Page 1

Centrul de Informare

Nr.10, Vol.5, 2017

Europe Direct Bacău

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Newsletter Octombrie

CUPRINS •

• • • • • • • •

Editorial: „Foaie de parcurs concretă pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică” (10 priorități) Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional, local) Acțiuni urbane inovatoare Ziua Europeană a Educației Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2017 Luna europeană a literaturii Luna europeană a securității cibernetice Câștigătorii premiilor RegioStars 2017 Informații utile

„Foaie de parcurs concretă pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică” (10 priorități) „Am început să reparăm acoperișul european.

Dar astăzi și mâine, cu răbdare, etaj cu etaj, clipă cu clipă, inspirație cu inspirație, trebuie să adăugăm în continuare noi etaje la casa europeană. Trebuie să terminăm casa europeană acum, când este soare și cât mai este soare. …” Jean-Claude Juncker: Discursul privind starea Uniunii 13 septembrie 2017 (Jean-Claude Juncker)

Ce este „foaia de parcurs”? Este proiectul programului de lucru al Comisiei Europene până la sfârșitul anului 2018, care cuprinde cele 10 priorități privind viitorul Europei, cu acțiuni și inițiative concrete, în conformitate cu scenariile prevăzute în Cartea Albă, cu Agenda de la Bratislava, utilizând, în același timp, „potențialul neexploatat al Tratatului de la Lisabona”. Bazată pe importante principii europene (necesitatea de a respecta valorile noastre europene comune, inclusiv statul de drept; necesitatea de a trata în mod egal cetățenii din toate statele- membre ale UE; punerea unui accent puternic pe eficiență, democrație și transparență în toate acțiunile europene comune; păstrarea spiritului de unitate), Foaia de parcurs este construită pe două axe majore: a) acțiuni și inițiative care urmează să fie prezentate și/sau finalizate până la sfârșitul lui 2018;

b) „acțiuni și inițiative mai ambițioase și orientate și mai mult spre viitor, care vor trasa direcția Uniunii noastre până în 2025”. Cele 10 priorități ale programului de lucru ale CE se referă la: 1. un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții; 2. o piață unică digitală conectată; 3. o uniune energetică rezilientă, cu o politică prospec tivă în domeniul schimbărilor climatice; 4. o piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu bază industrială consolidată; 5. o uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă; 6. o politică comercială echilibrată și progresivă care să valorifice oportunitățile legate de globalizare; 7. un spațiu al justiției și al drepturilor fundamentale bazat pe încredere reciprocă; 8. o nouă politică în domeniul migrației; 9. un rol mai puternic pe plan mondial; 10. o Uniune a schimbărilor democratice. Schimbările democratice circumscriu trei piloni esențiali: pachetul legislativ privind democrația („o revizuire a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, astfel încât aceasta să devină mai accesibilă, mai atractivă și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători și o propunere de consolidare a dimensiunii europene și a transparenței partidelor politice și a fundațiilor europene”), creșterea responsabilității participative a cetățenilor europeni (derularea proiectului Corpul european de solidaritate; dezbateri, dialoguri cu cetățenii, interacțiuni cu parlamentele naționale, activități cu regiunile pe teme cuprinse în Cartea Albă privind viitorul Europei) și diversificarea strategiilor de comunicare (de la nivel European la nivel local și chiar individual). Sursă 1 Sursă 2 Prof.univ.dr. Doina Cmeciu Centrul de Informare Europe Direct Bacău


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr. 10, Vol.5, Nr.1,2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional, local) Pe 5 octombrie 2017, Comisia Europeană a aprobat propunerea privind Cadrul european pentru stagii de ucenicie de calitate și eficace. Având în vedere că în Europa sunt aproximativ 3,7 milioane de ucenici, inițiativa este una dintre cele mai importante măsuri pentru că are scopul de a facilita tranziția tinerilor de la educație și formare la viața profesională, de a crește capacitatea de inserție profesională, de dezvoltare personală a ucenicilor și de formare a forței de muncă cu înaltă calificare, adaptată la nevoile pieței muncii în etapa actuală.

