Page 1

Centrul de Informare

Nr.11, Vol.5, 2017

Europe Direct Bacău

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Newsletter Noiembrie

CUPRINS • • • • • • • • •

Editorial: O Uniune a valorilor Evenimente de marcă la nivel global, european și naţional Evenimente locale Agenda urbană Uniunea Europeană, invitat de onoare la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus Ziua Europeană a Egalităţii Salariale Simpozionul internațional „Proiecții ale culturii române în cultura europeană” Informații utile

O Uniune a valorilor Motto: „Valorile noastre înde-

plinesc rolul de busolă care ne ghidează.” Jean Claude Juncker

În discursul privind Starea Uniunii 2017 (14 septembrie), Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, acordă un spațiu amplu valorilor care fundamentează arhitectura Uniunii Europene și pe care această construcție politică le promovează. Nu intenționăm să definim aceste două concepte, respectiv, uniune și valoare. Dorim însă să aducem în prim-plan valorile „pe care s-a clădit Uniunea noastră”, pentru că, după cum a afirmat Jean Claude Juncker, „Europa este mai mult decât o piață unică. Mai mult decât o chestiune de bani, mai mult decât euro. A fost întotdeauna o chestiune de valori”. Libertatea, egalitatea și statul de drept sunt deopotrivă principii și valori fundamentale care stau la temelia Uniunii. Libertatea cetățeanului dinamic, participativ și responsabil, implicat în viața comunității, a cetățeanului care înțelege că el însuși este constructorul Europei de azi și de mâine. Egalitatea presupune acceptarea valorii fiecărui cetățean, a fiecărui stat-membru, indiferent dacă aceste state-membre „ ... sunt mari sau mici, din est sau din vest, din nord sau din sud... Într-o Uniune în care toți suntem egali, nu pot exista cetățeni de categoria a doua,

...nu pot exista lucrători de categoria a doua ..., nu pot exista consumatori de categoria a doua.” Principiul egalității ca valoare europeană conduce către acțiuni comune ale tuturor cetățenilor europeni, orientândule spre beneficii sociale, economice, culturale comune. Ce este statul de drept? „Statul de drept înseamnă, afirmă președintele Comisiei Europene, că dreptul și justiția sunt susținute de un sistem judiciar independent. Acceptarea și respectarea unei hotărâri judecătorești definitive înseamnă a face parte dintr-o Uniune bazată pe statul de drept”. Nerespectarea independenței sistemului judiciar „...înseamnă a-i deposeda pe cetățeni de drepturile lor fundamentale. În Uniunea Europeană, statul de drept nu este opțional, e o obligație. Uniunea noastră nu este un stat, dar este o comunitate de drept”. O Uniune a valorilor înseamnă respectarea demnității umane, a drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor europeni. Acest set de valori constituie deopotrivă misiunea și motivația tuturor acțiunilor cetățenilor din fiecare stat-membru, de la est la vest, din nord până în sud, acțiuni menite a clădi prosperitatea europeană. Respectarea acestor valori și înfăptuirea lor definesc Uniunea. Sursă Prof.univ.dr. Doina Cmeciu Centrul de Informare Europe Direct Bacău


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.11, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Evenimente de marcă la nivel global, european și naţional Pe data de 7 noiembrie 2017, a avut loc cea de-a 13-a reuniune anuală la nivel înalt cu lideri ai cultelor religioase din întreaga Europă, în care s-au dezbătut aspecte referitoare la valori europene, guvernanți și la viitorul Europei. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Viitorul Europei este în mâinile cetățenilor săi. Conturarea viitorului nostru este o responsabilitate colectivă, iar valorile noastre comune sunt busola care ne ghidează. Dialogul periodic cu organizațiile confesionale și neconfesionale, în egală măsură, ne permite să abordăm tematica viitorului nostru comun din mai multe perspective. Doar printr-un dialog incluziv putem să trasăm cel mai bine direcțiile noastre comune.”

