{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaarverslag D’Broej 2018


Het hart van ons kompas zijn de Brusselse kinderen en jongeren. Voornamelijk in de wijken waarin we gevestigd zijn, maar vaak ook een beetje of heel veel daarbuiten.

Sociaal economische en etnisch culturele achtergrond

Ongeveer 95% van ons doelpubliek bevindt zich in een moeilijke tot zeer moeilijke sociaal economische situatie. De 5% die hierbuiten valt verrijkt de diversiteit in de werkingen. Het brengt mee de diversiteit van de maatschappij binnen in de werkingen. In een beschermde en veilige context ontmoeten kinderen en jongeren uit verschillende contexten elkaar.

Ook binnen het doelpubliek van gezinnen in een moeilijke sociaal economische situatie is er een grote diversiteit. In sommige gezinnen werken de ouders, maar in de meerderheid van de gezinnen is dit niet het geval. Meer dan de helft van de gezinnen kampen met verschillende problematieken tegelijk: werkloosheid, moeilijke gezinssituatie, afwezigheid van diploma’s, problemen in de schoolloopbaan van de kinderen, onzekere of slechte huisvesting,…. De etnisch culturele achtergrond van de gezinnen is tevens heel divers en sterk wijkgebonden. In het Peterbospark in Anderlecht blijft de grootste meerderheid gezinnen met Maghrebijnse achtergrond, maar er is ook een aandeel van gezinnen met Sub-Saharaanse achtergronden in de wijk en dus ook in de WMKJ. Ook in Brussel Stad hebben de meerderheid van de bereikte gezinnen een Maghrebijnse achtergrond. Maar door de regionale werking van BBA is dit hier veel diverser en worden er ook veel leden bereikt uit Oost Europa, West Europa, Sub Saharaanse regio’s. We stellen hier een verhoging vast van jongeren uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten. Ratatouille in bereikt voornamelijk gezinnen met Turkse en Maghrebijnse achtergronden. In de Bockstaelwijk in Laken wordt er in hoofdzaak een combinatie van gezinnen met enerzijds een Maghrebijnse achtergrond en anderzijds Oost-Europese achtergronden bereikt. Molenbeek blijft uiteraard grotendeels gezinnen met Maghrebijnse achtergronden bereiken maar ook hier klimt een stukje gezinnen met Oost-Europese achtergronden. Op Centrum West stijgt zeker ook het bereik van gezinnen met een Sub-Saharaanse achtergrond en uit de oorlogsgebieden in het Midden Oosten. In Etterbeek volgen we uiteraard veel minder de algemene bevolkingstendensen uit de statistieken. Het grootste bereik ligt ook hier op gezinnen met Maghrebijnse, OostEuropese en Sub Saharaanse achtergronden.


Ingeschreven leden in 2018 : 2418 Reëel bereik hoger en onmeetbaar:  

Evenementen (vb voetbalwedstrijden, boksgala’s, wijkfeesten,...)

Geen inschrijvingsdrempel, maw soms is het voor jongeren een te hoge drempel om zich in te schrijven. Zij kunnen ook participeren, bv aan instuif, aan sportactiviteiten en andere reguliere ateliers. De inschrijvingsdrempel geldt pas wanneer ze bijvoorbeeld mee willen op kamp of in een project instappen.

Wanneer we kijken naar de verdeling van onze leden per leeftijdscategorie dan stellen we vast dat de helft van de leden zich in de categorie 6 tot 18 jaar bevindt. Splitsen we op tussen kinderen en jongeren dan zien we dat 74 % van de leden 12jaar of ouder zijn. 40% van de leden zijn meisjes.


Vrijwilligers Zoomen we in op onze vrijwilligers dan zien we dat we in 2018 met

352 vrijwilligers werkten. Het gaat hier om vaste vrijwilligers die de werking

in haar dagelijkse praktijk ondersteunen, die een verantwoordelijkheid opnemen. Het gaat dus niet om de occasionele keukenploeg. 67% van onze vrijwilligers zijn jongeren die doorstromen uit de werkingen zelf. De anderen zijn soms externe vrijwilligers (bv in de boekhouding of website, bij huiswerkbegeleiding) maar heel vaak ook ouders of oud leden (bv sporttrainingen, huiswerkbegeleiding,‌.). Het coachen, ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers vormt een belangrijk aspect van het dagelijkse werk van onze jeugdwerkers. Maar ook specifieke vormingen worden voorzien.

Bron: Nieuwsbrief D’Broej, November 2018


Het bereik van de leden is verdeeld over de verschillende werkingen van D’Broej. Verschillende elementen spelen daarbij een rol zoals het soort aanbod, eventuele wissels in personeel, infrastructurele mogelijkheden,‌ Voor 2018 zie je de verdeling in bovenstaande grafiek.