Image credit

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Stagiile de ucenicie reprezintă adesea rampa necesară unui tânăr pentru propulsarea în carieră. Venim cu propuneri pentru a îmbunătăți în continuare această experiență valoroasă de formare, astfel încât ea să aducă beneficii atât angajatorilor, cât și celor care studiază. Respectând, în același timp, diversitatea sistemelor de educație și formare din statele-membre, principalul nostru obiectiv este să facilităm integrarea tinerilor pe piața forței de muncă”.

Image credit

Pentru evaluarea calității și eficacității unui program de ucenicie, cadrul propus stabilește șapte criterii pentru învățare și condiții de muncă: contract scris; rezultate ale învățării; sprijin pedagogic; componenta locului de muncă; plată și/sau compensație; protecție socială; condiții de muncă, de sănătate și de siguranță. Sunt, de asemenea, propuse șapte criterii pentru condițiile-cadru. Comisia Europeană sprijină punerea în aplicare a acestor criterii prin Fondul social european (contribuția fiind de 27 de miliarde de euro pentru educație și formare profesională). UE susține ucenicia și prin intermediul altor instrumente: Alianța europeană pentru ucenicii (http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance), Garanția pentru tineret (http://ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=1079&langId=en), programul Erasmus+ sprijină mobilitatea pentru ucenici, inclusiv printro nouă inițiativă ErasmusPro menită să sprijine 50.000 de stagii în companii din străinătate pentru cursanții din învățământul profesional, în perioada 2018-2020. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3

Image credit

Image credit

2 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe 9 octombrie 2017, Comisia Europeană a publicat al 7-lea Raport privind politica de coeziune europeană. Referitor la acest Raport, comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Raportul arată clar că Uniunea noastră are nevoie de mai multă coeziune. Deși criza s-a încheiat, ea a lăsat evident cicatrici în multe regiuni. Acestea vor avea nevoie de politica de coeziune pentru a răspunde provocărilor actuale și viitoare.” În editorialul intitulat Raportul privind coeziunea: învăţămintele desprinse din criză şi concluzii pentru viitor (publicat în Newsletter-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România, 11 oct. 2017), comisarul Corina Crețu, a afirmat: „… în România, investiţiile politicii de coeziune din cursul ultimului deceniu au creat în mod direct 40 000 de locuri de muncă, au modernizat peste 27 000 km de şosele şi au sprijinit 560 de proiecte de cercetare şi inovare. Până în 2023, se preconizează că PIB-ul României va fi cu 2,1 % mai mare datorită investiţiilor politicii de coeziune. …” Raportul alimentează dezbaterea privind politica de coeziune de după 2020. El sugerează o politică la nivelul UE care servește trei scopuri principale: să valorifice globalizarea, să nu lase pe nimeni în urmă și să sprijine reformele structurale. Sursă 1 Sursă 2

Image credit

Între 11 și 12 octombrie 2017, comisarul european Marianne Thyssen, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a vizitat România. Vizita a cuprins întâlniri cu miniștri, dialoguri cu cetățenii din Iași (pe teme privind viitorul Europei și politicile UE în domeniul ocupării forței de muncă și afacerilor sociale), vernisajul expoziției cu tema „60 de ani de UE” și vizita la un proiect cu finanțare europeană, pus în practică de Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa”, în parteneriat cu Institutul pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu”. Sursă

Image credit

Image credit

Image credit

3 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.10, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 În perioada 19 - 20 octombrie 2017, comisarul european Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară, a făcut o vizită în București. Agenda evenimentului a cuprins: întâlniri cu miniștri, discuții cu reprezentanții comisiilor parlamentare pentru sănătate, agricultură și afaceri europene privind aspecte legate de sănătate și siguranță alimentară, dialog cu cetățenii pe teme europene și participare la Forumul de Sănătate, având ca principală temă finanțarea sistemului de sănătate în 2018, și Adunarea Generală Anuală a Sindicatelor Europene din domeniul Creșterii Animalelor și Prelucrării Cărnii. Sursă