Credit imagine

Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3

Pe 15 noiembrie 2017, a fost publicat raportul Comisiei Europene referitor la etapele parcurse de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma judiciară și combaterea corupției, în contextul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV). Sunt analizate în mod concret progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a celor 12 recomandări formulate de Comisie în ultimul său raport privind MCV, din ianuarie 2017. Sursă

Pe 22 noiembrie 2017, comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a discutat, la Bruxelles, cu ministrul transporturilor din România, Felix Stroe, proiectele și propunerile de proiecte din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și prin Fondul de coeziune (FC). În cadrul POIM sunt disponibile 5,1 miliarde de euro pentru: - autostrăzi / drumuri (FC + FEDR): 2.652.957.000 euro; - căi ferate (FC + FEDR): 1.494.981.576 euro; - rețeaua de metrou București-Ilfov (FC): 543.319.149 euro; - căi navigabile interioare și porturi maritime (FC + FEDR): 271.244.894 euro; - transport multimodal (FEDR): 75.601.432 euro; - TEN-T aeroporturi (FEDR): 42.568.374 euro; - protecția mediului (FC + FEDR): 26.317.850 euro. „România are la dispoziţie peste 5 miliarde de euro în cadrul programului Infrastructură Mare, a declarat comisarul European pentru politică regională. Pentru a absorbi eficient această sumă avem nevoie de o planificare realistă, o pregătire amănunțită și o implementare eficientă a proiectelor de transport. În calitate de fost director general al Companiei de Apă Constanța, domnul Stroe a fost foarte eficient în utilizarea fondurilor UE şi înțelege importanța unor proiecte bine pregătite. De aceea, sper ca întârzierea de până acum în pregătirea și implementarea noilor proiecte de transport să fie recuperată.” Sursă

Credit imagine

Credit imagine

Credit imagine

2 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.11, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe data de 22 noiembrie, Comisia Europeană a publicat documentele care lansează ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare și sociale. Pachetul de documente are ca fundament previziunile economice ale Comisiei din toamna anului 2017 și prioritățile formulate în discursul președintelui CE, Jean-Claude Juncker privind Starea Uniunii din 2017. El reflectă totodată recenta proclamare a Pilonului european al drepturilor sociale, care a avut loc cu ocazia Summitului social de la Göteborg. Se au în vedere continuarea creșterii economice, implementarea politicilor bugetare responsabile, aplicarea unor reforme structurale concentrate asupra creării condițiilor necesare pentru stimularea investițiilor și pentru accentuarea creșterii salariilor reale, în vederea sprijinirii cererii interne, precum și politicile de ocupare a forței de muncă, care prezintă prioritățile și obiectivele comune ale politicilor naționale în domeniul ocupării forței de muncă și stau la baza recomandărilor specifice fiecărei țări. Referitor la pachetul de documente al Semestrului european 2018, Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Nevoia instituirii politicilor bugetare, economice și sociale solide la nivel național. Acesta este principalul obiectiv al Semestrului european. Publicăm avizele cu privire la proiectele de planuri bugetare și invităm statele membre care prezintă un risc de neconformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere să ia măsurile necesare pentru a-și ajusta traiectoria bugetară.”

Credit imagine

Sursă

Pe 27-28 noiembrie 2017, a avut loc a 3-a ediție a „Forumului Orașelor / CITIES Forum”, pe parcursul a două zile, la Rotterdam, unde comisarul pentru politică regională Corina Crețu s-a întâlnit cu miniștri și primari dintr-o serie de state membre ale UE pentru a lua pulsul orașelor europene. „Orașele trebuie să fie inteligente, curate, sigure și, nu în ultimul rând, incluzive. Integrarea comunităților cele mai vulnerabile, inclusiv a migranților, este o prioritate importantă pe agenda noastră. Este o provocare la care viitoarea politică de coeziune va trebui să găsească în continuare răspunsuri”, a declarat comisarul Corina Crețu. Sursă