ZELFONTPLOOIING Dit is tegelijk de basis van onze werking. Hier vind je zowel het reguliere aanbod, de kampen als de meer projectmatige activiteiten.

Gemiddeld wekelijks 256 reguliere en vaste activiteiten per week. Dit komt neer op wekelijks 484u vaste activiteiten en op jaarbasis goed voor zo’n 16.456 uur. Een deel van de activiteiten zijn specifiek gericht op een aantal competenties zoals zelfexpressie, sport, huiswerkbegeleiding. Daarnaast is een deel van de activiteiten eerder open zoals de instuif of vrij spel voor kinderen. Maar zo’n 35% van de activiteiten gaat heel breed: van kookatelier over leesactiviteiten tot natuurateliers.

soort activititeiten per week 200 180 160

172

165,5

140

120 100 80 78,5

60

40 20

40,5

27,5

0

crea en expressie

huiswerk

diverse ateliers

ontmoeting en ontspanning

sport


Peterbos 2018 MAA LUN

2 2 1

6-12 jaar ♀ ♂ 15 15 Voetbal 30 16 14 Ateliers divers 25 5 20 Taekwondo

DIN MAR

2

25 14 11 Huiswerkbegeleiding

WOE MER

3 2 1

30 16 14 Ateliers divers 15 15 Voetbal 25 5 20 Taekwondo

DON JEU

2

25 14 11 Huiswerkbegeleiding

VRI VEN

1

25 5 20 Taekwondo

1 3 2

25 7 18 Taekwondo 15 15 debats & instuif fillia 5 5 gym fillia

1

20

18 Voetbal match

ZAT SAM

1 1

25 5 20 Taekwondo 15 15 Voetbal match

1 1 1 3 3

25 7 18 Taekwondo 8 8 Voetbal match 15 Voetbal match 15 uitstappen, sociale projecten fillia 15 15 schooltraject ondersteuning fillia 15 15

3

15 7

8 Variërend atelier

Uur #

ZON DIM

2 2 1 1 2 2

15 5 8 25 7 25 18 5

15 5 8 18 7 5

Voetbal gym fillia Voetbal Taekwondo Huiswerkbegeleiding gym fillia

2

16-18 ♀ ♂ 18 18 Voetbal

2 2

20 18 Voetbal 25 12 13 Huiswerkbegeleiding

1 2 2 2 2 2

25 7 18 Taekwondo 15 15 Voetbal 5 5 gym fillia 8 8 voetbal 25 13 12 Huiswerkbegeleiding 5 5 gym fillia

2

18

2

25 13 12 Huiswerkbegeleiding

Uur #

12-15 jaar

Uur #

jaar

18 Voetbal

18+ Uur # ♀ ♂ 2 10 10 boks jongens

2

10

10 boks jongens

2

10

10 boks jongens

Uur #

♀ ♂

2

20 20

3

30

30+

Debat mama's

30 Debat papa's


Vereniging van Marokkaanse Jongeren 2018 6-12 jaar

MAA LUN

2 2 2

♀ ♂ 25 10 15 Club Stylo lagere school 1 25 10 15 Club Stylo lagere school 2 12 12 Zaalvoetbal

DINS MAR

2 2

25 10 15 Club Stylo lagere school 1 25 10 15 Club Stylo lagere school 2

WOE MER

3 3 3 2 3 2 2 2

10 10 10 12 12 10 10 10

2 2

25 10 15 Club Stylo lagere school 1 25 10 15 Club Stylo lagere school 2

Uur #

DON JEU

7 6 8 4 5 7 2

3 4 2 12 8 5 3 8

Zwemmen Atelier kunst Atelier karaté Zaalvoetbal Atelier Natuur Minuut Quartier film 1 Minuut Quartier film 2 Minuut Quartier film 3

VRI VEN

ZAT SAM

3 3

20 10 10 Uitstap 20 10 10 Uitstap

12-15 jaar

2 2

♀ ♂ 30 17 13 Club Stylo middelbaar 1 30 18 12 Club Stylo middelbaar 2

2 2

30 17 13 Club Stylo middelbaar 1 30 18 12 Club Stylo middelbaar 2

3 2 2 2 2

12 12 8 8 10 6 4 18 18 12 12

2 2 2 2

16-18 jaar

18+

2 2

♀ ♂ 20 15 5 Club Stylo middelbaar 1 20 15 5 Club Stylo middelbaar 2

2 2 3

20 15 5 Club Stylo middelbaar 1 20 15 5 Club Stylo middelbaar 2 15 0 15 Instuif

3

15

15 Instuif

3 2 3

12 12 Instuif Atelier Anachid 10 10 8 8 Multimedia-atelier

3 1

12 15

12 Instuif 15 Zaalvoetbal

30 17 13 Club Stylo middelbaar 1 30 18 12 Club Stylo middelbaar 2 12 8 4 Ik kif Nederlands 12 12 Instuif