Image credit

Pe 26 octombrie 2017, Comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane a vizitat România, cu scopul de a dezbate viitorul finanțelor UE, cu autoritățile naționale, în contextul noului cadru financiar multianual, ce va fi prezentat în mai 2018. Din programul vizitei au făcut parte un discurs susținut în cadrul conferinței „10 ani de la aderarea României la UE: de la coeziune la convergență”, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România cu sprijinul Băncii Naționale a României și un dialog cu cetățenii, la Academia de Studii Economice din București. Sursă

Image credit

În perioada 26-27 octombrie 2017, vicepreședinte al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis a vizitat România, prilej cu care a susținut un discurs de încheiere la conferința „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană: de la coeziune la convergență”, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România, cu sprijinul Băncii Naționale a României și a deschis conferința „Creșterea favorabilă incluziunii sociale – Provocări și oportunități”, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în contextul Semestrului european. Sursă

Image credit

4 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe data de 3 octombrie 2017, Centrul de Informare Europe Direct Bacău și Primăria Municipiului Bacău, în calitate de organizatori, au celebrat Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (marcată, în fiecare an, la 1 octombrie) printr-un dialog al generațiilor în cadrul unui spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric „Busuiocul”. Cei peste șapte sute de participanți aflați în sala Teatrului de Vară „Radu Beligan” au fost încurajați de primarul Cosmin Necula să participe activ la viața socială și culturală a municipiului. „Acest eveniment cultural, a afirmat primarul Necula, este un semn al respectului și prețuirii tuturor cetățenilor băcăuani pentru părinții, bunicii și concetățenii noștri care au făurit istoria acestui oraș”. Sursă

5 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, Nr.1,2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 În perioada 5-7 octombrie 2017, Centrul Europe Direct Bacău a organizat o serie de evenimente dedicate Zilei Mondiale a Educaţiei (5 octombrie), Zilei Centrelor Europe Direct din România și Săptămânii Tineretului Băcăuan. În colaborare cu Asociaţia „Proiector” din București, cu Direcţia de Protecţie a Copilului şi Asistenţă Socială Bacău și cu Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Centrul Europe Direct Bacău și partenerii proiectului – Primăria Bacău și Consiliul Județean Bacău – au organizat dezbateri pe teme europene și aspecte ale discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prezentate în Starea Uniunii 2017; 3 ateliere de dezvoltare personală și educație prin film și povești pentru publicuri-țintă specifice; dialoguri cu tinerii băcăuani privind politicile educaționale, rolul tinerilor în construirea viitorului Europei, probleme cu care se confruntă tinerii în familie, şcoală, societate; diverse aspecte legate de importanța proiectelor europene în viața cetățenilor băcăuani. Interesul celor peste o sută cincizeci de participanți la evenimentele organizate pe parcursul celor trei zile s-a concretizat prin întrebări, răspunsuri și discuții pe marginea temelor propuse. A se vedea şi www.europedirectbacau.ro

6 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe data de 7 octombrie 2017, echipa EDIC Bacău a participat, în calitate de partener, la cea de-a V-a ediție a evenimentelor TEDx Bacău, organizate de Asociația Be Great Romania. Tema propusă – Shape the Future – a reunit 11 vorbitori și peste 300 de participanți. Pentru detalii, a se vedea http://www.europedirectbacau.ro

Pe data de 18 octombrie 2017, Centrul Europe Direct Bacău a organizat, în parteneriat cu Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane Bacău şi cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, o dezbatere pe tema prevenirii traficului de persoane. Cei peste două sute de participanţi – studenţi, cadre didactice, tineri, reprezentanţi ai instituţiilor abilitate – au dialogat pe marginea cazurilor prezentate. A se vedea şi http://www.europedirectbacau.ro și http://www.edumanager.ro

7 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, Nr.10, Vol.5, 2017 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Acțiuni urbane inovatoare