Credit imagine

3 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Vol.5, 2017 Nr.11, Vol.5,Nr.1, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Evenimente locale Pe data de 8 noiembrie 2017, a început Summitul Tinerilor 2017, eveniment a cărui deschidere oficială a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău. Au participat peste 350 de tineri, membri și voluntari ai unor organizații din toată țara. Primarul Cosmin Necula a evidențiat importanța proiectului Bacău - Capitala Tinerilor din România (BCTR), inițiat de tinerii băcăuani:„Cred că principalul efect pe care îl are această Capitală a Tineretului este faptul că implementează o serie de politici de tineret, se implementeaza principii care ne învață inclusiv pe noi, decidenții politici, ceea ce ar trebui să facem și cred că sustenabilitatea ulterioară va trebui asigurată la același nivel.” Referitor la acest eveniment și la efectele benefice ale proiectului Bacău - Capitala Tinerilor din România, Gabriel Carnariu, președintele Federației Tinerilor din Bacău, a declarat: „Noi, tinerii din Bacău, zdruncinăm în sens pozitiv comunitatea, ceea ce face ca totul să înflorească în jurul nostru. Noi tinerii avem puterea de a produce schimbări. Iar Bacăul e un exemplu de la care vor învăța tinerii din toată țara.” Sursă

Credit imagini

4 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.11, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe data de 22 noiembrie 2017, Caravana EDIC Bacău a fost întâmpinată cu maximă deschidere de studenții de anul I de la programul de studii Administrarea afacerilor, ai Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. In prima parte a activității, pornind de la tema caravanei de anul acesta – „Educație și voluntariat în Europa” – dna lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morărașu le-a prezentat participanților la activitate prioritățile Comisiei Europene aduse in atenția cetățenilor europeni prin SOTEU 2017 – Discursul despre Starea Uniunii Europene, cu insistență asupra propunerilor de întărire a programului comercial european, astfel încât UE să rămână un spațiu economic atrăgător. Alegerea participanților a fost una motivată prin prisma faptului că pe 23 noiembrie se sărbătorește Ziua Economistului, iar tipul de educație vizat a fost educația managerială nonformală. Dintre formele educaționale actuale preferate de tinerii antreprenori, au fost exemplificate accelaratoarele/incubatoarele de afaceri, școlile de vară și cursurile MOOC (abrevierea sintagmei Massive Open Online Courses = cursuri online deschise maselor), care au luat o amploare semnificativă în ultimii ani.

În partea a doua a întâlnirii, Emilia Rotilă, masterandă la programul Managementul Afacerilor mici și mijlocii, în calitate de multiplicator de informație al Centrului Europe Direct a realizat un follow-up la atelierele Școlii de vară, organizate de EDIC Bacău în colaborare cu Județul Bacău și Centrele EDIC București și EDIC Argeș în perioada 11-14 septembrie 2017, la Poiana Brașov pe tema Connecting Social Start-ups – cum să devii antreprenor în epoca Web 5.0. Din prezentarea Emiliei, a reieșit faptul că participarea la atelierele acestei școli de vară a fost un bun prilej pentru un schimb de bune practici cu ceilalți participanți și i-a întărit convingerea că merită să participe activ la astfel de ateliere, cu condiția ca trainerii să fie bine pregătiți, să respecte agenda de training și să manifeste disponibilitatea de a oferi răspunsuri pertinente la chestiunile de interes pentru participanți.

5 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.11, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe 29 noiembrie 2017, Centrul Europe Direct Bacău a inițiat la Clubul pentru pensionari 60+ din municipiul Bacău un nou dialog între generații, dechizând seria atelierelor digitale destinate persoanelor de vârsta a treia, interesate de cunoașterea și utilizarea tehnologiilor digitale și a internetului. Scopul acestor ateliere este familiarizarea participanților cu aplicații digitale (e-mail, browsing, Skype) și înțelegerea utilității acestora în comunicarea online. Reprezentantele EDIC Bacău, dna prof. univ. pr. Doina Cmeciu si dna lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morărașu, împreună cu dl lector univ. dr. Cosmin Tomozei de la Departamentul de Informatică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, care susține aceste ateliere digitale, au adus în discuție realitățile digitale cu care se confruntă toate țările europene și România, în particular. Una dintre ele este „decalajul digital”, o formă de inegalitate socială determinată de accesul la internet, dar și de gradul de alfabetizare digitală.

