇ БВПД РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ

РЕАГУВАННЯ

1. Розробити Порядок розподілу справ між адвокатами

Розроблено критерії розподілу справ між адвокатами для їх автоматизації:  не більше 30 доручень на виконанні (контракт);  територія, яку обслуговує адвокат (контракт);  графік чергування;  спеціалізація;  врахування факту надання даному клієнту БВПД конкретним адвокатом

2. Розробити Методику проведення моніторингу якості надання БВПД, у якій встановити чіткі критерії такої оцінки

Розроблено критерії проведення моніторингу якості надання БВПД (наказ КЦ):  адвокатів-«монополістів»;  справ відносно осіб, які належать до вразливих категорій

(до кінця 2015 року)

(до кінця 2015 року)

Затверджено форми моніторингу (наказ КЦ):  спостереження за роботою адвоката в суді;  проведення бесіди з клієнтом;  анонімне анкетування адвокатів та клієнтів.


НАДАННЯ НЕЯКІСНОЇ БВПД РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ 3. Розробити Стандарти якості надання БВПД у адміністративних та цивільних справах (до липня 2016 року)

РЕАГУВАННЯ Збирається та узагальнюється практика надання БВПД в адміністративних та цивільних справах для розробки стандартів якості


НЕДОСТАТНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ БПВД КВАЛІФІКОВАНИМ ПЕРСОНАЛОМ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ

РЕАГУВАННЯ

Залучення фінансових ресурсів донорів для навчання персоналу місцевих центрів

Партнери: Навчальний семінар для керівного складу системи безоплатної правової допомоги в Україні (20-21 червня 2015 року) Навчальний семінар для відділів взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги – «інтеграторів» (7-9 вересня 2015 року)

Навчальний семінар для працівників відділів попередньої роботи з клієнтами (“front-office”) (25-27 вересня 2015 року) До кінця року – навчальні семінари для всіх основних функціональних підрозділів місцевих центрів


ВИСОКА «СОБІВАРТІСТЬ» СИСТЕМИ, ЗНАЧНІ ВИТРАТИ ЧАСУ УЧАСНИКІВ СИСТЕМИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРОЦЕДУР НИЗЬКА ОПЕРАТИВНІСТЬ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОБОТУ ОНОВЛЕНОЇ СИСТЕМИ КЦ, ПОВІЛЬНА РЕАКЦІЯ НА ДИСПРОПОРЦІЇ РОБОТИ СИСТЕМИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ 1. Проведення аудиту КІАС незалежними експертами та формування «дорожньої карти» її розвитку 2. Планування розвитку КІАС з урахуванням масштабування на МЦ, необхідності автоматизації процедур місцевих центрів та необхідних аналітичних функцій на регіональному та координаційному рівнях

РЕАГУВАННЯ За підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» проведено аудит КІАС групою незалежних експертів, сформовано «дорожню карту» її розвитку Стратегічне планування розвитку ІТсистеми, її розробка та впровадження

Функціональне ІТ-управління

Адміністрування ІТінфраструктури


ВПРОВАДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРИВАТНОЇ МЕРЕЖІ


ВИСОКА «СОБІВАРТІСТЬ» СИСТЕМИ, ЗНАЧНІ ВИТРАТИ ЧАСУ УЧАСНИКІВ СИСТЕМИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРОЦЕДУР НИЗЬКА ОПЕРАТИВНІСТЬ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОБОТУ ОНОВЛЕНОЇ СИСТЕМИ КЦ, ПОВІЛЬНА РЕАКЦІЯ НА ДИСПРОПОРЦІЇ РОБОТИ СИСТЕМИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ 3. Залучення фінансових ресурсів донорів для розбудови КІАС в обсязі, який не забезпечується фінансуванням з Державного бюджету

РЕАГУВАННЯ Підтримка розробки технічного завдання на розбудову КІАС Придбання програмного забезпечення Підтримка створення єдиного call-центру системи БПД Підтримка забезпечення необхідним обладнанням


НЕВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОСОБИ, ЩО ЗВЕРНУЛАСЯ ДО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ, ПО СУТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ

РЕАГУВАННЯ

Розробити Порядок взаємодії місцевих центрів з провайдерами БППД

Взаємодія надання первинної допомоги

з

суб'єктами безоплатної правової

Адвокатування прав людини Взаємодія місцевого

із органами самоврядування

Робота зі ЗМІ. Фандрайзинг. Управління знаннями. Навчальні семінари для інтеграторів за участю міжнародних експертів та громадськості


ПОДВІЙНЕ ПІДПОРЯДКУВАННЯ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ КЕРІВНИКА МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ ДИРЕКТОРУ КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ТА КЕРІВНИКУ ВІДПОВІДНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОЕКТУ Внести зміни до Положення про центри БВПД в частині розмежування сфер (напрямів) підпорядкування (підзвітності) керівника місцевого центру директору Координаційного центру та регіонального центру

Підпорядкування

Директор КЦ Директор РЦ

РЕАГУВАННЯ Роз'яснення щодо особливостей підпорядкування на установчому семінарі з директорами регіональних та місцевих центрів

• стратегічне управління • дотримання встановлених КЦ процедур • виконання ad-hock завдань • операційне управління • коригування дій МЦ в межах встановлених процедур

Директор МЦ Директор Директор МЦ МЦ

18 09 2015 Andriy Vyshnevsky  
18 09 2015 Andriy Vyshnevsky  

Практичне впровадження рекомендацій, підготовлених в ході пілотних проектів із побудови системи внутрішнього контролю у Координаційному цент...

Advertisement