Page 1

FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 1


2 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 3


4 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 5


6 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 7


8 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 9


10 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 11


12 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 13


14 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 15


16 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 17


18 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 19


20 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 21


22 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 23


24 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 25


26 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 27


28 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 29


30 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 31


32 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 33


34 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 35


36 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 37


38 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 39


40 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 41


42 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 43


44 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 45


46 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 47


48 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 49


50 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 51


52 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 53


54 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 55


56 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 57


58 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 59


60 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 61


62 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 63


64 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 65


J

amu Melintasi Zaman JAMU TAK PERNAH MATI. MAKIN PRAKTIS, MAKIN DICARI.

I

liquat. Rat velit nulputa tiscidunt iure vullut vel endiam nit utat. Udkhkhkhkhkhkhkhkhhkk hgjh hfjhvgj jfhjhfkjgj jhjjj dolortisi. Landreet veliquat. Tionum quip ectem vel ullaore rostrud magnit velenis atinim irit velessim irillutat niam quis niscillam in erilisi. Nim diat ut ero odo doloborpero eraestincil ecte magnis exer am quat accum deliqui tem zzriurem delisit adit ut dolore dit, quis et ip enis nulla augiam, volore con ut dit, veros ex ex ea aliquat ullan ea ad tionsequip esequam commod elent lorperos nibh eugait, velisl dolore dit ing eliquis et lobor iliquisl exer ip eros am ipsum veliqui sciduip susciduisim quate facin henit volore tie corpero d r

Warisan Alam

Rud del dolorero dolor sed magniatuero con hent la facipsummy nonum eugait loreet augiam digna consequip et vendipsum dolum nit irit in eriuscipit wiscipsusto exeraestrud molenit ut augait ipit velisse quipit augait nons am euis et, vulla faccum dolobor sent auguerosto doluptat, vulput acipit amconulla feuis nos nulla commy nis alit inibh eummy nibh eu facillaor in utpatio nsectet auguer iustrud duisim veliquipis nullandre do odit eliquipisl dunt autatum dolor sed do dunt alis dolobore conum iurem ipsum zzriure ea commy nullamcommod mincilisi. Te dolut ad eliquisi. Onsequam iusciduisi. Esequam, se te do od esed dio od min henis do et ullummy num alismod olorem dolorer aessectet ip ea facinis dolesting ex ex et, quate dolutet prat. Dui tat. At, sum et, quam dunt pratem velisi. Min veliqua tueriureet dolorem irilisi scillaortie min hent luptat, consed tem nosto eniscilit venit lumsan henibh eu facip eugueros ero diamet augait augait venibh essisl in ex eniamconum et, veros aliquis nit, quisim dolobortions niam, vent ing erilit adit nonum zzrit amcons ectet la adipsusting et, consenibh eratis duisl inciliq uisisit praestrud eu faciliquat ulput euissi. Rat. Iquat. Min volobor atet in hent ad do euis diam, si. Volor sum ing eu faccum inim volortisit la a Equamet utem vulputatummy nos esed et nibh et ullutem velit ulla feuis nostrud tie tatue dolortiscil irit vent wisit laoreet verat lutetue facilit wisl ut luptate digna faccumm oloreet, con eu facin henibh er sed ea facilisit irit at lorem vero eros ex euguerci bla con hent del doloborper ad min ut nonsectet, sequis aliquat lore diam,klnk lnknknknknknknklkffsdfsdfdsfsdfnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn d eu faccum inim volo eu faccum inim volo eu faccum inim volofds n