A fost subliniat rolul esențial al inițiativei Comisiei Europene de constituire a Pieței Unice Digitale, prioritate menită „să armonizeze piața ICT, să diminueze fragmentarea serviciilor online și să contribuie la consolidarea și expansiunea economiei digitale, alături de facilitarea accesului la bunurile digitale”. In acest sens, s-a stabilit si un recent acord politic intre Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeana pentru a elimina geoblocarea nejustificată pentru consumatorii care doresc să achiziționeze produse sau servicii online în interiorul UE. Noile norme stimulează comerțul electronic, în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor care pot profita de avantajele pieței online. Cei peste 60 de participanți au salutat inițiativa echipei EDIC Bacău și efortul de încurajare a educației digitale pentru persoanele vârstnice, care sunt, la noi în țară, reticente în privința accesării noilor tehnologii și a comerțului online și manifestă o temere accentuată că ar putea deveni victime ale atacurilor cibernetice atunci când navighează pe internet. Sursă

Credit imagine

6 CUPRINS


Centrul de Informare

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.11, Vol.5, 2017

Europe Direct Bacău

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Agenda Urbană Ce este Agenda urbană a Uniunii Europene? Potrivit site-ului https:// ec.europa.eu/futurium/en/urban-agendaeu/what-urban-agenda, Agenda Urbană este o nouă metodă de lucru, menită să asigure utilizarea maximă a potențialului de creștere al orașelor și să soluționeze cu succes provocările sociale. Scopul său este de a promova cooperarea între statelemembre, orașele, Comisia Europeană și alte părți interesate, pentru a stimula creșterea, viabilitatea și inovarea în orașele Europei”. În raportul Comisiei Europene, publicat pe 20 noiembrie 2017, sunt arătate rezultatele obținute de cele 12 parteneriate tematice în cadrul Agendei urbane a UE. Parteneriatele, care reunesc orașe, statemembre, instituții europene și reprezentanți ai societății civile, acționând în condiții de egalitate, sunt operaționale, iar patru dintre ele sunt în curs de finalizare (cele privind integrarea migranților, locuințele, calitatea aerului și lupta contra sărăciei). Potrivit raportului, Agenda urbană a determinat relansarea, la nivel național, a interesului pentru complexitatea aspectelor și a valorilor urbane și a consolidat, la nivel european, coerența diferitelor politici ce au o dimensiune urbană. În ceea ce privește orașele, acestea s-au afirmat drept actori principali în elaborarea politicilor care vizează în mod direct atât zonele urbane, cât și pe locuitorii acestora. Comisarul pentru politică regional, Corina Crețu, a declarat: „Cu ajutorul Agendei urbane, lucrăm împreună pentru ca orașele noastre să devină mai inovatoare, mai primitoare și să ofere condiții cât mai bune de trai. Agenda urbană facilitează o mai bună coordonare a eforturilor comune pentru a deveni lideri în combaterea poluării atmosferice și a ne atinge obiectivele din cadrul Acordului de la Paris. Cooperarea cu orașele, în interesul lor, aduce Europa mai aproape de cetățeni, iar acest lucru este esențial acum, când ne aflăm în plină dezbatere a viitorului Uniunii noastre.”

