Page 1

La revolució industrial comportar una nova estructura social, que tenia com a criteri la divisió de la riquesa i no el naixement en un cert estament social. Les persones podien canviar

de

grup

social

per

mitjà

de

l’enriquiment

o

l’empobriment.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

El paper tradicional de la noblesa va desaparèixer.

En les classes baixes aparegué un nou grup social anomenat el

La revolució industrial va

proletariat. Aquest estava compost

comportar el triomf de la

pels obres de la industria

burgesia.

moderna. L’augment del obres va

social van ser molt diversos.

ser possible gracies a l’arribada de la població camperola. Les condicions laborals eren molt dures. Aqueta situació va començar a canviar a mitjans del S.XIX quan els obrers reivindicaren el seus drets.

El

seus

orígens

L’empresari industrial ve ser Les

classes

mitjanes

també

van

una

figura

experimentar un creixement .

comerciant

Els sectors tradicional de les classes

i

mitjanes es mantingueren, excepte les professions que van anar creixent . Van

aparèixer

qualificats

de

necessitaven

els la

treballadors

industria,

una

que

formació

especialitzada. La revolució industrial també va crear una revolució en el sector de serveis.

nova. ja

Era que

necessitava vendre productes també

empresari

capacitat d’organitzar.

amb

canvis  

trata sobre historia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you