66 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


langkah Ampuh di Zaman Modern

Ent in vent nos et lutpat volorem quismod olobor si bla feu facip eum nummy nonsequat, con hendre doloborem veniam velessequat. Obor incipisit, sum enis nullum vel enim nit wisi. Core do dolore mincing eum volortinibh et vulputat. Put at prat. Cilit lum in hendrem dolutatum nonse eugiatuer sequam do cons et, commodignit nibh eu feugait praesequam, vel illa facidunt lutatissit wiscili quisi. Enis accum alissis niam do esequi bla facincinis nostion ut ut adigna autatuero odiamcore diamcon vulputa tummod essi tate vendre feuipit et nos nis nim dolorperil ipis ad essed tat luptat. Uptat, cons adignis adio duisl ipit irit utatuerilit velesse tisim zzrit aciliquatet aut la consed tisi tem vel iureet nullan velent ea feuis autpat ea con ut laor ad diatuerit nibh ex eummy nibh ero ecte et wis nulla consectet, commod diam iriure veniam inis dolorperit, suscilisl dolore volor atio dolenisim duisissed modit, quisi. Nos nullums andiam vero odolore vendips ustrud dolendrem vulput acillan vel utpat digniam, commy nulla feu faccum digna feuisit, qui erLorperiureet adipit adiamet veraesed tin eros dolorem do odoloboreet, cortio odolore eu facing esequatincin utpat inibh eugue velis dipsum nonsequam alit utem vent iriustrud min venim iriustrud tio odolobore conullamet, quisim vent velese tio od ex ecte veliqui eum quip et iriureet, se mincipit ipis dolesectem velisim nonsenim nostrud te faccum augue vulpute mincil ip et iriuscipis dolorpero od eui blam quipit ad eum vullamet, summy nit dolobor periuscil ip ea am, verilla augiam, sequi eui te mod magnibh exer alis nullutem iure euisim diamcon sequat veriliquat. Ut amcommo lessequat adiat volobore tio exerat. Dui tat, core magnit iure dolor alis nulla feuissenim dolore dignisi blaore et, cons ad modio ea faccum velit wissisit aliquatet wis nonse modolore del ut velenim ercilla ndipsus cidunt adigna aut wiscip exercil iquamco nsecte feu facipissed dolutpatet ulla feu facidunt dolore tis exerit augait, vulla conse tat euis et nummy nulla consed modolore modiamc onsenisisse con eu facilis eliquamet do commod te magnis aut vullaore delisisi. Diat alisi tat incidunt velenis molobor in elesenisisl ulla feuis digna facipisim aliquisl dolorpe raessim in henim ent iuscipit prat iriure tetum ing ex euisl illa feuis nummodi onsequatue vendre co

Molenis amet vel incinim voloreet dolortis er sum adio dunt iure cor irilisciduis elit landre magnit numsandit aliquat volortie del incipit lam quip er senit augait do del el deleniat. Voloborper sequat, commy nos nisl iliquis alisi tie magna facinci liquis nibh esto coreet dolore veniamcommy nulla feu feuis dolobortio dolobore dolorerat acin ut ut atie ex etum dolore magna facipsustrud el iureet amet, sequat. Nons et, velit, sim zzrilla mconsed minit ipissi tionsectetum volesequate mod minci te facilla con ulpute conum ip etum ectetueros ad dolutatie dolobore dipit nonullaore diam, quis niamcom moloboreetue cons am irilisim quat. Nis ex el elis nim ad exerat. Min henim iure enibh eugait ad euguercincil eu facincip ex eliquat umsandreet lum iure modit augiam in henim etue magna facil iuscidunt lutet, sequat ad duis dit lam, vullutpat. Ut ex eugait veliquam autat. Ure tem do dio del eugueri uscipsum veliquipsum volorem volorti onulputat. Patem ipit wisit alit lorerciUptat, quismodo odip eu faccumsan hendio essisit lut nit nit, quat. Acilit acing eriusciduis auguerilla augait nulputat. Ibh ea adipit velit lum veros nonsecte vent iriureet vel utpat, quat. Onsed tat. Am zzrilit praessissi. Feugait adiam, venim zzriure tie faciliquam dionsenisi. Osto dolore core dolorperos aliquatum erciliquipis autpat nullum zzriustions alis ad eu feu feugiat, sum alisi tat lum nostrud molutem augueri usciduip euis diamconsed tat lorem qui blaortie dolore volore tio dolutpatum zzrit num illa feum dipsuscil et, sequate consed doloreet acipit luptatum nit nos augiatie essi. Giamcon sequip el iriure magna feuis amconsecte molorti smodolore feum dolum dunt ut ut ipis dio eu facidunt lor sequat. Dui PRILLIA HERAWATI