Credit imagine

Sursă 1 Sursă 2

7 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.11, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Uniunea Europeană, invitat de onoare la Târgul de Carte Gaudeamus - Carte de Învățătură

Credit imagine

În anul 2017, pentru prima dată în istoria sa, Târgul Internațional de Carte Gaudeamus – Carte de învățătură, organizat de Radio România și aflat la cea de-a 24-a ediție, are ca invitat de onoare, „în premieră mondială”, nu o țară, ci o uniune, Uniunea Europeană, prin Reprezentanța Comisiei Europene în România (RCER). În perioada 22-26 noiembrie, standul de carte și activitățile inițiate de RCER s-au desfășurat sub genericul „Acasă, în Europa” și au marcat trei momente aniversare: 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, 30 de ani de la lansarea programului Erasmus și 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. „În Europa suntem acasă şi am încercat să pregătim pentru iubitorii de carte un stand în care să vă simţiţi ca acasă”, a declarat Angela Cristea, șefa Reprezentanței CE în România.

Credit imagine

8 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Vol.5, 2017 Nr.11, Vol.5,Nr.1, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Multitudinea și complexitatea activităților a dat nu numai substanță mottoului „unitate în diversitate”, dar s-a constituit și într-o ispititoare invitație adresată copiilor, părinților și bunicilor la descoperirea și explorarea bogatei moșteniri culturale a Europei: ateliere („Imaginează-ți viitorul Europei”; „Europa despre Europa. Cum scriu un articol?”; Sărbătoarea gustului - Ciocolata, ingredient al bucuriei și liant al culturilor”; „Eu povestesc, tu asculți, noi desenăm”) și dezbateri („EU citesc” – dezbatere privind cultura în Uniunea Europeană, realizată în parteneriat cu EUNIC România; „Voluntariat în Europa” – dezbatere privind programul Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate; „Despre bani europeni – programul prin care Uniunea Europeană sprijină investițiile”; „Traducerea, limba Europei? Pași spre noi înșine”; „Europa teatrului și a scriitorilor circulația valorilor artistice ca fundament al Europei”; „Europa noastră în secolele 19, 20, 21”), interesante expoziții (Cărțile memoriei, Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi, Micul Prinț), fotografii (selfie, realizate cu fundaluri din Europa), demonstrații culinare pentru hrană sănătoasă și autentică, cu origine protejată („Sărbătoarea gustului”), conferința „Cărțile memoriei” (axată pe opera recentă a artistului Vlad Basarab, care folosește cărți din teracotă și porțelan drept simboluri, instrumente ale memoriei pentru a sugera importanța păstrării cunoașterii), jocuri și activități creative pentru copii, prin care aceștia pot descoperi Europa, valorile, culturile, istoria și geografia sa, acces la librăria online cu publicații ale instituțiilor europene, filme, jocuri și quiz-uri. „Dacă vrem să identificăm Europa printr-un singur cuvânt putem folosi „carte” sau „cultură”. Asist uneori la mari dezbateri filosofice – care este identitatea Europei – şi uneori pare că e greu să-i găseşti adevărata identitate, dar ea este cultura. Cimentul mental al Europei este cartea, cultura şi creativitatea”, a declarat în cuvântul de deschidere, Matei Vișniec, președintele de onoare al „târgului de carte, de inimă, de suflet şi de învăţătură Gaudeamus”. Sursa 1 Sursa 2 Sursa 3