2 2 2 2 2

20 15 5 Club Stylo middelbaar 1 20 15 5 Club Stylo middelbaar 2 12 12 project identité 12 12 Instuif 12 12 Zaalvoetbal

2 2

12 12

12 Instuif 12 Zaalvoetbal

2 3 2

10 10 Improvisatie-atelier 15 15 Instuif 5 3 2 Mini club stylo

2 3

15 15

3

15

15 Instuif

2 3 3 3

12 12 Zaalvoetbal match Uitstap meisjes 30 30 15 15 Uitstap jongens 15 15 Instuif

2 3 3

12 12 Zaalvoetbal Uitstap meisjes 16+ 25 25 15 15 Instuif

3

15

15 Instuif

2

20

Uur #

Uur #

Instuif Koor (zang) mini club stylo Schrijf atelier Zaalvoetbal

ZON DIM

Club Stylo = 1 uur huiswerkbegeleiding en 1 uur variërend: maandag animatie, dinsdag bib en donderdag schaken.

15 Zaalvoetbal match 15 Instuif

20 Zaalvoetbal

Uur # ♀ ♂ 1 12 12 Zaalvoetbal 2 10 3 7 Boxen

Uur # ♀ ♂ 3 18 18

30+ Badminton

3 15

15 Instuif

3

15

15 Instuif

3

15

15 Instuif


Centrum West 2018 Maandag

Uur 1,5

# 10

♀ 3

4-6 jaar

♂ 7 Mini crea atelier

Dinsdag

Woensdag

1,5

15

8

7 Circusatelier mini's

Donderdag

6-12 jaar

Uur 1,5 1,5 1,5 1,5

# 10 30 8 20

♀ 7 15 4 8

♂ 3 15 4 12

Kinder atelier Instuif/vrij spel Natuur atelier Fanfakids

1,5 1,5 1,5 1,5

10 10 10 30

3 5 5 15

7 5 5 15

Kookatelier Fanfakids Studiebox Instuif/vrij spel

2 1,5 1,5 1,5 2

50 30 17 15 15

25 15 9 8 2

25 15 8 7 13

1,5 2 1,5 1,5

15 11 20 35

7 3 10 16

8 8 10 19

2 2

12 12 Instuif jongens 10 10 Meisjes atelier

Animatie onthaal Instuif/vrij spel Kinder atelier Circus atelier Fanfakids

4 1,5 2

10 2 8 Muziek studio 15 15 Multisport 10 10 Meisjes atelier

Express yourself! Fanfakids Breakdance Instuif/vrij spel

1,5 1,5 1,5

10 10 9

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2

10

5

5 Activiteit mini's

12-15 jaar

Uur # ♀ ♂ 1,5 13 13 Voetbal Meisjes instuif 1,5 10 10 2 10 2 8 Muziek atelier

3 2 4

15 10 17

10 2

15 Tiener atelier Meisjes atelier 15 Fanfakids

4

17

2

15 Fanfakids

5 2

Uur #

1,5 10 2 10

5 1

16-18 jaar

18+

5 Impact atelier 9 Nieuwkomers groep

5 Streetdance 8 Muziek studio 9 Sociaal project

2

30 10 20 Instuif alle jongeren

2 2

25 12 13 Impact atelier 2 1 1 Muziek studio

2

10

3 3 2 3

25 3 22 Nieuwkomers 16 10 6 Activiteiten vrijwilligers 20 10 10 Instuif impact 9 9 Avtiviteiten Jongeren

3

12

5

Uur #

5 Muziekstudio

9

3 Beningroep

3

15 11 4 BX jongeren

30+ Uur # ♀ ♂ 3 17 17 De Parels Femma

3

15 15

Mama's Kookatelier

3

10 10

Nederlandse les mama's

3

10 10

Mama's de Parels -naaiatelier

2

15

2

30 30

5 10 Moeders & jongeren

Mama's De Parels


weekschema BBA 2018 6-12 jaar

Maandag

♀ ♂ Uur # 1 28 14 14 boksles 1 10 0 10 boksles St Remy

1,5 20 20 1,5 10 10

Dinsdag

Woensdag

1 1

18 8 10 boksles 32 15 17 boksles

Donderdag

1

10

Vrijdag

1 1

16 8 8 boksles 36 16 20 boksles

Zaterdag Zondag

12-15 jaar

Uur # ♀ ♂ 1,5 22 11 11 boksles 1 15 2 13 boksles St Remy

0 10 boksles St Remy

1,5 18

1 15

16-18 jaar

Uur # ♀ ♂ 1,5 22 11 11 boksles

0 boksles voor vrouwen St Remy 0 boksles voor vrouwen St Remy

6 12 boksles

1,5 22 11 11 boksles

1,5 10 10

0 boksles voor vrouwen St Remy

2 18 1,5 12

18 boksles 2 10 boksles wedstrijdboksers

1,5 18 1,5 6 1,5 42

4 14 boksles wedstrijdboksers 6 boksles 4 36 boksles

boksles voor vrouwen 1,5 24 24 2 36 8 28 boksles 1,5 10 2 8 boksles wedstrijdboksers