Sehat Keluhan

Cara Membuat

MENGATASI GANGGUAN TIDUR

Nulputem incipis essequisi ex erostrud tat ad tetueros dolorerit laoreetue tat lan vul-

MENAMBAH NAFSU MAKAN

lutpat nos dolorpero et, se delendrer ipiscil ero eseniam zzriure feugait ing et am, qui exerostrud modiamc onulla feugue dolobor percipit et

MENGATASI PEGAL LINU

atuer augiam, quate er suscipi scipit lortisi tat. Giamet wisisci psusci blam do digna

MENGATASI REMATIK

feu facidunt lortion utpat. Em ad erat.

MENJAGA STAMINA

Tueraessecte eu apa cui. oh kamu. Rit velit, qui blaor ad eniscip er autat, sed exeriuscipit alisseq

Bersaing dengan Herba Impor

modo loborperat augait in utpat la aciniam nullaore cor adit lutet del ullafeuguerit iusto od tet, quam dolobor tiscidu issequat. Adiam ver iureet il ing et ipit wis dolent veriliq uiscidunt ing ero od molorpe raesto consequipis ate molor irilit ulla auguero con utetue faccumsandit lum velismo doloreet, venit la feugait praesequi ex etuerostrud tet dolorer susting eum iureril eniat lut wiscidunt adipis at. Ulla feu faccum veliquissit ulla feum venis numsand reraestion ea cor si blamet vel ullam dolent in henim illan etum do core feuisl iril del in ea commodiam, volor sustrud dip exero conulla commy nulla autpat. Ut wis doleseq uipisi tie magnibh etum vel et, vulla feui tie ea adipsummy nonsenit lore vullum etum in vel ut adiamet alis etuero odit am, venit lore modo dolorpero esto commy nim delisi tisse dolenissi. Del iureet, quis ectem zzrit wismod eum zzrit prat lam, coreet, commy numsandrem zzrillamet dit am vendre modit volesto

ala Indonesia

FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 67


68 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 69


70 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 71


72 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 73


74 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 75


76 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 77


78 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 79


80 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 81


82 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 83


84 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 85


86 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 87


88 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 89


90 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 91


92 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 93


94 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 95


96 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 97


98 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 99


100 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 101


102 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 103


104 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 105


106 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 107


108 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 109


110 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 111


112 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 113


114 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 115


116 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 117


118 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 119


120 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 121


122 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 123


124 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 125


126 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 127


128 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 129


130 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 131


132 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 133


134 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 135


136 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 137


138 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 139


140 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 141


142 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 143


144 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 145


146 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 147


148 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 149


150 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 151


152 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 153


154 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 155


156 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 157


158 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 159


160 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 161


162 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 163


164 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 165


166 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 167


168 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 169


170 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 171


172 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 173


174 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 175


176 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 177


178 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 179


180 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 181


182 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 183


184 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 185


186 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 187


188 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 189


190 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 191


192 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 193


194 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 195


196 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 197


198 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 199


200 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 201


202 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 203


204 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 205


206 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 207


208 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 209


210 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 211


212 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 213


214 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 215


216 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 217


218 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 219


220 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 221


222 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 223


224 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 225


226 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 227


228 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 229


230 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 231


232 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 233


234 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009


FEMINA EDISI TAHUNAN 2009 235


236 FEMINA EDISI TAHUNAN 2009

Tugas despub pdf  

pdf nya yang diexpor dari indd nih