D'Broej Jaarverslag 2021

Page 1

D’Broej De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren

Jaarverslag 2021


D’Broej | Jaarverslag 2021

INHOUDSTABEL Inleiding .................................................................. 2 1. Het bereik van D’Broej .................................................. 3 1.1 Bereik met registratie ................................................ 3 1.2. Bereik zonder registratie ............................................ 4 1.3 Vrijwilligers ......................................................... 5 1.4 De maatschappelijke positie van ons doelpubliek....................... 5 2. Aanbod .................................................................. 7 2.1 Gestructureerd aanbod ................................................. 7

2.1.1 Schooljaar: Wekelijkse ateliers en activiteiten ............ 7 2.1.2. Vakanties: Kampen & Speelweken ........................... 15 2.1.3 Welzijn en maatschappelijk afhaken ........................ 21 2.2. Niet-gestructureerd aanbod .......................................... 22

2.2.1 Projecten ................................................. 22 2.2.2 Time-outs en trekkings in de natuur ....................... 25 2.2.3 Punctuele en projectmatige outreach ....................... 30 3. Samenwerkingen en Partners ............................................. 35 3.1 Partnerbevraging ..................................................... 35 3.2 Inhoudelijke samenwerkingen .......................................... 36 3.3 Financiële partners .................................................. 39 4. Overleg, expertisedelen en vertegenwoordiging .......................... 43 5. De groei van D’Broej ................................................... 46 5.1 Overkophuis Brussel .................................................. 46 5.2 Welzijnshuis in Molenbeek | Wijkcontract Jacquet..................... 46 5.3 Avatar 2.0 ........................................................... 46 5.4. Digitale kloof dichten .............................................. 47 6. Bijlage: Weekschema’s .................................................. 48

1


D’Broej | Jaarverslag 2021

Inleiding Een jaarverslag blikt terug in verhalen en cijfers. Een heel stuk van ons werk kan niet becijferd worden. Maar cijfers zijn soms wel een interessante maatstaf. Al het puzzelen, splitsen, niet willen annuleren en alternatieven zoeken heeft gerendeerd: op het vlak van registreerde inschrijvingen zit D’Broej in 2021 bijna terug op hetzelfde niveau als in pré corona tijden. Op vlak van kampen en vakantie activiteiten stegen we boven eerdere cijfers. Hier zijn we best wel trots op. Vooral omdat deze activiteiten niet op zich staan, ze zijn steeds gelinkt aan een duurzame en integrale omkadering en begeleiding, een nood die zeer reëel is in Brussel. Ondertussen creëerden de coronarestricties ook kansen en tijd om nieuwe zaken te realiseren (zoals de zeer populaire sportieve buiteninstallatie), waarmee we blijven verder evolueren in het bereiken van een nóg breder en diverser doelpubliek. Geen registratiecijfers hiervan, maar onder de brede Brusselse Jeugd horen we dag en nacht de resonantie ervan. Iemand nog een buitenruimte ter beschikking voor ons? Op 1 januari 2022 startte het nieuwe beleidsplan. De gegeven context is verre van evident, maar inhoudelijk gaan we enthousiast aan de slag. Met de blik vol vertrouwen op de toekomst!

2


D’Broej | Jaarverslag 2021

1. Het bereik van D’Broej 1.1 Bereik met registratie D’Broej telt 2.440 geregistreerde leden in 2021, met een genderverdeling van 37% meisjes en 63% jongens. Het betreft kinderen en jongeren die lid zijn van een van de jeugdwerkingen van D’Broej en op regelmatige – vaak meermaals per week– wijze deelnemen aan ons vrijetijdsaanbod. Zij vormen een groot deel van ons bereik en vooral een meetbare maatstaf. Leeftijd en schooltaal Kleuters en lagereschoolkinderen vertegenwoordigen 36% van de ingeschreven leden van D’Broej. 37% zijn tussen 12 en 18 jaar en de 19-plussers vertegenwoordigen 27%.

LEDEN PER LEEFTIJD 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 4-5 jaar

6-11 jaar

12-15 jaar

16-18 jaar

19+

3


D’Broej | Jaarverslag 2021

Qua schooltaal stellen we volgende verdeling vast in 2021:

Schooltaal per leeftijd

98 76 51

49

47

48 38 28

24 1 4-5 jaar

34

5 6-11 jaar % nl

12-15 jaar % fr

16-18 jaar

19+

% niet op school

1.2. Bereik zonder registratie D’Broej organiseert een pak activiteiten waarbij we actief op zoek gaan naar het bereiken van andere kinderen en jongeren dan degenen die aanhaken op een structureel aanbod. Deze aanwezigheden zijn niet geregistreerd - dat zou het laagdrempelige karakter ervan ondermijnen of is niet haalbaar door de methodiek. Zo organiseren we wekelijks meerdere instuifmomenten voor jongeren, die een enorm groot succes zijn en waar een grote meerderheid van de aanwezigen geen deel uitmaakt van de eerder vermelde geregistreerde jongeren. We nodigen jongeren niet enkel breed uit in onze huizen, onze jeugdwerkers zijn ook gekend op straat, waar ze als barometer fungeren om noden van jongeren te detecteren en hen kennis te laten maken met de diverse manieren waarop we iets voor hen kunnen betekenen. Op MolenWest hebben we via het stadsvernieuwingscontract een wekelijks open aanbod in de semi publieke ruimte waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor spel, activiteiten, gesprek en welzijnsondersteuning. Ook het open sportaanbod dat we in de Brusselse publieke ruimte en op

4


D’Broej | Jaarverslag 2021

de Cinoco-site (zie verder) in 2021 nog verder uitgebreid hebben, bleek erg aan te slaan bij de jongeren. Jongeren van over heel het Brusselse gewest zakten af naar onze zelfgebouwde open air boks- en fitness trainingsruimte. Hetzelfde geldt voor de staycations die we konden opzetten met extra projectmiddelen van de VGC. We bereikten er tijdens de lente en zomer van 2021 massaal veel Brusselse kinderen en jongeren mee die (nog) geen link hadden met onze werkingen.

1.3 Vrijwilligers Geen D’Broej zonder vrijwilligers. In 2021 engageerden zich vrijwillig binnen D’Broej. Daarmee blijft ons vrijwilligersbestand jaar na jaar groeien.

400

mensen

Jongeren stromen vaak door tot vrijwilliger. Inhoudelijk nemen ze de meest uiteenlopende taken op zich: logistiek werk, hulp-animator, huiswerkbegeleiding, sporthulpcoach, etc. Daarnaast gaan volwassenen een engagement aan binnen D’Broej – koken op kamp hoort daar uiteraard bij, maar evengoed sporttrainingen omkaderen, kinderen en jongeren begeleiden tijdens stages, vertalingen maken… D’Broej zorgt voor een adequate omkadering van deze vrijwilligers. Dat doen we op reguliere basis en op maat van het profiel van de vrijwilliger, alsook onder de vorm van vormingen: EHBO-opleidingen, vormingen tot animator i.s.m. Uit de Marge en Groep Intro.

1.4 De maatschappelijke positie van ons doelpubliek Kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties vormen een zeer breed doelpubliek. Wanneer je vertrekt vanuit het kruispuntdenken kom je terecht bij zowel jongeren aan de universiteit met een migratie achtergrond als gezinnen zonder werkende ouders met een zeer problematische financiële situatie. We plaatsen binnen D’Broej een zeer divers publiek op de figuur van een vogelpik: hoe dichter bij het hart van de vogelpik hoe verder jongeren afstaan van de maatschappij (bvb door het gebrek aan netwerk en sociale contacten en/of door het hanteren van parallelle circuits buiten het brede maatschappelijke kader). 20 jaar geleden waren ‘de WMKJ’s’ dé organisaties om dit brede

5


D’Broej | Jaarverslag 2021

doelpubliek te bereiken. Ondertussen slagen veel organisaties er gelukkig in om een stukje van de vogelpik te bereiken. Voor D’Broej is het belangrijk om een divers publiek te bereiken. Hoe dichter bij het hart van de vogelpik, hoe intensiever en complexer ons sociaal werk. In onze dagelijkse acties stellen we vast dat we er telkens opnieuw in slagen om de Brusselse Jeugd uit de hele vogelpik te bereiken: zowel via het brede aanbod (gestructureerd en niet gestructureerd) als via meer specifieke en kleinschaligere acties op maat (welzijnsgerichte trajecten, Neets trajecten waarbij we ons expliciet richten op jongeren zonder een hulpvraag,…).