Credit imagini

9 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.11, 2017 Nr.10, Vol.5, Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Ziua Europeană a Egalității Salariale Pe 3 noiembrie s-a celebrat Ziua Europeană a Egalității Salariale. Cu aceasă ocazie, primvicepreședintele Frans Timmermans și comisarii Marianne Thyssen și Věra Jourová au publicat următoarea declaratie comună: „Egalitatea de gen, inclusiv egalitatea salarială dintre bărbați și femei, reprezintă una dintre valorile fundamentale ale UE, dar este încă departe de a fi o realitate. În ultimii ani, inegalitatea de gen în materie de salarizare a rămas practic neschimbată. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de colegii lor bărbați, femeile lucrează două luni pe an fără plată, ceea ce este o nedreptate șocantă și inacceptabilă în Europa secolului al XXI-lea. Trebuie să facem progrese urgente pentru a soluționa această problemă persistentă, care afectează femeile și societatea noastră din mai multe puncte de vedere. ... Inegalitățile salariale nu constituie singura problemă. Recentele dezvăluiri privind hărțuirea sexuală demonstrează faptul că femeile trebuie să se confrunte și cu medii de lucru uneori ostile, cu consecințe evidente pentru bunăstarea și pentru dezvoltarea lor profesională. Comisia Europeană dorește să își asume rolul de lider în combaterea acestei nedreptăți. Peste câteva săptămâni, vom prezenta un plan de acțiune privind combaterea inegalității de gen în materie de salarizare, care va permite accelerarea acțiunilor în curs și prezentarea de noi măsuri... Europenii sunt mai conștienți ca niciodată de inegalitățile dintre sexe, după cum s-a văzut în cazul recentei campanii #MeToo de pe rețelele sociale. Trebuie să profităm de elanul creat de aceasta pentru a lua măsuri și a schimba comportamentele. Cu ocazia Zilei Europene a Egalității Salariale, ne angajăm să apărăm egalitatea de drepturi și de șanse pe piața muncii pentru femei și bărbați și vom continua în această direcție până când UE va deveni un loc cu adevărat propice pentru femei.” Tema din acest an, în cadrul Colocviului anual privind drepturile fundamentale, care a avut loc la Bruxelles, între 20-21 noiembrie 2017, a focalizat aspecte privind Drepturile femeii în vremuri tulburi.

Credit imagine

Credit imagine

Credit imagine

Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3 Sursă 4

10 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, 2017 Vol.5, 2017 Nr.11, Vol.5,

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Simpozionul internațional „Proiecții ale culturii române în cultura europeană”

În perioada 23 – 24 noiembrie 2017, Muzeul Național al Literaturii Române, împreună cu Academia Română – Secția de Filologie și Literatură și Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual, Institutul Cultural Român, Facultatea de Litere – Universitatea din București, Departamentul de Filologie, Literatură şi Lingvistică de la Universitatea din Pisa și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” au organizat, la București, simpozionul științific internaţional „Proiecții ale culturii române în cultura europeană”. Simpozionul, dedicat relațiilor dintre cultura română și culturile europene cu care aceasta s-a aflat în contact (in)direct, a oferit o perspectivă transversală și interdisciplinară asupra proiecțiilor limbii, literaturii și culturii române în Europa. Sursă

Credit imagini

11 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.11, Vol.5,Nr.1, 2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Informații utile Pentru informații privind programul Europa creativă, apeluri pentru proiecte, surse de finanțare, resurse pentru organizații culturale etc., consultaţi: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ http://www.europa-creativa.eu/noutatic_doc_144_ forumul-resurselor-pentru-organizatii-culturale5-6-decembrie-2017-bucuresti_pg_0.htm Pentru rețeaua europeană Start-up, consultați: http://europeanstartupnetwork.eu/ Reţeaua EEN (Enterprise Europe Network) (pentru servicii de consultanţă, oportunităţi de parteneriate şi colaborare etc.) www.enterprise-europe-network-romania.ro http://een.ec.europa.eu/ Portalul european pentru tineret (pentru stagii de formare, concursuri etc.): https://europa.eu/youth/RO_ro Eurodesk (pentru oportunităţi, tipuri de programe, finanţări, cursuri online gratuite, premii, stagii de traducere, burse pentru studenții cu dizabilități etc.) http://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk Europa pentru cetăţeni, prioritățile programului 2018 - 2020: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en Europa pentru cetăţeni: Orașe înfrățite: http://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/ IDed/285

12 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Întrebări despre Uniunea Europeană?

Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11

- de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE

Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE. Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obţineţi consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Parteneri: Municipiul Bacău Județul Bacău

Pe noi ne găsiți aici: Str. Spiru Haret, Nr.8

(în incinta Bibliotecii Universitare)

13 CUPRINS

E-buletin noiembrie 2017  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

E-buletin noiembrie 2017  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

Advertisement