În cadrul inițiativei „Acțiuni Urbane Inovatoare”, au fost selectate 16 orașe, care beneficiază de o finanțare de 50 milioane euro prin FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională). Apelul, lansat de Comisie în decembrie 2016, are ca obiectiv selecționarea celor mai inovatoare proiecte propuse de orașe în trei domenii conforme cu prioritățile Agendei urbane a UE, și anume: integrarea migranților, mobilitatea urbană și economia circulară. Referindu-se la această inițiativă, comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: „Orașele noastre sunt motorul inovării și creșterii în Europa, însă se confruntă cu provocări de natură socială, de mediu sau economice. Acțiunile Urbane Inovatoare fac apel la ingeniozitatea orașelor noastre și le oferă posibilitatea de a-și împărtăși propriile experiențe cu restul Europei”. La cele trei categorii au fost alese următoarele orașe: a) la categoria economie circulară au fost nominalizate orașele: Anvers (Belgia), Héraklion (Grecia), Kerkrade (Olanda), Lappeenranta (Finlanda), Ljubljana și Maribor (ambele din Slovenia), Sevran (Franța), Velez-Malaga (Spania); b) la categoria integrarea migranților au fost nominalizate orașele: Atena (Grecia), Coventry (Marea Britanie) și Fuenlabrada (Spania); c) la categoria mobilități urbane au fost selectate orașele: Albertslund (Danemarca), Gand (Belgia), Lahti (Finlanda), Szeged (Ungaria) și Toulouse (Franța). Toate aceste orașe nominalizate au trei ani la dispoziție pentru implementarea proiectelor propuse. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3

Image credit

8 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.10, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Ziua Mondială a Educației „Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni,

și prin urmare nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit.” Ion Heliade Rădulescu

„Educațiunea e cultura caracterului, cultura e educațiunea minții.” Mihai Eminescu

Ziua Mondială a Educației (World Teachers’ Day), sărbătorită din 1994 în fiecare an pe data de 5 octombrie, are ca temă pentru anul 2017 Teaching in freedom. Empowering teachers (https:// en.unesco.org/events/world-teachers-day-2017). Această zi a fost desemnată la 5 octombrie de către UNESCO pentru a marca semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/OIM (Organizația Internațională a Muncii) privind statutul profesorilor (1966) și Recomandarea privind învățământul superior (1997), principalele documente de referință privind cadrele didactice la nivel internațional. În 2017, Ziua Mondială a Educației este marcată în cadrul unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (adoptată de ONU în septembrie 2015), care garantează o educație de calitate. Din doi în doi ani, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, se oferă și Premiul Hamdan, care recompensează practicile și performanțele profesorilor. Premiul a fost creat în 2008, pentru a contribui la creșterea eficienței profesorilor și la ameliorarea procesului de învățare. Numele distincției vine de la S.A Sheikh Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum, viceprim-ministru al Emiratelor Arabe Unite (1971-1973), care susține proiectul. Suma acordată în cadrul premiului este de 300.000 de dolari americani, împărțiți între trei laureați ale căror proiecte își propun să îmbunătățească performanțele și eficiența profesorilor. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor în vederea obținerii premiului Hamdan pentru anul 2018 este 24 noiembrie 2017. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3

Image credit

9 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2017 În perioada 9-12 octombrie 2017, s-a desfășurat, la Bruxelles, ediția anuală a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor. Aproximativ 6.000 de participanți și 600 de vorbitori din toată Europa și din afara ei au participat, timp de patru zile, la peste 100 de ateliere de lucru, dezbateri, expoziţii și manifestări pe tema dezvoltării regionale și locale. Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este cel mai mare eveniment public de acest tip la nivel european. Ea este organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și de Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene. Acest eveniment a debutat în 2003, după ce Comitetul Regiunilor a invitat reprezentanțele locale și regionale la Uniunea Europeană, care au sediul la Bruxelles, să-și deschidă simultan porțile pentru vizitatori, ca parte a unui concept comun denumit initial „Ziua porţilor deschise”. Evenimentul facilitează dialogul pe tema politicii de coeziune a UE și are drept scop sensibilizarea factorilor de decizie în privința importanței regiunilor şi oraşelor în procesul de elaborare a politicilor europene, având în vedere că regiunile și orașele sunt implicate în elaborarea majorității politicilor UE. Autoritățile publice de la nivelurile subnaţionale din UE răspund de o treime din cheltuielile publice (2.100 de miliarde de euro pe an) și de două treimi din investiţiile publice (aproximativ 200 de miliarde de euro). În cadrul acestui eveniment, a avut loc și ceremonia de premiere pentru concursul RegioStars. Sursă