6


D’Broej | Jaarverslag 2021

2. Aanbod 2.1 Gestructureerd aanbod 2.1.1 Schooljaar: Wekelijkse ateliers en activiteiten Verspreid over verschillende locaties in Brussel, zetten D’Broej

630 uur aan activiteiten op in de vrije tijd van jongeren. Die 300 ateliers vinden zowel plaats in de

wekelijks meer dan

kinderen en jeugdwerkingen zelf als op andere plekken in de stad: bij partners of in de publieke ruimte. We slaagden erin om het aantal wekelijkse activiteiten op hetzelfde peil te houden als de voorbije jaren, en splitsten de groepen kinderen en jongeren op volgens de maximaal toegelaten aantallen ten gevolge van corona. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de extra Vlaamse projectmiddelen ‘Veerkracht’. Vrijwilligers konden ons vast team flankeren wanneer groepen opgedeeld moesten worden in kleinere bubbels. Voor de details van wanneer die activiteiten plaatsvinden en over welke ateliers het precies gaat verwijzen we naar de weekschema’s in Bijlage.

Samen (gezond) koken én eten en actief de natuur verkennen, zijn slechts enkele van de variërende ateliers, goed voor 27% van het reguliere weekaanbod. Elke zaterdag gaat VMJ naar de volkstuintjes aan Laarbeekbos voor het natuuratelier.

7


D’Broej | Jaarverslag 2021

_________________ Jongeren, waaronder ook nieuwkomers, van over heel Brussel zakken af naar Centrum West voor de bijeenkomsten van Impact _____________________

Jongeren uit Schaarbeek samen op uitstap met Ratatouille.

8


D’Broej | Jaarverslag 2021

Het is namelijk wel hún vrije tijd. “Het is belangrijk dat ze met zo veel mogelijk mensen in contact komen om zo andere wereldvisies te leren respecteren. Drie kwart van de kinderen die op Chicago komen zijn moslimkinderen. Tijdens het kookatelier gaan we bijvoorbeeld naar de Aziatische winkel. Veel kinderen zijn er nog nooit geweest en er liggen allemaal groenten die ze nog nooit hebben gezien, maar dat is super interessant. Want dan begrijpen ze misschien later dat het voor een Aziatisch kind dat in de Chicago buurt boodschappen moet doen, precies hetzelfde is. Vooroordelen wegnemen lukt niet vanuit negativiteit, je moet het leuk maken.” “Ik neem de kinderen mee naar plekken waar ze anders niet snel naartoe zouden gaan: Kojump in Elsene, het MIMA, Bronks of de graffiti muur onder de Ring in Neerpede. Daar verruim je je wereld en je wereldbeeld mee.” “Iets bijleren staat bij mij centraal, maar vaak beseffen ze dat niet. Het gaat spelenderwijs. En met vallen en opstaan. Ze mogen zeker ook fouten maken. Ze moeten het leuk hebben. Het is namelijk wel hún vrije tijd.” Tjerk Feenstra Kuijper | Jeugdwerker Chicago

9


D’Broej | Jaarverslag 2021

SOORTEN REGULIERE ACTIVITEITEN

VARIËREND ATELIER 27%

SPORT EN BEWEGING 31%

EXPRESSIE 9%

HUISWERKBEGELEIDING 16% ONTMOETING 17%

Sport & Beweging | Populaire sporten zoals zaalvoetbal, boks en taekwondo, maar ook breakdance, skateboard, dans, zwemmen, circus en al spelend bewegen. Ontmoeting | Open house & Instuif. Ontmoeten van peers én ontmoeten van jongeren die opgroeien in een andere leefwereld – uitwisseling tijdens groepsmomenten en wereldbeeldverbreding gaan hier hand in hand. Huiswerkbegeleiding | Veelal het aanbieden van een rustige ruimte en indien nodig computer om huiswerk te maken voor lagere schoolkinderen - helpen waar kan en contact met leraren. Voor middelbare school jongeren bieden we o.a. studieruimte aan in examenperiodes. Expressie | Theater, filmen, zingen, creatieve ateliers, musiceren, Nederlandse taalstimulering, debatten, improvisatie, online tools. Variërende ateliers | Van koken over natuurverkenning, van spelen bedenken tot een atelier over ontdekkingen, van STEM-technologie tot uitstappen.

10


D’Broej | Jaarverslag 2021

Voetbal op zich lost niets op “Ons sportaanbod wordt vervolledigd met educatief werk. We volgen de jongeren op verschillende gebieden op: hun schoolresultaten, de thuissituatie, het zoeken naar een studentenjob, hulp bij hogere studies. Voetbal op zich kan bepaalde problemen van deze jongeren niet oplossen. Je moet het totaalplaatje bekijken: sport, gezin, gedrag. Daarin werken we zowel individueel als in groep.” Aan het woord is Reda Dahbi, jeugdwerker bij Peterbos. “Op Peterbos gaan we nog een stapje verder. De combinatie voetbaleducatieve opvolging vervolledigen we met stages in de Ardennen, timeouts in de natuur en de bergen. Tijdens die ruptures werken we werkelijk op wat de jongere wil worden. Zo moeten de jongeren hun eigen levenslijn voorstellen aan de anderen. Ze lijsten op wat tot nog toe goed ging en waar het fout uitdraaide. Samen bekijken ze dan waarom en zo helpen ze elkaar ook. Ze kijken naar verleden, heden en toekomst. Want vaak is hun toekomstbeeld troebel en onzeker. Ik kan zo’n levenslijn aan iedereen aanraden! Het is een fantastische tool.”

11


D’Broej | Jaarverslag 2021

Veel middelen, één doel: emancipatie “Voor mij is een geëmancipeerd iemand, iemand die zich goed voelt. Die vrede heeft met wat hij in het leven doet en die erin slaagt om mee te draaien in de maatschappij en productief is. Dus iemand die werkt, die aan sport doet om zich goed in zijn vel te voelen, die burgerschap au serieux neemt.” “Het belangrijkste doel van een emancipatietraject is dat de jongere zelf zijn weg zoekt. Het is niet zo dat het jeugdhuis een traject voorstelt en zegt: als je dat doet, ga je slagen. Neen, elk jaar is anders, elk individu is anders. De ene vindt meteen aansluiting, de andere doet er langer over. Wij zetten de bakens uit. Maar het echte werk doen ze zélf.” REDA DAHBI | JEUGDWERKER PETERBOS

12


D’Broej | Jaarverslag 2021

BOKSERS MAKEN EEN VUIST VOOR HEROPENING SPORTCLUBS: 'ZO GEVEN WE JONGEREN STRUCTUUR' Verschillende sportverenigingen kwamen vandaag samen onder het Atomium om er in groepen van tien personen te trainen. Met de actie pleiten ze voor de heropening van de sportclubs. Onder andere de boksers van Brussels Boxing Academy maken een vuist voor die heropening: “We doen al jaren opbouwwerk met jongeren, dat gaat nu verloren.”

Op de Heizel waren vandaag de boksers van Brussels Boxing Academy, dat deel uitmaakt van jeugdwerking D’Broej, in sporttenue te zien samen met verschillende andere sporters voor een opentraining in bubbels van tien personen. Ze willen met deze actie aandacht vestigen op het belang van sportverenigingen en pleiten voor een heropening. “Veel sporten kan je niet zomaar buiten doen. Voor judo hebben ze judomatten nodig, de badmintonners mogen geen wind hebben en vaak is het gewoon te slecht weer. Ook wij hebben een boksring nodig”, zegt Tom Flachet van D’Broej. Hij benadrukt dat de sportclubs als een van de eersten moesten sluiten en dat die maatregelen nooit zijn herzien: “We weten niet eens of er veel besmettingsgevaar is in de clubs, want

13


D’Broej | Jaarverslag 2021

we zijn nooit open mogen gaan. Na een jaar moeten de maatregelen toch herbekeken worden”. ‘Nu hangen jongeren op straat’ Voor Flachet van D’Broej is het duidelijk: jongeren hun sportclubs ontnemen is geen goed idee. “Voor veel jongeren is sport hun levensproject. Een sportclub brengt hen in contact met vrienden en geeft hen structuur. Nu hangen ze rond op straat, waar de politie hen voortdurend opjaagt. Een van de jongeren vertelde me dat hij iedere dag wordt gecontroleerd door de politie, dat is niet meer houdbaar.” De boksclub van D’Broej doet duidelijk meer dan enkel sporten: “Wij doen ook aan diep sociaal werk met de jongeren. We ondersteunen ze en geven houvast. Net op het moment dat jongeren het nodig hebben valt dit weg”, legt Flachet uit. Het is moeilijk om de jongeren opnieuw te motiveren eenmaal de band met de sportclub is verbroken, vindt Flachet. “We hebben ons best gedaan om ze vandaag uit hun winterslaap te halen en te motiveren voor deze open training”. Bron: Bruzz |14/03/2021

14


D’Broej | Jaarverslag 2021

2.1.2. Vakanties: Kampen & Speelweken Tijdens de schoolvakanties neemt D’Broej zo veel mogelijk kinderen en jongeren mee op kamp, of bieden we hen ontmoeting en ontspanning tijdens de speelweken. Uiteraard zijn veel van de kampen gericht op kinderen en jongeren die bereikt worden via het wekelijks gestructureerd aanbod. Maar we gaan ook breder en realiseren kampen en vakantie aanbod op maat voor specifieke doelgroepen. Door de aanslepende coronapandemie en de bijbehorende maatregelen was het onmogelijk om, zoals gebruikelijk, grootschalige kampen met meer dan 50 deelnemers te organiseren. Vandaar dat we in kleinere groepen op kamp gingen dit jaar én dat we maximaal inzetten op staycation activiteiten in de publieke ruimte (zie verder) en de speelweken in Brussel – ook voor tieners en adolescenten.