2 13 boksles St Remy

1,5 20 3 17 boksles 1,5 20 20 0 boksles voor vrouwen St Remy

18+

Uur # ♀ ♂ 1,5 68 8 60 boksles 1,5 16 6 10 boksles wedstrijdboksers 6 boksles 1,5 6

1,5 18

5 13 boksles

1,5 38 1,5 16 1,5 2

8 30 boksles 4 12 boksles wedstrijdboksers 2 boksles

30+

Uur inbegrepen in groep 18+


Chambéry Uur

#

♀ ♂

4-6 jaar

Maandag

Uur

#

2 13 13 1,5 18 15 3

6-12 jaar

2

1,5 10 3 7

Praatpiraten kleuter

1,5 10 4 1,5 10 8

6 2

Praatpiraten Crea

Zaterdag Zondag

1,5

2

Donderdag

Vrijdag

1,5 10 6 1,5 8 4

4 4

#

12-15 jaar

Uur #

16-18 jaar

Uur # ♀ ♂

18+

Uur # ♀ ♂

30+

Zaalvoetbal 1 Dans - Afro

Dinsdag

Woensdag

Uur

Reporters Flamingo's

24 14 10

7

3

4

24 14 10

Huiswerkbegeleiding

Ados

2

16

16

2 2

10 4 6 20 14 6

Zaalvoetbal 3

Huiswerkbegeleiding

16+ (tweewekelijks) Monitorenwerking (maandelijks)

3

7 7

Ouderactiviteiten (maandelijks)


Chicago 2018 Maandag

Uur # 2 10

♀ 7

♂ 3

Dinsdag

2

15

10

5

2

15

7

8

5 3 4

10 3 12

4 2 6

6 1 7

2

14

7

7

2

3

1

2

6 8

6 8

Woensdag

6-12 jaar

12-15 jaar

Uur #

5 1

10 5

5

5 5

instuif voetbal

1 2

5 1

5 5

voetbal instuif

Uur #

16-18 jaar

Uur #

huiswerkbegeleiding & crea atelier huiswerkbegeleiding & studio muziek CW sport & kookatelier ARGOS film project boks

1

5

5

voetbal

1

5

1

5

5

voetbal

Zaterdag

1 2 1 2

10 10 10 10

Zondag

2

10

Donderdag

Vrijdag

2 12 2,5 16

18+

huiswerkbegeleiding & leesactiviteit

huiswerkbegeleiding & circusles huiswerkbegeleiding & leesactiviteit uitstap kookatelier

5

5

voetbal

10 10 5

voetbal girl's club instuif uitstap (vaak theater)