Credit imagini

10 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5,Nr.1, 2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Luna europeană a literaturii Reprezentanța Comisiei Europene în România, alături de EUNIC România, a lansat Luna Europeană a Literaturii. Pornind de la premisa că prin actul lecturii mintea unui copil poate deveni „un laborator de idei și imagini” (Mihai Eminescu) și că pot fi înțelese mai ușor culturile lumii, luna octombrie a fost dedicată unei serii bogate de activități (lecturi și prezentări de carte, proiecții de filme, schimburi de cărți, concursuri etc.). Sursă

Image credit

Luna europeană a securității cibernetice

Agenția Uniunii Europene pentru securitatea rețelelor și informațiilor (ENISA), Comisia Europeană și peste 300 de parteneri, printre care autorități locale, guverne, universități, think-tank-uri, ONG-uri și asociații profesionale au organizat a V-a ediție a Lunii europene a securității cibernetice, care s-a desfășurat pe tot parcursul lunii octombrie 2017. Referitor la scopul acestei inițiative, vicepreședintele Andrus Ansip, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Securitatea cibernetică este fundamentul lumii digitale; este responsabilitatea noastră comună, a tuturor, în fiecare zi. Salut eforturile comune de a promova, în întreaga Europă, conștientizarea securității și igienei cibernetice, precum și acțiunile concrete în domeniu.” Sursă

Image credit

Image credit

11 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, 2017 Vol.5, 2017 Nr.10, Vol.5,

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Câștigătorii premiilor RegioStars 2017 Câștigătorii celei de-a X-a ediții a concursului RegioStars au fost anunțați în timpul ceremoniei de premiere, organizată în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor. În fiecare an, premiile RegioStars recompensează cele mai bune proiecte dezvoltate prin politica de coeziune. „Premianții RegioStars sunt adevărați ambasadori ai politicii de coeziune. În efortul nostru de a comunica mai bine ce face Europa pentru cetățenii săi și de a susține o politică de coeziune puternică și după 2020, aceste proiecte sunt adevărate atuuri”, a declarat Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională. Din cele 24 de proiecte finaliste din 21 de țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia și Turcia), au fost acordate premii pentru următoarele categorii: a) Specializare inteligentă pentru IMM-uri inovatoare (proiectul belgian Bio Base NWE); b) Uniunea energiei și acțiuni în domeniul climei (proiectul orașului finlandez Ii); c) Promovarea emancipării și participării active a femeilor + votul publicului (un proiect care oferă asistență femeilor, victime ale violenței domestice, din Murcia,Spania); d) Educație și formare profesională (proiectul Ekobiz, din Croația); e) CityStars: orașe în tranziție digitală(proiectul german Smart Service Power). Sursă 1 Sursă 2

Credit imagini

12 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5,Nr.1, 2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Informații utile Pentru Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, accesați http://ue.mae.ro/ Pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România, accesați https://ec.europa.eu/romania/home_ro Pentru informații privind concursul Reporter și blogger european, accesați http://www.europacasanoastra.ro/ și https://ec.europa.eu/romania/news/20170510_concurs_lider_european_proiecte_elevi_liceu_romania_ro Pentru Punctul Europa pentru cetăţeni România, accesați www.europapentrucetateni.eu Pentru 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural (zile europene, premii în cadrul Anului 2018), accesați http:// ec.europa.eu/culture/news/2016/0830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en.htm Pentru toate publicaţiile UE, accesați http://bookshop.europa.eu/ro/home/ Pentru proiecte, parteneriate, finanţări în domeniul culturii, accesați www.europa-creativă.eu Pentru informaţii adresate copiilor, părinţilor, profesorilor, consultați http://europa.eu/kids-corner/parents-teach/index_ro.htm

13 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Întrebări despre Uniunea Europeană?

Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11

- de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE

Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE. Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obţineţi consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Parteneri: Municipiul Bacău Județul Bacău

Pe noi ne găsiți aici: Str. Spiru Haret, Nr.8

(în incinta Bibliotecii Universitare)

14 CUPRINS

E-buletin octombrie 2017  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

E-buletin octombrie 2017  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

Advertisement