1435

kinderen, tieners en adolescenten namen deel aan de

54

speelweken van D’Broej. In totaal 357 dagen aan speelse activiteiten en beweging in eigen stad tijdens de vakanties.

36 keer - op kamp, goed voor 177 kampdagen, 777 jongeren een break in de natuur. Het zijn

We gingen

en bezorgen

meer dan 177 dagen vol sport en beweging en een broodnodige adempauze voor de Brusselse jeugd tijdens dit loodzware corona-jaar. Dankzij de flexibiliteit en inventiviteit van de jeugdwerkers organiseerden we bijna evenveel kampen en kampdagen als in 2019, precorona. En dat rekening houdend met de beperkende coronamaatregelen inzake aantal deelnemers bij overnachtingen en rekening houdend met de heersende angst bij veel ouders rond de verspreiding van het virus.

15


D’Broej | Jaarverslag 2021

https://www.bruzz.be/videoreeks/said-city/video-speelweken-bijmiks-laken-altijd-een-regenplan-achter-de-hand

16


D’Broej | Jaarverslag 2021

17

“Als het niet leuk was, zouden we hier niet zijn.” #DUH Vijftien jongens en meisjes bestormen het houten kasteel en de schommel van het Hallepoortpark. Binnen de tien seconden hebben de jongens van Miks een kind dat er al aan het spelen is, overtuigd om mee verstoppertje te spelen. Nu de meisjes nog van die schommel krijgen… Nog op het programma die dag staan kiekeboe spelen, picknicken in het park, maar vooral: zwemmen! Op de vraag “vind je het hier leuk?” volgen verbaasde blikken. “Als het niet leuk was, zouden we hier niet zijn”, zegt Assia. Dounia: “Het leukste aan de speelweek is dat we op één dag verschillende dingen doen: spelen in het bos bijvoorbeeld en daarna zwemmen.” “En we hebben ook een keer op Miks in de kelder een film gekeken toen het slecht weer was. En popcorn gegeten!”, herinnert Hawin zich. “Maar het allerleukste tot nog toe waren de waterspelletjes in het park. En als we heel flink waren, kregen we een ijsje. En we mochten het zelf kiezen!”

Op de verlanglijst: zee, film en boot Als je zelf mag kiezen wat je tijdens de speelweek zou doen, wat zou je dan doen? Hawin: “Naar zee gaan en gaan shoppen. Naar Plopsaland en naar Bobbejaanland. Maar dat is duur.” Dounia: “Een toertje met de fiets door Brussel en in elk park stoppen om te spelen. Of naar de cinema gaan.” Assia: “Als het regent en we moeten binnenblijven, wil ik graag een horrorfilm kijken. Maar ik wil graag ook zelf een film maken.” Redouan: “Ik wil graag ook gaan vissen en bootje varen of op een pedalo. En liefst met kinderen van verschillende leeftijden, van het eerste, tweede, derde leerjaar enzo. Niet alleen die van mijn klas.” De hele zomer thuis De meeste kinderen op deze speelweek, blijven de hele zomer thuis. Ze gaan niet op reis, ook niet een dagje naar zee. Ze zijn het echt beu en vervelen zich vaak. Redouan: “Thuis hang ik soms de aap uit. Ik ben deze zomervakantie veel thuis gebleven.” En met blinkende ogen: “En naar mijn oma gegaan. Met de metro! Van thuis aan Bockstael naar


D’Broej | Jaarverslag 2021

Houba-Brugmann (nvdr: 2 haltes verder). Daar heb ik op de straat gespeeld met mijn neef en mijn vrienden. Ik ging ook naar een groot park met twee vijvers. Ik heb er met mijn voeten in het water gezeten en de vissen kwamen mijn voeten kussen. Daarna waren mijn voeten heel zacht. Ze bleven me maar kussen! Ik ga zeker nog ns terug naar die vijver. Maar de speelweek is nog veel leuker want als ik thuis ben verveel ik me en bij Miks verveel ik me nóóit. Ik kan alleen spelletjes spelen of samen: pingpong, kicker. Miks heeft een tuin en daar is een katje en die aai ik elke dag. Ik geef het eten.” Dan krijgen ze te horen wat er morgen op het programma staat: mountainbiken in het Zoniënwoud. De meesten wrijven zich al in de handen en gaan zeker mee fietsen. Een jongetje is nog niet zeker: “Ik weet nog niet of ik de rest van de week kan komen, want overmorgen komt mijn oma en die heeft een rolstoel en ik moet haar helpen.” En in één adem door: “Misschien gaan we volgend jaar naar Marokko. Er is een grote pot en daar zetten we geld in. Ik heb 10 euro gekregen voor het Suikerfeest. En ik heb er 5 euro van in de pot gezet. Met die andere 5 euro heb ik een auto gekocht.” Tijd voor de lunch. En dan met de trein naar het zwembad.

18


D’Broej | Jaarverslag 2021

177 KAMPDAGEN in 2021 777 BRUSSELSE KINDEREN EN JONGEREN OP KAMP 5 POPULAIRSTE KAMPACTIVITEITEN: KAJAKKEN - ZWEMMEN - SAMEN ROND HET KAMPVUUR - BOOMKLIMMEN - CHILLEEEEEEN

De stad uit, het móet! In een lokaal achterin van Ratatouille staan al een paar plooibakken gevuld met eten, huishoudrol en grote zakken chips klaar voor het volgende kamp. “Ja, soms mogen we zelfs laten weten wat onze favoriete chips is, wat we willen eten” lacht Imane. Net als Yasmine, Nisrine, en Sabria is ze al véél op kamp geweest met Ratatouille. Hun ogen schitteren als ze herinneringen ophalen. Een echt kampvuur en geen wifi Sabria: “Mijn eerste kamp was een fietskamp, ik zat toen bij de tieners. We zijn van Schaarbeek tot in Lier gefietst. Het was niet gemakkelijk, maar ik heb alleen maar goede souvenirs.” Nisrine: “En dat voetbalkamp. Hoe tof was dat! Het was eigenlijk een kamp voor de jongens die voetbalden, maar wij zijn mee geweest. Vooral de locatie was de max, want we mochten er een echt groot kampvuur maken. Vaak mag dat niet van het domein waar we logeren. Maar toen wel. Zelf hout zoeken in het bos en zelf dat vuur aanmaken. Daardoor was het een écht kamp. Alle activiteiten waren puur natuur, in het bos.” Yasmine: “Op kamp leer je verantwoordelijk te zijn. Bijvoorbeeld, je mag gerust eens laat gaan slapen, maar om negen uur moet je aan het ontbijt zitten. Je leert vertrouwen geven en krijgen. En de afwas doen natuurlijk” (gelach). “De driedaagse in de Hoge Rielen was ook tof, omdat je kampplaats omringd is door kilometers bos. En er is geen wifi. Maar erger nog: geen netwerk. We waren echt bij elkaar en het gaf echt rust. Echt offline. Geen telefoon, meer aandacht geven aan andere prioriteiten. Het is echt nodig om een off te hebben. Eigenlijk ook tijdens het jaar

19


D’Broej | Jaarverslag 2021

zou dat deugd doen, maar dat kunnen we ons niet permitteren. Tegenwoordig hebben sommige kinderen ook een smartphone mee. Op kamp mogen ze die niet gebruiken, behalve tijdens de pauze om even naar mama of papa te bellen. Maar zelfs dan nemen ze hun telefoon niet, omdat ze weten dat we daar onder elkaar zijn. Dat is chill, cool. Het is pure stress die wegglijdt.” De stad uit, het MOET Sabria: “Een kamp is de beste manier om ons te uiten, onszelf terug te vinden, met iedereen samen. Het is belangrijk om langer samen te zijn. Een kamp duurt soms een weekend, soms langer.” Nisrine: “We zitten niet samen op school ofzo, ik heb iedereen leren kennen op Ratatouille en we spreken buiten de kampen ook samen af”. Op de vraag hoe lang een kamp dan eigenlijk zou moeten duren, volgt luid gelach en in koor: “Hoe langer hoe liever!” Imane: “Iedereen leeft in Brussel. Iedereen wil eens uit die stadsvibe. Sommigen hebben echt niet het budget om in de vakantie Brussel te verlaten, zelfs niet een dag naar zee. Dus als het jeugdhuis hen die kans biedt, is het le pur bonheur!”