10

voetbal

10 5

Uur #

30+


Miks 6-12 jaar

Maandag

Uur 2,5 2,5

# 7 12

♀ 2 8

♂ 5 4

FC Bobox Fantasie Folie

Dinsdag

2,5

7

4

3

Expressie

Woensdag

3,5

16

8

8

MIKS op stap

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag Zondag

2,5 2,5

12 5

12 5

0 0

sport atelier RestoMIKS

Uur #

2 2

6 10

3

3 10

12-15 jaar

16-18 jaar

Uur

#

3 2,5

10 12

5

10 7

instuif Expressie Boks

18+

Uur

#

3

16

6

10

instuif

instuif 2 Breakdance

30

30

instuif

Miks-it Labo Zwemmen

2

4

1

3

Boks

2

10

2

8

2 2

10 20

20

10 0

instuif The sound of Miks

2 2,5

10 10

5

10 5


Ratatouille 2018 6-12 jaar

Uur 2

# 9

♀ 4

♂ 5 Quel Baz-art

Woensdag

4

9

3

6

Donderdag

1

10

10

1,5

10

5

Maandag

12-15 jaar

6

♀ 3

♂ 3 Multisport

4

4

0

Uur

#

2

2

Dinsdag

Vrijdag

Zaterdag Zondag

Rata op Vadrouille

Hip Hop Girls Only

5

Multisport

Quel Baz-art

Uur

#

16-18 jaar

Uur

#

18+

Uur

#

30+


Vakantie-activiteiten en kampen

De thema’s van onze wekelijkse ateliers zetten zich voort in het aanbod tijdens de vakanties: sport, persoonlijke ontplooiing, ontspanning en ontmoeting gaan mee op kamp. Maar doordat er tijdens vakanties meer vrije tijd is, kunnen we meer tijd maken voor nog andere thema’s, zoals natuur, verplaatsingen of specifiek meisjeswerking – jongenswerking. Tijdens de kampen verlaten de groepen de stad, en trekken ze bewust de natuur is. Dit is enerzijds een specifieke vraag van de kinderen en jongeren, anderzijds is het ook in veel van onze werkingen door plaats tekort niet mogelijk om actieve groepen gedurende meerdere dagen te huisvesten. Tijdens de vakanties versterken we de teams van jeugdwerkers met vrijwilligers die bv de keukens bemannen en logistiek ondersteunen, maar vaak ook zelfstandig activiteiten leiden. Het feit dat veel van onze vrijwilligers uit onze eigen ledenbestanden komen, lichten we in een ander deel van dit verslag toe. Voor onze werkingen is het van onschatbare waarde dat de programmatie van onze vakantieactiviteiten door vrijwilligers begeleid wordt, die onze werking door en door kennen. En de vrijwilligers zelf geef het een enorme boost en leercurve in hun persoonlijke ontwikkeling.

2128 kinderen en jongeren

45% meisjes bereikt

Bron: Nieuwsbrief D’Broej, augustus 2018

101 kampen en speelweken

537 dagen vakantie aanbod


Ontmoetingskamp Fontainebleau In de zomer van 2018 trokken 60 jongeren uit verschillende wijken en verschillende jeugdhuizen naar het natuurgebied Fontainebleau in Frankrijk. Veel van de jongeren kenden elkaar niet; de doelstelling van het kamp was dan ook dat ze elkaar zouden leren kennen terwijl dat ze verschillende sportieve activiteiten deden. Een letterlijke mini-breuk met Brussel en de confrontatie met jongeren uit andere wijken en met andere achtergronden, gaf de deelnemers een heel andere perspectief. De deelnemers kwamen op korte termijn zeer intensief met elkaar in contact, via spelletjes en sport, maar simpelweg ook door het feit dat ze samen op verplaatsing waren en ter plaatse niemand anders kenden. Onbekende bouwden met elkaar tenten en vlotten, overkwamen samen fysieke en mentale uitdagingen tijdens het sportaanbod. Ze kwamen uit hun comfortzone “bekend Brussel” en verkenden “nieuwe natuur”, een verrijkende ervaring voor alle deelnemers. Voor onze jeugdwerkers was het spannend om “hun” jongeren in een nieuw biotoop te zien en hen daar te begeleiden. Voor de jongeren was het zeer waardevol dat hun jeugdwerkers mee op kamp waren, zodat er toch een vertrouwde persoon was. Zonder een gekende jeugdwerker zouden de meeste jongeren trouwens niet zijn meegegaan op reis. Organiserende wmkj’s waren BBA, VMJ en MIKS. Andere ondersteunende organisaties waren JES en Brockzaal.

Bron: http://dbroej.be/nl/nieuws/honderden-d’broe-jards-te-velde


Projecten van jongeren zelf ondersteunen


Identiteitsproject Van plaatselijk en persoonlijk naar landelijk en maatschappelijk, de groep van het identiteitstraject heeft een hele reis afgelegd. Het begin was de geschiedenis van hun welgekende wijk Molenbeek, waarbij ze verbaasd vaststelden dat Molenbeek al altijd een aankomstplek was voor bevolkingsgroepen die uit slechtere omstandigheden probeerden te ontsnappen, eerst de Vlamingen van het platteland, dan de Zuid-Europeanen en Marokkanen, dan de Roemenen. Al deze groepen hadden op hun beurt te kampen met armoede, vooroordelen en taalbarrières. In een volgende stap verruimden ze hun blik met o.a. een reis naar Parijs, om in het “Institut de Monde Arabe” meer te leren over de Arabische geschiedenis, uitvindingen en filosofie. Het besef dat de Arabische beschaving al eeuwen geleden positief heeft bijgedragen tot de wereld was nieuw voor deze jongeren, die gewend zijn dat de verslaggeving rond Arabische cultuur vooral negatief is. Ook het bezoek aan de gedenksite van Gembloux, provincie Namen, waar een belangrijke slag van de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, gaf het zelfbeeld van de jongeren een nieuwe dimensie: Hier hadden scherpschutters uit verschillende Noord-Afrikaanse landen meegevochten tegen Nazi-Duitsland. Een ongekend hoofdstuk voor deze jongeren (en voor veel Europeanen!) en enorm bewegend om aan de graven van deze soldaten bloemen neer te leggen. Tijdens het meerdaagse bezoek aan Londen in februari 2018, leren de jongeren een andere omgang met diversiteit kennen. In Engeland mogen bv Sikh mannen met hun turban aan als buschauffeur werken, of mogen moslimvrouwen met hoofddoek werkzaam zijn als politieagente. Deze ontmoetingen zorgden voor grote discussies onder de jongeren. De vragen van de jongeren bepaalden het verloop van dit project helemaal. De jeugdwerkers tilden de antwoorden wel naar een hoger niveau: helemaal naar Parijs gaan om Het project heeft de jongeren een enorme boost aan zelfvertrouwen gegeven. Ze voelen zich nu minder een “balletje in de flippertafel” en zien dat er mogelijkheden zijn om hun leven een richting te geven. De positieve verhalen die ze over hun wijken en hun verschillende culturen hebben gehoord, en ook de mogelijkheden die ze in andere landen hebben gezien, heeft hun het gevoel gegeven dat er meer is dan de huidige vooroordelen. Door een videosamenvatting van het project te maken, kunnen we de indrukken en het geleerde binnen en D’Broej verspreiden.