20


D’Broej | Jaarverslag 2021

2.1.3 Welzijn en maatschappelijk afhaken In 2021 ondersteunden we 235 kinderen (en hun gezin) en jongeren individueel via welzijnsgerichte acties en trajecten. We realiseerden ook 10 collectieve initiatieven of trajecten. Meer info vind je in het jaarverslag Welzijn. Met deze welzijnsbegeleidingen slagen we er enerzijds in om onze integrale begeleiding waar te maken: we zijn er niet enkel om kinderen en jongeren te versterken vanuit de vrije tijd maar raken alle levensdomeinen die nodig zijn. Anderzijds zetten we de grote nood aan welzijnsondersteuning ook in om nieuwe gezinnen en jongeren te bereiken. Via mond aan mond reclame weten ze dat ze bij ons terecht kunnen. Van hieruit trachten we hen toe te leiden naar vrije tijdsactiviteiten, naar het uitbouwen van een netwerk. De welzijnsondersteuning is voornamelijk verankerd binnen het gestructureerde aanbod, maar is eveneens verbonden met het niet gestructureerde aanbod.

Dankzij bijkomende projectmiddelen (ESF-Actiris) kunnen we ondertussen op relatief structurele manier specifieke ondersteuning bieden op maat van jongeren die steeds verder komen te staan van de maatschappij bvb door schooluitval of doordat ze onder de zogenoemde noemer van ‘NEETS’ vallen. We bereiken hen via niet gestructureerde activiteiten zoals de punctuele outreach, maar eveneens via dagelijkse ateliers (bvb jongeren die afhaken op school). Dankzij de mond aan mond reclame vinden jongeren ons ondertussen ook rechtstreeks en zetten we vaste permanenties op. In dit kader begeleidden we in 2021 meer dan 50 jongeren (aparte registratie, dus niet in ledenregistratie).

21


D’Broej | Jaarverslag 2021

2.2. Niet-gestructureerd aanbod 2.2.1 Projecten Projecten waarin jongeren zelf in de cockpit zitten lopen vaak weken of maanden lang. Ook in 2021 konden jongeren hun dromen, plannen en ambities concretiseren, daarbij stevig geflankeerd door de jeugdwerkers van D’Broej en andere professionals. Een greep uit een lange lijst van projecten uit 2021.

BOZAR, Next Generation Please Een tiental jongeren die regelmatig over de vloer komen van Centrum west, werkten onder begeleiding van kunstenaars mee aan de expo Next Generation, Please van BOZAR. Rode draad door de tentoonstelling is de jongeren hun leven zelf in handen nemen.

Kunstenaars Lotte Knaepen en Lisa Matthys werkten met hen de podcast Back to Bled uit. Samen volgden ze het spoor van voedsel doorheen Brussel en de rand. De leefwereld van de jongeren, hun visie op de huidige samenleving èn het ontdekken van agro-ecologie zijn de grondthema’s van deze podcast.

https://www.apache.be/2021/05/27/back-tobled

22


D’Broej | Jaarverslag 2021

Andere jongeren regisseerden dan weer mee de docu-fiction Mauvaise (Gr) Haine met filmmaker Julian Bordeau – het verhaal van drie jongeren die een eerbetoon brengen een hun door straatgeweld overleden vriend Dimi – gebaseerd op hun eigen ervaringen. Erg aangrijpende film.

KUNSTWERKPARCOURS IPV CARNAVALSSTOET IN CHAMBERY Door de coronamaatregelen werden de Brusselse carnavalsstoeten geannuleerd. Zo ook de intergenerationele stoet die de Etterbeekse werking Chambéry elk jaar trekt. En dus gingen ze bij Chambéry,samen met partners en buurtbewoners, op zoek naar een alternatief. Het resultaat: een aantal grote kunstwerken gemaakt door het publiek. De kunstwerken waren te bewonderen met behulp van een uitgestippelde wandelroute. Op die manier konden mensen veilig en in hun eigen bubbel de kunstwerken bewonderen.

23


D’Broej | Jaarverslag 2021

SOLIDARITEIT Jongeren toonden zich meer dan ooit solidair tijdens de initiatieven die ze zelf opzetten en trekken. Vanuit verschillende groepen werden regelmatige voedselbedelingen onder de allerarmsten van de stad opgezet. Deze participatieve projecten deden ze met de steun van andere spelers op het veld, zoals Femma, Chicago Back of nog de MIVB.

KORTFILM MEISJESWERKING VMJ OP INTERNATIONALE FESTIVALS De kortfilm rond islamofobie die de meisjeswerking van VMJ maakte i.s.m. Le Centre Vidéo de Bruxelles nam in 2021 deel aan verschillende internationale festivals: Luxemburg, Toulouse en Tunesië. Ze kregen ook de ‘Prijs voor de beste film rond het thema integratie’ op het Frans-Duitse Festival Créajeunes in de categorie adolescenten. Met meer dan 40.000 online views is de film ook bij het grote publiek een succes. https://cvb.be/fr/films/mes-motsmaux

24


D’Broej | Jaarverslag 2021

2021 is ook het jaar waarin D’Broej afscheid nam van een van zijn eerste projecten: de VGC besliste op de werking van de Fanfakids over te dragen naar Met-X. De groep jonge percussionisten en begeleider Bart Nagels hebben bij Met-X een nieuwe thuishaven van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. Het filmfestival Minuut Quartier is een van de jaarlijkse projecten van D’Broej. Kinderen van over heel Brussel nemen deel aan het festival waarin ze rond een bepaald thema een filmpje van maximaal 2 minuten maken. Het thema van dit jaar is fake news en 12 groepen van binnen en buiten D’Broej schreven zich in. Het toonmoment van de editie van 2021 is uitgesteld tot in de lente van 2022 #corona.

2.2.2 Time-outs en trekkings in de natuur D’Broej zet al jaren in op time outs in de natuur. We zoeken daarvoor elk jaar opnieuw extra projectmiddelen of andere financiële steun. Danzij de extra middelen van VGC Welzijn en Actiris, kregen 173 jongeren de kans om in 2021 de bossen of de bergen in te trekken onder begeleiding van een jeugdwerker van D’Broej. In totaal zetten we trekkings op - in de Ardennen, de Pyreneeën en de Alpen.

14

Het doel van die trekkings is breed: een break nemen uit de dagelijkse sleur en van daaruit nieuwe perspectieven verkennen, zowel fysieke als mentale grenzen verleggen, de jongeren maken een tijdlijn waarbij ze hun drempels en de manier waarop ze ze kunnen overbruggen in kaart brengen enzovoort. Het ervaringsgericht leren is de basis voor de time-outs in de natuur. Fysieke uitdaging en het avontuur spelen daarbij een centrale rol. Tijdens de tochten leren jongeren hun eigen grenzen kennen, respecteren en eventueel verleggen. We maken tijd voor reflectie en debat over de moeilijkheden die ze onderweg tegengekomen zijn – zowel tijdens de zopas afgelegde trektocht als in hun leven in het algemeen. De jeugdwerkers van D’Broej begeleiden hen daarbij op een professionele manier.

25


D’Broej | Jaarverslag 2021

Jongeren verlaten hun comfortzone - letterlijk: hun wijk, Brussel, figuurlijk: hun gewoontes en patronen. In de natuur worden ze met zichzelf geconfronteerd: met hun sterktes en hun zwaktes. Voor jongeren die vast gelopen zijn – op school, in hun zoektocht naar werk, in hun band met de maatschappij… kan een time-out in de natuur, en in de bergen in het bijzonder, een déclic ontketenen. Het merendeel van de jongeren die hieraan deelnemen zit in een of andere fase van afhaken: van school, van het werk of zelfs de maatschappij. De methodieken die we hier toepassen, sluiten goed aan bij de noden van het extreem gefragiliseerde doelpubliek. Uit evaluatiegesprekken blijkt dat de impact van deze trekkings enorm is op jongeren en jongvolwassenen. Respect, verantwoordelijkheid, zelfkennis en – vertrouwen alsook perspectief krijgen een nieuwe dimensie. D’Broej wil deze pijler met nog meer wilskracht en middelen verder uitbouwen.

26


D’Broej | Jaarverslag 2021

Eind 2021 trok het team van jeugdwerking Peterbos met achttien jongeren door de Pyreneeën. Op het programma: elke dag een trektocht met eten en drank in de rugzakken, slapen in chalets of tenten maar vooral: bezinnen, nadenken over het leven, je eigen leven in perspectief plaatsen. Zineb (20) en Wassim (18) wonen in de wijk Peterbos en namen deel aan de trektocht. Over één ding zijn ze het he-le-maal eens: alle jongeren zouden minstens één keer in hun leven zo’n time-out in de bergen moeten kunnen ervaren.

“De week die mijn leven veranderde” Zinebs stem klinkt warm en vrolijk wanneer ze vertelt over hun avontuur in de Pyreneeën. “Ik had er zoooo hard naar uitgekeken en was super enthousiast om te vertrekken. De reis is uitgesteld geweest omwille van de pandemie, maar ik had verhalen van andere jongeren gehoord die eerder al meegingen naar de bergen en eerlijk: alles wat ze verteld hadden klopte! Je komt er echt los van de rest van de wereld, van je leven van alledag. Mijn ziel kwam helemaal tot rust daar. Die week in de bergen veranderde mijn leven” “Het feit dat je ver weg van alles is zeker essentieel”, beaamt Wassim. “Geen problemen van alledag, geen gsm.” “En geen tram, geen postbode die aanbelt, geen lawaai van auto’s… eigenlijk gebeurt er

27


D’Broej | Jaarverslag 2021

helemaal niets”, vult Zineb aan. “Het is er stil, je hebt tijd om na te denken tijdens het stappen. En uiteraard denk je soms in cirkels of loop je vast, maar dan zijn er altijd anderen om mee te praten, je legt linken tussen verschillende zaken. Zaken die je anders nooit met elkaar in verband zou brengen” Wassim: “Bijvoorbeeld: we hadden al een paar dagen geen frisdrank gedronken of snoep gegeten en op dag vijf ofzo heb ik toch 'n frisdrankje gedronken. Eigenlijk beseffen we soms niet hoeveel we hier wél hebben – die sociale woning is niet ideaal, maar heeft wél warm water. Anderzijds denken we dat we niet zonder sommige zaken kunnen, zoals frisdrank , maar eigenlijk wel… Ik heb onderweg ook het belang van je familie op scherp gesteld: het besef dat het belangrijk is om mensen om je heen te hebben op wie je kan steunen.”

Samen uit, samen thuis Zineb: “De samenhorigheid was echt geniaal. We hebben geen enkele keer ruzie gemaakt, iedereen luisterde naar iedereen, zonder te oordelen. ’s Avonds waren er gesprekken, discussies en reflectie. Je leert jezelf relativeren door de groep. Maar wat écht de max was, is dat iedereen na een warme douche elkaar bekijkt en beseft: we hebben het gehaald, we hebben allemaal onze grenzen verlegd. En nu gaan we samen

28


D’Broej | Jaarverslag 2021

eten.” Wassim: "Ik was fysiek redelijk goed getraind. Maar eigenlijk is niet zozeer de fysieke inspanning een issue. Al je kracht zit in je hoofd. En in de groep. De groep drijft je vooruit.” Zineb: “In die groep mag iedereen ook zijn wie hij/zij wil zijn. We hebben pittige onderwerpen besproken, tijdens de oefening van de levenslijn bijvoorbeeld. Daarin vertel je over de moeilijkheden en drempels in je leven. En onderzoek je samen hoe je ermee om kan gaan of ze wegwerken. Tijdens die gesprekken was er altijd tonnen respect voor elkaar.” De storm Ook over het moeilijkste moment van de trekking zijn Zineb en Wassim het eens: de nacht van de storm. Zineb: “Het was zó koud en we moesten in die storm een tent opzetten en er van 18u ‘s avonds tot de volgende ochtend 9u in blijven zitten. Maar slapen lukte niet, dus we deden elk om beurt micro siësta's. Toen de zon op kwam, zijn we naar een chalet kunnen gaan. Wassim: “Dat was voor sommige deelnemers persoonlijk een erg moeilijk moment, de vermoeidheid speelde hen ernstig parten. Maar ook voor de groep was het een uitdaging. Iedereen moest het hoofd koel houden en helpen. Ik ben met een vriend gaan water halen aan een waterval. Sommigen waren echt helemaal geblokkeerd en we moesten toch nog drie uur stappen. Het feit dat we dat samen meegemaakt hebben, bleek achteraf gezien een geschenk” Zineb: “Een storm is hevig natuurlijk, maar maakt nu eenmaal deel uit van de weersomstandigheden. We hebben ze op die week tijd allemaal gezien: zon, regen, wind en sneeuw. Er is ook een link tussen de bergen en je eigen evolutie onderweg. Je stapt weliswaar uren en uren, maar dát alleen is niet genoeg. Je gaat meer in op het waaróm van de dieptes en hoogtes.” Wassim: “Het fysiek stijgen en dalen speelt ook mee. En dan al de dieren die je onderweg ziet: herten, wilde paarden! Bevreemdend soms. Je gaat echt terug naar de basis van het leven.” Terug in Brussel Terug in Brussel zijn er de beslommeringen van elke dag, de drukte op de tram, de lawaaierige auto’s en… de gsm. Wassim: “Ik gebruik mijn gsm nu zo weinig mogelijk, ik gebruik hem alleszins véél bewuster. Zineb: “Vooral het geluid kwam hard binnen, de eerste dagen thuis in Brussel. Maar ik heb zo veel goede herinneringen samen met de andere deelnemers. Telkens we elkaar zien hier in de wijk, praten we over de time-out. En samen met het geluid, keren ook de verantwoordelijkheden terug in je leven. Maar ik ben nu veel beter voorbereid om ze aan te pakken en die verantwoordelijkheden te dragen.” Een team van BRUZZ reisde mee naar de Pyreneeën. De reeks reportages is in 2022 te zien op BRUZZ.

29


D’Broej | Jaarverslag 2021

2.2.3 Punctuele en projectmatige outreach Activiteiten in de publieke en semi publieke ruimte

Semi publieke boks installatie @ Cinoco. Brussels Boxing Academy zag door de coronamaatregelen inzake binnensporten zijn mogelijkheden tot boks trainingen wegvallen. Omdat niet sporten voor veel Brusselse jongeren écht geen optie is, zochten en vonden we een plek om een alternatief aanbod aan te bieden: de Cinoco site in Molenbeek.

Eerst was er de urban mining van het gebouw : hergebruik van materiaal uit het Cinoco gebouw om zelf fitness installatie en boksringen te bouwen . Deze wordt door ingeschreven leden van BBA gebruikt, maar ook door buren en jongeren uit de omgeving. Doordat jongeren mee hebben geconstrueerd, en ownership voelen over de installatie, is er geen vandalisme. In een tweede fase zetten we een open air training space op - ook deze keer met de hulp van vele vrijwilligers en hoofdzakelijk met recyclage materiaal van op de Cinoco-site zelf.

30


D’Broej | Jaarverslag 2021

Gedurende de hele zomer van 2021 werden op de Cinoco-site initiaties en trainingen gegeven voor het grote publiek, doorlopend van 11u tot 18u. In het najaar van 2021 blijft deze nieuwe sportplek in Brussel populair bij inwoners van over het hele gewest.

Vanuit Chicago en Brussels Boxing Academy organiseerden we op initiatief van Muntpunt gratis boks initiaties in openlucht, onder de naam Cercle Brussel.

31


D’Broej | Jaarverslag 2021

Temporair gebruik van MolenWest Met de toe-eigening van het braakliggend terrein aan MolenWest de uitbouw van een moestuin met kinderen uit de wijk, de aanleg van een fietsparcours, de installatie van containers en de inrichting van een MIVB bus in een ontmoetingsplek voor jongeren hebben de jongeren en vrijwilligers van Centrum West een stukje publieke ruimte ge-upgradet. Centrum West doet dit in het kader van het Stadsvernieuwingscontract Weststation.

Links: Jongeren ontwerpen en naaien hun eigen drairie petje in de containers aan MolenWest. In het zero waste atelier gingen ze aan de slag met recup materiaal en hebben ze hun eigen merk gecreëerd. Rode draad door het project is duurzaamheid: kleding kan lang meegaan en kan hergebruikt worden. Rechts: Potje basket op MolenWest, op initiatief van Centrum West.

32


D’Broej | Jaarverslag 2021

Staycations Tijdens de zomervakantie konden kinderen uit de wijk rond het Weststation zonder inschrijvingen deelnemen aan vakantieaanbod in de Vierwindentuin. Het initiatief werd opgezet door een bewonerscollectief en mee uitgewerkt door vrijwilligers van VMJ. Het initiatief van en voor jongeren werd overspoeld door aanvragen van deelnemers.

In Laken waren zowel de paasvakantie als de zomervakantie goed volgeboekt met de staycation-activiteiten van Miks. Zo stelden we onze tenten op aan de Leopold Square, met verzoeknummers en speelgoed voor iedereen. Tijdens de zomer waren het aantal deelnemers amper bij te houden, in de paasvakantie telden we 150 kinderen en jongeren. Team Ratatouille stond 2 weken lang op het Stephensonplein in Schaarbeek met spelmateriaal en vooral véél enthousiaste Brusselse kinderen. Daarnaast waren de Groenstraat en de speelplaats van SintLucas school the places to be, voor een staycation i.s.m. de Sint Lucas school, waar op 4 dagen tijd zich meer dan 150 kinderen, tieners en adolescenten kwamen uitleven.