10 jaar Minuut Quartier Toen in 2008 het idee werd geboren voor het eerste D’Broej film festival, verwachtte niemand dat er ganse 10 edities op zouden volgen! Voor heel D’Broej is Minuut Quartier een hoogtepunt van het jaar; in bijna elk wmkj wordt er gedurende weken aan filmpjes gewerkt. De kinderen en jongeren kiezen helemaal zelf hoe ze op het voorgegeven thema willen ingaan, welk verhaal ze willen vertellen, wie welke rol zal opnemen in de productie en de vertolking. De film avond zelf wordt dan vol spanning verwacht, en de ambiance in de zaal is fantastisch wanneer de kinderen en jongeren zichzelf op groot scherm zien. De medewerkers van D’Broej begeleiden het creatief proces met raad en daad. Om hun technische vaardigheden nog verder toe te spitsen, gaf een van onze ervaren videomonteurs zijn collega’s een heel specifieke Minuut Quartier opleiding. Hiervoor konden we dankbaar gebruik maken van het multimedialabo bij JES Brussel. Als jurylid konden we dit jaar Aboubakr Bansaihi winnen, die in Molenbeek opgroeide en als kind lid was van D’Broej, dan bekend werd als acteur in de film “Black” en de serie “Thuis”, en nu populair is bij veel jongeren. Voor hen is het bijzonder fijn om een tweetalig voorbeeld op podium te zien, dat uit hun eigen wijk komt.


IN HET BOOTJE Duurzame trajecten naar nieuwe jongeren We werkten de afgelopen jaren intensief naar bijkomende middelen om ons hierop te kunnen richten. In 2018 zetten we de samenwerking met Art2Work verder om onze beider expertises te verbinden. Het opzet was om een concept op maat uit te werken voor jongeren die nu amper bereikt worden en heel gerichte noden hebben. Het project kadert in de kloof met de arbeidsmarkt (ESF Vlaanderen gezamenlijk subsidiedossier) en daar zijn we ook naast deze samenwerking op verder gegaan. We ontvingen een projectsubsidie van het Gewest en dienden in op de oproep van Actiris omtrent NEETS. In BBA en VMJ werd met deze middelen een specifieke outreachende werking opgestart. We startten een gemixt team op tussen beide werkingen waarbij gewerkt wordt rond outreach en ervaringsleren in de natuur.

WELZIJN Het belang van het werken aan het welzijn van onze kinderen en jongeren doorheen het dagelijkse werk is uitermate belangrijk. Zonder dit aandachtspunt kan je niet verder bouwen aan de zelfontplooiing van kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Rond welzijn werken doen we zowel collectief (bv via sportieve activiteiten, ateliers gezond koken) als via specifieke trajecten (bv individuele coaching en begeleiding van jongeren). Door de steeds minderende beschikbare capaciteit in onze jeugdwelzijnspijler werden we gedwongen om op een andere manier aan de slag te gaan. Dit had enerzijds een effect in de aanwervingspolitiek die we hanteren. Zo hebben we enerzijds in enkele werkingen jeugdwerkers aangeworven met een profiel dat ook gericht is op het werken rond welzijn. Daarnaast hebben we in 2018 ook enkele experimentele samenwerkingen opgestart, bijvoorbeeld met het CAW maar ook met de AMO TCC acceuil.

Specifieke activiteiten gericht op welzijn werden ook ondernomen in 2018 in verschillende werkingen. Enkele voorbeelden: 

Trekking in de Pyreneeën met jongeren met overgewicht in BBA

Traject rond relaties en emoties met nieuwkomers in Centrum West

Sessies over sexting met meisjes in Miks

Vorming rond studentenjobs in Centrum West

Laagdrempelige en cultuur sensitieve Psychologische ondersteuning voor ouders en jongeren via een netwerk van psychologen op VMJ


PARTNERS IN CRIME De lijst van partners waarmee we samen werken is logischerwijs omvangrijk (zie bijlage). In bijlage tref je een overzicht van de meeste partners. Doorheen de kleine artikels die we verwerkt hebben in de jaarverslag kan je zicht krijgen op de manier waarop we met een aantal partners aan de slag gaan, net zoals in het artikel hieronder.