33


D’Broej | Jaarverslag 2021

Chicago opteerde ervoor om een kaart van de Brusselse parken te trekken met véél sport: 5 verschillende gevechtssporten, een hockeytoernooi en een voetbaltoernooi. Deze activiteiten gaven zuurstof aan wijk met weinig aanbod tijdens de lange zomervakantie.

34


D’Broej | Jaarverslag 2021

3. Samenwerkingen en Partners D’Broej werkt samen met tientallen partners op evenveel terreinen. Dat sluit naadloos aan bij onze integrale aanpak waarbij we vertrekken vanuit de leefwereld en de noden van de jongeren. We ontmoeten jongeren weliswaar in hun vrije tijd, maar spelen in op alle facetten en noden in hun leven – onderwijs, mentaal welzijn, gezondheid, sport, werk, gezinssituatie…

3.1 Partnerbevraging In het kader van ons meerjarenplan zetten we een bevraging op bij onze partners. Enerzijds om de samenwerkingen globaal te evalueren, anderzijds om te een goed zicht te krijgen van aard de meerwaarde ervan. Wanneer we onze partners vragen hoe ze hun samenwerking met D’Broej zouden omschrijven, scoren deze adjectieven het hoogst:

constructief boeiend verrijkend inspirerend Gevraagd naar de meerwaarde van de samenwerking met D’Broej antwoordden de partners:  

  

Via D’Broej het eigen bereik vergroten : nieuw doelpubliek bereiken Inhoudelijke versterking door de expertise die D’Broej binnen brengt - over doelpubliek en hun noden, over methoden, professionele aanpak met jongeren Via D’Broej de drempel van onze organisatie verlagen voor jongeren die zelf hun weg niet naar ons vinden D’Broej geeft de jongeren ook een stem, maakt de vertaalslag D’Broej is een grote steun in het samen zoeken naar oplossingen en ondersteuning voor onze kinderen.

35


D’Broej | Jaarverslag 2021

81% van de organisaties die deelnamen aan de bevraging ervaren dat het publiek dat D’Broej bereikt voor hen moeilijk tot érg moeilijk te bereiken is. En dat terwijl het merendeel zelf wel aangeeft dat ze eigenlijk beogen om met dat doelpubliek aan de slag te gaan, dat ze hetzelfde doelpubliek wíllen bereiken.

3.2 Inhoudelijke samenwerkingen De partnerships die D’Broej opzet zijn erg divers en met erg uiteenlopende spelers. Van lokale middenveldorganisaties tot regionale spelers, van kunst en cultuur over mobiliteit, solidariteit, sport, welzijn en onderwijs. Enkele voorbeelden van de banden die we in 2021 smeedden of consolideerden.

_____________ Samen met ART2Work zorgde deelwerking Peterbos voor redders op het tijdelijke openluchtzwembad Flow van Pool is Cool in de zomer van 2021.

36


D’Broej | Jaarverslag 2021

In 2021 werken het team en de jongeren van Chicago goed en graag samen met de vzw Chicago Back – die ook erg stevig verankerd is in de wijk. Chicago Back focust op voedselbedeling, het zijn allemaal vrijwilligers en ze koken met de overschotten van de markten. Aan die voedselbedeling bleek in tijdens de coronacrisis meer dan ooit nood te zijn. In september 2021 zetten we o.a. een groots gezamenlijk publiek evenement op tijdens autoloze zondag.

Ook met de MIVB werkten we veelvuldig samen. Zo stelden ze een bus ter beschikking die jongeren tot ontmoetingsplek herinrichtten op MolenWest, werkten tientallen jongeren mee aan de Thermos acties (voedselbedeling aan daklozen in de metrostations) van de MIVB, maakten jongeren kennis met de vele job mogelijkheden binnen de MIVB.

D’Broej werkt regelmatig vlot samen met overheden, zoals bijvoorbeeld VGC Sport - in 2021 is de samenwerking rond het mountainbiken in het Zoniënwoud en de één-wielercursus erg positief geëvalueerd..

In Schaarbeek blikt het team van Ratatouille erg tevreden terug op het nieuwe partnership met Déclic Schoolbemiddeling. Jeugdwerkers begeleiden jongeren met een hobbelig schoolparcours naar Déclic, om in overleg met hen uitsluitingen en schooluitval te voorkomen en jongeren te oriënteren tijdens hun schoolloopbaan.

37


D’Broej | Jaarverslag 2021

Op de kunststages rond welzijn, therapie en kunst in Destelheide voelen onze Brusselse jongeren zich erg welkom en geapprecieerd. De samenwerking leidde dit jaar tot een art therapy videoproject, waarvan het resultaat te zien was op de expo Next Generation, please in Bozar.

Brussels Boxing Academy werd door de Nationale Marokkaanse Boksfederatie uitgenodigd voor een uitwisseling van expertise en toekomstige partnerships. Niet onlogisch, gezien onze boksers op het Vlaams Kampioenschap van 2021 zes keer de finale boksten en 4 keer een medaille binnen haalden.

38


D’Broej | Jaarverslag 2021

3.3 Financiële partners Subsidiërende instanties

VGC Jeugd - Welzijn – Sport

39


D’Broej | Jaarverslag 2021

Vaste partners - lokaal en voor projecten

40


D’Broej | Jaarverslag 2021

VGC Onderwijs

41


D’Broej | Jaarverslag 2021

Andere partners

Giften Sinds 2021 heeft D’Broej het recht om fiscale attesten af te leveren voor giften. We zetten zo de ingeslagen piste om onze middelen zo veel mogelijk te diversifiëren verder.

42


D’Broej | Jaarverslag 2021

4. Overleg, expertisedelen en vertegenwoordiging D’Broej en de deelwerkingen van D’Broej vertegenwoordigen de stem van de Brusselse jeugd en jeugdwerk op velerlei platformen. Dat doen we door in overleg te aan met verschillende spelers, en aangezien we integraal werken, bevinden die spelers zich op de meest uiteenlopende terreinen die het leven van jongeren in Brussel aanbelangen. Enkele voorbeelden kort toegelicht.

Beleidsnetwerk Inclusie IN en Door Sport (BIIND-sport)

In BIIND-sport verzamelen verschillende actoren, die actief zijn binnen alsook buiten de sport, zich. De bedoeling van dit netwerk is om maatschappelijke vraagstukken centraal te stellen en de relevante stakeholders (meer) met elkaar te verbinden om op deze wijze ‘samen’ effectiever te zijn. D’broej maakt hier deel van uit. Werk maken van zowel inclusie in als inclusie door sport leidt tot heel wat beleidsuitdagingen. Toch zijn dit geen nieuwe begrippen en zijn al heel wat initiatieven vertrouwd met het toegankelijk en laagdrempeliger maken van hun sport- en beweegaanbod. Het bereik en de impact van de uitgezette paden is echter nog te beperkt om tot een inclusief sportlandschap te komen. Dit blijkt steeds maar weer opnieuw uit algemene sportparticipatiecijfers. Ook is er duidelijke nood aan het meer systematisch kunnen inzetten van sport als middel bij diverse kansengroepen.

43


D’Broej | Jaarverslag 2021

In het kader van de oproep Broedplekken van Minister Dalle overleggen we met andere spelers hoe infrastructuren in Brussel beter gedeeld kunnen worden. Hier zijn zowel Centrum West als Brede School Molenbeek bij betrokken.

Ook in 2021 zetten we onze vertegenwoordiging in de VGC Jeugdraad verder – jeugdwerkers, coördinatoren en jongeren zijn op het appel in de werkgroepen. We leverden o.a. ook input voor het statement rond politiegeweld en jongeren. Binnen de VGC namen we ook deel aan denkoefening rond het armoedeplan.

GE-START | D’Broej is lid van stuurgroep GE-START, een opleidingstraject van Odisee gericht op het versterken van personen die aan de slag zijn binnen de sociale sector en/of die zich willen voorbereiden op de instroom in een opleiding binnen het sociaal agogisch werk. Jeugdwerkers van D’Broej zitten bij Odissee ook in de werkgroep rond het optimaliseren van de opleiding Graduaat Sociaal Werk. We waren enkele jaren terug betrokken bij de opstart ervan en na een eerste evaluatie participeren we de verfijning van het programma en de aanpak om ook jongeren met een kansarm profiel deze opleiding te kunnen laten volgen.

D’Broej neemt deel aan het Lerend Netwerk Digitaal Jeugdwerk van Departement Cultuur, Jeugd en Media, De Ambrassade, Mediawijs en JINT dat in het najaar van 2021 is opgestart.

Op vraag van het OCMW van de stad Brussel nam D’Broej deel aan het overleg en samenwerking om jongeren toe te leiden die aanspraak kunnen

44


D’Broej | Jaarverslag 2021

maken op ondersteuning van het OCMW maar niet bereikt worden door het OCMW. De knelpunten en drempels kennende van een overheidsdienst, had het OCMW hier extra personeel op ingezet dat rechtstreeks voor ons als contactpersoon fungeerde en dit voor alle thematieken.

Onze jeugdwerkers delen regelmatig hun expertise. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan studiedagen, panelgesprekken en expertiseplatformen, zoals hier bvb aan de studiedag “De identiteit van meisjeswerk” van Uit de Marge. https://www.uitdemarge.be/kalender/studiedag-deidentiteit-van-meisjeswerk/ Het volledige interview met de D’Broej jeugdwerker, leest u in de publicatie rond meisjeswerking van uit de Marge.

Voor het boek Boksen met jongeren - een nieuwe kijk op pedagogisch en didactisch handelen, uitgegeven bij Garant, interviewden de auteurs Tom Flachet, sportief jeugdwerker van D’Broej, als pionier van het pedagogisch boksen.

45


D’Broej | Jaarverslag 2021

5. De groei van D’Broej D’Broej zit niet stil. De organisatie heeft in 2021 zijn netwerk en actieradius aanzienlijk laten groeien, altijd met de focus op welzijn, een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en de emancipatie van de Brusselse jongeren.

5.1 Overkophuis Brussel Brussel kreeg in 2021 de erkenning als Brussels Overkophuis, met twee uitvalsbasissen: in Schaarbeek en in Sint-Jans-Molenbeek. We deden dit met steun van en in partnership met de VGC en de leden van het IROJ. Ook via deze weg zetten we volop in op het breed bereiken van jongeren uit de hele Brusselse regio.

5.2 Welzijnshuis in Molenbeek | Wijkcontract Jacquet In december 2021 kregen we voor Vereniging van Marokkaanse Jongeren (VMJ) een go voor het opzetten van een welzijnshuis in Molenbeek i.h.k.v. wijkcontract Jacquet. En dat met de steun van VGC, Vlaanderen en de Gemeente Molenbeek. In het aanpalende gebouw waar de jeugdwerking nu gehuisvest is, komt een studeerruimte, een dakterras, een lokaal voor psychologische begeleiding van individuen en groepen. Deze uitbreiding zal ook zorgen meer ruimte voor ateliers voor kinderen en jongeren – VMJ kampt immers al jaren met een chronisch plaatsgebrek in het huidige pand.

5.3 Avatar 2.0 De werking van Avatar is in 2021 naar een nieuw niveau getild, in die zin dat ze nu hoofdzakelijk gedragen wordt door een vast team van vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers werd hiertoe gevormd – o.a. touwtechnieken, sjorren, fietsmechanica, kajak, oriëntatie, woudlopers keuken. Hierdoor kan de werking nu op volle toeren draaien en kunnen we breed uitnodigen voor deze back-to-basics beleving. In 2021 hebben 82 jongeren kennis gemaakt de back to basics ervaring van Avatar. Het potentieel van Avatar is groter, maar scholen mochten met hun 16+ ers helaas geen uitstappen met overnachting opzetten. Avatar zal de komende jaren de vruchten plukken van de samenwerkingen die we voorbereid hebben met de scholen Sint Guido in Anderlecht en Don Bosco uit Halle alsook van de publicatie in de VGC vakantiegids. Ook Time-outprojecten met Minor Ndako zitten in de pipeline.

46


D’Broej | Jaarverslag 2021

5.4. Digitale kloof dichten Dat ons doelpubliek te kampen heeft met een digitale kloof, was al langer duidelijk. Door de lockdowns omwille van de coronapandemie, is onze inzet om die digitale kloof te dichten in een stroomversnelling geraakt. De eerste stappen die we hiertoe zetten in 2020 waren succesvol en dankzij projectmiddelen van Vlaanderen – Outreachend bereiken van mensen in Armoede – hebben we deze pijler verder uitgewerkt. We verdeelden meer dan 100 laptops bij een gefragiliseerd publiek, hielden conferenties voor ouders rond de voordelen en gevaren van de online wereld, leerden jongeren tweedehands laptops her installeren. We stelden dat ook op deze thematiek wij een doelpubliek bereiken dat niet bereikt wordt door de meer gespecialiseerde spelers op het veld. De stap naar hen blijkt andermaal een te hoge drempel. We zijn dus duidelijk complementair aan elkaar. Ook in de toekomst zullen we hier verder in investeren.

47


D’Broej | Jaarverslag 2021

6. Bijlage: Weekschema’s

48


ZONDAG De Kleurdoos Cinoco

ZATERDAG Cinoco

VRIJDAG De Kleurdoos 5 7 SJB Cinoco

DONDERDAG SJB Cinoco

WOENSDAG De Kleurdoos 5 7 SJB Cinoco

DINSDAG SJB Cinoco

12

12

♀ ♂ TOT MAANDAG De Kleurdoos 5 7 12 SJB Cinoco

Boks

Boks

Boks

6-8 JAAR

8 18 6

8 18 6

8 18 6

26 6

26 6

26 6

♀ ♂ TOT

Boks Boks

Boks Boks

Boks Boks

9-12 JAAR

7 32 20 0 8 16

20 0

7 32

7 32 8 8 24 8 16

7 32

7 32 8 8 24 8 16

7 32

39 20 24

20 24

39

39 16 24 24

39

39 16 24 24

39

♀ ♂ TOT

nieuwe competitieboksers Boks Boks

Boks Boks

nieuwe competitieboksers

nieuwe competitieboksers Boks Boks Boks

nieuwe competitieboksers

nieuwe competitieboksers Boks Boks Boks

nieuwe competitieboksers

12-15 JAAR

BBA 2021

19

Boks

Boks

Boks 23 23

19

Boks

Boks

Boks

Boks

65

23

65

65

16-18 JAAR

25 40

23

25 40

25 40

♀ ♂ TOT

14

14

25 30 7 20 14 18

18

25 30 7 20 18 14 18

18

25 30 7 20 18 14 18

55 27 14 18

18 14

55 27 18 14 18

18 14

55 27 18 14 18

♀ ♂ TOT

Boks Boks Boks Boks

Boks & conditie Boks

Boks Boks Boks & conditie Boks Boks

Boks & conditie Boks

Boks Boks Boks & conditie Boks Boks

19+

D’Broej | Jaarverslag 2021 49


Activiteiten

20 20 40

17

zaterdag

20

7 9 16 6 4 10 20 20 40

80 70 150

Activiteiten

sport en spel

zelfvertrouwen leesshow studiebox

animatiedag

skateboarding crecreabea studiebox

4

6 4

10

6 10

10 10 4

5

10

5 10 15

18 18

TOT 6-11 JAAR ♀ ♂ TOT 14 theater en film 12 12 12 los ontdekkingsreizigers 50 studiebox 10 taekwondo

11 9

9

♂ 6 8 25 4

9 6 15 8 7 15 20 20 40

♀ 8 4 25 6

vrijdag

8

kleutercircus

18

donderdag 10 8

4-5 JAAR

animatiedag

♀ ♂ TOT

woensdag 13 12 25

dinsdag

maandag

activiteiten activiteiten

studiebox Projectwerking

instuif

Projectwerking Keerpunt

instuif

12-15 JAAR zaalvoetbal

CENTRUM WEST 2021

14 26 40 10 40 50

12 12 24

10 10

12 12 6 6

♀ ♂ TOT

activiteiten avatar

jongeren plek

cardioboks

multisport multimedia

16-18 JAAR

10 30 40 10 50 60

5 5 10 10 50 60

2 10 12 4 10 14

Activiteiten en uitstappen Outreach

Projectwerking Instuif

Project internationaal Permanenties welzijn

♀ ♂ TOT 19+ 2 4 6 Projectwerking autonoom

D’Broej | Jaarverslag 2021 50


vrijdag

donderdag 5 2 1 5

8 5 3

7 6

8 8

3

♀ ♂ TOT 5 1 6 7 7

woensdag

NL Taalstimulering

4-5 JAAR

1 2

7 4 11

♀ ♂ TOT

dinsdag

maandag

NL Taalstimulering NL Taalstimulering

Crea-atelier Tekenatelier met Rhok

Speeldoos

6-11 JAAR Dans Zaalvoetbal 8

8

3 5 8

8

4 4 13 13

3 5

♀ ♂ TOT

Tiener instuif

2 3

5

11

35 35

Huiswerkbegeleiding 3 8

Boks Voetbal

11

♀ ♂ TOT

Huiswerkbegeleiding 3 8

12-15 JAAR

CHAMBERY 2021

Instuif

Huiswerkbegeleiding

Voetbal

Huiswerkbegeleiding

16-18 JAAR

1

1

19+

1 Huiswerkbegeleiding

1 Huiswerkbegeleiding

♀ ♂ TOT

D’Broej | Jaarverslag 2021 51


Zaalvoetbal kids training

16 6 10 10 10

0 10 10

11 6 10 6 10

zondag

kinderwerking kinderwerking kinderwerking

5 0 0 4 0

12 12 8

3 7 6 8 0 8

5

zaterdag

0 5

6 9 6 6 10 10 6 10

5 10 15 0 10 10

kinderwerking

donderdag 4 11 15

3 0 0 4

♀ ♂ TOT 0 5 5 3 6 9

vrijdag

kinderwerking kinderwerking kinderwerking

6-11 JAAR kinderwerking kinderwerking

12 12 8

♀ ♂ TOT 4 11 15 7 8 15

woensdag 3 7 6 8 0 8

dinsdag

Instuif Activiteit groep Sabri Zaalvoetbal kadettencompetitie Activiteit groep Hayat Zaalvoetbal scholieren competitie