Ouders zijn een primordiale partner voor ons. De grootste as waarop we dit partnership de afgelopen jaren realiseerden was via mamagroepen, ondersteund via onze Jeugdwelzijnspijler. Door de steeds minderende capaciteit aan personeelsinzet in deze pijler hebben we dit in 2018 echter moeten stopzetten. We hebben voor twee werkingen een samenwerking met Femma kunnen afsluiten waardoor er op z’n minst gedeeltelijk een antwoord op de nood kon voorzien worden. Tegelijk ontvingen we wel bijkomende projectmiddelen via welzijn voor het werken met vaders.

Bron: Nieuwsbrief D’Broej, januari 2018


COMMUNICATIEF IN DE LIFT Net zoals de voorbije jaren hebben we in 2018 ingezet op een bredere bekendheid van ons doelpubliek en onze manier van werken. We zoeken niet zozeer kwantitatief een bredere bekendheid maar eerder kwalitatief door onze werkmethoden en/of onze jongeren in beeld te brengen. Een greep uit enkele van de meest interessante tussenkomsten tref je hieronder: 

reportage in De Morgen op 4 mei 2018 over Peterboswijk. Aan het woord zowel lokale coördinator als vaders waarmee we werken.

Een uur D’Broej in Shout Out op BRUZZ op 25 april 2018

D’Broej in de ochtend op radio 1 op 7 juli 2018

Artikel rond radicalisering vanuit Conrad onderzoeksproject

Artikel rond ervaringsleren in de natuur in kader van Conrad onderzoeksproject

https://sociaal.net/achtergrond/brusselse-jongeren-reizen-naar-istanbul/ 7 november 2018 ikv actieonderzoek CONRAD.

Voordracht jeugdwerker op jaarlijks congres RAB/BKO rond Kanal, gekoppeld aan opiniestuk D’Broej en JES.

Niet alle communicatie verloopt natuurlijk via de pers. Heel vaak gaat het ook om presentaties en vertegenwoordigingen in een brede context. Dit gaat bv van een lezing geven rond ervaringsleren op het congres van de jeugdpsychiatrie, over het ontvangen van opleidingen, eerstelijns of tweedelijnsorganisaties om onze werking toe te lichten (ongeveer tweewekelijks), tot de meer reguliere vertegenwoordigingen in de jeugdraden, Brede school netwerken, schoolraden, cultuurraden en wijkplatformen.


METHODOLOGISCHE PRAKTIJKEN ONDERBOUWEN

In samenwerking met Odisee maakten we deel uit van het onderzoeksproject CONRAD (andere partners zijn oa KUL (LINC), CRVI asbl, CEZEM en IMS). Dit onderzoeksproject staat voor een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering, wordt gesubsidieerd via BELSPO, en heeft tot doel om: “developing a better understanding of the processes leading to radicalisation, and to provide insights and preventive tools for public bodies and civil society organisations”. Vanuit D’Broej en Odisee staan we in voor een deel van het actie onderzoek samen met jongeren. Daartoe werd personeelstijd gesubsidieerd voor 2 deeltijdse jeugdwerkers (telkens 30%). Bijkomend werd vanuit D’Broej een Europese projectsubsidie aangevraagd om de activiteiten met jongeren te realiseren (RISE UP = Religie, Identiteitsvorming en Sociaal Economische verbetering). Er werden in 2018 een zestal wandeltochten en andere lokale en internationele activiteiten georganiseerd. De rapportage van het onderzoeksproject volgt in 2019 maar via deze link kan je al een stukje ontdekken van de manier waarop er in ons actie onderzoek te werk ging. In bijlage tref je ook een artikel dat de methodiek van het ervaringsleren in de natuur omschrijft binnen het CONRAD onderzoekstraject. Alsook in bijlage een opiniestuk geschreven vanuit dit onderzoeksproject.


Centrum West

bureau onthaal

sanitair

polyvalente ruimte

atelier A

atelier B

polyvalent 25 pax

crea & kids 25 pax

150 pax

keuken

- geluidsisolatie voor bvb fanfakids - podium - geluids & lichtvoorzieningen -tribunes -opslagruimte voor partnerorganisaties

Sport- & atelierruimte

opslagruimte technische ruimte

RANDVOORWAARDEN

sanitair vormings- & vergaderzaal 15 pax

sanitair

berging

gespreks ruimte 10 m2

sportzaal

bureau coördinator

400 m2

bureau C 4 pax

-evtl met tribunes

atelier C

atelier D

PC & huiswerk & bib 25 pax

polyvalent 10 pax

douches personeel

muziekstudio 40 m2 geluidsisolatie

bureau A 4 pax

50 m2

poetslokaal

bureau B 4 pax

Infrastructuur

buitenruimte kitchenette 5 m2

sanitair & douches

fietsatelier

kitchenette 5 m2

instuif 60 pax

exclusief gebruik

Wooneenheid

berging parking 4 camionettes

2 slaapkamers

(fietsen, tenten, slaapzakken, aanhangwagen..)