Instuif Futsal scolaires training

Studieruimte

Instuif Activiteit groep Sabri Futsal Cadets training Activiteit Groep Hayat

12-15 JAAR Studieruimte Instuif

3 2

3

3 2

3

3 2

3

3 2

3

♀ ♂ TOT

CHICAGO 2021

Instuif Activiteit

Instuif

Instuif Activiteit

16-18 JAAR Instuif Instuif

8

5 8

8 0 0 3

8 3

0 10 10 0 12 12 0 3 3

0 10 10 8 0 8

0 8

0 5 8 0

♀ ♂ TOT 0 8 8 0 5 5 19+

meisjeswerking activiteit Voedselbedeling

Instuif Zaalvoetbal 1e ploeg competitie Voedselbedeling

Instuif Meisjes atelier

Boks

Instuif Meisjes atelier (theater, journalisme)

Boks Instuif

D’Broej | Jaarverslag 2021 52


10 12 22

10 10 12

8

zaterdag

1 5 8

0

0 13 13

9 5 4

8

huiswerkbegeleiding 0 13 13 RestoMiks Beweeg! Hockey box

Mikscouverte

vrijdag

donderdag

20

woensdag 13 7

huiswerkbegeleiding 2 11 13 expressie mini 2 9 11 mission possible

TOT 6-11 JAAR ♀ ♂ TOT 37 Huiwerkbegeleiding 15 Multimove 12 Expressie maxi 10 BX Natuur 21 12 9

♂ 17 10 4 3

13 8 10 2 3 6

dinsdag

♀ maandag 20 5 8 7

7 5

12

♀ ♂ TOT

Zaterdagactiviteit 4 3

7

Voetbal en basket 5 0 5 4 20 24

voetbal

BX Urban

Dans instuif tieners

12-15 JAAR

MIKS 2021

zaterdagactiviteit

Multi ateliers open house

Multi ateliers

16-18 JAAR

8 0

8

♀ ♂ TOT

ouderactiviteit

19+

D’Broej | Jaarverslag 2021 53


21

10 11

20 10 11

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

65

DONDERDAG 30 35

20 21

40 20 21

15 25 20 10 11

WOENSDAG

65

30 35

♀ ♂ TOT 15 25 40 20 20 10 11 21

DINSDAG

MAANDAG

Zaalvoetbal Taekwondo

Taekwondo

5 8

5 8

16 5

5

5 10

16 14 5 5

12

Huiswerkbegeleiding 5

Variërend atelier Zaalvoetbal Taekwondo

5 10

16 10 8

10 8

10 10

12 16 14 10

10 10

♀ ♂ TOT 12 12 16 16 14 14 5 5 10

Huiswerkbegeleiding 5

6-11 JAAR Variërend atelier Zaalvoetbal Taekwondo

Zaalvoetbal Taekwondo Variërend atelier

Taekwondo Variërend atelier

30

15 3

3 15 10 14

4 8

15 3 10 14

Huiswerkbegeleiding 8 Variërend atelier

Variërend atelier Zaalvoetbal Variërend atelier Taekwondo

4 8

30

15 3

3 15 24

12 8

15 3 24

12 8

♀ ♂ TOT 12 12 15 15 3 3

Huiswerkbegeleiding 8 Variërend atelier

12-15 JAAR Variërend atelier Zaalvoetbal Ontdekkingsatelier Taekwondo

PETERBOS 2022

discussietafels

Zaalvoetbal Taekwondo

Taekwondo Mixed Activiteiten Instuif / open house

Huiswerkbegeleiding Variërend atelier

Zaalvoetbal Taekwondo instuif / open house

Huiswerkbegeleiding Variërend atelier

16-18 JAAR Variërend atelier Zaalvoetbal Taekwondo

15

25

5 10

15

25

16

25

16

25 16

25

8 8

5 10

8 8

25 8 8

♀ ♂ TOT 8 8 16

discussietafels

Instuif / open house

Zaalvoetbal

Informaticacursus

Instuif / open house

Informaticacursus

Zaalvoetbal Informaticacursus

19+ Informaticacursus

D’Broej | Jaarverslag 2021 54


4 4 6 6

vrijdag

zaterdag

11 6 11 6

donderdag

8 8 3 3

7

5

woensdag

5 5

7 7

dinsdag

maandag

12 12 9 9

17 17

12

12 12

♀ ♂ TOT 6 9 15 6 9 15

huiswerkbegeleiding sportatelier huiswerkbegeleiding expressie (minuut quartier)

huiswerkbegeleiding Funatelier

Buitengewoon

huiswerkbegeleiding sportatelier

6-11 JAAR huiswerkbegeleiding multisport

7 5

7 5 7 5

7 5 7 5

12

12 12

12 12

♀ ♂ TOT

zaterdagactiviteit

huiswerkbegeleiding minuut quartier

huiswerkbegeleiding Fotografie

12-15 JAAR

RATATOUILLE 2021

5 11

5 11

5 11

5 11

5 11

♀ ♂

16

16

16

16

16

TOT

zaterdagactiviteit

instuif

ontspanning

project

koken

16-18 JAAR

D’Broej | Jaarverslag 2021 55


5 17 8 6 11

13 13 11 11 0

11

12 12 0

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

13 13 11 11

♀ 13 13 11 11 0

dinsdag

maandag

10 8 18

7

12 12 14 14 23

9 0 5 17 7

12 12 14 14

♂ 12 12 14 14 23

23 20 18

18

25 25 25 25 23

14 17 13 23 18

25 25 25 25

TOT 25 25 25 25 23

Uitstap 1 Uitstap 2 Zaalvoetbal Academy

Mini Club Stylo

Club Stylo lagere school 1 Club Stylo lagere school 1 Club Stylo lagere school 2 Club Stylo lagere school 2 Zaalvoetbal Academy

Atelier Taekwondo Atelier Kunst Atelier Urban Adventure Atelier Natuur Mini Club Stylo

Club Stylo lagere school 1 Club Stylo lagere school 1 Club Stylo lagere school 2 Club Stylo lagere school 2

6-11 JAAR Club Stylo lagere school 1 Club Stylo lagere school 1 Club Stylo lagere school 2 Club Stylo lagere school 2 Zaalvoetbal Academy

0 0 25 0

0 0

14 15

0 0 0 10 17

14 15

♀ 14 15

15 15 0 10

15 10

12 11

15 12 15 0

12 11

♂ 12 11

15 15 25 10

15 10

26 26

15 12 15 10 17

26 26

TOT 26 26

Instuif Uitstap Jongens Uitstap Meisjes Atelier Freestyle

Instuif Improvisatie Atelier

Club Stylo Middelbaar 1 Club Stylo Middelbaar 2

Instuif Zaalvoetbal Multisports Atelier Freestyle Atelier Expressie

Club Stylo Middelbaar 1 Club Stylo Middelbaar 2

12-15 JAAR Club Stylo Middelbaar 1 Club Stylo Middelbaar 2

8

0 8 0 25

0

13 10 0

0 0

13 10 0

♀ 13 10

VMJ - AJM 2021

0

15 0 15 0

15

15 11 10

12 10

15 11 10

♂ 15 11

8

15 8 15 25

15

28 21 10

12 10

28 21 10

TOT 28 21

Boxen Meisjes

Instuif Boksen Meisjes Uitstap Jongens Uitstap Meisjes

Instuif

Club Stylo Middelbaar 1 Club Stylo Middelbaar 2 Instuif

Zaalvoetbal Instuif

Club Stylo Middelbaar 1 Club Stylo Middelbaar 2 Instuif

16-18 JAAR Club Stylo Middelbaar 1 Club Stylo Middelbaar 2

0 0

0 0

0

0 0 0

0

♀ 0

15 15

15 12

10

12 10 10

10

12

15 15

15 12

10

12 10 10

10

12

TOT

19+

Instuif Zaalvoetbal

Instuif Zaalvoetbal

Instuif

Zaalvoetbal Zaalvoetbal (neet) Instuif

Instuif

Badminton

D’Broej | Jaarverslag 2021 56