Organigram en interne communicatie Traject Beleidsteam Dankzij projectsubsidies vanuit de Koning Boudewijn Stichting zijn we met het Beleidsteam een traject gestart om de werking van ons management te verbeteren. Na een strenge selectie kozen we ervoor om in zee te gaan met Trajectum als externe consultant. Het startschot werd gegeven in juni 2018 en loopt tem december 2019. Als eindresultaat willen een we enerzijds beschikken over een beter uitgewerkt organigram en procedures en anderzijds de besluitvorming in onze organisatie efficiënter laten verlopen, zonder te raken aan onze participatieve manier van werken.

Sinds jaren kampen onze wmkj’s met plaatsgebrek, verouderde infrastructuur en gebouwen die niet voor aan noden van een jeugdhuis voldoen. In 2019 kwamen er mogelijkheden in verschillende wijken, hieronder een korte overzicht hiervan. Voor het grote plaats tekort bij BBA zijn er verschillende mogelijke oplossingen op komst, maar momenteel nog niet actief in gebruik. De lessen gaan ondertussen in verschillende locaties door, om zo het maximum aan deelnemers te kunnen bereiken. Centrum West zit in het kader van wijkcontract “Rond het Westpark” op weg naar een nieuw gebouw dat over een veelvoud van het huidige aantal vierkante meters zal beschikken. Ook zijn er stappen gezet richting tijdelijk gebruik van een terrein aan het Weststation, dit zou tijdelijk ruimte geven aan het erg druk bezette gebouw van Centrum West. Het pand van Chicago is eind 2018 eigendom van vzw D’Broej geworden. Dit was een van de laatste stappen in de fusie tussen vzw Chicago en vzw D’Broej. We hebben ondertussen een architectonische analyse laten uitvoeren om de omvang van de nodige werken, in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat de verbouwing tot een veilig en duurzaam gebouw ongeveer €750.000 zal kosten. Het wijkcontract “Peterbos” brengt ook mogelijkheden voor wmkj Peterbos: hier staat een nieuwe sporthal op komst waarin ook een wijkcafé, polyvalente ruimtes en bureaus voor het wmkj zullen komen. Voor VMJ blijft het dweilen met de kranen open, het pand is duidelijk te klein voor het dagelijks gebruik. Zoals met VGC afgesproken, zal er een actieplan rond dit pand vóór het einde van deze legislatuur afgewerkt zijn. Bijna elk van onze jeugdhuizen maakten dankbaar gebruik van het jeugdteam van vzw FIX. De lage prijzen en de heldere afspraken maakten het een positieve samenwerking. D’Broej zit ook in de werkgroep jeugdinfrastructuur en volgt daar de verschillende vraagstukken mee op.


PERSONEEL ALS GROOTSE KRACHT

Eind 2017 maakten we een nieuwe opstart met ons personeelsbeleid, helaas moesten we dit afbreken in het najaar van 2018 omdat de aanwerving geen match was met verwachtingen en de noden van de organisatie. in 2019 maken we een nieuwe doorstart. Desalniettemin werd er in 2018 ingezet op een aantal facetten in het kader van personeelsbeleid.

Verbondenheid via Taal In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met het Huis van het Nederlands, en met bijkomende middelen vanuit de VGC, werden de grondslagen gelegd van ons taalbeleidsplan. Hiervoor werden verschillende teams van onze deelwerkingen, waaronder Centrum West en BBA, bevraagd rond hun verwachtingen en visie op taal. De gemeenschappelijke deler van onze taalvisie is verbondenheid: werken in een meertalige context, met een meertalig publiek, waar talen mensen verenigt en verbindt. Om dit te bereiken voorzien we formele en informele oefenkansen, die aangeboden worden in functie van de vraag en mogelijkheden. Deze oefenkansen kunnen overkoepelend georganiseerd worden of per deelwerking:  lessen Nederlands in open aanbod 

lessen Nederlands op maat

conversatietafels

taalmeters en –peters

vorming duidelijk Nederlands

De opstart van deze oefenkansen is voorzien in 2019.

Aanwezige competenties inzetten en kansen bieden Vormingstraject Ervaringsleren in de natuur Verschillende werkingen werken reeds jaren met het concept van ervaringsleren in de natuur. We investeerden in de opbouw van de expertise hierrond. We zien elk jaar opnieuw welk effect het werken met deze methodiek op jongeren heeft en besloten de ervaring met deze methodiek breder te verspreiden in onze organisatie. Dankzij projectmiddelen uit het rode neuzen fonds konden we een vormingstraject opzetten voor jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers. 11 jeugdwerkers en 1 jeugdwelzijnswerker namen deel aan dit vormingstraject.

Profile for Nadia Scheys

D'BROEJ Jaarverslag 2018  

D'BROEJ Jaarverslag 2018  

Advertisement